You are on page 1of 7

Uzasadnienie

Waloryzacja emerytalno-rentowych stanowi element konstrukcji systemu


Ekonomiczna i funkcja waloryzacji
emerytalno-rentowych polega na deprecjacji i tym samym
wpadaniu emerytw i rencistw w ubstwa. Sposb waloryzacji
emerytalno-rentowych jest z najbardziej szeroko
komentowanych kwestii. Wynika to, innymi, z zaspokojenia wszystkich
w tej kwestii szereg, wzajemnie
wnioskw.
obecnego stanu prawnego uregulowanego w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach z Funduszu (FUS), coroczna waloryzacja
jest przeprowadzana od dnia l marca przy zastosowaniu procentowego
waloryzacji, ktrego obliczenia jest cen towarw i
konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym. Z wynika,
wszystkie o ten sam procent, w z tym im
tym kwota minimalne emerytury i renty
w tym samym tempie.
W expose w dniu 18 listopada 2011 r. Prezes Rady Ministrw na
zapewnienia finansowego, elementarnego obywateli. Premier
na dysproporcje wysokimi emeryturami a tymi
a przede wszystkim pod szczeglnie ludzi
na czas, systemu waloryzacji emerytur i rent, na
wprowadzeniu w miejsce waloryzacji przeprowadzanej procentowym
kwotowej jednakowej dla wszystkich
Przedmiotowy projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
oraz niektrych innych ustaw zawiera zapowiedzi
Premiera. gospodarstw domowych emerytw i rencistw z
proponuje aby w 2012 r. wszyscy emeryci i dostali
jednakowe kwotowe
Zgodnie z wszystkie emerytury i renty w 2012 r. o
Zasada ta zastosowana do emerytur i rent rolnikw
indywidualnych, mundurowych oraz pozaubezpieczeniowych:
i przedemerytalnych, rent socjalnych, emerytur pomostowych, nauczycielskich
kompensacyjnych, rent dla kombatantw oraz inwalidw wojennych i wojskowych
( art. 3 ust.l ).
Waloryzacja na dodaniu do kwoty wyliczonego na 29
lutego 2012 r. kwoty waloryzacji, 71 (art. 4 ust. 1). Waloryzacji
podstawa wymiaru z Funduszu
Waloryzacja tej podstawy na przez waloryzacji,
w procentach kwotowej emerytury lub renty (art. 4 ust.
2). Podstawa wymiaru jest jednym z czynnikw o
obliczanych w dotychczasowych zasad. konieczne jest zachowanie
relacji wymiaru a Oznacza to
jej w ramach waloryzacji o taki sam procent, o jaki
Zachowanie realnej podstawy .jest konieczne z uwagi na to, decyduje ona o
przeliczanego po waloryzacji np. wskutek wniosku o
doliczenie okresw lub czy przy ustalaniu innego
ktrego wymiaru stanowi zwaloryzowana podstawa wymiaru
Zasada waloryzacji podstawy wymiaru
zastosowanie do emerytur i rent mundurowych (art. 4 ust. 3).
W przypadku ustawowemu do kwoty
waloryzacyjna zostanie ustalona proporcjonalnie do tego
w relacji do (art. 4 ust. 4). W przypadku rent z
do pracy i rent inwalidzkich III grupy ta wyniesie 75%
kwoty waloryzacji (art. 4 ust. 5). Zasada ta nie zastosowania w przypadku rent
inwalidw wojennych i wojskowych (art. 4 ust. 6). Natomiast w przypadku kobiet
okresowe emerytury regulacje projektowanej ustawy
proporcjonalny kwotowej w stosunku do emerytury
z I i II filaru systemu emerytalnego w kwocie tych emerytur (art. 4 ust. 7 i 8).
Regulacja przewiduje dodatkw do emerytur i rent, o ktrych mowa w
ustawie o emeryturach i rentach z FUS oraz w innych ustawach do ktrych odnosi projekt.
Dodatki do zgodnie z projektem ustawy o
procentowy waloryzacji, zapisany w projekcie ustawy na rok 2012,
ktry wynosi l 04,8% (art. 5 ust. 2). waloryzacji zastosowanie do
obliczenia maksymalnych kwot w przypadku przez emeryta
lub rencisty dochodu z pracy (art. 4 ust. 9).
i przedemerytalne. Waloryzacja ta polega na
dodaniu do kwoty lub przedemerytalnego kwoty waloryzacji 71 (art. 3
ust. l). Kwota i przedemerytalnego gwarantowana do w
przypadku gdy osoba uprawniona przychd w zmniejszeniem
do kwoty 469,12 przez dodanie do
dotychczasowej kwoty kwoty waloryzacji (art. 3 ust. 2).
Waloryzacja kwotowa w tym samym skutku finansowym, co zapisana w
projekcie ustawy na rok 2012 waloryzacja procentowa o 104,8%.
Kwota obliczona przy zastosowaniu waloryzacji ustalonego
dotychczasowych zasad (104,8%). Najpierw obliczona globalna kwota, ktra
jest na zapewnienie waloryzacji na poziomie z tego
kwota przeznaczona na dodatki do a
podzielona przez ktre w ostatnim
dniu lutego 2012 r. kwoty przeznaczonej na pojedynczego
emerytalno-rentowego jest wynikiem podzielenia kwoty na
emerytur i rent przez i l O
2
celem zmiany zasad waloryzacji w 2012 r. nie jest szukanie
Kwota zabezpieczona w na
nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do kwoty, ktra zaplanowana w
na w 2012 r. Zastosowanie w 2012 r. waloryzacji kwotowej, wobec
niskiego waloryzacji, wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom
przez emerytw i rencistw i w stopniu
metoda waloryzacji wynika. nie tylko z chronienia osb z
ale z tego, nie ma w dodatkowych wolnych
ktre na czyli wprowadzenie dodatkw czy
innych skierowanych dla ochrony propozycja innego
posiadanych i przewidzianych na ktra w
dodatkowej pomocy osobom o niskich emeryturach i rentach, szczeglnie w warunkach
szybkiego wzrostu cen co zawsze bardziej dotyka gospodarstwa domowe o
dochodach.
Z expose Premiera wynika, celem na lata jest
dyscypliny finansowej w dziedzinach w tym w
zakresie systemu Polska gospodarka coraz bardziej odczuwa skutki
kryzysu gospodarczego, plany
na celu zmniejszenie deficytu i publicznego. Plany te kosztem wielu
polskie w tym emerytw i rencistw oraz osoby
Projekt regulacji w z przewiduje na lata
emerytom i rencistom wzrost cen towarw i konsumpcyjnych (art. l
pkt 2 lit. a), bez tego o jakikolwiek realny wzrost
wynagrodzenia w roku poprzednim. W wielu krajach regulacje jedynie
warunkw, ktre powinny aby waloryzacja, niekoniecznie
jej zasad i czyli inaczej w Polsce, gdzie stosowana waloryzacja
jest bardzo sprecyzowana. bowiem - z jednej strony -
ochrony nieaktywnych zawodowo emerytw i rencistw z finansw
(czy zabezpieczenia system emerytalny i rentowy
nie jest finansowany ze jako elementu finansw publicznych, a z drugiej strony -
nadmiemego ktrzy skutki inflacji
i nie wszystkim, a nawet nie jest im ona rekompensowana wzrostem
czy innych dochodw z pracy.
Unormowania art. 2 sposb obliczania rent inwalidw wojennych i wojskowych
w przypadku zmiany w ich po dniu 29 lutego 2012 r.
Regulacje projektowanej ustawy dla Ministra Finansw do
dokonania przeniesienia i paragrafami zawartych w
ustawie na rok 2012 planowanych dotacji i wydatkw przeznaczonych na
emerytur i rent (art. 10) oraz unormowanie, do funduszy
celowych: Funduszu i Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia stosuje zmiany planu finansowego
funduszu celowego dotacji z
3
(art. 9). Przepisy te zabezpieczenie z Funduszu
Emerytalno-Rentowego KRUS oraz rent socjalnych, zaproponowany system waloryzacji
kwotowej dodatkowych finansowych na tych
Proponuje aby ustawa w z dniem l marca 2012 r.
Projekt ustawy- zdaniem projektodawcy- nie narusza w Konstytucji
RP. Konstytucyjny sprawy z zakresu
niejednokrotnie z ktre za
szczeglnej ochronie jest zasada solidaryzmu
W orzecznictwie TK emerytalne w zamian za
do systemu, jednak suma nie
decyduje ostatecznie o emerytury. obliczania bowiem
podstawowe zasady systemu a w solidaryzmu
Oznacza to, w pewnej proporcji
do zarobku jakim ubezpieczony przed na ale
podstawowe potrzeby .. ubezpieczonego. Zasada solidaryzmu
i potrzeba zapewnienia wspomnianego minimum
implikuje Funduszu w kierunku tych
ubezpieczonych, ktrych w jego tworzeniu niewielki lub (wyrok z
dnia 18 listopada 2008 r., sygn. akt P 4 7 /07).
Dodatkowo Konstytucyjny w swoim orzecznictwie
niejednokrotnie z konstytucyjnych
ochronie jest zachowania rwnowagi finansw publicznych.
Wydaje z tym przypadkiem mamy do czynienia. Fundusz
jest funduszem corocznych dotacji z
W 2012 r. przewidywany w projekcie ustawy na 2012 r. poziom dotacji
wyniesie 39,939 mld dodatkowe zasilenie FUS w ok. 6,3
mld z refundacji odprowadzanych do OFE (w porwnaniu z rokiem
poprzednim), jak przekazanie 2,877 mld z Funduszu Rezerwy Demograficznej.
Oznacza to, waloryzacja jest dokonywana na koszt
informacji na temat poziomu grup badania warunkw
przeprowadzane corocznie przez GUS. Wynika z nich, emeryci i pod
warunkw istotnie. Sytuacja emeryta jest lepsza
Polaka, a ubstwa gospodarstw emerytw na
poziomie o kilka punktw procentowych to ma miejsce dla gospodarstw
ta dotyczy zarwno miernikw ubstwa relatywnego, ustawowego oraz
minimum socjalnego. Jednak w poszczeglnych grupach, w
od otrzymywanej emerytury i renty. zasady waloryzacji
kwotowej w postaci podniesienia o 71 powoduje,
wszystkie w kwocie 1480
w stopniu gdyby przeprowadzono obecnie
zasad.
4
Od l stycznia 2012 r. minimalna wymes1e 1500 natomiast mm1mum socjalne
oscyluje w granicach 950 w gospodarstwie emeryckim l-osobowym.
Na waloryzacji kwotowej szacunkowo, ok. 53%
emerytw i rencistw z FUS, l 00% przedemerytalne i renty socjalne.
zyskaliby prawie wszyscy emeryci i z KRUS. Natomiast mniejsze
po wprowadzeniu waloryzacji kwotowej dostaliby prawie wszyscy emeryci i
z MON, MSW oraz MS.
ochrona emerytalnych i rentowych finansowanych ze jakimi
emerytury i renty z Funduszu -
finansowanych z mundurowe) ma uzasadnienie. Emerytury i renty z FUS,
przez wprowadzenie grnej granicy podstawy wymiaru na poziomie
wynagrodzenia, Emerytury i renty
mundurowych nie w a ich maksymalny wymiar po
ok. 29 lat wynosi 75% z ostatniego Tak wysokiego wymiaru
nie w systemie powszechnym. Dlatego finansuje z dotacji
waloryzacyjne, to powinno w stopniu w swoich
decyzjach ochrony przed ubstwem emerytw i rencistw w
systemie powszechnym. emerytur i rent przez MON w 2011 r.
51,2% 3000 5000 - 8, 7% ),
przez MSW odpowiednio 39,9% i 6,2%. Te liczby o systemem
powszechnym i tzw. systemami mundurowymi, a trzeba
ubezpieczenia w systemie powszechnym jest Po zmianie
waloryzacji na nieco relacje mundurowych i
powszechnych w procentowym, ale zmiana w kwotowych
bardzo niewielka. Wzrost cen i innych towarw w koszyku emeryckim
przyjmowanym do ustalania waloryzacji
emerytury i renty z MON i MSW (poprzednio MSWiA) w zrekompensowany.
Zgodnie z obecnym mechanizmem, kwoty indywidualnych dla osb z
znacznie dla wszystkich, a
wielokrotnie minimalnych. Szczeglnie kwotowe
wwczas, gdy waloryzacji jest wysoki.
W 2009 r. waloryzacji l 06, l%, co na
poziomie 85,20 i niskimi i wysokimi W
2010 r. waloryzacji 104,62% -70,23 a w 2011 r.-
103,1% 50,14 kwoty w tych
latach
5
2009
2010 2011
E/R w luty
kwota luty marzec Kwota Luty marzec kwota
marzec

w
emerytura,
renta z
636,29 675,10 38,81 675,10 706,29 31,19 706,29 728,18
do pracy,
renta rodzinna
renta z
489,44 519,30 29,86 519,30 543,29 23,99 543,29 560,13
do pracy
emerytura 1509,17 1601,23 9?,06 1624;27 1699,31 75,04 1729,92 1783,54
renta z
do 1121,89 1190,33 68,44 1213,18 1269,23 56,05 1280,60 1320,30
pracy
renta
1314,83 1395,03 80,20 1410,26 1475,41 65,15 1493,32 1539,61
rodzinna
emeryturalrenta w
3000,00 3000,00 3183,00 183,00 3000,00 3138,60 138,60 3000,00 3093,00
4000,00 4000,00 4244,00 244,00 4000,00 4184,80 184,80 4000,00 4124,00
5000,00 5000,00 4305,00 305,00 5000,00 5231,00 231,00 5000,00 5155,00
Prognozowany waloryzacji na 2012 r. wynosi 104,8%. przy zastosowaniu
waloryzacji procentowej wzrost emerytur i rent niezbyt wysoki, postrzegany jako
wobec subiektywnego odczucia znacznego wzrostu kosztw utrzymania w
2011 r., przez biedniejsze grupy emerytw i rencistw, ktrzy najbardziej
wzrost cen Przy proponowanej zmianie sposobu waloryzacji
emerytalno-rentowych na osoby minimalne emerytury i renty
799,18 Gdyby zastosowano dotychczasowe zasady 763,13
Oznacza to, przeprowadzenie waloryzacji kwotowej doprowadzi do podniesienia
do poziomu do minimum socjalnego.
6
21,89
16,84

39,70
46,29
93,00
124,00
155,00
zestawienie prezentuje rozmce w
i w od
Porwnanie w od w przypadku
waloryzacji 104,8% i waloryzacji kwotowej o 71

Obecne przepisy (waloryzacja

l 04,8%) Waloryzacja kwotowa o 71,00
przed
po po
(w waloryzacji na waloryzacji
(w (w (w (w
560,13 26,89 587,02 71 631,13
672,16 32,26 704,42 71 743,16
728,18 34,95 763,13 71 799,18
873,82 41,94 915,76 71 944,82
1000 48 1048 71 1071
1200 57,6 1257,6 71 1271
1400 67,2 1467,2 71 1471
1600 76,8 1676,8 71 1671
t.
1800 86,4 1886,4 71 1871
2000 96 2096 71 2071
2500 120 2620 71 2571
3000 144 3144 71 3071
4000 192 4192 71 4071
5000 240 5240 71 5071
od dnia l marca 2011 r.
5 60,13 minimalna renta z do pracy
wzrostu

Obecne Waloryzacja
_QJ"Ztl>isy kwotowa
104,80% l 12,68%
104,80% 110,56%
104,80% 109,75%
104,80% 108,13%
104,80% 107,10%
104,80% 105,92%
104,80% 105,07%
104,80% 104,44%
104,80% 103,94%
104,80% 103,55%
104,80% 102,84%
104,80% 102,37%
104,80% 101,78%
104,80% 101,42%
672,16 -minimalna renta wypadkowa z do pracy
728,18 - minimalna emerytura, renta z do pracy, renta
rodzinna
87 3, 82 - minimalna renta wypadkowa z do pracy
W ocenie projektodawcy przedmiot projektowanej regulacji nie jest zakresem prawa
Unii Europejskiej i nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisw
notyfikacji norm i aktw prawnych.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z zm.) projekt zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki
7