SAFF broj 314

Sadržaj
Hutbe iz tri sveta mesdžida
El-Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) Sirijo, spas je na pomolu

8 10 14 34 40 52

Polumjesec
Besim Spahić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Travnički vlah bez istine na jeziku

Analize
Prošlost, sadašnjost i budućnost BiH Bosna i Hercegovina ne može opstati bez jakih probosanskih snaga

Islamske teme
Razmišljanja Izbor bračnog partnera- hemija ili vjeronauka

Fikh
Pravni propisi u Poslanikovim hadisima Zabranjena je pretvorba vina (opojnih pića) u sirće (ocat)

Zelena transferzala
Islamska zajednica u Hrvatskoj - Medžlis IZ-e Split Vahid ef. Hadžić o položaju Bošnjaka u Splitu

Europa i islam
Italija Ako Djevica Marija nosi veo na svakoj njenoj slici, kako me možete pitati da podržim zakon o zabrani nošenja hidžaba?

54 61

Islambosna
Islamske teme Iskrenost i njeni plodovi (I dio)

3

Uvodnik

Samo je pravda vječna
A
gresivna islamofobija u našoj zemlji apsolutno je motivirajući faktor za istraživanje istovjetnih korijena iz kojih je proizišao genocid nad Bošnjacima 1990-tih, iz kojih se danas taj genocid pokušava revitalizirati izmišljanjem logički nemogućeg radikalizma u Bošnjaka. Znamo već da Bošnjaka nema bez BiH, a BiH bez tolerancije, pa antiradikalizam biva bošnjački nacionalni interes. Silno navaljivanje na Islamsku zajednicu da se stalno nekome pravda za nešto što ne postoji, razotkrit će maternicu osovine zla, koja je organizirala genocid u Srebrenici, i koja danas vlada institucijama dejtonskog poretka, u nastojanju da dovrši genocidni projekt tako što će islam istjerati iz Bošnjaka, a Bošnjake iz Bosne. Jer, Bošnjaci bez islama više ne bi bili Bošnjaci, već u najmanju ruku – bivši narod. Zločinačka suština genocidnog projekta koji je maskiran u dejtonsko odijelo, jednostavno, ne može biti izmijenjena, taj DNK je genocidan, pa je ostrašćen i nestrpljiv u mržnji prema muslimanima. Samo tako je objašnjivo navaljivanje da se zalaganje Islamske zajednice za univerzalna ljudska prava Bošnjaka – a u to pravo spada sloboda vjeroispovijesti i dostojanstvo vjernika (koji ne smije biti vrijeđan!) – proglasi nekakvim napadom na tzv. borce za ljudska prava. A ako je Draža Mihailović “antifašista”, onda je i Vera Jovanović “borac za ljudska prava”! I obratno! Dakle, oni koji sponzoriraju vrijeđanje Bošnjaka i njihove vjere osjećaju se ugroženim od Islamske zajednice koja traži da muslimani u dejtonskoj državi ne budu kontinuirano vrijeđani! Ne radi se tu tek o f loskuli – napad je najbolja odbrana – već se radi o siledžijskoj zaslijepljenosti velikosrpskih i velikohrvatskih struktura dejtonske države, koje i dalje vjeruju kako u međunarodnoj zajednici postoje partneri koji će sponzorirati progon Bošnjaka, kao što su sponzorirali genocid u Srebrenici. Upravo to se može čitati iz pokušaja tzv. Helsinškog komiteta za ljudska prava, i pridruženih mu antibosanskih organizacija, da se na dnevni red Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih nacija proturi izvještaj koji bi optužio Islamsku zajednicu za navodne napade na navodne zaštitnike ljudskih prava. Takav jedan pokušaj dejtonskih lobista doživio je fijasko pri pokušaju da rezolucija Evropskog parlamenta optuži Islamsku zajednicu za zaštitu nekakvog vehabizma, a nadati se je da će i ovaj pokušaj biti osujećen. Rahmetli Alija Izetbegović je pisao da “narod koji spava može se probuditi samo udarcima”, i Bošnjaci su buđeni udarcima genocida, koji ih je više nego išta upoznao sa njihovim identitetom. Ovi udarci na srž bošnjačkog identiteta, na islam, plodotvorni su za nacionalnu inteligenciju, koja se na talasu te agresije sve više zanima za kontinuitet genocida nad Bošnjacima, a time i za bratstvo srpskog i hrvatskog genocidizma. Ne bismo saznavali ko smo i šta smo da nas na to ne upozoravaju oni koji nas mrze i koji tako očitavaju otpadništvo od civilizacijskog profila. Ružno je, neprijatno, živjeti u sistemu koji sponzorira islamofobiju, ali je časno biti na strani slobode, tražeći sa sebe – u gram! – onoliko ljudskih prava koliko imaju i svi drugi. Možda nam se čini da je za nas loše to što nas progone i vrijeđaju, a da i ne znaju kako nam čine uslugu dok se pod udarcima te sirove mržnje budimo i jačamo svoj bošnjački, dakle, muslimanski identitet. U budućnosti nas čeka armija bošnjačkih intelektualaca, autora, magistranata i doktoranata, koji će kao ideologiju apartheida i segregacije izučavati i dokumentirati, kroz knjige, filmove i studijske predmete, ovu silu koja je namjerila da kao demokratsku normu uspostavi ugnjetavanje bošnjačkog naroda. Ne zaboravimo, do prije 45 godina ugnjetavanje crnaca u Americi je bilo dio sistema, a danas je to sramota koje se javno stidi ta ista Amerika, veličajući Martina Luthera Kinga. Isto je i sa Južnoafričkom Republikom. Isto je i sa Adolfom Hitlerom. A isto će se dogoditi i sa dejtonskim režimom. Samo je pravda vječna, kad god da dođe.
6. april - 15. džumade-l-ula

Impressum
Izdavač GID SAFF Velikog sudije Građeše 25, 72000 Zenica Trg solidarnosti 13, 71000 Sarajevo mob: +387 61 255 322 distribucija: +387 62 287 412 Žiroračuni kod Raiffeisen banke dd BiH, Filijala Bugojno part br: 6764162000885351; transakcijski: 1613000022234395 Glavni i odgovorni urednik Semir Imamović Redakcija Abdusamed Nasuf Bušatlić, Nusret Hodžić, Ezher Beganović, Ramiz Hodžić DTP Semir Šišić Lektor Abdulmedžid Nezo Stalni saradnici: Subašić H. Džemal, Ismail Ibrahim, Meho Bašić, Fatmir Alispahić, Safet Kadić, Anes Džunuzović, Abdulvaris Ribo, Almir Mehonić, Amir Durmić, Saladin Kovačević, Sejfudin Dizdarević, Esad Mahovac, Erdem Dizdar, Fahrudin Sinanović Ostali saradnici: Šemso Tucaković, Ekrem Tucaković, Nijaz Alispahić, Salko Opačin, Nedim Haračić, Adem Zalihić, Nedim Makarević, Ale Kamber Direktor Semir Mujić Direktor marketinga Semin Rizvić +387 62 343 635 Koordinator za dijasporu Ramadan Rušid +386 41 255 239 Štampa EMANET d.o.o., Zenica Časopis izlazi svakog drugog petka. Rukopisi, diskete i fotografije se ne vraćaju. ISSN 1512-651X redakcija@saff.ba saffmagazin@yahoo.com

www.saff.ba

Časopis je upisan u evidenciju javnih glasila u Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod brojem 622

5

Hutba

Kome pripada Allahova blizina
Prva osobina koja nas stavlja na stranu dobra i postavlja na položaj borbe protiv zla, grijeha, nepravde i svega ružnoga jeste vjerovanje. Uzvišeni je objavio: A Allah je na strani vjernika. (El-Enfal, 19.). Ovo je prva vrlina koja nas štiti i daje nam svjetlo upute u svakoj situaciji i nadu da ćemo sve prepreke prevladati, naravno ako budemo usitinu vjernici – mu’mini kakvi trebamo biti
Piše: Ismet Purdić ahvalu iskreno i ponizno iskazujemo Allahu Uzvišenom i spas i mir Božiji u dovi, srcem i jezikom, molimo za našeg predvodnika, iskrenog i istinoljubivog poslanika Muhammeda, porodicu njegovu, ashabe i sve vjernike. Sve češće slušamo i u praksi ljudi vidimo naznake pesimizma, beznađa i očaja u pogledu cjelokupnog stanja u državi, politici, ekonomiji i drugim društvenim procesima i odnosima. Da li su u pravu? Stanje jeste teško i ne možemo se pohvaliti nekim značajnijim pozitivnim promjenama, ali jedno je edvidentno: sve što nas muči i opterećuje posljedice su ljudskih djela. Međutim, ta činjenica može nas i obradovati, jer vjerujemo da to nije početak ili vjesnik Božije kazne, što je u svakom slučaju bolje za nas, jer kada kazna Božija krene ona se ne odlaže i ne prekida. Još imamo vremena, pred nama je prilika i šansa koje, s obzirom da šehadet izgovaramo, ne smijemo propustiti. nja kao prvog uvjeta za pridobijanje Allahove blizine i zaštite, da se ovdje, pod drugim uvjetom sticanja Allahove blizine, misli na onaj praktični dio: izvršavanje Allahovih naloga – farzova i vadžiba, te čuvanje od grijeha i izbjegavanje Četiri osobine svakog harama i onoga što Allah Uzvišeni prezire i ne voli. Težak Pred nama je put spazadatak, ali istovremesa i promjene stanja u kono Gospodar svjetova jem se nalazimo. Recept vjerniku nudi i veliku je jednostavan: promijenagradu; Svoju blizinu, nimo svoje ponašanje i čuvnju, zaštitu i pomoć. djela. Pokajmo se i priPa treba li nam u ovom klonimo se dobročinstvu, prolaznom svijetu, nasiljer Uzvišeni u Svojoj ponom i nepravednom čosljednjoj Objavi naglašavječanstvu koje ustrajava va četiri ljudske osobine u griješenju, išta drugo koje prizivaju Allahov osim Allahove blizine. me’ ijjet – blizinu. t Njegova blizina ne samo Da se osvrneš da nam garantuje kooko sebe, pa Prva osobina koja nas načni ahiretski spas, već pomogneš stavlja na stranu dobra i i uspjeh na dunjaluku, svakom postavlja na položaj borpotrebniku, postojanost, smirenost, be protiv zla, grijeha, neuputiš savjet sreću i sve za čim bezpravde i svega ružnoga okaharenom, božnici žure i žude. jeste vjerovanje. Uzviudijeliš šeni je objavio: A Allah Treća osobina za priprosjaku, daš je na strani vjernika. dobijanje Allahove blisiromahu, (El-Enfal, 19.). Ovo je zine jeste stepen iznad podučiš neukoga, onog obaveznog, a to je prva vrlina koja nas štiti razveseliš dobročinstvo. Da se osvri daje nam svjetlo upute ožalošćenog, neš oko sebe, pa pomou svakoj situaciji i nadu dovom se sjetiš gneš svakom potrebniku, da ćemo sve prepreke odsutnoga i prevladati, naravno ako onoga što budno uputiš savjet okaharenom, udijeliš prosjaku, budemo usitinu vjernici noći u brigama daš siromahu, podučiš – mu’mini kakvi trebaprovodi. neukoga, razveseliš ožamo biti. lošćenog, dovom se sjetiš Sljedeće tri osobine, odsutnoga i onoga što zapravo govore o nadobudno noći u brigama gradnji imana – vjere provodi. Ovo je lijek za našu škri vjerovanja, a one prizivaju pot- tost, sebičnost, egoizam, oholost i punu Allahovu blizinu, zašti- bezbrižno neraspitivanje o stanju tu, pomoć, milost i sve ono što komšija, prijatelja, rodbine i muSvemilosni daje onima koje On slimana. Poslušajmo ajet kur’anski voli. Poslušajmo o čemu je riječ: I i nagradu koji Allah dariva onima znajte da je Allah na strani (me’a- koji o drugima brinu i druge pol’muttekin) onih koji se Allaha boje mažu, čineći dobročinstvo jer su i grijeha klone. (El-Bekara, 194.) – vjernici, jer su muttekije, jer žele čuvanje od grijeha i strah od Alla- Allahovu blizinu i milost: Allah je ha – obuhvaćeno jednom riječju zaista na strani onih koji se Njega takvaluk. Mogli bismo to protu- boje i grijeha klone i koji dobra mačiti, nakon prihvatanja vjerova- djela čine. (En-Nahl, 128.). U
6. april - 15. džumade-l-ula

Hvala Allahu, koji nas u svakom trenu može kazniti, da nam milost Svoju nije uskratio, već nam dobročinstvo ukazuje i oprost nudi, mada mi svakodnevno, svjesno ili ne, griješimo i srljamo.

Z

6

ajetu je upotrijebljen izraz muhsinun – trajni dobročinitelj. Ne onaj koji jednom dobro uradi i onda se pritaji, nestane i izgubi se njegov trag i eser. Ne, vjernik je dobročinitelj uvijek: on danju dijeli više od svih drugih, a noću potajno, kad to malo ko čini, i želeći da njegovo dobro ostane između njega i Rabba njegova. U ovome je uspjeh i spas. Ovo je recept za izlaz iz krize. Na ovaj način možemo sebi osigurati sretnu dunjalučku i ahiretsku budućnost. Zašto, jer iza ovih vrlina i ovakvog ponašanja stoji Allahova nagrada i obećanje, da će On biti s nama, uz nas i da nas neće ostaviti i napustiti. A Allah je najjači, najveći, Prvi i Posljednji. Vi stalno požurujete Na kraju, dođosmo i do zadnje, četvrte osobine za sticanje Allahove blizine. O čemu je riječ? Nije li to ono što nam često ustreba,

a što je svaki poslanik imao, jer bez toga nema misije, nema uspjeha, nema okončanja nijednog plemenitog zadatka? Nije li to sabur – strpljivost i izdržljivost u dobru i izbjegavanju grijeha. Ova se vrlina, u kontekstu Allahovog me’ ijjeta blizine, spominje više u odnosu na prethodne tri vrline: vjerovanje - iman, takvaluk - bogobojaznost i ihsan - dobročinstvo. Uzvišeni u suri El-Bekara jedanput a u suri El-Enfal dva puta spominje ajet u kojem stoji: A Allah je, dosita, na strani izdržljivih. (El-Bekara, 249.). Sabur, strpljivost! Eh, to je ona osobina koja nam je nužno potrebna da se često sustegnemo od ružne misli, pogane riječi, lošeg djela. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, svojim primjerom je svakodnevno pokazivao ashabima

Gdje god da budemo, Allah je uz nas. Šta god da nam urade ili spletkare, Allah je uz nas, a vjerniku je to dovoljno. Sada se pokrenimo i uradimo neko dobro djelo.

ove četiri vrline, pozivajući ih da ga u tome slijede, a kada bi posustali, podsjećao ih je na sabur, govoreći, kada bi oni nešto požurivali: “Doći će vrijeme kada će s kraja na kraj Arabijskog poluotoga putnik slobodno jahati, ne bojeći se nikoga sem Allaha i vuka za svoje stado. No vi stalno požurujete.” Nekada požurujemo uspjeh, nekada odmazdu i kaznu Božiju za nanesenu nepravdu, mada bi preče bilo da požurimo ka iskrenom vjerovanju, bogobojaznosti, dobročinstvu i strpljivosti, pa ćemo dobiti sve; Allahovu blizinu i zaštitu i ništa nam više ne treba. Gdje god da budemo, j g Allah je uz nas. Šta god da nam urade ili spletkare, Allah je uz nas, a vjerniku je to dovoljno. Sada se pokrenimo i uradimo neko dobro djelo.

6. april - 15. džumade-l-ula

7

Hutbe iz tri sveta mesdžida
El-Mesdžidu-l-haram (Časni hram u Mekki) El-Mesdžidu-n-nebevijj

Sirijo, spas je na pomolu Grijesi su po muslimane
opasniji od njihovog neprijatelja
Hatib: Dr. Husejn Ali Šejh Preveo i sažeo: Semir Imamović slamska braćo, uistinu je napaćeni islamski ummet više nego ikada potreban da se prisjeti svijetle historije svojih dobrih prethodnika. Prisjećanje na ta vremena ponosa i sveopćeg uspjeha, hrani gladne duše i prosvjetljava razum, te pruža veličanstvene pouke i životne lekcije koje će kod muslimana probuditi umrtvljene ambicije i podariti im snagu i volju da krenu ka istinskom uspjehu i svom konačnom trijumfu. U vrijeme Omera, radijallahu anhu, muslimani su osvojili i pravdom vjere islama ispunili novosvojene teritorije. Dojahavši na svome magarcu u Šam, Omer, radijallahu anhu, je jednom prilikom, u vrijeme tih osvajanja, rekao muslimanima: “Uzvišeni Allah vas je uzvisio islamom i njime vas učinio snažnim i jakim, pa koliko se god budete trudili da, van islama, pronađete ponos i snagu, Allah će vas samo poniziti.” Zatim je održao i svoju poznatu hutbu u kojoj je, između ostalog, rekao: “Onaj koga budu veselila njegova dobra, a žalostila njegova loša djela, takav se može smatrati vjernikom.” Isto tako, u vrijeme ovih osvajanja, Omer, radijallahu anhu, je poznatom ashabu i hrabrom islamskom vojskovođi Ebu Ubejdi, r.a., napisao sljedeće: “Selam alejkum... Ja Allahu, javno i tajno, iskazujem hvalu, i vas savjetujem da Allahu nikada nepokorni ne budete. Opominjem vas i strogo vam zabranjujem da budete od onih za koje je Uzvišeni Allah rekao: Reci: “Ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i rod vaš, i imanja vaša koja ste stekli, i trgovačka roba za koju strahujete da prođe neće imati, i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate – miliji od Allaha i

(Poslanikov mesdžid u Medini)

I

Hatib: Dr. Abdurrahman Sudejs Preveo i sažeo: Amir Durmić

ada se nad ummet nadviju crni oblaci problema i teškoća, i kada iskušenja, nevolje i patnje postanu njihova svakodnevnica, muslimani svoju snagu koja im je potrebna da čvrstim koracima i dalje nastave koračati stazom Pravoga puta, moraju tražiti i u primjeru Muhammeda, s.a.v.s., koji je bio predvodnik ustrajnih i strpljivih. Kada je riječ o poteškoćama i nevoljama, ljudi se spram njih dijele na dvije skupine. Prvi su oni koji se na Allaha oslanjaju i sve strpljivo podnose nadajući se Njegovoj pomoći i oprostu grijeha zbog onoga što trpe. O takvima je Uzvišeni rekao: A ko se na Allaha istinski osloni, pa On mu je uistinu dovoljan. (Et-Talak, 3.). U drugu skupinu ubrajaju se osobe koje se nakon što ih sustignu nevolje i problemi pokleknu, izgube nadu i zapadnu u očaj i o Allahu loše misle. O takvima je Allah kazao: Onaj ko misli da Poslaniku Allah neće pomoći ni na ovome ni na onome svijetu, neka rastegne uže do tavanice i neka razmisli da li će njegov postupak, ako se objesi, otkloniti ono zbog čega se on ljuti. (El-Hadždž, 15.). Istinski vjernici znaju da odredbu Uzvišenog Allaha ništa ne može izmijeniti kao što znaju da On kroz iskušenja koja daje ljudima čisti njihove duše i srca od grijeha i povećava im

K

Braćo muslimani, ono što se trenutno dešava našoj braći u Siriji rana je na tijelu cijeloga ummeta koju svi zajedno trebamo i moramo pokušati izliječiti. Pomozimo im našim imecima, našim jezicima, našim perima i našim tijelima.

nagrade i stepene u Džennetu. Oni znaju i to da često puta ono što mrzimo da nam se desi na ovome svijetu na kraju bude po nas dobro: … moguće je da je baš u onome prema čemu mržnju i odvratnost osjećate Allah veliko dobro dadne. (En-Nisa, 19.). Braćo muslimani, ono što se trenutno dešava našoj braći u Siriji rana je na tijelu cijeloga ummeta koju svi zajedno trebamo i moramo pokušati izliječiti. Pomozimo im našim imecima, našim jezicima, našim perima i našim tijelima. Gledamo ih kako se hrabro i odlučno suprotstavljaju tagutu i zulumćaru iz Damaska, i kako, uz pokliče Allahu ekber, staju na put njemu i njegovim bijednim poslušnicima. To su plodovi ispravnog vjerovanja naše braće u Siriji i njihovog čvrstog oslanjanja na Uzvišenog Allaha. Rekao je Uzvišeni: A Allah će sigurno pomoći one koji vjeru Njegovu pomažu – ta Allah je zaista moćan i silan. (El-Hadždž, 40.), i rekao je: O vjernici, ako Allaha pomognete, i On će vama pomoći i korake vaše učvrstiti. (Muhammed, 7.). Poručujemo im da budu ustrajni i strpljivi i da se nadaju Allahovoj pomoći jer ona je uistinu blizu: Zar vi mislite da ćete ući u Džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su prije vas bili i nestali? Njih su satirale neimaština i bolest, i toliko su bili uznemiravani da bi i poslanik, i oni koji su s njim vjerovali – uzviknuli: “Kada će već jednom Allahova pomoć!?” Eto, Allahova pomoć je zaista blizu! (El-Bekara, 214.). !
6. april - 15. džumade-l-ula

8

El-Mesdžidu-l-aksa (Kuds)

Veliki Allahov emanet
Njegova Poslanika i od borbe na Njegovom putu, onda pričekajte dok Allah Svoju odluku ne donese. A Allah grješnicima neće ukazati na Pravi put.” (Et-Tevba, 24.). Zatim je Omer, radijallahu anhu, salavatom i selamom na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, završio svoje kratko pismo nakon koga niko od prisutnih muslimana nije ostao a da nije zaplakao. Slično ovome, Omer, r.a., je jednom prilikom Sa’adu b. Ebi Vekkasu, r.a., napisao sljedeće: “Tebi i vojnicima koji su s tobom savjetujem da u svakoj situaciji i u svakoj prilici budete bogobojazni, jer je bogobojaznost najmoćnije oružje protiv neprijatelja, i najbolja ratna strategija. Isto tako, tebi i onima koji su s tobom izričito naređujem da se čuvate grijeha više nego što se čuvate vaših neprijatelja. Oni su uistinu po vas opasniji i gori, a muslimani bivaju potpomognuti onda kada njihovi neprijatelji Allahu budu griješili.” Islamska braćo, ovo je samo kap iz nepresušnog mora svijetlih primjera naših uzoritih prethodnika koji su svojim čvrstim osloncem na Allaha i bezgraničnom snagom svoje vjere prelazili sve prepreke i poteškoće na putu širenja svjetla islama. Oni nam trebaju biti uzori, i njihovim stopama mi moramo krenuti. Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Dova koju mazlum uputi Allahu se ne odbija, pa makar i on sam bio veliki grješnik, jer njegovi grijesi su njemu na teretu.” (Ahmed).

Hatib: Muhammed Selim Preveo i sažeo: Esad Mahovac

llahovi robovi, čuvari Svetog hrama, jedna od najvažnijih tema za nas, a s kojom se često družimo na džumanskim hutbama i vazovima, svakako je emanet koji nam je Allah ostavio u pogledu ove svete zemlje i njenog hrama. U ovome je višestruka kušnja za vjernika. Nema sumnje da Allah neće kazniti nasilnike koji šire nered na Zemlji i prisvajaju od nje ono što im ne pripada, jer On Uzvišeni kaže: A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici! On im samo pušta do Dana kada će im oči ostati otvorene, i kada će žureći uzdignutih glava, netremice gledati; a srca će im prazna biti. (Ibrahim, 42.43.). Međutim, koliko je naš nemar i nepridržavanje za Allahovu vjeru doprinio takvom stanju?! Možda ćemo i mi snositi dio odgovornosti i možda ćemo na Sudnjem danu biti prozvani kao sudionici ovog zlodjela, jer neko od naših prethodnika je rekao: “Onaj koji prešućuje istinu je kao nijemi šejtan”. Da je uzurpacija tuđe zemlje veliki i težak grijeh govori nam hadis Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u kojem kaže: “Onome ko bespravno
6. april - 15. džumade-l-ula

A

Zemlja pripada Allahu i On je dodjeljuje onome kome On hoće, a On je pravedan i ne želi osim pravdu.

uzme koliko pedalj tuđe zemlje, Allah će mu o vrat objesiti sedam kata zemlje na Sudnjem danu.” Zemlja pripada Allahu i On je dodjeljuje onome kome On hoće, a On je pravedan i ne želi osim pravdu. Još jedan od razloga zašto to djelo Allah mrzi naziremo iz Njegovih riječi u kojim kaže: “O robovi Moji, ja sam Sebi zabranio nepravdu, zulum, a i vama je zabranjujem, zato jedni drugima nepravdu ne činite.” Međutim, u svemu ovome raduje nas jedna činjenica koja kaže da su posljedice nepravde kazna i brz završetak, što bi nas jako radovalo u pogledu naših neprijatelja koji iz dana u dan uništavaju naša mezarja, kuće, voćnjake i ostalo što nama pripada. Allah je na ovoj Zemlji postavio zakone i pravila koja se moraju poštovati i čuvati. Vrlo često Allah od nas traži da ih čuvamo svojim imecima i svojim životima. Onima koji misle drugačije Allah Uzvišeni poručuje: Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se nećete povratiti? (El-Mu’minun, 115.). ? Allahovi robovi, znajte da ovaj Allahov emanet koji nam je povjeren zahtijeva od nas ogroman trud i napor, jer, u protivnom, Allah je kadar da nas p p prepusti našim neprijateljima na milost p j j i nemilost. Čuvajmo Allaha i On će nas čuvati.

9

Polumjesec
Neostvarene želje direktora Obavještajno-sigurnosne agencije BiH Udruženje “Poziv u raj” nije bilo organizator predavanja u Zavidovićima

laži Džuvo bi najviše volio FOKUSiranedana objavljena prije vijest je francuska da u Bosni otvori logor Kada jedadjecenekoliko policija otkrila da je ubica u škomusliman alžirskog porijekla Guantanamo i u njega li francuski Merah, jednoj jevrejskoj smo Mohamed pretpostavljali da će medijsko-obavještajne zajednice iz strpa svakog muslima- Republike Srpske odmah ubaciti u javni je Mohamed Merah nena koji nosi bradu i ima promet vijest daBosnom i Hercegovinom. kako povezan sa Nažalost, nismo dugo čekali da se potvrde kratke pantalone naše sumnje. Banjalučki list Fokus je objavio s
kako je Mohamed Merah prije mjesec dana boravio u Zavidovićima i to na predavanju naše organizacije “Poziv u raj’’, odnosno na g j j predavanju Muhameda Sejfudina Čivčija. Isti “postupak’’ je bio i sa Aridom Ukom, Albancom koji je u Njemačkoj ubio dva američka vojnika. Mediji iz RS-a su danima lažno objavljivali da je Arid Uka bio u Bosni i da je povezan sa našom organizacijom (ova gnusna laž je razotkrivena na njemačkom sudu kada je spomenuti sud dokazao da Arid Uka nije bio u Bosni). Evo kako je na sudu Istražna komisija njemačke federalne policije predala svoj sud o novinarskim podvalama da je Arid Uka bio na obuci u Bosni i Hercegovini: “Mi nismo našli nikakve indicije da je Arid boravio u kampu za obuku. Nismo našli vezu između Arida i Bosne”. Svaki teroristički napad koji se dogodio u svijetu, mnogi mediji, naročito Fokus, ali i mnogi drugi mediji iz s Republike Srpske, na svoj izmišljeni način su povezali sa Bosnom i Hercegovinom. Neprijatelji islama i muslimana su ustrajni u svojim nakanama da Bošnjake muslimane optuže za terorizam i na taj način ostvare svoje političke ciljeve. Princip antiislamskog i antibošnjačkog djelovanje je uvijek isti. Fokus i slični medijsko-obavještajni centri s

vaki nastup Almira Džuve, direktora Obavještajnosigurnosne agencije BiH u Parlamentu Bosne i Hercegovine ostane upamćen po skandaloznim vehabijama. Također, iz svakog njegovog nastupa i izjava o vehabijama osjeti se da Almir Džuvo mrzi svakog onoga koga smatra vehabijom, selefijom i drugim iz sličnih vjerničkih kategorija. (Almir Džuvo nikada nije javno osudio djelovanje četničkih, ustaških i sličnih antibosanskih organizacija i udruženja, nikada nije postavljao pitanja ko finansira četnički pokret u Republici Srpskoj.). U zadnjem nastupu pred Komisijom za sigurnost Parlamenta BiH Almir Džuvo se požalio na zakon koji sprečava njega i njegovu obavještajnu vojsku da hapse vehabije po svojoj slobodnoj procjeni a ne na osnovu dokaza. Dakle, Almir Džuvo bi najviše volio da njegova obavještajna vojska može komotno, bez ikakvog razloga i uz bilo kakvu sumnju, uhapsiti svakoga na ulici, držati ga do mile volje u zatvoru, udarati dok god ne iznude priznanje itd. Kad se sve sabere Džuvo bi najviše volio da u Bosni otvori logor Guantanamo i u njega strpa svakoga muslimana koji nosi bradu i ima kratke pantalone.

S

imaju ustaljeni šablon djelovanja. Prvo, kao u ovom slučaju Mohameda Meraha, Fokus objavi, tačnije rečeno podvali lažnu vijest, a onda se ta ista vijest objavi u desetinama - stotinama drugih medija. Tako se jedna podla laž ponovi stotinu puta i na taj način pretvori u “stvarnu” optužbu. Onima koji su optuženi jedino preostaje da demantiraju podmetnute laži. Nažalost, u društvu u kakvom egzistiramo, laž nerijetko ima daleko veću snagu od istine. “Poziv u raj” odbacuje sve optužbe. “Odlučno odbacujemo sve laži koje je izmislio Fokus i odgovorno tvrdis mo da Udruženje “Poziv u raj” nije imalo nikakve veze sa Mohamedom Merahom. Osim toga, Udruženje “Poziv u raj” nije organizator predavanja u Zavidovićima - predavanja koje banjalučki Fokus navodi kao s manifestaciju na kojoj je navodno boravio Mohamed Merah a, što se vidi iz priloga kojeg objavljujemo uz ovaj tekst. Ovom prilikom prenosimo i dio izjave direktora Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) BiH, Almira Džuve, u kojoj se kaže kako ubica iz Tuluza nije bio u BiH: “Mohamed Merah, francuski državljanin alžirskog porijekla, koji je u Tuluzu ubio tri vojnika i četiri jevrejska civila, nije bio u BiH, kako su to naveli pojedini mediji. On nije bio u BiH. Prema našim obavještajnim saznanjima, nije tačno da je on bio u BiH”. Ovu gnusnu podvalu Fokusa, Dževada Galijaševića i drugih, smatramo kao pritisak na naše udruženje, pokušaj da nas se zastraši da odustanemo od svog plemenitog društvenog angažmana. Stoga, Fokusu poručuu jemo da će svoje laži morati dokazati na sudu, a sve sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini pozivamo da istraže ovu gnusnu laž i da o svemu obavijeste javnost. Za razliku od Fokusa i sličnih organizacija iz a Republike Srpske koje svaki dan čine sve da Bosna i Hercegovina nestane, naše Udruženje “Poziv u raj” je uvijek čvrsto stajalo i uvijek će stajati na zaštiti i promociji interesa Bosne i Hercegovine”.

6. april - 15. džumade-l-ula

10

Fra Drago Bojić, zamjenik glavnog urednika “Svjetlo riječi”

Fra Bojić hrabro razotkriva uređivačke Veliko bosansko srce manipulacije Večernjeg lista BiH svjetskog šampiona ra Drago Bojić,zamjenik glavnog ured- Večernjeg lista je velikim dijelom “novinara
nika Svjetlo riječi napisao je ovih dana i veoma zanimljiv tekst o Večernjem listu. Zapravo, fra Bojić je veoma precizno i do kraja tačno opisao pogubnu uređivačku politiku Večernjeg lista. “Sprega s političkom i ekonomskom moći, stranačkim, nacionalnim i vjerskim liderima, manipuliranje informacijama, insceniranje i izopačivanje činjenica, obilježje su – uz rijetke izuzetke – gotovo svih bosanskohercegovačkih medija. S obzirom na količinu manipulacija (bosansko)hercegovačko izdanje Večernjeg lista spada u sami vrh a novinarske neodgovornosti pa i neprofesionalnosti... Večernji list BiH funkcionira kao t medijski organ stožerne hrvatske stranke – HDZ BiH, a od nedavno, iako oprezno, i njezine sluškinje HDZ 1990. Pozicionira se kao medij za “hrvatska i katolička” pitanja u postdaytonskoj BiH. Uz asistenciju političkih i nacionalnih lidera, a dijelom i vjerskih, ovaj medij demonstrira rigidni oblik partitokratske medijske manipulacije... Ove novine se zavodnički poigravaju emocijama (viktimizirajući hrvatski narod i šireći strah od turskog i muslimansko-bošnjačkog zuluma), nude nemoguće političke i religijske životne koncepte (od zagovaranja politike trećeg entiteta do protežiranja mnogim ljudima nedostižnih hodočasničko-kozmopolitskih avantura), likuje nad tužnim ljudskim pričama lažnim sažalijevanjem i manipulativnim martirologiziranjem njihovih sudbina (posebno bosanskih Hrvata), patologizira i banalizira religijske osjećaje i čovjekov odnos prema Bogu i transcendenciji (prilozi o Međugorju i sličnim vjerskim fenomenima)... Novinarstvo

Adnan Ćatić, svjetski šampion u boksu

F

stvo trača”, “štampana verzija red carpeta” s onu stranu ozbiljnog istraživačkog novinarstva. Ono se rijetko oslanja na činjenice, jer “Večernjakove činjenice” su ono što treba uklopiti u partijsku ideologiju... U posljednje vrijeme u ovom listu dominiraju prilozi o “majorizaciji hrvatskog naroda” i tekstovi usmjereni protiv muslimana i Sarajeva, ali i oni u kojima se pokušava dodatno otežati položaj bosanskih Hrvata, posebno ondje gdje žive u većinskim bošnjačkim sredinama. Slijedeći politiku stožerne stranke koja se izručila Banjoj Luci, Večernji list nateže činjenice, sve kako bi njima opravdao ili umanjio republičkosrpsko zlo, a produbio mržnju i nemogućnost suživota u Federaciji... U općoj krizi bh. medija, u njihovoj nacionalnoj isključivosti i izoliranosti, partitokratskom i liderokratskom ulizništvu, svi koji koriste Večernjakove usluge ili se kritički ne ograđuju od njegova izvještavanja, prihvaćaju i podržavaju njegove manipulacije na političkom, društvenom, kulturnom i vjerskom polju. Time se produžava autodestrukcija Hrvata i katolika u BiH, njihova otuđenost od samih sebe, od zemlje u kojoj žive i odgađa artikuliranje njihovih interesa”, zaključuje fra Drago Bojić. Fra Drago ovih dana trpi teške uvrede i napade zbog ovog teksta. Internet portali, kao što je “hercegbosna. org”, mjesto su na kojem se fra Drago vrijeđa na najgori način. Cijeli, citirani tekst fra Bojića moguće je pročitati na ovom linku: http://www.banjalukain.com/front/ mostarski-vecernji-list-je-organ-hdz-a-i-bilten-katolicke-crkve-u-bih-prosrpska-i-protubosnjacka-uredivacka-politika

dnan Ćatić, proslavljeni svjetski šampion u boksu jedan je od rijetkih bosanskohercegovačkih sportista koji se toliko zalaže da se ne zaboravi istina o agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Posljednjih godina Adnan Ćatić prakticira da pri svakom javnom nastupu, na svojim boks mečevima i u medijskim nastupima, poziva svjetsku javnost da ne zaborave genocid u Srebrenici i ostale počinjene zločine u BiH. Tako je nedavno gostovao u popularnoj emisiji “Koelner Treff ” ili, u prijevodu, “kelnski kutak” na njemačkom TV programu WDR, gdje je govorio i o genocidu u Srebrenici. Apelirao je na savjest Zapada i izrazio svoju ljutnju zbog toga što strani mediji malo govore i što se, kako je rekao, obilježavanju 11. jula ne pruža dovoljno pažnje kao, naprimjer, 11. septembru. “Kad se desio 11. septembar u Njujorku, na noge se digao cijeli svijet. Kad je bio 11. juli u Srebrenici, u srcu Evrope, u komšiluku Njemačke, Francuske, Holandije..., niko se ovdje nije ni počešao. To je bila takva tragedija da ni naša generacija, a ni one koje dolaze iza nas nikada ne smiju prestati pričati o tome”, rekao je Ćatić. Pozivamo i ostale sportiste iz Bosne i Hercegovine da se ugledaju na Adnana Ćatića.

A

6. april - 15. džumade-l-ula

11

Incident u BNP Zenica

Besim Spahić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu

Odbijanjem da ustane na Travnički vlah bez istine na jeziku jer je jer državnu himnu pop Glišić Besim Spahić, profesor na ljudiimbez propala budućnostjei nikosui Fakultetu političkih nauka u domovine. Cerić Sarajevu proteklih dana imao je više ništa. Petlja se u p j politiku i određuje j javnih nastupa zbog kojih je u jed- ko će biti biran. Šalje fašističke prinas podsjetio koliko nom trenutku postao g medij- jeteće poruke i radi to što radi”; “Svi p glavna j ska zvijezda. Šta je to govorio profe- zločini koji su nam se desili dio su Srpska pravoslavna sor Spahić pa je uspio toliko privući međunarodnog projekta. Nema šanse da je Mladić odlučio i projektovao nosti Republici Srpskoj. Nažalost, Srebrenicu. Taj ko to misli crkva mrzi sve što pažnjuudomaće javnosti, naročito jav- odmah javi neuropsihijatru”; neka se iako je riječ o priznatom profesoru, “Rat je čovjeku koji educira mlade ljude, ko- već pripremljen samo je pitanje kada se zove BiH motno možemo reći da prof. Spahić će doći vrijeme. Mi smo bure baruta
nije rekao ništa pametno, zapravo skoro sve što je rekao spada u domen skandala, laži i teških gluposti. Posebno zabrinjavajuće je to što je prof. Spahić u svojim nastupima iznio nekoliko opasnih, provelikosrpskih teza, zbog čega je dobio značajan prostor u Dodikovim medijima, te brojne pohvale od Srba na internet portalima. U nastavku izdvajamo izjave profesora Spahića zbog kojih je postao visoko cijenjen i citiran u Republici Srpskoj, Srbiji i njihovim medijskim servisima. “Imam sreću, iako sam Besim Spahić, da sam Vlah čiji su preci prešli na islam. Sad bih ja morao mrziti Vlahe. Volim više Vlahe nego planinu Vlašić”; “Sve nam se vraća kao bumerang zato što nikada u istoriji nismo progovorili da je Omer-paša Latas Mihajlo Mićo Sokolović koji se tek u 22. godini poturčio i islamizovao i napravio karijeru da bi postao vezir”; “Isto tako ovdje se u Bosni nekome ne sviđa da je pravoslavlje najstarij ja monoteistička tradicija, starija j j 11 vijekova”; “Žene nam se pokrivaju - to je katastrofa. Mi smo već propali. Naša djeca su već propala, i samo se čeka kada će se fitilj zapaliti. Sve se forsira na priči ‘Koliko su oni vas u Srebrenici pobili?! Osam hiljada! Evo sad vi njih 28.000 pobijte’ i zato se ovi neki već pripremaju”; “Haški tribunal je politički sud. To je apsolutno politički napravljen sud koji radi šta hoće i šta neće da bi sproveo zadatak međunarodne zajednice. Jasno je da je politički. Zašto nije Hrvatska tužena za agresiju, ali je Srbija tužena? Fino Bobetko napisao knjigu kako imaju plan da operišu ovdje po BiH, ali i to je dogovor međunarodne zajednice. JNA je bila legitimna vojska jer je još postojala SFRJ i svi koji su danas nacionalni lideri su služili tu vojsku, a danas se prave budale. Svi smo se zakleli da ćemo životom braniti teritorijalni integritet i suverenitet SFRJ i sve njene narode i narodnosti. Svuda u svijetu da neka pokrajina kaže da će se otcijepiti vojska bi reagovala jer je to udar na teritorijalni integritet i suverenitet. No i to da JNA ovi drugi sem Srba napuste je izrežirano”. Ovakvih “intelektualaca” u Bošnjaka ima na stotine. Kakvi smo, dobro ikako postojimo!

Z

enički paroh Bojan Glišić odbio je ustati za vrijeme intoniranja himne Bosne i Hercegovine na svečanosti Odbora za međureligijsku saradnju u Zenici. Glišić je, kada su počeli taktovi himne, osim što je ostao sjediti, u nakani da ustanu spriječio povlačenjem za ruke i svoje saradnike Draženka Ubiparipovića i Danijelu Nikolić. Iako je pop Glišić u izjavi za neke medije rekao da nije ustao jer smatra da na takvoj ceremoniji nije mjesto himni, jasno je da odbijanjem da ustane na državnu himnu pop Glišić potvrdio koliko Srpska pravoslavna crkva mrzi sve što se zove BiH.

6. april - 15. džumade-l-ula

12

Ludi polumjesec

Srpski narodni hit: “Masovna sarana”
a internetu kruži srpska folk pjesma “Masovna sarana”. Za ovu pjesmu snimljen je i spot. Naravno, izvođač ove gnusne pjesme Goran Biševac u spotu pjeva u srpskom groblju. Tekstopisac pjesme je Miroslav Majkić. U nastavku prenosimo dvije strofe i refren ove pjesme: Masovna sarana Kosturi izlaze iz grobova jer žele da unište ljude popiće nam oči i mozgove masakr će da bude naoštrili su svoje zube s’ njima će da grizu ljude Preporučujemo

Đokovići ne priznaju Bosnu i Hercegovinu

N

krenuli su, zveckaju kosti neće biti milosti sveža raka je iskopana u njoj naša tela biće pokopana crvima ćemo biti hrana, MASOVNA SARANA!!! MASOVNA SARANA!!!! iz dubokih katakombi urlaju zubati zombi kad budu pokazali lice pocrkaće sve ptice između života i smrti više ništa neće postojati osim beskrajnog mora mrtvačkih glava i kostura!

Velikosrpska teniska porodica Đoković

D

TV Zlatni ljiljan
eb televizija Zlatni ljiljan je naše veliko medijsko osvježenje. Za prvih nešto više od mjesec dana rada, Web TV Zlatni ljiljan je uradila veliki posao. Urednici i novinari ove televizije su dokazali sav entuzijazam i opravdali su sva naša očekivanja. Web televizija Zlatni ljiljan je odličan alternativni medij koji jača patriotizam i ljubav prema našoj domovini RBiH te radi na jačanju vjerske svijesti Bošnjaka muslimana. Zato vam toplo

W

preporučujemo da posjetite web stranicu ove televizije i uživate u odličnom programu. www.zlatniljiljan.org

Foto islamneta
Opsada na koju smo svi davno zaboravili

ok se Bošnjaci “polomiše” navijajući za srpskog tenisera Novaka Đokovića njegov otac Srđan Đoković koristi uspjeh svoga sina u političke svrhe i protiv Bosne i Hercegovine. Prilikom nedavne posjete Banjoj Luci Srđan Đoković, otac poznatog tenisera Novaka Đokovića, prema pisanju Nezavisnih novina, govoreći o saradnji teniskih saveza Srbije i Republike Srpske negirao je postojanje Bosne i Hercegovine. “Ta saradnja treba da teče kao saradnja Beograda i Vojvodine, Niškog ili Timočke regiona. To je isti narod. Ne interesira me razdvajanje nepostojećim granicama. To je za mene uvijek bila i ostala jedna zemlja. Ja upravo tako vidim našu buduću saradnju”. Dakle, dragi građani BiH, naročito Bošnjaci, nastavite i dalje navijati za Đokovića.

6. april - 15. džumade-l-ula

13

Analize
Prošlost, sadašnjost i budućnost BiH

Bosna i Hercegovina ne može Hercegovina
opstati bez jakih probosanskih snaga
Zašto je danas BiH i sve u njoj dovedeno u pitanje? Bosna i Hercegovina je bolje funkcionirala u prvim godinama nakon agresije, u godinama kada su mržnja i sjećanja na rat bili veoma izraženi. Pa ipak, i u takvim uslovima naša država je stalno napredovala
Piše: Ezher Beganović vih dana obilježava se dvadeset godina od početka agresije na Bosnu i Hercegovinu. O toj teškoj prošlosti proteklih dana napisano je mnogo tekstova i održano dosta govora. Paralelno sa sjećanjem na prošlost, nezaobilazna tema bila je aktuelno stanje i budućnost Bosne i Hercegovine. Procjene aktuelnog stanja u našoj državi veoma su zabrinjavajuće. Postoji opća saglasnost da Bosna i Hercegovina nikada nije bila u težoj situaciji od završetka agresije. Snage destrukcije danas su toliko jake da korak po korak, uporno i prilično uspješno uništavaju Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina je bolje funkcionirala u prvim godinama nakon agresije, u godinama kada su mržnja i sjećanja na rat bili veoma izraženi. Pa ipak, i u takvim uvjetima naša država je stalno napredovala. Svi reformski procesi sprovedeni su u prvih deset godina mira, u uvjetima teške suprotstavljenosti bivših zaraćenih strana. Kako i zašto su “odjednom” zaustavljeni svi reformski procesi i zašto se danas opstanak Bosne i Hercegovine sve češće dovodi u pitanje? U rješenju ove dileme nalazi se odgovor šta će biti sa Bosnom i Hercegovinom u budućnosti. Da bi znali odgovor na postavljeno pitanje moramo se vratiti u ratnu, 1995. godinu i upitati se zašto je baš te godine i u kakvim uvjetima je zaustavljen rat u Bosni i Hercegovini? Znamo da je rat zaustavljen u vrijeme kada je Armija Republike BiH u velikom zamahu počela oslobađati okupiranu teritoriju naše zemlje. Nastavak rata bi, bez ikakve sumnje, donio veliki poraz srpskog okupatora i većina, ako ne i cijela, Bosne i Hercegovine bi bila oslobođena. Probosanske snage su bile dovoljno jake da obezbijede opstanak Bosne i Hercegovine. Međunarodna zajednica se tada umiješala i stvari uzela u svoje ruke. Nakon sklopljenog mira međunarodna zajednica je uspjela ubijediti tada jake probosanske snage da ona želi i da će svojim autoritetom braniti suve- zajednica se nikada ne bi umiješala. Merenitet BiH. Narednih godina međuna- đunarodna zajednica sada igra licemjerrodna zajednica je, uglavnom, izvršavala nu ulogu. Lukavi Karl Bildt ovih dana svoje obaveze. Uspostavljenim političkim u Sarajevu priča kako su bosanskoherpolugama međunarodna zajednica je cegovački političari donošenjem zakona natjerala Republiku Srpsku da pristane o popisu i formiranjem Vijeća ministara na brojne reforme i jačanje ingerencija pokazali da bh. političari mogu sami ići države BiH. Kako su godine naprijed, bez ikakvog uplitaprolazile probosanske snage nja međunarodnih aktera. “I su postajale sve slabije a snage Lahko je to se desilo bez uplitanja medestrukcije, odnosno RS-ov zaključiti da će đunarodnih aktera, što nam separatizam je stalno jačao. međunarodna daje znak da su političari BiH Sa slabljenjem probosanskih zajednica u sazrili i da mogu ići naprijed snaga jednakim intezitetom je budućnosti sami u tom procesu.” Iz naveslabila podrška međunarodne stajati po strani dene izjave lahko je zaključiti zajednice, koja je iz godine u i da se neće da će međunarodna zajednica godinu sve manje ispunjavala miješati u rad u budućnosti stajati po strani svoje preuzete obaveze. Danas i odgovornost i da se neće miješati u rad i odsmo došli do jasnog rezultata. bh. političara. govornost bh. političara. OvaProbosanske snage su potpuOvakva kva situacija je ko stvorena za no poražene, međunarodna situacija je srpsko-hrvatski separatizam. zajednica se više ne miješa, ko stvorena Sada mogu kočiti napredak, kako to oni kažu, u posao koji za srpsko odnosno sada na miru mogu trebaju uraditi bosanskoher– hrvatski korak po korak stvarati zacegovački političari, a srpske separatizam. konske osnove za rušenje i njima pridružene hrvatske Bosne i Hercegovine. Međuseparatističke snage su ojačale narodna zajednica im neće i spremno čekaju da dovrše stajati na putu a probosanske započeti posao prije dvadeset snage su skoro potpuno razgodina. bijene. Nejake probosanske snage, u želji Od prošlih općih izbora Bosna i Her- da BiH kako-tako funkcionira, pristaju cegovina je blokirana politikom koju na ultimatume srpsko-hrvatskih separasprovodi Milorad Dodik potpomognut tista i donošenje zakona koji u konačnici HDZ-om. Na državnom nivou vlast je imaju ili mogu imati pogubne posljedice uspostavljena nakon 15 mjeseci od iz- po budućnost Bosne i Hercegovine, kao bora, a uspostavljena je tek onda kada su što je zakon o popisu. Nažalost, kada za SDA i SDP pristali na donošenje zakona nekoliko godina dođe račun na naplatu o popisu, državnoj pomoći, ličnim karta- može biti kasno za sve. Dakle, Bosna i ma, zakona koje je osmislio Milorad Do- Hercegovina ne može opstati bez j g p jakih dik i koji će u budućnosti donijeti veliku probosanskih snaga. Što prije shvatimo korsit Republici Srpskoj a štetu Bosni i tu istinu izglednije su nam šanse za opHercegovini. Da SDA i SDP nisu prista- stanak. Tek u takvim uvjetima sljedeću li da se izglasaju zakoni koji su po volji godišnjicu početka rata u Bosni i HerDodika, Vijeće ministara BiH se nikada cegovini nećemo dočekati sa strahom za ne bi formiralo. Naravno, međunarodna vlastitu budućnost.

O

14

Aktuelno
“Ekspertima” i prosrpskim medijima vehabije se ukazale i u Sasama kod Srebrenice

Dodikovi kerovi su zalajali, odikovi
Prosrpski mediji su ukazali i na veliki „zločinački projekat“ vehabija. Naime, objavili su da „obavještajni podaci govore da vehabije u posljednje vrijeme asfaltiraju i prosijecaju nove puteve velike širine na području opština Goražde, Foča, Kalinovik, na pravcu takozvane Zelene transverzale, koja ih povezuje sa Sandžakom i Kosovom.“
Piše: Fahrudin Sinanović elo Sase u opštini Srebrenica, u blizini istoimenog pravoslavnog manastira, novo je uporište radikalnog vehabijskog pokreta u Republici Srpskoj”, objavile su neki dan beogradske Večernje novosti, a njima su to kao potvrdili bezbjednosno-obavještajni krugovi. Još je dodano da su “pripadnici vehabijskog pokreta izgradili za kratko vrijeme u ovom selu 20 kuća i formirali jaku bazu”. - Riječ je o veoma važnoj lokaciji koja se nalazi u blizini Drine na granici sa Srbijom. Utvrđene su i rute prema Goraždu i drugim mjestima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, što im omogućava dobru komunikaciju sa istomišljenicima širom zemlje i regiona, pisale su Večernje novosti. Naravno, sve to nije moglo proći bez izjava članova Dodikovog plaćeničkog “Ekspertskog tima jugoistočne Evrope za borbu protiv terorizma“, koji su kazali da imaju informacije o pojačanim aktivnostima vehabija i

hoće li Sadik Ahmetović krenuti u lov?
stvaranju novih baza, te da se u tim zabačenim bazama obučavaju za terorističke akcije. Oprez!!! Opet asfaltiraju puteve! Ponovo je ponovljena laž koju je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske o postojanju pripadnika vehabijskog pokreta u 14 opština u Republici Srpskoj: Kozarska Dubica (Krivdića brdo), Novi Grad (Urije i Vidorija, Blagaj), Prij jedor ( (Kozarac, Hambarine, Rakovčani, Čarakovo, Puharska, Petrovo), Gradiška (Dubrave, Orahova), Prnjavor (Lišnja i Donja Mravica), Teslić (Kamenica), Banjaluka ( (Novoselija i Vrbanja), j j) Kotor Varoš (Šiprage), Doboj (Kotorsko), Bijeljina (Janja), Osim za prikrivanje pljačke i otimačine koju je počinila Srpska pravoslavna crkva, najnovija priča o vehabijama u Sasama može imati i drugu upotrebnu “vrijednost”. Naime, u toku je priča o izborima u Srebrenici. Zvornik ( (Lokvanjska rijeka, j j Šepak, Zvornička Kamenica), Bratunac (Konjević Polje, Glogova, Cerska), Srebrenica (Sućeska) i Vlasenica (u blizini sela Drum). Prosrpski mediji su ukazali i na veliki “zločinački projekat” vehabija. Naime, objavili su da “obavještajni podaci govore da vehabije u posljednje vrijeme asfaltiraju i prosijecaju nove puteve velike širine na području opština Goražde, Foča, Kalinovik, na pravcu takozvane Zelene transverzale, koja ih povezuje sa Sandžakom i Kosovom.” Eto, sad znamo da je i asfaltiranje puteva opasno. Navedene laži su, po oprobanom receptu, objavljene prvo u Srbiji, onda je ovu vijest /laž preuzela SRNA, od SRNE svi ostali i laž se, poput grude snijega,

S

6. april - 15. džumade-l-ula

15

zakotrljala po cijelom regionu. Tako se po Gebelsovom receptu ponovljena laž opet pokušava servirati kao istina. Prosrpski mediji, ili, još tačnije, antibošnjački i antimuslimanski mediji, ovoga puta za “sjedište vehabija” su izabrali mjesto Sase kod Srebrenice. Prije agresije u Sasama su većinom živjeli Bošnjaci Prema popisu stanovnistva BiH iz 1991. godine, selo Sase kod Srebrenice je imalo 538 stanovnika, od toga 442 Bošnjaka, 82 Srbina, 3 Jugoslavena i 11 ostalih.  Selo Sase nalazi se,  pošavši od Bratunca prema Skelanima, uz neposrednu blizinu Drine i granice sa Srbijom. Početkom agresije bošnjačko stanovništvo je izbjeglo u Srebrenicu. Nastavak priče je poznat. Zašto je ovoga puta za priču o “vehabijama” izabrano selo Sase? Učinjeno je to zato da se sakrije pljačka koju je počinila Srpska pravoslavna crkva uz pomoć entitetskih organa vlasti. Naime, u Sasama je na temeljima nekadašnje male seoske kapele izgrađen manastir “Svete Trojice”. Oko manastira se nalazi i nekoliko pomoćnih objekata. U manastiru službuju trojica monaha na čelu sa monahom Metodijem.

Ovaj crkveni kompleks dijelom je napravljen na uzurpiranoj i otetoj zemlji Bide Hasanović, a dijelom na otetoj vakufskoj imovini. Bida Hasanović, nana sa svojih 72 godine, teško da može dobiti pravnu bitku protiv Srpske pravoslavne crkve i vlasti Republike Srpske. Uostalom, tu bitku, iako je godinama već vodi, još uvijek nije dobila ni nana Fata Orlović. SPC i vlasti u RS brine namjera Islamske zajednice da povrati svoju imovinu. A Islamska zajednica je jednu ovakvu bitku dobila; kada je iz Diviča uklonila crkvu koja je bila izgrađena na temeljima džamije. To je ono što brine Kačavendu, đavoljeg vladiku, kako su ga prozvali mediji, zbog njegove pohlepe, kriminala, podržavanja zločina i seksualnog napastvovanja mlađih službenika u crkvi. Naravno i kompletnu Srpsku pravoslavnu crkvu i vlast u RS. Zbog toga su izabrali selo Sase. Monasi iz manastira napadali i šamarali žene Da je to jedan od razloga potvrđuje i Alija Tabaković, predsjednik Medžlisa IZ-e Srebrenica. On je već pokušavao s monahom Metodijem razgovara6. april - 15. džumade-l-ula

Sva priča o vehabijama i nekakvim teroristima u službi je zaštite otimanja bošnjačke imovine te imovine Islamske zajednice koju provodi Srpska pravoslavna crkva u sprezi s aktuelnom politikom RS.

ti o povratu otete vakufske i privatne bošnjačke imovine. Jasno je dao do znanja da Islamska zajednica neće odustati od toga. - Sase je nekad bilo bošnjačko selo, ali danas tamo Bošnjaka više skoro da nema. Vratilo se bilo nekoliko žena, koje su tamošnji monasi iz manastira stalno napadali, a neke i šamarali i one su morale otići. Sva priča o vehabijama i nekakvim teroristima u službi je zaštite otimanja bošnjačke imovine te imovine Islamske zajednice koju provodi Srpska pravoslavna crkva u sprezi s aktuelnom politikom RS. Naime, za potrebe infrastrukture manastira u Sasama, sa zemljom su sravnjeni i džamija i pripadajući joj harem sa svim nišanima. Da bi se osujetile tužbe IZ-e i protesti kod međunarodnih organizacija zbog nečuvenog kršenja ljudskih prava Bošnjaka u ovom djelu manjeg bh. entiteta, zvanične strukture RS svaki čas putem naručenih tekstova u beogradskim medijima, uz pomoć takozvanih eksperata koje plaća Vlada u Banjoj Luci, plasiraju priču o vehabijama, kazao je Alija Tabaković, predsjednik Medžlisa IZ-e Srebrenica, dodajući da su nestale i gruntovne knjige za selo Sase samo da bi se prikrila pljačka i omeo povrat vakufske i bošnjačke imovine.

16

Nema vehabija, ima četnika Da u Sasama nema vehabija, zna j svako. Čak je i monah Metodije priznao da oko njega nema vehabija, ali da “jedan ponekad prolazi selom”. I taj jedan je Bošnjak koji je i prije rata imao bradu. U Sasama nema vehabija, ali zato ima četnika. Zulfo Salihović, zamjenik predsjednika Organizacije demobilisanih boraca Srebrenica, tvrdi da je u Sasama okupljalište aktivista pročetničke organizacije “Obraz”, pripadnika Ravnogorskog četničkog pokreta i nekadašnjih čuvara zločinaca Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Kaže i da se u Sasama ponekad organizuju četničke orgije, koje završavaju pucanjem iz automatskog oružja. Osim za prikrivanje pljačke i otimačine koju je počinila Srpska pravoslavna crkva, najnovija priča o vehabijama u Sasama može imati i drugu upotrebnu “vrijednost”. Naime, u toku je priča o izborima u Srebrenici, o izmjeni Izbornog zakona koji bi posebno tretirao Srebrenicu. Dodik računa da mu priča o širenju vehabijskog pokreta u BiH, a sada i u Srebrenici, može pomoći kod pregovarača iz međunarodne zajednice. Ostaje da se vidi da li će sve ostati na priči, ili će se krenuti korak dalje. Naime, s obzirom da Sadik Ahmetović, ministar sigurnog sti, Dodika oslovljava sa: “Šefe!” ne bi nas začudilo da SIPA i u Sasama ili nekom drugom već spomenutom mjestu u RS ne sprovede akcija “Svjetlost” kao u Maoči. Dokaze je lahko podmetnuti. Naći nekog plaćenika koji će nabrzaka naučiti da klanja i da pusti bradu najmanji je problem. Dodikovi kerovi su zalajali, ostaje da se vidi hoće li Sadik Ahmetović krenuti u lov? Iako svi znamo da su priče o vehabijama u manjem entitetu laž, situacija nije nimalo bezazlena. Neki mediji, među njima i Avaz, su posjetili Sase i dokazali da tamo nema vehabija, ali dezinformacija koju su plasirali prosrpski mediji sigurno je nanijela veliku štetu državi BiH. Upravo zbog toga bi se trebali oglasiti i bošnjački političari, počev od Bakira Izetbegovića, bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, Zlatka Izetbegovića, ministra vanjskih poslova, pa do predsjednika svih stranaka kojima je stvarno, a ne samo verbalno, stalo do BiH.

Alija Tabaković u razgovoru sa rijetkim povratnicima u selo Sase

6. april - 15. džumade-l-ula

17

Kolumna
Borba za opstanak

Izvještaj sa Interne klinike zvještaj sa nterne klinike
Koliko košta ova tinta kojom nastojim svjedočiti čist obraz, u vremenu opće prostitucije duha? Da li bi, i za koliko decenija bi, moja djeca mogla razumjeti ovo što pišem ako bi ostala bez mene, u pustinji bošnjačke otuđenosti, u kojoj nema mjesta ni za mene, a kamoli za njih? Sjetim se onda, kako su sumnje i strahovi šejtansko maslo, pridignem se u bolesničkom krevetu, pa zapisujem ove riječi
Piše: Fatmir Alispahić amislimo da je neko dejtonsko potrčkalo, tipa Envera Kazaza, na radnom mjestu izloženo takvom mobingu i diskriminaciji da njegov šef s njim ne komunicira već godinama, pa njegove poslove daje drugim službenicima, a cijelom kolektivu išareti da s njime ne komuniciraju, da ga izoliraju, jer bi svako mogao imati istih problema, ako se ne pridržava ove nepisane naredbe; zamislimo da supruga od tog “enverakazaza”, sticajem okolnosti, radi u istoj firmi, i da joj šef firme nudi unapređenje samo da se razvede od svog supruga, kako bi taj mržnjom i zlobom opsjednuti šef prikazao svijetu da je “enverkazaz” toliko nakaradan čovjek da od njega bježi i njegova supruga. A onda se događa da supruga od ovog progonjenika zanese njihovo treće dijete, čime šefu stavlja do znanja da ona neće napustiti svoga muža u ime unapređenja na poslu, velike kancelarije, službenih putovanja i službenog mobitela, čime također postaje žrtva diskriminacije, navlači gnjev šefa koji je, odmah na početku trudničkog bolovanja, degradira i premiješta na ponižavajuće radno mjesto. To više nije udar na jednog čovjeka, već na vremenu, ja sam završio na odjelu jednu porodicu, i na troje djece, od Kardiologije, na Internoj klinici u kojih najstarije ima deset, a najmla- Tuzli, zbog povišenog pritiska koji đe dvije g j godine. Totalitarni režimi u je, usljed višegodišnjih tortura, izbio Čehoslovačkoj, Istočnoj Njemačkoj i na 175 sa 110. Toliko košta ova tinta drugdje upravo su pojedince ubijali kojom nastojim svjedočiti čist obraz, tamo gdje su najranjiviji – na djeci i u vremenu opće prostitucije duha. A porodici. Zamislimo da se ova priča onda se upitam – da li bi, i za koliko događa danas u Bosni, i da je njena decenija bi, moja djeca mogla razužrtva neko od dejtonskih intelektua- mjeti ovo što pišem ako bi ostala bez laca, bliskih SDP-u, iako je mene, u pustinji bošnjačke teško vjerovati da bi neko otuđenosti, u kojoj nema iz tog kruga uopće mogao mjesta ni za mene, a kamobiti žrtva takve priče – jer li za njih? Sjetim se onda, oni vladaju danas kao što kako su sumnje i strahovi su vladali jučer. ...Zagrakšejtansko maslo, pridignem tali bi svi mogući “ombudse u bolesničkom krevetu, smani” i “helsinški komipa zapisujem ove riječi. teti”, a slučaj bi se izučavao kao jedan od prototipova Ustaška tandaramobinga. Ova država, u mandara Tekst sa opričanim sakojoj živimo, držajem napisao je Anes kao njen Ubjedljivo sam “najperDžunuzović, pod naslonajmnogospektivniji” pacijent na civom “Ubijanje Fatmira brojniji narod, jeloj Kardiologiji. Da nisam Alispahića”, ali taj slučaj, programirana došao na vrijeme, pritisak bi sasvim očekivano, nije je da nastavlja me nekad dokrajčio. Ovako izazvao nikakvu reakcigenocid nad ću živjeti uz tableticu koja ju. Znamo i zašto – jer Bošnjacima, će se sikirati umjesto mene. Fatmir Alispahić, kao slotako što će Pa, dokle je suđeno. Zato bodan čovjek, koji nosi bošnjačke sam od hanume zatražio svoje a ne tuđe mišljenje, povratnike, da mi donese notes i olovi kao Bošnjak koji se svou sela oko ku, jer život bez slova nema jim narodom ponosi – ne Srebrenice, smisla, a slova bez cilja, isto može uživati ljudska praproglasiti tako. Nikad u životu nisam va. Ubijanje Fatmira i nje“vehabijama”. bio u bolnici, vazda bio gove porodice smatra se zdrav, pa mi je ovaj boravak demokratskom kulturom, posebno iskustvo. Prve noći s obzirom da neko ko ima mi je naumpalo kako bi tresvoje mišljenje, i neko ko balo ustanoviti “bolnički je musliman, i treba da bude progo- turizam”, da zdravi ljudi na koji dan njen – za primjer drugima. Odveć zalegnu u bolnicu, da vide kakvih sve znamo da u dejtonskoj realnosti ni belaja tamo ima, pa da budu zahvalni jedan SDP-ovac ne može biti s onu Bogu na zdravlju, i da ga bolje čuvaju: stranu zakona, pa ni kada posto- i Boga i zdravlje. Kad ti se nešto poreje validni dokazi iz kojih se vidi da meti, tad možeš biti turistički ekspoje majku troje djece tjerao da osta- nat, a ne turista u bolnici. Pored mene vi muža, a da troje djece ostavi bez je ležao jedan rudar iz Srebrenika, treokrilja porodice. Zato je ova priča ći ga infarkt kosi, a on odbija liječenje završila na stranicama alternativne, (koronarografiju), navalio da ide kući, a istinite hronike ovog doba, koja će da pije kahvu u bašči, pa je na svoju nekada, kad se promijene okolno- potpis izišao, jer više voli jedan dan sti, steći dimenziju zvanične istine, svoje avlije, nego godine života koje bi j j g g j kao što danas ne sumnjamo u patnje mogao dobiti. Kažem ja njemu: “Čukoje su od komunizma proživljava- vaj se, i Bog će te čuvati”, a on samo li istočnoevropski narodi. U među- u svojoj avliji priča. Opet sam se uvje6. april - 15. džumade-l-ula

Z

18

rio kako bošnjačka kuća ima dušu, i kako onima koji su nam pootimali te naše kuće i avlije nikako nije lahko, jer mi u njima živimo i sad, gdje god da smo raseljeni. Jednog su mi dana natakarili holter, da 24 sahata hodam sa tim aparatom oko struka i sa kamaru pipaka prikačenih mi na prsa, kako bi se sve posnimalo i pofatalo. Reče mi onaj drugi cimer: “Eto te ko Mevlid Jašarević”, a meni bi krivo što nemadoh aparat da slikam tog Mevlida: desetak žica plus jedan torbica u kojoj se nalazi mali kompjuter, posred stomaka, kao da je eksploziv. Mislim nešto, taj Mevlid je cirkuzant, iako ga uporno predstavljaju kao “člana vehabijskog pokreta”, pa kad je već cirkuzant, nije trebao tamo izlijetati sa kalašnjikovom, već je mogao izletjeti sa holterom, jer bi baš bio štos da antiteroristi upucaju teroristu koji nosi holter za snimanje srca. Kako je dan u bolnici dugačak, a noći još duže, slagale su mi se i preslagale stare i nove misli, pa sam za tih sedam dana spoznao više nego za svakih drugih 77 dana, jer sam bio na vidikovcu, u blizini umirućih ljudi, odakle sve dobija realnije perspektive. Vidio sam i dva mejita, u dva dana, dok ih provoze u nekakvim metalnim kolicima na rasklapanje, a ja izišao do hodnika da iz aparata kupim kahvučino. Nisam im gledao u lice, a jesam u noge, pa

sam sktonao kako će i mene nekad neko tako vozati, a neko će ili okrenuti glavu, ili baciti pogled do mojih nogu. Zato sad po ovim sekundama hodam nekako temeljitije, jer sam opipao saznanje o vremenu i potocima. Baška je to tema, a ja sam namjerio da napišem kolumnu, u kojoj se pored ove dvije uvodne pričice treba smjestiti i jedna prava, kao java i zelena trava. ...Nek’ se makar nešto rimuje. Eglen benet, koliko god sam gledao da mirujem i da se smirujem, nisam mogao izbjeći makar pregledanje novina, a novine su hodale od sobe do sobe, pa i one što ih ja ne bi nikad kupio, jer marku ću vazdan ubaciti za merhamet, ali nikad neću za, recimo, Oslobođenje i Večernji list. Ova druga e ustaška novina u serijalu piše o “vehabijama“, pa mi se ta njihova tandaramandara učinila pogodnom temom za ovaj tekst. Džuvini džuveči U tekstu, preko cijele stranice, pod naslovom “Vehabije su najveća opasnost za Bošnjake”, objavljenom u velikohrvatskom Večernjem listu, od 28.3.2012., citiran je taj nekakav
6. april - 15. džumade-l-ula

Pa ako te “vehabije” nemaju veze s vjerom, kako tvrdi Džuvo, već su narkomani i kriminalci, zašto se onda traži reakcija Islamske zajedice, i zašto se uopće ovo pitanje tretira kao “vjersko”?!

Almir Džuvo, što je direktor ove dejtonske Udbe, a koji je – “upozorio da u BiH ima oko 3.000 vehabija, potencijalnih terorista”. A da se radi o udbašu male pameti, dokazuje i sljedeći citat: “Vehabije se regrutiraju u 90 odsto slučajeva iz redova kriminalaca i narkomana, tu nije i ne može biti govora o vjeri” – kaže taj Džuvo. Bravoooooooo!!! Pa ako te “vehabije” nemaju veze s vjerom, kako tvrdi Džuvo, već su narkomani i kriminalci, zašto se onda traži reakcija Islamske zajedice, i zašto se uopće ovo pitanje tretira kao “vjersko”?! Džuvi je malo što je napravio džuveč od logike i argumenata, pa srlja dalje, u policijskoj tupavosti. On obavještava javnost da – posljednjih godinu dana po BiH kruži (bezbeli kao leteći tanjir, op.a.) Nijemac Kai Charly Kruger i drži predavanja, (a koji je) godinama prije nego što je postao vehabija bio istaknuti aktivist njemačkog nacističkog pokreta, kažu vrlo opasan i agresivan”. Brat bratu, ovo više liči na film “Balkanski špijun”, nego na iole ozbiljan govor. Prvo, kome će Nijemac na njemačkom držati predavanja po Bosni, drugo,

19

zar nije pozitivno ako je neko napustio nacistički pokret, i postao musliman, jer pravi musliman ne može biti radikalista, treće, zašto bi neko prestao biti nacista, pa postao “vehabija”, ako to nije temeljita promjena koja isključuje nacističko opredjeljenje?! Hajmo logičari! Opet je Džuvo džuveč napravio! Ali sad slijedi papazijanija! Džuvo kaže da sa tim Krugerom – “predavanja drži i Nijemac Mark Korbik, bivši alkoholičar i skitnica”. Uz prethodne istovjetne nelogičnosti, iz ovoga saznajemo da je zvanično bolje biti alkoholičar i skitnica, nego musliman. Potom nam Večernji list nabraja listu od net koliko luđaka koji su ubijali ljude, a predstavljali se kao muslimani. Kao reprezent “vehabizma” trebao bi poslužiti nekakav Vedad iz Sarajeva koji je zaklao majku jer navodno nije htjela s njima klanjati. Ako su glavna “teroristička” opasnost ovakvi budalaši, onda nikakve opasnosti i nema, izuzev u pokušaju da se ti psihijatrijski slučajevi predstave kao dio tog virtualnog, nepostojećeg, izmišljenog “vehabijskog pokreta”. Gebelsovske manipulacije Večernjeg lista idu tako daleko da se izmišlja organizacija koja se zove, i piše sa početnim velikim slovom – Asocijacija vehabijskih udruženja BiH. A niti ima “vehabijskih udruženja”, niti njihove “Asocijacije”. Svikli smo već da na kraju ovakvih izmišljotina zaključak daje hanumični Rešid Hafizović, koji prijeti da će Bošnjaci nestati ako se ne obračunaju

sa “vehabijama”, što je ništa drugo do li zazivanje unutarbošnjačkih sukoba i neke vrste građanskog rata među Bošnjacima. A za čije interese? – da li se ikad upitao ovaj samozvani stručnjak za “vehabizam”. Odmah na narednoj stranici istih novina, objavljen je veliki naslov “I Mostar dobio svoga Mevlida”, čime su do jada neprofesionalno, bez ikakvih dokaza, pucnji na Gradsku vijećnicu pripisani Bošnjacima. A šta ako su velikohrvati organizirali ovo pucanje kako bi mogli optužiti Bošnjake za “rafalanje”?! Bošnjaci nemaju nikakvog interesa od terorizma u Mostaru, a Hrvati imaju interes od organiziranja terorizma za koji optužuju Bošnjake, jer tako štite ono što su oteli od Mostara koji je bio simbol zajedništva, a postao je ustaška smrdara. Tri dana poslije ovaj ustaški list otkriva “novo uporište vehabijskog pokreta”, i to u selu Sase, u općini Srebrenica, u blizini pravoslavne crkve. Radi se o stvaranju “novih baza vehabijskog pokreta”, tvrdi list, odakle su “utvrđene i rute prema Goraždu i drugim mjestima u RS i FBiH, što im omogućava dobru komunikaciju s istomišljenicima”. Tvrdi se i da se “viđaju veha6. april - 15. džumade-l-ula

Kako je dan u bolnici dugačak, a noći još duže, slagale su mi se i preslagale stare i nove misli, pa sam za tih sedam dana spoznao više nego za svakih drugih 77 dana, jer sam bio na vidikovcu, u blizini umirućih ljudi, odakle sve dobija realnije perspektive.

bije u skupinama (koji) se u zabačenim područjima obučavaju za terorističke aktivnosti”. Namjerno sam iscitirao dio ovog teksta, jer se tu nema šta komentirati, pošto je svakom pametnom jasno da se radi o komediografskoj konstrukciji, koja gubi svoju cirkusku notu kad shvatimo da iza nje stoji dejtonska država. Ova država, u kojoj živimo, kao njen najmnogobrojniji narod, programirana je da nastavlja genocid nad Bošnjacima, tako što će bošnjačke povratnike, u sela oko Srebrenice, proglasiti “vehabijama”, i progoniti ih onako kako su progonjeni bošnjački civili od 1992. do 1995., i dalje, također pod optužbom da su “islamski militanti”. Granica časti srušena je onog časa kada je dejtonski režim nastavio projekt izmišljanja tzv. islamskog ekstremizma, a taj projekt je bio uvod u genocid nad Bošnjacima. Svaka priča o “vehabijama”, koja bi da Bošnjake poveže sa ma kakvom vrstom ekstremizma i radikalizma, nije ništa drugo do sastavni dio dejtonskog genocida nad Bošnjacima. Jer da nema “vehabija”, bilo bi nešto drugo, sve dok i posljednji uspravni Bošnjak ne bude uklonjen pod optužbom da je sigurnosna prijetnja.

20

Pogledi
Uz Ćosićev “Bosanski rat” i(li) mir

RS – ratna pobeda ili poraz srpskog naroda?
Ćosićeva knjiga “Bosanski rat” već u javnosti ocijenjena kao “Memorandum II”. Knjiga je očito tempirana da po principu zamjene teza i izvrtanja stvari plasira podvale i laži u funkciji amortizacije međunarodne osude za agresiju i genocid i da postojanjem RS opravda gubitničke frustracije srbskog društva
Piše: Safet Kadić njiga o bosanskom ratu je moja dbrana slobode i istine, ljudskih i nacionalnih prava koja se sadrže u “republici srpskoj”, toj preskupoj, ali jedinoj političkoj i ratnoj pobedi srpskog naroda u drugoj polovini dvadesetog veka, bezsramno je izustio srbski “otac nacije” j j Dobrica Ćosić prilikom predstavljanja svoje knjige “Bosanski rat” u beogradskom Domu omladine. To kaže ideolog “velike Srbije”, tvorac po zlu čuvenog velikosrbskog nacionalnog programa, poznatog pod nazivom “Memorandum SANU”, čija je realizacija devedesetih godina proizvela neviđena razaranja, stradanja i patnje na Balkanu i srbski genocid nad Bošnjacima. j Nasuprot Ćosiću, nekadašnji srbijanski politički i intelektualni lider, smijenjeni komunistički vođa, Latinka Perović, koja je sedamdesetih godina prošlog stoljeća zagovarala demokratiju i pluralizam “kad joj vrijeme nije”, nedvosmislena je u ocjeni da je ta “ideologija doživela vojni ip politički p poraz”. U jednom intervjuu o j j Ćosićevoj knjizi i njegovim idejama Latinka Perović kaže: U knjizi su tekstovi koji su proizašli iz njegovih “Piščevih zapisa” u vreme kad je on bio čelnik SR Jugoslavije i posle. Zanimljivo je da je posle svega on to sakupio i objavio tu kao dokumentarnu prozu. U toj knjizi on se ni za jotu nije promenio od rešenja tog srpskog nacionalnog pitanja kao državnog pitanja. On tu spominje mnogo ljudi koji su u tome učestvovali, to su pripadnici intelektualne elite. On poimenice spominje ljude koji su materijalno pomagali taj rat. Ta ideologija doživela je vojni i politički poraz. Gubitnički nacionalizam... Laž je dio srpske biti Ćosićeva knjiga “Bosanski rat” već u javnosti ocijenjena kao “Memorandum II”. Knjiga je očito tempirana da po principu zamjene teza i izvrtanja stvari plasira podvale i laži u funkciji amortizacije međunarodne osude za agresiju i genocid i da postojanjem RS opravda gubitničke fru- mitski san davno nestalog Bizanta (Istočstracije srbskog društva. On srbsku agresi- no rimsko carstvo), s kojom su se kao biju na Republiku BiH i srbski genocid nad zantski vazali i podanici bili identificirali Bošnjacima naziva “bosanskim ratom”, a u ranom Srednjem vijeku, da pređu rijeku etničko čišćenje bosanske teritorije i zvjer- Drinu, tj. balkansku granicu Zapadnog sko ubijanje oko stotinu hirimskog carstva – Rima. Ni ljada nenaoružanih bosanskih Bizanta ni Rima odavno nema, civila, uglavnom Bošnjaka, ali je ostao srbski san o prelazku pet stotina masovnih grobnica na zapadnu obalu Drine. Tako u koje su Srbi tajno zatrpaće u nedavnoj euforiji proslali ubijene Bošnjake te milion ve 20. godina RS-a njen ratni prognanih on naziva “ratnom (Karadžićev) “ministar inopobedom srpskog naroda u stranih p poslova” Aleksa Buha kojoj su sadržana srbska ljud(opet ta prezimena!), Ćosićev ska i nacionalna prava”. To je i, posebno, Ekmečićev seiz, njegova istina. Klasična camera reći da je najveće srbsko poviobscura. Njegova istina je laž. jestno postignuće ostvarila ova generacija Srba stvorivši srbsku On je poznat po definicijama i traktatima o laži: Laž je srpski državu na zapadnoj obali, odTo je njegova državni interes; Laž je u samom nosno bosanskoj strani Drine. istina. Klasična biću Srbina; Srbe je toliko puta Da li je ćosić-karadžić-docamera u istoriji spašavala laž...; U dikovo genocidno čedo, dejobscura. ovoj zemlji svaka laž na kraju Njegova istina je tonskog imena “republika srppostaje istina; Mi lažemo da bilaž. On je poznat ska”, pobjeda ili poraz propast smo obmanuli sebe, da utešimo srpskog naroda, pitanje je na po definicijama drugoga; lažemo iz samilosti, koje će historija dati konačan i traktatima lažemo iz stida, da ohrabrimo, odgovor, ali ono i danas, poput o laži: Laž je da sakrijemo svoju bedu, lažedamoklova mača, visi u zraku i srpski državni mo zbog poštenja. Lažemo zbog svakodnevno prijeti državi Bointeres; Laž slobode. Laž je vid srpskog patrisni i Hercegovini i Bošnjacima je u samom otizma i potvrda naše urođene u njoj. Da li je srbska pobjeda biću Srbina; inteligencije. Lažemo stvaralačili poraz u tome što su time Srbe je toliko ki, maštovito, inventivno. Samo za sva vremena stvorili krvno puta u istoriji postoji i narodna mudrost: U neprijateljstvo Bošnjaka, s kospašavala laž...; laži su kratke noge! I pompezna j jima dijele zajednički životni j j proslava 20 godina RS bila je prostor. Ipak, sa Ćosićem se je u funkciji lažnog zavaravanja moguće složiti u jednom. RS kako bi se odagnao strah od je više nego preskupa. Toga njenog neumitnog nestanka. j g g luksuza bi se odrekli i najveći Na svu sreću, Ćosić živi u oblacima kao narodi svijeta. Na ime dejtonskog genopredstojnik “nebeskog naroda” i “velike cidnog entiteta RS i njenom feudalnom Srbije”, jer smo svi živi svjedoci da je od gospodaru Dodiku još nisu počeli stizati “velike Srbije” ostao samo užaS (tj. “uža svi računi za naplatu. Ako sada i ostavimo Srbija”) i dejtonski genocidni entitet na po strani milijarde eura koje Srbi duguju 49 posto bosanske zemlje, ali u okviru Bošnjacima za (praktično otetu) zemlju države Bosne i Hercegovine. Pobjeda ili oduzetu pod krinkom agrarne reforme poraz? dvadesetih godina prošlog stoljeća, ne Ćosić živi i radi suprotno od svoga mogu izbjeći plaćanje odštete za tolike imena, a u skladu sa svojim prezimenom živote i materijalnu i nematerijalnu štetu. turskog porijekla. Njegovo prezime izve- Kad-tad, na ovaj ili onaj način, u ovom deno je od orijentalizma ćoso, koji je i u ili onom vidu, moraju se platiti računi za bosanski i u srbski jezik došao priko tur- učinjena (ne)djela. U tom smislu, računi, skog (köse), što, prema Enciklopedijskom tj. dugovi, daleko će nadmašiti osnovni e rječniku bosanskog jezika prof. dr. Dževa- kapital, kako je sada moderno reći. Radi da Jahića, znači, ćosav, golobrad čovjek, se o milijardama i milijardama eura pa je čovjek kod koga ne rastu brada i brkovi, bankrot neizbježan. Presuđena naknada a u prenesenom značenju znači dokoni grada Banjaluke i RS-a Islamskoj zajedmudrijaš, lukavac, prepredenjak sklon nici od 67 miliona maraka izgleda samo spletkama i p p podvalama ( narodu p (U postoji kao kap u moru. Samo za genocid, urbij dosta priča o ćosi). Ćosić je uzhićen što cid i kulturocid u Sarajevu, gdje je ubijeno je njegova ideja doprinijela da se ostvari 11.541. građanin, od toga 1.601. dijete,
6. april - 15. džumade-l-ula

K

21

odšteta se mjeri milijardama. A šta je sa Srebrenicom, Višegradom, Fočom, Zvornikom i Kozlukom, Vlasenicom, Bratuncem, Brčkim, Bijeljinom i Janjom, Dobojem i Kotorskim, Prijedorom i Kozarcem, cijelom Setrhat-Krajinom, praktično svakim okupiranim mjestom i uzpostavom srbočetničke strahovlade. A šta je sa ekonomskim genocidom, demontiranjem i krađom fabrika. A tek obnovljena tužba za agresiju i genocid prid ICJ. I nakon genocida i stalnih prijetnji neki Bošnjaci su, radi mira i suživota sa Srbima, posebno u Bosni, spremni na kompromis: odustali bi od tužbe protiv Srbije i RS za agresiju i genocid ako bi oni odustali od entiteta RS, a ustavno prekomponovali Bosnu i Hercegovinu u federaciju sa najmanje četiri geografske regije, u ustavnopravnom statusu kantona ili entiteta. Koliko košta RS? Međutim, neki Bošnjaci su izričiti da sa tom tužbom nema nagodbe. Nema pogodbe oko istine i pravde, jer je to najveći bošnjački nacionalni interes, jer to omogućuje buduću zaštitu Bošnjaka od sličnih pokušaja, odnosno odvraća nakane krvožednih komšija u budućnosti. Ta presuda mora omogućiti da se kolo historije konačno izgobelja iz kala. Pat pozicija Neka se ćosićevci i dodikovci ne zavaravaju trenutnom pat-pozicijom u državi i sve češćim sudskim oslobađanjem osvjedočenih zlotvora, poput nedavne oslobađajuće presude kalinovačkim zločincima, odgovornih za mučko ubistvo i masakr četrdeset svojih sagrađana Bošnjaka. Zar neko misli da se srbsko plansko i sistematsko antidržavno djelovanje te iživljavanje srbske vlasti u tom entitetu nad povratnicima Bošnjacima, otimanje njihove zemlje, maltretiranje i svaka vrsta poniženja i gaženja osnovnih ljudskih prava može trpiti unedogled? Osokoljen knjigom svoga mentora, kao idejom vodiljom svoje politike, ne posustaje niti odustaje od rovarenja protiv države i veličanja genocidnog entiteta u toj državi njegov pokorni seiz Dodik. Krajem proteklog mjeseca, Dodik posredstvom svoje privatne televizije, koja se službeno imenuje kao RTRS, plaši Bošnjake da je “srbski narod najveći, najvažniji, najmoćniji narod na Balkanu”. Za opomenu mu može poslužiti činjenica da su do Karađorđeve bune i kasnijeg pogroma Bošnjaka na prostoru Otomanskog carstva na Balkanu, gdje je kasnije nastala Srbija, uz dozvolu i blagoslov Turske, Bošnjaci bili “najveći, najvažniji, najmoćniji” i najbrojniji, pa ipak su na kraju doživili genocid od “najmanjih, najnevažnijih, najnemoćnijih” svojih podanika. Dodik stalno poručuje da država BiH ne može obstati, da će nestati, a da će obstati entitet RS. (“Kakva Bosna država? Mi ćemo se potruditi da Bosne bude što manje!”). Slijedeći svoga ćosu, on i dalje negira i obezimenjuje Bošnjake (“Bošnjaci su postali ‘93, do tada nisu postojali”). Najsvježiji konkretni efekti ovakvog Dodikovog

sijanja mržnje i netrpeljivosti izspoljeni su protekle srijede u Banjaluci na kup-utakmici izj p među “Borca” i “Željezničara” kada je grupa mladih ostrašćenih dodikovaca kamenovala igrače sarajevskog tima nakon postignutog gola, a potom i razbili glavu linijskom sudiji zbog čega j utakmica prekig g je p nuta. Je li to Ćosićeva i Dodikova “pobeda srpskog naroda”. Postgenocidno i postdejtonsko mrcvarenje Bosne do posljednjeg daha njenog temeljnog naroda Bošnjaka, nad kojima je izvršen genocid, dovedeno je do morbidnog sadizma. Srbi i srbska politika, kao nosioci i počinioci genocida, niti odustaju niti posustaju od svoje nakane uništenja zemlje Bosne i njenog naroda Bošnjaka, bez trunke stida i kajanja za svoja nedjela. Na svakom koraku i na svaki način nastoje da dovedu u pitanje Bosnu i marginaliziraju Bošnjake, šireći i sijući mržnju i provocirajući konfrontaciju i neprijateljstvo. Paradoksalno je, pritom, da taj njihov genocidni pečat, kojim su obilježeni do Sudnjeg dana, tu njihovu ljagu i sramotu, suicidno skrivaju niko drugi, nego same žrtve – Bošnjaci. Iako je riječ genocid i njene počinioce jasno definisao i ozvaničio Međunarodni sud pravde u svojoj presudi, ta riječ se danas ne može naći ni u medijima, ni u administraciji, ni u školstvu. Kako sa takvom politikom Bosanci bizantsko-pravoslavne tradicije (ćosić-karadžić-dodikovi Srbi) misle živiti u Bosni pored drugih Bosanaca, orijentalno-muslimanske tradicije (Bošnjaka) i rimo-katoličke tradicije (Hrvata). Kako sa takvom politikom Srbijanci misle graditi pomirenje i dobrosusjedske odnose Srbije i BiH. Oni žive u zabludi da će, kao i dosad, (dosadašnjih osam genocida sa iste strane) sve pasti u zaborav i prekriti trava zaborava. I tu im pomaže bošnjačka suicidnost. Kako drugačije protumačiti diplomatsku blamažu bosanskog ministra spoljnih poslova, Zlatka Lagumdžije, koji je, kako su prenijeli mediji, podržao kan6. april - 15. džumade-l-ula

Prid ovom logikom, naivno zvuči upozorenje Karadžiću i esdeesovcima tadašnjeg predsjednika Predsjedništva, Alije Izetbegovića, da je Bosna poput tigrove kože i da ju je nemoguće podijeliti. Oni je nisu ni dijelili, jednostavno su zgulili cijelu kožu!

didaturu srbijanskog ministra vanjskih poslova (živopisnog i imena i prezimena), da se kandiduje za predsjednika Generalne skupštine UN. Ako ga je povukla činjenica da u njemu teče frtalj bosanske krvi, ne mogu se tim emocijama podređivati državni interesi. Nijedna ozbiljna zemlja, radi svoga ugleda, neće podržati tu kandidaturu. Ta kandidatura je izraz krajnje bezsramnosti i nemoralnosti, upravo uvreda i provokacija međunarodnoj zajednici. U nju ne vjeruju ni sami inicijatori. Ona je i pušćena u javni obticaj samo zato da bi se zamnaskirali drugi problemi i koliko-toliko skrenula pozornost na sebe i tako zaustavila podpuna marginalizacija. Zamislite podržati državu koja je, po presudi Međunarodnog suda pravde, kao organa UN, odgovorna za genocid u Bosni. Ozbiljne države ne mogu ni pomisliti na takav salto mortale. Novobosanski spoljni ministar izgleda nema taj filing. On se ljubi sa Tadićem, po onoj psihoanalititičkoj floskuli da se žrtva zaljubljuje u svoga katila. Umjesto da prioritet svih prioriteta toga narcisoidnog vlastoljubca, bude osmišljavanje i lobiranje obnove tužbe protiv Srbije za agresiju i genocid prid spomenutim sudom, on podržava krvnike svog naroda. Jer, iz Srbije još ne dolaze znaci pokajanja i izvinjenja, a bez toga nema oprosta Bošnjaka, a bez oprosta nema pomirenja, a bez pomirenja nema mira. Ako nema mira, ima rata. To je ideologija i politika Srbije i njenog ideologa gj p j j g g Ćose, koju smjerno slijedi njegov trabant Dodik. A bez bosanskog odustajanja od tužbe, Srbija ne može ni sanjati o ulazku u EU. Ali još ima onih Bosanaca koji ne daju náma pa nek ide glava, pa i među njegovim partijskim drugovima. Javna je tajna da je upravo radi toga Lagumdžijinog diplomatskog gafa, funkcioner njeg p g g j gove partije i državni dužnostnik Željko Komšić podnio ostavku na sve stranačke funkcije. Uskoro će se pokazati zašto je kukavički reterirao.

22

Tigrova koža Još ne blijedi ni sjećanje na Lagumdžijinog partijskog poslušnika na mjestu ministra obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, Emira Suljagića, koji, umjesto da je tražio način kako u školskim programima primjereno obraditi i plasirati istinu o agresiji i genocidu da bi naredni narašćaji znali o tome i onemogućili da se to i njima ponovi, kao što se to ponovilo njemu, on se uhvatio vjeronauke u školama. Ostat će zapamćen njegov nastup na televiziji kada se branio od napada za islamofobiju i odsustvo patriotizma. “Mene optužuju za islamofobiju i izdaju, a ja sam žrtva srebreničkog genocida. Gledao sam kao sedamnaestogodišnjak kako mi odvode oca i nikad ga više nisam vidio”, parafraziram njegove riječi. Emir ništa nije znao o zločinima istih tih četnika na Drini tokom Drugog svjetskog rata, jer o tome ništa nije mogao naučiti u školi i javnom diskursu, kao ni školarci danas, a njegov otac nije prenio svome sinu usmenom predajom te strahote. Da je to učinio, sin bi ga puškom branio, umjesto što je nijemo i paralizirano posmatrao tu poražavajuću i poništavajuću scenu, pa je sasvim razumljivo da mu je to ostavilo traumu za čitav život. U školi to nije mogao saznati, jer je i tadašnja vlast, u koju su se masovno ušunjali četnici nakon što ih je Tito amnestirao i nakon što su skinuli kokarde, tu činjenicu potpuno izostavila da se ne narušava idealistički projektovano (srbsko-hrvatsko) bratstvo i jedinstvo. (Nezaustavljivo se nameće asocijacija na onu scenu kada j p j jg majka kori sina, posljednjeg muslimanskog vladara Španije, nakon izgubljenog rata od kršćanske kraljice Izabele i gorko plakao: Plačeš tu kao žena, umjesto da si je branio kao muškarac. Vrlo je poučna i ona čuvena izjava srbskog ideologa iz Kninske krajine Jovana Raškovića, kada je preko televizije poručivao pred rat u Hrvatskoj da treba prodati kravu i kupiti pušku, u skladu s hajdučkom ligikom, jer s puškom ćeš moći oteti krava koliko hoćeš, pogotovo ako ubiješ njene vlasnike.) Prid ovom logikom, zaista, naivno zvuči ono pridratno upozorenje Karadžiću i esdeesovcima tadašnjeg predsjednika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Alije Izetbegovića, da je Bosna poput tigrove kože i da ju je nemoguće podijeliti. Oni je nisu ni dijelili, jednostavno su zgulili cijelu kožu! Ponovo se sve više prijeteći širi i jača antibosanski zločinački i fašistički četnički pokret, a u Srbiji je, čak, ozvaničena i inicijativa da se rehabilituje četnički lider i osuđeni i pogubljeni ratni zločinac, Draža Mihailović. Treba ponoviti da svi Srbi nisu četnici, ali svi četnici jesu Srbi, a kakav je omjer ovih tabora vidit ćemo nakon skorašnjih majskih izbora u Srbiji. Ergo, svi Srbi su odgovorni za genocid, a krivi su i podložni procesuiranju samo izvršioci, podstrekači, konkretni počinioci

Na kraju, u slijedećem se možemo složiti sa Ćosićem, izuzev, razumije se, onoga negiranja Bošnjaka, svođenjem samo na vjerski identitat i vjersko ime. “Srbi, muslimani i Hrvati moraju da žive zajedno i u susedstvu, a to je moguće samo u uslovima mira i pomirenja do kojih je nemoguće doći ako se kod zaraćenih naroda smišljeno ne razvija istorijski razum koji ih vodi u saznanja o međuzavisnosti ljudi i naroda kao uslovu opstanka i napretka” – zaključio je Ćosić na kraju promocije. Tačno! Samo, to je trebao reći na početku. Prije Memoranduma! Prije agresije! Prije genocida! I prije ove knjige! Ovako, to je, očito, još jedna Ćosićeva licemjerna podvala i laž! Kao narodni mudrijaš Ćosić dobro zna onu narodnu izreku: ko posije vjetar, požnjeće holuju. Bezbroj puta treba ponoviti i ponavljati sve do Sudnjeg dana, ako treba, Ponovo se sve ali neće do tada trebati, da je više prijeteći RS nastala na genocidu nad širi i jača Bošnjacima, na njihovoj krvi i antibosanski kostima i da je nikad Bošnjaubistava i njihovi nalogodavci. ci neće prihvatiti kao dio bilo zločinački Narod se ne može procesuirati, kakvog bosanskog rješenja. i fašistički ali može nositi stigmu. U muTo je za Bošnjake aksiom, bez četnički pokret, slimanskoj sakralnoj tradiciji, obzira kakve političke ublehe a u Srbiji je, koju baštine i Bošnjaci, postočak, ozvaničena prosipaju pojedini bošnjački ji slična dogma: Ako nijedan politički ublehaši i protumusliman ne klanja dženazu i inicijativa da he. Predhodni Ćosićev stav umrlom muslimanu, za to su se rehabilituje mogao bi se lahko staviti na odgovorni svi muslimani sviječetnički lider prohbu istine ako bi Bošnjaci ta, ali ako makar jedan klanja, i osuđeni i ponudili Srbima da se ukine sa svih je spala odgovornost, pogubljeni ratni RS, a zauzvrat da Bošnjaci ali sevap pripada samo njemu. zločinac, Draža odustanu od tužbe za agresiKakvo je podstgenocidno staMihailović. ju i genocid. Po historijskoj nje duha u Bosni i među Bošlogici, RS će nestati milom njacima pokazat će najavljeno ili silom, tj. ratom, kako je i obilježavanje dvadesetogodišnastala. Niko pametan ne želi njice od početka agresije i gerat, jer rat je jedna od najvećih nocida, kada, posebno Bošnjaci, u tom smislu polažu historijski ispit 6. ljudskih pošasti i nesreća, ali rat je sasvim aprila za Dan Sarajeva. Hoće li istina biti realna opcija ako se ovo nepodnošljivo jača od vlastoljublja? stanje ne promijeni.

“Oni i mi”
vu zemlju nakon prvog marta ne moraju svi voliti, ali je moraju poštovati”, kazao je, slijedeći pravnu logiku i legalnu političku praksu, profesor na Pravnom fakultetu u Sarajevu Zdravko Grebo, u jednoj dijaložkoj televizijskoj emisiji povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Njegov generacijski i stručni kolega sa Pravnog fakulteta u Banjaluci, Mile Dmičić, nekadašnji Titin omladinski kadar, a sada bezrezervni sljedbenik “oca nacije”, kao i Milorad Dodik, ignorišući i historijske i pravne činjenice, a slijedeći hajdučku logiku prava na ratni plijen, oborena pogleda i monotona govora, uporno je osporavao taj datum, odbacujući svaku mogućnost da se on prihvati kao legalan i legitiman državni praznik. Za njega je Dejton vječan i nepromjenjljiv, papagajski ponavljajući floskulu o dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Ni riječi u tome kako je nastala RS, ratom i genocidom, koji je počinjen “uime RS”, a upravo je tu rješenje i izlaz iz pat-pozicije i čarobni ključ za otvaranja vrata budućnosti za BiH. RS jeste trajna, ali kao kočnica za normalnu BiH. Dvadeset godina mlađi, 5. aprila 1992. za govornicom Skupštine Republike BiH, Grebo se obratio očajnim građanim, koji su izašli na protest protiv podjela i stvaranja nekih SAO, nacionalizma i rata, i rekao doslovno: Ili oni, ili mi! “Oni” su tu, a gdje smo “mi”?
6. april - 15. džumade-l-ula

O

23

Politika i društvo
Diskriminacija i mobing - Tako to rade komunisti u Tuzli

Borba za Fatmirov opstanak
Nakon višegodišnje kriminalne diskriminacije u rodnom gradu i mobinga na radnom mjestu u Općini Tuzla, pisac Fatmir Alispahić zbog teško narušenog zdravlja ovih dana ne izlazi iz tuzlanske bolnice
Piše: Anes Džunuzović vaj tekst više ne može pomoći Fatmiru Alispahiću. Sada je to već definitivno jasno, njegovo zdravlje je teško narušeno. Fatmir Alispahić je izložen konstantnim višegodišnjim diskriminacijama i mobingu na radnom mjestu u Općini Tuzla. Njegov glas i stalno ukazivanje na siledžijstvo koje nad njim godinama sprovodi aktuelni načelnik Općine Tuzla Jasmin Imamović niko nije imao niti htio da čuje, što je Imamovića osokolilo da se nastavi iživljavati nad Fatmirom. Na kraju, sve se odrazilo pogubno po Fatmirovo zdravlje. Ukloniti Fatmira Problem je nastao kada je za načelnika Tuzle 2001. došao Jasmin Imamović, ratni sekretar Općine Tuzla, koji se nije mogao pohvaliti ničim od onoga što je u ratu bio g j i značio Fatmir Alispahić. Štaviše, Imamovića su pratile negativne konotacije, od kriminalnog izbora za načelnika (jer je samo kao općinski vijećnik mogao biti biran namjesto Selima Bešlagića, a on je bio sekretar u izvršnoj vlasti), pa do sumnjive ratne prošlosti, jer je kao glavni općinski pravnik kreirao i one odluke o ukidanju antifašističkih obilježja u Tuzli, naziva škola, institucija i sl., a uz to nikad nije reagirao na verbalne prijetnje lojalnim Srbima u Tuzli, na koje je reagirao Fatmir Alispahić. Imao je veliku potrebu da popravi svoj blijedi ratni imidž. A kako bi to učinio ako neće ukloniti Fatmira Alispahića i njegove zasluge!? Tako je kreiran projekat blaćenja Fatmira Alispahića, a čemu je išla na ruku činjenica da je Fatmir opet išao u susret istini, sada braneći Bošnjake od islamofobije, kao novog antisemitizma. A znamo kakvo je dejtonsko društvo! Imamović se nije zadovoljio time da rasformira uspješni Press centar i da Fatmira Alispahića premjesti na mjesto “izdavača potvrda o smrti za lica koja su umrla izvan zdravstvenih ustanova”. O tome je akademik Muhamed Filipović zapisao: “Jedan od naših najpoznatijih intelektualaca, u tuzlanskoj administraciji, kod načelnika Jasmina Imamovića, nije zaposlen kao intelektualac već kao izdavač potvrda o smrti!” Imamović je ukinuo i jedinstveni spomenik za djecu poginulu na Kapiji - “Vječna svjetlost” - samo zato što je autor ovog spomenika Fatmir Alispahić. (Doduše, Imamović je ukinuo i Radio-Tuzlu, najstariju lokalnu stanicu u BiH, te mnoge druge stubove tuzlanskog identiteta, kako bi se vrijeme računalo od njega.). zle Selim Bešlagić javno “zahvaljivao Fatmiru Alispahiću za sve što je učinio za Tuzlu”. Mnogi su Fatmiru odavali priznanje za njegov konkretni antinacionalizam u ratu, čime je doprinio i afirmaciji bošnjačkih interesa, kojih nema bez bosanske ideje. Ali, Fatmirove zasluge za čast Tuzle ne ogledaju se samo u tome – što je jedini javno ustao protiv oblika revanšizma prema Srbima – jer je Fatmir pisac koji je, u odnosu na sve tuzlanske pisce, napisao najviše monografija o Tuzli: prvu knjigu o civilnim žrtvama jednog grada (1996.), prvu knjigu o šehidima i poginulim borcima jednog grada (1997.), pa monografije grada, pozorišta, brojne publikacije o Tuzli, itd. Gradimir Gojer je rekao: “Da je samo napisao Tuzlanski nekrologij bio bi pisac kojim bi trebao da se diči njegov grad”. Čak je i sadašnji načelnik Tuzle Jasmin Imamović davne 1997. godine govorio da je “Fatmir Alispahić bitno uticao na strategiju po kojoj je Tuzla postala poznata u Evropi i Svijetu”. Fatmir je od 1993. do 2003. bio šef Press centra Općine Tuzla, vjerovatno najuspješnijeg općinskog Pressa u državi, sudeći po tome koliko je nagrada za ljudska prava, demokratiju i promicanje multikulture došlo u Tuzlu.

O

Fatmir je savjest Tuzle
nako kako je Trebinje ubilo Srđana Aleksića, tako Tuzla ubija Fatmira Alispahića! Ako je Srđan Aleksić zaslužan za čast Trebinja zato što je ustao u zaštitu nedužnog bošnjačkog mladića, tako je i Fatmir Alispahić zaslužan za čast Tuzle jer je 29. januar 1993. objavio sljedeće: “... Već su pretukli jedinog čestitog pravoslavnog mladića, a sutra se isto može dogoditi svima nama koji ne damo tradiciju i identitet svog častoljubivog grada.” Fatmir je, dakle, u ratu javno osudio činjenicu da je u Tuzli neko pretukao nekog mladića zato što je pravoslavac, time je sebe izložio opasnosti da doživi odmazdu, ali je i batinašima poslao poruku da ima ljudi koji se ne plaše i koji će štititi sve poštene građane, bez obzira na njihovu etničku i vjersku pripadnost. Ako već vlast neće! Tako je i u više tekstova Fatmir hrabro ukazivao na diskriminaciju lojalnih Srba u Tuzli. Zbog takvih Fatmirovih tekstova prof. dr. Mustafa Šehović (1920.2004., po kome se danas zove Dom zdravlja u Tuzli; više na youtube kanalu TvTuzland), na jednoj promociji 1996. rekao je: “Fatmir Alispahić je savjest ovog grada”. Zato se ratni načelnik Tu-

O

6. april - 15. džumade-l-ula

24

Ljubav jača od podlosti Vrhunac je u jednoj priči koja je u Tuzli javna tajna. Imamoviću je falio još jedan pečat na umobolnu namjeru da pred tuzlanskom, ali i bh. javnošću oblati Fatmira kao “radikala” i čovjeka od kojega bježe i njegovi najbliži. A taj pečat bi dobio ako bi Fatmira ostavila njegova supruga – zato što je “ekstremista”. Fatmirova supruga Jasna je diplomirana pravnica i prevoditelj sa engleskog, u Americi je završila školu za prevoditelje, i bila je zaposlena kao službeni prevoditelj i predavač engleskog jezika za ljekare na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, dok je u svoju administraciju nije 1999. pozvao tadašnji načelnik Selim Bešlagić. Jasna Alispahić je posao općinskog prevoditelja radila sve do 2009. godine, kada je bez objašnjenja prebačena u Službu za izbjeglice. Dogodilo se to odmah nakon što se u Službi načelnika saznalo da Jasna nosi treće Fatmirovo dijete, čime je postalo jasno da nema ništa od monstruozne zamisli o razvodu od Fatmira. Čim je Jasna otišla na trudničko bolovanje, da čuva trudnoću, načelnik Imamović je obznanio da se od svih uposlenika njegove službe samo Jasna Alispahić premiješta u Službu za izbjeglice! Bila je to kazna zato što je odbila velelijepnu kancelariju koju joj je Imamović upravo dao, i po treći put ponijela dijete čovjeka

koji je trebao biti inkriminisan kao “vehabija kojega je i žena napustila”. Nikada se neće saznati kakvim je sve pritiscima bila izložena ova majka troje djece, Fatmirova supruga, koje se borila za čast muža, za integritet porodice, a istovremeno se trudila da sačuva posao kod lokalnog moćnika koji joj nudi pakt sa šejtanom, ali da ostavi djecu bez oca! Treće Fatmirovo i Jasnino dijete značilo je poruku da je ljubav jača od ovih podlosti Jasmina Imamovića. Ali, kada mu je propao plan da rastavi Jasnin i Fatmirov brak, Imamović je odlučio uložiti sve snage da u Općini Tuzla izolira Fatmira Alispahića. Nakon teksta akademika Filipovića, koji zbija ironiju sa činjenicom da je Fatmir Alispahić “izdavač potvrda o smrti”, Imamović pravi reorganizaciju u kojoj Alispahiću daje mjesto “stručnog savjetnika za prirodno i kulturno-historijsko naslijeđe”, ali s ciljem da ga potpuno izolira. Osoba koja je s Fatmirom ujutro pila kahvu, a išla je s njim u Gimnaziju, više puta je upozoravana da to ne čini, da bi na kraju bila degradirana, za primjer drugima, i
6. april - 15. džumade-l-ula

Ako je Srđan Aleksić zaslužan za čast Trebinja zato što je ustao u zaštitu nedužnog bošnjačkog mladića, tako je i Fatmir Alispahić zaslužan za čast Tuzle jer je 29. januara 1993. objavio sljedeće: “... Već su pretukli jedinog čestitog pravoslavnog mladića, a sutra se isto može dogoditi svima nama koji ne damo tradiciju i identitet svog častoljubivog grada.”

iz kancelarije prebačena u tzv. šalter-salu, gdje su uvjeti rada mnogo teži. Nakon toga Fatmirova kancelarija se pretvorila u samicu, a on je na posao odlazio kao u zatvor, da od ujutro do četiri popodne odsjedi, dok ga zaobilaze i poslovi i šefovi, dok njegove poslove daju drugima, i dok mu niko ne smije otvoriti vrata. U januaru prošle 2011. godine Fatmir je uputio prvi dokument protiv diskriminacije i mobinga, a onda još nekoliko, na koje nije dobijao nikakve odgovore. U posljednja dva mjeseca Fatmir je nekoliko puta završio kod ljekara zbog povišenog krvnog pritiska, kojeg nikada prije nije imao, niti je ikada bio na bolovanju. O tome što mu se dešava obavještavao je nekoliko svojih prijatelja, kojima je slao i dokumente na čuvanje, “u slučaju da mu se nešto desi”. Ovaj tekst nastaje nabrzinu, nakon saznanja da je Fatmir primljen na Internu kliniku. Ovaj tekst je i neka vrsta obećanja da će cjelovita istina o zlodjelu koju je nad čestitom tuzlanskom porodicom Alispahić vršio Jasmin Imamović – izaći na vidjelo.

25

Reportaža
Prođoh Hercegovinom kroz gradove

Dolje krompir, gore nebo
Glamoč ima svoja tri fenomena, tri čuda, od kojih su dva kulturna a jedno prirodno. Prvo je čudo rječica Vrba “koja teče uzbrdo” iz Donjeg u Gornje polje. Naravno to je privid, jer su samo Glamočani dali polju sa višom nadmorskom visinom naziv “Donje” a onome sa nižom “Gornje”. Drugo je čudo “dvojni stećak” od tri tone “koji stoji na tri piljka” što se na licu mjesta vidi. Stećak se nalazi u naselju Vrba na prilazima Glamoču iz pravca Livna. Treće čudo je Bašića nišan u haremu Jakir, još bliže gradu. Radi se o ogromnom i, po svemu sudeći, najvećem nišanu sa turbanom u BiH, isklesanom iz jednog komada kamena. Nišan je visok preko 4 metra, širok 95 cm, a strjeha mu je širine 25 cm pa je često za nevremena znao poslužiti kao zaklon putnicima Piše: Ale Kamber, Livno 25.03.2012.god Glamočki Gornji Grad je bio baza SDA. probijao prema Gornjem Glamočkom U početku su djelovali stidljivo i u poluile- polju i Cincaru gdje su sa livanjske strane gali, potom sve slobodnije, ali nedovoljno položaje držali livanjski Bošnjaci (Samomudro s obzirom na nedostatak obrazova- stalni bošnjački bataljon pod bh. oznakama) nog kadra u svojim redovima. Prva zamka u i koji su mnoge Glamočane izvukli iz ratne koju su upali bila je u vrijeme ubistva ugled- međuzone, dok ih je oko 250 sve do “Oluje” nog glamočkog Hrvata i liječnika dr. Alojza ostalo u Glamoču gdje su pretrpjeli torture Kelave od strane već spremnih SDS-ovih u gradskoj klubani, policiji, kućnim pritdželata, koji su ovim ubistvom najavljivali vorima, pa i u gradskoj džamiji koja je do krvavi pir i egzodus, ili ropstvo, Bošnjaka i rušenja u drugoj polovini septembra 1992. Hrvata. Tadašnja glamočka SDA godine bila svojevrsni logor za je ovaj zločin okarakterisala samo Bošnjake, a dio ih je mjesecima kao incident i skupa sa SDS-om bio i na Manjači. dala izjavu za TV Sarajevo da Masovnije represalije nad taj događaj ne može poremetiti glamočkim Bošnjacima počele dobre međunacionalne odnose su 31.05.1992. godine kad ih u Glamoču. Pred početak rata j je 140 zatvoreno u p pomanju j Ne žale se obavljana je famozna “dobroklubanu FK Šator gdje su ostali glamočki voljna razmjena stanovništva”, do 21.08.1992. godine. Služili Bošnjaci pa su Hrvati uglavnom prešli u su kao roblje za kopanje rovova u previše ni na Livno i druga “većinska hrvatska Glamočkom polju i po okolnim aktuelnog područja”, a na takav korak se planinama na banovinskom glamočkog odlučio i dobar dio Bošnjaka. ratnom razmeđu između SDS načelnika Ostale je zatekao rat koji je poi HDZ, odnosno Miloševićeve Radovana drazumijevao prisilan izgon, “Velike Srbije” i Tuđmanove Markovića, radne obaveze u kopanju rovova “Velike Hrvatske”. A kad bi to ali ipak, ako i obavljanju teških poslova za završili, kopali su temelje za dalese ima u vidu nove srpske gazde, a mnogi su, kovod Drvar-Glamoč. I žene činjenica da na žalost, najstrašnije mučeni i i djeca su odvođeni na prisilni još struja nije svirepo ubijani. Dio ih se noćima rad na njive, ili druge težačke dovedena u planinskim vrletima i šumom poslove uz minimum hrane i selo Dragnjić u koje se vratilo nekoliko bošnjačkih familija ima razloga za nezadovoljstvo.

Glamočka krvava uvertira
obar dio glamočkih Bošnjaka će vam reći da je najava njihove gologote pod čizmom SDS-a, a potom i HDZ-a (nakon povlačenja većinskih Srba pred naletom hrvatske “Oluje” krajem jula 1995.) zapravo počela već 01.januara 1988. godine kad su ubijeni Semir (Fehme) Zeljković i Mirsad (Zeira) Hamzić. Već tada su bile porasle antibošnjačke velikosrpske ambicije, najprije potajnim, a potom sve otvorenijim revitaliziranjem srpskog nacionalizma i četništva, te transformacijom SKJ u SDS, barem većinskih Srba što se tiče. I najmalobrojniji glamočki Hrvati, kojih je bilo jedva oko 150, ili 1,5%, su kovali svoje planove za nadolazeću višestranačku “demokratizaciju”, dok su Bošnjaci kao i u Livnu, posebno oni obrazovaniji i dalje slijepo vjerovali SKJ i SKBiH. Pred prve višestranačke izbore glamočki Srbi, kojih je bilo 9.800 ili 79%, su se uglavnom listom svrstali u SDS, Hrvati u HDZ BiH, a Bošnjaci, kojih je bilo oko 2.350 ili 19% u SKJ, SDA i još nekolicinu manjih stranaka.

D

Bašića nišan
6. april - 15. džumade-l-ula

26

maksimum tortura. Radilo se svakodnevno od jutra do mraka uz brojna maltretiranja. Poslije završenih kopanja rovova i temelja za dalekovode neki glamočki Bošnjaci su upućeni na Manjaču gdje su ostali sve od 21.08.1992.-16.12.1992. godine kad su uz pomoć Međunarodnog Crvenog križa i UMPROFPR-a oslobođeni, ali uz potpis da idu iz bivše Jugoslavije u koju se neće vraćati najmanje pet godina. Odlazak je podrazumijevao i odricanje od imovine i radnih mjesta, odvajanje od najbližih članova porodice koji su ostali u Glamoču ili razmijenjeni, izbjegli i prognani širom BiH i Svijeta. Nakon miniranja gradske džamije Zulumije, početkom rata, njeni su ostaci bačeni na više lokaliteta da bi sama lokacija džamije dugo bila parkiralište i lokacija za otpad, prvo srpski, do njihovog bježanja pred “Olujom”, pa Glamoč ima onda, od 29.07.1995. godine, sve prirodne nakon ulaska HV i HVO-a u pretpostavke Glamoč, i za hrvatski. I u selu da bi Glamoč-džamija Zulumija Vidimlije su džamija sa imamsGlamočani mogli dobro kom kućom i mektebom sravnjeni sa zemljom, a srušeni su i živjeti od svoga Hodžić Mahmut, Hodžić SaT Tokom rata bošnjačke kuće, stanove i rada samo mesdžidi u Dragnjiću i Radaslidik, Huseinspahić Vahida, radna mjesta u početku su prisvojili Srbi, kad bi oni koji jama, teško oštećene džamije u Karahodžić Adem, Karahodžić a nakon ulaska HV i HVO-a u Glamoč, Biličiću i Kovačevcima. Devasti- vladaju znali da Zejna, Kasum Mugdim, Leden- prisvojili su ih uglavnom Hrvati koji su u rana je i vakifska zgrada u gradu. rade za Glamoč ko Đula, Maslo Hipka, Mastalić početku činili sve da se Bošnjaci vraćaju u bar približno Hrvatski “osloboditelji” su i Salih, Radaslić Hajra, Radaslić što manjem broju a Srbi po mogućnosti kao za sebe i ono malo preostalih glamočkih Muhamed, Radaslić Vahid, nikako. Ipak se vratilo postepeno oko 30% druge. Bošnjaka pod srpskom čizmom, Reiz Derviš, Reiz Enver, Sobo glamočkih Bošnjaka, koji su bili manjina njih oko 250, “iz sigurnosnih Ibrahim, Solak Medo, Zeljković u odnosu na oko 2.000 doseljenih Hrvata razloga” premjestili u Livno u Jakub, Zeljković Mina, Zeljković iz više krajeva BiH, pa su prvih godina Sportsku dvoranu, zapravo u Munevera, Zeljković Rusmir... bili potpuno obespravljeni. Postepenim privremeni deportacijski logor, iz Više ih je stradalo i širom BiH, u povratkom Srba, kojih se vremenom vrakojeg su ih ubrzo, skupa sa ranije pridošlim redovima ARBiH: Hamza Asim, Reiz Nail, tilo oko 35% iseljavali su doseljeni Hrvati i Glamočanima u Livno, prisilno deportovali Trto Fikret,… ili u izbjeglištvu kao civili, pop- stvarao se nacionalni balans sličan predratpreko ratnih linija i minskih polja u srednju ut tada maloljetnog Kačar Alena… nom, ali ipak u korist Hrvata u odnosu Bosnu, ili im ponudili inscenirano i organizirano iseljavanje iz BiH što je činjeno i Bošnjacima Livna i Tomislavgrada, kako bi se stvorio etnički čist “hrvatski teritorij” i lakše, bez svjedoka, ili sa što manje njih, opljačkala državna i privatna imovina. Glamočki Bošnjaci su bili u sendviču između HVO-a i četničkih formacija, odnosno između JNA i HV, pa su višestruko i trpjeli torture ujedinjene petokrake sa kokardama i šahovnicama. Uz maltretiranja, silovanja, robovski rad i temeljitu pljačku, trpjeli su i ubistva najbližih, ili svojih komšija i prijatelja. Prema dostupnim podacima, u posljednjem ratu u Glamoču, kao civili, od strane velikosrpske četničke soldateske ubijeno j p p j je pedesetak Bošnjaka: Ališa Čista, Ališa Đula, Ališa Dževad, Ališa Ibro, Ališa Rasim, Ališa Sado, Ališa Tajka, Ališa Tifa, Ališa Zaim, Arnautović Fatima, Bektaš Redžo, Bektaš Aiša, Borčilo Mujesira, Borčilo Senad, Ćar Mehmed, j Čitaković Binazija, Čitaković Đula, Dedić Nurko, Duganhodžić Fija, Đug Fiza, Đug Mehmed, Fišić Hatidža, Fišić Husnija, Fišić Jakub, Halak Ibrahim, Hodžić Almir, Hodžić Otvor džamije u Kovačevcima Bakir, Hodžić Fatima, Hodžić Hadžija,
6. april - 15. džumade-l-ula

27

na Bošnjake. Za razliku od uočiratnog laskanja SDS-u, poslijeratna glamočka SDA se tijesno vezala za HDZ, umjesto za srpski SDS-ov zamjenski SNSD, navodno, birajući od dva zla manje zlo, a zapravo zadovoljavajući samo vlastite interese i pozicije samo malog broja SDAovih čelnika. Imajući u vidu blisku saradnju HDZ BiH i SNSD i ovo poslijeratno svrstavanje glamočke, livanjske i duvanjske SDA uz HDZ BiH je promašaj, posebno ako se ima u vidu da uopće ne žele koalirati sa ostalim strankama koje okupljaju Bošnjake ovog dijela BiH koji su ponovo u srpskohrvatskom sendviču, bez obzira na činjenicu da su uglavnom povratili imovinu, popravili kuće i džamije, te da su neki ponovo zakapitalili kroz poljoprivredu i stočarstvo i obrt, te da ih tek nekolicina radi u firmama i ustanovama. Glamočko gluho Čim su se glamočki povratnici vratili, vratili su se i svom brendu-nadaleko poznatom glamočkom krompiru i stočarstvu jer posla nije bilo za HDZ-ove vlasti u Glamoču u izobilju, pogotovo za Bošnjake, izuzev za par HDZ-ovih privjesaka i vazala koji su čak i iza vijećničke govornice izjavljivali kako je “Bošnjacima bilo bolje pod Hrvatima nego pod Srbima”, što je laž, jer je prvi srpski načelnik ove općine, pokojni Rade Gvero, za svoje vladavine u dva mandata zaposlio sve visokoobrazovane Bošnjake a posao je dobio i određen broj Bošnjaka sa srednjom i nižom spremom. Uglavnom su svi zadržali radna mjesta i nakon njegove smrti u čijem je mandatu u glamočke škole uveden i Bosanski jezik za bošnjačke učenike u osnovnim i srednjoj školi, što je jedini primjer takve vrste u Livanjskom kantonu u kojem daleko brojniji Bošnjaci u Livnu i Tomislavgradu to još nisu ostvarili, uprkos zakonu i ustavima koji to omogućuju posljednjih godina. Očigledno je da je glamočki načelnik bio fleksibilniji a roditelji glamočke djece istrajniji u traženju prava za svoju djecu od ostalih u Livanjskom kantonu. Ne žale se glamočki Bošnjaci previše ni na aktuelnog glamočkog načelnika Radovana Markovića, ali ipak, ako se ima u vidu činjenica da još struja nije dovedena u selo Dragnjić u koje se vratilo nekoliko bošnjačkih familija među prvim povratnicima, a da su struju, solidan put i ostalu infrastrukturu dobila sva srpska povratnička sela ima razloga za nezadovoljstvo. “Razloga za nezadovoljstvo imaju čak i oni koji rade. Najveći broj Glamočana je diskriminiran siromaštvom i nedostatkom radnih mjesta. Mnoge porodice žive na rubu gladi. I oni što rade uglavnom rade na crno i neredovne su plaće. Sva sreća pa je u funkciji Narodna kuhinja za one

Otvorenje džamije u Biličiću najugroženije p p samohrane majke j g j poput j Šaćire Ćar sa jedinom, tek punoljetnom kćerkom, oboljelom prije godinu dana od paralize i koja još ima petero maloljetne braće i sestara koji žive od često neredovne mizerne socijalne pomoći. Nakon dugo vremena kuća joj je obnovljena, ali se kuća ne možće jesti. Sličnih Šaćirinoj ima još dosta porodica”, kaže pravnica iz Centra za socijalni rad Glamoč Emira Karača, potvrđujući riječi brojnih Glamočana da su uglavnom prepušteni

Stari grad - Glamoč
6. april - 15. džumade-l-ula

28

Glamoč, Šatorsko jezero sami sebi, da su kantonalne i više vlasti gluhe na njihove probleme. Što se tiče kulturnih sadržaja gradski Dom kulture je donekle obnovljen i u njemu sva društva povremeno priređuju poneku predstavu, ali je većinom bez sadržaja i prazan. Gluh kao glamočko Gluho kolo. Gluh kao država na probleme svojih rubnih područja, poput glamočkog. Tri čuda Glamoč ima svoja tri fenomena, tri čuda, od kojih su dva kulturna a jedno prirodno. Prvo je čudo rječica Vrba “koja teče uzbrdo” iz Donjeg u Gornje polje. Naravno to je privid, jer su samo Glamočani dali polju sa višom nadmorskom visinom naziv “Donje” a onome sa nižom “Gornje”. Drugo je čudo “dvojni stećak” od tri tone “koji stoji na tri piljka” što se na licu mjesta vidi. Stećak se nalazi u naselju Vrba na prilazima Glamoču iz pravca Livna. Treće čudo je Bašića nišan u haremu Jakir, još bliže gradu. Radi se o ogromnom i, po svemu sudeći, najvećem nišanu sa turbanom u BiH, isklesanom iz jednog komada kamena. Nišan je visok preko 4 metra širok 95 cm, a strjeha mu je širine 25 cm pa je često za nevremena znao poslužiti kao zaklon putnicima. Uz ova kulturna i prirodna blaga Glamoč je kao jedno od najstarijih bh. naselja prepun ostataka raznovrsne, a posebno rimske, sred-

Draganjić bez struje njovjekovne i otomanske kulture: gradina, miljokaza, puteva, utvrda, grobnica, nekropola, turbeta, vjerskih objekata….ima visokokvalitetne šume, više nego Srbija i Crna Gora zajedno, međutim, od pada socijalizma nema drvne industrije ali balvani ipak sve više nestaju od čega Glamočani imaju najmanje koristi. Glamoč ima prekrasno izletište Busiju, omanja dva jezera (Hrast i Bukvu koja se posebno u proljeće razlije po Gornjem polju), planine Goliju, Staretinu, Vitorog, Slovinj i ponajljepši Šator, kojeg dijeli sa Grahovljanima. Ima sve prirodne pretpostavke da bi Glamočani mogli dobro živjeti od svoga rada samo kad bi oni koji vladaju znali da rade za Glamoč bar približno kao za sebe i druge.

Stećak na tri piljka
6. april - 15. džumade-l-ula

Vidimlije-otvor džamije

29

Društvo
Društveni aktivizam - Kako i da li pojedinac može pomoći ummetu

Dok ja radim za druge
i Allah pomaže mene i moju porodicu
Pitala sam se gdje su muslimani u svemu ovom. Nemuslimani pomažu muslimane, a mi kojima je to obaveza šta mi po tom pitanju radimo. Djelujući za drugog, dižući glas za drugoga postajemo spremni dići glas za sebe, svoja prava i slobode koja vrlo brzo mogu biti uskraćena, a da mi toga i nismo svjesni
Piše: Zemira Gorinjac narodna zajednica, UN, kao paravani istih onih koji kroje novu kartu svijeta slabo ili nikako ne pokazuju odlučnost i djelotvornost – opravdanost svog postojanja. Pravednici nemuslimani S druge strane postoje dobri, plemeniti ljudi iz cijelog svijeta koji bez obzira na svoje vjersko opredjeljenje žele promijeniti stanje svijeta nabolje. Oni nastoje dati svoj doprinos poboljšanju dobra i širenju istine, pravde na ovom svijetu. Upravo zahvaljujući tim dobrim plemenitim ljudima svijet je saznao za genocid nad Pag lestincima u Sabri i Šatili, nad Tutcima u Ruandi, nad crncima u Darfuru, Bošnjacima u Srebrenici... Takvi pojedinci se odriču dunjalučkih uživanja radi viših ideala i interesa. Ideja Na nama je šta i kako ćemo djelovati. Načina i ideja je mnogo. Ima u Turskoj Džamija želja. Radi se o džamiji koju je sagradio čovjek od novca koji bi stavljao u stranu svaki put kad bi poželio nešto. Izračunao bi vrijednost toga i na taj način za određen broj godina napravio džamiju. koja nemuslimane vodi jeste ideja pravde, pravičnosti, borbe za čovjeka, za svako ljudsko biće. Mnogi su dali živote za takvu ideju, pomažući drugog u nevolji. Uzmimo primjer 23-godišnje Rachel Corre, američke studentkinje koja je kao volonter otišla u Gazu, zavoljela svim bićem Gazance i djecu Gaze, grčevito se borila za širenje istine o dešavanjima u Gazi, branila sa svojim prijateljima rušenje palestinskih kuća i u jednoj takvoj situaciji biva zgažena od izraelskog buldožera. Ubistvo poznatog međunarodnog aktivste i borca za ljudska prava, posebnog zaljubljenika u Gazu, Vittorija Argonia, je posebno pogodilo Gazance kao i nedavna pogibija novinara u Siriji pogodila je cijeli humanitarni korpus. Starice i starci od 60 ili 70 godina bili su sa nama na “Flotili dva”.

vaš, i imanja vaša koja ste stekli, I trgovačka roba za koju strahujete da neće imati prođe, I kuće vaše u kojima se prijatno osjećate Miliji od Allaha i Njegova Poslanika I od borbe na Allahovom putu, onda pričekajte dok Allah Svoju odluku ne donese. A grješnicima neće ukazati na Pravi put !”- (Et-Tevba, 24.). Stanje u kom se nalaze mnogi muslimani svijeta je izuzetno teško. Režiseri novog svjetskog poretka na sve načine nastoje oteti ne samo materijalno već i ljudsko, muslimanima ali i drugim narodima samo da bi vladali prirodnim resursima kojih je sve manje, ali i umovima ljudi. Kud god da pogledamo vidjet ćemo slične stravične prizore okupacije počevši od Palestine koja je primjer 64. godišnje stoičke borbe palestinskog naroda da ostane na svom, zatim Afganistan, Irak, Bosna, Etiopija, Somalija, Sudan.... U svakom ovom području dešavaju se stravični masakri pred očima cijele svjetske javnosti gdje među-

R

eci: “Ako su vam očevi vaši i sinovi vaši i braća vaša i žene vaše i rod

6. april - 15. džumade-l-ula

30

Šta ih je motiviralo da, nakon što mogu uživati u penziji, putovati svijetom, rizikuju svoj život i idu braniti Gazance. Ili mladi Holanđani od 19 i 23 godine koji su 23 dana čekali da Flotila krene, potrošili sav novac i silno željeli da uđu u Gazu. Opet isti motiv, borba za čovjeka, njegovo dostojanstvo, jednakost prava. Irska nobelovka Maride Megvej, britanski parlamentarac Džordž Galovej osobe kojima je Izrael ali i Egipat zabranio trajni ulazak u zemlju samo zato što su se borili za Palestinu. Da li su odustali? Ne, i dalje oni šire istinu o Palestini i toliko uspješno da irski sindikati bojkotuju izraelske proizvode, da je ove godine donešena odluka da Izraeslski nacionalni fond koji je inače vlasnik 90% otete palestinske zemlje i u koji idu sva sredstva od proizvoda i firmi koje podržavaju Izrael, nema status humanitarne organizacije u Britaniji. Navest ću primjer američke Jevrejke koja je za vrijeme dolaska Natanjahua u donji parlament američkog doma ustala i javno pred svima jasno i glasno rekla da se kao Jevrejka ne slaže sa svim što rade Palestincima. Hrabro i dostojanstveno bez obira na posljedice rekla je za okupaciju, genocid i diskriminaciju koja se vrši nad Palestincima. Napadnuta, povrijeđena od strane američkih Jevreja, uhapšena je i čeka je suđenje. Odrekli su je se prijatelji i rodbina, a ona je rekla: “Ja se ne odričem ideala pravde i istine, jednakosti za sve”.

Ovakvih primjera dobrih plemenitih ljudi koji mene impresioniraju svojom predanošću i dosljednošću svojim idealima, je jako mnogo. A gdje smo mi muslimani

Pitala sam se gdje su muslimani u svemu ovom. Nemuslimani pomažu muslimane, a mi kojima je to obaveza šta mi po tom pitanju radimo. Hvala Allahu, ima puno pozitivnih primjera u svijetu gdje muslimani djeluju ali ih mi ne poznajemo. Kako je rekao jedan devetogodišnji sirijski dječak, dižući svoj glas za Gazu: “Mi smo ovdje da svjedočimo nepravdi, da dignemo svoj glas protiv zla koje se dešava, ali isto tako mi smo nova generacija i pravda će biti dostižna”. Dakle rađa se nova generacija koja želi slijediti praksom, djelo prve generacije i one poslije njih kao što su Izudin Kassim, šejh Ahmed Jasin - Palestina, Omer Muhtar - Libija, j Čečenski lav – Čečenija, Izet Nanić i mnogi Bošnjaci... Pozitivan primjer djelovanja danas su Turci i Malezijci, kao i mnogi pojedinci iz drugih muslimanskih zemalja koji bez obzira na inertnost vlasti žele djelovati na promjene u svijetu i pomagati braću u nevolji. Da bi čovjek mogao djelovati on mora biti svjestan i osviješten. Mora znati vrijednost toga te biti spreman
6. april - 15. džumade-l-ula

Mi danas imamo takvo stanje da je jako puno onih koji tako lijepo pričaju, ali ih djela ne slijede. Šejh Ahmed Jasin, posebna ličnost u historji Islama i Palestine, bi strogo vodio računa da hadis koji sazna primijeni u životu.

žrtvovati sebe, svoj imetak, vrijeme, porodicu, svoj život za ideale dobra i istine. Bosna je zemlja koja je kao i mnoge druge muslimanske zemlje doživjela strahote mučenja, ponižavanja, oduzimanja teritorija, genocid. Neko je digao glas za Bosnu, pričao o strahotama u Bosni, djelovao na javno mnijenje u svojoj zajednici da ona pomaže Bošnjake. Upravo ti isti dobri plemeniti ljudi, borci za ljudska prava i slobode pomogli su da se sazna istina o Manjači, silovanjima u Foči i drugim našim gradovima, da nas rado kao izbjeglice prime diljem Evrope, da nam stiže humanitarna pomoć. Drago nam je što o našoj patnji kroz film želi progovoriti Anđelina Đoli. Za vrijeme moje posete u Africi, na upit odakle si, kad kažem “Bosna”, odmah ogromni osmijeh pun ljubavi prema meni. Upravo takvo osjećanje naši aktivisti i mi moramo prenijeti našim građanima kad su u pitanju mnogi narodi danas u svijetu. Mora se znati da se Afganistanci i Iračani brane i da zaslužuju našu podršku, kakvo je stanje u Somaliji i ko vodi rat i zašto. Zbog čega se kažnjava narod Gaze, zašto nestaje jedna država i njen se narod protjeruje, dok svijet nijemo šuti. Ta šutnja svijeta, masa, je posljedica neznanja i djelovanja medija koji su plasirali samo ono što krojači žele. Da li možemo pomoći? Naravno, kao pojedinci da možemo,

31

svako u svom polju djelovanja, i tako postajemo velika, ogromna pokretačka snaga koja ruši sve barijere i granice i postajemo jedna velika snaga mira od Amerike, Australije, Turske, Malezije, Indonezije, Bosne... Ujedinjeni pojedinci postaju snaga koja mijenja svijet. Snaga pojedinaca Primjer je ideja jedne djevojke studentkinje iz Sarajeva koja je preko Facebooka, pozvala sestre da se uključe u akciju sponzorstva jetima i doniraju bar jednu KM. Rezultat tog apela kom su se pridružili mnogi bio je za samo mjesec dana sponzorstvo za 30 novih jetima. Drugi primjer je jedna djevojka iz Donjeg Vakufa, naš aktivista sad, koja je pokrenula naše gostovanje prošle godine a potom prikupljala novac za mnoge naše projekte. I ove godine je doprinijela da se organizuju dva predavanja i prikupila preko 600 KM za Siriju. Ima ovakvih primjera još. Kreatorima svjetskog poretka odgovara da Bošnjaci šute, da Bošnjaci ne znaju šta se dešava u svijetu, da misle da je samo njima teško. Zabavljeni oko sebe i svojih nevolja postajemo nespremni mijenjati svoje a ni tuđe stanje, misleći da uvijek može biti gore a ne boreći se za bolje. Djelujući za drugog, dižući glas za drugoga postajemo spremni dići glas za sebe, svoja prava i slobode koja vrlo brzo mogu biti uskraćena, a da mi toga i nismo svjesni. Svaki čovjek mora sebi postaviti pitanje šta može dati za dobro čovječanstva u ovom momentu, za budućnost svoje djece. Da li je današnja slika svijeta i dešavanja u njemu lijepa, pravična? Ko je taj koji treba mijenjati stanje svijeta na dobro? Trenutni vladari to sigurno nisu. Masa, narod je taj koji mijenja stanje svijeta. Da li je pravedno da svojoj djeci, unučadima, potomcima ostavimo u nasljeđe ropstvo u koje polako padamo, jer nas je uhvatila trka za dunjalučkim blagodatima, sebičnost, kriticizam, kukavičluk, nedosljednost, nespremnost na žrtvu za više ideale i trajnije principe. Allah nas duži, islam nas duži. Principi dobra i borbe protiv zla nas duže. Nećeš biti pitan za ono što je bilo, ali ćeš biti pitan za ono što si mogao odraditi, a nisi sad u ovom momentu. Planeta Zemlja je data u amanet Ademovu potomstvu. Ti si dio tog potomstva i dao si obećenje da ćeš se boriti za Zemlju. Jednog dana svima nama bit će predočeno šta smo mogli, a nismo učinili. Mnogi su počašćeni položajima sa kojih mogu mnogo dobra napravati. Ti će posebno biti pitani. Svako tvoje sadašnje opravdanje bit će sutra protiv tebe svjedok, jer

toliko je primjera kroz historiju gdje su ljudi svoj dom i sav svoj imetak dali za borbu na putu dobra. Jedna organizacija koja je krenula sa 4 čovjeka da bi pomogla nas u Bosni za vrijeme ratnih dešavanja, a koja se drži principa islama, pravde, jednakosti za svakg čovjeka jeste IHH-a organizacija (Insan jardim vakifi ili Insan j ( j hurijet hak) – “Čovjek, prava i slobode”, organizacija koja danas nakon 17 godina djeluje u preko 126 zemalja svijeta, koja sad ima preko 120 projekata godišnje. Organizacija na koju smo jako ponosni i sretni što smo partneri i što možemo posredstvom njih pomagati mnoge u nevolji. Dakle samo četiri osobe su smatrale da treba nešto poduzeti, pomoći nas Bošnjake, nisu tad ni sanjali da će nakon 17 godina pomagati i djelovati diljem svijeta i postati jedna od najpoznatijih organizacija u svijetu. Njeni aktivisti, njih 11 je dalo živote u svojim humanitarnim misijama. Jedan od njih je bio svjetski prvak u tekvandou. U Africi, za vrijeme mog boravka bila sam oduševljena njihovom predanosti i požrtvovanosti, radeći u izuzetno teškim uvjetima, daleko od porodica, samo da bi pomogli gladne, nemoćne, bolesne, izbjegle. Preko 23.000 siročadi je dobilo sponzore njihovim djelovanjem, mnoge kuće, škole, bolnice su izgrađene, životi spašeni, udovice dobile zaposlenje ili stekle zanimanje. Primjeri za pouku Jedna njihova aktivistkinja je sa svojih 16 godina ušla u historiju islama kao neko ko je znao šta znači vrijednost hadisa “da će onaj ko pomaže siroče biti u društvu sa Poslanikom kao kažiprst i srdnji prst”. Humejra je sa 16 godina sa majkom poginula u saobraćajnoj nesreći zadnji dan mjeseca ramazana, ali je već
6. april - 15. džumade-l-ula

tad bila sponzor jednog jetima. Poznata je bila u IHH kao neko ko je predano promovirao sponzorstvo, nakon njene smrti Allah je htio da njen babo u njeno ime sponzorira 7 jetima koliko ima slova u njenom imenu. Dakle, na razne načine svojim djelovanjem možemo učiniti život mnogim ljudima ljepšim, unijeti malo nade, radosti u mnoge porodice i srca teško napaćenih ljudi. Nekad je moralna podrška velika pobjeda za one u nevolji, a udarac nasilniku. Primjer koji posebno impresionira jeste priča o jednoj Indonežanki. Majka 13 djece, hafiza, član parlamenta, imala je svoju privatnu žensku školu. Međunarodni aktivista koja je bila i u Gazi. Njen sin je studirao u Bosni. Allah je htio da pogine u saobraćajnoj nesreći, ali su njeni učenici nastavili tamo gdje je ona stala. Dakle nema polja ljudskog djelovanja u kom nije dala svoj maksimum pod motom “Dok ja radim za druge i Allah pomaže mene i moju porodicu”. To je i moj moto koji je na toliko načina potvrđen, a da ne govorimo o bereketu koji čovjek ima kad daje svoj imetak radi dobra drugog. Sličan primjer je bio u Turskoj gdje je jedna profesorica godinama držala predavanja-halke u svom stanu i odgojila danas poznate međunarodne, humanitarne aktiviste koji rade u Turskoj. Udruženje “Solidarnost” i njeni aktivisti krenuli su sa idejom da i Bosna treba biti dio globalnih snaga mira. Učestvovati u mijenjanju svijeta ka boljem i ljepšem sutra za našu djecu, unučad, za pravdu i istinu. Posebno nam je stalo do zajedničkog djelovanja da svi postanemo jedna porodica Ummeta. Ne želimo da nas naša djeca proklinju jer smo bili inertni, kukavice i nismo ništa poduzeli. Već sad naše kratkotrajno djelovanje dalo je Allahovom milošću mnogo rezultata:

32

Zemira Gorinjac dijeli humanitarne pakete pomoći ugroženim Somalijkama u izbjegličkom kampu u Keniji Sponzorstvo 63 jetima, Gaze, Etiopije, Somalije. Humanitarna pomoć za Somaliju i 23 kurbana za Somaliju. Mnogobrojne aktivnosti su iza nas, Što možete vidjeti na našoj web stranici. Uskoro će jedna porodica imati svoj vakif-bunar u Keniji pod nazivom Burak-Bosna. Posebno smo pomogli u mijenjanju slike i svijesti kod ljudi kad je u pitanju stanje u Africi, Palestini, Iraku.. Svako, ama baš svako može dati svoj doprinos za bolje sutra. Posebno je važno mijenjati svijest kod ljudi. Mediji, koji su vlasništvo kreatora svijeta doprinijeli su da mase ne znaju pravu istinu, da im se plasira ono što će masu učiniti slijepom i nijemom. Muslimani nikad ne smiju biti tijesto – masa koju je lahko modelirati kao što su to sad postali. Razlog je nejedinstvo kao posljedica neslijeđenja izvornih principa islama i slijeđenja prakse polanika Muhameda i prvih generacija. Mi danas imamo takvo stanje da je jako puno onih koji tako lijepo pričaju, ali ih djela ne slijede. Šejh Ahmed Jasin, posebna ličnost u historiji Islama i Palestine, bi strogo vodio računa da hadis koji sazna primijeni u životu. Danas imamo mnogo priče od koje nemamo plodove, priče koja ne ulazi u srca onih kojima je namijenjena. Moj princip je jednostavan: “Zašto sam ja bolja od drugih? Zašto sam ja počašćena da imam sve i da mene ne muče, otimaju mi zemlju i sve drugo što neko proživljava u ovom momentu?” Sponzorstvo jetima Gaze u 2011. Godini - 61 sponzor; Prikupljanje donacija za “Sirotište u Somaliji”; Prikupljanje donacija za Palestinu; Putovanje naših putnika i učešće u “Flotili dva”; Druženje sa putnicima “Flotile dva”; Posjeta najvećeg izbjegličkog kampa na svijetu Dadaab- Kenija i IHH-a organizaciji predsjednice druženja “Solidarnost”. Postoje stvari koje su Allahova odredba i na koje ne možemo utjecati ali svojim djelovanjem možemo pomoći drugom. Mnogi čekaju da se desi ono što je u hadisima rečeno a Allah lijepo kaže u Časnom Kur’anu ...Da Allah hoće, On bi im se osvetio, ali On želi da vas iskuša jedne pomoću drugih... (Muhammed, 4.).

Udruženje“Solidarnost“ Bihać
druženje “Solidarnost” je otpočelo sa radom u prošloj, 2011. godini i za samo godinu dana rada postiglo je mnogo i sprovelo ogroman broj aktivnosti s predanim radom svojih aktivista. U nastavku je popis najznačajnijih aktivnsti ovog udruženja: Podrška “Flotili slobode dva”; Posjeta djeci invalidima Gaze u Sloveniji; Tri posjete djeci invalidima Gaze i tom prilikom su djeci uručena novčana sredstva u iznosu od 2.260 eura i 250$ i poklon paketi (preko 400 paketa); Pomoć gladnima Somalije; Kurban za Somaliju; Bajramski paketići za djecu Darfura – Sudana;

U

Stalno mi je pred očima slika našeg halife Omer Ibnul Hataba koji je mijesio blato komšiji i pomagao gradnju kuće, noću hodao gledajući da kome šta ne fali, korio sebe svako malo misleći da to što radi nije dovoljno i dobro. Ili prizor namjesnika Kudsa kada mu je došao Omer ibnul Hatab u posjetu a on leži na podu i ima samo neke korice kruha. Omer je zaplakao vidjevši to stanje. Oholost, magnet zvani dunjaluk učinili su nas inertnim. Postoje stvari koje su Allahova odredba i na koje ne možemo utjecati ali svojim djelovanjem možemo pomoći drugom. Mnogi čekaju da se desi ono što je u hadisima rečeno a Allah lijepo kaže u Časnom Kur’anu: ...Da Allah hoće, On bi im se osvetio, ali On želi da vas iskuša jedne pomoću drugih... (Muhammed, 4.). Uvaženi šejh, prof.dr. Nasir b. Sulejman el-Omer: “Nema ni jednog pripadnika ummeta, kojem se pišu djela, a da neće biti pitan o tome šta je on uradio da bi pomogao muslimane Gaze, kao što će biti pitan šta je uradio za pomoć ugroženima i poniženima istoka i zapada”. Zar treba išta više da se čuje ili kaže pa da ne djelujemo. Samo ovaj ajet i ove riječi su dovoljne. Na nama je šta i kako ćemo djelovati. Načina i ideja je mnogo. Ima u Turskoj Džamija želja. Radi se o džamiji koju je sagradio čovjek od novca koji bi stavljao u stranu svaki put kad bi poželio nešto. Izračunao bi vrijednost toga i na taj način za određen broj godina napravio džamiju. Kad sebi hoćemo kuću praviti onda se dobrano potrudimo i mnogo znoja, novca, vremena na to izdvojimo. Koliko novca, znoja, vremena smo spremni potrošiti za vječnu kuću, na Ahiretu? Nemojmo sebi dozvoliti da danas sagradimo dio kuće u Džennetu a sutra je nekim lošim djelom srušimo. Allah nas je počastio razumom. Koristimo ga za dobro Ummeta i nas samih. Ako želiš djelovati kreni i osloni se na Allaha a rezultat uz iskušenja koja slijede je sigurno tu. Ustraj!

6. april - 15. džumade-l-ula

33

Islamske teme
Razmišljanja

Izbor bračnog partnera - hemija ili vjeronauka
S obzirom da je veoma teško dosegnuti do ove četvorne kombinacije, budući bračni partner, neka traži kod svoje potencijalne supruge tri, ili dva svojstva iz spomenutog hadisa. Veoma je bitno da u svakoj kombinaciji bude vjera. Dakle, sporno bi bilo da muškarac odabere za suprugu osobu koja ima imetak, ljepotu i lijepo porijeklo a da nema vjere, ali nije problem ako njegova potencijalna izabranica ima ljepotu i vjeru ili bogatstvo i vjeru
Piše: Nihad Salihović, prof. edno od pitanja kojem je potrebno studiozno prići jeste izbor bračnog partnera. Sve veći broj mladih osoba odgađa brak, ali i veliki broj sklopj pljenih brakova dolazi u krizu ili se raspada. Šta je razlog takvog stanja? Na ovo pitanje možemo doći do različitih odgovora. Jedan od razloga takvog stanja je činjenica da je glas materijalizma i zarade omamio većinu omladine. Kao posljedica materijalističkog stremljenja mnogi brakovi se sklapaju iz komercijalnih pobuda. Ima li dovoljno hemije i vjeronauke među omladinom, ili
6. april - 15. džumade-l-ula

nedostaje i jednog i drugog? Ovo hemija među zaljubljenima. Da su pitanja na koja je potrebno li je samo hemija među mladidati odgovor. Nedostatak vjere i ma garancija da će njihov brak islamskog odgoja je glavni razlog efikasno funkcionisati? Ako se postojećeg negativnog stanja. mlade osobe prepuste isključiSve se češće govori o nedostat- vo hemiji, to je zaista krajnost ku hemije. Naime, najpoznatiji i problem. Druga krajnost je ta hemijski spoj koji u našem tijelu što većini omladine je važniji materijalni status, ugled izaziva ljubavne osjećaje i reakcije je feniletilau društvu, uticaj i “pamin ili PEA. Ovaj pripiri” kod potencijalnog rodni amfetamin, dakle bračnog partnera, nego snažan psihostimulans, vjera i recept koji su nalazi se u mozgu zaljunam Allah i Njegov Pobljenih. Feniletilamin je slanik ponudili kod izodgovoran za euforične bora bračnog partnera. osjećaje koje donosi priZbog toga se ne treba ni vlačnost, a zbog njega čuditi “bračnim potrePredbračne zaljubljeni imaju snage sima” i brojnim razvorazgovore ne do kasno u noć pričati dima u našem društvu. bi trebalo dugo ili razmišljati o osobi Poslanik, a.s., j rekao: je razvlačiti zbog koja ih je privukla. Po- mogućih grijeha “Ženu udaje četvero: jednostavljeno rečeno, njen imetak, porijeklo, na koje šejtan stanje zaljubljenosti je ljepota i vjera. Ti ugranavodi.

J

34

bi vjernicu”. Većina ljudi pogrešno razumijeva navedeni hadis, te se ograničavaju na to da buduća supruga mora biti isključivo vjernica. Nije problem da ženska osoba posjeduje i imetak, ljepotu, vjeru i lijepo porijeklo. S obzirom da je veoma teško dosegnuti do ove četvorne kombinacije, budući bračni partner neka traži kod svoje potencijalne supruge tri, ili dva svojstva iz spomenutog hadisa. Veoma je bitno da u svakoj kombinaciji bude vjera. Dakle, sporno bi bilo da muškarac odabere za suprugu osobu koja ima imetak, ljepotu i lijepo porijeklo a da nema vjere, ali nije problem ako njegova potencijalna izabranica ima ljepotu i vjeru ili bogatstvo i vjeru. Dakle, islam mora da bude zastupljen u svakoj kombinaciji. Od ženske osobe islam traži da kod svog budućeg partnera traži zdravu vjeru, a zdrava vjera potiče njenog nosioca da izgradi pravilan odnos prema svemu, te na legalnu borbu u životu kako bi on mogao da obezbijedi uslove za život svojoj porodici. Ako analiziramo navedeni hadis i njegovo pravilno tumačenje, javiće nam se zapitanost koliko mladih osoba slijedi ovaj hadiski recept. Neko će postaviti pitanje: Kako ćemo znati da je određena muška ili ženska osoba vjernik, kad je vjera stvar unutrašnjosti, a postoji i mogućnost pretvaranja? U tom slučaju potrebno je suditi po ponašanju te osobe i po pokazateljima vanjske religioznosti (ide li u džamiju redovno), ali i ne zaboraviti klanjati istihara-namaz ili ga ponoviti više puta ako je potrebno. U narodu je poznata izreka: “Svaka osoba ima tri lica. Prvo je reklamno, tj. kada se pojavimo u nepoznatom društvu, drugo lice je među rodbinom i prijateljima, tj. kada smo malo opušteniji, i treće lice se odnosi na bračne partnere među četiri zida kada je zatvorena mogućnost pretvaranju.” Najteže je upoznati treće lice. Zato je potrebno budućim bračnim partnerima uvažiti preporuke učenih ljudi, voditi konstruktivne razgovore, poznavati socijalnu inteligenciju budućeg bračnog

partnera, a to je moguće ukoliko se oni poznaju od malih nogu. Najlošiji mogući kriterij kod izbora bračnog partnera je vanjština, a u to se ubraja: isključivo materijalističko stremljenje, opčaranost fizičkim izgledom i drugo. Neka od ključnih pitanja u razgovoru potencijalnih članova bračne zajednice su sljedeća: Kako organizirati zajednički život, s roditeljima ili odvojeno? Da li je prisutna bolest ili mahana kod bilo koje strane, te međusobno ispitati da li obje strane imaju rasipnički mentalitet i dr. Predbračne razgovore ne bi trebalo dugo razvlačiti zbog mogućih grijeha na koje šejtan navodi. Pojedini momci se opterećuju, kako organizirati svadbu kada to iziskuje materijalne troškove? I to pitanje je islam riješio. Naime potrebno je izbjeći usiljene ceremonije, te skromno
6. april - 15. džumade-l-ula

Od ženske osobe islam traži da kod svog budućeg partnera traži zdravu vjeru, a zdrava vjera potiče njenog nosioca da izgradi pravilan odnos prema svemu, te na legalnu borbu u životu kako bi on mogao da obezbijedi uslove za život svojoj porodici.

organizirati svadbeni čin. Ukoliko musliman nema posla, neka klanja hadždže-namaz, tj. namaz iz potrebe, te će ga Allah nagraditi poslom. Nakon što studiozno pristupimo bračnom projektu, primijenimo recept kojeg su nam Allah i Njegov Poslanik ponudili; potrebno je da se istinski oslonimo na Allaha, dž.š., te formiramo bračnu zajednicu. Moguće je i tada, u manjem procentu, da ne funkcioniše bračni život, ali za neuspjeh ne bi trebalo kriviti Allaha i Njegovog Poslanika, već su bračne greške proizvod nas samih. Vjeran vjernik neće nauditi svojoj supruzi, niti će ona njemu iako se možda dovoljno ne vole na početku braka, a muž ili supruga koji su pod uticajem isključivo hemije, a u nedostatku vjere, su spremni maltretirati i zlostavljati jedno drugo.

35

Islamske teme
Feljton: Tako se pobjeđuje očaj (II dio)

Pesimista u jednom danu umre stotinu puta
Zato pogledaj, ti, čovječe, koji očajavaš i živiš u beznađu, i dobro razmisli, da li je tebe snašla nevolja kakva je snašla Allahovog roba i poslanika, Ejjuba, a.s.? Da li si u jednom trenutku izgubio svu svoju porodicu? Da li si izgubio kompletan svoj imetak i ostao bez igdje ičega? Da li si u potpunosti izgubio svoje zdravlje i obolio od teških bolesti koje su te učinile nepokretnim i od kojih ti se cijelo tijelo u gnojnu ranu pretvorilo? Da li su te zbog toga svi prijatelji i rođaci odbacili i napustili? Da li si to iskušenje trpio i podnosio godinama, nadajući se Allahovoj nagradi? Piše: Selva el-‘Udejdan Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić azum je kao njiva, svaka ideja o kojoj smo dugo vremena razmišljali zahtijeva da se pretvori u djelo, jer, u suštini, mi nećemo požnjeti osim ideje koje smo posijali, bile one dobre ili loše. Ono što pravi razliku između dvojice ljudi jeste zdrav i ispravan pogled na stvari. Mnoge izgubljene bitke nauče ljude kako će dobiti rat. Ključ neuspjeha je u tome da pokušaš udovoljiti svakoj osobi koju poznaješ. Nije sve u uspjehu, već u želji da se uspije. Sve što vidimo veliko i znamenito u svijetu, počelo je kao neznatna ideja. Uvijek postoji bolji put da se neki posao temeljito uradi, obaveza nam je da pokušamo pronaći taj put. Dobro djelo je nemjerljivo mnogo puta bolje od dobrog govora. Natjecanje sa samim sobom je najbolje natjecanje, jer kad god se čovjek natječe sam sa sobom napredovat će barem toliko da mu danas neće biti isto kao juče, niti sutra kao danas. Kada zaposliš službenike i stručnjake koji su pametniji od tebe i ostvariš svoj cilj, ti si time pokazao da si zapravo pametniji od njih. Najsretniji trenuci u životu čovjeka li) u najbolju osnovnu školu u Sijetlu, su oni u kojima ostvari nešto za šta su Lejksajd, koju su pohađala samo muška ljudi g govorili da j to nemoguće. je g djeca. Kada je bio osmi razred škola je Čovjek neće napredovati dok ne kupila ASR terminal i zakupila vrijeme bude probao ono što se smatra nemo- na računaru General Elektrika. On i gućim. njegovi drugovi, Pol Alen i Kent Evans, Neuspjeh nije najgore što nam se ponudili su korporaciji Computer Cenmože desiti, najgori neuspjeh je ne po- ter da pronađu kvarove u softveru u zar kušati. mjenu za slobodno korištenje njihovih Čovjekov završetak nije sa neuspje- računara. U vrlo kratkom roku oni su hom, već sa bježanjem s “bojnog” po- bolje naučili i razumjeli rad računara lja. od njihovih nastavnika, što im je proNišta veliko ne može se ostvariti uzrokovalo mnoge probleme sa nastavbez emocija. nicima. Zbog rada na računarima bili Na kraju, pobjedu će slaviti onaj ko su čak zapostavili i redovnu nastavu u je imao više snage da trpi i sabura. g p školi. Čovjek ne treba pokušavati da Bil Gejts se u potpunosti posvetio računaru i većinu svog vrebude uspješan, već treba pokušavati da bude neko mena je provodio pored tog ko zavrjeđuje pažnju, a Sufjan es-Sevri čudnog aparata, a radni dan onda će uspjeh sam od sebe je upitan koji mu je počinjao u četiri sata doći. od dvojice ljudi ujutro. Tada se Gejts posebČovjek treba da sanja o je bolji, onaj no zainteresirao za sistem zvijezdama, ali istovremeno kojeg Allah GE u BASIC-u. Međutim, ne smije zaboraviti da nogaiskuša nekom Gejts je proučavao izvorne ma stoji na zemlji. nedaćom, pa se kodove za pokretanje proRiječnik uspjeha ne sadron strpi ili onaj grama u sistemu, ne samo u ži u sebi riječi: kad i ali. kojeg iskuša BASIC-u, već i u Fortranu, Ogromna je razlika izblagodatima, Lispu i u mašinskom jeziku. među bježanja i povlačenja. pa bude zahOn i njegov drug Alen su za Nema ljepšeg osjećaja valan Allahu? nekoliko sedmica uspjeli raod toga da napraviš dobar Odgovorio je: zviti emulator Altera za mipotez, pa makar se sav svijet “Oni su jednaki, kroračunare, a zatim i BAdigao protiv tebe. jer ih je Allah SIC interpretator. Microsoft jednako opisao BASIC je postao popularan Pobijedio očaj i postao u Kur’anu”. među ljudima koji su se banajbogatiji čovjek na vili računarima. svijetu Sa 14 godina Gejts i Alen su napravili brojače Bil Gejts, osnivač Microprometa zasnovane na prosofta, smatra se danas jednim od najpo- cesoru Intel 8008. Prve godine zaraznatijih i najbogatijih ljudi na svijetu, a dili su 20.000 dolara, ali im je posao njegova korporacija Microsoft je najpo- propao zbog toga što su bili maloljetznatija u proizvodnji softvera za kom- ni. Međutim, on se nije razočarao pjuterske programe. Kao i druge tvrtke niti je klonuo duhom. Njegova devii Microsoft je utemeljen na ideji, ali to za bila je: “Budi uporan, poboljšavaj nije bila obična ideja, već ideja koja je proizvodnju i ostvari veliki profit!” najviše ličila na neostvarivi san. Bil Gejts je prvi milion dolara zaraBil Gejts rođen je u Sijetlu u SAD- dio kada je Microsoft brojao samo u, 1952. godine u vrlo bogatoj porodici, 13 radnika. Posebno je revolucinarali je i pored toga odbio da iskoristi i no bilo Microsoftovo izbacivanje na jedan jedini dolar iz tog silnog poro- tržište Windowsa koji je bio dodatak dičnog bogatstva za vlastitu naobrazbu i alternativa Dosu i time postao koni napredovanje. Njegov cilj je bio da kurencija drugim stvaraocima sličnog napreduje i da se izdržava vlastitim ra- sistema. Nova verzija Windowsa 3.0, dom. Bio je odličan učenik u osnovnoj 1990. godine bila je prodata u 10 miškoli, a posebno je volio matematiku i liona kopija za samo dvije godine. Daprirodne nauke. Zbog toga su ga rodi- nas je Bil Gejts na drugom mjestu po telji sa trinaest godina upisali (prebaci- bogotastvu u svijetu, a njegovo bogat6. april - 15. džumade-l-ula

R

36

stvo iznosi 46 milijardi dolara. Dakle, Bil Gejts je počeo sa idejom u koju je čvrsto vjerovao, i bez obzira na poteškoće i prepreke na koje je nailazio u svom naučnom radu, on nije očajavao niti je odustao od svoje ideje, već je čvrsto odlučio da je pretoči u djelo ma kakve prepreke na tom putu imao. Ejjub, a.s. – simbol strpljivosti i pouzdanja u Allaha Ova priča je općenito najbolji primjer ljudske strpljivosti i odbacivanje očaja u pogledu Allahove milosti. To je blagodat koja se pokazuje u trenucima najvećih iskušenja, kao što je rečeno: “Strpljivost je dar koji ne prestaje.” Allahov poslanik, Ejjub, a.s., upravo je paradigma strpljivosti. Nakon što je doživio strašna iskušenja, on je održao praktični ders iz strpljivosti, pouzdanja u Allaha i zadovoljstva Allahovom odredbom. Ejjub, a.s., je živo sa svoj jom suprugom i djecom u velikom bop g j gatstvu i izobilju u Šamu. Bio je, kako spominju učenjaci tefsira i povijesti, izrazito bogat, ali istovremeno i darežljiv, samilostan i bogobojazan. Pomagao je siromašne, jetime i hudovice, ugošćivao goste, zahvaljivao je Allahu na blagodatima koje mu je podario, a njegova supruga se ponosila tim blagodatima i također bila zahvalna Allahu

na mnogobrojnim sinovima i kćerima i obilnoj nafaki koju im je Allah podario. A onda su počela iskušenja. Najprije su Ejjubu, a.s., umrla sva djeca, zatim je iskušan teškom bolešću koja mu je uništila cijelo tijelo osim jezika i srca, dva organa kojima je veličao Allaha i bio strpljiv u svim iskušenjima i nedaćama. Danonoćno je spominjao i veličao Allaha, međutim, njegova bolest je potrajala i zbog te bolesti napustili su ga i ostavili rođaci i prijatelji i sa njim nije ostao niko osim njegove žene koja je bila slabog stanja i sa vrlo malo imetka, tako da je čak i noću radila kao nadničar kako bi obezbijej dila hranu svome mužu. Što se Ejjubov, a.s., bol više povećavao, istovremeno se povećavao i njegov sabur i zahvalnost Allahu na Njegovoj odredbi. To isto važi i za njegovu suprugu koja je bila uz njega i brinula se o njemu 18 godina i postala primjer poslušne i odane supruge. Uprkos teškoj bolesti i iskušenju, Ejjub, a.s., je srce ispunio strpljivošću i zadovoljstvom, i nije se srdio na sudbinu ni jednog trenutka, zbog čega je zaslužio da ga Allah u Kur’anu ovako
6. april - 15. džumade-l-ula

Pesimista u jednom danu umre stotinu puta, i kad je sit on se osjeća gladnim, boji se siromaštva i kad je bogat, jer se on pokorava šejtanu: “Šejtan vas plaši neimaštinom i naređuje vam razvrat i griješenje.” (Kur’an).

opiše: Mi smo znali da je on strpljiv, divan je rob on bio i mnogo se kajao. Sufjan esSevri je upitan koji od dvojice ljudi je bolji, onaj kojeg Allah iskuša nekom nedaćom, pa se on strip ili onaj kojeg iskuša blagodatima, pa bude zahvalan Allahu? Odgovorio je: “Oni su jednaki, jer ih je Allah jednako opisao u Kur’anu. Za Ejjuba, a.s., koji je doživio veliko iskušenje i nedaču, rekao je: Divan je on rob bio i monogo se kajao, a za Sulejmana, a.s., kojem je Allah na dunjaluku dao što nije nikome, ni prije ni kasnije, i koji je bio zahvalan na tim blagodatima, također je kazao: Divan je on rob bio i mnogo se kajao.” Nakon što je prošlo mnogo vremena od nevolje koja ga je zadesila, Ejjub, a.s., obratio se svome Gospodaru iskrenom dovom, tražeći od Njega da mu otkloni iskušenje i nedaću, učeči dovu: “Mene je nevolja snašla, a Ti si od milostivih najmilostiviji!” (El-Enbija, j j ”( j 83.). Zatim: “Šejtan me na zlo navraća i misli lažne mi uliva!” (Sad, 41.). I Allah je uslišao njegovu dovu i otklonio od njega veliku nevolju. Nakon dove došla je pomoć i olakšanje koje je Allah u Kur’anu ovako opisao: Udari nogom

37

o zemlju, - eto hladne vode za kupanje i piće! ( (Sad, 42.). Allah je naredio Ejjubu, a.s., da udari nogom o zemlju i na tom mjestu je provrio čisti izvor s kojeg je pio i izliječio sve bolesti koje su mu bile razorile organizam, odnosno njegovu nutrinu, a zatim se tom vodom okupao i nestalo je tragova vanjskih bolesti (gnoja, krasti i sl.) od kojih mu se tijelo počelo raspadati. Nakon toga, on se vratio svojoj supruzi potpuno zdrav i vitalan. Međutim, kad ga je ona vidjela nije ga mogla prepoznati, pa ga je pitala da li je možda vidio njenog bolesnog i nepokretnog muža. Usput mu je spomenula kako on mnogo liči na njenog muža dok je bio zdrav. Onda joj je rekao da je on zapravo Ejjub, a.s., njen muž, kojeg je Allah izliječio od svih bolesti. Zatim mu je Allah vratio blagodati koje mu je bio oduzeo, i to duplo više nego što je imao, pa mu se tako uduplala porodica i imetak, kao što stoji u Kur’anu: I Mi smo mu iz milosti Naše čeljad njegovu darovali i još toliko uz njih, da bude pouka za one koji imaju pameti. (Sad, 43.). Zato pogledaj, ti, čovječe, koji očajavaš i živiš u beznađu, i dobro razmisli, da li je tebe snašla nevolja kakva je snašla Allahovog roba i poslanika, Ejuba, a.s.? Da li si u jednom trenutku izgubio svu svoju porodicu? Da li si izgubio kompletan svoj imetak i ostao bez igdje ičega? Da li si u potpunosti izgubio svoje zdravlje i obolio od teških bolesti koje su te učinile nepokretnim i od kojih ti se cijelo tijelo u gnojnu ranu pretvorilo? Da li su te zbog toga svi pri-

“Čestitost i moralnost su temelji snage. Možda čovjek koji je dosljedan, iskren i koristan član društva neće nikada postat poznat, ali će sigurno biti omiljen kod svih poznanika, jer je udario temelje koji vode do uspjeha, i on će kad-tad kušati njegove plodove.’’

jatelji i rođaci odbacili i napustili? Da li si to iskušenje trpio i podnosio godinama, nadajući se Allahovoj nagradi? Priznat ćeš da nisi doživio ništa od ovoga, a opet očajavaš. Zar onda ne smatraš da si obavezan da se pokaješ, evo sad, ovog trenutka, i da podigneš ruke prema nebu i zatražiš oprost od Allaha zbog toga što si, nakon malog iskušenja, pao u očaj i izgubio nadu u Allahovu milost. Skrušeno usmjeri pogled svoj prema nebu i reci: “Ja Rabb! Podari mi nadu u Tvoju milost i spasi me teškog udarca sudbine, jer Ti jedini to možeš!” I reci kao što je rekao strpljivi Allahov rob Ejjub, a.s.: “Mene je nevolja snašla, a Ti si od milostivih najmilostiviji!” Poslušaj savjete mudrih ljudi i primijeni ih u životu “U većini slučajeva uspjeh je saveznik onih ljudi koji su smjeli i odvažni u svom poslu, a rijetko kad je uspjeh saveznik kolebljivaca, koji se boje ući u životnu bitku i koji strahuju od njenog ishoda.” (Džavaharlal Nehru). Mi padamo da bi ponovo ustali, gubimo bitke da bi se pripremili za konačnu pobjedu, isto kao što spavamo da bi bili zdraviji i da bi prikupili novu snagu za naše aktivnosti. Uspješan je onaj čovjek koji traga za poslom i inovacijama i nakon što se zaposli i dobije položaj.
6. april - 15. džumade-l-ula

“Neuspješni ljudi dijele se u dvije skupine: oni koji razmišljaju, a ništa ne rade, i oni koji rade, a nikad ne razmišljaju.” (John Charles Salak). Ljudi neće stići u mirisnu bašču uspjeha, a da prije toga ne prođu močvaru umora, neuspjeha i očaja, ali onaj ko posjeduje snažnu volju, ne zadržava se puno u toj močvari. Budi siguran u sebe, jer ako ti nisi siguran u sebe, kako će drugi biti sigurni u tebe. Šta god se ostvari i dobije bez truda i odricanja, to nema neku vrijednost. Ako nikada ne doživiš neuspjeh, nikad se nećeš ozbiljno posvetiti poslu. Šta je drugo neuspjeh do kratkotrajni poraz koji čovjeku pruža novu priliku. Bježanje je temeljni razlog neuspjeha; zato znaj da nećeš biti neuspješan dok god ne odustaneš od pokušaja. Veća je korist od toga da potrošiš sedam sata u razmišljanju i planiranju nego da potrošiš sedam dana bez planiranja i pravog cilja. Osobine koje jednog direktora čine uspješnim su odvažnost u promišljanju, smjelost u poslu i smjelost u suočavanju sa neuspjehom. Pravi vođa je onaj čovjek koji je spreman ponijeti odgovornost, onaj koji neće reći: “Poraženi su moji ljudi”, već će reći: “Ja sam kriv za neuspjeh.” To je istinski čovjek! Bolje je da stigneš prije na tri sata, nego da zakasniš samo jednu minutu. Suština je u broju ostvarenih ciljeva, i to se gleda, a ne gleda se ko ih je ostvario. Najviše grešaka koje čovjek napravi u životu posljedica su pogrešnog stava, pa je zbog toga, onda kada je obavezno bilo kazati: Ne!, rekao: Da! Čestitost i moralnost su temelji snage. Možda čovjek koji je dosljedan, iskren i koristan član društva neće nikada postati poznat, ali će sigurno biti omiljen kod svih poznanika, jer je udario temelje koji vode do uspjeha, i on će kad-tad kušati njegove plodove. Mnogi ljudi prihvataju savjet, ali se samo mudri njime okoriste. “Jedini odgovor na poraz jeste – pobjeda.” (Vinston Čerčil). Eh, taj Pepsi Ko od nas nije kušao okus PepsiCole? Ovo osvježavajuće piće koje je kušalo i pilo milione ljudi, i skoro da na svijetu nema države a da nije uvoznik ovog pića, zapravo je nastalo kao ideja jednog apotekara koji je pokušavao načiniti lijek protiv loše probave. Međutim, umjesto toga, on je napravio i otkrio ukusno i osvježavajuće piće koje

38

se danas obavezno nalazi u frižideru i na stolu kod većine ljudi, uz jelo, prije i poslije jela, i koje podjednako piju djeca i odrasli. Kako je zapravo Caleb Davis Bradham (1867.-1934.) došao do ovog otkrića? Naime, on je 1898. godine, kada je imao svega 22 godine, uspio napraviti smjesu od voćnog sirupa i soda vode, ne sluteći da je, umjesto ciljanog lijeka, napravio recept za ukusno piće. Svoj izum je ponudio kolegama farmaceutima koji su ga ocijenili kao vrhunsko osvježavajuće piće, koje će mu kasnije donijeti ogromno bogatstvo. Odlučio je da tom izumu da naziv Pepsi-Cola, jer je on imao namjeru da napravi smjesu ili lijek za lošu probavu koja se u medicinskoj terminologiji naziva dispepsija, tj. poremećaj u organima za varenje (želucu i crijevima), naročito slabo varenje želuca usljed poremećaja u lučenju sokova za varenje. Pepsi-Cola je za kratko vrijeme stekla ogromnu popularnost, što je navelo Bradhama, da objavi da je otkrio i proizveo novo osvježavajuće gazirano piće. Odlučio je da otvori tvornicu koja će prozvoditi ovo piće i da sa njim izađe na tržište. Tako je on 1902. godine osnovao tvornicu Pepsi-Cola čije sjedište je bilo u stražnjoj prostoriji njegove apoteke. Dobio je licencu za svoj izum i otvorio je tvornicu koja je ujedno bila i prodavnica, odnosno market. Godine 1903., u januaru, on je uspio prodat 7.968 galona Pepsija koji je točio u male staklene boce, da bi nakon toga iz njegovog malog marketa, distribuirao piće po svim marketima u Americi, pakujući ga u limenke i staklene boce. 1905. imao je još dvije tvornice, a 1906. godine imao ih je 15, 1907. godine imao je već 40 svojih poslovnica, a do kraja 1910. godine, Pepsi-Cola je imala svoje poslovnice u 24 američke države, tako da je godišnja prozvodnja bila premašila cifru od 100.000 galona. Međutim, nakon 17 godina uspješnog poslovanja došao je Prvi svjetski rat koji je ostavio negativan trag i na tvrtku Pepsi-Cola. Jedan od najlošijih Bradhamovih poslovnih poteza bio je onaj kada je u vihoru Prvog svjetskog rata otkupio velike količine šećera nadajući se da će njegova cijena rasti i da će on na tome profitirati. Međutim, desilo se obrnuto, cijene šećera su munjevitom brzinom padale tako da je Bradham bio primoran na određene poslovne rizike kako bi sačuvao fabriku i nastavio proizvodnju Pepsija. Ni to mu nije pomoglo. Nakon tri godine grčevite borbe morao je objaviti bankrot i krah njegove velike firme koja je 1924. godine imala još samo dvije tvornice.

Bradham se vratio svom starom poslu, u svoju apoteku, ali je njegov brend zadržao stari naziv, Pepsi-Cola. Tvrtka je, poslije Bradhama, imala četvoricu novih vlasnika, ali ni jedan od njih nije uspio da je spasi i da ponovo pokrene prozivodnju. Sve dok se nije pojavio uspješni proizvođač slatkiša, Charles G. Guth koji je imao ulogu spasitelja Pepsi-Cole, što mu je na kraju uspjelo, tako da je, nakon 15 godina od kraha Bredhama, tvrtka ponovo stala na svoje noge. Prozvodnju Pepsi-Cole nije toliko poremetio ni Drugi svjetski rat, a tek nakon rata tvrtka je doživjela pravi procvat. Danas je Pepsi-Cola najpoznatiji svjetski brend u kategoriji bezalkoholnih gaziranih pića. Jednostavna ideja i želja jednog apotekara da načini lijek za probavu, otkrili su crno piće koje se pije na cijeloj zemaljskoj kugli, a od proizvedenih i popijenih količina tog pića mogla bi se napraviti velika rijeka. Eto, to se zove odlučnost da se uspije uprkos mnogobrojnim krizama, padovima, bankrotima i neuspjesima. Ne budi pesimista i zloslutnik Pesimizam znači gledati na život s prezirom i zlom slutnjom. Pesimista uvjek stvari vidi crnim, pa je tako za njega najljepši cvijet zapravo bodljikavi trn, dok je kiša za njega vatra, a palmu vidi kao gorku tikvicu, itd. Pesimista je uvjek naboranog čela, namrštenog lica i pun tjeskobe. Kod njega nema ni tračka nade, nema izlaza, nema olakšanja. On smatra da će noć vječno trajati, da siromaštvo nikada neće proći, da bolest nikada neće biti izliječena. U njegovom vokabularu glavni termini su: “smrt, bolest, propast, neuspjeh i pad”,
6. april - 15. džumade-l-ula

jer takvi misle da je svaki povik protiv njih. (Kur’an). Pesimista u jednom danu umre stotinu puta, i kad je sit on se osjeća gladnim, boji se siromaštva i kad je bogat, jer se on pokorava šejtanu: Šejtan vas plaši neimaštinom i naređuje vam razvrat i griješenje. (Kur’an). Pesimist ne zna za Allahove riječi: A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno blizu. (El-Bekara, 186.). Allah je blizu: čuje i uslišava dove, Svoje blagodati daruje onome ko Mu se ibadetom približava i onome koji se udaljava od Njegove milosti. Allah je blizu: pomaže unesrećenom, hrani gladnog, poji žednog, a dobročinstvo mnogostruko nagrađuje. Allah je blizu: Njegovo darivanje je obilno, Njegovo dobro ne prestaje, Njegova vrata su uvijek otvorena, On je plemeniti dobročinitelj. Allah je blizu: Njega doziva utopljenik na moru, izgubljeni u pustinji, zatvorenik u tamnici, kao što Ga moli Njegov rob u pećini. Allah je blizu: Njegovo olakšanje stiže u jednom trenu, Njegova pomoć dolazi koliko je treptaj oka, poraženi, kad Ga doziva, postane pobjednik, ljudi mu javno griješe, a On ih pokriva, zna za sve grijehe Svojih robova, ali ih oprašta, za iskreni ibadet samo Njemu jedinom, uzvraća zahvalnošću i obiljem. Allah je blizu: Poziva grješnike da Mu se iskreno pokaju i vrate, otvora vrata onima koji oprost traže, opskrbljuje Svoje robove bez računa. Zato, iskreno upitaj sebe, a onda isto tako iskreno odgovori: Da li ćeš, i nakon svekolike dobrote i milosti tvoga Gospodara, i dalje ostati pesimista i zloslutnik? (Po knjizi Hakeza hezemul-je’se, autorice Selve el-‘Udejdan)

39

Islamske teme
Normativni aspekt Poslanikovih hadisa

Zabranjena je pretvorba vina
(opojnih pića) u sirće (ocat)
Hadis ima sasvim jasnu tendenciju iskorjenjivanja zla alkohola u društvu, jer se njime traži prekidanje svih aktivnosti koje su na bilo koji način povezane sa alkoholom, pa i onih koje, na prvi pogled, djeluju logično i pragmatično, kao što je njegova pretvorba u sirće, čime bi se ogromne količine već proizvedenog alkohola, umjesto da budu uništene, usmjerile u korisne svrhe
Piše: Mr. Semir Imamović renosi Enes, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan o tome da li je dozvoljeno hamr (vino) pretvoriti u r sirće, na što je on dao negativan odgovor. Ocjena hadisa Hadis je vjerodostojan. Muslim, Knjiga o pićima, poglavlje “Zabrana pretvaranja hamra u sirće’’, br. 1983., a Tirmizi, Knjiga o kupoprodaji, poglavlje “Zabrana pretvaranja hamra u sirće’’, a br. 1294. Pojašnjenje pojmova U širem jezičkom smislu, hamr je r glagolska imenica (izvedenica) glagola hamire/jahmiru ili jahmuru, što znači prekriti, pokriti, zastrti, sakriti, napojiti vinom, fermentirati1. U užem, šerijatskopravnom smislu, el-hamr je l r opći naziv za sve vrste opojnih (alkoholnih) pića ali i drugih opojnih sredstava, a njegovim konzumentom, u smislu
6. april - 15. džumade-l-ula

P

građanske i krivičnopravne odgovor- me hadisu je pitanje koje su Poslaniku, nosti, smatra se svako onaj ko ga konzu- sallallhu alejhi ve sellem, uputili neki mira potpuno svojevoljno i svjesno, radi ashabi u vezi sa pićem koje se proizvoostvarivanja užitka, zabave, popravljanja di od meda, kukuruza i ječma, našto je raspoloženja i sl.2 Odrednica potpuno on odgovorio gore citiranim hadisom. svojevoljno i svjesno isključuje konzu- Shodno ovome hadisu hamr je imenica maciju opojnih sredstava pod prisilom, kojom se ne označava samo vino nego u nesvjesnom ili stanju gubitka razuma, svako piće koje ima svojstvo opijanja. dok odrednica radi ostvarivanja užitka, Ovakvo značenje ovog pojma potvrzabave i sl. isključuje upotrel dio je i hazreti Omer, r.a., sa minbera Allahova Poslanika bu opojnih sredstava u medicinske svrhe3 i u stanju krajnje Poslanikova, rekavši: “Sve što zanosi pamet nužde4. “Mada većina hanesallallahu alejhi je hamr.” Zabrana se, dakle, ” fijskih pravnika pojam hamr ve sellem, ne veže za ime niti supstancu ograničava na alkoholno piće zabrana od koje je proizvedeno alkoproizvedeno od grožđa, vetransformacije holno piće, nego za svojstvo zujući time zabranu konzuhamra (vina) pića da opija, bez obzira da macije za vino, a opijanja za u sirće, u li stanje opijenosti nastupilo ostale vrste alkoholnih pića5, formi kratkog nakon konzumiranja malih ipak je mjerodavnija definicii decidnog ili velikih količina dotičnog ja pojma hamr koja je eksplir (negativnog) pića. Razlog zabranjenosti je citno navedena u hadisu koji odgovora, svojstvo opijanja (iskar), koje r bilježi imam Muslim u svoima karakter je prisutno u svim vrstama alme Sahihu (3/1587,1588), u preventivne koholnih pića, i u malim i u a u kojemu Poslanik, sallazabrane, u velikim količinama, te su sve llahu alejhi ve sellem, kaže: usulskoj nauci, te vrste zabranjene bez obzira “Sve što opija je hamr, a svaki poznate kao na količinu.’’6 hamr je haram.” Povod ovoseddu-z-zerai’.

40

Opća pravna pitanja Ono što možemo primijetiti u ovom, ali i mnogim drugim, po formi sličnim, hadisima7, jeste da ashabi koji su bilježili a i prenosili hadise, koji u sebi sadrže pojašnjenje nekog propisa ili predstavljaju odgovor na nečije pitanje ili nedoumicu, uopće nisu pridavali pažnju imenima i porijeklu osoba koje su na ovaj način, tj. direktnim obraćanjem Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, htjele saznati nešto više o propisima svoje vjere. To može ukazivati na samo jednu stvar: da je među ashabima, kao vrsnim poznavaocima šerijatskih propisa (normi), vladalo općeprivaćeno mišljenje da ovakva vrsta nepoznanice u hadisu, ne može imati nikakve pravne implikacije niti utjecaj na konačni tekst norme, koja i jeste prava svrha i motiv izgovorenog hadisa8. Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, zabrana transformacije hamra (vina) u sirće, u formi kratkog i decidnog (negativnog) odgovora, ima karakter preventivne zabrane, u usulskoj nauci, poznate kao seddu-z-zerai’ (preventivno ’ sankcioniranje ili prevenciju zabranom sredstava koja uzrokuju nekakvu pokvarenost, štetu ili grijeh, ili jednostavno rečeno sasijecanje zla u korijenu9). Šteta i zlo kojeg je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na ovaj način, htio spriječiti i izbjeći je i više nego očita, i ogledala se u mogućoj konzumaciji vina od strane proizvođača sirćeta (ocata), da im se kojim slučajem dozvolilo, da vino kojeg su posjedovali kod sebe zadrže i nakon njegove definitivne zabrane i iskoriste ga za proizvodnju sirćeta (ocata). U vezi sa navedenim principom ( (preventivno sankcioniranje), potrebno je naglasiti da, iako e postoji načelna saglasnost među pravnim teoretičarima, različitih pravaca i škola, oko njegove utemeljenosti i legitimnosti, ipak se ono različito primjenjuje od jedne do druge pravne škole. Tako su recimo djela i aktivnosti koja su u osnovi dozvoljena, ali u većini slučajeva uzrokuju i vode šteti, kao što je izdavanje prostora u zabranjenu svrhu ili dozvoljena djela koja se upotrijebe u nepropisanu svrhu, zabranjena u malikijskom i hanbelijskom mezhebu, a dozvoljena u šafijskom10. Zabrana se obrazlaže principom preventivne sankcije koja ima pravnu snagu i legitimnost samostalnog šerijatskog izvora11. Svi su saglasni oko primjene ovog principa kod djela/aktivnosti koja su u osnovi štetna (negativna) i vode jasnoj šteti, kao i njegove neprimjene kod djela/ aktivnosti koja u malo slučajeva ili rijetko kada imaju negativne posljedice, kao što je u primjeru suđenja na osnovu svjedočenja koje ponekad može biti i lažno, ali i djela/aktivnosti čijom bi zabranom, pod

pretpostavkom da mogu biti zloupotrebljena i iskorištena u nedozvoljene svrhe, društvo i njegove jedinke bili uskraćeni za značajan dio korisnih pa i egzistencionalnih djelatnosti, kao što su poljoprivreda, zanatstvo, i sl12. U tom smislu neprihvatljiva je zabrana proizvodnje i uzgoja poljoprivrednih kultura (voća, povrća) uz obrazloženje da one mogu biti iskorištene za proizvodnju alkoholnih pića, jer je očekivana korist od njih izvjesnija nego što je to šteta ili pokvarenost, kao što je neprihvatljiva zabrana proizvodnje raznih korisnih instrumenata i aparata pod izgovorom njihove zloupotrebe. Većina islamskih pravnika je na stanovištu da je zabrana hamra (opojnih a pića) prošla kroz tri faze, a samo mali broj njih tvrdi da se to desilo u četiri faze. Predmet sporenja je faza tzv. različitog kur’anskog tretmana opojnog pića (seker) r i ostalih vrsta “prijatne hrane’’ (semer hasen)13, čime je, prema mišljenju nekih ko6. april - 15. džumade-l-ula

Ovo su, prema mišljenju Evropskog vijeća za fetve, sasvim dovoljni argumenti da bi se upotreba vinskog ocata i proizvoda koji u sebi sadrže vinski ocat smatrala dozvoljenom.

mentatora, započeta priprema terena za konačnu zabranu hamra (opojnih pića).14 “No, a ako se eventualno i može govoriti o pretpripremnoj fazi zabrane u ovom ajetu, ona se ne može označiti kao prva faza zabrane budući da se navedeni ajet može dvojako protumačiti. Prvo tumačenje je da veznik podrazumijeva različitost tretmana, kao što kaže prva grupa učenjaka, a drugo je da je atribut prve imenice izostavljen, jer na njega ukazuje atribut spomenut kod druge imenice, što je česta upotreba u arapskom jeziku. A prema poznatom usulskom pravilu, ako postoji mogućnost dvojakog tumačenja argumenta, onda je dokazivanje istim nesvrsishodno.’’15 Mišljenje većine potvrđuje i sljedeći hadis. Naime, Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, pripovijeda: “Hamr (vino) je zabranjivan r tri puta (u tri faze): ‘Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao u Medinu, među njenim stanovnicima je bila široko

41

rasprostranjena praksa konzumacije vina i hazardnih igara. Pitali su ga o tome, nakon čega je objavljen ajet: Pitaju te o vinu i kocki. Reci: “Oni donose veliku štetu, a i neku korist ljudima, samo je šteta od njih veća od koristi.”16 Oni su tada rekli: ‘Nije ” nam zabranio da ga pijemo, samo je rekao da u njemu ima štete i koristi.’ Zatim su nastavili sa njegovom konzumacijom sve do dana kada je jedan muhadžir, koji je predvodio ljude u namazu, klanjajući u polupijanom stanju, napravio grešku u učenju Kur’ana. Tim povodom Allah je objavio ajet u nešto strožijoj od prethodne forme: O vjernici, pijani nikako molitvu ne obavljajte, sve dok ne budete znali šta izgovarate...17 Nakon toga, oni koji su pili vino nastojali su da, bar na molitvu, dođu trijezni, no ubrzo je objavljen ajet koji, u potpunosti, zabranjuje konzumaciju opojnih pića, a to su riječi Uzvišenog: O vjernici, vino i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste p g što želig postigli te. Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa, hoćete li se okaniti?’”18 ” Kao što možemo vidjeti, u posljednjem ajetu uspjeh ( h), koji podrazumijeva (felah ostvarenje ambicija (želja) i spas od zla i neugodnosti, uvjetovan je trenutnim i potpunim ostavljanjem hamra (opojnih a pića). Imperativni upit (pitanje) pa hoćete li se okaniti, ashabi, drugovi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, shvatili su krajnje ozbiljno i, kao što se navodi u nekim predanjima, doslovno su kazali: “hoćemo, okanit ćemo se’’, a zatim su, noseći u rukama preostale zalihe vina i posude iz kojih su, samo nekoliko trenutaka ranije, pili vino, izašli na ulice i prosuli ih po putu19. Medinski putevi su se pretvorili u rijeke (prosutog) vina. Propisi 1. Pretvorba vina (opojnog pića) u sirće (ocat) moguća je na dva načina: sa i bez utjecaja ljudskog faktora, odnosno vještačkim i prirodnim putem. Ukoliko je do transformacije (pretvorbe) došlo prirodnim putem, bez utjecaja ljudskog faktora20, islamski pravnici su saglasni da a je sirće nastalo tim putem, dozvoljeno koristiti u ishrani21, na osnovu riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Divan li je umak sirće.”22 S druge strane, konzumacija sirćeta dobijenog vještačkim putem od vina (alkohola) kao i proizvoda koji u svom sastavu sadrže vinski ocat (kečap i sl.), predmet je sporenja među islamskim učenjacima. Hanbelijski i šafijski pravnici23 stoje na čvrstom stajalištu da je konzumacija vinskog ocata strogo zabranjena, temeljeći svoj stav, između

ostalog i na predmetnom hadisu, ali i na drugim hadisima u kojima je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odbacio bilo kakvu mogućnost vjej štačke pretvorbe vina u sirće24. Prema hanefijskom mezhebu dozvoljeno je konzumirati vinski ocat bez obzira na način na koji je dobiven, prirodnim ili vještačkim putem25. Njihovo je obrazloženje da je, transformiranjem alkohola u sirće, nestalo svojstva zbog kojeg je alkohol zabranjen, a to je opijanje26. Pravnošerijatsko načelo glasi: “U obzir se uzima suština a ne nazivi’’. Suština nam kaže da je to sirće, a ne alkohol, te je prema tome dozvoljeno (halal). Također, Poslanik, l sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao: “Divan li je umak sirče’’, nije napravio razliku između ovih dviju vrsta. Ovo su, prema mišljenju Evropskog vijeća za fetve, sasvim dovoljni argumenti da bi se upotreba vinskog ocata i proizvoda koji u sebi sadrže vinski ocat smatrala dozvoljenom27. Što se tiče zabrane, koju je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u tom smislu izrekao, a na koju se poziva prva
6. april - 15. džumade-l-ula

Naročito je za svaku osudu pojava da neki ljudi koriste i neke vjerske svečanosti, kao što su otvaranje novosagrađenih džamija, ili okupljanje vjernika.

grupa učenjaka, ona je, po njima (Evropskom vijeću za fetve), imala savjetodavni i preventivni karakter i odnosila se na period, koji je uslijedio neposredno nakon zabrane (vina, opojnih pića), tzv. period odvikavanja od konzumacije vina, u kojem je još uvijek postojala opasnost vraćanja pojedinaca svojim starim (lošim) navikama. Jedan dio islamske uleme pravi razliku između vinskog ocata proizvedenog od strane sljedbenika Knjige (ehlu-kitabija), koji vino smatraju dozvoljenim, i vinskog ocata kojeg proizvedu muslimani. U prvom slučaju vinski ocat je dozvoljen, a u drugom nije28. 2. Hadis ima sasvim jasnu tendenciju iskorjenjivanja zla alkohola u društvu, jer se njime traži prekidanje svih aktivnosti koje su na bilo koji način povezane sa alkoholom, pa i onih koje, na prvi pogled, djeluju logično i pragmatično, kao što je njegova pretvorba u sirće, čime bi se ogromne količine već proizvedenog alkohola, umjesto da budu uništene, usmjerile u korisne svrhe. U još decidnijem hadi-

42

su, koji su zabilježili Tirmizi i Ibn Madže, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prizvao je Allahovo prokletstvo na deset osoba koje imaju posla sa opojnim pićima: “...proizvođača, naručioca proizvodnje, konzumenta, distributera, skladištara, poslužitelja, prodavca, korisnika zarade, onoga ko ga kupuje i kome se kupuje’’. Nažalost, i pored ovako jasnih upozorenja i smjernica, koje bi trebale biti dovoljne svakom razumnom vjerniku da sa svog kućnog praga jednom zauvijek udalji ovo zlo i nevaljalštinu, i time sebi i svojoj porodici, i društvenoj sredini, priskrbi Božiji blagoslov (berićet), naći ćemo da još uvijek značajan broj naših sunarodnjaka, Bošnjaka muslimana, pa i onih koji posjećuju džamiju (bar petkom ili na Bajram), ima blagonaklon ili u najmanju ruku indiferentan (neodređen) odnos prema alkoholu i alkoholnim pićima, ugostiteljskim objektima, restoranima, kafanama i birtijama u kojima se on toči, i trgovinskim radnjama koje ga prodaju, ali i prema prisustvovanju ceremonijama, manifestacijama, proslavama čiji je neizostavni dio konzumacija i ispijanje velikih količina alkohola. Posebno brine što je sve veći broj mladih ljudi koji spas i bijeg od svakodnevnih životnih problema traže u alkoholu i raznim alkohol i pivo partyima, kojih u zadnje vrijeme ima na pretek, i koji se, bez ikakvih administrativnih zapreka i šire društvene osude, organiziraju gotovo svakodnevno i u svim većim bosanskohercegovačkim čaršijama, uz prethodnu najavu i reklamu na službenim tv i radio stanicama, i uz prešutnu saglasnost općinskih vlasti, čime se ti ljudi “svojevoljno’’ ubacuju u kolotečinu i kandže zla iz kojih će se kasnije teško izvući, jer grijeh kakav je alkohol i društvo kakvo je “party’’ društvo ne mogu proizvesti ništa drugo do li alkoholičare i partyaše a nikako zdrave jedinke i korisne članove društvene zajednice. Nije li Uzvišeni rekao: O vjernici, vino i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite. Treba dodati da trgovci pićem i vlasnici ugostiteljskih objekata u kojima se toči alkohol ne čine nepravdu i nasilje samo prema sebi nego i prema svojim najbližima, suprugama i djeci, jer ih, hraneći i izdržavajući na ovaj način zarađenim sredstvima, na neki način uvlače zajedno sa sobom u krug, u Poslanikovom hadisu, prokletih osoba. “Naročito je za svaku osudu pojava da neki ljudi koriste i neke vjerske svečanosti, kao što su otvaranje novosagrađenih džamija, ili okupljanje vjernika u povodu mevludskih svečanosti, ili zajedničkih dova, da prodaju koju flašu ili gajbu piva. Takvi se postupci moraju energično osuditi i spriječiti.’’29

Bilješke
1 - www.almaany.com; Arapskobosanski rječnik, Teufik Muftić, str. 405. 2 - Fethu zi-l-dželali vel-ikram bi šerhi bulugil-merami, 1/179. 3 - Kao što je upotreba anestezije (narkoze) prilikom izvođenja operativnog zahvata, upotreba medicinskog alkohola kao dezinfekcionog sredstva, upotreba lijeka spravljenog na bazi alkohola, po preporuci ljekara specijaliste, koji je uz to i dobar musliman, ukoliko ne postoji dozvoljena alternativa, i slične medicinske svrhe. (Vidjeti: Fethu zi-l-dželali vel-ikram bi šerhi bulugil-merami, 1/179, Medžmu’u fetava ve resail, Muhamed ibn Salih el-‘Usejmin, Halal i haram u islamu, Dr. Jusuf el-Qaradavi, Sarajevo, 1997., str. 121, www.salmajed. com/node/2691 ). 4 - Uzvišeni u Kur’anu, u prijevodu značenja kaže: A zašto da ne jedete ono pri čijem klanju je spomenuto Allahovo ime kad vam je On objasnio šta vam je zabranio - osim kad ste u nevolji (kada ste na to prinuđeni). (El-En’am, 119.) 5 - Vidjeti: El-Kasani, Bedai’us-sanai’, 7/39 6 - Vidjeti: Konzumiranje alkohola u svjetlu šerijatskih propisa, dr. Enes Ljevaković. 7 - Takav je recimo hadis: “Upitan je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, o tome ko najljepše uči Kur’an, pa je rekao: ‘To je onaj na kojem se, prilikom učenja Kur’ana, primjećuju tragovi strahopoštovanja.’’’ (Vjerodostojnim ga je ocijenio El-Albani u Miškatul-mesabih) 8 - Fethu zi-l-dželali vel-ikram bi šerhi bulugil-merami, 1/179. 9 - Usuli fikh, hrestomatija, izdanje Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, 2005., Priređivač: dr. Enes Ljevaković. 10 - Envaru-l-buruk fi envai-lfuruk, 3/45., Seddu-z-zerai’ fi-šeri’ati-lislamijje, dr. Abdulkerim ed-Derkavi, naučni rad objavljen na www.alukah. net/Sharia/0/6987/, El Vedžiz fi usulil-fikhi (Opći prikaz metodoligije islamskog prava, ‘Abdulkerim ez-Zejdan, 246. 11 - ‘Urf-običaj kao pomoćni izvor šerijatskog prava, dr. Muharem Štulanović, 70. 12 - Seddu-z-zerai’ fi-šeri’ati-l-islamijje, dr. Abdulkerim ed-Derkavi, naučni rad objavljen na www.alukah. net/Sharia/0/6987/.

13 - Ovdje se misli na 67. ajet sure En-Nahl, u kojem se kaže: A od plodova palmi i loze pripremate piće i hranu prijatnu. 14 - Fethu zi-l-dželali vel-ikram bi šerhi bulugil-merami, 1/181., Tefsir Ebu Suud, 2/326. 15 - Vidjeti: Konzumiranje alkohola u svjetlu šerijatskih propisa, dr. Enes Ljevaković. 16 - Prijevod značenja, El-Bekare, 219. 17 - Prijevod značenja, En-Nisa’, 43. 18 - Prijevod značenja, El-Ma’ide, 90., 91. Hadis je zabilježio Ahmed u Musnedu, 14/267. 19 - Buharija, 5582., 242., Muslim, br. 1570. 20 - Sirćetno vrenje, koje stvara sirće, odvija se zahvaljujući jednom mikroorganizmu (Mycoderma, bakterija koja etil alkohol pretvara u sirćetnu kiselinu), sirćetnom bacilu. Ova bakterija se u prirodi nalazi svugdje u vazduhu, pa su zbog toga prvi proizvođači sirćeta uspjeli u svom radu. Tek 1878., mikrobiolog Hansen je ispravno objasnio hemijski proces dobijanja sirćeta. On je precizno opisao tri vrste sirćetnog bacila. Ova minijaturna bića proždiru alkohol i luče kiselinu. Pretvaranje alkohola u kiseline je postupak koji zovemo vrenje. (www.naturamedica.info/, www.en.wikipedia. org/wiki/Mother_of_vinegar ) 21 - El-mevsu’atu-l-fikhijje, 19/262., Fethu zi-l-dželali vel-ikram bi šerhi bulugil-merami, 1/183., Evropsko vijeće za fetve, Rezolucija br. 4/7. 22 - Muslim, 2051. 23 - El-Medžmu, 2/597, El-Mugni, 9/145. 24 - U jednom od tih hadisa se navodi da je Ebu Talha pitao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Šta uraditi sa vinom kojeg su naslijedila siročad?’’ Odgovorio je: “Prolijte ga!’’ “A zašto od njega ne bismo napravili sirće?’’ – insistirao je Ebu-Talha. “Ne, ni u kom slučaju!’’ – kategoričan je bio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. 25 - El-Mebsut. 26 - U usuli fikhu općeprihvaćena je teza po kojoj norma cirkulira sa svojim ‘illetom (pravnim razlogom) u afirmativnom i negativnom smislu. 27 - Vidi: http://www.soonaa. com/vb/showthread.php?t=6281 28 - Fethu zi-l-dželali vel-ikram bi šerhi bulugil-merami, 1/183. 29 - Vidjeti: Konzumiranje alkohola u svjetlu šerijatskih propisa, dr. Enes Ljevaković.

6. april - 15. džumade-l-ula

43

Islamske teme
Rasprave bošnjačke svjetovne i vjerske inteligencije u prvoj polovini xx stoljeća

Traganje za identitetom raganje dentitetom
Među bošnjačkim intelektualcima i misliocima bilo je nemalo onih koji su zagovarali iseljenje u Tursku ili tzv. “hidžret“. Od najpoznatijih i najistaknutijih zagovornika ove ideje bio je Hilmi ibn Husejn Taslidžali, poznatiji kao Bosnali Hilmi Baba. On je napisao i svoju poznatu raspravu o hidžri i muhadžirima (Risala fi-l-hidžra ve-l-muhadžirin) u kojoj otvoreno zagovara da je muslimanima obaveza iseliti se u “zemlju gdje vlada Šerijat“. Sam Bosnali Hilmi Baba je preporučivao da se Bošnjaci iseljavaju u Šam (Sirija) Piše: Abdulvaris Ribo olazak Austro-Ugarske u Bosnu i Hercegovinu 1878. godine, za Bošnjake-muslimane predstavljao je jedan veliki zaokret i jednu veliku promjenu u njihovom životu i historiji. Doskora su živjeli u državno-pravnom sistemu Osmanske imperije, gdje su bili i osjećali se kao domaćini, kako u geografskom, tako i u kulturno-civilizacisjkom smislu, a sada dolazi jedan potpuno različit civilizacijski okvir, koji donosi savim različitu kulturu i način života. Ova nagla promjena u životima ljudi izazvala je dramatične i sudbonosne posljedice. Jedna od tih posljedica, svakako, je i masovno iseljavanje Bošnjaka-muslimana u Tursku i ostale zemlje koje su još uvijek bile pod osmanskom vlašću. Broj iseljenih Bošnjaka u toku četrdeset godina austrougarske vladavine u Bosni i Hercegovini, po zvaničnim podacima austrougarskih vlasti, iznosio je 61.114 iseljenika, a po podacima koji se spominju u raznoj publicistici, taj broj je 300.000.1 Bosanski muslimani su se našli u jednom teškom i opsadnom stanju. Postavp j ljalo se pitanje: “Šta činiti i kuda dalje?” Jedno vrijeme nastao je muk među muslimanima i njihovom inteligencijom, i tek nakon četiri godine na scenu stupa intelektualna elita, kako vjerska tako i svjetovna, i traže efikasno rješenje za novonastalo stanje u kojem se našao njihov narod. Među bošnjačkim intelektualcima cionalistički.5 i misliocima bilo je nemalo onih koji su zagovarali iseljenje u Tursku ili tzv. Svjetovni modernisti i reforma “hidžret”. Od najpoznatijih i najistaknitijih zagovornika ove ideje bio je Hilmi U periodu između dva svjetska rata na ibn Husejn Taslidžali, poznatiji kao Bo- scenu i u prvi plan muslimanskog javnog snali Hilmi Baba. On je napisao i svoju života dolaze svjetovni modernisti ili “intepoznatu raspravu o hidžri i muhadžiri- ligencija” koji su osnaženi uspjehom svjema (Risala fi-l-hidžra ve-l-muhadžirin) tovne modernističke orijentacije u Turu kojoj otvoreno zagovara da je musli- skoj. Islam je svojim klasičnim tekstovima manima obaveza iseliti se u “zemlju g j j gdje i svjetovnim modernistima poslužio kao vlada Šerijat”. Sam Bosnali Hilmi Baba argumenatcija za njihove stavove, pa su i j p p je preporučivao da se Bošnjaci iseljavaju oni sa svoje strane počeli tumačiti islam i u Šam (Sirija).2 islamsku tradiciju, čime su bacili rukavicu Velika većina bošnjačke inteligencije ulemanskom tumačenju islama. Zbog čijedino rješenje za opstanak muslimana njenice da su svjetovni modernisti vrlo čevidi u “prilagođavanju” Evropi i njenim sto nestručno i površno tumačili islamske kulturnim i civilizacijskim obrascima. propise, tradicionalisti su stupili u odbraOvo je postalo središnje pitanu postojećih islamskih ustanje islamskog mišljenja u Bonova, propisa i običaja. Tako sni i Hercegovini u XIX i XX Ulema je, su u prvoj polovini XX stoljeća stoljeću. Među najistaknutije i također, u Bosni i Hercegovini nastale najpoznatije vjerske reformatooptuživala mnoge bosanske muslimanske re i prosvjetitelje modernističke svjetovnu rasprave o pitanjima reforme orijentacije ubraja se Mehmed inteligenciju da islamskih običaja, tradicije i j j j Džemaludin Čaušević, poznati su oni sredstvo ustanova.6 islamski učenjak i reformator, zajvere Najpoznatiji svjetovni moi po mnogima najznačajnija kršćanskog dernisti su Dževad-beg Sulejfigura u islamskom mišljenju svijeta protiv manpašić, Edhem Bulbulović, XIX i XX stoljeća u Bosni i islama, kao i Abdurezak Hifzi Bjelavac i Hercegovini. Vjerski moderda su prosrpski Mehmed Begović.7 nisti su bili okupljeni oko lista i prohrvatski “Behar”.3 orijentirani. Stavovi i mišljenja svjetovnih Nasuprot vjerskih modermodernista nista djelovali su tradicionalisti, koji su nastupali sa idejama Svjetovni modernisti su očuvanja i odbrane postojećeg radikalno napredna struja muislamskog mišljenja i prakse. Najpoznatiji slimanskih mislilaca koji su se krajem 19. predstavnici ovako shvaćenog tradiciona- i početkom 20. stoljeća aktivno uključili u lizma bili su; Sejfullah Proho, Ali Riza Ka- rasprave o društvenoj, obrazovnoj i kulturrabeg, Ali Riza Prohić, te krugovi uleme noj reformi bosansko-hercegovačkih muslij g okupljeni oko listova “Hikjmet” u Tuzli mana. Širenje ideja svjetovnog modernizi “El-Hidaje” u Sarajevu. Glavna ličnost ma počelo je s početka XX stoljeća, kada “El-Hidajinog” kruga bio je Mehmed se povećao broj svjetovno obrazovane intej Handžić.4 ligencije. U januaru 1928. godine osnovali Između vjerskih modernista i tradi- su “Reformu”-organizaciju naprednih mucionalista uslijedile su mnoge rasprave slimana i list “Behar” oko kojeg su bili okuoko pitanja muslimanskog društveno- pljeni i u njemu objavljivali svoje radove i pravnog i kulturnog života. I jedni i stajališta. drugi su napisali mnoge radove i broSvjetovni modernisti su pokušavali da šure u kojima su argumentirano branili za platformu svojih reformi uzmu islam i svoje stavove. Tako su u muslimanskoj njegove izvore. Tako su vrlo često površno javnosti s početka XX stoljeća formu- i nestručno tumačili islamske propise, na lirana dva različita stajališta o razumi- čemu su im tradicionalisti i vjerski moderjevanju i društvenoj funkciji islamskog nisti uveliko zamjerili. učenja i propisa-modernistički i tradiU svome reformatorskom djelovanju
6. april - 15. džumade-l-ula

D

44

svjetovna inteligencija je suviše slobodno razmatrala uzroke muslimanskog nazatka. Izlazak iz opće krize i nazatka vidjeli su u napuštanju sopstvene “zastarjele tradicije” i bezuvjetnom i nekritičkom prihvatanju moderne zapadne kulture i civilizacije. Tražili su odbacivanje svih simbola tradicionalnog muslimanskog načina života. U tome su posebno radikalni bili Dževad-beg Sulejmanpašić i Edhem Bulbulović. Osnovno pitanje kojim su se bavili svjetovni modernisti, a na prvom redu Dževad-beg Sulejmanpašić, bilo je pitaje žene i njenog društvenog i kulturnog položaja. Dževad-beg Sulejmanpašić, kao i drugi intelektualci, zalagali su se za prosvjećivanje žene muslimanke, za koju su smatrali da je ona, neprosvijećena i zaostala, najveći razlog nazatka muslimana. “Inteligencija” se nerijetko upuštala u tumačenje islamskih normi i propisa, pozivajući se pri tome vrlo često na orijentalističke izvore. To su činili jer su smatrali da ulema nije u stanju ponuditi moderno tumačenje islama, te da se nisu smjeli uhvatiti u koštac sa nadolazećom modernom kulturom i civilizacijom. Posmatrali su islam kao religiju u modernom smislu riječi, naglašavajući njegove moralne vrijednosti. J Jedni su bili za p p potpuno p povlačenje j Šerijata iz pravne sfere, a drugi iz oblasti javnog prava. Proces “prilagođavanja” zapadnoevropskoj kulturi, kojem su pozivali svjetovni modernisti, praktično je počeo dolaskom Austro-Ugarske, a nastavio se i kasnije. Pred bosansko-hercegovačkim muslimanima i njihovom inteligencijom našla su se tri izbora; asimilacija, izolacija i integracija. Asimilacija je podrazumijevala neselektivno i nekritičko prihvatanje nove kulture i običaja i prilagođavanje duhu vremena, a što je istovremeno značilo i odbacivanje i zaboravljanje sopstvene tradicije. Izolacija je podrazumijevala očuvanje vjere, kulture i tradicije putem organiziranja religijskih i kulturnih zajednica u okviru društva, dok je integracija podrazumijevala očuvanje i zaštitu muslimanskog identiteta i ostvarivanje statusa ravnopravnih građana. O tih vremena pa do dan-danas muslimani tragaju za svojim identitetom i još nisu našli pravi odgovor u kojoj mjeri je nužno ostati vjeran vlastitoj tradiciji, prihvaćajući savremena civilizacijska dostignuća. I danas su aktuelni tekstovi i knjige na temu: Kako biti musliman u Evropi ili kako biti evropski musliman. Prigovori i zamjerke svjetovnim modernistima Na račun muslimanskih svjetovnih modernista, koji su živili i djelovali u XX stoljeću, upućene su mnoge zamjerke i

prigovori, a odnose se na njihovo razumijevanje bošnjačke tradicije i reformu kojoj su pozivali. Ovi prigovori nisu dolazili samo od strane tradicionalne uleme, nego i od vjerskih modernista, koji su smatrali da je “inteligencija” bespotrebno izazvala reakcije naroda zahtjevima za šešir protiv fesa. Svjetovni modernisti, kao radikalno napredna struja, izvršili su jedan nasrtaj na bošnjačku muslimansku tradiciju i tako izazvali burne reakcije i neodobravanje. Svjetovnim modernistima je najviše zamjereno što su zahtijevali odbacivanje svih simbola tradicionalnog muslimanskog načina života i pozivali bezuvjetnom “prilagođavanju”, odnosno asimilaciji Bošnjaka novoj kulturi i običajima u “duhu vremena”.8 Tražili su odbacivanje tradicionalne nošnje (vala, feredža i zar), otkrivanje lica i glave, preuzimanje evropskog načina oblačenja i uključivanje u društvo bez ograničenja.9 S obzirom da su smatrali da ulema nije u stanju da p j ponudi modernu interpretacip ju Kur’ana i Šerijata, svjetovna inteligencija se upustila u tumačenje islama i njegovih propisa i to je bio ujedno i pokušaj da za platformu svoje reforme uzmu islam i njegove izvore. Tako su vrlo često nestručno i pogrešno tumačili neke islamske propise.10 Vrlo radikalne stavove po pitanju šerijatskog prava iznio je Edhem Bulbulović koji smatra da korijeni i porijeklo šerijatskog prava leže u običajima i tradiciji stare Arabije. Tako veli: “Da bi se islam sačuvao kao vjera potrebno je izvršiti opštu derogaciju šerijata, jer njegovi propisi u današnjem stacioniranom stanju nemaju aktuelnu vrijednost.”11 ” Vjerski intelektualci su optužili inteligenciju da su suviše slobodno razmatrali uzroke muslimanskog nazatka. Svjetovni

modernisti su smatrali da su muslimanska tradicija i običaji glavni razlog dekadence muslimanskog društva.12 Ulema je, također, optuživala svjetovnu inteligenciju da su oni sredstvo zavjere kršćanskog svijeta protiv islama, kao i da su prosrpski i p p p prohrvatski orijentiraj ni. Tako A. Lutfi Čokić u svome tekstu “Prikazi i ocjena rada g. dr. Mehameda Begovića”, navodi i ističe propagandno djelovanje katoličke (rimske) crkve protiv islama i muslimana, kao i njenih privatnih i javnih pomagača. “Na osnovu ovog utvrđeno je jednoglasno na tim sastancima da prijeti najveća opasnost islamu i njegovu jedinstvu od strane učeće islamske mladeži na tim univerzama, koja iza svršenih nauka dobronamjerno i nesvjesno rade u duhu stećenog znanja i nauke, a koja nije imala ranije spreme da to prozre i uoči.”13 ” Neki muslimanski autori su smatrali da je izlaz iz nezavidnog stanja u kojem su se nalazili bosansko-hercegovački muslimani da se nacionalno opredijele kao Srbi ili Hrvati. Jedan od takvih autora bio je i Hasan Rebac koji je napisao svoju knjižicu “Početak emancipovanja Srpkinje muslimanske vere”, a u kojoj iznosi svoja gledanja o ” emancipovanju muslimanki u BiH i nacionalnom opredjeljenju muslimana.14 Neki su svjetovnim modernistima prigovarali da su moralno iskvareni, da ne zalaze u narod i da su svoj rad sveli samo na svoje urede i akšamlučenje. U svojoj knjižici “Pitanje muslimanskog napretka u Bosni i Hercegovini”, Ajni Bušatlić veli: “Najvećim su dijelom alkoholičari i slabi uzori za svoj narod (...), mnogi tapkaju kao i hodže na jednom te istom mjestu. Slabo zalaze u narod, da mu pomaže da se diže iz letargije.

8. Fikret Karčić, Društveno pravni aspekt islamskog reformizma, str. 225. 1. Fahrudin Novalić, Histo9. Isto, str. 226. rija Bošnjaka, (www.como.ch) 10.Vidi: Enes Karić, Prilozi po30.01.2009. vijesti islamskog mišljenja u BiH, str. 2. Enes Karić, Prilozi povijesti islamskog mišljenja u Bosni i Herce- 312. 11. Fikret Karčić, Društevnogovini XX stoljeća I, str. 46. 3. Dr Fikret Karčić, Društveno- pravni aspekt islamskog reformizma, pravni aspekt islamskog reformizma, str. 213. 12. Isto, str. 200. str. 220. 13. Enes Karić, Bosanske mus4. Isto, str. 222. limanske rasprave, Prikazi i ocjena 5. Isto, str. 202. 6. Takve rasprave je u VII hres- rada dr. Mehmeda Begovića, 109. 14. Enes Karić, Prilozi povijesti tomatija sakupio prof. dr. Enes Karić pod nazivom Bosanske musli- islamskog mišljenja u BiH XX stoljeća manske rasprave. I, str. 53. 7. Doc. dr. Zuhdija Hasanović, 15. Enes Karić, Prilozi povijesti Pristupi sunnetu, (hrestomatija), str. islamskog mišljenja u Bosni i Herce344. govini XX stoljeća I, str. 303.

Bilješke

6. april - 15. džumade-l-ula

45

Društvo

Predavanje u džamiji “Princ Abdullah“ Tuzla

Vrata Allahove milostii su otvorena milost otvorena za sve one koji pokucaju na njih pokucaju
U islamu ne postoji kolektivna odgovornost, osim u smislu odgovornosti zbog nesprječavanja i prešućivanja javnog zla koje cijelom društvu može donijeti nesagledive posljedice. Samo u tom smislu postoji kolektivna odgovornost
Piše: Jasmin Omazić, prof. srijedu je, nakon jacijanamaza u džamiji “Princ Abdullah” u organizaciji Udruženja za promicanje pozitivnih vrijednosti “OAZA” iz Tuzle, održano predavanje na temu Koncept grijeha u islamu i drugim religijama. Gost predavač bio je magistar Islamskog prava Semir Imamović, urednik magazina SAFF. Predavanju se odazvalo preko 400 posjetilaca, kako džematlija, tako i građana grada Tuzle, te okolnih mjesta – Banovića, j Živinica, Lukavca, Kalesije i Gradačca! Početak predavanja mr. Semir Imamović je otpočeo 102. ajetom iz sure Ali-Imran u kojem se kaže: O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! Predavač je predavanje podijelio na dva dijela što je i vidljivo iz naslova teme, preciznije kazano na duži dio koji je posvećen islamskom poimanju grijeha i kraći dio poimanje grijeha u kršćanstvu i paganskim vjerovanjima. U prvom dijelu je upoznao prisutne sa općom i posebnom definicijom grijeha. U općem smislu grijeh je definirao kao svako prekoračivanje granica Božijih propisa. U tom smislu je i naveo riječi Uzvišenog: To su Allahove granice. Onaj koji Allahove granice krši – sam sebi nepravdu čini. (Et-Talak, 1.). U posebnom smislu, grijeh je sve ono što je u Kur’anu i tradiciji imenovano kao grijeh, zašto je zapriječena posebna kazna na ovome i na budućem svijetu, i čijem se počiniocu prijeti Allahovom srdžbom i prokletstvom. U nastavku predavanja predavač je objasnio koncept grijeha u islamu te da ga čini šest temeljnih principa: 1. Princip lične ili individualne odgovornosti; 2. Princip direktnog ili indirektnog učestvovanja u grijehu; 3. Princip brisanja grijeha iskrenim pokajanjem; 4. Princip zamjene loših postupaka i djela pokajnika dobrim djelima; 5. Princip stepenovanja i razlikovanja grijeha; 6. Princip vezivanja grijeha za kompletne uzroke i posljedice. Svaki od navedenih principa mr. Se-

U

46

mir Imamović je detaljno analizirao potkrijepivši ih ajetima iz Kur’ani-kerima. Nakon iscrpnog objašnjenja koncepta grijeha u islamu, mr. Semir Imamović je, u drugom dijelu predavanja, objasnio poimanje grijeha u kršćanstvu i paganskim vjerovanjima. Prvobitno je istakao načelno slaganje svih objavljenih religija po kojima je grijeh kršenje Božijih zapovijesti i otuđenje od Boga, te da postoji saglasnost oko najvećih grijeha kao što je idolopoklonstvo, neposlušnost prema roditeljima, ubistvo, krađa, lažno svjedočenje, preljuba. Zatim je, pored navedenih saglasnosti, ukazao na suštinsku razliku između islamskog poimanja grijeha i poimanja grijeha u kršćanstvu. Naime, kršćansko poimanje grijeha bazira se na učenju o tzv. “Istočnom grijehu”, a to je grijeh s kojim se rađa svaki čovjek, jer samim tim što potiče od Adema, a.s., participira u njegovom grijehu prema Bogu. I taj grijeh se može prekinuti samo ukoliko se rodi čovjek koji nije potomak Ademov, nego je Božiji sin, a to je Isus ili Isa, a.s. Nasuprot tome u islamu ne postoji takav vid odgovornosti – ne postoji nasljedni grijeh, ne postoji “Istočni grijeh”, svako odgovara za grijeh koji

je on učinio, nema prenošenja grijeha sa pojedinca na pojedinca, s naroda na o narod, s g generacije na g j generaciju. j Što se tiče paganskog poimanja grijeha – u paganskim vjerovanjima postoji samo kolektivna odgovornost, kolektivni grijeh i kolektivni iskup za grijeh, a to je kolektivno prinošenje žrtve bogovima. U islamu ne postoji kolektivna odgovornost, osim u smislu odgovornosti zbog nesprječavanja i prešućivanja javnog zla koje cijelom društvu može donijeti nesagledive posljedice. Samo u tom smislu postoji kolektivna odgovornost, objasnio je predavač Semir Imamović.

Na kraju je kao zaključak istakao da islam priznaje individualnu odgovornost za grijeh, ljudsku grješnu narav i sklonost grijehu, i daje priliku svakom čovjeku, svakom grješniku, kojem je stalo do Allahove milosti i oprosta, da pokuca na vrata Allahove milosti i da učini iskreno pokajanje. Nakon rezimiranja cjelokupnog govora predavača mr. Semira Imamovića slobodno se može konstatirati da je bilo svrsishodno i veoma korisno za sve prisutne, kao i one koji će video snimak predavanja moći pogledati na web stranici Udruženja “OAZA” koje je bilo organizator predavanja Koncept grijeha u islamu i drugim religijama.

Udruženje za promicanje pozitivnih vrijednosti “OAZA”

U

druženje za promicanje pozitivnih vrijednosti “OAZA“ već dvije godine u džamiji “Princ Abdullah” kontinuirano organizira mjesečna predavanja, tribine i promocije knjiga. Cilj organiziranja tih aktivnosti jeste vjerska edukacija i premošćivanje razlika unutar zajednice muslimana. Teme su ciljano odabirane iz svi segmenata islamskih nauka sa akcentom aktualnosti istih. Predavači i učesnici tribina su renomirani profesori iz različitih oblasti islamskih nauka, dekani na islamskim fakultetima u Bosni i Hercegovini.

6. april - 15. džumade-l-ula

47

Kutak za islamsku omladinu
U.G. “Svjetlo”

Treći humanitarni zijaret povratnicima u istočnoj Bosni
P
redstavnici Udruženja “Svjetlo” su 18.03.2012.god., po treći put u ovoj godini u prelijepom sunčanom danu obišli naše povratnike u istočnoj Bosni i to u mjestima: Vlasenica i Kula kod Zvornika i tom prilikom povratnicima u Vlasenici uručili pakete nove i polovne odjeće koja je prikupljena u Fahdovoj džamiji i prostorijama Udruženja “Svjetlo”, dok su hranu, odjeću i školski pribor koji su također prikupljeni u Fahdovoj džamiji i od pojedinaca koji su mimo džamije donirali određenu količinu hrane za ovu akciju, podijelili našim povratnicima u Kulu kod Zvornika. Također, pored hrane, odjeće i školskog pribora povratnicima u Kulu kod Zvornika donirana je veća količina inžinjerskog alata za proljetnu sjetvu koje je donirala humanitarna organizacija “Pomoć” iz Visokog. Ovom prilikom bi se zahvalili svima onima U.G. “Vatan” k koji su donirali hranu i odjeću kao i onima koji su na bilo koji način pomogli da se ove akcije sprovedu i da se pomoć dostavi našem napuštenom narodu u istočnoj Bosni uz dovu Allahu, dž.š.: “Gospodaru, uvećaj im imetak na dunjaluku i obilno ih nagradi na ahiretu.” S obzirom na teško matrijalno i financijsko stanje naših povratnika u ovom dijelu naše prelijepe Bosne, odlučili smo pokrenuti nove humanitarne akcije s ciljem pomoći našim povratnicima u istočnoj Bosni. Ovom prilikom pozivamo vas da zajednički, uz Božiji pomoć, u okviru vlastitih mogućnosti i na bilo koji način učestvujemo u ovim humanitarnim aktivnostima. Mjesto skupljanja hrane, odjeće i obuće će biti u Fahdovoj džamiji ili u prostorijama Udruženja “Svjetlo” - u ul.Ramiza Salčina br. 110 na Vojničkom polju.

Promocija knjige “Kad bi kosti mogle govoriti” D

ana 24.03.2012. godine u Maloj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi naše udruženje je u suradnji sa Centrom za kulturu, obrazovanje i informisanje i Radiom Bosanska Krupa organiziralo veče druženja i promocije knjige Saliha ef. Smajlovića “Kad bi kosti mogle g g govoriti”. Voditelj programa i domaćin skupa je bio p jp g p j profesor Amel Duraković. Gost i drugi domaćin uz autora ove vrijedne knjige je Džemaludin Čaušević bivši predsjednik općine koji je dirnuo prisutne posjetioce prepričavajući svoje prve susrete sa autorom nakon oslobađanja Bosanske Krupe od agresora, oživljavajući na taj način sjećanja i budeći jake emocije. Odziv građana je bio dobar, a veliko interesovanje je vladalo za ponuđenu knjigu. Visoko

Matrakčija Nasuh
U
petak, 30. marta 2012. godine u Velikoj sali Općine Visoko održana je tribina na temu “Nasuh j Matrakçi – Život i djelo velikog bošnjačkog historičara, matematičara, g g geografa, kartografa, kaligrafa i slikara”. g g Predavači na ovoj tribini bili su Kenan Šurković, urednik Islamic Arts Magazina, zatim Haris Dervišević, historičar umjetnosti i Nijaz Trako, historičar. Nasuh bin Karagöz bin Abdullah el-Bosnavî ili na našem jeziku Matrakčija Nasuh rođen je u Visokom u 16.stoljeću. Osim što je bio vrsni naučnik Matrakčija Nasuh je bio jedan od najčuvenijih junaka u osmanskoj vojsci. U to doba bio je najvještiji u bratanju saj j j j j j j bljom. Čak je bio glavni učitelj mačevanja u osmanskoj vojsci. Također, znao je iskovati najbolje sablje. Matrakčija Nasuh je još stigao da napiše stručnu knjigu ratnih taktika u korištenju konjice i pješadije.
6. april - 15. džumade-l-ula

48

Srebrenica

Rad “Prosvjetitelja” podržavaju svi ljudi dobre volje i iskrenog nijeta
S
redinom marta u Srebrenici je održana svečana Skupština Udruženja “Prosvjetitelj”. Svečanoj Skupštini prisustvovali su muftija tuzlanski Husein ef. Kavazović, upravnik Behrambegove medrese u Tuzli Mehmedalija ef. Candić, predstavnici svih Medžlisa IZ-e u srednjem Podrinju. Veliki broj predstavnika organizacija koje rade i djeluju u Podrinju i širom naše drage Bosne i Hercegovine. Dodijeljena su priznanja i zahvalnice najzaslužnijim za 20 godina rada Udruženja. Prisutnima su se obratili muftija tuzlanski Husein ef. Kavazović, kao i upravnik Behrambegove medrese Mehmedalija ef. Candić. U posebno inspirativnom govoru muftija Kavazović se prisjetio početaka svoje saradnje sa Udruženjem “Prosvjetitelj’’: “Kada je Mehdin prvi puta, nakon rata, doša kod mene, dao sam mu svoje povjerenje. Mi, u Islamskoj zajednici, smo dužni svakome ukazati povjerenje. Ali, da budem iskren, bilo je mnogo onih koji dođu sa lijepom pričom, pa poslije vidimo da ono što rade ne liči na njihove riječi. Kad je o “Prosvjetitelju’’ riječ to, hvala Bogu, nije tako... Iza vas je mnogo dobrih rezultata, ali bitnije je ono što tek dolazi. Nemojte da upadnete u zamku divljenja djelima koja su već urađena. Podsjetiću vas, radi pouke, na jednu predaju koja kaže da se Ibrahim, a.s., kad je sagradio Kabu - nije ni osvrnuo za njom. Dovio je: ‘Gospodaru naš, primi od nas naš trud’. Svečanosti obilježavanja 20 godina rada “Prosvijetitelja” na području Podrinja nastavljaju se, ako Bog da, u mjesecu julu. Do mjeseca jula sve članove “Prosvijetitelja” čekaju novi zadaci koje će, uz Allahovu pomoć i milost, riješiti i doprinijeti poboljšanju položaja Bošnjaka u Podrinju i cijeloj Bosni i Hercegovini.

Mladi muslimani

Delagacija Milli Goruša u posjeti “Mladim muslimanima”
isoka delagacija Organizacije Milli Goruš iz zemalja zapadne Evrope posjetila je Udruženje “Mladi muslimani” u utorak, 27. marta. Delegaciju je predvodio generalni predsjednik Kemal Ergün, sa saradnicima. Milli Goruš je niz godina partner Udruženju “Mladi muslimani” u humanitarnim projektima podjele kurbana i paketa sa hranom u mjesecu ramazanu. Dokazani su prijatelji BiH i Bošnjaka što dokazuju svojim humanitarnim aktivnostima. Tokom susreta istaknuta je opredijeljenost organizacije Milli Goruš da istraje u projektima podrške BiH, te još većem uključivanju kroz nove humanitarne projekte. Izraženo je i obostrano zadovoljstvo saradnjom kao i očekivanja da će saradnja biti nastavljena.
6. april - 15. džumade-l-ula

V

49

Zločin
Svjedočenje Srba o ratnim zločinima nad Bošnjacima

FWS-50: Dok me je silovao Zoran Vuković je rekao da je Vuković
njegova kćerka istih godina kao ja
Nastavljamo sa objavljivanjem svjedočenja Srba o ratnim zločinima nad Bošnjacima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. I ova svjedočenja koja ćemo objaviti dogodila su se u sklopu sudskih procesa pred Haškim tribunalom
Pripremio: Ramiz Hodžić rpsku stranu priče o ratnim zločinima nad Bošnjacima nastavljamo svjedočenjem Dragana Zelenovića, rođenog 12. februara 1961. u Foči, u istočnoj Bosni i Hercegovini. Prije 1992. radio je kao električar u Miljevini. Dragan Zelenović je bio pripadnik “jedinice Dragan Nikolić”, vojne jedinice u Foči koja je na početku rata bila dio TO bosanskih Srba, a od ljeta 1992. nadalje dio Vojske Republike Srpske. Zelenović je bio vojnik i, de facto, vojni policajac. “Dragan Zelenović je obavijestio Pretresno vijeće da je počeo da osjeća kajanje kad je protiv njega podignuta Optužnica 1996. godine. Međutim, tada se nije dobrovoljno predao Međunarodnom sudu. Godine 2000. ili 2001. pobjegao je iz Foče u Rusiju, gdje su ga 2005. uhapsile ruske vlasti. Odatle je 10. juna 2006. prebačen na Međunarodni sud, preko Bosne i Hercegovine. Prilikom drugog ponovnog pristupanja Sudu 14. jula 2006. Zelenović se izjasnio da nije kriv. Zatim je nastavio da osporava Optužnicu i učestvuje u postupku u skladu sa zahtjevom podnijetim u skladu s pravilom 11bis. Strane u postupku su tek 14. decembra 2006. dostavile Sporazum o izjašnjavanju o krivici i Zelenović se 17. januara 2007. zvanično potvrdno izjasnio o krivici”. Zelenović se složio sa Tužilaštvom da su krivična djela i propusti koje je on počinio bili dio široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo, naročito na muslimansko stanovništvo opštine Foča.Na kraju, Zelenović je priznao da mu je bila poznata činjenica da su u toku oružani sukob i široko rasprostranjen ili sistematski napad na nesrpsko, prije svega muslimansko, civilno stanovništvo, kao i činjenica da je on postupao u okviru tog napada i da mu je doprinio. Zelenović je izjavio da je kriv za podržavanje i pomaganje krivičnog djela silovanja FWS-75 i za silovanje FWS-87 kao mučenje i silovanje kao zločine protiv čovječnosti (tačke 5 i 6), za saizvršenje silovanja FWS-87 i dvije neidentifikovane žene, za trostruko silovanje FWS-75 i trostruko silovanje FWS-87 kao mučenje i silovanje kao zločine protiv čovječnosti (tačke 13 i 14). Dragan Zelenović se izjasnio krivim i za silovanje kao zločine protiv čovječnosti. Nastavljamo drugi dio svjedočenja Bošnjakinja koje se navode u ovom tekstu pod šiframa a koje je silovao Dragan Zelenović.
6. april - 15. džumade-l-ula

Svjedočenje D.B. D.B. je u vrijeme tih događaja imala otprilike 19 godina. Ona je sestra FWS-87. Prije rata je živjela u selu Trošanj. Njeno je selo napadnuto rano ujutro 3. jula 1992. dok je ona spavala u šumi iznad sela. Nakon što je zarobljena u šumi, D.B. je odvedena u Buk Bijelu. Odande je prevezena u Srednjoškolski centar Foča zajedno sa, među ostalima, svojom majkom i sestrom, FWS-87. D.B. je u Srednjoškolskom centru Foča ostala otprilike deset ili petnaest dana. Sjeća se da je tamo vidjela vojnike kako odvode djevojke iz učionice. D.B. je posvjedočila da su na taj način izvedene FWS-87, FWS-75, FWS-50 i FWS-88. D.B. se sjeća da ju je u kuću u Miljevini odveo stanoviti “Miško”. Iz škole je poznavala kćerku prethodnog vlasnika te kuće. Kada je stigla, pred kućom su već stajale druge djevojke koje su joj kasnije rekle da j j j j j j je u tu kuću dolazio i “Žaga”, ali ga ona tada nije vidjela. Kao što je kasnije takođe saznala, neki su vojnici trajno boravili u toj kući, i to Radovan Stanković koji joj se predstavio, Nedžo Samardžić i Nikola Brčić. DP 3 je u tu kuću dolazio s vremena na vrijeme. Nakon njenog dolaska svaki je od vojnika uzeo po jednu djevojku samo za sebe. Svjedokinju je odabrao Radovan Stanković koji ju je neprestano silovao tokom njenog boravka j g u toj kući. Žene nisu mogle napustiti kuću i nisu imale nikakvog izbora ni kontrolu nad svojom sudbinom. D.B. je u svojem iskazu rekla da je u kasnijoj fazi vidjela Dragoljuba Kunarca u toj kući, kada je navodno došao posjetiti djevojke. Sjedio je

S

50

s njima u dnevnoj sobi i razgovarali su. Sjeća se da mu je ruka bila u zavojima i da joj je neko od vojnika rekao da je Kunarac imao prometnu nesreću. Nije ga vidjela da u sobu odvodi neku od žena, ali je potvrdila da ga je u dnevnoj sobi vidjela sa svojom sestrom, FWS-87. Prilikom svog svjedočenja pred Sudom nije se mogla sjetiti tačnog datuma kada se to dogodilo, ali misli da je to bilo otprilike mjesec dana nakon što je dovedena u kuću u Miljevini, tj. nakon 3. augusta 1992. D.B. nije poznavala Dragoljuba Kunarca prije rata, ali je čula druge vojnike kako j g j ga oslovljavaju sa “Žaga”. D.B. je rekla da je, kada ga je prvi puta vidjela, on nosio maskirnu uniformu i da je bio naoružan. Radovan Stanković je D.B odveo iz Karamanove kuće i doveo u svoj stan u zgradi “Lepa Brena”, gdje je ostala otprilike 15 dana, nakon čega joj je 3. novembra 1992. Stanković pomogao da pređe granicu i ona se uspjela ukrcati u autobus za Brod. Tokom svog boravka u stanu nije vidjela FWS75, A.S. ni FWS-87. ToPokušala kom unakrsnog ispitivanja se sakriti u saglasila se s odbranom da kupaonici, ali je osjećala da je Stanković je njena majka FWS-50 je u svom iskazu rekla da je tokom drugog silovaštiti, ali samo utoliko što je došla po nju jer nja Zoran Vuković spomenuo kako je njegova kćerka istih bila zaštićena od tog da je je bila zabrinuta godina kao i FWS-50 siluju i drugi vojnici. šta bi se moglo dogoditi drugim Svjedočenje FWS-50 zatočenicima FWS-88 i jednu ženu koja po nju jer je bila zabrinuta šta bi se ako svjedokinja se zvala kao i svjedokinji- moglo dogoditi drugim zatočenicima FWS-50 je imala otne izađe. na majka. Odveli su ih u ako svjedokinja ne izađe. Vuković je prilike 16 godina u vrijeVuković je jednu prostoriju smještenu odveo nju i FWS-87 u jedan prazan me tih događaja. Njena je odveo nju pokraj glavne prostorije u stan, gdje ju je Vuković odveo u jednu majka FWS-51, njen otac i FWS-87 u kojoj su uglavnom bora- sobu i silovao je. FWS-50 je u svom FWS-52. FWS-62 je baka jedan prazan vili. U toj susjednoj pro- iskazu rekla da je tokom drugog siloFWS-50. Prije rata, FWSstan, gdje ju je storiji svaki je od vojnika vanja Zoran Vuković spomenuo kako 50 je živjela u selu Mješaja Vuković odveo izabrao po jednu djevojku. je njegova kćerka istih godina kao i u opštini Foča. Početkom u jednu sobu i Jedan naoružani vojnik je FWS-50. maja 1992. FWS-50 i njena silovao je. rekao svjedokinji da pođe Njen prvi susret s optuženim porodica počeli su živjeti u s njim i odveo je u treću Dragoljubom Kunarcem odigrao šumi jer su se bojali da bi prostoriju, gdje joj je na- se 2. augusta 1992. u ulici Osmana mogli biti spaljeni u svoredio da skine odjeću i le- Đikića br. 16. Ponovo ga je vidjela u me domu, što se već počelo gne. Silovao ju je, pritom “Partizanu” kada je došao da pokudogađati u susjednim selima. Kada je je psujući. Nakon toga je vraćena u pi djevojke. U toj kući ju je optuženi rano ujutro 3. jula 1992. napadnuta glavnu prostoriju. Ona više nije bila Dragoljub Kunarac odvojio od druMješaja, svjedokinja se nalazila u sklo- izvođena tokom boravka u Srednjoš- gih i odveo u zasebnu sobu, gdje ju ništu u šumi. FWS-50 je zarobljena 5. kolskom centru Foča, iako je često je silovao na sofi. FWS-50 je za njejula u šumi, zajedno s grupom ljudi vidjela da izvode druge djevojke. ga rekla da je tom prilikom bio vrlo među kojima su bili njena majka, dvoFWS-50 se sjeća da je u “Partizan” grub. Kada je Kunarac bio gotov s jica braće i sestra. FWS-50 je u svom odvedena otprilike 11 dana nakon njom, odveo ju je u glavnu sobu gdje iskazu rekla da je 5. jula 1992. grupa što je 5. ili 6. jula 1992. dovedena u su sjedili svi ostali vojnici. FWS-50 zarobljenih civila u kojoj je bila i ona Srednjoškolski centar Foča. Odande je ispričala da je ponovno silovana iz Buk Bijele odvedena u Srednjoškol- su je izveli Zoran Vuković, kojeg je iste noći u radionici koja se nalazila ski centar Foča. Drugog dana njenog već poznavala iz Buk Bijele, i još je- uz kuću i da je to uradio stari crnoboravka u Srednjoškolskom centru dan vojnik, a njih su je dvojica došli gorski vojnik koji je mahao nožem i Foča došli su vojnici i odveli otprilike tražiti otprilike dva dana nakon nje- prijetio da će joj nacrtati krst na leđiosam žena, uključujući svjedokinju, nog dolaska tamo. Pokušala se sakriti ma i krstiti je. FWS-50 je rekla da ju D.B., FWS-87, FWS-75, FWS-95 i u kupaonici, ali je njena majka došla je silovao “na zvjerski način”.
6. april - 15. džumade-l-ula

51

Zelena transferzala
Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj

Certificirani proizvođači i proizvodi u Hrvatskoj
C
entar za certifikaciju halal proizvoda Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj prošle je godine u svoj sistem uveo oko 40 hrvatskih firmi i tvrtki, čime snažno doprinosi afirmaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj. Certificirani proizvođači i proizvodi su: AgroCroatia Nova d.o.o Danica mesna industrija d.o.o Dominis Zagreb Hermes International d.o.o. Kalničke vode d.o.o. Kutrlin TPV d.o.o. Kemo d.o.o. Kraš d.d. Naše Klasje d.o.o. Perutnina Ptuj Pipo d.o.o. Sladorana d.d. V Viro Tvornica Šećera d.d V Vindija d.d. Koka d.d. V Vindon d.o.o. Kosovo Puris d.d Clarum d.o.o. Z Zvečevo d.o.o. C-M d.o.o. OPG Semir Čović OPG Vuksan Matija Hoteli Baška d.d. Gavrilović d.o.o. Ro-Trade d.o.o Svijet biljaka d.o.o Arbacommerce d.o.o. Pekarnica Latica d.o.o. Grbić d.o.o Q Quarnero d.o.o Zdenka d.o.o Paška Sirana d.d Swisslion d.o.o. Luxury Cosmetisc d.o.o. Delicia d.o.o. Ragusa d.o.o. Produkt Komerc d.o.o. T Turist d.o.o Elcon prehrambeni proizvodi d.o.o.

Treći kanal javnog servisa za bošnjačku, tursku i RAE zajednicu

S

kupština Kosova usvojila je nacrt-Zakona o javnom emitovanju uključujući i amandman 6 koji je predložila poslanička grupa “6+”, a koji se odnosi na otvaranje trećeg kanala za ostale zajednice na Kosovu. “Ovo je samo prvi korak ka stvaranju novog kanala za sve zajednice koje ne govore srpskim jezikom. Bošnjačka zajednica ovim dobija daleko više prostora na javnom servisu a samim tim će se poboljšati i informisanost”, rekla je za Kosovo web portal zastupnica Duda Balje koja je na sjednici Skupštine Kosova ispred poslaničke grupe “6+” predstavila amandman koji je usvojen. Crna Gora

Bošnjaci u crnogorskom parlamentu neće podržati homoseksualne bračne zajednice

I

nicijativu Skupštini Crne Gore za donošenje zakona o istopolnim zajednicama u srijedu je podnijela zamjenica ombudsmana Marijana Laković. Nedjelju dana ranije istu inicijativu ministru Dušku Markoviću uputili su i članovi stručne radne grupe za pripremu analize pravnih propisa za prava seksualnih manjina. Oni smatraju da bi se usvajanjem zakona o istopolnim zajednicama izjednačila prava homoseksualnih partnera sa onima koja imaju parovi u vanbračnoj zajednici. Poslanik Kemal Purišić je agenciji Mina rekao da Bošnjačka stranka neće podržati ovaj zakon. “Posebno je sporno što bi istopolne bračne zajednice u budućnosti tražile i da usvajaju djecu. To je apsolutno neprihvatljivo sa našeg političkog, moralnog i svakog drugog gledišta“.
6. april - 15. džumade-l-ula

52

Srbija

Rasim Ljajić, poštovalac lika i zločinačkog nedjela Vojislava Šešelja
S
rbija je spremna da razmotri za htjev za garancijama za p j privremeno p puštanje lidera radika la j Vojislava Šešelja, ukoliko to Tribuna l bude za htijevao”, rekao je šef Naciona lnog savjeta za saradnju s Hašk im sudom R asim Ljaj jić. Ia ko sam Šešelj uopće nije zatra žio privremeno puštanje na slobodu, R asim Ljajić se potrudio da izrazi svoju brigu za ovog okorjelog zločinca. Ljajić je rekao da j p je poslao pismo sup diji Žan-K lodu A ntonetiju - koji predsjedava Vijećem j p j j u slučaju Šešelj - u kojem je ista kao da je Srbija spremna da razmotri za htjev za garancijama za privremeno puštanje lidera radika la na Islamska zajednica u Hrvatskoj - Medžlis IZ-e Split slobodu, ukoliko to Tribunal bude zahtijevao. Ljaj j jić je precizirao da sam Šešelj nije formalno i zvanično tražio te garancije od države. “Međutim, on je u svojoj završnoj riječi tražio da ga Tribunal pusti na privremenu slobodu. Rukovodeći se tim zahtjevom, izrečenim pred sudskim vijećem, ali i činjenicom da je lider SRS loše zdravstvenog stanja odlučio sam da se obratim predsjedavajućem”, kaže Ljajić. Znamo kakve j j j je sve Šešelj izrekao uvrede na račun islama i muslimana u Hagu. Također, ovaj zločinac je odgovoran za brojna zlodjela počinjena u BiH. Pa ipak, Ljajić je veoma zabrinut za njegovo zdravlje.

Vahid ef. Hadžić o položaju Bošnjaka u Splitu
G
lavni imam Medžlisa Islamske zajednice Split, Vahid ef. Hadžić, na poziv organizatora, imao je izlaganje na okruglom stolu “Trenutni položaj i perspektive bošnjačke nacionalne manjine grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije” održan u prostorijama Europskog doma u Splitu. “... muslimani u Hrvatskoj su svjesni svog prava na vjersku slobodu ali i da se osjećaju dijelom hrvatskog društva i da žele učestvovati u kreiranju društvenog i svakog drugog pozitivnog aspekta života... datum koji bih izdvojio i kojem je potrebno više kazati je 12. prosinac 2002. godine kada je Vlada Republike Hrvatske potpisala sa Islamskom zajednicom u Hrvatskoj “Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Islamske zajednice u Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa” koji muslimanima u Republici Hrvatskoj omogućuje da potpuno slobodno ispoljavaju i izvršavaju svoje vjerske obveze ali i ostale poput vjersko-prosvjetnih, kulturnih i drugih... Navedenim ugovorom ostvarena su ili potvrđena mnoga druga prava poput dušebrižništva u vojsci, policiji i zatvorima. Zatim, za zajednicu je veoma bitno pravo na izgradnju novih ili proširenje i adaptaciju postojećih vjerskih objekata. Evidentna je potreba mnogih medžlisa za time pa tako i ovog našeg, splitskog. Posebno bih istakao Islamski vjeronauk koji je prisutan u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske i realiziran kroz dobru suradnju sa Ministarstvom prosvjete i sporta još od 1992. godine a koji je ovim Ugovorom još bolje definiran i ozvaničen. Bilo bi nekorektno ne spomenuti i značaj za Islamsku zajednicu toga što Republika Hrvatska izdvaja jedan dio proračunskih sredstava za plaće i doprinose vjerskih službenika. Postoje još mnogi aspekti u kojima je ovaj Ugovor bitan za Islamsku zajednicu poput dušebrižništva u bolnicama, vjerskih vjenčanja sa građanskim učinkom, osnivanja vjerskih škola, imovinskih pitanja, prava na ukop i drugih o kojima nemam namjeru posebno govoriti. Naravno, da usljed burne i bremenite, dalje ali i bliže prošlosti ovih prostora i dalje postoje određene predrasude i antagonizmi koji rezultiraju ponekad i osporavanjem ili otežavanjem ostvarivanja prava koja načelno postoje. I lokalni ogranci Islamske zajednice u Hrvatskoj (medžlisi), često nailaze na iste probleme sa kojima se suočavaju i pripadnici manjina i njihovih asocijacija. Najčešće kroz nerazumijevanje i na svoju ruku tumačenje postojećih zakonskih odredbi pojedinih predstavnika i službenika na lokalnom nivou vlasti i sličnih... Nakon svega izloženog, mogu po svom skromnom mišljenju, s obzirom da ne obnašam neku čelnu poziciju u rukovodstvu Islamske zajednice u Hrvatskoj, izjaviti da s obzirom na način na koji se je Islamska zajednica etablirala u Hrvatskoj državi, nema razloga ne vjerovati da će i dalje biti uspješna u svom prosperitetu na dobrobit muslimana ali i svih građana ove lijepe zemlje”.

6. april - 15. džumade-l-ula

53

Islamnet
Izrael Francuska

Kako izraelski cionisti Nakon hidžaba i nikaba francuski islamofobi sada tjegledaju na arapsku rev- raju muslimanke da skraćuju suknje se Francuskoj raoluciju Islamofobijasvomu žestinom. Fransplamsava
cuske vlasti su svojim diskriminirajućim odlukama napravile plodno tlo za rasplamsavanje islamofobije. Tako se danas skoro ne biraju sredstva da se diskriminiraju muslimani. Nažalost, muslimanke su najčešće izložene udarima islamofobije. Nakon što su im zabranili nošenje hidžaba u školama i drugim javnim institucijama, nošenje nikaba na javnim mjestima na red su došle suknje. Naime, učenica jedne srednje škole u blizini Pariza optužena je za nošenje provokativne odjeće. U školi su smatrali da je suknja preduga te da prenosi religijske vrijednosti. “Bio je prekrasan proljetni dan i ja sam obukla dugu suknju. Direktor mi je rekao da sam provokativna i poslao me kući”, ispričala je Khadija. Tako je to sa francuskim islamofobima.

d samog početka arapske revolucije izraelski cionisti istražuju šta ta narodna revolucija znači za Izrael. U Izraelu je nedavno održana konferencija “Arapsko proljeće nakon godinu dana – pogled u budućnost”. Na spomenutoj konferenciji mogle su se čuti brojne zabrinute procjene izraelskih stručnjaka iz sigurnosnih oblasti. Izrael je zabrinut činjenicom da su Arapi postali svjesni svoje snage. “Nakon pobjede na trgu Tahrir Arapi su osjetili koliko imaju snage”, kaže Ehud Yaari. General Amos Yadlin, šef Nacionalnog instituta za sigurnosna istraživanja je posebnim važnim istakao pitanje šta je glavna vodilja arapskih revolucija. On je istakao da su to revolucije bez lidera pa prema tome one nemaju specifičnu ideologiju. General Yadlin je postavio pitanje šta je glavna snaga arapske revolucije. “Je li to slogan ‘narod hoće to i to’ ili revolucionari snagu traže u Bogu i Njegovom Poslaniku?” Većina učesnika spomenute konferencije ima mišljenje da će arapska revolucija donijeti brojne izazove Izraelu, naročito je to jak porast utjecaja političkog islama. Cionisti su veoma zabrinuti što je Turska postala veoma popularna među Arapima, naročito što je premijer Tayip Erdogan danas najpopularniji muslimanski lider među Arapima.

O

Ujedinjeni Arapski Emirati

Saudijac platio bocu šampanjca 136 hiljada dolara J edan saudijski bogataš platio je panjac je“Louis Roederer Cristal”, za bocu šampanjca “Louis Roe- obilato trošio na ostatak večere.
derer Cristal” cijelih 136 hiljada dolara. Saudijac je sa svojim društvom pijančio u Dubaiu u klubu Cavalli. Kako navodi list 7DAYS, saudijski milioner, osim za šamMenadžer kluba Cavalli nije otkrio koliko su Saudijac i njegovo društvo potrošili na pijanki u ovom klubu, samo je rekao da je račun bio veoma, veoma visok.

54

Irak

Turska

Lažov zbog čijih laži je ubijeno preko 100.000 ljudi

Borba protiv alkohola

R

afid Ahmed Alvan alDžanabi, irački emigrant, je čovjek koji je konstruirao laži o Sadamovom “oružju masovnog uništenja”. Al Džanabijeve laži su dovele do okupacije Iraka u kojoj je život izgubilo preko 100.000 ljudi. Zalažući se za rat na sjednici Savjeta bezbjednosti u februaru 2003., tadašnji američki državni sekretar Kolin Pauel njegove je laži prezentiarao kao “činjenice i zaključke zasnovane na čvrstim obavještajnim podacima”.

R Rafid Ahmed Alvan al-Džanabi je ovih dana dao intervju za BBC i tom prilikom je otvoreno ispričao kako je i zašto osmislio laži o oružju za masovno uništenje. U novoj epizodi BBC-voj seriji “Moderni špijuni” AlDžanabi je na pitanje da li se u rat protiv Iraka krenulo zbog njegove laži mirno uz smijeh odgovorio: “Da”. Da bi 1999. lakše dobio politički azil u Nemačkoj ovaj hemijski inžinjer je, naime, tvrdio da je nadgledao izgradnju pokretne biološke laboratorije.

T

Francuska

Borba protiv islama i muslimana glavni predizborni adut Nicolasa Sarkozya

P

redsjednički izbori u Francuskoj će se održati 22. aprila. Predizborna kampanja ulazi u samu završnicu. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy je predizborne dane pretvorio u otvoreni rat protiv muslimana i islama. Prvo je krenuo sa oštrim i sramnim napadima na halal hranu u Francuskoj. Danima je Sarkozy posjećivao mesnice po Parizu kako bi ubijedio svoje birače i ostale građane Francuske da je halal meso nepoželjno u njegovoj zemlji. Nakon što je iscrpio sve trikove i napade na halal meso, Sarkozy dobiva

poklon od Mohammada Meraha, ubice iz Toulouza. A onda slijedi divljanje predsjednika Nikole Sarkozya. Osim hapšenja, medijske kampanje, Sarkozy je svoju sablju okrenuo i prema uglednim islamskim učenjacima koje je optužio za rad protiv francuskih republičkih vrijednosti. Na njegovom udaru našli su se Tariq Ramadan, šejh Yusuf Qaradawi, šejhovi Ayed al Qarni, Abdallah Basfar, Safwat al Hijazi, bivši jerusalemski muftija Akrama Sabri. Sarkozy je svima zabranio ulazak u Francusku.

urska je ostvarila značajan napredak u borbi protiv pušenja, stoga se trenutno namjerava okrenuti ka borbi protiv konzumiranja alkoholnih pića, jednog od primarnih uzročnika nastanka raka. Ministarstvo zdravstva je u tom cilju Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) uputilo zahtjev za saradnju. Ministar zdravstva Redžep Akdag je izjavio da se Turska do sada navodila kao pozitivan primjer borbe protiv pušenja drugim zemljama i prenio WHO da je imperativ posmatrati pitanje upotrebe alkohola na isti način. Akdag je u govoru koji je održao na Nacionalnom simpoziju o raku rekao da je fraza “puši k’o Turčin” sada zamijenjena izrazom “bori se protiv pušenja k’o Turčin”. On je pozvao Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) da bude odvažnija u sporazumima koji se tiču kontrole duhanske industrije i rekao da bi sličan sporazum trebao biti donesen i kada su u pitanju alkoholna pića. Ministar Akdag je također pozvao na pridržavanje i prilagođavanje odredbama o zabrani pušenja i najavio da će kazne za kršenje ove zabrane biti još visočije. (w w w.trtbosanski.com)

6. april - 15. džumade-l-ula

55

Italija

Afganistan

Ako Djevica Marija nosi Tor Jan, policajac na kojeg su talibani izveli veo na svakoj njenoj slici, sedamnaest atentata kako me možete pitati da Tor Jan, komandir policije u afganistanskoj provinciji Uruzgan bio je podržim zakon o zabrani najpoznatiji policajac u Afganistanu. Bio je poznat nošenja hidžaba? po žestini borbe protiv talibana. Zbog toga su ga
talibani proglasili najvećim neprijateljem među policajcima. Talibani su na Tor Jana izvršili čak sedamnaest atentata. Tor Jan je uspio preživjeti 16 bombaških napada. Na njegovu žalost, 3. aprila na njega je izvšen sedamnaesti atentat. Ovaj put talibani su bili uspješni. Ovaj slučaj je najbolji prikaz rata koji se vodi u Afganistanu. Ubijanjem Tor Jana, odnosno izvršavanjem tolikog broja aten-

ko Djevica Marija nosi veo na svakoj njenoj slici, kako me možete pitati da podržim zakon o zabrani nošenja hidžaba”, upitao je nedavno italijansku javnost Roberto Maroni, nekadašnji ministar unutarnjih poslova Italije. Citirana izjava Roberta Maronia razotkriva svu količinu licemjerstva evropskih kršćanskih zemalja i njihovih političara koji se utrkuju u donošenju zakona o zabrani nošenja hidžaba. Poznato je da pravoslavci i katolici izuzetno poštuju one žene iz svojih redova koje su svoj život posvetile služenju njihovim vjerama u manastirima i samostanima. Pravoslavne monahinje i katoličke časne sestre na svojim glavama nose pokrivke koje umnogome sliče muslimanskim hidžabima. Dakle, jasno je da kršćani poštuju žene koje su pokrivene. Tako dolazimo do logičnog pitanja: Zašto se većina evropskih kršćana tako agresivno bori protiv muslimanki koje nose hidžabe, ako znamo, kao što smo vidjeli, da je pokrivanje glava kod žena u kršćanskoj vjeri čin pobožnosti i čednosti? Odgovor na ovo pitanje se sam nameće, nema potrebe da ga doslovno navodimo.

A

tata na jednog policajca, sve dok ga nisu ubili, dovoljno govori o posvećenosti talibana u borbi protiv okupatora. Također, hrabri Tor Jan je dokaz sa kakvim neprijateljem su suočeni talibani.

Njemačka

Ginter Gras: Neću više šutiti, dosta mi je hipokrizije Zapada, Izrael je prijetnja globalnoj sigurnosti

N

jemački nobelovac Ginter Gras uzburkao j svjetsku j je j javnost nakon što je objavio pjesmu “Šta se mora reći” u kojoj optužuje Izrael da sprema uništenje Irana i da prijeti globalnoj bezbjednosti. U svojoj pjesmi Gras navodi da je zabrinut da bi Izrael “mogao da satre cijeli iranski narod” zbog strahovanja u vezi sa nuklearnim programom Teherana. U pjesmi Gras još navodi navodi da “atomska sila Izrael ugrožava već krhki mir u svijetu”. Gras tvrdi i da su ga zločini nacista protiv Jevreja i strahovanja da će biti proglašen antisemitom sprječavali da otvoreno kritikuje Izrael. Ali “sutra bi moglo da bude kasno” i Njemačka bi mogla “da

doprinese zločinu”, navodi Gras, aludirajući na dogovor postignut prošlog mjeseca prema kome je Berlin prodao Izraelu šest nuklearnih podmornica. “Neću više šutiti, smučila se hipokrizija Zapada”, poručuje Gras.

Belgija

dvije godine jer je osunetio dvogodišnjeg sina. Sud u Tongerenu je spomenutom Marokancu dosudio još da plati 7.500 eura odštete svome sinu i svojoj supruzi. Marokanac je bio oženjen sa Belgijankom, Flamankom koja se protivila da njihov sin odrasta kao musliman, zato se i usprotivila sunećenju sina.
6. april - 15. džumade-l-ula

Zbog sunećenja sina dobio dvije godine zatvora J edan neimenovani Marokanac osuđen je na kaznu zatvora od

56

Italija

Pakistan
slimani konačno imati jedinstven glas”, kaže marokanski ambasador u Italiji, gospodin Hassan Abouyoub. Osnivanje Italijanske islamske konfederacije podržali su pripadnici drugih vjerskih zajednica u Italiji. Predsjednik Italijanske jevrejske unije Renzo Gattegna je prisustvovao osnivačkoj konferenciji. Također, na spomenutoj manifestaciji bili su prisutni i predstavnici Vatikana koje je predstavljao kardinal Jean-Louis Tauran.

Islamska zajednica u Italiji

I

talijanska muslimanska zajednica poduzela je ozbiljne korake na uspostavljanju krovne, državne islamske vjerske institucije. Svjesni da će im jedinstvena vjerska zajednica otvoriti mnoge korisne mogućnosti, italijanski muslimani su prije nekoliko dana ujedninili 250 džamija i džemata u jedinstvenu Italijansku islamsku konfederaciju a za prvog predsjednika izabran je Marokanac Fihri Wahid. “Ovo je historijski uspjeh. Od sada će mu-

Čišćenjem cipela i pranjem posuđa do oprosta

M

Foto islamneta
perspektiva saudijskih specijalnih trojki

ohamed Khursheed Khan, ugledni pakistanski sudija privukao je pažnju medija u Pakistanu i Indiji svojim nesvakidašnjim načinom traženja oprosta. Naime, u 2010. godini pakistanski talibani su u Pakistanu ubili nekoliko indijskih Hindusa. Sudija Mohamed Khursheed Khan je navedeni čin pakistanskih talibana žestoko osudio. Međutim, sudija Mohamed Khursheed Khan se nije zaustavio samo na osudi ubistva Hindusa. On je odlučio posjetiti Indiju, odnosno najveći hinduški hram gdje je odmah otpočeo sa procesom traženja oprosta što su talibani ubili Hinduse i to tako što svaki dan čisti cipele Hindusima koji posjećuju svoj hram i pere posuđe u hramu. Sudija Khan svaki dan sjedi na ulazu u hinduški hram gdje satima čisti cipele. Nakon što završi čišćenje cipela sudija Khan ulazi u hram gdje nastavlja sa pranjem posuđa. “Ja sam musliman a ne terorista, ja sam Khan a ne terorista, ja sam iz Pakistana a ne terorista”, kaže Mohamed Khursheed Khan. Khan se nada da će čišćenjem cipela i pranjem posuđa u hinduškom hramu pokazati Hindusima da pakistanski muslimani ne podržavaju talibane, terorizam i da su za suživot i mir. Ovakav način traženja oprosta naišao je na žestoke osude u Pakistanu.

6. april - 15. džumade-l-ula

57

Evropa i islam
Sistem širenja i funkcioniranja antiislamskih alijansi u Europi i Americi

Moto antiislamskih alijansi: antiislamskih
Islamofobija je veoma visok slamofobija visok stepen zdravog razuma zdravog
Da biste pronašli ove organizacije u našoj zemlji, odnosno da bi saznali nešto više o ”SIOE – Bosnia” ili ”SIOE – Republika Srpska” to se može uraditi preko njihovih facebook profila. Pokušali smo doznati ko su članovi navedene evropske antiislamske organizacije u Bosni i Hercegovini, međutim jedino smo doznali da ”SIOERepublika Srpska” ima 15 članova a ”SIOE – Bosnia” ima samo dva člana
Piše: Muhamed Ferhatović vih dana je u organizaciji radikalne desničarske organizacije Engleska liga obrane (EDL), u Aarhusu u Danskoj održan miting pod nazivom ”Evropski susret protiv džihada”. Na ovom mitingu skupilo se oko 300 ultradesničara iz Danske, Britanije, Njemačke, Švedske i Poljske, kako bi prosvjedovali ”protiv islamizacije Europe” i kako bi pokrenuli formiranje antiislamske alijanse koja će pokriti cijeli europski kontinent. S obzirom da ova antiislamska ideja ili tema sve više zaokuplja javni prostor Europe u nastavku teksta donosimo pregled dosadašnjeg razvoja ovakvih ideja u Europi, odnosno u svijetu. Kako bi ispravno razumjeli ciljeve okupljanja desničara u Danskoj moramo se vratiti sedam godina unazad. Naime, 30. septembra 2005. godine, danske novine Jyllands-Posten publikuju dvanaest karikatura Poslanika, s.a.v.s. Cilj karikaturiste je bio da se ukaže na vezu između islama, terorizma i ugroženosti žena u islamu. Objavljivanje ovih karikatura izazvalo je žestoku reakcije svjetske muslimanske javnosti usljed čega su uslijedili brojni protesti u muslimanskim zemljama. Nakon spomenutih protesta u Europi počinje se razvijati velika mržnja prema islamu što kasnije voditi do formiranje antiislamskih organizacija. Dvije godine kasnije Anders Gravers Pedersen koji je osnovao stranku SIAD (Stop Islamizaciji Danske) počinje širiti ovu organizaciju zajedno sa engleskim političarem Stephenom Gashom te zajedno osnivaju prvu antiislamsku alijansu SIOE – “Stop Islamisation Of Europe”, odnosno “Stop islamizaciji Europe”. Ako ste do sad mislili da je sve ovo komplikovano znajte, ovo je samo početak. Nakon 2007. godine počinju se otvarati nove organizacije unutar SIOE. Naime, organizacija “Stop islamizaciji Europe” se smatra kao krovna alijansa svih drugih antiislamskih Pripadnici organizacija u svijetu koje ” Defense idu pod skraćenicom SIOE League” se (Stop Islamization Of Eujednostavno “Stop islamizaciji Europe” rope). Dakle, u svijetu boje da će danas postoji 19 ovakvih izgubiti svoju Prva antiislamska orgaorganizacija od čega 17 njih kulturu i nizacija u Europi osnovana funkcionira na tlu Europe. tradiciju zbog je 2005. godine u Danskoj Ovako to izgleda: “Stop Ismuslimana. pod nazivom SIAD – lamization of Europe” poU Engleskoj “Stop islamiseringen af kriva sljedeće države - Ause u jednoj Danmark”, što u prijevodu strija, Belgija, Bosna i Herprosječnoj znači “Stop islamizaciji cegovina, Bugarska, Danfamiliji rodi Danske”. Ovo je bila jedina ska, Engleska, Farska Ostrjedno britansko politička partija sa otvoreva, Francuska, Njemačka, djete a u nim stavom protiv islama. Italija, Norveška, Poljska, muslimanskim Inicijator ove stranke zvao Rusija, Srbija, Švedska i familijama se se Anders Gravers PederŠpanija. I Republika Srprađa skoro troje sen. Na kantonalnim izska ima ovu organizaciju. djece. borima u Danskom gradu Da biste pronašli ove orAalborg 2006. godine ova ganizacije u našoj zemlji, partija je dobila samo 1,2 odnosno da bi saznali nešto % glasova što nije bilo dovviše o “SIOE – Bosnia” oljno da izbore mjesto u kantonalnoj ili “SIOE – Republika Srpska” to se skupštini. može uraditi preko njihovih facebook Defense League i SION/SIOE teško podnose što muslimani ostaju u islamu. Ove organizacije smatraju da muslimani nisu u stanju da se integrišu jer jednostavno ne napuštaju svoju vjeru iz ljubavi. A sa druge strane, muslimanima se ne nude mogućnosti nekog integrisanja.
6. april - 15. džumade-l-ula

O

58

Zašto tolika mržnja prema muslimanima? Spomenute organizacije vode propagandu protiv islama na način da u prvi plan ističu da islam uskraćuje ljudima pravo glasa i da muslimani silom hoće da nametnu šerijatske zakone širom svijeta. Također, oni smatraju da nije samo legitimno kritikovati islam i Poslanika, već smatraju da je to njihova dužnost. Dalje, navode da nije slučajnost da su države koje su najmanje napredovale u svijetu islamske a da su najuspješnije one države koje silom ne nameću ljudima neku vjeru i koje su uvele demokratiju u političkom ambijentu. Anders Gravers SIOE želi da Europa i ZaPedersen i pad budu najuspješniji i Stephen Gash najslobodniji dio svijeta. Anders Gravers Pedersu, kao što je “Gdje god islam zavuče sen, danski Jevrej koji je već navedeno, svoju glavu SIOE će biti osnivac Stop Islamisation osnivači ovih tu da to spriječi”, navodi se organizacija. u ciljevima ove organizaOf Europe Anders Gravers cije. SIOE je do sada orgažidovkinja Pamela GelPedersen je nizirao brojne antiislamske ler. U izjavi za Saff, Pažidov i rođen demonstracije i s tim će mela Geller je rekla da je u Danskoj, a nastaviti i u budućnosti. postoji važan razlog zašto Stephen Gash Na početku teksta smo su spomenute organizacije je bivši političar naveli da postoje dvije anosnovane. “Isla mski vlakoji je jednom tiislamske alijanse. Obdari žele implementirati izjavio da su jasnili smo da su SION šerijatske zakone u drudjela Radovana i SIOE ista organizagim državama a koji su u Karadžića u cija samo sa razlikom što direktnom konfliktu sa ratu u Bosni pokrivaju razne države i onom slobodom u kojoj i Hercegovini kontinente u svijetu. mi uživamo u Americi, opravdana Evropi i drugim nemuslijer su Turci u Druga antiislamska alimanskim državama. Mi Osmanskom jansa se formira smo mirovna organizacija carstvu napali koja se širom svijeta bori Srbiju 1371. Osobe koje su izjavile protiv džihada. Svuda u godine. da formiraju antiislamsku svijetu imamo članove koji alijansu u Danskom gradu su željni da se bore za sloAarhusu pripadaju grupabodu ljudskih vrijednosti”. ciji “English Defence LeaŠto se tiče SIOE (Stop gue”, u prijevodu “Englesislamizaciji Evrope) oni imaju iste ka odabrambena liga” ( EDL). vrijednosti kao i SION. Sebe gledaju “English Defence League” i SION/ kao mirovnu organizaciju koja se SIOE ne pripadaju istoj alijansi. bori za ljudska prava i protiv usva- Iako su “English Defence League” janja šerijatskih zakona širom svi- i SION/SIOE organizacijski dvije jeta. Sebe definišu kao alijansu sa različite antiislamske grupacije, što zajedničkim ciljem; “Spriječiti da se tiče njihovih stavova, hijerarhije Islam bude dominantna politička i ideologije skoro su identični. EDL sila u Evropi. Organizacija poten- postoji u jedanaest država, između cira svoje članove na totalni bojkot ostalih tu su, Srbija, Švedska i svih muslimanskih država i odvraća Danska. Skraćenica za, na primjer, članove da kupuju robu od kompa- Dansku je DDL, Švedskoj pripada nija” Fisher Price”, “Kentucky Fried (Swedish Defence League) SDL, Chicken” i da borave u “Radisson također i Srbija ima takav naziv. Hotel”. Razlog za bojkot navedenih Escander Louchi je musliman kompanija je tome što se one svoje porijeklom iz Tunisa i predsjednik je proizvode i usluge nude muslima- švedskog antirasističkog udruženja nima. “Stranci za Švedsku”, organ izacija
6. april - 15. džumade-l-ula

Logo - SION profila. Pokušali smo doznati ko su članovi navedene evropske antiislamske organizacije u Bosni i Hercegovini, međutim jedino smo doznali da “SIOE-Republika Srpska” ima 15 članova a “SIOE – Bosnia”ima samo dva člana. Iznad organizacije SIOE je SION. To je skraćenica za “Stop Islamization of Nations”, tj. “Stop islamizaciji nacija”. Ona pokriva Australiju i Ameriku i čitavu Europu. SION i SIOE zajedno čine antiislamsku alijansu i imaju preko 20.000 članova. SIOE u Danskoj i Bugarskoj je politička partija a u ostalim državama je apolitička organizacija koja se bori za ljudska prava, ili, kako to oni navode, protiv rasizma, nacizma i islama.

Šta hoće SION i SIOE? SION (Stop islamizaciji nacija) je osnovana 2010. godine, važno je još jednom pojasniti da su SION i SIOE ista organizacija s tim što SIOE pripada SION-u. SIOE pokriva Europu, a SION je pokrovitelj svih zemalja širom svijeta. Moto ove organizacije je sljedeći: “Rasizam je najniža vrsta ljudske gluposti, ali islamofobija je veoma visok stepen zdravog razuma”. Anders Gravers Pedersen i Stephen Gash su, kao što je već navedeno, osnivači ovih organizacija. Anders Gravers Pedersen je židov i rođen je u Danskoj, a Stephen Gash je bivši političar koji je jednom izjavio da su djela Radovana Karadžića u ratu u Bosni i Hercegovini opravdana jer su Turci u Osmanskom carstvu napali Srbiju 1371. godine. SION zajedno sa SIOE organiziraju, kako to oni sami nazivaju, “mirovne demonstracije”. Predsjednica organizacije SION-a je američka

59

koja ima oko 1.200 članova. On veoma dobro poznaje “English Defence League”. Escander Louchi kaže da je ta organizacija napravljena u Engleskoj od strane fudbalskih huligana i da se čitava ideologija ove organizacije svodi na retoriku da su svi muslimani opasni. “Prošle godine bili su veliki protesti na otvaranju džamije u Geteborgu. Na tim protestima učestvovali su i predstavnici “Swedish Defence League”. Osobe koji su članovi ove organizacije su zaraženi islamofobijom. Escander ističe da u “Swedish Defence League” postoje političari koji su danas predstavnici vlasti u Švedskoj. Ti političari su pripadnici nacionalističke partije “Švedski demokrati” koji imaju otvoren politički stav protiv islama i stranaca u toj zemlji. “Prije su Šveđanima crnci bili najveća prijetnja, danas su to muslimani”, govori Escander i nastavlja, “Ovakvim organizacijama danas smeta takozvani ‘ghetto islam’. To znači da u prigradskim naseljima danas živi većina muslimana. Kao naprimjer u Parizu gdje ima 4 miliona muslimana u jednom djelu grada”. Defense League i SION/SIOE teško podnose što muslimani ostaju u islamu Ove organizacije smatraju da muslimani nisu u stanju da se integrišu jer jednostavno ne napuštaju svoju vjeru iz ljubavi. A sa druge strane, muslimanima se ne nude mogućnosti nekog integrisanja. Pripadnici “Defense League” se jednostavno boje da će izgubiti svoju kulturu i tradiciju

evidentne. “Jedna od posljedica je stvaranje pogrešne slike o islamu i o muslimanima. Ljudi se na ovakav način uče da mrze i da strahuju od ljudi sa kojima nikad nisu ni porazgovarali. Da bi spriječili širenje njihovih predrasuda o islamu mi muslimani moramo ojačati naše korjene tu gdje se nalazimo. A to ćemo učiniti kada počnemo prikazivati ono u što vjerujemo. Naša kultura se mora vidjeti u društvu”. Escander je prošle godine na političkom skupu u švedskom gradu Kalmar javno pred svima zamotao Kur’an u švedsku zastavu. Ovim činom je htio da isprovocira nacionalističke pokrete koje stoje protiv islama i da otvori jednu debatu. Trebaju li muslimani biti zabrinuti zbog antiislamskih organizacija U Švedskoj postoji jedna muslimanska omladinska organizacija koja se zove “Sveriges Unga Muslimer”, u prijevodu “Mladi muslimani Švedske”. Predsjednik ove organziacije je Mohammed Amin Kharraki. On ističe da su mu sve navedne antiislamske organizacije poznate i da se često puta suočava sa njihovom retorikom. “Mi dobijamo mnogo prijetnji na našoj web stranici, pa čak i u mejlovima. Ne mogu reći da su predstavnici tih organizacija ti koji nam šalju takve prijetnje i uvrede ali retorika u uvredama koje dobivamo identična je sa onom koju ove organziacije vode. Organizacija ‘Mladi muslimani Švedske’ reprezentira sve ono što oni mrze. I naravno po internetu šire mnogo laži o nama. Oni ističu da mi želimo islamizirati Evropu i da samo želimo zlo”, govori Mohammed Amin Kharraki. Mohammed kaže da bi državne institucije trebale da ispituju ovakve antiislamske organizacije u istoj mjeri kao što ispituju muslimanske organizacije i džemate. “EDL i SIOE/ SION nisu veliki i nemaju toliki utjecaj kao što bi oni voljeli da imaju. Ali, sve dok mediji zatvaraju oči prema njihovoj retorici bez sumnje će ‘English Defence League’ i SIOE/ SION postati još veći.” Mohamed Amin Kharraki navodi da je i norveški terorista Anders Behring Breivik bio član SIOE i da su mu izvori u manifestu bili ljudi, članovi navedenih antiislamskih organizacija. “Uzmimo za primjer kada je prije par dana gradonačelnik švedskog grada Malmea dao par antisemitističkih
6. april - 15. džumade-l-ula

izjava, mediji su ga odma kritikovali i o tome se danima mnogo pričalo. A kada neko kaže nešto rasističko o muslimanima ili islamu onda mediji šute. Medijski odnos je sramotan po pitanju zaštite islama i muslimana. Smatram da su mediji postali profesionalci što se tiče skrivanja rasističkih napada na islam. Jednostavno se o tome ne govori. I zbog takvog nijemog ponašanja prema antiislamskoj retorici danas predstavnici nacionalističke političke partije ‘Švedski demokrati’ sjede u državnim institucijama, organima i opštinama. Organizacije poput ‘English Defence League’ i SION/SIOE još uvijek nisu toliko opasne ali pitanje je samo vremena kada će postati agresivni u svojim protestima. Znam da u Danskoj neke od ovih organizacija sprovode vojne obuke gdje svoje članove uče pucati iz puške”, zaključuje Mohamed Amin Kharraki. Escander Louichi nije toliko zabrinut djelovanjem antiislamskih alijansi i organizacija. “Mislim da možemo biti mirni. Kao muslimani moramo pokazati da smo jaki na taj način da ih se ne bojimo i da otvoreno budemo protiv diskriminacije i rasizma. Ovi ljudi iz ovakvih organizacija su obično preplašeni da će izgubiti svoju kulturu zbog islama. A općepoznato je da nijedan čovjek ne može živjeti u negativnom smjeru. Švedska nacionalistička stranka ‘Švedski demokrati’ su imali samo jedno političko pitanje, smanjiti broj stranaca koji dolaze u državu. Danas se bave pitanjima penzionera i drugih stvari. Ne možeš kreirati politiku na mržnji. Na kraju će sve to pasti u vodu.

Slika sa demonstracije u Aarhus-u, Na slici se vide ljudi koji su protiv EDL i SION-SIOE zbog muslimana. U Engleskoj se u jednoj prosječnoj familiji rodi jedno britansko djete a u muslimanskim familijama se rađa skoro troje djece što smeta antiislamskim pokretima. Posljedice djelovanja antiislamskih alijansi po Escanderu Louchiu su

Pripadnik Engleske Defence League - Fotograf je Gavin Lynn Da bi se efikasno oduprli islamofobičnim organizacijama moramo imati sposobne ljude koji će se boriti za promjene i umanjivanje negativnih efekata islamofobije”.

60

Islamske teme

Psihofizičke blagodati namaza 3. dio
slamBosna.ba - Kao što prof. Andrew Newberg, stručnjak za oblast neuroznanosti, tvrdi na svojoj internet stranici, vjerovanje u Boga cijelog svemira apsolutno je neophodno za psihičko i fizičko zdravlje. U svojoj knjizi “How God changes your Brain” (“Kako Bog mijenja tvoj mozak”), koju je napisao sa grupom istraživača i koja j je ostvarila značajnu p j prođu u Americi, Newberg kaže: “Što intenzivnije vjerujete u Stvoritelja, to će vaš mozak biti zdraviji i sposobniji!” Svakodnevno 12-minutno bogoslužje i meditacija odgađa bolesti uzrokovane starošću i smanjuje stres i anksioznost.

I

Američki istraživač otkrio da se mozak za vrijeme molitve reprogramira
Ovaj istraživač je proučavao šta se događa u mozgu za vrijeme molitve; njegovu aktivnost, rasuđivanje i radne karakteristike. Otkrio je da molitva2 ima produženo dejstvo na mozak. Stoga, šta ako provedemo isti eksperiment na osobi koja je musliman, dok klanja hvaleći Allaha u stanju skrušenosti? Molitva se smatra lijekom za dušu i tijelo. Mi vjerujemo u tu (duhovnu) činjenicu, ali neko može biti sumnjičav, tvrditi da je to (samo) pokora, ponižavanje i oduzimanje slobode. U tu svrhu, našu pažnju zaokupit ćemo istraživanjem provedenim od strane jednog zapadnog znanstvenika o utjecaju molitve na aktivnost i zdravlje mozga. Valja napomenuti da studija nije provedena na islamskoj formi molitve, a da je urađena na muslimanima, onda bi rezultati bili zadivljujući. Neki znanstvenici, koji su ispitivali utjecaj meditacije na um budističkih svećenika, otkrili su da aktivni dijelovi mozga postaju pasivni u stanju meditacije, dok se druga, prije početka meditacije neaktivna područja, aktiviraju. U tekstu, objavljenom na web stranici BBC News, Andrew Newberg3, radiolog na Univerzitetu u Pennsylvaniji, SAD, izjavio je: “Vjerujem da smo blizu da doživimo prekrasno vrijeme u našoj povijesti, kada ćemo postati sposobni istraživati religije i duhovna pitanja putem kojim niko ranije nije promišljao njihove mogućnosti.” Dr. Newberg i njegov tim, koristeći tehnike snimanja mozga, proučavali su skupinu budističkih svećenika na Tibetu, dok su ovi meditirali oko sat vremena. Zatražio je od svećenika da rukama povuku konac, kad dosegnu najviše stanje meditacije. Tokom ovog pro-

cesa ubrizgane su im male količine radioaktivnog materijala u krv, kako bi se mogli skicirati i pratiti tragovi u mozgu. Ovaj radioaktivni materijal omogućuje znanstvenicima da promatraju tinkturu kada se pokrene ka aktivnim područjima u mozgu. Nakon što su svećenici završili s meditacijom, provedeno je ponovno snimanje mozga i tada je bila moguća usporedba stanja u normalnim okolnostima sa onim tokom meditacije. Slike su ukazale na bitne karakteristike onoga što se događa u mozgu za vrijeme meditacije. Dr. Newberg je objasnio šta se dogodilo, rekavši da su slike pokazale “povećanu aktivnost frontalnog režnja koji se nalazi u prednjem dijelu mozga, regija koja postaje aktivna kod svakog čovjeka kada se neko želi usredotočiti na određenu aktivnost”, dok je parijetalni režanj, koji se nalazi u stražnjem dijelu mozga, pokazao znatno smanjenje aktivnosti, a parijetalni režanj je odgovoran za lokacijsko čulo pojedinca4. To potvrđuje izreku da meditacija dovodi do gubitka osjećaja za mjesto. Dr. Newberg garantira sljedeće: “Tokom meditacije, ljudi gube osjećaj o sebi, i, uistinu, primjećuju gubitak osjećaja za prostor i vrijeme, a to je upravo ono što smo vidjeli.”

Snaga molitve
Također, za vrijeme meditacije dešavaju se složene interakcije između različitih područja mozga slične onima koje se javljaju tokom tzv. duhovnih ili mističnih iskustava. Prethodna istraživanja, na čelu sa dr. Newbergom, provedena su u vezi moždane aktivnosti franjevačkih redovnica dok su obavljale molitvu poznatu kao “fokusirana” molitva. Tačno je da verbalni dio molitve aktivira neke dijelove mozga, ali dr. Newberg je otkrio da “molitva aktivira područje mozga odgovorno za pažnju i da smanjuje aktivnost područja odgovornog za lokacijsko čulo.” Ovo nije prvi put da znanstvenici ispituju duhovne stvari. Važnost terapijske molitve izbila je na površinu 1998. godine, kada su znanstvenici u Sjedinjenim Američkim Državama proučavali grupu pacijenata oboljelih od srčanih bolesti. Došli su do jedinstvenog rezultata: tegobe zbog kojih su patili smanjene su nakon kraće molitve. Snimanje mozga je otvorilo ogromne izglede za proučavanje novih zapitanosti. Ova slika je preuzeta posredstvom nove tehnike snimanja mozga SPECT ili
6. april - 15. džumade-l-ula

Single Photon Emission Computed Tomography, za vrijeme normalnog stanja (lijevo) i za vrijeme meditacije (desno). Zabilježeno je kako u stanju meditacije raste aktivnost u frontalnom području, frontalnom režnju mozga, u obliku crvenih tačkica koje odražavaju stepen moždane aktivnosti. Referenca: www.andrewnewberg.com Ova druga slika je usporedba između normalnog stanja (lijevo) i stanja meditacije (desno). Ovdje je fokus na parijetalnom režnju mozga, gdje primjećujemo značajno smanjenje aktivnosti tokom meditacije. Treba napomenuti da je ova regija odgovorna za lokacijsko čulo. Ibid. www.andrewnewberg.com Ovaj istraživač tvrdi da je vjera neophodna za opstojnost ljudskih bića, jer ih čini adaptibilnijim na sudbinska pitanja i pruža odgovore na zapitanosti koje postavlja mozak. Utvrđeno je da (budistička molitva) smanjuje krvni tlak, uklanja depresiju i anksioznost te smanjuje puls srca. Prema tome i prema brojnim zapadnim istraživačima, biti religiozan, za dobrobit čovječanstva, za njegovu sigurnost i zdravlje, je bolje nego biti ateist. Kao što prof. Andrew Newberg, stručnjak za oblast neuroznanosti, tvrdi na svojoj internet stranici, vjerovanje u Boga cijelog svemira apsolutno je neophodno za psihičko i fizičko zdravlje. U svojoj knjizi “How God changes your Brain” (“Kako Bog mijenja tvoj mozak”), koju je napisao sa grupom istraživača i koja je ostvarila značajnu prođu u Americi, Newberg kaže: “Što intenzivnije vjerujete u Stvoritelja, to će vaš mozak biti zdraviji i sposobniji!” Svakodnevno 12-minutno bogoslužje i meditacija odgađa bolesti uzrokovane starošću i smanjuje stres i anksioznost. Prakticiranje skrušenosti, bogoslužja i molitve pruža čovjeku osjećaj mira, više ljubavi i saosjećanja, dok ateizam, ljutnja i nezadovoljstvo sudbinom kontinuirano oštećuje mozak. Nova knjiga, izdata nedavno u SAD-u, napisana od strane stručnjaka u neuroznanosti, daje sažetak eksperimenata i studija koje je proveo istraživač Newberg, docent na Univerzitetu u Pennsylvaniji. Ovaj istraživač je otkrio da je vjerovanje u Boga jako važno i da pruža osjećaj unutrašnjeg spokojstva usljed čega se poboljšava učinkovitost mozga. Vjera uzrokuje stalne promjene u moždanoj aparaturi, gdje usporava Alzheimerovu bolest i pomaže osobi da se prilagodi na njegovu / njezinu okolinu radi boljeg života. Vrijedi zapaziti da istraživač nije musliman, ali iznosi

61

o objektivnom rezultatu istraživanja mozga putem SPECT tehnologije. Referenca: www.andrewnewberg.com / change.asp U ovoj knjizi istraživači su otkrili da vjerovanje u Boga potiče stalne promjene u ljudskom mozgu i način na koji se to odvija. Nadalje, vjera suzbija demenciju koja je rezultat iznenadne smrti velikog broja moždanih ćelija. Također, osim mentalnih poremećaja liječi Parkinsonovu bolest.

utjecaj na moždani aparat, a ako bi znanstvenici razmotrili utjecaj skrušenosti za vrijeme molitve, vidjeli bi impresivne rezultate. S druge strane, budistička ili svećenićka molitva nema značajniji utjecaj, jer nedostaje stvarna poniznost koja vjernika čini bližim Bogu, a, također, nema veličanstvenih značenja nošenih riječima Kur’ana. To znači da islamska molitva vjerniku povećava osjećaj mira, zadovoljstva i sreće.

Šta reći o islamskoj molitvi?
Nažalost, ne postoji slična studija o utjecaju molitve na zdravstveno stanje muslimana, ali možemo reći da molitvu, koju nam je Allah Uzvišeni naredio da prakticiramo, karakterizira skrušenost i spokojstvo, koji se postižu učenjem Kur’ana i onim što su znanstvenici naveli. Molitva, također, sadrži pokrete koji su pogodni za aktiviranje mišića i kostiju. U islamu, molitva nije samo ritualna praksa kao u budizmu, već ima značenja, konotacije, ciljeve i osjećaj bliskosti Allahu, dž.š., pošto se molitvom, onaj koji je obavlja, približava Allahu, posebno u položaju sedžde. Ja, također, želim skrenuti pažnju na jedno važno pitanje. Naime, frontalni režanj se aktivira tokom molitve, dok se stražnji dio umiruje, šta to znači? Područje frontalnog režnja je odgovorno za kreativno mišljenje i donošenje odluka, dakle, skrušena molitva pomaže čovjeku da ispravno donosi odluke, a to znači da vam molitva pomaže da razradite i riješite vaša poslovna pitanja i budete uspješni! Promjene uzrokovane molitvom i ustrajavanje na njenom prakticiranju snažno se odražavaju na mozak. Osobno, doživljavam i osjećam ovu promjenu, i ako bilo koga upitate o prednostima molitve i onoga što on/ona osjeća, on/ona će vam reći puno toga o psihološkom ugođaju, liječenju boli, uravnoteženosti i postojanosti te osjećaju mira i spokojstva. Nedvojbeno, ovi znanstvenici veoma dobro razumiju važnost vjerovanja u Boga, ali koja vrsta vjerovanja je potrebna? Oni to ne znaju i neće to pronaći nigdje drugo osim u Kur’anu, zato što je jedina prava vjera islam, a sve druge su iskrivljene, zamijenjene ljudskim riječima i pomiješane sa praznovjerjem. Istina, neki muslimanski znanstvenici su obavili istraživanja o utjecaju namaza na mentalno i fizičko zdravlje, te su saznali da je namaz jedan od najboljih načina za tjelovježbu, posebno ako se obavlja u džamijama. Nadalje, hodanje ka džamiji i skrušenost u namazu, štiti od bolesti zglobova, pomaže u liječenju dijabetesa, smanjuje krvni pritisak uz mnoge druge zdravstvene prednosti, kao što su prevencija ateroskleroze i bolesti srca. Uz to, islamska molitva ima najveći

Završna riječ
Dragi moji! Bili smo lijeni da učimo Kur’an i primjenjujemo ono što Allah, dž.š., kaže, bili smo nemarni prema sebi i sunnetu našeg Poslanika Muhammeda, s.a.v.s. Zašto ne bismo pozvali dr. Newberga da provede ispitivanja o utjecaju namaza, zikra, skrušenosti, utjecaju salavata na Poslanika, s.a.v.s., i slušanja Kur’ana. To bi, bez sumnje, bio veliki test da se dokaže svijetu da je islam religija istine. Nije dovoljno podići slogane o slijeđenju Poslanika, s.a.v.s., trebalo bi da govorimo ljudima na način koji oni razumiju, a Zapad ima povjerenje u jezik znanstvenih istraživanja. Autor: Abduldaem Al-Kaheel Prijevod teksta: Muamer Neimarlija

Reference:
1. The Effect of Meditation on the Brain activity in Tibetan Meditators: Frontal Lobes, http://www.andrewnewberg.com/ research.asp 2. http://www.news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1849000/1849897.stm 3. Mark Waldman, Andrew Newberg, Why We Believe What We Believe, 2006. 5. Eugene d’Aquili, Andrew Newberg, Why God Won’t Go Away: Brain Science and the Biology of Belief, 2001. 6. Andrew Newberg, How God Changes Your Brain, 2009. 7. Daniel G. Amen, Change Your Brain, Change Your Life. 8. http://www.serendip.brynmawr.edu/ bb/neuro/neuro01/web3/Farrenkopf.html 9. Prayer May Reshape Your Brain ... And Your Reality, http://www.npr.org/ templates/story/story.php?storyId=10431 0443&ft=1&f=1001

Bilješke
Prijevod članka objavljenog pod nazivom “American researcher has discovered that while playing the brain reprograms itself”. Preuzeto sa www.kaheel7. com (op. prev.) 2 Ovdje se pod molitvom ne misli na islamsku formu molitve, odnosno namaz (op.prev.)
1

Više o ovom znanstveniku moguće je pronaći na http://www.andrewnewberg.com/ i http://www. en.wikipedia.org/wiki/Andrew_B._ Newberg (op.prev.) 4 Više o lokacijskom čulu ili osjećaju za mjesto pogledati na: http://www. en.wikipedia.org/wiki/Sense_of_place (op.prev.)
3

6. april - 15. džumade-l-ula

62

Islamske teme

slamBosna.ba - Zašto je iskrenost tako važna u islamu? Svemogući Allah stvorio je sva stvorenja da bi Ga obožavali, i slao je poslanike ljudima da bi Ga obožavali i da Mu ne bi pripisivali druga. Svemogući Allah kaže: A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju; a to je - ispravna vjera. (Kur’an, 98:5). Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili: “Nema boga osim Mene, zato se Meni klanjajte!” (Kur’an, 21:25). Mi smo svakom narodu poslanika poslali: “Allahu se klanjajte, a kumira se klonite!” I bilo je među njima onih kojima je Allah na Pravi put ukazao, a i onih koji su zaslužili da ostanu u zabludi; zato putujte po svijetu da vidite kako su završili oni koji su poslanike u laž utjerivali. (Kur’an, 16:36). Nemoguće je savršeno obožavati Svemogućeg Allaha osim ukoliko Mu se iskreno ne posvete sva djela obožavanja. Iskrenost je kamen temeljac vjere, suština obožavanja, preduvjet da bi djela bila primljena. Iskrenost je ono što je temelj za kuću, što je duša za tijelo. Stoga je Svemogući Allah učinio djela nemuslimana da budu poput praha i pepela, jer im nedostaju dva esencijalna elementa; vjera u Allahovu jednoću i iskrenost. Svemogući Allah kaže: I Mi ćemo pristupiti djelima njihovim koja su učinili i u prah i pepeo ih pretvoriti. (Kur’an, 25:23). Ovakav gubitak bit će sudbina onih koji se nisu iskreno posvetili obožavanju Svemogućeg Allaha, i onima koji su obožavali nekog drugog osim Allaha, s.v.t. Svemogući Allah kaže: Onima koji žele život na ovome svijetu i ljepote njegove - Mi ćemo dati plodove truda njihova i neće im se u njemu ništa prikratiti. Njih će na onome svijetu samo vatra peći; tamo neće imati nikakve nagrade za ono što su na Zemlji radili i bit će uzaludno sve što su učinili. (Kur’an, 25:23). Gubitnik u pravom smislu riječi je onaj koji izvršava brojna djela i onda ih Svemogući Allah pretvori u prah i pepeo a njega baci u džehennemsku vatru. Ebu Hurejre je ispričao jedan hadis koji kaže: “Prvi čovjek među ljudima kojima će se suditi na Sudnjem danu bit će čovjek koji je umro mučeničkom smrću. On će biti doveden, a Allah će ga podsjetiti na njegove blagodati, i on će ih priznati. Allah će ga onda pitati: “Šta si učinio sa njima?” a on će reći: “Borio sam se za Tebe dok nisam

Iskrenost i njeni plodovi (I dio) I

umro mučeničkom smrću.” On (Allah) će onda reći: “Lažeš, borio si se da bi svi rekli kako si ti hrabar, pa su to i govorili.” Onda će On narediti da ga vuku licem prema zemlji i bace u vatru. Zatim će doći čovjek koji je stekao znanje, podučavao druge tom znanju, i učio Kur’an. On će biti doveden, i Allah će ga podsjetiti na blagodati u kojima je uživao, i on će ih priznati. Allah će ga onda pitati: “Šta si učinio sa njima?”, a on će reći: “Sticao sam znanje, podučavao druge i učio sam Kur’an u Tvoje ime.” On (Allah) će reći: “Lažeš, ti si sticao znanje da bi se za tebe moglo reći da si učenjak, i učio si Kur’an da bi se pričalo o tebi kako učiš Kur’an, a ono što si htio i pričalo se o tebi.” Onda će On narediti da ga vuku licem prema zemlji i bace u vatru. Zatim će doći čovjek kojem je Allah dao obilno bogatstvo. On će biti doveden, a Allah će ga podsjetiti na njegove blagodati, i on će ih priznati. Allah će ga onda pitati: “Šta si učinio sa njima?” a on će reći: “Nisam izostavio nijedan način na koji Ti želiš da se milostinja udjeluje, pa sam udjeljivao u Tvoje ime.” On (Allah) će reći: “Lažeš, udjeljivao si da bi se pričalo kako si ti darežljiv, a i pričalo se o tome.” Onda će On narediti da ga vuku licem prema zemlji i bace u vatru.” (Muslim). Da nas Svemogući Allah zaštiti od ovakvih razočarenja. Slava pripada Allahu, od Kojeg nijedno naše djelo nije skriveno. On zna ono što oči odaju, i ono što grudi skrivaju. Bez obzira koliko neka osoba vara i obmanjuje ljude svojim vanjskim izgledom, ta obmana neće imati nikakvog uspjeha. Kaže Svemogući Allah: Licemjeri misle da će Allaha prevariti, i On će ih za varanje njihovo kazniti. Kada ustaju da molitvu obave, lijeno se dižu, i samo zato da bi se pokazali pred svijetom, a Allaha gotovo da i ne spomenu. (Kur’an, 4:142). Osim toga, Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Allah ne gleda u vaš izgled ili vaše bogatstvo, nego u vaša srca i u vaša djela.” (Muslim).

Zasigurno, ljudi će znati istinu uskoro, na ovom ili na onom svijetu. Svemogući Allah kaže: I ono što ljudi tope na vatri u želji da dobiju nakit ili oruđe ima također otpatke, slične onima. - Tako Allah navodi primjer za istinu i neistinu; otpaci se odbacuju, dok ono što koristi ljudima ostaje na zemlji. (Kur’an, 13:17). Jedan od glavnih razloga nedostatka iskrenosti u našim djelima je traženje ovosvjetske koristi ili želja za hvalom od strane ljudi. Ibn Kajjim, rhm., je rekao: “Iskrenost ne može biti kombinovana u srcu sa željom za hvalom niti s pohlepom za onim što drugi ljudi imaju, osim onoliko koliko može biti kombinovana vatra i voda, gušter i riba.” I dodaje: “Ako vam savjest kaže da tragate za iskrenošću, prvo se okrenite pohlepi i sasijecite je nožem očaja, onda se okrenite naklonosti prema hvali i napustite je na isti način kao što su oni koji su se predali zadovoljstvima ovog svijeta napustili onaj svijet. Ako ste uspješni u sasijecanju pohlepe i napuštanju ljubavi prema hvali, onda će vam iskrenost biti lahka. A ako pitate: šta će olakšati sasijecanje pohlepe i napuštanje ljubavi prema hvali? – moj odgovor je sljedeći: za sasijecanje pohlepe, olakšat će vam uvjerenje da je sve što se može poželjeti kod Allaha, u Njegovim riznicama, i robu nije dato ništa osim onoga što mu On da. Što se tiče napuštanja ljubavi prema hvali, ono što će vam je olakšati je saznanje da ničija hvala ne donosi nikakvu korist, osim hvaljenja Allaha, s.v.t. Jedan beduin je rekao Poslaniku, s.a.v.s.: “Zaista, koga god ja pohvalim to ga čini uljepšanim, a koga god pokudim, to ga učini gorim.” Poslanik je rekao: “To je samo za Svemogućeg Allaha.” (Jedino koga Allah pohvali bit će zaista uljepšan op. prev. ) (Ahmed i Tirmizi). Dakle, napustite traženje hvale od onih čija vas hvala ne uljepšava i čije vas kuđenje ne čini gorim nego što jeste, a tražite hvalu Onoga čija je hvala izvor sve ljepote, a čije kuđenje rezultira svim oblicima odvratnosti. Izvor:islamweb.net Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

Čitajte i gledajte na IslamBosna.ba
Aktuelno iz BiH i svijeta
Nasred ulice napao ženu, uvukao je u automobil i silovao Istina o Arapskom proljeću-intervju sa hafizom Safvetom Halilovićem

Nauka i zanimljivo
Naučnici napravili “gluhu sobu” toliko tihu da dovodi do ludila Svaki 6. uposleni doživljava seksualno uznemiravanje

Tekstovi
IPokrivena kršćanka govori o islamu
6. april - 15. džumade-l-ula

No comment
Zamislite da se pokrije Dušanka Majkić
Senad Avdić, urednik magazina Slobodna Bosna: Zamislite, recimo, da se pokrije Kalabićeva kolegica Dušanka Majkić, kakva bi to bilo estetsko osvježenje za državni Parlament! Slobodna Bosna, 24. mart 2012.

U Republici Srpskoj u 2010. godini zabilježeno je 2.325 namjernih prekida trudnoće
Nezavisne novine, 4. april 2012.

U Beogradu policija spriječila sukob “partizana i četnika” – orila se pjesma “Po šumama i gorama”
Press, 30. mart 2012.

Glumac na birou rada
Glumac Jovica Gigović iz Višegrada nalazi se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje nakon što je odlučio da posao pronađe u rodnom gradu. Nezavisne novine, 4. april 2012.

Konji vukli gazdu više od 2 kilometra po cesti i usmrtili ga
Orao je njivu kod jednog susjeda. Kada se vraćao kući, njegovi konji su se nešto uplašili i pao je s kola, između vagira i rude koji su ga “uklještili” i ubili. Zaprežne životinje se, međutim, nisu zaustavile nego su nastavile galopirati i tako ga lokalnom cestom vukle dva kilometra, do predjela Duge njive, te mu doslovno “odbile” dijelove tijela. Užas jedan. Večernji list, 27. mart 2012.

Obilježavanje 20 godina od početka opsade Sarajeva stolice za ubijene Sarajlije kupljene u Srbiji
Depo, 5. april 2012.

Petoro mladih umrlo zagrljeno u jednoj kabini toaleta
Tijela Tamare Miladinović (25), Marine Aničić (25), Zorana Ignjatovića (28), Marka Pavlovića (29) i Milene Dalmacija (28) našli smo u jednoj kabini u toaletu gdje su pokušali da se sakriju od požara. Praktično su bili zagrljeni, tako su umrli, kaže jedan od inspektora koji je među prvima ušao u novosadsku diskoteku “Kontrast” čim su vatrogasci ugasili požar. Blic, 4. april 2012.

Biciklista bježao od policije brzinom od 100km/h
Češki biciklista je na autoputu koristio zavjetrinu kombija i pametno je izbjegavao policijsku potjeru. Kada izgubi zavjetrinu od kombija lukavo skrene tamo gdje automobil ne može. Blin, 5. april 2012.

Potukli se pristalice i protivnici Hamdije Lipovače
Pristalice i protivnici nedavno smijenjenog predsjednika KO SDP USK i aktuelnog kantonalnog premijera Hamdije Lipovače potukli su se na sjednici mjesnog odbora te stranke u bihaćkoj mjesnoj zajednici Prekounje. Nezavisne novine, 14. mart 2012.

Spasavajući jednog, u bunar pala šestorica
Šest legalnih imigranata iz Uzbekistana palo je u napušteni bunar, jedan za drugim, od kojih se jedan udavio, pokušavajući da spasu jednog druga, u regionu Volgograd, na jugu Rusije. RIA, 4. april 2012.

Izostanak s mise - 20 kn, s vjeronauka 10 kn
Svećenik don Petar Mikić sačinio je popis svojih pravila za ponašanje katolika. Kršenje bilo kojeg od tih pravila ne naplaćuje se zdravomarijama i očenašima, nego kunama. Ko nije išao na vjeronauk u prošloj godini, mora platiti 250 kn kako bi se mogao krizmati, upisnina na vjeronauk je 100 kuna, pitanja za krizmu plaća 10 kuna onaj tko ima mobitel, a ko nema ne plaća, svaki neopravdani izostanak s vjeronauka se plaća 10 kuna, svaki neopravdani izostanak sa svete mise se plaća 20 kuna, ako se do datuma koji je on odredio ne odgovori na pitanja za krizmu, svaki dan zakašnjenja se plaća 10 kuna, ako se do datuma koji je on odredio ne donese potvrda za kumu, svaki dan kašnjenja se naplaćuje 10 kuna. Danas.hr, 30. mart 2012.

Gole Ukrajinke pozvale muslimanke da ustanu protiv Šerijata
Gole Ukrajinke digle su svoj glas protiv “antiženske politike islama”, pozivajući muslimanke da dignu svoj glas protiv šerijatskih zakona. Na transparentima koje su istakle ovom prilikom one su također pozvale muslimanke “da se skinu”, a bilo je i poruka poput “Ja sam žena, a ne objekt”. AFP, 31. mart 2012.

Crnogorski državljanin u Italiji se raznio kako bi se osvetio komšijama
Crnogorac I. M. (63) poginuo je u ponedjeljak u općini Vigonovo u okolini Venecije u eksploziji gasa u zgradi u kojoj je stanovao, prenosi Corriere della Sera u lokalnom izdanju. Državni tužilac Paola Frančesketi ocijenila je da je vjerovatno cilj I. M. bio da se ubije “u spektakularnom aktu” i osveti se komšijama sa kojima je imao problema. Vijesti, 5. april 2012.
6. april - 15. džumade-l-ula

Škola postala štala
Nekadašnja osnovna škola u Motikama pretvorena je u štalu, a u njenom dvorištu pasu krave, mada je odavno bilo odlučeno da na tom mjestu bude podignuta nova zgrada za 150 đaka iz tog sela. Press, 5. april 2012.

64

Nauka
Mršaviti uz čokoladu
sobe koje redovno jedu čokoladu imaju tendenciju da budu mršavije, pokazalo je novo istraživanje. Američka studija, sprovedena na oko 1.000 ljudi, proučavala je njihovu ishranu, unos kalorija i indeks tjelesne mase i došla do zaključka da su oni koji jedu čokoladu nekoliko puta nedjeljno u prosjeku mršaviji od ljudi koji je samo povremeno gricnu. Iako je čokolada prepuna kalorija, ona sadrži sastojke koji pomažu u gubitku težine, smatraju stručnjaci.

Pripremio: Saladin Kovačević

O

Neminovan porast temperature do 2050.

S

Googleov automobil za slijepe
utomobil koji se kreće bez ljudske pomoći omogućit će slijepim ljudima da voze. Ovaj projekt se razvija već nekoliko godina, a nedavno su naučnici otišli i korak dalje. Google je objavio video Stevea Mahana, koji je koristio automobil za svoju dnevnu rutinu. Mahan

koro 10.000 klimatskih simulacija izvršeno je pomoću kompjutera volontera širom svijeta. Istraživači žele ispitati širi spektar mogućih situacija u budućnosti, što će pomoći u razumijevanju nepoznanica o klimatskim sistemima. Naučnici smatraju da i u slučaju umjerenog scenarija o emisijama štetnih gasova treba računati na rast temperature do tri stepeni do 2050. godine. Prognoze su izvedene na osnovi modela koji su tačno reproducirali izmjerene temperaturne promjene u posljednjih 50 godina.

A

je slijep 95 posto, a vozio je kako bi kupio hranu i uzeo odjeću iz praonice. Iako su Googleovi uposlenici sjedili s vozačem, oni nisu učestvovali u upravljanju vozilom. Automobil se koristi kamerama, radarom i laserima kako bi se kretao sigurno po programiranim lokacijama.

Porođaj duži nego prije pola stoljeća

N

Ostavka vođe kontroverznog mjerenja brzine svjetlosti
alijanski profesor Antonio Ereditato, vođa kontroverznog eksperimenta u kojem su čestice neutrina navodno putovale brže od svjetlosti, čime bi bili srušeni temeljni zakoni fizike, podnio je ostavku nakon što su rezultati njegovog eksperimenta opovrgnuti. Neočekivani rezultati zabilježeni su u sklopu projekta koji su sproveli CERN i Laboratorij Gran Sasso u Italiji. Istraživanja sprovedena početkom ove godine pokazala su da se neutrini ipak pridržavaju općeg ograničenje brzine.
6. april - 15. džumade-l-ula

T

a osnovu nove studije, američki naučnici su došli do zaključka da je porođaj danas duži nego prije 50 godina i da se prva faza porođaja produžila za 2,6 sati kod prvorotki. U poređenju sa podacima iz šezdesetih godina prošlog stoljeća, Amerikanke su se posljednjih godina dva do tri sata duže porađale, navode istraživači i dodaju da bi njihovi nalazi trebali podstaći ljekare da drugačije definiraju “normalan” porođaj.

65

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful