Resursele economice

1) Definitia.
Totalitatea sistemelor si premiselor de care dispune societatea la un moment dat. (elementele naturale, umane, financiare, informationale si tehnologice)

2) Clasificarea.
→Resursele primare (create de natura): →resurse umane (populatia din punct de vedere cantitativ, calitativ si structural – nr. calificare, experienta etc.) →resurse naturale (fondul funciar, padurile, apele, zacamintele minerale.) →Resusresle derivate (/acumulate, create de om): →R. materiale (capitalul ethnic su forma de masini, utilaje, constructii, precum si sisteme de transport.) →R.financiare (de care dispune populatia, intreprinderile si statul.) →R. inovationale (cunostinte, experienta stiintifica, tehnologii.) →R. informationale (care permit agentilor economici sa cunoasca realitatea,sa ia deciziile cuvenite sis a actioneze.)

3) Trasaturi de baza.
1) Caracterul limitat → al resurselor econ in raport cu nevoile mereu crescinde, devin o

alta dominanta a active-tii econ si constituie continutul legii raritatii resurselor. 2) Legea raritatii resurselor → consta in aceea ca volumul, structura si calitatea resurselor econ si bunurilor econ se modifica mai incet decit volumul, structura si intensitatea nevoilor umane.

4) Rezultatul utilizarii.
Resursele econ reprezinta totalitatea elementelor care pot fi utilizate pu producerea de bunurile materiale si servicii destinate satisfacerii nevoilor. Ele cuprind 2 mari componente, si anume: →resurse umane si →resurse materiale

5) Costul de oportunitate. (/cost alternative, al alegirii)
→reprezinta valoarea celei m/bune dintre sansele sacrificate, la care se renunta atunci cind se face o alegere oarecare. →compara cea m/m ‘pierdere’ dintre variante sacrificate cu cistigul alegerii facute.

6) Prb. Funadamentala
Rezida in faptul ca la temelia organizarii si desfasurarii activ-tii econ se afla alegerea pe baza de alternative a celei mai rationale cai de utilizare a R. econ care st limitate.