Muzik Muzik ialah bunyi yang diterima oleh individu dan adalah berbeza bergantung kepada sejarah, lokasi

, budaya dan citarasa seseorang. Definisi sebenar muzik juga berbeza, iaitu bunyi yang dikira sedap didengar oleh pendengarnya dan apa-apa bunyi yang dihasilkan secara sengaja oleh seseorang atau kumpulan. Walaupun muzik adalah sejenis fenomena intuisi, untuk mencipta, memperbaiki dan mempersembahkannya adalah suatu seni. Mendengar muzik pula adalah sejenis hiburan manakala mempelajari dan memahaminya adalah sejenis bidang atau disiplin. Muzik adalah sebuah fenomena yang sangat unik yang boleh dibunyikan dengan beberapa gabungan alat muzik.

Eksplorasi Muzik   Terdapat tujuh unsur yang dikatogerikan dalam eksplorasi muzik. Antaranya ialah: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Melodi Irama Harmoni Warna ton Tekstur Bentuk Ekspresi

Melodi Melodi merupakan salah satu asas dalam elemen muzik. Not dibunyikan dengan pic dan tempoh tertentu. Dengan menyambungkan not-not dalam satu siri, satu demi satu, melodi akan terhasil. Melodi ialah not-not yang dapat menarik perhatian pendengar untuk mendengar. Melodi adalah turutan pic yang disusun sama ada secara menaik, menurun atau mendatar. Susunan pic ini terdiri daripada bunyi panjang atau pendek yang membentuk irama melodi yang berkontur. Melodi berubah apabila pic dan not diubah. Dalam muzik, melodi juga alunan, suara, atau baris merupakan siri turutan yang menghidupkan keharmonian kod. Walau bagaimanapun, turutan tersebut haruslah berubah dan kelihatan sebagai satu entiti yang dipanggil melodi. Secara khususnya, ia merangkumi corak perubahan nada dan tempoh, manakala secara umumnya ia merangkumi sebarang corak perubahan peristiwa dan mutu. Melodi boleh dikatakan hasil yang terdapatnya perhubungan corak yang berubah mengikut masa. Perubahan adalah perlu bagi "difahami sebagai terhubung atau tak terhubung." Melodi sering mengandungi satu atau lebih frasa muzik, motif dan sering diulangi dalam lagu atau pelbagai bentuk lain. Melodi juga boleh diterangkan dengan dengan pergerakan melodi atau nada atau selang antara nada, jurang nada, ketegangan dan pelepasan, sambungan dan koheren, kadens, dan bentuk.

Contohnya. Renj suara (sounding range) merupakan pic yang dihasilkan oleh instrumen. pic pada “ra” adalah lebih tinggi daripada pic pada “ne” Solfa: do re mi fah soh lah ti do‟ re‟. . Turun dan naik ton menentukan pic. Renj muzik juga dikenali sebagai jarak antara not terendah dan tertinggi. Terma-terma seperti renj suara (sounding range). manakala penyanyi lelaki dikatogeri kepada tenor dan bass. Dalam kumpulan koir. (a) Renj Dalam muzik. renj alat muzik ialah pic terendah dan pic tertinggi yang boleh dibunyikan. langkah penuh atau pun melompat. para penyanyi koir dikatogeri kepada kumpulan tertentu berdasarkan renj suara mereka. semasa menyanyi kan lagu Negaraku. Renj tempoh (duration range) ialah perbezaan antara irama terpendek dan irama terpanjang. Renj dinamik (dynamic range) ialah perbezaan antara suara yang paling kecil dan suara yang paling besar sesuatu instrumen. sederhana atau tinggi. manakala renj tulisan (written range) merujuk kepada not-not yang dituliskan dalam helaian muzik. mengikut langkah seperti anak tangga. Ini telah menghasilkan bentuk garisan melodi.i. Bagi suara nyanian. renj tempoh (duration range) dan renj dinamik (dynamic range) mempunyai makna yang sama. Penyanyi perempuan dibahagikan kepada soprano dan alto. pic akan menaik. alto. Semasa melodi dimainkan. tenor dan bass. Pic Pic adalah bunyi yang rendah. mungkin separuh langkah. menurun atau mendatar. Melodi yang terdiri daripada pic yang sama membosankan pendengar. renj tulisan (written range). Berikut merupakan renj-renj suara soprano. Pergerakan ton boleh berulang ke atas atau ke bawah. pic terendah dan pic tertinggi adalah dikenali sebagai renj vokal.

Soprano Dari C tengah (C4) hingga ke A tinggi (A5) Alto Dari G3 (not G di bawah C tengah ) hingga ke F5 (F di oktaf kedua . di atas C tengah) Tenor Dari C3 (C yang terletak satu oktaf di bawah C tengah) hingga ke A4 (A di atas G tengah) Bass Dari E2(E yang terletak dua oktaf di bawah C Tengah) hingga ke E di atas C tengah. .

.(b) Tessitura Dalam muzik. tessitura bagi lagu Chan Mali Chan ialah not G kerana terdapat sebanyak 26 not G dalam skor tersebut dan bilangan tersebut merupakan bilangan not yang paling banyak. tessitura merujuk kepada renj yang boleh diterima dan paling selesa dinyanyi oleh seseorang penyanyi atau insrtumen. Tessitura juda boleh didefinisikan sebagai pic renj yang paling kerap muncul dalam sesuatu skor muzik. atau renj yang membolehkan suara tersebut dikeluarkan dengan keadaan yang paling baik. Contohnya.

m2 Major kedua. P5 Minor keenam. Contohnya. Major M2 M3 * P4 P5 M6 M7 * Oktaf Do Minor Re m2 * Mi m3 Fa P4 So P5 * So La m6 Ti m7 Do Oktaf Do Re Mi Fa * = semiton La Ti Do Jenis jeda Unison Minor kedua. M2 Minor ketiga. sejelas seperti mendengar not tersebut satu demi satu. m3 Major ketiga. Dua-dua not ini menjadi satu apabila dimainkan bersama. suara tersebut dikatakan ialah Unison. P8 Bilangan semiton 0 semiton 1 semiton 2 semiton 3 semiton 4 semiton 5 semiton 7 semiton 8 semiton 9 semiton 10 semiton 11 semiton 12 semiton . Kombinasi suara ini ialah jeda. Apabila not yang sama dimainkan serentak oleh ledih daripada satu suara atau instrumen. pendengar dapat mendengar not tersebut dengan serentak. tetapi identiti not tersebut tidak hilang. m7 Major ketujuh. Contohnya. P4 Perfek kelima. M7 Oktaf. M3 Perfek keempat. M6 Minor ketujuh. m6 Major keenam. Jeda Semasa dua not dimainkan atau dinyanyikan.ii.

Contohnya. Gerak berlompat (disjunct motion) pula ialah melodi yang menaik dan menurun dengan cepat. dan terdapat jarak jeda yang besar antara dua not. Gerak bertangga (conjunct motion) ialah melodi yang menaik dan menurun dengan perlahan.iii. Kontur disebut Disjunct (melodi melompat) atau Conjunct (melodi bertangga / mengikut langkah). Kontur Kontur merupakan pergerakan lagu. Gambar 1 : Bentuk gerbang yang menunjukkan Kenaikkan dan penurunan pic dalam melodi. . dan hanya terdapat perbezaan yang sedikit antara not yang pertama dan seterusnya.

E. Rangkai lagu Rangkai lagu ialah satu frasa lagu yang dinyanyikan senafas. ataupun di oktaf yang ledih tinggi dan lebih rendah. A. Jika kami bermula main dengan not C dan key putih seterusnya hingga ke not C yang terletak di oktaf seterusnya. Skel Skel ialah susunan lapan not dalam satu tanda nada dimainkan mengikut langkah tertentu. D dan C (tengah). F. contohnya. G. manakala C – D. dan A – B adalah satu ton. contohnya skel C major. Penyanyi haruslah mengambil nafas dalam masa tertentu atau masa yang sesuai supaya tidak menggangu tempo lagu tersebut. B dan C (tinggi). terdapat 5 ton dan 2 semiton. Skel adalah koleksi pic yang disusun secara menaik atau menurun. D. Skel digunakan untuk menunjukkan bagaimana not – not muzik digunakan untuk membentukan melodi. Skel juga merujuk kepada satu siri not yang picnya menaik atau menurun dalam turutan. Simbol “ „ ” dalam skor lagu memberikan perhatian kepada ahli muzik supaya dia mengambil nafas bagi membolehkan dia menyanyi rangkai lagu seterusnya dengan lancar. Skel juga boleh dimainkan dengan menurun. kami telah memainkan skel C major.iv. D – E. Contohnya . Terdapat 8 not dalam setiap skel. E – F. B. F – G. . terdapat kunci putih dan kunci hitam. B. lagu “ NEGARAKU”. v. F. A. G – A.C adalah satu semiton. Pada sesebuah piano. E. Not –not yang terdapat dalam skel C major bermula dengan C (tengah). C (tinggi). G. Pada skel C major.

skel diatonik mengandungi lapan not – not muzikal yang dijarakkan atau dipisahkan oleh ton dan semiton. Gambar 3 : Gambar di atas menunjukkan bilangan dan jenis kromat yang terdapat dalam setiap skel major. Skel major mengandungi tujuh not dan ditambah dengan not pertama ( tonic ) sebagai not ke lapan iaitu oktaf. Untuk membentuk skel major. . Skel major terbentuk daripada gabungan lima ton dan dua semiton. Skel Major Skel major adalah salah satu contoh skel diatonik.Skel Diatonik ( Diatonic scale ) Dalam teori muzik. S. skel major dan minor merupakan skel diatonik. S. T. T. T ialah ton dan S ialah semiton. Skel diatonik terdiri daripada lima ton dan dua semiton. T. not tonik sehingga oktaf mestilah disusun mengikut T.

Skel Minor Skel minor juga merupakan salah satu contoh skel diatonik. T. T. minor harmonik dan minor melodic. Skel minot terdiri daripada minor natural. not tonik sehingga oktaf mestilah disusun mengikut T. S. Untuk membentuk skel minor. Skel minor mengandungi tujuh not dan ditambah dengan not pertama ( tonic ) sebagai not ke lapan iaitu oktaf. Skel minor natural terbentuk daripada gabungan lima ton dua semiton. S. ( T ialah ton dan S ialah semiton) Gambar 4 : Gambar di atas menunjukkan bilangan dan jenis kromat yang terdapat dalam setiap skel minor. T. . T.

S. Contohnya: Dalam skel minor harmonik. T. Skel Minor Melodik Skel minor melodik terbentuk mengikut T. tanda kromat tidak dituliskan di depan baluk. T. S. . T not keenam dan ketujuh dinaikkan sebanyak satu semiton apabila skel disusun secara menaik. T. T. S. T. Tanda kromat Cuma dituliskan pada not yang perlu disyapkan atau difletkan sahaja. T. S. not keenam dan ketujuh akan diturunkan sebanyak satu semiton apabila disusun secara menurun.Skel Minor Harmonik Skel minor harmonik terbentuk mengikut sunsunan T. T tetapi not ke tujuh dinaikkan sebanyak satu satu semitone.

So. fa. La. Dalam muzik. Setiap not dalam skor dinyanyi dengan muzik silabik. Tujuh muzik silabik yang biasa digunakan untuk latihan oleh Negara-negara barat ialah : do (doh dalam tonik solfa). Solfa Solfa merupakan teknik pengajaran untuk mengajar nyanyian semerta (sight singing). Re. . Ti. re. solfa merupakan satu teknik nyanyian menggunakan suku kata mengikut pic tertentu. Fa. sol(so dalam tonik solfa). Ini dilakukan secara baris demi baris.vi. b) Murid menyanyikan lagu berpandukan isyarat tangan guru. Berikut merupakan contoh solfa bagi lagu Chan Mali Chan. Tangga solfa menaik mengikut turutan 1 oktaf ialah Do. mi. la dan ti/si. a) Pic dikenalkan dengan isyarat tangan berdasarkan lagu. Do'. (nyanyi ikut melodinya) So so so so so fa mi so fa mi re Re la la la la la so la ti to ti la so So so so so so fa mi so fa mi re Re la la la la la so la ti to ti la so To to to to ti ti ti ti la la la la so la ti to ti la so Langkah-langkah mengajar lagu menggunakan solfa dengan isyarat tangan. Mi.

tempo dan rentak. Sebelum memahami elemen-elemen ini.Irama Irama merupakan kesatuan melodi yang tak terpisahkan dengan melodi. Rasa irama dapat dilatih melalui membaca notasi irama. Pengembangan konsep irama meliputi: detik. misalnya: guru menulis notasi irama di papan tulis atau menggunakan peta irama. kemudian anak berlatih bertepuk dan berhenti sesuai notasi (tepuk dan diam). Pengajaran irama Perancis terhadap anakanak juga penting kerana irama ini memudahkan anak-anak bertepuk dengan detik yang betul. . nama not dan nilainya haruslah diketahui terlebih dahulu. dan juga sebagai sesuatu faktor ekspresi melalui penggunaan tubuh dan berkenaan dengan instrument perkusi. Tujuan pengembangan konsep muzik pada anak adalah untuk mengembangkan konsep rasa irama. meter corak irama. harmoni.

fe .fa– te. Not Semibrif Minim bertitik Minim Krocet Kuaver Semikuaver Irama Perancis Irama Perancis Ta a a a Ta a a Ta a Ta Ta – te Ta.Pengajaran irama melalui tepuk tangan.

Detik Masa Dengan menyanyi lagu America : My coun. Hal ini demikian kerana pemain lagu rock dan pancaragam kerap menggunakan drum. Bahagian detik yang kuat ini kadang-kadang ditanda dengan simbol > . Dalam sesuatu muzik terdapat bunyi berkala iaitu bunyi yang tetap yang boleh ditepuk sepanjang muzik tersebut. Detik membahagikan muzik kepada unit masa. kami sebenarnya tengah memberi responsi kepada muzik dan mengira detik. Contohnya. perkataan “ sing ” perlu dinyanyikan selama 3 detik. Denyutan yang berulang dan berterusan adalah elemen yang fundamental dan penting dalam seni muzik.try „tis of three.(a) Detik Dalam muzik.er ty. . tetapi ia juga boleh menjadi lembut dan susah dikesan. Sweet land of lib. Semasa kami menepuk tangan atau menghentak kaki dengan mengikut muzik. Detik yang kuat diistilahkan sebagai tekanan (accent). Kadang-kadang detik adalah kuat dan mudah untuk dikesan terutamanya dalam muzik rock dan persembahan pancaragam. Ada tempat yang detiknya lebih kuat dirasai dan ada tempat yang kurang kuat. Jangka masa dari satu detik ke satu detik diukur dengan nilai not muzik. detik boleh ditunjukkan melalui garisan masa (timeline). Of three I sing Land Setiap tanda “ ” menunjukkan detik. contohnya denyutan jantung. Detik ialah rentak yang konsisten. detik adalah unit denyutan.

1-2. 1-2-3-4. Jika measure mempunyai 3 detik. Contohnya lagu America.1-2-3. 1 2 3 3 Meter quadruple (quadruple meter) mempunyai 4 detik.(a) Meter Dalam bidang muzik. lit-tle lamb 1 2 1 2 1 2 Detik 1 ditekankan. He is 1 2 3 4 . terdapat beberapa jenis meter. Jika measure mempunyai 2 detik. Meter ini dikira dengan 1-2-3. My 1 Of 1 coun.try „tis 2 three 2 3 I 3 1 sing 1 2 2 of three. Perkataan pertama contoh lagu dibawah ialah derap atas (upbeat): Mine eyes have seen the glo-ry of the 1 2 3 4 com-ing of the Lord. jadi meter ini ialah meter tigaan (triple meter). Dalam muzik.er ty. Organisasi detik dalam kumpulan ialah meter. Detik yang dikuatkan atau ditekankan dikenali sebagai derap bawah (downbeat). lagu Mary had a little lamb. Ma-ry had 1 2  a lit-tle lamb. Meter ini dikira dengan 11-2-3-4. Meter ini dikira dengan 1-2. 3 Sweet land 1 2 of 3 lib. jadi meter ini ialah meter duaan (duple meter). Contohnya. sesetengah detik dikuatkan dan ditekankan daripada yang lain. Kumpulan yang mengandungi nombor detik yang tetap dikenali sebagai ukuran (measure). lit-tle lamb. Detik 1 meter ini ditekankan tetapi detik 3 juga dikuatkan sedikit.

Contohnya. manakala nombor di bahagian bawah merujuk kepada jenis not. Carta di bawah menunjukkan jenis-jenis meter. 2. nombor di bahagian atas merujuk kepada bilangan not.Meter dikategorikan kepada dua jenis. Nombor 4 mewakili jenis not krocet. iaitu meter lazim dan meter tidak lazim. Jenis meter Ukuran meter Meter duaan (duple meter) Meter tigaan (triple meter) Meter quadruple (quadruple meter) Meter lazim 2 2 3 2 4 2 2 4 3 4 4 4 2 8 3 8 4 8 Meter tidak lazim 2 4 9 4 12 4 6 6 8 16 9 9 8 16 12 12 8 16 Dalam meter. . Ini kerana terdapat 4 krocet dalam satu semibrif. Nombor 2 membawa maksud bahawa terdapat 2 krocet dalam satu bar. 2 4 1.

Carta berikut menunjukkan nombor-nombor yang mewakili jenis not. Nombor 2 4 8 16 Jenis not minim krocet kuaver semikuaver .4 Meter 4 merupakan sukat lazim (common time).

tripet. titik bertanda pada not). Nilai not dan tanda rehat (not breve. sinkopasi serta anakrusis . pembahagian meter adalah penting sebagai panduan dan sukatan nilai not dalam setiap bar agar menepati bilangan detik yang ditetapkan mengikut meter yang digunakan.(b) Corak irama Corak irama terbentuk apabila bunyi dan senyap (rehat) disusun menggunakan berlainan nilai masa untuk menjadikan satu corak yang nyata. Antara elemen yang terkandung dalam corak irama ialah nilai not dan tanda rehat (tripet. titik bertanda pada not) (1) Nilai not Nama Carta Nilai Semibrif Minim Krocet Kuaver (2) Tanda rehat Name Not Rehat Nilai . tekanan. Semasa menulis corak irama.

(3) Not bertitik Minim bertitik Krocet bertitik Kuaver bertitik (4) Triplet Setiap not boleh dibahagikan untuk menjadi triplet dalam bentuk ini. Triplet ini dimainkan dalam masa satu semibrif. Triplet ini dimainkan dalam masa satu krocet. .

Triplet ini dimainkan dalam masa satu minim.Triplet ini dimainkan dalam masa satu kuaver. Triplet ini dimainkan dalam masa satu semibrif. Triplet ini dimainkan dalam masa satu minim. Triplet ini dimainkan dalam masa satu krocet. . Triplet ini dimainkan dalam masa satu kuaver.

dalam meter tekanan biasanya dikenakan pada detik nombor genap. jazz. jika tekanan ditekan pada detik nombor bulat. Contoh kepada sinkopasi ialah kemunculan tekanan irama pada not yang biasanya tidak ditekankan. jump blue. . funk. irama meter tersebut dikatakan telah disinkopasikan. rap dan lain-lain. Contohnya. Simbol ^ dan > digunakan sebagai tanda tekanan pada detik yang berkenaan. Sinkopasi ialah gangguan dalam pengaliran irama. Sinkopasi telah digunakan dalam pelbagai jenis muzik dan merupakan asas muzik Afrika seperti ragtime. Menguatkan detik tertentu diertikan sebagai memberi tekanan.Tekanan dan sinkopasi Semasa menyanyi atau memainkan sesuatu corak irama sering kali terdapat detik yang dirasakan lebih kuat atau lebih diberi penegasan yang lebih daripada detik-detik lain.

. anakrusis ialah not atau urutan not yang mendahalui derap bawah pertama dalam bar. can you see. anakrusis dikenakan pada perkataan Happy manakala tekanan dikenakan pada perkataan Birthday. by the dawn's ear ly light.Anakrusis Dalam muzik. . Contohnya. x / x x / x x / x x / Oh. say. perkataan Oh ialah anakrusis. Dalam lagu The Star Spangled Banner. dalam lagu Happy Birthday to You. .

Terma largo grave adagio andante moderato allegretto allegro vivace presto prestissimo Maksud Sangat lambat. Biasanya terma-terma ini boleh dilihat di pemulaan skor lagu. Andante dan Moderato. Tempa boleh dinyatakan dengan menggunakan istilah seperti Allegro.(c) Tempo Tempo adalah unsur yang berkaitan dengan kelajuan detik dalam sesebuah lagu. kadar jalan kaki Sederhana Sederhana cepat Cepat Meriah Sangat cepat Secepat yang boleh . luas Sangat lambat. Tempo juga boleh dinyatakan dalam bentuk digit mengikut sukatan Metronome dan ditulis seperti berikut: Berikut merupakan makna terma-terma yang menunjukkan tempo. Sesetengah lagu boleh dicipta dalam tempo cepat. lambat atau sederhana. serius Lambat Sederhana lambat.

Masri .(d) Rentak Rentak merupakan corak irama tertentu yang digunakan untuk mengiringi lagu. Inang. Corak irama rentak memberi identity kepada sesebuah lagu sebagai lagu Mac. Waltz. Beberapa contoh corak irama rentak tersebut adalah seperti berikut: .Asli. Sumazau dan Joget.

(e) Ostinato Ostinato ialah satu corak irama yang dinyanyikan atau dimainkan secara instrumental berulang-ulang dalam sesebuah lagu lazimnya sebagai iringan dan harmoni. .

Contohnya. antaranya ialah idiofon. Elektrofon adalah alat muzik yang suber bunyinya dari selaput atau membrane. Terdapat lima jenis instrumen yang masing-masing menghasilkan warna ton yang berlainan semasa dimainkan. . Contohnya. Warna ton sesebuah instrumen adalah bergantung kepada renj yang dapat dimainkan. sitar. kolintang. biola. bass. aerofon. gitar.Warna Ton Kebanyakan orang dapat membezakan alat instrument seperti trompet dan flut walaupun alat-alat tersebut tengah memainkan ton yang sama. trompet. gitar elektrik. harmonika dan trombon. Jika melodi tersebut dimainkan oleh trombon dan saxofon. drum. Perubahan pada warna ton menghasilkan kepelbagaian dan sebaliknya. membranofon dan elektrofon. Contohnya. piano dan kecapi. biasanya instruman ada 3-4 oktaf dan terdapat juga instrumen yang mempunyai 6-7 oktaf. Kebanyakan instrumen mempunyai renj yang besar berbanding dengan suara. bass saxophone. kabasa dan angklung. Contohnya. warna ton melodi yang dihasilkan memberikan ekspresi yang lain. dan memberikan warna ton yang bijak (brilliant) dan tinggi (piercing) semasa dimainkan pada pic yang tinggi. Instrumen yang mempunyai saiz yang berbeza menghasilkan renj dan warna ton yang berbeza. Contohnya. Klarinet menghasilkan bunyi yang gelap (dark) dan kaya (rich) semasa dimainkan pada pic yang rendah. bongo. kibor. Idiofon adalah muzik yang sumber bunyinya berasal dari bahan dasarnya. Contohnya. baritone. dan piano elektrik. Kualiti yang membezakan bunyi alat-alat ini adalah dikenali sebagai warna ton. tenor. Aerofon adalah alat muzik yang sumber bunyinya berasal dari hembusan udara. Instumen dikatakan menghasilkan warna ton lebih cepat daripada suara. kordiofon. Kordiafon adalah alat muzik yang sumber bunyinya berasal dari tali. melodi yang sama akan memberikan kesan ekspresi yang berlainan. Contohnya. seruling. soprano. alto.

Hal in demikian kerana warna ton ahli lelaki dan ahli perempuan adalah sangat berbeza. Warna ton sesame jantina juga mempunyai perbezaan juga. kanak-kanak boleh menyanyi pic yang lebih tinggi daripada orang dewasa. . ahli koir dibahagi dalam kumpulan yang berbeza mengikut warna ton untuk menyanyikan renj yang yang lain. Suara perempuan dikategorikan di bawah soprano dan alto.Dalam koir. manakala lelaki dikategorikan di bawah tenor dan bass. Warna ton suara kanak-kanak dan dewasa juga berbeza.

dan homofon. irama dan harmoni dalam muzik. Jenis tekstur Monofon keterangan -tekstur garisan melodi yang tidak ditemani oleh melodi lain. Terdapat 3 jenis tekstur dalam muzik. Tekstur sentiasa menerangkan ketumpatan. maksudnya cuma Lagu Pop goes the Weasel menyanyi visual terdapat satu bunyi. -mempersembahkan garisan melodi oleh satu lebih daripada satu instrumen atau suara dikenali sebagai unison dan juga menghasilkan tekstur monofon. iaitu monofon. -Jika anda seorang. polyfon. anda menghasilkan muzik monofon. Tekstur ialah kombinasi ciri melodi. ketebalan dan renj atau luas antara pic terendah dan pic tertinggi.Tekstur Tekstur ialah adunan muzik. . jadi tekstur menentu segala kualiti muzik. Contohnya.

garisan untuk terdapat melodi Lagu Book 1 . melodi Setiap tekstur. tetapi disokong dan diperkayakan oleh muzik latar Lagu If ye love me belakang. dimensi dengan garisan saling memperkayakan satu sama lain.Polyfon -persembahan garisan serentak yang dilakukan oleh dua atau lebih garisan melodi menghasilkan monofon. . Homofon -melodi utama yang ditemani oleh kord menghasilkan tekstur homofon. -perhatian adalah fokus pada melodi.Fugue No. 21 in Byang flat major (BWV 890) tekstur perhatian. -dalam beberapa menyaing menambah dibandingkan melukis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful