You are on page 1of 6

Osnove teorije vanjske politike s vanjskom politikom BiH

1. Institucije u BiH koje provode vanjsku politiku BiH? c) Vijeće ministara BiH; d) Ministarstvo vanjskih poslova BiH.

a) Predsjedništvo BiH; b) Parlament BiH;

2. Opći pravci i prioriteti za provođenje vanjske politike BiH (Smjernice Pr. BiH 26.03.2003.)?
a) Načela: Predsjedništvo nadležno za vođenje vanjske politike; Promocija, obrana interesa, zastupanje BiH zadatak Predsjedništva BiH, Parlamenta BiH, Vijeća ministara BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH; Opredijeljenost za međunarodnu suradnju; Opredijeljenost za otvorenost, miroljubivost, ravnopravnost, poštivanje obveza,... Opredijeljenost za mirno rješavanje nesuglasica; Opredijeljenost za nastavak borbe protiv terorizma i organiziranog kriminala; Aktivno sudjelovanje u sukcesiji bivše SFRJ, preuzimajući prava i obveze koje proizlaze iz toga.

-

b) Prioriteti: 1) Bilateralni: Očuvanje i zaštita neovisnosti, suvereniteta, teritorijalnog integriteta BiH; Implementacija Općeg mirovnog sporazuma; Pristupanje euro-atlantskim integracijama; Učešće u multilateralnim aktivnostima (OUN-u, Vijeću Europu, OSCE-u, OIC-u,...); Promocija BiH kao partnera u međunarodnim ekonomskim odnosima (prijem WTO).

-

-

c) Osnovni pravci i aktivnosti: 1) Bilateralni:

-

Unapređenje suradnje sa susjednim državama; Razvijanje bilateralnih odnosa sa vodećim zemljama svijeta; Uspostavljanje diplomatskih odnosa sa zemljama sa kojima to još nije učinjeno; Promoviranje razvojnih mogućnosti BiH; Sveobuhvatna bilateralna suradnja.

Kosovo: nije priznato od strane BiH. OAU.). pravosuđe).. - - - . kultura. Približavanje Europskoj uniji. kultura. Bilateralni odnosi BiH s? - Hrvatska: sveobuhvatna suradnja na svim poljima. Makedonija: suradnja na poljima (gospodarstvo.. Pokretom nesvrstanih. CEI. te sveukupno unapređenje suradnje u oblastima od obostranog interesa (gospodarstvo.. SECI. Crna Gora: dobrosusjedski odnosi i uzajamna suradnja u europskim i euro-atlantskim integracijama. Suradnja kroz Dunavski proces suradnje. Rumunjska: suradnja na poljima (gospodarstvo. obrazovanje. Aktivna suradnja sa OSCE-om. Mađarska: suradnja na poljima (gospodarstvo. Jadransko-jonska inicijativa(JJI) i Centralno europska inicijativa (CEI).. Međudržavno vijeće koje se bavi svim oblicima suradnje.). Slovenija: suradnja na poljima (gospodarstvo. Suradnja sa OAS. turizam. turizam. promet. pravosuđe.. pravna i druga pitanja koja su od obostranog interesa za dvije države.). Sveobuhvatna multilateralna suradnja.. - 3) Zaštita interesa državljana BiH: Zaštita državljana BiH koji žive u inozemstvu.. pravosuđe. Međudržavno vijeće koje se bavi svim oblicima suradnje.2) Multilaterlni: - Sustavni iskorak prema euro-atlantskim integracijama.. kultura. Regionalna suradnja (SEECP.).. promet. promet. Srbija: suradnja na pojedinim poljima..... Odnose se zasniva na dobrosusjedstvu i punom uzajamnom poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta. promet. pravosuđe)... kontinuiran dijalog na svim razinama. komunikacije. pravosuđe. Suradnja sa OIC... ASEAN. obrazovanje. gospodarska. Intenziviranje aktivnosti za ulazaka u WTO-u. 3. Potpisani su brojni bilateralni sporazumi kojima se reguliraju politička. promet. Albanija: suradnja na poljima (gospodarstvo.). Liberalizacija viznog režima.. DCP.. ALADI. Aktivnosti u Ujedinjenim narodima.

politička podrška kroz ambasadu Republike Njemačke. Teorija vanjske politike? Radna definicija vanjske politike (Radovan Vukadinović): organizirana aktivnost neke države kojom ona nastoji maksimalizirati svoje vrijednosti i interese u odnosu spram drugih država i ostalih subjekata koji djeluju u vanjskom okruženju. SAD: gospodarska suradnja (sveobuhvatna financijska pomoć). Liberiji. Vanjski faktori koji postoje i djeluju unutar države: . Haitiju. Francuska: suradnja na poljima (gospodarstvo. kultura. Integracija ili dezintegracija. gospodarstvo. promet. BiH se opredijelila za ispunjenje ciljeva programa Partnerstva za mir. znanost. Njemačka: ulaganje u razvoj tržišnog gospodarstva. Siera-Leoneu. obrazovanje). kulturna povezanost (radnici u njemačkoj). pojedinačne ili kolektivne osobe koje sudjeluju u procesu donošenja vanjskopolitičkih odluka i u njihovoj realizaciji. Grčka: suradnja na poljima (gospodarstvo. EU: potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) 2008. Ugovorna strana za 56 ratificiranih ugovora. Vanjski faktori i utjecaji: Zastrašivanje ili suzbijanje. NATO: strateški cilj BiH. Grupa 77 i Kina. travnja 2002. Friedrich Naumann. EUFOR/Althea mirovna misija u BiH. zaklade Konrad Adenauer.- Bugarska: suradnja na poljima (gospodarstvo. RTV Deutsche welle. politička podrška (ambasada u Sarajevu). znanost i tehnologije). Friedrich Ebert Fondacije i Fondacija Heinrich Böll imaju svoje urede u Sarajevu. Vijeće Europe: punopravna članica Vijeća Europe od 24. Članstvo u brojnim specijaliziranim agencijama. Italija: suradnja na poljima (promet. gospodarstvo. - - 4. promet. pravosuđe. Rusija:suradnja na poljima (sigurnost. partnerstvo na brojnim projektima od važnosti za BiH. stand by aranžman s MMF-om. Iraku. Suradnja ili promjena suradnje. CEI. OUN: BiH aktivno sudjeluje na redovnim koordinirajućim aktivnostima grupacijama zemalja unutar OUN-a: Instočnoeuropska grupa (predstavnik BiH trenutno predsjedava ovom grupom). znanost. Afganistanu. obrazovanje). godine. kultura. promet). Akteri vanjske politike su privatne i javne osobe. povećanje obujma robne razmjene. BiH koristi 2 od 5 IPA instrumenata. tehnologija). partner na svim velikim projektima važnim za BiH. znanost. BiH je uključena u mirovne operacije širom svijeta i to: Etiopiji-Eritreji. Organizacija islamske konferencije kao i zemalja potencijalnih članica EU.

rasnoj ili vjerskoj osnovi. kršenja zakona ili običaja ratovanja. - Drago Josipović (12 godina zatvora) Progoni na političkoj. protupravno zatvaranje civila (teška kršenja Ženevskih konvencija). godine. Protupravni napadi na civile. Unutarnji faktori i utjecaji (James Rosenau): Individualni faktori (kvaliteta. nečovječna djela (zločini protiv čovječnosti). Sustavne varijable (stabilnost vlade. hotimično lišavanje života. Društvene promjene (vrijednosti i stupanj jedinstva i razvoja društva). - Tihomir Blaškić (9 godina zatvora) Nečovječno postupanje (teško kršenje Ženevske konvencije). Faktor uloge (primjerice šefa države). Travnja 2008. - Dario Kordić (25 godina zatvora) Protupravni napad na civile. uništavanje ili hotimično oštećivanje vjerskih i obrazovnih ustanova (kršenja zakona ili običaja ratovanja). zemljopisne realnosti. ubojstvo. silovanje. ubojstvo i nehumana djela (zločini protiv čovječnosti). nečovječno postupanje. nasilje protiv života i tijela. bezobzirno razaranje koje nije opravdano vojnom nuždom. Nezadovoljne i otuđene društvene grupe. ubojstvo. nečovječno postupanje (teška kršenja Ženevskih konvencije iz 1949. pljačkanje javne ili privatne imovine.. mučenje. ubojstvo. - Miroslav Bralo (20 godina zatvora) Progoni na političkoj. Državni faktori (strukture koje ograničavaju ili proširuju okvir vanjskopolitičkog djelovanja).. talent i iskustvo dužnosnika). Presude suda u Hagu? Paško Ljubičić (29. rasnoj ili vjerskoj osnovi. zatvaranje. uništavanje ili hotimično nanošenje štete vjerskim i obrazovnim ustanovama.). razaranje koje nije opravdano vojnom potrebom. Organizirane mreže. nehumana djela. pljačkanje javne ili privatne imovine i okrutno postupanje (kršenja ratnih zakona i običaja). 5. rasnoj ili vjerskoj osnovi.. obavještajnog karaktera.- Aktivnost različitih gospodarskih grupa. protupravno zatvaranje civila (zločini protiv čovječnosti). zatvaranje (zločini protiv čovječnosti). rasnoj ili vjerskoj osnovi. . progoni na političkoj. godine osuđen na 10 godina zatvora) Progoni na političkoj. - Mario Čerkez (6 godina zatvora) Progoni na političkoj. zločini protiv čovječnosti). protupravni napad na civilne objekte. rasnoj ili vjerskoj osnovi. - Zlatko Aleksovski (7 godina zatvora) Povrede osobnog dostojanstva (kršenja zakona ili običaja ratovanja).

naselja ili sela. rasnoj ili vjerskoj osnovi. protupravna deportacija. pljačkanje javne ili privatne imovine (kršenje zakona ili običaja ratovanja). - Mladen Naletilić – Tuta (20 godina zatvora) Mučenje. mučenje (zločini protiv čovječnosti). namjerno nanošenje velikih patnji ili teških povreda tijela ili zdravlja. hotimično lišavanje života. pljačkanje javne ili privatne imovine. Pristupi teoriji vanjske politike? . uništavanje ili hotimično nanošenje štete ustanovama namijenjenim religiji ili obrazovanju. oduzimanje imovine. zastrašivanja i terora: organi vlasti. - Jadranko Prlić: traže (40). progoni na političkoj. ili pustošenje koje nije opravdano vojnom nuždom. bezobzirno razaranje koje nije opravdano vojnom potrebom. oduzimanje i uništavanje imovine: organi vlasti i vojnici Herceg-Bosne/HVO-a prisiljavali su bosanke. Slobodan Praljak: traže (40). protupravni fizički rad. PITANJA 1. protupravni napad na civile i teroriziranje civila. nečovječna djela (zločini protiv čovječnosti). protupravni rad. naselja i sela ili pustošenje koje nije opravdano vojnom nuždom. deportacije. Berislav Pusić: traže (25). okrutno postupanje. rasnoj ili vjerskoj osnovi. uništavanje imovine širokih razmjera i oduzimanje imovine koje nije opravdano vojnom nuždom a izvedeno je protupravno i bezobzirno. nečovječno postupanje. primjena sile. progoni na političkoj. pljačkanje javne ili privatne imovine. okrutno postupanje. nečovječno postupanje. etničkog ili vjerskog razdora. uništavanje ili hotimično nanošenje štete ustanovama namijenjenim religiji ili obrazovanju. - Ivica Rajić (12 godina zatvora) Hotimično lišavanje života. protupravni rad. protupravno teroriziranje civila (kršenja zakona i običaja ratovanja). bezobzirno razaranje koje nije opravdano vojnom potrebom.- Vladimir Šantić (18 godina zatvora) Progoni na političkoj. te vojne i policijske postrojbe Herceg-Bosne/HVO-a. protupravne deportacije. rasnoj ili vjerskoj osnovi. bezobzirno uništavanje gradova. uništavanje širokih razmjera koje nije opravdano vojnom nuždom. protupravno preseljenje civila (teška kršenja Ženevskih konvencija). protupravno preseljenje civila (teška kršenja Ženevskih konvencija). poticanje i raspirivanje političkog. prisilni rad. Bruno Stojić: traže (40). a izvedeno je protupravno i bezobzirno (teška kršenja Ženevskih konvencija). nečovječna djela. Optuženi za: hotimično lišavanje života. - Vinko Martinović – Štela (18 godina zatvora) Mučenje. rasnoj ili vjerskoj osnovi. nečovječna djela (zločini protiv čovječnosti). protupravni rad. progoni na političkoj. ubojstva. podjele i mržnje. mučenje (zločini protiv čovječnosti). - Milivoj Petković: traže (40). deportacija. premještanje i zatvaranje civila. nečovječno postupanje (uključujući seksualno zlostavljanje). ubojstvo. Optuženi za: progone na političkoj. bezobzirno razaranje gradova. premještanje i zatočenje civila. zatvaranje. nečovječno postupanje (seksualno zlostavljanje). Valentin Ćorić: traže (35). ubojstvo. uništavanje imovine širokih razmjera i oduzimanje imovine koje nije opravdano vojnom nuždom a izvedeno je na protupravan i bezobziran način (teška kršenja Ženevskih konvencija). silovanje. silovanje. pljačkanje javne ili privatne imovine (kršenje zakona ili običaja ratovanja). rasnoj i vjerskoj osnovi. protupravni napad na civile. zatočenje i zatvaranje. namjerno nanošenje velikih patnji ili teških povreda tijela ili zdravlja.

Tko vrši vanjsku politiku u BiH? 9. Pod akterima vanjske politike razumijemo sve one privatne ili kolektivne osobe koje sudjeluju u procesu donošenja vanjskopolitičkih odluka i u njezinoj stvarnoj realizaciji u međunarodnim odnosima. Izvršna vlast u kojoj posebnu brigu o vanjskim poslovima vodi Ministar vanjskih poslova ili državni tajnik. 8. da je vanjska politika aktivnost aktera na donošenju odluka i provođenju određenih akcija na vanjskopolitičkom planu. tj. 3. Koje su opće teorije pristupa vanjskoj politici? Akteri vanjske politike U procesu stvaranja vanjske politike djeluje niz različitih aktera. te ______ uz unutrašnje poslove i obranu vrlo delikatno područje državne političke ______. obrane i neka druga. uobičajeno je potpuno identificiranje državne organizacije koja stvara i provodi vanjsku politiku s državom. Osnovni mehanizam koji se bavi vanjskom politikom identičan je gotovo u svim sredinama = na Vrhu se nalazi Šef države kao najviši vanjskopolitički akter.2. 7. faktori BiH. Uz njega se nalazi kabinet Vlade. S obzirom na karakter vanjskopolitičkog odlučivanja koji je u svim zemljama striktno vezan uz politički vrh. Prilikom razmatranja vanjske politike pojedine zemlje odnosno njezina nastupa na međunarodnom polju. 4. Uz šefa države i vladu bez obzira na to kakvi se nazivi upotrebljavaju pitanjima vanjske politike bave se stanovita ministarstva npr. financija. Mogu se pronaći oni osnovni akteri koji stvaraju vanjsku politiku. razumljivo je što je u tom procesu broj aktera koji stvarno odlučuju relativno malem. . Akteri vanjske politike? Dokumenti vanjske politike? – subjekti BiH. Šta je vanjska politika? Šta su bilateralni i multilateralni odnosi? Koliko unutarnja politika utječe na vanjsku politiku? 5. Tko kreira vanjsku politiku? 6.