Nafi wahid @ nafi al wahdah al amilah amal laisa (berfungsi spt ‫ ليس‬yg bermaksud bukan.

) ia berlainan dgn la nafiah lil jins krn ia tidak menafikan hukum semua jenis isim. Cthnya: ٌ ‫ال كرسي في الفصل‬ ٌ Seerti dgn ‫ليس كرسي في الفصل‬ Mksudnya bukan hanya ad satu kursi didlm kelas. (So dia tidak menafikan secara total jenis isim, malah ia membawa maksud dalam kelas senanye ade lebih dr satu kerusi. Bukan hanya satu)

La al Nafiah lil Jins La al Nafiah lil Jins menasabkan kalimah nakirah tanpa mentanwinkannya. Cthnya: ‫ال إله إال هللا‬ َ Syarat nasab kalimah jika bertemu dengan Huruf ‫: ال‬ Kalimah mestilah nakirah Huruf ‫ ال‬tidak berulang dlm ayat Jika Huruf ‫ ال‬masuk ke atas kalimah mudhaf maka ia memansubkan isim selepasnya. Jika Huruf ‫ ال‬masuk ke kalimah selain mudhaf (mufrad) maka isim itu mabni bil fathi Mubasyarah (Bertemu terus) isim la dgn Huruf ‫ال‬

Cth-cth: 1- Cth Huruf ‫ ال‬yang masuk atas nakirah yg bukan mudhaf: ‫ال رجل في الدار‬ َ Cth I’rab ‫اسم ال مبني على الفتحة:رجل‬ َ 2- Cth Huruf ‫ ال‬yang masuk atas mudhaf: ٌ ‫ال غالم سفر حاضر‬ ٍ َ Cth I’rab ‫اسم ال منصوب بالفتحة:غالم‬ َ ٌ I’rab ‫خبر ال مرفوع :حاضر‬

Masalah-masalah: A) Jika la tidak mubasyarah (jumpa terus) dgn isimnya maka wajiblah : 1- Berbaris depan 2- Huruf ‫ ال‬berulang ٌ Cthnya: ٌ‫ٌٌ ال في الدار رجل وال امرأة‬ ٌ I’rab ‫مبتدأ مرفوع :رجل‬ I’rab ٌ‫خبر مرفوع :امرأة‬

B) Jika berulang2 Huruf ‫ ال‬didlm satu ayat diharuskan pilih samada menggunakan Hukum la @ tidak. Cth, jika mahu kamu boleh katakan: َ ‫( ال رجل في الدار وال امرأة‬dengan menggunakan Hukum la) َ Atau ٌ‫( ال رجل في الدار وال امرأة‬dengan tdk menggunakan Hukum la) ٌ