Asigurări de bunuri.

Asigurarea de bunuri permite unei perosoane să-şi protejeze bunurile al căror propietar este precum şi veniturile viitoare. Compensează cheltuielile financiare solicitate de repararea sau înlocuirea acelor bunuri care sunt distruse sau pierdute. În ipoteza în care o persoană este tânără şi angajată de puţin timp, cu siguranţă că nu are în patrimoniul său prea multe bunuri, iar în situaţia în care o persoană este casătorită, atunci va avea mai multe bunuri în proprietatea sa şi deci va avea mai mult de pierdut în cazul unui incendiu, furt. Chiar dacă, aceea persoană nu este considerată una bogată, va fi surprinsă să constate în urma unei analize detaliate de bunuri, faptul că are în proprietatea sa anumite bunuri a căror valoare, probabil, este inestmabilă. Pentru a se putea realiza o inventariere personală a bunurilor se recomandă parcuregerea urmatătoarelor etape: • Se alcătuieşte o listă cu taote bunurile avute în proprietatea personală, cu menţionarea datei la care au fost cumpărate şi respectiv a preţurilor la care au fost cumpărate; • • • • • Se ataşează chitanţele cu care s-au cumpărat aceste bunuri; Se fotografiază sau înregistrează pe peliculă video aceste bunuri şi se notează data la care au fost făcute fotogragiile şi filmele pentru inventarierea bunurilor; Se vor face fotografii pentru bunurile de mare valoare, cu surprinderea detaliilor; Se vor pune numere de inventar pe acele bunuri care ar putea fi furate; Documentele de inventar se păstrează la bancă sau într-un loc sigur, ferit de distrugeri şi furt. Există fenomene sau evenimente a căror producere poate să provoace pierderi materiale semnificative. Omul, este supus unor pericole multiple, cauzate de forţele naturii, de folosirea tehnicii sau de anumiţi factori sociali şi socio-economici. Forţele naturii declanşează calamităţi cu efecte distructive puternice, printre care şi ploi torenţiale uragane, inundaţii, alunnecări de teren, etc.1.
Dan Anghel Constantinescu, Marinică Dobrin – Practica Asigurărilor, Colecţia Naţională, Bucureşti 1999.
1

şi doar 100 din ele produc pagube2.din valoarea de înlocuire a bunului respectiv la costurile curente. Ceea mai folosită metodă pentru a determina valoarea curentă a unui bun material. dar există şi posibilitatea ca valoarea acestora să scadă în timp. prelucrare.Practica asigurărilor . find evaluate la preţul la care acestea au fost achiziţionate.). închiriere sau locaţie de gestiune. dintre care puţine sunt resimţite de populaţie. Un astfel de inventar este util companiei de asigurări al clientului.).( exemplu: obiectele de artă. al ruperii unui dig.procentul cu care a scăzut valoarea iniţială a bunuli respectiv datorită uzurii. 2 3 Idem 1. valoarea lor creşte în timp. care avariază şi distrug clădirile. În ţara noastră. de asemenea. se comite o greşeala asupra tuturor bunurilor din proprietatea unei persoane. b) Bunurile primite în folosinţă sau aflate în păstrare. aual pe glob se produc 100 000 de cutremure. de o inundaţie sau alte catastrofe naturale. c) Bunurile sau activităţile care fac obiectul unor contracte de concesionare. În România pot fi asigurate facultativ3: a) Bunurile aparţinând persoanelor fizice sau juridice cu domiciliul. fără a se lua în calcul faptul că pentru o parte din ele. sediul sau reşedinţa în România. constă în scăderea deprecierii estimate. Dobrin. Pentru a determina valoarea poliţei de asigurare de care ai nevoie este necesară întocmirea unui inventar detaliat al bunurilor aflate în proprietate personală. putându-se anexa şi chitanţele cu care au fost cumpărate bunurile. dar şi de elemente aleatorii (momentul producerii unui seism. Pagubitorii se dovedesc a fi şi căderile de grindină însoţite de vijeli. În general. Seisemle constutie unul dintre fenomenele cele mai de temut ale naturii. Bucureşti 1999. cât şi în mediul rural. . şi incendile au provocat şi provoacă importante pierderi materiale. precum şi un set de fotografii. vopsire. incendile constituie fenomene frecvente atât în mediul urban. reparare. M.Mărimea pagubelor depinde atât de puterea de distrugere a forţelor naturii şi de acţiunea factorului uman(materiale folosite în construcţii. etc. Toate acestea sunt utile în cazul unei evaluări a distrugerilor maeriale produse de un incendiu. manuscrise ale unor celebrităţi etc. curăţare. Dan Anghel Constantinescu.

despăgubirea cuvenită se va reduce corespunzător raportului dintre suma prevăzută în contrat şi valoarea bunului. beneficiarului sau de către prepuşii acestora. dacă din această cauză s-au produs pagube. dar nu pot fi mai mari decât: • • • Valoarea din nou a acestora.4 Asigurătorul nu datorează despăgubiri dacă riscul asigurat a fost produs cu intenţie sau dacă pagubele au fost produse din culpa asiguratului. În România. care să-i permită prevenirea producerii evenimentelor asigurate. Despagubirea nu poate depăşi valoarea bunului în momentul producerii riscului asigurat. din care s-a scăzut uzura. În caz contrar. prin intermediul contractului de asigurare. Asiguratul are obligaţia să întreţină bunurule asigurate în condiţii bune.în cazul obiectelor de muzeu sau de expoziţie a lucrărilor de artă pe sticlă. asuma asigurată. fiind un principiu fundamental al asigurării. în cazul mijloacelor fixe şi ale obiectelor de inventar.scribd. Contractul de asigurare are la bază principiul despăgubirii. cedează riscul asigurătorului.Bunurile se asigură pentru sumele declarate de asigurat. cuantumul pagubei. societatea de asigurări se obligă ca la producerea riscului asigurat să plătească asiguratului/ beneficiarului desemnat. iar rata daunei se menţine la un nivel scăzut.5 În cazul asigurărilor de bunuri. materialelor. produselor finite. Valorea de circulaţie. e îndreptăţită la încasarea despăgubirilor la producerea unui eveniment desemnat în poliţă ca risc asigurat. 4 5 http://www. o despăgubire. conform principiului răspunderii proporţionale. din sticlă ori plăci de marmură. Asigurătorul este persoana juridică care se obligă să plătească asiguratului o anumită sumă de bani la producerea evenimentului prevăzut în contractul de asigurare. Prin contractul de asigurări. Beneficiarul este terţa persoană care în baza unui contract de asigurare. asigurările de bunuri deţin un loc important în activitatea de asigurare. asiguratul este îndreptăţit să încaseze indemnizaţia de despăgubiri doar dacă a suferit o dauntă. asigurătorul poate să-i denunte asigurarea. mărfurilor. În cazul subasigurării. şi dacă a suferit o pierdere financiară. Asiguratul este persoana fizică sau juridică ce are un interes patrimonial faţă de bunul asigurat şi care. Preţul de cost – în cazul materiilor prime.com/doc/19379534/ASIGURAREA-DE-BUNURI Idem 4 .

despăgubirile se acordă numai cu condiţia ca asiguratul să dea declaraţie în care să arate că în cazul în care bunurile furate vor fi găsite. În ipoteza în care bunul asigurat este gajat sau ipotecat unei bănci. în vederea obţinerii sau garantării unui credit.1. mărimea acestei împrejurări în care s-a produs. După denumire asigurarea s-ar referi la structura sau construcţia locuinţei. se înţelege valoarea pecuniară a bunurilor. Dacă bunurule furte nu au fost găsite. valabilitatea poliţei. recondiţionare sau restaurare valoarea bunului se măreşte în comparaţie cu valoarea acestuia la data producerii evenimentului asigurat. A II-a. .În cazul asigurării de bunuri.Asigurări şi reasigurări. expusă pierderii. dar în situaţia în care înainte să primească despăgubirea. Editura Expert. ca urmare a producerii evenimentului asigurat. prin interes asigurabil6. Bucureşti Ed. Plata despăgubirilor se face numai pe bază de acte care atestă existenţa daunei. de fapt un pachet de asigurări care oferă protecţie pentru o Cerinţă de bază pentru existenţa unui contract de asigurare . Dobrin. 6 7 Iulian Văcărel. această formă de asigurare foarte populară constituie. asiguratul este delegat să înştinţeze societatea de asigurări pentru regularizarea eventualelor despăgubiri. sau valoarea patrimonială ce poate fi pierdută pentru asigurat sau beneficiar.Dan Anghel Constantinescu. calitatea de asigurat sau beneficiar a persoanei care revendică despăgubirea. asiguratul este despăgubit cu întreaga valoare a acestei daune în măsura în care nu depăşeşte suma asigurată.Asigurarea pentru propietar. Bucureşti 1999. M. despăgubirea primită7 1. despăgubirea acordată se va diminua corespunzător diferenţei dintre cele două valori. bunurile furate au fost găsite societatea de asigurări îl despăgubeşte numai pentru pagubele înregistrate ca urmare a furtului. În caz de daună totală.Practica asigurărilor . Dacă prin reparare. despagubirea se plăteşte băncii creditoare în limita sumei rămase până la achitarea creditului. Florian Bercea. acesta e însoţit de alte daune. Dacă în cazul unui furt. se obligă să restituie total sau parţial.

ei descoperă că poliţa de asigurare pentru casa . Oferă o protecţie financiară pentru casă şi pentru structurile ataşate. trebuie să cumpere poliţe de asigurare separate pentru aceste bunuri. fără reduceri corespunzătoare deprecierii. sau în cazul în care ar fi furate. că asigurarea casei facută de propietari conţine şi asigurarea bunurilor din casă care aparţin chiriaşilor. în cazul în care ar fi deteriorate sau distruse de vreunul din riscurile considerate în poliţa de asigurare. Un număr tot mai mare de poliţe de asigurare emise în SUA conţin o clauză prin care compania de asigurări se angajează să plătească o sumă de egală cu costul total de înlocuire sau de reparare a casei şi a bunurilor pe care le conţinea. Pagubele care s-ar putea produce datorită cutremurelor de pământ şi inundaţiilor sunt excluse din categoria pericolelor acoperite prin această asigurare de locuinţă. monede. tornadele. magazie) sau copacii şi arbuştii din imediata vecinătate contra unei mari varietăţi de riscuri cum sunt: focul. precum şi pentru consturcţiile detaşate (garaj. pentru pericolele ce pun în primejdie viaţa animalelor de casă. în mod eronat. Asigurarea la valorea de înlocuire. Datorită acestui fapt. furnizează acoperire pentru bunurile personale. Poliţele propietarilor de locuinţe asigură o rambursare a cheltuielilor suplimentare de existenţă în cazul în care aceştia sunt în situaţia de a nu mai putea locui în casă datorită distrugerilor produse de către unul dintre riscurile acoperite prin asigurare. furt sau alte pericole. tocmai datorită acestor convingeri greşite. Mulţi dintre chiriaşi cred. Propietarii care doresc să aibă o acoperire completă pentru anumite bunuri personale. Acest tip de asigurare nu oferă protecţie. Asigurarea pentru chiriaş. bijuteriile sau blănuri. o inundaţie. cum ar fi de exemplu colecţiile de timbre. propietarul este nevoit să locuiască în altă casă.În caz de pagube produse de un incendiu. Asigurarea pentru casă. la consturi adiţionale faţă de asigurarea de casă.mare varietate de pericole. pe perioada celor 2 luni. Statisticile arată că mulţi dintre chiriaşi nu îşi fac propiile asigurări. furturile. etc. cât se repară şi se reconstruieşte casa.

în situaţia în care acesta este avariat. distrus sau pierdut. Acest tip de asigurare compensează cheltuielile de reparare sau de înlocuire a acelor buniri. Asigurarea joacă un rol important în protejarea bunurilor.FACULTATEA DE DREPT . Bunurile personale dintr-un imobil închiriat se pot asigura numai cu ajutorul poliţelor de asigurare pentru chiriaşi.închiriată nu a inclus în mod obligatoriu şi bunurile lor. UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU. atât cele mobil cât şi imobilele de care cineva poate dispune.

Dr. Univ. Manuela Tăbăraş Niţă Cristina Anamaria – gr. 405.DREPTUL ASIGURĂRILOR ASIGURAREA DE BUNURI Lect. .