You are on page 1of 4

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ

310018 Mile Rd. Sterling Heights, MI 48314 Tel.: (586) 977-7267 * Fax.: (586) 977-2074 Sala Parafialna (586) 977 7379 www.ParafiaSterlingHts.org sekretariat@ ParafiaSterlingHts.org

1 IV 2012

Biuro Parafialne czynne: od poniedziaku do pitku 10:00am 12:00pm 1:00pm- 5:00pm w soboty 10:00am - 2:00pm

Duszpasterstwo Prowadz Ksia Chrystusowcy: ks. Sawomir Murawka - proboszcz, ks. Jzef Siedlarz - wikariusz, ks. Stanisaw Drza - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

NIEDZIELA PALMOWA
Hosanna i ukrzyuj
Te dwa okrzyki syszymy niejako obok siebie w dzisiejszej liturgii sowa. W rzeczywistoci dzieli je niecay tydzie czasu. W niedziel Jezus jest uwielbiany przez tumy, w pitek prawdopodobnie te same tumy domagaj si Jego mierci. Czsto tak bywa i w naszym yciu, e po dniach chway przychodz nagle dni klski i ponienia, dni trudne i straszne. To jest wanie ycie i kto chciaby y jedynie w chwale ten yby w zakamaniu, w nierealnym wiecie uudy. Warto jednak pamita, e nie ja pierwszy i na pewno nie ja ostatni przeywam tego rodzaju wzloty i upadki. Wielu byo przede mn i wielu bdzie po mnie. Pytanie jest tylko: Jak przyjmuj te zmienne koleje losu? Czy mam wiadomo, e zarwno ludzka chwaa i uwielbienie, jak i ludzka nienawi s przemijajce? Liczy si tak naprawd tylko moja warto wewntrzna i to jak mnie widzi i ocenia Bg. Liczy si nie doczesno a wieczno. A wszystko co przeywam obecnie jest tylko drog do wiecznoci. Jeli potrafi zrozumie t prawd nie bd mnie tak naprawd poruszay ani chwile pozornej ludzkiej chway, ani nie bd mn wstrzsay momenty ludzkiej zawici, podoci i gupoty. Ks. Kazimierz Kubat SDS

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights

Suba Liturgiczna
SOBOTA - 31 MARCA

9:00 O Boe bog. i potrzebne aski dla Jolanty i Stanisawa w 62 rocz. lubu 4:00 + Andrzej Samul - rodzice 5:30 + Aniela Tysewska, Bronisawa Niesuchowski, Eugene Niesuchowski, Thaddeus Niesuchowski, Edward Marentette, Lydia Marentette, Ann Morre
NIEDZIELA PALMOWA - 1 KWIETNIA

Niedziela Zmartwychwstania Paskiego 7:00 Rezurekcja: Mariola Vanderest, Maria Grot, Stanisaw Dobrzyski 10:00 Anna Marchel, Renata Lisiak, Alina Zielonka 12:00 Elbieta Ciesielska, Jzio Chmielewski, Jzef Sroka 2:00 Krystyna Szymczakowska, Krzysztof Grzesiak, Olga Oko - KOLEKTORZY Niedziela Zmartwychwstania Paskiego 7:00 - Tadeusz Byra, Albert Ciesielski, Emil Filip, Zbigniew Paluszek, Stanisaw Sakowski 10:00 - Marek Wach, Augustyn Nytko, Andrzej Szmyd, Jacek Szwakopf, 12:00 - Roman Kogut, Mariusz Przydzia, J. Put, J. Rakowiecki 2:00 - Joseph Chagnon, Adam Jasiski, Kazimierz Modzelewski, Leszek Parciak

- LEKTORZY -

8:00 O Boe bog. dla dk. Antoniego Brooksa 9:30 + Stanisaw Czaja w 100 rocz. urodzin - syn 11:15 + Aleksandra, Marian, Jzef Wyszyski - rodzina 1:00 O Boe bog. dla czonkw Wsplnoty Razem 1:00 W int. czonkw Koa ywego Raca 1:00 O powrt do zdrowia 1:00 + Za zm. rodzicw Ann i Franciszka Szymczak - rodzina 1:00 + Anna i Zdzisaw Szelle - crka 1:00 + Magorzata Makara 7:00 + Janina Rumin w 1 rocz. mierci - syn z rodzin
WIELKI PONIEDZIAEK 2 KWIETNIA

9:00 O zdrowie i bogosawiestwo dla Jzefa


WIELKI WTOREK 3 KWIETNIA

9:00 Za parafian
WIELKA RODA 4 KWIETNIA

9:00 + Leonard Plaza 7:00 + Regina i Zygfryd Pietrzak oraz zm. z rodziny Kowalczyk i Pietrzak
WIELKI CZWARTEK 5 KWIETNIA

- ona

7:00 LITURGIA WIELKIEGO CZWARTKU


WIELKI PITEK 6 KWIETNIA

7:00 LITURGIA WIELKIEGO PITKU


WIELKA SOBOTA 7 KWIETNIA

8:00 LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY 8:00 + Aleksandra i Stanisaw 8:00 + Irena i Bogusz

- crka - crka

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PASKIEGO

7:00 REZUREKCJA - Za parafian 7:00 + Ewa Furlepa, Jzef Furlepa, Eugeniusz - crka i wnuczki 7:00 + Anna Sokoowska - m i dzieci 10:00 +Andrzej Zubek, Maria i Jzef - rodzina 12:00 Dzik. z prob o dalsze aski i Boe bog. dla rodz. Sepko i Golis 2:00 + Stefania Gogowska i Stanisaw i Antonina Midura, Ks. Mieczysaw Szarek 2:00 + Zygmunt Niemyjski - Stefan i Stella Cielikowski 2:00 + Aniela Tysewska, Broniswa Niesuchowski, Eugene Niesuchowski, Thaddeus Niesuchowski, Edward Marentette, Lydia Marentette, Ann Morre 2:00 W intencji Piotra o bog. i potrzebne aski 2:00 O powrt do zdrowia 2:00 + Stanisaw Skrzyszowski w 4 rocz. mierci 2:00 + Kazimierz Sadlo w 30 dzie po mierci i Ludmila Sadlo w 1 rocz. mierci

Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnic Wielkiego Tygodnia. Jak Jezus wszed do Jerozolimy, tak przychodzi dzi do kadego z nas. Oby nie okazao si jednak, e stoimy w tym tumie, ktry woa: Hosanna, a za chwil bdzie woa: Na krzy w Nim! Promy o ask, abymy w nadchodzcym czasie przeyli z Jezusem szczery al z powodu naszych nieprawoci po to, aby przey prawdziw rado z powodu nowego ycia, ktre ofiaruje nam Zmartwychwstay. Wielki Tydzie przeyjmy jako ludzie wierzcy: godnie i po chrzecijasku. Przyciszmy, a moe wyczmy telewizory, odbiorniki radiowe, wszelkie odtwarzacze i inne media. Niech trzy wite dni: Wielki Czwartek, Wielki Pitek i Wielka Sobota bd dniami szczeglnego zagbiania si w Misterium Paschalne poprzez czynny udzia w bogatej liturgii. W Wielki Czwartek rano w katedrze pod przewodnictwem biskupa ordynariusza odprawia si Msz wit Krzyma, podczas ktrej pobogosawione s oleje do namaszczania chorych i krzymo suce do namaszczania podczas wice kapaskich, chrztu i bierzmowania. Natomiast w parafiach celebrowana jest w tym dniu jedna Msza wita, zwana Msz Wieczerzy Paskiej, na pamitk ustanowienia sakramentw Eucharystii i kapastwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. W Wielki Pitek zachowujemy post cisy (cakowite wstrzymanie si od potraw misnych i tylko trzy posiki w cigu caego dnia, w tym jeden do syta; od tego postu osoby penoletnie a do szedziesitego roku ycia nie maj dyspensy; zachca si take pozostaych, zwaszcza modsze pokolenie, do zachowania tego postu. Wielka Sobota jest dniem adoracji Najwitszego Sakramentu w Grobie Paskim. Pamitajmy o tym, kiedy przyjdziemy wici pokarmy. Jest to czas upamitniajcy zstpienie Chrystusa do otchani, nadal obowizuje wic cisza i zaduma nad mierci Chrystusa. Warto i w tym dniu zachowa post, powstrzymujc si od pokarmw misnych.

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights


PROGRAM WIELKIEGO TYGODNIA I WIT WIELKANOCNYCH
WIELKI CZWARTEK 5 kwietnia 7:00pm Uroczysta Msza w. Wieczerzy Paskiej z obrzdem umywania ng i Komunia w. pod dwiema postaciami. Po Mszy witej przeniesienie Najw. Sakramentu do Otarza Adoracji. Adoracja do godz. 10:00pm
WIELKI PITEK - 6 kwietnia W tym dniu nie ma Mszy w., uczestniczymy w uroczystej Liturgii Wielkopitkowej, a take jest moliwo wzicia udziau w Naboestwie Drogi Krzyowej, Gorzkich ali i Adoracji Pana Jezusa. 9:00am - Adoracja przy Otarzu Adoracji 3:00pm - Droga Krzyowa Pierwszy Dzie Nowenny do Boego Miosierdzia 4:00 - 5:00pm- Adoracja 6:00pm - Gorzkie ale (3 czci) 7:00pm - Liturgia Wielkiego Pitku - Liturgia Sowa, Adoracja Krzya, Komunia w., procesja do Grobu Paskiego. CAONOCNA ADORACJA PRZY GROBIE PASKIM Lista znajduje si w holu kocioa WIELKA SOBOTA - 7 kwietnia Dzie spoczynku Pana Jezusa w Grobie 10:00am - 11:00am - Zuchy - honorowa warta 11:00am - 5:00pm - Harcerze - honorowa warta 3:00pm - drugi dzie Nowenny do Boego Miosierdzia. POWICENIE POKARMW od godz.9:00am do 4:00pm (co godzin) w sali Jana Pawa II.
,

NASZYM MODLITWOM POLECAMY CHORYCH: Ojca Konrada, s. Magorzat, Antoniego, Danut, Ew, Helen, Marka, Iren, Leszka, Franciszka, Jzefa, Zofi, Wand, Dan, Krzysztofa, Mariana, Marka, Czesawa i Floriana oraz dzieci ze Wsplnoty Razem.

SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI W dniu dzisiejszym zapraszamy do Sali Jana Pawa II w godz. od 9:00 am do 2:00 pm, gdzie zaprezentuj si nowe organizacje i Koa istniejce przy naszej parafii. Parafianie, ktrzy maj jakiekolwiek pytania lub ch przynaleenia do danej grupy, prosimy o rozmow. PROBA do grup dziaajcych przy Parafii, aby na Procesj Rezurekcyjn przyszy w strojach galowych, a dzieci, ktre w ubiegym roku przystpiy do Pierwszej Komunii witej - w strojach komunijnych.
MSZA W. W INTENCJI OFIAR W SMOLESKU Zapraszamy 10 kwietnia o godz. 7:00 pm na Msz w. w intencji ofiar katastrofy w Smolesku. Mszy w. bdzie przewodniczy Kard. Edmund Szoka.

LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ Liturgia Wielkiej Soboty godz. 8:00pm Powicenie Ognia i Paschau, Liturgia Sowa, Liturgia Chrzcielna, Eucharystia Uwaga! Nie bdzie Mszy w. o godz. 4:00 i 5:30 pm NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PASKIEGO 8 kwietnia: Procesja i Msza w. Rezurekcyjna o godz. 7:00am. Msze w. o godz.: 10:00am, 12:00pm i 2:00pm. 3:00pm- trzeci dzie Nowenny do Boego Miosierdzia OKTAWA WIELKANOCY - 9-13 kwietnia: Poniedziaek: Msza w. o godz. 9:00am i 7:00pm Wtorek: Msza w. o godz. 9:00am i 7:00pm roda: Msza w. o godz. 9:00am i 7:00pm Czwartek: Msza w. o godz. 9:00am Pitek: Msza w. o godz. 9:00am i 7:00pm Nowenna do Boego Miosierdzia15 minut przed Msz w.

WICONKA PARAFIALNA Tegoroczna wiconka Parafialna odbdzie si 15 kwietnia. 2:00pm - Adoracja Najw. Sakramentu 2:30pm - koronka do Boego Miosierdzia Po koronce udamy si do Sali Jana Pawa II. Bilety mona rezerwowa i zakupywa w holu kocioa. Donacja wynosi $15.00 od osoby. Bilety bd sprzedawane tylko do Niedzieli Palmowej - do dnia 1 kwietnia. Informacje: tel. (586) 344-5850 (Krzysztof Wszedyby). MSZE WITE U KSIY CHRYSTUSOWCW Intencje Mszy w. mona zamwi wypeniajc formularz, ktry znajdziemy w specjalnych kopertach, ktre wystawione s na stoliku w kociele. KONFERENCJA DLA MODZIEY 2012 Zapraszamy modzie w wieku 14-18 lat do wzicia udziau w trzydniowym wyjedzie na Katolick Konferencj Modzieow. Koszt: $175 (nocleg, dojazd, wyywienie). Autokar z modzie wyjeda z parafii w. Cyryla i Metodego w Sterling Heights. Wicej informacji www.franciscanyouth.com oraz u Mrs. Evy Fleck (248-828 -8201) lub p. Magosi Purzyckiej (248-566-3468). Liczba miejsc ograniczona.
PIELGRZYMKA DO ZIEMI WITEJ Organizujemy pielgrzymk do Ziemi witej na przeomie wrzenia i pazdziernika tego roku, zainteresowani szczegami proszeni s do zakrystii po ulotki. Prosimy o zapisywanie si chtnych na pielgrzymk.

NIEDZIELA MIOSIERDZIA BOEGO - 15 kwietnia 2:00pm - Wystawienie i Adoracja Najw. Sakramentu 2:30 pm - Koronka i Naboestwo do Boego Miosierdzia SPOWIED WITA 2 i 3 kwietnia - poniedziaek i wtorek: 8:30am - 10:00am 4 kwietnia - roda: 8:30am - 10:00am od 6:00 - 8:00 pm Wielki Czwartek, 5 kwietnia - 9:00 - 10am, 7:00 - 9:00pm Wielki Pitek, 6 kwietnia - 9:00am do 11:00am, 3:00pm 6:00pm oraz po Liturgii Wielkopitkowej. Nie bdzie spowiedzi w Wielk Sobot

GRAFIK DLA LEKTORW W zakrystii jest do odebrania nowy grafik dla lektorw. KATECHEZA Ze wzgldu na Wielki Tydzie oraz zbliajce si wita Wielkanocne, katecheza dla dzieci i modziey rozpocznie si po przerwie, od 14 kwietnia 2012 roku.

Pomoc su Siostry Misjonarki Chrystusa Krla: s. Magorzata Tomalka MChR s. Agnieszka Jach MChR tel. domu sistr: (586) 979- 0255 Program Radiowy Ksiy Chrystusowcw Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM Ze stacji WNZK 690 AM prowadzony przez ks. Jzefa Siedlarza, SChr
Rada Duszpasterska: Przewodniczca: Mariola Vanderest (248) 879-5898 Zastpca: Krzysztof Wszdyby Sekretarz: Magdalena Hondo (586) 566-1636 Jolanta Gmurowska, Iwona Jdrzejczak, ukasz Macig, Mariusz Maruszczak, Zbigniew Rakowiecki, John Roland, Barbara Somiska Rada Finansowa: Przewodniczcy: Walter Maziarz (586) 873 - 8156 Zastpca: Alicja Karlic (313) 365 - 1990 Sekretarz: Elzbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski, Wojciech Ogrek, Tadeusz Rusin, Wadysaw Szaflarski, Wojciech Urban

Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636 Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217 Ministranci - ks. Jzef Siedlarz SChr Grupa Modlitewna Opiekun duchowy - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 744 - 8262 Linia Modlitewna - (586) 412- 0581 Grupa Modlitewna- Rodziny Nazaretaskie Magorzata Purzycka - (248) 566 3468 Franciszek Maziarz - (248) 881 - 7629 Re Racowe - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Olga Osko - (586) 293 - 9177 Radio Maryja- Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385 Koo Seniorw Zota Ra Wanda Fleszar - Zych - (586) 808 - 0804 Rycerze Kolumba Ryszard Konrad - (586) 731-7573 Finanse - Celina Pultanis - (586) 731 - 0355 Koordynator do spraw Katechezy s. Magorzata Tomalka MChR Komitet Rodzicielski w Parafii Mariola Vanderest - (248) 879 - 5898 Challenge Girls - Ania Roland (248) 579 - 3307 Magosia Purzycka - (248) 566 3468 Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875 Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org Jzyk Polski dla Amerykanw Antoni Walawender - (586) 751- 1224 Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247- 5344 Ping Pong - Eugeniusz Szamiel (248) 495 - 7517

Niedzielne Msze wite sobota - 4:00 po poudniu Saturday - 5:30 p.m. - in English niedziela - 8:00, 9:30, 11:15 (z udziaem dzieci), 1:00 7:00 (z udziaem modziey) Codzienne Msze wite od poniedziaku do soboty - o godz. 9:00 AM; dodatkowo w rody i pitki o godz. 7:00 PM w I Czwartek miesica - o godz. 7:00 PM Adoracja Najwitszego Sakramentu od wrzenia do maja: w rody i pitki od 6:00- 7:00 PM oraz Pierwsze Pitki miesica od 9:30 AM do 7:00 PM Liturgia Godzin Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty o godz. 8:45 rano Sakramenty: Pojednania - codziennie p godziny przed Msz w. Chrztu - trzecia niedziela miesica po Mszy w. o godz. 1:00 po poudniu Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych kada trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00 po poudniu w kaplicy w. Maksymiliana Bierzmowania - cykl katechez przygotowujcych modzie w klasie smej Maestwa - naley zgosi 6 miesicy przed planowan dat lubu Chorych - w pierwszy pitek miesica, w sprawach nagych o kadej porze

Grupy i Zespoy dziaajce w parafii


Muzyczny Zesp Dziecicy Hosanna Sobota - 11:00PM Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Osoby prowadzce - Marzena Szewczuk, Pawe Laskowski Chr Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4 - 5 lat) Wtorek - 5:30 - 6:15PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6 - 7 lat) Wtorek - 6:15 - 7:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny May Dunajec (9 - 12 lat) Wtorek - 7:00 - 8:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Dunajec (13 - 18 lat) Grupa I roda - 8:30PM, sobota 9:00 - 11:00AM Grupa II Wtorek - 8:00-10:00PM (sala Jana Pawa II) Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469 Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Taniec Towarzyski dla dzieci Instruktor - Barbara Somiski Kontakt i informacje - Iwona Jdrzejczak (586) 739-1561 Caf Prowincja:
Poniedziaek, roda i pitek: 5:30-8:30 Wtorek: 4:00 - 8:30 Sobota: 10:00-1:00 Czwartek: nieczynne