You are on page 1of 1

CUPRINS Argument Capitolul I Conceptul de marketing mix şi variabilele sale 1.1 Produsul 1.2 Preţul 1.3 Promovarea 1.

4 Plasamentul Capitolul II Politica de distribuţie (conţinut şi concept) 2.1 Importanţa distribuţiei la nivel de firmă Capitolul III Canale de distribuţie 3.1 Definirea canalului de distribuţie 3.2 Dimensiunile şi tipologia canalelor de distribuţie 3.3 Forme de organizare a canalelor de distribuţie Capitolul IV Planificarea distribuţiei 4.1 Importanţa activităţii de planificare a distribuţiei la nivel de firmă 4.2 Colaborare şi conflict în procesul de distribuţie 4.3 Integrarea canalului de distribuţie - condiţii de colaborare. Logistica comercială 4.4 Strategii de distribuţie Capitolul V Studiu de caz Bibliografie Anexe