You are on page 1of 12

1. Bir derece kaç dakikadır? 60 2. Bir derecelik enlem yayı kaç mildir? 60 mil 3.

21° 55’ N enlemi ile 22° 05’N enlemi arasındaki mesafe ne kadardır? 10 mil 4. Bir deniz mili yaklaşık kaç metredir? 1852 5. Haritada bir pergel yardımıyla iki nokta arasında ölçtügünüz uzaklığın en yakın enlemdeki karşılığının bir derece üç dakika olduğunu gördünüz.Ölçtüğünüz uzaklık kaç mildir? 3 mil 6. 36° 45’ N ve 36° 45,5’ N enlemleri arasındaki mesafe ne kadardır? 0.5 mil, 5 gomina 7. Bir kerte kaç derecedir? 11.25 8. Güneydoğu yönü kaç kertedir? 12 9. Batı yönü kaç kertedir? 24 10. Kuzeybatı yönü kaç kertedir? 28 11. Deniz haritalarında mesafe ölçeği olarak ne kullanılır? Mil

Pruvada. Manyetik pusulanın yakın çevresindeki metal. karayel. Raporlarda poyrazdan estiği belirtilen rüzgar kaç kerteden eser? 4 14. Poyraz. dümen suyunda. Günümüzdeki varyasyon değeri nedir? (2006) 3 04 E 20. yapay sapma 18 Her bölgedeki farklı manyetik alanlar nedeniyle bölgeden bölgeye degişen. lodos yönleri kaç derecededir? 45. iskele 90 (-90) 17. Seyrettiğiniz bölgede 1995 yılı için varyasyon degeri 2°15’ E verilmi s ve yıllık 2’ W değişim olduğu belirtilmiştir.12. sancak ve iskele kemerelerde nisbi kerteriz ne kadardır? 0. Günümüzdeki varyasyon değeri nedir? (2006) 1 53 E . 225 15. Seyrettiğiniz bölgede 1997 yılı için varyasyon degeri 2°55’ E ve yılda 1’ E de gisim değeri verilmistir. sancak 90. Hakiki ve nisbi kerterizler arasındaki fark nedir? Sancakta rota ile toplanır. Türk deniz haritalarında hangi bölge açık mavi rengin tonlarıyla gösterilmiştir? 0-10 metre derinlikler 13. coğrafi kuzey ile manyetik kuzey arasındaki açıya ne denir? Varyasyon. iskele ise rotadan çıkarılır 16. mıknatıs ve elektrik devrelerinin olusturduğu manyetik alandan etkilenmesi sonucunda meydana gelen hataya ne denir? Deviasyon. 315. doğal sapma 19. 180.

Bulunduğunuz bölgede 1999 yılı için varyasyon değeri 1° 54’ E verilmiştir. Kadırga burnu fenerini manyetik pusulanızla 082° de kerteriz etmektesiniz. Bölgenizde dogal sapma degeri 3°E. manyetik pusulanızda kaç dereceye gitmelisiniz? 240 26.2 ?? 24. (2005) Teknenizin deviasyon tablosu aşağıdadır.Manyetige (E ise çıkart. 1’ E dir. Buna göre pusula rotanız ne olmalıdır? (En yakın tam deviasyon değeri kullanılacak) 215 .21. W ise topla) 22. Bulunduğunuz bölgede 2000 yılı için varyasyon değeri 2°05’W. Deviasyon “0” dır. Bulunduğunuz bölgede 2000 yılında varyasyon degeri 2°55’ E verilmiştir. Varmak istediğiniz noktaya ulaşabilmeniz için tutmanız gereken pusula rotanız ne olmalıdır? 147 Gerçekten --. Yıllık değişim değeri. 1993 yılında 2°32’ E ve yılda 2’ E de gisim degeri verilmistir. Harita üzerinde çizdiğiniz rota (gerçek) 312° dir. Gitmek istediğiniz noktaya çizdiğiniz rota degeri 245° ise. Pusula rotanız ne olmalıdır? (2005) 315 23.Yıllık değişim 1’E dir. yıllık degisimi ise 1’E verilmistir. bulundugunuz rotada yapay sapma degeri ise 2°E’dir. Harita üzerine plotlayacağınız gerçek kerteriz değeri nedir? (2006) 85 01 25. Manyetik pusulanızla 165° rotasına seyretmektesiniz. Seyredeceğiniz muhtemel rotada deviasyon değeriniz 1° W dir. Bu bölgedeki doğal sapma degeri. Seyrettiğiniz bölgede varyasyon değeri 1°30’E Harita üzerinde çizdiğiniz rotanız (gerçek) 148°30’. Bu rotadaki yapay sapma degerimiz 3° W olduğuna göre hakiki rotamız nedir? (2005) 165 . Haritada çizdiginiz rota (gerçek) 215° dir. deviasyon değeriniz 0’dır.

Kıyı Seyri nedir? 0-7 mil içinde yapılan seyir . Görüs şartlarının kısıtlı oldugu gece. dogal liman. marina. sis gibi durumlarda radarı olan diğer tekneler ve özellikle gemiler tarafından radar ekranında görülmeyi sağlayan alet aşağıdakilerden hangisidir? Radar reflektörü 34. haliç. liman. parakete 31.27. deniz derinliğini ölçmeye yarayan alet aşağıdakilerden hangisidir? _skandil 32. Bir teknenin süratini veya belli bir sürede kat ettiği mesafeyi ölçmek için kullanılan alet aşağıdakilerden hangisidir? Hız ölçer. 1/25 000 ölçekli haritada 4 cm ölçülen bir mesafe aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir? 1 km 29. Cayro pusula ile mıknatıslı (manyetik) pusula arasındaki fark nedir? Cayro pusula gerçek kuzeyi gösterir 30. kanal girisçıkıslarında seyir bölgesinin hangi ölçekli haritasını kullanmalıyız? Portolon 1/5000 35. Bir halat ve ucuna baglı kurşun bir agırlıktan oluşan. Haritada bir pergel yardımıyla iki nokta arasında ölçtüğünüz uzaklığın en yakın enlemdeki karşılığının bir derece üç dakika olduğunu gördünüz. barınak. Parakete nedir ? Sürat ölçmeye yarayan sistem 33. Sığ sularda. Ölçtüğünüz uzaklık kaç mildir? 63 28.

Ne yaparsınız? _skelenize alın 359. Bir kanal girişinde pruvanızda üzerinde dörtgen tepelik bulunan kırmızı renkli bir şamandıra gördünüz. _skele bas omuzluğunuzda kalan yesil renkli şamandıraları hangi tarafınızda bırakarak yola devam edersiniz? _skele 38. Tepeliği.36. yesil tekne). Tepeliği. uçları birbirine dönük iki siyah koni olan şamandıranın anlamı nedir? Batıdan geç 42. Bir kanal girişinde pruvanızda üzerinde üçgen tepelik bulunan yesil renkli bir samandıra gördünüz. _stanbul Boğazından Marmara Denizi’ne çıkmaktasınız (asagıdaki sekilde. Ne yaparsınız? Sancagınıza alın 37. uçları yukarı dönük iki siyah koni olan şamandıranın anlamı nedir? Kuzeyden geç 39. tabanları bir birine dönük iki siyah koni olan şamandıranın anlamı nedir? Doğudan geç 40. Tecrit edilmiş su şamandıralarının tepeliklerinin şekli ve ışık karakterleri nedir? . Tepeliği. Altındaki veya çok yakınındaki bir tehlikeyi gösteren ve bulunduğu noktaya neta bir mesafeden geçilmesi gereken tehlike şamandırasının haritadaki simgesi aşağıdakilerden hangisidir? Çizgi ve iki nokta üst üste 43. Tepeliği. uçları aşağıya dönük iki siyah koni olan şamandıranın anlamı nedir? Güneyden geç 41.

Yuvarlak. Bu fener haritada nasıl gösterilmiştir? Fl(2) G 10s 49. Kaş limanı batısında Bucak denizine gireceksiniz. (Fl G3s10m 5M) özelliklerine sahip bir fenerin anlamı nedir? Çakarlı yeşil 3 saniye sönük kalan 10 m yüksekliğinde 5 milden görünen 385. beyaz grup çakarlı ışık 44. tek çakma yapan. (Fl WR 5s20m15-11 M) özelliklerine sahip bir fener normal şartlarda kaç milden görülür? Beyaz 15.3-3M olarak verilmiştir. 3 saniye söünk kalan. Nara burnuna yaklaşırken. beyaz – kırmızı – yeşil renkte ışık veren. 10 metre yüksekliğinde 6 milden görülebilen 46. kırmızı 11 milden 50. Etrafında seyre müsait su olduğunu gösteren emniyetli su şamandırasının rengi ve tepeliği nasıldır? Kırmızı ve beyaz 45. kırmızı ve yeşil ise 3 milden görünen fener 48. beyaz 5 milden. (Fl WR 5s 20m 5-3M) özelliklerine sahip bir fenerin anlamı nedir? .Güzelbahçe feneri) Fl(2) 10s 14m 8M 47. balıkçı barınagı giris feneri) Flaşörlü. denizden ondört metre yüksekte ve sekiz milden görünen fener haritada nasıl gösterilir? (_zmir. Haritada karakteri FlR3s10m6M olarak verilmiş fenerin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? (Marmara Adası. 14 metre yüksekliğinde. giriş feneri haritada FlWRG10s14m5. Anlamı nedir? Grup çakarlı. 10 saniyelik periyot içinde iki kere beyaz çakan. burun sığlığındaki fenerin on saniyelik periyot içinde iki kere yeşil çaktıgını gördünüz. kırmızı. 10 saniye sönük kalan.

üçgenin alabildiğine küçük olması 56. Dar bir kanalda ilerleyen bir tekne. bir feneri hakiki 260° kerteriz etmektesiniz. dümen suyunda. 270° rotasına ilerlerken. _ki kerterizle mevki koyma yönteminde. mevkinin kesin doğruluğu için kerterizler arası açılar kaç derece olmalıdır? 60 – 120 arası. Trafik ayırım bölgesinin kullanım sınırlılıklarına göre hangi durumdaki tekneler bu bölgelere giremezler? 20 metreden küçük tekneler ile yelkenli tekneler 58 Boyu 20m. -90 54. trafik ayırım düzeniyle ilgili aşağıdaki hangi kurala uyacaktır? Trafik ayırım bölgesine giremez 59. bu fenerin nisbi kerterizi nedir? İskele 10 52. Pruvada.Çakarlı beyaz ve kırmızı 5 saniye ısık veren 20 metre yüksekliğinde 5 milden beyaz 3 milden kırmızı ışığı görünen 51. Hakiki ve nisbi kerterizler arasındaki fark nedir? Rota 53.150 arası olabilir) 55. Trafik ayırım düzeninde karşıdan karşıya geçmek zorunda olan bir tekne nasıl geçecektir? . sancak ve iskele kemerelerde nisbi kerteriz ne kadardır? 0. kesin mevkinin doğruluğu için kerterizler arası açılar kaç derece olmalıdır? 90 (30 . kanalın neresinde seyredecektir? Sağ tarafında 57. 90. Çapraz üç kerteriz yöntemiyle mevki koyarken.den az olan bir tekne veya bir yelkenli tekne. 180.

ne yaparsınız? Balıkçı teknesi. hangi durumda kuvvetle yürütülen tekne sayılır ? Yelkenleri açık motorla seyrettiği zaman 61. Yelkenle seyrediyorsunuz. Seyir fenerleri ne ise yarar ? Gün batımından doğuşuna kadar veya sisli havalarda teknelerin kullandığı ışık sistemleridir 62 Yol vermekle yükümlü tekne nasıl hareket eder? Uygun manevra ile tehlikeyi önlemelidir 63. ne yaparsınız? Yol verilir ve açıktan geçilir 64 Gündüz. ne yaparsınız? . 68. Aşağıdaki sekilde biri yelken (yesil). hangi tekne diğerinin yolundan çıkacaktır? Diğer teknenin iskelesini gören 66. Gece yelkenle seyrederken pruvanızda gördüğünüz beyaz bir fenere doğru yaklaşmaktasınız. yelkenle seyrediyorsunuz. yedekleyen bir tekneyle karşılaştınız. digeri motorla seyreden (sarı) iki tekne çatışma noktasına yaklaşmaktadır.Dikine ve en hızlı şekilde geçiş yapan tekneleri engelemeden geçiş yapar 60 Yelkenli bir tekne. Hangi hallerde ''yetişen tekne '' sayılırsınız ? Diğer tekneye pupadan yaklaşan tekne yetişen teknedir. yol verirsiniz 65. Motorlu tekne nasıl hareket etmelidir? ?? Yelkenli tekneye yol vermelidir 67. Kuvvetle yürütülen iki teknenin çatışma tehlikesi doğuracak şekilde bir birlerine yaklaşmaları durumunda. sivri uçları birbirine dönük iki koni gösteren bir tekneyle karşılaştınız.

yelkenle seyretmektesiniz. Gece. hangi sektörden görünür? Pupasında 135 derece 77. pruva pruvaya gelen motorlu tekneler nasıl davranırlar? Dümeni sancağa kırarlar 70. Ne yaparsınız? Yol verin 75. Rüzgarı aynı bordadan kullanan iki yelkenli tekne çatışma tehlikesi yaratacak şekilde birbirlerine yaklaşıyorlarsa. silyon ve borda fenerlerini birlikte gördüğünüz bir tekneye yaklaşmaktasınız? Ne yaparsınız? Dümen sancağa kırılır 71. Rüzgarı farklı bordalardan kullanan iki yelkenli tekne çatışma tehlikesinde ise hangi tekne diğerinin yolundan çıkacaktır? Diğerinin iskelesini gören yol verir 72. sancak bordanızda. Pupa feneri teknenin neresinde bulunur. Sancak borda feneri ne renktir ve hangi sektörden görünür? . açık sularda.Yetişen teknesiniz yavaşlayın 69. Gece. Ne yaparsınız? Yol verin 74. Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları gereğince. iskele borda ve silyon fenerini gördüğünüz bir tekne ile çatışma pozisyonuna girdiniz. rüzgarı iskele bordadan alarak yelkenle seyretmektesiniz. hangi tekne yol verecektir? Rüzgarüstünde olan tekne yol verir 73. Gece. Silyon feneri ne renktir ve hangi sektörde görünür ? Beyaz ve 225 derece 76. sancak bordada bir teknenin iskele borda fenerini gördünüz. teknenizle motor seyrindesiniz.

den kısa demirli tekneler hangi feneri göstermek zorundadırlar? 360 derece beyaz fener 84. boyu yedi metreden uzun yelkenli tekne gece hangi fenerlerini gösterir? Silyon. üzerinde yol bulunan motorlu tekne. borda. Dikey bir dogru üzerinde iki kırmızı fener gösteren tekne asagıdakilerden hangisidir? Karaya oturmuş 86. Boyu 50 m.den uzun. Boyu 50m. pupa fenerleri 82. Boyu 50m. Boyu 50 m.den uzun demirli tekneler hangi feneri göstermek zorundadırlar? 2 adet 360 derece beyaz fener 85. boyu yedi metreden kısa.5 derece 78. pupa fenerleri 80. borda.5 derece 79. üzerinde yol bulunan motorlu tekneler hangi fenerleri göstermek zorundadır? Silyon. borda.den kısa karaya oturmuş bir tekne gece hangi fenerlerini gösterir? Dikey doğrultu üzerinde iki kırmızı fener . Üzerinde yol bulunan. yelkenli veya kürekli bir tekne hangi fenerleri göstermek zorundadır? Borda ve pupa fenerleri 81.Yesil ve 112. silyon ve pupa fenerleri dısında hangi feneri gösterecektir? İkinci silyon feneri 83. _skele borda feneri ne renktir ve hangi sektörde görünür? Kırmızı ve 112.den kısa. Üzerinde yol bulunan. Boyu 50 m.

Sis. üzerinde her yönden görünür üste kırmızı. hangi ses işaretiyle uyarırsınız? Bir uzun düdük 93. üzerinde yol bulunan bir teknenin fenerleri iskele bordadan aşağıdaki şekillerden hangisine uygun görünür? Üst yeşil alt beyaz son kırmızı 88. Ağ balıkçılıgıyla uğraşan. aynı anda manevra yaptığınız bir tekne. Marina içinde. muhtemel bir çatışmayı engellemek için bir kısa düdük işareti vermiştir. pus gibi görüşün kısıtlı olduğu hallerde 12 m. Çatışma pozisyonunda olduğunuz bir tekneye karşı yol hakkına sahipsiniz. bu durum aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Kumanda altında olmayan tekne 89.87. aşağıdakilerden hangisidir? Trol yapmakta olan üzerinde yol olan tekne 91. Bu niyetinizi diğer teknelere nasıl belli edersiniz? İki kısa düdük çalar . altta beyaz fener gösteren tekne. iki fener gösteren tekne. Dikey bir dogru. den küçük tekneler nasıl ses işareti verirler? İki dakida bir ses işareti verirler 92. asagıdakilerden hangisidir? Ağ balıkçılığı yapan üzerinde yol olmayan tekne 90. Borda ve Pupa fenerlerine ilaveten. Pruvanızda dikey doğrultuda iki kırmızı fener ve borda fenerleri yanan bir tekne gördünüz. Yol verecek tekne. her yönden görünür üste yesil. dikey bir doğru üzerinde. Deniz trafiginin yoğun olduğu bir bölgede rotanızı iskeleye değiştirmek istiyorsunuz. altta beyaz. çatışma noktasına yaklaşmanıza ragmen çatışmadan kaçınacağını gösteren manevrayı yapmamaktadır. Anlamı nedir? Rotasını sancağa çevirecektir 94.

Bir kısa düdük süresi kaç saniyedir? Bir saniye 98. Bir uzun düdük süresi kaç saniyedir? 4 – 6 saniye 97. Karaya oturmuş tekneler gündüz hangi işareti gösterirler? Üç siyah küre 102.95. Gündüz demirli bir tekne görünür bir yerinde hangi işareti göstermelidir? Siyah küre 99. Sivri uçları birbirine bakan iki koni gösteren tekne. Gündüz yelkenle birlikte motor kullanarak seyreden yelkenli bir tekne hangi işareti göstermelidir? Sivri ucu aşağıya dönük siyah koni 100. aşağıdakilerden hangisidir? Balıkçı . Üç kısa düdük ne anlama gelir? Tornistan yapıyorum 96. Kumanda altında bulunmayan bir tekne gündüz hangi işareti gösterir? İki siyah küre 101.