Buxus. Greenhouse Nurseries is dé Buxuskwekerij van omstreken!

Buxus is dé ideale groenblijvende plant

om struktuur en netheid te bekomen in de tuin. Bloemenborders kunnen kleurrijk en fleurig tonen, maar zijn vaak ook slordig. Met een laagblijvende Buxus-haag errond, vermijdt men dit probleem! Tips voor het planten en verzorgen van buxus in volle grond Plantperiode: Van 1 oktober tot 15 mei. Als je veel water kan geven, kan die aanplantperiode aanzienlijk verlengd worden. Bij zware grond (klei, zware leem) moet je scherp zand in de aarde mengen. Humusrijke zandgrond is uitstekend. Haagplantjes plant je best tot aan de eerste blaadjes in de grond. Grondverzorging: Kalken van oktober tot en met januari (zeewierkalk). Bemesten doe je begin maart en mei met organische meststof die een hoog stikstofgehalte heeft. In juli daarentegen bemest je met een meststof met weinig stikstofgehalte en een hoog percentage kalium, dit om de buxus voor te bereiden voor de komende winter. Aantastingen en belagers: Buxusvlo: witte afscheiding en lepelvormig blad. Behandelen met Confidor in de maand april. Spint: streepjes en krasjes op de blaadjes: Neoron, Apollo, Pyranica enz... vraag naar een acaricide. Behandelen in de maand april. Schimmelaantasting: bruin worden van de blaadjes met bladval en kale takken. Behandelen met Sprogon en Clortosip of Topsin M en Clortosip. Kommaschildluis: onderaan kale takken en op de takken bruine schildjes. Behandelen met Mitac en/of Confidor. Dit gebeurt best als de eieren ontluiken (ongeveer half mei). Topmijt: krullen van de bovenste blaadejs van de nieuwe scheut. Behandelen met Endosulfan wanneer men de symptomen opmerkt. Snoeien: Dat doe je in de maand mei en eind augustus. Zorg ervoor dat de scharen scherp zijn zodat ze geen grote wonden maken. Tuinaannemers verplichten hun scharen te ontsmetten (ziekteoverdacht). Om na twee of drie jaar een mooie, dikke haag te bekomen plant je 7 plantjes per lopende meter. De eerste twee jaar moet de Buxus opzij licht ingesnoeid worden. Eens de gewenste hoogte bereikt is mag je intoppen. Waterhuishouding: Bij aanhoudend droog weer, minstens om de 14 dagen overvloedig water geven. Zorg voor een goed doorlatende grond.

Er zit zoiets als witte pluis op mijn buxus? Een schimmel?

Als hierbij opgekrulde toppen voorkomen is het een buxusbladvlo.. Deze bladvlo legt haar eitjes in het najaar tussen de knoppen die dienen uit te lopen in het voorjaar. In het voorjaar zijn deze eitjes volop aan het ontluiken en de jonge larven van de bladvlo beginnen dan ook aan de jonge scheuten te zuigen. Om schade te voorkomen is het dus aangewezen om een behandeling

De eieren zijn oranje van kleur en worden onder de knopschubben van de buxus gelegd. Bij hergroei in augustus verplaatsen de mijtenkolonies zich naar de groei. en volwassen mijt). De larven komen uit het ei zodra de knoppen in het voorjaar beginnen te schuiven. Ze scheiden ter bescherming witte wasachtige draadjes af. De buxusbladvlo is een insect van dat 3 tot 4 mm lang. verzwakken. Sommige cultivars (o. De buxustopmijt houdt zich schuil achter schutbladeren van de knop. larve. Deze roofmijt bevindt zich achter de misvormde schutbladeren vanaf half mei. De larven zitten meteen beschermd in de gal. In mei-juni gaat de volwassen mijt naar de eindknop zonder zuigschade te veroorzaken. Bij de ontwikkeling van het nieuwe schot kan worden gespoten met amitraz (Mitac) met uitvloeier of met tebufenpyrad (Masaï) met uitvloeier. De buxustopmijt leeft het gehele jaar in kleine kolonies (ei. buxus sempervirens 'Hollandia'). Er komt maar één generatie voor per jaar dus met een tweetal behandelingen (10 à 14 dagen tussen) in het voorjaar blijven uw buxusplanten gevrijwaard van schade. Chemische bestrijding van de buxustopmijt is moeilijk. In de knoppen vindt de topmijt bescherming tegen natuurlijke vijanden en ongunstige weersomstandigheden. maar ook iedere andere plant. De buxusbladvlo overwintert in het eerste larvenstadium. buxus microphylla 'Faulkner') zijn minder gevoelig dan andere (o.a. kan de buxus.Bayer).2 mm. wordt wordt het jonge blad weggehaald. De kleur is lichtbruin.niet lang uit te stellen. De volwassen paren en leggen hun eieren in de late zomer. met op de achterzijde van het lichaam een witte vlek. Er zitten vaak meerdere buxusbladvlooien in een gal. De larve van de buxusbladvlo is glimmend bleek-groen tot geelgroen met bruingele aderen. Als de buxus plant wordt gesnoeid. Buxusbladvlo (Psylla buxi) De buxusbladvlo zit op het jonge blad. maar in zachte winters kunnen ze ook gedurende de winterperiode wel worden waargenomen. Buxustopmijt (Phytoptus canestrinii) De buxustopmijt is een kleine witte mijt van ongeveer en niet met het blote oog waarneembaar. De volwassen bladvlo maakt een zeer actieve indruk. De larven zuigen aan de nieuwe knoppen en jonge bladeren. Meestal is dit in april/ mei. er is een stress toestand. omdat deze insecten zich vliegend en springend voortbewegen en ze komen voor vanaf eind april. Als de voedingstoestand van de bodem uit evenwicht is of de pH is niet in orde. maar zit dan nog steeds in het ei. De schade die ontstaat door de buxustopmijt zijn misvormde knoppen. Bestrijding is mogelijk met imidacloprid (Admire . Het beste tijdstip om de buxusbladvlo te bestrijden is wanneer de eerste larven verschijnen. Dus ook de buxusbladvlo. Buxus bemesten Buxus . Een verhouding van één Tarsenomide mijt op 100 buxustopmijten is voldoende voor een natuurlijk evenwicht. Aangetaste scheutjes zijn kroezig en gelig.ziekten en plagen Een verzwakt gewas is kwetsbaar. De mijten tasten de groeipunt van de knop niet aan.en zijscheuten en veroorzaken daar schade. Ze beginnen meteen aan de bladeren te zuigen en de bladeren krullen dan om de larven heen en er ontstaat een gal van ongeveer 10 tot 20 mm. Zwakke planten zijn altijd kwetsbaar. Omdat de insecten zo . ongeveer 0. Deze roofmijt is iets langer dan de topmijt. Spontaan voorkomende natuurlijke vijanden De eitjes van de buxustopmijt wordt onder andere gegeten door een tarsenomide-mijt. De mijtenkolonie blijft achter de steel van misvormde schutblad. Ziekten en/of plagen kunnen dan gemakkelijker toeslaan. De mijten kolonie bevindt zich steeds in de groeipunt van de tak of in de zijknoppen.a. ze sterven later af. Hierdoor krullen de jonge bladeren om en de bladeren gaan bol staan (lepelvormig). zodat de knop in het voorjaar normaal uitloopt. omdat de buxustopmijt achter een schutblad zit. De buxustopmijt komt alleen voor op buxus.

Dit verschijnsel wordt voetrot genoemd en wordt veroorzaakt door de schimmel Chalara elegans (=Thielaviopsis basicola). Soms kunnen ook donkerbruine tot zwarte kankers ontstaan op de stengel. Volwassen mijten zijn zeer klein 0. Alleen als het droog en warm weer is kan die periode korter zijn. Die laten op die plaatsen een gelig blanke kleur zien. is het belangrijk om veel water te gebruiken en een uitvloeier toe te voegen om een goede doordringing in het gewas te verkrijgen. De schimmelsporen worden verspreid door de wind en door regendruppels en overleeft in afgevallen blad. Volutella Voorkom verbranding door bemesting en vorstschade. Zorg voor een goede bodemstructuur en ontwatering. Buxusspint Spintmijten danken hun naam aan het feit dat veel soorten bij het aantasten van de plant een spinsel maken van fijne draden. De mijten zitten meestal aan de onderkant van het blad en ze prikken door de bladhuid heen en zuigen zo het sap uit de bladeren.verscholen leven. Het mag niet vriezen als deze middelen worden toegepast. zwartbruine vlekjes die zich ontwikkelen tot grotere necrotische vlekken en complete bladval. donkere. Deze aantasting is het herkennen aan zwarte streepjes op de stengels. Gezien het feit dat deze schimmel dieper in de plant zit. Deze schimmel tast planten aan die verzwakt zijn door bijvoorbeeld een te natte grond. minder dan 2 weken. goede bedrijfshygiëne is daarom van groot belang. Teerzuren en mineralen oliën bestrijden de larven in de eieren. later roze tot oranje gekleurde sporenhoopjes aanwezig. Doordat de mijten erg klein zijn lijken het net gele stipjes. Ze hebben een ovale vorm en de wijfjes zijn iets groter dan de mannetjes. verrotte plekjes op de wortels. over het algemeen zijn jonge spintmijten lichter van kleur dan volwassen spintmijten. Op de stengel en de bladeren zijn eerst witte. In de wintermaanden als het gewas in rust is. is het geen eenvoudige zaak om de schimmel te raken. Chalara elegans .voetrot Buxus met sterk verkleurende en afstervende takken en slechte wortels. De larven ontwikkelen zich in korte tijd tot uitgegroeide mijten. Meestal duurt een generatie ongeveer 3 tot 4 weken. Cylindrocladium Ook Cylindrocladium komt voor in buxus. kan ook gebruik worden gemaakt van teerzuren en mineralen oliën. De eieren zijn klein. De ziekte is te herkennen aan de donkere. die een rood / roze kleur hebben. blank en rond en worden verspreid over het blad gelegd. Soms blijven volwassen mijten 's winters leven. . Deze moeten krachtig en overvloedig op de plant worden gespoten. U moet een spintaantasting op tijd bestrijden en in ieder geval trachten te voorkomen dat ze eind september hun wintereireren afzetten.1 tot 0. maar over het algemeen overwinteren ze doormiddel van wintereieren. De schimmel Volutella veroorzaakt bladvlekken en afsterving van topscheuten.5 millimeter en met het blote oog nog nèt waar te nemen. De schimmel kan wel 3 jaar lang in de grond overleven. te hoog zoutgehalte of een verkeerde pH.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful