Course code

School Code

Program Code

Section No.

Registration No.

Student’s Name

Project Domain Code*

MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491

M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1

M18E3 M18E3 M18E3 M18E1 M18E1 M18E1 M18E2 M18E2 M18E2 M18T2 M18T2 M18E1 M18E1 M18E1 M18T2 M18E3 M18E3 M18E3 M18E1 M18E2 M18E2 M18E1 M18E1 M18E1 M18E1 M18E1 M18E1 M18E1 M18E2 M18E2 M18T1 M18T2 M18E1 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E1 M18E1 M18E1

10804210 10810355 10810663 10804956 1180070160 10807392 10803159 10803962 10809812 10808130 10801639 10805640 10801571 10804487 10806120 10801040 10804669 10804961 10806376 10806173 10810412 10803210 10801156 10802890 10802854 10803332 10803821 10810686 10801470 10800825 10809435 10801581 10806053 10805576 10808719 10806932 10805682 10803182 10806065 10812428 10803940 10809998
10807934

Shobhit Gautam P01 Harshwardhan Goel P01 Rahul Tyagi P01 Ajay Sharma P02 Abilash Choudhary P02 Pradeep Singh P02 Amit Pathania P03 Anu Rag Sharma P03 Sunny Kumar P03 Shashank Pandey P04 Bhupesh Kumar Pandey P04 Rahul Sharma P06 Rajan Sushant P06 Gurpreet Singh P06 Satish Mandoli P07 Vishwarya Dutt P08 Sudhir Kumar P08 Satnam Singh P08 Sandeep Kumar P10 Rajeev Chaudhary P10 Kulbir Singh P10 Nitish Batra P14 Neelaksh Sharma P14 Akhil Sharma P14 Vikas Kumar P15 Gaurav Sharma P15 Anirudh Chauhan P15 Dheeraj Kumar P16 Mayank Pal P17 Chandan Kumar Verma P17 Harsimran Singh Sallh P18 Perminder Singh Cheema P18 Ritesh Suri P19 Gaurav Sharma P20 Balraj Singh P20 Sumit Dogra P21 Deepak Kumar P21 Pintu Kumar P24 Yogesh Kumar Negi P24 Rakesh Chaudhary P24 Bharat Kumar Ray P25 Tanweer Hayat P25
Nadir P25

MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M18E3 M18E3 M18E3 M18E1 M18E1 M18E1 M18E1 M18E1 M18E1 M18E2 M18E1 M18E1 M18E1 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E1 M18E1 M18E1 M18E1 M18E1 M18E1 M18E1 M18E1 M18E2 M18E3 M18E3 M18E3 M18E3 M18T2 M18T2 M18E1 M18T2 M18E3 M18E3 M18E3 M18E2 M18E2 M18E2 M18E1 M18E1 M18E1 10801190 10803041 10806989 10804074 10802828 10803362 10803836 10802613 10803837 10801778 10800906 10807506 10805517 10806233 10800684 10805289 10803543 10810027 10802528 10804317 10810190 10805468 10803135 10806431 10802722 10800965 10802444 10801755 10802752 10801617 10807737 10802738 10812486 10804079 10809518 10800657 10806445 10803158 10802946 10803372 10812437 7480070021 10801742 10803153 10803161 10805913 10803781 10804075 Sumant Sharma P28 Anurag P28 Abhishek Kothari P28 Harmandeep Singh P29 Gurdeep Singh P29 Tejinder Singh P29 Kulwinder Singh P30 Navreet Singh P30 Manjinder Singh P30 Gagandeep Singh DhillionP31 Brajesh Kumar P32 Manmeet Singh P32 Krishan Kumar P32 Sushil Kumar P34 Sahiba Alam Zaidi P34 Abhishek Kaul P34 Amit Raj Tutaniea P35 Nitin Bhardwaj P35 Ravish Sharma P35 Munish Nayyar P36 Ranvir Singh P36 Nabajyoti Borgohain P36 Sandip P37 Gaurav Nandy P37 Shashi Sharma P39 Mohd. Javed Mansoori P39 Akashdeep Yadav P39 Nishant Kapoor P40 Indresh Chand Ramola P40 Mohit Kumar P41 Manmohan Singh Bharij P42 Himanshu Dutta PrajapatiP43 Arun Sehrawat P43 Navdeep P43 Harsimran Singh Josan P59 Anupam Chandra Ghosh P44 Manveer Singh P44 Deepak Chauhan P45 Rupesh Kumar P45 Hardeep Singh P46 Ramneek Kashyap P46 Aavish P46 Nitin Rana P49 Arvind Jaryal P49 Nishant Mahajan P49 Avtar Singh P50 Harsimranjeet Singh P51 Paramveer Nyol P51 .

MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M18E1 M18E1 M18E1 M18E1 M18E3 M18E3 M18E3 M18T2 M18T2 M18T2 M18E3 M18E3 M18E3 M18E3 M18E3 M18E3 M18E3 M18E1 M18E1 M18E1 M18E1 M18E1 M18E1 M18E1 M18E1 M18E2 M18E1 M18E1 M18E1 M18E1 M18E1 M18E1 M18E1 M18E1 M18E1 M18E1 M18E1 M18E1 M18E1 M18E1 M18E1 M18E1 M18E1 M18E1 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 10808670 10802534 10802237 10803553 10800713 10806178 10807182 10802025 10803414 10805649 10804492 10804824 10810967 10801425 10802803 10803095 10803502 10800863 10801457 10802414 10802461 10802775 10802829 10803540 10803852 10801325 10803957 10804304 10807513 10802035 10802845 10803330 10803546 10802894 10807433 10805661 10806948 10809561 10803637 10805779 10801309 10802346 1180070138 10810611 10800467 10800969 10802313 10802523 Mandeep Singh P51 Kavinder Singh Pathania P56 Abhinav Kumar P56 Nitin Luthra P56 Lakshay Sadana P57 Naveen Katoch P57 Kuldeep P57 Nitish Jindal P58 Sneh Sameer P58 Sunil Kumar Saklani P58 Rohit Kumar P59 Subash Thakur P59 Sanjeev Kumar P60 Gaurav Singh Rana P60 Nikhil Arora P60 Sahil Khanna P61 Harkanwaljit Singh P61 Abhishek Kumar Shrivastav P62 Anij Kumar P62 Anshul Chhikara P62 Gopal Sharma P63 Durgesh Kumar Gupta P63 Ishan Bhatia P63 Vikas Dogra P64 Gaurav Sharma P64 Nikhil Chauhan P64 Ambuj Mahajan P65 Sumit Saini P65 Yogesh Kumar Prasad P65 Satish Kumar P66 Amrit Pal Singh P66 Deepak P66 Harjit Singh P67 Ashwani Aggarwal P67 Vivek P67 Ajay Kumar p68 Sunil Kumar p68 Rochak Sharma p68 Ajay Puria P69 Navdeep Singh P69 Ankit Shingari P69 Rajan Chaudhary P70 Gurveer Singh P70 Akansh Chauhan P70 Anish Sood P71 Abhishek Tiwari P71 Aman Jaswal P71 Parth Dave P72 .

MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E1 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 M18E2 Section M18T1 M18T1 M18T1 M18T2 M18T2 M18T2 M18T2 M18T2 M18T2 M18T2 10804138 10804677 10805633 10806330 10807058 10807960 10808301 10809625 10810783 10812444 10804422 10807208 10800594 10801263 10801570 10802435 10803364 10803721 10804246 10804343 10805461 10805710 10806395 10807035 10807614 10807893 10808235 10812430 10800612 10802984 10803304 10803814 10806318 10810039 10810772 10804301 10807558 Reg. No 10801642 10806064 10809075 10801357 10803878 10807472 10810462 10810938 10801043 10809952 Harpreet Singh Joshi Ankesh Thakur Hitesh Chandel Prabhjot Singh Asi Rohit Rajan Karan Singh Pal Shikhar Gupta Akash Negi Rohit Dutt Satinder Thakur Adarsh Pankaj Verma Prateek Singh Mankotia Abhishek Ajay Rana Prabhjot Singh Anil Kumar Ranout Rohit Kumar Kaundal Anshul Arora Ankur Sandhu Munish Sharma Priyom Morang Vineet Kaundal Tarun Kukreti Manish Kumar Saurabh Kumar Sandeep Kumar Akshay Negi Varun Vashisht Shivam Mahajan Ravi Dhiman Tarun Sharma Vidhu Tomar Vatan Prashar Aditya Kaushal Ankush Kalta Nikhil Sharma Arunjyoti Saikia Student Name Sunil Kumar Ravinder Singh Ahuja Ravi Kant Tiwari Shouqat Ali Amit Kumar Ali Iqbal Yogesh Thuwal Tarunpreet Singh Batra Gurjot Kaur Jagjit Singh P72 P72 P73 P73 P73 P74 P74 P74 P75 P75 P75 P76 P76 P76 P77 P77 P77 P78 P78 P78 P79 P79 P79 P80 P80 P80 P81 P81 P81 P82 P82 P82 P83 P83 P83 P84 P84 P84 P85 P85 P85 P86 P86 P86 P87 P87 P87 P88 .

MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 MEC491 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M18T2 M18T2 M18T2 M18T2 M18T2 M18T2 M18T2 M18T2 M18T2 M18T2 M18T2 M18T2 M18T2 10806587 10800931 10803209 10803692 10803948 10805172 10808013 10809655 10810283 10800780 10801573 10806593 10807177 Vikash Yadav Sidharth Jain Abhinav Verma Kunwar Setia Manishwer Sen Tarsem Singh Saurabh Chahar Vikas Ramdas Pradeep Panwar Aman Taneja Rajat Bisht Shivam Dimri Anshul Sharma P88 P88 P89 P89 P89 P90 P90 P90 P91 P91 P91 P92 P92 .

I.D Supervisor's School TITLE of the project Code & Domain Code (Q1D1) M1D3 M1D3 M1D3 Piyush Gulati Piyush Gulati Piyush Gulati Inder preet singh Inder preet singh Inder preet singh Gopal Rana Gopal Rana Gopal Rana Manjeet Virk Manjeet Virk Ajay Hooda Ajay Hooda Ajay Hooda G Sandeep Reddy Piyush Gulati Piyush Gulati Piyush Gulati Hitesh Arora Hitesh Arora Hitesh Arora Guravtar Singh Guravtar Singh Guravtar Singh Jaiinder preet Singh Jaiinder preet Singh Jaiinder preet Singh Mandeep Singh Ravish Arora Ravish Arora Amrinder Singh benipal Amrinder Singh benipal Jitenjaya Pradan Inder preet singh Inder preet singh Kulkarni Kamlesh Kulkarni Kamlesh Vishant Kumar Vishant Kumar Vishant Kumar Jaspreet singh Jaspreet singh Jaspreet singh 14775 14775 14775 16192 16192 16192 16429 16429 16429 15886 15886 16382 16382 16382 15191 14775 14775 14775 15774 15774 15774 14443 14443 14443 14740 14740 14740 15969 15727 15727 16398 16398 16537 16192 16192 15878 15878 14868 14868 14868 15751 15751 15751 M3D9 M3D9 M3D9 M1D2 M1D2 M1D2 M1D2 M1D2 M1D3 M1D3 M1D3 M1D2 M1D3 M1D3 M1D3 M1D3 M1D3 M1D3 M2D4 M2D4 M2D4 M1D1 M1D1 M1D1 M1D1 M1D3 M1D3 M2D4 M2D4 M3D9 M3D9 M1D2 M1D2 Mechanical Hand Mechanical Hand Mechanical Hand electricity generation through tidal power electricity generation through tidal power electricity generation through tidal power wind turbine wind turbine wind turbine Manually operated hand pump Manually operated hand pump Various tests on FRP Various tests on FRP Various tests on FRP Comparative analysis of fatigue and creep behaviour of Ferrou Gasification of boi-fuel by thermal distillation Gasification of boi-fuel by thermal distillation Gasification of boi-fuel by thermal distillation Motorized screw jack Motorized screw jack Motorized screw jack Stair climbing Robort Stair climbing Robort Stair climbing Robort Effect of Si powder mixed with dielectric fluid in EDM on mach Effect of Si powder mixed with dielectric fluid in EDM on mach Effect of Si powder mixed with dielectric fluid in EDM on mach Kinematics Twin spark ignition for multi cylinder engines Twin spark ignition for multi cylinder engines Hot air engine Hot air engine regenerative brake system regenerative brake system Convare system Convare system Vertical axis wind turbine Vertical axis wind turbine Vertical axis wind turbine Hydraulic Trolley Hydraulic Trolley Hydraulic Trolley M1D3 M1D3 M1D3 M1D2 M1D2 M1D2 .Name of Supervisor/Mentor Supervisor's U.

Janakiraman S.Anuj Saluja Anuj Saluja Anuj Saluja Jaswinder Singh Jaswinder Singh Jaswinder Singh Prince Pal Singh Prince Pal Singh Prince Pal Singh Fatehpal singh S. Janakiraman P N Vinod P N Vinod P N Vinod Gopal Rana Gopal Rana Gopal Rana Ravish Arora Ravish Arora Ravish Arora Hitesh Arora Hitesh Arora P N Vinod P N Vinod P N Vinod Manisha Yadav Manisha Yadav Jasvir Singh Prabjot Singh Lalit Upadhyay Lalit Upadhyay Lalit Upadhyay Harminder Singh Saggu P N Vinod P N Vinod Gurpreet Singh saini Prince Pal Singh Piyush Gulati Piyush Gulati Piyush Gulati RanjitSingh RanjitSingh RanjitSingh Tarun Yadav Guravtar Singh Guravtar Singh 16434 16434 16434 15852 15852 15852 15756 15756 15756 14238 15769 15769 15769 15816 15816 15816 16429 16429 16429 15727 15727 15727 15774 15774 15816 15816 15816 13513 13513 14631 15877 16430 16430 16430 11530 15816 15816 14774 15756 14775 14775 14775 15850 15850 15850 15872 14443 14443 M1D2 M1D2 M1D2 M1D3 M1D3 M1D3 M1D3 M1D3 M1D3 M2D5 M1D3 M1D3 M1D3 M1D2 M1D2 M1D2 M1D2 M1D2 M1D2 M1D3 M1D3 M1D3 M1D3 M1D3 M1D2 M1D2 M1D2 M1D2 M1D2 M3D7 M1D3 M2D6 M2D6 m2D6 M1D1 M1D2 M1D2 Dual peddler Dual peddler Dual peddler Diesel Propulsion engine Diesel Propulsion engine Diesel Propulsion engine Hydraulic punching press Hydraulic punching press Hydraulic punching press Pelton wheel turbine Electromagnetic braking system Electromagnetic braking system Electromagnetic braking system Improving the efficiency of wind mill Improving the efficiency of wind mill Improving the efficiency of wind mill regenerative brake system regenerative brake system regenerative brake system Robotic arm with gripper Robotic arm with gripper Robotic arm with gripper Friction welding Friction welding Robotic arm with fingers Robotic arm with fingers Robotic arm with fingers Noise reduction in silencer pipe Noise reduction in silencer pipe To study the process parameter optimization on materials usin Free vortex apparatus Microhydro electric turbine for household purpose Microhydro electric turbine for household purpose Microhydro electric turbine for household purpose Wind mill adjusting direction with change in wind direction Wind mill adjusting direction with change in wind direction To increase the efficiency of wind mill turbine M1D1 M1D3 M1D3 M1D3 M1D3 M2D5 M2D5 M2D5 M3D7 M2D4 M2D4 Water level control system Water level control system Water level control system highway wind turbine highway wind turbine highway wind turbine Turning copy machine Stainless steel welded with mild steel 2062 by MIG and TIG we Stainless steel welded with mild steel 2062 by MIG and TIG we . Janakiraman S.

Guravtar Singh Ramesh Babu Vemuluri Ramesh Babu Vemuluri Ramesh Babu Vemuluri Aditya Veer Gautham Aditya Veer Gautham Aditya Veer Gautham G Sandeep Reddy G Sandeep Reddy G Sandeep Reddy Harminder Singh Saggu Harminder Singh Saggu Dasharath S Mabrukar Dasharath S Mabrukar Dasharath S Mabrukar Dasharath S Mabrukar Dasharath S Mabrukar Jaiinder preet Singh Jaiinder preet Singh Jaiinder preet Singh Gurdeep Singh Gurdeep Singh Gurdeep Singh Veeranjaneyulu R Veeranjaneyulu R Veeranjaneyulu R Gurdeep Singh Gurdeep Singh Gurdeep Singh Gurpreet Singh saini Gurpreet Singh saini Gurpreet Singh saini Sumit Shoor Sumit Shoor Sumit Shoor Rajeev Kumar Rajeev Kumar Rajeev Kumar Rajeev Kumar Rajeev Kumar Rajeev Kumar Dhirendra Kumar Dhirendra Kumar Dhirendra Kumar Dhirendra Kumar Dhirendra Kumar Dhirendra Kumar Sumit Mahajan 14443 13573 13573 13573 13412 13412 13412 15191 15191 15191 11530 11530 15763 15763 15763 15763 15763 14740 14740 14740 15806 15806 15806 15770 15770 15770 15806 15806 15806 14774 14774 14774 14602 14602 14602 14584 14584 14584 14584 14584 14584 15868 15868 15868 15868 15868 15868 15818 M2D4 M1D3 M1D3 M1D3 M1D2 M1D2 M1D2 M1D2 M1D2 M1D2 M1D1 M1D1 M1D1 M1D1 M1D1 M1D1 M1D1 M1D1 M1D1 M1D1 M1D1 M1D1 M1D1 M1D1 M1D1 M1D1 M1D1 M1D1 M1D1 M1D1 M1D1 M1D1 M1D2 M1D2 M1D2 M1D2 M1D2 M1D2 M1D2 M1D2 M1D2 Stainless steel welded with mild steel 2062 by MIG and TIG we power generation from wind energy power generation from wind energy power generation from wind energy Road curve finders Road curve finders Road curve finders Moving hed lights of an automobile Moving hed lights of an automobile Moving hed lights of an automobile M1D1 M1D1 M1D1 M1D1 M1D1 M1D1 M1D1 .

Sumit Mahajan Sumit Mahajan Sumit Mahajan Sumit Mahajan Sumit Mahajan Aditya Veer Gautham Aditya Veer Gautham Aditya Veer Gautham Sushil Kumar Sushil Kumar Sushil Kumar Sushil Kumar Sushil Kumar Sushil Kumar Anil Baweja Anil Baweja Anil Baweja Anil Baweja Anil Baweja Anil Baweja Manoj Kumar Manoj Kumar Manoj Kumar Manoj Kumar Manoj Kumar Manoj Kumar Jaspreet singh Jaspreet singh Jaspreet singh Veeranjaneyulu R Veeranjaneyulu R Veeranjaneyulu R Arunil Sharma Arunil Sharma Arunil Sharma Arunil Sharma Arunil Sharma Arunil Sharma S. Janakiraman Ramesh Babu Vemuluri Ramesh Babu Vemuluri Ramesh Babu Vemuluri Devendra Kumar Pathak Devendra Kumar Pathak Devendra Kumar Pathak Devendra Kumar Pathak 15818 15818 15818 15818 15818 13412 13412 13412 14767 14767 14767 14767 14767 14767 16131 16131 16131 16131 16131 16131 15750 15750 15750 15750 15750 15750 15751 15751 15751 15770 15770 15770 15754 15754 15754 15754 15754 15754 15769 15769 15769 13573 13573 13573 15866 15866 15866 15866 M1D1 M1D1 M1D1 M1D1 M1D1 M1D2 M1D2 M1D2 M1D3 M1D3 M1D3 M1D3 M1D3 M1D3 M1D2 M1D2 M1D2 M1D2 M1D2 M1D2 M1D2 M1D2 M1D2 M1D2 M1D2 M1D2 M1D2 M1D2 M1D2 M1D1 M1D1 M1D1 M1D3 M1D3 M1D3 M1D3 M1D3 M1D3 M1D3 M1D3 M1D3 M1D3 M1D3 M1D3 M1D2 M1D2 M1D2 M1D2 . Janakiraman S. Janakiraman S.

Devendra Kumar Pathak Devendra Kumar Pathak Ajay Hooda Ajay Hooda Ajay Hooda Vishant Kumar Vishant Kumar Vishant Kumar Raghu Vamshi Krishna Raghu Vamshi Krishna Raghu Vamshi Krishna Raghu Vamshi Krishna Raghu Vamshi Krishna 15866 15866 16382 16382 16382 14868 14868 14868 15762 15762 15762 15762 15762 M1D2 M1D2 M1D3 M1D3 M1D3 M1D3 M1D3 M1D3 M1D1 M1D1 M1D1 M1D1 M1D1 .

n through tidal power n through tidal power n through tidal power s of fatigue and creep behaviour of Ferrous and non ferrous materials uel by thermal distillation uel by thermal distillation uel by thermal distillation mixed with dielectric fluid in EDM on machining rate of EN-31 with various electrodes mixed with dielectric fluid in EDM on machining rate of EN-31 with various electrodes mixed with dielectric fluid in EDM on machining rate of EN-31 with various electrodes or multi cylinder engines or multi cylinder engines .

s parameter optimization on materials using EDM turbine for household purpose turbine for household purpose turbine for household purpose direction with change in wind direction direction with change in wind direction iency of wind mill turbine ed with mild steel 2062 by MIG and TIG welding ed with mild steel 2062 by MIG and TIG welding .

ed with mild steel 2062 by MIG and TIG welding .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful