Mohd Fauzan b Che Mohd Noor Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup Tarikh Kelas Tajuk Sub.Tajuk : 8.2.

2012 : 4 Mutiara : Tanaman Hiasan : Penyediaan Tapak Masa : 8.30 – 9.30 pagi

Bil.Murid : 30/30

Pengetahuan Sedia ada : Murid telah mempunyai pengalaman dalam mengenali pokok-pokok serta tumbuh-tumbuhan di dalam kehidupan seharian mereka.

Hasil Pembelajaran

: Selepas pengajaran dan pelajaran murid boleh ; 1.Murid dapat mempelajari tentang cara-cara menyediakan medium semaian yang betul. 2. Murid mengenali jenis-jenis biji benih pokok bunga semusim. 3.Murid mempelajari cara-cara menyemai biji benih. 4.Mengamalkan keselamatan dan kerjasama dalam melakukan aktiviti penyediaan medium.

KBKK Nilai-nilai murni BBM

: Mengenali,merumus : Prihatin, kerjasama, kasih saying, kejujuran, kebersihan, tanggungjawab : Tapak semaian, Biji benih, Bekas semaian, medium, flash card

-semua murid diminta memberikan perhatian yang sepenuhnya terhadap maklumat dan pengajaran yang telah diberikan. BBM : Tapak semaian Nilai murni : Berani. -seterusnya guru mengemukan beberapa pendapat secara rawak mengenai tapak semaian yang telah dipelajari. Guru memberi rangsangan kepada murid yang memberikan jawapan yang betul dan tepat dengan mengatakan bagus dan berani mencuba kepada jawapan pelajar yang kurang tepat. -guru mencatat semua jawapan yang telah diberikan oleh murid. prihatin Murid diminta menyenaraikan kepentingan yang lain mengenai tapak semaian serta mengaitkannya dalam aktiviti penanaman.Langkah/Fasa Masa (Minit) Set induksi (5 minit) Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Catatan Membawa murid ke tapak semaian Guru memulakan sesi pembelajaran sekolah dengan menjelaskan kepada murid tentang -memberikan penerangan secara kepentingan tapak semaian dan terperinci mengenai semaian. mengaitkannnya. . -guru dan murid berbincang hasil jawapan murid dan member ulasan.

-Guru memerhatikan segala tingkah laku dan langkah-langkah murid dalam menyediakan medium tersebut. bekas semaian Nilai murni : Prihatin. -guru menjelaskan beberapa perkara yang penting dalam menyediakan campuran Tapak semaian medium semaian.Langkah 1 (10 minit) Guru membuat simulasi dalam langkah penyediaan bahan untuk campuran medium semaian. BBM : medium semaian.berani. kerjasama. . . Guru menanyakan beberapa soalan kepada murid berkenaan campuran medium semaian dan meminta murid menjawab secara kreatif dan kritis. biji benih.menyediakan bahan untuk -murid diminta untuk memberikan perhatian campuran medium semaian terhadap perkara yang dijelaskan. dalam menyediakan bahan untuk berdisplin campuran medium semaian. Murid diminta membuat secara individu bertanggungjawab. Contoh soalan : ( berapakan nisbah yang sesuai dalam menyediakan medium semaian?) -guru mencatat jawapan yang telah diberikan oleh murid dan berbincang jawapan.

card flash Nilai murni : Berani. kerjasama Guru mengedarkan beberapa biji benih bunga semusim jenis halus dan kasar kepada setiap murid. Guru menjelaskan tentang kepentingan dan fungsi biji benih kepada murid-murid. Guru membawa flash card yang menunjukkan terdapat gambar biji benih halus dan kasar BBM : Biji benih. -murid dapat merasai dan melihat sendiri biji benih tersebut berdasarkan biji benih yang diberikan.Langkah 2 (15 minit) Mengenali biji benih bunga semusim -biji benih halus -biji benih kasar Guru memberikan penerangan terhadap kepada murid mengenai jenis biji benih bunga semusim. prihatin. . Guru bertanya soalan kepada murid mengenai hasil penjelasan yang telah diberikan. -murid diminta memberikan perhatian terhadap penjelasan yang diberikan oleh guru. -murid diminta menyenaraikan jawapan di dalam kertas.

Guru memberikan rangsangan kepada murid-murid yang telah melakukan teknik semaian yang baik dengan menyelitkan perkataan bagus dan usaha yang baik. -guru mengumpul dan mencatat segala jawapan yang diberikan oleh murid. -setiap ahli kumpulan mesti berkerjasama dalam melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru. Murid diminta untuk melakukan aktiviti menyemai biji benih kasar secara berkumpulan. Guru menyediakan beberapa soalan KBKK kepada murid-murid selepas mereka selesai menyemai. -murid diminta untuk melihat dengan teliti terhadap cara-cara menyemai biji benih. .Langkah 3 (15 minit ) Menyemai biji benih kasar Guru membuat simulasi cara-cara menyemai biji benih kasar sambil menerangkan secara terperinci mengenai teknik-teknik yang betul dalam penyemaian.

Penilaian (10 minit) Soalan : 1.Setiap kumpulan mempunyai 4 orang ahli.Merumus secara ringkas isi pelajaran Guru merumus isi pelajaran dan memuji Baik yang dipelajari murid kerana usaha yang ditunjukkan kesyukuran 2. toleransi berani serta menjawab dengan betul dan cuba lagi kepada yang menjawab tidak tepat.Aktiviti pengukuhan dan penggayaan semasa melakukan amali. Secara verbal guru mengutamakan soalan ABM : 4 dan meminta murid secara individu Kertas soalan menjawab di atas kertas dan menulis dengan langkah yang betul. 4. Seterusnya guru meminta murid membentuk di dalam kumpulan.( sambil menerapkan perkataan syukur kerana dapat melaksanakan aktiviti) hati. Senaraikan alatan perkebunan semasa menyemai biji benih. Senaraikan contoh jenis biji benih pokok bunga semusim 2. Murid diminta melihat semula isi pelajaran bagi mengukuhkan ilmu pengetahuan agar dapat disemaikan di dalam diri mereka. 3. . 1. Guru mengedarkan kertas soalan kepada murid dan meminta murid menyenaraikan alatan perkebunan semasa menyemai biji benih. Nyatakan langkah-langkah menyediakan medium semaian. Nilai Murni : Kerjasama. Mengambil perhatian topik yang akan datang. Guru menerapkan perkataan bagus dan prihatin. Penutup (5 minit ) Murid diminta berbincang secara bekerjasama dalam kumpulan dalam jangka masa 3 minit. Berapakah nisbah yang digunakan di dalam medium semaian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful