THIẾT KẾ MẠCH IN DÙNG ORCAD 9.

0 Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Khoa Điện Tử Viễn Thông *************

THIẾT KẾ MẠCH IN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ORCAD Mạch Kit AT89S52

Giáo viên hướng dẫn : Vũ Hồng Vinh Họ và tên : Mai Sơn Được Lớp : Điện tử 9 – K50

HÀ NỘI 10/2008 Sinh viên: Mai Sơn Được
1

Lớp Điện tử 9_K50 ĐHBKHN

THIẾT KẾ MẠCH IN DÙNG ORCAD 9.0

THIẾT KẾ MẠCH IN SỬ DÙNG PHẦN MỀM ORCAD 9.0
Mạch Kit AT89S52

1.Giới Thiệu 1.1 Chức năng:
Mạch kit AT89S52 có chức năng sau: - Mạch sử dụng hiển thị đèn Led đơn - Có thể phát triển nâng cao hơn 1.2 Các linh kiện trong mạch - AT89S52: Vi điều khiển - CON 2,CON6,CON8,CON16 - LM 7805: ổn áp 5V - LCD 16x2: màn hình hiển thị - DB9: cổng nối tiếp giao tiếp máy tính - Crystal: thạch anh 12MHz - R: điện trở các loại (100ôm, 1kilôôm, 4,7 kilôôm,…) - C: tụ điện các loại (33p, 4,7uF, 10uF,…) - Biến trở tinh chỉnh - Công tắc ấn - LED - Trasistor … Các khối trong mạch +Khối Vi điều khiển

Sinh viên: Mai Sơn Được

2

Lớp Điện tử 9_K50 ĐHBKHN

. . . 1 / T1 X2 DP P 3 . . . . . . . . 7 C O N 1 8 Y 1 R T A L V C C 2 A 1 0 P P 3 . 6 2 1 . . . . . 0 . . . . 4 / 1T 5O P P 3 . . . . . . . . 31 4 2 5 2 C H 6 7 8 C O N 8 VC C A N N G A T E C P S C N 1 9 1 8 X T A L 1 E9 T X T A L 2 R S T 3 1 PA E A / V C P T 8 9 5 V V C C C C _ A 20 R R O W C S 1 C O N W 2 G T A R 2 1 5 0 u F R 5 R C E S E T 2 1 J C 1 5 O N 2 R 2 4 . . 7 / R D P A G N D P 1 G N D L E S / P E 2 9 N 3 0 R O G 1 2 3 4 5 6 7 8 J 2 C O N 8 1 J 4 2 P 3 .THIẾT KẾ MẠCH IN DÙNG ORCAD 9. . 2 / I N 3 T PO 1 P 3 . . . . . 7 K R E S E T +Khối hiển thị Sinh viên: Mai Sơn Được 3 Lớp Điện tử 9_K50 ĐHBKHN . . . . .0 V J 1 3 8 7 6 5 4 3 2 1 J 5O C 6 6 5 4 3 2 1 C O N N V G R P P P 6 C R C C A P Y 1 N P S P P P P P P P P 8 0 0 0 0 0 0 0 0 . . . 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 J 1 C C A A A A A A A A D D D D D D D D P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 2 2 2 2 2 2 2 2 . . . . . . 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 / / / / / / / / 2 /2A /2A A2 A2 A2 A2 A2 A 1 2 8 3 9 41 51 61 71 81 1 P P P 0 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 . . 1 2 3 4 5 6 7 / / / / / / 8 7 C C 6 N D E S E T 5 4 1 . . 2 3 P 3 . 5 3 1 . . . 5 /1 T 6 1 P P 3 . . . 3 / I 1N 4 T P 1 P 3 . . . 0 / R 1 1X D P P 3 . 03 13 23 33 43 53 63 73 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 P P P P P P P P P P P P P P P P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . . . 0 1 2 3 4 5 6 7 T r o b a n U 2 1 v c c2 R 0 3 R 1 4 R 2 5 R 3 6 R 4 7 R 5 8 R 6 9 JR 3 7 g 40 U P P P P P P P P P P P P P P P P 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . . . 6 / W 7 RP 1 P 3 . .

.0 J 1 2 1 1 1 1 1 1 1 6 5 4 3 2 1 0 A P P P P P P P P P P P V V G V K R 7 VC C U B 2 V 1 3 I E E N E T R O N C D C C O N 1 6 L C D + Khối nguồn V 1 3 VC C J 7 2 1 C O N 2 U 3 L M V I N G N D 7 8 0 5 V / T O O U C C _ A R J 1 2 C 4 C 1 0 0 u F O N 2 8 R O W J 1 2 C O N 9 3 R 3 0 D 2 L 1 E D 3 T C 3 1 0 0 u F 2 N G U O N +Khối đèn LED Sinh viên: Mai Sơn Được 4 Lớp Điện tử 9_K50 ĐHBKHN G N D 3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 E D . . .THIẾT KẾ MẠCH IN DÙNG ORCAD 9. . . . . E D V G 7 6 1 5 4 3 2 1 0 2 1 0 C N C D 1 . . . .

đây là yếu tố quan trọng tiên quyết quyết định tới việc thiết kế mạch in .0 > Capture Sinh viên: Mai Sơn Được 5 Lớp Điện tử 9_K50 ĐHBKHN . chọn Start > Programs > Ocard 9.THIẾT KẾ MẠCH IN DÙNG ORCAD 9.Để tạo sơ đồ nguyên lý ta sử dụng chương trình Capture có trong Orcad.0 J 1 4 C O N 8 1 2 3 4 5 6 7 8 V U 3 2 P N P D L P 2 E N D 8 1 3 2 P D L P 3 E N D U 9 1 3 2 P D L 4 E D P N U 1 0 1 3 2 P D L 5 E D P N U 1 1 1 3 2 P D L P 6 E D N U 4 1 3 2 P D L 7 E D P N U 5 1 3 2 P D L 8 E D P N U 6 1 3 2 P D L 9 U 7 1 C C E D R 4 3 3 0 G N D 8 L E D J C 1 6 O N 4 + Khối công tắc 1 2 3 4 S S W W 3 S S P W W U 4 S W 5 S W 6 NT T O N S S H W B S U SP H T W B SO P H NT U B SOU H NT BT O P U UT U T U G N D 2.Vẽ sơ đồ nguyên lý Orcad capture Trước khi tiến hành vẽ mạch in thì cần phải có 1 sơ đồ nguyên lý chính xác .

THIẾT KẾ MẠCH IN DÙNG ORCAD 9. tại khung Name nhập vào tên của sơ đồ nguyên lý sẽ tạo . Nhấn vào nút Browse để chọn đường dẫn chứa sơ đồ mạch . Nhấn OK để trở về màn hình làm việc Sinh viên: Mai Sơn Được 6 Lớp Điện tử 9_K50 ĐHBKHN . Hộp thoại New project .0 Trên màn hình cửa sổ Ocard Capture xuất hiện ta nhấp chuột vào menu File > New > Project.

THIẾT KẾ MẠCH IN DÙNG ORCAD 9. nếu là lần đầu sử dụng Orcad Capture thì cần phải Add Library Sinh viên: Mai Sơn Được 7 Lớp Điện tử 9_K50 ĐHBKHN . Hộp thoại Place part xuất hiện.0 Để tiến hành lấy linh kiện chọn Place > part.

THIẾT KẾ MẠCH IN DÙNG ORCAD 9.0 Sinh viên: Mai Sơn Được 8 Lớp Điện tử 9_K50 ĐHBKHN .

0 sau Lấy các linh kiện nào ra thì gõ tên linh kiện đó ở ô Part.THIẾT KẾ MẠCH IN DÙNG ORCAD 9. tương tư như AT89C52: Với những linh kiện không có sẵn trong các thư viện trên thì chúng ta tạo mới linh kiện đó như sau: Tạo mới cảm biến nhiệt LM35Dz: Chọn File  New  Library  New Part: Sinh viên: Mai Sơn Được 9 Lớp Điện tử 9_K50 ĐHBKHN .

THIẾT KẾ MẠCH IN DÙNG ORCAD 9.0 Sau đó dùng các công cụ ở hình dưới vẽ và tạo được linh kiện cần thiết Sinh viên: Mai Sơn Được 10 Lớp Điện tử 9_K50 ĐHBKHN .

0 Kết quả: Sinh viên: Mai Sơn Được 11 Lớp Điện tử 9_K50 ĐHBKHN .THIẾT KẾ MẠCH IN DÙNG ORCAD 9.

Khâu này cần đảm bảo các linh kiện được cấp nguồn giống nhau thì giá trị điện áp cũng phải giống nhau ( Có tên nguồn cấp giống nhau ). Tiếp theo chúng ta tiến hành cấp nguồn cho các linh kiện. để đi dây cho mạch nguyên lý chúng ta sử dụng công cụ Place wire hoặc phím tắt là W.THIẾT KẾ MẠCH IN DÙNG ORCAD 9. Sinh viên: Mai Sơn Được 12 Lớp Điện tử 9_K50 ĐHBKHN . Thực hiện việc này bằng công cụ Place power và Place ground.0 Trong quá trình chọn sắp xếp linh kiện ta có thể xoay linh kiện bằng phím tắt “R” Sau khi tiến hành lấy đầy đủ linh kiện.

Hộp thoại Design rule check xuất hiện bấm OK để kiểm tra. Kích hoạt cửa sổ quản lý Project để bấm chọn trang sơ đồ vừa thiết kế .MNL .THIẾT KẾ MẠCH IN DÙNG ORCAD 9. tại Options chọn Run ECO to Layout để tự động cập nhật sự thay đổi sơ đồ Sinh viên: Mai Sơn Được 13 Lớp Điện tử 9_K50 ĐHBKHN .0 Bấm vào nút Restore trên cửa sổ để thu nhỏ màn hình làm việc . Hộp thoại Create netlist xuất hiện chọn Layout. Sau đó bấm vào biểu tượng Design rules check trên thanh công cụ để kiểm tra sơ đồ nguyên lý . Bấm chọn biểu tượng Create Netlist trên thanh công cụ để tạo lập netlist có phần mở rộng .

MNL.Thiết kế mạch in bằng Orcad LAYOUT Sinh viên: Mai Sơn Được 14 Lớp Điện tử 9_K50 ĐHBKHN .THIẾT KẾ MẠCH IN DÙNG ORCAD 9. tại khung Netlist File chọn thư mục chứa tập tin . 3. Chọn xong bấm OK.0 nguyên lý vào Layout.

0 Sử dụng Ocard layout.THIẾT KẾ MẠCH IN DÙNG ORCAD 9.TCH sau đó bấm Open. sau khi màn hinh layout xuất hiện chọn File > New. Hộp thoại Load Template File xuất hiện . Sinh viên: Mai Sơn Được 15 Lớp Điện tử 9_K50 ĐHBKHN . Bên trong hộp thoại nay là danh sách các dạng bản mạch ta chọn DEFAULT.

Trong hộp thoại nay chọn tập tin .MNL đã tạo ra trong chương trình vẽ mạch nguyên lý Capture. Sinh viên: Mai Sơn Được 16 Lớp Điện tử 9_K50 ĐHBKHN .0 Hộp thoại Load netlist suorce xuất hiện . Chọn xong bấm nút Open . Hộp thoại Save File As xuất hiện yêu cầu nhập tên để lưu bản mạch nhấn nút Save để tiếp tục.THIẾT KẾ MẠCH IN DÙNG ORCAD 9.

Nếu các linh kiện chưa được nhận biết thì sẽ xuất hiện hộp thoại Link Footprint to Sinh viên: Mai Sơn Được 17 Lớp Điện tử 9_K50 ĐHBKHN .0 Qúa trình đưa các linh kiện vào mạch in bắt đầu.THIẾT KẾ MẠCH IN DÙNG ORCAD 9.

Khi kết thúc quá trình nhập chân đế cho linh kiện.THIẾT KẾ MẠCH IN DÙNG ORCAD 9. Layout Plus sẽ chuyển sang màn hình Sinh viên: Mai Sơn Được 18 Lớp Điện tử 9_K50 ĐHBKHN .0 Component.Trong hộp thoại này chọn nút Link Footprint to Component để nhập thêm các chân cho linh kiện.

Sinh viên: Mai Sơn Được 19 Lớp Điện tử 9_K50 ĐHBKHN . sau đó nhấn phải chuột và chọn lệnh Properties khi đó hộp thoại Edit layer Strategy xuất hiện bỏ dấu Routting Enabled. Hộp thoai xuất hiện .việc tự làm mạch IN ở nhà chỉ có thể vẽ 1 lớp nên chúng ta chọn như sau: Nhấn chuột vào biểu tượng View Spreadsheet sau đó chọn Strategy > Route Layer. sau đó bấm Ok.0 Tại đây nhấn biểu tượng Reconnect Mode để ẩn đi các đường dây nối giữa các linh kiện như hình dưới Các mối nối giữa các linh kiện có liên quan được hiện lên khi ta chọn một linh kiện. Tiếp theo là chọn số lớp để vẽ. tại mục Enabled nhấn chọn các lớp ko vẽ mạch in .THIẾT KẾ MẠCH IN DÙNG ORCAD 9.

THIẾT KẾ MẠCH IN DÙNG ORCAD 9.0 Click vào Routing Enabled: Sinh viên: Mai Sơn Được 20 Lớp Điện tử 9_K50 ĐHBKHN .

Để nhìn mạch được rõ hơn. ta không cho hiển thị lớp ASYTOP bằng cách chỉnh sửa vào Colour Setting như sau: Sinh viên: Mai Sơn Được 21 Lớp Điện tử 9_K50 ĐHBKHN .0 Kết thúc việc chọn vẽ 1 lớp.THIẾT KẾ MẠCH IN DÙNG ORCAD 9.

0 Bố trí linh kiện cho hợp lý là 1 trong những điều kiện quan trong quyết định tới chất lượng . trong quá trình di chuyển sử dụng các phím tắt “R” (xoay linh kiện ) phím “T” ( lật ngược linh kiện sang mặt còn lại ) Các phím tắt “O” và”I” dùng để zoom in và zoom out. khả năng chống nhiễu .đây là công cụ dùng di chuyển các linh kiện .THIẾT KẾ MẠCH IN DÙNG ORCAD 9. tính thẩm mỹ . ta Sinh viên: Mai Sơn Được 22 Lớp Điện tử 9_K50 ĐHBKHN . yêu cầu về khả năng thực hiện mạch nhiều lớp có thể làm nhiều hơn 2 lớp …) Khi bố trí linh kiện ta dùng công cụ Component Tool . Chọn công cụ: được: và sắp xếp linh kiện cho hợp lý nhất. yêu cầu về linh kiện làm mạch ( loại thường hay dán ) . và khả năng dễ đi dây của mạch … ngoài ra còn có sự tham gia của các yếu tố yêu cầu về kích thước mạch .

0 Trước khi bắt đầu việc đi dây.hộp thoại Nets hiện ra cho phép ta chọn chi tiết kích thước cho mỗi đường mạch Sinh viên: Mai Sơn Được 23 Lớp Điện tử 9_K50 ĐHBKHN .THIẾT KẾ MẠCH IN DÙNG ORCAD 9.Để làm việc này ta nhấn chuột vào biểu tượng View Spreadsheet sau đó chọn Strategy >Nets . chúng ta chọn kích thước dây: Chọn kích thước thích hợp cho từng đường mạch ( Chú ý các đường nguồn cần có kích thước lớn hơn các đường tín hiệu ).

THIẾT KẾ MẠCH IN DÙNG ORCAD 9.0 Mạch tự làm ở nhà nên kích thước của dây như sau là hợp lý: Sinh viên: Mai Sơn Được 24 Lớp Điện tử 9_K50 ĐHBKHN .

ta nháy vào đường dây đó. cần phải đi qua chân linh kiện. Đối với các mạch không phức tạp thì có thể dùng công cụ Autoroute của Orcad để tự động đi dây . ấn W. tuy nhiên đi dây bằng tay tốt hơn nhiều do người thiết kế chủ động trong các đường mạch và giúp mạch in có tính linh hoạt hơn . Với những đường dây rất nhỏ. bằng cách đi dây đó từ 2 phía đến vị trí thích hợp.Shove Track Mode .THIẾT KẾ MẠCH IN DÙNG ORCAD 9.5 như sau: Với những đường dây nào không thể đi 1 lớp được.0 Sau khi đã điều chỉnh xong . chọn độ rộng đường dây là 0. ta bắt đầu tiến hành đi dây. rồi ấn phím V (Via). bảng sau hiện ra. ta se câu dây. Để đi dây bằng tay ta dùng các công cụ Edit Segment Mode. Add/Edit Route Mode… công cụ cho phép đi những đuờng dây vuông góc và vát góc. chúng ta Sinh viên: Mai Sơn Được 25 Lớp Điện tử 9_K50 ĐHBKHN .

(Dây Via có màu vàng như hình dưới đây).THIẾT KẾ MẠCH IN DÙNG ORCAD 9. nhấn chuột vào biểu tượng View Spreadsheet sau đó chọn Strategy > Padstacks . Tiếp theo là chọn kích thước lỗ chân linh kiện: Để chọn kích thước và hình dáng cho chân linh kiện ta dùng công cụ Pin Tool và Padstacks . Sinh viên: Mai Sơn Được 26 Lớp Điện tử 9_K50 ĐHBKHN . Nhấn chuột vào biểu tượng Pin Tool sau đó nhấn chuột vào chân linh kiện cần chỉnh sửa .hộp thoại Padstacks hiện ra cho phép ta chọn chi tiết kích thước cho mỗi chân linh kiện .0 sẽ dùng dây đồng nối 2 lỗ Via đó sau.

0 Cuối cùng ta được mạch đổ đồng như sau: Sinh viên: Mai Sơn Được 27 Lớp Điện tử 9_K50 ĐHBKHN .THIẾT KẾ MẠCH IN DÙNG ORCAD 9.

0 Sinh viên: Mai Sơn Được 28 Lớp Điện tử 9_K50 ĐHBKHN .THIẾT KẾ MẠCH IN DÙNG ORCAD 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful