LAPORAN AKTIVITI PANITIA BAHASA INGGERIS SEHINGGA 31 MEI 2010

KOD SEKOLAH: JBA 1015 NAMA SEKOLAH: SK CAHAYA BARU

BAHAGIAN Kurikulum

PROGRAM Mesyuarat Kali Pertama Jawatankuasa Panitia Bahasa Inggeris Sekolah 1.EW20

AKTIVITI Perbincangan program dan aktiviti

SASARAN Semua guru Bahasa Inggeris

PENGELOLA Panitia Bahasa Inggeris

TARIKH/JANGKAMASA 25/02/2010

TEMPAT SK Taman Daya

2.An English Book Per Week (Bersekali dengan ProgramNilam) 3.English Day

Mengukuhkan dan memperkayakan perbendaharaan kata, pertuturan dan penggunaan Bahasa Inggeris yang betul Membiasakan murid-murid dan memupuk minat membaca bahan-bahan bacaan dalam bahasa Inggeris Melatih muridmurid bercakap dalam Bahasa Inggeris

Tahun 1 - 6

Panitia Bahasa Inggeris sekolah/semua guru Bahasa Inggeris

Seminggu sekali sebelum memulakan P&P Bahasa Inggeris

Di dalam kelas

Tahun 4 -6

Panitia Bahasa Inggeris sekolah/semua guru Bahasa Inggeris Panitia Bahasa Inggeris sekolah/semua guru Bahasa

Seminggu sekali (paling kurang 1 buku)

Umum

Tahun 1 - 6

Setiap hari Selasa

Di dalam kelas dan seluruh sekolah

Newspaper In Education (NIE) Memberi latihan Guru bukan secara berjadual opsyen dan dan berkongsi guru baru idea untuk meningkatkan profisiensi Bahasa Inggeris Teknik Kursus Guru Bahasa Pembelajaran Inggeris yang dan Bengkel berpengalaman Penandaan kurang dari 3 Kertas Bahasa tahun dan guru Inggeris Bahasa Inggeris yang bukan opsyen NIE sebagai Tahun 6 sumber produktif dan alternatif yang menyeronokkan dalam P & P Inggeris Guru senior atau guru berpengalaman di sekolah Setiap hari Khamis (12pm-1pm) Bilik Gerakan sekolah Panitia Bahasa Inggeris.4. Pejabat Pelajaran Daerah Pasir Gudang Guru Tahun 6 26/5/2010 Dewan Seminar SK Taman Megah Ria 2 minggu sekali Di dalam kelas Disediakan oleh.School Based English Language (SBELT) 5. (CIK SALMI BINTI BURHANUDDIN) Ketua Panitia Bahasa Inggeris SK Cahaya Baru ……………………………………. Disahkan oleh. ………………………………………….Kursus Peningkatan Bahasa Inggeris 6. (TN SY SULAIMAN BIN AHMAD) Guru Besar SK Cahaya Baru .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful