You are on page 1of 33

PROJEKT KONCEPCYJNY KRYTEJ PŁYWALNI W RYKACH

OPIS BUDYNKU
1. PROGRAM UŻYTKOWY PŁYWALNI • hala basenów: basen pływacki 25x12,5m; basen do nauki pływalnia z częścią rekreacyjną, zjeżdżalnia rurowa o długości ok. 90m z lądowiskiem, brodzik dla dzieci, dwie wanny z hydromasażem • szatnie, natryski, toalety dla użytkowników pływalni • recepcja i pomieszczenia personelu • pomieszczenia techniczne 2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYZIEMIE: powierzchnia użytkowa powierzchnia netto powierzchnia całkowita PARTER: powierzchnia użytkowa powierzchnia netto powierzchnia całkowita ANTRESOLA: powierzchnia użytkowa powierzchnia netto powierzchnia całkowita Razem: powierzchnia użytkowa powierzchnia netto powierzchnia całkowita Kubatura 3. UKŁAD FUNKCJONALNY Wejście główne do pływalni zaprojektowano z przedpola z parkingami od strony ulicy Janiszewskiej. Na dolnym tarasie zaprojektowano podjazd gospodarczy związany z obsługą techniczną pływalni. • Basen pływacki o wymiarach w rzucie 25x12,5m zaprojektowano o zmiennej głębokości 1,2 – 1,8m. Baseny do nauki pływania i rekreacyjny zaprojektowano jako jedną nieckę z wydzielonymi funkcjami. Zachowano wymagania normatywne odległości od niecki basenu pływackiego i możliwość dostępu w poziomie plaży z trzech stron do części basenu przeznaczonej do nauki pływania. Głębokość basenu w części do nauki pływania wyniesie od 0,9 do 1,10 m, w części rekreacyjnej od 1,10 do 1,40 m. Zaprojektowano zjeżdżalnie rurową o długości ślizgu ok. 90m z lądowiskiem poziomie obniżonym w stosunku do zasadniczej płaszczyzny podłogi o 3,50m. Wejście do punktu startowego zjeżdżalni zaprojektowano po schodach łączących oba poziomy plaży. Zespoły szatniowe zaprojektowano jako dostępne z korytarza suchej stopy , w którym przewidziano miejsca z suszarkami. W podstawowych 127,8 m2 848,8 m2 979,6 m2 895,1 m2 1396,4 m2 1547,3 m2 129,6 m2 163,4 m2 202,7 m2 1152,5 m2 2408,6 m2 2729,6 m2 14880,0 m3

1

PROJEKT KONCEPCYJNY KRYTEJ PŁYWALNI W RYKACH

zespołach szatni i natrysków przewidziano szatnię damską z 25 szafkami z dwoma schowkami każda i 2 przebieralniami oraz szatnię męską z 25 szafkami z dwoma schowkami każda i 2 przebieralniami , przy każdej szatni zlokalizowano 8 natrysków i zespół sanitarny. Ilość szafek w szatniach podstawowych zaprojektowano z 50% zapasem w stosunku do przepustowości obliczeniowej. Zaprojektowano również szatnię rodzinną z 10 szafkami, kabiną - przebieralnią, łazienką oraz szatnię dla osób niepełnosprawnych z 6 szafkami i zespołem sanitarnym. Łącznie ilość schowków w szafkach wyniesie 116. Przejście dla użytkowników z hallu pływalni do korytarza suchej stopy prowadzić będzie przy recepcji pływalni wyposażonej w elektroniczny system obsługi klienta, który w elastyczny sposób umożliwi regulowanie dostępu do usług i naliczanie opłaty za korzystanie z nich. Projektuje się możliwość dołączenia do systemu obsługi klienta dostępu do zespołu saun, który może być w II etapie realizacji inwestycji zaprojektowany w budynku hali sportowo – widowiskowej. Dla personelu pracującego w hali basenów zaprojektowano odrębną szatnię z węzłem sanitarnym i pomieszczenie z wglądem do hali, w którym będą zlokalizowane m.in. sygnalizatory pracy podstawowych urządzeń technicznych hali i wyłączniki pomp atrakcji basenowych. W pomieszczeniu tym w razie potrzeby będzie udzielana pierwsza pomoc. Dla personelu dozorującego i sprzątającego szatnie, natryski i przestrzeń dla użytkowników oraz dozorującego urządzenia techniczne zaprojektowano w przyziemiu pomieszczenia socjalne oraz szatnie i węzły sanitarne. Zaprojektowano również przy recepcji pokój administracyjny. Pomieszczenia techniczne ulokowano w przyziemiu. Pływalnia korzystać będzie z własnego źródła ciepła – kotłowni gazowej. Dla dostaw do magazynów chemii basenowej i odbioru odpadków zaprojektowano na poziom przyziemia podjazd gospodarczy. Od strony podjazdu zaprojektowano dostępne z zewnątrz pomieszczenia śmietnika i gospodarcze na sprzęt do utrzymania terenów zewnętrznych. Przy podjeździe zaprojektowano miejsca postojowe dla personelu.

Warunki pracy personelu Projektuje się, że na pływalni będą zatrudnione 24 osoby. Personel będzie pracował w systemie dwuzmianowym, na liczniejszej, pierwszej zmianie, będzie 10 osób. W liczbie etatów uwzględniono warunki Kodeksu Pracy – urlopy i rezerwę na czasową niezdolność do pracy pojedynczych osób. Ratownicy (7 osób, 3 na zmianę) – będą mieli własne zaplecze z węzłem sanitarnym przy pomieszczeniu ratowników. Pozostałe 17 osób – będzie korzystało z szatni personelu. Zaprojektowano dwa pomieszczenia dla personelu zawierające szatnie: w przyziemiu pływalni przy wejściu personelu z podjazdu gospodarczego które wyposażono w węzły sanitarne z natryskiem. Przyjęto, że ochrona będzie prowadzona przez firmy zewnętrzne. Użytkownicy Maksymalna przepustowość pływalni wynosi 88 osób korzystających z hali basenowej w ciągu jednej godziny. Obliczeniowa przepustowość dla potrzeb obliczeń wydajności instalacji wynosi 66 osób w ciągu godziny wchodzących i wychodzących z hali basenów. Czas otwarcia pływalni od godziny 7:00 do 21:00. Czas pracy personelu od 6:00 do 22:00. Pływalnia będzie czynna przez 350 dni w roku.

2

PROJEKT KONCEPCYJNY KRYTEJ PŁYWALNI W RYKACH

Przeciętna dzienna liczba użytkowników wynosi: 88 (przepustowość maksymalna) x 0,75 (współczynnik zmniejszający do przepustowości obliczeniowej) x 14 (ilość godzin) x 0,65 (współczynnik nierównomiernego wykorzystana pływalni w ciągu doby w stosunku do obliczeniowej przepustowości godzinowej) = 600 osób Łączna roczna liczba użytkowników wynosi: 600 x 350 = 210 000 osób. 4. UKŁAD KONSTRUKCYJNY Budynek pływalni będzie dwukondygnacyjny z antresolą, w całości niepodpiwniczony. Konstrukcja budynku generalnie żelbetowa monolityczna, elementy prefabrykowane ścian osłonowych oraz drewniana (przekrycie hali basenów, daszki). Posadowienie budynku bezpośrednie na zmonolityzowanej płycie żelbetowej. Niecki basenów Niecki basenów żelbetowe, monolityczne. Dna i ściany grubości minimum 30 cm. Konstrukcje niecek wsparte na słupach żelbetowych kwadratowych 35x35 cm, lokalnie na ścianach żelbetowych (niecki brodzika dla dzieci i basenu rekreacyjnego). Zbrojenie niecek krzyżowe dwustronne z prętów ze stali klasy A-III 34GS. Beton konstrukcyjny klasy B37 i stopniu wodoszczelności W8. W przerwach technologicznych projektuje się zastosować taśmy uszczelniające z PCV. Zbiorniki przelewowe w przyziemiu hali basenów Zbiorniki prostopadłościenne, otwarte, żelbetowe, monolityczne. Dna i ściany grubości 20 cm. Konstrukcje zbiorników posadowione bezpośrednio na płycie fundamentowej budynku pływalni. Zbrojenie elementów konstrukcji zbiorników krzyżowe dwustronne z prętów ze stali klasy A-III 34GS. Beton konstrukcyjny klasy B37 i stopniu wodoszczelności W8. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów konstrukcji nośnej żelbetowej Wymagana klasa odporności pożarowej budynku - C. Główna konstrukcja nośna: • wymagana odporność ogniowa – R60; • wykaz elementów – słupy, podciągi i ściany żelbetowe; • sposób zabezpieczenia konstrukcji – otulina zbrojenia cmin=3.5 cm. Stropy: • wymagana odporność ogniowa – R60; • wykaz elementów – płyty stropowe żelbetowe monolityczne; • sposób zabezpieczenia konstrukcji – otulina zbrojenia cmin=2.5 cm. Konstrukcja nośna dachu: • wymagana odporność ogniowa – R15; • wykaz elementów – płyty stropowe żelbetowe monolityczne, konstrukcja szkieletowa drewniana; • sposób zabezpieczenia konstrukcji – otulina zbrojenia cmin=1.5 cm, uwzględnienie prędkości spalania drewna w obliczeniach statycznych. Konstrukcje drewniane

3

belki główne) GL28h (płatwie.1 o przekroju 240/760mm o długości około 10m.W osi 2 belka D3.PROJEKT KONCEPCYJNY KRYTEJ PŁYWALNI W RYKACH Elementy klejone zaprojektowano z drewna świerkowego. elementy drugorzędne) wg EN-PN 1194:2000. 20m. na której oparty będzie daszek pokrywający kanał wentylacyjny prowadzony wzdłuż basenu. 20m .W części niższej dachu zaprojektowano płatwie o przekroju 120/400mm.50 m. Całość konstrukcji nośnej zaprojektowano z drewna klejonego klasy GL28c (dźwigary.Dźwigary konstrukcyjne D2.1 projektuje się o przekroju stałym na długości 220/1200mm z drewna klejonego klasy GL28c o długości całkowitej ok.W rejonie osi 14 do płatwi mocowane będą elementy podpierające do świetlika dachowego P4 o przekroju 140/240 Nad wejściem i w elewacji budynku wykonany będzie krótki daszek z elementów wspornikowych D4. jednoprzęsłowych o długości przęsła około 19. sortowane maszynowo i badane wilgotnościowo. W wypadku wysunięcia części konstrukcji na zewnątrz budynku. . a w wypadku braku zadaszenia nad częściami 4 .3 o przekroju 160/440 z zastrzałami 120/120mm usztywniającymi dach. . .2 o przekroju 160/440 oparta będzie na dźwigarze D2. .2 za pomocą szeregu słupków o przekroju 160/160mm. Warunek ten spełniają wszystkie zastosowane elementy z drewna klejonego.1 – D4. Belka D3. opartych na słupach żelbetowych.2 o przekroju 240/1200mm z drewna klejonego klasy GL28c o długości całkowitej ok.W osi 4 zaprojektowano dźwigar poszerzony D2. . Wzdłuż dachu w rejonie osi F. z jednej strony oparte na konstrukcji dachy w osi F. Wszystkie zastosowane elementy z drewna klejonego ponadto impregnowane preparatem zabezpieczającym przed rozprzestrzenianiem ognia i przed korozją biologiczną.25 m w rozstawie co 7. Belka P3 będzie usztywniona przeciw wywracaniu stężeniem P3. Przekrycie hali basenów Konstrukcję zaprojektowano w układzie dźwigarów wolnopodpartych przegubowo-przesuwnie.1 80/160mm. . z drugiej na słupkach z drewna klejonego o przekroju 200/240mm. w której do konstrukcji drewnianej powieszona będzie część biegu zjeżdżalni wodnej. Na tym dźwigarze opierać się będzie wyższa część dachu rozciągająca się od okolic osi 2 do osi 4.Od osi F w kierunku osi I zaprojektowano galerię przekrytą belkami z drewna klejonego D5 o przekroju 160/440mm. do których będzie podwieszona konstrukcja zjeżdżalni.4 o szerokości 200mm i wysokości zmiennej w zakresie 480-320mm Ochrona antykorozyjna i przeciwpożarowa konstrukcji drewnianych Konstrukcja drewniana dachu musi spełniać wymogi klasy odporności pożarowej "C". z zastrzałami 120/120mm usztywniającymi dach. które będzie przed rozpoczęciem produkcji sezonowane. W części wyższej płatwie o przekroju 200/400mm.W osi 3 w wyższej części dachu zaprojektowano dźwigar D3. Elementy z drewna klejonego o najmniejszym wymiarze przekroju poprzecznego nie mniejszej niż 12 cm są sklasyfikowane jako NRO (nierozprzestrzeniające ognia). powyżej połaci mocowana będzie belka P3 o przekroju 120/800. końcówki elementów z drewna klejonego muszą być osłonięte przed bezpośrednim zalewaniem wodami opadowymi i zabezpieczone przed możliwością wnikania wilgoci wzdłuż włókien. suszone.

2. Powłoka zabezpieczająca musi być ponadto cyklicznie odnawiana w/g zaleceń producenta zastosowanego preparatu. powyżej tej strefy z 10 cm wełny mineralnej. Powyżej partii cokołowej warstwą zewnętrzną będzie okładzina z powlekanych blach stalowych – listew o szerokości 30 cm mocowanych z dystansem od warstwy termoizolacyjnej na listwach montażowych. częściowo . z izolacją termiczną powyżej izolacji przeciwwodnej.1. 5. nie ma jednak istotnego znaczenia dla nośności lub bezpieczeństwa konstrukcji. Od strony zewnętrznej ściany będą pokryte izolacją z 10 cm pianki poliuretanowej lub styropianu ekstrudowanego w części podziemnej w strefie przemarzania i w części cokołowej. 5 . umożliwiających wgląd do hali basenów. by użytkownik zabezpieczył elementy znajdujące się na zewnątrz budynku przeciwko działaniu promieniowania UV. Brak powłoki zabezpieczającej przed UV będzie powodował szarzenie drewna pod wpływem światła słonecznego i utratę walorów estetycznych. Ściany zewnętrzne Ściany zewnętrzne w części podziemnej żelbetowe. a niektórymi pomieszczeniami sportowymi dla ich wyeksponowania (w relacji hall pływalni – hala basenów.PROJEKT KONCEPCYJNY KRYTEJ PŁYWALNI W RYKACH dźwigarów usytuowanymi na zewnątrz budynku dostatecznie wysuniętego poza dźwigar – końcówki winny być osłonięte obróbkami lub malowane odpowiednią powłoką zabezpieczającą.3. Szkło float. klasy K15 na zaprawie cementowo – wapiennej M10. 1 m i w partii cokołowej ściany murowane pokryte szlachetną wyprawą tynkarską. z cegły szczelinowej gr. Szklone partie fasad. wydzielonymi klatkami schodowymi. Aluminiowe ścianki i drzwi szklone szkłem bezpiecznym projektuje się pomiędzy hallami i foyer a oddzielonymi korytarzami komunikacyjnymi. a także pomiędzy komunikacją. w części nadziemnej częściowo żelbetowe. W toaletach wielostanowiskowych i dla wydzielenia kabin w przebieralniach laminowane ścianki giszetowe do wysokości 2m. Nawet w wypadku dostatecznej osłony przed wodą. Wszystkie te przegrody projektuje się o odporności ogniowej EI15.. Ściany wewnętrzne Wewnętrzne ściany nośne i usztywniające żelbetowe opisano w punkcie 5 opisu technicznego. 29 cm. okna i świetliki w konstrukcji aluminiowej. Warstwę zewnętrzną ścian zewnętrznych będą stanowiły w części podziemnej do głębokości ok. Zaprojektowano również szereg powiązań widokowych pomiędzy budynkiem pływalni a pomieszczeniami projektowanymi w II etapie. Na stropodachach żelbetowych zaprojektowano układ instalacji termicznych i przeciwwodnych w systemie dachu odwróconego. rodzaj szklenia dobrany w zależności od specyfiki przegrody. Dachy Nad halą basenów na konstrukcji z drewna klejonego zaprojektowano dachy pulpitowe o małych spadkach kryte membraną.murowane.ROZWIĄZANIA BUDOWLANYCH MATERIAŁOWE PRZEGRÓD 5. 5. klasy K10 na zaprawie cementowo – wapiennej M5. 5. zaleca się. W części podokiennej i cokołowej narażonej na zawilgocenie wewnętrzna warstwa ścian zewnętrznych będzie pokryta od zewnątrz powłoką izolacyjną przeciwwilgociową. ceramiczne. stropodachy te zaprojektowano z pokryciem żwirem. Wewnętrzne ściany działowe murowane z cegły dziurawki grubości 12 cm.

średni poziom natężenia oświetlenia w hali basenów wyniesie: Eśr=200 lx. pom. wypoczynkowe.5 A. korytarze. Oświetlenie pływalni Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12193 (tabela A. Oświetlenie pozostałych pomieszczeń przewiduje się oprawami świetlówkowymi z zastosowaniem energooszczędnych świetlówek kompaktowych. kasa. bez barier architektonicznych.00 kW Współczynnik mocy naturalny cosφ = 0. sanitariaty. Instalacje elektryczne Pływalnia Moc zainstalowana Pi= 228. • 200 lx – toalety. wymagane średnie poziomy natężenia oświetlenia przyjęto według PN-EN 12464-1 z listopada 2003 r w wysokości nie mniejszej niż: • 100 lx-komunikacja. przebieralnie. specjalnie wyposażoną toaletę z natryskiem i 6 schowkami szafkowymi.6).1.83 Współczynnik mocy po kompensacji cosφ = 0. z płaszczyzną przeznaczoną na zamianę wózków. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia instalacyjnego 7. Moc obliczeniowa czynna Po= 95. 7. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW DLA KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Osoby niepełnosprawne (w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich) będą mogły korzystać z całego obiektu. • 150 lx – schody. Oświetlenie rozwiązano jako pośrednie oprawami projektorowymi skierowanymi w górę z lampami metalohalogenkowymi 1000W. treningów oraz zawodów lokalnych. które zapewnią średni poziom natężenia oświetlenia w wysokości 248 lx. 6 . W zapleczu szatniowo – natryskowym hali basenów zaprojektowano specjalną szatnię dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Przewidziano toalety specjalnie dostosowane dla niepełnosprawnych na wózkach. • 300 lx – biuro. Dostęp do kondygnacji powyżej i poniżej wejścia zapewni podnośnik elektryczny w hallu pływalni. Sterowanie oświetlenia odbywać się będzie z konsolki sterowniczej w pomieszczeniu ratowników z podziałem na dwie grupy w celu ustalenia pośredniego poziomu 120 lx. Dostęp do wejścia głównego będzie w poziomie przyległego terenu.16 kW.PROJEKT KONCEPCYJNY KRYTEJ PŁYWALNI W RYKACH 6.93 Prąd obciążenia w linii zasilającej tablicę TG2 Io = 147. recepcja. Pomiędzy szatnią a halą basenów zaprojektowano specjalnie ukształtowany brodzik przejazdowy do pokonywania wózkiem (dezynfekcja kół). magazyny. Wszystkie pomieszczenia użytkowe i pomocnicze będą miały drzwi o szerokości 90 cm w świetle futryny i konfigurację otworów umożliwiającą przejazd wózkiem. taki poziom zapewni możliwość rekreacji.

Odgałęzienia od głównych ciągów instalacyjnych do opraw oświetleniowych i gniazd wtyczkowych projektuje się przewodami o przekroju 1. specjalizowane oprawy oświetlenia awaryjnego ze świetlówkami o mocy 8W będą zastosowane w oprawach kierunkowych z piktogramami. Przewody w instalacji odbiorczej będą kabelkowe okrągłe miedziane typu YDY o izolacji nie mniejszej niż 500V. ciągi do trzech przewodów wykonać w rurkach winidurowych RL lub na uchwytach odstępowych. Rozprowadzenie przewodów w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi przewidziano także w metalowych korytkach kablowych przy ilości przewodów ponad trzy. w głównych ciągach układane będą w metalowych korytkach kablowych. Oświetlenie ewakuacyjne zasadniczo oparto o wykorzystanie opraw oświetlenia podstawowego poprzez ich wyposażenie w moduły przetwornikowe oświetlenia awaryjnego. holi. Kable z tablicy głównej będą układane w korytkach kablowych metalowych w przestrzeni sufitu podwieszanego. Wyodrębniono obwody oświetlenia dyżurnego z oprawami oświetleniowymi oznaczonymi „d” (obwody te będą dodatkowo sterowane zegarem astronomicznym ) Sterowanie pozostałych pomieszczeń przewidziano łącznikami instalacyjnymi z poszczególnych pomieszczeń. z sygnalizacją załączenia poszczególnych obwodów. oświetlenia szatni i węzłów sanitarnych odbywać się będzie z tablicy sterowniczej zlokalizowanej w recepcji pływalni. Konieczne uzupełnienie połączenia naturalnych zwodów poziomych dachu z konstrukcją ścian i słupów żelbetowych będą wykonane drutem stalowym ocynkowanym φ 8 mm.5 mm2 (2. Jako zwody poziome zostaną wykorzystane stropy żelbetowe pod żwirowym pokryciem dachu i obróbki blacharskie. uznaną za Polską Normę uchwałą PKN nr 26/2002 z dnia 2002-08-05. Połączenie zwodów z fundamentem nastąpi poprzez ściany i słupy żelbetowe konstrukcyjne.0 lx. Oświetlenie ewakuacyjne W obiekcie przewiduje się oświetlenie ewakuacyjne z zachowaniem wymogów podanych w normie PN-EN 1538 „Oświetlenie awaryjne”.5 mm2 7 . Przewody pojedyncze prowadzone wzdłuż ścian można układać bezpośrednio na ścianach w przestrzeni sufitu podwieszonego. Uziom stanowić będzie konstrukcja żelbetowa fundamentów budynku. Zgodnie z powyższą normą przyjęto na przejściach ewakuacyjnych natężenie oświetlenia awaryjnego w wysokości nie mniejszej niż 1. Wykonanie instalacji elektrycznych Przewody i kable Kable zasilające wyprowadzane z tablicy głównej będą pięciożyłowe. Odbiory o mniejszej mocy kablami z żyłami miedzianymi typu YKY 5×16 mm2. Instalacja piorunochronna Ochrona piorunochronna obiektu zgodnie obowiązującymi normami PN-86/E05003/01 oraz PN-IEC 61024-1 2001. W pomieszczeniach przewiduje się układanie pod tynkiem z zastosowaniem przewodów kabelkowych płaskich typu YDYp. Odbiory o większej mocy jednostkowej będą zasilane kablami w izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłami aluminiowymi typu YAKXS 5×50 mm2.PROJEKT KONCEPCYJNY KRYTEJ PŁYWALNI W RYKACH Sterowanie obwodów oświetlenia klatek schodowych. korytarzy.

układanego we wspólnym wykopie z kablami zasilającymi tablice. Uziom i połączenia wyrównawcze powinny spełniać wymagania zawarte w normach PN-IEC 60364-4-41 „Ochrona przeciwporażeniowa”. Łączniki montowane są na wysokości 1.4 sekundy będzie realizowane przez wyłączniki różnicowo-prądowe o czułości 30 mA i o działaniu bezpośrednim. a w pomieszczeniach dla niepełnosprawnych na wysokości 1. Uziom przewidziano przez wprowadzenie do pomieszczeń tablic głównych płaskownika ocynkowanego ZnFe 30×4 mm.35 m Ochrona przepięciowa Ochronę przepięciową projektuje się wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-4-443. W układzie zasilającym szybkie wyłączenie w czasie nie przekraczającym 5 sekund będzie realizowane przez bezpieczniki topikowe. Do wprowadzonego w budynek płaskownika przyłączyć przewodem 2×LY-35 mm2 główny zacisk uziemiający.2. Przewiduje się instalowanie w tablicy głównej obiektu zintegrowanych modułowych ograniczników przepięć klasy B+C o poziomie ochrony Up < 1. montowane w ramkach jedno. Połączenie wyrównawcze przewidziano z płaskownika ocynkowanego ZnFe 30×4 mm ułożonego na wysokości ~1. przewody ochronne ( szyny PE tablic głównych).5/37.5 kA. W obiekcie od tablic głównych układ sieciowy TN-S. W instalacji odbiorczej szybkie wyłączenie w czasie nie przekraczającym 0. W tablicach rozdzielczych obwodowych będą instalowane ograniczniki przepięć klasy C Ochrona od porażeń Układ sieci zasilającej do tablicy głównej. dwu lub trzykrotnych. łączącego masy metalowe wentylacji i urządzeń technologicznych. Osprzęt elektryczny Gniazda wtyczkowe i łączniki podtynkowe o stopniu ochrony IP20 w pomieszczeniach zwykłych i bryzgoszczelne IP44 w pomieszczeniach wilgotnych. Gniazda wtyczkowe zasadniczo montować na wysokości 20 cm nad posadzką. bez względu na to.15 m.2 kV przy piorunowym prądzie udarowym 12. połączonego z uziomem źródła zasilania. do którego przyłączone zostaną przewody uziemiające.35 m od poziomu posadzki. jakim przekrojem jest wykonana linia główna.PROJEKT KONCEPCYJNY KRYTEJ PŁYWALNI W RYKACH do projektorów 1000W). połączenie wyrównawcze oraz zbrojenie konstrukcji budynku. Instalacje słaboprądowe 8 . a w przebieralniach i przy umywalkach na wysokości 1. Zgodnie z normą PN-IEC 60364-7-702 w strefach 0 i 1 basenu przewiduje się ochronę polegającą na zastosowaniu obniżonego napięcia SELV o wartości znamionowej nie przekraczającej 12 V prądu przemiennego (oświetlenie podwodne) Uziemienie i przewody wyrównawcze W tablicy głównej przewiduje się instalowanie głównego zacisku uziemiającego (GZU). PN-IEC 603645-54 „Uziemienia i przewody ochronne” 7.2 m. a także przez wyłączniki instalacyjne nadprądowe.

PROJEKT KONCEPCYJNY KRYTEJ PŁYWALNI W RYKACH System nagłośnienia muzycznego W budynku projektuje się nagłośnienie muzyczne na hali basenów. System składać się będzie ze wzmacniacza. W celu utrudnienia uszkodzenia każda z kamer zostanie umieszczona poza zasięgiem rąk człowieka. przyzywową projektuję się lampki zapalające się w razie uruchomienia sygnalizacji w pomieszczeniu. będzie sterowany z recepcji pływalni. System telewizji dozorowej CCTV z rejestracją obrazu Sterowanie systemem odbywać się będzie z recepcji. Na podstawie zdefiniowanych cenników i przyjętych taryf oraz zarejestrowanego czasu usługi wyliczana jest automatycznie wysokość opłaty 9 . jakie oferuje obiekt. W wybranych pomieszczeniach projektuje się kontrolę dostępu jednostronną opartą na czytnikach oraz sterowniku. Rozliczeniu może podlegać czas pobytu w hali basenowej i w saunie.3. Przycisk kasujący projektuję się przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń objętych instalacją przyzywową. W każdym pomieszczeniu dla niepełnosprawnych projektuje się po jednym przycisku. Karty programowane będą w recepcji na specjalnie dla tego celu oprogramowanym komputerze. do pomieszczenia ratowników i pokoju biurowego. Okablowanie strukturalne Budynek pływalni zostanie okablowany siecią strukturalną. Pozwoli ona na transmisję danych z systemu wizyjnego oraz z komputerów. 6. konsoli operatorskiej. z którego został wysłany sygnał. Zadaniem systemu będzie rozliczanie osób korzystających z różnych usług. Dla obszaru hali basenów i głównych ciągów komunikacyjnych przewiduje się system rejestracji obrazu. Sygnał powiadomienia przesyłany jest do centralki powiadamiającej w recepcji oraz w pomieszczeniu portiera. pomieszczenia ratowników i z zestawu bezprzewodowego. Ideą funkcjonowania systemu jest naliczanie opłat za rzeczywisty czas trwania usługi. System obsługi klienta pływalni Na pływalni projektuje się system obsługi klienta. System zapewnia słyszalność ponad hałasem tłumu. Sygnał powiadomienia będzie sygnalizował buczek i lampka opisana numerem pomieszczenia. Informacje zbierane będą z urządzeń rejestrujących – czytników i bramek stanowiących system sterujący i gromadzone w komputerowej bazie danych. W recepcji zostanie zainstalowany pulpit sterowniczy i monitor o odpowiedniej rozdzielczości. przycisk kasownika będzie wyłączał sygnalizator akustyczny – lampka będzie się świeciła do momentu skasowania przy pomocy kasownika w pomieszczeniu. System kontroli dostępu Przewiduje się kontrolę dostępu w wybranych pomieszczeniach technicznych. głośników. szafa CCTV oraz centrala telefoniczna zostaną zlokalizowane w pomieszczeniu administracyjnym. Komunikaty będą mogły być nadawane z recepcji. Od głównego punktu dystrybucyjnego do lokalnych punktów dystrybucyjnych zostanie doprowadzony światłowód 12 modowy oraz przewód wieloparowy telefoniczny kat. Nad drzwiami do pomieszczeń objętych inst. System przyzywowo-alarmowy Instalacje przyzywową projektuje się w toaletach i w szatni basenowej dla osób niepełnosprawnych. Do tego celu zostanie wykonane okablowanie miedzianą skrętką czteroparową kat. Główny punkt dystrybucyjny.

285 [kW] Qc. .parametry wody instalacyjnej – technologia basenu . moc cieplna kotłowni = (100+220+285+362) x 0.maksymalna proj.optymalna proj. Parametry kotłowni: Qc.2600 [GJ/rok] Ebud = 6400 [GJ/rok] .w.maksymalna proj.1000 [GJ/rok] Ewent.o.w. Kotłownia Dane kotłowni Projektowana kotłownia będzie zaopatrywała budynek w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania.w. umożliwiając jednoczesną pracę wielu użytkownikom. 350 kW.orientacyjne roczne uzysk energii cieplnej z instalacji solarnej Bbud = 188 000 [m3/rok] . System informatyczny charakteryzuje się dużą prostotą obsługi i może pracować w sieci. moc cieplna instalacji technologii basenu (praca) . 7. instalacji technologii basenu oraz przygotowania c. .orientacyjne roczne zapotrzebowanie gaz dla budynku Opis przyjętych rozwiązań Dane ogólne Projektuje się 2 kotły gazowe atmosferyczne o mocy ok.220 [kW] Qbasen maksymalna proj.u.3.u. Przygotowanie c.72 Qc.800 [GJ/rok] Ecwu.u. moc cieplna instalacji c.parametry wody instalacyjnej – instalacja c.maksymalna proj.362 [kW] Z uwagi na nierównomiernośc pracy poszczególnych obiegów i uwzględniając dużą pojemnoś instalacji grzewczych do doboru kotłowni przyjęto współczynnik zmniejszający = 0. zaprojektowano z zastosowaniem podgrzewaczy pojemnościowych.parametry wody instalacyjnej – wentylacja mechaniczna i cwu [oC] . o [ C] .o. .100 [kW] Qwent. . . moc cieplna instalacji ciepłej wody użytkowej . .u.60/40 [oC] Orientacyjne roczne zapotrzebowanie na ciepło dla poszczególnych instalacji: Eco.orientacyjne roczne zapotrzebowanie na ciepło dla budynku Ebud = 183 [GJ/rok] .72 = 700 [kW] tZ3/tP3 80/60 tZ1/tP1 80/60 tZ2/tP2 . .o. wentylacji mechanicznej. 10 .2000 [GJ/rok] Ebasen. Zlokalizowanay będzie w wydzielonym pomieszczeniu.w.PROJEKT KONCEPCYJNY KRYTEJ PŁYWALNI W RYKACH w kasie. . . moc cieplna instalacji wentylacji mechanicznej .

niepalną. natomiast po stronie instalacyjnej na ciśnienie min. 1. Temperatura obliczeniowa dla tej strefy wynosi tz=-20oC.. Armatura dostosowana do wymaganych parametrów pracy: po stronie sieciowej armaturę na ciśnienie min.Instalacje grzewcze.u. wpust podłogowy oraz studzienkę schładzającą. Przewody w instalacji wody zimnej.PROJEKT KONCEPCYJNY KRYTEJ PŁYWALNI W RYKACH Układy automatyki Pracą sterować będą elektroniczne regulatory.6MPa oraz przeponowe naczynia wzbiorcze. Wszystkie odwodnienia i odpowietrzenia projektuje się sprowadzić nad lejki ściekowe i odprowadzić do studzienki schładzającej lub nad wpust. Przewiduje się zastosowanie pomp obiegowych wyposażonych w elektroniczne układy regulacji prędkości obrotowej.u.70 W/(m2 *K) 11 .   ściana zewnętrzna U = 0. kołnierzowe lub łączone na gwint w zależności od typu armatury. wytrzymałą na uderzenia mechaniczne ze spadkiem w kierunku wpustu podłogowego.82/B-2403 – „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” w III strefie klimatycznej.w. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz późniejszymi zmianami oraz wytycznych i danych architektonicznych. Instalacje grzewcze zabezpieczone będą naczyniami wzbiorczymi przeponowymi i zaworami bezpieczeństwa. W przypadku bezpośredniego łączenia stali z miedzią stosować przekładki dielektryczne. ciepłej i cyrkulacji wykonać należy z rur miedzianych łączonych za pomocą lutowania. Przewody w obiegach grzewczych po stronie sieciowej i instalacyjnej z rur stalowych przewodowych typu B bez szwu ze stali R wg PN-83/H74219 łączonych przez spawanie. 0. Zapotrzebowanie na gaz dla kotłowni wynosi 80 m3/h (2 kotły po 40 m3/h) Minimalne zapotrzebowanie na gaz przy częściowej pracy kotła 20 m3/h 2 kominy spalinowe Ø 400 7. U.6MPa i temperaturę do 100oC.  opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła  współczynniki przenikania przegród budowlanych przyjęto do obliczeń wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.30 W/(m2 *K) okna U = 1. (Dz. W pomieszczeniu zaprojektowano umywalkę z zaworem czerpalnym. Podłogę zaprojektowano jako gładką.w. Połączenia z armaturą spawane. Pomieszczenie kotłowni Pomieszczenie będzie wentylowane za pomocą wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej. Elementami wykonawczymi układów regulacji będą zawory trójdrogowe wyposażone w siłowniki. Zapewnią one pogodową regulację temperatury zasilania poszczególnych sekcji. na doprowadzeniu wody zimnej. W układach przygotowania c. Założenia ogólne i zapotrzebowanie na ciepło  obliczeniowe temperatury zewnętrzne wg PN-82/B-02403 Obiekt został zlokalizowany zgodnie z PN. a także sterować będą pracą układów przygotowania c. zaprojektowano membranowe zawory bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 0. 75/2002) w sprawie warunków technicznych.4.6MPa i temperaturę 150oC.

4. (Dz. pom.66 (W/m2 *K) temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.2. Energia cieplna dla budynku potrzebna jest dla następujących celów:     ogrzewanie grzejnikami (pom.PROJEKT KONCEPCYJNY KRYTEJ PŁYWALNI W RYKACH     drzwi zewnętrzne U = 2. kurtyna powietrzna) o parametrach tz/tp=80/60oC ciepło technologiczne dla technologii basenu (wymienniki ciepła) o parametrach tz/tp=60/40oC – praca całoroczna ciepło technologiczne dla podgrzewu cwu tz/tp=80/60oC 7. Parametry czynnika grzewczego – 80/60°C.25 W/(m2 *K) podłoga na gruncie I strefa U = 0. pomocnicze i biurowe. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz późniejszymi zmianami oraz wytycznych architektonicznych.60 W/(m2 *K) stropodach/dachU = 0. Projektuje się ogrzewanie wodne pompowe systemu zamkniętego. U. Regulacja instalacji zaworami równoważącymi przy odgałęzieniach na rozdzielaczu oraz armaturą przy grzejnikach (zaworami termostatycznymi z nastawą wstępną przy grzejnikach i zaworami na gałązkach powrotnych – dla grzejników kompaktowych lub podwójnym zestawem przyłączeniowym i wkładką zaworową w grzejniku – dla grzejników zaworowych). Przewody z kotłowni rozprowadzone będą do odbiorników (grzejników) pod stropem lub w podłodze. biuro magazyny pomieszczenia techniczne komunikacja techniczna Temperatura obliczeniowa [°C] +27°C +24°C +20°C +12°C +12°C +16oC  Obliczenie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600m3 PN-B-03406 Bilans zapotrzebowania mocy cieplnej. Instalacja zasilana będzie z rozdzielaczy usytuowanych w kotłowni. komunikacja. techniczne oraz inne pomieszczenia komunikacyjne. pom. recepcja. Ogrzewanie grzejnikowe Grzejnikami ogrzewane będą: sanitariaty. sanitariatów. techniczne. Podstawowym źródłem zasilania obiektu w energię cieplną będzie kotłownia gazowa. Wszystkie grzejniki z zaworami termostatycznymi lub samodzielne zawory 12 . korytarz oraz pomieszczenia socjalne i biurowe) o parametrach tz/tp=80/60oC ciepło technologiczne dla wentylacji (centrale wentylacyjne. Czynnikiem grzewczym będzie woda o jakości zgodnej z PN. Rodzaj pomieszczenia natryskownie przyległe do hali i hali basenów szatnie Korytarze. 75/2002) w sprawie warunków technicznych.

13 . co najmniej PN6 oraz powinny być przystosowane do pracy w temperaturze nie niższej niż 90oC. grill. W pomieszczeniach mokrych tj. Izolacja termiczna rurociągów – otulinami termoizolacyjnymi z wełny mineralnej w płaszczu z tworzywa sztucznego. Każda centrala wentylacyjna wyposażona będzie w węzeł regulacyjny składający się z: zaworu regulacyjnego na powrocie.t. Rozprowadzenie przewodów w podłodze – rury z tworzywa np. Czynnikiem grzewczym będzie woda o jakości zgodnej z PN. Rurociągi: rozprowadzenie przewodów nawierzchniowo i w sufitach podwieszonych – rury stalowe czarne ze szwem wg PN-80/H-74200 łączone przez spawanie. Instalacja zabezpieczona będzie przed wzrostem ciśnienia zgodnie z normą PN-B-02414:styczeń1999 „Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi”. pompę obiegową. Instalacja zabezpieczona będzie przed wzrostem ciśnienia zgodnie z normą PN-B-02414:styczeń1999 „Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. grzejniki będą w wykonaniu ocynkowanym ogniowym. Kurtyny powietrzne. Urządzenia do stabilizacji ciśnienia zlokalizowane będą w kotłowni. Izolacja termiczna rurociągów – otulinami termoizolacyjnymi z wełny mineralnej lub z pianki PE w płaszczu z tworzywa sztucznego. Rurociągi projektuje się z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-80/H-74200 łączonych przez spawanie. szatnie. a technologii basenów będą: zawór odcinający kulowy i zawór balansowy przed wymiennikami i zaworami z serwosterowaniem. armaturę odcinającą i spustową. zawór trójdrogowy na zasileniu. technologii basenu Temperatura czynnika grzewczego – 60/40°C. Ciepło technologiczne dla potrzeb wentylacji Instalacja ciepła technologicznego doprowadzi czynnik grzewczy z kotłowni do central wentylacyjnych i kurtyn powietrznych wodnych. Rurociągi projektuje się z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-80/H-74200 łączonych przez spawanie. Projektuje się grzejniki profilowane. stalowe. Ciepło technologiczne dla instalacji wody basenowej Instalacja ciepła technologicznego na potrzeby technologii basenów doprowadzi czynnik grzewczy z kotłowni do wymienników ciepła zlokalizowanych w podbaseniu. które będą w warstwach izolacji termicznej).PROJEKT KONCEPCYJNY KRYTEJ PŁYWALNI W RYKACH termostatyczne należy wyposażyć w głowice termostatyczne. Czynnikiem grzewczym będzie woda o jakości zgodnej z PN. Instalację należy po wykonaniu przepłukać oraz podać próbie ciśnieniowej. praca całoroczna. Wszystkie przewody będą zaizolowane termicznie (oprócz prowadzonych w podłodze. wodne wyposażone będą w zaw. wyposażone w osłony boczne oraz tzw. Urządzenia do stabilizacji ciśnienia zlokalizowane będą w kotłowni. Temperatura czynnika grzewczego – 80/60°C. Wymienniki oraz zawory regulacyjne 2-drogowe oraz wytyczne automatyki wg proj. Wszystkie urządzenia powinny być wykonane w klasie ciśnienia. PE/Al/PE łączone przez zaciskanie lub zaprasowywanie. 3-drogowy oraz regulator temperatury pomieszczenia. Instalację należy po wykonaniu przepłukać oraz podać próbie ciśnieniowej. Granicą opracowania pomiędzy instalacją c. zawór 3drogowy i automatykę.

Rozprowadzenie przewodów w podłodze – rury z tworzywa np.rok. Równolegle do wymienników będą zamontowane regulatory przepływu. Naczynia do magazynowania ew ubytków czynnika grzewczego (np. PE/Al/PE łączone przez zaciskanie lub zaprasowywanie. Przewodów instalacji solarnej łączących kolektory słoneczne z wymiennikami basenowymi. z zaworu bezpieczeństwa lub spustu) Automatyki sterującej pracą pompy i zaworu trójdrogowego. Instalacja będzie wypełniona (całkowicie – bez pęcherzyków powietrza) specjalnym czynnikiem grzewczym niezamarzającym. Instalacja solarna Instalacja solarna będzie pozyskiwać ciepło z promieniowania słonecznego i wykorzystywać je jako dodatkowe źródło ciepła do podgrzania wody basenowej w basenie pływackim i basenie rekreacyjnym. zwrotnego. Armatury: zaworu trójdrogowego. co najmniej PN6 oraz powinny być przystosowane do pracy w temperaturze nie niższej niż 90oC Rurociągi: rozprowadzenie przewodów nawierzchniowo i w sufitach podwieszonych – rury stalowe czarne ze szwem wg PN-80/H-74200 łączone przez spawanie. Pompy obiegowej dostosowanej do pracy w ramach instalacji glikolowej solarnej Dwóch wymienników płytowych basenowych woda pitna /glikol włączonych szeregowo przed wymiennikami zasilanymi z tradycyjnej instalacji ciepła technologicznego. 705 kWh/m2. Urządzenia do stabilizacji ciśnienia zlokalizowane będą w kotłowni. Wszystkie przewody będą zaizolowane termicznie (oprócz prowadzonych w podłodze). Instalacja składać się będzie z: Kolektorów słonecznych próżniowych zlokalizowanych na dachu budynku pływalni od strony południowej (wł. Wszystkie urządzenia powinny być wykonane w klasie ciśnienia. Instalacja zabezpieczona będzie przed wzrostem ciśnienia zgodnie z normą PN-B-02414:styczeń1999 „Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. odpornym zarówno na niskie jak i wysokie temperatury oraz nie pozostawiającym osadu na przewodach kolektora w przypadku przejścia czynnika w stan gazowy. PdPdZach). Przewody będą wykonane z rur miedzianych lutowanych (lut twardy) zaizolowanych otulinami z pianki kauczukowej i prowadzonych na specjalnych uchwytach mocowanych do ścian i stropów.PROJEKT KONCEPCYJNY KRYTEJ PŁYWALNI W RYKACH Izolacja termiczna rurociągów – otulinami termoizolacyjnymi z wełny mineralnej w płaszczu z tworzywa sztucznego. Szacowane uzyskanie energii cieplnej wynosi ok. Kolektory projektuje się umieścić na specjalnych ramach i stelażach umożliwiających właściwe umocowanie ich elementów do podłoża i skierowanie pod kątem 45 stopni do poziomu. Izolacja termiczna rurociągów – otulinami termoizolacyjnymi z wełny mineralnej w płaszczu z tworzywa sztucznego. spustowego oraz zaworów odcinających i czujników temperatury Elementów zabezpieczających instalację przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jak zawór bezpieczeństwa oraz naczynia wzbiorcze przeponowe dostosowane do pracy w ramach instalacji glikolowej solarnej. 14 .

66 Godzinowe zapotrzebowanie zimnej wody dla pływalni Godzinowy wypływ wody z prysznicy (dla 1 qsr=0.max= 2tury x 66osób/h x 0. 50. Zawory czerpalne na elewacji budynku będą zabezpieczone przed zamarzaniem poprzez odcięcie wody od wewnątrz i spuszczenie wody. 7. Wszystkie zawory czerpalne ze złączką do węża będą zabezpieczone zaworami zwrotnymi antyskażeniowymi typu HA. Dodatkowo z instalacji hydrantowej zasilane będą zawory czerpalne zlokalizowane na elewacji budynku.5.PROJEKT KONCEPCYJNY KRYTEJ PŁYWALNI W RYKACH Przy wykorzystaniu 16 kolektorów o powierzchni czynnej 4.2l/s x 60s/min x 5min = 7920 l/h 15 . Przewody zimnej wody użytkowej projektuje się wykonać z rur z tworzyw sztucznych łączonych na kształtki zgrzewanie lub ściskane i izolowanych otulinami ze spienionego polietylenu lub pianki kauczukowej. Instalacje zimnej wody Zaopatrzenie w wodę będzie realizowane przyłączem wodociągowym z zewnętrznej miejskiej sieci wodociągowej.w. skąd będą poprowadzone podejścia do każdego przyboru oraz do instalacji technologii basenowej. ocynkowanych. Ponadto wszystkie zawory czerpalne ze złączką do węża będą zabezpieczone zaworami zwrotnymi antyskażeniowymi typu HA.u.. Przejścia przewodów plastikowych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego projektuje się zabezpieczyć kasetami przeciwpożarowymi. Przewody główne instalacji hydrantowej będą prowadzone pod stropem parteru od wodomierza poprzez pomieszczenie z zestawem podnoszenia ciśnienia do poszczególnych pionów hydrantowych skąd będą poprowadzone podejścia do każdej szafki hydrantowej. Sumaryczna szacunkowa moc wyniesie 115 kW. Bilanse dobowe i godzinowe wody zimnej Założenie: liczba osób korzystająca z basenów w ciągu godziny . Przewody główne zimnej wody będą prowadzone pod stropem parteru od pomieszczenia wodomierza do poszczególnych pionów z.2 l/s): Gh.5m2 energia pozyskana z promieniowania słonecznego będzie rocznie wynosić ok. Część hydrantów będzie zawierać dodatkowe miejsce na gaśnicę.76 MWh Szacunkowa moc uzyskiwana z obiegu solarnego wyniesie 67 kW (moc dzienna obiegu basenowego I) oraz 48 kW (moc dzienna obiegu basenowego II). gwintowanych łączonych kształtkami skręcanymi i izolowanych otulinami ze spienionego polietylenu lub pianki kauczukowej. Jako hydranty przeciwpożarowe projektuje się zastosować hydranty przeciwpożarowe wewnętrzne Dn25 w wykonaniu czołowym i bocznym. Do napełniania instalacji grzewczych będzie pozostawiony zawór czerpalny zabezpieczony zaworem zwrotnym antyskażeniowym typu CA Przewody hydrantowe projektuje się wykonać z rur niepalnych – stalowych.

PROJEKT KONCEPCYJNY KRYTEJ PŁYWALNI W RYKACH Godzinowy wypływ wody z umywalek (dla 1 q=0.67 m3/d Nd=1.3 x 200l/h)/(14h/d ) = 56l/h Godzinowe zapotrzebowanie wody zimnej (technologicznej) dla obiegów basenowych Gh.max = 2.u. Przewody główne ciepłej wody na potrzeby pływalni będą prowadzone pod stropem parteru i podbasenia od pomieszczenia kotłowni pływalni do poszczególnych pionów c.67 x 350 + 800 = ok.w.d = 950 dm3/d -> Gh.0 Dobowe zapotrzebowanie zimnej wody dla pływalni Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na zimną wodę: Gdmax= 5262 x 14h/d = 73 668 dm3/d = 73. 20 700 m3/a Instalacje wody ciepłej i cyrkulacji Zaopatrzenie w ciepłą wodę będzie realizowane z podgrzewaczy pojemnościowych zlokalizowanych w kotłowni.sr= 100l/d x 2szt = 200l/d -> Gh.d / (3 h/d) = ( 1.8 (III obieg) + 1.max= Nh x Nd x Gsr.3 = 56.d / (14 h/d) =3 x ( 1.w.3 x 950l/h)/(3h/d )= 411l/h Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na zimną wodę: Ghmax =7920 + 149 + 250 + 56 + 7000+ 411 = 15 786 dm3/h Średnie godzinowe zapotrzebowanie na zimną wodę: Ghśr= 15 786 / 3 = 5 262 dm3/h dla Nh=3. Przewody ciepłej wody oraz cyrkulacji projektuje się wykonać z rur z tworzyw sztucznych łączonych na kształtki zgrzewanie lub ściskane i izolowanych otulinami z pianki poliuretanowej. od kotłowni.d / (14 h/d) =3 x ( 1. W obu przypadkach węzłach wody będzie jednostopniowe z zasobnikami ciepłej wody o pojemności 700dm3.5 (I obieg) + 2.u. pod stropem parteru do poszczególnych końcówek na instalacji . Przewody główne instalacji cyrkulacyjnej pływalni będą prowadzone wzdłuż przewodów c.max= 0.3 x 900l/h)/(14h/d ) = 250l/h Godzinowy wypływ z pisuarów Gd.14 l/s): Gh.2 (IV obieg) = 7 m3/h = 7 000 l/h Godzinowe zapotrzebowanie wody zimnej dla zmywania posadzek Powierzchnie zmywalne .14 l/s * 15s * 66os/h = 149 l/h Godzinowy wypływ z WC Gd.50% powierzchni zmywanej = 950m2 Gd.max=950m2 x 1dm3/m2.max= Nd x Gsr. (obiekt czynny 16 .67 m3/d 14h/d) Średnie dobowe zapotrzebowanie na zimną wodę: Gdśr= 73.67 / 1.5 (II obieg) + 0.max= Nh x Nd x Gsr.3 Roczne zapotrzebowanie na wodę Gaśr= 56.sr= 100l/d x 9szt = 900l/d -> Gh. skąd będą poprowadzone podejścia do każdego przyboru.

pompa zatapialna umożliwiająca przy braku wycieku 17 .max= 2tury x 66osób/h x 0. Aby zapewnić możliwość dezynfekcji instalacji wody zmieszanej projektuje się zastosować bypas na zaworach mieszających pryszniców. Przy tych studzienkach będzie umieszczona.2kJ/kgK x (1h/3600s) x 1kg/dm3 x (60’C-5’C) = 362 kW moc maksymalna 7. Układ mieszaczy będzie wyposażony w układ cyrkulacji uniemożliwiający schłodzenie wody w przewodach zasilających prysznice. Ścieki z posadzki podbasenia i wentylatorni będą odprowadzone przez korytka odwodnienia liniowego do płytkich studzienek pompowych a stamtąd odpompowywane do głównego poziomu odpływowego. gotowa do pracy. Na kilku krótkich pionach projektuje się umieścić zawory napowietrzające Do czyszczenia instalacji będą służyć umieszczone na każdym pionie (tuż ponad posadzką) rewizje oraz wpusty podłogowe. W pomieszczeniach technologicznych: magazynie kwasu i magazynie podchlorynu projektuje się odprowadzenie ścieków do studzienek bezodpływowych (min 100dm3). W węźle cieplnym zostanie zapewniona możliwość okresowego podgrzania ciepłej wody użytkowej do 70’-80C w celu dezynfekcji temperaturowej instalacji. Instalacje kanalizacji sanitarnej Usuwanie ścieków bytowo gospodarczych z pływalni będzie realizowane do zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej a następnie do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 55’C : Ghmax 55’C =8069 dm3/h x [ (40’C-5’C) / (55’C-5’C) ] = 5648 dm3/h Średnie godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę 55’C: Moc potrzebna do podgrzania wody Qh = 5648 dm3/h x 4.14 l/s * 15s * 66os/h = 149 l/h Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę o temp. Ścieki z przyborów w podbaseniu również będą przepompowywane do biegnącej pod sufitem kanalizacji sanitarnej. Ścieki sanitarne z przyborów sanitarnych będą odprowadzone poprzez piony kanalizacyjne do przewodów odpływowych zlokalizowanych pod stropem parteru i biegnących poza budynek do studzienek kanalizacyjnych na instalacji zewnętrznej.2l/s x 60s/min x 5min = 7920 l/h Godzinowy wypływ wody z umywalek (dla 1 q=0. Piony kanalizacyjne będą zakończone na dachu wywiewką kanalizacyjną lub włączone do innych pionów przewodami wentylacyjnymi (kanalizacyjnymi). 40’C : Ghmax 40’C =7920 + 149 = 8069 dm3/h Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę o temp. Bilans sekundowy wody ciepłej Godzinowy wypływ wody z prysznicy (dla 1 qsr=0.max= 0.7. W natryskach zbiorowych projektuje się zainstalować zawory mieszające umożliwiające ustawienie jednolitej temperatury dla wszystkich wylewek prysznicowych.2 l/s): Gh.14 l/s): Gh.PROJEKT KONCEPCYJNY KRYTEJ PŁYWALNI W RYKACH Przejścia przewodów plastikowych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego projektuje się zabezpieczyć kasetami przeciwpożarowymi.

Krótkie odcinki przewodów odprowadzających wodę z wpustów i studzienki schładzającej w węzłach cieplnych należy wykonać z materiałów odpornych na wodę o wysokiej temperaturze. Wody z poziomów deszczowych będą odprowadzone poza budynek do zewnętrznej instalacji odwodnieniowej. Do pionów i poziomów prowadzonych pod stropem będą wykorzystane przewody kielichowe kanalizacyjne PCV lub PP co najmniej klasy SN2. Wpusty podłogowe projektuje się wyposażyć w syfon i kratkę stalową. Na dachach płaskich w ścianach attykowych projektuje się zlokalizować awaryjne otwory przelewowe. Od wpustów dachowych wody opadowe projektuje się odprowadzić systemem przewodów kanalizacyjnych polietylenowych zgrzewanych HDPE przeznaczonych do instalacji podciśnieniowych.8. Na przewodach będzie zastosowana izolacja termiczna oraz rozwiązania przeciwdrganiowe. Dachy nad pływalnią będą odwadniane do rynien zewnętrznych oraz rynien zagłębionych w połaci dachu. 7. odwodnienia korytek liniowych. z wgrzewanym kołnierzem foliowym i przeznaczonej do dachów płaskich żwirowych. Ścieki z płukania filtrów będą odprowadzane do zbiorników retencyjnych zlokalizowanych w podbaseniu a następnie pompowane z dużo mniejszą wydajnością do poziomu odpływowego. Część daszków będzie odwodniona na tereny zielone. Wody z rynien krawędziowych będą odprowadzone rurami spustowymi na powierzchnię niżej położonego dachu żwirowego a stamtąd wpustami syfonowymi (podciśnieniowymi) do instalacji deszczowej i dalej przykanalikiem kanalizacji deszczowej na zewnątrz budynku. Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego projektuje się zabezpieczyć kasetami przeciwpożarowymi. W w/w pomieszczeniach projektuje się zlewy chemoodporne (kwasoodporne) oraz instalację kanalizacyjną ze stali kwasoodpornej. Wszystkie odpływy kanalizacyjne jak wpusty. Instalacje odwodnienia deszczowego Usuwanie wód opadowych z dachu pływalni będzie realizowane poprzez sieć przewodów kanalizacyjnych wykonanych w układzie syfonowym (podciśnieniowym ) oraz tradycyjnym grawitacyjnym. A15. Jako przewody kanalizacyjne prowadzone w posadzce będą zastosowane rury kielichowe kanalizacyjne PCV co najmniej SN8. Studzienki schładzająca będzie wykonana z prefabrykatów betonowych i zostanie przykryta włazem dn600 minimum w kl. Na pionach tuż przed wejściem w warstwy podłogowe należy zastosować rewizje. przelewów szczelinowych i spusty projektuje się jako zasyfonowane.PROJEKT KONCEPCYJNY KRYTEJ PŁYWALNI W RYKACH odpompowanie ścieków do kanalizacji. Wpusty dachowe projektuje się zastosować w wersji podgrzewanej. Wody z rynien zagłębionych będą odprowadzane rurami spustowymi do instalacji podziemnej a następnie przykanalikiem na zewnątrz budynku. 18 .

19 . W hali basenów zakłada się temperaturę powietrza t=30÷32˚C.2 [l/s] Obliczenie ilości wód deszczowych z dachów żwirowych Gpdz= p x A x qj = 0. Wentylacja mechaniczna . wilgotność względną φ =55%.instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej pomieszczeń technicznych i podbasenia instalacja wentylacji mechanicznej technologicznych pływalni i śmietnika wyciągowej z magazynów .PROJEKT KONCEPCYJNY KRYTEJ PŁYWALNI W RYKACH Bilans kanalizacji deszczowej dla pływalni Obliczenie ilości wód deszczowych z dachu hali basenów Gpdg= p x A x qj = 1 x 1340 [m2] x 0. Opis systemów Hala basenów Zadaniem projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej jest przejęcie i odprowadzenie tworzącej się na powierzchni basenów pary wodnej oraz zapobieganie wykraplaniu się pary wodnej na zimnych powierzchniach przegród budowlanych. Wyciąg powietrza projektuje się kratkami z przepustnicą regulacyjną na kanale prowadzonym pod stropem hali basenów – 65% powietrza oraz kratką wentylacyjną z dołu (poziom ±0. kubatury pomieszczenia.instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej z dogrzewaniem powietrznym w zimie hallu pływalni .2.03 [l/s.9. Zgodnie z obliczeniami niezbędna ilość powietrza dostarczona na halę basenów wynosi V ≅ 31 700 m3/h co stanowi ~5 wymian/godz.instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej hali basenów spełniająca rolę ogrzewania powietrznego w zimie .instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej zespołu szatni i natrysków .m2] = 7 [l/s] obliczeniowa ilość wód kanalizacyjnej Gpi= Gpdg+Gpdz = 47.2 deszczowych [l/s] odprowadzanych do instalacji 7.9. wzdłuż okien wyższej części ze zjeżdżalnią (świetlik) oraz w rejonie lądowiska – basen zjeżdżalni.5 x 467 [m2] x 0. Instalacja musi osuszać powietrze oraz dodatkowo pełnić rolę ogrzewania powietrznego w okresie zimowym. Nawiew powietrza na halę basenów projektuje się nawiewnikami szczelinowymi rozmieszczonymi nad podłogą wzdłuż okien od strony basenu i widowni.0).03 [l/s.wentylacja mechaniczna wyciągowa z pomieszczeń WC 7. Do obliczeń ilości powietrza przyjęto temperaturę wody w basenach t=28÷30˚C.m2] = 40.

Szatnie i natryski Instalacja wentylacji mechanicznej ma za zadanie dostarczenie świeżego powietrza do pomieszczeń ze względów higienicznych. odprowadzenie pary wodnej oraz utrzymanie optymalnej temperatury. Ilość powietrza przyjęto zakładając w szatniach 5 w/h oraz w natryskach ~100m3/h natrysk. Centralę należy zamówić w wykonaniu specjalnym ze względu na dużą wilgotność pomieszczeń. wymiennik krzyżowy oraz pompę ciepła. Nawiew powietrza dla hallu wejściowego projektuje się z linii stropu podwieszonego kratkami szczelinowymi wzdłuż całego hallu.PROJEKT KONCEPCYJNY KRYTEJ PŁYWALNI W RYKACH W hali basenów przyjęto równowagę powietrza w celu uniknięcia przedostawania się zapachów i wilgoci do przylegających pomieszczeń. pokrywając jedynie straty ciepła przenikania. 20 . Po stronie ssawnej i tłocznej projektuje się tłumiki akustyczne. Dla wentylacji mechanicznej projektuje się centralę wentylacyjną z krzyżowym wymiennikiem odzysku ciepła. Oznacza to. Przyjęto wentylacje w ilości ~2 w/h kubatury pomieszczeń równoważąc ilość powietrza nawiewanego dla szatni i natrysków basenu (uzupełnianie powietrza). Na kanałach nawiewnych i wyciągowych projektuje się tłumiki akustyczne. Temperatura powietrza nawiewanego t=27÷28˚C. Projektuje się centralę wentylacyjną z krzyżowymi wymiennikami odzysku ciepła zlokalizowaną w podziemiu w wentylatorni basenowej. Hall pływalni Dla hallu wejściowego do części basenowej oraz korytarza suchej stopy projektuje się instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej. natomiast nagrzewnica działa jako szczytowa. Dla korytarza suchej stopy nawiew i wyciąg powietrza projektuje się nawiewnikami i wywiewnikami wirowo-cylindrycznymi rozmieszczonymi równomiernie w stropie podwieszonymi. Ze względu na konieczność dokładnego osuszenia powietrza i utrzymania parametrów powietrza w hali oraz wysokie wymagania dotyczące warunków pracy centrali wentylacyjnej projektuje się profesjonalną centralę wentylacyjną wyposażoną we własną automatykę wg następującej konfiguracji: sekcja pompy ciepła (rewersyjnej) sekcja wentylatorów 2-biegowych z sygnalizacją braku przepływu sekcja wymiennika krzyżowego sekcja nagrzewnicy z trójdrogowym zaworem regulacyjnym i pompą cyrkulacyjną sekcja mieszania sekcja filtrów nawiewu i wyciągu W centrali wentylacyjnej zaprojektowano maksymalny odzysk ciepła poprzez recyrkulację. wyciąg powietrza głównie z rejonu szatni. zlokalizowaną w wentylatorni basenowej. Centrala wentylacyjna zlokalizowana jest w wydzielonej wentylatorni P13 w piwnicy. Założono niewielkie podciśnienie w pomieszczeniach natrysków zakładając uzupełniający napływ powietrza od strony korytarza. że 3stopniowy odzysk ciepła pokrywa zapotrzebowanie ciepła na wentylację. Po stronie ssawnej i tłocznej centrali projektuje się tłumiki akustyczne szczelinowe. Nawiew i wyciąg powietrza projektuje się zaworami powietrznymi nawiewnymi i wywiewnymi zlokalizowanymi w stropie podwieszonym oraz dodatkowy wyciąg z przestrzeni stropu podwieszonego w natryskach.

wentylatorni.niecka betonowa wyłożona wewnątrz ceramiką basenową: powierzchnia 312.2 – 1.80 m objętość 470 m3 temperatura wody max 28 oC czas użytkowania basenu 16 h/dobę – wentylatornia P13 N= 71. Dla magazynu kwasu i magazynu podchlorynu wyciąg powietrza projektuje się w ilości 5w/h kratkami z góry i z dołu pomieszczenia.szatnie i natryski .0 kW 21 . 7.pokój biurowy . Do obliczenia ilości powietrza przyjęto 50m3/h ustęp i 25m3/h pisuar.55 dB (A) . że woda stosowana do uzupełniania i napełniania basenów spełnia wymagania wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi. Dla magazynów technologicznych basenu (mag kwasu.55 dB (A) Na kanałach po stronie ssawnej i tłocznej centrali projektuje się tłumiki akustyczne szczelinowe.5 m2 (25 x 12.40 dB (A) .55 dB (A) .5) głębokość 1. Pomieszczenia WC Dla wszystkich pomieszczeń WC projektuje się niezależny system wentylacji wyciągowej mechanicznej.PROJEKT KONCEPCYJNY KRYTEJ PŁYWALNI W RYKACH Pomieszczenia techniczne Dla wszystkich pomieszczeń technicznych basenu. Projektuje się wentylator kanałowy zlokalizowany w wentylatorni Wyciąg powietrza z pomieszczeń zaworami powietrznymi zlokalizowanymi w stropie podwieszonym • Zapotrzebowanie mocy elektrycznej pływalnia Parametry wody 80/60°C Zabezpieczenia akustyczne Przyjęto następujące dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A w dB dla pomieszczeń wentylowanych wg PN-87/B-02151/02 . Technologię uzdatniania wody przyjęto przy założeniu.WC nienormowane przyjęto . Instalacja uzdatniania wody basenowej Założenia technologiczne Dla zespołu basenowego przyjęto technologię opartą o wykorzystanie podchlorynu sodu jako środka o bardzo dobrych właściwościach bakteriobójczych. Nawiew i wyciąg powietrza projektuje się kratkami z przepustnicą regulacyjną. mag koagulanta. Na czerpniach i wyrzutniach projektuje się tłumiki akustyczne lub żaluzje akustyczne.10. mag podchlorynu) oraz śmietnika projektuje się niezależne systemy wentylacji mechanicznej wyciągowej. Charakterystyka poszczególnych basenów: 1/ Basen pływacki . podbasenia i części socjalnej i administracyjnej projektuje się wspólny system wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej w ilości ~2w/h kubatury pomieszczeń.hala basenów .

35 os/h dodatkowe obiegi wodne masaż karku 2 szt masaż boczny 2 szt gejzer wodny 1 szt ławeczki powietrzne 8 szt. nom. gniazdo muszli probierczej. cztery drabinki. odkurzacz automatyczny.5 m. 12 reflektorów podwodnych o mocy 300 W. nom.).9-1.PROJEKT KONCEPCYJNY KRYTEJ PŁYWALNI W RYKACH czas pracy stacji uzdatniania wody 24 h/dobę obciążenie basenu max 69 os/h. 4/ Brodzik dla dzieci . 2/ Basen do nauki pływania z cz. (lądowisko i zjeżdżalnia – wg odrębnego projektu). gniazdo muszli probierczej oraz podnośnik dla niepełnosprawnych. nawrotowe (2) i falstartową. 8 reflektorów podwodnych o mocy 300 W każdy. 52 os/h . odpływy z przelewu DN100 – 12 szt Basen wyposażony będzie w słupki startowe (6 szt.niecka betonowa wyłożona wewnątrz ceramiką basenową: powierzchnia 140 m2 głębokość 0. liny torowe (7). 12. 3/ Zjeżdżalnia wodna z lądowiskiem wykonanym z laminatu wzmacnianego włóknem szklanym Długość zjeżdżalni 90 m Powierzchnia lądowiska 16 m2 Temperatura wody 28-30 czas użytkowania zjeżdżalni 16 h/dobę wydatek wody do ześlizgu 120 m3/h wydatek wody uzdatnionej 35 m3/h – wspólny obieg z basenem do nauki pływania odpływy z przelewu DN100 – 4 szt + DN150 – 2 szt przelew (100 % wody) górny na niepełnym obwodzie niecki Niniejszy projekt obejmuje instalację zasilania wodą punktu startowego zjeżdżalni oraz odbiór wody z lądowiska.niecka betonowa wyłożona wewnątrz ceramiką basenową: 22 . przelew (100 % wody) Zurych i Wiesbaden na niepełnym obwodzie niecki odpływy z przelewu DN80 – 18 szt 1) uwzględniono dodatek wody na dodatkowe obiegi wodne (13 x 6=78 m3/h) Oprócz w/w atrakcji wodnych basen rekreacyjny wyposażony będzie w 2 liny torowe dł. rekreacyjną . wydatek wody uzdatnionej 182 m3/h wloty do niecki denne DN50 – 34 szt.1 m objętość 140 m3 temperatura wody max 30 oC czas użytkowania basenu 16 h/dobę czas pracy stacji uzdatniania wody 24 h/dobę obciążenie basenu max. 40 os/h przelew (100 % wody) Wiesbaden na dłuższych bokach basenu wydatek wody uzdatnionej 139 m3/h wloty do niecki denne DN50 – 40 szt.

0.6 m objętość 10 m3 temperatura wody max 32 oC czas użytkowania basenu 16 h/dobę czas pracy stacji uzdatniania wody 24 h/dobę obciążenie basenu max. TABLICA 1. Poniżej przedstawiono przyjęte parametry technologiczne instalacji. poręcz do schodków i reflektor podwodny. 2 tyg. przelew (100 % wody) Wiesbaden na niepełnym obwodzie niecki odpływy z przelewu DN80 – 6 szt Basen wyposażony będzie w 2 reflektory podwodne o mocy 50 W każdy. oczyszczenia niecek basenowych.basen pływacki obieg II . Przewiduje się płukanie każdego filtra dwa razy w tygodniu.5 h na jeden filtr.PROJEKT KONCEPCYJNY KRYTEJ PŁYWALNI W RYKACH powierzchnia 20 m2 głębokość 0.wanny do hydromasażu Instalacje uzdatniania wody basenowej wszystkich obiegów pracują w ruchu ciągłym.7 m3 6. W ciągu roku przewiduje się co najmniej jedno zatrzymanie pracy instalacji w celu wymiany wody. zjeżdżalnię typu „Słoń” gniazdo muszli probierczej 5/ Wanna z hydromasażami (whirpool) 2 szt.przerwa ok.basen do nauki pływania z częścią rekreacyjną i zjeżdżalnia wodna obieg III – brodzik dla dzieci obieg IV . 6 os/h wydatek wody uzdatnionej 20 m3/h wloty do niecki denne DN40 – 4 szt. Dane technologiczne instalacji Zaprojektowano uzdatnianie wody w następujących obiegach zamkniętych:. W trybie pracy normalnej przewiduje się zatrzymywanie pracy instalacji w czasie płukania filtrów . PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE PARAMETR obieg I obieg II obieg III obieg IV Wydatek wody 139 m3/h 217 m3/h 20 m3/h 64 m3/h obiegowej Dobowy czas 24 h 24 h 24 h 24 h pracy instalacji Czas napełniania 72 h 48 h 24 h 24 h (cały basenu obieg) Czas opróżniania 72 h 48 h 24 h 6 h (cały basenu obieg) Objętość wody 15 m3 15 m3 4. konserwacji urządzeń technologicznych i wykładziny wewnętrznej niecek (łącznie ok. obieg I .6 m temperatura wody max 36 oC czas użytkowania basenu 16 h/dobę czas pracy stacji uzdatniania wody 24 h/dobę obciążenie basenu max 7 os przelew (100 % wody) Wiesbaden wydatek wody uzdatnionej dla 2 wanien 64 m3/h Każda Wanna wyposażona będzie w 7 stanowisk do masażu wodnopowietrznego. .niecka wykonana z akrylu sanitarnego: powierzchnia 3. 7 os/h . nom.7 m3 23 .).5 m2 3 objętość 1.4-0.

0. Dozowanie korektora pH i podchlorynu sodu odbywa się automatycznie i jest sterowane przy pomocy sond pH i Cl2 .8 min ok. dwa min. razy w tyg.6. dwa codziennie płukania filtrów razy w tyg. 2.5 m3/h ok.0 g 2.0-10.5-2. potem podgrzewana jest w wymiennikach ciepła HE. z przerwą powietrzną do zbiornika przelewowego ZP. z przerwą powietrzną.8 m/h 28.5 m3/h 125 m3/h ok.0 g 0. mierzących te parametry w wodzie pobieranej bezpośrednio z niecek basenowych. 0. 0. 3.8 w/dobę 37.8 min ok.65 m3/h 0. dwa min.5-1.5-1.0 ml 0.5 ml/ ok.5 ml/ ok.5-2. Za pompami do wody podawany jest koagulant za pomocą dozownika PD.PROJEKT KONCEPCYJNY KRYTEJ PŁYWALNI W RYKACH potrzebna do płukanie jednego filtra Wydatek wody napełniającej Wydatek wody uzupełniającej Wydatek wód popłucznych Wydatek wody spustowej Dawka koagulantu 2 x φ 1800 ok.1 m3/h ok.1. 1.2 m3/h 57 m3/h ok. 3. Następnie woda przepływa przez filtry dwuwarstwowe FI.8 min ok. 1. 1. Na ssaniu każdej pompy zabudowany jest łapacz zanieczyszczeń mechanicznych. 1.8 m3/h 40 m3/h ok.5-2.0.5-1.6 m/h Prędkość płukania 50 m/h 50 m/h 50 m/h 50 m/h filtrów wodą Czas płukania ok.1 m3/h ok.2 w/dobę 2 w/h 20 w/h wody w basenach Opis technologii uzdatniania wody Uzdatnianie wody odbywa się wg schematów technologicznych .0 ml roztworu roztworu roztworu roztworu handlowego handlowego handlowego handlowego polihydroksy polihydroksy polihydroksy polihydroksy chlorku glinu chlorku glinu chlorku glinu chlorku /m3 wody /m3 wody /m3 wody glinu /m3 uzdatnionej uzdatnionej uzdatnionej wody uzdatnionej Dawka chloru 0.2. razy w tyg Ilość wymian 6. Woda ze zbiornika zasysana jest za pomocą pomp obiegowych PO.5 m3/h ok. Przed wprowadzeniem wody do wlotów dennych w basenach podawany jest podchloryn sodu oraz korektor pH. 0.5-1.0 g 3 3 3 Cl2/m Cl2/m Cl2/m Cl2/m3 Dawka korektora ok.5 m/h 28.9 m/h 25.5 m3/h 125 m3/h ok.5 ml/ pH m3 wody m3 wody m3 wody m3 wody uzdatnionej uzdatnionej uzdatnionej uzdatnionej (37%-owy (37%-owy (37%-owy (37%-owy kwas kwas kwas kwas siarkowy) siarkowy) siarkowy) siarkowy) Prędkość filtracji 27.5 m3/h 3 x φ 1800 φ 1000 2xφ 1200 ok.8 min Częstotliwość min. świeża woda wodociągowa pokrywająca ubytki eksploatacyjne oraz konieczną dobową wymianę wody w obiegu.0 ml 0.6. W zależności od 24 .0 g 0.5 m3/h ok. Proces uzdatniania rozpoczyna się od odprowadzenia wody z basenów przy pomocy górnego czynnego przelewu w sposób grawitacyjny.65 m3/h ok.0 ml 0. Do zbiornika dostarczana jest.5 ml/ ok.

ZP-5 wykonane zostaną z betonu szczelnego (wg projektu konstrukcyjnego) i wyłożone wewnątrz folią z PVC. Oprócz efektywnego uzdatniania wody i prawidłowej hydrauliki basenów czynnikiem decydującym o właściwej jakości wody jest prawidłowe wykonanie niecek basenowych i wykładziny wewnętrznej niecek tak. brązu lub stali kwasoodpornej. w obiegu II przewidziano dodatkowy zbiornik przelewowy. natomiast zbiorniki ZP-3 i ZP-4 wykonane będą z polipropylenu. a w okresie nocnym dla odpłukania filtrów. ZP-3.PROJEKT KONCEPCYJNY KRYTEJ PŁYWALNI W RYKACH zmierzonych wartości regulatory basenowe RB zmieniają wydajność pompek dozujących chemikalia. Zbiorniki ZP-1. Z uwagi na posadowienia lądowiska zjeżdżalni wodnej na poziomie piwnicy. ZP-5) Zbiornik przyjmuje wodę spływającą grawitacyjnie z basenów przez przelewy górne./h . która przepompowuje wodą ze zbiornika ZP-5 do zbiornika ZP-2. 160 cm 160cm 200 cm 120 cm OBIEG IV 200 cm 150 cm 200 cm 25 . W instalacji uzdatniania zastosowano rurociągi z PCW. za dozowaniem podchlorynu. Zbiornik służy do gromadzenia wody wypieranej z niecek basenowych przez pływających i spływającej w czasie falowania. 200 cm 200cm 150 cm 150 cm Wysokość wewn. 1000 cm 1000 cm 300 cm 370 cm Szerokość wewn.ZP-2. W celu zapewnienia dopływu wody uzdatnionej do obiegu zjeżdżalni przewiduje się pompę PO-5. Woda pobierana jest z rurociągu wody uzdatnionej. Objętość użyteczna zbiorników (oprócz ZP-5) jest wystarczające dla przejęcia wody z wyporu i falowania. Jednocześnie zbiornik ZP-5 zasilany jest wodą uzdatnioną z filtrów obiegu II. Opis poszczególnych urządzeń Zbiorniki przelewowe (ZP-1. wylot z przerwą powietrzną do kanalizacji sanitarnej. zapewnia również rezerwę wody potrzebnej do płukania filtrów. Długość wewn. Wszystkie zbiorniki wyposażone są w króćce technologiczne. umieszczony pod posadzką. W instalacji uzdatniania wody basenowej obiegu I przewidziano bocznik do zasilania brodzików do dezynfekcji stóp. ZP-4. spustowe i przelewowe oraz czujniki poziomu sterujące automatycznym uzupełnianiem wody. Opisany powyżej sposób wprowadzania i odbioru wody z basenów zapewnia dobre wymieszanie wody w basenach oraz szybkie ujednorodnienie jej własności fizykochemicznych i bakteriologicznych. Wymiana wody w brodzikach wynosi 1 wym. aby nie wytwarzały się w niej siedliska bakterii. Wymiary zbiorników wynoszą: OBIEG I OBIEG II OBIEG III zjeżdż. Do zbiornika podawana jest z przerwą powietrzną świeża woda uzupełniająca. i ZP-2. Woda spływająca do zbiornika zasysana jest przez dwie pompy samozasysające z wbudowanymi łapaczami zanieczyszczeń mechanicznych i podawana do punktu startowego.

2.2) Pompy zapewniają stałą cyrkulację wody w obiegu.1. Pompa cyrkulacyjna zjeżdżalni (PO-5) Pompy zapewniają stałą cyrkulację wody uzdatnionej dla zjeżdżalni wodnej. W skład zestawu dozującego wchodzi komplet orurowania i armatury niezbędny do prawidłowego jego funkcjonowania. 3 Obieg II: Q = 72 m /h H = 12. Składowanie koagulanta w magazynie odrębnym magazynie. PO-1.1) Rodzaj koagulanta: polihydroksychlorek glinu Zakres pH: 7. H2O 2 szt. PO-3. Filtr wypełniony jest piaskiem kwarcowym i hydroantracytem usypanym na podtrzymującej warstwie żwiru.1. H2O 1 szt. Złoże usypane jest na dnie z dyszami filtracyjnymi.1. PD-4. Płukanie filtra odbywa się wodą basenową pobieraną ze zbiornika przelewowego. PO-2.FI-2. Obieg III:Q = 20 m3/h H = 15 m.1. Woda po płukaniu 26 .6 Łapacze zanieczyszczeń mechanicznych Łapacz zanieczyszczeń mechanicznych stanowi filtr wstępny i służy do zatrzymywania włosów i włókien znajdujących się w wodzie pobieranej ze zbiornika przelewowego. FI-4. II i IV zastosowano pionowe pompy żeliwa szarego i stali kwasoodpornej. Obieg IV:Q = 32 m3/h H = 13.dawka rzeczywista zostanie dobrana w okresie eksploatacji basenu) Koagulant powoduje wytrącanie się zanieczyszczeń w postaci kłaczków i zwiększenie skuteczności filtracji. Wykorzystywane są również do płukania filtrów.5-1. PO-4. zawiesin i cząstek koloidowych.2.FI-2. H2O 1 szt. H2O 3 szt.FI-2. Przyjęto samozasysającą pompę poziomą wykonaną z tworzywa sztucznego o następujących parametrach: Q = 35 m3/h H = 8 m.2. Łapacz znajduje się przed pompą obiegową i zabezpiecza ją przed uszkodzeniem. Dozowniki będą umieszczone w pobliżu urządzeń technologicznych w podbaseniu. W obiegach I.1.2 . Pompa ma zabudowany łapacz zanieczyszczeń mechanicznych. Pompy obiegowe (PO-1.5 Dawka koagulanta: 0.5 m. FI4.1. W czasie eksploatacji należy okresowo otwierać łapacz i usuwać zanieczyszczenia. zaś w obiegu III pompę poziomą wykonaną z tworzywa sztucznego.3.FI-3. Koagulant podawany jest do instalacji za pomocą pomp dozujących o wydajności maksymalnej 0.2. H2O 2 szt.2) Filtry te stosuje się w celu usunięcia z wody zanieczyszczeń mechanicznych.7.5 m.1.FI-1. Przyjęto pompy o następujących parametrach: Obieg I: Q = 70 m3/h H = 13 m. PO-4. Filtry piaskowo-antracytowe – (FI-1.(PD-1.1. Wszystkie te pompy mają zabudowane łapacze zanieczyszczeń mechanicznych.1. Efektywność filtrowania jest zwiększona przez proces koagulacji. PD-3. PD-2.0 ml roztworu handlowego /m3 wody uzdatnianej (dawka projektowa . Dozowniki koagulantu . PO-2.74 l/h umieszczanych bezpośrednio nad pojemnikami handlowymi.PROJEKT KONCEPCYJNY KRYTEJ PŁYWALNI W RYKACH Objętość całkowita 32 m3 m3 32 m3 6 m3 9 m3 6.

Przy każdym filtrze przewidziano króćce do okresowej dezynfekcji złóż podchlorynem sodowym.4-0. HE-3. HE-2. Dodatkowo przewidziano wymiennik do podgrzewania wody zasilającej zjeżdżalnię wodną.7 mm: 600 mm  hydroantracyt 400 mm OBIEG IV (2 filtry): Średnica filtra: 1200 mm Wysokość całkowita: 2350 mm Warstwy filtracyjne:  żwir 1-5 mm (podsypka): 200 mm  piasek 0. OBIEG I (2 szt.2. 24 godziny dla obiegu III i 6 godzin dla obiegu IV). dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną.7 mm: 600 mm  hydroantracyt 400 mm OBIEG III (1 filtr): Średnica filtra: 1000 mm Wysokość całkowita: 2250 mm Warstwy filtracyjne:  żwir 1-5 mm (podsypka): 200 mm  piasek 0. filtrów): Średnica filtra: 1800 mm Wysokość całkowita: 2550 mm Warstwy filtracyjne:  żwir 1-5 mm (podsypka): 200 mm  piasek 0. obiegów I. II. Każdy zbiornik filtracyjny wyposażony jest we włazy potrzebne do usypania i usunięcia złoża oraz niezbędne do prawidłowej pracy króćce. jak również podgrzanie wody w okresie napełniania (72 godziny dla obiegu I. HE-2. IV) lub przez przestawienie zaworu wielodrogowego w pozycję płukanie (dot.PROJEKT KONCEPCYJNY KRYTEJ PŁYWALNI W RYKACH odprowadzana jest z przerwą powietrzną do zbiornika ścieków a stamtąd do kanalizacji sanitarnej. filtrów): Średnica filtra: 1800 mm Wysokość całkowita: 2550 mm Warstwy filtracyjne:  żwir 1-5 mm (podsypka): 200 mm  piasek 0. Dobrano następujące filtry wykonane z tworzywa sztucznego. płukanie) odbywa się przez ręczne zamykanie/otwieranie przepustnic w orurowaniu filtrów (dot.wymiennik HE-1 (basen pływacki) 27 . Wymienniki dobrano dla zapotrzebowania ciepła: OBIEG I: .4-0. który powinien być płukany codziennie.1.4-0. HE-4) Wymienniki zapewniają stałe podgrzewanie wody w czasie pracy basenów. 48 godzin dla obiegu II. obiegu III). za wyjątkiem filtra w obiegu III. Przełączanie filtrów w kolejne cykle pracy (filtracja.4-0. Wymienniki ciepła – (HE-1.7 mm: 600 mm  hydroantracyt 400 mm Płukanie filtrów odbywa się ręcznie min dwa razy w tygodniu.7 mm: 600 mm  hydroantracyt 400 mm OBIEG II (3 szt.

IV) płytowe wymienniki ciepła ze stali kwasoodpornej.2.195 kW w czasie napełniania OBIEG II: .2 (zjeżdżalnia wodna): .1.3. PD-4.1.30 kW w czasie pracy OBIEG III: .3. Dozowniki ustawione będą w pomieszczeniu magazynu podchlorynu sodowego.0 g/m ) Rzeczywiste dobowe zapotrzebowanie chloru zostanie ustalone w czasie rozruchu technologicznego. PD-2.PD-2.25 kW w czasie napełniania OBIEG IV: .PROJEKT KONCEPCYJNY KRYTEJ PŁYWALNI W RYKACH .podwyższenie pH: 10% .obniżenie pH: 50 %-owy kwas siarkowy pH - 28 . dostępnego z zewnątrz budynku.45 kW w czasie pracy .PD-3. Układy regulacji temperatury wody basenowej obejmować będzie: czujnik temperatury wody basenowej przed wymiennikiem ciepła.5-2.20 kW w czasie napełniania Łączne zapotrzebowanie mocy cieplnej wyniesie: .wymiennik HE-3 (brodzik dla dzieci): .0 g Cl2 /m3 na odpływie wody z basenu Dawka chloru wolnego 0.3.2) Środki korygujące: .285 kW w czasie pracy .3.90 kW w czasie pracy . ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB) dla wody obiegowej za wymiennikiem ciepła. II) oraz lutowane stalą (obieg III. rekreacyjną): . 2.5 g Cl2 /m3 na odpływie wody z basenu i nie mniejsze niż 1.90 kW w czasie pracy 105 kW w czasie napełniania OBIEG II: .30% roztwór węglanu sodu (w przypadku konieczności podwyższenia dozowanie ręczne) . PD4. regulator temperatury Dozowniki podchlorynu sodu – (PD-1. Dozowniki korektora pH – (PD-1.wymiennik HE-2.3.03 10.2.wymiennik HE-2.2. PD-3. Zastosowano skręcane (obieg I.345 kW w czasie napełniania Dla doboru wymienników przyjęto temperaturę czynnika grzewczego 60/40 °C.30 kW w czasie pracy .1 (basen do nauki pływania cz. zawór dwudrożny z serwosterowaniem na dopływie czynnika grzewczego do wymiennika.3.0 g/m3 (dla obiegu wanien 2.wymiennik HE-4 (wanny): .2) Środek chlorujący podchloryn sodu NaOCl Stężenie chloru wolnego nie mniejsze niż 0.

2-7. Pomieszczenia magazynowe chemikaliów muszą spełniać wymagania Rozp.1.6. RB-2. podchlorynu sodu i korektora pH służyć będą do przechowywania chemikaliów niezbędnych do bieżącej pracy instalacji.2) Przewidziano urządzenia pomiarowo-regulacyjne w obudowie z tworzywa sztucznego do montażu na ścianie. Urządzenie powyższe mierzy stężenie chloru i (dla większości regulatorów) wartość pH oraz potencjału redox w wodzie basenowej oraz dzięki sygnałom wyjściowym na pompki dozujące podchloryn i korektor pH – utrzymuje wartości pH i stężenie chloru na zadanym poziomie. elektroda pH. cela pomiarowa z elektrodą chloru. W skład regulatorów RB-1. nr 21 poz.94r. Powierzchnia magazynowa: Pomieszczenia magazynowe koagulantu.PROJEKT KONCEPCYJNY KRYTEJ PŁYWALNI W RYKACH Średnie zużycie środków korygujących pH zostanie ustalone w czasie rozruchu technologicznego.74 l/h zb-60l Obieg IV q=2. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bhp przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków . elektroda redox. Pomieszczenia chemikaliów są dostępne tylko dla przeszkolonej obsługi. dna i przelewów niecek basenowych.1 l/h zb-60l Obieg II q=2. Min. do których doprowadzone są sygnały z czujników poziomu zamontowanych w zbiornikach. natomiast regulator RB-2. RB-4.1 . Całkowitą wymianę wody w basenach uzależnia się od czystości ścian. RB-4.2. Wydajność pompek i zbiorniki: Obieg I q=2.1 l/h zb-60l Dozowniki ustawione będą w pomieszczeniu magazynu korektora pH. RB-2.1.03 m3/osobę na dobę do instalacji wody obiegowej. Woda uzupełniająca pobierana jest z sieci wodociągowej i z przerwą powietrzną podawana do zbiorników przelewowych. UWAGA: Woda stosowana do uzupełniania i napełniania basenów powinna spełniać wymagania wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi. Dobrano zestawy składające się z pompek dozujących montowanych nad zbiornikami wyposażonymi w mieszadła ręczne. Uzupełnienie wodą wodociągową Projektowo przewidziano możliwość dozowania świeżej wody wodociągowej w ilości 0. celę pomiarową z elektrodą chloru. 29 .2 (do zjeżdżalni wodnej) oraz RB-4. Dopływ wody świeżej sterowany regulatorami. Ust. 73 z 27.5 ml roztworu roboczego/ m3 uzdatnianej wody Poziom pH ustala się w granicach 7. RB-2. dla celów projektowych przyjęto dawkę 1. Regulatory basenowe – (RB-1.01. RB-3.2 (dla drugiej wanny) wyposażony jest w: armaturę przepływową z łapaczem zanieczyszczeń i kontrolą przepływu.RB-3 RB-4 wchodzi: armatura przepływowa z łapaczem zanieczyszczeń i kontrolą przepływu. Jest to wartość optymalna ze względu na efektywność dezynfekcji i procesu koagulacji wody.Dz.1 l/h zb-60l Obieg III q=0.

7.5 m. Liny mocowane są do kotew. umieszczonych w tulejach zabetonowanych w ściankach szczytowych basenu. i długości 25 m.PROJEKT KONCEPCYJNY KRYTEJ PŁYWALNI W RYKACH Miejsca poboru próbek wody Dla badania jakości wody basenowej w instalacji uzdatniania przewidziano następujące miejsca do poboru próbek wody:  bezpośrednio z poszczególnych basenów. Liny torowe Zastosowano 7 lin torowych umożliwiające wydzielenie w basenie do pływania 6 torów pływackich o szerokości 2 m. rekreacyjną Efekt bąblowania powietrza w ławeczce uzyskiwany jest przez tłoczenie powietrza dyszą umieszczoną w siedzisku ławeczki przy użyciu dmuchawy bocznokanałowej (LP). w b. Masaż boczny 2 dyszowy – 2 szt. Reflektory zasilane są napięciem bezpiecznym 12 V. rekreacyjną Masaż karku składa się z wylewki skierowanej w dół (na użytkowników). 0.na przewodzie tłocznym pompy obiegowej. Urządzenia rekreacyjne i wyposażenie basenów Urządzenia rekreacyjne uruchamiane będą z dyżurki ratownika.25 m pod powierzchnią lustra wody (muszla probiercza dla miernika Cl2) .w brodziku dla dzieci. w basenie do nauki pływania z cz.10.  w obiegu wanien z masażami .. przy użyciu pompy GW. Reflektory podwodne rozmieszczono na głębokościach zalecanych przez producenta. do nauki pływania cz.8.. 30 . 8 – w b. w basenie do nauki pływania z cz.  przed wlotami do niecek za dozownikami podchlorynu sodu. Przewidziano jedną dmuchawę na dwa siedziska Zjeżdżalnia wodna Zasilanie zjeżdżalni zapewniają pompy PZ zasysające wodę częściowo ze zbiornika przelewowego ZP-5 Zjeżdżalnia „Słoń” w brodziku dla dzieci Jest to zjeżdżalnia sucha. 2. Woda pobierana jest z niecki basenowej króćcem zabetonowanym w pobliżu masażu. Masaż karku – 2 szt. Reflektory podwodne – 12 szt. Woda pobierana jest z niecki basenowej króćcem zabetonowanym w pobliżu masażu. Gejzer wodno-powietrzny – 1 szt.  przed i za filtrami wielowarstwowymi. z której pod ciśnieniem wypływa woda tłoczona przez pompę masażu MK. rekreacyjną Masaż boczny składa się z dwóch dysz masujących ( w ścianie bocznej basenu). przeznaczona dla małych dzieci. 1. Ławeczka powietrzna – 8 szt.w każdej wannie z hydromasażem. rekreacyjną Efekt dzikiego źródła uzyskiwany jest przez tłoczenie wody poprzez dyszę denną. z których pod ciśnieniem wypływa woda tłoczona przez pompę masażu MB. w basenie do nauki pływania z cz. w basenie do nauki pływania z cz. rekreacyjną.. Zastosowano źródła światła o mocy 300W w basenach i 50W w brodziku i wannach.. W basenie do nauki pływania przewidziano 2 liny do wydzielenia trzech torów o długości 12. pływackim. Woda pobierana jest z niecki basenowej króćcem zabetonowanym w pobliżu gejzera.

Komplet wystarcza na wykonanie ok.. Odpady ciekłe to woda po płukaniu filtrów. Urządzenie dźwigowe W budynku projektuje się podnośnik osobowy PO3 o udźwigu 200 kg łączący ze sobą dwa poziomy hallu głównego oraz poziom antresoli widowni i przyziemia z częścią socjalno – techniczną. 13 m umieszczoną na słupkach wys. Lina falstartowa w basenie pływackim Przewidziano jedną linę falstartową dł. Przy prawidłowej eksploatacji nie przewiduje się wymiany złóż filtracyjnych w trakcie 20 pierwszych lat pracy instalacji. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU Właściwości cieplne zaprojektowanych przegród: Dla ścian zewnętrznych bez otworów współczynnik k < kmax 0. 1. Podnośnik dla niepełnosprawnych Przewidziano elektryczny podnośnik umocowany na wózku. Słupki mocowane są do konstrukcji rynien przelewowych.11. 13 m umieszczoną na słupkach wys.zanieczyszczenia mechaniczne zbierane w łapaczach włosów przed pompą obiegową . woda spuszczana z basenów. 8.30 Dla stropodachów współczynnik k < kmax 0.3W/m2OK 31 . obudowa aluminiowo – szklana przezierna. 1. Nie przewiduje się. Wysokość podnoszenia 7.8 m.13 m. fasady słupowo–ryglowe – zestawy szklane k < 1. Podnośnik umożliwi personelowi i użytkownikom dostęp na wszystkie poziomy obiektu. 100 oznaczeń.25 Otwory w ścianach i dachach: Okna. drzwi. Odpady i emisja Odpady stałe w procesie uzdatniania wody basenowej to: . żelaza i glinu w wodzie basenowej. Drabinki W/w elementy wyposażenia wykonane są z polerowanej stali kwasoodpornej. Odkurzacz podwodny Przewiduje się zastosowanie dla wszystkich basenów jednego odkurzacza automatycznego i jednego ręcznego z wbudowana pompą. Słupki mocowane są do konstrukcji rynien przelewowych. Opakowania po chemikaliach odbierane będą przez wyspecjalizowaną firmę (dostawcę chemii basenowej).opakowania po chemikaliach: pojemniki polietylenowe Odpady stałe poza wymiennymi opakowaniami będą wywożone na wysypisko śmieci. wartości pH. Liny nawrotowe w basenie pływackim Przewidziano dwie liny nawrotowe dł.2 m. Przewidziano cztery drabinki 4 stopniowe w basenie pływackim oraz dwie drabinki 3 stopniowe w basenie do nauki pływania Zestaw analityczny Fotometr do oznaczania zawartości chloru wolnego. 7. aby w wodach popłucznych występowały w ilościach ponadnormatywnych zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne.PROJEKT KONCEPCYJNY KRYTEJ PŁYWALNI W RYKACH Słupek startowy w basenie pływackim Przewidziano 6 słupków wykonanych ze stali kwasoodpornej i tworzywa sztucznego mocowanych do płyty przybasenia.

Emisja zanieczyszczeń gazowych: emisja spalin – max. Opakowania po chemikaliach odbierane będą przez wyspecjalizowaną firmę (dostawcę chemii basenowej).66 Zapotrzebowanie maksymalne w pełnym ruchu na energię cieplną w sezonie grzewczym wynosi 700 kW = 41 kW/1000 m3. W dni słoneczne pobór mocy będzie mniejszy w granicach do 115 kW od maksymalnego dzięki instalacji solarnej.zanieczyszczenia mechaniczne zbierane w łapaczach włosów przed pompą obiegową .6W/m2OK Świetliki pasmowe z płyt komorowych z poliwęglanu k = 1. zaprojektowanej jako alternatywne źródło ciepła dla stale występującego w porze dziennej podgrzewu wody w obiegach basenowych. Odpady ciekłe: woda po płukaniu filtrów. 0. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKO WPŁYWU OBIEKTU NA Zapotrzebowanie wody –średnio 56.. Poziom wód gruntowych znajduje się generalnie poniżej poziomu fundamentowania. Przy prawidłowej eksploatacji nie przewiduje się wymiany złóż filtracyjnych w trakcie 20 pierwszych lat pracy instalacji. Emisja hałasu i wibracji przez urządzenia wentylacyjne będzie poniżej wielkości dopuszczalnych zarówno wewnątrz jak na zewnątrz pływalni. deszczowe 47. Wycinki zieleni niezbędne dla realizacji projektu uzgodniono ze służbami miejskimi.2 dm3/s do kanalizacji miejskiej ogólnospławnej. zasilanie z sieci miejskiej.PROJEKT KONCEPCYJNY KRYTEJ PŁYWALNI W RYKACH Dach szklany nad foyer zestawem o współczynniku k = 1. 9. .67 m3/dobę Odprowadzanie ścieków – sanitarne średnio 56. Świetliki punktowe – trójwarstwowe kopułki z akrylu i PMMA . Nie przewiduje się. 32 .67 m3/dobę. wody powierzchniowe i podziemne. w tym glebę. ewentualne czasowe odpompowanie wody gruntowej z lokalnie zagłębionych wykopów nie naruszy stosunków wodnych w gruncie.76W/m2OK Dla podłogi na gruncie na całej płaszczyźnie zapewniono współczynnik k = 0. zasilanie z kotłowni gazowej wspomaganej w instalację absorbującą ciepło słoneczne.6 kg/s zawartość co2 w spalinach – 6.3% Wytwarzane odpadki o charakterze bytowym nie różniącym się od odpadków z gospodarstw domowych będą gromadzone w wydzielonym pomieszczeniu i wywożone przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo W procesie uzdatniania wody basenowej będą powstawały następujące odpady stałe: . woda spuszczana z basenów będą odprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarnej.520 < kmax = 0.k < 1. projektowana pływalnia nie będzie miała wpływu na pozostawiony drzewostan.opakowania po chemikaliach: pojemniki polietylenowe Odpady stałe poza wymiennymi opakowaniami będą wywożone na wysypisko śmieci. Szczytowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi 220 kW.5W/m2OK. powierzchnię ziemi. aby w wodach popłucznych występowały w ilościach ponadnormatywnych zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne.49 kg/s emisja maksymalna co2 – 30.

czerwiec 2009 Główny projektant 33 .PROJEKT KONCEPCYJNY KRYTEJ PŁYWALNI W RYKACH Warszawa.