You are on page 1of 2

RISCUL VALUTAR

Riscul este cel mai important pion al mediului bancar de afaceri, fiind principala cauză a falimentului institutiilor financiare. Astfel, succesul sau insuccesul băncilor şi a altor institutii financiare se leagă în mod direct de abilitatea managerilor de a gestiona riscul bancar, de pregătirea şi de capacitatea de a anticipa anumite situatii pline de incertitudine. Totuşi managementul riscului presupune şi urmărirea unor paşi clasici: identificarea riscului, analiza riscului şi reactia la risc. Structura sistemului bancar, însă, face ca aceste faze să difere, în functie de natura riscului asupra căruia este îndreptată atentia, ducând, în timp, la conturarea unor politici manageriale specifice fiecărui tip de risc. Riscul valutar se poate defini sintetic ca probabilitatea de diminuare a profitului net bancar la o variaţie adversă a cursului valutar pe piaţă. El este semnificativ la băncile implicate în operaţiuni valutare pe cont propriu sau în numele clienţilor. Riscul valutar exprimă probabilitatea ca o variaţie a cursului valutar pe piaţă să influenţeze negativ marja dobânzii bancare. La originea acestui risc se află operaţiunile bancare în valută: pasivele şi activele externe, elemente integrate în bilanţul societăţii bancare prin conversie în moneda naţională la cursul zilei. Variaţia acestui curs poate antrena pierderi sau câştiguri independente de eforturile băncii. Expunerea la riscul valutar se poate descompune în trei componente: expunerea generată de activităţile internaţionale prin consolidare bilanţieră, expunerea tranzacţională şi expunerea economică. Expunerea de translaţie apare la băncile cu activitate internaţională. Societăţile afiliate trebuie să-şi aprecieze rezultatele financiare în moneda ţării de referinţă. Acest risc se poate acoperi prin hedging. Expunerea tranzacţională rezultă din fluctuaţiile cursului valutar pentru operaţiunile în valută, devine semnificativă pe termen scurt şi poate fi minimizată prin hedging. Expunerea economică reflectă influenţa variaţiilor cursurilor valutare asupra valorii băncii. Este relevantă dacă se exprimă în moneda ţării de referinţă. Valoarea de piaţă a băncii este dată de valoarea actuală a tuturor veniturilor realizate în valutele de operare. Actualizarea se face prin costul mediu ponderat al capitalului. Indicatorii riscului valutar Cei doi indicatori de

ro/referate/download/Operatiuni_in_devize_2b237.referat.ucv.html?s=teor%20clasic%20model%20actual%20curs%20valutar 3. Univ. http://www.central. Editura Expert Bucuresti 2000 4. Poziţia valutară globală prezintă avantajul unei imagini globale asupra expunerii valutare a băncii şi dezavantajul anulării situaţiei pe valute. Managementul riscului valutar prin intermediul tehnicilor de hedging. Nitu Ion. Riscul valutar este inerent operaţiunilor valutare.ro/seminarii/finante/teorii-clasice-si-modelul-actual-al-cursuluivalutar-233252. Poziţia valutară individuală se calculează pentru fiecare valută de gestionat.stec.ro . separat de celelalte active şi pasive. Bibliografie ce urmează să fie studiată: 1. . Ciurlau Loredana.bază pentru aprecierea riscului valutar sunt: poziţia valutară individuală şi poziţia valutară globală. Managementul riscului bancar. care trebuie gestionată de fapt. Targu Jiu 2006.html 2. pentru bancă activele şi pasivele într-o valută dată se gestionează ca o minibancă. www. Cumpararea de valută de către bancă în numele unui client de-al său poate da naştere la risc valutar. la fel ca şi riscul de variaţie a ratei dobânzii. Plasarea acestei sume prin acordarea unui credit în valută generează risc de variaţie a ratei dobânzii.regielive. http://facultate.