Proiect de activitate

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate integrată (educaţie plastică, cunoaşterea mediului, educarea limbajului, activitate matematică, , educaţie muzicală, educaţie fizică). TEMA: ,, Corpul omenesc” – compoziţie comună TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare şi evaluare FORMA DE REALIZARE:Activitate interdisciplinară, lucrul în echipă (preşcolari şi elevi din clasa I sub îndrumarea educatoarei şi invăţătoarei) SCOPUL ACTIVITĂŢII: • Evaluarea cunoştinţelor copiilor despre animalele domestice, dodândite în cadrul activităţilor de: educaţie plastică, cunoaşterea mediului,educarea limbajului, activitate matematică, , educaţie muzicală şi educaţie fizică • Aprofundarea cunoştinţelor referitoare la culori prin intermediul unor tehnici plastice OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O1 Să identifice părţile corpului uman O2 Să precizeze părţile componente ale corpului uman O3 Să alcătuiască propoziţii corecte din punct de vedere gramatical O4 Să despartă în silabe cuvinte O5 Să identifice culorile şi să le clasifice în culori calde – reci O6 Să asocieze culori cu obiecte din natură O7 Să aplice o gamă diversă de tehnici de lucru specifice artelor plastice O8 Să realizeze o compoziţie în comun, păstrând armonia suportului O9 Să efectueze operaţii de adunare şi scădere în concentrul 1-10 O10 Să intoneze/audieze cântece/să recite poezii şi să execute corect mişcătile motrice cerute O11 Să utilizeze corect instrumentele de lucru O12 Să se relaţioneze, să se integraze şi să coopereze la realizarea sarcinilor METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, expunerea, problematizarea, exerciţiul, demonstraţia, observaţia, explicaţia, munca în echipe RESURSE MATERIALE: videoproiector, prezentare Power Point “Culori şi nuanţe”, planşa “Culori calde – reci”, hârtie de împachetat albă (dimensiune 1,5 x 1,5 m) pentru pictură şi planşă suplimentară de aceeaşi dimensiune pe care sunt trasate operaţii de adunare şi scădere, ustensile pentru pictură ( tempera, guaşe, paletă, etc), carioca, ecusoane cu forme geometrice de diferite culori, oglindă de dimensiunea unui copil, CD cu muzică, eşarfe RESURSE TEMPORALE: 45 min. RESURSE UMANE: preşcolari – grupa pregătitoare, elevi din clasa I, educatoare, învăţătoare BIBLIOGRAFIE: 1. Coord. Elena Boca- Miron, Elvira Chichişan, ,, Documentar metodic ’’, Editura V&I Integral, Bucureşti, 2001 2. Liliana Ezechil, Mihaela Păişi Lăzărescu, ,, Laborator preşcolar- ghid metodologic ’’, Editura 3. M.E.C., ,, Programa activităţilor instructiv- educative în grădiniţa de copii’’, Editura V&I Integral, Bucureşti, 2005 4. Programa pentru învăţământul primar Conţinutul învăţării

V&I

Integral,Bucureşti,2001

Modul de

colectiv exerciţiul Răspund la întrebări: În poezie este vorba despre mâini. Ex: Ce culoare au obiectele? Care dintre acestea pot avea şi altă culoare? Ce alte obiecte de culoare(roşie. împărţirea ecusoanelor pe culori pentru formarea echipelor.)mai cunoşti? Dacă ai răspuns corect. pe nas. crt. pregătirea materialelor.. descriu ceea ce le sugerează culorile. 3. individual conversaţia . Iute batem din picioare. Care sunt culorile calde? (reci) Clasifică culorile: calde. rostesc împreună cu învăţătoarea şi execută mişcările sugerate de text. Pe urechi ne-a mai rămas. echipa ta va primi o bulină de culoare(roşie. Etapele activităţii Moment organizatoric Obiectiv operaţional O12 O4 Intervenţia educatoarei Intervenţia învăţătoarei Activitatea copiilor Amenajarea în prealabil a sălii. specifică culoarea. reci. urechi. Formulează întrebări referitoare la imaginile prezentate. denumesc obiectele din imagini. Intrarea organizată în sala Ael. Joc de intercunoaştere: Rostirea pe silabe a prenumelui însoţită de bătaie din palme.. Captarea atenţiei O10 O12 O1 O2 Ascultă versurile şi Rosteşte versurile: execută cu copiii “Mâinile le ridicăm mişcările sugerate de Pe cap noi le aşezăm text.. Vizionează materialul. dau exemple de alte obiecte de aceeaşi culoare. Şi apoi pe ochi. 1.. Intervine cu întrebări referitoare la semnificaţia culorilor: Ce sugerează fiecare culoare? 2. Palmele le lovim tare!” Urmăreşte Formulează întrebări corectitudinea referitoare la textul răspunsurilor. galbenă. Identificarea locului de către fiecare echipă în individual funcţie de culoarea ecusoanelor. Prezintă materialul “Culori şi nuanţe” Power Point. asociază culoarea unui fruct. Vizionează materialul. observarea colectiv materialelor..Nr. picioare. colectiv organizare a învăţării Metode procedee conversaţia şi Reactualizarea cunoştinţelor O5 observaţia individual conversaţia O6 O3 Prezintă planşa „Culori calde – reci”. cap. galbenă. poeziei: Despre ce este vorba în poezie? Prezintă oglinda astfel Ascultă versurile.) dar numai dacă spui din ce fruct ar putea fi produsă..

Activităţi O5 Copiii vor denumi şi în echipe conversaţia . explicaţia Aleg copilul al cărui în echipe contur urmează să fie realizat.O3 Ce alcătuiesc capul.. pictăm .. în echipe munca independentă 6. încălzire a mâinilor şi braţelor. “Fiecare echipă se va Dă startul pentru începerea lucrului. Anunţarea temei şi a obiectivelor O12 Intervine la alegerea copilului preşcolar care va fi aşezat orizontal pe hârtia de lucru.. explicaţia Conturează corpul colegului cu carioca. Etapa de creaţie şi de formare a priceperilor şi deprinderilor O10 O7 Propune audierea melodiei “Dans ungar”de Johann Strauss şi executarea unor mişcări în ritmul melodiei cu eşarfe. trunchiul şi membrele alcătuiesc corpul omenesc. Veţi avea mare grijă să lucraţi curat şi îngrijit.” Execută mişcările Audiază melodia şi Colectiv împreună cu copiii şi execută mişcări de educatoarea. Ceilalţi copii din echipă vor contura corpul colegului după care vom picta părţile corpului folosind culorile pe care noi leam repetat. rostind ritmat: „Pictăm. 5. colectiv observaţia 4. îşi aleg culoarea şi partea corpului pe care o va picta.şi picură/ Învârtim tare-n vopsea/ Ştergem. exerciţiul O8 O11 Asigură fondul muzical pe care copiii vor lucra.” Capul. Spor la treabă!” Ascultă indicaţiile şi în echipe încep lucrul.. “Astăzi vom realiza în echipe un desen intitulat *Corpul omenesc*Cum vom proceda? Un copil de grădiniţă va fi aşezat în poziţie orizontală pe hârtia pregătită. încât copiii să-şi poată trunchiul şi membrele? observa părţile _ corpului. “ Acum veţi începe să conturaţi corpul colegului după care fiecare dintre voi îşi va alege o culoare şi o parte a corpului pe care o va colora. ştergem petele. Ascultă explicaţiile..

După ce aţi terminat. Realizarea feed-back-ului O1 Dacă aţi aşezat corect Urmăreşte realizarea piesele(jetoanele) veţi corectă a sarcinilor. Alcătuim câte o propoziţie despre copilul desenat. Încheierea activităţii O12 Preşcolarii vor intona un cântecel de mulţumire elevilor din clasa I pentru că i-au invitat la această colectiv conversaţia . în echipe exerciţiul O9 Urmăreşte corectitudinea rezultatelor obţinute. în echipe exerciţiul 7. conversaţia 8. Fiecare echipă va rezolva exerciţiile de adunare şi de scădere care se află pe jetoane (foile decupate) şi veţi scrie rezultatul în căsuţe. O12 Urmăreşte realizarea corectă a sarcinilor. “Vă rog să întoarceţi foaia. în echipe exerciţiul Vor obţine imaginea corpului omenesc pictat. Cu ajutorul foarfecelor veţi decupa după liniile trasate. munca independentă Vor decupa după contur. obţine ceva interesant: un joc de puzzle. Veţi observa că pe verso sunt trasate linii. Veţi obţine mai multe piese (jetoane). Vor rezolva exerciţiile de adunare şi scădere. Vor aşeza jetoanele (piesele) cu rezultatele obţinute în căsuţa potrivită de pe foaia suplimentară.transdisciplinare O11 gandi la un nume pe care să-l dea copilului. vor scrie rezultatele în căsuţe. Vor specifica culorile colectiv părţilor corpului pictat. veţi aşeza jetoanele cu rezultatul obţinut în căsuţa potrivită de pe foaia suplimentară (care se află sub foaia pe care au pictat). Vor aşeza piesele jocului de puzzle. Iar jetoanele decupate de voi sunt de fapt piesele unui puzzle! Ce aţi obţinut? Cu ce culori aţi pictat părţile corpului? Educatoarea şi învăţătoarea vor aprecia pozitiv activitatea desfăşurată de către copii precum şi comportamentul acestora pe parcursul activităţii şi vor oferi bomboane de culoarea preferată a copiilor.” vor alcătui propoziţii pe care liderul echipei le va prezenta.

jud.activitate. Institutor I Olar Daniela Gradinita Selimbar. Îşi vor lua rămas bun. Sibiu .