Popper Péter - Praxis avagy angyalok a tű fokán

POPPER PÉTER

PRAXIS
avagy

ANGYALOK A T Ű FOKÁN
Vallomás a lelki gyógyító ritka diadaláról és gyakori bukásáról

© Popper Péter, 2007 Borítóterv: Kocsis József Boritófotó: Cziglán Tamás ISBN 978 963 7168 84 0 Kiadja a Saxum Kiadó Bt. Felelős kiadó: Jenéi Tamás Felelős szerkesztő: Palcsó Mária Tipográfia és nyomdai előkészítés: Colortipo Kft. Nyomtatta és kötötte a Kaposvári Nyomda Kft. - 270243 Felelős vezető: Pogány Zoltán igazgató

1

Előszó, mottó és bevezetés helyett
Ez a könyv tulajdonképpen napló. Rólam és klienseim közös munkájáról szól, természetesen felismerhetetlenné torzítva a szereplőket. Miért írtam? Azért, hogy eloszlassam a pszichoterápiát díszítő irreális várakozásokat és a csúfolódó kétségeket. Az alcím a középkori skolasztika nagy kérdésére - Hány angyal fér el egy tű fokán? - utal. A pszichoterápia hatékonyságáról időnként fellobbanó eszmecserék realitása és irrealitása körülbelül e régi vitáéhoz hasonlítható. Úgy vélem, egy angyal biztosan elfér a tű fokán. Ha nem túlságosan kövér. Kerültem a szakmai tolvajnyelvet, a terminus technikusokat, vagyis a felesleges tudományos nagyképűsködést. A történeteket és lelki dinamikájukat mindenki megértheti, aki betöltötte nyolcadik életévét, közepesen értelmes - és meg akarja érteni. Nem törődtem a kronológiával sem. A történetek egymást hívják, mint tisztességes szabad asszociációk. És még valami. A gyógyító praxis két ember szoros érzelmi kapcsolata. Ha ez a szimmetria felbomlik, vagy nem jön létre, az egészet megette a fene. Szó sem lehet a kliens alárendeltségéről és a terapeuta bálványozásáról. Mindketten érzelmileg érdekeltek a munkában. A terapeuta adott érzelmi pillanatban szülő vagy szerető is lehet, a kliens a gyereke, vagy akár a nagymamája. Megkapják a nekik szóló eredeti érzelmeket, és ezeket élik újra a terápiás helyzet biztonságában. A szakmai tolvajnyelv ezt nevezi indulatáttételnek és viszont indulatáttételnek (átvitelnek). Tehát a terapeutának csínján kell bánnia a kliens felé irányuló érzelmeivel, esetleg megkívánásaival, dühével, unalmával. De ezek léteznek, ezért talán nem lehet tőlem rossznéven venni, ha néha - a teljesség kedvéért magamról is írok. Még valami: a történetek legnagyobb része az enyém, abban az értelemben, hogy én voltam a terapeuta. De az én részlegemen (tizenöten voltunk) minden délben esetmegbeszélés volt. Ennyi év távolából tévedhet az emlékezetem. Lehet, hogy annyira megtetszett egy-egy történet, az idők folyamán annyiszor idéztem, hogy ma már

2

tévesen a magaménak érzem. S a közös munka értelmében az enyém is. De tudatosan plagizálni semmiképpen sem volt szándékomban.

Ne bízz a fiatalban!
Az ősidőkben harmincöt éves kor alatt senkit nem neveztek ki ítélkező bírónak. A pszichoanalitikus-képzést is úgy építették fel, hogy csak az „emberélet útjának felét" elérve dolgozhatott önállóan az analitikus. Nem volt szamárság. Amikor egyetemi diák voltam, lélektani tanulmányaink felett egy angyali és egy ördögi név villódzott. Az angyali arany fényt sugárzó: PAVLOV, a sátáni sötétséget árasztó: FREUD. Nem kis időbe telt, amíg felfogtam mindkettejük zsenialitását. Mindkét névhez tartozott egy-egy legfontosabb fogalom: Pavlovhoz a feltételes reflex, Freudhoz a tudatalatti. Mindkét fogalomhoz tapadt egy-egy politikai értékítélet: a feltételes reflexhez a haladó szocialista felfogás, a tudatalattihoz a rothadó burzsoá ideológia. Ilyen egyszerűnek látszott akkoriban a világ a Pesti Barnabás utcából. Amikor már friss diploma volt a zsebemben, először egy barátom fordult hozzám. Elégedetlenek voltak vele a nők, rossznéven vették, hogy „túl hamar elkészül." Ez a szexuális probléma hiv atalosan az ejaculatio prae-cox elnevezést viseli. - Te vagy a pszichológus, segíts rajtam. Az eset világos volt: idegrendszeri izgalom és gátlás. - Tudod mit? - tanácsoltam szakszerűen. - Szeretkezés előtt gondolj valami szomorú dologra. Akkor csökkenni fog a vágy és tovább tart az aktus. Két hét múlva megölelt örömében. - Zseni vagy! A legszomorúbb dolog, amit életemben láttam, a Pozsonyi úton heverő halottak voltak, az ostrom alatt. Es most már tényleg sokkal tovább bírom. De öthétre rá már üvöltött velem: - Te hülye, te! Egy perverz disznót csináltál belőlem! Ma ott tartok, ha megyek az utcán és eszembe jutnak a Pozsonyi úti hullák, már tápászkodik a farkam!

3

hogy őt választották a sok gyerek közül. Rádöbbent. Egyszer eszébe jutott. amiben állandóan részesül. talajtalanná vált. egy indulatos veszekedés alkalmával mondták el a szülők. József András állt hozzám legközelebb. aki nagy hatással volt rá. a gyerekek többsége trauma nélkül. Úgy érzi. rabbiból lett pszichoanalitikus. érzelmileg ijesztően elmagányosodott. Rájött. Ha az örökbefogadást kezdettől nem titkolják. aki segíteni akar a szenvedőkön. Találkozott egyszer egy orvossal. öreg terápiás rókák között. görög és latin fordításáról írt doktori disszertációt. Öngyógyítás A Trefort utcai SZTK-ban dolgoztam. vagy csak megbizonyosodni a sejtésről . de valamiért nem sikerült. akinek rosszkor. dühös atmoszférában megtudni. hogy mindig neki kiszolgáltatott emberekkel foglalkozhat.elviselhetetlen. hogy örökbefogadott. az. Tetszik neki az orvosi kaszt latin nyelvű zártsága. Vonzza a hatalom. egy tizenhat éves fiúval. Vonzza a helyzeti fölé ny. Meggyógyította. Aztán a lelkek papi vezetőjéből a lelkek tudományos szolgája lett. Ezt a hiányt a segítőszakma művelésével kompenzálja. hogy orvosi foglalkozása védi őt a betegségektől. Rettenetes traumaként zuhant rá. hogy ő tulajdonképpen jó ember. sőt gyakran büszkén fogadja. Nekem már akkor is az volt a véleményem. hogy a szülők felmondták a kapcsolatot. Első kliensemmel kínlódtam akkoriban. Joga van belekukucskálnia emberi életek titkos tartományaiba. Sejtette vagy nem sejtette. hogy hazugságra nem lehet tisztességes emberi kapcsolatokat építeni. mint kezdő pszichológus. Vannak orvosdinasztiák. értesülni piszkos történetekről. hogy Isten és ember között csak a pap és az orvos helyezkedik el. hogy lelki korcs. De ezt a tényt sok év múlva. Dr. 4 . a fiú ezt a közlést úgy értékelte.Miért lesz valakiből pszichológus? Szeretne orvos lenni. aki fiatal korában a Kohelet (Prédikátor könyve) héber. indulatos. mert nincs benne elég szeretőképesség.

hogy embersorsokba kukucskálhatsz! És akkor nem lesz semmi baj. és a segítségét kértem. felelősségérzetétől hajtva. konzultál idős kollégájával. 0 pedig hamar rájön majd. hogy moziban vagy csajozva töltené az időt. néha öngyilkosságon törte a fejét. hogy rendszeresen tisztáznátok a kettőtök kapcsolatát.Tűrjed fiam. de egyre rosszabbul lett. apáddal. sűrűsödtek időnkénti dührohamai. Csak az íróasztalán égett egy lámpa. 5 . Egy életre. ne hazudj magadnak! 2. Szorongásai felerősödtek. hogy mer nem gyógyulni. Ezért egy délután felhívtam József Andrást.Tudod. S ahelyett. hiszteroid reakciói szökésen. mint a betegről. ennyi hiúsággal folytatni. . amikor annyi energiát fektetsz ebbe a terápiába. élveztem a helyzetet. Te is gyanús vagy. folyóirat a földön is. ennyi nárcizmussal. indulati szintre csúszik a terápia. Elnémultam. romlásával büntetni tud téged. Nagyon -nagyon bántott a kudarcom. Ne akarj hatalmat emberi lelkek felett! 4. ez így nem fog menni. Legyen rendben a szexuális életed! 3. hanem a sértődöttséget. Mert inkább rólad van szó. hogy a tünetei javulásával jutalmazni. hogy a pszichológia számodra is öngyógyítás.Nagy ambícióval foglalkoztam vele. Az anyáddal. Vegyél erőt voyeur hajlamaidon! Ne élvezd. akik hangsúlyozottan segítőpályára mentek. hogy ne zavarjon a munkádban. Estére magához hívott. Péter. nem annyira a kliensért érzett aggodalmat hallom ki a hangodból. hogy nincs bennük elég képesség a szeretetre. ahelyett. De az öregúr becsaphatatlan volt. Mindenütt csupa könyv.Ne rémülj meg! Nem kell angyallá válnod! De négy dologra ügyelhetnél. 1. És igyekezz rendbe tenni a lelkedet! Tudod. Lehet. nem raksz rám túl nagy terheket? .Ezt a szakmát nem lehet ennyi erőszakos becsvággyal. Ahogy hallgatlak téged. A lecke fel volt adva. . Azt gondoltam róluk. . a szoba félhomályba borult. Es fölfedezték magukban ezt a hiányosságot. A dolgozószobájában fogadott. De ő folytatta. és a segítőpályával ezt kompenzálják. testvéreiddel való viszonyt illetően ne csapd be magad. Megdermedtem. . A fiatal pszichológus. nekem már rabbi koromban kicsit gyanúsak voltak azok. Bevallom.András bácsi. ha ezt a pályát választottad.

a feleségem és a kisfiam ott maradt a lágerben. hogy túléltem. S most. Fényképek. Kényeztetem magam. mégis megtörtént." De ez nem volt igaz. Maga? . A reményt itthon adtuk fel. ami nem történhet meg. Itthon kiderült. Halálhumor? Kínvigyor? „Hol voltál? A postán. Hazafelé megismerkedtem egy asszonnyal. sokszor bele az éjszakába. A fényképe megjelent a Vöröskereszt lapjában. róluk. figyelt. Hogy tanúja lehettem annak. ugrattuk egymást. hogy megússzam. hogy ön zsidó. Karitatív természetű asszony. örülök. egy legyintéssel elutasította. . feleségül vettem.A krematóriumok környékén sokat fütyörésztünk.Talán akkor is megért. Több mint harmincan 6 . a keresztény Európa közepén. Egy nagyon öreg ember állított be hozzám. Kávéval kínáltam. rendelőnek kinevezett albérletembe. Zene szűrődött be. Nagy csendben vittük a nyakunkban a halottainkat. Elhallgatott.. . Én elég önző és szerencsés voltam ahhoz. nevettünk. hogy részese lehettem ennek az iszonyatnak.tette hozzá. Hosszan nézett rám... ..A legjobb cigarettát szívom. évtizedeken keresztül. Lassan és vontatottan kezdett beszélni. Elveszett gyerekek. Összekapaszkodtunk.. De különben is jól tudtuk. Kitüntetést kapott. Én deportálva voltam. 0 a két kislányát és a férjét siratta.Én még kisfiú voltam. születésnapok. A szeretet apostola. Leroskadt egy karosszékbe és hosszan hallgatott.Szerelem? Dehogy volt ez szerelem. hogy mi lappang a hallgatásunk mögött. amikor hazaérkeztünk. Ott voltam az embermészárszékben.Az ítélet Akkoriban épphogy megszáradt a tinta a diplomámon. Mit adtál fel? A reményt.. Talán már hatvanéves is elmúlt. És ez nem is sikerült rosszul. A szüleimmel bujkáltunk hamis iratokkal. Szóval a feleségem. .A nevéből gondoltam. Hosszú évek óta dolgozik a Vöröskeresztnél. Két kétségbeesett ember próbálta újrakezdeni az életét. mintha megelégelte volna a borzalmakat. . és vastag sugárban engedte ki. Én különben jogászember vagyok . éhező beduinok.. Rágyújthatok? Mélyen leszívta a füstöt. Ünnepeken mindig szóval is megemlékeztünk. Most valami jubileumuk volt.. hogy egyetlen rokonunk sem maradt életben. Krisztus után kétezer évvel. Régi történetek. —Vivaldi? —A főbérlő néni szeret zenét hallgatni. Soha nem akartuk letenni ezt a terhet.

Különösen sok vér tapadt a kezéhez. az mindörökre gyilkos marad.Nem. A cigánytábor lakói közül. Igen egyenes tartása volt. amint ítélkezett önmaga.Ezért nem jövök el én sem. . a felesége és a világ felett. a világ ilyen kegyetlen. Visszaült. Mélyet sóhajtott.. Feleljen! Felállt és fölém magasodott. Odakint már égtek az utcai lámpák.Ezért. Most egymás szemébe néztünk. Én már nem tudok új kapcsolatokat létesíteni. hogy együtt éljen-e valakivel.Feleljen! Én is feltápászkodtam. aki egykor kapó volt. . Nem azt kérdezi.Háromezer forinttal. . Még Mózes is. Visszavonhatatlanul. .mondta egy idő múlva -. Az ítélet elhangzott. . hogy „Ne ölj!"? . Néztem ezt az öregedő férfit. egyedül fogok meghalni.Jó éjszakát. mint Bergen-Belsen egyik legkegyetlenebb kapóját. Elment.Nézze .Honnét tudja ezt ilyen biztosan? . Ha elválok tőle. Ezek nem feldolgozható dolgok. . Ámbár erre a kérdésre Jézus sem tudott felelni.. Gárdonyi regényének. . Ez az én munkám ára. A magányos halált választotta. Az esküdtszék „bűnöst" mondott.. az a maga számára mindörökre kapó marad. De nem szívesen fogadom el. hogy együtt élhet-e egy kapóval. az Isten rabjainak az 7 . Azt kérdezi.Egyedül fog meghalni.Azt hiszem.Mert jelen időben fogalmaz.felismerték. . S ebből kitűnt. én nagyon magányos ember vagyok. Maga már döntött. .Es mit döntöttem? . és beszélgessünk róla. De együtt éljek egy kapóval? Lehetséges ez ? Mit tegyek? Maga nagyon fiatal.Felelek.Jó éjszakát.Miért.Mivel tartozom? . A csend közénk zuhant és ott maradt. ahová nem volt érdemes megszületnie. Aki ölt. Az igazság? Jöjjön el még.Ilyen kegyetlen lennék? . de a lélek doktorává avatták. ..Ezért mondta. Amíg utánanéztem. Csak még nem tud róla. ha ennyi az igazság ára? . hogy aki egykor kapó volt. . .

utolsó mondata jutott az eszembe: „ A szívet azért rejtette el az Isten. hogy senki se lássa." 8 .

S ahogy szólt a muzsika.. A rabbi tanácstalanul tétovázott.A rabbi. Rabbi? Tulajdonképpen haszid rebbe volt. Már nem vagyok rebbe. hogy egyszer. főtisztelendő úr? . úgy tünedeztek el a halottak. Te csak mindig várj. 9 ..Már nem hiszek Istenben. régies öltözetű idegen férfiak és nők ülték körül az asztalt. De nekem nem megy. amikor megzörgették az ablakot. Felkeresnek lelki tanácsokért. A rebbe felismerte. A nagykállói haszidok közül való volt. várj.Azt nem tudom. Várj. De most otthagytam őket.. vagy a hite az embert? . . Ha az Isten neked rendelt.És most miből él? . kék mezőben Sétál egy madár. Majd megvirrad már. hogy csikósnak öltözve maga Illés próféta látogatta meg. már üres volt a szoba. Tizennégy évig éltem közöttük.. Zöld erdőben. Lassan felismerte. Elgondolkoztam. Hogy is van ez? Az ember hagyja el a hitét.Miben segíthetek. -Miért ? . De micsoda madár. amikor a nagykállói rebbe hazatérőben volt a zsinagógából. Egy csikós hajolt be rajta és furulyázni kezdett egy dallamot. Tiéd leszek már. El lehetett kezdeni a szédert. madár. akik igencsak szent társaság ma Amerikában. Nem lehetett megtartani a szertartást.Ne nevezzen így. Engem oda vár. Ennek emlékére éneklik csak Magyarországon a szédereste végén: Szól a kakas már. hogy ezek családjának a halottai. Idehaza. zöld a szárnya. Ám egykor. Fennmaradt a legenda. ami sokkal magasabb rang a rabbinál. .Minden rebbe hívő? . s mire véget ért. Kék a lába. aki a Jóistennel harcolt A rabbi eléggé elrongyolt állapotban volt.Az egykori híveim bíznak bennem. Az én rebbém már irdatlan messzeségben élt ettől az időtől. A halottak pedig tisztátalanok. hogy családjával az egyiptomi kivonulás emlékére megülje a széderestét.

Már megpróbáltam. Igazi sivatagi hang. Szánalmasan elmosolyodott.Bűnt követ el? ..Például szalámit eszem vajas kenyérrel. Azt felelte: Most már van! . . Nem megy. -Nagyon is jól tudom. Egy hatalmas 10 . ez hülyeség? Tudja. .Valahányszor elkövetem a bűnt. Hiába.Ne haragudjon. . Ott álltam az utolsó istentiszteleten. Szóval. bűntudat. De a dühöm. .. ahová való. -Csakhogy ? . De magánál nem erről van szó.Mondja. Kényszer. így naponta kettőt sértek meg. És megkérdezték. No de mégis. . Miért harcol vele.. Lézerrel összekötötték őket. Csakhogy.. Ezt nem akarom. .. Nem csak a hitetlenségem. Csak hát.Nézze. Ma már nyilvántartott funkcionális szívbeteg vagyok a gondozóban. abból. Én is tudom. . továbbra is? Egy kozmikus méretű fantáziával. Ilyen tablettákat szedek. Elsírtam magam. Kissé sokáig tart. -Hanem ? . ..No.Tudom. . hát Isten szempontjából. Jórészük a Templom lerombolása óta nem tartható.A nem létező Isten szempontjából...Hagyja abba... Az életemből elpazarolt esztendőkért. Valami kényszer lett belőle. nem lehet. hogy hatezer éve üvöltenek a kostülkök a templomok tornyain.. . Miért nem elég magának. hogy az évezredes imádságok ereje mégiscsak létrehozott valamit? Vagy valakit? Egy akkumulálódó kozmikus erőt? Egyszer olvastam egy krimit. A tiltásokról nem is beszélve. van-e Isten. Ezt a gomolygó fikciót. A világegyetemet telerakták komputerekkel.És mit tesz ennek érdekében? .És hogy halad? . Ebben nincs hiba. Ismerem az összes pszichológiai hülyeséget. De hát megpróbáltam. szívrohamot kapok.Szóval. hogy valamennyit megszegem.Tudja..Tudja. . És mit tehetek önért? .Mit tegyek? Ez az én bosszúm..Üdvözlöm kolléga úr. hogy nem technológiáról van szó. Hitetlenség? Meggyűlöltem az Istent. Meg akarok szabadulni tőle.így is mondhatjuk. Az imádatot és alázatot követelő senkit. önbüntetés. Átvillant rajtam. 613 parancsolat van. Megszólaltak a sófárok.Kettőt? . hogy Istent kidobta a lomtárba. elhatároztam. . hogy magamat büntetem. amiből én? Halványan elmosolyodott.Egész jól.

s meg nem bánja esküjét: Pap vagy te mindörökké.Ne harcoljak ellene tovább? . Nem lesz baj belőle? . Ha újjáépülne a Templom. hogy hitetlen papja van.De igen.Az én felelősségemre.Hagyjam abba a bosszút? Félek. Amit maga teremtett és most maga ellen támad. ami a világűrben lebeg. egy szívroham után. . Én pedig ebből a beszélgetésből elloptam egy könyvem címét: Az Istennel sakkozás kockázata." Mindörökké. hogy megnyerte a játszmát. . A kohaniták Áron papi törzséből származnak. hiába próbálkozik.Most van baj. az Isten mindig tud új figurákat teremteni a táblára. . A semmit nem lehet megsemmisíteni. Véletlenül nem kohanita maga? . Egy projekcióval. Hát nem emlékszik a zsoltárra? „Megesküdött az Úr. csak ők tölthetnék be a papi funkciókat.ürességgel. 11 . Megtörten távozott. De nem foglalkozott tovább a parancsok megszegésével. Elég büntetés az Istennek. Istent nem szabad cukkolni.Úristen! Egy kohanita. Egy napon ott marad holtan. És maga le akarja dobni a papságát. Az ember nem sakkozik az Istennel Mert amikor már úgy látja. A szívrohamai elmúltak. 0 mondja magának: Legyen meg a te akaratod. aki az Örökkévaló ellen harcol.

Egy hatalmas. ígéretekkel megvesztegetni őket. az ismeretlen rejtett veszélyei. amelyik oda belép. Még önmaguk előtt is. A gyerekek által rendezett cirkuszok. Van ilyen? Gyerekek lelkében bizonyára van. Az ősembe r félelme szivárog át az évezredeken. Becsukódik már a szemem. egy szálka kivétele. a kívánság beteljesedik. a simogatás bizony elűzi az ördögöt. milyen iszony lehet egy injekció szúrása.de szóba lehessen állni velük. Miféle pánik tapad egy fogorvosi műszerhez.mind magában hordozza a testi épség súlyos megsértésének a lehetőségét. De a gyerekek. csak a páros kockakövekre lépnek. hátha ettől bekövetkezik. a tehetetlen kiszolgáltatottság felsőbb hatalmaknak. ujjuk bütykével alulról felfelé lekopogják a szerencsét. jó Istenem. és pénteken. Van egy Mofli nevű cicája. s a bogár. a körömvágás és a hajvágás .. kérlelni lehessen őket. 13 -án nem kezdenek új vállalkozásba... Felnőttekében is. hátha a balszerencse elszégyelli magát. Átkozódnak. hogy beleláttak a kártyáiba. undorító légy tette tönkre. fajtájára nézve 12 . de megijednek a saját rontó hatalmuktól. hogy a sötétben szabadabban áramlanak a gonosz erők. ha fekete macska szalad át az úton. De a tiéd nyitva Atyám. Egyáltalán: megérzik. szellemek. vigyázz reám! A kislányt eredetileg Katinak hívták. Földre rajzolt kis négyzeteket mágikus tilalommal ruháznak fel. s az érintés. halál fia. barátkozni lehessen velük. Tőlem kapta. félnek kimondani a rossz gondolataikat. Ma már a Rongymacska nevet szereti. sőt szülő-szerű lények legyenek.. Felnőttek kizárólag buta mágiákat űznek: hátramenetbe kapcsolják a kocsijukat. hogy ha valakinek rosszat kíván és a lehelete éri. Még közel van hozzájuk az ősi mágikus gondolkozás: némelyik fél attól. démonok . csak azért is kimondják őket. akik inkább legyenek istenek. akiknek megeshet a szívük a reszkető kis manón: Én Istenem.A döglégy Ez a bolond történet egy tönkretett életről szól. Amíg alszom. egyszóval felnőttember -szerű. de ők szégyellik és letagadják. könyörögni lehessen hozzáj uk.

ott maradt. Jézus értünk megtöretett teste. s kis babakocsijában sétálni vitte. Tiszta volt az ostya. Ám egyszer. rákos daganatokban elpusztult szeretők után? A mindennapi élet ezernyi gondja és megaláztatása után? Egy légy miatt? Igen. Egyetlen percig nem figyelt a babakocsira. a csápjait dörzsölte. hogy ilyen a világ rendje. ami megvédett mindenkit a sötét erőktől. szeretet. berendezkedett. s egy könnyet is hullathatnak Kati életéért. az emberek elismerően bámulták ezt a tündöklő tisztaságot. fény és simogatás . Mind a ketten ragyogtak a Körúton. saját fehér nagyi -ruháját naponta kimosta. kötényestül. Ha váratlanul hozzáérnek. a felnőttek és az elvetemült gyerekek gonoszságával. biztonságot adott a csak hírből és óvodai fecsegésekből ismert hihetetlen veszélyekkel. amit nem volt szabad leejteni a nyelvünkről. Zöld szárnya volt. amiben talán ez volt a legfontosabb. Egyetlen egy percig. Az unokáját minden nap tisztára sikálta a lavórban. egy óriási fekete döglégy ült a baba homlokán. S amikor odanézett. mint egy rongybaba. És a gyerek rémült hessentésére sem repült el. Inkább szoruljon össze a szívük. egyetlenegyszer Kati egy gombóc fagylaltot vett magának az utcai árustól. Rongymacskát . aki a kislánynak bebizonyította.jórészt a nagymamája nevelte. Egyáltalán: tiszta volt az egész élet. O is naponta fürdette a lencsibabát. reggelre akár katonásan meg is állt volna a földön szoknyástul. amihez hozzábújni ugyan nem lehetett. a betegségekkel szemben. Kati tudta. Egy légy miatt. vöröslő szeme és nyugodtan mosakodott. Hölgyeim és uraim! Okos felnőttek. áttetsző szárnyát lebegtette. diktatúrák pokla után? A megöregedés kínjai után. a ropogós blúzról nem is beszélve. a töretlen tisztaság. tiszta az unoka. de csodálni igen. Tiszta volt a nagymama és a lakása. tiszta ruhát és főkötőt adott rá. élettelenül himbálózik. A nagymama pedig tisztaságmániás volt. amely mögött elsötétült az addig ragyogó világ. ami örökre összetörte a tündöklő tisztaság bűvöletét.akkoriban még Katit . kikeményítette. hogy hiába minden tisztaság. tiszta a szeretet. egy légy miatt. Egy légy miatt. Ne mosolyogjanak. Maga volt a megtestesült Gonosz.himalájai rongybabamacska. tiszta a baba és a kocsija.a sötétség erői 13 . lágerek után. azonnal halottnak tetteti magát. Hogyan? Világháborúk után.

saját vállalkozása lett. filmben. Buta pánik? Hisztéria? Fóbiának nevezett kóros félelem? Ok os pszichiáterek. ismeretlen szorongásokkal telítette. hogy soha nem bántja. amikor kimerülten elaludt. Védtelenül maradt a hatalmas világban ez a kicsi lény. s a légy szállt a homloka körül. telepedett le a párnájára. Minderről nem lehetett többet beszélni. hogy a léggyé vált szörny saját magában lak ik. A szülői tiltások mögött ott volt a légy. akkor sem tudott volna tőle megszabadulni? Néha azt gondolta. megőrző buzgalmon. állt a talpán. hogy a dö glégy zúdítja az emberekre az összes általa okozott szenvedést. saját lelkével tudott érezni. a légy tiltakozott a csápjaival. hogy a légy tönkretette az életét. tudott szeretni. művelt pszichológusok eredménytelen terápiája? Hipnózis? Pszichoanalízis? Titkos ezoterikus beavatások? A jóga? Misztikus szerződés hangyákkal. Sok tudományos könyvben. ha kellett. terrorista vagy kegyetlen diktátor. aki csak a saját fejével tudott gondolkozni..átlopóznak minden törődésen. Ekkor már nyilvánvaló volt. Tudta. kiváló segítőre lehetett találni benne. De a légy szentté.. A törekvő becsvágy a légy miatt vált mindig hiú próbálkozássá. pappá is avathatta volna. A szív valamelyik kamrájában? Vagy pitvarában? S ha férfinak született volna. A félresikerült szerelmek. miközben senki nem sejthette. A megszületett gyerek betegsége a légy rontása volt. versben. Isten beszélgetőpartnerévé a megszabadítás reményében. nem öli meg őket? Mindez semmit nem ért.. szúnyogokkal. senkivel. utálni. s oha. megvédte magát. de nem találta. amikor angolul kellett volna megtanulnia. házassági csalódások mögött. legyekkel. Buddha beszédeiben kereste a választ a döglégy hatalmára. ha kellett. a légy mosakodott. a vallásos tisztaság szentségén.. hogy akkor talán gyilkos lett volna. Hogy a saját szenvedése a titkos titka kérlelhetetlenségének. regényben. a Bibliában. a légy járt mögötte csúfondáros táncot a balett órán. Ötvenhárom éves lett. Közben karriert csinált. irgalom-nélküliségének. Ki tudja követni a lélek titkos útjait? Vajon ma elmondható-e ez a történet? Nem csal mosolyt még a legjobb indulatú ajkakra is ez az óriásivá duzzadt gyereki fantázia? Nem ítélik-e egyszerűen hülyének? 14 . nagyszerű nőt nevelt a gyerekéből.

mondom az áldást. De láttam az arcukon.El. Nem vagyok pap. Talán segít rajta: Előtted Mikáel. aki túl az ötvenen. és a születésnapomon apa valamit súgott az öcsém fülébe. ami keveseknek adatik meg. hogy fel ne ébredjen. árulta el soha. Tizenhét éves voltam. És fölötted az Isten kegyelme. De ami az ember homloka mögött van. odaát talán felelni fognak? Akkor nem is lesz olyan borzalmas a halál. Es mégis: ez az egyetlen. hogy mit. Az a döglégy már biztosan nincs életben. jó halálnak tartotta. Egyikük sem. Balodon Uriel. A fohász: Uram! ne vegyél el mindent! Héberül így mondják: B'ezrát háSém. • Nézem a mellettem alvó Kati álmodó arcát. ami kínoz. Ha Rongymacska Istene is így akarja. ha nagyon érdekli. Mögötted Gábriel. Tulajdonképpen nem nagyon félt.pszichológiai vizsgálat ürügyén beszélgettem egy háborús bűnössel. soha nem pusztul el. Maga hívő? Mondja. . de óvatosan Kati fölé tartom mindkét kezemet és nag yon halkan.Elmondja? .Egyszer . De egyvalami visszatérően kínozta. Rövidesen meghalok. 15 . Jobbodon Rafael. életében először nekem mondta el ezt a történetet.kivégzése előtt . hogy fontos.

hogy valaki a Genezáret-tó partján az igazságról prédikál. pihenni egy kicsit. Akkor a sarukészítő szólt a kardkovácsnak: Koma. a prófétákkal. Ma csoda csak a csendes. S eljut oda. Mert az évezredek során más lett az emberek lelke is. mint a régi időkben. És kedvesek lesztek. harmincnégy tudományos fokozattal rendelkező szemtanú jelenlétében. Akarjátok.. csendes meditatív csodák. talán Márkus legjobb barátja egy kis idő után halkan megszólal: 16 .Mennyiben lett más? . és ahol egy' pillanattal azelőtt Márkus professzor üldögélt. Vagyis a léleknek is nyitottnak kell lenni a csoda. és egyszercsak azt hallod. csak másféle csodák történnek. A neves tudós elefánttá változott! Ez csak elég látványos csoda.Hogyne lennének . Először is halálos nagy csend lesz. tessék eljönni velünk. vagy a víz borrá változása. majd valami ilyesmit mondtok: Biztos fáradt tetszik lenni.. menjünk oda! Hátha mond valami fontosat..Nézd csak! Kétezer évvel ezelőtt Júdeában híre járt. Jézussal. hogy siessünk oda autóval. én a tanárod vagyok. hogy a Velencei-tó partján az igazságról prédikálok. látványos csodái.Mózessel. mint az ókor lármás. mi nősített kutató üli körbe az asztalt. de semmivel sem kisebbek.Elefántcsoda Azt kérdezed tőlem: . Epheszoszi Homályos Hérakleitosszal és Assisi Szent Ferenccel egyetemben lelki zavar vagy betegség eredményének tartja majd.felelem én -. halottak feltámadása. különben minden látomást. Mit teszel? Hát szólsz egy haverodnak. elhívást elmebajként fog értékelni. professzor. mielőtt a mentők kijönnek a Popperért és beviszik a zárt osztályra. a transzcendencia befogadására. Csupa nagydoktor. nem? Mi fog történni? A csoda megvalósult.Manapság miért nincsenek csodák? . tudományos ülés van az egyik egyetem könyvtártermében. hogy egész kultúránkat . . egy hatalmas elefánt lóbálja az ormányát. Talán. állítólag szereted az óráimat. Mohameddel. Namármost. befelé forduló lelke knek jár. A döbbenet csendje.. a tenger szétválása. Ám hirtelen reccsenve összetörik az egyik karosszék. hogy csináljunk egy kísérletet? Játsszunk egy nagy csodával! Mondjuk. meditatív. Buddhával.

Hogyan került oda? Vigyázat! Ez az igazán kritikus és veszélyes kérdés. férjek és anyukák. tudod. Most minden tekintet Szatmári akadémikusra. jöjjenek már érte! És értejöttek. nem viccelek. Nincs tévedés. — A hangja könyörgőre fordult.Géza tanár úr! — mondja helyettesének. Szállíttassa el! A bölcs öreg portás az állatkertet hívja: könyvtár. aki az újságból felnézve.. Egy óra múlva már az elefánt házban csemegézett. Végül megkérdezik: . tedd meg a szükséges lépéseket az elefánt eltávolítására! Mégse tarthatjuk örökké a könyvtárban! Az adjunktus már tudja. Ja. ne hülyéskedj!.kérdezték a feleségek.Na.. hogy Márkus professzor változott elefánttá. Számára ütött a cselekvés órája. egy elefánt került a könyvtárba. mint tudjuk. a főnökre tapad. leteszik a kagylót. most megmutathatod. Es a harmadik.Szilágyi doktor. Hülye viccnek tartják. kérem.Zoli. a Márkus Zoli.Bíró bácsi. De senki sem hülyéskedik.Misikém. Az elefánt ügyesen mászott le a lépcsőkön és helyet foglalt az érte küldött teherautón. nagy ívben kikerülik az állatot és kiosonnak. És Bíró bácsi nem meri megmondani.Semmi különös.. hogy megérdemelten kerültél a könyvtár élére! És Szilágyi doktor megcélozza a végállomást a portás személyében: . intézkedj! A docens égnek emeli tekintetét és az adjunktushoz fordul: . Mindenki mélyen elmerült a sajtó külpolitikai hírei között. Az ajtót kulcsra zárják. És senki sem akadt. vagy a televízió meccsközvetítését bámulta. elefánt stb. mi volt a konferencián? .Az isten szerelmére. Hogyisne! Még bekasztlizzák a diliházba.Tudja a fene. . . A legbátrabbak benéznek a kulcs lyukon. Elefánt van a könyvtárban. 17 . . A csoda harmincnégy szemtanúja szinte megnémulva tért haza. vállvonogatva elmondta volna az igazat: . aki tavaly jött haza Belgiumból. csak az elefánt topog és lóbálja az ormányát. -Kérlek. Egyszercsak ott volt. hogy a dolog a tanársegédre tartozik: . elefánttá változott. . A tudományos ülés résztvevői ekkor csendesen hátratolják a széküket. Újabb telefon. a könyvtárban ott áll az elefánt és lóbál.

Professzor úr.Öreg vagyok már. Mi történt vele? Szatmári torkát birizgálta egy kis izgalom: mi lenne. még a mentőket is felhívtam. 18 . és ott jól menő férfi alsónemű kereskedése van. nemsokára meghalok.. O szombat délutánonként még esőben is kiment az állatkertbe és nézegette Márkus professzort elefántvalóságában. S amikor rájött.Ne haragudjon. megrögzött ateista. ha megmondaná? . Illetve. nyugodjon meg. De mégsem zárható ki.. A felesége elvált tőle. Késő délután volt már. Lassan híre járt.Asszonyom. Egész éjjel izgultam. aki a polcok között észrevétlenül kutakodva néma tanúja volt az eseményeknek. hogy szívesen eszi a sült tököt. Egy öreg könyvtári kukac. . Délután még részt vett a tudományos megbeszélésünkön. dr. hirdetések. tegnap a férjem nem jött haza. A Jóisten ezt pontosan tudja. Egyvalaki mégis /volt. rendőrség. Látjátok? A csoda befulladt. De azután csak annyit mondott: . Egykori kollégái lassan elfeledték.Ámde másnap Márkus prof felesége megjelent Szatmárinál. senki sem járt a közelben. Márkus Zoltán egyetemi tanár soha többé nem került elő. S utolsó látogatásakor sült tök helyett egy közepes méretű gyertyát vitt magával. ahogy a lángja nyugtalanul lobog a leszálló alkonyatban. Férje az állatkerti elefántházban van. Nem is telefonált. hogy egy bártáncosnővel Hawaii szigetére szökött. Rákvölgyi Vilmos. Hiába volt minden. fogalmam sincs. ezért nem tesz látványos csodákat. hogy Isten mindezt az én kedvemért csinálta. akit a csoda szíven üt ött. mindig vitt neki. S ilyesmit forgatott a fejében: . magánnyomozók. Meggyújtotta a gyertyát és elnézte.

Semmi sem használt. elküldték relaxációra. Feltéve. pszichoanalízisbe. hogy ez még előfordulhat vele.kérdezte bizonytalanul. Mit tegyek? Képezzem át magam laborossá. Ezen nagyon meghökkent. magában van az utolsó reményem. hogy te segíteni tudsz rajta. 19 . hogy elvállal.. Orvosnő. .Mit kell rajta segíteni? . volt. Szerződnünk kell. Szóval.Az ördög tudja. Most otthon ülök és egyre jobban félek. De a múltkor kihívták egy öngyilkoshoz.És most rám akarjátok sózni? . nagyon határozott modorú. s a beteg belehal. hisztériának. És jött. .Es az óta senki sem foglalkozott vele? .Mélyrenyúló gyökerek (Egy feltáró terápia vázlata) A terápiás szerződés — Van szabad órád? Küldenék egy beteget. . aki érthetetlen pániknak. Véget ért volna az orvosi pályafutásom? Néha már öngyilkosság jár az eszemben. Teletömték gyógyszerekkel. Nem történt nagy baj. benned megbízna..a szerk.Kétségbe vagyok esve. A főnök néhány hét regenerációs szabadságot adott nekem.Köszönöm. rengetegen.Csak bizonyos feltételek betartása mellett. . Alacsony.Nem bánom. Jöjjön. röntgenessé? Nem érdekel.Egyre erősebben szorong. A határozottsága egy pillanat alatt odalett. trankvillánsokkal (idegcsillapítókkal . . több mint tíz éve dolgozik nálunk. kissé telt. Ezzel a félelemmel nem lehet gyakorló orvos. Ott. . hogy ilyesmi előfordulhat velem.Mi baja van} . Azt mondta. Igen jó belgyógyásznak tartják. nyugtatókkal.Éspedig? . az eszméletlen pasi mellett kapott valamiféle pszichés blokkot. aki kimerültségnek tartotta. Elmondta a történetét.. .. elegáns nő. Volt.). Meg se tudott mukkanni.Dehogynem.Látott téged a televízióban. jógázni. Szerencsére egy tapasztalt mentőtiszt volt vele. . . ha elvállal.

Erre miért van szükség? . Mert a dolgok átértékelődnek a terápia alatt. És saját magának beszéli el a dolgait. Ha félrevezet.Miről hallgat? 20 . hogy egy barom vagyok. Nem biztos. a tanár úrnak nincs igaza".Mert jobban ellazul. ' . Az órák kívül vannak a társadalmi konvenciókon.. De ez majd kiderül.Úristen! Van még valami? . Csak azzal az anyaggal tudok dolgozni. És azt szeretném. amikor beszélgetünk. amiről a terápiás órák alatt szó lesz. a heverőn lévő takaróval az álláig betakarta magát.Velem kapcsolatban is. hogy később vállalni tudja egy túl korai döntés következményeit. Azt mondja ki. Én majd szólok. . nem nekem.Furcsa lesz. . sem okos. Ha szerződést szeg. Nehogy körülselypítse.Ezt hívják szabad asszociációnak? . .Ennyi? . vége a terápiának. letagad valamit. . Ha azt gondolja.Jó. . . Ezt mindketten gyónási titokként kezeljük. Nem ígérek semmit. . ha innét a karosszékemből másképp értékelem a történteket. Terápiás anyagnak tekintjük. Teljes őszinteséget kell vállalnia.Van. ahogy felmerült magában. ha feküdne.Ennyi.És még? . akkor valószínűleg igen. Aztán: vállalnia kell. Aztán hallgatott. . hamis vágányra fut az egész munkánk.Ezt.A lemondott órákat is ki kell fizetnie. .Nem vagyok léleklátó. Az időrendet is hagyja a fenébe.Ha komolyan rendbe akar jönni. hogy a terápia ideje alatt nem csinál sorsdöntő változásokat az életében. ami eszébe jut. ha közösen megegyezünk. Azt hiszem ez menni fog.És meg tud gyógyítani? . hogy „azt hiszem. amikor nagy nehezen lefeküdt.Meg bizony. A pszichoterápia első fázisa Az első órán. Nem fecsegi szét. . sem logikus. Ne akarjon jó modorú lenni. . Nem sértődöm meg. És úgy. hazudik. amit maga elmond. azt is ki kell mondania. Kivéve.De nélkülözhetetlen.Megfoszt a személyes szabadságomtól? .

Egyszer majdnem baj történt egy túl korai értelmezésemmel. . ő lett az örök karácsonyi és szilveszteri ügyeletes. értve ezen a nem vállalt és mélyen elfojtott szexuális vágyakat. nemtörődömnek ítélte őket. hogy 21 . néha befizette magát valamilyen csoportos külföldi utazásra.. család hívására színházba." Közben mentőorvosként is dolgozott. szaladj le már a közértbe. Soha nem derült ki.Én nem tudom. Az orvoskollégák nagy részéről elég rossz véleménye volt. Sok fasz. sokat lá zadozott a magyar egészségügy helyzete ellen. egyedül csak moziba járt. Szolidaritást vállaltam vele. nem fordulhat elő. picsa. szopás hangzott el ezen az órán. én meg előkelően ülök a fotelemben. Végül is kimondta.. Az ősidőkben Jákob a Jabbók folyó pártján egész éjjel küzdött valakivel. nyalás.. Szabadidejében sokat olvasott. —Mondja. Nem volt családja? Nagyanyjával és nagypapájával lakott együtt. és én minden trágárságot. koncertre ment. Már osztályvezető volt. baszás. pöcs. . bármilyen fáradt volt is.Ugyan. A tudományos üléseken sokszor sóztak rá referátumokat: „Neked van rá időd. Mivel nem volt családja. egy-egy barátnő. maga tényleg nem veszi észre. Ilyen nincs. hogy kire vonatkozott ez a sok trágárság. Végzése óta dolgozott ugyanabban a kórházban. ha új beteg érkezett és vizsgálatokat kellett végezni és értékelni.. De soha nem árulta el. hogy ugyan maradjon bent még egy kicsit. sokszor felületesnek. És mindenki kedvence. Mert nem hagyjuk magára a kliensét ebben a nehéz helyzetében: ő kínlódva trágárkodik. ez egy ideig örök témája maradt. közös nagy lakásban. elfelejtettem étolajat venni! És ő szaladt. . őt kérték meg. Ezek a dolgok néha rejtve maradnak. obszcén kifejezést hűségesen utána mondtam. Egyáltalán. Egyébként heteken át csakis szakmai dolgokról beszélt. Csupa trágár szó jut az eszembe. Tudott angolul és németül. kire haragudott ennyire. saját lakásra gyűjtötte a pénzt. Istennel? Ezért kapta az Izrael nevet? Valamilyen angyallal? A sátánnal? A saját magában lakó sötétséggel? Én a doktornő esetében az utóbbira gondoltam. hogy kivel. És otthon is ő volt a mindig mind enre ráérő mindeneske.Mondja ki őket..

hogy már nem takarózik be az orráig. . A szoba után én következtem. . Egyszer annyira belelovalta magát a méregbe. Most is betegre szorongom magam. lesben. ami eltörött. .Kérdeznék valamit. \ .Én kiteszem a lelkemet. hogy a hideg ellen szövetekbe kell tekerni a testét.mennyire kihasználják? Nemcsak a kollégák. Aztán a szobámat kezdte kritizálni. heteken keresztül. még nagyvonalúnak is akar látszani! Szidni kezdte a pszichológiát és a terápiát. .Igaza van. mint a vipera. hogy csak így fogadják el? Felpattant. de még a nagymama is? Miért kell ilyen szolgálatkész kiscserkésznek lennie? Konokul hallgatott.Túl meleg ez a kurva pléd. Ettől én nem fogok soha meggyógyulni.Megfizetem! .Maga hülye! Nincs joga ezt feltételeznie rólam! Azonnal visszakoztam.Szóval. semmilyen ízlése sincs? Minden ruha lóg magán. Es én mindig a maga szövetségese vagyok. Hát ne haragudjon! De mégis. . . hogy ha az analízisben lévő beteg a szoba berendezésével elégedetlen. Maga veszteget? Szeretetet vásárol? Azt hiszi.Hogy lakik maga? Mintha egy tudós meg egy szarka élne együtt. ettől kezdve valami megváltozott a közös munkánkban. Nagyon megijedt. . . Vagy alszik közben? És így tovább. . A pszichoterápia második fázisa Először az tűnt fel. hogy földhöz csapta az asztalon lévő hamutartót. hogy már újra vállal ügyeletet. Régi szabály. De a látszat gyakran csal. valahányszor ügyelek. így tudtam meg.Mondja. a végtelenségig. Üzemköltség. 22 . Öltözködési kultúrában maga csak addig jutott el. akkor ez az indulat a terapeutának szól. maga meg némán ül a karosszékében. Értékes holmik és nevetséges bóvlik. Tele van szobája zsúfolva mindenféle tárggyal.Nincs ennek a fecsegésnek semmi értelme.Nem kell megfizetnie.

Néha azzal büntetett, hogy áthallgattunk egy-egy órát. Ez nem olyan nagy baj, ha csendjeink összeérnek. Csak a legvégső esetben szabad terminusadáshoz folyamodni. Ez tulajdonképpen zsarolás, a szerződés megszegése miatt. - Ha még sok órán át nem beszél, be kell fejeznünk, a munkát. De jó messzi időpontot kell megjelölni. Később ezt az ellenállási periódust nagyon fontosnak tartotta. - Rendes volt magától, hogy nem rúgott ki. Tulajdonképpen kipróbáltam, hogy valóban ragaszkodik-e hozzám. Hogy bízhatok-e magában akkor is, ha nem vagyok kis engedelmes páciens. Istenem, pedig mennyit pimaszkodtam magával.

A pszichoterápia harmadik fázisa A szexuális életéről kezdett beszélni, nagyon óvatosan. Sokféle férfival volt kapcsolata, köztük rokonszenves gyógyult betegekkel is. Ám ezek a viszonyok általában nagyon rövid ideig tartottak, sokszor el sem jutottak a tényleges szexuális kapcsolatig. - Miért? - Egyrészt a nagymama romboló erőként mindig beavatkozott. Senki se felelt meg neki. Itt kell megemlítenem a későbbi nagy „kulcs -háborút" is. Szobája ajtajának a kulcsa a nagymama oldalán volt. így a nagymama bármikor benyithatott; ha férfivendége volt, akkor is. Persze mindig kedvesen zajlott a szemrevételezés, kávét, süteményt hozott be nekik. De ez a helyzet szexuálisan lebénította. Áttette a kulcsot a saját oldalára. Mire hazaérkezett, a nagymama visszavette. így küzdöttek némán, amíg egy napon összeszedte a bátorságát és szóvá tette a dolgot. De ez jóval később történt. A másik akadály férfiügyekben a doktornő által mindig idő előtt kierőszakolt szakítás volt. Belekapaszkodott valami jelentéktelen kifogásba: pl. csámcsogva eszik, túlparfümözi magát, csámpása n jár, nem pucolja rendesen a cipőjét stb., és kiadta a férfi útját. Nagyon lassan kiderült, hogy a női önértékelés zavara, a meg nem felelés szorongása áll mögötte. O fejezi be a kapcsolatot, mielőtt kirúgnák.

23

Ebben az időben került sor egyik legdrámaibb közlésére. O mindig azt hitte, hogy nagyon idős szülei vannak. Ez némileg zavarta a többi gyerek szüleivel összehasonlítva őket, de nem volt igazán ügy a számára. Hatéves korában azonban egy vasárnap történt valami. A hangulat ünnepélyes volt. Leültették az ebédlőasztalhoz és elmondták, hogy ők tulajdonképpen a nagyszülők. A szülei egyszerre haltak meg egy bombatámadáskor, amikor ő féléves sem volt. Megmutattak neki két fényképet: egy ismeretlen férfi és nő nézett rá, az apja és a mamája. Az mondták, hogy eztán tartsa a két képet az éjjeliszekrényén. Semmi sem rezdült a lelkében. Aztán kimentek a temetőbe, a szülők sírjához. Közönyösen szemlélődött. Mindez semmit sem jelentett neki. Később a közönye miatt súlyos szemrehányásokat tett magának. - Ebből is látszik, hogy nem vagyok normális. Más kétségbeesik ekkora tragédia miatt. - Viszont a szíve tele lett hálával a nagyszülők iránt. - Végül is beadhattak volna állami gondozásba. Kezdetben nagyon féltem is attól, hogy ezzel a közléssel felmondják a szülőséget. A szüleim semmitmondó fényképét eldugtam előlük. De amikor láttam, hogy nem történik semmi, elkezdtem megnyugodni. Viszont lassanként kiderült, hogy ez a hála gúzsba kötötte. Távolról sem érezte magát olyan szabadnak, mint a többi gyerek. Neki hálából mindig engedelmesnek kellett lennie. - Például én nem mehettem abba a gimnáziumba, ahová a barátnőim, mert nagymama az orrát húzta, nem tartotta elég jó iskolának. Vagy amikor télikabátot vettünk. Nekem nagyon tetszett az egyik, de nagymama ragaszkodott egy sötétkék aranygomboshoz. Éveken át undorodva jártam benne. S ugyanígy nem mondtam neki ellent férfiügyekben sem. - Es ha a saját szülei lettek volna? - Akkora balhét csapok, hogy Újpestig elhallatszik. De hát én nem lehettem hálátlan.

A pszichoterápia negyedik fázisa Ezt a szakaszt az vezette be, hogy lassan eltűnt a közönye a szülők elvesztése miatt. Harag, később gyűlölködés vette kezdetét.

24

- Semmilyen szülőnek nincs joga úgy meghalni, hogy magára hagyja a kisgyerekét! Ez árulás! - Nem gondolja, hogy ez egy pici gyerek reakciója, ami most felnőttként feltámad magában? - Hát éppen erről van szó. Mit kezdjek vele? Ebből is láthatja, hogy milyen szörnyeteg vagyok. Ekkoriban sokszor végigsírta az órákat. Tanulságképpen hadd mondjam el, hogy ez a típusos pszichoanalitikus helyzet. A részleges regresszió. Ez a kettősség, amikor kisgyerekkori feldolgozatlan indulatok törnek fel, de ezt egy felnőtt ember szemléli, újra végigéli és megpróbálja valahogy kezelni. Ezt a másképp való újraélést nevezik katartikus hatásnak, és ez az igazi gyógyító erő. Végül oda jutott el, hogy nincs értelme az életének, meg kellett volna halnia a szülőkkel együtt. Ez robbant be, amikor ott állt az öngyilkos ágya mellett. így érkeztünk el a terápia legmélyebb pontjáig. Mint látható, ekkor feltört egy igen korán szerveződött depresszió. Ez volt az igazi baja. Másfél éve járt terápiába.

A pszichoterápia ötödik fázisa Innét már felfelé vezetett az út. Egy reaktív depresszió szokásos gyógyítása folyt, aminek során állapota lassan rendeződött. Ezeket a hónapokat nem akarom részletezni. A feltárás folyamatát akartam bemutatni. A terápia során volt egy visszatérő problémánk. Többször tett szemrehányást azért, mert úgy érezte, hogy őt, mint nőt, senki sem alázta meg annyira, mint én. Itt fekszik a díványomon, ketten vagyunk a házban, és soha a legkisebb érdeklődést sem mutattam női bájai iránt. Mintha mindketten nem nélküliek lennénk. Nehéz dolog ez a terápiás szerelem. Az intim helyzet, az aszimmetrikus kapcsolat gyakran magával hozza. Azonban általában beérik ennek kimondásával, a megbeszélés lehetőségével , hogy majd a terápia befejezése után kiderül, mi volt ebben valódi, mi a szituatív hatás. Viszont más a helyzet, ha a terapeuta szeret bele a kliensébe.

25

Nem gondolja. amikor kisgyerekkori feldolgozatlan indulatok törnek fel. Végezetül tulajdonképpen a legtöbb kérdés megoldódott az életében. Másfél éve járt terápiába. Ezeket a hónapokat nem akarom részletezni. Egy reaktív depresszió szokásos gyógyítása folyt. Mint látható. Mit kezdjek vele? Ebből is láthatja. de meg -nem. A részleges regresszió. aminek során állapota lassan rendeződött. újra végigéli és megpróbálja valahogy kezelni. át kell adnia őt más terapeutának. hogy milyen szörnyeteg vagyok. Ez robbant be. és a klienssel őszintén megbeszélve a kialakult helyzetet. A pszichoterápia ötödik fázisa Innét már felfelé vezetett az út. Tanulságképpen hadd mondjam el. Ez a kettősség. hogy ez a t ípusos pszichoanalitikus helyzet. Egyetlen dolog maradt megoldatlan: a férfiakhoz fűződő viszonya. a probléma viszonylag jól kezelhető volt. meg kellett volna halnia a szülőkkel együtt. és ez az igazi gyógyító erő. alkalmatlanná vált a gyógyításra. A feltárás folyamatát akartam bemutatni.Akkor elvesztette a terápiához nélkülözhetetlen objektivitását. Ekkoriban sokszor végigsírta az órákat. amikor ott állt az öngyilkos ágya mellett. Ezt a másképp való újraélést nevezik katartikus hatásnak. hogy nincs értelme az életének. Nálunk ez nem következett be. de ezt egy felnőtt ember szemléli. ekkor feltört egy igen korán szerveződött depresszió.Semmilyen szülőnek nincs joga úgy meghalni. Képes lett már tartósabb szexuális kapcsolatokra. Ez volt az igazi baja. a kiscserkészségtől a hálából fakadó kiszolgáltatottságig.Hát éppen erről van szó. hogy magára hagyja a kisgyerekét! Ez árulás! . Végül oda jutott el. ami most felnőttként feltámad magában? . így érkeztünk el a terápia legmélyebb pontjáig. hogy ez egy pici gyerek reakciója. 26 .

mert úgy érezte. Képes lett már tartósabb szexuális kapcsolatokra. és soha a legkisebb érdeklődést sem mutattam női bájai iránt. Néhány év múlva felkeresett. mit tegyen? Abban állapodtunk meg. tud-e ott élni. és megkérte a kezét. így váltunk el. Egyetlen dolog maradt megoldatlan: a férfiakhoz fűződő viszonya. Végezetül tulajdonképpen a legtöbb kérdés megoldódott az életében. Itt fekszik a díványomon. majd összeházasodtak. 27 . A nagypapa és a nagymama halálakor visszajött a temetésükre. az aszimmetrikus kapcsolat gyakran magával hozza. Többször tett szemrehányást azért. Akkor elvesztette a terápiához nélkülözhetetlen objektivitását. akkor sokat beszélgettünk. mint nőt. Úgy tűnt. aki olyan imádattal veszi körül. Nálunk ez nem következett be. így is történt. Viszont más a helyzet. mi a szituatív hatás. A házasság jól sikerült. hogy őt. senki sem alázta meg annyira. a megbeszélés lehetőségével. Ma már ez is elmaradt. Egy évig élt és dolgozott Afrikában. hogy feloldotta minden rossz érzését. ketten vagyunk a házban. Nehéz dolog ez a terápiás szerelem. hogy majd a terápia befejezése után kiderül. a kiscserkészségtől a hálából fakadó kiszolgáltatottságig. és a klienssel őszintén megbeszélve a kialakult helyzetet. A férfi mostanában hazatér. Egy ideig karácsonyra mindig küldött egy üdvözlőlapot és fényképeket. a probléma viszonylag jól kezelhető volt. A kapcsolat szexuálisan is nagyszerű. Mit gondolok. Mintha mindketten nem nélküliek lennénk. Elmondta. Azonban általában beérik ennek kimondásával. de visszatért Afrikába. Ha igen. át kell adnia őt más terapeutának.A terápia során volt egy visszatérő problémánk. hogy pályázzon állásra a férfi hazájában. hogy megismerkedett egy feketebőrű tudományos ösztöndíjassal. Két gyereküket Magyarországon szülte meg. alkalmatlanná vált a gyógyításra. és próbálja ki. de megnemfelelés szorongása nem múlt el teljesen. mint én. hogy rendben van az élete. ha a terapeuta szeret bele a kliensébe. menjen hozzá. mi volt ebben valódi. Az intim helyzet. mert félvér gyerekeit nem akarta az itteni gyakori inzultusoknak kitenni.

. megalázhat-e egy embert. Az én ruhámat egyetlen gomb fogta össze.Mit beszéljek? Amikor a lágerből kiszabadulva összekerültünk a férjemmel . Egy meleg nyári napon azonban észrevettem a karján a számot. hogy melyik lesz az osztályrésze. Szinte minden mulasztásnak. . elnézőbb lenni apró hibák esetén sem. egyforma súlya volt a szemében. Most miért nem nevetsz sohasem? Sokáig nézett rám. A szabadulás és a halál szélén jártunk. kínzó élmény legfeljebb emlékké válik. De egyszer mégis elmondott valamit. nem veszélyes. Igaz. A magas beosztású tisztviselőnő ismétlődő munkahelyi konfliktusok miatt járt hozzám. minden sikeres pszichoterápia célja. . utódokat sem nemz. vagy Istennek: „Ezt tetted velem! " O az örök jelen tanúsága. Gyalog vonultunk ritka szövésű csíkos heftling ruhánkban. vagy néha odamutatni a sorsnak. örökké jelenvalóvá teszi. egyáltalán semmit sem lehet vele kezdeni. elfelejteni sem lehet. O se szerette magát emiatt.Maga deportálva volt? . szigorú perfekcionizmusa miatt utálták.Min? Ez volt a legtragikusabb válasz.Soha nem beszélt erről. A feldolgozott rossz. Csakhogy vajon feldolgozható-e minden élmény? Az élet olyan mélyen megsérthet-e. Igen nehezen jött ki a beosztottjaival. Az én praxisomban feldolgozhatatlannak bizonyult minden deportálásos lágerélmény. evakuálták a lágert. nincsenek sem tanulságos. rossznéven vette. ami az élményt megkövesíti. Senki sem lehetett biztos abban.Földöntúli jóság Van a lélektannak egy varázsszava: az élmények feldolgozása. hogy nem bír lágyabb. . Ezen dolgoztunk.Igen.egyszer megkérdeztem tőle: Azelőtt olyan derűs ember voltál. de olyan.régi barátok voltunk még a háború előttről .1945januárja volt már. És akkor az is 28 . és ahol lehetett. Az oroszok közel voltak. amit valaha hallottam. amin átfújt a dermesztő északi szél. aztán azt kérdezte: . mint a kiherélt bika. sem kóros lelki következményei. már nem öklel. legfeljebb hallgatni róla. borsot törtek az orra alá.

Elhatároztam. Néztem. adott egy tűt és egy gombolyag cérnát. Ismeri ezt az érzést? Amikor végleg betelik a pohár. Adjon tűt és cérnát. a valóságban ott botladozott a deportáltak sorában. Azt mondtam az SS-nőnek: Leszakadt a gombom. Még otthonról tudtam németül. hogy felvarrhassam.Tudja.leszakadt. Rám bámult. Aztán közönyösen benyúlt a táskájába. de ez csak látszat volt. ahogy az analitikus-díványon feküdt. A könnyek csillogva peregtek le az arcán a kislámpa fényében. miért sírok? Azért. aki kitántorgott a sorból. A tragédia tragédiája. amiért ott a menetben is elsírtam magam. A menet mellett haladt egy katonai személyautó. 29 . hogy ilyen földöntúli jóság van a világon. Én kiléptem a sorból. hogy azonnal befejezem az életemet. Csontig fogyott nők hullái hevertek mindenfelé a menet mellett. És itt van vége ennek a történetnek. . Én nem hittem. Benne ült a tábor legkegyetlenebb női SS-parancsnoka és kényelmesen agyonlőtt mindenkit.

Az történt.Az ősi gyógymód A fiatalasszony lelke nagyon beteg volt. Meggyógyítsam? Erre megtorpant. A fiatal mindvégig néma szemlélője volt az eseményeknek. amikor derült az ég. .Talán százötven forint.Adja ide! 30 . .Éppen azt szeretném elmondani. Mit láthatott rajta az asszony? De aztán továbbsietett. Azonban a cigányok nem koptak le. .Jöjjön. illetve csak az idősebbik. Történt velem valami nagyon fontos. vajmi kevés eredménnyel. amit ez a nő észrevett?" Aztán csendben elindultak egymás mellett. Egy napon felhívott telefonon: . A cigányasszony követte.kérdezte a cigánynő.Mennyi? . de ő elutasította. Annyira bet eg. s akkor két órát dolgoztunk együtt.Persze. hogy egy délután.Ha szabadságot vennék ki. „Mit fejezhet ki az én tekintetem . amikor a munkahelyéről hazafelé indult.a fiatalasszony. mint egy váratlan égzengés. Végül is nem felelhette azt.gondolta . kifelé a városból.Kedveském. . hogy Nyíregyházáról járt fel hozzám pszichoterápiára. Nézték egymást.Van pénze? . A cigányasszony szeméből valam i ősi mélység sugárzott. hogy már jár a Popperhez. Megállt. tudna naponta fogadni? . Az i dősebbik jósolni akart neki. kísérték és állandóan duruzsoltak neki.Van. azt mondta a ci gánynő: . Egy elhagyatott horhosnál megálltak. meg egy kis humor. és Pestre jönnék a barátnőmhöz. Ez úgy hatott. magának beteg a lelke. Persze csak szombatonként tudott jönni. Mi történt? . A három legfontosabb ember nevét az életében. Egy éve tartott már közös munkánk. Amikor már közel járt a lakásához. . a szeretőjéét és az enyémet. És mondott három keresztnevet: a férjéét. két cigányasszony csatlakozott hozzá.Mondok magának három nevet. mint amikor egy tó vizén megcsillan a napfény. A lakása előtt megérintette a vállát: .

férjével sikerült harmonizálni az életüket. s egyre közelebb kerül hozzá. 31 .Kinyújtott tenyerében volt egy barna fakereszt. Egyre távolabb került. A cigánylány messzebbről nézte őket. nem vette észre. Valamit halkan zümmögött. kántált. kánt ált.. Zümmögött.Fájja szét az égtájak felé! Fújja! Fújja! A szőrök szétszálltak a világba. . Ám egy hónap elteltével azt kellett mondanom neki: . De álomfeldolgozásról.Tudom. így telt el egy hét. mert nem volt idő beszélni róluk. asszociációról még mindig nem lehetett szó. és nem felejtette el őket. Úgy látszik. talán kiürült az álomélete.. Fiatal társa követte. de most ellenkező irányban. . misztikus. A kliensem minden nap eljött. Apád. testvéreid mind ide gyűljenek! És akkor elkezdett lassan sétálni a varázslatos találkozástól megbűvölt nő körül. felhúzta a nő szoknyáját. hogy felordított kínjában. Rengeteget álmodott minden éjszaka. egyik álom nyomult a másik nyomába. olyan álomtorlódásai voltak. önpusztításról mesélő álmok voltak. Végül egyetlen szó nélkül lassan elment. ő még csak tanuló vezető volt. hanem nagy spirált jár. Olyan fájdalom volt. hogy nem egyszerűen köröz körülötte. Hazautazott és megint jöttek a szombati kétórák. A cigányasszony pedig megint spirált kezdett járni. Minden neurotikus tünete elmúlt. lerántotta a bugyiját és kitépett egy marék fanszőrzetet. De a varázslónő eléje tartotta tenyerén a véres gyökerű szőrzetet. Rám már nem volt szüksége. A hét végére mintha magától rendeződött volna a helyzet. Iszonyúan nyomasztó. az alá gyömöszölte a pénzt. anyád. A kliensem észrevette.Drágám. hogy magát a cigányok meggyógyították? . szadista. Végül már egészen az orra előtt keringett. Szótlanul hallgattam. a szerető is a helyére került. A második héten az álmok ritkulni és szelídülni kezdtek. de nem lehetett vele mit kezdeni. Akkor hirtelen lebukott.Most fújjon rá! A világ négy égtája felé.

Különböző kultúrák nem összekeverhetők. mikor zárnak ki a Pszichológiai Társaságból? Soha nem volt annyira mély értelme számomra a mondásnak Suszter maradj a kaptafádnál! -.Ritkítottuk az órákat.En megoperáltam. amelyet akkor fogalmazott meg. nyilván nem tanít meg az ősi mesterségre. hogy Popper a kliensek fanszőrzetét tépdesi. 32 . majd havonta jött. mint akkor. Mit tehettem volna? Utazzak le Nyíregyházára? Úgyse találom meg azt a cigánynőt. amikor egy műtétéhez gratuláltak neki? . És ha igen. hogy hogyan. Vagy rájuk is érvényes egykori sebészbarátom mondata. aztán elköszöntünk egymástól. csak a Jóisten tudja. a Jóisten meggyógyította. kéthetenként. és híre megy. De egy páciensemet mégis elvették a cigányok és meggyógyították. S ha megtanít.

. Ez valódi kényszer.Küldök egy kényszerneurotikus beteget. hogy szorongani kezdtem.Azt. Leült és tanácstalanul bámult rám.Küldtek.Mert ide akart jönni. hogy valamelyik nem veszett-e? . Én nem tudok szabadon beszélni.Mert nem volt már más lehetőségem.Mi a kényszere? . Rokonszenves férfi. semmit sem használtak. De egyszer a színházban voltam. Relaxálni sem tanultam meg.Akkor miért ülök itt? .Semmilyet. Egy ideig ez is elég feltűnő volt.Es a kóbor kutyák? Amik odajönnek kunyerálni ennivalóért? Na látja. . hogy néha pszichózist (elmebajt) fed. kényszercselekvést. hipnózison. Nagyot sóhajtott. Honnét tudhatom. . Az újságban volt egy kis hír.. . -Aztán? 33 . hogy Veszprém megyében veszett rókák haraptak meg kutyákat. több mint háromszázszor. Szín házi rendező.Elmebeteg? Karinthy nagyobbik fia. .Naponta kezet mos.. Minek fogadott szót? .Inkább mondja el. És ez nem ment ki a fejemből. Sok ismerősömnek van kutyája. A terápia gyanútlanul lebontja a kényszergondola tokat. Mindenféle gyógyszert szedtem.Kényszer és jóga . . Belealudtam.Mindegyik be van oltva.Voltam analitikusnál. És miután nem kérdezhettem meg mindenkit. hogy mi baja van! .Garantáltan nem.Nem kisgyerek.. csak meghajoltam. .. A kényszerneurózissal ugyanis az a helyzet. védekezésül senkivel sem fogtam kezet. . a kézrátevőknél. tart-e kutyát. .Ez mit jelent? .Nem volt nekem kutya bajom sem. . és alóla feltör az elmebetegség. úgy harminc és negyven között. Vagyis a kényszer lehet az én védekezése is az elmezavar eluralkodása ellen. Gábor jutott eszembe. és a szünetben bejött egy estilap-árus. Voltam reikin. Maga milyen csodát tud? .

Aztán én lettem a háziasszonyok réme.. Volt egy kis üvegcsém is. De ezek az arcok egy idő után megváltoznak.És a kézmosás? .Mondja tovább! . gennyedő seb volt.Persze. Napokon át szorongtam. Ennyi dilivel nem lehet dolgozni.Borzalmasak. Én úgy gondolom. egyedül élek.Es most? . Mai arcokról a mindennapos életemből.Milyen álmai vannak? .Ha nem gyógyít meg valaki. .Szart sem ér. Minden ujja végén véres. Elnéztem ezt a művészembert.Hát éppen ez az! Először sterogenolos fürdő. van ilyen. Ha egy tál süteménnyel kínáltak. vendégségben. . kegyetlenné válnak. Saját evőeszközöket szereztem be egy kis bőrtokban.. . Legtöbbször arcokról álmodom. hogy valami gonosz rontás van rajta.Ezért hord fehér cérnakesztyűt? . azonnal alkoholozni kezdtem az orrnyílásomat és a szájamat. mindig a legalsót piszkáltam ki. Most nincs barátnőm. De csinálom a biztonság kedvéért. Gonosszá. Végül egyszerűbbnek tűnt. Aztán a fejüket is bele kellett volna tenni. és a könyökömmel nyitottam-csuktam az ajtókat. hogy fertőzést kaphattam.Ezért..Betegállományban tartanak.Mutassa a kezét. mert azt nem érte a lehelete. . tele alkohollal: ha valaki a buszon vagy a metrón belelehelt az arcomba. hazavágom magam! Nekem így nem érdemes élni! . keménnyé. . Talán Egyiptom. Fertőtlenítésül.Rapszodikusan.Elmondhatja? .Igyekszem fertőtlenítőkkel kezelni. Es van rajtuk valami a nagyon rég elmúltból. . . Egyszer felfedeztem. étteremben csak ezeket használtam. Gyakran ledűlt az egész halom.És aztán mi lesz ? . . Méghozzá régi időkben keletkeznek. . hogy egy kis luk van a cipőtalpamon. De én megismerem 34 .És a nők fertőtlenítését hogy oldotta meg? .Álmodni szokott? . s úgy éreztem. Erre már alig voltak hajlandók.. ha megválók tőlük..Aztán nem fogtam meg a kilincseket. .

másrészt lassan lelki változást hoz létre. Kezdetben nem féltem tőlük. De legközelebb mégis megérkezett.Ez tetszik." Radnóti.. Ki kell égniük az emberből.El. Ilyen menedéket építettek maguknak a múltjuk miatt. Nem azt. „Ahol azelőtt az angyal állt a karddal.És nem tudja elűzni őket? . De ma már védtelen vagyok a sugárzásukkal szemben.Jó. hangok hallásával.Akkor még meggondolom. Szétlazítja az intellektust.A jóga egyrészt segít megőrizni az egészséget. ugye? Ok hoznak rám minden rosszat. . nemiséggel..Hát semmiféle anyagi.Hogyan? . . . az érzelmeket. le kell feküdni. Le akarják rövidíteni azt a halál utáni periódust. evéssel.őket. amikor az ember még tele van testi vágyakkal . A szoba közepén óvatosan kibontotta. nyugodt. nincsenek rohanva elintézendő ügyei. én hosszú ideig éltem Indiában.Mindennek ellenére: meg. Megtanultam az indiai jógát. keserűségbe. az ösztönöket és a testi reakciókat. szerelmi vagy lelki haszon nincs belőle. Tanítani fogom jógára is és a bölcseletére is. .fények látásával. .De. sokat hallgat. lélegzéssel. .Miért csinálják? . Le kell eküdni hozzá a földre? Amin járunk? . Nem akarnak többé megszületni. amiből Európában gimnasztika lesz. ami segíthet rajtam. Érzek benne valamit. hogy kielégítse őket. ivással. nem tesz-vesz állandóan valamit. Jógatelepeken meg buddhista kolostorban.Meg akarja tanulni? .Bizony. . 35 . S ma emiatt ugyancsak be vannak burkolva rosszindulatba. pesszimizmusba.Azt sem tudom. . Egy hatalmas batyut cipelt. talán most senki sincs. . talán még órája sincs. A jóga olyan létformához vezet.Ez nagyon szép és nagyon ijesztő. de már nincs hozzá teste.Nem tudom. . azt nem szokták elmondani európaiaknak. Keveset mozog. Nem kell a nyaka köré tekernie a lábát. De valamire gondolok.Tudja. Akkor is a sötétséghez tartoztak.Akkor mi lesz velem? . mintha az ember kicsit növényi életet élne. erőlködés nélküli. tapintással.De maga elmondja? . . Az indiai jóga csöndes. . S amiért csinálják. Keleti purgatórium.Mire? .

mint gibbonmajom az esőerdőben. és szemmel láthatóan jól volt. És így tovább. könnyűbúvárnak adjusztálta magát. Nem cipelhetem őket mindig magammal. a visszatartás is. De igényt tartok három búcsúbeszélgetésre. Lassan. mindig ugyanaz a fele. hogy az neki nem megy. És a kilégzés. Majd a kesztyűt. Szóval már nem élt egyedül. mert próbája lesz. Az indirekt közlések nagymestere volt. . hogy már nincs betegállományban. mostanában nincsen panasza. betartotta. Vigyorgott. . Hónapok múltával egy időpontegyeztetéskor azt mondta. . Ez az ászana 4 szívdobbanást igényel. kesztyűm. Szívesen bemagolta. És fokozatosan a többi holmit is. Ez pedig a fürdősapkám. .Ez egy pléd. És nem szorong annyira a fe rtőzésektől.Belégzés 8 szívdobbanásig. de mindig valamilyen kényszerhez kötve. Én soha nem reflektáltam semmire. hogy kezdi érezni a jó hatását. ha megengedi. Igen lelkes volt. óránként mentünk tovább. Közel egy év után már fecskében jógázott. hog y a barátnőjével elutaznak néhány napra. soha semmilyen magánbeszélgetésünk nem alakult ki. hogy számára átalakítom a jógát kényszercselekvések sorozatává. Erre jön ez a lepedő. Hozzá való gumicipő. ez a hanyattfekvés 26-ot..Úgy látom.Ha úgy tetszik látni. Hoztam magammal gumi búvárruhát. Nem dicsértem. És levetette. Hátha jó behelyettesítésnek. . így tudtam meg. De vigyázzon. 36 . ezt mindig felfogom venni. Az órákon csak jógáztunk. Pontosan kell számolnia. Egyszer meg bejelentette. Mondta. hogy túl meleg a fürdősapka.Most már kezdhetjük. így ment heteken át. úgy feküdt le a rendelőmben a szőnyegre. Aztán egyszer csak azt mondta. Mit mondjak. Ez kerül alulra.Befejezhetjük? .Úgy látom. A jógaülés 12 szívverésnyi ideig tartson. mert a jóga megvédi. Azt gondoltam. Ezt nagyon fontosnak tartottam. Ugyanis itt hagyom magánál a cuccokat.

bonyolult és fáradságos bármit elintézni? S ez a kollektív mocsok mindent elpiszkol. züllött. De hát ez kollektív bajunk. legfeljebb idegesség. Nem vitatkozni akarunk. . Félelmesen agresszív kór. már régen nincs szó segítő szándékról.Ebben van valami.Akkor a kutya otthon van eltemetve. . ide-oda törli. megátkozott és kitagadott. Verje meg az Isten! . . .Szó szerint amit mondtam. annál nyilvánvalóbb.Mikor volt utoljára otthon? 37 . Keresünk valamit. mint amikor valakinek kátrányos a keze. hogy a világ. de mi mégis jól érezzük benne magunkat? Hogy minden szakma le van züllve. Avagy otthonról támad fel. nem? Nemigen lesz belőle egyéni betegség.Első beszélgetés . Nincs kitérés előle.Oké. hazug és aljas.Szöget ütött a fejembe a maga félelme éppen a veszettségtől. És öntudatlan. hogy tudattalanul egy ilyen kaland megélése vonzotta? A bosszú minden sérelemért. felelősség nélküli.Nem gondolja.Mert mindig is meg volt győződve arról. Mi a papája? — Apám református lelkész. . se a kereskedelemben? Ezért olyan hosszadalmas. de a keze se lesz tisztább? .Ez mit jelent? .Legyen megint magának igaza. hogy ökörségeket bocsát ki magából. az orvoslástól a pedagógiáig? Hogy mindenütt rosszindulattal találkozik az ember. végül már minden fekete.Mert? . Nem lehet. Harmadik beszélgetés . se a hivatalban. Elfogadom. mocskos. hogy a színpad az erkölcsi szenny világa. S amikor minden tilalma ellenére színházi ember lettem. Második beszélgetés .Minél tovább hallgatom. A templomban papi átkot mondott rám és nem tekint többé fiának. amiben élünk.

hogy a maga Istenét csak a szív rejtett szándékai érdeklik. megáld.Nem csináltam semmit. ha nem vette volna észre. —De azért csak áldjon meg! Mert én pappá szenteltem. ez az India adott magának valami furcsa vallásos hátteret. amivel a gyerekeket szokták megáldani. jó Istenem. az a karszalagos..Semmikor. Anyámmal presszókban szoktunk néha találkozni. . a kamaszidők indiánkönyveinek nagy Manituja. . hogy ezt is meg ne tudja. Aztán. és jobb híján mindig az emberek lába közé kukucskált.Es köztünk mi történt? -Az Isten tudja. 38 . Először is maga egy jó apa. Olyan hétköznapit.Áldjon meg téged az Örökkévaló. Apám csősz Istene. Maga ugye zsidó? Mondjon rám egy zsidó áldást. pedig soha egy szót sem beszélt róla. fordítsa feléd az orcáját és tegyen naggyá téged. Fél apától. becsukódik már a szemem. és gyerekkorom Jóistene: Én Istenem. Mondja. szögesbotos hülye ott maradt a templomkörzetben. S a maga Istenében benne volt Jézus szeretete. Rájöttem. De mától kezdve mindkettő én vagyok.Dehogynem.Amen. kicsoda Manassé. Amen? . akinek a pipafüstjét szétfújtuk a világtájak felé. mint Efráimot és Manassét. egy kicsi talán Buddhából is. akiről szinte semmit sem tudok. maga valahogy kioldott az átokból. ahol szerinte a bűn otthona van... apám helyett? —Dehogy. de valamit talán érzek a szelleméből. . .. a zsidók ősi istene. Nem vagyok én pap. Nem ítélkezik. Halkan mondtam: . ~ Nem tudom kicsoda Efráim.

De meddig lehet ezt csinálni? . Holnap felveszem az osztályra. az nekem fontos diagnosztikai adalék lenne. hogy egy csodálatos bohóc lép fel a cirkuszban. A történetek eléggé ismertek. hormonomat végignéztek. a régi műsorszámaimat ismétlem. Hogy mégiscsak egy nagyon korai szerveződésű reaktív depresszióval állunk szemben.Valóban. —Mióta? —Születésem óta. búskomor vagyok. hogy nagyon erős depressziója van. hogy a maguk eszközeivel néha nem segítettek nagyon is a gyógyításban.Lebegtetett történetek Ezek nem praxis-történetek. eldőlök. és centiről centire végigvizsgál.De doktor úr! Én vagyok az a bohóc! 39 . egy futó mosoly erejéig. ha ma este kipróbálná? Ha maga is elneveti magát. mostanában híre jár. de általában csak felszínesen. nem tudok nevetni. Rohantunk a pszichológushoz. Egyszerűen az én legkedvesebb történeteim. Semmi eredmény. És még valami. ha a macska elfingja magát. hogy a laborleleteim kitűnőek. —Doktor úr. mint egy szakállas poén. Széttárta karjait: talán egy napon jókedvre derül. Én is megnézem majd. Alig eszem valamit. A kedvemért váltson jegyet a bohóchoz. Semmihez nincs kedvem. Artista vagyok. Kacagj. Anyám vette észre először. Voltam koponyaröntgenen. ha megszólal. Zseni. Mindenki azt mondja. én is azt hiszem. egész nap csak ülök és magam elé bámulok. Még mosolyogni sem. csak én kerültem elviselhetetlen lelkiállapotba. Még eddig mindenkit meg tudott nevettetni. Mi lenne. Holott sokkal több van bennük. nincs külső oka. Lefogytam 16 kilót. Ámbár. semmi nem jut az eszembe. elektromos agyvizsgálaton. Bajazzó! Az elmeorvoshoz beállít egy beteg. —És tőlem most mit vár? —Hogy befektet a kórházba. minden mirigyemet. Talán endogén. Az emberek visítva gurulnak a földön. Most miért vág fancsali pofát? . ámbár botorság és igazságtalanság lenne azt állítani róluk.

És fellobbant az Örökmécses lángja. és az örökmécses lángra lobban. Nem tudom. és a csodatevő imát sem hallottam soha. Nekünk a szemináriumban nem tanították. én nem tudom. 40 . a zsidó vallás életörömmel. neki panaszkodnak a megrémült zsidók. . A templomunkban kialudt az örökmécses. Egy napon messzi földről érkezett aggódó zsidók keresték fel. merre van a megszentelt tisztás. században megalapította a haszidizmust. A híres Bál Sém Tov csodarabbi. akik hozzám fordultok. Eltelik nyolcvan esztendő és az örökmécses megint kialszik. .Drága barátaim. mások a hívek. tánccal.Híveim .Rabbi. De ezt a történetet ismerem. De az imát el tudom mondani. Már más a rabbi. Én meg ismerek egy szent imát. . énekkel telített változatát. Imádkozik. hogy túl sok a tanulnivaló. nagy baj van. hogy miért kell ennyi régi dolgot bemagolni? Nekik szoktam elmesélni ezt a történetet. új rabbi van.Hatások titkai Néha panaszkodnak a diákok. Nyolcvan év múlva a baj megismétlődik.mondja az új rabbi -. Elmennek a tisztásra. hol van az a tisztás. . a XVT. nagy baj van. amit ilyenkor mondanak.Megpróbálok segíteni. Tudjátok. van itt a közelben egy megszentelt tisztás. és az örökmécses újra ég. a rabbi imádkozik. Bál Sém Tov már nincs a földön.

mikor szólal meg és mit mond. Jól megtermett felső tagozatos diák az általánosban.Képzelje. hogy hol. Török Sándor író nyolcvanéves lett. én egész életemben úgy éltem. Az iskola nem tartozott a beszédre késztető helyek közé. hogy mindig nyakig voltam valami szörnyű helyzetben. hogy kikászálódjak belőle. Valahogy így imádkozik Szabó István egyik filmjében a Párizsban maradt szerelmétől elszakadt ifjú. magával szóba áll-e? Velem szóba állt. az órákon nem hajlandó felelni.Tudjátok fiúk. . add nekem. ami nyílegyenesen vezet a bukáshoz. A szülők kétségbeesve rohantak az orvoshoz. hogy ne legyek. könnyek öntötték el a szemét. amit természetesen mi készítettünk magunknak. Add nekem. Már egy egyes osztályzat gondolatára remegni kezdett a szájszéle. kapacitáltuk. doktor. sikerülhet jelesre.Nézd. presztízsének rombolására. És titokban hányszor szerettünk volna mások lenni. Rövidesen kiderült. hogy rettenetes bukásfóbia uralkodott el rajta. hogy kiszabaduljunk egy elviselhetetlen helyzetből. Mi lesz ebből? Megbolondult? Kíváncsiak vagyunk.A néma kisfiú A kisfiú természetesen nem volt néma. csak megfontolta. hogy mondjon magáról valami fontosat. és minden erőmre szükség volt. S amint ez sikerült. . közepesre. Add nekem. Technikák a tanár nevetségessé tételére. Akkor következett a tanár-idomítás. A bukásfóbia volt a gyerek pokla. elégségesre. amíg beírják neki az elégtelent. . Amikor atyai barátunk. mozgásvihara lett és menekülni próbált a saját belső feszültsége elől. Nem mondtam újat neki. csak egyest kaphatsz. Némán megvárja. jóra. a Pest felé száguldó vonat peronján. elégtelenre. Logikailag megközelíthetetlen volt. pompásan 41 . ha felelsz. De hova? Hova menekülhet az ember saját maga elől? Én Istenem. hogy ne legyek Én. rögtön megteremtettem magamnak a következő poklot. De ha nem felelsz. Tetszett neki.

Azt hitték. . Én voltam az őt biztosító érzelmi bázis és szülő ekvivalens. Amin keresztül bélszeleket bocsát ki és kakál. és minden felelősséget rám hárítva beleegyezésüket adták a folytatáshoz. Csak én voltam boldogtalan. hanem a dolgokról alkotott képzeteink. Mindenki nagyon boldog volt és gratuláltak a sikerhez: tanárok.kelletlenségüket hangsúlyozva. az új tanévkezdés izgalmai. mint tragikus jellegét látta e fóbiának. . Elmeséltem neki a nagyothalló tanár történetét. Továbbá azt is gondolom. Végül mindez hatni kezdett. Munka közben megszerettem ezt a gyereket. Summa summarum. ha félelmét legyőzve közel megy hozzá az ember. aki inkább komikus. ez jól sikerült. hogy félelmeink zöme a képzeletünk ál tal kimunkált és érzelmekkel telített papírmumus. és utána mindig mege légedetten bámult a körülötte ülőkre: . Mindenre emlékszem. hogy még a legszigorúbb tanár fenekén is van egy kis fekete lyuk. Es rengeteg komoly beszélgetés az egész felelés -bukás komplexumról. Felhívtam a figyelmét arra is. teljesen befejezem. amely elpukkad.szórakozott az ötleteimen. Nyaralási beszámoló.Na. bízol bennem? Rám bízod magad? . hogy ezt a terápiát a saját szakállamra. Mégis azt válaszolta: 42 . az máskor is felbukkanhat és megijesztheti. és végül .Mondd. hogy ami egyszer megijesztette az embert. amit ajánlottam. de nem merte megcsinálni. mint hinni tetszik. akiből délceg felelő lett. a szeretet jogán. Elhatároztam boldogság ide vagy oda -.. szülők maga a gyerek.Emlékszel a tavalyi évre? A bukáshisztériádra? A megkukulásodra? .Persze. megőrültem. ki mit tanít majd. Megmaradt vágyfantáziának. Én ugyanis azt gondolom. Először csak tébolyt olvasott ki a szememből. aztán lassan kezdte felfogni a grandiózus játékot. Majd elmondtam a tervemet. eredményesen befejezte a tanévet. Epiktétosz filozófus -rabszolgának elhiszem.. Először a szülőket hívattam.Hát akkor tegyél nekem egy szívességet! Bukjál meg az idén! Láttam a szemében a régi pánik felvillanását. De intelligens emberek voltak. ki mellett fog ülni. . Aztán jött a fiú. hogy nem a dolgok gyötörnek meg minket..Sokkal jobban. aki nem hallotta a saját fingását.. lassanként megértették a gondolatmenetemet.

Nagy értelme van. ha ezt akarja. csak te lettél fiúból férfi. Melyik számára a legkönnyebb tárgy? Végül a történelmet választottuk. öreg.. Es némi pedagógiai kárálás. határozott léptekkel.Köszönöm. Ennek tényleg van értelme? . a bukás.Rendben van. Es most meg vagy bukva. Menj. 43 . de tudd: ez a félelem a meg-nemfeleléstől nem támad fel soha többé! Elment. Itt fekszik döglötten. Hiszen a lányok ugyanolyan csinosak. Az ajtóból még vigyorogva visszanézett: . fenyegetőzések kíséretében becsületesen megbukott belőle.. családlátogatások. Ez volt a mumus. . De.Tessék. Egyenes derékkal. Nagy tanácskozás folyt. Megöljük a félelmeidet.. a hagymás rántotta ugyanolyan finom. pótvizsgázzál le.

a pszichiáterek mindig a Personában dolgoznak. Mindez megérthető C. hogy ezt genetikusan hozza -e magával az ember.A hipnózis eltéved a lélek rejtekútjain Köztudott. de konvencionális gátlások visszatartották. Jung személyiségelmélete alapján. azonnal felébred. hogy ébren is megvolt rá a belső lehetősége. Nem illeszthető be egyik személyiségelméletbe. G. ez csak annyit jelent. Ezért a tudósok elnevezték observeurnek. vagy szexuálisan visszaélnek vele. személyiségmodellbe sem. hová távozik az emberből? Biológiai. utazik. bánkódik. Ha lopni küldik. oktatása. A hipnózisnak van egy régóta ismert problémája. vagy előző életek lecsapódásai. vagy lelki-szellemi eredetű? Mondhatjuk-e. és minden külső hatás. Magyarán: mindenre rávehető. örül. révén kialakított magából az ember. hogy egy hipnábilis (könnyen hipnotizálható) ember mélyhipnózisban a legtöbb utasítást végrehajtja. berúg. Valószínűleg ő hozza az Utolsó ítéletet is. változtatni rajta semmilyen pszichoterápiával. ugyancsak. vagy ki ébreszti fel? Ki figyel? Ki figyeli az embert. Minden indíték belülről kifelé áthalad. A pszichológusok. Ezeket a hipnózis lebontotta. dührohama van. Ki ez a titokzatos belső lény? Honnét kerül az emberbe? Ha az ember meghal. ami ellentétes a Selbstjével. O az ember életének egyetlen és véglegesen hiteles szemtanúja. ami a legmélyebb morális meggyőződésével nem ellenkezik. ami az embert éri és befelé tart. Ám a Selbstet körülveszi a Persona (a személyiség). A Persona tehát a szűrő a Selbst és a világ között. gyönyö rködik valamiben? Mindegy. A Selbst tehát hozzáférhetetlen. vagy bármi történik vele. Megfigyelőnek. nem lehet alakítani. többet tudu nk róla? És nincs rá válasz. legbelső szilárd magja (Selbst) ami egy élet során sem változik. hogy ez a lélek? És ha címkét ragasztunk rá. bármit csinál. szeretkezik. ő számon tartja. Jelenlegi szempontunkból mindegy. fontos érzelmi kapcsolatai. Ha valaki olyan szuggesztiót kap. Jung szerint az emberi léleknek van egy mozdíthatatlan. gyilkol. amit nevelése. Kérdés: miért? Mi. és esetleg módosul vagy deformálódik a Personán. utánzása stb. ott fejtik ki hatásukat. mindaz. ami Pilinszky szerint ennyi: 44 .

Táblára írva Nyakadba akasztják Történetedet. Jogos a könyörgés: Uram. Nem azt. De a valódit. irgalmazz nekünk! 45 . amit a világ és önmagad számára kitaláltál.

ha egy lány valamiért nem akar felnőtt nővé válni. rend és tisztaságmániások. eltűnnek a nőies formák.győztek a pszichoanalitikusok: akkor üti fel a fejét. megszűnik a menstruáció. s a tekintetében valami komisz „csak azért se" kifejezés jelent meg. ki elringasson. Pedig nemrég még valóban nagyon csinos lehetett. egy „ringatás" közben furcsa benyomásom támadt. Kóros önéheztetés.. ha addig tart. egy tapodtat se jutottunk előre. zsírpárnák. . Néhány fontos tünet is hiányzott: ez a lány nem volt semmiféle regresszióban. Miért is? Tulajdonképpen nem tudom megmagyarázni. amibe akár bele is lehet halni. Egyikünk sem akarta. becsvágyók. Ilyenkor állkapcsát szorosan összezárta. gumós. S valóban. illetve mégsem.Önéheztetés két változatban Medivaler Mintha annak idején tömör gumiból készült volna a teste. ringasd el magad. Anorexia nervosa . Ha senki sincs. becsvágyó se. Ma inkább kis gonosz manólány benyomását kelti. Pedáns se volt. göcsörtös. szorgalmasak. precízek. Az ösztöneim tiltakoztak.jutott eszembe Adamis Anna szövege a Képzelt riportból. 46 . Megpróbálkoztam relaxációval. Elmebetegség? Hormonzavar? Neurológiai kórfolyamat? Végül is . fejlett kritikai érzékkel. kivéve. Ezért általában nem kellemes a társaságuk. hátha kicsit lazább lesz tőle. Teltek a hetek.ilyen szép neve van a betegségének. de ez a gumi valamiért kiszáradt. Általában félelmesen pedánsak. Ezt nagyon szerette.. A dolog eredete kezdetben tisztázhatatlan volt. hogy mi okozza. mint gazdag ember az erszényét. mégis megtörtént. amíg a szervezet már képtelenné válik a fehérjék beépítésére. Értelme sen lehetett vele beszélgetni. kemény lett. keblek. A lány már hatalmas súlyvesztséget tudhatott maga mögött. De mégis.mivel serdülő lányok tipikus betegsége . Hát egyszer. És tényleg: észrevétlenül becsúszott valami hipnózis -félébe. ha az önéheztetésére terelődött a szó. „ringatásnak" nevezte. Évtizedeken keresztül vitatták.

. nem? \ ..Szívroham. . mi történt veled! Csak nekem mondd el. .Szívbajos volt. hogy Karesz csak api. apa. . amíg anya mosogatott.Fenét önálló! Apa szíve nekem engedelmeskedett. Szerintem féltékenységből.Nem minden szívbajos hal meg ilyen fiatalon..Ne beszélj őrültségeket! Embernek nincs ekkora hatalma élet és halál felett. hogy sok lánynak jobb puncija van. .És? .. mint az enyém.Mi történt? -Apa. hogy miért halt meg. A szája nyitva volt. Megerősítettem hipnotikus állapotát. . és nyál folyt ki belőle.Mondd tovább! . Mert ocsmányságokat mondott a Kareszra.Én öltem meg! . .Nem érti. .Mondd el. 47 . Anyád elmondta.Hát nem tudod? Meghalt. És hamarosan rájön. Es máris peregni kezdtek a könnyei. pi.De tudom.Kínos erkölcsi.Este. Neked se. nagyon csúnyán összevesztünk. puncimat szereti. Felébresszem? Ez lett volna a kötelességem. . talán nem is egyezett volna bele.A fiúm. Vagy használjam ki ezt a talán sors küldte véletlent.. j . és kérdezzem ki hipnózisban? Természetesen a tisztességtelenebb úton indultam el. Én fedeztem fel. Ez nem volt benne a terápiás szerződésünkben. te rohadt! Miért nem visz már el az a rongy szíved a pokolba?! . . konfliktusba kerültem. De a szív furcsa önálló szerv. . hogy én parancsoltam a szívének? Én öltem meg.De azt nem mondhatta el. Félig lelógott az ágyról.. egyedül nekem az egész világon! Más soha nem fogja megtudni.Igaz. . .Őrjöngtem. Én meg ráüvöltöttem: Bár dögölnél meg. Azt mondta. amikor kelteni mentem.Ez mit jelent? . aztán belevágtam. vacsora után. -Ki a Karesz? .Reggelre halott volt. A szeme a szekrényt bámulta.. nem engem. 0 meg cukkolt..Mi van apával? .

Akár a boltívnél vagy a szerelemben. Önbüntető vezeklés volt. a két mélyenülő szemgödörből valami 48 .. Mindenesetre a fogyása megállt. hetekig oda fognak járni üvöltve a kandúrok. Maga azt mondta. Ez a lány keményebb karakter volt. és kiszedtem egy üveg Medivalert. Nyugtató hatású. Mosolyogva fogadott. még az is lehet. a gyógyításhoz néha ötlet is kell! Hiába bíztat az óra. . Szóval . itt a lehetőség!) Ez orvosság! Meg kell enni! És ezt az undorító löttyöt bekebelezte. .. Két egymásnak támaszkodó gyengeség. De éhen halni mégse hagyhattam. A szakácsnő a legfinomabb ételeket készítette neki. (Aki nem tudja: a Medivaler egy valeriána-származék. Amiko r anyja bevonszolja a rendelőbe. egyfajta lassú öngyilkosság.„legyen Poppernek igaza"felkiáltással .Nézze. Anyatej Zsuzsa tizenöt éves. Dehogy volt ez anorexia. A finom íz nem lehet önbüntetés. (Babits) Es itt ér össze tudás és fantázia. (Szenvedni akarsz? Önbüntetés? Vezeklés? íme. . én elfogadtam a maga diagnózisát.belelöttyintettem egy nagy adagot abba a finom ételébe. Végül feladtam a meddő próbálkozásokat. Mindez nagyon szép. depresszív öndestrukció. jól megtermett lány volt valaha. Ma minden ételébe Medivalert teszek. ahol egy zseniális doktornő volt a vezető. azonosulás az apa sorsával. és átadtam a lányt a nagypszichiátriai osztálynak. sötét. nem értek a lelki dolgokhoz. keserű folyadék és nagyon intenzív macskahúgy szaga van.Hát igen. Ezen a héten nyolcvan dekát hízott. hogy önbüntető vezeklés. mint én.Mi van a gyerekkel? . amiből végtelen erő lesz. De ettől még semmit nem evett. Benyúltam a gyógyszerszekrénybe. Hiába van korrekt diagnózis. Terápikusan mégsem mentünk semmire. Ha egy üveg gel kiöntesz a szomszédod ajtaja elé. hogy igaz.Hát eszeget valamicskét. I Ha ihletet nem ád a perc. Néhány hét múlva felhívtam telefonon.Akkor én most taxiba ülök és kimegyek magához. Megnémultam. Végül én dühödtem be.) Nem vagyok pszichológus. Nem kellett.

hogy átadjuk a nagypszichiátriai osztályra. mindenhová. Mit csináljunk? -tettem fel a kérdést. vagy a belén fekszem. Eszelős féltékenységében in flagranti akarta kapni a férjé t. szinte trópusi méretű vihar keletkezett.Na. akár a „muzulmánoknak" csúfolt lágerlakóknál. Attól a naptól kezdve abbahagyta a táplálkozást. .Hát itt vagyunk. Éppen indulni készültünk valahová. Hát. a helyzet egyre fenyegetőbbé vált. 49 . Verbális pszichoterápia számára hozzáférhetetlen volt. ha ez egyáltalán kettő . nem is bánat. ide-oda mentünk a klinikáról. de én mindig különszobán.Most legalább meglátod. látod. De valaki. Ám az állapota nem javult. szúrós csontok sejtetik jelenlétüket. Ráadásul olyan súlyos regresszióba (értelmi és érzelmi visszaesés kisgyermeki szintre) került ez az intelligens gimnazista lány. és vezetői konzultáción eldöntöttük. de távolról sem ártalmatlan elektrosokk kezeléssel próbálkoznak majd.. Zsuzsa betegsége anyjának egy gonosz ötletéből keletkezett. .. fuccs a programunknak. Igyekeztem sokat mozgatni. bölcsődéseknek való rajzolt képeskönyveket nézegetett. Látni szeretném az egészet. jobb programot is el tudtam volna képzelni.Mutasd meg a klinikát! . amikor rettenetes. Közeledett az éhenhalás veszélye.és fültanúként magával vitte kamaszlányát. ez a röntgen. ez a műtő. de azért engedelmesen szót fogadtam. kemény. Az utolsó hónapokban tizennyolc kilót fogyott. hogy kizárólag ábrákat tartalmazó. szöveg nélküli. állatkertbe. Amikor a már említett tizennyolc kilós súlycsökkenéssel hozzánk került a gyermekklinikára. . a labor. valami . Vidám Parkba. nem gyűlölet. Én próbáltam beprogramozni az életét. egy nő széttárt combjai között. .közbeszólt.talán a sors vagy egy angyal.sötétség szivárog felém. ahol a sokszor bevált. nem is fenyegetés.Ez a sebészet. csak egy bejárat a végtelen üresség világába. a műtőlámpa. és megkezdtük klinikai sétánkat. . milyen ember az apád! És meglátta.Igen. Anorexia nervosa dignózissal érkezett a klinikára. Ehhez az akcióhoz szem. Bőre alatt éles.

Hozz néhány kancsóval! A részleteket majd később elmeséled. mi lesz ebből.Etess! Kanállal. .mosolygott.Aztán az ő szemében is kigyúlt a megértés fénye. Istenem. . s így fog működni az „egy kanállal te. Anyatejet. hogy két kancsónk lesz. . Diadalittasan érkeztem vissza az anyatejjel. . Nem fogadta el. 50 .Honnét veszed. amíg a szükséges mennyiségű kalóriát beadagolom? De a dolog rosszabra fordult. akit tegnap referáltam. .Ne így. Es így lőn. A kislány nem irgalmazott. Es ott Zsuzsa lecövekelt. Rohantam Gerlóczy profhoz: . mint amit el tudtam volna képzelni.Mit akarsz? . . Hosszú diplomáciai tárgyalások eredményeképpen annyit sikerült elérnem. a másikban anyatejből keverhetek magamnak nescafét. Női tejet.Professzor úr.Te is megpróbálnád? Szégyenlősen bólintott és elfordult..Mit esznek a babák ? .. Egy kanállal te. Azonnal fuss a tejkonyhára! Ez a legkönnyebben beépülő fehérje.. eggyel én" anyuka-elv. nézte a babákat. eggyel én.Itt éjszakázunk? Lassan fordult felém és — Úristen! . Mert a második kanállal odanyújtott tejecskét megint elutasította. az arckifejezése csodálkozóvá változott. a végtelen ürességben mintha valami fény villant volna fel. . ha egész nap etetnem kell.Bandukoltunk csendesen és elérkeztünk a patológiás újszülött osztályra. De ő nem mozdult. Nézte. A szeme egyre jobban csillogott. Töltöttem neki egy pohárral és átnyújtottam.Na menjünk már. a szeme élni kezdett. majd halkan azt kérdezte: . Hanem ahogy az anyukák szokták.. Az egyikből őt etetem kanalanként. az anorexiásom megkóstolná a női tejet! Hitetlenkedve bámult rám.Tejet. . .Parancsolj! A legjobb minőségű anyatej.Női tejet az anorexiás betegemnek.

és az óra nagyon elhúzódott. jó kisgyerekként másztunk ki a regresszióból. . kézen fogva. Szellemileg is. testsúlya gyarapodni kezdett. Kun professzor. hogy nem követett el semmi rosszat.jelezte.Én is odamentem a sarokba pisilni. 51 . szemlélve a „Popper adjunktus úr eteti anorexiás báránykáját" című folytat ásos előadást. akárhova tart. nálunk így szokás. A szoba ajtaja gyakran résnyire nyílt. Példamutató megoldása a helyzetnek. sőt az enyém is. Aztán eljött a nap. Reggel bementem a klinikára. De Zsuzsa fogyása megállt. Nekikezdhettünk az átélt megrázkódtatás verbális feldolgozásának. a zsenialitásba. írjuk fel a viharfelhőkre örök tanúságul: Zsuzsának teljesen igaza volt. és néhány kis szünettel este hatig játszottuk „egyet ide-egyet oda" társasjátékunkat. mindig együtt. ahogy egy-egy kolléga vigyorogva bekukucskált. hadd lássa.amely a Doktor úr névre hallgatott . látván a fiú rémült tekintetét („mit cselekedtem!"). Mindketten békésen híztunk az anyatejdiétán. hogy sétálni kellene mennie. majd újra megtanultunk rágni. nem hagyhatta veszni több hónapos munkája eredményét. Engedelmes. a depresszióba vagy az eufóriába.mindig ott feküdt a rendelőjében. Ezt hívják rövidzárlat cselekedetnek. Végül a kutya elvesztette a türelmét. amikor szolidaritást követelt. akár a pokolba. akár az égbe. soha nem szabad cserben hagyni. az idiótaságba. De az órát ezért nem lehetett megszakítani. A fiú utánozta: ő is a szoba sarkába pisilt. Néhány hónap múlva minden rendben volt. Kedvenc tacsikutyája . A klienssel való szolidaritás legszebb példáját Kun Miklós professzor adta. amikor elkezdtünk pépeset enni. felkelt és odapisilt a szoba sarkába. aki egyszer ránk bízta magát. A tacsi türelmetlen lett. Vele kell menni. Egy alkalommal egy serdülő fiúval dolgozott.A gyógyító érzelmi impulzusok sugárzásában dögletes korszak köszöntött rám. Minden más munka alól felmentést kaptam. Azt.

hogy valamennyire megnyugodjon. .Fullad? Légszomja van? . kapkodva rohangál. . a festéket elkenték az arcán a könnyek.Mi történt? .Akkor nem értem. aztán meg már lila lesz. kérdeztük. Csak időnként. Ez kell ahhoz.Három-négy hete.Hány éves? . Akkor persze kirobban belőle a levegő.Es mióta tart ez? .Mit jelent az.Szemmel láthatóan pánikba esik.Tíz. Amíg el nem vörösödik.Nem akar lélegezni. . De ő időnként visszatartja. Rettenetes nagy baj van nálunk. . A nő zilált. Károly. . Beszéltünk vele vagy százszor.Fiú.A gyerekünk megőrült. . . . amíg nem kerít valahonnan egy hosszú spárgát. Azzal hurkokat köt az ujjaira. Értelmiségieknek látszanak.Mikor? . ne haragudjon.Hát akkor el kell hozzám jönnie.Karesz. . a haja rendetlen. találgattunk.Nem felel. Nézem a két szülőt.Igen.Hogy hívják? .Állandóan csinálja? -Nem. előjegyzés nélkül berontottunk. Mit gondolnak. . hogy a titkárnőjét legázolva. . néha a fütyijére is. Lélegezni muszáj. lány? . hogy megőrült? . . Nyugtalan lesz. -És? . A férfi kifejezetten elegáns. .Dehogy.Fiú.A bizalomról — Tanár úr. hajlandó lesz? 52 . mint a makk. de a halántékáról vékony fényes patakban verejték csörgedezik.Erre nem tudtunk rájönni. Olyan egészséges.Amire ő? .

. ha foglalkoznak vele. Egészen bizonyos. Három hétig rugós fociztunk. és biztosan éri őket a leheletem. S ennek a fiúnak a lelkén mégis ezer évek kopogtattak. meg gyógyítani is. és egyre közelebb jönnek. -Imádja.Hát spárgával csomót kötök az ujjaimra. Végül egy meccs szünetében hirtelen magától beszélni kezdett. sem a szülei nem olvasták a mágiával foglalkozó szakirodalmat.és hallótávolságban.És kiről gondolsz rosszakat? . Pl. látó. A középkorban Jacob Böhme is belehelte a tanítványait.És akkor megrémülsz? .Mondd tovább! .-Azt hiszem igen . Az egyiptomi hiero-phantesek (beavatott pap-varázslók) is használták a belehelést. S ugyanígy ismert a rontások megkötése. Egy úrszellemmel és egy szolgaszellemmel. pl. De egyszer elcsavarogtam a bokrok között. vagy szidnak. Ha megtiltanak valamit. . az beteljesedik. a Bibliában Elisa beleheléssel támaszt fel egy gyereket. De végül is alig állt szóba velem. „Hát miért csinálod?" Aztán persze egy nagyot kell lélegeznem. . Én nagyon szeretem őket és semmiképpen sem akarok nekik ártani. Valami szorongató hideg érintette meg a tarkómat . Hogy kerül a gyerekbe ez az ezoterikus tudás? 53 . Olyankor visszatartom a lélegzetemet és elhúzódom a közelükből. engem mindiga Gellérthegyre visz sétálnia nagymama. Megjött egy intelligens tekintetű ifjú. csomózással. Tudja. hogy mi van velem.Hát persze. hogy sem a fiú. 0 ott kávézik. de mindig a közelében. és ő ezt elismerően tudomásul vette. ez megnyugtat. az életerők fokozására vagy elszívására.mondta az asszony. prédikálnak.A baj az. simogatnak. A belehelés a legősibb mágiák egyike. hogy talán mégsem következnek be a rossz dolgok. Olyan volt a viszonyuk.Mit teszel ellene? . Nem tudom miért. hogy legtöbbször a szüleimre haragszom. mint a Gegesi meg maga között. A tanár urat ismeri a TV-ből. nem mondott magáról semmit. És akkor találkoztam két szellemmel.És az úrszellem adott nekem egy tulajdonságot: ha valakiről rosszat gondolok. Ártani is lehet vele. De ők látják. A gyermekből nem hiányzott a szemtelen humor. . Én nem kíváncsiskodtam. A belehelést hatásos beavatási rítusként alkalmazta. én meg ide-oda mászkálok. Halványan mosolygott.

a szorongásokról és mindenről. .Péter bácsi. A sorsról. kik az arkangyalok? Főangyalnak is hívják őket.Természetesen. Az arkangyalok név szerint Mikáel. ahogy elcsöndesültem. én tudom. Mindegyikük nevében benne van az „ el" ami az Istent jelenti. mindig magáénak érzi a téveseszméit. De hívni kell őket. . hogy távolról sem élet és halál ura. Gábriel. De csak nagyon komoly esetben használhatod. Megtanítlak rá. hogy a gyerek nem a becsavarodás felé. már megint behúztak nekem ezek a rohadtak.Komoly dolgokat mondtál el. A gonosz erők létezéséről és semlegesítéséről.Hiszel Istenben? . Tudja. hanem a kényszerneurózis irányába tart. Uriel. hogy én -idegen gondolati vagy cselekvési elemek verik gúzsba. Beszélgessünk róluk. Ilyenkor a gyerek már megmosolyogta saját magát: . És én is lehetségesnek tartom. És ezután sokat beszélgettünk. hogy elűzik a gonosz szellemeket. . hogy ez marhaság.Figyelj. amit ez a téma magával sodort. . Ezeknek az angyaloknak a főfoglalkozásuk. Életmentő mondat volt. a hallucinációit.En tudok egyet. Rafael.Anyu hisz. Arról győzött meg. . De egy -egy roham néha mégis előfordult.Akkor figyelj! És elmondtam a varázsigét: 54 . . A lélegzet visszatartási rohamok szépen ritkultak. aztán megszólalt: . valószínűleg az én kedvemért.Tudod. de muszáj csinálnom.Péter bácsi.De a szüleimnek egy szót se! .Meg. A szakmában ezt hívják „übertragung" eredménynek: a páciens a tünet elengedésével jutalmazza a terapeutát. ha megérdemli. Az ember hatalmának a határairól. Fogalma sem volt róla. Köt az orvosi titoktartás. akiket én növesztek meg magamban. Megtanulod? . Végül is beleegyeztem. mi kellene nekem ellenük? Egy jó kis varázsige. A kényszerneurotikus pedig éppen attól szenved.A fiú egy darabig nézett engem. hogy létezik. Aki megbolondul. . -Jó.

-Érzed. És nem is keletkezett. Es fölöttem az Isten kegyelme. sem körülötted. ahogy körülvesznek? Semmiféle rossz nem férhet hozzád. Mögöttem Gábriel. Jobbomon Rafael. Balomon Uriel.Előttem Mikáel. 55 . Es most menj szépen haza! Semmiféle gonosz erő nem keletkezhet sem benned.

Bevallom. valódi értékével szemben. ma már nem csináljá k). anyám! . ének: Szeretném. azonnal megoperáltak és reggel tértem magamhoz egy kórteremben. mindig az anyját szólította. sem az istennők ágyára. hogyha szeretnének S lennék valakié. apám!-at senki sem kiáltott. Vagyis előre láthatóan baja lesz az életörömökkel. s az örök önkínzó gyanakvás a pótlások hitelességével. a pótlások keresése mindhalálig. ahol rajtam kívül csupa aranyérrel megműtött marcona férfi feküdt. a kínok kínját kellett kiállniuk. Éjszaka lettem rosszul. Ebben a meggyőződésemben először egy vakbélműtét ingatott meg. (Nem kell aggódni. a később soha ki nem elégíthető vágy a szeretetre. segíts! Eltűnődtem: Jaj. 56 . 2000 évvel ezelőtt Terentius írta: Akire gyerekkorában nem nevetett eleget az anyja. amikor a megkeményedett széklet áthaladt a sebzett területen. az felnőtt korában nem lesz méltó sem az istenek asztalára. És az első székelésnél.A mosoly Egy lélek földi életének optimális kezdete: a mosoly.Mama.Jaj. Ady vallomása: Ezért minden: önkínzás. Vajon miért? S hasonló tapasztalatokra tettem szert évtizedekkel később is. A fürdőszobából behallatszott a marconák siránkozása: -Jaj! . soha nem az apját. íme a depresszió legmélyebb gyökere. fiatal koromban kissé szentimentálisnak éreztem a pszichológia tanítását az anya-gyerek kapcsolat kiemelkedő jelentőségéről a személyiség korai és későbbi fejlődésében. Akkoriban négy napig ópiummal visszafogták a székletüket. nehogy elfertőződjék a frissen operált terület. amikor haldokló leukémiások és nefrózisban szenvedők között dolgoztam: aki eszméletén volt. Lennék valakié. Innét fakad az örök érzelmi szomjúság.

merev. Nagyon érdekes: riadalom esetén a hozzá legközelebbi műanyára kapaszkodik. a 3. a 2. műemlőiből szopni lehet. És ha stressz éri. csoportot a műanya nélkül nevelt.Nem tudtál rám vigyázni? Szóval.Magam. Kapaszkodás az anyába. hideg. bár nem merészkedik olyan messze. vonakodva mászik le róla. A jó műanya puha. Ezért le tt rendkívül érdekes számomra Margaret és Harry Harlow híres. Őt meri a leghamarabb elengedni. tehát jóval kevesebbet fedez fel a világból. minél stabilabb az anya. mint édesmamás társa. amikor elestem és fölhorzsoltam a térdem a parkban. A 4. de a téma miatt lehetetlen. csoportba soroltak jó műanyát kaptak. A kismajmok 1. A legrövidebb ideig a szülőanyjába kapaszkodik a kismajom. de rideg. mindig a közelében marad. Testmeleg érzést kelt. az anyaság és az anyától való meg-fosztottság elkezdett halálosan komoly jelentőségű lenni a szememben. mindig visszarohan a saját mamájához és felszalad rá. lemászik róla. Messzire viheti a kalandvágy. az eddigi tanulságok: Minél erősebb az otthon biztonságérzete. és anyámat kezdtem ütni: . csoportja szülőanyjánál maradt. hogy ne említsem meg itt is. szőrébe jól meg lehet kapaszkodni. óvodás koromban. Ha megijesztik. több száz méterre beszélgető szüleimhez rohantam. sehová se menekül. De egy idő múlva lemászik róla. meleg. annál bátrabban lehet elengedni. drótműanyás alig-alig meri elengedni a mamát. A jó műanyás lényegesen hosszabb ideig bújik a mamájához. a legmesszebbre távolodik el tőle. Harlowék a frissen született primátákat csoportokra osztották és elkülönítve nevelték. csoportba tartozók rosszat. nem feltétlenül a sajátjára. Erről részletesebben írtam a Részemről mondjunk mancsot című könyvemben. A rossz. fizikailag tö kéletesen ellátott majmok alkották. hanem ott helyben megdermed a rémülettől. primátákkal (emberszabású majmokkal) végzett kísérlete. íme. mint a másik kettő. Sok idő elteltével. Kapaszkodásra nagyon alkalmas. hosszúszőrű anyagból készült. és a világ felfedezésére indul. az 57 . A rossz műanya kemény drótváz volt.

Mindig történik valami fontos. férjbe. az egyéni szabadság korlátozása. annál lassabban barátkozik meg vele.„peremmajmok" a perememberek analógiájára. hogy veszély esetén nem feltétlen ül a saját anyjánál keres biztonságot. a mama mindig ott van a helyén. a „nem lehet örömöd nélkülem" attitűd nem a kapcsolat erősségét. A csekély biztonságra nagyon kell vigyázni. annál lassabban ismeri meg. és stressz esetén menekülést kínál. de értelmit is: az intenzívebb kalandozások az intellektuális fejlődést is meggyorsítják. sehonnét sem remél védelmet. Az átlagnál mérhetően kevesebb kontaktusuk alakul ki a többi majommal. azonban feltűnő. amikor már tágult a falatozó majmok gyűrűje. valami érdekes. kergetőzés. nem rohannak azonnal enni. könnyebben kapnak helyet. szex. A drótos a legjobban szorongó. Jóval kevesebbet ismer meg a világból a többieknél. Továbbá: a szorongás. s ha baj van. játék.érdeklődés. a világtól való félelem kedvezőtlenül befolyásolja az értelmi fejlődést is. gyanakvók a feléjük közeledő másik majommal szemben. 58 . Általánosítva a Harlow-kísérletek tapasztalatait: a tíz körömmel való kapaszkodás. mamába. Szélső esetben annál inkább retardálódik értelmi fejlődésében. hanem bizonytalanságát bizonyítja. Gyakran úgy tűnik. Utolsónak eszik a maradékokat. Ezekből a szempontokból a jó műanyás középen helyezkedik el. talán kicsit a periférián . mintha a beléjük kapaszkodó utód idegesítené őket. A majomházban eseménydús társadalmi élet zajlik. ritkábban létesítenek szexuális kapcsolatot is. Beilleszkedés a közösségbe. annál jobban fél a világtól. feleségbe. nem kell tolakodni. Az érzelmi kapcsolódás személytelenebbé válik. hanem egy legközelebbi műanyánál. A saját anyjuknál nevelkedett majmok beilleszkedése általában problémamentes. családi háttér a gyereknél. Vagyis: minél bizonytalanabb az otthoni. gyakran bizalmatlanok. Pl. Ez nem csupán érzelmi pozitívumot jelent. A jó műanyások ugyancsak „elvannak". konfliktus. Agresszívebbek a többinél. minél jobban fél a világtól. A rossz műanyások mintha aszociálisak lennének. hanem csak akkor.

hanem aszociálissá. s ezzel kiváltják a többiek agresszivitását is. Vigyázzunk! Még mindig a korai anya-gyerek kapcsolat késői hatásáról van szó.A mindenféle pótanya nélkül nevelt majmok sajátos műfaja a „vicsorgó majom". durván lesöprik a testükről. Ok a majomközösség antiszociálisai. Enni külön kell adni nekik. Egy sarokba húzódva bámulnak kifelé. nem vegyülnek el a többiekkel. sebekkel. Végü l is alkalmatlanok közösségi életre. támadástól tartanak. Szexuális életet spontánul nem élnek. 59 . aszexuálissá teszi a majmokat. antiszociálissá. amelynek sérülése nemcsak érzelmileg és intellektuálisan retardál. vicsorognak. Mindig tele vannak marakodások nyomaival. Ennyit a Harlow-kísérletről. Mesterséges megtermékenyítésük esetén nem tűrik a beléjük kapaszkodó majomgyereket. akár szexuálisan közeledik feléjük. Ha valaki akár játékosan.

Freud ezt az ösztönfejlődés első. nem mint tudást. Pillanatnyi megnyugtatásként a testre vevés. Ez valami rejtélyes dolog. hogy önálló szívműködése van . az étel elutasítása. pl. hivatalos nevén. A fogantatás pillanatától kezdve .állítja majdnem minden vallás. A modern pszichológia szerint ekkor az anya és a csecsemő még egy személyiséget. Mindazonáltal az ezoterikusok azt állítják. Helyette. Mint köztudott. de ők ekkor még egyetlen személyiség. a tartós reakció kezdetben mindig a táplálkozási funkció. A 12-ik magzati hét után . vagy mellette egyre szorosabbá és mindkét részről nyitottabbá válik az anyjával való kapcsolat. azonnal kinyitja a szemét a csecsemő egyetlen nyikkanására. hányás. Nem tudom kikerülni az ezoterikus fejtegetéseket sem. perszonáluniót alkot. a holtfáradt mama. és a baba azonnal reagál a mama bármilyen jó vagy rossz lelkiállapotára. hanem mint nem kizárható esetleges lehetőségeket. orális fázisának nevezi. A méhen kívüli önálló élet tulajdonképpen az első felsírással kezdődik.mondja az ősi indiai bölcselet és a modern ezotéria. Minden. legyen szó a mama házassági gondjairól vagy a baba hasfájásáról. ami velük tört énik. de teljesen csak négy éves kora körül szűnik meg.A megérkezés Mikor van itt egy ember teljes egészében a Földön? Sajnos. sírás. cumiztatás is beválik (noha ennek vannak árnyoldalai is). amivel kölcsönös kapcsolata egyre halványodik. ringatás igen jó hatásán túl akár a felesleges teáztatás. hogy a megszületett csecsemő rengeteg alvása révén énjét és asztráltestét illetően még nagy időt tölt a szellemi síkon. A pillanatnyi reagálás lehet nyűgösség. Szeretni csak egy másik embert lehet. Attól kezdve. hízás stb. erre nincs egyértelmű tudományos válasz. Sírás? Beleüvöltés a világba. Fiziológusok szerint az ember egész 60 . ugyanis az egymásra való reagálás mélyen az ingerküszöb alá süllyed. fogyás. Köztük még nincs szeretet. antropozófia.így az orvostudomány. Mohó evés. akit tankok dübörgése sem ébreszt fel. kettejükkel történik.

Feltehetően ez történik az újszülöttel is. mint ha nem szívesen születnének erre a világra. Mindenki. amikor az anyaméh sötétségéből belevakít a szemébe a műtőlámpa. Honnét ered ez a hatalmas erő? Talán a fájdalomból. akit hosszabb ideig tartó vakságból látóvá műtötték. te örömmel jönnél? 61 . amikor belecsap a szembe a fény. A tüdőlebenyek ugyanis ekkor még össze vannak tapadva. Rudolf Steiner szerint manapság a leggyakrabban valami kedvetlen kifejezést hordoznak.életében nem tesz többé ilyen hatalmas erőfeszítést. és az újszülöttnek az első felsírással kell szétfeszíteni a tüdőlebenyeket. Dr. vákuum préseli egymáshoz őket. Ki tudja? Ha odaát van információ az itteni életről. Ez az óriási fájdalom adja az erőt az első felordításhoz. És ez talán eldöntheti a születési trauma létezéséről vagy nem létezéséről folytatott sokévtizedes vitát. mint első felsírásakor. Az újszülötteknek általában rendkívül karakteres az arcuk. szinte látni lehet rajtuk azt is. hogy a tüdeje levegőhöz jusson. hogy a fényingertől elszokott ideghártya szinte elviselhetetlen fájdalommal reagál. arról számol be. Csak pár nap múlva babásodnak el. hogy milyenek lesznek öregkorukban.

ha ezen a területen problémát észlel. Másodszor a függőleges testhelyzet. akárcsak az. odarepül a szájacskájához. simogatásra. Először a ringatás. hogy egy egészséges mama érzi. Később a bilibe pisilésért. s észreveszi. a kezét. ringatásra. Miután a mama jár-kel. Ezzel sok későbbi károsodást tudnak okozni. mozog* a látható. A magzat megszokja. 62 . Ezért lesz nagyon érzékeny és igényes a bőrérzékelésekre. hogy súlygyarapodása megfelelő-e. kakilásért. Ez nemes versengésnek számít a szülők között. A szülőkben feltámad egy érthetetlen büszkeség. így már biliztetik. mint a modern civilizációban születettek. hamm. Az óceánon túl az orvosok többségének az a véleménye.Miért sír a baba? Közismert. holott idegrendszeri fejlettségben még távol van a pisilés-kakilás akaratlagos szabályozásától. ahol a mama a testére kötözve hordja csecsemőjét. hogy a gyerek minél korábban szobatiszta legyen. s az apák többsége amúgy is kegyes csalással szokta megnyugtatni a mamát. ami mindig megnyugtatja. a jóétvágyú evésért dicséret jár. Stb. Orvoshoz akkor kell fordulni. kétéves korukig tapasztalható. hogy eleget szopott -e a gyerek. Ez az előny kb. hogy milyen szépen ebédeltél. hogy a modern amerikai csecsemőgyógyászok már régen nem tartják szükségesnek a szopás előtti és utáni mérlegelést. Hogy fog apa örülni. hogy kilenc hónapig ring a magzatvízben. ami állandóan simogatja az egész testét. ami mindig hisztériával jár. hogy állandóan érzékeli a mama testét. amikor még stabilan ülni sem tud. A „jól evő gyerek" különös büszkesége a szülőknek és a nagyszülőknek. itt egy repülőgép. ha elmeséljük. vagy a föléje köt özött mütyüröket nézheti. a gyerekek mentálisan és gyakran testileg is jobban fejlődnek. Kezdjük ott. Ebben többféle ok is szerepet játszik. Látóterébe belekerül az egész világ. hogy azokban a jobbadára primitív kultúrákban. párnákkal támogatják körül. bekapja. míg hanyatt fekve csak a plafont. vagy hókuszpókuszok veszik körül: „Hűha. A tisztaságra szoktatás és az evés körül különös problémák szoktak halmozódni. hallható ingerek megsokszorozódnak.

ami pontosan differenciálta a sírásokat. A népdalgyűjtőkhöz és az ornitológusokhoz fordultunk segítségért. A hangfizikai paraméterek nem hoztak eredményt. ha nem éhes. De a gyerek hamar észreveszi.) Egyfelől tehát volt a gyakorlott nővérek. ha a szülőket idegesíti a gyerekek sírása. (Mint ahogy nem sikerült kideríteni egy megszállott hangfizikusnak azt. hanem. felnőttkori ürítési és táplálkozási zavaroknak.) Megpróbáltuk mindenféle műszerrel ele mezni a csecsemők sírását. Mindezek előfutárai lehetnek a későbbi. vagy a hasa görcsöl. ha azonnal cumiztatják. Ez meglepő eredményeket hozott. s ezzel olyan modellt alakítanak ki. A csecsemőkori sírás (ordítás) különben is titokzatos dolog. emésztési zavaraik támadnak. ha jutalmaz. hogy ha ugyanazokon a hangszereken. akkor már nem vegetatív igényei szerint kakil vagy eszik. De egy tapasztalt nővér. akkor is eszik. Különösen. másfelől objektív mérésekkel semmire sem jutottunk. Jelent valami konkrét dolgot? Jelzésértéke van? Látszólag a laikus füleknek amorf és kellemetlen. hogy a feje fáj (kefalikus sírás). hogy vegetatív funkcióival a környezetét büntetni és jutalmazni tudja. miért szólt másképp. akik hallás után kottáznak madárfüttyöket és népi dallamokat. éhes. mamák hallása. hogy minden bajnak a gyógyírja az evés és az ivás. pl. És ha erre érzelmileg szüksége van.Ezek a mondatok kezdetben ártalmatlan szamárságok. amikor a mamája nem dolgozott. Sok felnőttet ismerünk. akinek csak vasárnap volt spontán széklete. teáztatják. Igen káros. gondozónő mégis pontosan megmondja. a nagymama kedvéért. vagy csak részt vesz a közös üvöltésben. visszatartja a székletét. percek múlva a többi is rákezdi. Csak ritmikai különbségeket sikerült kimutatni. ugyanazok a muzsikusok. megijedt valamitől. akik stressz hatására zabálni kezdenek. 63 . gyomorgörcsökről panaszkodnak. (Ha egy kórteremben egy csecsemő sírni kezd. Már-már föladtuk a próbálkozásokat. ugyanazt a darabot adták elő. Lehetséges. hánynak. ha más karmester vezényelt. amikor támadt egy mentőötletünk. azt akarja. ha büntet. hogy foglalkozzanak vele* karba kívánkozik. Ismertem gyereket. hogy mindennek ide nyúlnak vissza a gyökerei.

a hallás alapján történő kottázás során pontosan differenciálni lehetett az éhségsírást. Ezek az eredmények (dr. sőt néha szinte több szólamban is. 64 . a csecsemőknek pontosan működő jelzésrendszerük van. Igen. a félelem által kiváltott sírást stb.Túl azon. hogy a csecsemők glisszandókban is sírnak. csak meg kell tanulni érteni őket. sz. és a svéd Karolinska Intézet folytatta tovább a kutatást. Makói Zita végezte a vizsgálatokat az I. Gyermekklinikáról) bekerültek a nemzetközi irodalomba. a fájdalomsírást.

meg is kell tanulni látni. Kérdés azonban. a szín. a fent és a lent. Az anya testében koromsötét van. fájdalmát és örömét. hanem mindig az egész gyerek fáj. mégis sokáig ugyanolyan színűnek látjuk őket.és alakállandóságot. a jelenség körvonalainál eltérés legyen a környezet színétől. Hiába van két szemünk . hogy ha a szem optikai kameraként működik. A 65 . a hasa vagy a feneke fáj.tehát a retinákra nem pontosan ugyanaz a kép vetül. hogy a méhen kívüli élet kezdetén a csecsemő még nem képes lokalizálni (s a test meghatározott pontjához kötni) érzékelési élményeit. Ha pl.és térlátást -. s ezzel együtt változik a tárgyak színe is. Ezt nevezzük az érzékelés holisztikus kórszakának. azt még nem ott érzi. miért nem látunk fordított és kicsinyített képet? A formalátás sokszázezer tapasztalata során kialakult érzékelés-tanulás miatt. (Ezért nem látjuk a fekete táblára fekete ceruzával rajzolt ábrákat. A valóságban ugyanis fordított és kicsinyített képét látjuk a valóságnak. ami lehetővé teszi a forma. az objektív valóság megismeréséhez? A gyakorló pszichológusnak tudnia kell. azaz a tárgyak. emberek a „talpukra álltak". hogy érzékszervekkel rendelkezünk. Ugyanígy cserélődött fel a jobb. Az érzékelés tapasztalati alapon kalkulál a megvilágítás erősségével.) A második feltétel a sokszázezer érzékelési tapasztalat. Ezért minden érzékelési élmény szétsugárzik az egész testben. Természetes fényben a megvilágítás állandóan változik. Bizonyos határok között ugyancsak a tanulás hozza létre a konstancia jelenségeket.A skombarák Vajon az a tény. ami csak később fejlődik ki (myelinizáció).és baloldal. 1897-ben George Stratton kaliforniai pszichológus nyolc napon keresztül. Ezt a mérhetetlenül sok tapasztalat korrigálja. örömérzés esetén egész testét átjárja a kéj. hogy legalább a színe k tekintetében. Ennek az oka az. éjjel nappal viselt egy vizuális képet a retinára fordítva rávetítő lencserendszert. Ezután szabad szemmel látott mindent „fordítva". hogy a periférikus idegpályákat még nem veszi körül velős hüvely. A formalátás első feltétele. elég -e a helyes érzékeléshez.

Kidobja. hogy valami közel vagy messze van-e? Mit lát a pici csecsemő. Kidobja. hogy amikor a mama elmegy. amelyek szoros kapcsolatban vannak a kisgyerek mágikus gondolkodásával. mint a rakéta repült ki a vízből és reszketve kérdezte: . 66 . Honnét tudhatja. az. amelyek sokszor érthetetlenek és nevetségesek a felnőtt számára. zöld és legutoljára a kék. Megint kap egyet. A gyerek. hogy lefolyjak? Tessék elgondolni a gyerek és a lyuk méretkülönbségét! Számára ez mégis egy mágikus lehetőség volt. Ez a probléma aztán elvezet a gyerek kínzó mágikus félelmeihez. narancs. összezsugorodik. aki még közel van az újszülött korhoz? Pl. és végül eltűnik. a terítő és a korsó három önálló tárgy? Úgy. Még bonyolultabb kérdés a térérzékelés. szétesett. az asztal. Mágikus történések. A mama gondolt egyet.„határok között" azt a váltást jelenti. Pl. amikor a már járókás baba kezébe adják a piskótát. amikor a hódító spanyolok leszálltak a számukra ismeretlen állatr ól. rózsaszín. és döbbenten tapasztalja. hogy többször lerántja a terítőt. Annak idején az indiánok is ordítva menekültek. hogy pl. hogy szétestek. hogy egy emberállat alakú szörny (mondjuk valamilyen kentaurféle) kettévált.") A fényerő csökkenésével a színek eltűnési sorrendje: piros. akromatikus színek. valamint a mozgás és a tárgyak helyzetének összefüggéseit. ezért „kéklenek az alkonyi dombok". mert azt érzékelték. S ha a közelébe jön? Fokozatosan megnő.Azt akarod. és döbbenten látja. A gyereknek meg kell tanulnia a tárgyak differenciálását is. a lóról. egyre kisebb -kisebb lesz. Pl. Vagy pl. egy kisóvodás kisfiú soha nem akart kijönni a fürdővízből. („Sötétben minden tehén fekete. és kihúzta a kád dugóját. azt. Erre Összeszidják. hogy egy kézmozdulatára a finom piskóta egyik helyről a másikra repül. amikor gyenge megvilágítás mellett a színlátásra képes csapok elnevezésű idegvégződésektől a csak az ún. a fekete-szürke-fehér megkülönböztetésre alkalmas pálcikák veszik át a látást. sárga. Holott csak érzékelni tanul.

. Csobbant mögöttük a víz. hogy „a párhuzamosok a végtelenben találkoznak". -Mitől félsz? .Most bevilágítunk a bútorok alá.A farkastól. Éjszaka előmászik és. hogy nem bolondult -e meg a gyereke. Hiszen apa is bevilágított a bútorok alá. ami közelebb van. „hogy rohannak a fák". hogy jobban megértsük a gyerek mágikus gondolkodását.. Ladikban evezett óvodás kisfiával. hogy majd nem fér el a kocsi. amelyek nem kórosak. Ilyenkor fantasztikus történeteket adnak elő: pl. hogy számára olyan félelmek és szorongások léteznek. vagy hagyjátok kicsit nyitva az ajtót. Ez is a korai fejlődési időszakot jellemzi. De lehetne. .Az én fiam nem lehet ilyen hülye! Kelj fel. Pl.Hagyjatok egy kislámpát égve. mozog. „a Hold bujká l a felhők között". a távolabbi mozdulatlan. hogy az. . hanem messze vannak. 67 . az álom. Látsz farkast? -Nem. mert tudja.. és ez sok félreértést okoz felnőtt és gyerek viszonyában. amikor a kisgyerek számára a fantázia. Most nincs farkas. Vagy: a dolgok nem zsugorodnak össze. hogy az autóút annyira összeszűkül.Na látod! Ezzel a módszerrel lehet a gyerek szorongását a végsőkig fokozni. és számoljunk azzal. és gyere! Zseblámpát hoz. De a gyerek továbbra is fél. ha lefektettetek! . Egy barátom aggódni kezdett. hogy gyakran az érzéki csalódások vezetnek el a helyes látásmódhoz. Apa dühbe jön.. A sebesen haladó vonat ablakából azt látjuk.Az érzékelés tréfája. a kályha mögött lakik egy zöld kígyó.. Mindez csak kóstoló az érzékelés lélektanából azért.Félek. Apa komolyan elmagyarázza. de mi már elfelejtettük őket. egy felnőtt nem gondolja. miért nem kell a farkastól félni.Itt sincs. Végül ide sorolhatjuk még a mágikus hazugságnak nevezett jelenséget. Például a gyerek rimánkodik: . a valóság egyforma értékű realitások.Miért? . Mindig hajlamosak vagyunk feltételezni.És itt? . Pl. .

. -Mit nézel? .. De akkor is gondoljunk Shakespeare-re.Kalap volt a fején. oly idegen.Jól van kisfiam. Horatio. A gyerekek ezt igazán tudják... . Több dolgok vannak földön és égen. 68 . kiugrott egy hal a vízből. akinek nem. nem kell megijedni a skombarák világától. van. mint idegent szokás. akinek a számára léteznek.De mindez oly csudás. mintsem bölcselmetek Álmodni képes. Egy másik óvodás kisgyerek abbahagyta a vasárnapi ebédelést és mereven bámult a falra. no meg a szülőknek is. Hamlet: Hát üdvözöld.Apu.. amikor a Szellemet látják: Horatio: . .Ott van egy skombara. Barátaim. és tudniuk kellene a praxist folytató pszichológusoknak. Egy idő után tovább evett.Es most mi van? -Már elment. . Van.

a beteg mellé kuporodott. Folyton-folyvást szeretkezett . Üzenet ment.. Aztán rekedtes hangján parancsolt valamit. a szovjet meg a belga himnuszt. méltóságteljes középkorú nő. Jógázott . izmos. felparázslanak a vékony gerendák. Elisabeth -ville környékén. A varázslónő többször hallgatagon körüljárta.Afrikai gyógyító mágiák Vívódás: Elmeséljem vagy ne? Egy köpés.okos.hízott. Még a régi Belga Kongóban történt. Hízott. furcsamód valahogy egyszerre karcsú és kövér.hízott. Adott 10 dollárt Szalézi Szent Ferencnek . Leguggolva nézte. barátja. van bennük valami pókszerű.hízott. Azt is vállalta. lába kecsesen arányos. Elénekelte a Tann-hauser valamennyi áriáját és az amerikai. szere tője egyszercsak hízni kezdett. a vállgödrétől szinte a köldökéig betöltik a teret. de tehetetlenségében beleegyezett. ahogy ellobog a tűz. hogy a dzs ungelből hívják ki hozzá a varázslónőt. 20 dollárt a zsidó imaháznak — hízott. A falu népe köszöntötte a varázslónőt. 30 dollárt a Mindenszenteknek hízott. más semmi. Azt. le nem vette róla a szemét.hízott.hízott. Alatta duzzadnak a hatalmas mellek. A fehér úrnő nem szerette az ilyen babonákat. Masszíroztatta magát -hízott. A magyar festőnő fekete szolgája. Semmi sem használt. és éges sék porig a kunyhóval együtt.. és szinte ölelőek vagy beburkolóak. A kétszáz kilósra dagadt testet meztelenül kifektették a fűre. s néhány nap múlva zsivaj hallats zott az erdő széléről. Akkor könyörögni kezdett fehér gazdájának. Nézte.hízott. Koplalt . Nagy kerek pókhas. Nagy 69 . Elérte a 200 kilót. De a karjai vékonyak. Csak ő segíthet már rajta. Magas. Eszelősen sportolt . és szinte önálló életet élő hatalmas félgömbök . Combja. figyelő pillantású szemekkel hajlékony nyakon ül.a feneke. hogy kifizeti az igencsak borsos vizitdíjat. összezsugorodnak a pálmalevelek. Amikor már mindennek vége volt. hogy a beteg férfi minden holmiját gyűjtsék össze a kunyhójába. Kerek feje . Imádkozott .

Mit csinálhatott ez alatt? Végül kiderült.csend vette kezdetét és szétsugárzott. . Mert hosszú idő elteltével kihúzta magát és köpött. Egy nyálfelhő.tanítja Shakespeare -. ahogy a civilek mondják. És közben szorgalmasan fogyott. sudár fekete fiú egy napon igencsak furcsán kezdett viselkedni. Ez ellen senki sincs eleve védve. és lóhalálában kezdte mindenütt keresni a fiút. de ilyet még nem lá tott európai ember. majd eltűntek az őserdőben. amiből lassan permeteztek alá a nyál sűrű cseppjei. Teltek a negyedórák. amíg nálunk megtalálta. hogy 70 . hogy nyálat gyűjtött. és azonnal a fiú nevét kiáltotta. A beteg testét flanell takarókba burkolva valami sötét helyen letették pihenni. Öt hét múlva már kezdte visszakapni normális testi alkatát. És rengeteget aludt kimerülten még heteken keresztül. A tünetek alapján nem volt nehéz eljutni a diagnózishoz: schizofrénia simplex.Itt van? Mi van vele? Kiderült. Két hónap elteltével az átélt borzalom és a megváltó varázslat már társaságban elmesélhető anekdotává vált. hogy most valami nagyon fontos történik. mint álmaink . Becsavarodott. a legendákat kiszínezzük és sztori lesz belőlük. Az átélt iszonyatok idővel legendává szelídülnek. És így van rendjén. A lombok és a titkok összezárultak mögöttük. Nyilvánvaló volt. A szájából. mint egy szökőkútból magasra csapo tt ki a nyál és szétterült az ormótlanná vált test felett. Megtudtuk. A beteg mélyen aludt. Történt valami? A negyedéves orvostanhallgató. amikor teljesen áthatják egymást. ráhullva és betakarva a beteg férfi egész testét. egy izgatott afrikai úriember rontott be. s törékeny életünk álmok veszik körül. Besimogattuk a pszichiátriára. Aztán a csoda véget ért. A szívem összeszorult. hogy a prágai géppel érkezett. Szakadt róla a verejték. a sztorik pedig törékenyek és változékonyak. mint az álom. (Egyszerű tudathasadásos elmebaj.) Ám mielőtt kezelni kezdhettük volna. A varázslónő európai öltözet ű fiatal titkára felvette a tiszteletdíjat. Szinte senki sem mert mozdulni. Csak egyet köpött. Mi oly anyagból vagyunk. egyszerre vegetatív és spirituális szinten: talán a test és a lélek ritka találkozása.

széttipró célratörés jellemzi. A visszaadott üdvösség Egy fiatalember beugrott a Balatonba. amikor a jó varázsló nyilván mindent rendbe tett. Minek tartottuk volna bent. téves eszméi elhalványultak.Baja éppen nincs. Ezzel elviharzott. ahol csak 10 cm volt a víz mélysége. az egek irányába lehet kikapaszkodni. Csak bent fekszik zárt osztályon schizofrén tünetekkel. amit megrontáshoz is fel lehet használni. A fiú zavarodottsága enyhülni kezdett. Derékon alul béna. gonosz mágus. amibe a francia felvilágosodás . ott.Ezt diplomáciai futárral küldöm ki. A történetnek itt bosszantóan vége szakad. A jó varázsló már úton van a falu felé. Pszichopatológiai szempontból v égül is nem történt semmi. Mindent helyre fog hozni. vizeletét tartani nem tudja. megkerülő. Áthaladt a falujukon egy velük ellenséges. érzéketlen. 71 . . néhány napig ellesz kezelés nélkül is. Az izgatott első titkárral elrohantunk a diákotthonba és feltúrtuk a fiú szennyesét.közös követség képviseli őket a cseh és a magyar fővárosban. székletét. Valamit. Mit fognak intézkedni? De mindegy. Aztán már teljesen rendezett lett. Volt egy rövid ideig a pszichiátriai osztályon. és az a gyanújuk támadt. hogy ellopott valamit a fiú holmijai közül. .az ész örök szófosása során belepottyantottá. Könyörögni kezdett. Az ő fia! Talán béna maradjon egész életére? Mert az európ ai orvoslás sokszáz éve keresi annak a tudományos bilinek a kijáratát. A családban vezérszerepet visz a törzsanya. ne kezeljék néhány napig. Csak nincs máris valami baja? . Gerinctörés. Elvitt egy büdösre izzadt inget.A fiú családja telefonált Afrikából. . Eltelt 4-5 nap. Eredménytelen hónapok a Mozgásterápiái Intézetben. O a prágai első titkár. minden akadályt fanatikus erővel mindig lerázó. Vad.Nagyon kérem. A családja nagyon gazdag. De ilyen kijárat nincs! Az intellektuális trutymóból csak felfelé. intézkedni fognak.

fürösztöttek. Sokszor mondogatta: . mosakodni. egy megbeszélt erdei tisztáson. torkában dobogó szívvel. egyszerre vonzó és fenyegető hangulatot sugároznak. énekelték. mert különös.Figyelmeztettek. átfagyva. de saját erejéből learaszolt a lépcsőn. hóban. néha átugráltak rajtam. lihegve.megígérte. de a hangulata derűs és mosolygós. okos orvoslással! Jöjjön az abszurd! Az abszurd két magas fekete fiatalember képében jelentkezett. amint két bottal. Akkor is egy csoda volt. Sokszor körüljárták. szimatolgatták.. Két hosszú éven át kínlódott. Mit tudómén? Amikor visszaérkezett. 72 ... izzadtan. az egész testemet teleszurkálták tűkkel. de egy szobában aludni mégsem szeretnék velük. hogy a kialakult járásfunkció megmaradjon. az egész intézet kivonult a fogadására.igenlő válaszom után . Es járt zihálva. valahol Gabonban. ütöttek. maró folyadékokkal itattak. hogy naponta legalább öt óra hosszat kell sétálnom. Gyönyörű modern képeket fest. mi történt velem.Nem éri meg! És visszaült a tolókocsiba. Néha füstbe burkoltak. és jó pénzért eladja őket. járt hűségesen naponta öt elviselhetetlen órán át.. étkezni. csavargatták. a földre szorítottak. Jó őket nézni. verejtékesen. lábán elsorvadtak az izmok. Önállóan tudott WC-re járni. teát főzni.Akkor pokolba az európai racionalizmussal. ahogy a két fekete varázslónak . szédülve. kántáltak. hogy rájuk bízza-e magát? .kiragadtak a tolókocsiból. Aztán egy reggelen kivágta a két botot a csukott ablakon keresztül az utcára. aztán levelekbe pakoltak. olvasni. aztán a tolmáccsal megkérdezték a tolókocsijában kuporgó nyomorékot.akik visszaadták neki a mozgás üdvösségét . és utánuk üvöltötte: .Még ma is rosszullét kerülget annak a vadságnak az emlékére. sétálni. növényi főzetekkel borítottak. S láttuk. amivel . Es aztán ki tudja. és mindkét vállamon. Mára már rettenetesen elhízott. a zsúfoltnak tűnő hetek alatt. remegő térdekkel. és járt esőben. gyúrták a végtagjaimat. Veszik. Egy napon ugyanis ezt mondták a fiatalemberek: . kínlódva. S egy pillanat múlva már egy nemezlapfélén tűz égett a fejemen.Eddig tudjuk gyógyítani.

nem is elhanyagolható szépségű . Fontosabb lenne ez. Kinek kell ez a testileg félember? Tévedtem. hogy megnősül. a partner töretlen fölénye az élet minden helyzetében. Meghökkentem.Idő múltán elhatározta. Négy-öt . mint Leonardo festményei. mint ahogy a meleg lakás fontosabb.nő a veszett macskák dühével küzdött érte. A teljes birt okolhatóság. mint a szerelem? Bizony fontosabb. A tökéletes függés. s adott esetben a wiener schnitzl fontosabb. mint az Isten. Mi volt a vonzereje? Hirtelen jöttem rá. kiszolgáltatottság. 73 .

tudott hülyegyerek -firkát produkálni. visszahúzódik.Kakil. hanem elkapta az egyik golyóstollat az asztalról. A kicsi legyen a beteg. szinte Európában éreztem magam. 74 . hogy partnerként kezelte a gyereket. Ő még nem. A gyerek arca felragyogott: a toll az ő kezében kakilt. megint kiugrik. Éppen egy öt év körüli obstipáló (székletét visszatartó) kisfiúval foglalkozott.Jöjjön el hozzám dolgozni! Aki ennyire tud gyerekül. Nálunk a déli esetmegbeszéléseken voltak az igazi szakmai viták. De lelkesedésem valódi okát egy epizód okozta. . Tudott úgy rajzolni. de egyszer mégis dolgom akadt az idegen kórházban. Es eljött. kutatásaihoz puvoárt ígértem neki. sok szabadidőt. udvarias volt vele. Ez nagyszerű agressziókiélési lehetőség lesz neki. bemutatkoztunk és be-hívott magához. Várakoznom kellett. Bemutatott neki. Természetesen a féltékeny nagy testvér játssza a doktort. Nem ismertem őt. és gyors egymásutánban nyomogatta.nem akarja ezt játszani. mondjuk. Nagyszerű regressziós képessége volt. iktasson be indulati levezető órákat. és megkérte a gyereket. s utána talán lehet terápikusan is dolgozni velük.Tudsz-e gyerekül? A legtehetségesebb munkatársamat aljas csábítással hívtam meg a klinikára. amikor észrevett.Hogyan? . De a következő megbeszélésen a kollegina beszámolt arról. Azt tanácsoltuk.Hát. De a gyerek nem rajzolt. ahogy a hegye kiugrik. hogy a nagy testvér . Nem tud velük előrehaladni. és miértezni. mint egy óvodás. játsszanak doktorost. mint egy hatéves. Megállapodtunk. rajzoljon addig. és bámulta. Akkor azt mondta a pszichológusnő: . Mindhárman ezt néztük. amíg mi röviden beszélgetünk. annak nálam a helye. de a toll már igen. mert a két gyerek botrányait mesélik egész órán át. Egyik fiatal kolléganőnk arról panaszkodott. a nagymaci adjon neki injekciót. hogy egy rettenetes családdal foglalkozik. Pénzt. Ez tetszett. ahol dolgozott. a folyosón tébláboltam. Én pedig azt mondtam: . Tetszett. Eszelős féltékenység gyötri a nagyobbikat.a doktor .

Az áldóját! Hát miféle áldozat az.Na. A nagyfiú pofákat vágva belegyezett. hogyan csinálják! Egy darabig nagyszerűen csinálták. nem köszönetet rebegni az agresszornak! .Akkor megtanulunk. egyszer csak. 75 .. A végén már egész jól ment. .Nincs kedvem. . doktor bácsi.Mutassa meg. A történet végét elbeszélte. . most próbáld meg! Mikor jönnek hozzád megint? . visítani kell torkod szakadtából.Na. . . Hogy akarsz visítás nélkül gyerekpszichológus lenni? Miféle úrinői gátlások ezek? Egy hétig a visítást gyakoroltuk. És el lehetett kezdeni dolgozni velük.Köszönöm szépen. aki megköszöni az ellene elkövetett agressziót? . az én kedvemért. Ez hülye játék. Lagymatagon szúrt egyet a kötőtűvel. De aztán jött a doktormaci egy nagy kötőtűvel és injekciót adott vele a kicsinek. Ilyen egyszerű ez a szakma. Azonnal belenyomott még 10 -15 injekciót. A kismaci üvöltésétől zengett a rendelő. Nem értettük.Te őrült! Neked ordítani.erre azt mondta. A doktormaci szeme felcsillant. És ilyen bonyolult.De én nem tudok hangosan visítani. És a kismaci . Mélyen beleszúrt. .Játsszunk doktorost! .akit a pszichológusnő mozgatott .Hülyeség! — mondta.Holnap.

. A mellettem lévő bokszban a híres Ibi néni (Márton Imréné) dolgozott. kettesben maradtak. Ehelyett hozott egy ív csomagolópapírt. Ez idő alatt a gyerek egy sarokba húzódva. . hogy minden áthallatszott. Egy panaszos nagymama volt éppen nála. Ibi néni kiküldte a nagymamát. Rossz volt. fiatalok. Amikor elkészült. De a gyerekek tudják. Elmesélte. és megint csak magának mondta: . Ibi néni pillantást sem vetett a gyerekre. ő nem tud dolgozni. a nagymama egyedül neveli a kisfiút. hogy haragszik rá a kisfia? . Odament hozzá és ezt kérdezte: . hogy ötéves unokája az óvoda réme. S ekkor megmozdult a gyerek. rugdossa. A gyerek papája már a terhesség alatt felszívódott.Ez egy kikötő. szétterített e. Hozott egy doboz gyufát. dacosan állt. Én is tudnám. Artikulálatlanul üvöltözik. ezt mondta: . el fogják távolítani mint közösségben nem tartható gyereket. Talán már haragszik is a kisfiú.. amikor bántod őket. A gyerek kicsit elmosolyodott: 76 .Ez a tenger. mert messze van. tehát csakis magának. és jó volt. az óvó néni hasába is belebokszol. Ha az óvodából kiteszik.Nem tudja. a Trefort utcai gyermekpszichoterápiás rendelésen a vizsgálóhelyiségek függönnyel voltak egymástól elválasztva. éhen halnak. tör és zúz.Tudja az anyukája. így lestük el az öregek titkait. letette a szélére. nem is szólt hozzá. hogy nem jön az anyukája. . és kék festékkel befestette. hogy haragszol rájuk. hogy haragszol rám. Szünet után lassan folytatta. ha belebokszolnál a hasamba.Ez egy kisfiú.A tenger és a kikötő Réges-régen.Egy kisfiú áll a kikötőben és várja az anyukáját. mert mi. a mama három éve elment Amerikába. Kartonból kis emberfigurát hajtogatott és a gyufásdobozra á llította. a játékokat dobálja. maga elé. A nagymama kétségbeesett. hogy minden áthallatszott. a társait ok nélkül bántja.

Es erre mozdult meg? . Amikor már álltak a díszletek. -És? . hiszen apja. a kikötőt. papírból hajókat hajtogatott. A gyerekeket. ez gyógyítás? Hogy valakinek vissza kell járni anyát ölni a rendelésünkre? . .Es Ibi néni erre? . Figyelt. hogy róla szól a mese.Oldani próbáltam a bűntudatát.Ibi néni! Tessék elmesélni az egészet! Mit csinált? . csak egy pillanatra látni szerette volna azt a pszichológust. akit nagyon alaposan kikérdeztem. Semmit sem akart. A csodapszichológus egy csúnya öregasszony volt. Maradhat az óvodában. Ez most tudatossá vált. hogy indirekt útra terelődött agresszió. hogy egy deviáns karrier kezdetét akadályoztam meg. ez az. elsüllyedt.Hát persze. De dramatizáltan megcsináltam az ő helyzetét: egy kisfiú várja a kikötőben az anyukáját és haragszik. A terápia fiam. kezelhető. hogy megkérdezze a legfontosabbat: tudja-e az anyukája. Ezért tud az óvodában rendesen viselkedni. Békében hagytam. anyuka is meghalt. neki meg a nagymamának. később az iskolából. nem bánt senkit sem. Hiszen mindig arra legnehezebb haragudni. akit szeretni szeretnénk. és pontosan tudta. anyja elárulta őt. aki ezt a csodát megcsinálta a gyerekkel: Viszonylag nyugodt. hogy nem akar velem szóba állni. mert nem jön. Minden órán hússzor is megbünteti az áruló anyukát. amikor láttam. Ettől kezdve hetenként kétszer megérkezett a rendelésre. . az óvó nénit bántja az anyja helyett. a kisfiút. Szétté pte a papírhajót és eltörte a gyufaszálat. fiam. Nézze. Anya nem tudja.Az agresszió visszatért az eredeti pályájára. hogy haragszol rá. 77 . Egy terápiás órán ezt 15 -20-szor megismételte. amit úgy hívnak. Halálra ítéli. A hajó viharba került.Ez még nem gyógyítás. Es odajött. Lehet.Ibi néni. .. Péter. Ez volt az első terápiás óra. csak ezután fog kezdődni. Kérte a tengert. Nagyon nehéz agressziós problémákkal küzd. .De rád nem haragszom. hogy haragszik rá. Három-négy hét elteltével egy ismeretlen óvónő kopogtatott be. nem nyúztam a gyereket. Egyenesben kiéli. Csak akit most bántasz. mi lesz belőle? Ez lelki elsősegély volt. Minden hajóban ült egy gyufaszálanyuka.Hát először is nem csábítottam. Ha kirúgják az óvodából. De egy életlehetőség nyitása.

78 .Hát ezért áldott a Trefort utca. nem a tankönyvekből. Tőlük tanultuk meg a szakmát. nem az egyetemen. És ezért áldottak az öreg pszichológus nénik és bácsik. Mert ott ilyeneket lehetett tanulni.

De megcsillantottam egy lehetőséget. Szigorú törvény ugyanis. genetikai szempontból rejtélyes. csak. A férfit kizárólag a legmodernebb technikai.. hogy a tesztek alkalmazásának feltétele a pszichológiai -pszichiátriai képesítés. mánia esetére. Talán ma már nem közösítenek ki érte pszichológus kollégáim. Most egy szakmai borzalom következik. mikroprocesszoros és hasonló újdonságok érdeklik. hogy elmebetegek arcképei közül kell rokonszenveseket és ellenszenveseket kiválasztani. A fiatalembert kezelték már mindenféle gyógyszerrel. hogy betegségéhez semmi köze a pszichoanalízisnek. Ezen nagyon jól mulatott. amiről különben minden lényegeset tudott. ettől nem remélhet semmit sem. En mégis megtanítottam a Szondi -tesztre. Pszichiátriai véleménnyel érkezik: időnként mániás fázisai vannak. hogy talán kidolgozhatunk egy „használati utasítást" önmagához. Nekem se jutott eszembe semmiféle analízis. De mégis segítségre szorult. és kíváncsi lett rá. családja is szinte a tönk szélére került. Hogy miért működik minden tesztdiagnosztikai előírás. hogy nem tudom me ggyógyítani. Lerázhatom -e? Vagy próbálkozzak meg valami nagyon szabálytalan kezeléssel? Megbeszéltem vele a betegségét. A pszichiáterek tiltakozása ellenére keresett fel elmagyarázták neki. mint ahogy tudományosan. az mindmáig rejtély.minden eredmény nélkül. Megmondtam. Az egy -két hetes mániás fázis alatt vagyonokat költ el. A mánia vásárlási kényszer formájában.Lelki gyorssegély Harmincas évei közepén járó. (Arról van szó. matematikai statisztikai szabály megsértése ellenére. A Szondi-tesztet a kollégák zöme tudománytalan próbálkozásnak tartja. váratlanul jelentkezik. többek között lithiummal is . az ösztönstruktúra megismerésére használható. csak éppen működik és személyiségdiagnosztikai célokra. súlyos mértékben eladósodik.. 79 .) Minden tesztológiai szabály szerint ez a teszt egy abszurdum. depressziós tünetek nélkül. és most hozzám vezette a sors. nagyon fiatalos jogász. Es a pszichiátereknek tökéletesen igazuk volt.

Ezt tökéletesen megértette.a Szondi-tesztet önmagán is elvégezheti az ember (az is. aki jól ismeri a tesztet).a teszt akár mindennap megismételhető. Mániája lényegét a szerzésben és a birtoklásban határoztuk meg. Az ötlet csodálatos módon bevált. Vagyis szó sem volt gyógyulásról. hanem az állati viselkedés szintjén is. Páciensem elég rövid idő alatt kitűnően megtanulta a tesztet. Talán ezt is javamra írják majd az égiek. hogy én a freudi ösztöntant magamban a szerzés és birtoklás ösztönével egészítettem ki.) A lényeg tehát minél több tárgy megszerzése és birtoklása. S ekkor az alábbiakban állapodtunk meg: . 80 . a recesszív és a manifeszt gének harcának feltételezése. 0 lett időnként a bazárosok. a tárgyakkal örömet szerezhet a gyerekeknek is.netán abszurd az egész Szondi-féle ösztöndinamikai elmélet. mikor fog veszélyes zónába kerülni.a teszt korán előre jelzi a lelkiállapot változások lehetőségét. ha pszichopatológiai folyamatról van szó. rossz lelkiismerettel ugyan. tetszetős tárgy található. A bazárokban tömérdek érdekes. felkészülhet a közeledő kóros periódusra. később a gyerekek kedvence.és százezreket költenie. mulatságos. előre tudta. (Ide nem illően megjegyzem. A mániás szakasz elmúltával. . nemcsak az emberi. így talán elkerülhető a mániás fázisok váratlan jelentkezése. Naponta szorgalmasan „szondizta" magát. elfogadta. De így együ tt lehetett élni a betegségével. . Ki tud majd mászni az adósságokból és a családja is hálás lesz. Es belátta. függetlenül azok értékétől. különösen. trafikosok. P. viszonylag olcsón. hogy mániás vásárlási aktivitását a műszaki üzletekről át kell helyeznie a bazárokra. Nem kell súlyos tíz. de szabályos Szondi -tanfolyamot tartottam neki. Garmadával vásárolhatja őket. Faragó Katalin szondiánus pszichológus kollégám tanácsára. mert: . S a mániás fázist néhány ezer forintból megúszta.Felébredés után minden reggel megvizsgálja magát a Szondi-teszttel. Tettem pedig ezt azért.

amit produkál. mégsem láttak semmit belőle. és elvonult vele. Lerogytak rájuk. 81 . aki különben tíz perc múlva megint megjelent. az Eiffel-tornyot alulról bámulták. Nemsokára megjönnek. beszélgetni is lehetett velük. Többször voltak Párizsban. ahogy találták őket. Az edzőtábor üres volt. hogy nem tud elaludni a macija nélkül. hogy szinte bejárták az egész világot. amikor megérkeztek. És nemsokára megjöttek. tudjátok. Reggelinél. A hallszerű társalgóban össze-vissza álltak a székek .mondta sírós hangon -.Erőnlétin.Hol vannak? . Beszélgetni nem lehetett velük. Versenyen mindig megverik. hogy értékelték volna az ételek ízét -.Igazad van.Hülyék . Edzéseken lélegzetelállító.üvöltötte az edző -. Kiderült. Azonnal adjátok vissza neki. hogy megpöckölte az előtte ülő fülét. már kipihenten. Óriási sportkarrier lehetőségét látom benne. Néma csendben ziháltak.így? Ismeretlenül? . Rómában kicsit álldogáltak a Szent Péter-székesegyház előtti téren. és persze pénzt dobáltak a szökőkútba. A harminckét fokos meleg délutánon télikabátban és egyéb hacukákban futottak vagy húsz kilométert. Nagy röhögések és nem igazán szalonképes megjegyzések közben visszaadták. az edzőtáborba.Hogy készül a világbajnok? A magyar birkózó-válogatott edzője azt mondta egy pszichológus barátjának: . Tudsz rajta segíteni? . Mátraházán vagyunk. de a Louvre -nak a közelébe se jutottak. aztán ártatlanságot színlelve másfelé nézett.nem hiszem. aztán edzői parancsra nekilódultak aludni.nem volt erejük. Befalták a vacsorát . . Tudod mit? Gyere fel hozzánk.Van egy világklasszis birkózóm. úgy. eldugták a mackómat. hogy a TV felé fordítsák őket. A fiú boldogan a hóna alá dugta.Csaba . Nem volt emberformájuk. Csak a konyhaszemélyzet sürgött -forgott. egy idő után azzal szórakozott. . . Közben szemügyre vehettem az én emberemet. Aki nem nézte a televíziót.

nem nevetem ki. amíg elmúlt a mozdulatlanná dermesztő rémülete. az még náluk is erősebb. Legott szitkozódni kezdett. egyre jobban belelovalta magát a dühöngésbe. a gyalázkodó felé fordultak és némán nézték. Csakhogy te is közéjük tartozol. hogy a fiú vereségeinek oka a félelem.Mert igaz. Nem gondolod. amikor szemben álltok a szőnyegen. amikor már többször beszélgettünk. Van néh ány török.mondta hitetlenkedve -. hogy nem fölényeskedek vele. Hangsúlyozottan. altatót verseny előtt nem vehet be. A barátommal folytatott első négyszemközti beszélgetéskor már kiderült.Gyere ki a vízből. Különben is. Egyszer jutalmul megengedték nekik. grúz meg albán birkózó. Nem hiszed el? . . ami végigcsurgott a hatalmas. Hiszen ezek a világ legjobb birkózói. s látta.lassan felállt.Menj a fenébe! Nem vagyok én pap. és elrohant. te rohadt. hát forgolódik álmatlanul. mint te tőlük. és másnap megverik. kiszámítottan lassan emelkedtek ki a vízből. csak vigasztalni akarsz. és nem mutatják. még jobban. nem bagatellizálom a problémáját. hogy ők is félnek tőled? Talán.Hogy ők tőlem félnének? . Eltátotta a száját. 82 . éjszaka már nem tud nyugodtan aludni. Addig a fél percig. nyugtatót. mint neked. és végül azt üvöltötte: . . hogy ami benned van. Ha velük kerül össze. hogy bizalommal van irántam. Csaba mindig mondja. De miután senki sem felelt. hogy vigasztaljalak. Hogyan oszlathatnám el a félelmeit? Végül.Hát akkor miért mondod? . Egyikük kitette a karját a mögöttük lévő betonra. hogy a Palatinus strand meleg vizében heverésszenek. Csak több eszük van. Elnéztem ezt az emberhegy nagyságú mackós ki sfiút.Hát persze. azt mondtam neki: . akiktől babonásan fél. De látják benned a világklasszis lehetőségét.Jogosan félsz tőlük. csupa izom testeken. majd én elbánok veled! S akkor a magyar birkózó válogatott -amelyből addig csak a fejek látszottak . . vagyis már éreztem.Egyébként fantasztikus érzékük volt a drámai hatások iránt. mit érnél a vigasztalással? . s egy arra járó megbotlott benne.Nem én. és bizony félnek. Akkor vigyorogva visszaloccsantak a meleg vízbe.Ugyan már .

Amikor verseny előtt bemész az edzőterembe. milyen kondiban vagy. gyakorol tuk a szemünk sarkából való észrevétlen rápillantást valakire. hogy lássák. akitől mindiga legjobban tartottam. Vagyis . hogy milyen kondiban vagyok.nem teljesen szalonképes . hogy a szemük sarkából stírölnek.tényleg félt tőlem. ezért idézem az ő . Playboyt lapozgatott. Ezt jól jegyezd meg! A nyár során még sokszor beszélgettünk erről.baszd meg .elbeszélését a történtekről. de úgy baszd meg. Ebből tudhatod. Hát . 83 . . legszívesebben köréd gyűlnének.. amit mondtál. és figyeltem őt.. Ősszel kiment egy tornára. sajnos. Éjjel nyugodtan aludtam és másnap úgy megvertem. De nekem eszembe jutott. De ha jól figyelsz. Meg akarta állapítani. hogy ők is be vannak szarva. észre fogod venni. hogy félnek tőled. hogy ne féljen a legény. Hogy is mondja Dobó István az Egri csillagokban Bornemissza Gergelynek? Az a fő. De ezzel elárulnák.tényleg sokszor rámnézett a szeme sarkából. A többi megjön magától is. Engem.baszd meg . és mint világbajnok tért haza.Akkor most megtanítlak egy titkos módszerre. Neked volt igazad..Figyelj! Lementem az edzőterembe és ott ült már a Muhammad Törökországból. nem vittek magukkal.

hunyorog a bal szemhéjával. A paradox terápia lényege ennek a menekülő-üldöző viszonynak a megfordítása.Helyes.a tünet.Igen. Rajzoljuk fel e történés modelljét: elől menekül a beteg. Valakinek kényszermozgása (ticje) van. amíg meg nem nyerte a beteg bizalmát. nem akarta őket beszedni. Többször beszélgettek. s emiatt megszűnt. s egy idő után pl.A paradoxon gyógyító lehetősége Vegyünk szemügyre egy egyszerű lehetőséget. Akkor egyezséget ajánlott neki: . Volt az iskolában csúf neve? . Az álmatlanságban szenvedő nő így számolt be az eseményekről: 84 . Az altatóktól félt. és akaratlagosan idézze elő. valószínűleg csak tünetet vált.. forduljon szembe vele. a kényszermozgásokra való hajlam megmarad. Mit utál legjobban a házimunkák közül? . akkor nagy valószínűséggel a kényszermozgás bevonódik az akaratlagos mozgások közé. . Egy hosszú ideje súlyos álmatlanságban szenvedő nő jelentkezett a rendelésén. Négy nap múlva várom.Jó. Igen ám. Utána szalad . barátkoztak. hangosan mondja magának: elefánt. A paradox terápia atyja így számolt be az egyik első. mert a férjem gyűjtő. hogy egy spontán tünet szándékossá vált.akár a harapós kutya . a vállát fogja rángatni. Ám pszichológiailag mégis az történt. A beteg ne meneküljön tovább a tünete elől. ébren fogja tölteni az éjszakát. ha megunta a portörlést.Port törülgetni az apró tárgyakról. Kövér kislány voltam. Ha azt a feladatot kapja. hogy négy napig nem fekszik le aludni. de az alapbaj.Határozzuk most el.. de hát a maga kedvéért. Megegyeztünk? -Nagy hülyeségnek tűnik . Elefántnak gúnyoltak. Rengeteg van otthon. hanem azt felvállalva. s ikeres gyógyításáról. Mondjuk. aki szenved a tünetétől és ki akarja kerülni. hogy naponta kétszer egy félóráig szándékosan hunyorogjon. Akkor az éjszakai ébrenlét alatt gondosan törülgesse le róluk a port.mondta a beteg -. -Akkor. . s általában el is éri.

A kapun ki volt írva. De hogy segítsek rajtad.Impotens vagyok.Hát.Tudtam.. Segítenek itt az emberen? Bemutatkoztam neki. . hogy pihenjek egy negyedórát. . hogy elfáradtam..Mondd tovább. .. hogy nem fog aludni... ami a kliensben mindig jelen van a pszichoterapeutával szemben. . hanem szembefordult vele.. Mondtam.. Langaléta kamasz fiú somfordált be klinikai szobámba. de olya n fontosnak tartom a tanulságait. A többiek már rég túl vannak rajta. De most végre nekem is akadt egy csajom. ha nem tudom.Most már értem.Szégyelled? . ruhástól aludtam. nővel. Nyilván belejátszott az ellenállás is. Én még nem voltam.Mi bajod van? . Nem megy a szex. . . hogy nem megy a szex? Erre feldühödött. . Mi történt? 1..Az első nap négy és fél órán keresztül káromkodva törültem a port a férjem vacakjairól. 3. . ha tudni akarja. hogy lettél impotens? . Akkor úgy éreztem. .Tizenhét. félig lelógva a díványról. miről van szó? Nagyot sóhajtott. Saját hasonló esetemről másutt már röviden beszámoltam. . hogy orvosi pszichológia. Legalább másfél évvel. hogy elefánt. Bele a közepébe. Nem tudom. ..Foglalj helyet! Hány éves vagy? . Es állandóan erről pofáznak. Már nem menekült az álmatlanság elől. Mit nem ért ezen? . . Juszt se fogadott szót a négynapos ébrenlét ügyében.Hát persze. hogy kíváncsiskodni fog. hogy itt is megismétlem.. és ambivalenssé teszi.Nézze.Egyenesen. 2. s elhatározta. Leültem a dívány szélére. .Kíváncsiskodik a fene. Szűz vagyok.. hogy kell mondani. Kicsúfolta magát a kellemetlen iskolai gúnynevével.Szóval..Mit jelent az. O is elmormolt egy érthetetlen nevet. És elmondanád.. (nyögött). Reggel ébredtem fel. Idősebb is mint én.És mi történt? 85 .0 már dugott másokkal.

Csuda kínos volt. Nem is történt semmi közöttünk. amíg a melltartójához nem értem. Mit csináltatok? . . nem láttad őket? . kicsit megijedt. meglehetősen. amikor mondok valami fontosat.Hát ebben már van egy kis dögség. Ha csak te meséled el utólag.. . én pedig nem jöttem rá. hogy tovább smároltunk. Aztán meg a barátnődnek is ott kell lennie akkor. gyertek el hozzám a barátnőddel együtt. hogy ilyen nyíltan beszéltél ezekről a kínos dolgokról.És most mi legyen? . amikor az őseim társaságba mentek. Es akkor már nem is volt rajta melltartó. Most már mindent tud. Hátul próbálkoztam a pántjánál. valahol elől nyíló volt rajta. .Örülök. De ez elől nyíló volt.Azt elhiszem.Dehogy lesz rossz.Rossz lesz nekem? . És megbeszéltünk egy újabb randit. Talán az volt a baj. De ennyi elég is volt nekem. .. Úgy láttam. Szerencse. meg fogdostuk egymást. És minden simán ment. hogy néhány nap múlva megint találkozzunk.Nem én. hogy őrülten figyeltem magam.Smároltunk. . hogy előzőleg érezte.. milyen kemény. Szép formájú csöcsei lehetnek. aztán elkezdtem a csajról leszedni a ruhát. és ügyetlen kisfiúnak nevezett.És aztán? .. -És? . az nem ér semmit. . 86 . De az enyém már puha volt.. egyikőtöknek sem. feláll-e? Kivert a verejték. . hogy ilyen mindenkivel előfordul. De aztán jött a következő alkalom. . jobban mint először.Volt egy szabad szombat délután.Na jó. Na erre én teljesen lelombozódtam. . hiszen egyszer már bekudarcoltam.Vagyis a lány rokonszenvesen és megértően viselkedett. Izgultam persze. Anyám is olyat visel. Megint semmi. . . A csaj pedig kinevetett. nincs jelentősége..Miért.Persze.Először is szeretnélek együtt látni benneteket.. ez már nem segített rajtam. És megint az a rohadt. Mert ö javasolta.Hát először is. 0 meg rólam. akkor elhozom.Igen. .Erre mi szükség van? . hogy valami bajt csinált a kiröhögésével. De a franc egye meg.Azért volt annyira kedves. de csak lógott.Végül azt mondta. Mert nem tudtam leszedni róla a melltartót. Mi meg fel a mi lakásunkba.

Mikor elment, elgondolkoztam. A történetben ugyanis volt néhány irreális elem, amit egy talpraesettebb fiú megoldhatott volna. Például megkéri a lányt: Légy, szíves segíts! Vagy fennmarad a melltartó, vagy letépi nagy löttyös indulatában. Vagy ollóval levágja. De hát egy neurotikus fiatalembernek sose működik túl jól a realitásérzéke. Szóval, lett volna itt min dolgozni egy kicsit, de ugyanakkor féltem a iatrogéniától, azaz attól, hogy komoly betegségtudatot alakíthat ki, ha valakit tizenhét éves korában szexuális zavarok miatt fehérköpenyes doktorok kezelnek. Ráérünk még erre. Először próbálkozzunk egyszerű paradox módszerrel. Amikor megérkeztek, bűbájos szerelmespárnak tűntek. A lány kicsit lapított, nyilván attól tartott, hogy mégis szemrehányást teszek neki. De hát erről szó sem volt. - Figyeljetek! Most május vége van. Meddig tart a tanév? - Június közepéig. - A szüléitek beleegyeznek, hogy együtt menjetek nyaralni? - Hát persze. Már jól megneveltük őket. - Oké. Akkor menjetek el három hétre! De kettesben. Sátorozni. Semmi tábor, semmi társaság, haverok, ismerősök. Csak kettesben, valami eldugott helyre. - Jó. Ismerünk ilyen helyet a Szúnyog-szigeten. - Nagyszerű. Most jön a legfontosabb. Minden szexuális játék meg van engedve. De lefeküdni nem szabad! Ezt erre az időre letiltom. Döbbenten néztek rám. - Megtiltja? - Meg én. Es tudom, hogy mit beszélek. Szíveskedjetek betartani, amit mondok! A nyaralás után keressetek fel! Három hét múlva csak a fiú surrant be, és már az ajtóból bűntudatosan ezt mondta: - Ne tessék haragudni, nem bírtuk ki! - Ezek szerint minden rendben van? - De mennyire! - Hát akkor szervusz. Örülök, hogy megismertelek. Amit tettem, az ismert rövid terápiás módszer. Rövid ideje fennálló szexuális problémáknál lehet alkalmazni. Az elgondolás a következő:

87

1. A legrosszabb, ha valaki a kudarctól félve elkezdi figyelni magát. Az autonóm idegrendszeri beidegződések nem tűrik a tudatos beavatkozást. 2. Ezért először is a szorongást kell megszüntetni. Ebben az esetben ezt a szeretkezés letiltásával értem el. Nem érheti kudarc, hiszen nem is szabad lefeküdni. 3. A neurotikus ember nem bírja elviselni a határidőket. Ettől a szex feladattá változik. Ezért korlátlan időt kell b iztosítani a pár számára. 4. A hosszú intim együttlét bőven terem majd laza, álmos, kótyagos pillanatokat, amelyekben könnyű elcsábulni. Ennyi az egész.

88

A film, ami gondot okozott
Már csak halványan emlékszem a címére. Talán Szívdobogás. Vagy Szívzörej. Nagyon gazdag család, ahol az egyik serdülő fiún szívzörejt észlelnek az orvosok. Kivizsgálásra beutalják egy előkelő szanatóriumba, ahová a mamája is elkísérheti. Luxushotel körülmények, nagyszerű orvosok. A napok vizsgálatokkal telnek el. A kísérő szülők unatkoznak. Este, amikor a gyerekek már aludni mentek, nagy társasági élet kezdődik: bridzs, póker, tánc, egy kis iszogatás, beszélgetés, társasági pletykák. Szilveszter éjszaka komolyabban nekilátnak a mulatásnak. S a fiú mamája is többet iszik a kelleténél . Részegen a szobájukba botorkál, és befekszik a fia mellé az ágyba. Tudata homályos, a fiú is kótyagosan ébredezik, sötét éjszaka van... Ölelgetik egymást, mindkettőjükben fellobban a vágy, szeretkezni kezdenek. Hajnalban a mama tér magához elsőként. Elis zonyodva emlékszik vissza az éjszakára. Tudja, hogy rettenetes nagy bajt okozott, amire rámehet a fia egész élete. Azonnal felkel a még mélyen alvó gyerek mellől, gondosan rendbeszedi magát. Az egész nő egy halálos elszántság, hogy helyre kell hoznia ezt az éjszakát. Leül a fia ágya mellé, és várja, hogy felébredjen. Közben az járt a fejemben: ha ilyen helyzetben engem kérnének fel pszichológus szakértőnek, hogy segítsek elrendezni ezt a részeg inceszt történést, vajon mit mondanék? Es tanácstalan voltam, tehetetlen. A fiú ébredezni kezd. Az anyja merően nézi, figyeli. S amikor látja, hogy a gyerekben feldereng az emlék, arcán megjelenik az iszony, kőkeményen lecsap. - Ide figyelj! Három dolgot akarok mondani neked. Először is tudnod kell, hogy ami az éjjel közöttünk történt, az egyetlen egyszer történt meg az életben! Soha többé. Vár, amíg a szavak értelme végigfolyik a fiú erein és megtelepszik a tudatában. - Másodszor: erről soha senkinek nem beszélünk, a kettőnk örök titka marad, senki sem tudhat róla. Szünet.

89

Elhiszem. De nem szégyellnivaló. S aztán vissza a napi realitáshoz. Mindegyik a lényegbe talál. A mindenségit. S amikor a fia halványan elmosolyodva bólint: . micsoda nagyszerű pszichológus lehetett a szakértőjük! 90 . Nem hagyott kifejlődni semmiféle bűntudatot. mint mindkettőnk életének leggyönyörűbb élményét.. egyetlen felesleges szó nélkül. Közös titkos kincsükké avatta az élményt.Harmadszor: megőrizzük ezt a titkot. mert lekéssük a reggelit! Négy zseniális és hiteles mondat. Ámen. Az egyszeri alkalom. hogy teljes föloldozást adott.És most felkelés. menj mosakodni. hanem nagyszerű és vállalható. ami soha nem ismétlődhet meg. Kettejük örök titka marad.

Akkor a család már tudta. Es harmadnap újra. Mintha beleszeretett volna. agresszív. Török Sándor író barátom mesélte. Az egyetemen egyre ritkábban mutatkozott. noszogatásra. Behunyt szemmel feküdt. Az elmebaj ugyanis olyan. Közben a szobrokat nézegette. Aztán eljött a nap. Megszokták. ő pedig órákon át nézte a férfit. csipkedésre nem reagált. szerelmének az arcmását.és az is volt. hogy nagy baj van. Alig evett. szorongó. egy elmúlt szerelem emlékével. klasszikus arcélével. amíg az órájára pillantva rájött. határozott jellemről árulkodó vonásaival. Aztán rájött. 91 . Az egyetemi órákat már mind elmulasztotta. amikor már nem volt kedve felkelni. hogy alig szól. hogy az ügy reménytelen. benne sok korabeli szobor másolatával. Feltűnt neki egy férfiportré. ahol nincs felelősség. ocsmány hallucinációkkal. katatón állapotnak diagnosztizálták. Ide érkezett egyszer randevúra egy diáklány. Azt hitték szerelmes . hogy egy arcnak van hasonmása a távoli időben. Szavakra. ahonnét idővel gyógyultan távozott. hogy talán él valahol a modell újkori változata. hogy őt hányszor megkísértette a megőrülés hívása: Gyere át a túlsó partra. és nézte a szobrot. Otthon is feltűnt. Addig bámulta. S akkor talán találkozhatna vele. Órák teltek így el. mint a lélek: lehet lírai. eléje tették a kávéját. Előfordul. most már kifejezetten a szobor miatt. meleg tekintetével. hogy már nem érdemes a fiújára várni. Zárt osztályra került.Reneszánsz szerelem Volt egyszer egy reneszánsz cukrászda. Gyönyörűnek látta. de a fiú nem jött. Visszaszokott a cukrászdába. hogy milyen hallgatag lett. A pszichiáterek schizofréniának. De másnap megint betért a cukrászdába. Arra gondolt. valamelyik egyetemről. De költőiségével mégis meghatott. vagy ijesztően üres. Később már nyitástól záróráig. Szerelmének arcát bámulta. Ez a történet ennyi. Türelmesen várt egy kávé mellett. Minden férfi arcába belebámult. Sokáig nézte. Elkezdett kóborolni az utcákon.

92 . nem ér a neved. Ilyenkor erősen megmarkolta foteljének karfáját. és hangosan. s a végtelen óperenciáján oda tartasz.kilincs az ajtókon. ahová akarsz! Néha nagyon erős csábítás volt. határozottan mondta: Ez fal Es itt maradt ezen a parton.

indulatok. Ez a mai hivatalos keresztény felfogás. hogy félek (önkonstatálás) és rossz néven vehetem magamtól gyávaságomat (önreflexió). míg az én specifikusan emberi funkció volt. a lelki zavarok gyógyítása egyre inkább az orvosok feladata lett. hogy tudom. vagyis ez már a növényi létre is vonatkozott." (BORGES) Valaha régen. irányítása egyértelműen a papi ( pasztorális) szolgálat része volt. Maradt a test-lélek-szellem hármassága. anyagcserére. hogy félek. érzelmek birodalmát. Itt azonban gyakran összeütközésbe került a természettudományos és a vallásos meggyőződés. az ősi kultúrákban az embert négy részből álló lénynek gondolták. akár az őrületig. így a lelki gondozás. De a macska a félelemmel befejezte. hogy félek. asztráltest. hogy az ember két részből: testből és lélekből áll (a szellemet a lelki jelenségek közé sorolták). Az ösztönök. Én viszont tudom. amit az életerők sejtes szerkezetűvé. indulatok az állatot is jellemezték (ezt hívták léleknek). addig tart a bűn is. növekedésre . az asztráltest a vágyak. az én az önkonstatálást és az önreflexióra való képességet. én. Ezt követően zsinati határozat mondta ki. Ennek megfelelően a testtel az orvostudomány és a kirurgia (sebészet) foglalkozott (ezek később az orvos fogalomkörébe vonódtak össze). szaporodásra és elöregedésre tettek képessé. A fizikai test volt az ásványi elem. étertest. én is. A katolikus egyház zsinati szinten nekilátott az embermodell egyszerűsítésének: az életerőket (étertestet) a fizi kai test szerves részének tekintette. míg az isteni eredetű lélek gondozása. A modern kultúra 93 .Egy zsidó Krisztus papja lesz „Ameddig tart a bűntudat. Fizikai test. egy erős hangingerre a macska is megijed. tudom. Pl. s így tovább. Az önkonstatálás és az önreflexió hozza létre a megint csakis az emberre jellemző tudatot (az intellektust. s a tudat önsokszorozási lehetőségét: tudom. ápolása. érzelmek. a szellemet). A fizikai test egyértelmű. A természettudományos gondolkodás fejlődésével egyre nyilvánvalóbbá vált a testi és lelki működések kölcsönhatása. az étertest az életerőket jelentette.

Es mi történt azután ? . amely egyesítette magában az orvosi és a papi funkciókat. A végén férjhez mentem hozzá. zilált arcú nő. Született egy kislányunk is. hogy mindig a közelében lehessek. hogy alig lehetett elítélni. hanem. . A kalocsai női börtönben végeztem személyiségvizsgálatokat. . Popper úr.Egy napon a lelki atyám rámbízott egy veszendő lelket. itt vannak az oroszok. züllött. Megfogadtam. A börtönparancsnok szólt: . használni fog. mi lesz a rend sorsa. .Hát persze. és így inkább megfelelt a mai ember igényeinek.Popper Péter vagyok. . nappal is kótyagos. De annyi enyhítő körülménye volt. Egy orvostanhallgató fiút. Popper úr? . Pedig nagyon rendes nő. Azt mondták. folyton megbukott. hogy vezessék hozzám. . Ivott. Volt egy vőlegényem. Nem tud aludni. De mindig a rend perifériáján maradtam.Hát tessék. nem lehet tudni. hogy beálljak a kedvesnővérek közé. A férjét ölte meg. azt hittem. tudja. nem szerelemből.Van itt egy elítélt. hogy több férfi nem kell nekem. amit a parancsnok udvariasan a rendelkezésemre bocsátott.Apácának? .Kérek megszólítást. Mondjuk. 94 . De a vállalásom nem sikerült. De ők lebeszéltek. . Falusi lány vagyok.Benne van a periratokban.Szeretném megismerni a történetét. Hat évet kapott. . .Mit óhajt tőlem. hogy kifejlődött egy hibrid tudomány. Sovány. magkészítő lettem.embere számára az orvosi kezelés túlságosan materialista. a papi gondozás túlságosan misztikus volt. A háború után feljöttem Budapestre. Nemsokára be kell szállíttatnom az elmemegfigyelőbe. valami végtelen fáradtság és szürkeség ömlik el rajta. Kértem. Nem tudna rajta segíteni? Egy trepniről nyíló cellában dolgoztam. Elhatároztam. Nagyon sokat beszélgettem vele. Elesett a fronton. a pszichológia. Sóhajtott. Öntvényekhez. Tanuljak szakmát. látomásféléi vannak. Valószínűleg ez volt az indítéka.De én magától szeretném hallani. A renden kívül is élhetek apácaként. Elsősorban az erős felindulás által motivált emberölések elkövetői érdekeltek. vigyázhassak rá.

A gyereket át küldtem a szomszédba játszani. hogy borosüveget dugjak fel magamba. akit megkértem. aztán elaludt.Aztán kiderült. nem? . A szeretőjével volt.Például. Ezután még néhányszor beszélgettünk. hogy adjon még nekem egy utolsó hétvégét. En meg mondtam. hogy őszintén beszélgetünk. De nem oldozott fel. Ennek nagyon örült. hogy nagy baj van. 95 . Nehéz erről beszélni.. hogy rossz szexuális kiszolgálója voltam. Néha vittem neki almát. .Es elváltak? .Bezártam a házat. átölelték egymást. Ez szörnyű volt nekem. .És imádkozik érte? . Találtam egy fényképet.Ez a legkevesebb... Vagy ötször. fel kell jelentenem magam. és ha majd kiszabadultam. . . neveljék ők. hogy erre már nincs időm. hogy mi történt? . sokkal nagyobb büntetést kapok. átmentem a gyerekért. . . Azt mondta. Bejelentette.Elég ha annyit mondunk. hogy nem a férje haláláért felelős elsősorban. Hajnalban felkeltettem egy plébánost. hogy elválik tőlem. mert ha felfedezik a tettemet. Csődöt mondtam a küldetésemmel.Egész éjjel járkáltam mindenfelé. Azt állítottam. köztük a gyerek.Komoly alkoholista lett. Különösen szexuálisan. Kínlódtunk egy darabig. kérjek püspöki feloldozást. Amikor kiszabadult. Mindenféle perverz dolgot követelt tőlem. Erre azt tanácsolta. nagyon megváltozott. Es megpróbáltam áttolni a bűntudatát elviselhetőbb területekre. Már nem kellettem neki. oda mentünk ki.Es aztán? . Átkutattam a zsebeit. Meg attól is gyerek. Erre sem voltam jó. kitették az egyetemről is. Az atya is csak hümmögött.Nem. lecsukták.Könyörögtem. vigye le vidékre az anyámékhoz. Almában halt meg. azért hagy el. hogy szeretője van. Akkor megfordult velem a világ.. Úgy gondoltam. Felkaptam a kisbaltát és rásújtottam vele. 56-ban hőzöngött.Elmondta. amit tehetek. meggyóntam és föloldó zást kértem.Hát. mert a börtönben ritka a gyümölcs és a vitamin. hanem azért. Volt egy kis hétvégi házacskánk. En meg nagyon nyugtalan voltam. Nem sikerült.Például? . . elvittem egy barátnőmhöz. de ez hivatalos vizsgálat.Ez mit jelent? .Mit csinált ezután? . hogy ezt az én esetemben csak püspök teheti meg. hogy naponta imádkozzam a férjem lelkéért. Es megpróbáltam elcsábítani. Vagy a WC-kefe nyelét. . csak annyit. ..

Este. Két napig aludt.Azt hiszem. Egy medence partján állok. félig pap. . A medence fenekén fekszik a férjem. de mégis mintha élne. hogy félig orvos vagyok. De azért jó volt magával beszélgetni. hív. igen. holtan. mit csinál. és a gyerek? Végül azt mondta: 96 . de naponta érdeklődtem utána. Akkor letérdelt a cellában. Ilyennel még sose találkoztam. A karját nyújtogatja felém. -Az. rámkulcsolódik. Hát mindent köszönök.esett le a tantusz. Sokáig keresett. . hogy mit mondott. aztán egy halk: . Legfeljebb bekerülök a bolondok házába. Hát most feleljen: pap vagyok én a maga számára? Hosszú csend. . akinek még szüksége lesz rá. félig pap. Fenn a cellában beszéltük. s egy este bekopogott a szobámba.Abbahagyom. az Atyának. mert így tönkremegy.Iszonyú. Akkor többet nem találkoztam vele. Leugrom hozzá. Kértem. hogy nem tudok rajta segíteni. mikor ért a tűrőképessége végére. Reggel nem utaztam el.Elfogad tőlem egy feloldozást? Bólintott. hogy milyen furcsa foglalkozást űz maga. Évek múlva ügyeletes voltam a klinikán. amíg megtalált. a szállodában . feloldoztam őt gyilkosság bűne alól.már összecsomagolva a másnapi hazautazáshoz . —Tudom. Ami ezután következett. hogy legalább egy időre hagyja abb a az imát a férjéért. és meg kellene őrizni magát a gyereke számára.Es miért nem tud aludni? — Mert van egy mindennap visszatérő álmom. Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Hát ezért tartom ébren magam. hogy én elveszett ember vagyok. többé nem tudok kiszabadulni.De ha nem imádkozna? —Az nem lehetséges. . . Elnéző mosollyal vette tudomásul. Félig orvos. aztán lassan rendeződött. Őszintén megmondtam neki.hogy nem vette észre. és én. Semmitmondó beszélgetés: hogy van. Végül elbúcsúztunk. -Abbahagyja-e most már a napi imádkozást? . az már rövidzárlat cselekmény. Ámbár már nappal is látom. ortodox rabbik kései ivadéka. Tudom. Elutasította. a látomásai is megszűntek. a karjai között kell megfulladnom. hanem megint magamhoz hívattam.Maga tegnap nagyon furcsát mondott.

97 .Természetesen. Azóta nem láttam.Akkor most végleg elköszönök. .Kezicsókolom. De nem kértem. amióta rábíztam az angyalokra. én már hónapok óta kint vagyok. .. mert amit magától Kalocsán kaptam. Kérhettem volna püspöki feloldozást.Nézze. az ugye érvényes? . Az ég angyalai vigyázzanak magára.

Tanár úr. két gyerek. de én belenéztem a szemébe és tiszta tekintetűnek láttam.Halló. aki őrjöng.Tanár úr egyszer azt mondta. Akkor megyek. hogy ellátja a háztartást.Hát most éppen ez az eset. A főorvossal hármasban leültünk. Értelmiségi szülők. aki öngyilkosságot kísérelt meg. hogy szerinte öngyilkos lett. S két napra rá valóban kifogják fiú holttestét a Tiszából. a lány huszonvalahány éves. hogy újra rekonstruálni próbáljuk a kórtörténetet. hogy hívjam meg a tanár urat konzíliumra. ha lelki zavarról van szó. . Ám a jól sikerült magyar írásbeli után a fiú eltűnik. a lány vállalja.Igen. végül bejelenti a mentőknél és a rendőrségen.Egy távoli vidéki kórházban dolgozom. És most mi baj van? . . éppen érettségi előtt. a papa sokat hecceli a fiút. A mama szerint így nem lehet felkészülni az érettségire. mint egy elmebeteg. egy fiú.A tekintet .Hol az az itt? . hogy ezt miért feltételezi. A lány egyre nyugtalan abbul keresi. Addig várna minden beavatkozással. Olyan kontrolltalanul viselkedik. Leutaztam. . Itt Popper Péter. egész nap az utcákat járja. hogy bent tartják az idegosztályon. Én egy régi tanítványa vagyok. leginkább szósalátákat. Ontja 98 . A főorvos úr végül beleegyezett. Négy vagy öt éve hallgattam az előadásait. egyetemista.Jó. A beteg leírása pontos volt. egy percre sem hagyja abba. Van egy lány. Azóta úgy viselkedik. Egy darabig minden jól megy. a testvérek jól kijönnek egymással. Itt már gyógyszerelni vagy sokkolni akarták. . . . A lány számára ekkor már a zárt osztály következik.Igen. a tekintetét kell fürkészni. A tanár úrral beszélek? . ha vállalja a hosszú utazást. hogy bizonytalan diagnózis esetén mindig a beteg szemét kell keresni. Nagyon rendes ember.Igen. A papát elviszi üdülésre. ne haragudjon. Össze-vissza mond mindenfélét. hogy testvére nyugodtan készülhessen. Nem ad magyarázatot. A fiú és az apja között kutya-macska barátság.

leitták magukat és ágyba bújtak. aztán fu ldokolva sírni kezdett. hallgattam az üvöltését. hogy rettenetes bűntudat gyötri. motivált. Magához térve a fiú elmenekült: bűntudatában.mondtam nagyon határozottan. . . ezt kellett kihasználnom. 99 . óriási pánikban a vízbe ölte magát. egy pillanatra csend lett. Szűnni nem akaró hisztériás őrjöngése alatt a tekintete szerintem is tiszta és tragikus volt. A lány ezt megsejtette.magából az értelmetlen szövegeket. Erre vártam. Annyi kiviláglik. Alkotunk egy történetet: a sikeres írásbeli örömére szerveztek egy kétszemélyes bulit. a szülők előtti szégyent nem bírva elviselni. Nem tudunk mást elképzelni. mert nem lehetett vele kontaktusba kerülni. A roham véget ért.Levezekelted! Egy pillanatra mintha megdermedt volna. A hazatérő szülőktől különösen retteg. Három és fél órán keresztül néztünk egymással farkasszemet. Időt kértem. Akkor kifulladt. részegen szeretkeztek. mint hogy a lány kétségbeesése reaktív.Hagyd abba! .

Számos külföldi országban csak a kiskorú áldozat egyszeri meghallgatása lehetséges. Alaposan kikérdezik. A 100 . pl. Hiszen a legbecsületesebb ember is eltorzíthatja az igazságot szorult helyzetében. Nálunk másképp van. Pl. vagy mikroprocesszoros hangelemzéseket végeznek. a kérdőívek csali kérdéseivel. vagy valaki rájön az inzultusra.főként szexuális . Vagy gyermek elhelyezési pereknél. Már az is borzasztó. Igazat mond-e? Ám vannak-e az igazmondásnak felismerhető verbális jelei? Ha lennének. nem lenne érdemes hazudni. A gyerek valakinek bevallja. a folyton hazudozó pszichopata is mondhat adott eset ben igazat. amitől a gyerek sorsa pokollá változik. elviselhetetlen hatalmat adva a kezébe. egy élmény ismételt elmondatásánál tapasztalható eltérések értékelésével. Aztán jön a feljelentés. hogy a magyar eljárásjogi törvények nem védik eléggé a kiskorú lelki épségét. amikor választania kell a szülők között. elszenvedett . Ezután a gyereket kivonják a büntetőeljárásból. feltételezhető-e erős felindulás az elkövetőnél az egy éve elkövetett cselekmény esetében? Ez legfeljebb . nemzeti gondozásra bízva a gyereket? A legnagyobb gondot még mindig az okozza. gyerekeknél az élmény lerajzoltatásával. a hiba lehetősége azonban minden módszernél jelentős. bizonyítékként ugyan nem felhasználható hazugságvizsgáló műszerek alkalmazásával. Szép cím. Persze a pszichológia kísérletezik a hazugság kiszűrésének módszereivel.Buktatók Igazságügyi pszichológus-szakértő. hogy a döntésbe bevonják a gyereket. A bíróságok által feltett gyakori kérdések másik része a szakértő múltba vagy a jövőbe látó képességét tételezi fel. szakértő jelenlétében. A tévedés. E műszerek vagy a stresszeltség fokát mérik vegetatív paraméterek alapján. Csakhogy mit is követel az embertől? A pszichológiailag sokszor nem eléggé tájékozott bíróságok legkedvesebb kérdése egy vallomástevő szavahihetőségére vonatkozik.a személyiség és az életút elemzése alapján -egy karakterológiai becslést eredményezhet. A papa nem emigrál -e.traumák esetén. Am ki tudja megjósolni a jövőt? Idővel nem megy-e a mama férjhez egy alkoholistához.

101 . mint az alapsérelem. Most már ő is bűncselekményt követett el. Végül az eljárás jobban traumatizálja a gyereket. ahol találkoznia kellett volna a letartóztatásban lévő galerival.rendőrségnek megint el kell mondania . kitagadta a lányt. A primitív apa ezért kurvának nevezte. A lányt is megidézték. Következhet még a szembesítés is. Én. Ez hozzátartozik a szakma tisztességéhez. Ezt nem vállalta. Eljött a bírósági tárgyalás ideje. Aztán a bíróságon. javítóintézet. mindig figyelmeztettem a felnőttet és a fiatalkorút egyaránt. hogy mi történt. aki intézetbe került. Bíróság. Ott az ügyvédek megpróbálják kétségbe vonni a vallomását. és ki fogom szolgáltatni a nyomozati vagy az ítélkező hatóságnak. amit mond. mint szakértő. Egy kislány jár az eszemben. mert én itt hivatalból vagyok jelen.közben újra kell élnie -. Ott lehet igazán kiképződni kriminálissá. akit a műjégpályáról egy galeri felcsalt egyikük lakására és megerőszakolt. tiltott határátlépés kísérletét. Adott esetben ez megismétlődik az ügyészségen. hogy gondolja meg. megszökött az intézetből és nekiindult a határnak.

Mindezért hat éven keresztül mentette a gyilkost. most mutasd meg. Azonnal szabadon kellett engedni. hogy tesztvizsgálatokat csináljak vele. Akkor visszatért a beismeréshez. Leült hat évet a szegedi Csillag Börtönben. Erkölcsileg egyetért a gyilkossággal. jól gondolja meg mit mond. Mindhiába. tehát nem pénzről volt szó. s ott összevesztek. Illetve hozta volna. kriminálpszichológus ösztöndíjas. hogy négyszemközt beszélhessek vele. Hiába biztatták rendőrök. mert valami adminisztrációs hiba miatt nem fizettek. A beismerő vallomás után a gyilkost halálra ítélték. Végül a következő sovány eredményre jutottam: A révész tudja ki a gyilkos. és magával vitt engem is: Na.A pszichológus gyilkost fog. mert azt játéknak tartotta. hogy pákával megölte az állami gazdaság pénztárosát. Külföldre szökött. ha nem akar beszélni. Ártatlansága megdönthetetlen volt. vagy barátja. jogászok. Életfogytot kapott. amikor a vádemeléshez elég volt. de hiába Abban az időben. aztán alibit igazolt. Valaminek történnie kellett. De a gyilkos ezt nem tudhatta. amikor a fizetéseket hozta. ha beismerő vallomást vertek ki a gyanúsítottból. A gyilkos is bekerült a börtönbe. 102 . De abba beleegyezett. Valami jelentős negatívum derült ki róla. akkor hallgatása áttörhetetlen. nem komoly dolognak. mit tudsz! Egy tiszai révész. Mi történhetett? A gyilkos meghalt. Erre a bíró szünetet rendelt el és figyelmeztette. egy tiszai révészt fogtak gyanúba. Kértem. A gyilkos vagy rokona. mert egyetlen enyhítő körülménye a beismerés. A gyilkosság időpontjában hivatalosan másutt tartózkodott. A felsőbb bíróságon azonban ártatlannak vallotta magát. A nagy botrány hírére Kádár Miklós pesti büntetőjogász professzor a helyszínre utazott. hogy alibit igazolt.

Ha ártatlan a gyilkosságban. De mit értünk vele? Hat év teljesen elmosta az egykor használható bizonyítékokat. nem látogatták. Ötven felett már nehéz új életet kezdeni az ő szakmájában. A börtön tele van téglákkal. Ha ő a bűnös.Az első két variáció használhatatlan. ahogy annak idején a pénztárost. ugyanúgy. készséggel beismeri majd a soha el nem követett rablást. de igencsak brutális módon: halászpákával fenyegetőzött és a magányos nőket ledöntötte a biciklijükről. mert kitűnő alibinek használható. a rokonsága. Az ötlet a következő volt: a közelmúltban bekerültek közül ki kell választani azt. A faluja. vadul fog tiltakozni a hamis vád ellen. vamzerekkel. de attól távoli helyen rablást követett el. hogy ő gyilkolt. akiről egy gyilkosság feltételezhető. Rajtuk keresztül el kell terjeszteni. Gondos szűrés után találtunk ilyen embert. A hat évre ártatlanul börtönbe zárt egykori révész szociális otthonban fejezte be életét. mert ott a kosztja és kvártélya legalább biztosítva volt. A harmadik nem kizárható. rokonai által megtagadott révész megpróbálkozott a zzal. hogy az erőszakoló ellen új eljárás indul : az egykori gyilkosság időpontjában. 103 . soha nem leveleztek. aki főként nemi erőszakot követett el. hogy visszakerüljön a börtönbe. Egyedül a negyedik változatra érdemes játszani. Töredelmesen beismerte a soha el nem követett rablást. A vélt gyil kos azóta már szabadlábon van. de a révészt megtagadta a faluja. Lélektanilag tehát valószínűsíthető volt.

Már ez a jelenség is tanulságos bizonyíték a társadalmi folyamatok objektivitása mellett. jobbadára értelmiségiek. édességet zsarolhat tőle. nagy pénzeket sikkasztok. s nemcsak az elítéltek. Szexuálisan a bikák elismert. a szigorú katonai drill ellenére hierarchikus rétegződések kialakulása figyelhető meg. A szociális rétegződés. hogy még nőt sem bírnak maguknak szerezni. megfigyelhető például az eredeti tőkefelhalmozás. nagystílű szélhámosok. Ez az.és váltópénze a cigaretta. tulajdonképpen függetlenül az elkövetett cselekménytől. Tisztelik őket. Az úgynevezett nehéz fiúk következnek. A köznép: betörők. zsarolók. ha erőszakkal sanyargatják gyengébb társaikat. csalók. már ettől anyagi előnybe kerül. néha kollektív lázadáshoz vezet a zárkatársak részéről. presztízsük jelentős. akik kint a világi életben sikeresek voltak -bankárok. Ám az egyik börtönben műanyag autókulcstartókat gyártottak. csicskást tarthat. amelyet az emberi társadalom a fejlődése során átélt. akik olyan hülyék. 104 . A közös sors. Különösen érdekesek a börtönben végbemenő gazdasági folyamatok. Aki nem dohányzik. politikusok. kivéve. vállalkozók. amire egy elítéltnek végképp nincs szüksége. Végül a börtönpopuláció legalja a nemi erőszakot elkövetők. pl.A börtön hierarchiája A börtön szociálisan zárt struktúrát alkot. zsebesek és hasonlók meglehetősen lenézett és háttérbe szorított csoport. jelentős csempészek. a zárt színhely. Rablók. maga helyett takaríttatja a cellát stb. Ok a börtön arisztokráciája. amely újratermeli azoknak az ősi folyamatoknak egy részét. A bent töltött időnek önmagában státusképző funkciója van. A legelitebb réteget a hosszú időre elítéltek alkotják. tehát a használati értéke nulla. hivatali hatalmukkal visszaélők. Utánuk következnek azok az elítéltek. A börtön köz. A világi karrier besugárzik a börtön f alai közé. Ilyenkor a félelem jelentős faktorrá növekszik. a köcsögök lenézett réteget alkotnak a gondosan kiszűrt és felismert téglákkal együtt. de a smasszerok között is kifejti hatását. besurranó tolvajok. Bármilyen valószínűtlen.

más büntetés-végrehajtó intézetekben is elfogadtak. Mégis. akinek sikerült néhányat elcsennie. De elhinni egyetlen szavukat sem szabad. Aztán előadást tartott. Minden este volt előadás. . A periratokat kell elolvasni. mert az őrség számon tartja a kiadott anyagot és azt.Ilyet szerezni viszont igen nehéz. Társa döbbenten bámulta. áthelyezéskor.Maradjon nyugton. Később matinék is. a gazdagság minden előnyével és privilegizáltságával. nem traktort. Egyes felmérések szerint a bűncselekmények egyharmadának ötlete a börtönben születik és terveződik meg. talicskát. Minek hülyíti a doktor urat? Valamennyien pompásan röhögtünk. Néhány bizsu birtoklása már vagyonnak számított. Érzelmileg az elítélt természetesen a sorstársakhoz és nem a nevelőtiszthez kötődik. őrültnek tartotta. S ezerféle módon kínozta. . és elkezdte az öreget rövid mondatokra betanítani. hogy ellopott egy kisméretű amerikai lánctalpas kertészeti vontatót. S a fiú kiszolgáltatott helyzetében lassan megtört. Elképesztő hazugságok fogalmazódnak meg. S az öreg lassan rájött a dolog ízére. amit egy öreg kriminális megtehet. Rájöttek. A nevelőtiszt. hogy mi készült belőle. hogy a börtönben egyetlen módon lehet szabad az ember: ha játszik. Egy cigányfiú azt mesélte nekem. Az autókulcs tartókat bizsunak nevezték. S már a következő reggel beleköpött társa reggelijébe. gazdag ember lett. véletlenül meghallv a. amit idő múltán. öreg! Nem ért maga ehhez. rámordult: . De a színészgyereknek partner kelle tt. Vagyis a bizsu az arany szerepét töltötte be.Most eljátsszuk a vén mackós boldogságát! Te fogod kinyalni a seggemet! 105 . Az elítéltek között jelentős vetélkedés van a társadalmi presztízs megszerzéséért. A fiú kínjában minden este emlékezetből valamilyen szerepre készült. Egyszer lecsuktak egy színészfiút néhány hónapra vala mi közlekedési bűncselekményért. a rövidesen szabadulók között.Mostantól én leszek a börtönszínház igazgatója! . ezért válhat a börtön hatékony kriminális kiképzőhellyé. tette lehetetlenné. Egy tíz éve ott ülő öreg mackós lett a cellatársa.Nem? Hát majd meglátjuk. Az öreg lett az igazgató.Talicskát lopott maga János. Ám a vén mackósban feltámadt a becsvágy: .

és a színházak tájékát messze elkerüli.S amikor eljött a fiú szabadulásának napja. hozzá nem ér tők irányítják a színházakat. hogy odakint is ez történik: tehetségtelen. 106 . Ma banktisztviselő. Élesre fent kanalával feltépte az ereit. rájött.

aki azonnal feljelentést tett férje ellen. Talán kezdetben nem egészen értette. akivel annyira jóban volt. hogy miről van szó. az utálat. Én az ilyen inceszt-ügyekben igen gyanakvó vagyok.Egy pisztoly eldördül A tizenhárom éves kislány egy tanítási nap után az osztályfőnöknője fülébe súgta. mind az anya gyanútlanságát illetően. hogy kilencéves kora óta az apja szeretője. Mind a leleplezés valódi motívumait. hogy izgalmas játékká változott. közös titokká a mama előtt. Nekem jutott a tábornok. tartásában megtört. Lehetetlennek tartom. Egy becsületében. Mi történhetett vele? Mindenesetre dermedt volt a rémülettől. a harmadik a mamával foglalkozott. elhárítva a kislány tudatos kokettálását. bár nemigen találhatott más felnőttet. hogyan teremtett a felesége egyre több alkalmat a kislánnyal való intim együttlétekre. a másik a papával. különösen. Megindult a katonai büntetőeljárás. De amikor serdülni kezdett. s hogyan kerítette hatalmába a 107 . hogy lánya közlése igaz. az előítéleteket fokozatosan a részvét váltotta fel. az undor. miért nem sikerült külföldi szolgá latra helyeztetnie magát. A tanárnő a mamával beszélt. hányféleképpen küzdött ellene. A katonai büntetőeljárás igen alapos. elfogta az iszony. Szabadlábon védekezhetett. később csábítását. bűntudattól meggyötört ember ült velem szemben. amikor már hozzáillő fiúk érdekelték. Sok előítélet dolgozott bennem az apával szemben. De hát az én szakértői megbízásom nem erre vonatkozott. De miközben ezt a magas rangú katonát hallgattam. Ebben az ügyben három pszichológus-szakértőt jelöltek ki: az egyik a gyerekkel. mert a papa tábornoki rangban volt. Aztán lehet. hogy elárulta ezt a titkot. Beismerte. hogy beavathatta a számára egyre kínzóbb valóságba. hogy egy családjával együtt élő asszonynak négy éven át sejtelme se legyen arról. A közlésnek tagadhatatlanul volt rövidzárlat -jellege. hogy mi történik a férje és a lánya között. hogyan vált benne ez a szerelem pusztító szenvedéllyé. akiből lassan szakadt ki a vallomás: hogyan lett rajta úrrá a lánya iránt fellobbanó halálos szerelem.

Elnéztem ezt az embert. Zárt tárgyalást kértem. Közben időnként az apára pillantottam: kihúzott derékkal. . mint egy görög tragédia hőse: Ő megharcolta a harcot / s elhullt a végzet alatt — írja Babits a Laodameiában. csak a szeme pillantott néha nyugtalanul rám. Péter.. szerelmi életét? . és a nyilvánossággal együtt hallgatta tehetetlen vergődését saját végzetes szerelmében. hogy valaki egy életre tönkreteszi a lánya kapcsolatait.Es olyan előfordulhat. ami a lányához fűzte. S valószínűle g életem végéig cipelem magammal a tábornok halálát.Nem. Éjszaka Liebermann Lucy analitikusomnál ültem. hogy az apának ne kelljen végighallgatnia beterjesztendő szakértői véleményemet. amit Moravcsik a múlt században kiadott pszichiátriájában szerelmi tébolynak nevez. Azt hiszem. 108 . A szakértői vélemények elhangzása után a bíró szünetet rendelt el.valódi őrület . különösen a szerelemben. Egyik sem fordulhat elő. ami a személyével kapcsolatban elhangzik. mozdulatlanul ült. hogy az egészséges vádlottnak joga van mindenről tudnia. így hát halálos csendben felolvastam a véleményemet. Másnap töröltettem magam a szakértői listáról. . Ebben a szünetben a tábornok elővette zsebéből a pisztolyát és kétszer a saját mellébe lőtt.Nem Lucy! Ez nem vállalható. aki olyan benyomást keltett. van ilyen. aki mégiscsak az én közreműködésemmel távozott a világból. Ezt a bíróság elutasította. azzal az indoklással.tálán olyasmi. rázott a hideg és őrjöngtem. Ilyen nem fordulhat elő! Liebermann nem volt szentimentális..

egész mentalitásomban éppen olyan kriminális vagyok.Tudod. . a bűnözők jelentős része ismerte és csak neki volt hajlandó vallomást tenni. ahogy a hóna alá csatolja a pisztolyát. Fantasztikus helyekre vitt magával. Fantasztikus figura volt. két szembenálló oldalról. Es megvacsoráztak.Mitől vagy te ilyen népszerű a gazfickók között? .Majd a Farkas hadnagynak beszélek. En is egyedül vagyok itt. mint bírósági szakértő.. Sokat jártunk együtt éjszakai razziákon. Mi megmérkőzünk. Soha nem volt rá szüksége.Mert érzik. a balek. mint te. mi nem vagyunk ellenségek. . a megélhetés gondjairól. Most nem nyomozunk. De nagyjából egyformán gondolkodunk. En. ezért tudom elkapni őket. mint ők. A kelenföldi hőerőmű meleg csőhálózata körül tömeges alvóhelyek alakultak ki. Vacsorázzunk meg együtt. mint két szabad ember. Elnéztem. A többi nyomozó ezt jórészt elfogadta. A családunk messze van. Ez a dolgunk. Farkas hadnagy ügyeletes volt. aki kettőnk között téblábol és segítségért ordít. Behozatok a vendéglőből két vacsorát. Kérésemre őmellé osztottak be. . 109 . Akkor a gyanúsított elkezdett nagyokat nyelni. Felhozatta magához a gyanúsítottat és azt mondta neki: . Csak éppen nekem több eszem van.. meg a gyerekekről. Érzik bennem a rokonlelket. meg akartam ismerni a rendőri munka civilek számára láthatatlan területeit. az olyanok. .kérdeztem. maga is. Az ellenség legfeljebb a károsult. S egyszer csak gondolt valamit.Karácsony este van. . Az egyik karácsony este azonban történt valami.Hadnagy úr!. A fociról beszélgettek. és nem követek el semmit. Az alvilágiak szinte szívesen fogadták. A nyomozásról szó se essék. meleg pincékben. köpcös fiú volt. Volt egy gyanúsítottja előzetes letartóztatásban. mert mindketten az Újpestnek szurkoltak. hogy lélekben. Abban az időben egy gyilkosság ügyében nyomozott. akik iskolába jártak. jelentős pocakkal.Farkas hadnagy Alacsony. Farkas üvölteni kezdett. raktárakban jártunk. elhagyott nyaralókban. Meg az árakról.

110 . Mondd meg. a vállamon zokogott. Nem vagyok kíváncsi arra.Én nem ezért hívtam fel. Nem akartam. a gyanúsított kimondta: .. Mit tegyek? Most már belerántott a szarba. Már nincs ezen a világon. Csak nagyon egyedül éreztem magam. amit mondani akar. Kuss. hogy szabaduljak ki ebből a mocsokból? Farkas hadnagy a barátom volt.Fogja be a pofáját! Máris hívom az ügyeletest. De ez a gazember tönkretette a karácsonyomat.Hadnagy úr! Én öltem meg. Én nem ezt akartam. az istenit neki. Farkas hadnagy ezen az éjszakán. Ezzel a történettel tisztelgek emléke előtt. Becsületes nyomozásban akartam eredményt elérni. Nem vagyok gazember. . ha jót akar! De mire az ügyeletes feljött.

hogy délelőttönként engedéllyel kijárhatott dolgozni a városba. A tanító úr hű maradt önmagához. Ebédre mindig pontosan visszaérkezett. se hátra. mint egy borjúnak. így mindenki egyből megérti. hogy egy férfi spárgából hurkot kötött a saját nyakára. És ez pontos helyzetmeghatározás volt. Ám egyszer előfordult. Vissza kellene menni az intézetbe. A családjuk két-három év alatt lekopik róluk. főként orosz katonák kezébe nyomta. Például azzal keltett feltűnést.A tanító úr A tanító urat Nyíregyházáról elmebetegnek tartották. . Ez bizonyosan a tanító úr lesz. De már lekéstem az ebédet. hogy letördöste az alacsony házak ereszéről lógó jégcsapokat. erre jártam. hogy kimaradt. veszek egy vonatjegyet. mint hogy minden szimbólumot konkretizálnia kellett. a másik végét egy lámpaoszlophoz erősítette. hogy pont olyan a helyzetem. és vágyódni kezdtem haza. Más baj nem volt vele. Néha spontán módon meggyógyulnak. és mindenféle egyenruhás ember. Se előre. A tanító úr olyan megbízható beteg volt. amit egy oszlophoz kötöttek. Menjek gyalog? Ezzel a visszeres. de nem volt elég a pénzem. kedveském.Miért teszi ezt tanító úr? -Jaj. rossz lábammal soha nem érek oda. drágám. hogy a jeget is megolvasztja. néha nem. Gondoltam. hát hogyan magyarázhatnám el mindenkinek egyenként. és most körbe -körbe sétál. . De akkor már hová menjenek? Lakásuk. visszaéltem a doktor urak jóságával. hogy egy emberben annyi melegség van. Pedig semmi más baja nem volt. O volt. tanító úr? —Hát. rokonaik régen eltűntek. Ezekre a monoszimptómás elmebetegekre általában áldatlan sors vár.Mi történt. Hol lehet a tanító úr? Délután telefonáltak a Nyugati pályaudvarról. 111 . Hát halálukig bentmaradnak valamelyik szociális elmefoglalkoztatóban. megélhetésük sincs. Hát mit tegyek? Rájöttem.

hogy véget vetek a számomra kellemetlen aszimmetrikus kapcsolatnak és megszólaltatom.A tanár úr életében volt igazi nagy szerelem? Csend. a kézfogás is. hogy szeressük. vártam. hogy a terapeuta érzelmileg váljon üres ruhafogassá.) Ezért mondták csúfolódva. elkerülve az utánzás. a terapeuta nem beszélhetett önmagáról. (Indulatáttétel és katarzis. Nagyon dühös lettem. De szót fogadtam. Vagyis a terapeuta minél kevesebbet mu tasson magából. hanem hogy gyógyítsuk meg őket. amire bármilyen ruha ráakasztható. pl. Freud a terapeuta ideális magatartásának a jóindulatú semlegességet ajánlja.Drágám. 112 . s ezzel adjon arra lehetőséget a kliensnek. Három percre rá ő is hazaérkezett. akit nem szeret az ember? A hetyke válasz így hangzik: . . nem adhatott tanácsokat. Megálltam.Tessék továbbmenni! Vagyis nem volt hajlandó arra. Az analitikus: Es mi jut erről eszébe? Amikor én ortodox analízisbe jártam Hermann Imréhez. feltrancsíroztam őket és kisütöttem húspogácsának. hogy egymás mellett menjünk tovább.Szeretet és zsidókérdés — Tanár úr? Lehet pszichoterápiát végezni azzal. egyszer a lakásától ötven méterre észrevettem. hogy bárkinek szóló indulatait rávetítse a terapeutára. hogy ne lépje át a terápiás viszony határait. Tilos volt a kliens testi megérintése. a modellkövetés veszélyét. Mögöttem ült egy karosszékben. nem ítélkezhetett a kliens viselkedése felett stb. álmaira támaszkodhatott. Álltunk és hallgattunk egymás mellett. hogy ő is hazatart. hogy együtt megyünk tovább. s azokat másképp élhesse újra. Akkor megszólalt: . az emberek nem azért jönnek hozzánk. Az egyik analitikus órán elhatároztam. Egy korabeli anekdota így gúnyolta őket: A kliens: Tegnap meggyilkoltam a szüleimet. Munkájában kizárólag a szabad asszociációkra és a kliens spontán közléseire. Csakhogy ez így nem egészen igaz. Az analitikus terapeuta szigorúan ragaszkodott ahhoz.

Ettől kezdve minden alkalommal megkérdezte: . hogy nem volt ideje ebédelni. vállalta őket. az ödipális korban. . Ridegségnek élték meg.Akik ilyen korán megsérültek lelkileg.És a csokim? Rendszeressé vált. vagy annak előtte sérültek meg. hogy mindig kapott valami finomat. Egy alkalommal. mintha az Úr hangja szólalt volna meg.A tanár úr életében volt igazi nagy szerelem? Csend. azoknak a terápiában kell megkapniuk azt a szeretetet. Váratlanul megszólalt. vállalt engem.Na és ha volt? Na és ha nem volt? A hallgatásával viszont elérte. főleg azért. Akkor felelt valamit. vagy nincs. Ezért alkalmanként etette. Csakhogy éppen a magyar Ferenczi Sándor szállt vitába a freudi koncepcióval. és amit mondott. Ám legközelebb megint éhes volt. amiért majdnem agyonvágtam: . amit kajánul vigyorogva azonnal megevett. Ridegnek és érzelem nélkülinek tartott. Ferenczinek igaza volt: ő pompásan szórakozott rajtam és saját magán. mint etető apát. ami tönkretette kapcsolatukat a terapeutával. volt igazi nagy szerelem? Csend. akik nagyon korai életszakaszban. itatta. két hónap némaság után következett be. mert nem mutattam érdeklődést nőisége iránt. Egyszer nagyon fájt a feje. volt. . amit örömmel elfogadott. aminek a hiányától megbetegedtek.Ön méricskélni akarja a szeretetet. Es így az óra végéig. A szeretetet nem lehet méricskélni. mert állandóan megbántódott. Azután lehet csak áttérni a jóindulatú semlegességre. meghal az éhségtől. Felajánlottam neki egy Balaton szeletet. Akkor már pontosan értettem. hogy amikor mondott valamit. És ez jó volt: felnőtt nőként észrevette. akivel eléggé zötyögve haladtunk. de közben érett emberként konstatálta magán 113 . hogy valakit ölébe is vett és ringatott. Néha inni is kért.A tanár úr életében. miről van szó.Nincs még egy Balaton szelete? Volt. Az volt az álláspontja: . kérte. .. A következő történt. Ez először kb. simogatta őket. máig a szívemben hordom. azzal állított be. hogy tegyem a kezem a homlokára. Freud ajánlását a jóindulatúan semleges magatartásról nem tartotta alkalmasnak azokkal a kliensekkel szemben. Nekem is volt olyan kliensem. hogy gyereki reakciói bukkannak fel. Vagy van.

Csakhogy van egy probléma.. akivel megbeszéltem a helyzetet. . Kergessen csak vissza a saját poklomba. . Ha ma mégis emlékezem rá. hogy ő is embereket lőtt a Dunába. hogy legyen.Azt kérdezi. Megmondtam neki. elvezet a gyerekkor.Mindegy. ami soha nem jön vissza. .Meg. .Azzal. Azonban volt.. En antiszemita vagyok. Már az utolsó évnél tartok. vagyis a katarzishoz. Hórihorgas fiatalember állított be. .És most hogy él mindez magában? . Úgy nézek vissza arra az időre. hanem belső lehetetlenség. hogy diáklányként nyilas volt. hogy másképpen alakult a dolog. S ez nagyszerű attitűd. Talán nem is én voltam.Nem fogadom el. Egy középkorú asszony. Megérdemlem a bosszút.Részemről ez nem bosszú.És maga meghúzta a ravaszt? . Az az énem olyan végtelenül messze került tőlem.Tud rajtam segíteni? Mert hogy nem vagyok hülye. . a jelen problémáinak másképpen való újraéléséhez. 114 . sokáig hallgatott. Mikor közöltem vele. . Vagyis néha mégiscsak félek. Mert hülye voltam.Hülye? Nem inkább kegyetlen? .Nem voltak érzelmeim. A haverjaim biztattak. Nem tudtam folytatni vele a terápiát. .ezt a részleges regressziót. hogy próbáljam ki. . mint aki átlábalt egy pokoli őrületen. Rókavadászat volt a számomra. akit ajánlott. A zsidót kártékony állatnak tartottam. egy betegségen.Géppisztollyal? . sőt kétszer előfordult. hogy már nem is én vagyok. hogy van-e lelkifurdalásom? Kellene. talán a negyedik héten elmondta. ugye? Mégsincs. Ajánlottam magam helyett valaki mást. . Na. és most bekracholtam.Megpróbálhatjuk. És véglegesen eltűnt az életemből. Folyton megbukott az egyetemen. Búcsúzóul azt mondta: . Isten áldja. hogy be kell fejeznünk a közös munkát.Nocsak. egy-két napra bealtatom magam. Persze a kép nem mindig ennyire derűs.

Az asztalnál is főként őket szidjuk.Ha megbántam. a fő zsidófalónak igaza van-e? Annyi tévedést.Inkább magamat. Akkor majd kiderül az igazság. hogy a páciense lehessek? S ezzel rátértünk a terápiás szerződésre. Szóval. s azzal búcsúzott: . Hát én is. lázad a papa ellen? Akkor már inkább a zsidók? . hogy zsidóhoz megyek pszichoanalízisbe. diplomát is szerzett. . En megvédem magát. Nem fogja megbánni? .Ez megnyugtató.Szóval.Miért mondja most ezt el nekem? Kvázi bevezetésként. engem szemelt ki kísérleti nyúlnak? . mit kell csinálnom. Ebben nevelkedtem. Szarok az apámra. szólni fogok.Ugyan már. 115 . Ezért elhatároztam. . Végigcsinálta az analízist.Az egész családom utálja a zsidókat. hogy apámnak. . .Szóval.Ha megint sötét idők jönnének. . Elvállal vagy kirúg? . . baromságot követett el az én nevelésem során is. szóljon nekem.Mert kételkedni kezdtem abban.Elvállalom.Hát ez már az első meglepetés..

S ha nem maga volt.Nem merek a tükörbe nézni.Mondja.Saját magamat.Dehogy. Attól félek.A tükör Csinos fiatal nő. hogy a pénz önzővé tesz.Micsoda? . . .Nem ismeri a régi anekdotát? A rabbi meg akarja győzni a leggazdagabb hívét. 116 . de nem bírom magam kisminkelni. . . ma is. de csak a szemem sarkából. mikor nézett utoljára tükörbe? .Nem nézte megjobban? . Ezt teszi egy kis ezüst. De talán hasonlított rám.Doktor.Miért nem? . .Most kenjük be az egyik oldalát ezüst festékkel. így is remegtem a félelemtől. Kikerekedett szemmel bámult rám. mit látsz? .Magának még nem volt ilyen esete? Ahol valaki attól fél. Vágjunk most neki? . De olyan abszurd volt. Vagy az alakmásom egy másik világból.Bocsásson meg. hogy vége a pályámnak? . én színésznő vagyok. maga elvicceli a betegségemet? Nem érti.Az bizony meglehet.És üres volt a tükör. egy pillanatra. Lehet. .Hogy senki sincs a tükörben.Doktor. akkor legalább érdekes leszek a maga számára. . Mit látsz? . .De aki a tükörbe nézett. sőt a kutyát is. hogy én.Ebben nem vagyok olyan biztos. Elétart egy üveglapot: Nézz át rajta. Üres.Valaki volt ott. Talán csak egy fantázialény. .Biztos. . az biztos maga volt? .Nem tudom.Na.Látod. . nem volt. vagy volt ott valaki? . egy kis pénz.Bevallom. hogy belenéz a tükörbe és semmit sem lát? . meg a feleségedet.Vágjunk. amit mondott. . Tényleg ne haragudjon. .Lehet? .Hát mindennap. . . hogy senki se néz vissza. akkor ki lehetett? .Téged rabbi. meg a tanítványaidat. .

ha szerencsém van. Vagy téves volt az értelezésem. Körülbelül ez történt az első órán. A „nem látszom" számomra azt jelenti.Es ha csak a kezét tartja a tükör elé? .Ezért vagyok bolond. egy kezet látok. De éppen ettől rettegek. Elfogadni látszott ezt az értelmezést. miért ne látszana? . 117 . . nagyon tetszik nekem. hogy nem volt szerencséje? Es semmit sem látott? . Sőt. amelyet sehogy sem bírtam feloldani. .Előfordult már. de sehová sem jutottunk. „Nem akarom látni magam ".Megcsíptem magam Fájt. Az érzelmeivel. Halott.Még nem. . hogy „nem akarok látszani". Az is fájt.Dehogy. hogy látszom a tükörben. hogy magának halálfélelmei vannak? Látszólag ebbe is belement a kedvemért.Valahogy nekem túl tökéletes ez a „nem látszom" szorongás. De nem biztos. vagy akkora ellenállásba ütköztem. Maga nagyon tehetséges költő. akkor kié? Sírni kezdett.S ha nem a maga keze. sem álma. ami időnként itt is felbukkan. \ . Teljes volt a kudarc. Nem volt hozzá asszociatív anyaga. Szóval biztosan én voltam. . Volt más próbálkozásom is. ahogy például fájdalomokozással ellenőrizni próbálja saját fantáziáit. S ez az egész nagy fantázia-apparátus ennek a szolgálatában áll. De mégsem hiszek magának. a vágyaival. hogy maga testestül-lelkestül létezik a világban? Ez fontos. . hogy szembenézzen önmagával. Semmi más tünete a feltételezett halálfélelemnek nem volt. a kapcsolataival. .Akkor. De az nem biztos. .Miért ilyen biztos? . Meghúztam a hajam.Vagyis abban biztos. hogy létezőnek tart egy alakmást valami másik világban..Biztos vagyok benne.Mi ez? Rendőri vallatás? .Ha létezik.Aki létezik. Ezért jöttem magához.Miért nem? . de minden eredmény nélkül. az lélek. Nem hiszem el azt sem. Nem lehet. hogy az enyém. Jól meg van csinálva. Hónapokig ezen az ösvényen próbáltunk előrejutni. hogy retteg attól. .Hát akkor mit gondol? -Azt. . de mégsem látszik testileg.

Te kutya. hogy nevelje fel. -Mitől fél? .Nem baj.Jaj.Az a színészek Taigetosza. amit karmának neveznek. De a pszichológus beállítottsága. a másik a baba. hogy a tünetei a színházban kezdődtek és o nnan terjedtek át a civil életére. Kutyát látott bennem. az első sorból felszólt egy gyerek: . Egy beszélgetés alkalmával megkérdeztem: .Terhes vagyok. nem adnád egy kicsit kölcsön azt a pisztolyt? Földöntúli boldogság öntötte el. ami néha segít: a realitás. De én nem merek. Nem olvasta Gárdonyitól Az a hatalmas harmadik című regényt? 0 a megszületni vágyó lélek. Hát meséltem Indiáról. Könnyen válnak alakmás fantáziákká. hogy milyen jól él a férjével. Mi lenne.Hiteles kutya voltam a számára.De amikor a lélekelemzés minden kísérlete csődöt mond. Végül átszerződött. ha ezt a férjem hallaná. S már az első előadáson nagy öröm érte. lelkesedni kezdene magáért! 0 annyira szeretne. a sorsról. . . Miért nem szül egy gyereket? . Elkezdte szeretni a gyerekeket és a színházat. van még egy nagy hatalom. És két hónapra rá bejelentette: . A szorongása csökkent. egy szerelembe hajtja azokat.Hogy akkor igazán kettéosztódom.Mindig mondja. aki egymás karjába. Az egyik maga lesz. 118 .Hát persze. a valóság. Egy mesejátékban a revolverrel fenyegetőző kutya -gengsztert alakította. Amikor szerepe szerint némán hasalt a színpad szélén. Annyi kiderült. ha átszerződne a Gyerekszínházhoz? . . .azt tanácsoltam neki: . az újratestesülésekről. Megint tágra nyitotta a szemét. akiket mamának és papának választott. Ezért — talán csak valami intuíciófélére hallgatva .Egy darabig nem kellene felnőttszerepeket játszania.Meséljen még erről. egy csecsemő. csőlátása általában ezt veszi észre utoljára. aki magához kéredzkedik. Nem alakmás. baba! A gyereke. Nem örökre tanácsolom.

- Akkor most lassan befejezzük a terápiát. Most úgyis inkább befelé fog figyelni. De bármikor idejöhet. Három hónapos korában láttam a gyereket. - 0 az alakmás P — Jaj, ne csúfoljon az akkori hülyeségemmel! Egészen más gondom van. Banánt kell valahonnan szereznem - akkor még ritka kincs volt - mert a gyerekorvos szerint jót tenne a babának, ha belepasszíroznám az ételébe. Teljes volt a pszichoanalízis kudarca, de az élet nálam jobb terapeutának bizonyult, helyretette, amit kellett.

119

Feloldozhatatlan bűntudatok
Ezek a rövid, komor fejezetek az ártatlanok halálos bűneiről szólnak. Vádiratok a háború és mindenféle erőszak ellen, amely oldhatatlan és végleges bűntudatba sodor jó szándékú embereket.

Gyilkosság szeretetből Múlhatatlan szerelem és élet-szövetség egy zsidó orvos és muzsikus felesége között. A nyilas idők alatt barátaiktól kapott hamis iratokkal bujkáltak. Egy ideig segítette őket a szerencse. Egy üres garzonlakásban, amelynek tulajdonosa a fronton volt, meglehetősen sok élelmiszert halmoztak fel. Ki sem mozdultak, a lakók közül senki sem tudta, hogy ott emberek élnek. Am amikor már bezárult az ostromgyűrű Budapest körül, a nyilasok módszeres razziákba kezdtek a környékükön. Minden lakást sorra jártak az ő házukban is, a zárt ajtókat feltörték. Oka feleségével régen megállapodtak, hogy nem hagyják magukat sem deportálni, sem a gettóba vagy nyilasházba hurcolni. Inkább meghalnak. A nyilasok egyre közelebb hatoltak a lakásukhoz. Eljött az idő. Egy gyors puszi még, és a doktor először a feleségének, aztán magának adta be a halálos adag morfint. Mire a nyilasok rájuk törték az ajtót, már mindketten eszméletlenek voltak. Amikor a káromkodó nyilasok eltávoztak, valaki a ház lakói közül kihívta hozzájuk a mentőket. Kórházba kerültek. Mire a doktor magához tért, a felesége meghalt. A doktor túlélte a hábo rút. Késő öregkoráig marcangolta magát. Saját magának nagyobb adagot kellett volna adnia, nem egyformát a feleségével? Rosszul becsülte fel szervezetük ellenálló képességét? Mindegy, mi történt, megölte, akit legjobban szeretett, holott talán nem kellett volna. Több mint húsz évig járt hozzám az állandósult depresszióból való kigyógyulás minden reménye nélkül. A gyógyszerek sem segítettek. Magányosan élt, mert bárkihez próbált kapcsolódni, meggyűlölte őt is, saját magát is.

120

Hozzám eljárt, hogy a feleségéről beszélgessünk, a halálról, a végzetről, a netán mégis létező Istenről és ördögről, és hogy lehetséges-e még találkozás, vagy bűntudatában mégiscsak ölje meg magát? Nem tudtam rajta segíteni, egyedül az öngyilkosságtól tartottam vissza. Talán ez volt számára a legnagyobb vezeklés. A doktornő megszegi a hippokratészi esküt Precizitásból és tudálékosságból meséljem-e el, hogy a hippokratészi eskü tulajdonképpen nem létezett? Amit ma annak neveznek, az az aszklépiádok esküje volt. Az aszklépiádok Aszklépiosz gyógyítóisten papjai voltak. Hippokratész is közéjük tartozott. Szent helyük romjai ma is láthatók az epidauroszi színház közelében. Mindig éjjel gyógyították a betegeket. Gyakran mosolyogtam azon, hogy még anyám is azt hitte, hogy Szókratész utolsó mondata - Kritón! Aszklépiosznak kakassal tartozunk. El ne felejtsétek megadni! - valódi tárgyi adósságra vonatkozott. - Látod, Péterkém, milyen fontos, hogy az ember rendezze a dolgait, akár még kevéssel a halála előtt is. Nem, a kakas Aszklépiosznak szánt áldozati ajándék volt azért, hogy segítse az embert a halálba gyógyulni. A történet főszereplője egy kerek, pirospozsgás, mosolygó arcú, molett vidéki asszony, akiről bő szoknyáiban senki sem gondolta volna, hogy zsidó orvosnő. Decemberben tejföllel, túróval , tojással megrakodva feljött pesti keresztény barátaihoz, mert odahaza túl sokan ismerték. Na jó. Mari néni látogatóba jött, aztán kényszerűségből itt maradt. Budapestet ostromolták. Marinénisen üldögélt az óvóhelyen, s hallgatta kilövéseket és a belövéseket, amikor behoztak egy fiatal nyilas testvért, akinek megsérült a combján az ütőere. Lüktetve lövellte a vért. Mari néni csendben felkelt a helyéről, odament hozzá, és elkezdett szorítókötést rátenni. De egy géppisztoly agyával oldalba taszították. - Menjen innét, vénasszony! Nem ért maga ehhez. Évtizedeken át kérdezgette:

121

addig tart a bűn is.Péter. Kiderült. mit tehettem volna? Be kellett volna vallanom. a fiú percek alatt elvérzett és meghalt. feloldozásként. S amíg gondolkoztam. hogy először egy gyáva ember vagyok és csak azután orvos. Talán a Jóisten megsimogatja a fejét. és fel kellett volna áldoznom magam azért a nyilas suhancért? Igen. a hippokratészi esküt betartva talán ezt kellett volna tennem. A doktornő már meghalt. hogy bujkáló zsidó orvos vagyok. Ettől a bűntudattól soha sem fogok megszabadulni. 122 .. Hogy is mondta Borges? Amíg tart a bűntudat. De akkor túl nehéz feladat volt a számomra.

és a dolog a papa tudomására jutott. Ám ha ez nem sikerül. Minden feltáró terápiának .a pszichoanalízistől a feltárásra használt hipnózisig . A bajt mindig a rosszul sikerült elfojtások okozzák. Ám a serdülés előrehaladtával ez a szerep egyre elviselhetetlenebb lett a számára: s egy napon eljárt a szája. O a mama bizalmasának szerepét játszotta boldogan. homályos érzelmek. ahol végképp semmit sem lehet vele kezdeni. nyomtalanul kiszorít a tudatból. amikor valamilyen elviselhetetlen. vagyis jó diagnózis esetén csak a legfontosabb kérdésekre koncentrálni. hanem csak kerülőútra tereli. s a többi elintézetlenséget rábízni a kliens spontán gyógyító lehetőségeire. ezért tart viszonylag hosszú ideig.alkalmazkodni kell a kliens élményfeldolgozási ritmusához. freudi értelmében az a folyamat. Ennél a terápiánál a kliens racionális lehetőségeire támaszkodunk. Az elfojtás a szó eredeti. Egyszer egy tizenéves kislány került be hozzánk a klinikára. Egy darabig minden a legnagyobb diszkréció mellett folyt. Ebben az esetben meg lehet próbálkozni az elfojtások erősítésével. Amikor a traumát nem fedi el a tudattalan. Az elfojtások teljessé tétele a célja az úgynevezett racionális terápiának. A kórt okozó (patogén) élmény kerülőúton visszatér ott. A feltáró terápiákat lehet fókuszolni. védekezésképpen. és neurotizál. Erről kell gondoskodni a terapeutának. ha a beteget lelki állapota erre alkalmassá teszi. mint gyógyító lehetőség A pszichoterápia két klasszikus gyógyító lehetősége az elfojtás és a feltárás. 123 . s az soha nem fog lelki zavart okozni. intuitív elemek nem keveredhetnek közéjük.Az elfojtás. sőt szerelmi postása is lett. marad az élmény feltárása. vagyis művileg lassítva megy végbe. vagy más bajt okoz a lelki működések területén. Az élményfeltárás szinte minden lelki túlterjedésre kiterjed. Papája katonatiszt volt. Közéjük tartoznak az időben behatárolt rövid (time limited) terápiák. feldolgozhatatlan élményt a pszichikum. tökéletessé tételével.

Siess. nem lehet élni. abban. Megyünk röplabdázni. Odabent minden további nélkül brutálisan megerőszakolta.a férfi még aznap este megölte magát. és kit érdekel a lelked. Huszonvalahány éven át próbálkozott ezzel. aztán saját magát. A kislány mestere volt az önfelmentésnek. Hagyott egy búcsúlevelet: „Ember vagyok. hogy a traumatikus élmény elfojtása valamiért váratlanul csődöt mond és akkor nagy baj támad. Ebben voltunk szövetségesek. valami szerelmi bánat miatt elment pszichoanalízisbe. Tulajdonképpen nem is létezel. Az analitikusnak nem volt ideje segítőén beavatkozni . A megrázkódtatás. nem lótetű. A kislányban működni fognak a védekező." Te nem számítasz. mert mindjárt kezdődik a röplabdameccs! A borzasztó lelki sérülésnek itt van a gyökere. A teljes hallgatásban. feldolgozhatatlanná válnak." 124 . Azonban előfordulhat. A végén áldozatnak érzi majd magát. hogy nagyon figyeljen. Ezután csak hallgatni lehet. hogy viszonylag életképes ember lehessen belőle. annak testi és lelki következményei megbeszélhetetlenné. elhárító mechanizmusok. és évtizedek óta gennyed a lélekben.A rabiátus férfi őrjöngő első dührohamában szolgálati fegyverével lelőtte a mamát. hogy halálba küldte mindkét szülőjét. gyorsan mosakodjál meg. elfojtani. Magának az az egyetlen dolga. En kaptam meg kezelésre a kislányt. Utána azt mondta neki: . Liebermann Lucy terápiás utasítása a követk ezőképpen szólt: — Eszébe se jusson semmiféle lelki feltárása a történteknek! Azzal á tudattal. Egy gimnazista fiút órán behívott a tornatanár a szertárba. Magának minden erejével ezeket az elfojtásokat és hárításokat kell benne erősítenie. Bele fog őrülni. Már az első órán kibukott belőle az átélt és elfojtott iszonyat. és fogalma sem lesz. hogy „nem történt semmi. hogy segítsen neki. ami megtörtént. minden bűntudat elhárításának. hogy milyen szerepe volt a tragédiában. a tested használati tárgy. ^ S így is történt. S akkor. megnemtörténtté hazudni.

A probléma az. sem telefon. 125 . vagy ellenvéleményt formálni. Általános szabály. hogy ne csak a szavakra. A kliens esetleg nem érzékeli jól az idő múlását. mert össze tetszik téveszteni egy lágy tojással. Ilyen módón egy kis „skízist" kellene létrehoznia magában. A terápiás óra csendjét semmi. de kicsit hátrébb ülnek. de miután az eltávozott. Ha sokáig hallgat. felveheti a szemkontaktust.azonnal reagálni. amíg leteszi a felső ruházatát. aki az óra végét vekkerrel jelezte. sem kutyaugatás nem zavarhatja meg. engedje szabadon mindazt az érzelmet és gondolatot. Talán a legnehezebb megtanulni a kliensre figyelés igazi módszerét.A terápiás óra Az ifjú terapeutának gondot okozhat az óra elkezdése. jó estét kívánva köszöntjük a klienst. ne nyilvánuljon meg.akár csak magában is . Az óra befejezése gyakran problematikus lehet. csak magának beszél. ha tétovázik. Utána mi is a helyünkre ülünk. a szavak zenéjét is hatni engedje magára. hogy az ember (a terapeuta is) hajlamos a hallottakra . Volt olyan analitikus. A kliens vagy hallgatással kezd. mondatokra figyeljen. és előreengedjük a rendelőbe. De így néhány perc múlva a terapeuta figyelme már megoszlik a kliens és saját reakciói között. Általában kézfogás nélkül. va gyis ha akarja. A gyakorlott kliens azonnal leül vagy lefekszik. „helyezze magát kényelembe" vagy valami hasonlót mondunk. sem kopogás. de ha akarja. Az órán nyomja el saját reakcióit és csak a kliens re figyeljen. hogy az óra első részében a terapeuta maradjon csendben. meghajlással. segíthetünk a beszéd megindításában a Mi újság? Hogy van? Mi jár a fejében? stb. amit az órán elhangzottak kiváltottak belőle. de főként a befejezése. Elmulasztja. jó napot. Megvárjuk. hanem a hangsúlyokat. Neki mondta egyik betege: . helyeselni. vagy azonnal belefog a mondanivalójába. közhelymondatok valamelyikével. Az ortodox analitikusok a kliens díványa mögött helyezkednek el. A modernebb és liberálisabb felfogásúak mellette. és a hirtelen befejezé s sértheti.Nem jövök többet.

ha a kliens nem hoz anyagot. Ilyenkor fékezni kell. elmeséli valamilyen kellemetlen élményét és már rohanna tovább. Erre lehet figyelmeztetni: . hogy a legfontosabbról az óra végén kezdenek beszélni. vagy utólag készíthet feljegyzéseket. hogy sem önmagunkat. hogy alkalomadtán visszaidézzék. Az első esetben az órát a társalgási bájcsevely irányába viszi.Vagyis időt kell adni arra. A terápiás órán az okozza a legtöbb gondot. amikor ezt mondta magának? Vagy: Történt magával valamikor hasonló eset? A modern technikában gyakran használnak egy-egy terápiás óráról készített magnófelvételt. Pl. A kliensek ellenállásának egyik gyakori formája az elkéséseken kívül. önmagunk és a világ abszurditásának kinevetése. az a zért baj. Nem kell ájtatos pofát vágni. akkor ellenállásként lehet értelmezni. arra emlékezni kell.És milyen volt az arckifejezése. a nevetés is jelen lehet a terápiában. tíz perccel az idő lejárta előtt a terapeuta figyelmezteti: . van. Az irónia. Sőt. a humor. Pl. sem másokat nem kell annyira komolyan venni. „Egyik füled a kliensre figyel.Nemsokára be kell fejeznünk. és általában emlékszik is az ember. aki rutinszerűen rögzít minden órát a szupervízor számára. hogy felkészülhessen az óra befejezésére. sztoridat mesél stb. ha megbeszéljük: . vagy mikrofonláza keletkezik. hogy 126 . elvész az óra spontaneitása. Ami fontos az órán. A fékezés legjobb módja a rákérdezés. csetlésünk-botlásunk az emberek elvárásai között igen szórakoztató lehet. Művi elemet visz bele. bevált. Ennek egyik feltétele. Vagyis nem szabad.Miről hallgat? Miről nehéz most beszélnie? S ha a dolog tartóssá válik. ha kb. hogy egy élő óra közben a szupervízor belehallgasson és fülhallgatón keresztül tanácsot adjon. amit azzal lehet a legjobban feloldani. mert lehetetlen mindet feldolgozni. a másik a szupervízorra!" Én nem kedvelem a terápiás órának ezt a technizálását. Akkor: . anekdotázik. vagy feldolgozhatatlanul sok anyagot áraszt ki magából. a kliens esetleg „szerepelni kezd". S így még hagy a lezárásra egy kis időt. Néha arra is alkalmat adnak. emlékeztető dekurzusokat.Az anyaggal vagy velem van valamilyen baja? Ha rengeteg fontos élmény ömlik ki egyszerre.

hely lesz benne a mosolynak. Istenem. S amit következetesen hívsz.„megoldásmánia" vegyen erőt rajtunk. a bizakodás is. Pilinszky János. hogy ne bíráljak: Erényt. add. Az egyesé. Istenem. hibát és tévedést Egy óriás összhangnak lássak -A dolgok olyan bonyolultak. hogy azonnal pszichológushoz kell rohanniuk segítségért. bumfordi. jól-rosszul. s ugyanígy a derű. hogy ne ítéljek. add. hogy nem találja meg szexuálisszerelmi életének. Reményik Sándor így ír: Istenem. Erre kell felkészülni. hogy az életben tragédiák vannak és irgalomra van szükség. honnan ered. sikeres karrierjének. csak meg kell keresni a megoldásokat . akik úgy érzik.hirdetik a lelkes lélekszakértők. Az élet problémái megoldhatók. és megoldásokra van szükség.. szorongás. És végül mégis mindenek Elhalkulnak és kisimulnak Es lábaidhoz együtt hullnak. Ezzel elérik. Két dologgal kell vigyázni: a rossz hívásokkal és az elhamarkodott ítélkezésekkel. Micsoda mélységből a vétek. En úgy gondolkozom. a távolságtartásnak. Nem szabad elfelejteni. hogy az életben problémák vannak. hogy csak ő olyan tehetségtelen. Rossz hívások és ítélet nélkül könnyebb és igazabb lesz az élet. a közönynek. a jókedv. a népeké. Ezt a nagy terhet rakják az emberekre. 127 . ha sorsodat a halhatatlan istenekre bízod! Együtt is nevethettek rajtad. hogy minden félelem. a mélyen keresztény költő ezt így foglalta össze: Ti úgy gondolkoztok. Mi olyan együgyűn ítélünk S a dolgok olyan bonyolultak. apjával-anyjával-testvéreivel való kapcsolatának célirányos és harmonikus megoldásait. hogy az emberek többsége azt hiszi.. Ne legyél olyan izgatott önmagad miatt! Jobban teszed. Az enyém és a másoké. hogy az élet problémái megoldhatók? Alig néhány közülük. az végül odajön hozzád. A lélek-értők másik fele viszont ezt vallja: honnét veszitek ezt a hülyeséget. Teremtőerő van benned. hogy ne ítéljek. a többit csak el lehet viselni. -Mit tudom én. add.hívás. keserűsé g .

európai hírű gyermekgyógyász egyszer így szólt hozzám: . De Gegesi professzor két lépéssel mellette termett. ha te is meghallgatod őket.Gegesi Kiss Pál akadémikus. vérvörös serdülő fiával. .Mi baj van? . ennek a fiúnak állandóan áll a fütyülője. .. S valóban megérkezett egy aggodalmas mama. Előbb-utóbb biztos hozzád kerül. vonakodó. A gyerek majd a föld alá süllyedt. Jobb.Simulj hozzám fiam! Hátha ragályos ez a betegség! 128 .Professzor úr.Ne menj még el! Mindjárt itt lesz egy anya a kamasz fiával.

a szenvedő páros magányban éli át azt. En nem bírnám Kovács Zsuzsika hasát felvágni." És az orvos? Beavatkozás esetén a jó orvos is személytelenné válik. ami elkerülhetetlen. hogy az élet nehéz periódusaiban úgyis mindenki egyedül van. már egy intravénás injekció beadásakor is .Te. De előtte és utána annál inkább igényli a személyességet az orvosok. Be kell érnie az együttérzéssel. Egy barátom súlyos és fájdalmas műtétsorozaton esett át. Ez kell az objektivitásomhoz. holnap meglátogassam? .Anyuka. De legalább ennyire fontos az is. hogy az orvos személytelensége csak a beavatkozás idejére szóljon. a fájdalom megoszthatatlanok. Sebész barátom vallomása: . az ápolók és a látogatók részéről. a részvéttel és a gyöngédséggel. Huszonhárom éves koromban észrevettem. aki nem a beteget. Rövidesen lett diagnózis: ifjúkori szürke hályog (cataracta juvenilis) fejlődik mindkét 129 . Inkább egyedül szeretne lenni. az embernek nem kell annyira személyesen részt vennie a betegségében.Ne fiam.Nem vagyok szadista.Tudod. hanem önmagát védi a traumáktól. tudván -tudva. Kérdeztem: . mennyire tud egy has fájni. különben egy érzéstelen szörnyeteg válik belőle. csukogattam a jobb és a bal szememet. Történetesen az enyém. hogy az egyik szememmel élesen látok. Műtétkor — mit műtétkor!. a másikkal homályosan. Az ember egy darabig kívülről is ránézhet a fájdalomra: „A mindenségit. A betegek jó része nem szereti a szemtanúkat szorongásának óráiban. A félelem. A legnagyobb szeretet is kényszerűen kívül marad a másik ember szenvedésén. ezt hogy lehet ép lélekkel végigcsinálni? Azt felelte: . Ezért nem szeretünk hozzátartozót. Folyton nyitogattam. Ha ketten vannak is. Inkább majd a műtét után. családtagot operálni.A személyes és a személytelen jelenlét a gyógyításban .én csak a beteg hasát vagy egy kart látok.

élethosszig szükség lesz még a szemedre.Es mikor lesz a műtét? . . fiatal vagy. nagyképűséget mellőzve. amíg el nem jutottam Túri Károlyhoz. Az pedig védeni fogja az üvegtestet az előreeséstől. hogy mennyi örömmel le het élni látás nélkül is. kerültem a személyes kétségbeesést.Es akkor mi lesz ? . Mondjuk. . hogy a tokja bennmarad.Miből áll a műtét? .) De egy epizódot mégis el kell mondanom. aki számomra az igazi volt. a hadsereg főszemészéhez. de valahogy sokáig nem találtam rá arra. Messze mögötte angyalalak. Igyekeztem játékot csinálni ideiglenes megvakulásomból: a halhatatlan istenek most elvisznek a sötétség biro dalmába. hogy két egészséges ember beszélget beteg szemekről. Megegyeztünk? . Verset is írtam ebben az időben: Alkonyba oldódó körvonalak.szememen. Mindkettőt meg kell műteni. Lelkem épségét megőrizendő.Mert akkorra a lencse megkeményedik. Megvizsgált. (Ezt egyszer már röviden megírtam. Az akkori technika szerint ezt előbb -utóbb meg kell műteni. Most nem mesélem el. de talán majd megint visszaengednek a fényre.Meg. egyet közelre.Miért? . Ezt az atmoszférát tudta Túri Karcsi megteremteni. szemészprofesszorokkal. . Mindenütt gyöngy színű pára szitál. aztán leültünk két karosszékbe és azt mondta: . minden orvosi fölényeskedést.Nézd. és úgy tudom kivenni.Ez a szem szar. . De ki operáljon? Hetedhét országot bejártam.Majd két szemüveget fogsz használni. Azt vettem észre. Egyszer csak azt mondta: 130 . ha van türelmed megvárni. Amint a homályba lassan leszáll. nem? Szóval mindkettőnknek kisebb lesz a rizikónk. amelyek történetesen az enyémek. Meg autót is akarsz vezetni. egyet távolra. amíg teljesen elmegy a látásod. főorvosokkal ismerkedtem meg. Amikor Túri operált. esetleg színlátásod marad. szinte a mellemen feküdt és nagyítóval dolgozott.El kell távolítani a zavarossá vált szemlencséket. A másik is. már csak fény-.

Téged..a titkárnőm bosszúságára . Meg foglalkozhat megelőzéssel. hogy mint pszichológust megkérdezzem: mivel tölti az ember az élete utolsó két hónapját? Megdöbbenésemben kimondtam az első szamárságot. aki azért van.. Valószínűleg igaza van a görög bölcsnek: Amíg én vagyok. Bejött egy csontig soványodott fiatalember. Végül találkoztunk. A halál? A halállal nincs dolgunk. Sok év telt el a szemműtét óta. Túri doktor szelleme kísértett: két egészséges ember beszélgetett egy pusztuló testről. Elmondta a történetét: huszonhét éves.Most egy kis fájdalmat fogsz érezni Meg ne mozdulj! És mintha egy függönyt húzott volna el: én öt centi távolságból belebámultam a szemébe.. A probléma nem a halál. De az élet értelmetlen. hogy mindketten elnevettük magunkat. nevetgéltünk. Most már nem tudják tovább kezelni.. s mindig nagyon jókat beszélgetünk. hanem a meghalás. . Túri megszólalt: -Mit látsz? És én a meghatottságtól sírva feleltem: .. Senkit sem szabad értelmetlen szenvedésre ítélni. Elöntötte a könny a szememet. Ami érdekli. .Hát.. és engem . 131 . Azért jöttem. felvilágosítással. Fagy művészettörténetet. serdülő kora óta rákbeteg. ami történetesen az övé volt.telefonon üldözött valaki. ami eszembe jutott: . ha tud. Mindez olyan abszurd módon hangzott. Ameddig lehetett. nincs halál. S akkor belém döbbent: Úristen. Ehhez különösen nincs joga az orvosnak. bejárt hozzám. Ezután még gyógyíthat is.. én már nem vagyok. én már három éve nem láttam emberi arcot.Többször láttam magát a televízióban. kínokkal teli meghosszabbítása semmiképpen sem lehet feladata. S íme. hogy csillapítsa a szenvedéseket. Két hónap életet saccolnak még neki. Nincsen találkozásunk. Ha halál van. A meghalás lehet kínokkal teli folyamat.. No de ez a történet nem rólam szól. Angolul tanul.

Megtanultam ugyan.Benne van? Aztán feladta. és csak kicsit haragudott érte. elvisz a negyedik infarktus. Valahányszor egy csésze teát vittem neki. . erős. mert szeretett engem. Talán most meghalok végre.Azt hiszem. hogy nem szabad gőgösnek lenni.Apám nehéz halála Apám életörömre termett ember volt. 132 . De hát megölheti-e az ember az apját? Kezdetben sokáig reménykedett. Még az ablakon sem bírok kiugrani. hogy cserbenhagytam. kertet. De az utolsó másfél éve tele volt szenvedésekkel. bizakodva kérdezte: . én már nem tudom megölni magam. van. nekem így már nem éri meg az élet. Nem segítenél rajtam? Biztos tudsz nekem szerezni morfint vagy valami gyorsan ható szert. Magas. Tudomásul vette.légszomj. a keringése gyakran összeomlott. Megtehetnéd értem! Szívem mélyén éreztem. prosztatadaganat és a többi. Elkezdte monda ni: . hogy igaza van. hogy könnyű és gyors halálom lesz. És öt perc múlva halott volt. és most tessék! És a lázadozás a sorsa ellen egyre komolyabbra növekedett. V égül hozzám fordult. csövek lógtak ki belőle és egyéb ocsmányságok történtek vele . megint infarktusom. de én elhatároztam. sportokat szerető.éppen kórházban volt -felderült az arca: . Végül egy napon . kirá ndulást. infarktusok. Szívbeteg lett.Fiam. látod.Fiam. És akkor talán én is fel tudom oldozni magam. A túlvilágról talán megbocsátja nekem ezt a szörnyű másfél évet.

Az embernek tehát valamikor a Sátán szolgálatába kellett állnia.A fájdalom A fájdalom vallási megközelítése Az ember által átélhető jó és rossz szélső értékei: a kín és az élvezet. Teológiailag ezt az édenkerti bűnbeesés története magyarázza.köztük a rosszakat következményként értékeli. Semmiféle rossz nem származhat Istentől.miszerint az ember büntetés alatt van. 133 . a kísértő Sátántól kell származnia. s ennek következményeképpen jött létre minden malum. de minden Messiásra is. Ezért nevezik magukat egyes messiásváró szekták terapeutáknak. A Sátán tehát lelkeket akar magának rabolni az Isten birodalmából. születésétől az eredendő bűn súlyát hordozza . destruktív erő. ellenséges. vagy Heilbrmgemek (segítőnek. Ez a lelki élmény . aki misztikus fényét rávetíti pl. az orvosra. többek között a halál is.ma bátran nevezhetnénk isteninek és sátáninak . minden szenvedés. A gondolkozás története a rossz létrejöttének két alapvető formájáról tud. A biblikus gondolkodás viszont eleve feltételezi a végtelenül jó Isten elsőbbségét a teremtésben. segítséghozónak) nevezett archetípus. A rossznak Isten ellenségétől. indulatai stb. s ezért kiáltják oda a keresztfán kínlódó Jézusnak: „ Orvos. Végső soron tehát az ember felelős a saját szenvedéseiért. vagyis rossz. Valamilyen negatív. minden istentagadó tudattalanjában is. Ahogy a bajban levő ember számára letagadhatatlanul létezik a Heilernck. csak az Isten. Ugyanis ezt a tudást a kollektív tudattalan hordozza. A fájdalom az embert elérhető szélsőséges malum. ha távol áll tőle minden transzcendencia. segíts magadon".által előidézett ártalomnak. a Jung által archetípusoknak nevezett közös emberi lelki jelenségek. vagy saját viselkedése -tettei. Az ókori perzsa kultúra két öröktől létező. Ugyanis a Sátán nem tud teremteni. Ezt akkor sem tudja kikerülni. az emberért. gondolatai. .jelen van a leginkább tudományosan gondolkodó ember. Ősidők óta az ember gondolkodása az őt ért élményeket . egyenlő erő küzdelmét tételezte fel: Ormuzd (Ahura Mazda) és Ahriman .harcol a nemes kreatúráért. sorsáért.

Mert ő a paradicsomi jutalmakról mond le. Azt. A gazember mindig szívesen istentagadó. Csaló. hogy büntetésként éli meg szenvedéseit. az. hogy a segítő orvos csődöt mondott. és felvette ez utolsó kenetet. mert semmit sem hiszek s nagyon félek a büntetéstől. mint Jézus. És ez nem tartozik a bocsánatos bűnök közé. hogy madárka tolla sem hullhat ki Isten akarata nélkül. miért hagytál el engem?" Ennek a szigorú ítélkezésnek egyrészt a kora gyerekkortól kialakított vallásos meggyőződés. Ez alól egyetlen kivétel van. szeressetek szilajon. megvetésre méltó. Ennek nincs kockázata. az ördög szövetségese. hogy ateista legyen. másrészt a félreérthető orvosi attitűd az oka.A beteg szemében tehát a fájdalom annak a bizonyítéka. mert ő a büntetésektől. A hívő ember számára mindez evidens. hessentsétek el nagy bajom! Eszméim közt. Ezek magukban foglalják a „féltékeny Isten" legendáját. Ezért mondja Diderot. az Isten jutalmazó-büntető hatalomként való leírását. aki képtelen a beteg fájdalmát csillapítani. Az ember számára minden rossz közül az érthetetlen és értelmetl en szenvedés a legelfogadhatatlanabb. A legszélsőségesebb megfogalmazásban: a rossz orvos. az istenfélelem szükségességét. hogy csak tisztességes embernek szabadna megengedni. Az elmulasztásnak van. . ítélkezést és bűnösséget sejt mögötte. gazember. mint a majom a rácsok közt le és föl. A vallásos tanítások ismertek. vicsorgók és ugrándozom. ha valakinek olyan erős a hite és a misztikus meggyőződése. aki a kereszten a zsoltár szavait mondja: „Én Istenem. a pokol tüzétől menekül. még a híresen ateista Voltaire is meggyónt. A kétségek között ingadozóban is ott bujkál a kérdés: hátha mégis így van? Közeledni érezve a véget. hamis megváltónak bizonyult.írta József Attila. én Istenem. mindenfélét hiába ígérgető paprikajancsi. 134 . Jaj.

A fájdalomtól való erős -néha indokolatlan intenzitású . a szorongás helyettesíti. A szenvedés léleknemesítő hatása soha s ehol nem volt bizonyítható.Vallásos forrásokból származik az a megállapítás is. Betegek spontán akciója. jövőjével mit sem törődőnek. agresszív indulatok létrehozója lehet. Kvázi csak elnagyolt ténymegállapítás. Arra viszont vannak bizonyítékok. 4. kezükbe harapnak fájdalmas fogászati beavat kozások esetén).teszi lehetővé erős fájdalommal járó helyzetek újravállalását. feledékenynek. valamilyen elvont tartalom („nagyon fájt") helyettesíti az átélt fájdalom felidézését a maga valóságában akkor. injekció -blokádok esetén). amikor vegetatív fájdalomemlékezés igenis kimutatható. hogy ennek fiziológiai motivációja teljesen tisztázott. A szenvedéssel járó helyzetet mindig újra meg újra kell vállalni. hogy a szenvedés nemesíti az ember lelkét. 1. 5. 3. Nem biztos. " 135 . 2. hogy növeljék a fájdalomtűrő-képességet. hogy a szenvedés gonosz. úgy tűnik. hogy önma guknak okozott nagyobb fájdalommal védekeznek a kisebb ellen (pl. Ugyancsak kérdéses. A konkrét fájdalom emlékezéshiánya -talán a legerősebb elhárítás . inkább mutatkozik felelőtlennek. mint elképzeltem. lelki jelenség. A szervi működések paraméterei jeleznek a közeledő fájdalom veszélyére. bár e feltételezést nyilván az a cél vezette. Először is nincs egzakt. Inkább tapasztalható fokozott intolerancia kialakulása az ismétlődő fájdalmakkal szemben (pl. Ezt a félelmet megalázó jellege miatt sok beteg hajlamos disszi mulálni. hogy a fájdalom anticipált megélése nem része-e az elhárító mechanizmusnak: „Nem is fájt annyira.félelemmel számolni kell a beteg viselkedésének megértéséhez. Nincs adaptáció fájdalmas helyzetekre. tudatosan felidézhető fájdalomemlékezés. A fájdalomemlékezést. Gyerekeknél különösen gyakori. A fájdalmat nem lehet megszokni. A fájdalom a beteg szemével A fájdalom talán a legfurcsábban viselkedő élmény. in vivo társadalmi méretű kísérletekkel rendelkezünk. E téren évezredes tapasztalatokkal. mintsem gyávának.

megszűnne a betegek félelme az orvostól. hogy az orvos megtagadta őt.magasabb moralitás képviselőjének tarthatnánk. hogy alapvető tévedés. Az alvást. A fájdalom toleranciaküszöbe individuálisan annyira széleskörűen szórt. hogy „teljes értékű lelki betegségek". a pihenést. Ha ez valóban így lenne. a munkaképességet. Az orvoslás öt alaptörvénye így alakulna: 136 .6.a világhírűvé lett Bálint Mihály megállapítása szerint -. oktatni. Ezért. ha a beteg nem tapasztal valódi empátiát. Még a fogorvostól sem tartana senki sem. a relaxációt. hogy a betegek életét bármi áron meg kell hosszabbítani! Amíg az Isten. Az istenfélelem mellől eltűnne a ma még erősen burjánzó orvosfélelem. az életfunkciók minél hosszabb ideig tartó megőrzése. Az orvosi hivatás gyakorlásának egyedül elfogadható motívuma és indítéka a szenvedések csillapítása. A szenvedés előidézése csak bűntudattal és kelletlenül alkalmazott eszköz lehet valamilyen pozitív cél. mindenféle életörömöt. hogy vagy tünetet váltson. erkölcsileg fejleszteni . tehát szó sincs semmiféle szimulációról . Ezért ha Isten nem állna kívül az emberi erkölcsi világrenden. az orvosi beavatkozásoktól. ez számára azt jelenti. hogy nem lehet rá sztenderdet kidolgozni. valódi szenvedést okoznak. 8. a gyógyulás elérésére. a szexualitást. Eszerint az orvosi hivatás legfontosabb célja a gyógyítás. vagy orvost. csak formális részvétet állapotával szemben. mint totalitás.nem szabad. mint végcél. az orvosi hivatás meghatározásából hiányzik a rossz okozása. hogy az orvos értetlensége (hiszen nincs semmiféle szervi baja a páciensnek) arra kényszerítse a beteget . A fájdalom tönkreteszi az egész életminőséget. 7. Attól tartok. A fájdalom az orvoslás szempontjából A jelenlegi orvosi attitűd mai. legelterjedtebb formájában meglehetősen vitatható. egyszerre büntető és jutalmazó hatalom. a koncentrációt. Pszichés eredetű panaszok esetében -amelyekről Freud 1909-ben a hisztériáról írt tanulmányában már kimutatta. akkor az orvost -aki szakmája lényegét tekintve nem akar nevelni.

Orvos.1. vele kell maradnod a végső pillanatig! 137 . Mindezek után foglalkozhatsz a megelőzés kérdéseivel! Az egészségügyi felvilágosítással. kín és emberi méltóságukban való megalázottság nélkül! Senkit nincs jogod élete meghosszabbítása érdekében . Ha mindent . szüntesd meg a betegek minden testi és lelki szenvedését! Ezért vagy a Földön! 2.megtettél a betegek szenvedésének csillapítására. 5.szenvedésre ítélned! 4. akkor csillapítsd a fájdalmaikat.a z ő beleegyezése nélkül . Ha gyógyítanod nem sikerül. és biztosíts számukra élhető életet. Nincs jogod a gyógyíthatatlan beteget munkád selejtjének tekinteni és külön gondozó szervezeteknek átadnod! Vagyis nem hagyhatod őt magára. életmód-tanácsadással stb.maradék nélkül . akkor megpróbálhatod meggyógyítani őket! 3.

ami történetesen az egyiküké. Közérzete már kizárja az egészségesek világából. ha a betegségben van az ember. mert akkor a fejére szárnak. testében hordja a beteg szervet. akinek a szervezetében valamelyik szerve. Pető András. a prognózisnak a bizonytalansága. Ha az emberben van a betegség. különösen sorsának. A súlyos betegség. költőnek és főorvosnak senkit sem lehet kinevezni. keserűvé.beszélget egy beteg szervről. szervileg és lelkileg is. hanem parciális. újra egészségessé válása nagyjából előre látható. ha az ember és betegsége viszonyulásának két alapvető lehetőségét látom: vagy az emberben van a betegség. de mégis valószínűbb a gyógyulás perspektívája. beteg a szíve vagy a veséje —. Az egész ember be teg. Es tanulságképpen hozzátette: „Papnak. Sokszor ebből fakad kórosnak tűnő túlérzékenysége. E modell szerint van egy egészséges ember. De mindegy. vagy a betegségben van az ember. Gyökeresen más a helyzet. hogy a szervezet egészséges részei a beteg szerv segítségére sietnek a gyógyulás érdekében.hirdette a mindenki által csak Főorvosnak nevezett dr. mint totalitás veszi körül. pesszimistává teszi.például az orvos és a páciense . Körülveszi egy bizonyos patologikus magány. Vagy nyűgössé válik és kiszolgáltatja 138 ." Tévedek-e.kényelmesebb lenne. végül is megvan a remény. ha a beteg csak a veséjét nyújtatná át az orvosnak gyógyításra. Ekkor a betegség. Az emberben bujkáló betegség legtöbbször lokalizálható — pl. vagy annak működése eltér a normálistól. terveit rombadönti és a pillanat rossz történéseinek a jelentőségét óriásivá növeli. és a páciens tulajdonképpen az orvos és a társadalom számára a betegség tokja. az a könnyebben és sikeresebben gyógyítható változat. kétségessé teszi minden holnapi napját. Ettől persze még bele is lehet halni. Ezt a helyzetet fejezte ki az a hangulat. mint a betegség!" . ami jövőképét homályossá. amikor két egészséges ember . a rossz közérzet és az orvosok viselkedése gyorsan infantilizálja a beteget. Tokká válása kissé devalválja emberi értékét . nagy betegségtudata is deprimálja.A betegségről „Nincs nagyobb támadás az emberi méltóság ellen. Ebben az es etben a betegség nem totális.

hogy vajon most már eltalált -e oda. Fáj valamid? Nem. és rajong ását harag váltja fel. egyvalamiről ne feledkezzetek meg: lehet. a tekintete mindig valahol messze járt. a műtét.Főorvos asszony! Mi baj van? . valahogy kicsúsztam az életből.. kapcsold ki. gyógyulása vagy halála az istenek kompetencia -területéhez tartozott.? Rosszul érzem magam. adjál nekem egy. Egykori főnöknőm idős korában infarktust kapott. Sokszor baj van a közérzettel is. mosdatni kell. Talán a Védáknál jár. Hogy vagy? Hát nem valami jól. A mágikus korszakban a pap. A temetésén arra gondoltam. és nem tudok visszatalálni. Önérzetesebb ember számára a betegség egyik legmegalázóbb következménye. számtalan utasítást adott. ahová akart. amit az egyetemen érdemes és nem érdemes. vagy megbántott gyerekként fordul a fal felé. akkor. a természe ti erők titkaiba való beavatott tudós keveredett egy sok racionális és irracionális elemet magában foglaló szakmában. Különösen elviselhetetlen. kissé megvetett személyzet egyik tagjává.. Az ősi időkben a gyógyítás .. Az ember lelki és testi egészsége. amely ápolja. Hát. Csakhogy a betegségben nagyon el lehet fáradni. Az orvos „segítséghozó" archetípusának megfelelően vagy lelkes bizakodással fordul felé. vagy aztán idő előtt csalódik benne. Ám amikor már túl volt az életveszélyen és a rehabilitációs osztályra került. elfáradhat a család. talán az ókori orvosokkal beszélget. magába fordult. hogy mindig kérni kell valamit: légy szíves. ha fürdetni .mint azt az aszklépiádoknál láttuk papok funkciója volt. Egy kollégámmal megkérdeztük tőle: .Tudjátok. ahogy itt fekszem és múlnak a hetek. Volt király. Körülbelül ezt mondtam: . fiúk... egyszer csak elcsöndesedett. a terápia. Az nálad mit jelent? Az egyetemen. ha lemész. kapcsold be. Az intenzív osztályon szédületesen aktív volt: rendszeresen referáltatott bennünket. az utókezelés.Gyerekek. hogy minden sikeres. amikor már mindent megtanultatok. a beteg objektíve jobban van. betegsége. Es akkor a gyógyító energiák elapadnak. ha semmid se fáj. add ide. Elfáradhat a beteg. Innét züllött le az orvos az emberek egészségét kiszolgáló.. az utolsó alkalommal mindig kissé lírai előadást tartottam. aki udvari ebédéire 139 .magát. hozd ide. a varázsló és a gyógyító.

Majd egyre jobban eluralkodott a szakma kereskedelmi jellege.soha nem hívott meg orvost. 140 . jól fizetett kasztjává. távol -keleti gyógyító módszerekkel.tönkreteszi az orvos szintetikus látását (egészben látni az embert). Ezután vált az orvostársadalom a tudomány elit és zárt. mondván: Nem ül egy asztalhoz olyan emberrel. mostanában pedig bizonytalan ötvöződése a paramedicinális gyógyítással. a túl korai specializációval együtt . a többi csak konzultáns mellette. és a beteg számára igen kellemetlen folytonos „küldözgetésekhez" vezet. hogy „ez az én orvosom. ő felel értem. pszichoterápiával. természetgyógyászattal." Talán ez a modern orvoslás legnagyobb vesztesége. Ez a folyamat . aki négy dinárért bárki fenekébe belenyúl. megfosztva őt attól a biztonságérzettől.az egzisztenciateremtés mai fontos eszközével.

Folyton az járt az eszemben. 141 . elszívni egy fél cigarettát. és megállás nélkül hánykolódtam. Úgy éreztem. öklendeztem. tántorgott az álmosságtól és a fáradtságtól. En sem értettem. Más orvosban nem bíztam. hogy védtelen vagyok.Intermezzo Itt tartottam az írásban. a pulóverem volt a párnám. Azt ismételgettem. Akkor odajött Rongymacska. vagy hideg vizet ittam. Néha hideg gyümölcsöt kívántam. De hamar hányingerem lett. teljes zártságban. és reggelig mélyen aludtam. Mintha minden ízületem viszketett és fájt volna belül. de nem törődött velem. Pulzusom leesett 45-50-re. és nem is értette. hogy talán haldoklóm. Rongymacska útban volt a teljes kimerülés felé. vagy anginám. Aggódva figyeltem magam. Csak gubbasztani bírtam és éjszakánként többször kiültem a teraszra. A kkor megátkoztam. mert már nem használtam a morfinos tapaszt. néha egy egészet is mélyen aludtam. Rongymacska szerint elvonási tüneteim voltak. Amikor éppen ettem egy-két falatot. Aztán jött egy iszonyú éjszaka. Plédeket hozott. valószínűleg ezért. hogy teljesen be vagyok kerítve. a szívemet beállította 65-re. csak úgy pizsamában. sem TV-t nézni. Haragszik a gyűrű miatt. sehol nem volt rés a takarók alatt. hogy rosszul vagyok. Akkor végre elaludtam. sem olvasni. sem játszani. Úgy éreztem. az orvosom Barcelonában volt. hogy nem vagyok biztonságban. Merkely megjött. Nem bírtam sem írni. Anyát hívtam. hogy jólesik a masszírozás. mi történik velem. a halál sehol sem nyúlhatott be értem. magához szorított. amikor rettenetes hideg napokat éltem meg. hogy meg vagyok mérgezve. de mindig felriadtam arra. Végigszívni nem volt türelmem. Gyomorgörcseim lettek. Szégyelltem. Merkely. Folyton egy kis nitromint spricceltem a s zámba. Szorosan átölelt. akkor jó volt. de a közérzetem nem változott. de végre biztonságban voltam. bármi hozzám érhet. nem tudtam nyugton maradni. Alig fértünk el. Kínomban -igazi kín volt kifeküdtem a „szalon" díványára. A vállam időnként rettenetesen sajgott. de a fejem még működött. Minden éjjelt áthánykolódtam félelmemben. Nappal félórákat.

úgy aludtam el. hogy valami ősi halálfélelem gyötör. 142 . A teljes bezártság kellett nekem.erről is.Megértettem. Ha másképp nem tudtam megoldani. a kezembe haraptam. hogy megbolondultam. vagy útban vagyok a téboly felé. Tudtam. ahol besurranhatott a levegő. veszélyes és riasztó volt számomra minden nyílás. De újra tudtam írni .

a Perl pék egylovas kocsijának a pacija. a háziúr piros nyakörves fekete törpebulldogja a harmadik emeletről. amikor valahogy az egész testemet egyszerre megragadva kirántott. De mégis: hetvenéves korom körül fogtak a betegségek. Frühbauer bácsi. elemista a Hollán utcában.Élni. kereskedő -. ha eszembejut kegyetlen brutalitása. a rabbi nagypapa áldása. mert máig is elborzadok. „akinek" gyűjtöttem a leevett kukoricacsutkákat. Állapotom egyre romlott. hogy ezt a kórtömeget nem fogom megúszni. Aztán nagy sokára halkan és bizonytalanul azt suttogtam: . soknak a nevére sem emlékeztem. a végén már apámat. 143 . aki mindig papi civilben járt. érzelemtelen közönye. Úgy számítottam.Jól gondold meg! Élni akarsz. láttam magam a Waldorf-óvodában és Gönczi Terka néni gyemek-kertjében. Félelmetes. csak az arcára. az ezüstszakállú nagypapa.Találkozások a halállal Talán a régi görög bölcsnek van igaza: az embernek nincs találkozása a halállal. eltünedeztek álmaimból a rokonok is. Voltam gimnazista a Berzsenyiben. Egyre növekvő fájdalmak és rosszullét közben sötét üresség vett körül. a házmester. ellentmondást nem tűrő ereje volt.. akitől mindig járt nekem egy Andrássy szelet. Különösen az áloméletem változott meg. valami közegből. ami immár rámtapadt. S egyre több olyan szereplő tűnt fel álmomban . megállíthatatlan lendülete. én egyre rosszabbul éreztem magam. egy pillanatra sem ment ki a fejemből a közeledő halál. Egyre visszafelé mentem az időben. De idővel ritkulni kezdtek a szereplők. Iszonyatosnak mondom. Égő gyertyás péntek esték.. a fűszeres. Ez szokatlan volt. barát. és Jimmi. . anyámat sem láttam. Egyaránt vonzott az élet és a halál. És akkor történt valami. vagy meghalni? Nagyon sokáig gondolkoztam. Elkezdtem álmodni a gyerekkoromról. Megragadott egy iszonyatos erő. akikről rég megfeledkeztem.rokon. az orvosok egyre gondterheltebb pofákat vágtak. kiragadott valahonnan. s abban egyetlen lény szólt hozzám. Schwarcz bácsi.

hogy akkor dolgozom -. kemény arcát. közel húszkilós fogyással. így történt. Kezelőorvosomban és kollégájában álmomban felismertem két ó-egyiptomi orvos kegyetlen. Tulajdonképpen elfogadtam. Ami Egyiptomban anyagi valóság volt (az anyag örökkévalóvá tétele. mintha ki akartam volna menekülni a világból. hogy a lélek az anyag fogságába kerül. bizonytalan egyensúllyal. a lélek testhez kötése 144 . A kutyáim is ébren voltak. Mi bajod van? . éjszakai álmatlansággal . Minden gyógyszerelés hatástalan volt. A feleségem mellettem aludt. mert megjegyeztem. most gyógyultam meg. akik annak idején valamiért megöltek. az a leszálló.Volt itt valaki? Erre fölébredt. Az se mutatott ki semmi újdonságot a szokásos elváltozásokon kívül. és mozdulatlanul néztek engem.rászoktam. Azt hiszem. hogy a mai ember karmikus életideje hetvenkét év. Két év múlva következett be a második biológiai mélypont és halálközeli állapot az életemben. a miénk a felemelkedő ágban.Felébredtem. Ezért azok nagy része. Ugattak volna a kutyák.Senki.Semmi. Végül egy tíznapos kórházi állapotvizsgálatnak vetettem alá magam. Félve megszólaltam: . Csakhogy megint az álmok. Rudolf Steiner szerint ennek oka. nappali mély alvásokkal. Az ó egyiptomi a mi (germán-angolszász) kultúránk ellentétes pontján van. akkor is a Földön volt. az ágyammal szembefordulva ültek. étvágytalansággal. Ezek az ókori egyiptomi átsugárzások nem ritkák. végletes gyengeséggel. a többi ajándék. elakadnak az inkarnációs lehetőségek. A dolog érthetetlen rosszullétekkel kezdődött. akik most élnek. s az egyik ma is a halált fürkészve tekintett az arcomba. és eljön a Megváltó ideje. amikor annyira mély az anyagi világba való elmerülés. hogy a kultúrkorszakok fejlődésében a mi kultúránk antagonistája a régi Egyiptom. ez van a mélyponton. . állandósult pocsék közérzettel. Valahogy így: Lefelé tartó ág ó-indiai sumér-babiloni ó-egyiptomi görög-latin Felfelé tartó ág déli szláv keleti szláv germán-angolszász A görög-latin kultúrkör teljesen magányos a maga szellemi arculatával.

s ez hipózóvá. mint materializmus jelentkezik. hittem neki. Nagyon is rendben van .Ha már meghalok. Ki tudja. de végül is mosolyogva sem élhetek mogyorós csokoládén. . verejtékezővé tett a cukorbajom miatt.gondoltam -. annál inkább a meghalás módja. . Hátha most jött el az ideje. Nem nagyon ettem. minden szorongás nélkül feküdtem le az utolsó éjszakámra. Akkor talán a napokban. hogy nekem könnyű halálom lesz. amíg lehet. De az állapotom semmit sem javult. A halál valószínűsége nem nagyon keltett bennem szorongást. a fájdalmas. És jó melegen beburkolózva a takarómba. miért. hiszen álmomban fogok meghalni. De csalódásomra mégsem ez történt. egy furcsa vidéki nőhöz jártam masszírozásra.Ejnye. nemcsak a nappalt. S ezt a masszázsórát követően. kínokkal teli elmúlás lehetősége. és ez nagyon megnyugtatott. az a mi kultúránkban.mondtam magamnak. Csodálatosan tudta az embert energiákkal telíteni. Egyszer azt mondta. haljak meg kellemes állapotban.balzsamozással). A cukromat ez illegálisan rendbe tette. Szóval elmenekültem az egykori egyiptomiaktól. álmomban. szellemi formában. VÉGE 145 . de felébredtem. Ha volt időm. a mindenségit! — gondoltam magamban. Bennem semmi sem változott. Mogyorós csokit vettem elő és megettem. szédülővé. -Miért nem mosolyogsz? Mosolyogni kezdtem.Nem fáj semmid . nem is ittam rá. hogy a jó ízt magammal vigyem. amíg el nem jön értem az Ismeretlen. de az egész éjszakát is átaludtam. Mint tapasztalni tetszik. . Megint átaludtam vagy húsz órát. azóta folytattam ennek a könyvnek az írását.

. mottó és bevezetés helyett / 5 Ne bízz a fiatalban! / 7 Miért lesz valakiből pszichológus? / 9 Öngyógyítás / 10 Az ítélet / 13 A rabbi. aki a Jóistennel harcolt / 17 A döglégy / 22 Elefántcsoda / 29 Mélyrenyúló gyökerek (Egy feltáró terápia vázlata) / 34 Földöntúli jóság / 47 Az ősi gyógymód / 50 Kényszer és jóga / 54 Lebegtetett történetek / 64 Kacagj. / 111 Történt valami? / 114 A visszaadott üdvösség / 115 Tudsz-e gyerekül? / 119 A tenger és a kikötő / 122 Lelki gyorssegély / 126 146 . Bajazzó! / 64 Hatások titkai /65 A Néma kisfiú / 67 A hipnózis eltéved a lélek rejtekútjain / Önéheztetés két változatban / 75 Medivaler / 75 Anyatej / 80 A Bizalomról / 86 A mosoly / 92 A megérkezés / 98 Miért sír a baba? / 101 A skombarák / 105 Afrikai gyógyító mágiák / 111 Egy köpés.Tartalom Előszó. más semmi..

de hiába / 162 A börtön hierarchiája / 165 Egy pisztoly eldördül / 169 Farkas hadnagy / 173 A tanító úr / 176 Szeretet és zsidókérdés / 178 A tükör / 184 Feloldozhatatlan bűntudatok / 190 Gyilkosságszeretetből / 190 A doktornő megszegei a hippokratészi esküt / 192 Az elfojtás mint gyógyítási lehetőség / 194 A terápiás óra / 198 A személyes és a személytelen jelenlét a gyógyításban / 204 Apám nehéz halála / 209 A fájdalom / 211 A fájdalom vallási megközelítése / 211 A fájdalom a beteg szemével / 215 A fájdalom az orvoslás szempontjából I 211 A betegségről / 219 Intermezzo / 224 Találkozások a halállal / 227 147 .Hogy készül a világbajnok? / 130 A paradoxon gyógyító lehetősége / 135 A film. ami gondot okozott / 143 Reneszánsz szerelem / 146 Egy zsidó Krisztus papja lesz / 148 A tekintet / 156 Buktatók / 159 A pszichológus gyilkost fog.

az olvasó személyes életében is felhasználható. A szerző Terentius nézetét vallja: Ember vagyok. a gyógyításba vetett remények és csalódások. Ez a műve a felismerhetetlenné változtatott pszichoterápiás esetek esszészerű leírása. amelynek alkonyi fényében sajátos módon tükröződnek a múlt és a jelen eseményei. Eközben lassan íróvá vált. sikerek és kudarcok krónikája. sőt mellesleg szórakoztató írás. semmi sem idegen tőlem. reakciói felett. 148 . hogy számos fontos dolog elmondására a tudomány száraz nyelve nem alkalmas. Tulajdonképpen kegyetlenül őszinte vallomás egy gazdag és érdekes pályáról. Tanulságos. ami emberi.Hátlap: A szerző pszichológus. így az esszé irodalmi műfajához fordult. Egy idő után azonban úgy találta. Ebben a könyvben egyetlen dolog nem fordul elő: ítélkezés a kliensek viselkedése. aki negyed századon át vezetőként dolgozott az egyik klinika pszichológiai részlegén. eddig több mint harminc könyve jelent meg. egyetemi tanár.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful