KAPITALISME

Kapitalisme merupakan sistem ekonomi dan sosial yang cenderung ke arah pengumpulan kekayaan oleh individu tanpa gangguan kerajaan dan bermatlamatkan keuntungan. Takrif individu di sini tidak semestinya merujuk kepada orang perseorangan tetapi juga termasuk sekumpulan individu seperti syarikat. Sistem ekonomi kapitalis digerakkan oleh kuasa pasaran dalam menentukan pengeluaran, kos, penetapan harga barang dan perkhidmatan, pelaburan dan pendapatan. Pengkritik sistem kapitalis berpendapat sistem ini mewujudkan jurang perbezaan yang ketara antara yang kaya dengan yang miskin. Sistem yang bertentangan dengan ideologi ini ialah komunisme dan sosialisme. Kapitalisme berasal dari perkataan kapital ( bahasa Inggeris: capital ) yang bermaksud "modal". Istilah kapitalisme mula diperkenalkan pada pertengahan abad ke-19 oleh Karl Marx, pengasas komunisme. Pasaran bebas dan sistem pasaran adalah antara istilah yang sering bertukar ganti dengan kapitalisme untuk menerangkan ekonomi moden bukan komunis. Amalan ekonomi kapitalis mengukuh di England di antara kurun ke-16 Masehi dan ke-19 Masehi. Walaubagaimanapun telah wujud ciri-ciri kapitalis sejak dulu lagi terutamanya di kalangan saudagar Zaman Pertengahan. Kapitalisme menjadi dominan di Barat semenjak berakhirnya era Feudalisme. Dari England, kapitalisme merebak ke seluruh Eropah dan pada abad ke-19 dan 20, dan menjadi sistem ekonomi utama dunia yang menggerakkan era perindustrian.

KAPITALISME ISLAM

Asas asal kapitalisme dan pasaran bebas boleh dijejak kembali pada Zaman Keemasan Islam dan Revolusi Pertanian Islam, di mana ekonomi pasaran pertama dan bentuk awal kapitalisme perdagangan mula berakar di antara kurun ke-8 dan ke-12. Sesetengah sarjana merujuknya kepada “Kapitalisme Islam”. Orang Islam telah mewujudkan satu sistem ekonomi monetari dengan mengembangkan sistem pengedaran mata wang bernilai tinggi yang stabil (seperti dinar) dan menyepadukan bidang monetari yang dulunya bebas. Sementara itu teknik baru perniagaan dan bentuk organisasi yang inovatif diperkenalkan oleh pakar ekonomi, pedagang dan peniaga pada masa itu. Di antara inovasi ini termasuk syarikat dagang, perniagaan yang besar, kontrak, pertukaran bil, perdagangan antarabangsa jarak jauh, perkongsian (mufawada) seperti mudharabah, dan bentuk awal hutang kredit, keuntungan, kerugian, modal (al-mal), pengumpulan modal, amanah (wakaf), syarikat permulaan, akaun simpanan, pajakan, juru bank, penukar mata wang, lejer, dan saman. Konsep perusahaan yang sama seperti syarikat yang bebas

Aturan ekonomi yang muncul dari peristiwa-peristiwa ini pada dasarnya bersifat komersil iaitu tumpuan lebih kepada pertukaran barangan daripada pengeluaran. dan pertalian yang erat membolehkan rangkaian dagangan terbentuk dalam jarak yang luas. Perkongsian perniagaan akan dibuat untuk banyak penerokaan komersil. Jangkaan risiko ini adalah salah satu peranan khusus yang dimainkan oleh seorang usahawan. Unsur penting dalam kapitalisme adalah menjalankan aktiviti dengan jangkaan yang ia akan menghasilkan keuntungan pada masa depan. yang selalunya mereka terdiri daripada orang Islam. Manusia itu. Rangkaian yang terbina pada masa ini membolehkan sebuah dunia di mana wang dijanjikan oleh sebuah bank di Baghdad dan ditunaikan di Sepanyol. Setiap kali barangan melepasi bandar-bandar dalam rangkaian luar biasa ini. kata Adam Smith. terutama berikutan kebanjiran logam berharga yang masuk ke Eropah selepas penerokaan dan penawanan Dunia Baru. akan tetapi. Kristian dan Yahudi. DI EROPAH Kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang difahami bermula di Eropah pada kurun ke-13. Penekanan kepada pengeluaran tidak berlaku hingga kebangkitan perindustrian pada kurun ke-19. menyebabkan harga tinggi apabila mencapai destinasi terakhir. Sistem kontrak yang bergantung kepada pedagang juga sangat berkesan. Penerokaan bangsa Eropah pada kurun ke-15 dan ke-16 menguatkan dorongan kepada perniagaan dan perdagangan. Kerana masa depan tidak diketahui. atau pelaburan bersama beberapa pedagang. satu unsur penting dalam sistem kapitalis muncul: usahawan atau pengambil risiko.daripada campurtangan negara juga telah wujud pada zaman pertengahan Islam. Banyak daripada konsep awal kapitalis ini diambil pakai dan dibangunkan oleh Eropah dari kurun ke-13 dan seterusnya. . sentiasa ada kecenderungan untuk "mengangkut dan menukar barang kepada barang lain. Sebelum masa itu. Inovasi yang dibuat oleh orang Islam dan Yahudi membentuk asas kepada sistem ekonomi. bandar akan mengenakan cukai. dengan wang yang dipinjamkan kepada mereka oleh pelabur kaya. menjelang akhir zaman feudal." Kecenderungan kepada perdagangan dan pertukaran ini digalakkan oleh beberapa siri Perang Salib dari kurun ke-11 hingga ke-13. kedua-dua risiko kerugian dan keuntungan wujud. yang membawa kepada sistem cek seperti pada hari ini. Pedagang akan membeli dan menjual atas komisyen. sementara institusi agensi juga ditubuhkan.

Pada era merkantilis. Tetapi hanya beberapa negara yang mengamalkan merkantilisme memahami prinsip ini. Untuk itu. Akan tetapi. kapitalisme yang berkembang bukan hanya berbaur komersil tetapi ke arah merkantilisme. Perkembangan besar ini mengubah masyarakat dan membuka jalan kepada kemunculan negara-bangsa moden. pertukaran dan penggunaan barang. Tumpuan utama merkantilisme adalah kepentingan negara dan bukan individu pemilik sumber ekonomi. MERKANTILISME Dari kurun ke-15 hingga ke-18.Gerakan ke arah kapitalisme dari kurun ke-13 dan seterusnya dikuatkan lagi oleh Renaisans dan Reformasi. dan undang-undang yang penting bagi pertumbuhan kapitalisme. tetapi kemampuannya dalam pengeluaran. Seterusnya menambahkan lagi emas yang masuk ke dalam kantung negara. . tujuan utama dasar ekonomi adalah menguatkan negara dan agendanya. dengan kelahiran negara-bangsa. Kerana kebanyakan negara tidak mempunyai sumber asli yang banyak bagi logam berharga ini. Emas dan perak yang banyak diperoleh dari imbangan perdagangan akan menjadi perangsang kepada aktiviti ekonomi secara umum. Negara luar akan membayar import dalam bentuk emas dan perak. Sistem merkantilis lebih kepada harta persendirian dan penggunaan pasaran untuk aktiviti ekonomi mudah. yang kemudian membawa kepada keamanan. stabiliti dan kesinambungan. Ciri paling menonjol merkantilisme adalah kesibukan negara mengumpul kekayaan dalam bentuk emas dan perak. kekayaan sebenar sesebuah negara tidak bergantung kepada banyaknya emas dan perak. Tanpa keamanan. Negara merkantalis juga lebih gemar mengekalkan upah rendah kerana percaya ini akan tidak menggalakkan import dan menyumbang kepada lebihan eksport. Ini bermakna berusaha ke arah imbangan perdagangan yang menguntungkan iaitu lebih ekport daripada import. membolehkan negara mengenakan lebih cukai dan mendapat lebih perolehan. cara terbaik mendapatkannya adalah melalui perdagangan. proses ini tidak boleh berlaku. peraturan. Bentuk ini mencapai tahap tertinggi di England. kerajaan mengawal kuat aktiviti pengeluaran. Pertumbuhan ini dicapai melalui pengumpulan lebihan ekonomi oleh usahawan dan pelaburan semula lebihan ini ke dalam sistem untuk pengembangan.

kedai dan mesin adalah modal. di mana seseorang bekerja untuk tuan tanah mereka. kebanyakan orang adalah golongan pekerja (atau proletariat). Individu-individu boleh mengumpulkan duit bersama untuk membina atau membeli sesuatu dan mereka ini adalah tuan punya benda yang dilaburkan. PELABURAN Dalam kapitalisme terdapat konsep pelaburan. juga tidak melarang individu dari melakukan sesuatu pekerjaan. BEKERJA DAN MENGGAJI Adam Smith. contohnya mereka yang mencari risiko untuk melabur dalam perniagaan baru (venture capitalist). kita berhak menjual atau meminjamkan barang atau perkhidmatan dan orang lain juga berhak membeli atau meminjam barang atau perkhidmatan tersebut.MEMBELI. Kerajaan tidak memberitahu individu kerja apa harus dibuat. Mereka tidak mempunyai modal dan mesti bekerja untuk menyara hidup. Masyarakat dalam ekonomi kapitalis yang tulen tidak perlu mendapat izin daripada raja atau kumpulan tertentu. Seseorang boleh memilih untuk bekerja dengan sesiapa sahaja dalam pasaran bebas. Perkataan kapitalis boleh merujuk kepada mereka yang melabur. pelopor sistem ekonomi kapitalisme atau pasaran bebas melalui bukunya The Wealth of Nations. Perkataan modal (capital) merujuk kepada barang atau wang yang dipunyai oleh seseorang dan boleh digunakan untuk mengeluarkan lebih banyak barang atau mendapat lebih banyak wang. Jika seseorang mempunyai wang yang boleh dilabur. alatan. Konsep ekonomi kapitalis diperkenalkan oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations. Sebagai contoh tanah. Dalam pasaran saham. Dalam kapitalisme. Konsep ini berbeza dengan sistem ekonomi lain seperti feudalisme. Dalam kapitalisme. Mereka yang mempunyai modal ini dipanggil kapitalis (mereka yang menyokong dasar kapitalisme juga digelar kapitalis). MENJUAL. kilang. mereka boleh membeli dan menjual saham. . Pelaburan adalah ciri penting kapitalisme. ini dipanggil modal juga. kilang atau tanah. Mereka boleh menggaji pekerja untuk bekerja di kedai.

Mereka yang memulakan perniagaan atau melabur dalam perniagaan boleh mendapat banyak wang atau dipanggil keuntungan. . KRITIKAN TERHADAP KAPITALISME Golongan sosialis dan komunis adalah antara mereka yang menentang kapitalisme. Di beberapa bahagian di dunia. Selain itu. sistem ekonomi ini dulunya dianut oleh negara miskin dan kekurangan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). ini dipanggil "ekonomi campuran" dan bukannya sistem kapitalisme yang tulen. mereka dikenali sebagai liberal. Kebanyakan orang bersetuju bahawa kapitalisme akan berfungsi dengan baik dengan kawalan kerajaan. GOLONGAN KAPITALIS Terdapat pelbagai label untuk penyokong sistem kapitalisme. Di Amerika Syarikat dan beberapa tempat. Wujudnya jurang yang luas kaya dan miskin serta mereka yang miskin dan bertambah miskin. Mereka mengatakan kapitalisme menjejaskan golongan pekerja kerana golongan kapitalis mendapat lebih banyak keuntungan sedangkan golongan pekerja mendapat gaji yang tidak setimpal. mereka yang menyokong kapitalisme dipanggil libertarian. kerajaan berusaha supaya urus niaga jual beli berjalan dengan adil dan tidak menindas pekerja. Mereka yang menyokong kapitalisme juga mempunyai perbezaan pendapat. Apabila terdapat campur tangan kerajaan dalam sistem ekonomi pasaran. Karl Marx seorang pemikir komunis dari German dalam bukunya Das Kapital (The Capital) menulis bahawa kapitalisme hanya dapat disingkirkan apabila golongan pekerja mengambil alih kerajaan melalui revolusi. Mereka kemudiannya boleh melaburkan keuntungan dalam perniagaan lain atau membesarkan perniagaan sedia ada. Di kebanyakan negara.