MASALAH PELBAGAI KECACATAN IDEA.

Mendefinisikan kepelbagaian kecacatan ialah kecacatan yang wujud atau ada pada seseorang individu itu secara seiring atau hadir bersama. Definisi dan ciri-ciri Kerencatan akal – kanak-kanak yang mempunyai daya pemikiran yang lebih rendah daripada daya pemikiran normal, mempunyai kemahiran penyesuaian diri yang terhad serta bermasalah dalam pembelajaran Kepelbagaian kecacatan sebagai mempunyai kecacatan kognitif yang mendalam atau kurang upaya intelek Sebagai contoh, kerencatan akal- buta,kerencatan akal-masalah otot atau tulang dan sebagainya. kelewatan perkembangan sebagai kecacatan Fizikal, kognitif, komunikasi/ pertuturan, sosial, emosi, adaptif iaitu lebih dari 1 kecacatan juga dikenali sebagai pelbagai kecacatan kesan terhadap komunikasi, pembelajaran dan perkembangan lain ialah mereka memerlukan pendidikan yang berbeza daripada program pendidikan khas sedia ada Masalah penglihatan dan kerencatan akal Memerlukan rancangan yang sistematik, spesifik dan efektif bagi mengatasi masalah yang timbul Perkembangan persepsi – proses mengumpul dan menggabungkan asas pengalaman sensori secara berperingkat melalui latihan yg spesifik dan berterusan bagi menghasilkan sesuatu yang mantap dan matang KKMP domain berperingkat Penggunaan konsep ruang, pemahaman bentuk, pengamatan mempengaruhi pkembangan kognitif Kanak-kanak kurang upaya pelbagai. mempunyai gabungan pelbagai ketidakupayaan yang mungkin termasuk pertuturan, pergerakan fizikal, pembelajaran, kecacatan akal, penglihatan, pendengaran, kecederaan otak dan mungkin lain-lain. Mobiliti fizikal selalunya akan menjadi kawasan keperluan. Pelajar-pelajar ini mungkin mempunyai kesukaran mencapai dan mengingat kemahiran dan atau memindahkan kemahiran ini dari satu keadaan kepada yang lain. Sokongan biasanya diperlukan melampaui batasan bilik darjah. Sering terdapat implikasi perubatan dengan lebih teruk kurang upaya pelbagai yang boleh termasuk pelajar dengan cerebral palsy dan autisme yang teruk dan kecederaan otak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful