You are on page 1of 6

www.referat.

ro

`

Referat

Sisteme Informatice de Gestiune

Student: Necula Marilena Camelia

Business Intelligence

Termenul de BI (Business Intelligence) este din ce în ce mai des folosit şi în România. Traducerea lui prin inteligenţa afacerilor sau afaceri inteligente nu reflectă semnificaţia data de utilizarea actuala a acestui termen. Drept pentru care vom folosi în continuare denumirea din engleza. Şi în mediul de afaceri românesc au început să apară abordări de tip BI de succes. Chiar dacă în presa de specialitate s-a scris şi se scrie mult despre acest concept, a insistat pe

Utilizarea tehnologiilor înalte din Tehnologia Informaţiei (de exemplu. analize statistice. Cert este că implementarea unei soluţii de tip Business Intelligence este o mare provocare atât pentru specialiştii din domeniul managementului. răspunsurile trebuie reactualizate cu o frecvenţă mare. Soluţiile actuale de tip Business Intelligence pot fi considerate ca o etapă importantă de integrare a domeniului afacerii cu cel al informaticii.. Sunt sisteme informatice inteligente. Aplicatiile informatice utilizate în Business Intelligence sunt diverse şi se referă la sisteme suport pentru luarea deciziei. cât şi pentru cei din domeniul informatic. BPM – Business Process Management. procesare analitică online a datelor (OLAP – On Line Analitical Processing).) va face posibilă o simbioză între cele două domenii. previzionări. Ce se înţelege prin o soluţie de tip Business Imtelligence? Business Intelligence este un concept generic care grupează sub aceeaşi umbrelă instrumente din domeniul afacerii şi al informaticii. sortarea datelor în vederea identificării de şabloane şi relaţii (data mining) etc.) şi din management (Business Process Reengineering. deci. De ce este utilă / necesară pentru o companie o soluţie de tip Business Intelligence? . utilizate în vederea transformării datelor în informaţii. Este necesar ca ei să facă o echipă comună care trebuie să-şi propună şi sa lupte pentru finalizarea cu succes a implementării. inteligenţa artificială. sisteme expert etc.intrebari de genul: ce inseamna? cum se poate realiza o implementare de succes? care este stadiul în România? va rămâne un subiect de actualitate?. raportări şi interogări. Business Performance Management etc. Domeniul este foarte dinamic şi. Este definiţia pe care o consider cea mai reprezentativă. ceea ce nu-i uşor şi nici la indemâna oricui. a informaţiilor în decizii şi a deciziilor în acţiuni.

deci. în acest caz. insistând mai mult asupra etapelor care ar trebui parcurse şi asupra a ceea ce nu trebuie facut: ►să realizezi o nouă abordare a infrastructurii informaţionale şi funcţionale (o structură virtuală) a unei companii – pornind de la abordarea ei ca afacere. Pentru a uşura identificarea unui răspuns. influentează decisiv rezultatele aplicării ei. O abordare fragmentată a lor nu este o soluţie de tip Business Intelligence. o componentă importantă a soluţiei de tip Business Intelligence. Se începe cu definirea datelor primare şi se pune accent pe obţinerea rapoartelor de ieşire. Este utilă şi necesară pentru a asigura obţinerea unui singur adevăr la nivelul afacerii etc. . Ce trebuie făcut pentru a realiza o implementare de succes a unei soluţii de tip Business Intelligence? Nu există reţete standard. eu cred că ea este utilă şi necesară pentru toate companiile medii şi mari din România care doresc să fie competitive şi după anul 2007. Dacă ne oprim la acest nivel. în continuare o să enumăr câteva din obiectivele urmărite. Nu s-a ajuns la modele general valabile. ceea ce facilitează o puternică integrare pe orizontală a proceselor şi. necesară şi după realizarea restructurării de fond pentru a asigura îmbunătăţirea continuă a performanţelor proprii.în funcţie de cerinţele de business.Este necesară pentru o companie care îşi doreşte o restructurare de fond. rezultatul maxim obţinut va fi cel de automatizarea activităţilor existente. Ea este utilă. ►să asiguri o abordare completă (end-to-end) a proceselor unei afaceri. În concluzie. Managementul proceselor poate fi. Este o etapă clasică din informatizarea unei companii. şi nu este vorba de Business Intelligence. în vederea asigurării supravieţuirii sau a obţinerii de avantaje competitive într-un mediu aflat în schimbare continuă. Instrumentele folosite în Business Intelligence sunt în curs de perfecţionare. cu risc minim şi eficienţă maximă. ►să realizezi trecerea de la o gândire orientată pe activităţi la una orientată pe procese (o grupare de resurse şi activităţi facută cu scopul de a realiza valoare pentru client).

în particular şi-au pus amprenta asupra . pe utilizarea tehnologiei OLAP şi pe noile metode de evaluare (şi de management): BSC (Balanced Score Card). trebuie ţinut cont de faptul că în prezent valoarea de piaţa a unei companii este dată în proporţie de peste 70% de activele intangibile.►să asiguri suportul informatic necesar pentru luarea deciziei la nivelul managementului operaţional.4/ 1milion produse şi creşterea calităţii) şi în alte domenii decât cel al proceselor. În al doilea rând. statistică şi inginerie pentru a îmbunătaţi performanţa proceselor.) la nivel de proiect. Se bazează pe combinarea de metodologii din business. realizarea de scenarii „ce se întâmplă dacă?“ necesare pentru previzionare şi perfecţionare. tardivă. scăderea variaţiilor şi menţinerea unei calităţi consistente pentru ieşirile proceselor. în general şi a Sistemelor Expert (SE ). în principiu. Utilizarea principiilor Six Sigma (reducerea defectelor la 3. Se pun la dispoziţie procese pentru: masurare şi monitorizare a performanţelor în timp real şi on line. ca de exemplu în cel al serviciilor. unitate organizatorică (cu statut juridic sau fară) sau la nivel de individ. Aceasta conduce la reducerea defectelor şi la îmbunătaţirea profitului. ►să asiguri suportul informatic necesar pentru luarea deciziei la nivelul managementului strategic. Această trecere este necesară. EVA (Economic Value Added) etc. cerere / comandă client. Se facilitează realizarea unei restructurări de fond a afacerii (de tip business process reengineering). materiale. ►să realizezi trecerea de la masurare clasică a performanţelor bazată pe evaluarea activelor tangibile la cele intangibile. Six Sigma. calităţii produselor şi a satisfacţiei clienţilor. umane etc. în primul rând. deoarece măsurarea numai pe criterii financiare este una nebalansată şi. Această trecere se bazează. uneori. manufacturării. UTILIZAREA SISTEMELOR INTELIGENTE ÎN DOMENIUL ECONOMIC Dezvoltările recente din domeniul Inteligenţei Artificiale (redat prin acronimul AI). prin faptul că se realizează o gestiune optimă a resurselor (financiare. afacerilor a condus la rezultate deosebite.

În economie. Ele permit extinderea ariei informaticii spre domenii greu de algoritmizat. multe companii folosind astăzi tehnologia sistemelor expert ca pe un avantaj strategic sau pentru creşterea valorii afacerilor. contabilitate–audit. subdomeniile aplicative sunt: finanţe. trebuie ca acesta să fie conceput pornind de la o bază de definiţii comună. Preocupările actuale sunt orientate. programul ESPRIT al UCEE fiind probabil cea mai mare sursă de finanţare a proiectelor de sisteme expert de până acum. învăţarea automată. Pentru ca un sistem să poată combina eficienţa şi posibilităţile de stocare a bazelor de date cu flexibilitatea şi funcţionalitatea specifică aplicaţiilor Inteligenţei Artificiale (AI). management. în principal. în care informaţiile sunt preponderent calitative. iar cu cât descompunerea avansează. conform precizării aceluiaşi autor. Cercetătorii europeni au fost şi sunt în continuare interesaţi de tehnologia sistemelor inteligente de sistemele hibride şi de tehnologiile cunoaşterii. etc. afaceri internaţionale. integrarea cu alte sisteme. relevanţa scade şi precizia creşte. marketing. are o relevanţă mare şi o precizie mică. utilizarea instrumentelor pentru achiziţia cunoaşterii.preocupărilor de modernizare a funcţiei financiar – contabile cu ajutorul tehnologiilor informatice avansate. asigurări şi managementul resurselor umane. ceea ce face ca aceasta să fie un mijloc important pentru dominarea complexităţii. pe care o ia din practica rezolvării problemelor. spre construirea de baze de cunoştinţe. comerţ electronic. . Tranzacţiile economice reprezintă infrastructura pe baza căreia sunt construite toate aplicaţiile de prelucrare automată a datelor. producţie. Se ştie din teoria sistemelor că un sistem descompus într-un număr mic de subsisteme. Prelucrarea algoritmică se caracterizează printr-o precizie mare iar SE printr-o relevanţă mare. Această bază este formată din metodele de reprezentare a cunoaşterii (concept specific inteligenţei artificiale) şi metodele de modelare semantică a datelor (concept specific bazelor de date). Sistemele Expert de asistare a deciziei pot oferi soluţii mai productive decât programele algoritmice în situaţiile în care cerinţele informaţiile sunt preponderent calitative.

O clasă specială de sisteme informatice. un sistem informatic de asistare a deciziei(SIAD) poate fi definit ca un sistem interactiv şi flexibil care are drept obiectiv asistarea managerului în adoptarea unei hotărâri atunci când reprezentarea unei probleme organizaţionale nu poate fi complet formalizată prin algoritmi. Din punct de vedere operaţional.referat.ro/ cel mai tare site cu referate .Sistemele expert pot fi folosite de sine stătător sau pot fi integrate în alte sisteme informatice în funcţie de necesităţi. în care sistemele expert pot fi integrate mai uşor din punct de vedere funcţional sunt sistemele interactive de asistare a deciziilor (SIAD). Powered by http://www.