You are on page 1of 8

PLATELAJE DE PODURI CU GRINZI METALICE ÎNGLOBATE Petru Moga1 Ştefan I.

Guţiu1 REZUMAT: În lucrare se prezintă metodologia de calcul a platelajelor de poduri realizate în soluţia constructivă de dale din beton cu grinzi metalice din profile laminate înglobate, utilizate cu deosebire pentru podurile de cale ferată cu calea în cuvă de balast. Exemplul numeric inclus în cadrul lucrării, facilitează înţelegerea metodei de calcul prezentată în norma Eurocode 4-2 şi formularea unor concluzii cu privire la utilizarea acestor soluţii structurale. CUVINTE CHEIE: GRINZI METALICE ÎNGLOBATE / EUROCODE 4 / PODURI DE CALE FERATĂ ABSTRACT: The design methodology of the filler beam decks used for railway bridges is presented in this paper. The numerical example which is also included in the paper is useful in the design activity and some concluding remarks are formulated. KEY WORDS: FILLER BEAM DECKS/EUROCODE 4/RAILWAY COMPOSITE BRIDGE. 1.INTRODUCERE Criteriile de funcţionalitate pe care trebuie să le îndeplinească un pod se reflectă atât în alegerea soluţiei de ansamblu cât şi a soluţiilor pentru elementele principale componente. Pentru acelaşi domeniu de deschideri se pot adopta diverse soluţii constructive, alegerea variantei definitive fiind influenţată hotărâtor de: condiţiile de gabarit, înălţimea de construcţie disponibilă, condiţiile de fundare, condiţiile de montaj, condiţiile economice şi nu în ultimul rând, condiţiile de confort al călătorului şi viteză de deplasare. Pentru realizarea vitezelor mari de circulaţie, o cerinţă este asigurarea calităţii suprafeţei de rulare. În domeniul traficului feroviar, această cerinţă este posibilă prin schimbarea soluţiei tradiţionale de realizare a căii de tip “deschis” la care suprastructura căii ferate reazemă direct pe elementele de rezistenţă a suprastructurii podului, cu cea de tip “închis” la care suprastructura căii ferate reazemă pe un pat de balast susţinut de o cuvă. Această soluţie este posibilă prin adoptarea structurilor compuse oţel – beton. Soluţia de structură compusă oţel – beton cale jos, la care platelajul este realizat dintr-o dală de beton armat, cu profile metalice laminate înglobate, figura 1, poate fi o alternativă la solutia „clasică” de cuvă din beton sau cuvă metalică. Pentru deschideri până la 30 m, se dovedeşte de asemenea a fi economică soluţia cu profile laminate înglobate în dala de beton, figura 2.

a) deschideri între 15 – 23 m
1

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Fac. de Construcţii (stefan.gutiu@cfdp.utcluj.ro)

.b) deschideri până la 50 m Figura 1 . este prezentată în figura 3. Figura 3 În comparaţie cu podurile metalice. mentenanţă mai facilă. soluţie compusă oţel – beton cale jos Figura 2 – Profile laminate înglobate O soluţie ingenioasă. oferă un răspuns funcţional mai bun al structurii. fapt ce le conferă rigiditate sporită şi le protejează împotriva pierderii stabilităţii generale sau locale. laminate până la deschideri de 16 m. podurile cu structură compusă oţel-beton. Cele două grinzi principale. 2. Alcătuire constructivă O secţiune transversală tip a unui tablier cu grinzi înglobate cu cofraj permanent neparticipant este prezentată în figura 4.1. alcătuite pentru deschideri mai mari. implementată de National Belgian Railway Company.TABLIERE CU GRINZI ÎNGLOBATE 2.Secţiuni transversale. sunt înglobate în beton. durabilitate sporită şi asigură o demontare facilă (aspect ecologic important la ora actuală).

• distanţa sw dintre inimile grinzilor de oţel nu depăşeşte valoarea minimă dintre h/3 + 600 mm şi 750 mm.2 şi anexa C. în conformitate cu SR EN 1994-2: 2006.Figura 4 . atât lăţimea tălpilor cât şi înălţimea inimii se situează în limitele disponibile pentru secţiunile laminate H sau I. Intradosul. pentru a permite turnarea şi compactarea betonului. cst ≤ h/3. • sunt folosite bare cu nervuri în conformitate cu EN 1992-1-1: 2004. iar tf este grosimea tălpii de oţel. în care h este înălţimea nominală a grinzilor de oţel în mm. Momentul încovoietor capabil Momentul încovoietor capabil al secţiunilor transversale compozite se determină pe baza unui calcul rigid-plastic (momentul încovoietor capabil plastic).2.2. • un strat de armătură transversală trece prin inima grinzilor de oţel care este ancorat dincolo de grinzile de oţel marginale. suprafaţa superioară şi marginile tălpilor inferioare ale grinzilor de oţel se protejează împotriva coroziunii. • suprafaţa grinzilor de oţel se decapează. 2. Tablierele cu grinzi înglobate se vor realiza în conformitate cu următoarele prescripţii de proiectare precizate de SR EN 1994-2: 2006: • grinzile de oţel nu sunt curbe în plan. la fiecare capăt al fiecărei bare astfel încât să se poată dezvolta rezistenţa de curgere a armăturilor. Pentru secţiunile transversale sudate. Baza de calcul Tablierele grinzilor înglobate se proiectează la stări limită ultime şi pentru starea limită a exploatării normale. • acoperirea cu beton cst deasupra grinzilor de oţel satisface condiţiile: cst ≥ 70 mm. • distanţa de la marginea tălpii de oţel înglobate până la marginea tablierului nu este mai mică de 80 mm. • înălţimea nominală h a grinzilor de oţel verifică: 210 mm ≤ h ≤ 1100 mm. diametrul lor nu este mai mic de 16 mm iar distanţa dintre ele nu este mai mare de 300 mm. • înclinarea θ nu trebuie să fie mai mare de 30° (valoarea θ = 0 este corespunzătoare unui tablier care este drept). • lumina sf între tălpile superioare ale grinzilor de oţel nu este mai mică de 150 mm. cst ≤ xpl – tf în care xpl este distanţa dintre axa neutră plastică şi fibra extremă a betonului comprimat al unei secţiuni supuse la moment încovoietor pozitiv. • intradosul tălpii inferioare a grinzilor de oţel nu este înglobat în beton. 3. cst ≤ 150 mm.Secţiune transversală tip a unui tablier cu grinzi înglobate Grinzile de oţel pot fi laminate sau sudate având o secţiune transversală uniformă. neglijând rezistenţa la întindere a betonului şi prin luarea în considerare a următoarelor ipoteze: .

a) Nt = A s fsd + A f t + [ t w (h w − z)] ⋅ fyd { } (1. momentul încovoietor capabil plastic se evaluează astfel: . În mod alternativ.85 fcd. figura 6: . armătură şi beton. c) aria activă de armătură longitudinală întinsă şi comprimată este solicitată la rezistenţa sa de curgere de calcul fsd la întindere sau compresiune. solicitat la moment încovoietor pozitiv.se evaluează momentul încovoietor capabil plastic al secţiunii compuse scriind momentul rezultantelor blocurilor de eforturi unitare în raport cu mijlocul zonei comprimate de beton. d) aria activă a betonului comprimat rezistă unui efort de 0. definită prin parametru z: Nc = Nt ⇒ z (2) .se trasează diagramele de eforturi unitare pe secţiunea transversală.se evaluează rezultanta blocurilor eforturilor unitare de compresiune şi rezultanta blocurilor eforturilor unitare de întindere (în cazul tablierelor şi platelajelor cu grinzi metalice înglobate în beton.b) . la întindere sau compresiune.a) există interacţiune completă între oţelul pentru construcţii. constant pe toată înălţimea cuprinsă între axa neutră plastică şi cea mai comprimată fibră a betonului. figura 5.se egalează cele două rezultante de eforturi (ecuaţie de proiecţie pe orizontală) şi rezultă poziţia axei neutre a secţiunii compuse. armătura comprimată din placa de beton poate fi neglijată. b) aria activă a elementului de oţel pentru construcţii este solicitată la rezistenţa sa de curgere de calcul fyd. în care fcd este rezistenţa de calcul la compresiune a betonului determinată pe cilindri. Pentru un tablier sau platelaj realizat cu grinzi înglobate.Distribuţia eforturilor unitare pe secţiunea compusă . neglijând aportul zonei de beton din zona întinsă şi eventual contribuţia armăturii din zona comprimată a secţiunii. Figura 5 . întreaga secţiune comprimată de beton este activă: Nc = [b eff (h1 + z)] ⋅ 0.85 fcd + ( A fc + z ⋅ t w ) ⋅ f yd (1.

cunoscând următoarele date de proiectare: • Deschiderea L= 30. 8 şi 9 sunt prezentate elementele principale legate de dimensiunile geometrice şi soluţia de alcătuire a tablierului. EXEMPLU DE CALCUL 3.grinzi principale metalice cu inimă plină cu înălţime variabilă. Elemente generale de proiectare Se calculează platelajul unui pod de cale ferată simplă.Grinda principală cu inimă plină cu înălţime variabilă .calea în cuvă pe prism de balast. Beton: C 30/37. . În figurile 7.Rd = Ns ⋅ z s + Nat ⋅ z at − Nac ⋅ z ac (3) Ns = A s ⋅ fys . 3.Figura 6 . . Nac = A ac ⋅ fyd unde: Dacă forţa tăietoare verticală Va.Determinarea momentului capabil plastic al secţiunii compuse Mpl. se iau în considerare efectele sale asupra momentului încovoietor capabil. Nat = A at ⋅ fyt . Figura 7 .0 m.platelaj realizat în soluţia de grinzi metalice înglobate în beton.1. Oţel-beton: S 500 • Alcătuire constructivă: .Ed în secţiunea de oţel depăşeşte jumătate din forţa tăietoare capabilă. • Materiale: oţel: S 355 K2. în aliniament.

70 x 2100 daN/m3 882 .cale (şine.greutate prism de balast: 0. Tabelul 1 Greutate evaluată [daN/m] .60 x 0.5 2 = 1. Calculul platelajului Evaluarea acţiunilor şi calculul solicitărilor Acţiuni permanente Încărcările se evaluează pentru o fâşie transversală cu lăţimea de 0. corespunzătoare distanţei dintre axele profilelor metalice înglobate în dala de beton.Detalii 3.70 x 2500 daN/m 700 .greutatea dalei (inclusiv beton de pantă): 0.01 ⋅ 5. traverse. tabelul 1.greutate profil metalic înglobat HE 300 B 117 3 .35 = 92 kNm 8 8 Acţiuni din convoiul LM 71 .2.70 m.5 m 102 Total g 1801 Rezultă momentul încovoietor din încărcarea permanentă pentru fâşia transversală de dală cu lăţimea de 70 cm şi deschiderea de 5.70/5.Figura 8 – Secţiune transversală Figura 9 . material mărunt): 800daN/m x 0.40 x 0.50 m (distanţa dintre grinzile principale): MEg = γ G g ⋅B2 18 .

75 ≅ 578 kNm Momentul încovoietor total va fi: Momentul încovoietor capabil al platelajului Datele de calcul sunt prezentate în figura 11.75 kNm MEd = MEg + MEP = 92 + 485 .34 ⋅ 250 = 487 . Figura 10 Coeficientul dinamic Pentru o cale întreţinută standard coeficientul dinamic care multiplică acţiunile din convoi este: Φ = Φ3 = 2.63 = 310 138 − 3 550 ⋅ z 1 . unde (EC1-2): L Φ = 2 ⋅ B + 3 m = 14 m Rezultă momentul încovoietor produs de acţiunea convoiului LM 71: MEP = γ Q1 ⋅ Φ 3 ⋅ MP = 1.1 3550 5000 + 7. figura 12.9 + z ) ⋅ 0. 5 1.45 ⋅ 1.9 + 1. figura 10.2 − z )] unde s-a introdus aria armăturii: A S = A 3φ18 = 7.1 (26 .9 + 1.1 1.Se consideră situaţia în care o osie a locomotivei (250 kN) descarcă pe o fâşie transversală de dală.1⋅ z ) = 289 865 + 15 450 ⋅ z 1.15 Rezultanta eforturilor de întindere: N t = [30 ⋅ 1.07 cm Egalând: Momentul încovoietor capabil plastic Momentul încovoietor capabil al dalei cu lăţimea de 70 cm. se obţine scriind momentul rezultantelor eforturilor de întindere şi de compresiune în raport cu rezultanta efortului de compresiune din zona comprimată a dalei de beton – Ncc.73 = 1.2 + 0. având înglobat un profil laminat HE 300 B.34 . Figura 11 Axa neutră Rezultanta eforturilor de compresiune: Nc = 70 (8.63 cm 2 Nc = N t ⇒ z = 1.85 300 3550 + (30 ⋅ 1.16 L Φ − 0 . .

Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton.f ⋅ z a 4 ) = 742 . 2006 *** Eurocode 4. Orizonturi universitare.. Suprastructuri metalice şi compuse oţel – beton. pot oferi soluţii avantajoase din punct de vedere constructiv şi funcţional. CONCLUZII Platelajele din beton cu grinzi din profile laminate înglobate în dală. z a 2 = 370 −  t f + wt + cc  = 175 mm .: Bazele proiectării elementelor din oţel. D.P. REFERINŢE MOGA. prezentată în Eurocode 4-2 este relativ simplă şi se pretează unui calcul analitic suficient de exact pentru faza iniţială de proiectare.: Alcătuirea şi calculul podurilor cu grinzi metalice înglobate în beton. Platelajele cu grinzi din profile laminate înglobate se pot utiliza şi pentru poduri rutiere cu calea jos. The Steel Construction Institute. Greutatea proprie relativ mare a suprastructurii limitează domeniul deschiderilor economice la cca.Şt. GUŢIU. dar se recomandă mai ales pentru deschideri de sub 30 m. C..Rd = Nat . z s = 370 −  a s + cc  = 220 mmm 2  2  2 2 2  MEd = 0. 2  2 2  2  h  h  t  h z z a3 = + h1 − cc = 44 mm .w ⋅ z a 3 + Nac . Ghid de proiectare.f ⋅ z a1 + Nat . EN 1994. BĂNCILĂ. având în vedere.: Design guide for steel railway bridges. UT PRESS. UT PRESS 2009 ILES. Design of composite concrete and steel constructions.Figura 12 Se obţine: Mpl .Şt.78 Se obţine raportul: M pl .. *** SR EN 1994-2/2006. în primul rând avantajele soluţiei de cale în cuvă cu prism de balast.Rd 4.. E. 2004 PETZEK. GUŢIU. în cazul în care se impune o înălţime de construcţie redusă. R. Metodologia de calcul în domeniul plastic.32 kNm S-au introdus valorile: h  h h  t  z a1 = 370 −  f + cc  = 310 mm . Partea 2: Reguli generale şi reguli pentru poduri .w ⋅ z a 2 + NS ⋅ z s − (Nac . z a 4 = h1 −  f + cc  = 30 mm . 50 m.P. 2010 MOGA.: Poduri.