Evenimentele lecţiei 1.

Trezirea interesului elevilor pentru activitate -Prezentarea unui rebus cu conţinut istoric

Obiective operaţionale O1

Strategia didactică Jocul didactic:se solicită completarea rebusului;se observă că pe verticală a apărut cuvăntul UNIREA Conversaţia: se citeşte o strofă din poezia ,,Hora Unirii’’ ,de V.Alescsandri :,,Hai să dăm mână cu mănă....’’;

Evaluare Aprecieri individuale şi corectarea eventualelor greşeli

2.Comunicarea subiectului şi a obiectivelor operaţionale Unirea principatelor române Formularea cerinţelor comportamentale şi a rezultatelor posibile la sfârşitul orei 3.Dirijarea învăţării

Explicaţia:se anunţă că ,de veacuri românii au dorit să fie uniţi (pentru că în unire stă puterea) Se anunţă subiectul Observarea lecţiei şi se cere comportamentului elevilor notarea în elevilor caiete a titlului

O1

Conversaţia :se va stabili împreună cu elevii faptul că,fiind uniţi românii vor putea face faţă năvălirilor duşmane

Aprecieri verbale asupra răspunsurilor date

Prezentarea noului conţinut Notarea la tablă a celor mai importante

Explicaţia:(Expunerea) -se scriu pe tablă principalele evenimente şi se solicită notarea în

-24 ianuarie-Al.elevii intuiesc pe harta din manual.I.Al.Învăţământul primar a devenit obligatoriu şi gratuit 3. Observarea comportamentului elevilor Prezentarea planşelor cu portretul domnitorului Cuza şi Unirea Principatelor Citirea unei lecturi istorice O2 Aprecieri Munca individuale independentă:se împart elevilor fişe de lucru cu harta Principatelor Române..I. -astfel are loc Unirea Principatelor Române (Unirea Moldovei cu Muntenia).evenimente caiete: Schema tablei: -5 ianuarie 1859. Demonstraţia: -se prezintă elevilor portretul domnitorului Al. Aprecieri individuale şi Lectura: se prezintă frontale textul .Cuza şi se arată pe hartă care era situaţia Principatelor Române în 1859.A înfiinţat şcoli .se solicită colorarea suprafeţei principatelor.I.Împroprietărirea ţăranilor 2.. -se va stabili împreună cu elevii că acestea au fost :1. Cuza este ales domn în Muntenia.Cuza este ales domn în Moldova.Băiatul care a vorbit cu Vodă’’ -se antrenează elevii într-o discuţie referitoare la schimbările înfăptuite de Cuza.

4. -se scot în evidenţă cel puţin 3 însuşiri Aprecieri asupra întregii activităţi .Asigurarea feedback-ului Solicitarea caracterizării domnitorului Al.A modernizat economia 4. Cuza 5.A reorganizat armata 5.Concluzii şi aprecieri O3 Brainstorming:se solicită elevilor să numescă cât mai multe însuşiri ale voievodului Se fac aprecieri asupra evoluţiei elevilor.I.