You are on page 1of 15

UNIVERSITATEA ,,BABEȘ BOLYAI” CLUJ NAPOCA FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

NEW AGE “un sincretism fără precedent”

Coordonator Pr. Conf. Univ. Dr. Ștefan Iloaie

Masterand: Rusu Vasile

Cluj Napoca 2012 1

după mai multe întrebări puse de el. dacă nu chiar complementare. Se dezbină şi dispar unele secte. o poate aduce doar ea. Fiecare are de fapt propria cale. încât de multe dintre ele nici nu suntem conştienţi şi nici nu le cunoaştem. politice și nu în ultimul rând spirituale se derulează cu o viteză atât de rapidă. Trandafir. mai ales după Revoluţia din 1989.Mârt. mişcarea New Age. 3-4) Trăim într-o lume a vitezei şi a schimbărilor. şi îşi vor întoarce auzul de la adevăr şi se vor abate către basme”. În acest tăvălug al transformărilor se înscrie şi mişcarea New Age. Tot mai des se pot observa afișe pe străzile orașelor care îi invită pe cei curioși sau cei care au nevoie la ședințe de 1 Un exemplu de acest fel îl oferă teologul Danion Vasile în cartea sa Jurnalul convertirii. 2004. care susţinea că acesta este Hristos revenit pe Pământ. Alba Iulia. Acest fenomen a cuprins inclusiv zona spiritualului. 2 . numai că foarte puţini oameni ajung sfinţi. Între acestea se înscriu mai mulţi „guru” români: Bivolaru.12. Mai apoi au început să intre în ţară diferite secte orientale cu diferite practici yoga. p. a fost secta lui Maitreya. au apărut diferite secte care se înscriu în matca acestei mișcări. aceasta i-a răspuns: „Sunt mai multe căi. ci – dornici să-şi desfăteze auzul – îşi vor grămădi invăţători după poftele lor. în urma unei întâlniri cu o prietenă care practica yoga. apar altele noi. Reîntregirea. Fiind tânăr şi având numeroase căutări spirituale. așa-numita magie albă care se folosește de forțele și energiile pozitive și astfel se pretind a fi în totală compatibilitate cu creștinismul. O cale este cea a Bisericii. pe cât de numeroase pe atât de felurite. în special cea a vidului spiritual care este resimțit cu precădere în spațiul occidental dar nu numai. asemenea unei avalanșe dezlănțuite.NEW AGE “un sincretism fără precedent” „Căci va veni o vreme când nu vor mai suferi invăţătura sănătoasă. economice. Spre deosebire de celelalte mișcări religioase care se revendică singurele deținătoare ale adevărului absolut. și anume izbăvirea oamenilor de rău. care mai apoi s-au grupat în Federaţia Română de Yoga. New Age respectă „adevărul” celorlalte religii1 relativizându-l și considerându-l depăşit. Ed. La acestea se adaugă propagarea diferitelor tehnici de vrăjitorie. Chiar şi în ţara noastră.a vând un scop comun. (2 Timotei 4. Astfel. în sensul că vremea activităţii lor a ajuns la sfârşit. O altă cale este yoga”. Zaharia Stoian şi alţii. Diferite paradigme sociale. Soluţia pentru criza lumii actuale.

2002. 231. Era Androgină (în opoziție cu patriarhatul de până acum). 1. Era Răspântiei. sociologică. deoarece aceasta le înglobează pe toate aceste mişcări mai mici şi conţine elementele constitutive ale aceasteia. a cauzelor generatoare şi o înţelegere a ideilor propagate. Scurt istoric al mișcării New Age O definire foarte scurtă şi destul de simplistă a New Age-ului ar putea fi următoarea: „Mişcare sau religie estică în haine vestice”. în opoziție cu principiul masculin Yang). de inspirație extrem orientală. Era Vărsătorului. Era Ecologică. filosofică. De aceea o să mă limitez la a prezenta un scurt istoric. Consider că este necesară cunoaşterea acestor mişcări care activează şi în ţara noastră și care contribuie la formarea unei spiritualități total diferită față de cea tradițională. Cluj Napoca. în special din ştiinţa şi tehnica ei precum şi din religia ei. iar mai apoi de a ne apropia şi de a fi capabili să oferim un răspuns pertinent acestor provocări. Pentru o apărare eficientă de aceste invazii occidentalo-orientale este necesară în primul rând o cunoaștere acestor mișcări. Era holistică sau holonomică. 3 . Toate aceste numiri nu fac altceva decât să surprindă diferitele preocupări ale 2 Nicolae Achimescu. ca cel față. Fără de acestea îi vom judeca inutil şi vom fi în imposibilitatea de-a ne apăra propria identitate spirituală. Era de Aur. sau la întâlniri taumaturgice bioenergetice sau să beneficieze de diferite metode ale medicinei alternatice. cauzele apariției și a modului ei de manifestare. Mişcarea New Age este una ce se vrea a fi o soluţie pentru salvarea omenirii în mileniul care vine. Era principiului Yin (principiul feminin din spiritualitatea taoistă. Acestea sunt prezidate de diferiți „guru” sau „inițiați”. Era Păcii. Noile mișcări religioase. Era Solară. Limes.inițiere. Era Ioaneică (în opoziție cu mileniile pauline). Am ales cercetarea şi prezentarae mişcării New Age. În lucrarea de față nu îmi propun să epuizez tema în toată complexitatea ei. New Age înseamnă „noua eră” – termen preluat tot mai frecvent de literatura politică. Ed. Unității și Armoniei Universale”2. Mişcarea pe care o desemnează mai are şi alte denumiri: Era Aquarius. p. De ce estică şi de ce vestică? Tocmai pentru că ea încearcă să contopească în existenţa ei elemente din culturile si religiile orientale şi elemente din cultura occidentală. Era Experiențialității. Toate acestea nu fac altceva decât să promoveze o nouă cultură spirituală. aceasta fiindu-mi imposibil în cadrele unui studiu. specifică neamului nostru.

Aceste curente au generat mai multe erezii în primele secole de existenţă ale creştinismului. alchimia a devenit apanajul unor iniţiaţi ce au încifrat ideile lor ca într-un mister complicat de simboluri. în Persia – Zarathustra. Asemenea majorităţii tradiţiilor oculte. în India – Buddha şi Mahavira. la care s-a adăugat apoi neoplatonismul. p. a cărei rădăcini coboară până la miturile. O altă tradiţie ocultă de la care se revendică este misticismul iudaic şi Kabbala. VII-V îd. iar în Grecia – filosofii. a avut loc o nouă înflorire a neoplatonismului. metaforele și poezia trecutului îndepărtat. Unii susţinători ai New Age-ului încercând să formuleze un istoric al spiritualităţii lor şiau revendicat rădăcinile în sec. Împărăți arăului: New Agei. Kabbala susţine existenţa unei a doua revelaţii făcută lui Moise în chip tainic şi neconsemnată în Sfânta Scriptură. 2001. În perioada Renaşterii. în Palestina erau proorocii Vechiului Testament. tot în epoca luminilor a 3 4 Pr. 29. În sec. ocultismului si ermetismului. intenția acestora fiind de a caracteriza lumea viitoare. Un alt curent pe care-l revendică membrii New Age este gnosticismul. Împotriva acestei erezii au luptat părinţii Bisericii în cadrul sinoadelor ecumenice. 30. Dincolo de aceste intenţie se întrevăd însă şi simbolurile oculte. al XVII-lea. Astfel. Această deosebire este esențială pentru a putea distinge între spiritualitatea acesteia. Ambele curente își aveau centrul în Alexandria Egiptului. p. 4 . Christiana. București. perioadă în care au activat în China – Confucius. pe lângă dezvoltarea culturii. De aceea voi prezenta mai întâi rădăcinile spiritualității lor. Ed.3 Între curentele revendicate de New Age-işti ca rădăcini ale spiritualităţii lor se află şi Alchimia. ci transmisă pe cale orală de către rabinii iniţiaţi. iar în 1471 a apărut o traducere latină din originalul grec al lui Corpus Hermeticum5. a cărei bază filosofică este constituită de magia şi misticismul ermetic din Egiptul elenist.Hr. la al cărei prag ne-am afla astăzi. 5 Ibidem. intelectualii iluminişti au manifestat un interes deosebit pentru orientalism şi în special spre cel hindus şi chinez. iar mai apoi mai apoi apariția mișcării sociale propriu-zise. fiind de factură sincretistă. s-a deschis la Florenţa în 1450 Academia Platonică. Pentru a face un istoric al New Age-ului trebuie încă de la început să facem diferenţierea dintre spiritualitatea ei şi mişcarea în sine.mișcării. Pe lângă aceasta. iar transmiterea lor se făcea în secret4. Ibidem. care erau convocate tocmai pentru a lămuri și a delimita învăţătura Bisericii vis-a-vis de celelalte învăţături.. Dan Bădulescu. din perioada elenismului târziu.

debutul făcându-l Societatea Teosofică. spiritismul. care combătea providenţa divină şi era antiecleziast. vegetarianismul. 5 . „terapia reîncarnării”. curentele para-medicale. Saul şi vrăjitoarea din Endor. modul de viaţă holistic. iar pentru că această denumire era prea stringentă. p. Ea fost considerată fondatoarea New Age. Așadar se poate observa că nu a existat o dată la care să ia ființă propriu-zis mișcarea New Age. 1 Regi 28 – Saul vorbeşte cu Samuel) Ca surse ale spiritualităţii New Age. Thomas Jefferso şi Benjamin Franklin. Acesta a fost susţint de Voltaire. sub acest nume. budistă. Această practică este pomenită şi condamnată de Sfânta Scriptură (de exemplu. „terapia conștiinţei”. 1994. Timișoara. New Age. dar ca viziune a unei noi lumi cu alte principii și alte coordonate sociale a existat în programul mai multor asociații. 32. şamanismul. pe yoga şi meditaţie. Ed. p. Ruthe enumeră următoarele: filosofia hindusă. tibetanul Djwal Khul.apărut şi deismul. 37. Ea a primit mesaje de la așa-numitul maestru al înțelepciunii. București. Părintele Dan Bădulescu include în spiritualitatea New Age şi spiritismul sau spiritualismul. gnosticismul. Una dintre figurile centale ale Societății Teosofice a fost Alice Bailey (1880-1949). ocultismul. taoistă. Rousseau. teosofia6. în calitate de preşedintă a Societăţii Teosofice a întemeiat Compania Editorială Lucifer. 1994. Ea este autoarea a peste 20 volume privitoare la noua eră şi ordine mondială. de origine britanică. 8. În 1922. astrologia. Tot ei i se datorează conceptul de „univers holistic” şi popularizarea idelor de reîncarnare şi karma. dar emigrată în SUA. când Helena Petrowna Blavatsky împreună cu colonelul Henry Steel Alcott şi cu William Quan Judge au întemeiat Societatea Teosofică 7 la New York. și drept urmare cinstită ca „mare preoteasă”8. 6 7 Bruno Wurtz. Madame Blavatsky (cum era numită în epocă) a dat acestei societăţi o doctrină secretă şi a închegat o fraternitate semi-religioasă bazată pe religia şi filosofia hinduistă. practicile magice. în 1923 i-a schimbat denumirea în Lucis Publishing Company. Mișcarea New Age în lumina învățăturii biblice. ca mișcare socială care s-a extins cu precădere în Occident s-au pus în 1875. 8 Basilea Schlink. medicina holistică. Editura de Vest. Acesta este modul de a comunica în stare de transă mediumică cu spiritele celor morţi. Paradigma holistă sau revrăjirea Vărsătorului. p. iar în 1924 în Lucis Trust. Bazele propriu-zise ale New Age-ului. IPROM. Ibidem. antropologia.

11 Pr. Aici s-au experimentat diverse tehnici şi terapii alternative. trad. Institutul Esalen.. Comunitatea Ananda în California de Nord cu o filială importantă în Italia. Lama Foundation în New Mexico.. centrul din California era interconectat cu alte centre din Europa. „A lederless but powerful network is working to bring about radical change in the United States. Însă lucrarea sa cea mai importantă din acest punct de vedere a fost The Aquarian Conspiracy 12 prin care a popularizat ideile new age. pp. vindecare spirituală. Aceste idei s-au concretizat ulterior în paln politic prin apariția partidelor ecologiste. 2004. În 1975. având ca centru orașul San Francisco9. 6 . rom. yoga. Bruno Wartz sintetizează programul acestui partid în 7 puncte: 9 Este emblematică în acest sens mărturia lui Fritjof Capra despre contactul său cu manifestările contraculturii hippie și contribuția acesteia la propagarea ideilor noii paradigme. 12 Marilyn Ferguson. Datorită faptului că mișcarea avea sistemului unei „rețea”.Sub aspect social. New Age. Toate acestea nu propunea altceva decât o altă viziune bazată pe alte principii asupra lumii și societății. intuiţie practică şi seminar de poezie”11. Broader than reform.. p. The great shuddering. diverse forme de mesaj. fenomenul New Age a cunoscut o mare amploare în anii ’60 în mediile contraculturii hippy din statul California.”. 1980. this benign conspiracy for a new human agenda has triggered the most rapid cultural realignment in history. iar în plan social cu apariția mișcării feministe. Înțelepciune aparte. The Aquarian Conspiracy. La aceste cursuri au participat anual circa 5000-7000 de participanţi. medicină holistică. 216-225. dintre care nu au lipsit drogurile. 43. 23. psihologie budistă. pp. a fost întemeiat aşezământul Findhorn-Community. înţelepciunea corpului. Împărăți arăului: New Agei. în Scoţia de Nord. Acesta a fost un model pentru noul mod de viaţă alternativă propus de New Age. Astfel de aşezăminte au mai fost înfiinţate ulterior: Centrul Esaleu din California. condus de Michael Murphy şi Richard Price. 6-11. deeper than revolution. dialoguri cu oameni remarcabili. prin care propaga idei specifice mişcării New Age. irrevocable shift overtaking us is.. În 1962. şamanism. în special cele psihedelice care erau considerate „mijloace sacre de revelaţie divină a naturii realităţii”. Los Angeles. tantra. p. Editura Tehnică. a new mind – the ascendance of a startling worlview. psihologie transpersonală. a fost timp de trei decenii leagănul mişcării. 10 Bruno Wurtz. Programul institutului cuprindea: „meditaţie. În 1986. Walter Radu Fotescu. hipnoză. în Republica Federală Germană a fost întemeiat partidul Esofriche Union care avea un program identic cu cel al New Age. București. În acest centru se studia opera ocultă a Alicei Bailey şi se aplica noua pedagogie în educarea copiilor: pedagogia „Waldorf”10. Dan Bădulescu. Marilyn Ferguson a întemeiat revista de mare tiraj Brain Mind Bulletin.

În timpul încarnărilor sale el învaţă a sesiza şi a trăi substanţa divină din sine până la reunirea conştientă cu divinul evoluţia spirituală a oamenilor spre o conştiinţă superioară e decisivă pentru toate sferele vieţii umane o politică ce promovează dezvoltarea spirituală poate fi susţinută. omenia. New Age. în care omul e închis. de la mişcarea feministă până la agregările moral politice ale homosexualilor”. omul e de sorginte divină. divinitatea e identică cu universul. să simtă şi să acţioneze potrivit gradului de dezvoltare spirituală atins. El sintetizează aceste trăsături astfel: lumea vizibilă. întreaga natura trebuie ocrotite prin respectarea legităţilor naturale şi prin măsuri ecologice13. întrajutorarea şi creativitatea sunt permise pentru o societate cu perspective şi garanţii de funcţionare. iubirea faţă de toţi oamenii ar trebui să fie de la sine inţelese modestia.- omul se compune din trup. de la politică până la filosofie. care provoacă conflicte şi război fiecare om e în stare să gândească. Așadar. de aceea Pământul. acesta fiind trupul ei. nu e singura realitate lumea este un sistem holistic. care avea o minoritate de adepți. Un cercetător care a încercat formularea trăsăturilor comune tuturor grupărilor convergente sau aparent divergente ale mişcării New Age a fost Jurgen Tibusek. Ura. 7 . în care să se realizeze libertatea în viaţa spirituală. De aceea. iar catastrofele pot fi împiedicate prin luarea în considerare a karmei şi a reîncarnării iubirea şi toleranţa permit acţiunea unor forţe spirituale pozitive care generează pacea. şi odată cu el. de la economie până la învăţământ. în sensul că reprezintă o părticică sui generis din divinitate 13 Bruno Wurtz. 34-35. de la nivel ideologic. - - - - - - Tot Bruno Wurtz conchide astfel: „Pare plauzibilă opinia că mişcarea New Age e un fel de francmasonerie universală de la ştiinţe până la religii. suflet şi spirit. dreptatea în viaţa juridică şi omenia în viaţa economică Pământul este un loc ce solicită evoluarea spirituală spre o conştiinţă mai înaltă a tuturor oamenilor. mișcarea New Age a reușit să impacteze societatea la nivel politic. furia şi violenţa. dimpotrivă permit acţiunea unor forţe spirituale negative. materială. înţelegere. în special sub egida ecologistă. pp.

sufletul este privit ca elementul raţional al conştiinţei umane. 36. New Age. Societate.Basel. Motivul acestei schimbări este o reacţie la criza occidentală actuală. - Pentru că o caracteristică constantă a mișcării New Age a fost anti-ierarhizarea și cultivarea relațiilor după modelul pânzei de paianjen. p. omsocietate. mergând până la Fericitul Augustin care vedea o superioritate a sufletului faţă de trup. Die neue religiose Kultur.- în om sălăşluieşte (în paragină) un potenţial care poate fi şi trebuie desfăşurat prin meditaţie şi diverse psihotehnici toţi adepţii New Age cred în venirea unei ere noi. București. care rămân exterioare una faţă de alta. New Age: Personen. Biserica rămânând închisă definitiv în sfera ordinii create. om-cosmos şi în cele din urmă relţia om-Divinitate. Organisation. 2. economic cât şi în plan religios. specifică teologiei apusene. între trup şi suflet. Biserică. Oricâtă graţie ar primi. ar avea şi ar împărtăşi Biserica. Această separație a condus apoi la apariția concepţia graţiei create. p. Această separaţie îşi are rădăcini adânci în spaţiul apusean. apud Bruno Wurtz. Cauzele apariției New Age New Age este o mişcare care doreşte să schimbe modul de gândire al omenirii (schimbarea de paradigmă) atât în plan social. 12. Zitate. ea nu poate sălta peste această graniţă a creatului. în care acest potenţial uman va fi desfăşurat pe deplin şi îşi va produce efectele benefice14. 8 . „Considerate ca două părţi componente ale fiinţei umane. Din această cauză 14 Jurgen Tibusek. p. EIBMBOR. 15 Dumitru Popescu. tocmai datorită inexistenței unei forme clar articulate care să poată fi urmărită de la apariție ei prin diferitele faze de dezvoltare până în prezent. în timp ce trupul apare ca element iraţional. prin care între Dumnezeu şi Biserică rămâne de fapt o discontinuitate care nu se poate înlătura. Hristos. în termeni clasici. 1980. iar în plan eclesiologic între Biserica văzută şi cea nevăzută. De aceea și în prezentarea de față am încercat să identific urmele manifestării acestei mișcări sociale în diferite asociații și societăți. 44. asemănătoare rețelei network (rețeau de internet) este foarte greu de prezentat o istorie a acesteia. om-natură. De aici două tendinţe opuse care transformă viaţa omului în coşmar”15. deși aveau denumiri foarte diferite. Una dintre cauzele acestei crize este separaţia între materie şi spirit. Această criză vizează relaţia om-om. 1998. care convergeau înspre aceleași principii.

Ioan Emil Jurcan susţine că pnevmatologia este chemată să dea răspuns întrebărilor omului apusean. dar şi astăzi: capitalismul şi comunismul. Datorită secularizării. Legea profitului anulează de la bun început legea iubirii de aproapele”17. 9 . generatoare de nedreptate socială. de ceilalți și de natură. 3. transformându-l într-un instrument al eficienţei economice. ci economia. științific. despre valorile spirituale. Fritjof Capra. când raţiunea a fost pusă deasupra tuturor. Această înțelegere care a fost specifică atât comunismului și care este specifică și capitalimului are la bază de fapt egoismul care desconsideră caracterul de persoană al celuilalt (al semenului) reducându-l la statutul de obiect. p. a depersonalizării omului şi încadrarea lui într-un sistem care urmăreşte doar profitul economic a 16 17 Ioan Emil Jurcan. 381-388. pp. Duhul Sfânt și provocările contemporane ale lumii. altul dictatura. iar pe de altă parte la înstrăinarea omului de sine. După spusa părintelui Dumitru Popescu „între ele (aceste sisteme) există şi asemănări izbitoare. Biserică. Înțelepciune aparte . 18 O observaței asemănătoare a făcut Indira Gandhi. Dumitru Popescu. 40-41. producând un profund vid spiritual și în consecință o dezorinetare umană foarte accentuată.Pr. Dr. Societate. care suprimă sau desconsideră transcendentul. p.dialoguri cu oameni remarcabili. de mijloc de a obține un profit cât mai mare 18. fiindcă unul nu vrea să ştie de libertate iar celălalt de egalitate. a despărţirii nete între Dumnezeu şi Biserică. 1999. Aceasta a condus pe de o parte la raționalizarea excesivă. Toate acestea nu au făcut altceva decât să ducă la depersonalizarea omului şi a relaţiilor sociale. Astfel rațiunea a fost proclamată ca ultimă instanță a obiectivității. Aceasta fiindcă şi unul şi altul aşează egalitatea şi libertatea deasupra omului şi societăţii şi se înfăţişează ca sisteme impersonale. iar lumea sensibilă. ca singurul obiect care poate fi cercetat în mod obiectiv. Ştim că unul promovează democraţia. Din această perspectivă putem spune că preocuparea majoră a societăţii occidentale nu a mai fost religia. Hristos. iar urmarea directă și logică a acestei preocupări aproape unilaterală pentru economie a dus inevitabil la uitarea de Dumnezeu şi la apariţia evenimentului cunoscut sub numele de consumism. soluţia de ieşire din criza în care a intrat societatea occidentală16. Tot această epocă este cea care a generat cele doua sisteme politice care au predominat secolul trecut. primul ministru al Indiei în discuția cu Fritjof Capra referitoare la impactul tehnologiei și mentalității occidentale asupra culturii tradiționale din țara sa. totuși ne găsim în faţa a două sisteme raţionaliste care nu vor să ştie nimic despre comuniune şi iubire. reducţioniste şi artificiale. Un alt moment important al istoriei care a contribuit la criza occidentală care a stat la baza apariției acestei mișcări a fost epoca iluministă. Deși diferența dintre rezultatele lor este extrem de importantă. Alba Iulia. şi neputinţa acesteia de a depăşi limita creatului (închiderea lui Dumnezeu într-o transcendenţă inaccesibilă).

. alterarea implacabilă a fondului genetic a vieţii. București. sufletesc şi apetenţa pentru noi legăminte”19. trad. incertitudinile. 2002. aspiraţia nerecunoscută spre atotştiinţă şi dăinuire eternă şi multe alte aspiraţii din ce în ce mai inaccesibile. 45. căutarea de consolări şi inexistente orientări puternic motivate pentru viaţă. 3. Andre Raemdonck. ocultism. cursa înarmărilor. nevoia de sprijin moral. invocarea unei mantra (nume personal care se repetă pentriu a intra în stare de concentrare). iar mesajul ei înglobează idei din mistica orientală. rom. angoasă. credința în reîncarnare. care să cultive o viziune unitară între diferitele domenii ale activității oamenilor pe de o parte. cu tendința de nivelare foarte accentuat. Blazarea şi curiozitatea de nesatisfăcut. încercând să formuleze o paradigmă nouă. p. rezistenţa faţă de excesele tehonologice. feminism. ecologică. muţenia suspicioasă şi o nevoie imensă de comunicare. dorinţa de supremaţie şi dominare. descurajarea. neîncrederea în religii şi ideologii. concretizate în gândire holistică. spiritism. pesimismul lumii crepusculare actuale. dorinţa şi nevoia irepresibilă de a fi ocrotit. pustiul interior. astrologie şi diferite alte domenii.? New Age. Astfel. fiind mereu disponibilă să înglobeze în sânul ei tradiții și credințe religioase dintre cele mai diverse20. p. Cătălina Cărăbaș-Olaru. și în acelați timp tinzând să răspundă cât mai 19 20 Bruno Wurtz. raportarea la principiile taoismului. terapie naturistă şi altele. autodezvoltare spirituală sau transpersonală. consultarea horoscopului. Pe fondul acestei crize spirituale a apărut mișcarea New Age. Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice. contracultură. gnosticism sau păgânism. magie. vrăjitorie. cu o încercare de a depăși această separație între imanent și transcendent. primejdia atomică. 39.dus la o gravă criză în societatea apuseană. Ea rămâne mereu deschisă. Ce să credem despre. „vom găsii laolaltă o medalie a sfântului Benedict. și unitate între perspectiva spirituală și cea materială. New Age. creştinism. ca o alternativă la criza omului occidental. mişcarea New Age iese cu o gamă variată de remedii: spiritualism. practica pendulului și a exorcismelor împrumutate de la Biserică” 10 . respectiv malnutriţie. alcătuind astfel un adevărat amalgam spiritual. Caracterul perfid al acesteia reiese din lipsa unei doctrine bine stabilite care să o individualizeze. Simptomele şi efectele acestei crize sunt foarte bine surprinse de Ruthe: „crizele de sens. mai utopice. Manifestarea și impactul New Age Trăsătura fundamentală a acestei mişcări este sincretismul. pelerinaje la Dozule. holistică. catastrofele ecologice.. autoizolarea mizantropă şi sociabilitatea instinctivă. suprapoluarea şi penuria de alimente. absenţa dorinţei de a face eforturi.

but they appear more interested in actual religious practices than in doctrinal ideas. Wheaton. In previous decades. Ma conception du monde: Leveda d’un physicien. 1977. așa-numita gândire pozitivă. 23 David Bohm şi B. „The influence of Oriental spirituality in the West is harly something new. care au urmărit să înlocuiască vechea paradigmă carteziană. Ilinois. 249. Împărăți arăului: New Agei. budism. însă acum ele trec de acest prag și contribuie la formarea unei noi spiritualități care împrumută practicile religiilor panteiste orientale25. Taofizica. Ed. Aceasta a condus la relativizarea conceptelor de masă și energie21. The Ending f Time. pentru a da 21 22 Pr. 25 Harvey Cox. Inc. New York. caracterizată de principiul cauză-efect. Norman Geisler.. Uneori. Dan Bădulescu. David Bohm. vindecări psihice. 24 Fritjof Capra. p. HarperOne. Asemena infuențe la nivel filosofic între Orient și Occident au fost frecvent. 1 (1975). Fundamentul științific pentru aceasta a fost furnizat de descoperirile fizicii cuantice. Erwin Schrodinger. Fritjof Capra24. Ed. Today. Pr. David Bohm23. The recent wave of spirituality seems both broader and deeper than the ones that preceded it. biologie. On the intuitive understanding of nonlocality as implied by quantum theory foundations of physis. hipnoză. p. Având în centru procupărilor schimbarea de paradigmă. 246. nr. pedagogie ș. Pornind de la aceste date științifice. p. Tyndale House Publishers. The infiltration of the New Age. Dan Bădulescu. tehnici de vizualizare. Cu toate aceste. interest in Oriental philosophy was confined mostly to intellectuals and was centered largely on ideas. Simon and Schuster. vol 5. există câteva caracteristici definitorii ale New Age. Împărăți arăului: New Agei. una dintre ideile predominante este viziunea holistică asupra lumii. 1985. Hiley . De aceea majoritatea adepților acestei viziuni au afirmații de sorginte panteistă „sunteți totul în toate”26. unii fizicieni le-au coroborat cu afirmațiile panteiste extrem-orientale.multor așteptări și să realizeze o deschidere universalistă. 1989. not only are large numbers of people who are in no sense ”intellectuals” involved. psihologie. yoga. 1982. și pe difernța netă între spirit și materie. Tehnică. foarte popularizate în Occident sunt: meditație. Printre cele mai frecvente practici de acest gen. Dintre aceștia sunt Erwin Schrodinger22. 9. adică promovarea unei noi viziuni asupra lumii. în „Foundation of Physics. București. 11 . taoism.a. În continuare o să le expun succint și impactul lor asupra societății. not on devotionl practices. și chiar practică diferite forme de religiozitate orinentală: hinduism. But there is something new about the present situation. Această viziune s-a impus ulterior și în medicină. pp. etc.. . Principiul călăuzitor pentru adepții ei ar putea fi exprimat astfel: „Îmi iau ce-mi trebuie de unde găsesc”.15-17. on the other hand. energia și materia sunt interconvertibile. istorie. Le Mail Mercure de France. terapii prin relaxare. Acest concept a început să fie promovat mai întâi de cercetările din fizică. care a demonstrat că la nivel subatomic și la viteze apropiate de cea a luminii.” 26 Yutaka Amano. etc. 2004. Ultimele două se bazează pe prezumția că prin sugestie mintea poate realiza și crea tot ceea ce-și imaginează. Turning East.

întrucât ei nu cred într-un Dumnezeu personal. Pornind de la fundamentele de gândire panteiste. Această viziune sincretistă a luat amploare în special în urma invaziei religioase a misticii indiene în SUA din deceniul 6 al sec al XX-lea: Baha-ii. asemenea atâtor alții din cultura budistă și hiduistă. decât cel din Evanghelii și propovăduit în Biserică. Lumen. Așadar. Mistica hinduistă promitea această eliberare prin combinarea principiilor ei cu stilul de viață american și știința occidentală28. Din această cauză.258-262. Pr.30 În felul acesta viziunea new age-istă asupra lumii nu se deosebește fundamental de cea panteistă extrem-orientală31. 2009. reiterarea atomismului vechilor greci și latini și sincretizarea lui cu cercetările fizicii cuantice moderne pe de o parte și elementele misticii orientale pe de altă parte exprimă ancorarea omului în tactil și materialitate. dar nu ca Fiu al lui Dumnezeu întrupat. în capitolul „Unitatea impersonală cu Dumnezeu și cosmosul”. acestea sunt asociate cu diferite versete sau episoade biblice. upanișadică și grecească de păgânism. Ortodoxia și noile mișcări religioase. Krishna. Ciprian Marius Cloșcă.Ed. Ciprian Marius Cloșcă. care promovează și el ecologia.credibilitate unor astefel de afirmații. pp. binînțeles reinterpretate pentru a susține afirmațiile de factură new age27. Noile mișcări religioase. 8. De aici și apetitul deosebit pentru Evangheliile apocrife și tradițiile gnostice creștine. 30 Acest pericol. Moon. Însă pentru a evita o astfel de confruntare. viziunea creștină tradițională. 200. și pe fondul unei dominări tot mai iresponsabile prin intermediul mijloacelor tehnicii a naturii care a dus la grava criză ecologică. 201. Ortodoxia și noile mișcări religioase. 31 Pr. p. Iași. Mișcarea New Age în lumina învățăturii biblice. iar răul din lume efect al păcatului omului și lucrării diavolului. care vede lumea ca operă a iubirii divine. ci mai degrabă îl văd ca pe un inițiat. Baghwan. Spre deosebire de creștinism. al depersonalizării omului prin intermediul spirtulaității de factură panteistă îl sublinează și Nicolae Achimescu. Acolo este granița de unde nu se poate ieși. new age-iștii îl acceptă pe Iisus. chiar dacă merge până la ”esența” energetică a materiei. Dr. chiar antagonică. Ideile monismului și sine-ității au pătruns astfel tot mai adânc în conștiința tinerilor americani dornici de eliberare din brațele puritanismului american. este total diferită. 29 Ibidem. p. dar pornind de la premiza că lumea este creația lui Dumnezeu și 27 28 Basilea Schlink. p. Dr. Osho. Caracterul sincretist ale acestei mișcări. cu atât mai puțin Sfânta Treime descoperită în creștinism. de unde și necesitatea operei mântuitoare. și în partidele care susțineau aceasta în programele lor. 12 . ș. care să prezinte un alt Iisus. În centrul ei stă pan-materialismul cosmic unit cu energiile sale interne. adepții new age s-au implicat foarte activ în a dou aparte a sec. al XX-lea în special în mișcările ecologiste. asemenea unei „fierturi” universale29 implică revenirea la elemente de filosofie vedică.a.

Printre cea mai cunoscută este noua formă de pedagogie din Germania. 34 Bruno Wurtz. Această înțelegere a astrologiei a contribuit la infiltrarea foarte puternică a acesteia în societatea modernă. Dr. pentru abolirea oricăror deosebiri dintre ele (omul androgin). pentru libertinaj sexual și nondiscriminare sexuală (lesbianism. Pentru a fii cât mai eficientă în promovarea ideilor sale. care tinde să se alinieze la practicile apusene. pentru abolirea legislației avorturilor.„Pământul-Mamă”. homosexualitate. 106. mișcare New Age a elaborat un nou mod de învățământ. 205. pp.)34. deoarece termenul grecescpentru pește era IHTIS care era alcătuit din inițialel unor cuvinte care în traducere înseamnă Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul) și trecerea spre o nouă eră. De asemenea dominarea patriarhatului a condus la înjosirea femeii. Aceasta a luat numele de școala Waldorf. Ciprian Marius Cloșcă. care ulterior s-a răspândid în majoritate țărilor Europei Occidentale. și chiar 32 Pentru operspectivă ortodoxă asupra ecologiei. Împărăți arăului: New Agei. Ortodoxia și noile mișcări religioase.dar pentru om de unde și responsabilitatea acestuia dață de ea32.257-265. pp. New Age. care va fi caracterizată de o unitate. mișcarea New Age consideră că ea are menirea de a promova noua viziune asupra lumii. care s-a dezvoltat în cadrul antroposofiei lui Rudolf Steiner. cea a Vărăstorului. new age-ul pleacă de la perspectiva panteistă. răspândirea și cercetarea horoscoapelor devine din ce în ce mai accentuată nu doar în Occident. p. și chiar să formeze un cult al zeiței Gaia33. Astfel. ci chiar și în spațiu românesc. și supunerii ei la diferite nedreptăți. 13 . 33 Pr. 35 Ibidem. și inaugurarea omului androgin. p. Aceasta a avut la bază ideea că deosebirile dintre barbat și femeie a stat la baza multor discriminări și abuzuri. în care a dominat creștinismul (peștele fiind un semn creștin folosit încă din epoca primară. Tot în cadrul preocupărilor new age se încadrează și mișcarea feministă și revoluția sexuală care a luptat pentru egalitatea între bărbat și femeie. Această preocupare corespunde viziunii new age de a instaura o lume în care să nu mai existe discriminare și suferință. de propășire și bunăstare35. 141-143. tinzând să idolatrizeze lumea . O altă coordonată definitorie a manifestărilor new age este astrologia. de tip holistic. ca un răspuns la provocarea new age a se vedea capitolul „New Age și răspunsul creștinismului (ortodox) la problema ecologică” din Pr. Pornind de la prezumția că actualmente ne-am afla la finalul Erei Peștilor. etc. Dan Bădulescu. globalizare. De aceea obiectivul feministelor este abolirea patriarhatului. prietenie și pace universală între oameni.

9. 10 14 . lucru pe care îl face din motove prozelitiste. jucării. Deși înglobează unele idei și imagini creștine. În concluzie. p. secat de spiritualitate. După 1990 acest sistem a început să se infiltreze și în spațiul românesc. jocuri de societate. ea este departe de viziunea tradițională creștină. copii și adolescenții sunt influențați în mod special de ideile new age-iste printr-o avalanșă de jocuri fantastice. invocarea spiritelor. globalizare și individualism.peste ocean în SUA. săbiile magice. casete audio și video. filme. Modul în care mișcare New Age și promovat perspectiva sa a fost mijloacele massmedia. De asemnea piața cărții este invadată cu sute de titluri care tratează diferite subiecte oculte cum ar fi: comunicările cu cei morți. 36 37 Basilea Schlink. Centurile magice. vrăjitoria. dar de multe ori în formă camuflată. benzi desenate. în principalele centre urbane36.37 Toate acestea nu urmăresc altceva decât să familiarizeze masele cu principalele teme și idei ale mișcării New Age. mișcarea New Age este una de factură sincretistă. Astfel. Ea a încercat să ofere un fundament spiritual omului occidental. clarviziunea. făurită de globalizare. căți distractive. Mișcarea New Age în lumina învățăturii biblice. într-o lume dominată tot mai mai mult de seculaizare. În definitiv ea se pretinde a fi noua religie pentru noua paradigmă a umanității. etc. înglobând elemente din misitca extrem-orientală și din știința modernă occidentală. Ibidem. etc. magia. dar nu numai. p. încadrându-se mai degrabă într-o spiritualitate panteistă. fără a le asuma ca aparținându-i. Este semnificativ faptul că șapte din cele mai populare zece filme aparțin genului fantastic. talismanele fac parte din viața curentă a tienretului. telekinezia. telepatia.

Paradigma holistă sau revrăjirea Vărsătorului. New Age: Personen. 10 Erwin Schrodinger. Ce să credem despre. în „Foundation of Physics. Împărăți arăului: New Agei. Editura de Vest. dialoguri cu oameni remarcabili. On the intuitive understanding of nonlocality as implied by quantum theory foundations of physis.Bibliografie 1. Pr. 6. 4. Bruno Wurtz. Inc. Editura Tehnică. Iași. Duhul Sfânt și provocările contemporane ale lumii. București. Cloșcă Ciprian Marius. Ilinois. Alba Iulia. Wheaton. București. Marilyn Ferguson. The Ending f Time. Fritjof Capra. 1977. rom. Simon and Schuster. 2. Societate. 2009. 1982. Prof. Tehnică. 8. 2002. Pr. Ioan Emil Jurcan. 13. Christiana. vol 5. Die neue religiose Kultur. Biserică. Hiley . Reîntregirea. 2004. Jurgen Tibusek. Mișcarea New Age în lumina învățăturii biblice. Timișoara. Dr. Walter Radu Fotescu. 7. New York. Fritjof Capra. Ed. Ed. 15 . Ed. Ortodoxia și noile mișcări religioase. trad. 1989. New Age. 1998. 15.? New Age. Turning East. 2004. The infiltration of the New Age. Ed. Achimescu Nicolae. 1999. rom. Limes. Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice. trad. București. Ma conception du monde: Leveda d’un physicien. HarperOne. Danion Vasile. 1980. Andre Raemdonck. 1994. IPROM. Lumen. Le Mail Mercure de France. Zitate. Cluj Napoca. 5. EIBMBOR. Bădulescu Dan. Cătălina CărăbașOlaru. 14. nr. 2001. David Bohm şi B. 11. Pr. Alba Iulia. 1985.. Ed. Basilea Schlink. Harvey Cox. Tyndale House Publishers. Prof Dr. 1 (1975). Norman Geisler. 12. Ed. Pr. 1994. Organisation. 17. Los Angeles. Dr.Basel. Ed. Noile mișcări religioase. 3. București. Hristos. Înțelepciune aparte. București. 1980.. Taofizica. Yutaka Amano. The Aquarian Conspiracy. Jurnalul convertirii. 2002. 16. 9. 2004. David Bohm. București. Dumitru Popescu.