E E n c o m m E r c i ë l E b i j l ag E va n i c T m E d i a , v E r s pr E i d d o o r H E T Fi n a n c i E E l E dag b l a d

BoardroomIT
InformatIetechnologIe op topnIveau

CIODAY

NOvember 14 & 15 2011

r 2011 the Yea ho will it be? w CIO of

4

René Steenvoorden (Rabobank):
‘Nadenken over toegevoegde waarde’

16

Arjen Dorland (Shell):

‘Een van de lastigste banen van dit moment’

19

Internet is eerste levensbehoefte

Bedrijven moeten zich aanpassen aan nieuwe tijd

Technologie en businessimpact

CIO Day 2011: Me Myself & I5 Toptrends binnen IT en business Videonetwerken in de boardroom Business operating models als accelerator

3, 4, 9 7 9 16

CEO’s moeten IT-kennis bijspijkeren

‘s-HerTOgenBOsCH – Chief information officers en andere IT-verantwoordelijken zullen de komende twee jaar alles op alles moeten zetten om de technologiegedreven innovatiehonger bij de business te kunnen stillen. De wensen en eisen zijn immers niet mals: verbeterde processen, intensiever klantcontact, ondersteuning van nieuwe manieren van werken, kunnen graven in grote hoeveelheden uiteenlopende data, en voorspellende analyses kunnen uitvoeren. Daarnaast hebben CIO’s te maken met een snel veranderend technologielandschap en een hoge mate van IT-complexiteit. Dat vraagt niet alleen om handelend optreden, maar tevens om dialoog. lees verder op pagina 3,4 en 9

Draai niet langer om de hete brij
AMSTERDAM – De huidige standaardaanpak waarbij de directie op het hoogste niveau informatietechnologie alleen op kosten aanstuurt, lijkt goed bestuur. Het zet echter de organisatie juist op een gigantische achterstand.

1101 0101 001?

01011 11101 0101? 1001?

$?
£?

010?

¥?

1011 100?

€?

en verder....
AAnpAk voor duurzame verandering IT-functie Overleven dankzij gedegen informatiebeleid ‘ClOud is totaal anders dan eerdere IT-hypes’ Business AnAlytiCs: niet alleen voor bestuurskamer kpn wil klant helpen meebewegen met consument 7 9 12 13 15

De CEO die het IT-management op deze manier in een ‘houd-zo-goedkoop-mogelijkde-lichten aan’-rol duwt, is verkeerd bezig. Deze waarschuwing uit adviesbureau McKinsey in een pas verschenen essay. Het adviesbureau betoogt dat directies IT op een veel strategischer niveau moeten aanvliegen.

Dat betekent in de praktijk dat ook de CEO van de hoed en de rand moet weten en zijn kennis over de nieuwste technologische mogelijkheden en innovaties moet bijspijkeren. Een probaat middel om te checken of de technologische koers van de organisatie onderscheidend is, is een benchmarkonderzoek onder concurrenten – opvallend genoeg nog steeds een zeldzaamheid. lees verder op pagina 3

Door onze redactie Fotografie Frank Groeliken e.a.

Over deze uitgave

3
Foto: stijn rademaker/HH

The bigger picture
Door Rob Beijleveld nemingen en overheidsinstellingen. Daarbij bleken diverse ‘basale’ onderwerpen steevast op de interne agenda te staan: standaardisatie, centralisatie, applicatierationalisatie, talentmanagement, duurzaamheid, flexibiliteit en capex-opex-vraagstukken. Kortom, de standaard takenlijst van de chief information officer (CIO). Veel uitdagingen op dit lijstje worden in een driehoeksverband aangevlogen, en wel op basis van de pijlers architectuur (infrastructuur en applicaties), innovatie (transformatie van IT en business) en sourcing. Veelal blijkt daarbij dat uiteindelijke oplossingen – zoals cloud computing, de omarming van sociale media of het inrichten van business analytics – niet eendimensionaal te zien zijn, maar louter in samenhang met andere zaken. De adoptie van een specifieke technologie of aanpak, heeft dus vaak gevolgen voor strategie en tactiek op meerdere terreinen. Daarnaast blijkt dat, in contrast met de matrix op basis waarvan menige ict-organisatie is ingericht, er bijna altijd over aanpak en oplossingen gesproken wordt in thematische termen: informationmanagement, strategic sourcing, de geconnecteerde organisatie en innovation/transformation. Oftewel, discussies over de grenzen van de functionele scheidingen heen! Faciliteren Het is en blijft onze voornaamste taak om de CIO-gemeenschap optimaal te faciliteren. Onze jaarcongressen zijn derhalve geheel in lijn met genoemde thematische vierdeling en strak rondom deze thema’s geprogrammeerd. Voor wie meer verdieping wil, organiseren we workshops en masterclasses. Ook duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan hoog op de agenda. Al deze bijeenkomsten staan in het teken van de door de CIO’s zelf te benoemen thema’s, die tevens aan de orde komen tijdens de CIO only-rondetafelbijeenkomsten in onze eigen Bossche Boardroom. We spreken bij ICT Media dus van ‘the bigger picture’: vanuit de takenlijst in het midden via de driehoek architectuur, innovatie en sourcing naar oplossingen. Van generiek naar specifiek. Maar soms ook weer terug naar generiek, zoals op 14 en 15 november tijdens de zevende CIO Day, die ook dit jaar weer in Noordwijkerhout wordt gehouden. Twee dagen geheel in het teken van boardroomen business-IT. Deze krant is daarvan slechts een voorproefje. ROB BEIJLEVELD (rob@ictmedia.nl) is algemeen directeur van ICT Media en organisator van de jaarlijkse CIO Day.

REDACTIOnEEl

Verhagen past even...
De overheid laat in het kader van de europese Digitale Agenda geen kans onbenut om thema’s als duurzaamheid en innovatie onder de aandacht te brengen. Vanuit het Ministerie eL&I blijft het tijdens de CIO Day 2011 echter opvallend stil. Hoewel de pakweg honderd top-IT-bestuurders van Nederland zich bereid hebben getoond om gedurende het preconferentieprogramma van het evenement met hem over deze thema’s in dialoog te gaan, heeft Verhagen aangegeven op 14 november in Noordwijkerhout niet van de partij te zullen zijn. De minister zal door deze beslissing ruim een jaar moeten wachten vooraleer deze groep toonaangevende CIO’s – samen goed voor een ict-budget van circa 50 miljard euro per jaar – weer bijeen zal komen. “We geven hem in 2012 opnieuw de kans”, zegt CIO Day-organisator Rob Beijleveld. “Op voorwaarde dat hij dan nog minister is.”

Vanuit alle windstreken zullen volgende week de IT- en businessgoeroes in Nederland neerstrijken om aanwezig te zijn op de CIO Day 2011. Het jaarlijkse evenement, dat op 14 en 15 november in Noordwijkerhout wordt gehouden, is niet alleen veruit het grootste business- en IT-congres van ons land, maar bovendien het enige met echte business credibility. We hebben ook dit jaar weer toonaangevende sprekers; vanuit MIT Boston, de IT Leadership Academy Florida en de grote IT-bazen van onder andere Accenture en PwC. Daarnaast zullen ook de internationale CIO's van bedrijven als Daimler, UEFA en honderden van oorsprong Nederlandse organisaties hun ervaringen delen! Waarom? Er wordt mij als algemeen directeur van ICT Media en uitgever van onder meer CIO Magazine wel eens gevraagd waarom wij dit allemaal doen. Het antwoord: omdat het past in het bredere plaatje. Als netwerk- en mediabedrijf hebben we er in pakweg vijf jaar tijd meer dan honderd rondetafelsessies op zitten en gesprekken gevoerd met ruim duizend IT-bazen bij grootzakelijke onder-

Eerste E-Waste-certificaat:

Geen vuile handen
nAIrOBI – Tijdens de opening van een recyclecentrum voor afgedankte elektronische apparaten in nairobi ontving KLM-CIO Jappe Blauw onlangs het eerste E-Waste-certificaat uit handen van eurocommissaris neelie Kroes, verantwoordelijk voor de Digitale Agenda van de eU. Bedrijven die in het kader van het Close the Gap-initiatief afgeschreven maar nog goed werkende pc’s doneren aan Afrikaanse landen, kunnen door aankoop van deze certificaten tevens zorgen dat deze apparaten aan het einde van hun levenscyclus op milieuvriendelijke wijze worden opgeruimd en ten dele hergebruikt. KLM is al meer dan zeven jaar trouwe partner van Close the Gap, en ondersteunt tevens het E-Waste-programma. Jappe Blaauw, CIO van de vliegmaatschappij, ontving onlangs in Nairobi het eerste E-Waste-certificaat uit handen van vicepresident Neelie Kroes. Dit certificaat bevestigt dat de 552 pc’s die KLM de afgelopen twaalf maanden heeft geschonken, volledig zijn gerecycled.

Fixatie op kosten en status quo gevaarlijk
Vervolg ‘Draai niet langer om de hete brij’, pagina 1 Het zijn juist de CeO’s die de discussie in de board over vernieuwende inzet van technologie moeten beginnen. Kijk verder dan de kosten en de cijfertjes en eis van de CIO een visie die meer body heeft dan technologie alleen. Ongelukkig McKinsey haalt het voorbeeld aan van een CEO bij een toonaangevende fabrikant van consumentenartikelen, die zeer ongelukkig was met zijn CIO. De directeur zag een belangrijke concurrent in een verontrustend tempo marktaandeel winnen. Na onderzoek bleek dat de branchegenoot volop aan de slag was met de nieuwste data-analysetechnologie en de inzet van sociale media. Met deze nieuwe hulpmiddelen sprong de concurrent effectiever in op de vraag van consumenten. Toen de CIO de vraag kreeg of hij hier al concreet mee aan de slag was, schetste hij een aantal mogelijke manieren waarop de organisatie dit zou kunnen aanpakken. De invoering van deze innovaties kwam

Door Sytse van der Schaaf

alleen niet boven aan zijn to-do-list te staan, waardoor het leek alsof de CIO alleen maar bezig was met projecten die de boel draaiende hielden maar de organisatie niet verder hielpen. De CIO raakte niet met het senior management in gesprek over de nieuwe technologische uitdaging waarmee de concurrentie blijkbaar een stuk verder kwam. gapende kloof Deze gapende kloof – tussen wat de directie essentieel vindt en de preoccupatie van het IT-management met de bestaande technologie – is voor de meeste executives uitermate herkenbaar. De huidige druk op het ITbudget en lastige, inflexibele systemen maken het voor een CIO ook een helse toer om verder te komen dan het in stand houden van de status quo. Veel CIO’s willen verder komen, maar ontberen de kwaliteiten en de vaardigheden om dit voor elkaar te boksen. Aan de andere kant ligt het ook aan de CEO’s die de kosten van IT wel kennen, maar niet goed op de hoogte zijn waar het budget precies aan opgaat en wat de sterke en de zwakke punten zijn in dit bestedingsbeleid. Aan beide kanten moet het roer om vindt McKinsey.

Het recyclecentrum in Nairobi is het eerste in de hele Oost-Afrikaanse Unie (EAC) dat volledig geautomatiseerd beeldbuishoudende apparaten via een gespecialiseerde verwerkingsmachine van twaalf meter lang kan verwerken. “Dit vertegenwoordigt een zeer belangrijke stap naar het verminderen van gezondheids- en milieueffecten als gevolg van het dumpen van gevaarlijk elektronisch afval in deze Oost-Afrikaanse regio”, aldus Kroes.

Colofon: Hoofdredactie Hotze Zijlstra eindredactie Yvette Polman Medewerkers Arnoud van Gemeren, Bram van Mechelen, Sytse van der Schaaf, Lineke Sneller Fotografie Eric Fecken, Frank Groeliken, Roelof Pot, Marcel Willems, Vormgeving Mathieu Westerveld Uitgever Rob Beijleveld, ICT Media BV Magistratenlaan 184, 5223 MA, ’s-Hertogenbosch, t 073-6140070, f 073-6129997, e info@ictmedia.nl sales & marketing events Bart de Vaan sales & marketing media Jeffrey Ploeg, © ICT Media BV, ’s-Hertogenbosch 2011

4

Door Hotze Zijlstra Fotografie Eric Fecken

CIO of the Year Award 2011

René Steenvoorden, voorzitter CIO platform nederland en CIO Rabobank

CIO als verbindende factor
De CIO zou primair een verbindende factor moeten zijn, zowel binnen zijn of haar organisatie als daarbuiten. Het gaat niet alleen om de koppeling van systemen, maar net zo goed om het bijeen brengen van mensen en ideeën, om gezamenlijk de agenda voor de toekomst te kunnen bepalen. Dat zegt rabobank-CIO rené steenvoorden. Als voorzitter van het CIO Platform nederland zal hij samen met de andere vijf juryleden de nieuwe CIO of the Year bepalen.
Hoe vind je dat de Nederlandse CIO zich de afgelopen vijf tot zeven jaar heeft ontwikkeld? “Ik zie daarin in meerdere aspecten een goede ontwikkeling. Het aantal bedrijven dat CIO’s of zware IT-eindverantwoordelijken heeft aangenomen, zowel nationaal als internationaal, is flink toegenomen. Dat is toch een stuk erkenning van het belang van het vak. Daarnaast zie je de Nederlandse CIO duidelijk groeien. De verdieping vindt daarbij niet eens zozeer op technisch gebied plaats, maar ook in bredere zin – de CIO raakt meer en meer aangehaakt bij de totale bedrijfsstrategie. Wat ik ook waarneem, is dat de onderlinge samenwerking tussen CIO’s verbetert. Maar ook de wisselwerking met de overheid, het onderwijs en de leveranciers. Ook hier zie je een duidelijke professionaliseringsslag. Dat stemt mij positief.” Ondertussen eigenen businessgebruikers zich steeds vaker een deeltje van de oude CIO-agenda toe en gaan zelf hun gang met IT. Zit daar geen bedreiging in? “IT is een onderwerp geworden waar mensen steeds meer kennis van en affiniteit mee hebben. Wat vroeger vooral een specialistenbaan was, waar anderen nog een beetje huiverig voor wegliepen, is nu iets van iedereen. Het is wel een ontwikkeling die maakt dat je als CIO goed moet blijven nadenken waar je toegevoegde waarde zit en dat je goed moet kunnen bepalen wat goed is voor het bedrijf en wat niet. Om een externe klanten en een hogere mate van businessgeoriënteerdheid wel goed laten zien. Het gaat bijvoorbeeld niet alleen meer over de technologie, maar ook over inspirerend leiderschap: mensen maximaal ondersteunen en motiveren. Het thema Chief Impact Officer sprak mij erg aan, omdat het echt ging over het ‘leveren’ in relevante KPI’s en om de geloofwaardigheid binnen het bedrijf.” Is het thema van dit jaar – Me, myself and I5: Information, Intelligence, Inspiration, Innovation & Interaction – in jouw ogen relevant? “Ik zou zelf een keuze hebben gemaakt voor een of twee I’s in plaats van ze alle vijf te nemen. Interaction spreekt mij het meeste aan, omdat daar nog het minst mee gedaan wordt. De CIO is in toenemende mate zo sterk als de keten die hij of zij om zich heen heeft georganiseerd: leveranciers, de overheid, de arbeidsmarkt, collega’s. Het belang van het ecosysteem rondom de functie is enorm. Wat ik bijvoorbeeld heel positief vind, is dat Nederlandse leveranciers steeds professioneler georganiseerd zijn en dat CIO’s op Europees niveau maar ook in Nederland steeds meer bij elkaar komen. Ook vanuit het onderwijs zijn er initiatieven. Op allerlei fronten ontstaat dus een samenwerking tussen publiek, privaat en andere instanties. Samenwerking en interactie zijn in mijn ogen fundamenteel om in Nederland de ict naar een hoger plan te brengen.”

voorbeeld te geven: software as a service is door businesses met een druk op de knop te omarmen, maar het is en blijft een IT-aanschaf die door de CIO op z’n waarde zal moeten worden beoordeeld. Het dwingt de CIO niet alleen om bij te blijven met de ontwikkelingen, maar ook om te blijven nadenken over zijn of haar eigen rol.”

Hoe zie je het bovenstaande in relatie tot enkele oudere CIO Day-thema’s: CIO in de Boardroom, Chief or Indians, Chief Impact Officer, The Most Credible Chief? Is er een parallel te trekken met de ontwikkeling van de CIO? “Ik denk dat deze thema’s de tendens naar een groeiende aandacht voor de interne en

the cIo ofward e ar a Y

2 011

Wie wordt het?
De CIO of the Year 2011 wordt bekendgemaakt tijdens de CIO Day op 15 november in noordwijkerhout. Onderstaand een toelichting op het selectieproces dat uiteindelijk moet leiden tot de winnaar. De moderne CIO moet bewijzen niet alleen te zorgen voor een efficiënte en kosteneffectieve IT-delivery, draagvlak en waardering bij de business zijn minstens zo belangrijk. Met name op het strategische businesspartnerschap gaat de CIO dit jaar worden afgerekend. “Vanuit dit perspectief zullen we de CIO ook dit jaar weer langs de meetlat leggen als het gaat om leiderschap, visie en persoonlijk profiel binnen de organisatie”, aldus juryvoorzitter Bernhard van Oranje. “Daarnaast zal onder meer worden gekeken naar de ‘score’ van de CIO op de vijf I’s die het centrale thema van de CIO Day vormen: Information, Intelligence, Inspiration, Innovation & Interaction.” Rob Beijleveld, uitgever van CIO Magazine en organisator van de CIO Day, sluit zich daarbij aan: “Kijk, met Impact en Credibility als keythema’s van de afgelopen jaren, en in het bijzonder de laatste twee edities, is het wel duidelijk dat het er echt om gaat als CIO essentiële bijdragen te leveren. Wat we dit jaar zoeken, is een CIO die heel expliciet bezig is met die laatste I, die van interactie. En wel op basis van de inzet van die andere vier I’s. Daar ligt naar mijn bescheiden mening de sleutel naar succes!” Proces Het proces dat moet leiden tot de uitverkiezing van de nieuwe CIO of the Year is in grote lijnen hetzelfde als in voorgaande jaren. De pakweg honderd CIO’s die in aanmerking komen, kregen allereerst de uitnodiging om mee te doen aan een online enquête. De deelnemers vulden vragen in die in vier categorieën zijn onderverdeeld. Deze zijn door The Boston Consulting Group (kwantitatieve en kwalitatieve resultaten) en Qhuba (persoonlijkheid en leiderschap) geanalyseerd. Op basis van de kwantitatieve waarden leverde dit een shortlist van tien CIO’s op. Vervolgens vond een interview plaats door CIO Magazine. Gedurende de periode waarin de interviews/validatiegesprekken plaatsvonden, werden tevens persoonlijke assessments door Qhuba en S-TM uitgevoerd. Op basis van de uiteindelijke score zijn de vijf besten uitgenodigd voor een rondetafelgesprek met de jury. Mede op basis van deze bijeenkomst wordt uiteindelijk de winnende CIO gekozen. Jury 2011 De jury is in grote lijnen dezelfde als vorig jaar. Nieuw in het gezelschap zijn Arjen Dorland (tot voor kort CIO Shell Downstream en winnaar van de Award in 2009), René Steenvoorden (voorzitter van het CIO Platform Nederland en CIO Rabobank) en Marcel Creemers (programmadirecteur Nyenrode). Dorland zal niet langer dan een jaar zitting hebben in de jury. Voor de verkiezing van 2012 zal hem gevraagd worden plaats te maken voor de winnaar van de CIO of the Year Award van 2010: Lineke Sneller van Vodafone. Bernhard van Oranje (CEO Levi9 Global Sourcing) is ook dit jaar weer juryvoorzitter. Ook Rob Beijleveld en Hanno Ketterer (Boston Consulting Group) zijn deze editie weer van de partij. Het gezelschap wordt bijgestaan door Jonathan Koopmans (BCG) voor het ‘meten’ van de efficiency en effectiviteit van de IT-organisaties van de uiteindelijke genomineerden. Tjibbe en Bianca van der Zeeuw, respectievelijk van Qhuba en S-TM, spelen een rol bij de profielbepaling. De genomineerden zijn: Aloys Kregting (DsM), robbert-Jan stegeman (Alliander), robbert Kuppens (Cisco), Frans Woelders (ABn Amro), Paul Prooij (gemeente Haarlemmermeer), Mansour Jouhri (Kamer van Koophandel), Karel van Lambalgen (LUMC), Maurice van Veghel (sligro), Hessel Dikkers (sns reaal).

CIO of the Year Award 2011
Ondertussen worstelen nog veel CIO’s met hun interne positie en mandaat. “Het helpt de CIO-functie niet, wanneer de IT-verantwoordelijke zich beroept op een alleenrecht op IT. Net zo min dat het helpt wanneer het door IT technisch onmogelijk wordt gemaakt om intern zelf aangeschafte apparatuur of software te gebruiken. Je zult je toegevoegde waarde en je positie dus op een andere manier moeten bewijzen. Daar komt vooral kennis en overtuigingskracht bij kijken. Als je er blijkt van geeft mee te denken met de rest van je organisatie en inzicht hebt in de markt waarin je bedrijf zich beweegt, dan zal niemand je passeren of knagen aan je positie. Wanneer je jezelf echter opwerpt als ‘de man van de werkplek’, dan maak je jezelf minder relevant. Even los van het gegeven dat werkplekken en datacenters wel degelijk belangrijk zijn.” Er wordt al jaren gesproken over de veranderende rol van de CIO, zit daar wellicht het probleem? Het feit dat de CIO-rol telkens wordt aangepast aan de wensen en eisen van de tijd? Om niet te zeggen: de waan van de dag? “De CIO krijgt inderdaad steeds meer taken en verantwoordelijkheden, maar dat vind ik juist mooi. Ik vind finance bijvoorbeeld een interessant vakgebied, maar ik heb er niet voor gekozen omdat het mij te repetitief is; je doorloopt voortdurend dezelfde stappen in het proces. Het leuke van IT is advertentie dat het voortdurend verandert. Wie had een halfjaar geleden kunnen bedenken dat HP z’n pc-business misschien gaat afstoten? Wie had twee jaar geleden de opmars van consumerization en tablets zien aankomen? Liever veel verandering dan dertig jaar hetzelfde vak.” Hoe zie je de rol van de CIO zich in de toekomst ontwikkelen? “Als de CIO-rol over een jaar of tien niet meer bestaat, is er wat mij betreft niets aan de hand. Het gaat niet om de functienaam, het gaat om het maximaal benutten van de mogelijkheden van ict, zowel in de organisatie als in de samenleving. Maar de bedreiging, voor zover je daarvan kunt

5

spreken, werkt twee kanten op. Zo worden CIO’s soms COO’s of ze zitten zo dicht op de business, dat ze in het vaarwater komen van de marketeer. Nogmaals, het gaat niet om de naam of titel, het gaat erom dat je slim omgaat met je bestaande technologie, inclusief de legacysystemen, en dat je deze kunt combineren met de voortdurend veranderende mogelijkheden in de buitenwereld. Het zo goed en agile mogelijk combineren van intern en extern is de uitdagende toekomst van ons vak.” Als je nu een thema voor de CIO Day van volgend jaar zou moeten voorstellen, waar zou het dan over moeten gaan en waarom? “Om het principe van verbinding, zowel van informatiestromen als van mensen. Daarnaast vind ik de vraag waar onze kinderen over 25 jaar hun geld mee gaan verdienen wel een essentiële. Ik ga ervan uit dat ict daar een rol in speelt, want tegen die tijd is ons aardgas echt wel op. Mijn idee zou zijn om twee dagen lang met de knapste koppen van Nederland na te denken over hoe we deze samenleving voor de lange termijn gaan vormgeven; economisch, maar bijvoorbeeld ook qua veiligheid. Hoe kunnen we ons gaan differentiëren ten opzichte van landen als India, China of Amerika? Voor die discussie zijn we als CIO’s en marktpartijen inmiddels volwassen genoeg. Het ijzer begint heet te worden.” Welke waarde hecht je aan de CIO-community, de CIO Day en de CIO of the Year Award? “De CIO Day is een van de bindende en drijvende elementen geweest die de progressie van de CIO heeft mogelijk gemaakt. Het is het enige evenement in Nederland waarbij de top van de IT-vraagzijde en de IT-dienstenindustrie elkaar allemaal tegenkomen en waar onderlinge concurrentie of competitie niet speelt. Dat is zowel met oog op de inhoud, qua samenwerking als sociaal heel nuttig. Het zou mooi zijn als er nog iets meer overheid en onderwijs zou rondlopen, al wordt dat wel beter. De uitreiking van de CIO of the Year Award is voor mij overigens niet het belangrijkste. Het selectieproces is

“Als de CIO-rol over een jaar of tien niet meer bestaat, is er niets aan de hand”
heel mooi en gedegen, waardoor de titel zeer geloofwaardig is. Toch zou het misschien iets minder moeten gaan om de CIO, maar om de totale IT-functie binnen de organisatie.”

Overzicht door integratie van uw vast en mobiel
Met Vodafone OneVoice heeft u in één keer uw vaste en mobiele telefonie geïntegreerd. Of uw medewerkers nu werken vanaf 1 locatie, veel onderweg zijn of over meerdere vestigingen verdeeld zijn. Dat betekent onbeperkt onderling bellen zonder extra kosten en één overzichtelijke factuur. Kijk voor deze en andere slimme communicatie-oplossingen van Vodafone en ervaringen van andere bedrijven op startsmartbusiness.nl

Welke stap moet er – in het verlengde van de Stichting CIO Academy, het installeren van een Program Review Board met CIO’s, en het vorig jaar geïntroduceerde CIO Convenant Educatie – gezet worden om ons vakgebied verder te ontwikkelen? “Ik zou graag toe willen naar een meerjarenagenda, waar thema’s op staan waar alle partijen – overheid, onderwijs, leveranciers en de IT-vraagzijde – belang bij hebben. Dat gebeurt nu nog te weinig. Neem de arbeidsmarkt. Iedereen vindt dit een belangrijk onderwerp, maar ik zie nog geen integrale aanpak waar we met z’n allen achter zijn gaan staan. Andere thema’s die vragen om een meerjarige bundeling van kennis en visie zijn veiligheid, innovatie en duurzaamheid.” Welke rol zou de CIO of the Year 2011 daarbij in het komende jaar kunnen of moeten invullen? “De winnaar zou een IT-ambassadeur moeten zijn. Ik zou hem of haar vanuit die rol willen oproepen om de echt belangrijke thema’s op inspirerende en bindende wijze vooruit te duwen en daarbij de hand te reiken naar alle andere partijen die ertoe doen.”

Het klikt met NetRom!
Premium nearshore software Wij zijn een Nederlandse organisatie. Vanuit Roemenië ontwikkelen wij bedrijfskritische applicaties voor onder meer beursgenoteerde ondernemingen in de Benelux, Duitsland, Polen,Israël en de VS. Procesexpertise & transparantie Onze expertise is gebaseerd op 13 jaar nearshore-optimalisatie. Onze opdrachtgevers kiezen voor kwaliteit, transparantie en een samenwerking zonder hinderlijke verschillen in cultuur, taal of werktijden. Flexibele capaciteit Dankzij onze schaalgrootte bewegen wij snel en zonder rompslomp mee met de variaties in uw behoefte aan ontwikkelcapaciteit en –expertise. Ongeacht technologie of methodiek. Ervaar de voordelen Kies voor premium software, ontwikkeld binnen budget en planning. Bepaal zelf hoeveel inzage, verantwoording en interactie u wenst. Ervaar een succesvolle, langdurige samenwerking.

Branches

› Financial Services › Mobile Solutions › Transport & Logistics › Online Retail › Health Care › Professional Services

› Telecom, Online Publishing & Media › Mechanical & Process Engineering › Marketing & Communications › Travel, Leisure & Tourism › Building, Dredging & Maritime Services › Education & Science

NetRom Software BV Hazeldonk 6006 4836 LA Breda T 076 - 542 07 40 soft@netrom.nl

www.NetRom.Nl

An ancient saying goes: If you’re one step ahead, you’re a hero. If you’re two steps ahead, you will fail. Europe’s great inventors, from Leonardo da Vinci to today’s engineers, have always known this. And it is also Huawei’s way: We are bold in imagining the future, but stay focused on the quality and pragmatism that builds towards it one step at a time. We envision the future together with our customers, whilst delivering advanced ICT solutions for their needs today.

INSPIRED BY EUROPE: BEING ONE STEP AHEAD

TEN YEARS OF CONNECTING EUROPE

Door onze redactie

IT Transformation
pwC pleit voor ingrijpende transformatie van IT-functie

7

‘Technologie wordt business information’
doelstellingen”, aldus Brilleman. “Je moet dus niet continu voortbouwen op bestaande ‘organisatielegacy’, maar opnieuw kijken naar de bijdrage die de IT-functie levert aan de business. Dan blijkt er ineens veel meer mogelijk!” Ontkoppeling Waar binnen de IT nog veel wordt geschakeld op onderdelen, is in de business de omarming van het holistische gedachtegoed al geruime tijd gemeengoed. “Daar bestaat al langer het besef dat de wereld zodanig aan het veranderen is, dat de wedstrijd niet door individuele prestaties op afzonderlijke onderdelen gewonnen wordt”, stelt PwC-director Ragnar van der Valk, die zich vanuit de groep Technology Consulting primair richt op IT-verandertrajecten. “Kijk maar eens hoe er vanuit enerzijds business en anderzijds IT naar een fenomeen als de cloud wordt gekeken: vanuit de IT worden de mogelijkheden vooral beoordeeld op basis van het bestaande, namelijk dezelfde diensten met een ander kostenmodel, terwijl cloud computing vanuit de business vooral wordt gedreven door de talloze nieuwe toepassingen: informatie kostenefficiënt en ‘groen’, overal en op elk device tot de beschikking.” Het succes van een holistische aanpak zit ’m in de al vaker gepropageerde ontkoppeling van enerzijds de processen en aan de andere kant de IT-infrastructuur. Ook daarbij kan een cloudomgeving helpen. Een sterke ontkoppeling en migratie naar de cloud maakt zelfs dat de standaard 80/20-verhouding tussen non-discretionaire en discretionaire kosten naar 20/80 verschuift. “Niet omdat er ineens weer diep wordt geïnvesteerd in een eigen infrastructuur”, zegt Van der Valk. “Maar doordat de IT alleen gebruikt wat de business nodig heeft. De runningkosten gaan omlaag en de IT is zo verweven met de business dat de daarmee gecreëerde waarde de IT-gerelateerde investeringen rechtvaardigt. En dat is precies wat de moderne CIO zou moeten willen!” Binnen PwC wordt in dat licht gesproken van Evergreen IT. Daarbij worden onderhoud en ondersteuning van de IT-infrastructuur als lage value add gezien. Van der Valk: “Bedrijven kunnen, bijvoorbeeld door het gebruik van cloud computing, middelen vrijmaken voor het creëren van waarde door activiteiten te ontwikkelen die meer in lijn zijn met die van de businessdoelstellingen.”

Aanpak voor duurzame verandering
De zogeheten TransformIT-methodologie van PwC is een aanpak voor een duurzame verandering in zowel de business- als de IT-organisatie. Het gaat hierbij om een aanpak waarmee niet alleen snel een diagnose is te stellen en de eigen IT-volwassenheid is te bepalen, maar die ook z’n nut bewijst op de weg van de huidige situatie naar de ideale wereld. Binnen de TransformIT-aanpak is volgens het adviesbureau sprake van gedegen afstemming met de stakeholders over de gewenste IT, de implementatieroadmap, en de daadwerkelijke transformatie en de beoordeling ervan. De kern van de methodologie bestaat uit vier principes: het uitbannen van complexiteit, het prioriteren van IT-valuemanagement, het managen van innovatie, en de bevordering van de agility. Uitbannen van complexiteit Complexiteit is de natuurlijke staat van een IT-omgeving. IT en cloud computing kunnen ingezet worden om de diverse lagen binnen de IT-stack te ontkoppelen. Door het creëren van een nieuwe architectuur wordt vereenvoudiging bereikt en beperkingen door legacy-IT opgeheven. Prioriteren van IT-valuemanagement In alle brancheverticals is het vermeende gebrek aan zichtbaarheid van het rendement op investeringen in IT een bron van zorg. Robuuste afstemming van de uitgaven en de processen rond alle niveaus van de IT-uitgaven is fundamenteel. Managen van innovatie Binnen TransformIT wordt de IT-functie verplaatst naar het centrum van alle ontwikkeling en innovatie binnen de organisatie. Hierdoor wordt de IT een bron van concurrentievoordeel binnen de onderneming. Bevorderen van de agility De gehele C-suite, met inbegrip van de CIO, wordt geconfronteerd met een ongekende mate van verandering binnen de organisatie: eisen van nieuwe stakeholders en groter wordende concurrentiedruk. TransformIT beweegt naar een flexibele IT-functie die snel kan reageren en nieuwe IT-diensten op aanvraag kan leveren. De drijfveer achter al deze veranderingen komt idealiter vanuit de business op basis van een benefits-managementperspectief. De ‘wat en hoe’-vraag is hierbij fundamenteel: wat wordt er door de business gevraagd en hoe zorgt de IT ervoor dat hierin optimaal wordt voorzien? Nu en naar de toekomst.

AMsTerDAM – Tot voor kort ging het op de IT-afdelingen van grote bedrijven en organisaties over goeddeels los van elkaar staande zaken: kostenbeheer, bestuursinrichting, organisatieontwerp, duurzaamheid, portfoliomanagement en strategie. Hoewel er altijd wel een bepaalde samenhang tussen deze zaken is geweest, werden deze onderwerpen vaak stand-alone aangevlogen. De huidige tijd vraagt echter om een holistisch perspectief. Het ging bij de stand-alone aanpak in praktische zin veelal om de implementatie van individuele processen en frameworks zoals ITIL, ASL en BiSL. Of om dito projecten, zoals het inrichten van een shared-servicescenter of outsourcing. “In technologische zin hebben we onder andere de servicebussen, rationalisaties en SOA’s zien voorbijkomen”, vertelt Ghelmer Brilleman, senior advisor bij PwC. “Na het knappen van de dotcomzeepbel rond het jaar 2000 zijn daar ook de kostenbesparingsrondes bij gekomen. Nu inmiddels zo’n beetje op alle knoppen gedrukt is, rijst de vraag: wat nu?”

Volgens Brilleman worden de problemen vandaag de dag steeds meer bekeken vanuit een holistisch perspectief. Deze tendens wordt aangemoedigd door ontwikkelingen zoals cloud computing, die de CIO’s in feite dwingen zich te herbezinnen op hun rol. “De machtsbasis van de IT-functie is niet langer het datacenter en de eigen infrastructuur, maar hetgeen je met technologie met name op het gebied van toepassingen ‘doet’ voor de business. De verschuiving is niet alleen van capex naar opex, maar tevens van technologie naar business information.” Tevens ziet hij een verandering van een IT die georganiseerd was in gescheiden kolommen, naar een alomvattende aanpak. Alle IT-gerelateerde componenten (zowel on premises als on demand), projecten en raamwerken worden idealiter bij elkaar gebracht voor een holistische transformatie van de IT-functie. Idealiter als onderdeel van een al dan niet complexe businesstransformatie, maar in ieder geval op basis van sturing vanuit de business. “De essentie is dat je, net als bij een succesvol business-IT-project, vanuit een architectuurbenadering kijkt naar de strategische

Top IT-trends met businessimpact
AMsTerDAM – Het gebruik van privéapparaten op het werk, mobiele technologieën, ‘alles als een service’ en big data zal van grote invloed zijn op zowel de IT-functie als op de business. Dat stelt researchfirma Forrester. Volgens het onderzoeksbureau zullen CIO’s de komende twee jaar een grote ITgebaseerde innovatiehonger bij de business moeten stillen. Daarnaast hebben ze te maken met een snel veranderend technologielandschap en een hoge mate van IT-complexiteit. Forrester interviewde meer dan 200 internationale IT-professionals en vroeg hen naar de technologieën met impact. Daarbij werd een onderscheid gemaakt tussen de invloed op de business en de IT-functie. Kijkend naar de IT-impact ziet Forrester onder meer een brede adoptie van platform as a service, de omarming van sociale en mobiele technologieën binnen de bedrijfsomgeving, en verbeterde virtualisatie als drijver voor een verdere ontwikkeling van private-cloudomgevingen. Kijkend naar de businessimpact stelde Forrester vast dat van business-processmanagement (BPM) de komende jaren veel meer toegevoegde waarde wordt verwacht. Andere in het oog springende trends zijn een beter klantencontact met behulp van social computing, analyse van big data, en ten slotte breder en dieper inzetbare business intelligence.

Onguard meest innovatief • Softwarefirma OnGuard heeft eerder dit jaar dankzij een businessgerichte clouddienst een zogeheten TIM Award in de wacht gesleept voor het meest innovatieve bedrijf. Bij de beoordeling werd meegenomen dat het een belangrijke transformatie heeft doorgevoerd van softwarehuis naar een leverancier van businessdiensten en dito oplossingen. Het baanbrekende zit ’m erin dat er sterk wordt gewerkt vanuit het perspectief van de klant. Diensten worden via cloud computing realtime aangeboden. Ook ABN AmroCIO Frans Woelders en Cisco wonnen een ‘TIMMIE’ in de categorieën meest innovatieve CIO respectievelijk meest innovatieve ict-leverancier. De awards zijn een initiatief van ICT Media en CIO Magazine, bedoeld om innovatieve projecten te stimuleren bij zowel leveranciers als afnemers in de ict-industrie.

antenno.be

8

Door onze redactie

Nearshoring

Han in ’t Veld, algemeen directeur en medeoprichter netRom Software

Professional Services

Project Based

Strategic Outsourcing

Innovatie vlak over de grens

Samenwerking
werken we op basis van no cure, no pay. De opdrachtgever betaalt pas nadat is vastgesteld dat het opgeleverde product volledig voldoet aan de specificaties. We ondersteunen het ontwikkelproces met ons Offshore Development Framework, ODF. Het ODF is door onszelf ontwikkeld en biedt combinaties van tools en communicatiemogelijkheden die precies zijn afgestemd op de informatiebehoeften van onze opdrachtgevers. Iedere opdrachtgever heeft weer andere wensen inzake controle, monitoring en verantwoording. Wij richten ons proces in met maatwerkoplossingen die dankzij het ODF snel en efficiënt tot stand komen.” NetRom dwingt opdrachtgevers als het ware om over de schouder van de ontwikkelaars mee te kijken. “We werken met de door de opdrachtgever gewenste aantallen tussentijdse milestones. Onze opdrachtgever beoordeelt steeds of dat wat wij maken ook daadwerkelijk voldoet aan de wensen, eisen en verwachtingen. Omdat wij tussentijds keer op keer om goedkeuring vragen, zijn er bij de eindoplevering geen verrassingen. Onze heldere en strikte communicatiestructuur is volledig afgestemd op de eisen die de opdrachtgever aan het proces stelt.” Projectverantwoordelijk Aanbieders van nearshorediensten leveren in feite veelal remote staffing: ‘detachering op afstand’, ook wel facilitated outsourcing genoemd. In ’t Veld denkt daar het zijne van: “De opdrachtgever krijgt de beschikking over een afgesproken hoeveelheid resources met de gewenste kennis en vaardigheden en moet zich vervolgens maar zien te redden. Als het niet werkt, kunnen er soms een paar poppetjes worden gewisseld, maar daarmee houdt het vaak wel op.” NetRom Software hanteert een model dat hier haaks op staat. “Dat is na de transparantie van het ODF en de mogelijkheid van no cure, no pay het derde punt waarop wij ons onderscheiden: de kwaliteit van onze mensen en onze oplossingen. We zitten samen met de opdrachtgever in het project en delen de verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. We stellen per opdracht zelf de skillsets samen en we doen binnen ons team op een actieve manier aan kennisdeling. Elke opdrachtgever heeft de beschikking over 135 stel hersens, die samen aan zijn oplossing werken. Onze organisatie is een kenniscentrum dat zich systematisch doorontwikkelt. Het is de kern van ons HR-beleid.”

Samen de lijnen uitzetten in uw business.

ICT- outsourcing is veel meer dan alles uitbesteden en nergens meer aan moeten denken. Door een beroep te doen op Cegeka Outsourcing, creëert u uiteraard ruimte om te focussen op uw kerntaken. Maar om uw groei van dichtbij mee te kunnen maken moeten we actief samenwerken aan uw strategische informatisering en evolutie van uw kennis en technologie. Zo zetten we samen de lijnen uit voor een zorgeloze toekomst.

CrAOIVA – een lage kostprijs is al lang niet meer de enige reden voor de sterke groei van nearshoresoftwareontwikkeling in Midden- en Oost-europa. De beschikbaarheid van talent en expertise weegt voor veel organisaties zwaarder. een land als roemenië heeft bijvoorbeeld veel informatici, de ict-expertise is er groot en abstract denken wordt er met de paplepel ingegoten. Het nederlandse netrom software BV is er al dertien jaar actief. “In het begin moest ik praten als brugman om potentiële opdrachtgevers de voordelen uit te leggen en de klassieke angsten en drempels te overwinnen”, aldus Han in ’t Veld (1966), algemeen directeur en medeoprichter van het bedrijf. “Maar de groei verloopt al jaren steeds makkelijker. Dat is ook niet zo vreemd. We bieden als NetRom Software op zijn minst dezelfde kwaliteit als een Nederlandse senior developer in vaste dienst tegen een veel aantrekkelijker tarief. Daar is een goede businesscase van te maken.” NetRom Software is een Nederlands bedrijf dat sinds 1998 vanuit de Roemeense universiteitsstad Craoiva bedrijfskritische software maakt die voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Opdrachtgevers zijn softwareleveranciers en IT-afdelingen van onder meer beursgenoteerde ondernemingen in zeven landen. “Sinds 2006 behoren we met 135 medewerkers tot de top 3 van Nederlandse nearshoresoftwarebedrijven.” NetRom, dat een verkoopkantoor heeft in Breda, groeit al jaren achtereen gestaag en gestructureerd. Informatiebehoefte “Wat ons allereerst onderscheidt van andere leveranciers is onze aanpak: we bieden volledige transparantie. Ten tweede

“Nearshoren vereist een maatwerkontwikkelproces dat volledig is afgestemd op de organisatie van de opdrachtgever”

Voordelen “Nearshoring zal niet in alle gevallen zomaar werken”, vervolgt hij. “De opdrachtgever zal een zekere volwassenheid in zijn ontwikkelproces moeten hebben bereikt. In het contact van de opdrachtgever met de nearshorepartner is er de fysieke afstand. Maar de kwaliteit van de samenwerking hangt niet af van de vraag of je voor een afspraak een uur rijdt of twee uur vliegt. In ons geval is die fysieke afstand geen enkel probleem. Dankzij het ODF is de communicatie altijd goed en gestructureerd. Door onze garanties op budget, planning en kwaliteit zijn we zonder meer concurrerend in het voorspelbaar bouwen en onderhouden van applicaties. En omdat wij dertien jaar lang hebben geïnvesteerd in de kwaliteit van het nearshoreontwikkelproces, zien onze relaties nearshoring met NetRom Software als een effectieve methode om risico’s te minimaliseren.”

CEGEKA • Gildetrom 27-33 • 3905 TB Veenendaal • Nederland T +31 (0)318 41 00 00 • E info@cegeka.nl www.cegeka.nl

europese aandacht • De CIO wordt in toenemende mate gezien als belangrijke strategische speler in de ontwikkeling van landen en organisaties. Zo ook in Brussel. “Europa staat op een kruispunt”, stelt eurocommissaris Neelie Kroes op haar weblog. Kroes geeft er blijk van goed inzicht te hebben in de uitdagingen van de CIO en de wensen ten aanzien van IT-gere-

lateerd Europees beleid. Internationaal zakendoen moet vooral simpeler en makkelijker. Zo ziet zij de worsteling van bedrijven en organisaties met uiteenlopende (elektronische) standaarden en regels in verschillende landen en regio’s. “CIO’s pleiten tevens voor een breed gedragen elektronische identificatie (voor eenvoudiger toegang tot elektronische overheidsdiensten, red.) en een fat-

soenlijk systeem voor het verwerven en aantonen van IT-vaardigheden. Dit met het oog op het grote risico van een tekort aan werknemers in de toekomst, wat zal leiden tot een kloof tussen de vereiste en beschikbare IT-competenties.” Volgens de eurocommissaris is het voor de CIO wellicht geruststellend om te weten dat al deze wensen en eisen vallen onder de Europese Digitale Agenda.

Door onze redactie Fotografie Eric Fecken

Varia

9

Me, myself and I5
Het thema van CIO day is dit jaar Me, myself and I5. Op het evenement zullen we dit jaar worden uitgedaagd om gedachten te ontwikkelen en te delen rondom een vijftal termen die met een I beginnen: Informatie, Intelligence, Inspiratie, Innovatie en Interactie. Ik maak hier van de gelegenheid gebruik om alvast enige vragen rondom deze vijf termen te stellen. Vloek of zegen? De eerste vraag betreft de I van Informatie. Dit is natuurlijk traditioneel ons vakgebied, wij zijn de chief information officers. Door de enorme technische ontwikkelingen, met name op het gebied van opslagcapaciteit, is het leveren van informatie wel van karakter veranderd: tegenwoordig leveren wij big data. Zo kunnen we bijvoorbeeld met locatiedata altijd van iedereen weten waar hij of zij zich bevindt en heeft bevonden. Is de informatie die wij leveren een zegen voor medische zorg en misdaadpreventie, of een vloek voor onze privacy? De tweede I, die van Intelligence, is vooral een ontwikkeling van de laatste jaren. Van data zijn we naar informatie gegaan, en nu gaan we van informatie naar intelligence. Ook hier speelt technologische ontwikkeling een grote rol: door de krachtige cpu’s van tegenwoordig komt artificial intelligence steeds dichter bij human intelligence, en wordt robotisering mogelijk. Maar ook hier komen belangrijke vragen naar voren. Is bijvoorbeeld robotisering dé oplossing voor ons toekomstig tekort aan arbeidskrachten, of leidt kunstmatige intelligentie ook tot een kunstmatige samenleving? In het algemeen komt zonder de derde I, die van inspiratie, weinig tot stand. IT is een heel inspirerend vakgebied, er gebeurt altijd van alles en het staat in het hart van de bedrijfsvoering van vrijwel alle organisaties. In de komende jaren hebben we veel behoefte aan een nieuwe generatie IT’ers die ook van afwisseling en uitdaging houden. Die blijken echter niet zo makkelijk te vinden. Een belangrijke vraag voor de toekomst van ons vak is dan ook: hoe weten wij in de toekomst anderen te inspireren voor een IT-carrière te kiezen? Oneens Hier en daar leeft twijfel over de rol van IT bij de vierde I, die van innovatie. Nicholas Carr vatte in 2003 zijn standpunt over de rol van IT bij innovatie krachtig samen: IT is niet langer de basis voor concurrentievoordeel. Ook door de Nederlandse regering wordt IT niet gerekend tot de tien topsectoren voor innovatie. Ik waag het om het oneens te zijn met zowel Nicholas Carr als onze regering. Wel is de vraag: hoe kan IT haar onmisbaarheid voor innovatie in de komende jaren beter duidelijk maken? De laatste I, die hoort bij de term interactie, moeten wij in IT breder gaan invullen. De tijd dat de term vooral werd gebruikt in het kader van mens-machine-interactie en het ontwerpen van gebruikersinterfaces ligt achter ons. De kwaliteit van de IT-dienstverlening waar wij als CIO’s voor verantwoordelijk zijn, hangt voor een groot deel af van de mens-mens-interactie. Hier is in de komende jaren echt een stap voorwaarts nodig. Aan ons als CIO’s mag de vraag worden gesteld: hoe richt je interactie zo in dat IT optimaal bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen? Ik kijk ernaar uit op de CIO Day met collegaCIO’s over de vijf I’s en over vele andere relevante zaken van gedachten te wisselen! LINEKE SNELLER is CIO van Vodafone Nederland, hoogleraar IT Value bij Nyenrode Business Universiteit en winnaar van de CIO of the Year Award 2010.

Thornton May: ‘Overleven dankzij gedegen informatiebeleid’

Gegevensstroom vereist evolutionaire aanpassing
De mens is volgens hem ooit ‘ontworpen’ voor het leven op de vlaktes van Afrika. “In die omstandigheden analytisch gaan zitten nadenken over de vraag of dat roofdier daar verderop misschien van plan is om ons op te eten, zou een ronduit slechte overlevingsstrategie zijn geweest”, stelt hij. Met andere woorden: we zijn van nature geen analytische wezens. Intellect en intuïtie De toekomstkenner bestrijdt de opvatting dat onwetendheid in bepaalde gevallen ook productief kan zijn: “Onwetendheid en domheid zijn geen synoniemen. Onwetendheid is de afwezigheid van bewustzijn en domheid is de afwezigheid van intellect. In deze tijd kan elke blinde vlek in het bewustzijn catastrofale gevolgen hebben. De vraag of analyse de menselijke intuïtie in de weg staat, blijft echter onverminderd actueel. Op een zeker niveau zijn abstracte analyse en intuïtie hetzelfde. Zowel intuïtie als business analytics is een vorm van informatiegebaseerde patroonherkenning. High-performanceorganisaties gebruiken analytics om hun intuïtie te ondersteunen.” “We hebben, met andere woorden, met

JACKsOnVILLe – Zwartkijkers zien vooral de nadelen van de vloedgolf aan digitale gegevens. Maar wie keuzes maakt op het gebied van bronnen, opslag en filtering, ziet juist de voordelen. Futurist en informatiedeskundige Thornton May vertelt over de kansen die de nieuwe tijd en technologieën met zich meebrengen. De overlevingskansen van een soort – of in de moderne tijd: een onderneming – houden rechtstreeks verband met het effectueren van een fit met de veranderende leefomgeving, zegt May, die tijdens de CIO Day op 14 en 15 november in Noordwijkerhout zal optreden als spreker. “Onze nieuwe omgeving wordt de komende jaren gedefinieerd door een toenemende hoeveelheid informatie. Het evolutionaire dan wel competitieve voordeel zal liggen bij degenen die zich hieraan het best kunnen aanpassen. Analytische vaardigheden zijn een voorbeeld van zo’n aanpassing.”

“Onwetendheid en domheid zijn geen synoniemen”
business intelligence en business analytics de mogelijkheid om alle informatie die op ons afkomt te beheren. Analytische kennis en hulpmiddelen zullen ons doen stijgen naar de top van de economische en sociale voedselketen.”

Videonetwerken in de boardroom
’s-HerTOgenBOsCH – Afstand is steeds minder een obstakel als het gaat om overleg voeren op boardroomniveau. nu data, spraak en IP-video steeds meer verweven raken, ligt een videocommunicatienetwerk van topkwaliteit binnen handbereik. ‘CIO-clubhuis’ de Bossche Boardroom wordt in samenwerking met Cisco met de nieuwste technologie uitgerust. Realtime netwerken met hoge audiovisuele kwaliteit, gebruiksgemak en geïntegreerde beveiliging is realiteit. Werknemers, klanten, teams en partners kunnen wereldwijd vaker, efficiënter en ook effectiever samenwerken. Bovendien levert een dergelijk netwerk kostenbesparing en veel snelle besluitvormingscycli op. Om de Nederlandse CIO-gemeenschap zo goed mogelijk te faciliteren, wordt de Bossche Boardroom dankzij een samenwerking met IT-leverancier Cisco van high-endvideotechnologie voorzien. De vergaderruimte in Den Bosch ontpopt zich gaandeweg steeds meer tot clubhuis van de Nederlandse CIOgemeenschap en de plaats om op niveau over diverse thema’s van gedachten te wisselen. De locatie kenmerkt zich door een exclusieve en besloten ambiance, uitgebreide audiovisuele voorzieningen, een uitstekende keuken en een gezellige bar. De ruimte is dankzij een doordachte kleurstelling en glaspartijen, licht en besloten tegelijk. De akoestiek is optimaal afgestemd op vergaderingen en presentaties. Internet: www.bosscheboardroom.nl

CIO DAY - 14 & 15 NOVEMBER 2011

5 me, myself and I

14-11
Intro Speaker: Keynote / Core Teacher: Hosted by: 15:30-16:00 : WeLcome aNd break 16:00-18:00 : maSTer cLaSS SerieS

November 14, 2011
precoNfereNce program cio day, 13:00-13:30 : WeLcome 13:30-15:30 : eXcLUSive maSTer cLaSS SeSSioN session a.SUSTaiNabiLiTy from ceo perSpecTive; WhaT doeS ThiS meaN for The cio?
René Steenvoorden, Chairman CIO Platform Nederland Several CEOs will provide Key Messages! CIO Platform Nederland & KPN

November 15, 2011

15-11
opeNiNg cio day 2011 By: Chairmen Bas van Werven (TV-personality) & Peter van Kralingen (Albert Heijn (Royal Ahold) & Host Rob Beijleveld (CIO Magazine) WeLcome By: René Steenvoorden (Chairman CIO Platform Nederland) SeveraL pLeNary SeSSioNS break break oUT SeSSioNS parT i CIO Session by KLM: Making governance practical and finding the right ................ CIO Session by Daimler AG: World leading brands; World leading IT! RT Session by CSC: The benefits of Cloud Computing and the demands ...... RT Session by KPN: To BYOD or not to BYOD; that’s not a question anymore! RT Session by KPMG: Is intuition given the place it deserves among CIOs? RT Session by Pegasystems: The CIO – compliance’s Secret Weapon....... RT Session by Verizon Business: Consumerization drives Enterprise IT Transformation and Innovation. RT Session by SAS: Turning Big Data into Value. RT Session by PwC: The IT Transformation role in corporate sustainability. RT Session by Lexmark: How structured are you? RT Session by Schneider Electric: The Energy Efficiency Covenant & Schiphol’s Energy Strategy 2020 Expert Session by Huawei: Cloud Computing: value for the Enterprise! Expert Session by SIG: Get a Holistic View on Controlled and Efficient Business. Expert Session by by Brunel IT: The secret of Me, Myself and Happiness. Expert Session by MicroStrategy: True innovation@work the make over of De Telefoongids Expert Session by Google: 100% Web - The Future of Enterprise Computing. LUNch break oUT SeSSioNS parT ii

program cio day 2010 07:30-08:30 breakfaST for over NighT STay gUeSTS 08:00-09:15 recepTioN & opeNiNg parTNer piazza
09:15

How to develop corporate sustainability strategies into IT strategies? How to translate this towards Suppliers? How to translate this to the Business! 09:30 10:45-11:15 11:15-12:15 1. 2. session B. digiTaL ageNda NL; caNceLLed! session C. digiTaL TrUST & SecUriTy Intro Speaker: Keynote / Core Teacher: Kees Jans, CIO Schiphol Groep Wil van Gemert, Directeur Binnenlandse veiligheid & CIO 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. session d. aLigNiNg bUSiNeSS & iT ThroUgh aN operaTiNg modeL Intro Speaker: Core Teacher / Keynote : Hosted by: Sjourd Wijdeveld, CIO EMEA Watts Industries Martin Mocker, Research Scientist, MIT Sloan School of Accenture & CIO Academy 14. 15. 16.

AIVD, Benno Baksteen, Independent Aviaton Expert & Nick Hopkinson, former CIO MI5 & MI6 and Director Cybersecurity CSC Hosted by: Verizon Business How should the framework Digital Trust & Security looks like? Which first steps should be taken by companies/CIOs? Which recommendations towards the Government could be drafted by the collective CIOs? Participating CIOs will also get an update on cyber crime through a special item on this current topic!

Management, CISR & Frank Modruson, Group CIO Accenture The goal of stabilizing the alignment between business and IT often proves exlusive for many companies. Strategic initiatives keep changing, making the alignment of a company’s architecture with its strategy a moving target. The result of these efforts is often a piecemeal architecture driven by an approach that is lagging behind strategic decision making. session e. SUSTaiNabiLiTy - cio coNveNaNT #4: eNergy efficieNcy Intro Speaker: Setting the Scene: Framework Facilitators: consultant TNO Hosted by: ICT Media Following Session A. and the pre drafted 4th CIO Covenant regarding Energy Efficiency (during sessions on 12th and 20th of October), we will start forming an IT sustainability measurement framework. Together we will draft the answers to the necessary questions; What are the components? What are the definitions of these components? session f. maSTeriNg The 5 i’S: big daTa aNd beyoNd Aloys Kregting, CIO DSM Thornton May, Futurist, Executive Director & Dean of the IT SAS Institute & Ricoh Ton Arrachart, CIO Van Oord Arjan De Draaijer, Associate Director KPMG Sustainability & Erik Beulen, Professor UvT & Freek Bomhof, Principal business

12:15-13:30 13:30-14:30 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

CIO Session by AkzoNobel: Clean up! It starts with your ERP consolidation CIO Session by UEFA: Todays Football is fast and more than the game itself. RT Session by Cisco: BYOD and Clouds: Any device, Any App, really? RT Session by Dell: The Virtual Storage Imperative: Overcoming The Data Deluge. RT Session by SAP: Building better business cases. RT Session by BT: Managed versus DIY, what is the most ‘healthy’ solution? RT Session by Vodafone: Smart Mobility – manage and control your mobile communications RT Session by Infosys: Enterprise Mobility - Introducing Lean and Nimble...... RT Session by Ricoh: Document and Information strategy – The Facts. RT Session by Qliktech: Analytics and the role of the CIO. Expert Session by Accenture: Will Cloud make Infrastructure Outsourcing obsolete? Expert Session by Orange Business Services: CIO’s from the cloud. Expert Session by Xebia: Agile demonstrates its value for Rabobank Nederland. Expert Session by Microsoft/ Polycom: The future of communication Expert Session by HCL: Business Transformation enabled by Agile IT services. break break oUT SeSSioNS parT iii

Wim Hendriksen, IT Business VP Schneider Electric

14:30-15:00 15:00-16:00 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

CIO Session by ABN Amro: 3rd Generation Outsourcing: Improved multi-vendor model. CIO Session by Draka Holding: Merging 2 cable manufacturers with different........ RT Session by TCS: Seizing Opportunities in Emerging Markets - Role of IT. RT Session by Cognizant: The Future of Your Organization Starts with You! … RT Session by IBM: The battle for information. RT Session by Trend Micro: Securing Your Journey to the Cloud. RT Session by Every Angle: “Insight in Operational Processes:............... RT Session by Verizon Business/RSA: ENTERPRISE GOVERNANCE,........ RT Session by Wipro: Lean Knowledge Work RT Session by EuroCIO: What’s going on in the world? Expert Session by Proact: “How can you gradually move your mission-critical.... Expert Session by Deloitte: IT trends and innovation in relation to your business model. Expert Session by Salesforce.com: Enabling the Social Enterprise. Expert Session by Quint Wellington Redwood: “Competence Center for Sourcing and......

Intro Speaker: Core Teacher: Leadership Academy Florida Hosted by:

A 5 I-driven CIO knows exactly how to support the objectives of the organizations with the required information. Transforming Big Data into intelligence by combining the right sources of information and turning them into timely, high quality insights to support proactive decision making. He/she knows what innovative IT developments contribute to a successful business and has an important advisory role. A good CIO thinks customer driven. With the correct interaction he/she ensures that his or her IT organization works seamlessly with the business units to optimize the delivery.

cio vip diNer 2011 18:00 – 19:00 recepTioN aNd WeLcome vip diNer gUeSTS 19:00 – 22:00 cio vip diNer 22:30 – 01:00 cio Jazz NighT offered by hUaWei

16:00-16:15 break 16:30-17:30 SeveraL pLeNary SeSSioNS 17:30-17:45 cio of The year aWard 2011 17:45-19:15 recepTioN

The program of November 14, 2011 iS oN iNviTaTioN oNLy!!!!!

diamond Partners

7th CIO Day, 14 & 15 nOvember 2011
Hotel NH leeuweNHorst NoordwijkerHout

Platinum Partners

Vodafone Smart Business

7th

Gold Partners

2011
w w w

CIODay

.c i o day.c o m

Knowledge Partners

CIO

ACADEMY

ME TRI
Advocatuur

media Partners Promotion Partners

OUTSOURCE MAGAZINE

cegeka

12

Door onze redactie Fotografie Roelof Pot e.a.

Netwerken en cloud computing
Tsunami Volgens Martin Burvill, group-vicepresident EMEA bij Verizon, is er inderdaad veel gaande. “Het new normal wordt een tsunami, want alles is mogelijk en de verwachtingen van de business zijn enorm. Moeilijk wordt het vooral voor de grotere bedrijven, met omzetten van meer dan drie miljard dollar. Wij zien de struggle van hun migratie; af van de legacy en op naar de nieuwe wereld en nieuwe inkomstenstromen. Maar dat moet ondertussen wel goed en veilig gebeuren.” Chris Kimm, die binnen het bedrijf al geruime tijd verantwoordelijk is voor de netwerkdiensten, ziet nog steeds een voorname rol voor het netwerk: “Het vormt de basis voor de nieuwe services, waaronder dus ook cloud computing. Het cruciale ervan wordt vooral duidelijk wanneer het niet werkt. Het netwerk is zo belangrijk, omdat je op basis ervan zakelijke klanten een end-to-endservice kunt leveren. De cloud is een accelerator, omdat iedere cloudleverancier efficiënt en kosteneffectief moet leveren, tegen de juiste requirements.” Accelerator Burvill: “Drie, vier jaar geleden hadden we de credit crunch. De wereld stortte evenwel niet in, omdat er nog volop geld aan IT werd uitgegeven. Er was alleen een verschuiving waarneembaar van capex naar opex, omdat de technologie dit op het juiste moment mogelijk maakte.” Kimm: “Bedrijven moesten bovendien écht zaken anders doen om nog het verschil te kunnen maken.” Burvill: “Snel kunnen schakelen in nieuwe markten om nieuwe omzet binnen te halen. Daarbij hielpen en helpen de cloudmodellen enorm.” Grote bedrijven zijn weliswaar afwachtend, maar dat heeft vooral te maken met cultuur en historie. Bedrijven die geen legacy hebben, kunnen de stap veel gemakkelijker maken, waardoor ze net als de grote jongens profiteren van het schaalvoordeel. “Hoe meer je kunt standaardiseren, hoe ondernemender je kunt zijn en hoe sneller je kunt groeien”, zegt Burvill. Kimm: “Een bedrijf met een kleine IT-staff kan met behulp van de cloud toch wereldwijd opereren en ondernemen, en zich daarbij global gedragen.” Beide mannen zijn niet bang voor een spoedige desillusie, nu de cloud zich zo’n beetje op de top van de hype-cycle bevindt. “Daarvoor is het te sterk vanuit de consumerization gedreven. Het is totaal anders: sexy, toegankelijk en cool. Het stroomt vanzelf het bedrijfsleven in.” willen kiezen voor een best-of-breedbenadering van leveranciers. “Als Terremark zijn we in principe gepositioneerd als de IT-partner van Verizon. Dat is een belangrijk en veelzeggend uitgangspunt. We vormen weliswaar één bedrijf, maar blijven dus tegelijk aparte brands, die ook los van elkaar zaken kunnen doen. IT-infrastructuur vraagt immers een andere benadering dan het producten- en dienstenaanbod van Verizon.” Terremark heeft een reputatie als innovator en marktexpert opgebouwd. Bedrijven en instellingen kunnen er hun meest bedrijfskritische IT-infrastructuur onderbrengen, waarbij kan worden gewerkt volgens een keur aan modellen en al dan niet cloudgebaseerde oplossingen: public, private, hybrid, fully-outsourced, fully-managed, of gedeeltelijk out-tasked. “Met name het hybride model zal als een strategische oplossing worden gepresenteerd naar de markt”, aldus Lankhorst. “Bij de migratie naar de cloud kunnen we bedrijven heel goed adviseren en ondersteunen. Trends als virtualisatie en consumerization zullen de fysieke IT-laag steeds minder belangrijk maken. Vanuit het perspectief van de CIO gaat het vooral om functionaliteit. Nieuwe klanten die standaard datacenterdiensten afnemen, eisen al dat deze op termijn zijn om te zetten naar een cloudgebaseerde service. De combinatie van Verizon en Terremark is vanuit dat perspectief ideaal.”

‘Cloud is totaal anders dan eerdere IT-hypes’

Netwerk basis voor nieuwe diensten
sCHIPHOL – Verizon vierde onlangs de opening van een nieuwe datacenter van dochteronderneming Terremark nabij schiphol. Onder de noemer ‘enabling the Cloud’ deden diverse executives van de IT- en netwerkleverancier daarbij de nodige duiten in het zakje. De cloud is volgens hen totaal anders dan elke eerdere IT-hype: “Het is sexy, toegankelijk en cool. Het stroomt vanzelf het bedrijfsleven in.” Het nieuwe Network Access Point (NAP) in Amsterdam is onderdeel van Terremarks Europese netwerk van meer dan tien tier 1-datacenters die de basis vormen voor wereldwijde dienstverlening aan grootzakelijke klanten. “De opening van het NAP in Amsterdam is een belangrijke mijlpaal binnen de voortdurende strategische investeringen van Verizon in de uitbreiding van het wereldwijde netwerk van datacenters”, aldus Kerry Bailey, president van Terremark. De nieuwe faciliteit omvat 2.700 vierkante meter datacenterruimte binnen het Amsterdamse Schiphol-gebied. Terremark komt hiermee naar eigen zeggen tegemoet aan de regionale vraag naar cloud computing, beveiliging en ict-infrastructuurdiensten. Het nieuwe NAP is rechtstreeks verbonden met AMS-IX, een van ’s werelds grootste internetexchanges. Voorspellingen De komende jaren zullen steeds meer zaken op technologiegebied tezamen komen: collaboration, connectiviteit, netwerksecurity, slimme apparaten, mobiele bandbreedte, intelligente netwerken en sociale media. Verizon is er als ‘the network company’ veel aan gelegen om daarbij een belangrijke rol te gaan spelen. Terremark moet daar als relatief nieuwe tak aan de Verizon-boom bij gaan helpen. Het bedrijf transformeert daarmee van netwerkbedrijf naar pure IT-infrastructuurleverancier. Ook Gregor Petri, research director bij Gartner, voorspelde in het kader van de opening ingrijpende veranderingen: “Binnen de nieuwe wereldwijde realiteit is alles geconnecteerd. Dat geldt zowel voor de geldstromen, de politiek, overheden als het bedrijfsleven. Het betekent dat organisaties anders zullen moeten werken. Er komt een grotere druk van interne en externe krachten op IT, waarop IT vervolgens zal moeten reageren.” Dit betekent dat mensen anders zullen moeten gaan werken. Petri: “Niet langer on time en on budget, maar het businessresultaat als maat voor succes. Investeringen moeten niet meer vooral beoordeeld worden op basis van ROI, maar op het managen van de kosten en het mogelijk maken van innovatie.” Gartner voorspelt verder dat de IT-uitgaven binnen informatiegebaseerde branches per medewerker met meer dan 60 procent toenemen per persoon. Daar staat tegenover dat automatisering tegen die tijd een kwart van de IT-gerelateerde werkuren zal afsnoepen. In 2015 zal 20 procent van de non-IT global 500 companies feitelijk een cloudserviceprovider zijn, verwacht Petri. Denk daarbij aan banken, internetwinkels en zelfs transportbedrijven, die naast de aloude logistieke service ook informatieservices en online winkeldiensten leveren. Daarnaast zal tegen dat

Strategische wisselwerking
Terremark is een sterke naam op het gebied van IT-infrastructuur: datacenters, hosting en cloud computing. In de nieuwe combinatie met Verizon wil het bedrijf de lokale en internationale klanten van een volledig portfolio kunnen voorzien. Maar daarnaast blijft er volgens Jasper Lankhorst, vicepresident sales europe van Terremark, ruimte om klanten op basis van de eigen expertise te blijven bedienen. De combinatie van Verizon en Terremark heeft volgens Lankhorst een geweldige potentie. “Het zijn twee bedrijven die elkaar echt strategisch aanvullen. We spelen met onze samenwerking volledig in op de hedendaagse wensen van de eindgebruiker die vaker een geïntegreerde oplossing zoekt. Daarbij kunnen we zowel lokaal als internationaal allerhande strategische bouwstenen leveren: IT-infrastructuur, networking, wireless en security.” Het NAP in Amsterdam is aangesloten op de glasvezelring van Schiphol, waarmee meer dan 500 bedrijven binnen één hub te bereiken zijn. Lankhorst is niet bang dat de combinatie met Verizon klanten zal afschrikken die

Kerry Bailey tijdens de opening van het NAP.

jaar 90 procent van de zakelijke applicaties draaien op persoonlijke apparaten. “Deze devices moeten dus openstaan voor een veel grotere groep gebruikers, bijvoorbeeld door elke applicatie via internet beschikbaar te maken en via rules te bepalen wie er wel en geen toegang krijgt.”

‘Everything as a service’
AMsTerDAM – globalisering, de consumerization van technologie, opkomende markten en aanhoudende economische onzekerheid vereisen een snelle reactie op veranderende omstandigheden. Het efficiënt en kosteneffectief op de markt brengen van nieuwe producten en diensten is volgens Fedor Hoevenaars, verantwoordelijk voor Verizons activiteiten in nederland, belangrijker dan ooit. “CIO’s zijn tegenwoordig steeds vaker zakelijke strategen die werken aan de planning en realisatie van een flexibele, schaalbare en kosteneffectieve IT-infrastructuur, die een wereldwijde onderneming in staat stelt haar toekomstige, zakelijke doelstellingen te bereiken”, zegt Hoevenaars. “Op basis hiervan kan de CIO de vertrouwde adviseur blijven in het centrum van de organisatie.” Verizon levert ondernemingen en overheidsinstellingen geïntegreerde IT- en communicatieoplossingen via haar high-IQ wereldwijde IP- en mobiliteitsnetwerken, zodat bedrijven veilig toegang tot informatie hebben, content kunnen delen en kunnen communiceren. Met de overname van Terremark en CloudSwitch wil het bedrijf tevens een leidende rol gaan spelen in de snel evoluerende, wereldwijd beheerde IT-infrastructuur en cloudservicesmarkt. Hoevenaars: “We werken elke dag om onze klanten te helpen hun meest kritieke businessissues op te lossen, vandaag en voor de toekomst. Wij gebruiken ons wereldwijde bereik, lokale aanwezigheid, uitgebreide serviceportfolio, ervaring en expertise om op maat oplossingen te bieden voor elke individuele klantbehoefte. We opereren daarbij echt als verlengstuk van de klantorganisatie.” “Of onze klanten nu willen migreren naar een beveiligde enterprise-cloudomgeving, hun wereldwijde communicatie-infrastructuur willen outtasken, wereldwijde samenwerking willen realiseren via immersive video-oplossingen, of hun business uitbreiden naar nieuwe markten, wij hebben de kennis om te ontwikkelen en te leveren wat ze nodig hebben”, vervolgt de area-vicepresident. Verizon is volgens Hoevenaars snel aan het transformeren naar een cloud-based everything as a service-deliverymodel, dat de kracht van enterprise-classoplossingen binnen handbereik van elk bedrijf brengt. “In het afgelopen jaar lanceerden we daartoe een serie nieuwe diensten in de cloud, zoals storage as a service, unified communication en collaboration as a service, enterprise mobility as a service, identitymanagement en security as a service.”

Fedor Hoevenaars.

Door Hotze Zijlstra Fotografie Eric Fecken

Business analytics
Karel Kinders (SAS): ‘Analytics niet alleen voor de bestuurskamer’

13

Informatievoorziening vraagt holistische visie
HUIZen – Managers die regelmatig beslissingen moeten nemen op basis van complexe data en informatie, kunnen niet langer zonder hulpmiddelen als business intelligence en business analytics. Volgens Karel Kinders, managing director van softwareleverancier sAs in nederland, geldt dit niet alleen voor de leiders van organisaties, maar ook voor de mensen daaronder, ongeacht hun functie.
Chief information officers beseffen volgens Kinders steeds meer dat ze moeten voldoen aan een bedrijfsbrede vraag naar informatie; om het verleden beter te begrijpen, het heden te monitoren en vooral de toekomst met nauwkeurigheid te voorspellen. Hiertoe dienen ze de consistentie van gegevens te verhogen en hun informatieproces te stroomlijnen, met eenvoudige rapportagetools, ondersteund door krachtige analyses. “Wij helpen de CIO met het ononderbroken invullen van deze informatiebehoefte die regulier en ad hoc in de organisatie ontstaat”, vertelt de managing director. “Zowel als het gaat om gestructureerde data uit operationele systemen en point-of-sale-systemen, als de stortvloed aan ongestructureerde data uit e-mail, sociale media, callcentertranscripties en collaboration tools.” “Business analytics kan op drie manieren zijn nut bewijzen”, vervolgt Kinders. “Allereerst doordat je er mogelijkheden mee kunt vinden die je anders niet had ontdekt. Niet door terug te kijken in afzonderlijke transactiesystemen, maar vooruit op basis van het totaal aan informatie binnen de relevante bronnen. Die bevindingen kun je vervolgens omzetten in actie – zowel strategisch, tactisch als operationeel. Ten slotte kun je impact bewerkstelligen door zaken structureel te verbeteren; dus niet een eenmalig signaal afgeven en alleen daarop handelen, maar een structurele embedding van de verbeteringen realiseren in de business en besluitvormingsprocessen.” Verzilveren SAS geldt als specialist op het gebied van high-performance business analytics. Organisaties worden hiermee in staat gesteld om uit een enorme toevloed aan interne en externe informatie snel nieuwe mogelijkheden voor rendement en groei te identificeren en te verzilveren. Met (naar voorkeur samen te stellen) oplossingen voor branchespecifieke uitdagingen, binnen uiteenlopende bedrijfsfuncties zoals marketing, logistiek, financieel en operationeel. Niet de tool staat daarbij centraal, zo stelt de leverancier, maar de toepassing. “SAS helpt met een informatie-infrastructuur die organisatorische silo’s overschrijdt, diverse platforms ondersteunt, en alle gestructureerde en ongestructureerde gegevensbronnen consolideert”, verduidelijkt Kinders. “Onderdelen als datamanagement, analyse en rapportage zijn eenvoudig te integreren in een bestaande infrastructuur en binnen enkele weken in productie. SAS stelt organisaties in staat meer waarde uit bestaande en binnenkomende informatieassets te genereren. Data kan, zoals gezegd, vanuit verschillende omgevingen en databases geanalyseerd worden om tijdige, kwalitatief hoogwaardige informatie te creëren en daarmee proactief de besluitvorming te ondersteunen.” Bredere scope De managing director beaamt dat de genoemde producten en diensten nog vaak worden gezien als een zaak voor de financiële functie, of van businessafdelingen met heel specifieke wensen en eisen op dit terrein. “Dat is wel het beeld, maar de scope van information management en business analytics is veel en veel breder. Binnen SAS zijn we van mening dat er op dit gebied een zware rol is weggelegd voor de chief information officer, die in feite de schakel vormt krappe budgetten, redundante tools en te veel spreadsheets. Kinders: “We helpen alle afzonderlijke technologiecomponenten te integreren, waarmee gegevens – snel en met hoge kwaliteit – en analyses geleverd worden en zo de gewenste informatie opleveren.” De CIO komt daarmee volgens hem in een veel interessantere positie. Hij of zij maakt nu de sprong naar een IT-gerelateerde business-

stroomlijnen van de informatievoorziening en het opslaan en managen van grote hoeveelheden, interne en externe, gestructureerde en ongestructureerde gegevens. “Al deze data bevat informatie die op enig moment interessant zou kunnen zijn voor de business, waardoor het belangrijk is dat deze toegankelijk is en blijft. Ook hier is de CIO de enige binnen het bedrijf die alle uitdagingen en implicaties kan overzien. Op basis van de juiste informatievoorziening draagt hij of zij zelf bij aan de ontwikkeling van nieuwe zakelijke activiteiten en businessmodellen. Het zijn kansen die men naar mijn mening met beide handen zou moeten aangrijpen.” De managing director ziet dat de informatiechef zich in toenemende mate openstelt voor de mogelijkheden van business intelligence en met name business analytics, omdat vele zien dat het meer dan voorheen binnen hun invloedsfeer komt. Wat helpt bij de bewustwording is dat de mogelijkheden vanuit steeds meer hoeken worden aangeboden. Traditionele databaseleveranciers hebben hun proposities, maar ook makers van bedrijfssoftware betreden het speelveld. “CIO’s snappen dus dat er op dit gebied iets van ze verwacht wordt. Voor ons ligt er echter de taak om IT-verantwoordelijken zo goed mogelijk wegwijs te maken binnen alle mogelijkheden, en ze duidelijk te maken wat de diverse mogelijkheden van alle aangeboden oplossingen zijn.” Vanuit marketingperspectief heeft SAS een CIO-agenda opgesteld, waarin diverse specifieke uitdagingen voor de ‘informatieleiders’ worden geadresseerd. Daarbij wordt het speelveld in een breder perspectief geplaatst, dan een visie vanuit de database of het ERP-systeem. “In dat licht werpen wij ons overigens graag op als businesspartners van alle grote leveranciers. Wij leggen als het ware een laag boven op hun systemen

“CIO’s snappen dat er op dit gebied iets van ze verwacht wordt”
en zijn wat dat betreft totaal applicatie- en platformonafhankelijk. Een van onze sterke kanten is dat we met alle leveranciers kunnen samenwerken. Zowel met hun systemen als binnen hun businesscontext. De CIO is hier vanuit de ecosysteemgedachte enorm mee geholpen.” Waardepropositie Kinders is er huiverig voor om één specifiek product te noemen als het gaat om het optimaal bedienen van de CIO. Het gaat er volgens hem vooral om dat deze een grotere mate van relevantie krijgt binnen de organisatie, liefst een zetel in de bestuurskamer. Samen met de chief marketing officer, de verkoopdirecteur en de CFO. “Wij kunnen deze mensen helpen hun rollen te versterken en in het verlengde daarvan hun organisatie als geheel verbeteren. SAS is de sleutel om meerwaarde uit informatie te genereren en aan de organisatie ter beschikking te stellen. Of het nu gaat om klantinformatie om gerichte marketingcampagnes te doen, kapitaalberekeningen voor risicomanagement of sturing op prestatie-indicatoren en duurzaamheid.” “Om nog even terug te komen op de complexiteit van systemen: veel lijnmanagers en andere mensen in verantwoordelijke posities kunnen de complexiteit van zaken, systemen bijvoorbeeld of internet, niet zien als één geheel. De meeste mensen bekijken de dingen om zich heen op een functionele manier of vanuit het perspectief van hun eigen line of business. Het geldt voor de verantwoordelijken voor risk, marketing, financiën, retail, operations, noem maar op. Alleen de CIO heeft een holistische visie, omdat zijn of haar invloed al die verschillende functies en businesslines dekt. In die zin is hij bij uitstek de gesprekspartner van de CEO.”

tussen de interne vraag naar oplossingen ten aanzien van de informatievraag en de systemen die in deze behoefte voorzien.” Met het ononderbroken en efficiënt bieden van relevante informatie kan de CIO precies datgene geven waar bestuurders om vragen. Maar de IT-verantwoordelijke ziet zich omringd door uitdagingen: systemen die hun maximale capaciteit overschrijden, steeds meer binnenkomende gegevens, onvoldoende datakwaliteit, informatiesilo’s,

functie. “Het maakt dat de CIO de eigen IT-winkel kan laten draaien als een business, een functie die waarde toevoegt.” Datagovernance In de ogen van Kinders biedt een fenomeen als datagovernance de CIO de mogelijkheid om zich binnen de organisatie in de kijker te spelen. De IT overstijgt namelijk de aloude systemen en infrastructuur, maar gaat in toenemende mate over het ontwerpen en

www.pwc.nl/technologyconsulting

Winnen door Technology: daar is niets virtueels aan
De winnaar van morgen is degene die vandaag Technology optimaal weet te benutten. Maar hoe doet u dat in een IT-landschap dat continu in beweging is? PwC staat u terzijde om het maximale uit uw business te halen. We hebben veel ervaring met transformaties en het afstemmen van IT op bedrijfsdoelen. Onafhankelijk, professioneel en handelend vanuit een bedrijfskundig perspectief werken we samen aan een blijvend resultaat. Hans Luijendijk, +31 (0)88 792 74 98, hans.luijendijk@nl.pwc.com

© 2011 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 3412089) Alle rechten voorbehouden.

4700-15 PwC Adv. Technology 265x390.indd 1

10/24/11 3:03:49 PM

Door Hotze Zijlstra Fotografie Roelof Pot

Consumerization of IT

15

Volgens hem is KPN – als bedrijf dat zowel de ict, de business als de consument van binnen en buiten kent – als geen ander in staat om nieuwe trends te spotten en te incorporeren binnen zowel de eigen bedrijfsvoering als de marktpropositie. Het is niet voor niets dat de onderneming het fenomeen cloud al in een vroeg stadium omarmde, zowel intern als product voor haar klanten. Olde Olthof: “We treden daarbij vooral op als aggregator. We helpen bedrijven op professionele wijze naar de cloud te bewegen, maar we vergeten niet dat er veelal nog een flinke dosis legacy staat die daaraan gekoppeld moet worden. Vandaar dat we onze klanten samen met onze partners mogelijkheden bieden voor hybride oplossingen.”

“Het nieuwe werken is geen stand-alone verschijnsel, maar past geheel in de tijdgeest”
Consumentenervaring De Mos: “Het verschil met de periode van de dotcom-bubble is dat deze veranderingen niet meer worden gepusht vanuit de grote corporates en de technologische mogelijkheden, maar worden getrokken door de consument.” De ogen van Olde Olthof beginnen te schitteren: “Een van de belangrijkste drijvers is dat mensen op een andere manier willen werken en leven. Iedereen gebruikt technologie zodanig dat deze hen faciliteert bij allerhande alledaagse dingen. Werk naar mensen brengen in plaats van andersom.” Bedrijven zullen hierop in zijn ogen moeten inspelen en kunnen er zelfs hun voordeel mee doen. “Bijvoorbeeld door het de consument gemakkelijker te maken om contact te leggen, mensen de mogelijkheid geven zichzelf te bedienen of de doorlooptijd te verkorten. Ook IT-organisaties zelf zullen moeten veranderen, want medewerkers willen steeds meer een ‘consumentenervaring’ hebben binnen de IT-omgeving.” “De consument, die in veel gevallen ook als werknemer in dienst is, verwacht van zijn werkgever dat deze hem of haar faciliteert bij een andere work-life-balance”, vult De Mos aan. “Het nieuwe werken is dus geen stand-alone verschijnsel, maar past geheel in de tijdgeest.” Het is volgens Olde Olthof zelfs nog sterker: “De medewerker drijft niet alleen fundamentele veranderingen binnen de organisatie, maar dwingt als consument zijn eigen werkgever om diens businessmodel en marktbenadering aan te passen.” Maatschappelijk relevant Naast cloud computing en het nieuwe werken omarmt KPN de duurzaamheidstrend, omdat ook deze een bij uitstek bottom-up (dus door de consumentenmarkt gedreven) beweging is. “Dat principe vraagt soms om aanpassingen”, zegt De Mos. “Kijk naar mobiele telefonie: waar alles tot voor kort vanuit de leveranciers draaide om voice, gaat het de klant nu vooral om data. Een dergelijke vraaggestuurde ontwikkeling is gewoonweg niet te stoppen, je móet als telecombedrijf wel meebewegen en je proposities aanpassen. Hetzelfde geldt voor een grotere hang bij de consument en burger naar vrijheid, transparantie en invloed, maar ook privacybescherming.” Olde Olthof denkt dat je als bedrijf slechts dan zult overleven wanneer je producten of diensten levert binnen een maatschappelijk relevante en aanvaarde context. “Als je niet kunt uitleggen hoe je als organisatie verbinding maakt met de maatschappij, dan zul je het steeds moeilijker krijgen. Naast de bedrijfscultuur speelt de ict bij het ontdekken en faciliteren van alle nieuwe mogelijkheden een cruciale rol. Uiteindelijk moet het gewoon werken.”

‘IT push’ wordt ‘consumer pull’
’s-grAVenHAge – De wereld staat aan de vooravond van enorme veranderingen. Daarbij zit de consument meer dan ooit tevoren in de bestuurdersstoel. Als koper, medewerker en burger dwingt deze, met de technologie in de hand, organisaties massaal tot nieuwe business- en servicemodellen. KPn ziet het als haar taak de klant mee te nemen naar deze nieuwe wereld. De speerpunten: het nieuwe werken, cloud computing en duurzame IT. Ron de Mos (54), chief client officer (CCO) KPN Corporate Market, geniet zichtbaar van alle veranderingen en bewegingen binnen het ict-speelveld. Hij draait als oud-IBM’er al een tijdje mee in het vak, maar ziet nu de puzzelstukjes pas echt op hun plaats vallen. “Rond 2000 was internet de grote belofte en iedereen die zaken wilde doen werd een internetbedrijf”, vertelt hij. “De ideeën waren goed, maar de tijd en de mogelijkheden waren er nog niet klaar voor – de IT kon de processen niet aan, internet was nog onvolwassen, mobiele privételefonie was nog in opkomst. Nu, ruim tien jaar later, komt alles wat toen in het embryonale stadium verkeerde pas echt op gang.” Het gevolg is volgens De Mos dat verdienmodellen massaal op de schop gaan. “Het maakt daarbij niet uit of het nu gaat om uitzendbureaus, retailbedrijven, de makelaardij of financiële diensten, want alles gaat online. Nieuwe mobiele en online mogelijkheden voor de consument leiden tot een geheel ander koopgedrag en dus ook totaal andere zakelijke modellen.” Dezelfde ontwikkeling geldt volgens de CCO voor een fenomeen als het plaats- en tijdonafhankelijke nieuwe werken. Dat werd pakweg

Kpn wil klant helpen meebewegen met consument

coen olde olthof en ron de mos.

vier jaar geleden nog als iets nieuws neergezet, maar sluipt nu pas – veelal bottom-up – de organisaties binnen. Onder meer doordat medewerkers van hun baas eisen of verwachten dat ze op enig moment binnen en buiten de bedrijfsmuren op hun eigen pc’s, Macs, laptops en telefoons kunnen werken. Ongeacht het merk en type bovendien. Facilitering Het nieuwe werken is al jaren een belangrijk speerpunt voor KPN. “We propageren het onderwerp al jaren en willen graag een rol spelen bij de facilitering ervan binnen bedrijven en organisaties”, vertelt Coen Olde Olthof (39), vicepresident Marketing bij KPN Corporate Market. “We hebben aangetoond dat we dat kunnen en dat we met ons dienstenpakket op dat terrein waarde kunnen toevoegen. Voor bedrijven en voor de mensen die binnen die bedrijven werken.”

16

Door onze redactie Fotografie Marcel Willems

CIO-discussie

Business operating models als basis voor IT-gedreven verandering

Het kan en moet
’s-HerTOgenBOsCH – Organisaties hebben uiteenlopende manieren van opereren. Tegelijk zijn er veel overeenkomsten. Het operationele samenspel tussen business, IT en leveranciers kan in de basis teruggevoerd worden op een viertal benaderingen. Deze zogeheten ‘business operating models’ kunnen dienen als basis voor IT-gedreven verandering. Dit was het centrale onderwerp van een exclusieve rondetafelsessie in de Bossche Boardroom, die veeleer het karakter had van een masterclass.
Een business operating model is de abstracte weergave van de wisselwerking tussen processen en informatietechnologie binnen de organisatie, met als doel de voor de bedrijfsvoering gewenste waarde te leveren. Het operationele model vormt daarbij de basis voor de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden op het gebied van business en IT, om snel, wendbaar en flexibel in te kunnen spelen op wensen en behoeften vanuit de business ten aanzien van IT. “Het gaat erom de IT-organisatie als geheel op een hoger niveau te brengen”, stelde Shankar Narayanan, gastheer van de bijeenkomst en verantwoordelijk voor Tata Consultancy Services (TCS) in de Benelux. “Na de crisis staat groei bij veel bedrijven en CIO’s weer op de agenda. Het operating model kan daarbij dienen als uitgangspunt voor een verantwoordelijke, flexibele, schaalbare en inclusive verhoging van de slagkracht en de productiecapaciteit. Een aanpak die bovendien rekening houdt met het onder invloed van cloud computing, sociale media en mobiele technologie veranderende speelveld.” Volgens Narayanan bestaat binnen organisaties evenwel nog steeds de hang naar kostenbesparingen en een hogere efficiëntie. “Ook dat is relevant, maar als het goed is binnen veel organisaties een vast gegeven oftewel een hygiënefactor.” Binnen het operating model draait het veelal om het gewenste niveau van integratie en standaardisatie van bedrijfsprocessen voor het leveren van goederen en diensten aan klanten. Vanuit een transformatief perspectief kan het tevens de basis vormen voor een organisatie die zijn business wil veranderen. Nieuwe businessdrivers kunnen vervolgens weer leiden tot de ontwikkeling van een ‘toekomstig’ of ‘gewenst’ operating model. Narayanan: “Het operating model moet in die zin klaar zijn voor nieuwe mogelijkheden voor de business.” Vier keuzen Na de introductie door Shankar Narayanan, was het woord aan de Australiër Peter Weill, voorzitter van het Center for Information Systems Research en senior onderzoeker bij de MIT Sloan School of Management in Boston. “De CIO staat vandaag de dag voor een lange lijst aan uitdagingen”, stelde hij. “Velen hebben bovendien moeite om de snelheid van business en CEO’s bij te benen. Snelheid is binnen veel organisaties het grootste probleem, niet de kosten of het algemene tevredenheidsniveau.” Het operationele model kan daarbij helpen. Bedrijven kunnen volgens de researcher kiezen uit vier te onderscheiden operating models: diversification, unification, coordination en replication. Allemaal leiden ze volgens Weill tot lagere kosten en een snellere time-to-market, maar voor verschillende aspecten van het bedrijf. “Het is een kwestie van kiezen welke jou als bedrijf het beste ligt.” Een operating model beschrijft hoe je omgaat met het adresseren van uitdagingen als het voorkomen van single points of failure, het verhogen van de datakwaliteit, het koppelen van silo’s, run and change. “Wat deel je en wat niet? Dat is de centrale vraag. Zowel als het gaat om bedrijfsprocessen, systemen en platformen als op het gebied van producten, kennis en collaboration.” Voor Weill stilstond bij de onderscheidende kenmerken van de vier modellen ging hij eerst dieper in op een aantal belangrijke

Arjen Dorland (Shell) positief over ontwikkeling CIO

‘Geloofwaardig geworden in de boardroom’
rIJsWIJK – Diverse multinationale organisaties hebben de afgelopen jaren nederlanders in de CIO-positie aangesteld met een wereldwijd mandaat. een goede ontwikkeling, vindt Arjen Dorland, executive Vice-President Technical & Competitive IT bij shell, en CIO of the Year van 2009. “Het betekent dat hier kennelijk voldoende mensen rondlopen die in het profiel passen.” Het topkader van Nederlandse CIO’s wordt volgens Dorland door de jaren heen steeds sterker. “Kijkend naar AkzoNobel, Rabobank, ABN Amro, DSM, Unilever en Philips, maar ook binnen Shell, zie ik een toenemend empowerment en daarmee een nieuw topsegment van CIO’s ontstaan”, aldus ex-CIO Dorland, die momenteel als verantwoordelijke voor de Technical & Competitive IT bij Shell in de voorhoede opereert van de internationale ontwikkelingen. “Met één been in de research & development en met het andere in de IT”, zegt hij zelf. Als jurylid van de CIO of the Year Award 2011 laat hij zijn licht schijnen over de ontwikkelingen binnen het vakgebied

CIO-discussie

17

sneller!
trends: het digitaliseren van businesses, een toenemende aandacht voor de (digitale) klantervaringen, cloud, mobiliteit en het feit dat bedrijven groeimogelijkheden zoeken buiten hun traditionele home base. Dit alles vraagt om de juiste vaardigheden in relatie tot de businessprocessen, de omgang met klanten en het ontwikkelen van nieuwe producten en services. Maar ook om nieuwe samenwerkingsmodellen met partners, bijvoorbeeld op basis van gedeelde risico’s en opbrengsten. “Uiteindelijk moet dit de organisatie ook sneller maken.” Matrix Om de visie op de vier mogelijke operatingmodellen te verduidelijken, liet Weill een matrix zien met horizontaal de mate (hoog of laag) van businessprocesstandaardisatie en verticaal die van businessprocesintegratie. Linksonder is daarbij het domein van de

Operating models in noordwijkerhout
beeld na een overname van een nieuwe line of business binnen een bestaande en reeds zeer geïntegreerde activiteit. Soms kan er binnen de organisatie de behoefte bestaan aan een ander model. Meestal begint dit bij de business of beter: degene die verantwoordelijk is voor winst en verlies.” CEO’s willen volgens hem doorgaans overigens het liefst coordination aan de voorkant en unification in de back-end. “Als CIO zou je die keuze in termen van operatingmodellen moeten afwegen en bespreekbaar maken om zo platformen te bouwen om het model te operationaliseren.” ervaring De CIO van een grote Nederlandse bank vertelde tijdens de rondetafelbijeenkomst over de reis die men binnen de organisatie heeft afgelegd bij het stroomlijnen van de operatingmodellen en in het verlengde daarvan de IT-systemen en de samenwerking met de leveranciers binnen de geoutsourcete situatie. Voor wat betreft het operating model koos men voor unification in de back-end en coordination aan de voorzijde. “Daarbij is, in tegenstelling tot eerdere momenten in de cyclus, ook goed gekeken naar de wensen van de eindklant.” Ook bij andere deelnemers wordt al binnen vernieuwende structuren gewerkt, bijvoorbeeld om samen met de business en leveranciers tot IT- en businessinnovatie te komen. “Niet één leverancier kan de totale gewenste IT-dienstverlening van een grootzakelijke of multinationale organisatie van het begin tot het eind leveren”, stelde een deelnemer. Maar voor een goede match met de diverse leveranciers is een goed inzicht binnen het eigen operationele voorkeursmodel wel fundamenteel. De keuze voor een operating model maakt het de CIO veel gemakkelijker, omdat het een effectieve leidraad is voor veel IT-gerelateerde beslissingen. Dat zegt Martin Mocker, wetenschapper bij het MIT sloan Center for Information systems research. Tijdens de CIO Day 2011 treedt hij op als spreker. Wat is je meest recente inzicht ten aanzien van de CIO-functie? “Mensen denken vaak dat IT de oorzaak is van het complexiteitsprobleem, maar het is slechts een accumulatie van businesscomplexiteit in systemen. Ik draai het in mijn onderzoek om door te kijken hoe IT kan helpen zakelijke complexiteit beter te beheren.” Welke actie moet de CIO ondernemen ten aanzien van de operating models? “Het definiëren ervan vraagt een keuze tussen standaardisatie en integratie. Het lastige is dat mensen en organisaties veelal beweren ‘uniek’ te zijn. CIO’s kunnen de keuze voor een specifiek operating model niet zelf maken, maar kunnen de businessmanagers daar wel bij helpen.” Heeft elk operationele model zijn eigen type CIO? “Aanpassing van het model brengt fundamentele veranderingen met zich mee die meestal van invloed zijn op de rollen en machtsstructuren in de organisatie. Het ene operating model past beter bij een bepaalde managementstijl dan het andere. Maar dat betekent niet per se dat een verandering van model direct een andere CIO vereist.” Waarom moeten CIO’s jouw sessie komen bijwonen tijdens de CIO Day 2011? “Omdat het heel leuk wordt!”

“Het gaat erom de IT-organisatie als geheel op een hoger niveau te brengen”

diversification: een lage processtandaardisatie en een dito procesintegratie die z’n nut bewijst bij organisaties met verschillende businessunits met uiteenlopende klantervaringen. Bij coördinatie, linksboven in het kwadrant, stelt een hoge procesintegratie diverse businessunits in staat om bijvoorbeeld gegevens te delen. Replicatie, met een hoge mate van processtandaardisatie is op z’n plaats bij onafhankelijke, maar vergelijkbare businesses. Rechtsboven (hoog geïntegreerd, hoog gestandaardiseerd) is het veld van unificatie: alle businessunits maken gebruik van dezelfde processen, data en systemen. “Voor elk van de vier modellen kies je een ander platform van technologie en leveranciers”, aldus Weill. “Maar je kunt, afhankelijk van je business, ook kiezen voor een combinatie van meerdere modellen. Bijvoor-

en een nieuwe generatie informatiechefs. En die doen het prima in zijn ogen. “Ik denk dat ze goed in staat zijn om in de boardroom geloofwaardig te zijn.” De meeste Nederlanders die zich CIO noemen, passen in zijn ogen echter veeleer binnen het profiel van de IT-manager. Dorland: “Daar is helemaal niets mis mee, en je hebt deze mensen hard nodig, maar de invulling van hun vak gaat over wezenlijk andere zaken: het koppelen en beheren van systemen. Binnen bedrijven bestaat evenwel een toenemende behoefte aan een visie op IT vanuit een strategisch perspectief. Daarbij wordt informatietechnologie vooral als een value gezien en niet als een cost.” Functioneel Als mensen aan Dorland vragen wat ervoor nodig is om zijn baan te krijgen, dan luidt het antwoord dat ze voldoende kennis moeten houden van de harde technologie, maar dat ze dienen te denken vanuit businesswaarde en business opportunities. “Daarnaast moet je je IT-winkel goed georganiseerd hebben: operationeel stabiel,

kostenefficiënt en met het juiste talent aan boord. Je moet de business niet vermoeien met gesprekken over de laatste technologieën, want die is slechts geïnteresseerd in de functionele kant van het verhaal”, aldus de CIO, die op basis van zijn uitverkiezing tot CIO of the Year in 2009 zitting heeft in de jury van de Award voor dit jaar. “De CIO-rol is een van de lastigste banen van dit moment”, vervolgt hij. “Je hebt meestal te maken met de CFO boven je, die sterk stuurt op de kosten. Daarnaast is er de business die wensen en eisen heeft als het gaat om het creëren van waarde. Je moet bovendien een vakman zijn die in staat is om de totale IT-voorziening op de juiste manier te laten draaien. Dat is lastig, maar tegelijk ook heel uitdagend.” Dorland ziet bovendien een ontwikkeling binnen het vakgebied: “Je ziet soms het gehele business-processmanagementstuk erbij komen, waarbij de CIO-rol verandert in de richting van de chief operating officer (COO). Tevens zie je een tendens naar shared services, niet alleen voor wat betreft IT, maar tevens als ondersteuning voor finance en HR. Wat positief is, is dat

CIO’s binnen grote bedrijven de laatste tijd weer vaker een IT-achtergrond hebben. Men stapt kennelijk af van het idee dat een finance- of businessman deze rol wel even kan vervullen.” Businessinnovatie Onlangs werd bekend dat Arjen Dorland binnen Shell de rol van Executive VP Technical & Competitive IT op zich gaat nemen; een functie op hetzelfde niveau als de Group CIO, met wie hij bovendien intensief gaat samenwerken. Daarmee beweegt hij zich in de richting van de technologiegebaseerde businessinnovatie. “Shell heeft als doelstelling het meest innovatieve bedrijf binnen de industrietak te zijn. Klassieke IT en businesstechnologie zijn daarbij absoluut cruciaal. Binnen Shell is de verbinding daartussen heel belangrijk. Neem de nieuwe generatie seismische modellen, waarin beide werelden zijn verenigd. We voeren hiertoe bijvoorbeeld overleg met Intel, om de microcode van hun chips te optimaliseren voor onze algoritmes. Het idee van de klassieke IT in zijn eigen hok, is binnen onze organisatie absoluut achterhaald.”

Fusie van modellen
Hoe ga je als ITverantwoordelijke om met een fusie van twee wereldspelers op het gebied van energie- en telecomkabels, die er een andere benadering van bedrijfsvoering en IT op nahouden? Arthur Govaert, CIO van Draka Holding, stond na de overname door Prysmian samen met zijn collega-CIO voor de uitdaging. Hij vertelt erover tijdens de CIO Day. Hij zal daarbij dieper ingaan op de verschillen tussen de beide organisaties qua marktbenadering, organisatiestructuur en de invulling van de IT. Vervolgens zal hij uitleggen op basis van welke argumenten is gekozen voor een nieuw operationeel model voor Prysmian Group, en de gevolgen die dat heeft voor de IT.

18

Door onze redactie

MKB-cloud

Aviapartner investeert niet langer in eigen IT
sCHIPHOL – europa’s grootste luchthavenafhandelaar Aviapartner gaat zijn gehele ITinfrastructuur uitbesteden. De serverapparatuur van het bedrijf zal vanaf afstand worden beheerd door outsourcingleverancier Cegeka, die tevens servicemanagement- en servicedeskdiensten gaat leveren. De contractwaarde bedraagt ruim tien miljoen euro. In het kader van het nieuwe contract zal Aviapartner niet langer investeren in eigen datacentertechnologie, maar gebruikmaken van Cegeka’s vernieuwde datacenter in Hasselt en Leuven. De contractpartner is reeds gestart met de voorbereidingen voor de overdracht van de toepassingen van Aviapartner naar het eigen datacenter. In het voorjaar van 2012 moet alles volledig operationeel zijn. “Door onze infrastructuur centraal te organiseren en uit te besteden aan één partij besparen we kosten en kunnen we onze internationale groeiambities sneller realiseren”, stelt Kris Geysels, bestuurder bij Aviapartner. “Onze infrastructuur kan nu beter meegroeien met onze business, terwijl de kosten voorspelbaar en beheersbaar blijven.” Voor dit contract levert Cegeka vanuit zijn eigen datacenters hostingdiensten in een zogeheten private cloud. Aviapartner verkrijgt zo variabele kosten op basis van het werkelijke gebruik van de diensten. De Office 365-dienstverlening komt uit de publieke cloud. De regie over deze dienstverlening wordt ook door Cegeka uitgevoerd.

‘lokale specialist blijft nodig bij IT uit de kraan’

financial data quickly and efficiently out of SAP’
katja hegger, business analyst, sulzer eldim

‘Every Angle enables us to collect

MKB-cloud vereist regie en maatwerk
HAsseLT – Cloud computing maakt steeds vaker deel uit van uitbestedingsdeals. Tot groot plezier van de grote aanbieders als Amazon, google en Microsoft, die goed geld denken te kunnen verdienen aan IT ‘als dienstverlening’ vanuit hun datacenters. In de schaduw van de grote aanbieders specialiseren ook kleinere IT-leveranciers zich steeds meer in het verkopen van cloudoplossingen. Dergelijke ‘IT van de plank’ lijkt perfect voor het MKB-segment. “Je hoort wel eens zeggen dat middelgrote aanbieders daar niet tegen kunnen opboksen, omdat ze de schaalvoordelen van die grotere cloudpartijen missen”, vertelt Paul Cornelisse, managing director van Cegeka Outsourcing. Maar dat valt volgens hem nog te bezien. “Sommige middelgrote aanbieders hebben immers hun eigen rekencentra, waar ze op kleinere schaal de toepassingen kunnen hosten van klanten uit het middensegment.” Het model van de zogeheten ‘private clouds’ heeft volgens hem de toekomst voor het MKB, onder meer omdat binnen een dergelijke, gecontroleerde omgeving beter kan worden voldaan aan compliance- en securityregels. Maar ook omdat er vaak veel meer specialistische kennis nodig is dan vooraf wordt aangenomen. “Microsoft Office 365, Salesforce.com en specifieke bedrijfsapplicaties kennen elkaar namelijk nog niet zo goed. Er zal de nodige tijd en energie gestopt moeten worden in het laten samenwerken van dergelijke oplossingen en de regie die nodig is om het geheel goed te laten werken.” erg complex Vaak wordt gezegd dat kantoortoepassingen veel te standaard zijn om nog langer in huis of in een private cloud te houden. Ook Cornelisse kent de argumenten voor een overstap naar de publieke cloud, maar volgens hem is die stap niet zomaar gemaakt. “De toekomst voor de middelgrote aanbieders is die van regisseur of service-integrator van een mix van publieke en private cloudoplossingen. IT als water uit de kraan lijkt goedkoop en makkelijk voor de klant, maar voor IT-dienstverleners wordt het al gauw erg complex, en er komt meer specifiek regiewerk bij kijken.” “Juist ondernemingen in het middensegment hebben de afgelopen jaren ervaren dat de grote aanbieders eigenlijk te groot zijn voor hen. Wat zij nodig hebben, is een standaarddienstverlening met waar nodig maatwerk en serviceintegratie. Grote spelers die wereldwijd opereren, kunnen dat niet meer op dat niveau.” Outsourcer Cegeka is in Nederland een relatief onbekende speler, maar in België is het bedrijf in drie decennia tijd uitgegroeid tot een van de grootste aanbieders. Ondertussen wordt het ook op de Nederlandse markt steeds actiever, en heeft Cegeka de ambitie om met name middelgrote bedrijven aan het klantenbestand toe te voegen. De twee datacenters van Cegeka Outsourcing staan in België.

Every Angle enables SAP end users, within just a few seconds, to make analyses – from KPI dashboards to analyses at the highest detailed level – to support decision-making.
Every Angle is a proven and unique solution for fast and agile Operational Performance Management. From a financial and controlling perspective, Every Angle supports analysis in the following areas: • Working capital analysis; • Order To Cash / Procure to Pay • Controlling & Costs analysis; • G/L Journal analysis. Check out the track record of international references, customer testimonials and videos at:

www.everyangle.com

Every Angle named Cool Vendor

Every Angle named Cool Vendor by analyst firm Gartner in the report Cool Vendors in the SAP Ecosystem 2011. Read more about the Cool Vendorship at www.everyangle.com/gartner

“Microsoft Office 365, Salesforce.com en specifieke bedrijfsapplicaties kennen elkaar nog niet zo goed”

Door onze redactie Fotografie Roelof Pot en Eric Fecken

Cultuur en communicatie
Internet is eerste levensbehoefte voor jongeren

19

‘Bedrijven moeten zich aanpassen aan nieuwe tijd’
AMsTerDAM – Voor een op de drie studenten en jonge werknemers is internet even belangrijk als universele menselijke basisbehoeften zoals lucht, water, voedsel en onderdak. Meer dan de helft van de ondervraagde jongeren zegt niet zonder internet te kunnen en noemt het een integraal onderdeel van hun leven. De CIO en diens afdeling zijn gewaarschuwd. Voor de nieuwe generaties is internet zelfs belangrijker dan het bezit van een auto, een romantisch afspraakje of een avondje uitgaan met vrienden. Dat blijkt uit het internationale 2011 Connected World Technology-onderzoek dat in opdracht van ict-leverancier Cisco is uitgevoerd onder 2.800 studenten en jonge professionals. Jongeren kiezen steeds vaker voor online interacties via webdiensten als Facebook en Twitter. Bovendien blijken mobiele apparaten een steeds prominentere rol te spelen in het leven van alledag. Inzicht “Met dit rapport willen we inzicht bieden in de houdingen, verwachtingen en gedragingen van de nieuwe generatie werknemers”, zegt Coks Stoffer, algemeen directeur Cisco Nederland. “Het laat zien welke impact die zullen hebben op het bedrijfsleven: van bedrijfscommunicatie en de mobiele werk- en lifestyle tot en met recruitment, beveiliging en het concurrentievermogen van onze bedrijven. Businessmanagers en chief information officers kunnen met deze wetenschap hun voordeel doen door hun ict-keuzes en HR-processen beter af te stemmen op de veranderde wensen van werknemers.” Dat de veranderingen hard gaan, staat Slechts een minderheid van de respondenten geeft de voorkeur aan traditionelere media zoals kranten, boeken en televisie. De tv is nog maar voor minder dan een op de tien studenten en werknemers het belangrijkste apparaat. Mobiele apparaten spelen daarentegen een steeds grotere rol in de levens van de nieuwe generatie; één op vijf studenten gebruikt dagelijks een laptop, tablet en vooral smartphone om toegang te krijgen tot informatie en entertainment. Daarmee is de smartphone vandaag de dag al even populair als de desktop-pc. Uitdagingen Volgens Coks Stoffer is het voor bedrijven en organisaties van cruciaal belang om klaar te zijn voor de nieuwe generatie professionele talenten. “We leven in een samenleving die steeds meer gericht is op interactie, ‘connected’ zijn. Altijd, overal en op elke gewenste manier. Deze behoefte aan interactie en het continu met elkaar in contact kunnen staan, zie je terug in het bedrijfsleven. De corporate IT-infrastructuur moet deze behoefte dus optimaal ondersteunen.” Dit uitgangspunt staat centraal in Cisco’s strategie. “Het netwerk is niet langer puur een netwerk dat computers met elkaar verbindt, maar een netwerk van mensen”, aldus de algemeen directeur. “Onze producten zijn erop gericht mensen en hun expertise realtime bij elkaar te brengen. Via goed beveiligde, onbegrensde bedrijfsnetwerken, telefoon, video, en zakelijke software voor samenwerking. Met als doel sneller en beter beslissingen te kunnen nemen, en het onderscheidend vermogen van de organisatie verder te vergroten.”

‘BYOD’ niet te stuiten
Bring Your Own Device, afgekort BYOD, is een niet te stoppen ontwikkeling binnen organisaties. Jonge, talentvolle medewerkers zullen steeds vaker eisen dat ze hun eigen tablets, laptops en smartphones ook voor en op hun werk kunnen gebruiken. Dat stelt de nodige eisen aan het netwerk. BYOD is een trend die, geheel passend bij deze tijd, ‘bottom-up’ (dus via de werkvloer) het bedrijf binnendringt. De tijd is voorbij dat CIO’s en andere IT-verantwoordelijken de werknemer achter een standaard Windows-computer zetten en hem of haar succes wensten. De medewerker van nu wil – bijvoorbeeld op weg naar een klant – de laatste informatie uit het CRM-systeem op de iPad hebben. “CIO’s kunnen deze ontwikkeling niet stoppen of negeren”, stelt Joost Hermans, binnen Cisco verantwoordelijk voor de enterprisemarkt. “Ze kunnen er dus maar beter op inhaken, om te profiteren van de voordelen van een meer loyale en productieve workforce.” Het intelligente netwerk vormt volgens hem de basis voor nieuwe, onbegrensde manieren van samenwerken. Voor mobiliteit, deviceonafhankelijke toegankelijkheid en dus ook voor BYOD.

Coks Stoffer.

vast. Meer dan een kwart van de studenten vindt het bijvoorbeeld belangrijker om bij te blijven op Facebook dan om uit te gaan, te feesten of muziek te beluisteren. Negen van de tien ondervraagde studenten en jonge werknemers zijn actief op Facebook en de meeste checken hun profiel minstens één keer per dag. Zeven op tien jonge werknemers ‘bevrienden’ daarbij hun manager en collega’s. Meer dan twee derde van de jonge professionals die actief zijn op Twitter, volgt zijn of haar manager of collega’s via dit kanaal. Slechts een derde van de Twitteraars kiest ervoor zijn of haar privéleven voor zich te houden.

Transformatie van technologie naar dienstverlening

IT as a service
Om snel en wendbaar in te kunnen spelen op veranderende gebruikerseisen in een steeds grilliger wordende markt, is een flexibele IT-voorziening nodig. steeds meer bedrijven en organisaties stappen daarom af van eigen IT-afdelingen en datacenters, en kiezen voor informatietechnologie ‘as a service’. Zo ook binnen ict-leverancier Cisco, gespecialiseerd in netwerkoplossingen die de manier waarop mensen met elkaar verbonden zijn, communiceren en samenwerken, veranderen. In de afgelopen anderhalf jaar heeft de ITorganisatie van ict-leverancier Cisco de omslag gemaakt naar een serviceorganisatie, waarbij de interne IT-diensten grotendeels beschikbaar zijn en worden gemaakt als cloudservices. “Overal veilig beschikbaar op ieder apparaat”, vertelt Robbert Kuppens, die als CIO van Cisco in EMEA en Rusland op basis van zijn resultaten en leiderschap is genomineerd voor de CIO of the Year Award 2011. “Parallel hieraan levert de IT-organisatie met business-relationshipen servicemanagers de juiste services en draagt deze zorg voor de adoptie en het juiste gebruik ervan.” Een mooi voorbeeld is volgens hem de suite van samenwerkingsdiensten op basis van video, data en voice, die nu overal beschikbaar is voor medewerkers van Cisco. “Dit platform, de zogeheten Integrated Work-

force Experience (IWE), werkt op zowel pc’s als op smartphones, iPads en andere mobiele apparaten”, aldus de CIO. IWE is geheel in lijn met de ‘Bring Your Own Device’-filosofie, doordat een combinatie van intelligentie en beveiliging – wie mag welke informatie wanneer en op welke locatie zien via welk device? – besloten ligt in het netwerk in plaats van op elk apparaat afzonderlijk. slagkracht Kuppens: “Zie IWE als Facebook meets WebEx: één platform waarop alle video, data en voice op een veilige wijze met de juiste beschikbaarheid samenkomen voor alle deelnemers.” Het gebruik van een platform als IWE betekent volgens de CIO een echte cultuuromslag, omdat mensen in plaats van standaard een e-mail te sturen, nu berichten in de cloud kunnen posten en linken aan onderwerpen en projecten. “Door het expliciet delen van informatie, groeit de mate van snelheid en innovatie omdat we standaard gebruikmaken van ‘the wisdom of the crowd’.” Naast een hogere productiviteit heeft de organisatie dankzij de transformatie naar een IT-servicesmodel een grotere mate van flexibiliteit en slagkracht, omdat diensten desgewenst sneller ingezet kunnen worden tegen lagere en voorspelbare kosten. “De basis die nu gelegd is, moeten we als serviceorganisatie doortrekken naar de toekomst. Met de juiste diensten voor onze interne en externe klanten tegen de juiste kosten en prijs. En voor de gehele regio beschikbaar – waar en wanneer nodig, op een veilige manier.”

Robbert Kuppens.

CIO wordt steeds meer dirigent
AMsTerDAM – De rol van de CIO verandert. Inspirerend leiderschap is essentieel om de organisatie klaar te stomen voor de nieuwe tijd. De ‘informatiechef’ geeft hierbij steeds meer het voorbeeld aan andere CXO’s en collega’s in de business, de operationele functies en aan de bestuurstafel. “De CIO zal meer en meer de ‘orchestrator’ van verschillende services worden, in het kader van operational excellence en het drijven van innovatie”, vertelt Robbert Kuppens, Cisco’s CIO voor EMEA en Rusland. “Beide zaken moeten en kunnen tegelijk bereikt worden. Dit betekent dat de IT-organisatie zelf ook flexibel en daadkrachtig moet zijn in het uitrollen en combineren dan wel integreren van zowel eigen, als externe services – al dan niet in de cloud.” “De CIO moet naast operator ook ‘enabler’, ‘improver’ en ‘transformer’ zijn om relevant voor de business te zijn en te blijven. Hij of zij zal bovendien door een voorbeeldfunctie moeten aantonen dat nieuwe fenomenen als mobiele en virtuele samenwerking tot hogere productiviteit en een betere werkervaring leiden.” De focus lag volgens Kuppens voorheen vooral op operational excellence. “Inmiddels gaat het veel meer over het proactief kunnen aanbieden van dashboards, waarbij de informatie op een intelligente wijze gepresenteerd wordt naar in- en externe klanten, zodat de koppeling met de bedrijfsprocessen impliciet is en klanten veel productiever kunnen zijn.”

Het Nieuwe Werken werkt met de juiste ICT Maar wie maakt de verbinding?

Informatie speelt een centrale rol in het leven van uw medewerker. Uw medewerker wil graag altijd kunnen beschikken over relevante informatie. En deze kunnen delen. Ongeacht plaats, tijd of hardware. Hierdoor kan uw medewerker zelf bepalen waar en wanneer hij werkt. Het Nieuwe Werken heet dat. Om dit mogelijk te maken, wordt veel verlangd van informatie- en communicatietechnologie. KPN is de ICT-dienstverlener die data, video en telefonie op unieke wijze combineert. Deze slimme ICT-oplossingen zorgen ervoor dat uw bedrijfsdoelstellingen worden vertaald naar bedrijfsprestaties. En dat uw medewerkers optimaal kunnen presteren. Kijk voor meer informatie op kpn.com/corporatemarket