3. Huraikan secara ringkas perbezaan di antara prinsip pengajaran pembelajaran yang menggunakan pendekatan inkuiri atau masteri?

Inkuiri bermaksud menaya soalan, mencari maklumat atau menjalankan penyiasatan. Oleh itu strategi inkuiri dalam pengajaran dan pembelajaran melibatkan murid memberi pendapat dan menyoal supaya dapat meneroka, mencadangkan hipotesis untuk menguji, mengumpul dan menyusun data untuk menguji hipotesis dan membuat inferens dan kesimpulan. Pendekatan inkuri adalah berpusatkan murid di mana murid bertindak secara aktif dalam pembelajaran. Di samping itu juga pendekatan ini menggalakkan murid mempunyai perasaan ingin tahu dan menggalakkan murid memikirkan dan membayangkan jawapan-jawapan yang berkemungkinan. Dalam kaedah ini guru bertindak sebagai fasilitator yang membantu murid mengenal pasti masalah. Manakala pendekatan masteri pula adalah suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran seterusnya. Pendekatan ini memerlukan peruntukan masa yang mencukupi dan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti. Dalam kaedah ini, murid normal boleh menguasi apa yang diajar oleh guru.

Prinsip asas Pembelajaran Masteri
Proses P&P akan menjadi lebih berkesan jika pelajar dipecahkan kepada kumpulan yang kecil Pelajar memerlukan masa yang menguasai pengetuahuan dan kemahiran Arahan P&P bagi setiap kumpulan dan proses mestilah jelas

4 Ciri-ciri Pembelajaran masteri
  

Hasil pembelajaran mestilah ditentukan Hasil pembelajaran mestilah berurutan mengikut hiraki atau dari unit ke unit Aktiviti P&P mestilah menarik, menyeronokkan dan berkesan

. Di samping itu guru juga dapat menyelesaikan masalah amalan harian bagi mendapatkan idea dan strategi baru dalam usaha membawa pembaharuan dan kemajuan serta dapat melakukan penambahbaikan dalam bidang tugasnya.4. keadaan murid serta suasana pembelajaran di dalam kelas. memerhati dan mereflek. melaksana. temubual.Jika ia dibuat dalam berkumpulan. Jelaskan maksud masalah dalam sesuatu kajian tindakan dan terangkan secara ringkas berserta dengan eviden bagaimana sesuatu masalah itu dapat dikenalpasti?. Dengan itu. amalan pembelajaran murid.teknik sumbangsaran boleh digunapakai bagi mengenalpasti masalahyang dihadapi dan punca masalah berkenaan. Berdasarkan pengalaman anda.misalnya bersama rakan sejawat yang lain. Masalah dalam sesuatu kajian tindakan adalah masalah yang dihadapi oleh murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Sesuatu masalah itu dapat dikenalpasti dengan melakukan pemerhatian. apakah perbezaan yang terdapat di antara guru yang menjalankan kajian tindakan dengan guru yang tidak mengamalkan kajian tindakan dalam konteks perkembangan profesionalisme? Bincangkan Kajian tindakan merupakan suatu kajian yang berbentuk inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan oleh guru sebagai penyelidik yang bertujuan untuk membaiki atau meningkatkan kualiti pengajaran disamping meningkatkan kefahaman tentang pengajaran dan pembelajaran yang mana melibatkan proses merancang. Oleh itu guru yang menjalankan kajian tindakan akan mendapat sumber maklumat untuk memahami amalan pengajaran guru. guru mengimbas kembali sesi pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di dalam kelas terhadap murid-muridnya. Kekuatan dan kelemahan pengajaran dan pembelajaran diteliti sama ada murid dapat memahami apa yang ingin diajar serta masalah yang yang dihadapi oleh murid dan guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran . Sebagai contoh. Kajian tindakan bertitik tolak daripada proses refleksi yang dilakukan oleh guru. permasalahan atau masalah kajian adalah sebagai punca utama. Proses refleksi ini perlu dilakukan secara kritis agar guru dapat melihat pelbagai isu dan masalah yang wujud dalam melaksanakan tugas harian. 5. Proses refleksi juga boleh dilakukan sama ada secara individu atau pun berkumpulan. Setiap kajian tindakan yang hendak dijalankan oleh penyelidik. ujian dan latihan serta analisis dokumen. soalselidik. guru dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran supaya objektif pengajaran dan pembelajaran dapat dicapai.

4) membina pangkalan data bagi maklumat pelajar.upsi. 1) animasi . 3) menghasilkan buku gred elektronik.my) merujuk kepada: Answer 1) jenis paparan 2) nama domain 3) protokol 4) laluan Point : 1 2 [Multiple choice] Question Perisian Penerbitan Atas Meja membenarkan seorang guru untuk melakukan aktiviti Answer 1) menghasilkan bank soalan.Setiap paparan Web mempunyai alamatnya yang tersendiri yang dikenali sebagai URL.edu. Point : 1 3 [Multiple choice] Question Elemen multimedia yang mempunyai satu turutan gambar pegun yang disetkan dalam bentuk pergerakan dikenali sebagai Answer 2) grafik 3) video 4) teks Point : 1 4 [Multiple choice] Question Masalah pembelajaran yang melibatkan kekurangan kos untuk melakukan eksperimen di sekolah boleh diatasi dengan penyelesaian teknologi seperti penggunaan perisian: Answer 1) latih tubi. Perkataan http yang terdapat pada URL UPSI (http://www. 2) menghasilkan risalah dan brosur.

com www.com 1) I dan III sahaja. Isu yang paling UTAMA yang perlu dipertimbangkan dalam pengintegrasian teknologi dalam pendidikan adalah berkaitan dengan isu __________________.gmail. II. III. terdapat 4 isu yang perlu dipertimbangkan. yahoo.hotmail. Point : 1 5 [Multiple choice] Question Yang manakah di antara berikut merupakan enjin carian atau turut dikenali sebagai enjin penggelintar (search engine)? I. 2) I dan IV sahaja.com www.2) simulasi. www. Answer 1) kewangan 2) sosial budaya 3) perundangan dan etika . IV. 3) penerbitan atas meja.google. 4) II dan IV sahaja.com www. Point : 1 Answer 6 [Multiple choice] Question Salah satu daripada berikut adalah perisian pelayar (browser) Internet iaitu: Answer 1) Arpanet 2) Microsoft Word 3) Adobe Photoshop 4) Netscape Navigator Point : 1 7 [Multiple choice] Question Dalam memberi sokongan kepada kaedah instruksional yang baharu dalam bilik darjah. 3) II dan III sahaja. 4) persembahan multimedia.

4) Semua di atas. 1) I dan II sahaja. Web bertambah bijak (intelligent Web). Point : 1 Answer 9 [Multiple choice] Question Perisian Sokongan merupakan perisian yang dapat: I. 1) I dan III sahaja. di antaranya: I. 3) I. 2) mempunyai kemudahan pendaftaran pengguna. II. 3) boleh digunakan pada Microsoft Windows sahaja. 3) I. Point : 1 . II dan III sahaja. menawarkan ketepatan. 2) II dan IV sahaja. II dan III sahaja. 4) Semua di atas. memperbaiki penampilan hasil kerja. menyokong kepada perkongsian maklumat. IV. 4) mempunyai sistem komunikasi yang boleh dipercayai. meningkatkan produktiviti. III. hiburan maya. II. III. 2) II dan III sahaja. Terdapat 10 ciri teknologi komputer masa hadapan yang tergolong dalam kategori komputer termaju. IV. Point : 1 Answer 10 [Multiple choice] Question LMS mempunyai ciri-ciri berikut KECUALI: Answer 1) boleh mengesan prestasi pelajar. perisian pintar.4) penerapan teori pembelajaran Point : 1 8 [Multiple choice] Question Diramalkan komputer masa hadapan akan berubah dari segi penggunaannya. komputer bersifat kemanusian (humanoid).

4) IV sahaja. 3) I. 1) I sahaja. Point : 1 13 [Multiple choice] Question Ujian dan penilaian merupakan satu proses sistematik untuk mengetahui tahap pembelajaran murid berdasarkan objektif pembelajaran yang telah dirancangkan. Di antara aplikasi komunikasi secara serentak adalah seperti: I. Easy Test Marker. II dan III sahaja. III. E-mel Answer 1) I dan II sahaja. Sidang video (video conferencing) II. II dan III sahaja. IV. 2) II dan III sahaja. Internet telephony IV. Berikut merupakan alat pengarangan ujian yang boleh digunakan secara atas talian (online): I. Exam Builder.11 [Multiple choice] Question Bahan berteraskan CAI banyak menggunakan _________ sebagai salah satu kaedah pembelajaran dalam mempelajari konsep serta fakta menggunakan langkah demi langkah. 2) II dan III sahaja. Point : 1 . 4) Semua di atas. Quiz Star. 3) I. II. Answer 1) tutorial 2) latih-tubi 3) ulangkaji 4) permainan Point : 1 12 [Multiple choice] Question Komunikasi secara serentak (synchronous) memerlukan pengguna berinteraksi pada masa yang sama. Ruang sembang (chat) III. Linux.

Perisian Penerbitan Atas Meja membenarkan seorang guru untuk melakukan aktiviti 1) menghasilkan bank soalan. 4) membina pangkalan data bagi maklumat pelajar. 4) mempunyai kemahiran menggunakan perkakasan dan perisian komputer. 3) menghasilkan buku gred elektronik. -2) menghasilkan risalah dan brosur. 4) model 3D. 3) menguasai kandungan mata pelajaran yang diajar. 15 [Multiple choice] Question Berikut merupakan komponen media pengajaran KECUALI: Answer 1) lawatan sambil belajar. Yang manakah di antara berikut merupakan enjin carian atau turut dikenali sebagai enjin penggelintar (search engine)? . 3) tayangan video. 2) berpengetahuan dalam bidang teori pembelajaran. 2) bahan bercetak.14 Guru yang menerapkan Model TPCK kebiasaannya sentiasa bersedia dan menyiapkan diri dalam pelbagai perkara seperti berikut KECUALI: 1) bijak dalam menilai hasil kerja pelajar.

com 1) I dan III sahaja. E-mel 1) I dan II sahaja.com IV.hotmail. Ruang sembang (chat) III.I. Internet telephony IV.com III. yahoo. II dan III sahaja. 3) I. -4) Semua di atas. 2) II dan III sahaja. memperbaiki penampilan hasil kerja.com II. menyokong kepada perkongsian maklumat. www. 4) Semua di atas. Salah satu daripada berikut adalah perisian pelayar (browser) Internet iaitu: 1) Arpanet 2) Microsoft Word 3) Adobe Photoshop . -3) I. menawarkan ketepatan. www. 2) I dan IV sahaja. II dan III sahaja. Di antara aplikasi komunikasi secara serentak adalah seperti: I. meningkatkan produktiviti. Komunikasi secara serentak (synchronous) memerlukan pengguna berinteraksi pada masa yang sama. 4) II dan IV sahaja. Perisian Sokongan merupakan perisian yang dapat: I. Sidang video (video conferencing) II. -3) II dan III sahaja. www. III. IV. 1) I dan III sahaja.gmail. www. 2) II dan IV sahaja. II.google.

2) mempunyai kemudahan pendaftaran pengguna. 4) mempunyai sistem komunikasi yang boleh dipercayai. -3) boleh digunakan pada Microsoft Windows sahaja.-4) Netscape Navigator .Correct Answer You scored 1 out of 1 8 [Multiple choice] . 4) model 3D. 3) tayangan video.User's Answer Question LMS mempunyai ciri-ciri berikut KECUALI: Answer 1) boleh mengesan prestasi pelajar.User's Answer Question Setiap paparan Web mempunyai alamatnya yang tersendiri yang dikenali sebagai URL.my) merujuk kepada: Answer 1) jenis paparan 2) nama domain -3) protokol 4) laluan .edu. Perkataan http yang terdapat pada URL UPSI (http://www.User's Answer Question Berikut merupakan komponen media pengajaran KECUALI: Answer -1) lawatan sambil belajar. .upsi.Correct Answer You scored 1 out of 1 7 [Multiple choice] .Correct Answer You scored 0 out of 1 6 [Multiple choice] . 2) bahan bercetak. .

III. 2) II dan III sahaja. IV.Correct Answer You scored 1 out of 1 9 [Multiple choice] . . Answer hiburan maya.User's Answer Question Elemen multimedia yang mempunyai satu turutan gambar pegun yang disetkan dalam bentuk pergerakan dikenali sebagai Answer -1) animasi 2) grafik . . -4) Semua di atas. komputer bersifat kemanusian (humanoid).Correct Answer You scored 0 out of 1 10 [Multiple choice] . 4) persembahan multimedia. 1) I dan II sahaja. 3) penerbitan atas meja.User's Answer Question Masalah pembelajaran yang melibatkan kekurangan kos untuk melakukan eksperimen di sekolah boleh diatasi dengan penyelesaian teknologi seperti penggunaan perisian: Answer 1) latih tubi. 3) I.User's Answer Question Diramalkan komputer masa hadapan akan berubah dari segi penggunaannya.Correct Answer You scored 1 out of 1 11 [Multiple choice] . di antaranya: I.. perisian pintar. II. Terdapat 10 ciri teknologi komputer masa hadapan yang tergolong dalam kategori komputer termaju. II dan III sahaja. -2) simulasi. Web bertambah bijak (intelligent Web).

User's Answer Question Dalam memberi sokongan kepada kaedah instruksional yang baharu dalam bilik darjah. Answer 1) kewangan 2) sosial budaya . terdapat 4 isu yang perlu dipertimbangkan. Answer -1) tutorial 2) latih-tubi 3) ulangkaji 4) permainan .3) video 4) teks .Correct Answer You scored 1 out of 1 14 [Multiple choice] . 4) mempunyai kemahiran menggunakan perkakasan dan perisian komputer.User's Answer Question Guru yang menerapkan Model TPCK kebiasaannya sentiasa bersedia dan menyiapkan diri dalam pelbagai perkara seperti berikut KECUALI: Answer -1) bijak dalam menilai hasil kerja pelajar. 2) berpengetahuan dalam bidang teori pembelajaran. .Correct Answer You scored 1 out of 1 13 [Multiple choice] . Isu yang paling UTAMA yang perlu dipertimbangkan dalam pengintegrasian teknologi dalam pendidikan adalah berkaitan dengan isu __________________.Correct Answer You scored 1 out of 1 12 [Multiple choice] .User's Answer Question Bahan berteraskan CAI banyak menggunakan _________ sebagai salah satu kaedah pembelajaran dalam mempelajari konsep serta fakta menggunakan langkah demi langkah. 3) menguasai kandungan mata pelajaran yang diajar.

User's Answer . 2) II dan III sahaja. III. Answer 1) I sahaja.Correct Answer You scored 1 out of 1 15 [Multiple choice] . Linux. -3) I.3) perundangan dan etika -4) penerapan teori pembelajaran . II.User's Answer Question Ujian dan penilaian merupakan satu proses sistematik untuk mengetahui tahap pembelajaran murid berdasarkan objektif pembelajaran yang telah dirancangkan. 4) IV sahaja. .Correct Answer . Easy Test Marker. Quiz Star. Berikut merupakan alat pengarangan ujian yang boleh digunakan secara atas talian (online): I. IV. II dan III sahaja. Exam Builder.