You are on page 1of 5

Gdynia, 28 marca 2011 roku

Szanowni Pastwo, W imieniu wasnym i organizatorw Konkursu 6 Baltic Sea Wonders, funkcjonujcego w ramach Programu Interreg IV B, Heritage Tourism for Increased BSR Identity, Agora 2.0, ktrego liderem jest Uniwersytet w Greifswaldzie, Niemcy (Prof. W. Steingrube), a polskim partnerem odpowiedzialnym za prowadzenie konkursu jest Krajowa Fundacja Kultury Przedsibiorczoci w Gdyni , ktr reprezentuj i uprzejmie chciabym prosi o pomoc w upowszechnieniu informacji o konkursie. Konkurs jest prowadzony w ramach projektu, ktrego celem jest promocja potencjaw dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Regionu Morza Batyckiego, czyli obiektw historycznych, centrw miast, miejsc cennych przyrodniczo i innych tzw. Potencjaw Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego, ktre stanowi podstaw rozwoju zrwnowaonej turystyki w regionie Morza Batyckiego. Czynnik ten powinien rwnie prowadzi do aktywizacji ekonomicznej tego regionu. W zaczniku przesyamy list 65 nominacji, ktre zostay zgoszone przez 25 partnerw projektu Agora 2.0 (wadze samorzdowe, orodki akademickie, organizacje zajmujce si rozwojem turystyki i promocj przedsibiorczoci). Gosowanie w ramach konkursu posiada form internetow i odbywa si przez stron http://www.6-bsr-wonders.net/. Opisy nominowanych atrakcji zawarte s na w/w stronie internetowej. Udzia w konkursie dofinansowanym ze rodkw Unii Europejskiej jest bezpatny i ma na celu promocj potencjaw turystycznych Regionu Morza Batyckiego. Naszym celem jest zainteresowanie konkursem jak najszerszej spoecznoci lokalnej, dlatego uprzejmie prosimy o: 1) Upowszechnienie informacji o konkursie poprzez lokalne media, szkoy, Internet etc. 2) Zamieszczenie na stronie internetowej urzdu miasta lub gminy linku http://www.6-bsr-wonders.net/ oraz informacji zachcajcej do gosowania w ramach konkursu 6 Cudw Batyku na rzecz poparcia lokalnej kandydatury. 3) Dowolne i kreatywne dziaania na rzecz popularyzacji uczestnictwa w gosowaniu na rzecz polskich i batyckich potencjaw dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Udzia w konkursie posiada wydwik patriotyczny i oparty na solidarnoci europejskiej. Ksztatuje on wartociowe postawy yciowe budujc zainteresowanie przyrodniczym i kulturowym dziedzictwem Morza Batyckiego i polskiego wybrzea. Promocja uczestnictwa w konkursie moe rwnie wpywa na wzrost zainteresowania turystw polskimi i europejskimi obiektami dziedzictwa oraz korzystnie wpywa na rozwj turystyki zrwnowaonej i gospodarki turystycznej. W przypadku jakichkolwiek pyta prosimy o kontakt z Przemysawem Kulawczukiem 501 299 781, Andrzejem Poszewieckim 607 920 887 lub Ew Rodziewicz 510 233 366 z Biura Konkursu 6 Cudw Batyku w Polsce.

eu.baltic.net

Part-financed by the European Union European Fund for Regional Development

Biuro Konkursu 6 Cudw Batyku: Krajowa Fundacja Kultury Przedsibiorczoci, 81-603 Gdynia, ul. J. Kamrowskiego 3a lok. 5 Tel. 58 661 92 52 (50), fax: 58 661 90 70; pkl@post.pl

Liczc na Pastwa wkad dla upowszechnienia tej idei z gry dzikuj z powaaniem:

Dr hab. Profesor Uniwersytetu Gdaskiego Przemysaw Kulawczuk Polski Koordynator Konkursu 6 Cudw Batyku Tel. 501 299 781, 58 661 92 52 (50), fax: 58 661 90 70

eu.baltic.net

Part-financed by the European Union European Fund for Regional Development

Biuro Konkursu 6 Cudw Batyku: Krajowa Fundacja Kultury Przedsibiorczoci, 81-603 Gdynia, ul. J. Kamrowskiego 3a lok. 5 Tel. 58 661 92 52 (50), fax: 58 661 90 70; pkl@post.pl

Zacznik Nr 1 Nominacje do konkursu


NOMINATIONS FOR 6 BALTIC SEA WONDERS CONTEST
No Country City or locality The name of attrction - Heritage property Categor y Subcategor y

1 Finland 2 Finland 3 Finland 4 Finland 5 Finland 6 Finland 7 Russia 8 Russia 9 Russia 10 Russia 11 Russia 12 Lithuania 13 Lith/Rus 14 Lithuania 15 Lithuania 16 Latvia 17 Latvia 18 Estonia 19 Estonia 20 Estonia 21 Estonia 22 Estonia

Helsinki

Suomenlinna - sea fortress

N C C N C C C C C C N C N C C C N C N C C N

IS MS MS LB MS MS AR AR MS MS LB AR LB MS MS AR NP AR EH MS TH NP

FINLAND

Sammallahdenmk Bronze Age Burial Site of i Sammallahdenmki Hameen linna Koli Turku Turku St.Petersburg Republic of Karelia Kronstad Viborg Curonian Spit Vilnius Neringa Trakai Siauliai Riga Jrmala Tallinn Saaremaa Island Saaremaa Island coastline Viljandi the only medieval brick castle in Northern Europe national park and cultural national landscape Cathedral Castle Historic monuments and town Kizhi Pogost - two churches and bell tower Military base on the island Castle National park Kurshskaya kosa Vilnius Old Town Curonian Lagoon & Curonian Spit Trakai Castle - the only gothic European castle build on water Hill of Crosses Old Town - Vecrga Kemeri national park and wooden made trails Old Town Kaali meteorite crater and National Park Kuressaare Castle Lighthouses of Hiiumaa Soomaa National Park Narva Fortress (Narva Castle, Ivangorod Fortress and Narva Bastions) Estonian songs festival Island Kihnu St. John's Church Cracow's Historic Centre Wieliczka Salt Mine Biaowieza Wild Forest /Beloveshskaya Pushccha Old City of Zamo Castle of the Teutonic Order in Malbork Medieval Town of Toru Gdansk - Town of Memory and Freedom

RUSSIA

LITHUANI A

LATVIA

ESTONIA

23 Estonia 24 Estonia 25 Estonia 26 Estonia 27 Poland 28 Poland 29 Pol/Belarus 30 Poland 31 Poland 32 Poland 33 Poland

Narva Tallin Island Kihnu Tartu Cracow Wieliczka Bialowiea Zamo Malbork Toru Gdansk

C C N C C C N C C C C

MS CU IS MS AR MS NP AR MS AR AR
Part-financed by the European Union European Fund for Regional Development

POLAND

eu.baltic.net

Biuro Konkursu 6 Cudw Batyku: Krajowa Fundacja Kultury Przedsibiorczoci, 81-603 Gdynia, ul. J. Kamrowskiego 3a lok. 5 Tel. 58 661 92 52 (50), fax: 58 661 90 70; pkl@post.pl

34 Poland 35 Poland 36 Poland

Mazuria Sopot Leba

Mazuria land of 4,000 bright blue lakes Sopot pier and waterfront Dunes in the Slovinski NP. Vikings and Slavs Historical Reconstruction in the neighbourhood of Wolin NP Industrial heritage and recreational activity Rock Carvings in Tanum Wasa Museum Gta Canal Industraial Heritage with Cruise Ships Skokloster Castle and Church Medieval Festival in Gottland (Visby Feast) Sarek National Park Runic Stones and Church Roskilde Cathedral Kronborg Castle Madsebakke - Stone Carvings and Round Churches Vikings Museum Raabjerg Mile (Rbjerg Mile) wandering dune Historic centers of Stralsund and Wismar Berlin Wall Kiel Week (Kielerwoche) Schwerin Castle Hansa Sail White Cliffs Rgen and Mon (DK) Museum Historisch-Technisches Informationszentrum Bad Doberan Monastery Socialist Realism in Architecture Belarusian Bogs ("Lungs of Europe") Senat square, early 19th centuary Gulf of Bothnia High Coast / Kvarken Oland island Agricultural landscape Hanseatic City of Lubeck Important viking trading setlement

N C N

LB WH LB

37 Poland 38 Poland 39 Sweden 40 Sweden 41 Sweden 42 Sweden 43 Sweden 44 Sweden 45 Denmark 46 Denmark 47 Denmark 48 Denmark 49 Denmark 50 Denmark 51 Germany 52 Germany 53 Germany 54 Germany 55 Germany Germany/D 56 K 57 Germany 58 Germany 59 Belarus Bel &9 60 count. 61 Finland 62 Swed/Fin 63 Sweden 64 Germany 65 Germany

Wolin Elblag Canal Float Tanumshede Stockholm Stockholm Skokloster Visby Norrbotten County Jelling Mounds Roskilde Helsingr Bornholm Roskilde North Jutland Stralsund-Wismar Berlin Kiel Schwerin. Rostock Rgen/Mon (DK) Peenemnde Bad Doberan Minsk Turau Helsinki Coastal regions Oland Lubeck Haithabu

C C C C C C C N C C C C C N C C C C C N C C C N C N N C C

CU TH CU AC WH MS CU NP MS MS MS MS AC LB AR MS CU MS CU NP TH AR AR EH AR LB LB AR MS Additional Additional Additional Additional Additional BELARUS DENMARK

eu.baltic.net

Part-financed by the European Union European Fund for Regional Development

Biuro Konkursu 6 Cudw Batyku: Krajowa Fundacja Kultury Przedsibiorczoci, 81-603 Gdynia, ul. J. Kamrowskiego 3a lok. 5 Tel. 58 661 92 52 (50), fax: 58 661 90 70; pkl@post.pl

Zacznik Nr 2. Kategorie obiektw dziedzictwa


Table 1. The classification of Baltic Sea Region Heritage Properties
Baltic Sea Region Cultural Heritage Properties Monuments and sites : MS 1) architectural works, works of monumental sculpture and painting, elements or structures of an archaeological nature, inscriptions, cave dwellings and combinations of features, which are of outstanding BSR value from the point of view of history, art or science; 2) works of man or the combined works of nature and of man, and areas including archaeological sites which are of outstanding BSR value from the historical, aesthetic, ethnological or anthropological points of view. Architectural complexes: AR groups of separate or connected buildings which, because of their architecture, their homogeneity or their place in the landscape, are of outstanding BSR value from the point of view of history, art or science; Waterfronts and traditional harbor areas WH Places that connect sea, land and marine life, that maintain exceptional traditional shape, preserve and revitalize functions and activities connected with fishery, or sea travel, or sea culture, or of naval or nautical significance, or of coastal history with outstanding condition and social climate. Also, places that maintain exceptional shape where marine constructions and buildings are or were used in life activities. Cultural heritage events and sites CU Events of different cultural character that represent important cultural values (music, art, literature etc.), or reconstructions that refer to important historical events, old life in the reliable form, or include activities that preserve traditions of the Baltic Sea Nations. Also sites where those activities are performed, that maintain exceptional shape. Art and Craft Collections AC Places with exceptional collections of art objects or craft exhibitions, that have significant impact on cultural identity of BSR, important for cultural development, education and for Nations and Ethnic Groups on the Baltic Sea. Technical heritage TH Objects, constructions, installations and other technical appliances that represent significant technological achievements and inventions of Baltic Sea Nations, that are maintained in the exceptional condition. Baltic Sea Region Natural Heritage Properties Earth history natural evidence and natural phenomena: EH Sites nominated should therefore: 1) be outstanding examples representing major stages of earths history, including the record of life, significant ongoing geological processes in the development of landforms, or significant geomorphic or physiographic features; 2) contain superlative natural phenomena (); Wildlife WL Sites nominated should therefore: - be outstanding examples representing significant ongoing ecological and biological processes in the evolution and development of terrestrial, fresh water, coastal and marine communities of animals Plant life PL Sites nominated should therefore: - be outstanding examples representing significant ongoing ecological and biological processes in the evolution and development of terrestrial, fresh water, coastal and marine communities of plants;

Landscape beauty LB Sites nominated should therefore: - contain areas of exceptional natural beauty and aesthetic importance;

National parks and other protected areas NP Should contain the most important and significant natural habitats for in-situ conservation of biological diversity, including those containing threatened species of outstanding universal value from the point of view of science or conservation Islands IS Islands that represent the exceptional connection of sea and land ecosystems with significant impact of the sea on land, may include endemic species of animals and plants, with undamaged condition and natural beauty.

Source: Agora 2.0 Project findings and adaptation of categories of UNESCO World Heritage Properties

eu.baltic.net

Part-financed by the European Union European Fund for Regional Development

Biuro Konkursu 6 Cudw Batyku: Krajowa Fundacja Kultury Przedsibiorczoci, 81-603 Gdynia, ul. J. Kamrowskiego 3a lok. 5 Tel. 58 661 92 52 (50), fax: 58 661 90 70; pkl@post.pl