PERATURAN PERMAINAN KARNIVAL SUKAN MAHASISWA UiTM (KARiSMA) PETANQUE BERPASUKAN 1.0 UNDANG-UNDANG PERMAINAN 1.

1 Pertandingan ini dijalankan mengikut Peraturan Rasmi Antarabangsa yang di gubal pada tahun 1984 oleh FIP JP iaitu sebuah pertubuhan yang di kawal selia di Kongres Geneve dan Peraturan-Peraturan Am Karnival Sukan Mahasiswa UiTM (KARiSMA). 1.2 Pertandingan adalah tertakluk kepada undang-undang Am dan Peraturan-Peraturan Am Sukan KARiSMA UiTM 2011. 1.3 Sekiranya terdapat perselisihan dari segi pentafsiran undang-undang permainan, undang-undang dalam Bahasa Inggeris akan menjadi rujukan. 1.4 Semua bantahan berkaitan dengan perkara teknikal akan diputuskan oleh Teknikal Delegat. 1.5 Semua bantahan berkaitan dengan peraturan pertandingan akan diputuskan bersama oleh Pengerusi Kejohanan dan Teknikal Delegat. 1.6 Apa jua keputusan yang dibuat oleh Teknikal Delegat atau Pengerusi pertandingan adalah muktamad. 2.0 JENIS PERTANDINGAN 2.1 Permainan ini dijalankan secara BERPASUKAN CAMPURAN. 3.0 FORMAT PERTANDINGAN 3.1 PERTANDINGAN BERPASUKAN 3.1.1 3.1.2 3.1.3 Tiap-tiap pasukan mengandungi SEBELAS (11) orang pemain iaitu TUJUH (7) orang pemain lelaki dan EMPAT (4) orang pemain wanita. Seorang pemain hanya dibenarkan bermain dalam satu perlawanan sahaja. Susunan perlawanan sesuatu perlawanan adalah seperti berikut: 3.1.3.1 Perseorangan lelaki 3.1.3.2 Perseorangan wanita 3.1.3.3 Bergu lelaki 1 3.1.3.4 Bergu wanita 3.1.3.5 Bergu lelaki 2

1

0 PENDAFTARAN PEMAIN/ PEMBENTUKAN PASUKAN 4.2 Pengadil pada bila-bila masa masa saja ketika perlawanan dijalankan boleh memeriksa bola setiap pemain.4 Senarai nama mengikut susunan perlawanan hendaklah disampaikan kepada Pengadil Kehormat 15 minit sebelum sesuatu pertandingan dimulakan.1.1. 5. 4.4 Sekiranya bola pecah menjadi dua atau kepingan yang banyak.4 Semua pasukan hendaklah mengemukakan kad pelajar bersama dengan borang pendaftaran sebelum pertandingan bermula.3.1 Penyertaan adalah terbuka kepada semua wakil Uitm seluruh Malaysia.3. 4.2 Pendaftaran pemain ini hendaklah desampaikan kepada Jawatankuasa Pengelola sebelum tarikh undian.3. 2 .0 Peraturan Am.0 SISTEM PERMAINAN 5. Sebarang gantian tidak dibenarkan selepas perlawanan dimulakan. 5.5 4.2 Bola tidak ditemui Jek tidak ditemui 5.1 Sila rujuk Perkara 9. 4. Pengecualian akan diberikan sekiranya: 5. 4.6 Setiap pasukan boleh mendaftarkan 18 orang pemain. Pengaduan mengenai pengesahan bola akan diterima semasa masih dalam satu-satu pusingan dan tidak selepas perlawanan tamat. kepingan terbesar diganti oleh bola yang sama jejari dan beratnya. 4. 4. kepingan yang terbesar dikira sebagai penanda kedudukan apabila tiada lagi bola untuk dimainkan.3 Setiap pemain di larang daripada menukar bola atau jek semasa perlawanan kecuali dengan kebenaran Teknikal Pertandingan.7 Seorang pemain akan hanya debenarkan mengambil bahagian dalam dua acara sahaja.5 Setiap kontinjen boleh mendaftar satu pasukan yang terdiri daripada 10 orang lelaki dan 8 orang wanita. 5. Peraturan yang sama juga berlaku kepada jek. 3.1 5.3 Hanya pemain berdaftar dalam borang pendaftaran sahaja dibenarkan bermain dalam pertandingan ini.

ia kekal di mana ia berhenti. jarak lontaran lebih 10 meter dari bucu terdekat bulatan.5.1 5.6 jarak lontaran kurang dari 6 meter dari bucu terdekat bulatan. Sekiranya jek dipukul atau diberhentikan oleh penonton atau pengadil.6. Tidak sah bagi jek yang terapung dalam air.8 pemain di larang dari meratakan.3 5. 5. satu-satu jek terkeluar dari gelanggang.6. boleh ia memilih untuk meninggalkan jek itu dikedudukan baru atau meletakkan kembali di tempat asal dengan syarat ia telah ditandai terlebih dahulu.6 3 . Sekiranya jek diberhentikan oleh pihak lawan.8.4 5.2 5. jadi jek itu telah pun sah dan sebarang bantahan tidak diterima lagi. 5. jek tersebut dikira sebagai tidak sah.6.5 5. Tetapi sekiranya pihak lawan telah memainkan bola tersebut.6 Jek tidak sah apabila: 5. Pemain hanya boleh memenuhi lubang yang di buat oleh bola terakhir yang dibalingkan.8. Apabila jek yang di lontar tidak ditemui. Jek tersebut hendaklah lebih dari 1 meter dari batasan gelanggang Jek keluar dari batasan gelanggang semasa permainan. 5.7 Jek adalah sah atas garisan sempadan.5 Sekiranya jek dilontarkan dan bola pertama telah tempatkan oleh pasukan mula. Seandai sesudahnya. 5. Apabila jek-jek di pukul lebih dari 30 meter atau kurang dari 3 meter.8. 5.4 5.8. Sekiranya satu pasukan sahaja mempunyai bola untuk demainkan.8.2 Kedua-dua pasukan mempunyai bola untuk dimainkan dalam pusingan itu batal. Tiada pasukan mempunyai bola untuk dimainkan.6. kemudian pusingan itu terbatal.6.3 5. mengalihkan atau melenyekkan apa-apa benda atas padang gelanggang.6.1 5.8.5 5. pihak lawan mempunyai hak untuk mencabar keesahan jek tersebut. jadi pasukan ini boleh memperoleh sebanyak mana mata selagi ia mempunyai bola untuk dimainkan.

4 5.0 PAKAIAN 6.9. jek dan bola hendaklah ditandai dan permainan disambung selepas permainan di dalam gelanggang tersebut telah ditamatkan. bercakap. Hanya baju T berkolar dan seluar (slack) dibenarkan semasa pertandingan.5 5. Tiada seseorang pun yang dibenarka berlatih semasa perlawanan sedang dijalankan.9. memberi isyarat atau mengganggu pemain yang hendak memulakan.9. Pemain tidak debenarkan membasahkan bola dan jek mereka.9 6.5. Apabila jek dibaling.7 5. Sebarang bola yang deberhentikan oleh pasukannya di kira batal dan hendaklah di ganti. Sebarang bola yang diberhentikan oleh penonton atau pengadil deterima apabila ia berhenti.9.3 5.9.1 Apabila jek di pukul dan memasuki gelanggang yang lain.9.6 5. pemain mempunyai 1 minit untuk memainkan bola mereka.2 5. Hanya ahli pasukan yang boleh berada antara bulatan dan jek tersebut. Semua pemain mestilah berada 2 meter di belakang pemain dalam bulatan atau berada sekurang-kurangnya 2 meter jek. Pemain yang menggunakan bola selain dari bolanya akan diberikan amaran.1 Pemain-pemain hendaklah memakai pakaian seragam pasukan masing-masing.8 5. 6. 4 .9.2 Hanya kasut sukan dibenarkan di dalam gelanggang.9 DINASIHATKAN SUPAYA MENANDAI KEDUDUKAN JEK DAN BOLA 5. 5. Mana-mana pemain yang sengaja menghentikan bola akan dibatalkan dari perlawanan. Pihak lawan tidak boleh berjalan.9.9. Bola yang dimainkan dianggap sebagai sah tapi sebolehbolehnya digantikan segera.

4 7. 8. Sekiranya tali ukur tidak sesuai untuk mengukur.1 Untuk pengiraan mata. Jejari adalah di antara 25 milimeter dan 35 milimeter.1. mata yang diperolehi akan di kira batal.1. Tanda perniagaan pihak perniagaan pihak pengeluar dan berat bola mestilah di iktiraf. Berat bola hendaklah di antara 650 gram dan 800 gram.1 7.1 Bola petanque mestilah diluluskan oleh Jawatankuasa Pengelola dan tertakluk kepada beberapa syarat: 7. selepas angkup (caliper) boleh digunakan.7. kedudukan bola yang dialihkan hendaklah ditandai dan seterusnya diletakkan kembali selepas mengukurnya.0 PENGIRAAN MATA 8.1. 8. Sebarang dua bola dari pihak yang berlawanan sama jaraknya dari atau menyentuhi jek.0 PERALATAN 7.1. di tukar atau di bega dalam apa-apa cara sekali pun melainkan tandatangan pendek seseorang pemain boleh di ukir diatasnya. Jek hendaklah di cat supaya dapat di lihat dengan lebih terang. bola yang di ambil sebelum wujudnya persetujuan bersama akan di kira batal seandainya kedudukan tidak ditandai. permainan itu di kira batal sekiranya tiada lagi bola untuk dimainkan.2 Tugas mengira mata adalah tugas pasukan yang melontar bola terakhir atau salah seorang dari ahli pasukan. 8.3 Bola mestilah diperbuat daripada logam.5 Sekiranya pemain menggerakkan bola atau jek semasa mengukur.2 7.3 Sekiranya kedua-dua pasukan tidak bersetuju terhadap keputusan pengukuran itu. Walau bagaimanapun. 8.4 Apabila tiba di akhir perlawanan. 5 . adalah dibenarkan untuk mengalihkan bola atau apa-apa benda yang berada di antara jek dan bola.2 JEK (cochonnets) mestilah diperbuat daripada kayu. pengadil akan di panggil dan keputusannya adalah muktamad. Bola tidak boleh diubahsuai.05 sentimeter dan 8 sentimeter. Jejari bola mestilah berukuran 7. 7. 8.

2 10. 9. 9. pasukan yang memainkan bola terakhir akan bermain semula sehinggan pertukaran berlaku. Pemain atau pasukan yang tidak menunjukkan semangat kesukanan akan dipinggirkan daripada perlawanan tersebut. Semua ahli pasukan hendaklah berada di tempat pengundian sebelum perlawanan dimulakan.3 Sekiranya pemain muncul 1 jam selepas perlawanan dimulakan dia tidak lagi boleh menyertai perlawanan.3 Sebarang bola yang berada di laluan bola yang sedang di ukur mestilah dialihkan dan ditandai. 8.5 11. 10. 11.0 KELEWATAN 11. 11.7 Sekiranya satu pasukan mempunyai bola untuk dimainkan.3 10.1 Apabila ukuran secara tampak tidak sesuai dengan kasut tertentu.0 CARA PENGUKURAN 9. mereka akan bermain dengan tujuan mendapat mata.2 Kepada pemain yang muncul ketika perlawanan telah bermula. dia tidak boleh menyertai pusingan pusingan ini tetapi boleh menyertai pada pusingan yang berikutnya. 9. 6 . Pemain tidak boleh meninggalkan permainan atau gelanggang semasa perlawanan sedang dijalankan tanpa kebenaran pengadil.4 10. Kemudiannya hendaklah diletakkan kembali ke tempat asal selepas mengukurnya. 10.8.1 Pemain yang tidak hadir selepas 5 minit permainan dimulakan di kiri kalah. letakkan hujung pita tersebut kepada bola dan ukuran yang di ambil di sisi jek menghadap bola yang diukur itu.0 DISIPLIN 10. maka penyertaan mereka dalam perlawanan itu akan dibatalkan. pita ukur diperlukan untuk memastikan bola yang menang. Tiada pertukaran dibenarkan selepas perlawanan dimulakan. Dilarang keras sebarang persepakatan bertujuan untuk berkongsi hadiah.2 Apabila mengukur.1 Bagi ahli pasukan yang berkelakuan tidak baik di dalam atau luar gelanggang dan sesiapa yang menghasut orang lain berkelakuan tidak baik.6 Sekiranya kedua-dua pasukan masih ada bola untuk dimainkan.

0 PERKARA YANG TIDAK DINYATAKAN 14.2 12.00 (Ringgit Malaysia Lima Puluh Sahaja) sebagai cagaran.1 Pengelola hendaklah menubuhkan juri rayuan yang terdiri daripada LIMA (5) orang minimum atau TUJUH (7) orang maksimum daripada sekurang-kurangnya TIGA (3) buah kampus.3 14. • 3 orang Pegawai Unit Sukan dari Kampus atau wakilnya. Wang cagaran tidak akan dikembalikan jika didapati bantahan tidak diterima.2 13. • Ex-Officio (Pengerusi Permainan) Semua keputusan adalah MUKTAMAD 13.3 13.0 BANTAHAN 12.12. • Ketua Unit Sukan UiTM atau wakilnya. Semua bantahan hendaklah bertulis dalam Bahasa Malaysia. 12.1 Semua perkara yang tidak dinyatakan dalam Peraturan Am ini akan diputuskan oleh Jawatankuasa Teknikal dan Pertandingan Karnival Sukan Mahasiswa UiTM (KARiSMA) yang berkenaan dan keputusannya adalah MUKTAMAD.1 Bantahan bertulis hendaklah disahkan oleh seorang Pegawai Sukan Kampus berkenaan hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Pengelola atau wakilnya tidak lewat dari 1 jam selepas tamat perlawanan dengan disertakan wang tunai sebanyak RM 50.0 JURI RAYUAN 13. 7 . Ahli-ahli juri hendaklah terdiri: • Pengerusi Jawatankuasa Pengelola atau wakilnya.

8 3.1 Pertandingan ini dijalankan mengikut Peraturan Rasmi Antarabangsa yang di gubal pada tahun 1984 oleh FIP JP iaitu sebuah pertubuhan yang di kawal selia di Kongres Geneve dan Peraturan-Peraturan Am Karnival Sukan Mahasiswa UiTM (KARiSMA).1.1 Tiap-tiap kampus boleh mendaftarkan maksimum 2 pemain perseorangan serta 2 bergu bagi lelaki dan maksimum 2 pemain perseorangan serta 2 bergu bagi wanita.4 Semua bantahan berkaitan dengan perkara teknikal akan diputuskan oleh Teknikal Delegat. undang-undang dalam Bahasa Inggeris akan menjadi rujukan. perlawanan berikutnya akan dijalankan 30 minit selepas sesuatu perlawanan tamat.1 Lelaki / Wanita 3. 1. jika berlaku pertindihan waktu perlawanan. 2. 1.2 Pertandingan adalah tertakluk kepada undang-undang Am dan Peraturan-Peraturan Am sukan KARiSMA UiTM 2011.1.0 PENDAFTARAN PEMAIN 3.PETANQUE INDIVIDU 1.1.5 Semua bantahan berkaitan dengan peraturan pertandingan akan diputuskan bersama oleh Pengerusi Kejohanan dan Teknikal Delegat. 1.2 3.1. 1.4 . Senarai pendaftaran pemain hendaklah disertakan kepada Urusetia pertandingan sebelum tarikh undian. 1. Walau bagaimanapun. Tiap pemain boleh didaftarkan untuk acara perseorangan dan bergu.0 JENIS PERTANDINGAN Pertandingan Perseorangan (Single) dan Bergu (Double) 3.3 Sekiranya terdapat perselisihan dari segi pentafsiran undang-undang permainan.3 3.6 Apa jua keputusan yang dibuat oleh Teknikal Delegat atau Pengerusi pertandingan adalah muktamad. Penambahan kepada senarai pemain tidak dibenarkan semasa taklimat pengurus-pengurus pasukan kecuali hanya dibenarkan pertukaran pemain sahaja iaitu bagi pemain yang namanya belum didaftarkan lagi.0 PERATURAN PERTANDINGAN 1.

Keutamaan hendaklah diberi kepada perlawanan perseorangan terlebih dahulu. rusuhan atau kerana hal-hal tidak dijangkakan dan perlawanan tidak dapat dimainkan atau diteruskan. keadaan cuaca buruk.0 PERLAWANAN YANG DITUNDA ATAU DIBERHENTIKAN Sekiranya pengadil berpendapat bahawa gelanggang tidak sesuai.0 PEMAIN PILIHAN (RANKING) 5. Masa selama 15 minit sahaja diberikan kepada pemain yang lewat dan selepas itu lawannya akan diberikan kemenangan percuma.1 4. Pemain-pemain dari pasukan (kampus) yang sama akan diasingkan dibahagian atas dan bawah (supaya tidak bertemu dipusingan awal). maka perlawanan yang ditunda atau diberhentikan itu hendaklah dilangsungkan pada. 6.(Pertindihan waktu perlawanan perseorangan dan bergu). Pemain-pemain yang pernah mewakili negeri atau Negara atau mempunyai rekod cemerlang juga akan diberi keutamaan. 8.0 UNDIAN 4.2 Pemain-pemain yang pernah mewakil UiTM di dalam Kejohanan SUKMAS akan diberi keutamaan sebagai pemain pilihan (seaded player). 9 .1 5. kekacauan. 9.2 Undian untuk acara perseorangan dan bergu akan diadakan semasa mesyuarat Jawatankuasa Teknikal dan Pertandingan.0 KELEWATAN Semua pemain hendaklah melaporkan diri kepada Pengadil Kehormat setelah namanya diumumkan untuk bermain. 4.0 SISTEM PERTANDINGAN Semua pertandingan akan dijalankan secara KALAH MATI.0 PAKAIAN Semua pemain dikehendaki memakai pakaian tenis yang sopan dan sempurna. 7. tempat dan masa yang ditentukan oleh Jawatankuasa Pengelola. 5.

11. 12.0 Peraturan Am.0 PERKARA YANG TIDAK DINYATAKAN Semua perkara yang tidak dinyatakan dalam peraturan ini akan diputuskan oleh Jawatankuasa Teknikal & Pertandingan Karnival Sukan Mahasiswa UiTM (KARiSMA) yang berkenaan dan keputusannya adalah MUKTAMAD.0 Peraturan Am.0 BANTAHAN Sila rujuk Perkara 14. 10 .10.0 JURI RAYUAN Sila rujuk Perkara 15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful