You are on page 1of 34

Sistemul Instituţional al Uniunii Europene

Cuprins:
1. Scurt istoric..........................................................................................................................3-4

2. Sistemul instituţional al Uniunii Europene............................................................4
2.1. Consiliul de miniştri.............................................................................................4-5
2.2 Comisia Europeană.......................................................................5-6
2.3. Parlamentul European..................................................................................................6-7
2.4. Curtea de Justiţie........................................................................8-10
2.5. Tribunalul de primă instanţă..........................................................10
2.6. Curtea de Conturi.....................................................................................................10-11
Bibliografie...............................................................................................................................12

a. S
c
u
rt
is
to
ri
c
La baza Europei Unite stau două organizaţii importante: Consiliul Europei ca
organism politic şi Comunitatea Economică Europeană ca organism economic. În
cele ce urmează este prezentată pe scurt o istorie a înfiinţării acestor două organisme.
Putem să spunem că ideea de Europă unită a fost lansată de Winston
Churchill, care în decembrie 1946 a înfiinţat în Marea Britanie, United Europe
Movement. Tot în aceeaşi perioadă Raul Dautry a creat Consiliul Francez pentru
Unitatea Europei şi tot în decembrie1946 Henri Brugmans prezida deja Uniunea
Europeană a Federaliştilor. La începutul anului 1947 exista o mişcare Socialistă
pentru Statele Unite ale Europei sub preşedenţia lui Bob Edwars. În final toate
aceste mişcări şi asociaţii, la iniţiativa contelui Richard de Candenhove-Kalergi au
dat naştere Uniuni Parlementare Europene, iar primul preşedinte a fost Georges
Bohy.
Primul congres al Europei s-a desfăşurat în mai 1948 sub preşedenţia lui
Winston Churchill. Congresul a lansat “mesajul europenilor”, un act rezoluţie care a
influenţat nemijlocit crearea instituţiilor europene.
În iulie 1948, din iniţiativa guvernelor francez şi belgian s-a consituit
Adunarea Consultativă Europeană, constituită din reperzentanţi ai Parlamentelor
naţionale.La costituirea Adunarii Consultative Europene au existat divergenţe între
Franţa ,Belgia de o parte şi Anglia de cealaltă parte. Faţă de ideea franco-belgiană,

3

care pleda pentru o adunare desemnată de parlamentele naţionale şi investită cu autoritate. compusă din “reprezentanţii fiecărei ţări membre”. care în martie 1957 prin tratatul de la Roma înfiinţează Comunitatea Economică Europeană. organism al reprezentanţilor guvernelor. Belgia. Pentru gestionarea acestui ajutor economic şi pentru a crea legături economice puternice înte statele europene la 16 aprilie 1948 a fost creată Organizaţia Europeană de Cooperare Economică. Marea Britanie. Italia. Portugalia. cu un ajutor economic masiv la reconstrucţia statelor din vestul Europei. împuternicit cu luarea deciziilor. Luxemburg. La sfârşitul celui de al doilea razboi mondial situaţia economică a Europei era dezastruoasă. Tratatul Constitutiv al Consiliului Europei a fost semnat la 5 mai 1949 de 10 ţări: Franţa. 2. Suedia şi Elveţia folosind o formulă de asociere. prin Convenţia de la Stockholm crează Asociaţia Europeană a Liberului Schimb. Prin planul „Marshall” SUA a intervenit decisiv. După o activitate de nouă ani în cadrul OECE. Marea Britanie. asta . Novergia şi Suedia. Olanda. profund afectate de razboi. formula integrării a devenit foarte atractivă pentru Franţa. Irlanda. Benelux şi Germania. Danemarca. -Comitetul de miniştri (al Afacerilor externe). Italia. Austria. Sistemul Instituţional al Uniunii Europene.1. Danemarca. Norvegia. CEE s-a dovedit în timp o instituţie viabila şi numărul membrilor ei a crescut continuu înglobând în timp şi tarile din AELS. Rezultatul compromisului acestor idei a fost ca Consiliului Europei să fie constituit din două instituţii: -Adunarea Consultativă. Consiliul de miniştri Este dificil de realizat o prezentare sintetică a atribuţiilor Consiliului. în ianuarie 1960. Anglia vedea in aceasta o ”comisie de studiu” atent controlată. 2.

în esenţă. uniune care întruchipează trecerea de la stadiul economic către cel politic. în materie normativă au fost delegate de către Consiliul Europei. Scopul său pricipal este acela de asigura fiecărei Comunităţi – parte a 5 . cât mai ales pentru că evoluţia fundamentală a modelului instituţional între Tratatul de la Paris şi Tratatele de la Roma a constat în deplasarea centrului de greutate al sistemului în favoarea Consiliului al cărui rol auxiliar.).A.unele atribuţii.C. prin procedura delegării de putere.E. -în economia Tratatului de la Maarstricht cooperarea tinde să îmbrace şi un caracter politic. despre realizarea Uniunii europene.E. .2 Comisia Europeană Este cel de-al doilea organ instituţional comunitar care s-a numit.E şi 115 C. dispoziţii de trimitere. 145 C. cel puţin în spiritul prevederilor tratatelor.pentru faptul că ele rezultă dintr-o multitudine de dispoziţii dispersate în trei tratate (articolele: 26 C. aşa cum ar fi posibil să se inţeleagă la prima vedere). din ce în ce mai insistent. vorbindu-se. la origine. procedură acceptată prin Actul Unic European. elaborând regulamente şi directive..A) toate acestea fiind. 2.A. “Înalta Autoritate” (în cadrul Tratului C.C.E. având în vedere faptul că politicile economice naţionale nu sunt de competenţă exclusiv naţională.E. Încercând totuşi o sistematizare a acestora le reţinem pe următoarele: -se ocupă (in conformitate cu prevederile tratatelor iniţiale) cu coordonarea generală a acţiunilor comunitare cu acţiunile statelor membre. Al doilea mare grup de atribuţii ale Consiliului vizează aspectul competenţei normative de principiu şi anume: -Consiliul este veritabilul suprem legislativ comunitar (iar nu Parlamentul.E. a devenit dominat.

în toate cele 11 limbi oficiale – daneza. este acela de a controla aplicarea tratatelor comunitare atât de către Consiliu. italiana. cât şi de către statele membre. în faţa Parlamentului European. portugheza. Un atribut esenţial ce revine Comisiei. franceza şi germana. deoarece. În virtutea acestui atribut Comisia poate să declanşeze anumite proceduri juridice care au menirea de a stabili dacă. potrivit statutului propriu. ea fiind răspunzătoare din acest punct de vedere. Comisia să ocupă de implementarea bugetului comunitar şi de administrarea clauzelor protectoare în tratate şi în legislaţia secundară. Comisia îndrumă negocierea acordurilor cu ţările terţe. de asemenea. Tratatele comunitare atribuie Comisiei ca rol principal acela de a exprima interesul comunitar şi de asigura realizarea acestui interes. iar în exercitarea mandatelor Consiliul reprezintă Comunităţile. Sub aspectul activităţilor pe care le desfăşoară. germana. . Şedinţele Comisiei nu sunt publice. greaca. Comisia reprezintă elementul executiv al Uniunii Europene şi este compusă din 20 de memebri care au un statut de independenţă faţă de guvernele naţionale. şi de o procedură prin care poate să “urmărească” un stat comunitar care nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin. Comisia nu dispune de liberate deplină. spaniola şi suedeza. Limbile principale de lucru sunt: engleza. dar documentele oficiale sunt traduse şi tipărite. olandeza.Uniunii Europene – identitatea sa proprie. este obligată să acţioneze numai dacă interesele Comunităţii o cer. franceza. În domeniul extern. deşi sunt numiţi de acestea. engleza. Ca organism executiv. Comisia are şi un important rol politic. Consiliul ori statele membre îndeplinesc obligaţiile ce le revin din tratate. în totalitate. Comisia funcţionează reunindu-se odată pe săptămână şi ori de câte ori este necesar. Comisia dispune. finlandeza.

prin acordurile instituţionale. dacă nu să se impună. Această posibilitate pe care o are Parlamentul european se materializează. la început. nici competenţa de decizie rezervată Consiliului. II. Parlamentul este singura instuţie căreia i-a sporit considerabil competenţele atât prin modificarea formală a tratatelor institutive cât. Adunarea poate printr-o majoritatea a membrilor săi şi 2/3 din sufragii exprimate să respingă proiectul de buget în întregime şi să ceară ca un nou proiect să-i fie supus aprobării de către Consiliu. în cadrul Adunării Comunităţilor. Parlamentul european.3. Parlamentul European Încă de la început. În prezent Parlamentul European a reuşit să obţină pe lângă competenţe bugetare şi un rol important în materie legislativă şi în materie de relaţii externe. în prezent Parlamentul European fiind organul destinat acestui scop. Instituţia Paralamentului European poate. Fiecare dezbatere se finalizează prin adoptarea unei rezoluţii prin care se face cunoscută poziţia faţă de o anumită problemă. Această reprezentare s-a realiza. în dezbaterile organizate. III În materie legislativă Parlamentul european nu deţine atributele parlamentelor naţionate. poate sesiza orice problemă care consideră că se poate raporta la activitatea şi misiunile Comunităţilor . măcar să negocieze de la egal la egal cu Consiliul. pe calea unei moţiuni de cenzură să constrângă Comisia să demisioneze. mai ales. în primul rând. 7 . ocazie cu care diferite organe de acţiune sunt chemate săşi susţină activităţile şi orientarea în plan politic. inclusiv cooperare politică.2. Controlul politic reprezintă primul atribut al puterii. de asemenea. organizarea prevăzută a se realiza între cele 6 state membre a avut în vedere aspectul reprezentării lor într-o formă reunită la nivelul Comunităţilor europene. Nu are nici competenţa de iniţiativă. organ deliberativ. I. Competenţa bugetară ocupă un loc important între atribuţiile Parlamentului european şi îi permite. rezervată Comisiei.

la lucrăile căreia participă şi Comisia.procedura înţelegerii între Adunare şi Consiliu. cu concursul activ al Comisiei. atât cu acordurile de asociere. cât şi cu acordurile comerciale sau economice cu ţările terţe. coeziunii economice şi sociale şi cercetării. se deschide atunci când Consiliul percepe o limitare a părerii adoptate de Adunare.Competenţa decizională a Parlamentului există numai în domeniul “micilor revizuiri”. în situaţia în care tratatele se limitează să prevadă intervenţia Parlamentului numai pentru acordurile de asociere sub forma unei consultări ulterioare. acesta a obţinut să fie informat în cursul întregului proces diplomatic. . deci înainte de concluzia Consiliului. În rest Parlamentul are numai statut de asociat la legislaţia de grade diferite. Când punctele de vedere ale celor două instituţii sunt suficient de apropiate Parlamentul trebuie să dea o nouă proprunere şi Consiliul să decidă. iar câmpul său de aplicare vizează deciziile luate cu majoritate calificată de către Consiliu în domeniul pieţii interne. . Înainte de semnarea acordului. politicii sociale. un reprezentant al Consiliului expune în Parlament rezultatele negocierilor.procedura cooperării a fost introdusă prin Actul unic european. astfel. are scop ajungerea la un acord între cele 2 instituţii. înainte chiar de deschiderea negocierilor. Parlamentul primeşte din timp şi cu titlu oficial o informaţie asupra acordurilor internaţionale şi poate. Comisa de înţelegere. . să procedeze la o primă dezbatere de orientare în şedinţă plenară. În materie de relaţii externe. IV. compusă din membrii Consiliului şi o delegaţie a Parlamentului condusă de Preşedintele său.procedura consultărilor este obligatorie interzicându-se Consiliului să decidă fără ca Parlamentul să fi dat în prealabil un aviz asupra propunerii Comisiei. după care actul intră în câmpul de aplicare al unei sau alteia dintre cele 3 proceduri: .

C. Judecătorii desemnează. Şi unii şi ceilalţi sunt numiţi de comun acord de către guvernele statelor membre. deşi nici o dispoziţia tratatelor nu prevede ca judecătorii să aibă naţionalitatea statelor membre. dar nici una nu a fost adoptată.A. ca.2.E.E. de a înfiinţa o Curte de Justiţie proprie. Judecătorii sunt numiţi pe o perioadă de 6 ani. În ceea ce priveşte pe judecătorii.E. Avocaţii generali sunt numiţi cu acordul statelor membre pe o 9 . atât pentru raţiuni de ordin practic. mai ales pentru facilitareas unităţii de aplicare şi interpretare a tratatelor şi pentru a favoriza rezolvarea eventualelor conflicte de competenţă dintre Comunităţi.E.A.C. prin vot secret. fiind reînnoiniţi fără limitări. Curtea de Justiţie a fost concepută ca un organism comun al C. dintre ei. pentru un mandat de 3 ani care poate fi reînnoit.E. Curtea de Justiţie Necesitatea înfiinţării unei astfel de instituţii s-a resimţit încă din perioada lucrărilor pregătitoare elaborării Tratatului de la Paris. Guvernele statelor membre nu pote revoca un judecător al Curţii în timpul exrcitării mandatului său.E. cât.A.. în practică s-a urmărit. şi C.4.A. C. Curtea este formată din 16 judecători asistaţi de 9 avocaţi generali. Curtea să cuprindă cel puţin câte un judecător din fiecare din statele membre. întotodeauna. instituind C.E. În cele din urmă s-a optat pentru o soluţie proprusă încă din anul 1950. Nu este prevăzută nici o limită de vârstă pentru judecători.). Partenerii prezenţi vedeau în Curtea de Justiţie un organism de control al legalităţii actelor emise de Înalta Autoritate şi Consiliul Special de Miniştri (organe ale C. Curtea fiind singura în măsură să asigure controlul asupra activităţii şi disciplinei membrilor săi. pe preşedintele Curţii de justiţie.C. În cadrul negocierilor s-au propus mai multe soluţii (înfiinţarea unei comisii de arbitraj sau recurgerea la serviciile unui organ de jurisdicţie deja existent – Curtea Internaţională de Justiţie).

Acesta are misiunea de a primit. ivite cu aplicarea şi în legătură cu aplicarea şi cu interpretarea actelor statuare. dar are competenţe specifice şi îndeplineşte atribuţii proprii fiecărei Comunităţi. Curtea de justiţie este organul jurisdicţional comun al celor 3 organizaţii ale integrării vest-europene. Referenţii. conserva şi transmite toate documentele şi. Curtea nu poate avea decât competenţa precis determinată fie de chiar textul tratatelor constitutive. Grefierul este numit de către Curte. Ca atribuţii administrative. dar pot lua parte la deliberări în cauza pe care au avut-o în studiu. are în grijă arhivele şi se ocupă de publicaţiile Curţii. cu posibilitatea de a li se prelungi mandatul. Asistă la şedinţele Curţii. Nu au dreptul să participe la vot. de actele comunitare cu valoare normativă ori cea conferită de legislaţia unui stat membru pentru cazuri conexe cu obiectul tratatelor.perioadă de 6 ani. raportori adjuncţi şi referenţi. Raportorii adjuncţi au sarcina de a-i ajuta pe preşedinte în procedura de urgenţă şi pe judecătorii raportori în îndeplinrea atribuţiilor lor. cu consultarea avocaţilor. jurişti calificaţi. De asemena Curtea mai are şi următoarele atribuţii: . . să efectueze eventualele notificări sau comunicări de acte pe care le comportă aplicarea regulamentului de procedură. pe baza acestora. Instanţa comunitară controlează legalitatea acţiunilor sau omisiunilor statelor membre în raport de dispoziţiile tratatelor. în conformitate cu tratatul instituitv. pe lângă judecător şi avocaţi generali. de asemenea. Rolul esenţial al avocaţilor generali se materializează în momentul punerii concluziillor Din structura Curţii de justiţie. grefierul le are pe cele de gestiune şi contabilizare a Curţii cu ajutorul unui administrator.soluţionează acţiuni relative la repararea pagubelor cauzate de organele Comunităţilor sau de agenţii acestora. tranşând litigiile dintre aceste state. mai fac parte şi grefieri. de obicei doctori în drept având aceeaşi naţionalitate ca şi judecătorul sau avocatul. Fiecare dintre judecători şi avocaţii generali primesc asistenţa persoană a doi referenţi. pe o perioadă de 6 ani. fie.

adică în toate problemele de personal. inclusiv recursurile în despăgubire..acţionează ca o instanţă de recurs de ultim grad.recursurile formulate împotriva Comisie de către întreprinderi şi asociaţii de întreprinderi. 2.este o instanţă internaţională putând tranşa litigii între statele membre.5. Tribunalul nu poate judeca niciodată un recurs prejudicial. Tribunalul este. Curtea de Justiţie este abilitată să soluţioneze litigii între statele membre. aleşi pe o perioadă de 6 ani. . Tribunalul de primă instanţă Este o instituţie asociată Curţii de Justiţie. ei sunt numiţi de comun acord de către guvernele statelor membre. Tribunalul este competent să se pronunţe. fiind format din 15 membrii. şi în recursurile în despăgubire care urmăresc repararea prejudiciilor provocate de o instituţie comunitară ca urmare a unui act sau a unei reţineri care face obiectul unui recurs în anulare. Ca şi membrii Curţii de justiţie.litigiile dintre Comunităţi şi agenţii lor. . dacă acestea sunt în legătură cu obiectul tratatelor. precum şi între organele comunitare între ele.recursurile formulate împotriva unei instituţii a Comunităţilor de către persoane fizice. . între acestea şi organele comunitare.poate acţiona în soluţionarea litigiilor privind raporturile funcţionarilor comunitari cu organele de care depind. 11 . .devine instanţă arbitrară dacă o clauză compromisorie fiinţează în acest sens într-un contract încheiat de una dintre Comunităţi. . cu posibilitatea reânnoirii mandatului la fiecare 3 ani. în principal competent să se pronunţe în: .

elaborate după încheierea exerciţiului financiar.E.6. astfel.E.A. de Comisie. şi EURATOM şi Comisarii (delegaţii) pentru conturi prevăzuţi în Tratatul C. Comisia de control înfiinţată prin Tratatele C. cum ar fi: ajutor. indiferent dacă sunt bugetare sau nu. rapoarte care sunt trimise spre informare şi examinare şi altor instituţii comunitare. după consultarea Parlamentului. Curtea de Conturi Este inclusă în rândul instituţiilor Comunităţilor europene prin Tratatul de la Maastricht din 1992 alături de Consiliu. Competenţele Curţii de Conturi sunt foarte mari. de Parlament şi de Curtea de Justiţie. în măsura în care acestea au beneficiat şi au folosit fonduri comunitare. Totodată. înlocuind.C. Curtea îşi exercită controlul şi asupra instituţiilor şi statelor membre.E. . Se ocupă cu examinarea aspectelor de legalitate şi regularitate a totalităţii veniturilor şi cheltuielilor celor 3 Comunităţi. Curtea este formată de 15 membrii aleşi pe o perioadă de 6 ani de către Consiliu cu majoritate de voturi. Atribuţiile susmenţionate se concretizează în rapoarte anuale.2. etc. A fost creată la iniţiativa Parlamentului european prin Tratatul de revizuire a dispoziţiilor bugetare de la Bruxelles din 22 Iulie 1975. servicii de vamă.

„Drept Instituţional Comunitar European”. modificat prin procesele verbale ale Secretarului general al Consiliului Europei.Ed. Nicoleta – “Sistemul instituţional al Uniunii Europene“.  DIACONU. Lumina Lex.a. 2001.BIBLIOGRAFIE  MAZILU. Lumina Lex. Editura Actami. 13 . Bucureşti. Bucureşti. Drept comunitar şi instituţii europene“. intrat în vigoare la 3 august 1949.Bucureşti.  Statutul Consiliului Europei semnat la Londra în 5 mai 1949.  Corina Leicu „Instituţiile Comunitare”. Ed. 1996. Editura Lumina Lex. Dumitru – “ Integrarea europeană. 2001.  Ion Filipescu ş.

eu. 010009000003835600000000811c000000001610000026060f002220574d46430100000000000100128a0000000004000000002000004c4 b00004c6b0000010000006c0000000000000000000000c90000004200000000000000000000007d1200002106000020454d46000001004c6b000 00f0000000100000000000000000000000000000000050000000400002c010000f0000000000000000000000000000000e093040080a903004600 00002c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006000000046000000b4280000a8280000454d462b 224004000c000000000000001e4009000c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f214007000c00 0000000000000840000500280000f42700000210c0db01000000000000000000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d 49484452000000ca000000430806000000ddda9ab80000001974455874536f6674776172650041646f626520496d616765526561647971c9653c0 00027794944415478daec5d097c54d5d53fb3ef93cc4c267b087b20104408964501372aa2f6d3a29f5bab1fb6d8d64febd2da5a5bad564bb5aea8b5 d00f8ab60a5694452d6e28a212968092400810484216c8364926b3cfbc99ef9cfbe64dde4c66924002863ae7c79099f7eebbf7bef3ceff6c777992502 804494a52927a27699205494a521228494ad2a0903cc982249d2a9557d7a5d15f972760a4bf1eb7477736f45bad513bc5bfb56ab9bd68445e6b122 8491a7480d8da1d593e7f40edf03a777abc4176bca3a3f3acb987d4d4141e342a29e855baf3e87ecc26fdf14480912483f9249d0a48bcaa5099c7e70 667abf7ac0309915f91cafe5a7521b028fc90694e831332c979746cde84c25d49a02469c0ae565666768b41230589cf0f3ea522aa8c372c4e2a09ff5 7e11b7af2259706412a95893aed607fda400b1d6e87cadd6937c65a96a4eb95a493b224e89e9419651c489b1a40d2d0089a98729ab3e47e82e1bf 524b2604db4eb0ef96f113c027537a1bda1d930e07aa1c63c68cf6248192a493a64e89abcc0c7a50705e08561d82d6f243600d4aceea7b6a96765b 3c4b4e36062d56c0d8abcc16508fc243478573c9f47092fa4d148fb83c01f4ab78b131b93d67fd3d11d0858fccc3db99567b17cbe009aee690b728cd cd5f653df2bb5d4b77607cd5e364da48f8fbafbf33aac86068fd36096b6beb51d9abcf553c51f09b8b362ed06ab79ea9762905dce2948025e8eef6dbb df85da5f98fe06b00ef85a22d17e703bacf3463a08c7034e481b2fab9e5773f7d001ec1afc6f812731456ee9efcc4b3730db77d5b40f2c53f5f5f78f7e78 e15a8258c0ff9fdef9ea9760f1fae527bdc7ed11889364ac0ce768a05bcc2df015d788f99433d986fd9ff79e1ea03f08384206164863993a4af7f1b00d2 bc6f6be18f5fa85cd50050c0f32408a1504876a6daa7a0b66647b93a686f0587430bbe4088094e67c8083af0470bdcd96649c200717a14902af0dbef 85cc987b19924039fc755d6123c09498c3f668d7cb0463d5ea5dffe92071382a8cbf7fa1f21104c9b46faa0fe4ab2b157216901830ac55ca252c6ba47 737825d2205136a5f898bf7ef43da98b0b7a51d24ba14e8d0a4428b08da560ed8ef0ebd05a69d3812b98eeaa1efc2df7670b1fa05a2df44463c2f73fa . 1996.Bucureşti.  http://europa.

59dd44362d1f2fb5493359dd91e6b18d318e0e08e075f6701b427dac6e7e180852dd1dc0a9f9f3290159c4dd24df65c80225182ff53e661c94fe6276c ab72d800e0438258ae0c26fba1f940912be4b448248024b722708a2d9a566dfe5789084b72d231faa52cd201f9b0b128d19b41c3f66d1428228d343 caee72569efed135f45d067a56867339984bc181839d23e0507bf2b0a0774842d0a2e7ed4047c148f6d76f35432dd6ebf0f2b3541468053b8ed9415 e530d235c1ca46a294b1764ed184c56e0da5b22f509d429e77aba67435138bc819032f6588e4577f05b9969727ad53df54608bc4ea7065253bfb17 ec9da5d20096bf4000ab43d2cc44cd0f17840e7c2dfa8e151e683d92990376926a49be40824049a4e026d21bc0734025fef2d8bae17af158011a530 c2606277efec842a0260ae19bce34641b635032c19663099784f9d063b8561d0c3278e43680207b6ea2970b8720f8c395a0529213bc818005bba39 eaec9e5960f0fa409896d30328ff7a7ef9dd4f56b0e0394ce9f0db25b3af99d1b0eff8e21723fe31a3bc39b32bd6dd386e463c06d67db871eed56f9dd8 102711070f3c3af3faef67646c8a77ddae35abaffee9a75dab123d9886edbb0b8ab7ef0edf8d0e7e78ef82dfde5590fac260f661b079f1dab3cbef7bb61 21e4ad8d0b82228bd67465c2bd9bae5bdd997ad6e7827fe85edf0e4a3efbdf6a4f0b3700a94febc38e574f0a22f6202a653445c216609748a88d0d76 10860325b1848f428c012a602bdf85d89c2ec874e830c1c2e0d13de1074f6a8970127fc57a0af65263881564a573c05ce1f3f0a543239a8946197cf1f 025f882f2b934a614c6616a8f0676b6610f6a786a0441e82ccaa1a98ccb547ea14b79b30e08f68718e814c143cfba1ebd0ee8f17ffbd1a1a6299ff5969 e1d2a999778a05b5a97c6ba14888e204e12db0e4a10d6b965846c0df7e3175dcb966f3f1182b22eb3d78179f0b4230e0ef11cc0eb40f83c58b3f3db8 fcd9b5adb0a867bf63a8b2dc5e7c7b7967deec0b2ad6dd343e0a6cbe4050da6f7e705efbe9e285406ea5afc731ce859a596b8c12620120cc859118c 15d3402268c1e0366348b4e048a53e18194a00b94a006b7d71fbfce7077857a2200c4730e5d2eb4a3e5489938128a102446b92202100e7d42a9cc 0b218c9bfce12483de6f8050c001691a034c3c771cec568580c6e13b0f71a077d6b3fe47fa4de328585d974a095931fdea65c0d105ff5adf53301859a c30374bba5af8d9f8f13b7317bc5859120e387b7fb86dd5c61f3fb0a572bdcd76f160ba02a7b70ffde7c592df444062eca31f82b01bebb67e5e78f56b0 74ace0e5ef4146cfa44fd6e753090ecb19840396224649a2c8834546f6e3f0388143f124e0b3a4e15b71ee17bec6fa26aa90cb819932073c67406923 654f50e05ff1152d7ca901af40103fb80c2074e745e1d68b108ac7330d6259051dfc025edd15622ea05285e38de1eff4c5e616ec524a3b15548e5fee4 cde34fc779206fc77cc48e85f1b1a74adf2eb3db23239f2a390b11eda20fc4c97a853f52bb54aee0c4e9e4c1e8c34079b1edb5d717bed51601499c7e 27bc3f044b45e1868e8e88b02a69e65e625e44d72b53c1e9e645c02767416e17887c779734216048109d97cd84a2c21cf0a210fb74f8d4340a163bf 8a45a76ac53ab84942e5eb38beb8ad41d1664e177b9211f4e8c1e0e69e3ce810cb44e64292c01b21ae8a561b7a2263a8a4962e0efa1dd83f18b04 464c980c86c291509e9117f75e284639d5605ef4b07430776ad61bc2af0f3e3830bf672a37eded071e9db504fddf52165f7cbd65f84f5f3ed488e5fe37 52a4adc6f8f03b79efacbbc9c85c8e69d7dfb0aef47a5847df37af7aedc65f95385f13d7983ba3f8e0fa5ba79c17af7383d58781f262db01c7f41e650b2 640e9bdb3a2e287daf737cefdfe3a16378884b9cdf869a9fbc6ef5d92ba99f57eee82ada57321a5a1a134f7d147f7d4ed8eaad604f73f34f3a6eb7272d efd867911256812672b847469b03127139a478f867993a740a6c701ae900b421a0e749ef0bc3095146c126ddc3a401bec792c4cd5723f18cf9904f9 19290c1841950f35bd0b24523950cdde50f7b52a055da7c258470934522a511ac06b0831cba3c6a7a11e311c3eaaaa84a2a66880ca3ddede6394c 464b1fffa9159d72fccccec11f491f6fad741b831eaa039efed65f74dbb7d6a5a5a646a49cee4b935cbee903c7dfb4b0741fc70eaf61f2b2cb3e7a4091a 15 .

59645d7a405a225771f17a77bafa70b2bc20fac5638b7f714bcb91dfac7876f3136bc9b28c9b84c1faf41e4176fe65576db96bfff2c7971e8227a200d4 d45e0831deb14ea7f2f49c762801954ee73e93bcb028f844a4243c1017dab91760ed0a907d672604cdfc4c0f02c9d67113c0573c15ce9f3e0546224 840a547170bcf85e81952be56025c200016b9043abc5d70486d84792d360859cd112bc2da09834ef8becb940d0de77d17ae4200ca1178e4bac914 16963d33bbf9768e7604e0706d19481b8e83ca9a0fd9538b2013f168c67e847c7af06b1d68d10ce88da960d8b01c508c9a09507618647507407a64 1f70f50b413a6e4e2446d1f8bb4d641f93223570e31d331f4d241887e20c0ce64d18764cfc5004ca9a34a766e158f82cea605bb3f1937adfcd03f1c7cf 5c1f7ae7452497641de5fbf51f17df53ba6c714a3c9008946dd636f64c210d6cedc637f13cb81ddba066f34e58516987a593c640e77fcf872b2f9d0113 752ab0a9f9f110610e01c7bc6b2fc8e4ddfa39c8f1c0932058045044d481e8bbca9401b9595a5018d5cc8208755ad095220bf55573277cf0eefbe07ff 31db06cf8102c6f6d842f572e87f6763b0415d1f3d168c0d460e4102ca360e5eea360dffe3538ea794cf824ae53b02816abfd92e1ba57129dae6e72e 4471f51c3f4b19a1dbd08872d920ce7732950dde89b0c85a72e1c67ac0f7df0a2df81f6de2d453ffdcba115e214f360d1e9e485cf1fe0b348aaee295fa d2870878339f0c9880970e2bb97c12d0b7f02d3f35082832ef00714a047f192b0b4ad37ac95034ce442c1107479fde0f105a2ed641818f1c0426e97d 5c2cfbe7284bca0e794e0958640e9a4f8470bf5c7f7405ee56e98baf730e46abc68417ce06d6f82a3630b2073ee6cd04929a1a5e81e30c56e6658cc b029c70aff7540833e305a1d0251a8db25742bb4fd1c994f33426f2ec9b156c88d3ee28137577c7ced9b2be0dafe3edc634d1d2830d9a72c1c67ac0f 7df0221e35371f51ae7c2eec86254c750f1e9d095eb0605ee1830e57888164cd6df7c1b8b953e1aae9e3e1dc7419cb6e053c52501a15cccdf292f861 eca00cc70fa160002d02cd415482c3d7ffbd28da8667c38c9cf4701f42a043e7dc81d26b418fb09e52cf95876106826498bb9ef5c15bd50a53fd9df048 ba910d768e34cb3162915257d01ab9c02d51403ef657320543b28f37638dfafe8da3c4cde8580d15bd0e36c53f7ccdc98d580dccdd38537de88b179 107da562dfbdbd31f3d2502472c28568abe2f1a4ca09c2e5ea803fc5a59610e941034d79b8c3071d18df0c349260cae5d08211b74a27637a12563ae 56b00dfc5233e205dd250c3b09244023de8227a454c3a143cde0af12b958e69eed1fd3e40267ca0315558bae960a9418c873a092c818181baa9a60 7bc93698b6ed73e07cc799a5333842582e08ea1de3e0604d3b02c5da33378efdc82aca85835a0da4b9dc0370bda4a73441d57e328531483f1dca7 5f0fbd00f5e8866f94e4b000cc8bb6056fdba9b273cbc79d56b937f55e25c04a79f069d17641d489c0eca2cb0d0e044e09820e8558051ae652ece09a d1d436609e83c4a2829db07e74e2a440ba2629624a40a60302f6392e76b6f81507533d8cb2b41076d881f2dd6eb82800aeb41817586dda06d691d a2443d5a13c4924ccea1232503af2f08ad6d27c0f4c55104eb09366848133709541cfe4d3fd106c78e1d01ff142bc8b1dd00b6ab7413580dcc113366 8c648007171f23f9417bf24019969ed2ebfcaa9ed918355cf7a30b96dc3f6dc49fe00cd199ea435fbce8e8284f8b33cb7725144c84d27b67f65833a39 04982670b2f3c7295deadec8c64bd82c0cfd49598b470dcd5c51c3595460121b703946834b2346a1468256c3d50096fadff0c72c78c03834c027254 365269800939fe0f01350f4a95ca0d5a36b7cac18b6978b30703bb2707741933c063ce896c58a1f404c0ab46578a421c8c816a1d12c8c298242d100 aa75db4100cc75e067b13b8edad0c14523f5a0db93e6c15b11cc7c10853267c9d9607ad0d4d4039b680828b3b8ed27bd64bd2fb7ae86169501feb1 33774aac6c119a433d6873e7851f15ef9dc9d31b37c73679e571f0f24cc9d6871a49db5bc1043516501bd1f836a72bd543ef621906cdad302bf7ffe4d 38d86883140da971092fa831e45653d0ec46b1160d5eaaa5ec135477bb41f9fa1013eed8492f946a967539192084a5bc42a241ead1426ebb1d6a9a .

7bb64ba0a3fe50407fdc9ac2c0daab433110268dc8d0d7c61eab6d6c2d3c9340190a7d889f7142c1cdb2d4262a5fdb02e9670b2f2846d1f8f8719450 ccd2df54572b78b90038256825301ea970eae04faf6f804d0fdc033ffef42d18eb1565b6547a362acfac42b0dbcda178422b1af12781173e447b72ac3 03c3f1f52398ecf5ba9a47c7200e393805c0647abea1820f8384d0f04bb0c073fec96e1b6853365e8eaa115a276e97aec09eb8f41d50c601a05722f0f ca149f8c8da30c2a50c64eceab40b3bb477cacfecbbd05cf941dbf2fb66c6bebdef43b6e5ffe66f1edcb3b8b9f2d19b4ddd286421fd878403cab71c296 1f1724ef6fcc5c67834b0714b80783df182f286324d0c1940073bb6c360d2c5bbf1dfe7ce71f21f8e052b877f3bb707dc3bec161ae6954b471a791786 9ff578878da9a132b016574e62d51303f20a058275c5031c302311b1cb88dafbff4f1434f7fdd70bf70a4a9e9abac871edcf1d20ede3531426539b007 74fbc6cef75caed9677b1f1823e37866f55feec8bdfa1fe58f888fbdf6ccf28bbebfeec4e3fdcd784924120eab5e1b7dd4069b7774defa4df382e202455b 16ac286b8767febe0ef6bffc22fce8ad7fc043c776c3989023ca9d1a282974ea01d7a10cf5542e5a8d1154babefb39e0855bb7dd38ee6f252f54ce8e1 e11761b57bffcde83ab011e1467e362bedbf3668fae188c9d4486421f2e2acadef56c65a33da68d45755f94ac2cfea264454cf145f133b3c11ea9b594 9489ed79966df5bbdaa28f97acffe8aae2f5e18514e3cf85d2bba7a59c295e28d84a123e50fee4a5bf80b7fe30cc39b00f2ec680d8ac6e83665a7882c 1bad4611e149090204b350494e8014aca80f9e394d7c6b1efb448cca726970d22d64882da4da50e41c0d077b83860c8a74f9c5df1f2c2acfbe2a421 8d319fe894e5b822587753e18cc160e450e843d625576cbda7001e8dd38745713e584663cf32c5b849071a0be2cde09d3341ff659c26bbefabb90dc abbbad24e172f28eb457f8525b22a89942db43aafab1d1e5cf55778f4e3cd70796b0d0309c515141fa43b347d06c8fd21c12aa965e1f19553d8a2558 add50023fe829e17a06f5440de1499ae291f941050a51cea5576ed9786dd6f7a0f769e1424e1f35d7f9158956f69dcd7db8e9dec54f2f4c63e326bdb7 4f2b1b97fd20e55a2bbc117586e65ad5797bccb59ab0a068cb7778f72b7ebd6d2ea895480acf142f42413ed8cdb41f072bb4308018bd0ea6b549b08 5516e21403e1dc4062f1390b049044b36844e7edfb15ea7d9ab64c0c532552a5772fdad3cfb922bb7945e022989979eb2c1b68a75374fe853838bd 6a674fbeafd18081bac3e0c8417bf7e7cf13db7947db6f2272f1dec399fcb3202fe7acfe409c5562b4be35e766ecef6a5871a44edb8e1f37df685774fb0 3e1795594a2d6a7d6959d1b5ddfb7a45d3f9d7ce587b855ebff5743d0fa6699d0a51308d6a5897c25c9c263def2da6a1706a23e95907d8d10879bd9 64107082dd3118344d15b7c07341e131f2834bb401527ae94cb03bdc728d7fd7cf173d7013c37d01bc99b77d596d27930204d2d5e9bf24df461a0bc c89a34a77cc3b239e7f5e9325eb4606be945fdefe7f937dfb8b6f4e6d8c0fef43f8f78c4ef9602cccd220bd28a0299864017c63e8c1e070ce63ef61e8e9 76a5948c6eaa54997a01c78bdde7e7632b9497792fa453e9d3f32d74b980d2cd6dc56e047d3651e716c3178ae97c91f02b7863632924030e80125c 61436e8b9f7318da108968d5cb08ef0fa19097e77e235b49e4be557823280fd9523c4116f41c1e868f4d0c97543e224d6a3242949438302aec080eb 508893012a295bd3e208ffcc09b94e6fd62b49493adde47506d90e2e7c101f629b53446227881e5fd18826357ac306872c86c2134e242bbaada14fc a97513687672fbb1d49a024e9eca5dcd6c3d0d12561162118e4222b1c0924e2605e9ced8a9ba4094f1bf58a961274baa32d952e94044a92ce42120 60ffdfe3626e8fc4e2b3465dfc74042afc733652b135edba43183da123dad8e3267c2a0a3dbe764164b3c48196faed7a007f36565fbd3b66ffff2aad2d dbbe77bdc6edd39e79cb3e5befbee7bf23fe9e17db9ada4607bc9361aa780a17e6ff43c264d9a7056bf4386d694d8ec12e67609ee171ba597f2026d d266b03525de86c4afc6a3dd24e93a1a78e4d716716c82a4c3e16516ab2f1a74a08441b20241b2c9949ada7ca699fae196cfa695ef2ebdb0a0a060f 17 .

b15575c715a5eb4d36e6bcb3878e810eda0b276288379ffbef259f41d81b2f26c574ed5ed2740c259239b4ad09a18156d442451006748bca498003 472741e9be61f0c706891f87120b6249953b2455f9cadebcc03256c4960fefccbff76c30dd7af3bd30c7defedb7ee68efe8b8058132e774b643f7a8d60 cddb74d1148bef8e28b1568d17f75b68384e69489735214a78883069535b7d7eb0520b1f53094ed12bd2e81167d85dafb4e63f71aa3d09b96121d4f 748e8804c860d0b7f5e60ef4d76d38d9f6dd5eaf8eda57ea0dee81b6df1b2fd05a125874a7c29f5369ef64cb747575a5f506e4c1e8e399a2a98d3550f b5525ec9748d8ba7c9076828c33a3c03b9985b930d7009f8d9f087bb4b96cc093c670686600fd3d32b610f24768c1891648a231f01befb9c9aae8e0 b8dcceeabdb8b59a6f48a367d9359ac262f0daa0439b961ed7a23cfdf4d3f71fabad2d1c969f5f6130185ac93a68542ae7f34b97de4ae757af5e73b5e 09ba3d64ecfcb1b76f0d65b6f7d80dec844c2b7e2ff963d25d4b5f19d77eea4cf2f7ff1cb1fd0797a28ab56ad5ae2e8b29be85a72cba6cf98b9416c75a 87d7469a6158c1dbb8bdadfbf6fdf6c2afbeaabaf5e4ee71f7cf0b7cfb6b4b6e4529f843a165cf3fd97e6cd9db38beafff3537ffe8750d7dad5afdfffcf952b 74bffbdd43d7f4b7fd4402b571e386bba85ff4db9a66ad9f3871e256ac83148233d6ddf9d79ad50f105885b2972f58f0d7593367f4ba8c78f1edb7bf49f 774ddf5372c21fed23310f8fbf8e38fdd130bf237de58fd20f14138563c75eaa6c58b1747dcab9fdf75d72aa10fd46ffa7de9bc792bc9158ded2311f1fbd 24b2f5b395463199aafe53abc194cfe6be935469131101690fbf94c555af108806ddbd8a44c159b4ec34ff33f9c3b067ea036b20c99d3e504b31a8122 750017d080c2af676b5584c55d3de21abf2bf1ebb39181b7e083a2bfccbd10fcf077df7d77f63e5e705568ce69366b013e2c23091f8145e492e804ab4 20f5f384ee5eaea8edd4d9a18afa707c876ce20120b2b5ebf10db5f48ed87eb592b8008af2f20e1319b4dc2ceebb7a0ab0508945b63ef03db5e881f3 8d9f66389aec3fbbc1bbf6e4381fadc666bcffb74cba76f533d421f05017ee595558fe1573302e4081dc3f666a2509af0eb924460a1eb886774dfff7eef3 db6c3b1de606c27a010a8972f5fbe480c025246d86e0ede9b03155a19dec74c5468395dc89f048905c6cbae2e079bef452021be611f01f9c8f8b077e fde85e15866c8252648d8696a8ca4c601550dcd9095958e5abf8b4fe3fa956ceba154ad0232a62d804fc67c0d196536188957b5801536e764c0a879 53203fc54aeb1941ea96b2ad6a821a1f5a243d1c6ee620b427fedee85d2a3358fb8a5190b16b49cb50408c0cb60816021f66e0baebae5b8a9aa924 ace1ff80c2f0db83072bd791b622cb43da8bcea1067b4108a6e96187851ceefcf9dd90999e46413769fd5b50e874624125014421d944d9326abfb1b1 71b4c8a5738a2dd8534f3d710b1ed391d6a763cb972dbb36ac4da97db8f0a20b41a7d5797a6b9fc09208289418a0ebb08d6dff7bc75dd7a0203561 5b5a040f2078a2b62e252d4f42897c7b1805f6d1f07ddf8171c28b182f6c4d04148d46e5c07b9e4f7d260520083b290614e0271004bac5e19d5cc8a2 922540213f8696e6369145fa08cbfab1bf9f9275a5e7406511688060a2cc1c155b473c2310d28f871f7e08944a2579094c61081673a891308048eb5d 3edd5902b3affd1ebfaf176d40411b4578836cf3ef0b2f3e175654fd10e8b502171dde0f9f9c13de946fd615e044d54d4b7f436a35b8242eac91f738b7 5755b07a23a3f26e07db5c82c99a4ada7b304f56041f9c53ac9dc85c8785b855000911ba20db5160a0a464fbd50228c4263d1230d51e2b42619b8fe 59990d28600e74d3e87026fa695c5294c7269c82d12b5bf355e1a76fffef20b4cfc1ba716baddde9f52d7059750f0cd11242c9b88ed330b97a07d5da2 146acda1834524c4f8f50302091d4340bab09e0f366dfaf78dc427a12c697fe21dba302f09c7a64f9fb50605fd4572212166dba2a82c1aefc6d1b59132 a42404cb1ed3c6c239975e3a4b7c3d82731b0afa439f7df4d141020a1dcbcf1f568e6df3c12c6dc0209787468d1e0e08b0488ab503db6d6c6c886a63 2812cd25a3b52faf97d7c081cb02906736a25fe40236c73ba887ae901d8a0c6ab8fbc6b9503b651294d69641cab071b068f278186694c1713caf090 .

5105066e0bc0a74d99470a0c30f9b3ffe04ee6fb7c75de895f08d5be2405cd03ae27428b932f840d7a0a6639b3a630c6143011c2f3c4091cbe38c657 c582b03ba6ea429a3048404fdd8b1ea17501023a9dcd8f60522f78f4029c429423ba495c5564770b984ec06b60f27d3be3820a632e79f7ffe07b1e7c 2ae974e709fe83b1d43cbb264fbf6617bf15a0bba69b90278fbd49cd867f17d5032420090102b09898a1139395f4501a5a0805c4210c72dd477810f5 c30c866fa92e2a8696c860fdf5d4fca8bcab37605e538544142b39369edcb7776ed80f7bfba08eebeb0089c522de839fe0d5e991e5a03e3632e56d64 556480b8c03b3ac1332436845bc1e4897f1a3ef272476c85419d95e60ef7f750072f6ec82499c2de2e211a735fe7eee664f8c13c500514285cca45ab 4146823a3a791d6c2b2bf8acd3a85631bb15035935023a05ec16bb69285a16bd1bd62d92793d9d224066abcf6c9954081a7751c6674a176e2f5fb5 063d2c3fd591cd79167727821bb104ff4a7fd788a03852e232a5d69d0378563389d00d47082815c9d2a2caf43c135e17d54c5f227511bacdf6eaf5eb 08c3e47972636ceeb8d4819c40abbc00772b1c260833ffce1512af7329ed3a225da132ef7fcd990fdba61f797b0f4f5b7618329132e996265f109b8b5 08163ddb00dc2deb6231c884900142213934f91a204395c332645eb9070ce185c33b8eb540351610000026060f002220574d46430100000000000 10000000000000004000000002000004c2b00004c6b0000d6731306ff46af234e7cd2f38d5bf244421625e8284814541308fa33126d8af3124e02a0 9079e94bb3c61b3c23ab84f5fad1ffbe25326673fbed57f4dbd7ed67fb62cacece394cee0f05f0e2e31837150ad62bec8e79c299343895ec11f58d402 6b62862c523b42158d1ea868673f1f736a1ccc18307991b9ac81293eb45f4e9a79f081e43c7f34b1ffb59d84acfa47bec8fd5fba6884d9d47f768a4bd0 14c9f6c852de30b61fec485e0534841a5f3c191901246ba64ecedc4c2bec447b55a18251b83113c5a15d2db0a35e8dc01b0617842b10ed573beeb5 8a40dda9d52a0eee504fd1c47118802517a48a441c9fd11a721e923c43089c04669580ad0c96d12bb519416a5a0b52fa092eb47314e8c1b16d9c32 6ac89a3b26e62eb8ded5f13db3e05eaf1da1713a5c929b18196c882f7581476b332d02215c7029a920f24ec3433419ceea63628addeab20e03dc75 32eb19699fa437f3116b94d94bed650e68bfa3963c6f4b849097acd02b95f68e97a9c4390158b411fd7fdd1c8a25677d2067732ad9eb9442ef62a9f9 e1f316585dd7d9f8446d3f965b63eb6bb3c1f443b815f0949f5d14798dc68e797ea47c510b4c34beaebafc29fd66e847a0cca6959f228890f7ce1f7cca 7632c12d4d86078c8c6dec8459931bf82b724f41a8ad7366c87c657de84022e7a984f58b6ec56a8d8de007d06f38988849d72fc1f7df8e1221238728 f845cbf416f6cebed0153568952cb6415c885a26b29cb42e02337aedba531b4c65ecbfbe0e376c23befacc5f632f0fa5fe2f54da8052762d99f9180753 9ecc4e9564160f7eedd3b1ffb494240fefb6c71fb046c12382c33975c42b21abd29887fbff75e3d5df7af35abff8cf7ff355917ca78c5faf5c41f3c97f5c517 5f2c24d78eee91da2001b46465d5f735ca9fc82513039fac158db1607f26201f56601bf5f87b1296f1e37def125b4bba2f6c9f52bf2c2e43dede86bca8c 2f28bb0ffd978ec2eec6f262a8154712c9488940a5e54685f5f2565875c0e8c7b1ce8d7f7be0b3ceda0d225f5e3553485d14fef24e57771094f9bd7f45 c7bc5a6be937ef77a3591559292c8f2620dfc746f29acffa30f5e68f4c18f6e3e1fcc295960d1d02bea1038e1e5ee14bb7094c1922260a466d853cbc18 75fbe0ba1a7fe0fee2dfb1c4687f8d9c6b4bf318144b02872d13b74cd722ef20e1bd9ef7ffffbc889929292596d6d6d9d69164be3cc9933a376fe282a9a 58d9d1d129e9e8eccc20c1696a6a1a4e20a101b569c553ea84721f7ff4d1029048aaf0a1ec1c3b766c64e742ab3563775d5d5d2105fe35b5b5130c7 a7d0709ec9d77def9a25066cb962d9776daed3ddab758cc0187c319a86fa89fe272b972b08f05175c307bd3983163de28df576ed4a8d58ea953a7b2 00d7e1f3fbeaaaab95a861abb05c45d1d4e2cf460d1fde386cd8b0cfaaabab272b552acfa143878a0924d4fee2c58b57f4f6a02fbef8a20f4a4b771777 19 .

76d9d5589fb970fcf80f8b8b8b9f3972f4a821c071ca2bafbcf24da6edf3f2dadc6e97db6eefb20afca1362ebffcf265f3e7cd4bf822539bcd262f2fdb9ba7 90cbf7164d9abc2523239da936ec633e2a1303f169fefcf9ebe9189d33a6a41e686e6ace4461b7627facd887e0f4e9d3378af9c840a656d7e0fdea911 df52e8763577a7a7aed0d37dcb0bea2a2622c5e371c3ff918dcbbffeb9a6b5e0af8fd750df5f563150a459df89909d48cf152a7cdf92b3b822333cd0cf9 b9a910dcb2153c9f97a06df1a210fb127efe3cf142f02a34f055653d7c75b00576ef3a007b6aececf7ce03fb20e5cbad30b5a606fbeb01874c01f45e35 991a81150801875a3dc8b922bf559c8f95d3052430acd506be037be0b12a0f1ca96d86803a1d425a15488d52b40a009d523bb8fcf5f075ad12fef9fec 7f0e18a3550f8c63ab8723fc6253a37389501a01047c729d83d705c0014ff733304868d86fa2335304c9d0572a5ff79e1794842a7f8da0561ece254a7 669ccab527db6ea2b2a732a3f664eff754f933d87d62d932744dc5f77bb27ddb77a2d1d4d8d661ab3cdc09e3c6a4c0c5e333a0e3c96740f5e093715 3ab625a9333b1cffa7bdb5192b43eed232c6c912a1c13b65b3d2cd1c3eeece16caa0a8dc2dbb2baf712331fb781e6f891c89e636ce012bac3c0105b 58ece8ce7a6ddd044d532e86b51f6c877386a582d9a4b7168dc86b1d105092f4eda12a5ba7b2d1e6f136541f014b762a5c3a320f024bfe08d2c7ffd2 e7b534f74a265ac34e1b678b85f5a8318705e9f1ce93200b9b551058347e0d18bcd1f50aa02141a758a7cbd8bd96a41183f26c8c37d2bc9dec35125 48eeaecc2f05227da3a955cbd2ebd04d2fffd6f689a380b367cb805460fcb85ac7c8b79626676fb49c528494a1205b829523e969139fd2c7e100b7dd c4482a77b133b8d47db43930b20e1cbf2af7e108fa1089b55506cd4a57783d1cb85855bcae21801242c1e52b941e575b3988365c9622c130f443e7 027bcd13b5408985a7add84837f1153965c0da9a9299198eca483f9247dbbc9ace7cc217d4aae562d2ff3cb54d03e662470e78c456dddfba60ff2401 728e5fc7bde250171d6ad7b265500cfb7aae4bdd6457682323601d16f08d727d4af0cb727a640f81c88ce09e5030a7e1727999fdf9996c2f880c703d 91613641b141a8952174c022549fda6d1e6141fbd10a1acb95dd6ce29a14ea100ddad9740c67953007246f57a2db33ae197f7b0742d8d49789c61f 749c7bebb525241eac3e03a260c0841f855dd722b06f30e5656b846b012744e167044ca87446b1ce9b7c26802cece0f2f0563c644e8af436504bdd7 0e928646e838f73b708293805aa31e45f363f8fb0e5bb7648c92a493491ed03ec40695aa45a9334446fc897c82f8f93c43b6ff2ece07a91a3df87cbe4 8df7d6ce23e0f213ade666bb5d2fb6062931d49a024e9a4a8bcba2ecde50918ed7687c5e175ee3cd1d43d19c0eb0e44de1b3f54492ae32d8e4ac33 b53148f50ec45af05371af5a368ec245e46300994249d32606ced8e2caf2aa4f6f8dc3b033e397bbf63ecacdba19a9408bf39ecbb0690b663e0ee417 7cb89f1975d4807278192a441074cc4b5414b33d4fbeb717b740228e8772260248192a4249d8acb9664419292d437fdbf000300005fad6270b6319 40000000049454e44ae426082000840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b400000400000003 40000000100000002000000000000bf000000bf00004a430000864203000000000000b3000000b3ffff4943000000b3000000b3ffff8542210000000 8000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c00000004000000460000001400000008000000544e505006010 00051000000d40700000000000000000000c90000004200000000000000000000000000000000000000ca0000004300000050000000300000008 000000054070000000000008600ee00ca0000004300000028000000ca00000043000000010001000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000ffffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008888a888a888000000000000000000000000000000000000000000007fff .

fffffffe000096ff000000000000000000000000000000000003ffffffffffffe0008dff000000000000000000000000000000000007fffffffffffff0008dff000000 00000000000000000000000000000ffffffffffffff8008dff00000000000000000000000000000000000ffffffffffffffc008dff0000000000000000000000000 0000000003ffffffffffffffe008dff00000000000000000000000000000000003ffffffffffffffe008dff00000000000000000000000000000080003ffffffffffffffe0 0baff14050415141405150051050041050145003ffffffffffffffe000000083b8e3b883b8f3b80af2b80638ea3eae03ffffffffffffffe0000001c1104511c31875 100471140611c41fc403ffffffffffffffe00000008200e6008208fe000c33800638823f8e03ffffffffffffffe00000018314475181187f501c31140611831fd403f fffffffffffffe000000083a8e7f880b8fff80833bc0639833ffe03ffffffffffffffe0000001c10c47f1c0187ff00c710c0611871ffc03ffffffffffffffe0000000eb88e3f8eb 18f3f80c73880e38c63cfe03ffffffffffffffe0000001f11151f1f15171f00571500750505c7c03ffffffffffffffe0000000b8a1f0e0b8b1f0e003b0a002a0383a38 03ffffffffffffffe00000000000400000004000003000000000100003ffffffffffffffe00000000000e0000000e000003000000000380003ffffffffffffffe0000000 0000500000000000003000000000100003ffffffffffffffe00000000000380000000000002000000000000003ffffffffffffffe000000000000000000000000 00000000000000003ffffffffffffffe00000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffe00000000000000000000000000000000000000003f fffffffffffffe00000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffe00000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffe0000000000 0000000000000000000000000000003ffffffffffffffe000000170007700340037003400170f017c077003ffffffffffffffe0000003f003ffc03e00ffe03e00ffcf8 3fe3ffc03ffffffffffffffe00adff1f003ffe07c01fff07c01ffff07fc3ffe03ffffffffffffffe00a6ff3e00ffff03e03fff83e03feff07fcffff03ffffffffffffffe00a6ff1f007c1f03c07f1f 03c01f07f07c07c1f03ffffffffffffffe00a6ff3f00f81c03e07e0e03e03e03f07e0f83c03ffffffffffffffe00a6ff1f00f80007c07c0007c01e01f07c0f00003ffffffffffffff e00a6ff3e00f80003e0fc0003e03e03f0fe0f80003ffffffffffffffe00a6ff1f01f00003c0780003c01f01f07c1f00003ffffffffffffffe0010143f00ffff83e0ffffc3e00fb bf07e0ffff83ffffffffffffffe0000001f01ffff87c07fffc7c007f5f07c1ffff03ffffffffffffffe0000003f00ffff83e0ffffc3e000fff0fe0ffff83ffffffffffffffe0000001f01f00f03c 07807c3e00007f07c1f00f03ffffffffffffffe0000003f80f80f83e0f80f83e00003f07e0f80f83ffffffffffffffe0000001f80f01f07c07c0787f00701f07c0f01f03ffffff ffffffffe0000003ff8fe3f03e03e0f83ff8f83e0fe0fe3f03ffffffffffffffe0000001ffc7d7e17f41f5f03ff1777e17fc7d7e03ffffffffffffffe0000003ffc3ffe3ffe3ffe03ff8f ffe3ffc3ffe03ffffffffffffffe0000001ffc1ff81ffc0ffc07ffc7ffc1ffc1ff803ffffffffffffffe0000003efc0fe03ffe03f803ef80ff03ffc0fe003ffffffffffffffe00000000000000 03c0000000000000007c0000003ffffffffffffffe0000000000000003e0000000000000007e0000003ffffffffffffffe0000000000000007fe00000000000000 7c0000001ffffffffffffffe0000000000000003fe000000000000003e0000003ffffffffffffffe0000000000000001ff00000000000000140000001ffffffffffffffe00 00000000000000fe00000000000000020000003ffffffffffffffe00000000000000000000000000000000000000001ffffffffffffffc00000000000000000000 000000000000000000001ffffffffffffffc00000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffff80000000000000000000000000000000000000 00007fffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffe0001b22000000000000000000000000000000000002ffffffffffffa0001 b2200000000000000000000000000000000000000000000000000001b2200000000000000000000000000000000000000000000000000001b22 00000000000000000000000000000000000000000000000000001b2200000000000000000000000000000000000000000000000000001b22510 00000383900000000000000000000c90000004200000000000000000000000000000000000000ca000000430000005000000084030000d403000 21 .

06435000000000000c6008800ca0000004300000028000000ca000000430000000100080000000000000000000000000000000000d7000000000 0000000000000ffffff00d6cdc000c7c1ae00c5baa600b6aa9600d5d4b900ccceb100c6af9100c0bfb900d4d1d100fcf6eb00fefff800f9f9f900fefff300fef eec00fdf9f800fbfbfc00fefdfe00f2f6fe00e2ded200e1e8fb00c7cdfc00dfe0fe00f6f0e500bbc4fc009597e8009695fd00d2c8ba00ded6c800f4fdfe008d8 ef90099666a0099663300bb7a3300f5f5b4008487fd00f0eddb00ebbf7000a5a3c300ad663300d0c8ad0099664d00ab66330099664e00efefb000b2a 18f009286ee00afa58000a5a4c500bc7a330099666900787dfa007a87ec00827dfe007372fd009289d900a595c900c18b330099666700fefaff00a49 9b500c6c5c4008173ee00b4b0c900b3b3b3008475cd0099666600aa663300b1b3ff00faedd600fef4fe00fef6e500e5e7d300d7bdc000a99e8d00999 0a900af663300c1d2e800d7a55000b1b9e200ae663300a6a7ca00a4663300efd89100e8e8ac00ededaf00c68e3300b4bfeb00cb9033009286bc00f8 ffff00f9f6f100a7a6a600bac7a200a3663300ba793300a2663300998da200997a8700d6a45000c48d33006568fa00ebe9e700f6ffed00ecfdfc00efefef 00f6fef800f1fef300a066330099774c00b8793300ead48f00b2bbe50099798600675efa00f6ecfa00fefedc00d4a35000b9793300ac663300f0fee600e fe7cd00998da300cd9f4f00edd69000cbe4e400e4e4a9005353fb007f79ac00f4f5f4008c8c8c00e9e5df00b678330099798700c78e3300d5a4500004 0afa003e41fd00f7f2d2006d64c600fffbd400121eff00faece100e6d18d00ebd58f00a5a4c400998ca100a39ebb001d10db00452b9800dbddad00999 99900e9cdaf000e09ef000402f300b7793300a1663300e5bb6e00050ee600200cc1004b317f0093786700fbe0c600e8dbc1005a4adf005a46660017 02e8000202fd00c58d330099798500d2efef00936f69003f2ff600302af9007b7a7a000e02fc00d2a25000997984002e1da500edd195006d6d6e0058 438200dba75100a49fbc0041207e007d576600d1bc8e00e4ba6e00815e40007d5f5d00a98b6f00d1a14f000e03d800d0ebeb00d0e0aa00b1663300 e4cf8c00996668007f626d00c1d3e900b3bbe600d2a24f00ca8f3300998da400f3f3b300e6bb6f00666665005d5d5d00dbdada008f784b00d9f7e700 3431e5002326fd00eae8fc00010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010000010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010100000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101140101011d0101011d010101 1d0101011d011d011d0101011d0101011d0101011d011d011d0101011d010101020101010101010101010101010100000101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 .

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010107290304040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404 0404040404040403290101010101010101010101000001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101011c030505052e4b4b4b 4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b2e2e050504031c0101010101010100000101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010184180b0b0b484818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181 8181818181818181818250b180b0b480b0b18010101010101000001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101a475d316d6d6 d6d6d6d6d6d6d67474d6d61717d6176a67d6d6d6d6151574d617d617171574d6d615d6d6d61513151515151515156a15160f8d01010101010000 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101140d1ad4aeaeaeaeaeaeaeaed5aeaed5d5d5d5d5d5aed4aeaeaeaeaeaeaeaeaea eaeaed5d5aeaeaed5d5d5d5aeaeaed5d5aeaeadadaeae1974020101010100000101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101a4031d 1337b0a8a8a8a8a8a8a8a8a89b9bb0b0b0a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89b9fa8a89ba8a89b9b9a9a9ba8a8a8a88989b09b9b89b0a8a819470402 0101010000010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101a404061334b0b0b0b0b0b0b0b0b089a8a889b0a8a8a895a8a889b0a8a8b 089899f9ab0b089a889a89ba7959595a0959a89a8b09a8989899b9f1918051c010101000001010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101d101010101010101010101010101010101 0106080669359ba8a8a8a8a8a8a8a8b3b3b3b3b3b3b3b3b3a8a8a8a8a8a8a8899fa8a8a889a8a8c1b3b6bed2d2d2bea6b3a7b0a8a8a8b0a8a89b 23 .

19480802010101000001010183018301010101010101d001af0101010101cf0101010101af01d001830101018301830101010101cf01cf01010101 010101b501cf010101af01d00183010101010101010101af01cf010101cf0101010101d001b5010101010101010101b50101010101cf0101010101a f01cf01010101010101af01b5010101cf01af010101010101010101011c05021e349ba8a8a8a8a8a8a8a8bd0808082e080830b6a7899ab089a89a9 b89a8a889b0a7b3bdbf99460f0f79d3a430be96c19f9f9bb0a89b1948054a010101000001010101cf01010101015db5b50183d0af010101cfd041010 101afd0af01cfb598010101d00101010101cfd0af01b5d0b501010183d0b5830101afd0b501d0b55d01010101010101af01b501afcfd0b501013e01d 00183d0cf0101010101010101d0cf01010141cfd0010101b5d0af01b501830101015dd0d0839801b5018301b5d0cf01010101010101022e1c1334a 8b0b0b0b0b0b0b0b0c75c0e6c6c6b0e25baa7a8b0b09ba8a7b0b0a89aa7a796bf49480c3c47473c11690ca330a1c1b0899a9b9a19463003010101 000001010183cf830101010101d0010101b50101010101cf0101015d01af010101cf01010183cf8301010101cfb5010101cfcf01010101cf4101015d0 1af010101cf010101010101010101b5010101afb5cf010101d001010183015d01010101010101cfb501010101d001010183cfaf0101161000002606 0f002220574d4643010000000000010000000000000004000000002000004c0b00004c6b000001cf0101010101cf83010d83cfaf010101b5010101 01010101011c2e290c24b09b9b9b9b9b9b9b9bba470c6b5b5b0c25bea7a8b0b089a89aa8a8a8a8b0a13075125b6b6c696969133c0d0c0f08a6b3a 8a8a89b198b3003010101000001010101cf0101010101cf010101010101010101cfb5410101b5b5010101010101010101b50101010101d0010101 0101cf010101cfcf410101b5b501010101010101010101010101b5af01010101cfcf0101d0b50a010101010101010101010101b5d001010141cfcf01 0101cf0101010101b501010183cf83111198cf01010141b5d0010101010101011c2e295b34a8a8a8a8a8a8a89b9bba480c120c5b1246be9ba8a8a8 a8a8a8a89ba8a8b9bf106b5b75476c7947753c5b470c130f30b9a8a8a89a19252e04010101000001010183b50101010101d0b5010101980183010 101d0010101b5cfb501af018301010183cf010101010101d0010101cfcf01010101cf410101b5cfb501af01830101010101010183cf8301010101cfd0 010101d001010183018301010101010101cfb501010101cf010101cfcf0101010101d0b5010101cf830101d1d0b5018301cf01010101010101011c2 e295b34a8a8a8a8a8a8a89b9bba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a8a8b09b95c7990e1e473c116c6c3c1ed31e3c6b6c12a4c7a0a8a89b19253 004010101000001010101cf0101010101b5d083019801cf010101b5cf410101d0cfaf838383d0d0010101d001010101010101af01b5cfcf010101cfb5 411212d0cfaf838383d0d001010101010101d00101010101b5cf0101cfb5af0183afcfd001010101010101d0b501010109d0cf0101cfcf0101010101af cf010183b5830d01018498afcfb5d0b5010101010101011c2e295b34a8a8a8a8a8a8a89b9bba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a8a8b09bb6bb1 20e3c3c1313470c8d791e136969791210bba69aa89b19254b04010101000001010183d0b50101010101b501010101cfaf010101cf010101afcf5d01 116ab501010183d0b5010101010101010101b5b501010101cf410101afcf5d01116ab50101010101010101b5b50101015dd0b5010101d00101010 1cfb501010101010101d0cf01010101b5010101b5d00101010183cfaf010101cf831101820101126a83cf01010101010101011c2e295b34a8a8a8a8 a8a8a89b9bba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a8b0a895d2460e1e3c47795b844a4bbb8f3c7969125c0146d2a0a8a8198b4b04010101000001 010101cfcf83015d01cfd041010101d0010101b5b541010101d0af670109cfcf010101b5d08301980183cf010101d0cf010101b5cf41820101d0af670 109cfb501010101010101d0cf010101afcfcf0101afcf83010101d001010101010101d1b5cf01010183d0cf010101cfaf010101cfd0010101afb5830101 .

01afaf0d015db5cf010101010101011c2e295b34a8a8a8a8a8a8a89b9bba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a8b0b0b3303c79133c130e8bbfa1a0 a1a2a30e5b47821e3cbbb39ba8198b4b03010101000001010183cfb5cfd0010101af010101cf010101b501d001b5010101d0b583cfb501010183d0 b5cfcf010101d0018301b5010101cf01cfb5b5010101d0b583cfb5010101010101010101cf018301cfb5cf010101cf01af01d0010101010101010101d 0d0af01af01b50101010101cf01830101010101b501cfcfcf010101b5af83cfd001010101010101011c2e295b34a8a8a8a8a8a8a89b9bba480c120c5 b1246be9ba8a8a8a8a8a89bb0a6a4476c123c1e5c08a1c189a7b330470c7447693ca3a6c1a816464b04010101000001010101b50198cfb5010101 b501d001010101b5cfcfcfcf01010101b5d0b50101010101cf0198b5d0010101cf01d0b5010101cfcfcfcfd001010101b5d0b50101010101010101010 101cfcfaf01d0cf01010101b501cf0101010101010101010101b5018301d001010101010101cfcfcf0101010101cfcfcf0141010101cfcfcf01010101010 10101011c2e295b34a8a8a8a8a8a8a89b9bba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a8a8a7cf48131e125b3c8fafa0a889a89bbe840e821213110ba2c 1a816464b410101010000010101010101010101010101010101010101010101cf010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101cf010101010101010101010101010101010101010101010101b5d0010101010101010101010101010101010101010101010101010 101010101010101010101010101cf0101010101010101010101010101010101011c2e295b34a8a8a8a8a8a8a89b9bba480c120c5b1246be9ba8a 8a8a8a8a8a8c1bf8d69693c1e1246a6a0899b9a9bb69768010f470179bfa0a816464b410101010000010101010101010101010101010101010101 0101cfd05d0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101b5d041010101010101010101010101010101010101010101 0101d0cf010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010198d08301010101010101010101010101 010101011c2e295b34a8a8a8a8a8a8a89b9bba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a8a8b3bb3c121169013cb4b39bb0a8a8a8b3bb0c131e121e3c bbb9a8198f30040101010000010101010101010101010101010101010101010101cf01b5010101010101010101010101010101010101010101010 101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101cfcf01010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101980101010101010101010101010101010101011c2e295b34a8a8a8a8a8a8a89b9bba480c120c5b1246be9ba8 a8a8a8a8a8a896bb3c121269013cbbb39bb0a8a8a8b3080c111e011e3c29a1a8198f300401010100000101010101010101010101010101010101 0101010101cfd0830101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101018301010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 101010101011c2e295b34a8a8a8a8a8a8a89b9bba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a8a896991212121e0c0d08b39bb0a8a8a8a0bf10121e125 b12a4b6a8198f3004010101000001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101011c2e295b34a8a8a8a8a8a8a89b9bba480c120c5b1246 be9ba8a8a8a8a8a8a8b6a40112015b0c0d30a089b0a8a8a8a0bf5c016b115b0c7abaa8198f3004010101000001010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 25 .

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 101010101010101011c2e295b34a8a8a8a8a8a8a89b9bba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a89bb6a30c115b120e0cbfa089b0a8a89bc1a25c01 6b101e0c46c79b198f4b040101010000010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101011c2e295b34a8a8a8a8a8a8a89b9bba480c120c5 b1246be9ba8a8a8a8a8a89bba460e121e3c680ebfa0a8b0a8a89bc1a25c0c6b3c1e0c48c79b19464b040101010000010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101011c2e295b34a8a8a8a8a8a8a89b9bba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a89bc78f0e01693c6868bfa0a89ba8a889c1a c0f0c103c1e120fa29b16464b04010101000001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101011c2e295b34a8a8a8a8a8a8a89b9bba480c1 20c5b1246be9ba8a8a8a8a8a89bc7480e01693c6868bfa0a89ba8a889c1ac0f0e0c3c133c0ca2c116464b04010101000001010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 010101010101010101010101014a30290134a8a8b0a7b08989a8b0ba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a89bc78d113c1e0d0c0cbfa0a8b089a8a 8a7ac0b1e3c5b6b010facc119184b040101010000010101210121212601010101010101010101010101212121012121760101010101010101010 1212101210101010101010101010101012121012121210101010101010101010121210121010101010101010101010101012101212160010101 012121212101010101010101270121212121ce0101010101010121212101212176010101010101010101014a30290136a89f9f89a8a8a89aa7ba4 80c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a89bc77511111e1e0c0cbfa0a8b089a8a8a7ac0b1e3c5b6b010eacc119184b040101010000010162212121219e 0101010101010101010171212121212121212121218801010101010101012121212176010101010101010101212121212121212121218801010 101010101212121219e010101010101010101632121212121212121570101212121617001010101012021212121212128cd01010171212121212 121212121218801010101010101011c302912379ba889a89b9bb0b09bba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a89bc77511105b1e0c0ebfa0a8b08 9a8b0a7ac0b1e3c5b5b010eacc1198f4b040101010000010101212121219e0101010101010101010121212121212121212121212157010101010 10127212121210101010101010101012121212121212121212121215701010101016221212121010101010101010101cc2121212121212121212 1616e2121216f010101010192212121212121219c0101010121212121212121212121212157010101010101011c30295b3795a7a79a89a8a8b09 aba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a89bc77511105b5b0c0ebfa0a8b0a8a8b0c1ac0b1e3c5b5b010eacc1198f30040101010000010162212121 .

21010101010101010101c82a21212121212121212121212121880101010101012121212176010101010101012a21212121212121212121212121 880101010101212121219e01010101010101c921212121212121210121212121212121ca0101010101aa21212121212121cb0101c82a21212121 212121212121212121880101010101011c2e296b3fb3c7a6b3a7899f9fa7ba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a8a8c78d110c5b5b0c0ebfa0a8b0 a8a8b0c1a2486b125b5b010fac9b192530040101010000010101212121219e0101010101010101012121212161010101010121212121c4010101 0101012121212101010101010101722121212161c501010133212121210101010101012121212101010101010101010121212121210101010101 212121212121760101010101c621212121010101010101012121212161010101010121212121c40101010101011c2e296c3f9699b4bfa6a0b0a89 bba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a8a8ba8b110c5b5b010cbfa0a8b09ba8b0c1a20f1e121e5b1248c79b192530040101010000010162212121 219e01010101010101012a21212161010101010101202157010101010101010121212121760101010101012a212121619001010101012021570 1010101010101212121219e0101010101010162212121210101010101010121212121217601010101013b2121212b5601010101012a21212161 0101010101c220215701010101010101011c2e296c3fa1c30c8f08beb9c1a8ba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a8a8ba7a110c5b5b010cbfa0a8 b09ba8b0c1a20f6b121e5b1225ba9b192530040101010000010101212121219e010101010101010121212121c001010101010101010101010101 01010127212121210101010101010121212121c00101010101010101010101010101016221212121010101010101010101212121210101010101 010101212121217601010101013b2121212b010101010101212121210101010101010101010101010101010101011c2e29693fa10a5c6c0c8b30 a6b3ba480c120c5b1246be9ba8a8a8a8a8a8a8a67a110c1e1e010cbfa0a8b09ba8b0c1bf0f6b121e5b1249ba9b198f300401010100000101622121 2121010101010101010101212121219e0101010101010101010101010101010101212121217601010101017b212121219e01010101010101010 101010101010101212121219e010101010101013121212121010101010101017b212121217601010101ab3b2121212b2d010101010121212121 9e0101010101010101010101010101010101072e03693fa1a4101e69690c99bdbd480c131e5b0c25be9f9ba8a8898989a896290f0e136b3c1108b 3a8a8b09fb0a0bf0c130c130e13a3a69a198b4b04010101000001010121212121bc01010101010101aa2121219d01010101010101010101010101 010101010121212121010101010101012121219d010101010101010101010101010101010121212121010101010101010101332121212101010 101010101212121217601010101013b2121212b0101010101aa2121219d010101010101010101010101010101010101072e03693fa1060f0c1313 5b0c02a24610111e5b0c25ba9aa8a8a8a8a8b0a896bb0e0c136b3c01bb9689a8b08989b32e0c130c130f1199a1a7198b4b0401010100000101622 121212188010101010101010121212121212121212121212121212121b7010101010121212121760101010101b2212121212121212121212121 21212121b70101010121212121880101010101010101012c212121210121217601b8212121217601010101013b2121212b2d0101010101212121 21212121212121212121212121b701010101011c2e291e3fb9140f5c3c0c796c131c0b015b1e110c84baa79bb09b9a899a9ab3050f0c6b5b0c1029 a19fa89b898996080e110c130e0cbbb3b019463004010101000001010121212121b101010101010101b221212121212121212121212121212121 7601010101272121212101010101010101212121212121212121212121212121217601010162212121210101010101010101010101862121212 12121012101212121217601010101013b2121212b0101010101b2212121212121212121212121212121210101010101011c2e296b3fb3b40e1e6 27 .

968473c690e0c5b1e135b0c48a2adadad8a8a8a8a8aa5050f0168110e01a4b595899f9ba8b6990c5b121e6c0e30a0b01925300401010100000101 6221212121a901010101010101012121212121212121212121212121212188010101010121212121760101010101aa212121212121212121212 12121212121880101010121212121a90101010101010101010101010186212121212121212121217601010101ab3b2121212b2d010101010121 2121212121212121212121212121218801010101011c30295b3fa0ac087a1247743c010c6b1e1e1e5b0c184b80808080808080808098483c79470 f3c755da58a8aadaeaf460c5b121e6c48a2a7b0198f30040101010000010101212121219c010101010101017b2121219d01010101010101012121 212101010101010121212121010101010101012121219d0101010101010101212121219e01010101212121219c01010101010101010101010101 01010101012c21212121217601010101013b2121212b01010101017b2121219d0101010101010101212121210101010101011c301c3c369fa0a1 a2a3121e0d10015b5b1e5b125c674b80808080808080808081a43c6c3c0c470c0781a580738c090e126b0c3c69a3a6a7a8198f300401010100000 1016221212121619001010101010101212121217601010101010101212121619101010101012121212176010101010192212121210101010101 01019321212161010101010121212121610101010101010101010101010101010101010194212121217601010101013b2121212b2d010101010 1212121217601010101010101212121619101010101010230033c368989959683970e120f121212115b01016a4b80807380738080738042293c5 b1201011e7a2e818c42982511476c0c126999969a9b192530040101010000010101212121212178010101010101012a212121010101010101012 a2121216f01010101012721212121010101010101012a21212185010101010101012121216f01010101622121212121780101010101010101018 6218701010101010101212121218801010101013b2121212b0101010101012a212121010101010101012a2121216f0101010101010230033c368 98a8080735a048b13123c123c0111016a2e8066737373807373808c08741e3c010f13124607411c8d0f13476c0c106a08738a8e198f30040101010 000010162212121212121212121530101017b2121212128550101012a2121212164010101010101212121217c010101010101012121212128010 101010121212121640101010101212121212121212121537d01010121212121650101010101212121212101010101017e43212121447f0101010 1017b2121212128550101012a21212121640101010101012930293c4573666673807381057513826c13131e0f0b3d66737366667373737373811 c0f12691e5b5b6b6b6b5b0147473c100e680a8373737317844b04010101000001010121212121212121212121760101012a21212121012101212 1212121770101010121012121212121212101530101010101212121212101210121212121770101010101012121212121212121212101010131 0121212101212121012121212121780101010121012121212121212121590101012a21212121012101212121212177010101010101012930293c 45736666666666735a07790c0c0e0c0c0c0b3d66736666667373666673423d7a0e133c3c121212123c3c5b0e6c743c18404266667317254b04010 10100000101622121216d6e21212121216f010101012121212121212121212121285601010127212121212121212121216170010101712121212 12121212121212128010101010101012121216d6e21212121216f010101722121212121212121212121212164010101712121212121212121212 165010101012121212121212121212121285601010101010101072e1c3c45666666373766733f5a063c475c0e1e3c745d3f666666666666376666 664209753c0f0e0e1112123c3c5b6c6c12103e5a73666666172530040101010000010101212121445e2c212121215f01010101012c21212121212 121216001010101010121212121212121212121610101010101012c2121212121212121600101010101010162212121445e2c212121215f54010 .

101632121212121212121212121640101010101212121212121212121216501010101012c212121212121212160010101010101010101072e1c3 c4566373737373737373f4167120e68691e6a5d3f373766373737373737663f5a3e5c3c3c3c111e6b6c6c3c13010f063d3f66373737172530040101 01000001014c2121214d014e2c2121214f0101010101015021212121215101010101010101522121212121212121212153540101010101010121 2121212151550101010101010101012121214d56012c2121214f0101010101010121212121212121570101010101015821212121212121212121 590101010101015021212121215101010101010101010101011c2e1c3c453737343437373434375a3e0f0c3c5b0c5c5d3f3737373437343734373 737423d025c1001013c0d0d110c3c0b023d42373737373715254b040101010000010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101212121210101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 010101010101010101010101010101010101010101014321212144010101010101010101010101010101010101010101010101010101011c2e1c 3c453736343534343734343841460f47010f483d34343637343634343434343437383d031d250f0f0e0c0c49144a393f37373434363715254b0401 010100000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101212121213a010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101013b2121212b2d 0101010101010101010101010101010101010101010101010101011c2e1c3c19343424343536343635383d091c3e3e3e1c393434363424363434 3436243436363f383840403e1c03034139423f3636341f34363615253003010101000001010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101013121212121212121213201010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 010101010101010101010101010101010101010101010101332121212b010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 12e1c121934bc05000026060f006e0b574d46430100000000000100000000000000040000004c0b0000000000004c6b000035243636242424243 7362f3838382f383936242436243624352424243535343736363535382f2f2f383634353524243524243615252e030101010000010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101012a212121212121212b010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101012c21212b2d010101010101010101010101 0101010101010101010101010101011c2e2910192f1f1f1f2424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424 242424242424242424241f242f172530030101010000010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101012121212121212121260101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 101010101010101010101010101270128010101010101010101010101010101010101010101010101010101010108061219241f1f1f1f1f1f1f1f1f1 f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f1f241f17250529010101000001010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101012021212121212201010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101230101010101010101010101010101010101010101010 101010101011d08061e19241b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1 29 .

b1b1b1b1f1725081c010101000001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101041d1e191f1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b 1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b171804010101010000010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 101010101010101010101071413191a1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b1b 1b1b1b1b1b1b1a1a1a15181c01010101000001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101140d15161616161616161616161616 1616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161617161613180101010101000001010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 101010101010101010101010101010101010b0c0d0e0e0e0e0f0f0e0e101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 101010101010101112121213130b010101010101000001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010106070404050505050 5050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505080804090a01010101010101000001010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101020103040405050505050505050505050505050505050505050505050505050505050 5050505050505050505050505050404030102010101010101010000010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 0000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 .

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010100000101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101000001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010000460000001400000008000000544e5050070100 004c000000640000000000000000000000c9000000420000000000000000000000ca000000430000002900aa0000000000000000000000803f00 000000000000000000803f0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000220000000c000000ffffffff460000001c 00000010000000454d462b024000000c000000000000000e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200 000000050000000c024300ca00030000001e0004000000070104000400000007010400cf030000410b8600ee004300ca00000000004300ca0000 00000028000000ca000000430000000100010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000008888a888a888000000000000000000000000000000000000000000007ffffffffffe000096ff0000000000000000000000000000 00000003ffffffffffffe0008dff000000000000000000000000000000000007fffffffffffff0008dff00000000000000000000000000000000000ffffffffffffff8008 dff00000000000000000000000000000000000ffffffffffffffc008dff00000000000000000000000000000000003ffffffffffffffe008dff00000000000000000 000000000000000003ffffffffffffffe008dff00000000000000000000000000000080003ffffffffffffffe00baff14050415141405150051050041050145003fff fffffffffffe000000083b8e3b883b8f3b80af2b80638ea3eae03ffffffffffffffe0000001c1104511c31875100471140611c41fc403ffffffffffffffe00000008200e6 008208fe000c33800638823f8e03ffffffffffffffe00000018314475181187f501c31140611831fd403ffffffffffffffe000000083a8e7f880b8fff80833bc063983 3ffe03ffffffffffffffe0000001c10c47f1c0187ff00c710c0611871ffc03ffffffffffffffe0000000eb88e3f8eb18f3f80c73880e38c63cfe03ffffffffffffffe0000001f11 151f1f15171f00571500750505c7c03ffffffffffffffe0000000b8a1f0e0b8b1f0e003b0a002a0383a3803ffffffffffffffe000000000004000000040000030000 00000100003ffffffffffffffe00000000000e0000000e000003000000000380003ffffffffffffffe00000000000500000000000003000000000100003fffffffffffff fe00000000000380000000000002000000000000003ffffffffffffffe00000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffe0000000000000000 0000000000000000000000003ffffffffffffffe00000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffe000000000000000000000000000000000 00000003ffffffffffffffe00000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffe00000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffe0 31 .

00000170007700340037003400170f017c077003ffffffffffffffe0000003f003ffc03e00ffe03e00ffcf83fe3ffc03ffffffffffffffe00adff1f003ffe07c01fff07c01ffff 07fc3ffe03ffffffffffffffe00a6ff3e00ffff03e03fff83e03feff07fcffff03ffffffffffffffe00a6ff1f007c1f03c07f1f03c01f07f07c07c1f03ffffffffffffffe00a6ff3f00f81c03e 07e0e03e03e03f07e0f83c03ffffffffffffffe00a6ff1f00f80007c07c0007c01e01f07c0f00003ffffffffffffffe00a6ff3e00f80003e0fc0003e03e03f0fe0f80003ffff ffffffffffe00a6ff1f01f00003c0780003c01f01f07c1f00003ffffffffffffffe0010143f00ffff83e0ffffc3e00fbbf07e0ffff83ffffffffffffffe0000001f01ffff87c07fffc7c00 7f5f07c1ffff03ffffffffffffffe0000003f00ffff83e0ffffc3e000fff0fe0ffff83ffffffffffffffe0000001f01f00f03c07807c3e00007f07c1f00f03ffffffffffffffe0000003f80f 80f83e0f80f83e00003f07e0f80f83ffffffffffffffe0000001f80f01f07c07c0787f00701f07c0f01f03ffffffffffffffe0000003ff8fe3f03e03e0f83ff8f83e0fe0fe3f03 ffffffffffffffe0000001ffc7d7e17f41f5f03ff1777e17fc7d7e03ffffffffffffffe0000003ffc3ffe3ffe3ffe03ff8fffe3ffc3ffe03ffffffffffffffe0000001ffc1ff81ffc0ffc07ffc7 ffc1ffc1ff803ffffffffffffffe0000003efc0fe03ffe03f803ef80ff03ffc0fe003ffffffffffffffe0000000000000003c0000000000000007c0000003ffffffffffffffe00000 00000000003e0000000000000007e0000003ffffffffffffffe0000000000000007fe000000000000007c0000001ffffffffffffffe0000000000000003fe00000 0000000003e0000003ffffffffffffffe0000000000000001ff00000000000000140000001ffffffffffffffe0000000000000000fe00000000000000020000003ff ffffffffffffe00000000000000000000000000000000000000001ffffffffffffffc00000000000000000000000000000000000000001ffffffffffffffc00000000000 000000000000000000000000000000ffffffffffffff8000000000000000000000000000000000000000007fffffffffffff00000000000000000000000000000 00000000000003ffffffffffffe0001b22000000000000000000000000000000000002ffffffffffffa0001b220000000000000000000000000000000000000 0000000000000001b2200000000000000000000000000000000000000000000000000001b220000000000000000000000000000000000000000 0000000000001b2200000000000000000000000000000000000000000000000000001b22811c0000410bc60088004300ca00000000004300ca00 0000000028000000ca000000430000000100080000000000000000000000000000000000d70000000000000000000000ffffff00d6cdc000c7c1ae0 0c5baa600b6aa9600d5d4b900ccceb100c6af9100c0bfb900d4d1d100fcf6eb00fefff800f9f9f900fefff300fefeec00fdf9f800fbfbfc00fefdfe00f2f6fe00e2 ded200e1e8fb00c7cdfc00dfe0fe00f6f0e500bbc4fc009597e8009695fd00d2c8ba00ded6c800f4fdfe008d8ef90099666a0099663300bb7a3300f5f5b 4008487fd00f0eddb00ebbf7000a5a3c300ad663300d0c8ad0099664d00ab66330099664e00efefb000b2a18f009286ee00afa58000a5a4c500bc7a 330099666900787dfa007a87ec00827dfe007372fd009289d900a595c900c18b330099666700fefaff00a499b500c6c5c4008173ee00b4b0c900b3b3 b3008475cd0099666600aa663300b1b3ff00faedd600fef4fe00fef6e500e5e7d300d7bdc000a99e8d009990a900af663300c1d2e800d7a55000b1b9 e200ae663300a6a7ca00a4663300efd89100e8e8ac00ededaf00c68e3300b4bfeb00cb9033009286bc00f8ffff00f9f6f100a7a6a600bac7a200a36633 00ba793300a2663300998da200997a8700d6a45000c48d33006568fa00ebe9e700f6ffed00ecfdfc00efefef00f6fef800f1fef300a066330099774c00b 8793300ead48f00b2bbe50099798600675efa00f6ecfa00fefedc00d4a35000b9793300ac663300f0fee600efe7cd00998da300cd9f4f00edd69000cbe 4e400e4e4a9005353fb007f79ac00f4f5f4008c8c8c00e9e5df00b678330099798700c78e3300d5a45000040afa003e41fd00f7f2d2006d64c600fffbd4 00121eff00faece100e6d18d00ebd58f00a5a4c400998ca100a39ebb001d10db00452b9800dbddad0099999900e9cdaf000e09ef000402f300b7793 300a1663300e5bb6e00050ee600200cc1004b317f0093786700fbe0c600e8dbc1005a4adf005a4666001702e8000202fd00c58d330099798500d2e .

fef00936f69003f2ff600302af9007b7a7a000e02fc00d2a25000997984002e1da500edd195006d6d6e0058438200dba75100a49fbc0041207e007d5 76600d1bc8e00e4ba6e00815e40007d5f5d00a98b6f00d1a14f000e03d800d0ebeb00d0e0aa00b1663300e4cf8c00996668007f626d00c1d3e900b 3bbe600d2a24f00ca8f3300998da400f3f3b300e6bb6f00666665005d5d5d00dbdada008f784b00d9f7e7003431e5002326fd00eae8fc00010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010100000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010100 0001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101140101011d0101011d0101011d0101011d011d011d0101011d01010 11d0101011d011d011d0101011d0101010201010101010101010101010101000001010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101072903040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040404040403290101010101010 1010101010000010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101011c030505052e4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4 b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b4b2e2e050504031c01010101010101000001010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010184180b0b0b4848181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818250b180b0b48 0b0b180101010101010000010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101a475d316d6d6d6d6d6d6d6d6d67474d6d61717d6176 33 .

a67d6d6d6d6151574d617d617171574d6d615d6d6d61513151515151515156a15160f8d010101010100000101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101140d1ad4aeaeaeaeaeaeaeaed5aeaed5d5d5d5d5d5aed4aeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaed5d5aeaeaed5d5d5d5aeaeaed5d 5aeaeadadaeae197402010101010000010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101a4031d1337b0a8a8a8a8a8a8a8a8a89b9bb0b0 b0a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a8a89b9fa8a89ba8a89b9b9a9a9ba8a8a8a88989b09b9b89b0a8a81947040201010100000101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 010101010101010101010101a404061334b0b0b0b0b0b0b0b0b089a8a889b0a8a8a895a8a889b0a8a8b089899f9ab0b089a889a89ba7959595a0 959a89a8b09a8989899b9f1918051c01010100000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010101010101010101010101d10101010101010101010101010101010101060 .