EXPEDITIO Centar za odrzivi prostorni razvoj Center for sustainable spatial development P.O.

Box 85, 85330 Kotor, Montenegro t: + 382(0)82 302520 f: + 382(0)82 302521 expeditio@cg.yu www.expeditio.org

EXPEDITIO je nevladina, neprofitna organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja, kao i kroz projekte koji podstiču ukupan razvoj civilnog društva. Expeditio je osnovan 1997. godine. Sjedište organizacije je u Kotoru, Crna Gora. www.expeditio.org

Uvod
Srećni praznici... Happy Holidays...
EXPEDITIO

Dragi prijatelji, Expeditio će sljedeće godine proslaviti svoj 12. rođendan. Svaka godina je za našu organizaciju predstavljala izazov, pa se po tome ni 2008. nije razlikovala. Tokom 2008, realizovali smo započete projekte, i u hodu pisali nove predloge projekata. Neki od njih su tokom 2008. odobreni, neki odbijeni, a na nekoliko još uvijek čekamo odgovor. Sve veći broj naših projekata vezan je za temu energetske efikasnosti u gradnji, ali još uvjek realizujemo i projekte koji se tiču kulturnog nasljeđa, planiranja i održivog razvoja u cjelini. Tokom 2008. započeli smo nova partnerstva i predstavili svoje aktivnosti na različitim skupovima u regionu, EU i svijetu. Pohađali smo obuke i treninge za koje se nadamo da će nam pomoći pri realizaciji novih projekata iz fondova Evropske unije. U tom cilju u narednom period namjeravamo da intenziviramo kontakte sa organizacijama iz regiona koje se bave sličnim temama. U protekloj godini unaprijedili smo i saradnju sa državnim institucijama kako bi naše aktivnosti imale bolje rezultate. Na taj način želimo i da pomognemo institucijama da sprovode obaveze na putu ka integraciji Crne Gore u Evropsku uniju. Jedna od značajnijih aktivnosti u toj saradnji je učešće u radu Savjeta za održivi razvoj, savjetodavnog tijela Vlade Crne Gore. U 2009. godini želimo više da se posvetimo razvoju kapaciteta, kao i da efikasnije uključimo brojne potencijalne saradnike/ce i članove/ce u naše aktivnosti. Svjesni smo da postoji veliki ljudski potencijal u našem regionu i željeli bismo da doprinesemo da se on iskoristi na način koji će doprinijeti pozitivnim promjenama kada je u pitanju briga o prostoru. Želimo da se zahvalimo svima koji prate naše aktivnosti i pružaju nam podršku na različite načine - članstvom u organizaciji, saradnjom, promovisanjem naših aktivnosti i finansijskom podrškom. Srdačno ! Tim EXPEDITIO

EXPEDITIO Centar za odrzivi prostorni razvoj

Projekti i aktivnosti 2008
EXPEDITIO

Projekti i aktivnosti 2008

EXPEDITIO Centar za odrzivi prostorni razvoj

Atmosfera sa okruglog stola

OKRUGLI STO: POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOST U GRAĐEVINARSTVU U CRNOJ GORI, januar 2008. Krajem januara 2008, u saradnji sa Montenegro Biznis Alijansom iz Podgorice, Expeditio je organizovao okrugli sto za predstavnike/ce javnog, biznis i NVO sektora: “Povećanje energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva u Crnoj Gori”. Ova aktivnost je bila dio projekta “Dani energije u Crnoj Gori”, a čitav projekat dio kampanje Evropske komisije “Sustainable Energy Europe 2005-2008” www.sustenergy.org Partneri EXPEDITIO na projektu bili su: Montenegro Biznis Alijansa iz Podgorice, Ministarstvo ekonomije/Jedinica za energetsku efikasnost, NVO Natura iz Kolašina i Radio Ozon iz Kolašina. Saradnici na projektu bili su OD-DO arhitekti iz Beograda. Projekat “Dani energije u Crnoj Gori” je implementiran sredstvima SECTOR programa Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC). Program je finansirala Švedska agencija za medunarodni razvoj i saradnju (SIDA). ZAKLJUČCI okruglog stola Više o projektu “Dani energije u Crnoj Gori”

Katalog događaja EU Sustainable Energy Week 2008 u okviru koga se održavao i okrugli sto u Podgorici.

2008

januar

februar

mart

april

maj

jun

jul

avgust

septembar

oktobar

novembar

decembar

2009
5

Projekti i aktivnosti 2008
• ISCRPLJENI FOSILNI IZVORI ENERGIJE • ZAGAĐENJE • GLOBALNO OTOPLJAVANJE • NARUŠAVANJE PRIRODNIH EKOSISTEMA • NEISKORIŠĆENOST OGROMNOG POTENCIJALA IZVORA ENERGIJE SUNCA, VJETRA, VODE ...

EXPEDITIO Centar za odrzivi prostorni razvoj

• ISCRPLJENI I UGROŽENI PRIRODNI RESURSI • NARUŠENI PRIRODNI PEJZAŽI USLJED EKSPLOATACIJE ODREĐENIH RESURSA/KAMENOLOMI, POSJEČENE /A NEOBNOVLJENE/ ŠUME, RUDNIČKE ISKOPINE... • STVARANJE OTPADA • PROIZVODNJA MATERIJALA NARUŠAVA PRIRODNE EKOSISTEME

• NEFUNKCIONALNA TEHNOLOGIJA GRAĐENJA DANAS, OBJEKAT SE RAŠĆLANJUJE NA ODVOJENE SISTEME (ARHITEKTONSKOGRAĐEVINSKI SISTEM, SISTEMI INSTALACIJA, ENTERIJER ...) - OBJEKAT SE MORA POSMATRATI KAO JEDAN ORGANIZAM, NEOPHODNO JE INTEGRALNO PROJEKTOVANJE • NISKA EFIKASNOST SISTEMA INSTALACIJA - VELIKA POTROŠNJA VODE, RASIPANJE TOPLOTE... • NISKA JE UPOTREBLJIVOST MATERIJALA NAKON RUŠENJA OBJEKTA • FORMA NEINTELIGENTNA I NEPOVEZANA SA CJELOKUPNIM SISTEMOM OBJEKTA • NEISKORIŠĆENE PREDNOSTI PREFABRIKOVANE I INDUSTRIJSKE GRADNJE

• NEFUNKCIONALNOST OBJEKTA I ZANEMARENA POTREBA KORISNIKA • NEADEKVATNO ULAGANJE U ODNOSU NA TRAJANJE UPOTREBE OBJEKTA • NEPLANSKO GRAĐENJE NA LOKACIJAMA BEZ RJEŠENIH OSNOVNIH TRANSPORTNIH I KOMUNALNIH USLUGA • ISKORIŠĆAVANJE RADNE SNAGE

• NARUŠAVANJE PRIRODNOG PEJZAŽA • NARUŠAVANJE KULTURNOG PEJZAŽA • GRAĐENJE NEPRIMJERENO KLIMATSKOM PODNEBLJU • NEADEKVATNA UPOTREBA MATERIJALA I NEADEKVATNA ORIJENTACIJA (UZROKUJU VEĆU POTROŠNJU ENERGIJE I UTIČU NA LOŠ KOMFOR)

PROMOTIVNI LIFLET: DANI ENERGIJE U CRNOJ GORI, januar 2008. Promotivni liflet “Dani energije u Crnoj Gori” bio je prateći material istoimenog projekta. Projekat je realizovan u okviru kampanje Evropske komisije “Sustainable Energy Europe 2005-08”. Liflet sadrži principe održivosti u građenju, korisne linkove i detalje o projektu. Opšti cilj projekta bio je poboljšanje kvaliteta života građana/ki Crne Gore kroz povećanje efikasnosti u korišćenju energije. Osnovni problem kojim se projekat bavio jeste niska energetska efikasnost u urbanim sredinama u Crnoj Gori, prvenstveno u oblasti građenja. Liflet.pdf Više o projektu “Dani energije u Crnoj Gori”

2008

januar

februar

mart

april

maj

jun

jul

avgust

septembar

oktobar

novembar

decembar

2009 

Projekti i aktivnosti 2008

EXPEDITIO Centar za odrzivi prostorni razvoj

Zajednički liflet SEE heritage mreže

SASTANAK SEE HERITAGE MREŽE U KOTORU, februar 2008. Nevladine organizacije EXPEDITIO i NOTAR, Centar za njegovanje i prezentaciju dokumentarnog nasljeđa Kotora, u ime SEE Heritage mreže [Mreža za nasljeđe Jugoistočne Evrope], organizovale su u Kotoru sastanak SEE Heritage mreže i radionicu “Devastacija kulturnog nasljeđa”, u periodu od 8-10. februara 2008. Projekat se realizovao uz podršku East East Programa: Partnerstvo bez granica Instituta za otvoreno društvo - Predstvaništvo Crna Gora. SEE Heritage je mreža nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti kulturnog nasljeđa u regionu Jugoistočne Evrope. SEE Heritage mreža ima za cilj podizanje svijesti o različitim pitanjima i problemima kulturnog nasljeđa u ovom regionu. Članice Mreže su nevladine organizacije iz regiona: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Srbija, Hrvatska i Crna Gora. Kao zaključak sastanka usvojen je zajednički APEL za zaustavljanje neodgovornog odnosa prema devastaciji nasljeđa Jugoistočne Evrope. APEL ZA ZAUSTAVLJANJE NEODGOVORNOG ODNOSA PREMA NASLJEĐU.pdf Više o projektu
Učesnici/ce skupa u Kotoru

2008

januar

februar

mart

april

maj

jun

jul

avgust

septembar

oktobar

novembar

decembar

2009 

Projekti i aktivnosti 2008

EXPEDITIO Centar za odrzivi prostorni razvoj

Sa predavanja u Karveru, Podgorica dr Mila Pucar, arh.

BIOKLIMATSKA ARHITEKTURA – KAKO GRADITI ENERGETSKI EFIKASNE KUĆE, februar 2008, Podgorica Predavanje pod nazivom“Bioklimatska arhitektura – kako graditi energetski efikasne kuće” održala je dr Mila Pucar, arhi. pri Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije, i autorka knjige “Bioklimatska arhitektura - zastakljeni prostori i pasivni solarni sistemi”. Predavanje je bilo dio projekta “Dani energije u Crnoj Gori” koji je realizovan u okviru kampanje Evropske komisije “Sustainable Energy Europe 200508”. Projekat “Dani energije u Crnoj Gori” je implementiran sredstvima SECTOR programa Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC). Program je finansirala Švedska agencija za medunarodni razvoj i saradnju (SIDA). Više o projektu “Dani energije u Crnoj Gori”

2008

januar

februar

mart

april

maj

jun

jul

avgust

septembar

oktobar

novembar

decembar

2009
8

Projekti i aktivnosti 2008

EXPEDITIO Centar za odrzivi prostorni razvoj

TOPLA

1. Sakralni kompleks sa Njegoševom školom i crkvama Sv. Spasa i Sv.Đorđa 2. Episkopska rezidencija Savatija Ljubibratića 3. Zadužbina Duković

90. Pećina Sopot sa vrelom 91. Kompleks Austro-ugarskih tvrđava na Ledenicama i Crkvicama

LEPETANE

|91|

PERAST

HERCEG NOVI SAVINA

(urbana cjelina | prikazana na mapi na poleđini)

ORAHOVAC, DRAŽIN VRT

163. Lepetane, ambijentalna cjelina 164. Crkva Sv. Ane 165. Crkva Sv. Antuna Padovanskog 166. Crkva Sv. Ilije, Veće Brdo 167. Kompleks Verona, Opatovo

MAPA: KULTURNO I PRIRODNO NASLJEĐE BOKE KOTORSKE, mart 2008.
|96| |79-87|

(urbana cjelina | prikazana na mapi na poleđini) 4. Manastirski kompleks Savina 5. Crkva Sv. Ane, Savinska Dubrava

MELJINE
6. Lazaret

KUMBOR

92. Kula Baja Pivljanina, Dražin Vrt 93. Kuća Miloša Vukasovića 94. Crkva Sv. Đorđa 95. Najstariji hrast medunac 96. Gornji Orahovac, ruralna cjelina 97. Tvrđave Vranovo Brdo 98. Tvrđava Šanik

DONJA LASTVA

7. Crkva Sv. Neđelje na imanju Bujovića 8. Crkva Sv. Vasilija Ostroškog 9. Crkva Pokorva Bogorodice

LJUTA

ĐENOVIĆI BAOŠIĆI

99. Naselje Ljuta 100. Crkva Sv. Petra 101. Izvor Ljuta sa ostacima mlinova

168. Donja Lastva, ambijentalna cjelina 169. Crkva Sv. Roka 170. Kompleks Zmajević-Jakonja sa crkvom sv. Tereze 171. Stambeni kompleks kapetana Nikolića 172. Kompleks Zmajevića 173. Crkva Sv. Mihovila 174. Crkva Gospe od Karmena 175. Crkva Sv. Rozalija

PREVLAKA

10. Crkva Sv. Stefana 11. Crkva Sv. Spiridona 12. Kuća Miroslava Štumbergera 13. Kompleks na posjedu Smekja 14. Crkva Sv. Nikole

DOBROTA

GORNJA LASTVA

BIJELA

15. Kompleks crkve Rize Bogorodice 16. Crkva Sv. Petra, prvobitno benediktinski manastir iz IX vijeka 17. Zadužbina Mila i Ane Zloković, na mjestu palate Zmajević-Burović

KAMENARI

18. Kamenari, ambijentalna cjelina 19. Kuća u kojoj je rođen dr. Simo Milošević 20. Crkva Sv. Neđelje, Jošica

ĐURIĆI

102. Palata Radoničić 103. Crkva Sv. Ilije 104. Palata Radoničić-Milošević 105. Palata Natale i Vido Milošević - “Veliki palac” 106. Slavjanska čitaonica 107. Kompleks crkve Sv. Mateja 108. Crkva Svih Svetih („sv. Vrača“) 109. Palata Kamenarović 110. Zgrada “Centralne komisije” 111. Palata Radimiri – Dabinović, “Krivi palac” 112. Palata Radimiri („Jabuka“) sa crkvom Sv. Mihovila 113. Palata Dabinović – Kokotova kula 114. Plata Ivanović 115. Palata Tripković

176. Gornja Lastva, ambijentalna cjelina 177. Crkva Sv. Vida 178. Crkva Sv. Marije

SELJANOVO

179. Kompleks Radali 180. Kompleks Drago 181. Vila Marija 182. Kuća porodice Fažo 183. Vila Đukuć 184. Kuća Grabić 185. Crkva Sv. Anuncijata 186. Utvrđena palata u kompleksu Vrakijen, Gornje Seljanovo

195. Poluostrvo Prevlaka sa ostacima manastira Sv. Mihaila i crkvom Sv. Trojice 196. Kompleks Dančulovina 197. Kompleks Grgurevina ----------------------------198. Samostanski kompleks na Otoku Gospe od Milosti -----------------------------

|90| |89| |77-78| |88|

|97-98|

RADOVIĆI

199. Radovići, ambijentalna cjelina 200. Crkva Sv. Gospođe 201. Crkva Sv. Spasa 202. Tvrđava Radišević

GOŠIĆI

203. Crkva Sv. Luke

|73-76| |92-93| |70-72| |161-162| 17 |18-21| |143-145| |146-149| |163-167|

|94-95| |101| |99-100|

Mapa kulturnog i prirodnog nasljeđa Boke Kotorske je prva mapa ovog područja na kojoj su na jednom mjestu navedeni najvažniji kulturni i prirodni spomenici koji se nalaze na teritorijama opstina Kotor, Tivat i Herceg Novi. Mapa je realizovana kao jedan od tri-pilot projekta u okviru projekta “Međuopštinska saradnja u Crnoj Gori - promovisanje inicijativa saradnje između Opština Kotor, Herceg Novi i Tivat na području Boke Kotorske”, koji je sprovela NVO EXPEDITIO iz Kotora u saradnji sa SNV - Holandskom razvojnom agencijom i Opštinama Kotor, Herceg Novi i Tivat, a finansirala Holandska ambasada u Beogradu. Mapa je dvostrana. Na jednoj strani se nalazi mapa Boke Kotorske sa najznačajnijim kulturnim i prirodnim dobrima, a na drugoj strani se nalaze osnove i razvijene panorame nekih najznačajnijih cjelina (vertikalna projekcija). Na mapi se nalaze crteži najznačajnijih kulturnih dobara, sa osnovnim podacima o njima. Autor mape je arh. Aleksandar Stojanović.
Boka Kotorska nalazi se u članstvu Kluba najljepših zaliva svijeta

TIVAT

BOGIŠIĆI

(urbana cjelina | prikazana na mapi na poleđini)

-----------------------------

21. Crkva sv. Nikole, Đurići

|22-44|

204. Bogišići, ambijentalna cjelina 205. Crkva Sv. Ivana 206. Crkva Sv. Jovana

ĐURAŠEVIĆI

HERCEG NOVI - ZALEĐE

22. Crkva Sv. Tome, Kuti 23. Crkva Sv. Trojice, Kuti 24. Crkva Sv. Andrije, Kuti 25. Crkva Sv. Gospođe, Kuti 26. Crkva Sv. Jovana, Kuti 27. Crkva Sv. Ilije, Kuti 28. Crkva Sv. Đorđa, Kuti 29. Crkva Svetih Sergija i Vakha, Podi 30. Crkva Sv. Nikole, Podi 31. Crkva Sv. Stefana, Sušćepan 32. Kompleks crkve Sv. Tome,Trebesin 33. Crkva Sv. Neđelje, Mojdež 34. Crkva Sv. Gospođe, Ubli 35. Crkva Sv. Jovana, Rajevići, Sutorina 36. Crkva Sv. Krsta, Mokrine 37. Crkva Sv. Ilije, Mokrine 38. Crkva Sv. Gospođe i staro groblje, Velje Brdo 39. Crkva Sv. Jovana, Kalimož, Bjelske Kruševice 40. Crkva Sv. Jovana, Lučići – Sutorina 41. Crkva Sv. Ilije, Žvinje 42. Žlijebi, ruralna cjelina 43. Crkva Sv. Nikole, Žlijebi 44. Mreža Austro-ugarskih puteva

207. Crkva Sv. Arhangela Mihaila ----------------------------208. Utvrđenje Grabovac -----------------------------

BJELILA-KAKRC KRAŠIĆI

209. Bjelila-Kakrc, ambijentalna cjelina 210. Crkva Sv. Bokeljskih mučenika 211. Gornji Krašići, ambijentalna cjelina 212. Crkva Sv. Nikole, Gornji Krašići -----------------------------

|1-3| |6| |4-5|
116. Palata Tripković-Dabinović-Abramov 117. Kompleks crkve Sv. Eustahija 118. Palata Ivanović – Ćetković 119. Crkva Gospe od Milosrđa

AMBIJENTALNE CJELINE

|155|

Milovići, Đuraševići i Meštrovići, Petkovići, Kostići

----------------------------ARHEOLOŠKI LOKALITETI

Sv. Luka, Gošići, Krtoljski tumuli, Tivatsko polje, Brda, „Rimski put“ – Đuraševići; Pasiglav, Prevlaka

----------------------------ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE NACIONALNI PARKOVI:
• Lovćen • Orjen – predlog u prostornom planu Republike Crne Gore

|15-17| |168-175| |12-14| |179-186|

|176-178| |130-142| |187-190| |102-119| |191-194| |126-129|

KOTOR

(urbana cjelina | prikazana na mapi na poleđini)

ŠKALJARI

LUŠTICA

45. Manastirski kompleks na ostrvu Žanjice sa crkvom Vavedenja Bogorodice 46. Utvrđenje Mamula, ostrvo Lastavica 47. Utvrđenje na rtu Arza 48. Crkva Sv. Petke, Mrkovi 49. Mrkovi, ruralna cjelina 50. Crkva Sv. Trifuna, Klinci 51. Crkva Sv. Arhanđela Mihaila, Klinci 52. Zabrđe, ruralna cjelina 53. Crkva Sv. Andrije, Zabrđe 54. Brguli, ruralna cjelina 55. Crkva Sv. Petra i Pavla sa gomilama, Brguli 56. Radovanići, ruralna cjelina 57. Zambelići, ruralna cjelina 58. Crkva Sv. Đorđa, Radovanići 59. Kompleks austro-ugarskih tvrđava (Kabala, Luštica)

120. Crkva Sv. Vicencija 121. Gradsko groblje sa crkvama Pokrova Bogorodice i crkvom Sv. Mihovila 122. Crkva Gospe od Snijega (Stara) 123. Crkva Gospe od Snijega 124. Crkva Sv. Dujma 125. Zgrada Istorijskog arhiva

|7-9|

|10-11|

MUO

|60| |50-51| |52-53| |59| |120-125| |48-49| |210-212| |209| |56-58| |46| |45| |47| |54-55| |199-202| |198| |195| |196-197| |153-154| |151| |150|

126. Muo, ambijentalna cjelina 127. Crkva Sv. Kuzme i Damjana 128. Crkva Pomoćnice kršćana 129. Kapela Blaženog Gracije

PRČANJ

ROSE

60. Rose, ambijentalna cjelina

ARHEOLOŠKI LOKALITETI

61. Tumuli (Žanjice – Luštica) 62. Tumuli (Klinci – Luštica) 63. Tumuli (Mrkovi – Luštica) 64. Tumuli (Podi) 65. Mogile (Mojdež) 66. Mogile (Igalo) 67. Mogile Staro groblje (Nedajno) 68. Gomila (Babunci) 69. Velika i mala gomila (Mrkovi – Luštica)

130. Bogorodičin hram – Crkva Porođenja Blažene Djevice Marije 131. Palata “Tre sorele” 132. Franjevački samostan sa crkvom Sv. Nikole 133. Ostaci crkve Sv.Tome 134. Palata Florio-Luković 135. Ulica Lukovića 136. Crkva Sv. Ivana Krstitelja 137. Crkva Sv. Antuna 138. Zgrada Andrije i Filipa Lukovića 139. Palata Verona 140. Crkva Sv. Ane 141. Palata Beskuća 142. Stara župna crkva

|203-207|

STOLIV

KOSTANJICA

70. Crkva Sv. Jovana Bogoslova 71. Crkva Uspenja Bogorodice 72. Prirodni rezervat kestena

143. Naselje Stoliv, ambijentalna cjelina 144. Crkva Sv. Bazilija 145. Crkva Imena Marijinog

GORNJI STOLIV

MORINJ

73. Čardak Sv. Petra 74. Prva škola na narodnom jeziku, Svrčak 75. Kuća vojvode Toma Milinovića 76. Crkva Sv. Petke, Bunovići

STRP i LIPCI RISAN

77. Stijena Lipci - arheološki lokalitet 78. Podmorje između rta Strpačkog i rta Murove 79. Ostaci antičke vile sa mozaicima, arheološki lokalitet 80. “Carine”, arheološki lokalitet 81. Palata Ivelić 82. Kompleks crkve sv. Petra i Pavla 83. Trg „21 Novembra“ 84. Ulica Gabela 85. Zadužbina Ljubatovića sa crkvom Sv. Dimitrija 86. Crkva Sv. Jovana 87. Crkva Sv. Luke, Smokovac 88. Manastir Banja sa crkvom Sv. Đorđa 89. Podmorje između Rta Strpačkog i Rta Murove, Strp, Risan, podvodni arheološki lokalitet

146. Gornji Stoliv, ruralna cjelina 147. Crkva Sv. Ilije 148. Crkva Sv. Ane 149. Prirodni rezervat kestena ----------------------------150. Stari pješački put za Njeguše 151. Austro-ugarski put Kotor-Njeguši-Cetinje 152. Austro-ugarska tvrđava Trojica sa ostacima starije kule 153. Austro-ugarska tvrđava Goražde, Mirac 154. Crkva sv. Đorđa, Mirac 155. Zalazi, ruralna cjelina

|206|

VRMAC

GRBALJ

156. Manastir Podlastva 157. Sakralni kompleks u Pelinovu crkve sv. Trojice i sv. Nikole 158. Crkva sv. Đorđa, Šišići 159. Crkva sv. Đorđa, Liješevići 160. Tumuli Mala i Velika gruda

187. Kompleks austro-ugarskih tvrđava i drugih vojnih objekata 188. Crkva Sv. Nedjelje 189. Pješački put-serpentine Muo-Vrmac 190. Pješačke staze na Vrmcu

|150-160|
SPOMENICI PRIRODE
• Tivatska solila – specijalni floristicko faunisticki rezervat. U postupku je i sticanje IBA statusa (Important Bird Areas – Područje od međunarodnog značaja za boravak ptica) • Vrmac – predlog za park prirode • Morinjski zaliv - predlog za zaštitu biodiverziteta Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora nalazi se na UNESCO-voj Listi svjetskog nasljeđa

----------------------------BOGDAŠIĆI

VERIGE

161. Crkva Gospe od Anđela 162. Crkva Gospe od Snijega

191. Crkva Sv. Petra 192. Gornji Bogdašići, ambijentalna cjelina 193. Crkva Sv. Kuzman i Damjan (sv. Vrači), Gornji Bogdašići 194. Crkva Sv. Juraja, Gornji Bogdašići

• Zajednice bora munike na Orjenu i Lovćenu • Botanički reservat lovora i oleandera iznad vrela Sopot • Savinska dubrava u Herceg Novom • Park kod hotela „Boka” u Herceg Novom • Veliki gradski park u Tivtu – ustanovljen 1892, zaštićeni hortikulturni objekat • Botanička bašta gen. Kovačevića u Grahovu

Više o projektu “Medjuopstinska saradnja Kotor, Tivat i Herceg Novi”

2008

januar

februar

mart

april

maj

jun

jul

avgust

septembar

oktobar

novembar

decembar

2009
9

Projekti i aktivnosti 2008

EXPEDITIO Centar za odrzivi prostorni razvoj

PANOI ZA LOKALNE SAMOUPRAVE: POVECAJMO ENERGETSKU EFIKASNOST U CRNOJ GORI, mart 2008. U okviru projekta “Dani energije u Crnoj Gori” koji je realizovan kao dio kampanje Evropske komisije “Sustainable Energy Europe 2005-08” odštampani su promotivni panoi „Povećajmo energetsku efikasnost u Crnoj Gori“. Cilj ove aktivnosti bio je da svaka lokalna samouprava u Crnoj Gori dobije po jedan pano i postavi ga u svoj Građanski biro, hol Opštine ili neko drugo mjesto kroz koje prolazi veliki broj građana/ki, kako bi se kod njih razvila svijest o uštedi energije. Panoi su dostavljeni svim loklalnim samoupravama, kao i drugim institucijama koje se bave održivim razvojem. Više o projektu “Dani energije u Crnoj Gori”

USKLAĐENOST ZAKONA NA POLJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI U GRAĐEVINARSTVU, april 2008. U okviru istog projekta urađen je i ovaj dokument čija je autorica mr Vesna Simović. REZIME DOKUMENTA CIJELI DOKUMENT.pdf

2008

januar

februar

mart

april

maj

jun

jul

avgust

septembar

oktobar

novembar

decembar

2009
10

Projekti i aktivnosti 2008

EXPEDITIO Centar za odrzivi prostorni razvoj

Besac

Grmožur

UČEŠĆE U IZRADI PRELIMINARNE TEHNIČKE PROCJENE ZA TRI TVRĐAVE NA SKADARSKOM JEZERU, jul-septembar 2008. U period jul-septembar 2008. predstavnica EXPEDITIO, kao jedna od članica ekspertske radne grupe, učestvovala je u izradi Preliminarane tehničke procjene (PTA) za tri tvrđave na Skadarskom jezeru: Lesendro, Besac i Grmožur. Ovaj projekat realizovan je u okviru Komponente C – Pilot projekat razvoja lokalnih zajednica Skadarskog jezera Regionalnog programa za kulturno i prirodno nasljeđe u Jugoistočnoj Evropi 2003-2010, koji realizuju Evropska komisija i Savjet Evrope, a u Crnoj Gori implementira Ministarstvo kulture, sporta i medija. Prezentacija PTA-a tvrđava Lesendro, Besac i Grmožur održana je 4. oktobra 2008. u prostorijama Nacionalnog parka Skadarsko jezero na Vranjini, povodom obilježavanja Dana evropske baštine, u okviru manifestacije „Tvrđave Skadarskog jezera – baština kakvu ne poznajete”, koju su organizovali Ministarstvo kulture, sporta i medija u saradnji sa Pilot projektom razvoja lokalnih zajednica Skadarskog jezera.

Lesendro

2008

januar

februar

mart

april

maj

jun

jul

avgust

septembar

oktobar

novembar

decembar

2009
11

Projekti i aktivnosti 2008

EXPEDITIO Centar za odrzivi prostorni razvoj

Centralna narodna biblioteka na Cetinju

Manastir Morača

Duklja

PROGRAM POSJETE AMERIČKIH EKSPERATA IZ OBLASTI KULTURNOG NASLJEĐA, oktobar 2008 U periodu od 13. do 1. oktobra 2008, u saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, EXPEDITIO je organizovao program posjete američkih eksperata iz oblasti kulturnog nasljeđa. Posjeta je realizovana u okviru Spiker programa Ambasade SAD. Cilj ove posjete je bio da eksperti iz Amerike, kroz seriju prezentacija i sastanaka, akterima na polju kulturnog nasljeđa iz Crne Gore prenesu svoja iskustva vezana za zaštitu i unapređenje kulturnog nasljeđa. Ova iskustva iz Amerike bi mogla da budu značajna za podsticanje procesa razvoja adekvatne strategije zaštite kulturnog nasljeđa Crne Gore, uzimajući posebno u obzir ulogu nasljeđa kao bitnog faktora razvoja. Više o aktivnosti
Pozivnica za prezentacije u Podgorici i Kotoru

2008

januar

februar

mart

april

maj

jun

jul

avgust

septembar

oktobar

novembar

decembar

2009
12

Projekti i aktivnosti 2008

EXPEDITIO Centar za odrzivi prostorni razvoj

Radionica i diskusija, Muo

SASTANAK ZA UČESNIKE/CE PROGRAMA QLF FONDACIJE iz Amerike, novembar 2008. U period 20-23 novembra 2008, u Kotoru je održana radionica za učesnike/ce iz Jugoistočne Evrope koji su pohađali studijske programe organizacije Quebec Labrador Foundation (QLF) iz Amerike, ali i za predstavnike/ce institucija i međunarodnih organizacija koje bi mogle biti partneri u budućim regionalnim projektima. Lokalni partner u organizovanju sastanka je Expeditio, a učesnici iz Bugarske, Rumunije, Srbije, Kosova i Crne Gore. Quebec Labrador Foundation (QLF) Više o aktivnosti

2008

Učesnici/ce u Perastu

januar

februar

mart

april

maj

jun

jul

avgust

septembar

oktobar

novembar

decembar

2009
13

Projekti i aktivnosti 2008
STUDIJA ZAŠTITE GRADITELJSKOG NASLJEÐA KOSTANJICE, april 2008. EXPEDITIO je učestvovao u radnom timu koji je bio zadužen za izradu „Studije zaštite graditeljskog nasljeđa Kostanjice“. Studija je rađena za potrebe Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Kostanjice, a njen naručilac bila je Opština Kotor. Nosilac izrade studije bio je Arhitektonski fakultet u Podgorici. Rukovodilac radnog tima bio je Doc. dr Ilija Lalošević, dipl. inž. arh., konzervator-savjetnik, a saradnice: Jelena Franović, dipl. inž. pejzaž. arh., kao i Aleksandra Kapetanović, dipl. inž. arh., konzervatorka i Biljana Gligorić, dipl. inž. arh. iz EXPEDITIO. Više

EXPEDITIO Centar za odrzivi prostorni razvoj

PROJEKAT ZA ZADUŽBINU DUKOVIĆ, novembar 2008. U oktobru 2008, Expeditio je angažovan za izradu projekta rekonstrukcije ZADUŽBINE “DUKOVIĆ” u Herceg Novom. Naručilac projekta je Fondacija “Duković”. Zadužbina Aleksandra Dukovića, kao reprezentativan primjer profane arhitekture iz XIX vijeka, s obzirom na njen kulturno-istorijski značaj, registrovana je kao spomenik kulture III kategorije i upisana u Centralni registar nepokretnih spomenika kulture Crne Gore 1990. godine.

ODRŽIVA GRADNJA - BILTENI, jun 2008. Expeditio je nastavio sa serijom biltena posvećenih temi održivo građenje. Izrada biltena je finansirana kroz projekat “Dani energije u Crnoj Gori” sredstvima SECTOR programa Regionalnog centra za zivotnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) www.rec. org. Projekat je dio kampanje The Sustainable Energy Europe 2005-2008. pokrenute od strane Evropske komisije www.sustenergy.org. Biltene priprema i uredjuje arh. Nataša Ilinčić, naša koordinatorka za sektor Odrziva arhitektura (OD-DO). BILTENE možete pročitati ovdje

2008

januar

februar

mart

april

maj

jun

jul

avgust

septembar

oktobar

novembar

decembar

2009
14

Projekti i aktivnosti 2008
UČEŠĆE U IZRADI STUDIJA IZVODLJIVOSTI I BIZNIS PLANOVA ZA GRADITELJSKO NASLJEÐE U CRNOJ GORI U okviru komponente B Regionalnog programa za kulturnu i prirodnu baštinu Jugoistočne Evrope - Plana integrisane rehabilitacije arhitektonskog i arheološkog nasljeđa u toku je priprema izrade studija izvodljivosti i biznis planova za tri kulturna dobra iz Crne Gore: tvrđavu Kosmač, zgradu bivšeg Francuskog poslanstva i utvrđenje Besac. Ovaj projekat koji realizuju Evropska komisija i Savjet Evrope, u Crnoj Gori implementira Ministarstvo kulture, sporta i medija, a predstavnica EXPEDITIO je jedna od članica Menadžment grupe koja je uključena u izradu dokumenata. ARHITEKTONSKA ANALIZA PALATE ŠESTOKRILOVIĆ U PERASTU U drugoj polovini 2008. godine EXPEDITIO je angažovan od strane vlasnice palate Šestokrilović u Perastu da uradi arhitektonsku analizu palate. Ova analzia je trebala da posluži kao osnova za izradu projekta rekonstrukcije palate, s obzirom da palata Šestokrilović do sada nije istraživana a da predstavlja jednu od značajnijih palata u Perastu. Palata Šestokrilović je prema sačuvanom natpisu na grbu koji se nalazi na oslikanom krovnom vijencu glavne fasade sagrađena 191. godine. Palata svojom dispozicijom, arhitektonskim rješenjem i obradom fasada reprezentuje barokni stil u stambenoj arhitekturi Perasta, i ima izuzetno značanje kulturno-istorijske, arhitektonske, ambijentalne i memorijalne vrijednosti. Arhitektonska istraživanja su rađena uz konsultacije i smjernice Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Kotor, oslanjajuć se na konzervatorske uslove koje je Regionalni zavod izdao. Izrada arhitektonske analize je u prvoj fazi podrazumijevala: prikupljanje podataka, izradu snimka postojećeg stanja i detaljna istraživanja na osnovu kojih su dalje urađene neophodne analize. Kao rezultat urađen je elaborat koji sadrži podatke o: porodici i kazadi Šestokrilović; istorijski razvoj palate; opis palate sa svim karakterističnim elementima organizacije prostora, enterijera i eksterijera, materijalima, konstrukcijom; analogije sa drugim peraškim palatama; razvoj i modofikacije; vrijednosti i značaj palate kao i smjernice za projektovanje.

EXPEDITIO Centar za odrzivi prostorni razvoj

Tokom ovog procesa izvedeni su i istraživački radovi u enterijeru palate, od strane slikara konzervatora Regionalnog zavoda. Otvaranjem sondi na karakterističnim mjestima na zidovima i plafonu ispitana je njihova originalna obrada, profilacija, raspored polja, način bojenja, različite faze. Slijedeća faza, čija je realizacija u toku, predstavlja izradu idejnog projekta rekonstrukcije palate Šestokrilović.

UČEŠĆE U RADU ODBORA ZA PODRUČJA SVJETSKE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE, decembar 2008. Nacionalna komisija za saradnju sa UNESCO-m je oformila Odbor za područja svjetske kulturne i prirodne baštine. Predstavnica EXPEDITIO je imenovana kao jedna od članica Odbora za područja svjetske kulturne i prirodne baštine. Dužnost Odbora, kao specijalizovanog, stručnog, savjetodavnog tijela Komisije, je da prati programe UNESCO-a u navedenoj oblasti i da predlaže Komisji aktivnosti iz svog djelokruga. Odbor za područja svjetske kulturne i prirodne je počeo sa radom početkom decembra 2008. godine.

2008

januar

februar

mart

april

maj

jun

jul

avgust

septembar

oktobar

novembar

decembar

2009
15

Projekti i aktivnosti 2008
UČEŠĆE IZLOZBI U ŠVAJCARSKOJ: BALKANOLOGY, oktobar-decembar 2008. Balkanologija: “Novi arhitektonski i urbani fenomeni u Jugoistočnoj Evropi/ Balkanology: New Architecture and Urban Phenomena in South Eastern Europe”/, naziv je izložbe koja je 4. oktobra 2008. otvorena u “Swiss Architecture Museum” u Baselu, Švajcarska. Učesnici: Vladimir Kulić & Maroje Mrduljaš (co-curators); Platforma 9,81, Zagreb; Co-PLAN, Tirana; EXPEDITIO, Kotor; Archis Interventions, Priština; Katherine Carl & Srdjan Jovanović Weiss, Novi Sad / Filadelfija; Dubravka Sekulić & Ivan Kucina, Beograd, … Više o izložbi SARADNJA NA PROJEKTU IZRADE SOFTVERA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST U STAMBENOM SEKTORU U CRNOJ GORI, novembar 2008. U toku je izrada softvera za izračunavanje energetske efikasnosti u stambenom sektoru za Crnu Goru. Izrada softvera se vrši u okviru pilot projekta “Energetska efikasnost u stanovanju – procjena uticaja” koji realizuje firma GreenMax Capital Advisors iz Varšave (Poljska) u sklopu partnerstva sa Evropskim fondom za Jugoistocnu Evropu, koji funkcionise kao dio programa Evropske Komisije. Kao partner u ovom projektu, Expeitio je zadužen za dostavljanje podataka o klimatskim uslovima za različite dijelove Crne Gore, kao i o konstruktivnim elementima, vrstama izolacije koji se koriste pri gradnji stambenih objekata u različitim dijelovima Crne Gore. Na osnovu ovih podataka bice izrađen softver za izračunavanje energetske efikasnostu u stambenom sektoru u Crnoj Gori.

EXPEDITIO Centar za odrzivi prostorni razvoj

NACIONALNI SAVJET ZA ODRŽIVI RAZVOJ, decembar 2008. Predstavnica Expeditio Biljana Gligorić ponovo je izabrana u članstvo Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, koji će nakon reorganizacije umjesto nekadašnjih 45 članova/ca imati 23 člana/ce. Pored Expeditio predstavnici/ce sljedećih nevladinih organizacija ušli/e su u članstvo Savjeta: “Green Home”, “Proizvodnja zdrave hrane” i “Društvo mladih ekologa Nikšića”.

BAZA SPOMENIKA KULTURE NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR, avgust 2008. Područje Opštine Kotor je osobeno po bogatom kulturnom nasljeđu. Projekat „Baza spomenika kulture Kotora – internet prezentacija“ ima za cilj da se putem interneta, kao savremenog medija, detaljno prezentuje spomeničko nasljeđe Kotora. U prvoj fazi predviđeno je postavljanje dvojezičnog sajta. Ovim putem će informacije o kulturnim potencijalima Kotora biti distribuirane do najšireg kruga ljudi na jednostavan i atraktivan način. Sredstva za realizaciju projekta, u iznosu 3.25 €, EXPEDITIO je dobio na KONKURSU za raspodjelu sredstava budžeta namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u Opštini Kotor za 2008. Godinu. Projekat je u toku. Više o projektu

©Tom_Bisig

2008

januar

februar

mart

april

maj

jun

jul

avgust

septembar

oktobar

novembar

decembar

2009
1

Projekti i aktivnosti 2008
Arte Virtus blog
www.expeditio.dreamhosters.com/prostory /00_blog/ Varja Đukić, mart 27. 2008. 00:35 Interesnatno je razmišljati koliko se blog Čita i koliko se Piše. Gotovo da bi bilo interesantno i razmišljati o Odgovornosti za Tekst… kad već nije štampan , a može se ištampati i štampaće se… jer, ovaj blog će biti u svojim najboljim momentima i štampan. Zato su prilozi, komentari i mišljenja vrijedni… Blogeri koji čitate, pišite! Kratki komentari su vrijedni koliko i čaršavi priče. Par nas blogera koji već radimo, zdušno godinama čekamo Vaše najjednostavnije napise. Lijepo je vidjeti kako se mijenjaju okolnosti zajedno sa personalnim promjenama. Activ art je imao jedan spot koji je bio podvučen tekstom Za profesionalizaciju institucija kulture! Ne treba biti skroman, pa ne misliti da je spot bio viđen. I ne treba biti skroman pa ne misliti da jesen i zima našeg nezadovoljstva ne prolaze. To su duga godišnja doba, ali prolazna. Dvije informacije bez kojih ne želim da prođe ovaj blog. Prva, lokalna: jako mali broj građana u Crnoj Gori posjeduje kompjutere (no coments); Druga, globalna: na Sjevernom polu odvojio se jedan glečer veličine Menhetna! Taj glečer je dokaz da se ubrzano realizuju svi strahoviti efekti globalnog zagrijavanja. Ne vidim da je danas u bilo kojim novinama barem jedna od ovih informacija na naslovnoj strani, ili je bila juče saopštena na elektronskim medijima. Zajedno sa porukom Lepaža koji stvara u jednom svijetu, to je ovaj jedan jedini u kojem smo i mi…prilažem teme za unaprijeđenje KULTURNE POLITIKE u Crnoj Gori.

EXPEDITIO Centar za odrzivi prostorni razvoj

broj 1-4 besplatan primjerak godina 2008

UČEŠĆE U IZRADI MENADŽMENT PLANA CETINJA, decembar 2008. U novembru 2008. godine započeta je izrada Menadžment plana Cetinja. U proces izrade Menadžment plana, čiji je nosilac Ministarstvo kulture, sporta i medija, uključeni su i predstavnici nevladine organizacije EXPEDITIO. Kao članica Radne grupe za izradu Menadžment plana Cetinja u ovaj proces je uključena koordinatorka sektora za kulturno nasljeđe EXPEDITIO.

PUTOPISI 2008 I ove godine, zahvaljujući doprinosu naših članovima i prijatelja, nastavili smo sa objavljivanjem putopisa na veb sajtu. Zahvaljujemo se g. Dragiši Spremu za 4 putopisa koja su postavljena na našem sajtu. To su: • Kraljevski grad Jajce - ŽIVI MUZEJ STARE BOSNE • Obnovljeni sjaj antike - DRUGI ŽIVOT STOBIJA • Vukov Tršić i manastir Tronoša • Zvečan - grad tvrđava Sve putopise možete pogledati na: www.expeditio.org

Predlažem da bude upregnuta u globalne komunikacije i u globalne događaje, tako bi bilo lakše sagledati razlike među kandidatima koji realizuju predsjedničku kampanju, a ona jeste da SADA traje, ali će nas određivati za ubuduće. P.S. Niti jedan čovjek u kampanji ne uključuje pitanja kulture, sporta i medija u svoj program. Zato su promjene koje su se desile u posljednjih mjesec dana početak dobre strategije za profesionalizaciju institucija kulture.

Arte Virtus blog je otvoren za teme iz oblasti kulturne i umjetničke produkcije i dugoročnih prioriteta crnogorske kulture sa ciljem integracije u sisteme kulture regiona i svijeta.
prostori oko nas, KULTURNA POLITIKA Da li je (su) pro[stori] - od ekscesa do kinematografija u nama stvaranja top liste potrebna Crnoj Gori?
Autor/ka Biljana Gligorić u 06.02.2008 Autor/ka Janko Ljumović u 02.03.2008 Ako podjem od jedne misli koja me, još od studija arhitekture, stalno podseća na bolje razumevanje nastajanja prostora oko nas i koja glasi da je „arhitektura odraz društva u kojem nastaje”, dolazim do naslova ovog bloga. Jer, polazeći od ove, po mom mišljenju tačne, pretpostavke možemo mnogo bolje razumeti šta je to što se dešava... [2-3. strana] „Biti zbunjen kulturom znači poznavati kulturu. Proučavanje kulture ne znači njeno razumijevanje, već održavanje te zbunjenosti. Predmet kulture nije samo analizirani objekt, već i cilj analize: on je istovremeno i razlog propitivanja, kao i razlog iz kojeg se to propitivanje ne treba zaključiti. Okončanje proipitivanja značilo bi prikazivanje rezultata, završavanje teksta i zatvaranje slučaja.” [4-5. strana] Autor/ka Marija Perović u 06.05.2008 Da li je kinematografija potrebna Crnoj Gori? Gdje je tu granica između mita i realnosti? Da li su Lovćen i Zeta film, funkcionisali po pravilu u kojem su sve republike u SFRJ, ravnopravne i svaka mora da ima svoju producentsku i ditributersku kuću? Da li je kinematografija u Crnoj Gori nekada, živjela... [6-7. strana]

Donator Arte Virtus bloga Pro Helvecija, Beograd
Švajcarski program za kulturu Srbija

Medijski spozori Vijesti | Antena M
izdavac NVO pro[story] design anamatic print DPC tiraz 500 primjeraka godina 2008

Pogled sa strane [The outside view]
Autor/ka Varja u 11.06.2008 Crnogorska kultura je mala, ima nekoliko značajnih umjetnika pisaca i slikara, savremenu pozorisnu produkciju, likovnu, rijetku muzicku savremenu i filmsku, oskudnu multimedijalnu i jako malo novih umjetnickih formi. Malo festivala u toku kojih publika komunicira sa drugim umjetnicima iz drugih sredina. Bez bioskopa i sa internetom, u Crnoj Gori postoji mlada publike koja je radoznala... [8. strana]

STUDIJA: URBANI MOBILIJAR I VIZUELNE KOMUNIKACIJE ZA ZAPADNO PODGRAĐE U HERCEG NOVOM, jun 2008. U cilju povećanja vizuelnog sklada ambijenta Starog grada, Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog angazovala je EXPEDITIO za izradu studije Urbanog mobilijara i vizuelnih komunikacija za prostor ”Zapadno podgrađe” u Herceg Novom. Cilj izrade studije je povećanje atraktivnosti ambijenta Starog grada kroz ujednačavanje elemenata urbane opreme. Ovom studijom definisane su smjernice za oblikovanje i postavljanje: • suncobrana i tendi • informacionih i reklamnih tabli i njihovo osvjetljavanje • klima uredjaja • rešetki • info-tabli za spomenike kulture

Takođe se zahvaljujemo Srđanu Miloševiću za putopise o Brnu i Bratislavi, koje možete pročitati ovdje: BRNO.pdf BRATISLAVA.pdf

SARADNJA NA PROJEKTU “Arte Virtus blog”, 2008. Arte Virtus blog je otvoren za teme iz oblasti kulturne i umjetničke produkcije i dugoročnih prioriteta crnogorske kulture sa ciljem integracije u sisteme kulture regiona i svijeta. Nosilac projekta: NVO Pro[Story] iz Podgorice Donator: Pro Helvetia, Švajcarski program za kulturu Srbija Uloga Expeditio: Autori bloga “Prostori oko nas, (su) pro[stori] u nama” www.pro-story.org

2008

januar

februar

mart

april

maj

jun

jul

avgust

septembar

oktobar

novembar

decembar

2009
1

Projekat u partnerstvu 2008

EXPEDITIO Centar za odrzivi prostorni razvoj

U vrijeme rekonstrukcije kuće 2007

Otvaranje Kuće slobodne misli

Današnji izgled

OTVARANJE KUCE SLOBODNE MISLI, maj 2008. Otvaranje Kuće slobodne misli održano je 24. maja 2008. Kuću je obnovila NVO Anima uz podrsku Expeditio sa namjerom da se u njoj realizuju programi namijenjeni pojedincima/ kama i grupama koji su zainteresovani/e za alternativne inetrdisciplinarne obrazovne programe, načine rada i škole. Kuća je mjesto, prvenstveno za žene, ali i za muškarce, djecu, grupe roditelja, grupe stvaraoca/teljki i za sve one koji/e žele da rade na svom emocionalnom, psihološkom i duhovnom razvoju bez obzira na rodnu, nacionalnu, vjersku i političku opredijeljenost U kući se održavaju seminari, radionice, okrugli stolovi, predavanja, projekcije filmova... Posjetite sajt: www.kavac.org

2008

januar

februar

mart

april

maj

jun

jul

avgust

septembar

oktobar

novembar

decembar

2009
18

Publikacije 2008
IZRADA PROGRAMA ODRZAVANJA I ZANATI U RESTAURACIJI GRADITELJSKOG NASLJEDJA, februar 2008. Publikacija “Izrada programa održavanja i zanati u restauraciji graditeljskog nasljeđa” nastala je kao rezultat istoimenog regionalnog seminara/radionice koji je održan u Kotoru krajem maja 200. Publikacija je izašla u izdanju Fondacije Kulturno nasljeđe bez granica (CHwB Cultural Heritage without Borders) i EXPEDITIO. Publikacija je dvojezična. Publikaciju učitajte ovdje PALATE BOKE KOTORSKE, maj 2008. U publikaciji “Palate Boke Kotorske” predstavljene su prije svega sve one kuće koje nose naziv “PALATA” ili “PALAC” u onom smislu kako se to u Boki danas podrazumijeva. Uz njih su predstavljene još i neke manje palate tipa “PALACIN”, kao i izabrani LJETNIKOVCI, VILE i drugi REPREZENTATIVNI STAMBENI KOMPLEKSI na području Boke, koji, iako se ne nazivaju palatama, zbog svojih karakteristika svakako zaslužuju da budu na kulturnoj maršruti reprezentativnih bokeljskih kuća. U toku je izrada publikacije na engleskom jeziku.

Publikacije 2009
PALATE BOKE KOTORSKE englesko izdanje publikacije

EXPEDITIO Centar za odrzivi prostorni razvoj

Na osnovu Odluke o dodjeli sredstava nevladinim organizacijama za 2008. godinu, komisija za raspodjelu sredstava iz budzeta Crne Gore dodjelila je nasoj organizaciji 1.500,00 € za štampu engleskog izdanja publikacije „Palate Boke Kotorske“. Publikacija je u pripremi. PUBLIKACIJA O PEJZAŽU NASELJA KOSTANJICA U pripremi je nova publikacija pod nazivom “Kostanjica - pomovisanje pejzaža (prirodnog i kulturnog nasljeđa) Boke Kotorske”. Na konkursu Ministarstva turizma i zaštite životne sredine za raspodjelu sredstava NVO za 2008, odobrena nam je donacija u visini 1.500 € za stampu ove publikacije. SREDNJEVJEKOVNI GRADOVI CRNE GORE englesko izdanje publikacije U pripremi je 2. izdanje publikacije “Srednjevjekovni gradovi Crne Gore”. Publikacija je realizovana oslanjajuci se na knjigu prof. Pavla Mijovića i Mirka Kovačevića“Srednjevekovni gradovi i utvrđenja u Crnoj Gori”.

Risan
Morinj

Perast
Lepetane

Orahovac

Development of Maintenance Programs and Tools for Historic Building Preservation Izrada programa održavanja i zanati u restauraciji www.bokabay.info graditeljskog nasljeđa
E X P E D I T I O Center for Sustainable Spatial Development

Herceg Novi

Kamenari Baošići

Bijela

Dobrota

Prčanj Tivat

Rose

Luštica

Kotor
Radovići Bigovo

Grbalj Boka Kotorska

Report series No. 5/2007
UN DIA OM LP NI

RIM AT

O IN E M

O
N
A LDI

Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora je na UNESCO-voj Listi svjetskog nasljeđa

W O RLD H

PALATE
C R N A G O R A

Dio sredstava u iznosu 1.500 € obezbijedilo je Ministarstvo kulture, sporta i medija Crne Gore, na konkursu za sufinansiranje projekata i programa iz w w w . b o k a b a y . i n f o oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva 2008.

2008

januar

februar

mart

april

maj

jun

jul

avgust

septembar

ER

G E- PATRIM ITA O

Boka Kotorska se nalazi u članstvu Kluba najljepših zaliva svijeta

oktobar

novembar

decembar

2009
19

Reagovanja 2008
REAGOVANJE POVODOM USVAJANJA PROSTORNOG PLANA CRNE GORE, januar 2008. Expeditio je, uz druge nevladine organizacije, tokom 200 i 2008. godine često reagovao povodom procesa izrade, sadržaja i kvaliteta prostornog plana Crne Gore kao jednog od najvažnijih dokumenata za razvoj Crne Gore. Uprkos reagovanjima nevladinog sektora i međunarodnih organizacija na kvalitet ovog dokumenta, prostorni plan je ipak usvojen. Više o ovoj temi možete pročitati u intervju sa Biljanom Gligoric koji je objavljenom u dodatku “ART” nezavisnog nedeljnika “Vijesti”, 12. januara 2008. Pročitajte članak PISMO UNESCO-u POVODOM DEVASTACIJE PEJZAŽA U LIPCIMA, avgust 2008 Dopis koji su nevladine organizacije EXPEDITIO i MANS uputile UNESCO-u vezano za intervencije u Lipcima na području Boke Kotorske. S obzirom na ozbiljnost situacije i da je u pitanju devastacija kulturnog pejzaža koji se nalazi u okviru područja na UNESCO-voj Listi svjetskog nasljeđa, smatrali smo da je neophodno da se UNESCO obavijesti o ovome. Dopis je upućen UNESCO-vom Centru za svjetsko nasljeđe u Parizu, kao i UNESCO-voj kancelariji u Veneciji. Takođe dopis je proslijeđen i Europa Nostri, pan-evropskoj organizaciji za kulturno nasljede. Dopis mozete pročitati ovdje

EXPEDITIO Centar za odrzivi prostorni razvoj

VRMAC - PRIMJEDBE NA IZVJEŠTAJ O STRATESKOJ PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU, decembar 2008. U okviru javne rasprave o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Lokalnu studiju lokacije „Vrmac“ Kotor nevladine organizacije: - Kamelija – Stoliv, Stoliv - Evropski dom – Tivat, Tivat - EXPEDITIO Centar za održivi prostorni razvoj, Kotor dostavile su Opštini Kotor, Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i stambeno komunalne poslove Primjedbe na Izvještaj o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Lokalnu studiju lokacije „Vrmac“ Kotor. Pročitajte primjedbe

Predstavnici/ce NVO-a na konferenciji za medije povodom usvajanja Prostornog plana CG

Devastacija pejzaža u Lipcima

Lokacija na brdu Vrmac

2008

januar

februar

mart

april

maj

jun

jul

avgust

septembar

oktobar

novembar

decembar

2009
20

EXPEDITIO Centar za odrzivi prostorni razvoj

Prisutnost u medijima 2008
EXPEDITIO

Pojavljivanje u medijima

EXPEDITIO Centar za odrzivi prostorni razvoj

Br. Datum Naziv medija
1. 2. 3. 4. 5. . . 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 03.01.2008. 09.01.2008. 12.01.2008. 1.01.2008. 21.01.2008. 22.01.2008. 24.01.2008. Januar 2008. 29.01.2008. 29.01.2008. 29.01.2008. 29.01.2008. 30.01.2008. 30.01.2008. „Vijesti“ „Dan“ „Vijesti“ Radio „Skala“ - Kotor „Dan“ „Vijesti“ Radio Kotor EU Sustainable Energy Week Programme TVCG prvi program TV IN TV MONTENA MBC Radio Kotor „Dan“

Vrsta
novine novine novine radio novine novine radio novine TV TV TV TV radio novine

Tema
O prostornom planu CG Prezentacija predavanja „Placebranding: Boka Kotorska” O prostornom planu CG O prostornom planu CG O prostornom planu CG O „eko zgradi” koja se gradi u Podgorici Najava okruglog stola „Povećanje energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva u Crnoj Gori“ Program okruglog stola „Povećanje energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva u Crnoj Gori“ O okruglom stolu „Povećanje energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva u Crnoj Gori“ O okruglom stolu „Povećanje energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva u Crnoj Gori“ O okruglom stolu „Povećanje energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva u Crnoj Gori“ O okruglom stolu „Povećanje energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva u Crnoj Gori“ O okruglom stolu „Povećanje energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva u Crnoj Gori“ O okruglom stolu „Povećanje energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva u Crnoj Gori“ 22

15. 1. 1. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 2. 2. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 3. 3. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 4. 4. 48. 49. 50.

30.01.2008. 30.01.2008. 04.02.2008. 05.02.2008 0.02.2008. 0.02.2008. 0.02.2008. 0.02.2008. 08.02.2008. 10.02.2008. 11.02.2008. 11.02.2008. 12.02.2008. 15.02.2008 1.02.2008. 18.02.2008. 19.02.2008. 20.02.2008. 20.02.2008. 20.02.2008. 21.02.2008. 22.02.2008. Feb 2008. 2.02.2008. 2.02.2008 2.02.2008 2.02.2008 29.02.2008. 29.02.2008. 02.03.2008. 12.03.2008. 13.03.2008. 13.03.2008. 13.03.2008. 21.03.2008. 31.03.2008.

„Pobjeda“ „Mina“ MBC TV Radio Tivat „Pobjeda“ „Pobjeda“ Radio Budva Radio Kotor Radio Kotor TVCG „Pobjeda“ „Vijesti“ Radio Tivat „Dan“ „Pobjeda“ MBC TV „Pobjeda“ Radio Tivat „Vijesti“ „Pobjeda“ „Pobjeda“ „Vijesti“ “Graganski svet”, br 9 (Makedonija) Radio Tivat Radio Kotor „Vijesti“ „Dan“ “Porta 3” (Makedonija) “Porta 3” (Makedonija) „Pobjeda“ „Dan“ Radio Tivat Radio Budva „Dan“ „Vijesti“ „Vijesti“

novine agencija TV radio novine novine radio radio radio TV novine novine radio novine novine TV novine radio novine novine novine novine novine radio radio novine novine novine novine novine novine radio radio novine novine novine

O okruglom stolu „Povećanje energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva u Crnoj Gori“ EXPEDITIO Centar za odrzivi prostorni razvoj O okruglom stolu „Povećanje energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva u Crnoj Gori“ O okruglom stolu „Povećanje energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva u Crnoj Gori“ Najava sastanka SEE Heritage mreže i radionici „Devastacija kulturnog nasljeđa“ O sastanku SEE Heritage mreže i radionici „Devastacija kulturnog nasljeđa“ O projektu „Grad u parku” O sastanku SEE Heritage mreže i radionici „Devastacija kulturnog nasljeđa“ O sastanku SEE Heritage mreže i radionici „Devastacija kulturnog nasljeđa“ O sastanku SEE Heritage mreže i radionici „Devastacija kulturnog nasljeđa“ Sastanak SEE Heritage mreže i radionici „Devastacija kulturnog nasljeđa“ Sastanak SEE Heritage mreže i radionici „Devastacija kulturnog nasljeđa“ O projektu Pro(story) Arte Virtus Blog Satanak SEE Heritage mreže „Devastacija kulturnog nasljeđa“-prilozi snimani u Gornjoj Latvi O sastanku SEE Heritage mreže i ugrožavanju nasljeđa O sastanku SEE Heritage mreže i radionici „Devastacija kulturnog nasljeđa“ O sastanku SEE Heritage mreže i radionici „Devastacija kulturnog nasljeđa“ Najava prezentacije Expeditio u knjižari So u Herceg Novi Najava predavanja dr Mile Pucar „Bioklimatska arhitektura” Najava predavanja dr Mile Pucar „Bioklimatska arhitektura” Najava predavanja dr Mile Pucar „Bioklimatska arhitektura” O predavanju dr Mile Pucar „Bioklimatska arhitektura” O predavanju dr Mile Pucar „Bioklimatska arhitektura” O Expeditio i javni apel za zaštitu nasljeđa O projektu „Dani energije u Crnoj Gori” O publikaciji o zanatima „Izrada programa odzavanja i zanati u restauraciji graditeljskog nasljedja” O prostoru, Expeditio, gostovanju u knjižari „So“ u Herceg Novom O reagovanju nevladinih organizacija protiv elektrana u Jugoistočnoj Evropi O SEE Heritage sastanku i radionici i javni apel za zaštitu nasljeđa O Expeditio 15 NVO pozvale Vladu da povuče predlog zakona o prostornom planu O pismu koje su nevladine organizacije uputile Vladi vezano za izgradbju silosa u Zelenici O mapi kulturnog i prirodnog nasljeđa Boke Kotorske O mapi kulturnog i prirodnog nasljeđa Boke Kotorske O pismu koje su nevladine organizacije i pojedinci uputili Vladi vezano za izgradbju silosa u Zelenici O mapi kulturnog i prirodnog nasljeđa Boke Kotorske O izradi projekta za Njegoševu ulicu i Trg Nikole Đurkovića u Herceg Novom, koji će raditi EXPEDITIO 23

51. 52. 53. 54. 55. 5. 5. 58. 59. 0. 1. 2. 3. 4. 5. . . 8. 9. 0. 1. 2. 3. 4. 5. . . 8. 9. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 8. 8.

Mart 2008. 1.04.2008. 18.04.2008. 19.04.2008. 23.04.2008. 18.05.2008. 20.05.2008. 22.05.2008. 25.05.2008. 15.0.2008. 19.0.2008. 2.0.2008. Jun 2008. Jul 2008. 10.0.2008. Avgust 2008. 14.08.2008. 14.08.2008. Jun 2008 04.09.2008. Okt. 2008. 08.10.2008 12.10.2008 14.10.2008 15.10.2008 20.10.2008 22.10.2008 Okt. 2008 0.11.2008. 0.11.2008. 2008. 20.11.2008. 01.12.2008. 02.12.2008. 1.12.2008. 18.12.2008. 23.12.2008.

„MREŽA” (Srbija) TVCG TVCG „Dan“ „Vijesti“ „Dan“ Radio Tivat TV Pink „Vijesti“ Radio Kotor „Pobjeda“ Radio Kotor „CESS magazin” „Putovanja” „Pobjeda“ “START Montenegro” „Vijesti“ „Pobjeda“ CBIB FOCUS Radio Tivat PUTOVANJA „Dan“ „Dan“ Radio Kotor Vijesti „Dan“ „Pobjeda“ S AM no  „Pobjeda“ WebMax ProStory Arte Virus blog Radio Crne Gore TVCG 1 Radio Skala (Kotor) Radio Tivat „Vijesti“ Radio Tivat

novine TV TV novine novine novine radio TV novine TV novine radio novine časopis novine časopis novine novine novine TV novine novine novine radio novine novine novine novine novine internet novine radio TV radio radio novine radio

O projektu „Dani energije u Crnoj Gori” EXPEDITIO Centar za odrzivi prostorni razvoj O Skadarskom jezeru O Skadarskom jezeru O izradi projekta za zapadno podgrađe Herceg Novog O raspodjeli sredstva na konkursu Ministarstva kulture, sporta i medija O „Palatama Boke Kotorske” O „Palatama Boke Kotorske” O „Palatama Boke Kotorske” O otvaranju Kuće slobodne misli O Platama Boke Kotorske O izradi studije za zapadno podgrađe Herceg Novog O sastanku SEE Heritage mreže u Beratu, Albanija Grad po mjeri čovjeka – Evropska deklaracija o gradslim pravima Čalanak o palatama iz publikacije „Palate Boke Kotorske” Najava izdanja Palata Boke Kotorske na engleskom jeziku O održivoj gradnji O reagovanju povodom slučaja u Lipcima O reagovanju povodom slučaja u Lipcima O sastanku SEE Heritage mreže održanom u Kotoru 8-10 februara 2008. Sandra – o komentarima vezanim za Vrmac Čalanak o palatama Tivta preuzet iz publikacije „Palate Boke Kotorske” O fondaciji Duković- projekat rekonstrukcije radiće Expeditio Tekst o okrnjenom graditeljskom nasljeđu Perasta- Sandrin komentar O programu posjete američkih stručnjaka u oblasti nasljeđa i njihovoj prezentaciji u Kotoru O prezentaciji američkih stručnjaka u oblasti nasljeđa u Američkom uglu KIC-a Budo Tomović O prezentaciji američkih stručnjaka u oblasti nasljeđa u Kotoru O prezentaciji američkih stručnjaka u oblasti nasljeđa u Kolašinu BALKANOLOGY – New Architecture and Urban Phenomena in South Eastern Europe Najava promocije novina „Arte Virus“ u Karveru. Bilja učestcuje na prezentaciji Najava promocije novina „Arte Virus“ u Karveru. Bilja učestcuje na prezentaciji Blogovi O QLF radionici održanoj u Kotoru u periodu 20-23. novembra 2008. Emisija o pejzažu- Sandra O QLF radionici održanoj u Kotoru u periodu 20-23. novembra 2008. O aktivnostima Expeditio u 2008. godini Sastav Nacionalnog savjeta za održivi razvoj O novim projektima Expeditio 24

EXPEDITIO Centar za odrzivi prostorni razvoj

Seminari, obuke, studijska putovanja 2008

EXPEDITIO

25

Se m

obuke, studijska putovanja 2008 , ari Švedska 09.09-08.10.2008 jun 2008. in nning, . a, Pariz, cu sk
u
p an rb
la

EXPEDITIO Centar za odrzivi prostorni razvoj

n Fra

Inte

gra te d

Op

greb, decembar 20 rad, Za 08 ija g c era

Ma ke d

Bel

gij a, Br is

,O ija on

el,

08 .

ba cem de

20

hrid,

na, septembar

oktobar 20

r 2008.

08 .

bla Lju

ja ani Alb

t, jun 2008 , Bera

Čile, mart 2008.

Kolaši n, dec em ba

r2 0

. 08

2

EXPEDITIO Centar za odrzivi prostorni razvoj

Usluge 2008
EXPEDITIO

Usluge 2008
Sigurna ženska kuća

EXPEDITIO Centar za odrzivi prostorni razvoj

Kancelarija za prevenciju narkomanije, bolesti zavisnosti i rizičnih ponašanja - Kotor

Aida Perović – Ivanović Ljupka Kovačević Dr Nebojša Jokmanović Ljiljana Raičević Maja Raičević Mr Mirjana Popović

Savjetovalište za prevenciju bolesti zavisnosti i rizičnih ponašanja à à à Kotor

priručnik za seksualno i reproduktivno zdravlje

Faktori rizika za razvoj bolesti zavisnosti kao što su dostupnost psihoaktivnih supstanci, nedostatak znanja i informacija, ili oslabljen kapacitet porodice za rješavanje razvojnih problema djece i mladih dio su naše svakodnevice.

Dizajn i priprema za štampu “Priručnika za seksualno i reproduktivno zdravlje” u izdanju Sigurne ženske kuće Dizajn i priprema za štampu materijala za Kancelariju za prevenciju narkomanije, Kotor

Za rad ove kuće zaslužni/e su: Kvinna till Kvinna Expeditio Si- ing Srđa Kovačević Saškina majka .. Kovačević Članice ANIME – Žaneta, Julijana, Maruška, Ervina, Saška, Iva, Jugana, Lidija, Vanja i Ljupka koja je sanjala.

U KSM se realizuju programi namijenjeni pojedincima/kama i grupama koje su zainteresovane za alternativne inetrdisciplinarne obrazovne programe, načine rada i škole. Kuća je mjesto, prvenstveno za žene, ali i za muškarce, djecu, grupe roditelja, grupe stvaraoca/teljki i za sve one koji/e žele da rade na svom emocionalnom, psihološkom i duhovnom razvoju bez obzira na rodnu, nacionalnu, vjersku i političku opredijeljenost

kuća slobodne misli

Dizajn i priprema za štampu materijala za “Kuću slobodne misli”

sveska-vodacom.indd 1

18.12.2008 18:51:21

Dizajn i priprema za štampu materijala za VODACOM

Kuća slobodne misli se nalazi u selu Kavač koje pripada opštini Kotor. Udaljenost od Kotora je 5-6 km. Takođe, Aerodrom Tivat se nalazi 4 km od KSM-a i sam grad Tivat.

VRATA OVE KUĆE SU OTVORENA a radno vrijeme je svakog dana od 9 do 16 sati

ANIMA

Centar za žensko i mirovno obrazovanje, Kotor
„Ne sumnjaj da mala grupa pametnih i predanih ljudi može promijeniti svijet. Samo takve grupe su ga uvijek mijenjale” Margaret Mid

www.ksm-anima.org

liflet1.indd 1

20-Apr-08 7:19:03 PM

28

Usluge 2008
www.kavac.org www.festivalteuta.org

EXPEDITIO Centar za odrzivi prostorni razvoj

http://pro-story.org

www.ngo-horizonti.org

www.cdknotar.org

www.cbccro-mne.org

U cilju povećanja održivosti Expeditio pruža usluge. Više možete pogledati ovdje 29

EXPEDITIO Centar za odrzivi prostorni razvoj

Članovi~Članice
EXPEDITIO

Članovi/ce 380

Australia, Belgija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Francuska, Gruzija, Holandija, Hrvatska, Italija, Makedonija, Novi Zeland, Poljska, Republika Srpska,Slovenija, Srbija,Švedska, Švajcarska, Ukrajina,USA, Velika Britanija... PRIJAVA ZA ČLANSTVO

Radojka Nožica | Ljubomirka Biljenjkij | Milica Lopičić | Jadranka Vojvodić | Ljilja Radunović | Uroš Vuković | Anita Radjenović | Davorka Tomanović | Dejan Radović | Marija Mihaliček | Radmila Radulović | Ranko Kovačević | Ljiljana Vučković | Lidija Krtolica | Dejan Kojić | Jelena Radović | Dana Momčilov Ilić | Boris Ilić | Miroslav Tuvić | Gordana Ljubičić | Biljana Dragonjić | Bojana Ibrajte | Branko Savatović | Dalibor Bjelica | Daniel Flood | Darko Polić | Darko Surdučki Stojanović | Desanka Damjanović | Jackie Laws | Jasna Grubić | Jelena Franović | Jelena Komnenić | Kaća Todović | Kristina Ugrin Kovačević | Marija Nešković | Marina Radulj | Mia Jovanović | Mihailo Lujak | Nataly Lysenko | Nebojša Stanković | Nevena Predojević | Nikica Mandić | Romina Barišić | Sanja Cvetičanin | Sanja Savatović | Snežana Dokić Vuković | Sonja Pešterac | Srdjan Marlović | Suzana Popović Lijeskić | Svetlana Milenković | Uroš Radosavljević | Vesna Kecman | Vladan Paunović | Vladimir Vacić | Danijela Petrović | Dobrivoje Kraljević | Ljilja Kraljević | Jelena Kraljević | Aco Kraljević | Neđeljko Radulović | Olivera Kovačević | Zoran Perkin | Darko Saveljić | Miloš Vasiljević | Rajko Vujičić | Miloš Mirosavić | Dragan Stamenović | Zoran Budiša | Ljiljana Radak | Vesna Lakus | Nikola Cekić | Zdenka Jovanović | Boris Badža | Katarina Nikolić | Zorica Tomanović | Jelisaveta Mihajlović | Aleksandar Stanojlović | Dušan-Vladislav Pazdjerski | Marijana Šćekić | Igor Kovačević | Vesna Polić | Teodora Teodorović | Jelena Dragutinović | Danica Kantar | Ivana Keljanović | Ljilja Rupa | Senka Lazarević | Marija Radovanović | Tanja Raonić Stevanović | Joško Gudelj | Goga Poparić | Davor Ereš | Mirna Šolić | Andreja Mirić | Marijana Kukić | Mirjana Kukić | Ksenija Minić | Zoran Dzunić | Leigh Grant | Živko Jevtović | Kosara Kujundžić | Anđelka Kondžo | Ivana Avakumović | Marija Šojić | Milian Kavarbašić | Tamara Tomašević | Nataša Đukić | Milica Lončarević | Ivana Savić | Djordje Marković | Zorana Melović | Svetlana Stanković | Tatjana Miladinović | Jelena Umiljendić | Moa Andersson | Ulf Hagero | Nina Forssblad | Ola Mansson | Marko Todorović | Đurađ Caranović | Vladimir Todorović | Nevena Sormaz | Radoš Vuković | Ružica Bogdanović | Andrija Marićević | Ana Pajević | Veljko Vučeljić | Nataša Ilinčić | Bojan Jokanović | Calle von Essen | Tamara Živadinović | Tatjana Dimitrijević | Aleksandra Jovanović | Katarina Višnar | Slavica Raković | Viktorija Lakatoš | Milovan Radaković | Anna-Stina Jonsson | Uroš Matović | Anton Petričević | Ana Marković | Svetlana Sabolović | Aleksandra Cebić | Snezana Isaković | Ivan Obradović | Gordana Petković | Iva Olujić | Zoran Sekulić | Nebojša Simanić | Svetlana Bogojević | Siniša Marjanović | Radmila Perović | Milorad Cvetković | Milica Rajcić | Nikola Mitrović | Nebojša Kordić | Branka Lazarević | Vuk Ivanović | Dragiša Stevanović | Mina Stanković | Katarina Vujanac | Bojana Pražić | Ivana Djikić | Marija Stanojević | Nataša Stanojević | Damjan Krivošija | Djordje Šipoš | Luka Maljković | Peter Thomas | Catherine du Toit | Mladen Lukić | Maja Lukić | Aleksandra Dragutinović | Aleksandar Nikolić | Maja Zdravković | David W. Brennan | Miodrag Kuč | Branko Proročić | Miljan Cizmović | Vladimir Petrović | Biljana Pavlović | Vukašin Mijatović | Tamara Brajović | Milan Perisić | Ana Janković | Srdjan Milošević | Dejan Miličić | Toni Dender | Marko Volkov | Sonja Perić | Nikola Carević | Vuko Strugar | Christine Deverdzić | Jovana Timotijević | Marija Ružić | Žarko Ratković | Antonije Pušić | Vesna Perović | Vera Vidović | Dejan Andjelković | Nikola Bojanić | Jelica Marjanović | Olivera Maslak | Ljubiša Folić | Aleksandra Miličković | Milica Veličković | Radmila Vračar | Dejana Radišić | Vesna Vasiljković | Marko Aleksić | Jelena Ilić | Drazen Jurisić | Ivana Srgota | Natasa Govedarica | Ivan Bošković | Tamara Markovski | Milica Leković | Jasmina Ilić | Tatijana Damnjanovic | Marijana Veliki | Francesco Direnzo | Emir Hadziahmetovic | Vladana Blatnik | Ana Mirkov | Milena Jovanovic | Marija Jabućanin | Nikola Stojković | Ljiljana Srećković | Vojislav Tomić | Nevena Popović | Marko Radonjić | Milan Borić | Novaković Slobodanka | Jelena Balać | Jadranka Dobrić | Andjelka Vujnović | Ivan Milošević | Iva Petković | Saša Ž. Luković | Dusica Ivetić | Marica Živanovic | Nevena Poturovic | Luka Kukrić | Vucurovic Dragan | Aleksandar Milajić | Lena Pepovska | Petar Stelkić | Vesna Bulatovic | Vladimir Nedović | Jelena Perovic | Lana Vukmirović | Anica Tufegdžić | Iva Dzagora | Spomenka Šotra | Bratislav Poprasić | Milan (Miodraga) PAJEVIC | Milena Lopičić | Aleksandra Njagulj | Dejan Ignjović | Tanja Gazivoda | Ana Radinović | Biserka Stamatović | Vladan Rovčanin | Marija Jakić | Marko Stjepčević | Uwe K. Korupp | Anđelija Ćosović | Richard Đuričić | Velibor Bosković | Tamara Radusinović | Vesna Kosorić | Bojana Tešović | Danica Kujović | Marko Karalejić | Bojan Zlatičanin | Aleksandra Koneski | Dragana Panić | Petra Pavlović | Marina Nenković | Mirjana Deletic | Radoman Bakic | Rada Bjeletić | Ranko Rajković | Ben Crampton | Grozdana Forgo | Valentina Velimirović | Miljan Barović | Jelena Radovanic | Žarko Rakočević | Dobrivoje Djukovic | Ljubica Stamenković | Srđan Gavrilović | Slavko Gusak | Vladan Čampar | Aleksandra Milojević | Ivan Bojović | Jelena Bunjevački | Marina Nenković | Ivan Rakčević | Miloš Đukić | Dragana Koprivica | Branko Mijanović | Bojana Milić | Jovana Milić | Rajko Radulović | Veselin Ivanović | Milan Topovic | Katarina Vuksić | Sonja Marić | Virag Tekenjes | Sladjana Nikolić | Marko Radulović | Miodrag Radonjić | Vanessa Kovačević | Snežana Protić | Predrag Tešić | Dragana Mecanov | Milena Vukmirović | Vasilije Perović | Katica Dragutinović | Minja Bojanic | Milan Radovic | Dragana Počanić | Zdravko Janjušević | Vesna Đukić | Dusko Bogunovic | Snezana Milesevic | Jasmina Vujovic | Bobana Adamovic | Anja Trtic | Vladimir Sekulić | Zeljko Mitrovic | Danijela Savkic | Milica Tanasijevic | Filipa Pajevic | Miodrag Savic | Miodrag Banović | Dragiša Spremo | Vedran Bozinović | Amira Vukmirovic | Vladan Nikolic | Djordje Cumic | Ivan Jojkic | Anton Lulgjuraj | Vladan Mijanovic | Boris Ristovic | Vladana Vujosevic | Jasmina Dizdarevic | Elena Vasic Petrovic | Ardita Mandzukic | Milica Kotur | Dragutin Boskovic | Marijana Ivanova | Marko Nedovic | Boris Raonic | boskovic dragutin | IVANA KAPICIC | Marta Kablar | Slađana Lazarević | Ugljesa Dapcevic | Tatjana Jankovic Knezic | Vladimir Karakusevic | Milan Pavlovic | Vladimir Vukajlovic | Svetlana Mojic | Miloš Strugar | Sanja Zivojnović | Milica Đoković | Milutin Vujosevic | Zorica Savičić | Milena Tomic | Dubravka Preradović | Ana Abramović - Orlandić | Dragan Vujakovic | Milutin Miljuš | Olivera Milosavljevic | Dobrila Nikolić | Senka Rajkovic
31

EXPEDITIO Centar za odrzivi prostorni razvoj

Finansijski izveštaj 2008
EXPEDITIO

Finansijski izvještaj 2008.

EXPEDITIO Centar za odrzivi prostorni razvoj

Prihodi u 2008.
usluge 30.558,83 € 20% in-kind 14.500,00 € 10%

Odnos prihoda i troškova u 2008.
160.000,00 € 140.000,00 € 120.000,00 € 100.000,00 € 138.134,49 €

in-kind donacije usluge

prihodi 2008. in-kind donacije usluge ukupno prihoda
troskovi 2008 prihodi 2008

14.500,00 € 10.55, € 30.558,83 € 152.634,49

9,5% 0,5% 20,0% 100%

80.000,00 € 60.000,00 € 40.000,00 € 20.000,00 € 0,00 €

62.730,31 €

odnos prihoda i troškova 2008. troskovi 2008 2.30,31 € prihodi 2008 138.134,49 € Napomena: Razlika između prihoda i troškova je iznos koji će biti uložen u realizaciju aktivnosti planiranih za 2009. godinu.

donacije 107.575,66 € 70%

1

Prihodi u periodu 2003-2008
180.000,00 € 160.000,00 € 140.000,00 € 120.000,00 € 100.000,00 € 80.000,00 € 60.000,00 € 40.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € Series1 2003 33.522,96 € 2004 58.210,06 € 2005 133.946,00 € 2006 159.000,00 € 2007 75.209,45 € 2008 138.134,49 €

33

EXPEDITIO Centar za odrzivi prostorni razvoj

Donatori
EXPEDITIO

Dosadašnji donatori

EXPEDITIO Centar za odrzivi prostorni razvoj

The Rockefeller Brothers Fund | Evropska unija - Evropski pokret u Srbiji, Beograd | Evropska unija - Evropska agencija za rekonstrukciju, Podgorica | Ministarstvo kulture, sporta i medija Crne Gore | Ministarstvo turizma i zastite zivotne sredine Crne Gore | Skupština Republike Crne Gore | Regional Environmental Center (REC) za Crnu Goru | PHILIA - Association of Multiethnic Cities of Southeast Europe | Holanska ambasada u Beogradu | Opstina Kotor | UNDP – United Nations Development Programme | USAID/ORT, Montenegro Advocacy Program | SIDA – Swedish International Development Cooperation Agency | USAID/IRD | Pro Helvetia - Swiss Cultural Programme Serbia and Montenegro | FOSI – Open Society Institute |

Swiss Cultural Programme Serbia and Montenegro

Pro Helvetia Belgrade

35

EXPEDITIO Centar za odrzivi prostorni razvoj

Planovi 2009
EXPEDITIO

Planovi 2009
ODOBREN PROJEKAT ZA RAZVOJ INSTITUCIONALNIH KAPACITETA, decembar 2008. Sredinom decembra, nasoj organizaciji je odobren je trogodisnji projekat za jacanje institucionalnog kapaciteta, ali i za dalji aktivan doprinost sprovodjenju Strategije za odrzivi razvoj Crne Gore. Glavni ciljevi projekta su: - Uspostavljanje efikasnog upravljanja ljudskim resursima, kroz izradu baze podataka saradnika, analizu baze sa predlozima za buduće konkretne aktivnosti i postavljanje interaktivnog open source web portala (web 2.0 internet) sa ciljem aktivnog uključivanja velike mreže potencijalnh saradnika koji žele da sarađuju sa Expeditio -Obezbjeđivanje dugoročne održivosti EXPEDITIO, kroz izrada profesonalnog biznis plana i edukaciju osoblja i saradnika - Razvoj i unapređivanje programskih aktivnosti, kroz nastavak djelovanja u 3 najvažnija sektora održiva arhitektura, prostorno planiranje i kulturno nasljeđe i izradu strateškog plana EXPEDITIO za period 20092014 - Omogućavanje vidljivosti organizacije u široj ali i stručnoj javnosti, kroz izradu PR materijala i godišnjeg izvještaja EXPEDITIO za 2008. i 2009. Donator projekta je: Rockefeller Brothers Fund Trajanje projekta: 3 godine Odobrena sredstva 105.000 $ ZAPOCEO PROJEKAT: JACANJE SEE HERITAGE MREZE, decembar 2008. Opšti cilj projekta je jačanja kapaciteta SEE Heritage mreže, kroz njeno organizaciono i pravno definisanje, unapređivanje njene vidljivost i uticaja i stvaranje osnove za održivost, i stvaranja održive mreže, koja bi bila stabilnija i aktivnija u oblasti svog djelovanja na području Jugoistične Evrope, a i šire. Ciljevi projekta su: - Organizaciono i pravno definisanje mreže - registrovanje mreže i unapređivanje njene unutrašnje organizacije - Unapređivanje vidljivosti i uticaja SEE Heritage mreže u regionu Jugoistočne Evrope kroz unapređivanje njene internet prezentacije, mailing liste, izradu PR materijala i promovisanje mreže i sajta - Stvaranje osnove za odživost SEE Heritage mreže kroz sređivanje baze podataka članica mreže i arhiva mreže, i zapošljavanje sekretara mreže koji/a će preuzeti koordinaciju mreže. Donator projekta je: Cultural Heritage without Borders (CHwB) Trajanje projekta: 12 mjeseci Odobrena sredstva: 24.940,00 eu

EXPEDITIO Centar za odrzivi prostorni razvoj

ODOBREN PROJEKAT ZA UNAPREDJENJE JAVNIH PROSTORA NA CETINJU, decembar 2008. U decembru 2008. odobren nam je projekat “Unapređivanje javnih prostora na Cetinju umjetničkim elementima”. Opšti cilj projekta je unapređivanje javnog prostora na Cetinju novim elementima /moblijarom ili događajem/ sa umjetničkim karakterom. Ciljevi projekta su: - Osmišljavanje adekvatnog javnog prostora /ili više njih/ pogodnog za konkretnu intervenciju, izbor adekvatnog načina rada sa stakehodlerima, izbor kreativnih rješenja za izvođenje u prostoru, rad po grupama sa ciljem da se na najbolji način prezentuju izabrani umjetnički sadržaji u prostoru -Sprovođenje konkretne intervencije u nekom od javnih prostora sa ciljem da se pruži novi sadržaj tim prostorima putem uključivanja stakeholdera u proces odlučivanja i planiranja Donator projekta je: UNDP Trajanje projekta:  mjeseci Odobrena sredstva: 11.40,00 eu POTREBNI PARTNERI ZA IPA PROJEKTE PREKOGRANICNE SARADNJE: CRNA GORA - BOSNA I HERCEGOVINA – HRVATSKA Pocetkom 2009. ce biti raspisan poziv za podnosenje projekata prekogranicne saradnje zemalja u regionu. Ukoliko ste aktivni ili u kontaktu sa organizacijama i institucijama koje bi bile zaintersovane da implementiraju projekte u oblastima energetska efikasnost u gradnji ili kulturno nasljedje, molimo vas da nam se javite radi eventualnog uspostavljanja partnerstva na buducim projektima. Hvala. 3

EXPEDITIO Centar za odrzivi prostorni razvoj Center for sustainable spatial development P.O. Box 85, 85330 Kotor, Montenegro t: + 382(0)82 302520 f: + 382(0)82 302521 expeditio@cg.yu www.expeditio.org

Hvala svima.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful