You are on page 1of 20

2012 2013

Farmacie

Deze brochure behandelt met name de bacheloropleiding. Over masteropleidingen zijn aparte brochures aan te vragen, via www.rug.nl/masteropleidingen

INHOUD
Farmacie in Groningen
1 1 2 2

Redenen om farmacie te kiezen Apotheker of geneesmiddelenonderzoek Mensen helpen met exacte wetenschap En dan Groningen

De inhoud van de studie


4 5 5 7 9

Opbouw van een studiejaar en onderwijsvormen Het eerste jaar van de bacheloropleiding Het vervolg van de bachelor De masteropleiding Naar het buitenland

Studentenleven
10 10

Introductie en studievereniging Studiebegeleiding

Na je afstuderen
12 12

Na de masteropleiding farmacie Zo kan het ook

Toelating
14

Studiekosten

Voorlichting en aanmelding
15 16

Voorlichting Adressen

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

FARMACIE IN GRONINGEN

Als je medicijnen voorgeschreven krijgt, ga je er van uit dat deze veilig zijn, geen bijwerkingen hebben en dat ze ook echt werken. Daar gaat natuurlijk heel wat onderzoek aan vooraf. Tijdens de studie farmacie leer je wat er komt kijken bij het ontwikkelen en het gebruiken van medicijnen.
Stel: het lijkt erop dat een Afrikaans plantje een stof bevat die een bepaalde ziekte bij mensen kan genezen. Hoe haal je dat ene stofje dan uit de plant? Hoe weet je zeker dat dit werkt? Kan het zonder gevaar in combinatie met andere medicijnen gebruikt worden? Hoeveel moet iemand toegediend krijgen? En wat is beter: toedienen via een infuus, een injectie of met een tabletje? En is het mogelijk dit stofje na te maken in een laboratorium? Je ziet het: bij het ontwikkelen van een medicijn komt ontzettend veel kijken. Er moeten heel wat vragen beantwoord worden. Niet zo gek dus dat het op de markt brengen van geneesmiddelen een lang en moeilijk proces is. Er zijn altijd veel verschillende deskundigen bij betrokken: biologen, scheikundigen, natuurkundigen, maar zeker ook artsen en apothekers. Redenen om farmacie te kiezen Diverse vakgebieden dragen bij aan onze kennis over ziekten, en de ontwikkelingen gaan snel. Er wordt bijvoorbeeld steeds meer bekend over ziektes als kanker, reuma, dementie en astma. We snappen ook steeds meer van het menselijke DNA en de werking van chemische stoffen. Ook die kennis biedt vaak nieuwe mogelijkheden of inzichten voor nieuwe medicijnen of behandelmethoden. Als je kiest voor farmacie, dan combineer je al die informatie om te komen tot een nieuw of beter geneesmiddel of tot een betere manier om een medicijn toe te passen. Je bent eigenlijk een soort spin in een web. Het is dan ook een brede opleiding, waarin je veel theoretische basiskennis krijgt van onder meer biologie, natuurkunde, scheikunde, statistiek en wiskunde. Maar het is ook een opleiding waarin je ontdekt hoe je het beste samenwerkt met de vele andere specialisten en waarin je leert op een heldere manier te communiceren. Uniek aan de studie farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is dat je je eerst breed kunt orinteren in het hele gebied van de levenswetenschappen, voordat je definitief je studierichting bepaalt. Apotheker of geneesmiddelenonderzoek Heel simpel gezegd richt farmacie zich op de vraag hoe een geneesmiddel werkt in het menselijk lichaam en hoe je met behulp van geneesmiddelen ziektes kunt behandelen.

KENNISCENTRUM MET WERELDTOPPERS


Farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen is n groot kenniscentrum. Er is niet alleen een bachelorstudie voor farmacie, maar ook een onderzoeksinstituut (GRIP) dat patenten voor geneesmiddelen op zijn naam heeft staan. Je wordt tijdens je opleiding begeleid door onderzoekers die tot de wereldtop behoren. Sterk punt is dat farmacie letterlijk en figuurlijk Studenten farmacie hebben college aan de A. Deusinglaan, waar ook geneeskunde en het UMCG zijn gevestigd. verbonden is met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Dat merk je aan de projecten waar je aan werkt, de sfeer en de faciliteiten.

FARMACIE IN GRONINGEN

Een apotheker adviseert artsen over welk medicijn het beste is om een bepaalde ziekte te behandelen. Binnen de apothekersopleiding staan zowel de patint als het geneesmiddel centraal. Volg je de bachelorstudie farmacie om in te stromen in de driejarige (master)opleiding tot apotheker, dan ligt het programma van je bachelorfase helemaal vast. Misschien gaat jouw interesse vooral uit naar het geneesmiddel zelf, en lijkt het je boeiend om te onderzoeken wat de werkzame stoffen zijn en op welke manier het medicijn het beste toegediend kan worden. Dan volg je de tweejarige master die opleidt tot farmaceutisch onderzoeker. In dat geval kun je in het derde jaar van de bachelor een half jaar besteden aan een vakgebied buiten de farmacie. Dat mag een vakgebied binnen de levenswetenschappen zijn, maar ook daarbuiten. Mensen helpen met exacte wetenschap Farmacie is een exacte wetenschap, waarin vooral (cel)biologie en scheikunde veel aandacht krijgen. Maar wat farmacie zo boeiend maakt, is dat het niet om die exacte vakken zelf gaat, maar dat je die kennis gebruikt om mensen te helpen. Wij leiden je op tot een geneesmiddeldeskundige, die weet hoe medicijnen werken, ze helpt te ontwikkelen en

meedenkt over het verbeteren van bestaande geneesmiddelen. Je bent een deskundige die op moleculair niveau kan werken. En dan Groningen Over het studentenleven in Groningen kunnen we kort zijn. Groningen staat bekend als een leuke, bruisende studentenstad. Groot en boeiend genoeg om je prima te kunnen vermaken. Klein en gemoedelijk genoeg om je thuis te voelen. Ongeveer n op de zes inwoners van Groningen is student! Het uitgaansleven, de culturele, sportieve en recreatieve mogelijkheden zijn prima, zoals je snel zelf zult kunnen ervaren.

www
www.rug.nl/beta-studie/farmacie www.rug.nl/fwn/informatievoor/studiekiezers/farmacie www.rug.nl/fwn/gendoping (Gronings farmacie-onderzoek, Youtube) www.rug.nl/honours (Honours College RUG)

Iets voor jou? Ben je goed in exacte vakken en wil je met die kennis mensen beter maken? Dan is dit jouw studie. Zelfdiscipline is vereist, maar als
je de propedeuse haalt, kun je de rest ook prima aan. Verder moet je goed kunnen samenwerken en communiceren en de Nederlandse taal beheersen.

Vincent Rothuizen (20)


eerstejaars farmacie Om eerlijk te zijn wilde ik tandheelkunde studeren, maar toen ik daar werd uitgeloot heb ik voor farmacie gekozen. Maar het bevalt me hier ontzettend goed. De lesstof is boeiend en met wat je leert kun je straks heel nuttige dingen doen. Ik kom uit Breda, dus in Groningen kende ik maar weinig mensen. Maar dat is nu heel anders! Je legt hier namelijk ontzettend snel contact met andere studenten. Dat gaat vanzelf, doordat je met de andere eerstejaars regelmatig de hele dag in groepjes samenwerkt aan leuke opdrachten. Ook mijn lidmaatschap van Pharmaciae Sacrum, de studievereniging van farmacie, heeft daar zeker aan bijgedragen. Bijna alle farmaciestudenten zijn daar lid van en ze organiseren veel leuke dingen. Verder is Groningen echt een geweldige stad. Net een groot dorp, waar je je snel thuis voelt en waar altijd wat te beleven is. Ik woon nu op kamers in een gezellig gemengd studentenhuis, op loopafstand van het centrum. Dus alles is onder handbereik!

Je leert snel anderen kennen


2

FARMACIE IN GRONINGEN

Aspirine, een farmaceutisch product dat we allemaal wel eens gebruiken.

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN
29.149 studenten, waarvan 764 studenten farmacie 5.604 eerstejaars, waarvan 138 eerstejaars farmacie ca. 3.100 buitenlandse studenten ca. 5.550 medewerkers 570 hoogleraren 54 bacheloropleidingen 116 masteropleidingen 9 faculteiten 603 miljoen euro budget

UITBLINKEN MAG!
De RUG wil haar studies voor elke student interessant en waardevol maken. Goede en gemotiveerde studenten krijgen daarom de kans hun talenten te benutten. De universiteit kent het Honours College, waarin excellente studenten een verzwaard bachelor- en/of masterprogramma kunnen volgen.

DE INHOUD VAN DE STUDIE

Je studie begint met een brede bacheloropleiding van drie jaar. Daarna specialiseer je je met een masteropleiding van twee of drie jaar.
Opbouw van een studiejaar en onderwijsvormen Elk studiejaar bestaat uit twee semesters, die vervolgens weer zijn opgesplitst in twee perioden van ongeveer tien weken. Aan het einde van elke periode volgt direct het tentamen over de behandelde stof. Je weet dus al snel of je het vak voldoende hebt bestudeerd. Je leert bij ons op veel verschillende manieren. Allereerst natuurlijk via hoorcolleges. Ook volg je werkcolleges waar je in kleinere groepjes opgaven maakt en bespreekt. Verder doe je veel practica. Hier pas je de theoretische kennis uit de hoor- en werkcolleges toe in praktische opdrachten. Het prettige aan de opleiding is dat je steeds een korte periode met een bepaald vak of thema bezig bent. Een universitaire bacheloropleiding kent een driejarig studieprogramma van 180 punten; een studiejaar kent dus zestig punten. Om je studie af te ronden moet je alle benodigde studiepunten hebben behaald. De zwaarte van de vakken wordt uitgedrukt in het aantal studiepunten. Het systeem van studiepunten werkt vrij eenvoudig. Voor het ene vak krijg je bijvoorbeeld vijf punten, voor een ander vak tien. Die punten krijg je door het tentamen van een vak te halen, maar bij andere vakken weer door practicumopdrachten voldoende uit te voeren. Een punt staat voor 28 uur studielast (colleges, practica, zelfstudie). Farmacie is een academische opleiding. We leren je kritisch te kijken naar je eigen werk en dat van anderen en je leert onderzoek uitvoeren. We besteden ook veel aandacht aan je communicatieve vaardigheden; je leert samenwerken, presenteren en schrijven over je vakgebied. Dat doen we niet voor niets. In je werk heb je namelijk voortdurend te maken met onderzoekers, artsen, patinten, collega-apothekers, fabrikanten en noem maar op. Het is belangrijk dat iedereen elkaar goed informeert en begrijpt.

Geneesmiddel of vergif?
Wat hebben farmacie en vergif met elkaar te maken? Meer dan je denkt. Een te hoge dosis van een bepaalde stof of een verkeerde combinatie van stoffen, en een medicijn kan een totaal andere werking hebben! Je krijgt bij ons dan ook les in toxicologie. Prof.dr. Donald Uges is hoogleraar klinische en forensische toxicologie op onze faculteit. Maar hij wordt ook regelmatig ingeschakeld als expert en adviseur in de rechtbank. Hij speelde onder andere een belangrijke rol in de heropening van de zaak tegen Lucia de B., een verpleegkundige die er onterecht van werd verdacht veel patinten te hebben vergiftigd.

DE INHOUD VAN DE STUDIE

Het eerste jaar van de bacheloropleiding Kies je voor farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen, dan orinteer je je eerst breed in de verschillende levenswetenschappen. Pas daarna bepaal je definitief je studierichting. Daarmee is de kans dat je een verkeerde studiekeuze maakt een stuk kleiner. In het eerste semester volg je namelijk vrijwel dezelfde vakken als studenten van de andere opleidingen in het cluster levenswetenschappen (dit zijn de studies biologie en life science and technology). Al deze studenten volgen een basisprogramma met als thema leven. Hierin leer je van alles over celbiologie, biochemie, genetica en evolutie. Ontdek je dan al dat je met deze opleiding niet op je plek zit, dan kun je na dit eerste halve jaar nog probleemloos overstappen naar biologie. Ook in het tweede semester zal er nog veel basiskennis uit de scheikunde en de biologie van de mens aan de orde komen. Basiskennis die je hard nodig zult hebben in de rest van de studie. In het eerste jaar breng je ongeveer een kwart van je tijd door in laboratoria. Dit doe je vaak in groepjes met andere studenten, waarbij jullie veel eigen verantwoordelijkheid krijgen.

Aan het eind van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies: heb je nog niet veertig van de zestig punten gehaald, dan moet je je studie stopzetten. Daarnaast moet je binnen twee jaar het programma van het eerste jaar hebben afgerond. Het vervolg van de bachelor In het tweede en derde jaar ga je dieper op de lesstof in. In het tweede jaar krijg je veel practica: ongeveer de helft van de tijd ben je te vinden in een laboratorium. Sommige projecten zijn voltijds. Je bent er dan echt hele dagen van negen tot vijf mee bezig. Ben je van plan om door te gaan in de masteropleiding farmacie (de opleiding tot apotheker), dan volg je in het derde jaar een verplicht programma van farmaceutische vakken, ook wel de minor farmacie genaamd. Wil je verder gaan in onderzoek, dan kun je het eerste semester in het derde jaar ook besteden aan een vakgebied buiten de farmacie. Het bachelorprogramma sluit je af met een onderzoek van zeven weken aan een door jou zelf uitgekozen onderwerp binnen de farmacie.

Je medicijn gewoon inademen ?


Farmacie gaat ook over de manier waarop je medicijnen het beste kunt toedienen. Een belangrijke nieuwe uitvinding is bijvoorbeeld de Novolizer, een inhaler voor astmapatinten die beter werkt dan de traditionele. Normaal komt slechts 15 tot 30% van de werkzame stof in de longen, met de Novolizer tot wel 50%! Een hele verbetering dus. In april 2010 ontvingen de ontwikkelaars Anne de Boer en Eric Frijlink er de Wubbo Ockelsprijs voor. Het product is in Europa, India en Zuid-Afrika op de markt en honderdduizenden mensen gebruiken het al. En er wordt hard gewerkt aan een opvolger die ook geschikt is voor andere medicijnen, zoals antibiotica. Daarmee zou het voor bepaalde medicijnen een prima alternatief kunnen zijn voor bijvoorbeeld een injectie.

Zelf medicijnen maken


Elly van der Veen (21) derdejaars farmacie
Scheikunde en biologie waren op de middelbare school al mijn favoriete vakken, dus farmacie is voor mij een heel logische keuze. Zeker toen ik als scholier een dag had meegelopen op deze opleiding wist ik het absoluut zeker. Het is een druk lesprogramma waarin veel informatie op je afkomt. Het is dus niet een opleiding die je zomaar even doet. Je hebt aardig wat zelfdiscipline nodig. Je maakt vaak lange dagen, al is er gelukkig veel afwisseling tussen de theorie van de colleges en het uitvoeren van opdrachten tijdens de practica. Je volgt bij farmacie natuurlijk veel practica, vooral in het tweede jaar. Dan bestudeer je hoe het lichaam reageert op bepaalde chemische stoffen of maak je zelf medicijnen. Wat je in een practicum vervaardigt, is heel divers. Ik heb al eens zalven en pillen, maar ook oogdruppels en hoestdrank gemaakt. De practica doe je meestal in groepjes, dus dat is niet alleen heel leerzaam, maar ook erg gezellig! Alle handelingen die je voor een proef moet doen, staan nauwkeurig in de practicumhandleiding beschreven. Een hele instructie vooraf is dus niet aan de orde. Natuurlijk zijn er wel labdocenten aanwezig om te zorgen dat alles correct en veilig wordt uitgevoerd. Elly demonstreert hoe je een zalf in het practicum recepteerkunde maakt in een video op www.rug.nl/video/ba-farmacie

DE INHOUD VAN DE STUDIE

De masteropleiding De praktijk leert dat vrijwel alle studenten na het afronden van de bachelor doorgaan met een master. Met een masteropleiding specialiseer je je nog verder. Je volgt gerichtere vakken, loopt stages en doet een eigen onderzoeksproject van tenminste een half jaar. Je kunt na de bachelor farmacie kiezen uit vier masteropleidingen. De master farmacie leidt je op tot apotheker. Aan het eind kies je voor een specialisatie in de patintenzorg of in kwaliteit en productie van geneesmiddelen. Kies je voor de Engelstalige master medical pharmaceutical sciences, dan leer je hoe je onderzoek uitvoert. Centraal staat de ontwikkeling van geneesmiddelen en hoe een medicijn het beste kan worden toegediend. Met de master educatie en communicatie kun je later aan de slag als wetenschapsjournalist, voorlichter of leraar scheikunde. En met de master energy and environmental sciences leer je duurzamer te ontwerpen wat betreft energie, materialen en mobiliteit. Er is binnen deze master veel aandacht voor het gebied van sociale wetenschappen. Over de masteropleidingen kun je aparte brochures aanvragen.

Farmacie studeren betekent veel practica volgen

TOEGANKELIJKE MASTEROPLEIDINGEN Farmacie (3 jaar) Medical pharmaceutical sciences (2 jaar) Educatie en communicatie (2 jaar) Energy and environmental sciences (2 jaar)

BACHELOROPLEIDING Farmacie 1e JAAR (propedeuse) Celbiologie 1 en 2 Genetica Practicum minimale cel Wiskunde en statistiek Immunologie en oncologie Fysiologie en farmacologie Practicum anatomie en fysiologie Eerstejaarssymposium Moleculen en reactiviteit Farmacie in perspectief Farmaceutische analyse A Farmaceutische technologie en biofarmacie 1 Humane fysiologie Pathologie 2e JAAR Practica (50%) Receptorfarmacologie Farmaceutische biosynthese Organische chemie practicum Farmaceutische microbiologie Veilige microbiologische technieken Biostatistiek Farmacochemie en spectroscopie Farmacologie practicum Farmaceutische analyse B Farmaceutische technologie en biofarmacie 2 Farmacokinetiek Metabolisme en toxicologie 3e JAAR Minor farmacie* of vrije minor Farmacie, technologie, ethiek en maatschappij Farmaco-epidemiologie Geneesmiddelen bij infecties en tumoren Bacheloronderzoek & thesis * verplicht als je de master farmacie (apothekersopleiding) wilt volgen. Vakken: Centraal zenuwstelsel Farmaceutische analyse C Endocrien systeem Farmaceutische genetica en immunologie

DE INHOUD VAN DE STUDIE

Moeilijk of niet? Ben je enerzijds genteresseerd in het werken met chemische stoffen, en heb je anderzijds de ambitie om mensen gezond te
maken? Als je daarnaast ook nog goed bent in exacte vakken en gedisciplineerd bent, dan is deze opleiding prima te doen. Hou er wel rekening mee dat je veel theorie krijgt en regelmatig in projectgroepen werkt aan praktische opdrachten. Het is dus ook belangrijk dat je goed bent in samenwerken.

APOTHEKERSGAME GIMMICS
Als je kiest voor de master farmacie, dan doe je in het zesde jaar mee aan de apothekersgame GIMMICS. Je krijgt een eigen ruimte die je inricht als apotheek. Samen met andere studenten run je hier vier weken lang een apotheek en concurreer je met andere apotheken in dezelfde virtuele stad. En dan begint het: overleggen met patinten, een businessplan maken, met verzekeraars om de tafel, recepten afhandelen, assistentes aannemen, de inspectie ontvangen... Je kunt zelfs s nachts uit bed worden gebeld, omdat je nachtdienst hebt. Net echt! Wie na die vier weken de meeste patinten heeft, is de winnaar van deze spannende en realistische game.

www
www.rug.nl/fwn/farmacievakken1ejaar www.gimmics.nl (virtueel apothekersgame) www.rug.nl/fwn/novolizer www.rug.nl/fwn/forensischetoxicologie (video) www.rug.nl/masteropleidingen

Levensreddend onderzoek
Het ontwikkelen van een medicijn zit vol uitdagingen. Sommige geneesmiddelen kun je bijvoorbeeld alleen maar gekoeld bewaren. Dat is lastig. Want wat als er geen koelkast in de buurt is, zoals in ontwikkelingslanden? Dit is bijvoorbeeld het geval bij een middel dat het bloeden na een bevalling stopt. Jaarlijks sterven er in Afrika alleen al 125.000 vrouwen aan dergelijke bloedingen. Als het middel ook buiten de koelkast bewaard zou kunnen worden, zou het ook in deze gebieden gebruikt kunnen worden. Bij farmacie loopt nu een onderzoek om hier een oplossing voor te vinden. Het zou een heleboel mensenlevens kunnen redden

DE INHOUD VAN DE STUDIE

NAAR HET BUITENLAND


De Rijksuniversiteit Groningen wil zo veel mogelijk studenten de gelegenheid bieden een deel van de studie in het buitenland te volgen. De RUG werkt samen met universiteiten over heel de wereld en er zijn diverse financile regelingen waar je een beroep op kunt doen. Om je een beeld te geven: jaarlijks gaan zon 1000 Groninger studenten naar het buitenland om te studeren. Ze volgen er vakken, of doen er een stage of afstudeeropdracht. Maar ook in Groningen zelf worden studenten voorbereid op een internationale werkomgeving. Je ontmoet ongetwijfeld een aantal van de circa 3100 buitenlandse studenten die hier jaarlijks komen en krijgt wellicht college van een buitenlandse gastdocent. En steeds meer bachelor- en masteropleidingen zijn Engelstalig.

STUDENTENLEVEN

Je studietijd begint met de KEI-week, de algemene introductie van alle eerstejaars in Groningen. Samen met de andere eerstejaarsstudenten van je KEI-groep leer je de stad en het studentenleven ontdekken met allerlei activiteiten en evenementen.
Introductie en studievereniging Tijdens je studie kun je lid worden van een algemene studentenvereniging, maar ook van de studievereniging Pharmaciae Sacrum (PS). PS bestaat al sinds 1881 en je kunt er lid worden van verschillende commissies, meehelpen het blad Foliolum te maken of aan gezellige activiteiten meedoen zoals lezingen, sportdagen, excursies, borrels, feesten en filmavonden. Ook kun je actief worden in het Studentenoverleg Farmacie, waar je opkomt voor jouw belangen. Studiebegeleiding In het eerste jaar zorgt de Eerstejaars Introductie Kommissie ervoor dat je je zo snel mogelijk thuis voelt. Ook krijg je in mentorgroepen begeleiding van een ouderejaarsstudent. Je krijgt dan nuttige informatie over onder andere de studie en de docenten. Na een half jaar krijg je een tutor, een docent, die je de rest van de bacheloropleiding begeleidt. Als je vragen hebt of advies wilt over de studie of studieproblemen hebt, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. De studieadviseur is onafhankelijk en behandelt alles vertrouwelijk. De studieadviseur kan je doorverwijzen naar de Universitaire Studenten Desk. Hier krijg je antwoord op vragen over het veranderen van studie, studiefinanciering en noem maar op.

www
www.psgroningen.nl (studievereniging) www.keiweek.nl (introductieweek) www.groningenlife.nl (studentenleven) www.lefier.nl, www.kamernet.nl (kamer zoeken)

GRONINGEN, JOUW STUDIESTAD


190.148 inwoners ca. 56.000 ingeschreven studenten (wo en hbo) ca. 35.000 studenten op kamers 54 studentensportclubs 36 pizzakoeriers 199 cafs 8 discotheken 2743 terrasstoelen 7 wasserettes 94 uitzendbureaus 65 rijscholen 31 fietsenmakers 3.345 studentenweblogs 1 beste grote gemeente van Nederland (2010) en 1 leukste winkel van Nederland (Italiaanse winkel Ariola)

10

Samenwerken is erg belangrijk


Ellen Woesthuis (23)
masterstudent farmacie

Ik ben aan de studie farmacie begonnen omdat ik iets met scheikunde wilde doen, maar niet alleen maar bezig wilde zijn met stofjes en formules. Bij farmacie gebruik je scheikunde met een duidelijk doel: mensen beter maken. Wat ik heel fijn vind aan deze opleiding is dat er een koppeling is tussen theorie en praktijk. Met de dingen die je tijdens de theorielessen leert ga je kort daarop aan de gang. De stof wordt daardoor veel begrijpelijker en blijft beter hangen. Ik doe nu de master farmacie en wil daarna het liefst in een ziekenhuisapotheek werken. Daar ben je vaak betrokken bij onderzoeksprojecten. Ik zit nu trouwens net midden in het half jaar durende onderzoeksproject dat bij deze master hoort. We bekijken daarin of we een bepaald eiwit in tabletvorm kunnen toedienen. Nu wil dat alleen nog via een infuus, maar als het ons lukt dit medicijn in een tablet te krijgen zou dat voor veel gebruikers een stuk prettiger zijn. Naast de opleiding ben ik ook actief in onder andere de studentenbadmintonvereniging en als studentvoorlichter in de Discovery Truck. Ik vind het erg leuk en nuttig om dat soort dingen te doen. Je leert er beter van communiceren en samenwerken met anderen. En dat is in dit vak echt heel erg belangrijk.

11

NA JE AFSTUDEREN

Na je master kun je aan de slag als apotheker of onderzoeker, maar je kunt ook werken in tal van andere functies.
Omdat je in je opleiding kennis uit meerdere vakgebieden slim leert combineren, ben je aantrekkelijk voor veel werkgevers. Mensen die deze studie hebben gedaan, komen terecht op de meest uiteenlopende plekken. Om er een paar te noemen: aan universiteiten, bij onderzoeksinstituten, in ziekenhuizen, in de industrie (niet alleen die van geneesmiddelen maar bijvoorbeeld ook in de levensmiddelen-, cosmeticaen agrarische industrie), bij zorgverzekeraars en overheden. Je kunt er werken als onderzoeker of als adviseur, maar met de juiste masteropleiding ook als voorlichter, docent of journalist. Na de masteropleiding farmacie Heb je gekozen voor de masteropleiding farmacie, dan is de kans heel groot dat je als apotheker aan de slag gaat. Je bent dan een geneesmiddeldeskundige die nauw samenwerkt met artsen, waarbij je er medeverantwoordelijk voor bent dat een patint het juiste medicijn krijgt en dat de behandeling het juiste resultaat heeft. Ook als apotheker kun je op veel verschillende plekken terechtkomen. In een openbare apotheek bijvoorbeeld waar je vooral samenwerkt met huisartsen en andere apothekers. Ook kan het zijn dat je voorlichting geeft over bijvoorbeeld diabetes, astma, maagklachten of medicijnen voor kinderen. In een ziekenhuisapotheek heb je vaak te maken met ingewikkelde medicaties en bijzondere geneesmiddelen, en werk je samen met de specialisten. Hier doe je vaak ook nog onderzoek, bijvoorbeeld om nieuwe geneesmiddelen te beoordelen. Je kunt als apotheker ook voor medicijnproducenten aan het werk, waar je dan verantwoordelijk bent voor het ontwikkelen van geneesmiddelen en toedieningsvormen, of voor de toelating van een product op de markt.

www
www.knmp.nl (organisatie voor openbare apothekers) www.nvza.nl (vereniging voor ziekenhuisapothekers) www.nia-web.nl (vereniging Nederlandse Industrie Apothekers) www.eurocatnederland.nl

Zo kan het ook...


Lous Kluin werkte na haar afstuderen
als tweede apotheker in een apotheek in Sappemeer. Hier volgde ze haar registratieopleiding, waarna ze als beherend apotheker in de stad Groningen aan de slag ging. Onlangs begon Lous aan een nieuwe leuke uitdaging: ze is apotheker in een nieuw gezondheidscentrum in Wezep. Hier zal ze nauw samenwerken met drie huisartsen en hun assistenten en een aantal fysiotherapeuten.

Janneke Jentink is aio (assistent in


opleiding) farmacie aan de RUG. Ze onderzoekt anti-epilepticagebruik door moeders tijdens de zwangerschap, en het risico op aangeboren aandoeningen bij de foetus. Ze maakt hierbij veel gebruik van EUROCAT: een internationale database van kinderen met aangeboren aandoeningen. Janneke werkte in 2008 n dag per week bij EUROCAT Nederland om de database te leren kennen. Verder is ze betrokken bij het lesgeven bij farmacie.

12

NA JE AFSTUDEREN

Een afwisselend en dynamisch beroep

Ren van Hulst (38)


ziekenhuisapotheker in het Martini Ziekenhuis, Groningen

In het laatste jaar van mijn studie kwam er een plaats voor een projectapotheker vrij in het Martini Ziekenhuis. Ik heb gesolliciteerd en ben aangenomen. Na een jaar kwam een plaats vrij voor de opleiding tot ziekenhuisapotheker. Die kans heb ik met beide handen gegrepen en die opleiding heb ik in 2003 afgerond. Sindsdien ben ik als ziekenhuisapotheker verbonden aan het Martini ziekenhuis. Aan het einde van mijn opleiding ben ik gestart met een promotieonderzoek. In 2008 ben ik gepromoveerd op een onderzoek naar de gezondheidseconomie van bloedtransfusies. Mijn hoofdtaak is ervoor zorgen dat de patint het juiste geneesmiddel krijgt en dat het medicijn op een goede, veilige manier wordt gebruikt. In de praktijk betekent dat nauw samenwerken met specialisten en verpleegkundigen. Je denkt voortdurend met artsen en verpleegkundigen mee over hoe geneesmiddelen moeten worden gebruikt. Ook maken wij in de ziekenhuisapotheek geneesmiddelen voor onze patinten. Bij problemen en bij sommige geneesmiddelen onderzoeken wij het bloed van de patint. Het beroep van een ziekenhuisapotheker is heel afwisselend en dynamisch. En hoewel mijn opleiding al weer een tijdje achter me ligt, merk ik dat ik nog steeds veel heb aan de kennis die ik daar heb opgedaan.

13

TOELATING

VWO
AFKOMSTIG VAN HET VWO Met het profiel Natuur en Techniek heb je zonder meer toegang tot de studie farmacie. Het profiel Natuur en Gezondheid moet je aanvullen met natuurkunde, Economie en Maatschappij met natuurkunde en scheikunde, en Cultuur en Maatschappij met wiskunde A of B, natuurkunde en scheikunde.

HBO
AFKOMSTIG VAN HET HBO Kom je van het hbo, dan moet je aantoonbaar beschikken over vwo-kennis van wiskunde A of B, natuurkunde en scheikunde. Afhankelijk van de gevolgde hbo-opleiding dien je deze kennis door middel van een toets aan te tonen voor aanvang van de studie.

VWO/HBO

GEEN VWO OF HBO Als je niet voldoet aan de ingangseisen en tenminste 21 jaar bent, kun je een universitair toelatingsexamen doen, het zogeheten colloquium doctum. Als je dat haalt kun je aan de opleiding beginnen.

w ww
www.rug.studielink www.duo.nl (aanvragen studiefinanciering) www.hoezithet.nl (praktische info)

Studiekosten
Naast collegegeld, 1713 euro in 2011-2012, heb je ook kosten voor boeken en ander studiemateriaal. In het eerste jaar liggen deze kosten rond de 650 euro. Als je al een bachelor hebt (ook hbo), dan betaal je voor een tweede bachelor een hoger collegegeld. De hoogte varieert per opleiding. Als je te lang over je studie doet moet je naast het collegegeld waarschijnlijk een boete betalen van 3.000 euro. (Volg de plannen van het kabinet en kijk op www.rug.nl/studenten/ inuitschrijving/collegegeld/tarieven.)

14 14

VOORLICHTING EN AANMELDING

Wil je meer informatie over deze en andere opleidingen? Kom dan naar de voorlichtingsevenementen van de Rijksuniversiteit Groningen. Voorlichtingsdag vrijdag 4 november 2011; tijdig aanmelden verplicht Alle bacheloropleidingen In en rond het Academiegebouw in het centrum Elke opleiding geeft korte presentaties en individuele voorlichting Lezingen over huisvesting, studentenleven, etc. Infomarkt Open dag op locatie vrijdag 17 februari 2012; tijdig aanmelden verplicht Alle bacheloropleidingen Bij de studies op locatie Bezoek aan een of twee opleidingen naar keuze Lezing, proefcollege, rondleiding door gebouw, infomarkt Last minute Groningen vrijdag 8 juni 2012 s Ochtends in het Academiegebouw: lezing over (uit)loting, studiekeuzeworkshops, infomarkt, spreekuur van beperkt aantal opleidingen s Middags bezoek mogelijk aan n opleiding, op locatie van studie

Een dag student donderdag 24 november 2011 en donderdag 29 maart 2012 bij farmacie Voor gevorderde kiezers die zich al langer orinteren Intensief programma bij n opleiding Programma verschilt per studie: hoorcollege, werkcollege, practicum, eten in de stad Veel andere studies organiseren Een dag student op andere dagen; niet alle opleidingen doen mee Opgave via de www.rug.nl/fwn/eendagstudent Wil je meer informatie over voorlichtingsevenementen, kijk dan op www.rug.nl/studiekiezers, of bel met de afdeling Communicatie, (050) 363 90 11. Hebben we je adres, dan krijg je automatisch informatie over de voorlichtingsevenementen. Aanmelden Je kunt je voor deze opleiding aanmelden via rug.studielink.nl. Studielink is een landelijk digitaal loket waar je alles kunt regelen voor je inschrijving in het hoger onderwijs. Ook kun je je via Studielink aanmelden bij DUO, om daar studiefinanciering aan te vragen.

15

VOORLICHTING EN AANMELDING

Vrijdag 4 november 2011 Voorlichtingsdag November 2011 tot augustus 2012 Aanmelden bij de universiteit via rug.studielink.nl (NB: voor lotingsstudies vr 15 mei aanmelden) Donderdag 24 november 2011 Een dag student Vrijdag 17 februari 2012 Open dag op locatie Donderdag 29 maart 2012 Een dag student Vrijdag 8 juni 2012 Last minute Groningen Augustus 2012 Algemene introductie (KEI week), introducties studentenverenigingen en faculteiten Maandag 3 september 2012 Begin van je studiejaar

Vragen over aanmelding, financiering, etc. Universitaire Studenten Desk (USD) (050) 363 80 04 www.rug.nl/hoezithet Voorlichtingsevenementen Afd. Communicatie, Rijksuniversiteit Groningen (050) 363 90 11 studiekiezers@rug.nl www.rug.nl/studiekiezers Inhoud studie en aansluiting Studieadviseurs farmacie Solita van Duin / Paul van Hutten (050) 363 28 31 / (050) 363 85 47 s.van.duin@rug.nl / p.f.van.hutten@rug.nl

Farmacie op internet www.rug.nl/beta-studie/farmacie Opgave Een dag student www.rug.nl/fwn/eendagstudent Aanmelden voor studie via rug.studielink.nl helpdesk Studielink: (088) 424 76 00

16

VOOR MEER INFORMATIE Naast deze en andere voorlichtingsbrochures over opleidingen geeft de RUG ook de algemene gids Studeren in Groningen uit. Daarin vind je een korte omschrijving van alle 54 bacheloropleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen en informatie over de aansluitende masters. Daarnaast geeft de gids informatie over toelating, aanmelding, huisvesting, studentenleven en meer. Je kunt de gids en brochures over andere opleidingen bestellen via www.rug.nl/studiekiezers. www.facebook.com/studiekiezersRUG www.univgroningen.hyves.nl www.twitter.com/univgroningen www.youtube.com/universitygroningen

17

www.rug.nl/studiekiezers

Augustus 2011

51

Colofon Uitgave en redactie afdeling Communicatie, Rijksuniversiteit Groningen Tekst Ard Argenesch Ontwerp In Ontwerp Fotografie Elmer Spaargaren, Gerard Kingma