3. Huraikan secara ringkas perbezaan di antara prinsip pengajaran pembelajaran yang menggunakan pendekatan inkuiri atau masteri?

Inkuiri bermaksud menaya soalan, mencari maklumat atau menjalankan penyiasatan. Oleh itu strategi inkuiri dalam pengajaran dan pembelajaran melibatkan murid memberi pendapat dan menyoal supaya dapat meneroka, mencadangkan hipotesis untuk menguji, mengumpul dan menyusun data untuk menguji hipotesis dan membuat inferens dan kesimpulan. Pendekatan inkuri adalah berpusatkan murid di mana murid bertindak secara aktif dalam pembelajaran. Di samping itu juga pendekatan ini menggalakkan murid mempunyai perasaan ingin tahu dan menggalakkan murid memikirkan dan membayangkan jawapan-jawapan yang berkemungkinan. Dalam kaedah ini guru bertindak sebagai fasilitator yang membantu murid mengenal pasti masalah. Manakala pendekatan masteri pula adalah suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran seterusnya. Pendekatan ini memerlukan peruntukan masa yang mencukupi dan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti. Dalam kaedah ini, murid normal boleh menguasi apa yang diajar oleh guru.

Prinsip asas Pembelajaran Masteri
Proses P&P akan menjadi lebih berkesan jika pelajar dipecahkan kepada kumpulan yang kecil Pelajar memerlukan masa yang menguasai pengetuahuan dan kemahiran Arahan P&P bagi setiap kumpulan dan proses mestilah jelas

4 Ciri-ciri Pembelajaran masteri
  

Hasil pembelajaran mestilah ditentukan Hasil pembelajaran mestilah berurutan mengikut hiraki atau dari unit ke unit Aktiviti P&P mestilah menarik, menyeronokkan dan berkesan

4. Masalah dalam sesuatu kajian tindakan adalah masalah yang dihadapi oleh murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran. 5. guru mengimbas kembali sesi pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di dalam kelas terhadap murid-muridnya. memerhati dan mereflek. permasalahan atau masalah kajian adalah sebagai punca utama. .teknik sumbangsaran boleh digunapakai bagi mengenalpasti masalahyang dihadapi dan punca masalah berkenaan.Jika ia dibuat dalam berkumpulan.misalnya bersama rakan sejawat yang lain. ujian dan latihan serta analisis dokumen. Proses refleksi juga boleh dilakukan sama ada secara individu atau pun berkumpulan. Dengan itu. Kajian tindakan bertitik tolak daripada proses refleksi yang dilakukan oleh guru. Kekuatan dan kelemahan pengajaran dan pembelajaran diteliti sama ada murid dapat memahami apa yang ingin diajar serta masalah yang yang dihadapi oleh murid dan guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran . Berdasarkan pengalaman anda. temubual. Sesuatu masalah itu dapat dikenalpasti dengan melakukan pemerhatian. guru dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran supaya objektif pengajaran dan pembelajaran dapat dicapai. amalan pembelajaran murid. melaksana. Di samping itu guru juga dapat menyelesaikan masalah amalan harian bagi mendapatkan idea dan strategi baru dalam usaha membawa pembaharuan dan kemajuan serta dapat melakukan penambahbaikan dalam bidang tugasnya. soalselidik. Oleh itu guru yang menjalankan kajian tindakan akan mendapat sumber maklumat untuk memahami amalan pengajaran guru. apakah perbezaan yang terdapat di antara guru yang menjalankan kajian tindakan dengan guru yang tidak mengamalkan kajian tindakan dalam konteks perkembangan profesionalisme? Bincangkan Kajian tindakan merupakan suatu kajian yang berbentuk inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan oleh guru sebagai penyelidik yang bertujuan untuk membaiki atau meningkatkan kualiti pengajaran disamping meningkatkan kefahaman tentang pengajaran dan pembelajaran yang mana melibatkan proses merancang. keadaan murid serta suasana pembelajaran di dalam kelas. Sebagai contoh. Setiap kajian tindakan yang hendak dijalankan oleh penyelidik. Proses refleksi ini perlu dilakukan secara kritis agar guru dapat melihat pelbagai isu dan masalah yang wujud dalam melaksanakan tugas harian. Jelaskan maksud masalah dalam sesuatu kajian tindakan dan terangkan secara ringkas berserta dengan eviden bagaimana sesuatu masalah itu dapat dikenalpasti?.

2) menghasilkan risalah dan brosur.edu. 4) membina pangkalan data bagi maklumat pelajar. 3) menghasilkan buku gred elektronik. Point : 1 3 [Multiple choice] Question Elemen multimedia yang mempunyai satu turutan gambar pegun yang disetkan dalam bentuk pergerakan dikenali sebagai Answer 2) grafik 3) video 4) teks Point : 1 4 [Multiple choice] Question Masalah pembelajaran yang melibatkan kekurangan kos untuk melakukan eksperimen di sekolah boleh diatasi dengan penyelesaian teknologi seperti penggunaan perisian: Answer 1) latih tubi.my) merujuk kepada: Answer 1) jenis paparan 2) nama domain 3) protokol 4) laluan Point : 1 2 [Multiple choice] Question Perisian Penerbitan Atas Meja membenarkan seorang guru untuk melakukan aktiviti Answer 1) menghasilkan bank soalan.Setiap paparan Web mempunyai alamatnya yang tersendiri yang dikenali sebagai URL. 1) animasi .upsi. Perkataan http yang terdapat pada URL UPSI (http://www.

4) II dan IV sahaja. 3) penerbitan atas meja. III.gmail. Isu yang paling UTAMA yang perlu dipertimbangkan dalam pengintegrasian teknologi dalam pendidikan adalah berkaitan dengan isu __________________.hotmail. IV.com www. II.2) simulasi. terdapat 4 isu yang perlu dipertimbangkan.com www. yahoo.com www.google. 4) persembahan multimedia. www. 3) II dan III sahaja. Point : 1 Answer 6 [Multiple choice] Question Salah satu daripada berikut adalah perisian pelayar (browser) Internet iaitu: Answer 1) Arpanet 2) Microsoft Word 3) Adobe Photoshop 4) Netscape Navigator Point : 1 7 [Multiple choice] Question Dalam memberi sokongan kepada kaedah instruksional yang baharu dalam bilik darjah.com 1) I dan III sahaja. 2) I dan IV sahaja. Answer 1) kewangan 2) sosial budaya 3) perundangan dan etika . Point : 1 5 [Multiple choice] Question Yang manakah di antara berikut merupakan enjin carian atau turut dikenali sebagai enjin penggelintar (search engine)? I.

IV. 2) II dan IV sahaja. Terdapat 10 ciri teknologi komputer masa hadapan yang tergolong dalam kategori komputer termaju. II dan III sahaja. IV. Point : 1 Answer 10 [Multiple choice] Question LMS mempunyai ciri-ciri berikut KECUALI: Answer 1) boleh mengesan prestasi pelajar. menyokong kepada perkongsian maklumat. memperbaiki penampilan hasil kerja. hiburan maya. 3) I. meningkatkan produktiviti. 4) Semua di atas. menawarkan ketepatan. 4) Semua di atas. III. II. Point : 1 Answer 9 [Multiple choice] Question Perisian Sokongan merupakan perisian yang dapat: I. II. Web bertambah bijak (intelligent Web). komputer bersifat kemanusian (humanoid). di antaranya: I. 1) I dan III sahaja. II dan III sahaja. perisian pintar. Point : 1 . 4) mempunyai sistem komunikasi yang boleh dipercayai. 2) II dan III sahaja. III. 1) I dan II sahaja. 3) boleh digunakan pada Microsoft Windows sahaja.4) penerapan teori pembelajaran Point : 1 8 [Multiple choice] Question Diramalkan komputer masa hadapan akan berubah dari segi penggunaannya. 2) mempunyai kemudahan pendaftaran pengguna. 3) I.

Answer 1) tutorial 2) latih-tubi 3) ulangkaji 4) permainan Point : 1 12 [Multiple choice] Question Komunikasi secara serentak (synchronous) memerlukan pengguna berinteraksi pada masa yang sama.11 [Multiple choice] Question Bahan berteraskan CAI banyak menggunakan _________ sebagai salah satu kaedah pembelajaran dalam mempelajari konsep serta fakta menggunakan langkah demi langkah. Exam Builder. Internet telephony IV. Quiz Star. 4) Semua di atas. E-mel Answer 1) I dan II sahaja. II. 4) IV sahaja. IV. Easy Test Marker. Ruang sembang (chat) III. III. II dan III sahaja. 3) I. II dan III sahaja. Berikut merupakan alat pengarangan ujian yang boleh digunakan secara atas talian (online): I. Linux. 3) I. 2) II dan III sahaja. Point : 1 . Di antara aplikasi komunikasi secara serentak adalah seperti: I. Sidang video (video conferencing) II. 1) I sahaja. Point : 1 13 [Multiple choice] Question Ujian dan penilaian merupakan satu proses sistematik untuk mengetahui tahap pembelajaran murid berdasarkan objektif pembelajaran yang telah dirancangkan. 2) II dan III sahaja.

15 [Multiple choice] Question Berikut merupakan komponen media pengajaran KECUALI: Answer 1) lawatan sambil belajar. 3) tayangan video. 4) mempunyai kemahiran menggunakan perkakasan dan perisian komputer. 4) model 3D. 2) berpengetahuan dalam bidang teori pembelajaran. 3) menghasilkan buku gred elektronik. Perisian Penerbitan Atas Meja membenarkan seorang guru untuk melakukan aktiviti 1) menghasilkan bank soalan. -2) menghasilkan risalah dan brosur. 2) bahan bercetak.14 Guru yang menerapkan Model TPCK kebiasaannya sentiasa bersedia dan menyiapkan diri dalam pelbagai perkara seperti berikut KECUALI: 1) bijak dalam menilai hasil kerja pelajar. 4) membina pangkalan data bagi maklumat pelajar. 3) menguasai kandungan mata pelajaran yang diajar. Yang manakah di antara berikut merupakan enjin carian atau turut dikenali sebagai enjin penggelintar (search engine)? .

-3) I.I. -4) Semua di atas. Internet telephony IV.gmail. IV. E-mel 1) I dan II sahaja. 1) I dan III sahaja. Ruang sembang (chat) III. 2) II dan IV sahaja. Perisian Sokongan merupakan perisian yang dapat: I. yahoo. Sidang video (video conferencing) II. menyokong kepada perkongsian maklumat. Di antara aplikasi komunikasi secara serentak adalah seperti: I. menawarkan ketepatan.com 1) I dan III sahaja. www. II dan III sahaja. 4) Semua di atas. II.google. www. Komunikasi secara serentak (synchronous) memerlukan pengguna berinteraksi pada masa yang sama. 3) I. 2) II dan III sahaja. II dan III sahaja. 2) I dan IV sahaja. III. 4) II dan IV sahaja. -3) II dan III sahaja. memperbaiki penampilan hasil kerja. www.com III.com II. www.hotmail.com IV. meningkatkan produktiviti. Salah satu daripada berikut adalah perisian pelayar (browser) Internet iaitu: 1) Arpanet 2) Microsoft Word 3) Adobe Photoshop .

upsi.User's Answer Question Setiap paparan Web mempunyai alamatnya yang tersendiri yang dikenali sebagai URL. 4) mempunyai sistem komunikasi yang boleh dipercayai. 4) model 3D.-4) Netscape Navigator . .Correct Answer You scored 1 out of 1 7 [Multiple choice] .Correct Answer You scored 1 out of 1 8 [Multiple choice] . 2) bahan bercetak. .edu.User's Answer Question Berikut merupakan komponen media pengajaran KECUALI: Answer -1) lawatan sambil belajar.User's Answer Question LMS mempunyai ciri-ciri berikut KECUALI: Answer 1) boleh mengesan prestasi pelajar. 3) tayangan video. Perkataan http yang terdapat pada URL UPSI (http://www. 2) mempunyai kemudahan pendaftaran pengguna.my) merujuk kepada: Answer 1) jenis paparan 2) nama domain -3) protokol 4) laluan . -3) boleh digunakan pada Microsoft Windows sahaja.Correct Answer You scored 0 out of 1 6 [Multiple choice] .

Correct Answer You scored 1 out of 1 11 [Multiple choice] . . 3) penerbitan atas meja.User's Answer Question Diramalkan komputer masa hadapan akan berubah dari segi penggunaannya. perisian pintar. di antaranya: I. -2) simulasi. II dan III sahaja. Answer hiburan maya. III.User's Answer Question Elemen multimedia yang mempunyai satu turutan gambar pegun yang disetkan dalam bentuk pergerakan dikenali sebagai Answer -1) animasi 2) grafik . 2) II dan III sahaja.Correct Answer You scored 1 out of 1 9 [Multiple choice] . 4) persembahan multimedia. II.User's Answer Question Masalah pembelajaran yang melibatkan kekurangan kos untuk melakukan eksperimen di sekolah boleh diatasi dengan penyelesaian teknologi seperti penggunaan perisian: Answer 1) latih tubi.Correct Answer You scored 0 out of 1 10 [Multiple choice] . IV. -4) Semua di atas. komputer bersifat kemanusian (humanoid). 3) I. Web bertambah bijak (intelligent Web). 1) I dan II sahaja. .. Terdapat 10 ciri teknologi komputer masa hadapan yang tergolong dalam kategori komputer termaju.

Correct Answer You scored 1 out of 1 13 [Multiple choice] . 2) berpengetahuan dalam bidang teori pembelajaran. Isu yang paling UTAMA yang perlu dipertimbangkan dalam pengintegrasian teknologi dalam pendidikan adalah berkaitan dengan isu __________________.Correct Answer You scored 1 out of 1 12 [Multiple choice] .User's Answer Question Guru yang menerapkan Model TPCK kebiasaannya sentiasa bersedia dan menyiapkan diri dalam pelbagai perkara seperti berikut KECUALI: Answer -1) bijak dalam menilai hasil kerja pelajar. terdapat 4 isu yang perlu dipertimbangkan. Answer 1) kewangan 2) sosial budaya . Answer -1) tutorial 2) latih-tubi 3) ulangkaji 4) permainan . 4) mempunyai kemahiran menggunakan perkakasan dan perisian komputer. 3) menguasai kandungan mata pelajaran yang diajar.Correct Answer You scored 1 out of 1 14 [Multiple choice] .User's Answer Question Bahan berteraskan CAI banyak menggunakan _________ sebagai salah satu kaedah pembelajaran dalam mempelajari konsep serta fakta menggunakan langkah demi langkah.3) video 4) teks . .User's Answer Question Dalam memberi sokongan kepada kaedah instruksional yang baharu dalam bilik darjah.

2) II dan III sahaja. Quiz Star. -3) I.User's Answer Question Ujian dan penilaian merupakan satu proses sistematik untuk mengetahui tahap pembelajaran murid berdasarkan objektif pembelajaran yang telah dirancangkan. II dan III sahaja. Answer 1) I sahaja. .User's Answer . II. Linux.3) perundangan dan etika -4) penerapan teori pembelajaran .Correct Answer You scored 1 out of 1 15 [Multiple choice] . IV.Correct Answer . III. Exam Builder. Easy Test Marker. 4) IV sahaja. Berikut merupakan alat pengarangan ujian yang boleh digunakan secara atas talian (online): I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful