JADUAL RANCANGAN PENGAJARAN MENGIKUT LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN GAGNE

Mata Pelajaran Tahun Masa Bidang Tajuk Standard Kandungan

: :

Matematik 1 : 30 minit

:

Nombor dan Operasi : Tambah

:

Murid dibimbing untuk : 2.4 Membina dan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi cerita tambah.

Standard Pembelajaran :

Murid berupaya untuk : i. Mereka cerita masalah tambah dalam lingkungan 100.

LANGKAH 1 : MENARIK PERHATIAN

 Apa yang kamu lihat dalam lagu video tadi?  Aktiviti Pembelajaran 1.   Teori / Model Behaviorisme pengajaran langsung Pendekatan Deduktif (umum spesifik)   Strategi Pemusatan guru Berasaskan sumber/bahan  lagu video   Kaedah / Teknik Pebincangan Sumbangsaran  mengeluarkan ideaidea mengenai lagu video yang ditonton perhatian memainkan satu lagu Rujuk lampiran 1 oleh guru. Guru memulakan pengajaran dengan video yang bertajuk ‘Lagu Tiga Kupang’. Murid mencerita apa yang didengar dan lihat dalam lagu video tersebut. Murid melihat dan mendengar lagu yang dimainkan dalam video oleh guru serta menjawab soalan-soalan yang ditanya 2. Guru menanya beberapa soalan berdasarkan lagu tersebut. Apakah binatang yang terdapat dalam lagu video tersebut?  Berapakah jumlah burung .Langkah Pengajaran 1 Menarik 1.  2.

yang berwarna hijau?  Berapakah jumlah burung yang berwarna hitam?  Berpakah jumlah keseluruhan burung yang terdapat dalam lagu video tersebut? LANGKAH 2 : MAKLUM PELAJAR TENTANG OBJEKTIF .

2. 4.  soalan. Guru meminta dua orang murid datang ke hadapan kelas. Guru meminta murid A memegang kumpulan belon yang berwarna hijau dan murid B memegang kumpulan belon yang berwarna merah.  Berapakah bilangan belon berwarna hijau Rujuk lampiran 2 5.umum)  contoh kepada konsep   Strategi Berasaskan sumber/bahan  kumpulan belon  Berasaskan tugasan/aktiviti  murid melibatkan diri dalam aktiviti penggabungan belon  Pemusatan guru  Aktiviti dibimbing oleh guru dan guru menerangkan objektif pembelajaran. 3. Guru menanya beberapa Teori / Model Behaviorisme pembelajaran masteri Pendekatan Induktif (spesifik . Guru menyediakan dua kumpulan belon. 2.Langkah Pengajaran 2 Maklum pelajar tentang objektif Aktiviti Pembelajaran 1. Guru meminta murid A menyerahkan belon hijau kepada murid B.   1.   Kaedah / Teknik Demonstrasi  situasi penggabungan belon Bercerita murid bercerita akan situasi belon . Murid membuat pemerhatian terhadap belon yang disediakan oleh guru. Murid memahami objektif pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut.

pada murid A?  Berapakah bilangan belon berwarna biru pada murid B?  Berapakah bilangan semua belon yang dipunyai oleh murid B? 4. Secara tidak langsung guru menerangkan objektif pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut. 5. Guru meminta murid lain untuk menceritakan situasi belon tersebut. LANGKAH 3 : MERANGSANG INGATAN KEMBALI PENGETAHUAN SEDIA ADA/ PEMBELAJARAN LEPAS .

Matematik.  Rujuk lampiran 3 Aktiviti Pembelajaran 1. Guru melibatkan aktiviti berkumpulan. Murid membina ayat .umum)  contoh kepada konsep   Strategi Berasaskan tugasan/aktiviti   lakonan murid melakon dan menyatakan konsep Pemusatan murid  Kaedah / Teknik Lakonan  murid melakon mengikut situasi yang diberi oleh guru Ada berapa 2. Guru menanyakan beberapa soalan berdasarkan lakonan itu. Murid menjalankan aktiviti lakonan mengikut panduan guru.  4 murid lagi melakonkan watak burung dan terbang ke dalam kumpulan lain yang sedang makan padi.  ekor burung yang sedang makan 1.Langkah Pengajaran 3 Merangsang ingatan kembali pengetahuan sedia ada/ pembelajaran lepas 3.  6 orang murid diminta melakonkan watak burung sedang makan padi.  Teori / Model Pemprosesan maklumat Pendekatan Induktif (Spesifik . Guru menjalankan aktiviti lakonan. 2.

LANGKAH 4 : MENGEMUKAKAN BAHAN RANGSANGAN .padi?  Ada berapa ekor burung yang datang?  Berapa ekor kesemuany a? 3. Guru meminta murid membina ayat Matematik berdasarkan lakonan tersebut.

  Teori / Model Behaviorisme pengajaran langsung Pendekatan Induktif (Spesifik .  Rujuk lampiran 4a dan 4b. 2. 2. Guru menunjukkan murid.umum)  contoh kepada konsep  Strategi Berasaskan sumber/bahan  kad gambar  Kaedah / Teknik Perbincangan  guru berbincang mengenai kad gambar  Bercerita  murid bercerita berdasarkan gambar LANGKAH 5 : MEMBERIKAN BIMBINGAN PEMBELAJARAN . Murid membina ayat Matematik berdasarkan gambar yang ditunjukkan. 3.  Ceritakan apa yang kamu lihat di dalam gambar? Mengemukakan kad gambar kepada Aktiviti Pembelajaran 1.Langkah Pengajaran 4 bahan rangsangan 1. Guru membimbing murid mereka cerita berdasarkan gambar tersebut. Murid menceritakan apa yang lihat di dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. Murid mereka cerita berdasarkan gambar.

2.Langkah Pengajaran 5 Memberikan bimbingan 1. Berasakan tugasan/aktiviti murid melengkapkan rangka cerita. Guru menggunakan kaedah iaitu melalui pengunaan rangka cerita.5b dan 5c 3. Guru meminta murid untuk menulis cerita yang direka dengan Aktiviti Pembelajaran 1. . Murid melengkapkan rangka cerita berdasarkan   Teori / Model Behaviorisme pengajaran langsung Pendekatan Deduktif (Umum kepada spesifik)  konsep kepada penyelesai an masalah    Strategi Berasaskan sumber/bahan   rangka cerita pengurusan grafik   Kaedah / Teknik Penyelesaian masalah melengkapkan rangka cerita pembelajaran pengurusan grafik gambar yang diberi.  Rujuk lampiran 5a. Guru memberikan rangka cerita.

LANGKAH 6 : MELAKSANAKAN PERLAKUAN Langkah Aktiviti Teori / Pendekatan Strategi Kaedah / .menggunakan rangka cerita berdasarkan gambar.

Guru latihan bertulis menulis cerita Matematik berpandukan ayat Matematik dalam kumpulan.  Contoh ayat matematik:    5+4= 3+2= 1+6= Melaksanakan memberikan Pembelajaran 1.     Model Behaviorisme pengajaran langsung Pemprosesan maklumat Sosial  Deduktif (Umum kepada spesifik) konsep kepada penyelesai an masalah  Berasaskan tugasan/aktiviti  murid menjawab latihan bertulis  Teknik Penyelesaian masalah  mereka dan menulis cerita Matematik berpandukan ayat Matematik LANGKAH 7 : GURU MEMBERI MAKLUM BALAS Langkah Aktiviti Teori / Pendekatan Strategi Kaedah / .Pengajaran 6 perlakuan 1. Dalam kumpulan murid menjawab latihan bertulis yang dikehendaki mereka dan menulis cerita Matematik berpandukan ayat Matematik yang diberi.

2.    Model Behaviorisme pengajaran langsung Pemprosesan maklumat Induktif (Spesifik umum)   Berasaskan sumber/bahan Pemusatan guru  Teknik Perbincangan memberi latih tubi yang telah LANGKAH 8 : TAFSIR PERLAKUAN PEMBELAJARAN Langkah Pengajaran Aktiviti Pembelajaran Teori / Model Pendekatan Strategi Kaedah / Teknik . Guru melakukan perbincangan mengenai diberikan dan memberikan konsep yang betul kepada murid. Murid membetulkan kesalahan yang telah dibuat. Pembelajaran 1.Pengajaran 7 Guru maklum balas 1. Murid menanyakan kepada guru mengenai sebarang soalan yang tidak difahami.

Guru melakukan ujian akhir secara ringkas mengikut aras memberikan gambar.    Behaviorisme pengajaran langsung Pemprosesan maklumat Eklektif  Pemusatan murid  Penyelesaian masalah pembelajaran kesukaran dengan LANGKAH 9 : MENINGKATKAN INGATAN PEMINDAHAN PEMBELAJARAN Langkah Pengajaran Aktiviti Pembelajaran Teori / Model Pendekatan Strategi Kaedah / Teknik .  Kumpulan A – menulis cerita berpandukan gambar. 1.  Kumpulan C – mengisi tempat kosong dalam cerita berpandukan gambar.8 Tafsir perlakuan 1. Murid menjawab mengikut kefahaman masing-masing tanpa bantuan daripada guru dalam bentuk penceritaan.  Kumpulan B – melengkapkan rangka cerita berpandukan gambar.

Guru menggalakan murid menceritakan situasi dalam gambar.9 Meningkatkan pembelajaran 1. Murid mereka cerita berdasarkan gambar. . 2. 1. Guru membimbing murid dalam menceritakan situasi dalam gambar.    Behaviorisme pengajaran langsung pembelajaran masteri Deduktif (Umum spesifik)   Berasaskan sumber/bahan   Sumbang saran Perbincangan ingatan pemindahan murid. Murid menceritakan apa yang lihat di dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. Guru menunjukkan kad gambar kepada 2. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful