NAMA KELAS

: _________________________ : _________________________

JABATAN PELAJARAN DAERAH KUALA PENYU
TINGKATAN LIMA SPM 2012 UJIAN 1 Perdagangan 3755 Mac 2011 1 JAM 30 MINIT

______________________________________________________
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab semua bahagian. 3. Bahagian B mempunyai empat pilihan dan anda dikehendaki menjawab satu soalan sahaja. 4. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang disediakan. Sekiranya buku jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan.

________________________________________________________________________ Kertas ini mengandungi 5 halaman bercetak termasuk muka surat ini. [ Lihat halaman sebelah ] SULIT

1

manakala pembayaran gaji kepada pekerja dilakukan terus ke dalam akaun bank pekerja. [ 2 markah ] aii. Huraikan jenis perkhidmatan bank yang digunakan oleh Encik William dalam situasi di atas. [ 8 markah ] b. ai. Encik William merupakan seorang usahawan dalam bidang penerbitan. Urusan pembayaran kepada pemiutang biasanya dilakukan menggunakan cek. huraikan dua fungsi lain bank pusat. Pernyataan berikut merupakan fungsi bank pusat - Menjadi jurubank kepada bank perdagangan Sumber pinjaman terakhir Berdasarkan pernyataan di atas. Terangkan faktor-faktor yang akan dipertimbangkan oleh bank sebelum meluluskan sesuatu permohonan pinjaman.UJIAN BULANAN Mata Pelajaran Perdagangan Tingkatan 5 Masa: 1 jam 30 minit Tarikh: 07 Mac 2012 (09.15 -10. Terangkan prinsip Mudharabah dalam perbankan Islam. [ 4 markah ] [ 4 markah ] d. Jelaskan dua perbezaan antara bank koperasi dengan bank saudagar. Soalan Esei 1. c. [ 3 markah ] 2 . [ 4 markah ] e. Sebutkan tiga kelebihan menggunakan cek kepada seseorang peniaga.45 pagi) ______________________________________________________________________________ Arahan: Jawab Semua Soalan A.

B. Bank Pusat Bank Saudagar Bank Perdagangan Bank Koperasi Apakah yang dikenakan ke atas pinjaman dalam sistem perbankan konvensional? Sewa Dividen Faedah Komisen 3. Pernyataan yang manakah berkaitan dengan overdraf? A. B. Kemudahan diberi kepada pemegang akaun semasa C. C.B. Faktor yang manakah perlu dipertimbangkan oleh pihak bank sebelum meluluskan permohonan sesuatu pinjaman perniagaan? A. Lokasi operasi usahawan B. Bilangan pemilik syarikat D. Kedudukan kewangan peminjam C. C. Apakah jenis bank yang boleh mengawal situasi di atas? A. Kaedah pengiraan faedah secara kadar tahunan D. D. Sesuatu pendahuluan kepada pemilik kad kredit Tempoh 3 bulan 6 bulan 9 bulan 12 bulan 15 bulan Kadar Faedah ( setahun ) 3% 4% 5% 6% Boleh dirunding 3 . Bekalan wang yang kurang akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi manakala lebihan bekalan wang akan mencetuskan inflasi. 2. A. Pemohon perlu mengemukan penjamin B. Sasaran pasaran peniaga 4. Soalan Aneka Pilihan 1. D.

III dan IV D.5. RM600 B. Mengamalkan prinsip keadilan A. Antara yang berikut. I. D. A. Keuntungan maksimum dari pelaburan II. C. I. D. RM300 6. iii. yang manakah merupakan ciri perbankan konvensional? I. III dan IV 8. Bank Kerjasama Rakyat Malaysia 7. yang manakah bank koperasi? A. Maklumat di atas menunjukkan kadar faedah Akaun Simpanan Tetap di sebuah bank. Berapakah faedah yang diterimanya? A. Faedah diberi kepada penyimpan IV. Antara berikut. Bank Bumiputera Commerce Berhad D. RM400 D. C. ii. II dan IV C. I. B. A. Peniaga selalu menggunakan cek untuk membuat pembayaran kerana Cek merupakan wang sah Butiran dalam cek mudah dipinda Dijamin pembayarannnya oleh bank Cek boleh dijadikan bukti pembayaran i. Faedah dikenakan kepada peminjam III. Bank Pertanian Malaysia B. Pernyataan di atas merujuk kepada Syarikat pajakan Syarikat pemfaktoran Syarikat kewangan Syarikat jaminan kredit 4 . RM500 C. Seorang pelabur menyimpan sebanyak RM10 000 dalam tempoh setahun. Bank Simpanan Nasional C. II. II dan III B. Menerima simpanan daripada orang ramai Membiayai sewa beli dan projek industri Memberi pinjaman dan menguruskan pelaburan 9. B.

Kemudahan pembayaran C. Bank Saudagar D.10. Bank Badan Berkanun 11. Kemudahan penyimpanan wang B. ii. Ciri-ciri di atas merujuk kepada fungsi A. Bank Badan Berkanun 5 . Akaun simpanan tetap C. Antara jenis bank berikut. Antara berikut. Bank Saudagar C. iv. Akaun GIRO B. Kemudahan pembiayaan 12. Bank Perdagangan D. Manakah antara perkhidmatan berikut tidak disediakan oleh Bank Simpanan Nasional? A. manakah yang menyediakan rumah penjelasan cek? A. Urusan bank tanpa faedah D. Bank Koperasi B. Bank Koperasi B. Bank Saudagar C. Bank Perdagangan 13. yang manakah dapat membantu Syarikat maju Berhad untuk mengambilalih Syarikat Ayamas? A. Bank Koperasi D. Bank Perdagangan C. Akaun semasa D. iii. Kad kredit i. Bank Pusat B. Apakah ciri yang membezakan antara Bank Islam dengan bank-bank perdagangan yang lain? A. pemilik rangkaian restoran makanan segera bercadang mengambil alih Syarikat Ayamas yang mengusahakan ladang ternakan ayam. Menerima simpanan Memberi pinjaman Menguruskan pelaburan Membantu menerbitkan syer 14. Syarikat Maju Berhad.

Sewa beli B. Pinjaman bercagaran. Pajakan C. Pembiayaan hutang oleh institusi kewangan terhadap invois dikenali sebagai A.15. Pemfaktoran D. Fail: Perdagangan – Ujian Bulanan Mac 6 .

pemodal membiayai projek . Huraikan jenis perkhidmatan bank yang digunakan oleh Encik William dalam situasi di atas. [ 8 markah ] .Akaun semasa o Kemudahan pembayaran menggunakan cek o Simpanan dikeluarkan pada bila-bila masa menggunakan cek o Tiada faedah dibayar kepada pemegang akaun o Dikenakan caj perkhidmatan o Boleh memohon overdraf .perjanjian antara pemodal (pelanggan) dengan bank (pengusaha) .bank menguruskan projek . Encik William merupakan seorang usahawan dalam bidang penerbitan. Terangkan prinsip Mudharabah dalam perbankan Islam. Soalan Esei 2.kerugian ditanggung oleh pemodal aii.Pindahan kredit o Bayaran terus ke dalam akaun penerima o Pelanggan arahkan bank pindahkan bayaran ke akaun penerima o Bayaran dibuat dengan mengkreditkan akaun pekerja o Menjimatkan masa dan kos o Risiko kecurian dan kehilangan wang dapat dielakkan b. [ 2 markah ] .CADANGAN JAWAPAN Arahan: Jawab Semua Soalan a.keuntungan dibahagi mengikut nisbah yang dipersetujui . Pernyataan berikut merupakan fungsi bank pusat - Menjadi jurubank kepada bank perdagangan Sumber pinjaman terakhir 7 . ai. manakala pembayaran gaji kepada pekerja dilakukan terus ke dalam akaun bank pekerja. Urusan pembayaran kepada pemiutang biasanya dilakukan menggunakan cek.

( terima lain-lain jawapan yang sesuai) d.Berdasarkan pernyataan di atas.menjadi juru bank dan penasihat kewangan kepada kerajaan + huraian .Perkhidmatan . [ 4 markah ] .cagaran + huraian e. . Sebutkan tiga kelebihan menggunakan cek kepada seseorang peniaga. [ 4 markah ] .mudah membuat pembayaran .bank saudagar memberi perkkhidmatan kepada perniagaan besar dan syarikat Korporat .Operasi atau fungsi o Bank koperasi tidak berfungsi penuh seperti tidak boleh mengendalikan akaun semasa dan mendiskaunkan bil o Bank saudagar mempunyai operasi yang lebih luas seperti bank lain termasuk menanggungjamin terbitan syer.tujuan pinjaman + huraian . .sebagai bukti pembayaran [ 3 markah ] 8 .kemampuan membayar balik + huraian .bank koperasi menyediakan perkhidmatan kepada orang ramai /ahli . Jelaskan dua perbezaan antara bank koperasi dengan bank saudagar.kepelbagaian kegunaan .selamat digunakan .prestasi kewangan yang baik + huraian . Terangkan faktor-faktor yang akan dipertimbangkan oleh bank sebelum meluluskan sesuatu permohonan pinjaman.melaksanakan dasar kewangan kerajaan + huraian ( mana-mana dua jawapan ) [ 4 markah ] c. huraikan dua fungsi lain bank pusat.mengeluar dan mengawal matawang negara + huraian .

b. Sasaran pasaran peniaga 4. d. Bekalan wang yang kurang akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi manakala lebihan bekalan wang akan mencetuskan inflasi. c. Sewa b. b. Komisen 3. 2 Bank Pusat Bank Saudagar Bank Perdagangan Bank Koperasi Apakah yang dikenakan ke atas pinjaman dalam sistem perbankan konvensional? a. Pernyataan yang manakah berkaitan dengan overdraf? Pemohon perlu mengemukan penjamin Kemudahan diberi kepada pemegang akaun semasa Kaedah pengiraan faedah secara kadar tahunan Sesuatu pendahuluan kepada pemilik kad kredit Kadar Faedah ( setahun ) 3% 4% 5% 6% Boleh dirunding Tempoh 3 bulan 6 bulan 9 bulan 12 bulan 15 bulan 9 . d. a.C. c. Lokasi operasi usahawan b. Faktor yang manakah perlu dipertimbangkan oleh pihak bank sebelum meluluskan permohonan sesuatu pinjaman perniagaan? a. Apakah jenis bank yang boleh mengawal situasi di atas? a. Faedah d. Soalan Aneka Pilihan 1. Bilangan pemilik syarikat d. Dividen c. Kedudukan kewangan peminjam c.

RM400 d. II. RM600 b. Seorang pelabur menyimpan sebanyak RM10 000 dalam tempoh setahun. II dan IV I. b. a. 8. c. b. III. d. yang manakah bank koperasi? Bank Pertanian Malaysia Bank Simpanan Nasional Bank Bumiputera Commerce Berhad Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Antara yang berikut. d.5. I. Pernyataan di atas merujuk kepada Syarikat pajakan Syarikat pemfaktoran Syarikat kewangan Syarikat jaminan kredit 10 . RM300 6. yang manakah merupakan ciri perbankan konvensional? Keuntungan maksimum dari pelaburan Faedah dikenakan kepada peminjam Faedah diberi kepada penyimpan Mengamalkan prinsip keadilan I. a. II dan III I. a. 7. Maklumat di atas menunjukkan kadar faedah Akaun Simpanan Tetap di sebuah bank. d. d. b. c. III dan IV II. III dan IV Peniaga selalu menggunakan cek untuk membuat pembayaran kerana Cek merupakan wang sah Butiran dalam cek mudah dipinda Dijamin pembayarannnya oleh bank Cek boleh dijadikan bukti pembayaran Menerima simpanan daripada orang ramai Membiayai sewa beli dan projek industri Memberi pinjaman dan menguruskan pelaburan 9. c. iii. Berapakah faedah yang diterimanya? a. RM500 c. b. c. Antara berikut. a.

a. c. b. manakah yang menyediakan rumah penjelasan cek? Bank Pusat Bank Saudagar Bank Koperasi Bank Perdagangan Manakah antara perkhidmatan berikut tidak disediakan oleh Bank Simpanan Nasional? Akaun GIRO Akaun simpanan tetap Akaun semasa Kad kredit v. a. d. Apakah ciri yang membezakan antara Bank Islam dengan bank-bank perdagangan yang lain? Kemudahan penyimpanan wang Kemudahan pembayaran Urusan bank tanpa faedah Kemudahan pembiayaan Antara berikut. Antara jenis bank berikut. d. 13. b. Menerima simpanan Memberi pinjaman Menguruskan pelaburan Membantu menerbitkan syer Ciri-ciri di atas merujuk kepada fungsi Bank Koperasi Bank Perdagangan Bank Saudagar Bank Badan Berkanun 11 . 14. vi. d. 12. b. c. d.10. a. Bank Saudagar c. c. Bank Koperasi b. vii. b. a. pemilik rangkaian restoran makanan segera bercadang mengambil alih Syarikat Ayamas yang mengusahakan ladang ternakan ayam. yang manakah dapat membantu Syarikat maju Berhad untuk mengambilalih Syarikat Ayamas? a. viii. Syarikat Maju Berhad. Bank Perdagangan d. Bank Badan Berkanun 11. c.

a.15. Pembiayaan hutang oleh institusi kewangan terhadap invois dikenali sebagai Sewa beli Pajakan Pemfaktoran Pinjaman bercagaran. b. c. d. Fail: Perdagangan – Ujian Bulanan Mac 12 .