NAZIV ŠKOLE: UČITELJ/ICA: NASTAVNI PREDMET: Glazbena kultura

Razred: 1. Nadnevak: Br. nast. jedinice:
SLUŠANJE GLAZBE SVIRANJE

3

Nastavno područje: Nastavna jedinica:

PJEVANJE

EN TEN TINI
ZADAĆE NASTAVNOG SATA
FUNKCIONALNE
- steći i razvijati osjećaj za prepoznavanje i korektnu reprodukciju ritma, intonacije i melodije obrađene skladbe, poticati senzibilitet improvizacije, razvijati slušnu koncentraciju, zamjedbu različitih tonskih visina i zapisati ih odgovarajućim dogovorenim znakovima.

MATERIJALNE
- usvojiti, reproducirati i prepoznati ritam i melodiju govorene i pjevane brojalice En ten tini, spoznati i imenovati pojmove i zvučne pojmove DOBE, SVIRANJE DOBA, poslušati skladbu En, ten, tini, usvojiti, razlikovati i odrediti pojmove: SKLADBA SKLADATELJ, SLUŠANJE GLAZBE, IZVODILAČKI SASTAV, UGOĐAJ, TEMPO, KLAVIR, GLAS, DJEČJI ZBOR.

ODGOJNE
- razvijati ljubav i interes za slušanje umjetničke glazbe, afirmirati svijest o vrijednosti umjetničke glazbe, utjecati na formiranje glazbenoga ukusa.

TIJEK NASTAVNOG SATA
Uvodni A dio sata 1. VJEŽBA RAZVIJANJA SLUŠNE KONCENTRACIJE — Igra tišine. 2. VJEŽBA DISANJA — Mirisanje cvijeća 3. VJEŽBA IMPOSTACIJE GLASA — Razgovor o cvijeću na jednom tonu. Uvodni B dio sata 4. Ponavljanje prošlog sata naučene brojalice — na jednom tonu uz sviranje ritma pljeskanjem. 5. Obrada doba — Do sada smo svirali ritam pljeskanjem. Danas ćemo taktirati i dobe. Uzručit ćemo: Rukama taktiramo dobe tako da iz uzručenja krećemo na prvu dobu rukama na rame. Na drugu dobu ponovno krećemo u uzručenje. Doba se taktira ili svira kad hodamo bez zastajkivanja ili kad sat neprestano kuca tik-tak, tik-tak… Učitelj izvodi pokrete rukama s djecom, nekoliko taktova, u dvodobnoj mjeri. Priprema: 1 doba — ruke na rame, teška ili naglašena doba, 2. doba — rukama uzruči, laka ili nenaglašena doba. 6. Sviranje doba govorena brojalica Iš, iš, iš, ja sam mali miš uz izgovaranje na tonu e1. 7. Sviranje doba pjevane brojalice uz pjevanje iste.

NASTAVNE METODE I STRATEGIJE 1. demonstracija 2. razgovor 3. grafički radovi (pisanje, crtanje) 4. rad s tekstom

- Igra jeke - postupak dojma slušnog

melodijsko-ritamski razgovor

- pjevanje - slušanje glazbe OBLICI RADA NASTAVI 1. frontalni 2. individualni 3. u skupinama U

Glavni dio sata 8. Najava nove brojalice. 9. Učitelj demonstrira govorenu brojalicu En ten tini na tonu e1. 10. Učenici usvajaju brojalicu En ten tini po frazama, na jednom tonu (e1), po sluhu. 11. Sviranje ritma brojalice, rukama (pljeskanjem). 12. Sviranje doba govorene brojalice (uzručenjem i rukama na rame). Otvoriti pjevanku. 13. Ritamski diktat. 14. Postupak slušnog dojma — učitelj demonstrira istu brojalicu, ali pjevanu, na 3 tona. 15. Razgovor o zamjedbama. 16. Usvajanje pjevane brojalice En ten tini, po frazama, po sluhu (Igra jeke). 17. Sviranje ritma pjevane brojalice En ten tini. 18. Sviranje doba pjevane brojalice. 19. Podjela razreda u dvije skupine. Jedna skupina svira ritam pljeskanjem, a druga dobe, uz pjevanje. 20. Promjena grupa — sviranje ritma i doba uz pjevanje. 21. (Melodijski diktat) Uvodni B dio sata 22. Slušanje glazbe. Razgovor o tome koliko je glazba prisutna u našem životu, kada je slušamo, kako je slušamo, kako se ponašamo za vrijeme slušanja glazbe. Kada plješćemo? 23. Objasniti pojmove: naslov, skladba, skladatelj, koncert. Glavni dio sata 24. Poslušati skladbu (za vrijeme slušanja, učitelj je miran, ne hoda razredom i ne govori). 25. Nakon slušanja, razgovarati o ugođaju/raspoloženju skladbe. Razgovorom utvrditi da ugođaj može biti veseo, tužan, ozbiljan i svadljiv. Na ploču upisati simbole kojima ćemo se koristiti u određivanju ugođaja svih skladbi koje ćemo slušati ove školske godine. 26. Predočiti i pročitati djeci, tekst brojalice (plakat i listići). 27. Prije drugog slušanja potrebno je objasniti pojmove tempo i izvodilački sastav. Razgovorom utvrditi da je tempo brzina izvođenja glazbe, a može biti brz, umjeren i polagan. Na ploču upisati simbole kojima ćemo se koristiti u određivanju tempa svih skladbi za slušanje tijekom školske godine. Ponovno, razgovorom utvrditi tko i što može izvoditi skladbu. (Obraditi pojmove: glas, zbor, dječji zbor, glasovir/klavir). Postaviti zadatak prije drugog slušanja: Kakav je tempo i koji izvodilački sastav izvodi skladbu? 28. Poslije drugog slušanja — razgovarati o zadacima i odgovoriti na njih. Učenici pišu odgovore na ploču dogovorenim znakovima.

NASTAVNI MEDIJI I DIDAKTIČKI MATERIJAL - sintetizator zvuka - CD/player - pjevanka

Završni dio sata 29. Ponoviti slušanje uz pjevanje i sviranje ritma i doba. 30. Otvoriti udžbenik, uočiti mjesto predviđeno za analizu odslušane skladbe, upisati/zaokružiti odgovore na predviđena mjesta, proučiti ilustraciju izvodilačkog sastava i ilustraciju koja označava naslov skladbe.

PLAN PLOČE
PERO GOTOVAC EN TEN TINI STIHOVI: dječji narodni i P. Gotovac UGOĐAJ: (veseo) TEMPO: (brz) IZVODILAČKI SASTAV: dječji zbor (dvoglasni), uz klavirsku pratnju

NOTNI ZAPIS

METODIČKE UPUTE

VJEŽBA RAZVIJANJA SLUŠNE KONCENTRACIJE - IGRA TIŠINE Postoji nekoliko razina ove vježbe: a) Što se čulo? b) Kojim redoslijedom se čulo? Tražiti od učenika da se potpuno umire i zatvore oči. Neka 30−tak sek. samo slušaju zvukove. Na učiteljev znak mogu otvoriti oči i odgovoriti na pitanje koje su sve zvukove čuli. Igra se može ponoviti, ali se tada od učenika traži da imenuju zvukove koje su čuli točnim redoslijedom pojavljivanja. • Na 6. i 7. str. udžbenika, ritam i melodija pjevane brojalice zapisani su simbolima (asocijacija na razvoj notacije). Veliki plavi kvadrat označava notnu vrijednost četvrtinke, manji, ružičasti krug, osminke, dok je crna mrlja i dalje znak za stanku. Ovi podaci učenicima nisu potrebni.

KAKO SLUŠAMO GLAZBU
1. U učionici: a) mirno sjedimo i ne razgovaramo b) ne smetamo drugim učenicima c) ne žvačemo, niti jedemo. 2. Na koncertu a) dolazimo točno b) lijepo smo odjeveni, kako bismo izvođačima iskazali Svoje poštovanje c) mirno sjedimo na svojim mjestima i ne razgovaramo d) ne nabacujemo se papirićima e) ne žvačemo, ne jedemo niti pijemo f) plješćemo samo na kraju skladbe g) pri ulasku u koncertnu dvoranu isključujemo mobilne telefone P. Gotovac, En ten tini En ten tini Savaraka tini. Savaraka tika taka, bija baja buf! U lavoru voda bućka, Patka kmeči "Kve, kve, kve!" A u bari žabac mućka I krekeće "Kre, kre, kre!" Skoči patak da ga ščepa, Uhvati ga za vrh repa!

En ten tini Savaraka tini. POJMOVNIK Savaraka tika taka, KONCERT − glazbena predstava Bija baja buf, SKLADBA − glazba koju je netko napisao, a mi je slušamo Iz lavora voda "puf"! SKLADATELJ − glazbenik koji piše glazbu Loviš! UGOĐAJ − raspoloženje TEMPO − brzina pjevanja i sviranja IZVODILAĆKI SASTAV − tko i što sve svira i pjeva KLAVIR − glazbalo s tipkama GLAS − kad netko pjeva, govori, viče ZBOR − pjevanje više ljudi PERO GOTOVAC DJEČJI ZBOR − pjevanje više djece -rođen u Zagrebu 1927. godine
- hrvatski skladatelj - piše i glazbu za djecu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful