You are on page 1of 9

Univerzitet u Istočnom Sarajevu Saobraćajni fakultet u Doboju

Seminarski rad iz predmeta logistika u saobraćaju

Tema :

Transportni problem

Student :

Mentori :

............................... 5 4... Uvod ........................... 8 5................................ Zaključak ....................................................................................................................... 9 2 .......................................................................................................................................................................................................Seminarski rad iz logistike u saobraćaju Transportni problem ........... Sadržaj 1................... Zadatak ......................... Literatura ............................................... 4 3.......................................................... 3 2....................................................... Rješenje .............

Teorema 2. 3 . podrškom funkcionisanja sistema u ostvarivanju njihovih ciljeva funkcija ili operacija. proizvodnje i održavanja. transporta i prodaje u cilju njihovog poboljšanja.< j =1 ∑ bj n .Seminarski rad iz logistike u saobraćaju Transportni problem 1. Uslov i =1 ∑ ai = ∑ b j j =1 m n je potreban i dovoljan uslov da sistem ograničenja bude saglasan. -Teorija upravljanja organizacije i dr. -Operacionih istraživanja. Da bi transportni zadatak bio zatvoren mora da važi : i =1 ∑ ai = ∑ b j j =1 m n Teorema 1. transportni zadatak je otvoren i tada dodajemo fiktivne stanice ( Af. To je multi disciplinarna oblast koja podrazumjeva i praćenja dostignuća u: -Informacionih tehnologija. Uvod Logistika predstavlja proces planiranja. i =1 ∑ ai m > . Cilj ovog rada je da se nađe optimalan plan za transport robe iz skladišta do odredišta uz minimalne ukupne troškove prevoza. skladištenja. sprovođenja i kontrole: nabavke. Cilj logistike je povećanje efikasnosti poslovanja putem ubrzanja cirkulacije angažovanih sredstava. Ako je : Bf ). -Teorija sistema. Logistika kao nauka se bavi istraživanjem u oblasti projektovanja i upravljanja.

A2. B3. B2 = 70 [ t ]. B2. za minimalne ukupne troškove prevoza. Kapaciteti skladišta su : A1 = 100 [ t]. A2 ). Zadatak Transportni preduzeće obavlja prevoz mesa iz dva skladišta ( A1. Troškovi prevoza po jednoj toni dati su u n. B2. B3 ). iz kojih snabdijeva tri veleprodaje mesa ( B1.j. A2 = 80 [ t ]. B3 = 10 [ t ]. u veleprodajne objekte B1. 4 . dok potražnja veleprodajnih centara iznosi : B1 = 40 [ t ]. u sledećoj tabeli : B1 A1 A2 6 5 B2 10 4 B3 8 1 Nađi optimalan plan transporta mesa iz skladišta A1.Seminarski rad iz logistike u saobraćaju Transportni problem 2.

Najprije se popune pola sa dvije zvijezdice.Seminarski rad iz logistike u saobraćaju Transportni problem 3. Preraspodjelom količina unutar lanca poboljšavamo bazisno rješenje. a potom redom popunjavamo ostala polja vodeći računa o što manjoj cijeni. Zatim crtamo novu tabelu i postupak ponavljamo sve do dobijanja optimalnog rješenja. Σ ai = 180 . Rješenje Metoda dvostrukog precrtavanja Kod najmanje cijene svake vrste kao i kolone stavljamo zvjezdicu. α1 = o. usvojeno. Σ bj = 120 – dodajemo fiktivno polje Bf = 60 m+n–1=5 2 + 4 – 1 = 5 → sad imamo 5 bazisnih polja T1 PS OS A1 A2 100 80 6* 5* B1 40 10 B2 70 8 B3 10 0 Bf 60 40 4* 1 ** 0 0 60 70 10 Poslije dobijanja bazisnog rješenja provijeravamo optimalnost metodom koeficijenata : αi + βj = Ci j . U tom slučaju biramo polje sa najnegativniojm karakteristikom i za njega pravimo lanac. 5 . Za svako ne bazisno polje ( bez kružića ) računa se krakteristika : Ki j = Ci j – (αi + βj ) Pojava najmanje jedne negativne karakteristike ukazuje na to da rješenje nije optimalno.

[ 0. ] 10 + 4 70 1 10 8 0 + - min .Seminarski rad iz logistike u saobraćaju Transportni problem T1 PS OS A1 A2 βj 100 80 6* 5* B1 40 10 B2 70 8 B3 10 0 Bf 60 αi 0 -7 40 4* + 1 ** 0 0 60 6 70 11 10 8 0 K12 = 10 – ( 0 +11) = -1 K21 = 5 – ( -7 + 6 ) = 6 K2f = 0 – ( -7 +0 ) = 7 F1 = 6 · 40 + 8 · 0 + 0 · 60 + 4 · 70 + 1 · 10 = 240 + 280 + 10 = 530 F1 = 530 [ n.j. 70 ] = 0 T2 PS OS A1 A2 100 80 6 5 B1 40 10 B2 70 8 1 B3 10 0 Bf 60 αi 0 -1 6 40 4 0 60 70 10 0 .

j. j ). F2 = 6 · 40 + 10 · 0 + 0 · 60 + 4 · 70 + 1 · 10 = 240 + 280 + 10 = 530 F2 = 530 [ n. ] = Fopt = Fmin Rješenje je optimalno! 7 . ˅ ( i.Seminarski rad iz logistike u saobraćaju Transportni problem βj 6 5 2 0 K12 = 10 – ( 0 + 5 ) = 5 K13 = 8 – ( 0 + 2 ) = 6 K2f = 0 – ( -1 + 0 ) = 1 Ki j ≥ 0.

Zaključak Na osnovu izrade zadatka zaključili smo da ovakav raspored tereta od skladišta do odredišta ostvaruje najmanje troškove prevoza od F = 530 [ n.j. ] uz maksimalno iskorištenje kapaciteta.Seminarski rad iz logistike u saobraćaju Transportni problem 4. 8 .

Seminarski rad iz logistike u saobraćaju Transportni problem 5. Literatura 9 .