You are on page 1of 7

Onorarii Minime de Proiectare

Luni, 09 Februarie 2009 20:01

DOCUMENTELE ŞI HOTĂRÎRILE CONFERINŢEI NAŢIONALE A OAR 21-22 IUNIE 2002 ONORARII MINIME DE PROIECTARE ALE ORDINULUI ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA PREAMBUL Ca urmare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, în baza articolului 16, aliniat c) şi a articolului 43, aliniat 2), Conferinţa Naţională de Constituire a Ordinului Arhitecţilor din România, din 14-16 iulie 2001, a stabilit ca Onorariile minime de proiectare să fie calculate la 75 % din valoarea rezultată prin aplicarea Metodologiei de calcul a onorariilor şi preţurilor pentru proiectarea investiţiilor şi a studiilor din domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului aprobate de către MLPAT prin Ordinul 11N/1994. Prin Avizul nr. 2156/02.10.2001, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei a avizat favorabil Onorariile minime de proiectare ale OAR, solicitând unele reduceri. În consecinţă, onorariile de proiectare nu pot fi mai mici de: - 75 % din tarifarea rezultată prin aplicarea metodologiei Ordinului MLPAT 11/N 1994; - 50 % din tarifarea rezultată prin aplicarea metodologiei Ordinului MLPAT 11/N 1994, pentru investiţiile realizate în scopuri sociale din fonduri publice (locuinţe sociale şi pentru tineri în regim colectiv, investiţii pentru învăţământ şi sănătate şi anume: şcoli, grădiniţe, internate, cantine şcolare, orfelinate, creşe şi dispensare); - 30 % din tarifarea rezultată prin aplicarea metodologiei Ordinului MLPAT 11/N 1994 pentru locuinţele în mediul rural, inclusiv anexele gospodăreşti ale acestora, racordarea şi branşarea acestora la utilităţi, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: - sunt situate în afara zonelor de protecţie a monumentelor istorice, - au suprafeţe minimale prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată, majorate cu max. 20 %, - sunt reşedinţe principale, - se realizează din fondurile persoanelor fizice şi au regim de înălţime P, P + 1 etaj. Prin Avizul nr. 6224/17.10.2001, Ministerul Culturii şi Cultelor a avizat favorabil nivelul minim al onorariului pentru serviciile de proiectare, aşa cum a fost stabilit prin hotărârea Conferinţei Naţionale a Ordinului Arhitecţilor din România. Tabelele publicate sunt preluate din Metodologia de calcul al onorariilor conform Ordinului 11N/1994 al MLPAT şi au valorile exprimate în Euro. Colegiul Director al OAR a decis următoarele: 1. Tariful orar minimal T0 şi cota procentuală reprezentată de arhitectură din ansamblul proiectului se calculează conform Metodologiei de calcul al onorariilor conform Ordinului 11N/1994 al MLPAT; 2. Valorile minime de investiţie C+I, exprimate în Euro/mp, fără TVA, recunoscute de către OAR sunt determinate pe

moteluri. orfani. Prezentele onorarii minime se aplică începând cu data publicării şi sunt obligatorii pentru proiectarea tuturor investiţiilor publice şi private. locuinţe individuale . balneare sau de cură.Grupa II . de aer comprimat. eventuale studii pentru punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu. publicitare.Construcţii cu programe complexe Cuprinde: construcţii cu programe complexe în clădiri pentru sănătate (spitale. hanuri). staţii de redresare. cinematografe. hale. canalizare. galerii edilitare. învăţământ (şcoli tehnice. explozii de mare intensitate. baze de tratament cu servicii tehnico-medicale. 14. de învăţământ primar. academii. administrative. 6. clinici. utilajelor etc. case de sănătate pentru bătrâni. expertizarea construcţiilor existente. de biologie. . alimentaţie publică (bodegi. lucrări de poduri. restaurări. . filtrate.Construcţii destinate afacerilor curente şi locuinţelor individuale Cuprinde: construcţii cu cerinţe normale pentru clădiri cu funcţiuni comerciale. aparaturii. târguri şi expoziţii. ministere. creşe*. veterinare. universităţi). clădiri administrative în mediu urban. . instalaţii anexe specifice lucrărilor de alimentare cu apa. burse. funcţiuni publice (săli polivalente. întocmirea unor cercetări sau încercări de laborator asupra structurilor de rezistenta existente. puncte sanitare* şi alte construcţii cu destinaţie simplă. case de oaspeţi. crematorii). muzee). sanatorii. bănci. moschei. băi publice. temporară / provizorie. vile de lux .COTE PROCENTUALE DIN VALOAREA DE INVESTIŢIE PENTRU PROIECTAREA COMPLEXĂ A CLADIRILOR CLASIFICAREA CLĂDIRILOR .14. licee. ). birturi. bazine decantor etc.30 la cota calculată pentru grupa VII Pentru clădirile monumente de arhitectură / cu valoare arhitecturală lucrările care se încadrează la grupa VII se vor tarifa prin aplicarea unei corecţii k de până la 1. pavilioane. economate).baza OG 36/02.Grupa VII . .Grupa VIII .2002 privind impozitele şi taxele locale. stadioane. gaze (staţii de pompare. precum şi aplicarea celorlalte sancţiuni prevăzute de legislaţia în vigoare privind dumping-ul şi concurenţa neloială. prestări servicii (agenţii turistice.Construcţii şi instalaţii pentru centrale şi puncte termice .Gupa I . spaţii de depozitare având fluxuri tehnologice speciale. complexe sportive).Grupa III .Organizare de şantier pentru construcţii. amenajări. pasaje pietonale/rutiere.Construcţii cu programe de locuit Cuprinde: locuinţe sociale şi locuinţe colective . în care se includ şi valorile dotărilor. institute medico-legale.sport (săli de sport. comerţ (mari magazine. culte (biserici. policlinici. renovări. reproiectarea lucrărilor de artă şi a celor care necesită detalii la scară mare. biblioteci. se vor tarifa prin aplicarea unei corecţii k de până la 1.Modernizări. laboratoare de specialitate. incendii.Grupa VI . clădiri plombe / cu contururi obligate. subzidiri. posturi trafo. Aceşti indici de cost / mp se utilizează doar în situaţia în care valoarea de investiţie nu este stabilită prin alte metode şi/sau studii preliminarii. acoperiri şi protecţii de lucrări edilitare şi alte lucrări similare . ziduri de sprijin. Nerespectarea onorariilor minime atrage după sine aplicarea prevederilor articolului 18 privind suspendarea şi încetarea dreptului de semnătură pentru arhitecţi din Legea nr.Grupa V . culturale. laboratoare. persoane cu handicap şi altele). săli de concert.Grupa IV . tribunale. cultură (teatre. gări. sinagogi.02.Construcţii cu specific tehnologic din sectorul de activitate public civil Cuprinde: ateliere.60 la cota calculată conform tabel 6.A Tariful grupei VII nu cuprinde: întocmirea releveelor. demanganizare. inclusiv anexele funcţionale ale acestora. turism (hoteluri cu confort ridicat / cu cerinţe speciale). instalaţii şi reţele Tariful de bază se stabileşte prin cote procentuale aplicabile la valoarea de investiţie totală a lucrărilor. internate*. staţii de hidrofor. piscine. braserii.Construcţii cu programe simple Cuprinde: construcţii cu programe simple pentru clădiri publice. cantine. imobile birouri). termoficare. aerogări). 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect. pasarele. garaje etajate. epurare. reparaţii şi consolidări la construcţii existente Consolidările clădirilor grav avariate de seisme.

8 % 2. conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii 9 ( secţiunea III – Faze de proiectare).1.1 % 6. Transporturilor şi Locuinţei privind aprobarea structurii.la construcţiile pentru care calculele de asigurare la seisme se impun realizate şi în domeniul postelastic.2 .013/873 al ministrului Finanţelor Publice şi al ministrului Lucrărilor Publice.0 % 5.6 % 9.A tranşe de investiţie reactualizate şi exprimate în Euro Nr. după caz.14.la construcţii proiectate pe terenuri dificile de fundare.2 % 8.1.2 % 6.la construcţiile calculate pentru grade seismice mai mari de 7.6 % 080 000 66 078* 63 828* 79 146* 86 904* 77 040* 78 516* 84 114* valoare de proiectare tranşe cumulate 4 de la 1 080 000 la 2 5.7 % 5. cu următorii factori de influenţă specifici: .1 .1 % 6.10/1995 privind calitatea în construcţii. * Când sunt finanţate din fonduri publice TABEL ANEXA 6.7 % 7.2 .5 % 9.9 % 8.Tariful de bază rezultat conform cotelor din tabel 6. .4 % 8.8 .9 % 5.7 % 8.A se corectează.8 % 880 000 161 478* 150 228* 197 946* 214 704* 186 840* 190 116* 206 514* valoare de proiectare tranşe cumulate 5 de la 2 880 000 la 18 4.2 .5. 1 – CONŢINUTUL – CADRU al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii) şi a Ordinului 1.1.A reactualizat reprezintă tariful unui proiect complex acoperind toate fazele de proiectare şi toate specialităţile implicate în proiect.1.1 % 6.2 % 7. valoarea de investiţie I II III IV V VI VII (fără TVA ) programe locuinţe afaceri programe funcţiuni centrale restaurări Euro simple Euro curente complexe tehnologice şi puncte Euro cota % Euro cota % Euro Euro Euro termice cota % cota % cota % cota % cota % Euro cota % 1 tranşa minimă până 7.6 % 3.3 .1.9 % 6.6 % 7.3 % 000 000 856 998* 739 908* 1 105 1 167 1 078 920* 961 236* 1 159 valoare de proiectare 146* 264* 074* tranşe cumulate 6 tranşa peste 18 000 3.1.0 % 6.15 .8 % 6.6 % 000 9 918* 10 476* 11 754* 12 960* 11 520* 12 060* 12 978* valoare de proiectare tranşe cumulate 3 de la 144 000 la 1 6.0 % 7.la clădirile foarte înalte (peste P + 12) proiectate în condiţii de unicat.1.4 % 5.1 % 4.7 % 6.4 .14.1 % 7.5. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor. .4 % 5.1. . Tariful calculat conform tabel 6.la construcţiile calculate pentru gradele seismice de la 7 până la 7.7 % 7.14.0 % 8.6 % 7.8 % 000 * onorariile editate sunt rezultatul calcului corespunzător limitei superioare a tranşei respective .5 % 4. a Legii nr. Tranşa de calcul din Grupa Grupa Grupa Grupa Grupa Grupa Grupa crt.3 % 5. .3 % 4.9 % 7.0 % 9. modificată şi completată (ANEXA Nr.5 % 8.7 % la 54 000 3 888 4 536 4 644 5 130 4 590 4 860 5 238 valoare de proiectare 2 de la 54 000 la 144 6. conform prescripţiilor Legii nr.

organizare 0.2* 748.16 % 0.2* 4 348. 6.6* 31 060.03 % 0.Tranşa de calcul din valoarea de investiţie (fără TVA ) de la de la de la de la de la peste 10 800 la 28 800 la 93 600 la 216 000 la 1 260 000 2 880 28 800 93 600 216 000 1 260 000 la 000 Euro 2 880 000 Grupa VIII .08* 362.A la toate grupele.15.COTE PROCENTUALE DIN VALOAREA DE INVESTIŢIE PENTRU PROIECTAREA LUCRĂRILOR CU SPECIFIC PREPONDERENT ARHITECTURAL CLASIFICAREA LUCRĂRILOR .8* 13 219.Grupa III – Amenajare peisagistică .2* 10 900.35 % 0.48 136.Grupa IV – Mobilier urban şi dotări stradale Proiectarea pieselor unicat.12* cota % valoare de proiectare pe tranşe cumulate 6.12* 1671.42 % 0.2* 2 044. vor fi tarifate cu aplicarea unui factor de influenţă specific k = 1.2 172.15.25 până la 10 800 Nr.8* cumulate de la 50 400 la 144 000 8% 9% 8% 7% valoare de proiectare tranşe 13 017.8* 26 179.8* 2 851.8* cumulate de la 7 200 la 21 600 12 % 11 % 12 % 9% valoare de proiectare tranşe 2 937.06.01 % şantier 60.2* 23 860.A .0 201.8* cumulate de la 144 000 la 360 000 7 % 8% 6% 6% valoare de proiectare tranşe 28 137.8* 5 731.Grupa II – Mobilare clădiri civile .6* 5 356.1994 Lucrările cu tratare plastică deosebită. prototipuri se calculează distinct conform ordin MLPAT 11/N din 01. prevăzute în art.Grupa I – Lucrări de plastică arhitecturală şi decoraţiuni interioare / exterioare la clădiri .6 259.8* cumulate de la 21 600 la 50 400 9% 10 % 10 % 8% valoare de proiectare tranşe 5 529.56 % 0.6* 13 780.72* 1185.8* 1 123.8* cumulate . valoarea de investiţie (fără TVA ) 1 2 3 4 5 6 Grupa I Grupa II Grupa III Grupa III decoraţiuni mobilare Amenajare Mobilier urban interioare/exterioare clădiri civile peisagistică şi dotări EURO Euro Euro Euro stradale cota % cota % cota % cota % Euro cota % tranşa minimă până la 1 20 % 14 % 18 % 12 % 440 288.6* 2 476.8 valoare de proiectare tranşe cumulate de la 1 440 la 7 200 16 % 12 % 15 % 10 % valoare de proiectare tranşe 1 209.88* 558.06 % 0. Tranşa de calcul din crt.6* 892.

FĂRĂ TVA grupa construcţii cuprinde GRUPA Construcţii cu Construcţii cu programe simple pentru I programe clădiri publice. GRUPA Construcţii cu 1. baze de tratament cu servicii tehnico-medicale. Comerciale curente şi 2. temporară/provizorie inclusiv anexele funcţionale ale acestora. licee. individuale moteluri. săli de concert. clinici.02. de simple învăţământ primar. Învăţământ (şcoli tehnice. biblioteci. Valori DETERMINATE pe baza OG 36 / Observaţii 02. laboratoare de specialitate. Locuinţe sociale II programe de 2. sanatorii. Sănătate (spitale. sau de cură. Cultură (teatre. Locuinţe colective locuit GRUPA Construcţii Construcţii cu cerinţe normale pentru III destinate clădiri cu funcţiuni: afacerilor 1. Culturale 4. Alimentaţie publică (bodegi. băi publice. balneare. persoane cu handicap şi altele) 2. administrative. case de oaspeţi. cinematografe. Locuinţe individuale GRUPA Construcţii cu Construcţii cu programe complexe în IV programe clădiri pentru: complexe 1. de biologie. cantine. veterinare. hanuri) 3.2002 privind impozitele şi taxele locale* 192 240 **320 288 336 360 312 **450 792 696 528 . case de sănătate pentru bătrâni.7 tranşa peste 360 000 5% 7% 4% 5% * onorariile editate sunt rezultatul calcului corespunzător limitei superioare a tranşei respective VALORI MINIME DE INVESTIŢIE C+I EXPRIMATE ÎN EURO/MP. creşe. locuinţelor publicitare. policlinici. orfani. Prestări servicii(agenţii turistice. economate) 5. internate. institute medico-legale. muzee) 3. puncte sanitare şi alte construcţii cu destinaţie simplă. braserii.

burse. stadioane. hale. Sport (săli de sport. sinagogi. ministere. crematorii) 5. Culte (biserici. subzidiri. galerii edilitare. acoperiri şi protecţii de lucrări edilitare şi alte lucrări similare. filtrare. canalizare. staţii de V specific hidrofor. Turism (hoteluri cu confort ridicat/cu cerinţe speciale) 6. moschei. ). pavilioane. epurare. gări. universităţi) 4. termoficare. ziduri de sprijin. Funcţiuni publice (săli polivalente. reparaţii şi consolidări la construcţii existente*** 1560 528 432 696 792 432 **600 360 264 se vor considera valori de investiţie de 60 % din valoarea de înlocuire a clădirii NOTE: * Valorile tabelului de mai sus reprezintă indici de cost / mp utilizaţi în situaţia în care valoarea de investiţie nu este . renovări. Clădiri plombe/cu contururi obligate 10. aerogări) 9. demanganizare. de aer comprimat. bănci. spatii de depozitare sectorul de având fluxuri tehnologice speciale. gaze ( staţii de pompare. bazine decantoare etc. târguri şi expoziţii. garaje etajate. Comerţ (mari magazine. Vile de lux GRUPA Construcţii cu Ateliere. piscine. complexe sportive) 8. clădiri administrative în mediu urban. pasarele. tehnologic din staţii de redresare. VII amenajări. imobile birouri) 7. pasaje pietonale/rutiere. posturi trafo. GRUPA Construcţii şi VI instalaţii pentru centrale şi puncte termice GRUPA Modernizări.academii. laboratoare. activitate instalaţii anexe specifice lucrărilor de public-civil alimentare cu apă. tribunale. lucrări de poduri.

corespunzătoare cu complexitatea lucrărilor. 3(15)/2001. *** Valorile de investiţie pentru lucrările de restaurare se determină printr-o procedura specifică. grupa II rezultă din analizele de preţ publicate în “Bursa Construcţiilor” nr.stabilită prin alte metode şi/sau studii preliminarii. . ** Valoarea pentru „locuinţe colective”.