You are on page 1of 2

MINIT MESYUARAT JPMS BIL 03/2010 SK.GOMBANNG LENGA MUAR TARIKH MASA TEMPAT PENGERUSI : 01.10.2010 :1.

30 PETANG : BILIK MESYUARAT : Pn. Hjh Normah Bt Hasshim

1.0 KATA-KATA ALUAN 1.1 1.2 Tuan Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir. Beliau mengharapkan agar perjalanan sistem maklumat sekolah ini ini akan terus baik dan cemerlang.

2.0 PENGURUSAN MAKLUMAT ASAS SEKOLAH. .2.1 Beliau meminta supaya setiap guru mengambil perhatian terhadap maklumat asas sekolah seperti maklumat individu guru, kelas, enrolmen pelajar dan sebagainya. Mulai tahun 2010 setiap maklumat yang diperolehi mestilah merujuk kepada data sedia ada pada guru data. PIPP Teras 2 Makluman;Semua 3.0 EMIS ONLINE 2010 3.1 3.2 3.3 Guru Besar mengharapkan agar setiap perubahan dalam maklumat guru, segera dimaklumkan kepada guru data untuk dikemaskini. Maklumat enrolmen setiap kelas dikehendaki dirujuk kepada guru data sekiranya berlaku perubahan ataupun tidak ada perubahan setiap 2 minggu.

2.2

Maklumat yang berkaitan dengan inventori dan stok barangan hak milik kerajaan juga perlu dimaklumkan untuk mempastikan ketelusan dan ketepatan data terkini. PIPP Teras 3 Makluman;Semua guru 4.0 SMM V4. 4.1 Guru Besar memaklumkan bahawa mulai tahun 2010 setiap data murid akan dikemaskini dalam SMM versi 4. Terdapat banyak perubahan dalam sistem yang memerlukan kerjasama guru kelas mengambil perhatian serius. Beliau juga memaklumkan bahawa perubahan pendapatan keluarga dan sebagainya perlu dikemaskini sentiasa..

4.2

4.3

Sebarang pertukaran maklumat pelajar mesti dimaklumkan kepada guru data SMM. PIPP Teras 2 Makluman ;semua

5. 0 DATA MAKLUMAT SISTEM LAIN 5.1 Pihak guru Besar juga mengharapkan agar semua guru yang dipertanggungjawabkan menjaga data lain seperti SSDM ,SBT,e-Perlu, eKehadiran,EKGSR,EgtukarGuru,SMKAA,ADAP,LDP,Headcount,emisonline,PTK, Pendaftaran UPSR Juga mengambil inisiataif mengemakini data terbaru mereka untuk tahun 2010. PIPP Teras 3 Makluman ;Semua. 6.0 HAL-HAL LAIN 6.1 6.2 Pn Rizana bertanya tentang perubahan data emis bagi dirinya yang melibatkan perlantikan ke DG41. Guru Data menjelaskan bahawa perlantikan hanya akan diubah setelah menerima surat perlantikan SPP sahaja. PIPP Teras 1 Makluman ;Semua. 7.0 UCAPAN PENUTUP .7.1 Guru Besar berharap sekolah dapat mengekalkan prestasi maklumat sekolah ini agar sentiasa dalam keadaan baik dan terkini serta mudah di akses oleh pengguna.

8.0 PENANGGUHAN MESYUARAT Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 1.15 tengahari. Disediakan oleh . Disemak oleh .