ISO 22000Ediţia IDE MANAGEMENT AL SIGURANŢEI ALIMENTELOR- CERINŢE 4. Sistemul de management al siguranţei alimentului 4.1.

Cerinţe generale
Organizaţia:

2005SISTEMUL

se va asigura că pericolele legate de siguranţa alimentului, sunt identificate, evaluate şi controlate va furniza informaţii corespunzătoare în întregul lanţ alimentar, referitoare la aspectele de siguranţă ale produselor sale,

2. Cerinţele documentaţiei 4.va comunica informaţiile despre dezvoltarea.2). ea va asigura controlul asupra acestor procese. şi . Generalităţi Documentaţia sistemului de management al siguranţei alimentului trebuie să cuprindă: declaraţia documentată a politicii de siguranţă a alimentului şi a obiectivelor aferente (vezi 5. 4. procedurile şi înregistrările documentate cerute de acest Standard Internaţional.2.1. implementarea şi actualizarea sistemului de management al siguranţei alimentului în cadrul organizaţiei va evalua periodic şi va actualiza la nevoie sistemul de management al siguranţei alimentului Când o organizaţie se decide să externalizeze orice proces care ar putea afecta conformitatea produsului finit.

asigurarea că versiunile relevante ale documentelor aplicabile sunt disponibile in punctul de utilizare. implementarea şi actualizarea sistemului de management al siguranţei alimentului 4. asigurarea că documentele raman vizibile şi uşor identificabile. daca acestea sunt . Controlul documentelor Documentele necesare pentru sistemul de management al siguranţei alimentului trebuie supuse controlului. Analizarea si actualizarea documentelor şi daca este cazul reaprobarea documentelor. asigurarea că sunt identificate modificarile şi stadiul actual al revizuirii documentelor.documentele necesare organizaţiei pentru a asigura desfăşurarea eficientă.2.2. O procedură documentată trebuie elaborata pentru a defini controalele necesare pentru: aprobarea documentelor ca fiind adecvate. inainte de emitere. asigurarea că documentele relevante de provenienta externă sunt identificate şi ca distribuirea lor este controlată prevenirea ulilizarii neintentionate a documentelor perimate şi asigurarea că acestea sunt identificate în mod corespunzător ca atare.

5. protejarea. 4.durata de păstrare şi eliminarea înregistrărilor. .pastrate pentru un scop oarecare. O procedură documentată trebuie stabilită pentru a defini controalele necesare pentru identificarea.3. 5. regasirea. depozitarea. uşor de identificat şi de regasit. Leaderul echipei pentru siguranţa alimentului Managementul de vârf trebuie să numească un leader al echipei pentru siguranţa alimentului care: să conducă echipa pentru siguranţa alimentului (vezi 7.2. Controlul înregistrărilor Trebuie întocmite şi menţinute înregistrări care să ofere dovada conformităţii cu cerinţele şi dovezi ale funcţionării eficace a sistemului de management al siguranţei alimentului.3.2) şi să-i organizeze activitatea. Înregistrările trebuie să fie lizibile.

ingrediente şi servicii.să asigure instruirea şi educaţia corespunzătoare membrilor echipei pentru siguranţa alimentului (vezi 6.1). 5. să se asigure că sistemul de management al siguranţei alimentului este stabilit. depozitare şi distribuţie. Comunicare internă Pentru a menţine eficacitatea sistemului de management al siguranţei alimentului. sisteme şi echipamente de producţie. materii prime.2. organizaţia se va asigura ca echipa pentru siguranţa alimentului să fie informată în timp util despre schimbări incluzând. localizarea echipamentelor. dar nefiind limitate doar la: produse sau produse noi. nivelul de calificare al personalului şi/sau responsabilităţi şi .6. şi să raporteze Managementului de vârf eficacitatea şi adecvarea sistemului de management al siguranţei alimentului. sistemul de ambalare. programele de curăţare şi igienizare. premisele producţiei. implementat. mediul înconjurător.2. menţinut şi actualizat.

cunoştinţele cu privire la pericolele legate de siguranţa alimentară şi măsurile de control. ale ingredientelor şi materialelor de ambalare directă a produsului trebuie precizate în documente specifice pentru a putea fi folosie în analiza pericolului alimentar (vezi 7. alte condiţii care au impact asupra siguranţei alimentului Managementul de vârf se va asigura că informaţiile relevante sunt incluse ca elemente de intrare în analiza efectuată de management (vezi 5. ingrediente şi materiale în contact cu produsul Toate caracteristicile materiilor prime. chimice şi fizice. sondajele importante realizate de părţi externe interesate.2). inclusiv următoarele: caracteristicile biologice. reclamaţiile care indică pericole ale siguranţei alimentului asociate produsului.3.1 Materii prime.autorităţi acordate. 7.3 Caracteristicile produselor 7. compoziţia ingredientelor.3.3. originea.4). . inclusiv aditivi şi materiale auxiliare necesare procesului. clienţii. sectorul şi alte cerinţe pe care organizaţia le respectă. cerinţele şi reglementările legale.8.

metoda de producţie. ambalare. etichetare referitoare la siguranţa alimentului şi/sau instrucţiuni pentru manipulare. condiţii de depozitare şi durata de păstrare.3.4). 7. compoziţie.3. metodă de distribuţie . durata de păstrare şi condiţiile de depozitare. inclusiv informaţii referitoare la: denumirea produsului sau identificare similară. chimice şi fizice relevante pentru siguranţa alimentului. metode de ambalare şi livrare.preparare ş utilizare.2. criterii de acceptare legate de siguranţa alimentului sau specificaţiile materialelor şi ingredientelor achiziţionate corespunzătoare utilizării lor. caracteristici biologice. prepararea şi/sau manipularea anterioară utilizării sau procesării. Caracteristicile produselor finite Caracteristicile produselor finite trebuie să fie descrise în documente specifice pentru a putea fi folisite în analiza pericolului alimentar (vezi 7.

.

.

.

.

.

.

Data .

din punct de vedere tehnic . C NC WC. navetelor Curăţenia gurilor de scurgere Unelte pentru curăţenie Existenţa obiectelor străine producţie C NC rafturilor. pardoselii.din punct de vedere igienic DMM Disponibilitate Starea de verificare C NC E NE C NC . echipamente. holuri.utilaje C NC . sala de mese) Echipament frigorific C NC Curăţenia interioară Identificabilitatea produselor depozitate în C NC frigider E NE Existenţa obiectelor străine Spaţii de Curăţenia pereţilor. C NC C NC E NE C NC C NC C NC E NE C NC C NC E NE C NC Instalaţii.Cerinţe Curtea Depozitare deşeuri Curăţenia curţii interioare Igiena Efectiv personal unităţii C NC C NC personalului E NE C NC E NE C NC C NC E NE C NC E NE C NC C NC C NC C NC E NE C NC C NC E NE C NC E NE C NC C NC C NC C NC E NE C NC C NC C NC E NE C NC C NC E NE C NC C NC C NC E NE C NC E NE C NC C NC C NC C NC E NE C NC C NC C NC E NE C NC C NC E NE C NC Starea echipamentului de protecţie Existenţa apei calde şi reci Dotarea cu săpun lichid şi facilităţi de uscare C NC a mâinilor Starea grupurilor social sanitare (vestiare.

Urmărirea capcanelor pentru Zona depozitării deşeurilor Depozit făină Spaţii de producţie 1 Spaţii de producţie 2 Semnătura rozătoare E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE E NE .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful