You are on page 1of 30

CONTABILITATEA STOCURILOR

Prof.univ.dr. Adriana TIRON TUDOR

OBIECTIVELE DE BAZ ALE CAPITOLULUI

1. Delimitare i clasificri 2. Evaluarea stocurilor 3. Organizarea eviden ei operative i a contabilit ii analitice i sintetice a stocurilor 4. Contabilitatea stocurilor destinate consumului productiv si a celor ob inute din produc ie proprie 5. Cantabilitatea altor categorii de stocuri (stocuri aflate la ter i, efective de abimale si psri, mrfuri, ambalaje) 6. Contabilitatea ajustrilor pentru deprecierea stocurilor

Caracterizare general a stocurilor

Stocurile sunt active circulante:


a)sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile ce urmeaz a fi folosite n procesul de produc ie sau pentru prestarea de servicii; b)n curs de produc ie n vederea vnzrii; c)de inute pentru a fi vndute pe parcursul desfsurrii normale a activit ii; Stocurile i produc ia n curs de execu ie sunt acele active circulante constnd n ansamblul de bunuri materiale i servicii din cadrul unit ilor economice, care sunt destinate pentru a se consuma la prima utilizare, pot fi vndute dup ncheierea procesului de prelucrare (urmarea unui ciclu de produc ie) sau pot fi vndute n starea n care s-au cumprat.

Clasificri: a. Dup sursa de provenien a: - cumprate


- fabricate

b. Apartenen a la patrimoniu
- fac parte din patrimoniu i se afl in spa ii proprii sau la ter i: custodie, prelucrare, consigna ie, reparare - nu fac parte din patrimoniu dar se afla n gestiunea unit ii, primite de la ter i

c. Gradul de individualizare si modul de gestionare


- identificabile, individualizate pe articole, elemente - fungibile, interschimbabile

Structura stocurilor n contabilitatea curent

materii prime materiale consumabile materiale de natura obiectelor de inventar produse animale si psri mrfuri ambalaje produc ia n curs de execu ie bunurile aflate n custodie, pentru prelucrare sau n consigna ie la ter i

Clasa 3: Grupe de conturi instituite pentru stocuri i produc ie n curs de exerci iu


30 33 34 35 36 37 38 39 STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE PRODUC IA N CURS DE EXECU IE PRODUSE STOCURI AFLATE LA TER I ANIMALE MRFURI AMBALAJE AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR I PRODUC IEI N CURS DE EXECU IE

30-38 - Conturi de activ: -conturi de stocuri -conturi de diferen e de pre : A 308, 348, 368, 388 P 378 39 Ajustri - Conturi de pasiv(cu func ie contabil invers)

Evaluarea stocurilor

1. Evaluarea ini ial a stocurilor(la intrarea n patrimoniu) 2. Evaluarea la ieirea din gestiune a stocurilor (metode) 3. Evaluarea la data bilan ului.

Evaluarea la intrarea n patrimoniu


n func ie de modul de dobndire: cu titlu oneros cost de achizi ie din produc ie proprie cost de produc ie cu titlu gratuit valoare just aport n natura valoare de aport

Evaluarea ini ial a stocurilor


Costul de achizi ie cuprinde:
1. 2.

3. 4.

Pre de cumprare fr TVA Taxe nerecuperabile (taxe vamale, accize, comisioane, taxe asigurare) Cheltuieli de transport , manipulare TVA din factura furnizorului dac cumprtorul nu este pltitor de TVA

Costul de produc ie cuprinde:


1.

2.

Cheltuielile directe cu: materii prime, materiale, salariile muncitorilor direct productivi Cota de cheltuieli indirecte: administrative, amortizare, repara ii, servicii potale, bancare,

Metode alternative de evaluarea ini ial a stocurilor

Costul stocurilor trebuie sa cuprind toate costurile aferente achizi iei si prelucrrii, precum i alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in form si in locul in care se gsesc.

In func ie de specificul activit ii, pentru determinarea costului pot fi folosite, de asemenea:
metoda costului standard, n activitatea de produc ie metoda pre ului cu amnuntul, in comer ul cu amnuntul.

Metoda costului standard

Costul standard ia n considerare nivelurile normale ale materialelor si consumabilelor, manoperei, eficientei i capacit ii de produc ie. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic si ajustate, dac este necesar, n func ie de condi iile existente la un moment dat.
Diferen ele de pre fa de costul de achizi ie sau de produc ie trebuie eviden iate distinct in contabilitate, fiind recunoscute n costul activului. K = (Si dp + Dp cumul. I) / (Si stoc ps + V cumul stoc I ps) Dp e= V stoc Eps x K

Metoda pre ului cu amnuntul

Metoda pre ului cu amnuntul este folosit n comer ul cu amnuntul pentru a determina costul stocurilor de articole numeroase i cu micare rapid, care au marje similare i pentru care nu este practic s se foloseasc alt metoda. Costul bunurilor vndute este calculat prin deducerea valorii marjei brute din pre ul de vnzare al stocurilor. Orice modificare a pre ului de vnzare presupune recalcularea marjei brute.

Evaluarea la ieirea din gestiune a stocurilor (metode) IESIRI: vnzare, consum, dona ii, distrugeri La ieirea din gestiune a stocurilor, acestea se evalueaz i se nregistreaza n contabilitate prin aplicarea uneia din metodele:
a) metoda identificrii individuale - cost istoric b) metoda costului mediu ponderat - CMP c)metoda primului intrat-primului ieit - FIFO d) metoda ultimul intrat-primul-ieit - LIFO

Evaluarea la cost istoric, respectiv CMP

Metoda identificrii individuale


evaluarea bunurilor la cost istoric, de intrare. Se folosete n cazul bunurilor de folosin ndelungat sau destinate unor comenzi distincte.

Metoda costului mediu ponderat (CMP)


presupune calcularea costului fiecrui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate n stoc la nceputul perioadei i a costului elementelor similare produse sau cumprate n timpul perioadei. Media poate fi calculat periodic sau dup fiecare recep ie.
CMP = ( Vsi + Vi ) / ( Qsi + Qi ) Ve = CMP x Qe

Evaluarea prin metoda FIFO, respectiv LIFO

Metoda primul intrat - primul ieit (FIFO)


bunurile ieite din gestiune se evalueaz la costul de achizi ie (sau de produc ie) al primei intrri (lot). Pe msura epuizrii lotului, bunurile ieite din gestiune se evalueaz la costul de achizi ie (sau de produc ie) al lotului urmtor, n ordine cronologica.

Metoda ultimul intrat - primul ieit (FIFO)


bunurile ieite din gestiune se evalueaz la costul de achizi ie (sau de produc ie) al ultimei intrri (lot). Pe msura epuizrii lotului, bunurile ieite din gestiune se evalueaz la costul de achizi ie (sau de produc ie) al lotului anterior, n ordine cronologica.

Evaluarea la inventariere i situa iile financiare La inventarierea patrimoniului: valoare actual sau de utilitate
diferen e cantitative: + sau - ntre Situa ia faptic i cea scriptic diferen e valorice: + sau ntre valoarea contabil si cea actual
favorabile nu se nregistreaz n contabilitate nefavorabile - ajustare

Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate n bilan la o valoare mai mare dect valoarea ce se poate ob ine prin utilizarea sau vnzarea lor. n acest scop, valoarea stocurilor se diminueaz pn la valoarea realizabil net, prin constituirea unei ajustri pentru depreciere.
Valoarea realizabil net este pre ul de vnzare estimat ce ar putea fi ob inut pe parcursul desfurrii normale a activit ii, mai pu in costurile estimate pentru finalizarea bunului si costurile necesare vnzarii.

Eviden a operativ i organizarea contabilit ii analitice a stocurilor

Documente primare i de eviden operativ a stocurilor Metoda cantitativ valoric ( pe fie de cont analitice) Metoda operativ contabil ( pe solduri) Metoda global valoric

=Studiu individual =

Organizarea contabilit ii curente sintetice a stocurilor

Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent. In conditiile folosirii inventarului permanent, in contabilitate se inregistreaza toate operatiunile de intrare si iesire, ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor, atat cantitativ cat si valoric. Inventarul intermitent consta in stabilirea iesirilor si inregistrarea lor in contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfarsitul perioadei.

Prezentarea stocurilor n bilan


(extras din bilan de la S.C. RELEUS S.A. ncheiat la 31.12.2006)

Formular 10 Denumire indicator A A. . . . ACTIVE IMOBILIZATE

Lei Nr. rd. B 01.01.2006 Sold la 31.12.2006

B.ACTIVE CIRCULANTE I.STICURI 1.Materii prime i materiale consuabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398) 2. Produc ia n curs de execu ie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952) 3. Produse finite i mrfuri (ct. 345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3954-3956-3957-396-3974428) 4. Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct.4091) TOLAL (rd.20 la 23) II.CREAN E(Sumele care urmeaz s fie ncasare dup o perioada mai mare de un an trebuie preyentate separat pentru fiecare element) . . . III. Investi ii financiare pe termen scurt . . . 20 21 22 23 24 549.339 393.609 1.548.652 0 2.491.600 668.802 392.953 1.707.751 3.847 2.773.353

IV Casa i conturi la bnci Active circulante-TOTAL(I+II+III+IV)

Contabilitatea stocurilor destinate consumului productiv i cele ob inute din produc ie proprie

Materii prime i materiale Produc ie neterminata Semifabricate Produse finite i produse reziduale CICLUL DE PRODUC IE

10

Grupa 30 Stocuri de materii si materiale

Materiile prime particip direct la fabricarea produselor i se regsesc n produsul finit integral sau par ial, fie n starea lor ini ial, fie transformat. (contul 301). Materialele consumabile (materialele auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, semin e i materiale de plantat, furaje i alte materiale consumabile) care particip sau ajut la procesul de fabrica ie fr a se regsi de regula n produsul finit sau asigur desfurarea activit ii curente a institu iei (contul 302). Materialele de natura obiectelor de inventar reprezint bunuri cu o valoare mai mica dect limita prevzut de lege pentru a fi considerate active fixe corporale, indiferent de durata lor de serviciu, sau cu o durata mai mic de un an, indiferent de valoarea lor precum si bunurile asimilate acestora (echipamentul de protec ie, echipamentul de lucru, mbracamintea special, mecanismele, dispozitivele, verificatoarele, SDV-urile, aparatele de msur i control, etc.). (contul 303)

Conturi opera ionale utilizate

301 Materii prime 302 Materiale consumabile


3021 Materiale auxiliare 3022 Combustibili 3023 Materiale pentru ambalat 3024 Piese de schimb 3025 Seminte si materiale de plantat 3026 Furaje 3028 Alte materiale consumabile

303 Materiale de natura obiectelor de inventar 308 Diferente de pret la materii prime si materiale

11

Exemplu: Metoda Inventarului Permanent, CA

O SC pltitoare de TVA, ine evidenta stocurilor la cost de achizi ie are un SI de 200 kg cu 8lei/kg, achizi ii 600kg cu 10lei/kg, si TVA 19%, cheltuieli transport 600 lei si TVA, consumuri 700kg, metoda LIFO.
Achizi ie materii prime 600kg. % = 301 4426 % = 301 4426 401 7.140 6.000 1.140 714 600 114 7.400

Cheltuieli transport CA unitar = 6.600/600 =11 Consum materii prime LIFO 700kg 600 x 11 + 100 x 8

401

601 = 301

Exemplu Metoda Inventarului Intermitent:


O SC pltitoare de TVA, tine evidenta stocurilor la cost de achizi ie are un SI de 200 kg cu 8 lei/kg, achizi ii 600 kg cu 10 lei/kg, si TVA, cheltuieli transport 600 lei si TVA,stoc final 100kg evolu ie prin metoda LIFO.
Includerea n cheltuieli a stocului ini ia Achizi ie materii prime 600kg. 601=301 % = 1600 401 601 4426 401 7.140 6.000 1.140 714 600 114 - 800 800

Cheltuieli transport CA unitar = 6.600/600 =11. Constatare stoc final LIFO 100kg 100 x 8

% = 601 4426 601 = 301 sau 301 = 601

12

Exemplu:
MIP pret standard, materiale auxiliare i 200 kg cu 20 lei/kg, diferen e de pre 200 lei achizi ii 500 kg pre facturare 21 lei/kg si TVA consum 600 kg

Achizi ie materiale aux. 500kg. (21-20) x 500 Consum materiale auxiliare

% = 3021 308 4426 6021 =

401

12.495 10.000 500 1.995 12.000

3021

Coeficient diferen e de pre K = (Si308+Rd308)/(Si302+RD302)=0,05 Diferen e de pre aferente consumului 12.000 x 0,05 6021=3021 600

Exemplu: Metoda Inventarului Permanent, CA O SC pltitoare de TVA, tine evidenta stocurilor la cost de achizi ie si achizi ioneaz 10 aparate de msura cu 800 lei/buc cu TVA 19%,din care se dau n consum 4 aparate care dup expirarea duratei de utilizare se caseaz.
Achizi ie materiale de natura obiecte de inventar % = 303 4426 401 9.520 8.000 1.520

Dare n folosin 820 x 4 603 = 303 3.200 Eviden a extracontabil a ap. de msura D 8039 Stocuri de natura ob. de inv. 3.200 C 8039 Stocuri de natura ob. de inv. 3.200

13

Grupa 33 Produc ia in curs de execu ie

331Produse n curs de execu ie 332 711 Lucrri i servicii n curs de execu ie Varia ia stocurilor
Produc ia n curs de execu ie reprezint produc ia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare, prevzute n procesul tehnologic precum si produsele nesupuse probelor i recep iei tehnice sau necompletate n ntregime. n cadrul produc iei n curs de execu ie se cuprind, de asemenea, lucrarile i serviciile, precum i studiile n curs de execu ie sau neterminate.

Determinarea produc iei neterminate la sfritul lunii

Metoda contabil ( indirect , scriptic)


Produc ia neterminat = Produc ia neterminat de la nceputul lunii + Cheltuielile totale ale lunii - Cheltuieli aferente produc iei terminate

Metoda direct (a inventarierii)


Const n inventarierea faptic a produc iei neterminate de la fiecare loc de munc

Produc ia neterminat se evalueaz la cost de produc ie efectiv.

14

Exemplu:
Produc ie n curs de execu ie la inventarierea de la sfritul lunii se constat n sec iile de baz produse n curs de execu ie evaluate la cost efectiv de 5.000 lei nregistrarea produc iei n curs de execu ie Stornarea la nceputul lunii urmtoare a stocului de produc ie neterminat 331 = 711 711 = 331 5.000 5.000

Grupa 34 Produse

341 Semifabricate 345 Produse finite 346 Produse reziduale 711 Varia ia stocurilor 348 Diferen e de pre la produse
D dif in plus dif. in minus C dif. in minus dif in plus CP > PS pentru produsele ob inute CP < PSpentru produsele ieite din gestiune CP < PS pentru produsele obinute CP > PS pentru produsele ieite din gestiune

SD diferen e n plus (nefavorabile) aferente produsele pe stoc SC diferen e n minus (favorabile) aferente produsele pe stoc

15

Produse - Defini ii Semifabricatele reprezint produsele al cror proces tehnologic a fost terminat ntr-o sec ie (faza de fabrica ie ) i care trec n continuare n procesul tehnologic al altei sec ii (faze de fabrica ie) sau se livreaz ter ilor (contul 341). Produsele finite sunt produsele care au parcurs n ntregime fazele procesului de fabrica ie i nu mai au nevoie de prelucrri ulterioare n cadrul unit ii, putnd fi depozitate n vederea livrrii sau expediate direct clien ilor (contul 345). Produsele reziduale sunt reprezentate de rebuturi, materiale recuperabile sau deseuri. (contul 346).

Exemplu:
Metoda inventarului permanent i de pf este de 200 buc cu cost de produc ie

100 lei/buc iar n cursul lunii se produc 500 buc. Cheltuielile aferente: materii prime 30.000 lei, materiale auxiliare 15.000 lei, salarii 6.000 lei energie electric 4.000 lei si TVA. Se livreaz 600 buc. Cu pre de vnzare 150 lei/buc si TVA. La descrcarea gestiunii se aplic FIFO. MIP
Cheltuieli cu materii prime Cheltuieli cu materiale consumabile Cheltuieli cu salariile Cheltuieli cu energia CP=55.000 Ob inere produse finite Livrare produse finite Scoaterea din eviden a prod finite 1200x100+400x(110) 601 = 301 6021=3021 641 = 421 % = 401 605 4426 345 =711 4111 = % 701 4427 711 = 345 30.000 15.000 6.000 4.760 4.000 760 55.000 107.100 90.000 17.100 64.000

16

Exemplu:
Metoda inventarului intermitent i de pf este de 200 buc cu cost de productie 100 lei/buc iar in cursul lunii se produc 500 buc. Cheltuielile aferente: materii prime 30.000 lei, materiale auxiliare 15.000 lei, salarii 6.000 lei energie electrica 4.000 lei si TVA. Se livreaza 600 buc. Cu pret de vanzare 150 lei/buc si TVA. La descarcarea gestiunii se aplica FIFO. MII
Scoaterea din gestiune a pf aflate in stoc Vanzare produse 711 = 345 411 = % 701 4427 Stabilire prin inventariere a stocului final de prod finite. 100 buc x 110 345=711 20.000 107.100 90.000 17.100 11.000

Exemplu: Evaluare la pre standard

O SC are un SI de pf. De 300 kg evaluate la pre standard de 60 lei/kg, diferen e de pre 2.000 lei. n cursul lunii se ob in 700 kg pf, la un cost de 45.300 lei. Se livreaz 800 kg pf la pre vnzare 100 lei/kg plus TVA.
Ob inere pf 700 buc Diferen e de pret 45.300-42.000 Vnzare prod finite 345=711 42.000 348=711 3.300 411= % 95.200 701 80.000 4427 15.200 711=345 48.000

Scoatere din gestiune

K= (SI348+RD348)/(SI345+RD345)=5.300/(18.000+42.000)=0.0883

Diferen e de pre 0.0883 x 48.000

711=348

4.238,40

17

Contabilitatea stocurilor aflate la ter i

Achitate i lsate n custodia furnizorului Date spre prelucrare la ter i Predate ter ilor pentru vnzare n consigna ia Transmise pentru depozitare temporara la ter i Aflate n curs de aprovizionare, adica achitate dar nesosite sau sosite dar nerecep ionate

Grupa 35 Stocuri aflate la ter i


351 354 356 357 358 Materii si materiale aflate la ter i Produse aflate la ter i Animale aflate la ter i Mrfuri aflate la ter i Ambalaje aflate la ter i

Conturi de activ Se debiteaz cu valoarea stocurilor trimise spre prelucrare la ter i. Se crediteaz cu valoarea stocurilor reintrate n gestiune, sau a celor n curs de aprovizionare sosite n unitate. Sold debitor: valoarea stocurilor aflate la ter i sau a celor in curs de aprovizionare

18

Exemplu:
Se trimit spre prelucrare materii prime n valoare de 10.000 lei. Pre ul prelucrrii este de 500 lei si TVA.Ulterior se recep ioneaza materiile prime prelucrate la ter i Trimitere materii prime spre prelucrare Costul prelucrrii 351=301 % = 401 301 4426 301=351 10.000 595 500 95 10.000

Recep ia materiilor prime dup prelucrare

Exemplu:
Se achizi ioneaza materiale consumabile n suma de 4.000 lei si TVA care din motive obiective nu se pot recep iona imediat. Ulterior se face recep ia lotului cu materialele intrate

Sosire materiale nereceptionate

% = 401 351 4426 302=351

4.760 4.000 760 10.000

Receptie materiale

19

Conatbilitatea efectivelor de animale i psri

Animale tinere de orice fel care urmeaz a fi trecute ulterior n categroria imobilizrilor corporale ca animale de munc si pentru reproduc ie Animale la ngrat, destinate sacrificrii sau vnzarii Animale pentru produc ie (ln, lapte, blan, ou) Coloniile de albine Intrri: Achizi ii Produc ie proprie Ieiri: Vzare animale vii produse finite Vnzare ca produse animaliere, prin sacrificare

Grupa 36 Animale i psri

361 368 606

Animale si psri Diferen e de pre la animale si psri Cheltuieli privind animalele si psrile

Evaluare la intrarea in patrimoniu:


Cost de achizi ie Cost de produc ie Pre standard

Cresterile n greutate se evalueaza la:


Cost de productie Pret standard

20

Exemplu:
Se achizi ioneaz de la furnizori animale pentru ngrsat la cost de achizi ie 10.000 lei i TVA.Cresterea lunar n greutate se nregistreaz la cost de produc ie 2.000 lei. Dup 6 luni se vnd ca animale vii cu pre ul de vnzare de 30.000 lei si TVA
Achizi ie animale % = 401 361 4426 361 = 711 4111 = % 701 4427 % = 361 606 711 11.900 10.000 1.900 2.000 35.700 30.000 5.700 22.000 10.000 12.000

Spor lunar de cresterea n greutate Livrarea animalelor vii

Descrcarea gestiunii de animalele vndute

Exemplu:
Se ob in din produc ie proprie animale ( vitei) ce se evalueaz la cost de produc ie de15.000 lei. Sporul de crestere n greutate este de 10.000 lei. La maturitate animalele se transfer la imobilizri corporale (animale de reproduc ie) Ob inere animale din produc ie proprie Spor lunar de cretere n greutate Transferarea animalelor la imob. Corporale 361= 711 361 = 711 2134=361 Sau 711 = 361 2134 = 701 15.000 10.000 25.000 25.000 25.000

21

Contabilitatea mrfurilor

Mrfurile reprezint bunurile pe care unitatea: le cumpr n vederea revnzrii sau produsele predate spre vnzare magazinelor proprii. Mrfurile pot fi comercializate - cu ridicata ( en gros) - cu amnuntul (en detail) Adaosul comercial: diferen a dintre pre ul de vnzare i costul de achizi ie al mrfurilor.

Particularit i privind evaluarea in ial a stocurilor de mrfuri


La unit ile de comer cu amnuntul - pre ul cu amnuntul este folosit in comertul cu amnuntul pentru a determina costul stocurilor de articole numeroase i cu micare rapid, care au adaosuri comerciale similare si pentru care nu este practic s se foloseasc alt metod.
-

Pltitori de TVA: PVA = CA+AC+TVA Nepltitori de TVA: PVA = CA + AC

Costul bunurilor vndute este calculat prin deducerea valorii AC din pre ul de vnzare al stocurilor. Orice modificare a pre ului de vnzare presupune recalcularea AC. La unit ile de comer cu ridicata- cost de achizi ie

22

Exemplu:

Formare pre ului de vnzare cu amnuntul PVA se achizi ioneaz mrfuri n valoare de 10.000 lei, i TVA 1.900 lei, cota de AC este 20%
SC nepltitoare de TVA Cost achizi ie = 10.000 +1.900 = 11.900 Adaos comercial 11.900 x 20%= 2.380 Pre cu amnuntul = 11.900 + 2.380 = 14.280 SC pltitoare de TVA Cost achizi ie = 10.000 Adaos comercial =10.000 x 20%= 2.000 TVA neexigibil = 19% x ( 10.000 +2.000) = 2.280 Pre cu amnuntul = 10.000 + 2.000 +2.380 = 14.280 Determinarea cotei medii de AC K = (SI+RD)378/(SI+RD)371 AC aferent mrfurilor ieite = K x RC371 Determinarea cheltuielilor cu mrfurile vndute= RC 707-AC mf ieite

Grupa 37 Mrfuri

371 378

Mrfuri A Diferen e de pre la mrfuri (adaos comercial) P - cont rectificativ al valorii de nregistrare a mrfurilor.

23

Exemplu:

Mrfuri evaluate la cost de achizi ie, MIP, se achizi ioneaza mrfa n valoare de 30.000 lei i TVA. n cursul lunii se livreaz marf n valoare de 20.000 i TVA a cror cost de achizi ie a fost de 15.000 lei.
Achizi ie marf % = 401 371 4427 4111 = % 707 4427 607 = 371 35.700 30.000 5.700 23.800 20.000 3.800 15.000

Livrare marf

Scoatere din gestiune

Exemplu:
Mrfuri evaluate la pre de vnzare cu amnuntul, MIP, Soldul ini ial de mrfa este de 14.280 lei ( 10.000 pre facturare, 2.000 lei AD, 2,280 TVA neexigibil) Se achizi ioneaz marf n valoare de 20.000 lei si TVA, AC 30 %.n cursul lunii se vnd n numerar mrfuri n valoare de 21.420 lei inclusiv TVA colectat. i se descarc marfa din gestiune. Achizi ie marf % = 401 371 4427 371 = % 378 4427 5311= % 707 4427 % = 371 607 378 4427 23.800 20.000 3.800 10.940 6.000 4.940 21.420 18.000 3.420 21.420 14.211 3.789 3.420

Adaos comercial, i TVA neexigibil 20.000 x 30% 19% x(20.000 +6.000) Vnzare marf cu ncasare n numerar 21.420 x100:119 Scoatere din gestiune k=21,05 %

24

Exemplu:
Se importa mrfuri la pre ul extern de10.000 Eur curs 3.4 lei/eur.Taxele vamale 10% i comisionul vamal 0,5% se achit prin banc. Marfa se adchit prin banca la cursul de 3.5 lei/euro.Mrfurile se evalueaz la cost de achizi ie. Recep ie mrfuri importate pre extern accize comision vamal TVA achitata prin banc (34.000 +3.400+170) x 19% Achitare accize i comision vamal Achitare marfa la cursul de 3,5

371 = 401 371 = 446 371 = 446 4426 = 5121

34.000 3.400 170 7.138

446 = 5121 %= 401 665 5124

3.570 35.000 34.000 1.000

Alte cazuri la seminar i/sau studiu individual

Mrfuri vndute cu plata n rate Export de mrfuri Mrfuri aflate n consigna ie Dona ie mrfuri Plusuri sau minusuri la inventar Mrfuri returnate Modificri de pre la mrfuri

25

Contabilitatea ambalajelor

Ambalajele Sunt bunuri destinate pstrrii i protejrii mrfurilor pe timpul transportului, depozitrii i desfacerii. Includ ambalajele refolosibile, achizi ionate sau fabricate, destinate produselor vndute i care n mod temporar pot fi pstrate de ter i cu obliga ia restituirii n condi iile prevzute n contracte.

Clasificri ale ambalajelor


dup posibilit ile de folosire: ambalaje refolosibile ambalaje pierdute ( de unica folosinta) dup durata de utilizare ambalaje de natura imobilizrilor ambalaje de natura activelor circulante: ob. Inv., pentru transport, de ambalat dup modul de facturare i decontare ambalaje de transport facturate distinct ambalaje de transport al cror pre este inclus n pre ul mrfurilor dup modul de circula ie i recuperare circul i se recupereaz prin vnzare cumprare, fiind facturate separat circula prin restituire circula la schimb, cnd se nregistreaz dopar mrfurile.

26

Grupa 38 Ambalaje

381 Ambalaje A 388 Diferen e de pre la ambalaje A/P cont rectificativ Se debiteaz cu diferen ele de pre n plus (CA>PS) pt. ambalajele intrate diferen ele de pre n minus (CA<PS) pt. ambalajele ieite Se crediteaz cu diferen ele de pre n minus (CA<PS) pt. ambalajele intrate diferen ele de pre n plus (CA>PS) pt. ambalajele ieite Sold debitor: diferen e n plus ( nefavorabile) aferente ambalajelor existente n stoc Sold creditor: diferen e n minus ( favorabile) aferente ambalajelor existente n stoc

Exemplu:

Ambalaje de transport ce circul pe principiul vnzrii cumprrii se factureaz separat de mrfuri i valoarea lor se recupereaza de la clienti. Se recep ioneaz ambalaje nregistrate la CA de 5.000 lei si TVA, achitate din avansuri de trezorerie. Ulterior se vnd ambalaje la costul de achizi ie de 2.000 lei, ncasarea fcnduse cu ordin de plata. Ambalajele vndute se scot din eviden . Achizi ie ambalaje % = 542 381 4426 4111 = % 708 4427 608 = 381 5121 = 4111 5.950 5.000 950 2.380 2.000 380 2.000 2.380

Vnzare ambalaje

Scoaterea din eviden a celor vndute ncasarea crean ei

27

Exemplu:

Ambalaje restituibile( pentru buturi nealcoolice,cnd proprietarul lor este furnizorul mrfurilor. - nu se factureaz clientului, nu se supun TVA, clientul fiind obligat s le restituie. - pentru cele nerestituibile, furnizorul emite factura cu TVA aferent Se livreaza mrfuri ( sucuri) n valoare de 10.000 lei plus TVA, ambalajele aferente n valoare de 400 lei circul n regim de restituire. Clientul re ine pentru el ambalaje n valoare de 100 lei, pe care furnizorul le factureaz ulterior.

nregistrri n contabilitatea furnizorului nregistrri n contabilitatea clientului

nregistrri n contabilitatea furnizorului

Livrare marf, mpreuna cu ambalaje

Restituire ambalaje de ctre clien i Facturare ambalaje nerestituite Scoatere din evidenta ambalaje nerestituite

4111 = % 707 4427 4111= 419 358 = 381 419 = 4111 381 = 358 419 = 708 411 = 4427 608 = 358

11.900 10.000 1.900 400 400 390 300 100 19 100

28

nregistrri n contabilitatea furnizorului

Achizi ie mrfuri i ambalaje

Restituire ambalaje Primirea facturii privind ambalajele nerestituibile

% = 401 11.900 371 4426 409 = 401 D 8033 401 = 409 C 8033 381 = 409 4426 = 401 C 8033

10.000 1.900 400 400 300 300 100 100 100

Exemplu:
Materiale pentru ambalat se achizi ioneaza materiale pentru ambalat ( pungi plastic) n valoare de 400 lei, plus TVA, care se achit din avansuri de trezorerie.Materialele se utilizeaz integral pentru ambalarea mrfurilor vndute cu amnuntul.

% = 401 3023 4426 A) costul materialelor se suporta de ctre unitate 400 lei Consum de materiale utilizate pentru ambalat 6023 = 3023 B) Costul materialelor se suporta de ctre client ncasarea contravalorii materialelor

Achizi ie materiale de ambalat

476 400 76 400

Consum materiale

5311 = % 708 4427 6023 = 3023

476 400 76 400

29

Grupa 39 Ajustari pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie

scderea conjunctural a valorii stocurilor. 391 392 393 394 395 396 397 398 Ajustari pentru deprecierea materiilor prime Ajustari pentru deprecierea materialelor Ajustari pentru deprecierea produc iei n curs de execu ie Ajustari pentru deprecierea produselor Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la ter i Ajustari pentru deprecierea animalelor Ajustari pentru deprecierea mrfurilor Ajustari pentru deprecierea ambalajelor

Conturi de pasiv 6814 7814 Cheltuieli de expl.privind ajustrile pentru deprecierea stocurilor Venituri din expl.privind ajustrile pentru deprecierea stocurilor

Exemplu:
Se achizi ioneaz materii prime n cantitate de 1.000 kg nregistrate la cost de achizi ie de 20 lei/kg plus TVA. n cursul anului se dau in consum 400 kg. La sfritul anului se constat ca pre ul materiilor prime a sczut la 18.000 lei/kg. Ulterior, pre ul materiilor prime crete la 20,5 lei/kg. Recep ie materii prime % = 401 301 4426 601 = 301 6814 = 391 391 = 7814 23.800 20.000 3.800 8.000 1.200 1.200

Consum materii prime Constituire provizion depreciere Anulare provizion

30