Consiliul Judeţean Constanţa Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Serviciul Management de Caz pentru Copil

Procedura operaţională privind Voluntariatul Cod P.O. SMC-05

Ediţia I Nr.de exemplare -II Revizia - 0 Nr. de exemplare -0 Pagina 1 din 10 Exemplarul nr. I

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND privind
VOLUNTARIATUL

COD: PO SMC-05

1

Cod: P.O- SMC-05, Ed. I, Rev.

...O.2012 19. 2... SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII OPERAŢIONALE.C.2012 2.0 evidenţă 1 Serviciul Management de Caz pentru Copil 2 Asistent social responsabil 19.3 Elaborat Verificat Avizat Aprobat Şandru Gabriela Anca Ghiţulescu Simona Neli Constantinescu Mihaela Ristea Petre Dinică Asistent social Şef Serviciu Şef Birou Director gen... primirii e 0 1 2 3 4 5 6 Semnă tura 7 3. A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE.0 1. I 1..1 2. Componenta Modalitatea aplică prevederile revizia în revizuită reviziei ediţiei sau reviziei cadrul ediţiei ediţiei 0 1 2 3 4 2..P.0 Nr..P.O.02. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA... VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI SAU. ..G.2012 19..C. I..2012 Cod: P.0 2.02. SMC-05 Ediţia I Nr.2012 - 3...2 ..SMC-05.... - - 19. D.A... Adj. Constanţa Director general D..2012 19. Nume şi Scopul Exemplar Data Serviciul Funcţia prenum difuzării nr.G.02.. Elemente privind responsabilii/ operaţiunea 0 1 Numele şi prenumele 2 Funcţia 3 Data 4 Semnătu ra 5 1. Constanţa 19..1 1. Ediţia I Revizia 1 Revizia 2 Revizia.02.. DUPĂ CAZ.. Ed.S..A.Consiliul Judeţean Constanţa Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Serviciul Management de Caz pentru Copil Procedura operaţională privind Voluntariatul Cod P. de exemplare -0 Pagina 2 din 10 Exemplarul nr.LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA SAU.n. REVIZIA DIN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE. .de exemplare -II Revizia .02. DUPĂ CAZ. .2 1..02. Rev... după caz.n Ediţia a II-a Revizia 1 . Data de la care se Ediţia sau..S.

dosarele se arhivează 4. a persoanei denumite voluntar. Această procedură stabileşte modul în care se desfăşoară procesul de selecţie.G. 4.0 Nr.SMC-05. Voluntariatul în cadrul Serviciului Management pentru Copil.S. reprezintă participarea benevolă la oferirea de servicii.2 aplicare 2 3. .C Constanţa Mihaela Ristea 19.P.A.0.C Constanţa 3.S. din propria iniţiativă.2012 Cabinet Director Gereral Diredtor D. Această acţiune se desfăşoară pe baza contractului de voluntariat. Rev.A.S. Ed. D. de exemplare -0 Pagina 3 din 10 Exemplarul nr. în temeiul căruia voluntarul se obligă să presteze activităţi fără a obţine vreo recompensă financiară.A.1 informare 1 Director General Adj.P.O.de exemplare -II Revizia . I Cabinet Director General Adj.C General Constanţa D. SMC-05 Ediţia I Nr. cunoştiinţe şi abilităţi sau la prestarea unor activităţi în domeniul instituţiei gazde.G.. I. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE. Prin parcurgerea acestei proceduri operaţionale se asigură derularea corectă a următoarelor demersuri: • Selecţia • Orientarea • Supervizarea voluntarilor cât şi existenţa la dosarul de voluntariat a documentelor necesare începerii activităţii de voluntariat.S.Consiliul Judeţean Constanţa Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Serviciul Management de Caz pentru Copil Procedura operaţională privind Voluntariatul Cod P. 3 Cod: P. orientare şi coordonare a voluntarilor în cadrul Serviciului Management de Caz pentru Copil.O. D.G.C Serviciul Management de Caz pentru Copil Serviciul Management de Caz pentru Copil Specialişti SMCC Petre Dinică 3.P.G.3 arhivare 1 Asistent social responsabil După încheierea activităţii de voluntariat.A..02.P.

de exemplare -0 Pagina 4 din 10 Exemplarul nr. • Legea nr.Consiliul Judeţean Constanţa Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Serviciul Management de Caz pentru Copil Procedura operaţională privind Voluntariatul Cod P.P. . Biroul Alternative de Tip Familial.. Orizont” Adăpostul de zi şi de Noapte pentru Copiii Străzii Biroul Alternative de Tip Familial CMM CZCA 6.1. centrele de plasament.G. Cristina” Complexul de Servicii Comunitare .2..87 . Ed.. subordonate D. • Convenţia Europeană privind Drepturile Omului (CEDO). subordonate D.A.21/06/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.0 Nr. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII PROCEDURALE 6. 1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului.Micul Rotterdam” Centrul de Plasament .S. 4. Prezenta centrelor de Constanţa: • • • • • • • • • • • P..03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc copiii.SMC-05.S. 5. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 4 Cod: P..O..P. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial • Lege nr. Sprijină organismele abilitate în acţiuni de control.Antonio” Centrul de Plasament . • Lege nr. complexele de servicii comunitare. Beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate sunt SMCC.G.de exemplare -II Revizia .O. Rev.18 . complexelor de servicii comunitare. I. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAŢIONALE.3.O. Reglementări Internaţionale • Lege nr. Sparta Rotterdam” Complexul de Servicii Comunitare . inclusiv în situaţia unor fluctuaţii repetate a personalului. se aplică activităţii Serviciului Management de Caz pentru Copil precum şi plasament. Centrul de Plasament .27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului. Legislaţia secundară: • Hotarâre nr.C.0.2. adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003 6. • Hotarâre nr. I 4. 4. 272 .A. Asigurarea continuităţii activităţii.Delfinul” Agigea Complexul de Servicii Comunitare.1. Legislaţie primară : • Ordin nr..1.C Constanţa. SMC-05 Ediţia I Nr. 195/2001 privind reglementarea activităţii de voluntariat 6. 5.Ovidiu” Centrul de Plasament . iar pe directorul general în luarea deciziei.

P. Procedura voluntariatului Definiţia şi/sau.O. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial a copilului cu dizabilităţi Ordin nr. Rev. a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii. Ap. 8. Contractul de voluntariat Coordonator(persoana responsabilă de voluntari) 7.SMC-05. 6. 13.S. 2. E. a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi.0 Nr. V.O. 3.Consiliul Judeţean Constanţa Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Serviciul Management de Caz pentru Copil Procedura operaţională privind Voluntariatul Cod P. 2. I.3. Convenţia încheiată între voluntar şi instituţia gazdă.M. S.C.C Constanţa • Regulament intern S. D. 10.I.C Constanţa Specialistul responsabil de monitorizarea activităţii voluntarului.C • Metodologie de organizare şi funcţionare S. 3. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial 6.G.A. 5.G.P. 7. P.A.O.C. 24/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind centrele de zi Ordin nr.de exemplare -II Revizia . în scris. R. 11. Definiţii ale termenilor Nr. Termenul Crt.P. dacă este cazul.A. Abrevierea Crt. 9.J.F.G.O. C.P. D.M.S.C. C. Termenul abreviat Procedura operaţională Elaborare Verificare Aprobare Aplicare Arhivare Consiliul Judeţean Constanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Comisia pentru Protectia Copilului Centrul de Plasament Regulament de ordine interioara Metodologie de organizare si funcţionare Standarde minime obligatorii Serviciul management de caz pentru copil 5 Cod: P. Legislaţie terţiară(alte documente. SMC-05 Ediţia I Nr. cu privire la aspectul procesual. Abrevieri ale termenilor Nr. I • • • • Ordin nr.M.1.C. 25/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi Ordin nr. de exemplare -0 Pagina 5 din 10 Exemplarul nr.O. . inclusiv reglementări interne ale entităţii publice): • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al D. Ed.M. 16 C. 1. 12. 7. A. 4. M. actul care defineşte termenul Prezentarea formalizata.0.C 7.C.P. S.S. Ah. 1.C.O. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA OPERAŢIONALĂ.C.

O.SMC-05. (1).A. Rev. -asigurarea de către beneficiarul voluntariatului a desfăşurării activităţilor în condiţiile legale de protectie a muncii.A. orientarea. în condiţii de libertate contractuală a părţilor implicate.P. Acte necesare deşfăşurării activităţii de voluntariat: • Cerere tip • Copie după actele de identitate şi stare civilă • Adeverinţă medicală • Copie acte studii • Fişă de examinare psihologică • Cazier. De menţionat ar fi faptul că etapele iniţiale (selecţie şi orientare.O. Drepturile voluntarului: -participă activ la derularea programului în considerarea căruia a încheiat contractul de voluntariat. 6 Cod: P.de exemplare -II Revizia . . indiferent de centru/ CSC.S. I. Scopul procedurii de lucru cu voluntarii este de a asigura direcţionarea eforturilor voluntarilor în activităţi specifice. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE. SMC-05 Ediţia I Nr.G.0. Ed.P.G. Voluntariatul se desfasoară pe baza unui contract încheiat în formă scrisă. 8. • să respecte alte obligaţii care decurg din contractul de voluntariat.dreptul la securitate şi sănătate în desfăşurarea activităţii de voluntariat. .G.C Constanţa.S. egalitate de şanse şi de tratament. • să respecte programul de lucru prevăzut în contract • să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat. -eliberarea de către beneficiarul voluntariatului a unei adeverinţe care să ateste durata prestării activităţii. • CurriculumVitae. de exemplare -0 Pagina 6 din 10 Exemplarul nr. care se deşfăşoară pe termen scurt sau lung. unde se va desfăşura activitatea acestuia. Etapele de parcurs în managementul coordonarea voluntarilor sunt: selecţia. Contractul de voluntariat urmează să cuprindă cel putin următoarele obligaţii ale voluntarului: • să îndeplinească atribuţiile ce îi revin conform fişei postului. • se subordonează şefului centrului/ complexului şi personalului desemnat de acesta. fără remunerare. monitorizarea (supervizarea). Procedura are rol de ghidare a voluntarilor în interiorul D. -dreptul la respect. • Contract de voluntariat încheiat după completarea dosarului de voluntariat cu toate documentele.A. Generalităţi Voluntariatul reprezintă activitatea benevolă de oferire de servicii a unei persoane denumită voluntar .C Constanţa.P. • să ocrotească bunurile pe care le foloseşte în cadrul activităţii de voluntariat. în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective. între voluntar şi D.Consiliul Judeţean Constanţa Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Serviciul Management de Caz pentru Copil Procedura operaţională privind Voluntariatul Cod P. Contractul de voluntariat se încheie între voluntar şi D.0 Nr. I 8.S.C Constanţa.

A. Contract de voluntariat încheiat după completarea dosarului de voluntariat cu toate documentele.de exemplare -II Revizia . copie acte studii.O.A. 8.P.G.P. Ca urmare a solicitării acestuia are loc informarea voluntarului cu privire la actele necesare întocmirii dosarului de voluntariat. cazier. • contract de voluntariat care prevede drepturile şi obligaţiile voluntarului în relaţia cu DGASPC/ Serviciul Management de Caz pentru Copil. de exemplare -0 Pagina 7 din 10 Exemplarul nr. • evidenţa faptelor penale-cazier. anume: cerere tip.SMC-05. Documente utilizate (1). fişă de examinare psihologică. Circuitul documentelor: Director Gen. sau de un alt angajat sau voluntar cu rol de lider. Director General D. SMC-05 Ediţia I Nr..Consiliul Judeţean Constanţa Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Serviciul Management de Caz pentru Copil Procedura operaţională privind Voluntariatul Cod P.C. motivaţia.P.S. I.G. CurriculumVitae.C Constanţa Cerere voluntar Secretariat C.Serviciul Management de Caz pentru Copil. adeverinţă medicală.2. • evaluare psihologică efectuată la un cabinet psihologic avizat. programul disponibil.G.Adj. Ed.C Constanţa.0 Nr. Selecţia voluntarilor se realizează la nivelul Serviciului Management de Caz pentru Copil. 8.1. . I inc1usiv întocmirea dosarelor de voluntariat) se realizeaza la D. Conţinutul şi rolul documentelor : • formular tip în care cel care solicită să devină voluntar îşi prezintă datele personale. 7 Cod: P.S. Lista şi provenienţa documentelor • • • • • • • • Cerere tip Copie după actele de identitate şi stare civilă Adeverinţă medicală Copie acte studii Fişă de examinare psihologică Cazier.C. curriculum vitae şi contract de voluntariat. copii dupa actele de identitate/stare civilă. În prezent voluntarii se adresează D. depunând o cerere tip pentru desfăşurarea activităţii de voluntariat. Monitorizarea. activităţile pe care doreşte să le desfăşoare ca voluntar.O.A. Rev. • copie acte de identitate/ copii după acte studii • adeverinţă medicală eleiberată de medicul de familie din care să reiasă că nu suferă de boli infecto-contagioase sau psihice.S. DGASPC Constanţa . (2). supervizarea voluntarilor se realizeaza de către coordonatorul de voluntari din centru/ serviciu.P.

4. semnarea contractului de voluntariat 3.3.A. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor Voluntar S.G. SMC-05 Ediţia I Nr.C. hârtie A4.C. telefon. (2).C. Rev. Ed. Mod de lucru (1). scaune. materiale informatice.M.C Coordonator voluntari (persoană responsabilă voluntari) Specialiştii din cadrul S. Resurse necesare (1). verificarea activităţii desfăşurate de voluntari 7. I S.O.S. selectarea voluntarilor 4. Planificarea operaţiunilor : • potenţialii voluntari se adresează direct DGASPC Constanţa • selecţia voluntarilor se realizează la S.M.C Şef Serviciu Coordonator voluntari Contactare voluntar Acte necesare.C. rechizite.M.SMC-05.C.Consiliul Judeţean Constanţa Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Serviciul Management de Caz pentru Copil Procedura operaţională privind Voluntariatul Cod P. 8. informarea voluntarilor cu privire la actele necesare întocmirii dosarului 5.M.C. Resurse materiale: birouri. contract de voluntariat Director general D. orientare spre locul unde se va efectua voluntariatul (se prezintă categoria de beneficiari cu care va lucra. xerox. elaborare cerere tip 2. imprimantă. I. . de exemplare -0 Pagina 8 din 10 Exemplarul nr.C Constanţa 8. se atrage atenţia voluntarului asupra responsabilităţii de a menţine confidenţiale toate informaţiile la care sunt expuşi în timpul desfăşurării activităţii. calculatoare personale.C 1.M. posibilitati de stocare a informatiilor.0 Nr. Resurse umane: echipa de specialişti din cadrul S.P. 6. participă la îndrumarea activităţii voluntarilor 8 Cod: P.C • voluntarii sunt informaţi cu privire la documentele necesare derulării activităţii de voluntariat • monitorizarea/ supervizarea voluntarilor (2).de exemplare -II Revizia .O.

C. Nr. de exemplare -0 Pagina 9 din 10 Exemplarul nr.de exemplare -II Revizia . V 10. ÎNREGISTRĂRI.C Loc 6 Dosarul voluntarului Dosarul voluntarului Perioadă 7 permanent Nr.SMC-05. 1 S. Persoană Director responsabilă Nr. anexă 0 1. Compartimentul (postul) / Sef Gen adj.C permanent Numărul componentei în cadrul procedurii operaţionale 1. Ap. după caz.M. Rev. CUPRINS 2.C.M. după caz.. Voluntar voluntari Crt.P. 2. Ed.S.RESPONSABILITĂŢI ŞI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII. revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale Scopul procedurii operaţionale 9 Pagina 2 2 2 3 Cod: P.Consiliul Judeţean Constanţa Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Serviciul Management de Caz pentru Copil Procedura operaţională privind Voluntariatul Cod P.C. a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau. 3. . ARHIVĂRI. SMC-05 Ediţia I Nr.A.G. I. 4. Denumire document 1 Cerere de tip voluntariat Contractul de voluntariat Elaborat 2 Aprobă 3 Specialişti în Conducerea asistenţă D. de exem plare 4 1 Arhivare Difuzare 5 S. Acţiunea (operaţiunea) Serviciu Director General 0 1 2 3 4 1 Completarea cererii tip E V A Completarea contractul de 2 voluntariat E V A Eliberarea adeverinţei de 3 voluntariat E V A Monitorizarea activităţii 4 voluntarului Ap.O.O. socială Constanţa Legea 195/ 2001 Guvernul României 11. Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Coperta Lista responsabililor cu elaborarea. verificarea şi aprobarea ediţiei sau. ANEXE. I 9.0 Nr.

9.de exemplare -II Revizia . I.Consiliul Judeţean Constanţa Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Serviciul Management de Caz pentru Copil Procedura operaţională privind Voluntariatul Cod P.O. 7. Ed. Rev. de exemplare -0 Pagina 10 din 10 Exemplarul nr. SMC-05 Ediţia I Nr.0 Nr. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale Documentele de referinţă (reglementari) aplicabile activitatii procedurate Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională Descrierea procedurii operaţionale Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii Anexe.O. înregistrări. I 5. 10.SMC-05. 8. . 11. arhivări Cuprins 4 4 5 6 9 9 9 10 Cod: P. 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful