Actiunile unei intreprinderi, detinatoare a unor competente sau resurse cheie, de extindere a utilizarii lor in alte domenii decat

cele deja cunoscute se regasesc in: c) economia de gama; Afacerea independenta in cadrul intreprinderii, delimitata prin aria de actiune, competitori si dispunand de o anumita autonomie functionala reprezinta: c) unitatea strategica de afaceri, Ansamblu de activitati relativ autonome, din care rezulta bunuri si/sau servicii omogene destinate unei piete specifice, avand concurenti determinati si care poate fi dezvoltata prin formularea si aplicarea unei strategii particulare defineste: d) domeniul de activitate strategica. Ansamblul de factori proprii unei industrii care diminueaza numarul noilor concurenti sub nivelul la care ar putea intra tinand cont de nivelul profiturilor realizate in industria respectiva se refera la: b) barierele de intrare; Ansamblul de optiuni de natura intreprenoriala prin care managementul organizatiei concretizeaza, detaliaza si adapteaza strategia la conditiile concrete cu care se confrunta organizatia pe termene relativ scurte, defineste: c) tactica Ansamblul de orientari majore pe baza carora se stabilesc directiile generale de actiune si regulile de functionare a organizatiei defineste: c) politica; Ariile cheie de performanta in care trebuie fixate obiectivele sunt: b)profitabilitatea, pozitia pe piata, inovarea, productivitatea muncii Ariile cheie de performanta in care trebuie fixate obiectivele sunt: a)inovarea, pozitia pe piata, profitabilitatea, dezvoltarea performantelor manageriale Atacarea adversarului, in momentul, maniera si locul pentru care nu este pregatit exprima cerinte ale principiului: surprizei. Capacitatea unei firme de a-si asigura participarea la un anumit joc concurential, de a-si disputa, impreuna cu alti concurenti resurse, retele de distributie, imaginea de marca defineste: b) costul de acces Castigurile marginale generate de cresterea volumului productiei, determinate, in mod traditional, procentual, prin raportarea castigului suplimentar la costul total de productie reflecta: b) economia de scara; Competentele, aptitudinile si abilitatile de care dispune, in mod special intreprinderea si care-i permit sa realizeze anumite produse sau servicii foarte bine si intr-o maniera particulara, greu de copiat de concurenti defineste: c) vocatia intreprinderii; Componenta strategica prin care se asigura identitatea organizatiei, diferentierea de competitori prin asocierea cu un produs, proces, tehnologie defineste: a)misiunea organizatiei; Componenta strategiei care clarifica directia pe care o va urma organizatia, precizand natura afacerii prin asocierea cu un produs sau proces tehnologic, capabil sa satisfaca o nevoie specifica a consumatorului / clientului defineste: a)misiunea organizatiei Conditia de baza pentru ca un avantaj obtinut la un moment dat de o firma sa fie considerat avantaj competitiv este ca el sa fie: a) de durata Conditiile minime care trebuie indeplinite de o intreprindere pentru a putea supravietui pe o piata definesc: b) factorii cheie de succes; Continutul strategiei trebuie astfel proiectat incat sa asigure libertatea de miscare si alegerea pozitiilor avantajoase exprima cerinte ale principiului: c) flexibilitatii de manevra

Misiunea care include o serie de criterii cu ajutorul carora se pot identifica unele obiective. fabrici. utilizarea calculatoarelor si a tehnicilor de informare. economia de scara. concretizat in strategii partiale si specializate. in care predomina grija pentru supravietuire. ritmul rapid de innoire a produselor reprezinta pentru managementul strategic: b) factori care impun necesitatea practicarii lui. dispunand de resurse similare. pietele. desi contine o serie de intentii. in care se descriu. in organizatiile de mici dimensiuni. par. vizand aceeasi clienti. aspiratii. nivelul minim al productiei care asigura o rata a rentabilitatii acceptabila. actionarilor se afla in ipostaza de misiune: c) specifica Misiunea care reprezinta forma cea mai evoluata. avantaje absolute datorate costurilor reprezinta factori ai: a) barierelor de intrare Crearea deliberata a unor particularitati in realizarea si vanzarea produselor si serviciilor capabile sa asigure firmei un atu in comparatie cu intreprinderile concurente defineste: d) avantajul competitiv. ramane ambigua. oferind un ghid al oportunitatilor pentru toti cei interesati de oferta organizatiei. modalitatile de actiune prin care urmeaza a fi satisfacute asteptarile clientilor. Misiunea care. consumatorii se afla in ipostaza de misiune: a)generala Misiunea regasita. Costul capitalului. atat din interiorul cat si din exteriorul ei se afla in ipostaza de misiune:d) structurata. obiectivele. si urmarind obiective foarte concrete legate de optimizarea consumului de resurse. promovand o strategie comuna reprezinta: c) grupul strategic Impartirea activitatilor intreprinderii intr-un numar de sub-ansamble omogene pentru care se poate elabora o strategie relativ independenta defineste: b) segmentarea strategica Managementul strategic este consacrat ca o disciplina distincta incepand cu: c) deceniul 7 al secolului XX. dorinta de a mentine un anumit secret asupra intentiilor firmei se afla in ipostaza de misiune:b) neclara Modalitatile prin care pot fi realizate obiectivele strategice. filiale de productie) care actioneaza pe unul sau mai multe campuri concurentiale in unul sau mai multe DAS este: b) al unitatii strategice de afaceri (business unit level). salariatilor. directiile de evolutie. accesul la retelele de distributie.alel cu cresterea performantelor domeniului este: c) functional (functional level) . intrucat contine criteriile. indicand directiile posibile de dezvoltare ale firmei reprezinta: a) optiunile strategice Nivelul strategic practicat de organizatiile de mari dimensiuni in a caror structura organizatorica se regasesc divizii (departamente. neprecizand obiectivele. cu fixarea de prioritati. Extinderea ariei de actiune competitionala. mai curand. Factorii care obstructioneaza iesirea unei firme din cadrul unei industrii se constituie in: a) bariere de iesire Grupul de intreprinderi constituit in cadrul unei industrii. interesul pentru profit imediat. Diferenta care exista intre doi participanti la jocul concurential din punct de vedere al informatiilor de care dispun privind un anume subiect reflecta: c)asimetria de informare. Nivelul strategic practicat la nivelul unor compartimente functionale. valorile si principiile. propagarea rapida a noilor tehnologii de prelucrare. cheltuielile de creare si mentinere a imaginii.Convergenta si continuitatea actiunilor date de obiectivele clare. decisive si tangibile exprima cerinte ale principiului: b) obiectivului. politici guvernamentale de protectie. de regula. costurile de conversie.

comerciale se clasifica astfel dupa criteriul: a) forma de exprimare Obiectivele globale. neschimbate pe o perioada indelungata. sistemelor de valori si care raman. ale unitatilor strategice de afaceri. a intregii firme (indiferent de dimensiune. Obiectivele de tip prag si tinta se clasifica astfel dupa criteriul: c) forma de exprimare Obiectivele financiare. directionandu-i activitatile catre rezultate cheie specifice. proceduri care reglementeaza anumite aspecte ale DAS sunt: d) secundare. Perioada 1980 . Nucleul conceptului de management strategic l-a constituit: c) planificarea strategica.1984 a fost a: c) strategiei in timp real. adesea. reguli scrise. Politicile stabilite la nivelul unor componente ale functiunilor (de regula. tactice. obisnuintelor. de regula. implementare si control a strategiei firmei in vederea realizarii misiunii organizatiei si asigurarii avantajului competitiv defineste: c) managemetul strategic Proiectarea si asigurarea unui sistem de protectie impotriva surprizelor venite din partea adversarului exprima cerinte ale principiului: c) securitatii Proiectia a ceea ce se intentioneaza a fi organizatia intr-un viitor indelungat si. credintelor. intr-un anumit orizont temporal. adaptate specificului si dimensiunii geografice a afacerii este: a) al afacerii (business level). functionale se clasifica astfel dupa criteriul: c) nivelul organizational Obiectivele oficiale si operationale se clasifica astfel dupa criteriul: c)mod de comunicare Obiectivele strategice. operationale se clasifica astfel dupa criteriul: a) orizontul temporal Perioada 1950 .) si care concretizeaza deciziile strategice ale managementului de nivel superior este nivelul: b) organizatiei (corporate strategy). Potentialul de care dispune sau la care poate avea acces firma pentru realizarea strategiei defineste: c) resursele strategice Preluarea initiativei in exploatarea avantajului concurential. neprecizat. calitative. activitati) care. functionand in virtutea traditiei. prin care se pune in evidenta arta managementului dar si capacitatea managerului-strateg de a . Perioada urmatoare anului 1984 a fost a: b) gestiunii strategice Politicile care apar sub forma explicita (formalizata) sau implicita. in esenta. Nivelurile de performanta pe care organizatia urmareste sa le realizeze pe termen lung. reprezinta: d) obiectivele strategice.1965 a fost a: a) planificarii intreprinderii. ocuparea campului de lupta si slabirea fortei oponentului exprima cerinte ale principiului: a) ofensivei Problema majora legata de resursele strategice este a: b) dimensionarii corecte Procesul de elaborare. Nivelul strategic prin care se incorporeaza elementele de directionare. sub forma unor criterii.1980 a fost a: d) planificarii strategice. natura industriei etc. insa. jalonand drumul organizatiei sunt: a)generale Politicile regasite. se incadreaza in aceleasi jaloane generale stabilite la nivelul organizatiei sunt: b) minore.Explicati relatia dintre managementul strategic si elementul selectat. specificul activitatii. Perioada 1965 .Nivelul strategic practicat la nivelul unui DAS concretizat in strategii particulare si independente.

Selectati din formularile de mai jos asemanarile dintre strategia militara si cea a afacerilor: a)existenta unor elemente fundamentale comune (misiunea. masurabile. filozofia firmei. Selectati din urmatoarele formulari unul din avantajele practicarii managementului strategic: a) directioneaza pe termen lung organizatia. antrenand intregul personal al organizatiei. tehnologia. pozitia pe piata si imagine de competitorii sai. profitabilitate. . Selectati din urmatoarele formulari unul din avantajele practicarii managementului strategic: c) faciliteaza adaptarea permanenta a organizatiei la modificarile mediului. Selectati din urmatoarele formulari unul din avantajele practicarii managementului strategic: b) faciliteaza adaptarea permanenta a organizatiei la modificarile mediului. posturi. Rezultatul obtinut de o intreprindere care difuzeaza informatii de natura strategica. Selectati din urmatoarele combinatii alternativa care contine unele din componentele misiunii organizatiei: c) piata.prefigura perspectivele dezvoltarii firmei. de cele mai multe ori. Selectati din urmatoarele formulari unul din avantajele practicarii managementului strategic: b) faciliteaza adaptarea permanenta a organizatiei la modificarile mediului. conducand la o reducere a asimetriei informationale dintre intreprindere si clientii sai defineste: c) efectul de anunt. obiectivele. Raportul dintre noii intreprinzatori care intentioneaza sa participe la impartirea supraprofitului si intreprinzatorii existenti defineste: c)rata noilor intrati. pe cat posibil.Porter. filozofia firmei. Selectati din urmatoarele formulari unul din avantajele practicarii managementului strategic: b) asigura organizatiei o identitate. Rupturile informationale existente in structura organizatorica intre diferite compartimente. consumatorii. Selectati cerinta corecta in stabilirea si exprimarea obiectivelor strategice: c)sa se refere la un aspect concret si semnificativ al activitatii organizatiei Selectati cerinta corecta in stabilirea si exprimarea obiectivelor strategice: b) sa fie. diferentiind-o prin marca. abordare din care decurge ansamblul actiunilor pe care trebuie sa le desfasoare firma in fiecare domeniu de activitate este definitia data strategiei de: d) M. orientand alocarea resurselor si coordonarea actiunilor. supravietuire. niveluri ierarhice care genereaza spatii de „non-comunicare" si creeaza dificultati in realizarea obiectivelor strategice constituie: c) crevasa structurala. concretizand politica globala. sunt folosite pentru a lupta cu unul sau mai multi adversari. supravietuire. profitabilitate Selectati din urmatoarele combinatii alternativa care contine unele din componentele misiunii organizatiei b) piata. programe prin care se defalca si detaliaza actiunile) care asigura coeziunea. preocuparile pentru crestere. ignorandu-i starea prezenta reprezinta: b) viziunea strategica. tehnologia. sunt elaborate si structurate pe niveluri. exprimate intr-o forma cantitativa. Stabilirea abordarii fundamentale pentru obtinerea avantajului competitiv urmarit de firma. Selectati cerinta corecta in stabilirea si exprimarea obiectivelor strategice: b) sa se refere la performante si nu la activitatile care conduc la acestea. Selectati din urmatoarele formulari unul din avantajele practicarii managementului strategic: d) promoveaza un proces continuu de invatare si perfectionare organi-zationala. preocuparile pentru crestere.

Strategia a fost definita complex ca: plan de actiune. Succesul in confruntare este conditionat de concentrarea fortelor de lupta superioare adversarului. continutul misiunii la modificarile mediului sunt: c) obiectivele strategice Urmatorele elemente: declaratiile care dau continutul misiunii trebuie sa fie mobilizatoare dar si realiste. perspectiva de autorii: c) H. plasate la locul si momentul oportun exprima cerinte ale principiului: c) concentrarii Tintele stabilite pe perioade mai scurte de timp comparativ cu misiunea si prin care se actualizeaza. enuntand obiective ce pot fi realizate. adesea. reprezinta din punctul de vedere al misiunii: a)cerinte privind fundamentarea si exprimarea. intre componentele misiunii trebuie sa existe o relatie de compatibilitate. componentele trebuie integrate intr-un mesaj global care sa satisfaca atat cerintele mediului extern cat si interesele organizatiei. . mod de pozitionare a firmei in mediu. Mintzberg. stratagema. model de comportament.