You are on page 1of 177

NDEKLER

Kur'an'n Kaynaklarna Yaplan Savunma Kur'an'da Anlan Peygamberler ve Tevrat'ta Yerleri Kur'an ve Tevrat Arasndaki Dier Benzerlikler Sur'a frlmesi ve ncil'deki Kkeni Kur'an'n Kayna:slam ncesi iirler sa'nn amurdan Yapt Kular Canlandrmas sa'nn Beikteyken Konumas Meryem'in Halk Tarafndan Zina ile Sulanmas Tanr'nn Meryem'e Hurma ve Su Sunmas Melein Meryem'e nsan eklinde Grnmesi Meleklerin Meryem'e sa'y Mjdelemesi Meryem in Kur'a ekilmesi Meryem'e Gkten Yemek ndirilmesi Meryem'in Doumu ve Tapnaa Adanmas 7 Uyurlar ve Kkenleri Beyaz pliin Siyah plikten Ayrlmas(Oru) Samiri'nin Bren Buza Heykeli ve Kkeni Yahudilerin Tepesine Ykseltilen Da Kargann Kabil'e Ceset Gmmeyi retmesi Peygamberlik-airlik-Kahinlik Mira Masalnn Kaynaklar Sleyman,Sebe Kraliesi ve Fabllarn Kkenleri brahim'in Atee Atlmas ve Kkenleri Harut ve Marut Musa ve Hzr Masalnn Kkenleri Zlkarneyn ve Kkenleri Sabilik ve Semavi Dinlere Etkileri Zerdtlk ve slam'a Etkileri Lokman ve tleri Tarihteki lk Tek Tanrl Din:Atenizm ve Musa Allah sminin Kkeni Cehennem'in Kkeni Gk,Gk Katlar ve Eski nanlar Kann Yasaklanma Sebebi ve Kkeni Eyyb'n Salna Kavumas Kur'an'n Arap ve Yabanc Ataszlerinden Alntlar slam ncesi Dnemde Vahiy,airlik ve Cinler

Kur'an'n Kaynaklarna Yaplan Savunma Kur'an'n kaynaklar dediimizde Mslmanlar u ekilde savunma yaparlar; slam dini ilk insan Adem'den beri vardr,Allah bu dini ilk insandan beri bildirmektedir.Dolaysyla Kur'an'da anlatlan

hikayelerin,ibadetlerin vb. Kur'an'dan nceki kaynaklarda da bulunmas kadar doal birey yoktur,bu Kur'an'n eski kaynaklardan kopyalandn gstermez,aksine Allah'n ilk insandan beri slam dinini vahyettiinin kantdr. Tabi bu ok bo bir savunmadr.Birka kitapta anlatlanlar o kitaplardan daha eski kaynaklarda bulunabiliyorsa -diyelim ki 3 kitap olsun- bu kitaplardan hangisinin Tanr'dan olduunu bilemeyiz.yle ki; Ben Muhammed'le ayn devirde yayor olaym,ikimizin de eit kaynaklara ulap dilediimiz gibi kopya etme imkanmz olsun.kimiz de kitabmza Tanr vahyi diyelim.Bu durumda hangimiz doru sylyor olurduk?Sonuta ikimiz de eski masallar kopyaladmz bir kitaba Tanr vahyi diyoruz?Benim yazdklarm m ilk insandan beri vahyediliyor olur yoksa Muhammed'in yazdklar m?Nasl anlayacaz bunu? Demek istediim o ki eski kaynaklardan kopya ekmek iin peygamber olmaya gerek yoktur.O dnemde yaasaydm,biraz da imkanl biri olsaydm rahata eski masallar kitabma kopyalabilirdim.Dolaysyla Kur'an'da anlatlan masallar Muhammed dneminde bilindii iin,Kur'an'dan daha eski olduklar iin,Muhammed peygamber olmasa da o masallar kopyalayp bir kitap yazabilecei iin,Mslmanlarn savunmalar boa kyor. Tpk benim bugnk nl masal kitaplarndan bir karma yapp,kitaba geirmem o masallarn ilk insandan beri anlatldnn kant olamayaca gibi. Kur'an ne yenilik getirmi diye sormamz lazm.Yoksa peygamber olmayanlarn da sahip olduu en basit yetenek olan kopya etmek yeteneiyle birey kantlanamaz. nce kitabn Allah'tan olduu kantlanmaldr ki,Kur'an'da kendini kantlayacak bireyler olmaldr ki,bizler de Mslmanlarn bu savunmalarn hakl bulabilelim.

Kur'an'da Anlan Peygamberler ve Tevrat'ta Yerleri


Kur'an'da ad geen peygamberlerden 20 tanesi Tevrat-ncil kaynakldr.Liste yle; 1. Adem ve iki olu Habil ve Kabil ile kars Havva(Adem dndakiler peygamber deil) 2. Nuh 3.brahim

4.Lt 5.smail 6.shak 7.Ykup 8.Ysuf 9.Eyyup 10.uayb 11.Musa 12.Harun 13.Dvud 14.Sleyman 15.Elyasa(Elisha) 16.lyas(Elijah) 17.Ynus 18.Zekeriya 19.Yahya 20.sa Bu liste benim saptadklarm Tevrat ve ncil'den Kur'an'a alnm ve benim gzmden kaan baka peygamberler de olduundan eminim,aklmda bir iki tanesi filan daha vard ama imdilik bunlar bi ileyelim.Benim amacm bu peygamberlerin Tevrat-ncil ve Kur'an'da nasl anldklarn ayet ayet gstermek. Sadece bu peygamber hikayeleri bile Kur'an'n Tevrat kopyas olduunu kantlamaya yeter,bunu okuyunca sizler de greceksiniz.Srf bunlar bile Sureler dolusu hikaye ediyor.Durum byleyken Kur'an Tanr'dan inmi olabilir mi?Ne yenilik getirmi,Tevrat',ncil'i ve dier eski kaynaklar kopyalamaktan baka ne yapm?Neyse hikayelere geelim... Adem'den balayalm; Adem-Havva Tevrat ve Kur'an'n her ikisinde de Adem Allah'n yaratt ilk insandr.Yehova-Allah nce topraa insan ekli verir yani Adem'in heykelini yapar sonra da o topraktan heykele kendi Ruh'undan frerek Adem'i canlkanl insana dntrr.Tevrat ve Kur'an'dan ayetler; Tevrat-Yaratl=2:7:RAB Tanr Adem'i topraktan yaratt ve burnuna yaam soluunu fledi. Bylece Adem yaayan varlk oldu. Kur'an'da Adem'in yaratl eitli surelere datlmtr.Allah Adem'i yaratacan nce meleklere bildirir,meleklerle Allah arasnda eitli diyaloglar geer ki ben onlara hi girmeyeceim,birka ayet yeter;

Sad=71-72:Rabbin meleklere yle demiti: "Ben amurdan bir insan yaratacam. Onu yapp ruhumdan ona flediim zaman ona secdeye kapann." Bu ayet Tevrat'taki ayetin birebir kopyas.Ayn ekilde Adem topran ekillendirilip iine Ruh flenmesiyle canl hale getiriliyor yani yaratlyor.Ben ayetleri olabildiince ksa tutmaya alacam siz okuyucularn yorulmamas asndan,Adem'in topraktan yaratlp da canlandrlmas hakknda bu ayetlerden baka birok ayet bulabilirsiniz. Havva'nn Yaratl Tevrat'a gre Havva Adem'in kaburga kemiinden yaratlmtr.Kur'an'da ise bundan bahsedilmez,Havva ad bile gemez,''Adem'in kars'' diye bahsedilir sadece.Fakat slam geleneine gre(hadisler) Adem'in karsnn ad Tevrat'taki gibi Havva'dr ve Havva yine Tevrat'taki gibi Adem'in kaburga kemiinden yaratlmtr; Tevrat:Yaratl:2:21-23=RAB Tanr Adem'e derin bir uyku verdi. Adem uyurken, RAB Tanr onun kaburga kemiklerinden birini alp yerini etle kapad.Adem'den ald kaburga kemiinden bir kadn yaratarak onu Adem'e getirdi. Adem, te, bu benim kemiklerimden alnm kemik, Etimden alnm ettir dedi, Ona Kadn denilecek, nk o adamdan alnd. Adem ve Havva'nn Cennet'ten Kovulmas Tevrat'ta Tanr Adem ve Havva'ya ''Aden bahesi'ndeki her aatan meyve yiyebilirsiniz fakat u aaca dokunmayn'' diyor.Aden bahesine biz ksaca ''Cennet'' diyelim,aklamas uzun,ksa keselim.Kur'an'daki hikaye de bu ekilde. Tevrat'ta kurnaz bir ylan Havva'y kandrp yasak aatan meyve yemesini salyor ve Havva sayesinde Adem'de meyveden yiyor.Yani Havva ylanla ibirlii yapm gibi oluyor ama yapmyor,saflna geliyor,imdi gnahn almayalm.Kur'an'da ise blis sadece Havva'y deil Havva ile Adem'e de ayn anda vesvese veriyor ve ikisi ortak olarak yasak aatan meyve yiyorlar. Bunun zerine her iki kitaba gre de plaklklarnn farkna varyolar,sonrada Cennetten dnyaya kovuluyorlar.

Tevrat:Yaratl:3:1-24:RAB Tanr'nn yaratt yabanl hayvanlarn en kurnaz yland. Ylan kadna, Tanr gerekten, Bahedeki aalarn hibirinin meyvesini yemeyin dedi mi? diye sordu. Kadn, Bahedeki aalarn meyvelerinden yiyebiliriz diye yantlad,Ama Tanr, Bahenin ortasndaki aacn meyvesini yemeyin, ona dokunmayn; yoksa lrsnz dedi. Ylan, Kesinlikle lmezsiniz dedi,nk Tanr biliyor ki, o aacn meyvesini yediinizde gzleriniz alacak, iyiyle kty bilerek Tanr gibi olacaksnz. Kadn aacn gzel, meyvesinin yemek iin uygun ve bilgelik kazanmak iin ekici olduunu grd. Meyveyi koparp yedi. Yanndaki kocasna verdi, o da yedi.kisinin de gzleri ald. plak olduklarn anladlar. Bu yzden incir yapraklar dikip kendilerine nlk yaptlar. Derken, gnn serinliinde bahede yryen RAB Tanr'nn sesini duydular. O'ndan kap aalarn arasna gizlendiler. 9 RAB Tanr Adem'e, Neredesin? diye seslendi. Adem, Bahede sesini duyunca korktum. nk plaktm, bu yzden gizlendim dedi. RAB Tanr, plak olduunu sana kim syledi? diye sordu, Sana meyvesini yeme dediim aatan m yedin? Adem, Yanma koyduun kadn aacn meyvesini bana verdi, ben de yedim diye yantlad. RAB Tanr kadna, Nedir bu yaptn? diye sordu. Kadn, Ylan beni aldatt, o yzden yedim diye karlk verdi. Bunun zerine RAB Tanr ylana, Bu yaptndan tr Btn evcil ve yabanl hayvanlarn En lanetlisi sen olacaksn dedi, Karnnn zerinde srnecek, Yaamn boyunca toprak yiyeceksin. Seninle kadn, onun soyuyla senin soyunu Birbirinize dman edeceim. Onun soyu senin ban ezecek, Sen onun topuuna saldracaksn. RAB Tanr kadna,

ocuk doururken sana ok ac ektireceim dedi, Ar ekerek doum yapacaksn. Kocana istek duyacaksn, Seni o ynetecek. RAB Tanr Adem'e, Karnn szn dinlediin ve sana, Meyvesini yeme dediim aatan yediin iin Toprak senin yznden lanetlendi dedi, Yaam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksn. Toprak sana diken ve al verecek, Yaban otu yiyeceksin. Topraa dnnceye dek Ekmeini aln teri dkerek kazanacaksn. nk topraksn, topraktan yaratldn Ve yine topraa dneceksin. Adem karsna Havva adn verdi. nk o btn insanlarn annesiydi. RAB Tanr Adem'le kars iin deriden giysiler yapt, onlar giydirdi.Sonra, Adem iyiyle kty bilmekle bizlerden biri gibi oldu dedi, Artk yaam aacna uzanp meyve almasna, yiyip lmsz olmasna izin verilmemeli.Bylece RAB Tanr, yaratlm olduu topra ilemek zere Adem'i Aden bahesinden kard.Onu kovdu. Yaam aacnn yolunu denetlemek iin de Aden bahesinin dousuna Keruvlar ve her yana dnen alevli bir kl yerletirdi. imdi de Kur'an'a bakalm; Kur'an:Araf:19-25= (Sonra Allah, dem'e hitab etti): "Ey dem! Sen ve ein cennette durun, dilediiniz yerden yeyin; fakat u aaca yaklamayn, yoksa zalimlerden olursunuz." Derken onlarn, kendilerinden gizli kalan irkin yerlerini kendilerine gstermek iin onlara fsldad: "Rabbiniz, baka bir sebepten dolay deil, srf ikiniz de birer melek ya da ebed kalclardan olursunuz diye sizi u aatan men etti." dedi. Ve onlara: "Elbette ben size t verenlerdenim." diye de yemin etti. Bylece onlar aldatarak aa sarktt (nceki mevkilerinden indirdi). Aac(n meyvesini) tadnca, irkin yerleri kendilerine grnd ve cennet yapraklarn st ste yamayp zerlerini rtmee baladlar. Rableri onlara seslendi: "Ben sizi o aatan men etmedim mi ve eytan size apak dmandr, demedim mi?"

Dediler ki: "Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eer bizi balamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana urayacaklardan oluruz!" (Allah) buyurdu: "Birbirinize dman olarak inin, sizin yeryznde bir sreye kadar kalp geinmeniz gerekmektedir." '"Orada yaayacaksnz, orada leceksiniz ve yine oradan (dirilip) karlacaksnz!" dedi. Kur'an:Taha:116-123=Hani meleklere, dem iin sayg ile eilin demitik de, blisten baka melekler hemen sayg ile eilmiler; blis bundan kanmt.Biz de yle dedik: Ey dem! phesiz bu (blis), sen ve ein iin bir dmandr. Sakn sizi cennetten karmasn; sonra mutsuz olursun.phesiz senin iin orada a kalmak, plak kalmak yoktur.Orada ne susuzluk ekersin, ne de gne altnda kalrsn. Nihayet eytan ona vesvese verip yle dedi: Ey dem! Sana ebedlik aacn ve yok olmayan bir saltanat gstereyim mi? Bunun zerine onlar (dem ve ei Havva) o aacn meyvesinden yediler. Bu sebeple ayp yerleri kendilerine grnd ve cennet yaprandan zerlerine rtmeye baladlar. dem, Rabbine isyan etti ve yolunu ard. Sonra Rabbi onu seti, tvbesini kabul etti ve ona doru yolu gsterdi.Allah, yle dedi: Birbirinize dman olarak hepiniz oradan inin. Eer tarafmdan size bir yol gsterici (kitap) gelir de, kim benim yol gstericime uyarsa artk o, ne (dnyada) sapar ne de (ahirette) sknt eker. Grld gibi hikaye tamamen ayn,aynen Tevrat'tan alnm,Sadece kurnaz ylan Kur'an'a blis olarak geirilmi. Kayin ve Habil(Kabil ve Habil) ki kitaba gre de Tanr Ademin oullarndan birinin sunusunu kabul eder(Habil),dierininkini kabul etmez(Kabil).Bunun zerine sunusu kabul edilmeyen Kabil kskanla ve fkeye kaplp sunusu kabul edilen Habil'i ldrr.Kabil'in sunusunun kabul edilmemesinin nedeni ise sunusunda samimi olmamasdr,Habil en iyi koyunlarn kurban ederken,Kabil rk meyveleri sunmutur; Tevrat:Yaratl:4:1-8=Adem kars Havva ile yatt. Havva hamile kald ve Kayin'i dourdu. RAB'bin yardmyla bir oul dnyaya getirdim dedi.Daha sonra Kayin'in kardei Habil'i dourdu. Habil oban oldu, Kayin ise

ifti.Gnler geti. Bir gn Kayin topran rnlerinden RAB'be sunu getirdi.Habil de srsnde ilk doan hayvanlardan bazlarn, zellikle de yalarn getirdi. RAB Habil'i ve sunusunu kabul etti.Kayin'le sunusunu ise reddetti. Kayin ok fkelendi, suratn ast. RAB Kayin'e, Niin fkelendin? diye sordu, Niin surat astn?Doru olan yapsan, seni kabul etmez miyim? Ancak doru olan yapmazsan, gnah kapda pusuya yatm, seni bekliyor. Ona egemen olmalsn. Kayin kardei Habil'e, Haydi, tarlaya gidelim dedi. Tarlada birlikteyken kardeine saldrp onu ldrd. Kur'an'da bu kadar detay yok ama ayn hikaye; Kur'an:Maide:27-31= (Ey Muhammed!) Onlara, demin iki olunun haberini gerek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmulard da, birinden kabul edilmi, tekinden kabul edilmemiti. Kurban kabul edilmeyen, Andolsun seni mutlaka ldreceim demiti. teki, Allah, ancak kendisine kar gelmekten saknanlardan kabul eder demiti.Andolsun! Sen beni ldrmek iin elini bana uzatsan da ben seni ldrmek iin sana elimi uzatacak deilim. nk ben lemlerin Rabbi olan Allahtan korkarm. Ben istiyorum ki, sen benim gnahm da, kendi gnahn da yklenip cehennemliklerden olasn. te bu zalimlerin cezasdr. Derken nefsi onu kardeini ldrmeye itti de (nefsine uyarak) onu ldrd ve bylece ziyan edenlerden oldu. Nihayet Allah, ona kardeinin lm cesedini nasl rtp gizleyeceini gstermek iin yeri eeleyen bir karga gnderdi. Yazklar olsun bana! u karga kadar olup da kardeimin cesedini rtmekten ciz miyim ben? dedi. Artk pimanlk duyanlardan olmutu. Kur'an'da isimler gibi detaylar bulunmasa da hikaye tpatp ayn,Kur'an'a olduu gibi Tevrat'tan alnmtr. Nuh ve Tufan Bildiiniz gibi Nuh Tufan ok nldr.230'dan fazla toplumda bu hikayeye rastlanmaktadr,bu hikayenin bugn bilinen en eski kkeni ise Smer'dir.Kur'an ve Tevrat'ta da gemektedir,Kur'an'a byk ihtimalle Tevrat'tan kopyalanm.Tevrat'da geminin nasl yaplaca gibi birok ayrnt bulunmakta fakat uzatmaya gerek yok sadece Kur'an'la ortak ynlerini gstermek yeterli olacaktr;

Kur'an'a gre Tanr tufan Nuh kavmi putlara tapmaktan vazgemiyor diye gnderir,Tevrat'a gre ise insanlar ok fazla kargaa kardklar,ok fazla ktlk yaptklar iin Tanr insan yarattna piman oluyor ve tm insanlar yoketmek iin Tufan gnderiyor. Tevrat:Yaratl:6:5-12=RAB bakt, yeryznde insann yapt ktlk ok, akl fikri hep ktlkte. nsan yarattna piman oldu. Yrei szlad. Yarattm insanlar, hayvanlar, srngenleri, kular yeryznden silip atacam dedi, nk onlar yarattma piman oldum.Ama Nuh RAB'bin gznde ltuf buldu. Nuh'un yks yledir: Nuh doru bir insand. adalar arasnda kusursuz biriydi. Tanr yolunda yrd. olu vard: Sam, Ham, Yafet.Tanr'nn gznde yeryz bozulmu, zorbalkla dolmutu.Tanr yeryzne bakt ve her eyin ne denli bozulduunu grd. nk insanlar yoldan kmt. Fakat Tanr sonradan fikir deitirip Nuh'u ve Nuha'a uyanlar ve her hayvandan iki ifti kurtarmaya karar veriyor,anlalan aklnda temiz bir nesil yaratmak var; Tevrat:Yaratl:6:13-21=Tanr Nuh'a, nsanla son vereceim dedi, nk onlar yznden yeryz zorbalkla doldu. Onlarla birlikte yeryzn de yok edeceim.Kendine gofer aacndan bir gemi yap. ini dn ziftle, ieriye kamaralar yap.Gemiyi yle yapacaksn: Uzunluu yz, genilii elli, ykseklii otuz arn olacak.Pencere de yap, boyu yukarya doru bir arn bulsun. Kapy geminin yan tarafna koy. Alt, orta ve st gverteler yap.Yeryzne tufan gndereceim. Gklerin altnda soluk alan btn canllar yok edeceim. Yeryzndeki her canl lecek.Ama seninle bir antlama yapacam. Oullarn, karn, gelinlerinle birlikte gemiye bin.Sa kalabilmeleri iin her canl trnden bir erkek, bir dii olmak zere birer ifti gemiye al.eit eit kular, hayvanlar, srngenler sa kalmak iin ifter ifter sana gelecekler.Yanna hem kendin, hem onlar iin yenebilecek ne varsa al, ilerde yemek zere depola. Dediim gibi Kur'an'a gre ise Nuh kavmi yola gelmedii,putlara tapmaya devam ettii iin gnderiyor Allah tufan; Kur'an:Hud:25-27=Andolsun biz, Nuhu da toplumuna resul olarak gndermitik. Ben sizin iin ak bir uyarcym. Allahtan bakasna kulluk etmeyin. Korkun bir gnn azabna uramanzdan korkuyorum. demiti de;

Toplumunun kfre sapanlarndan bir grup kodaman yle konumutu: Bize gre sen, bizim gibi bir insandan bakas deilsin. Bakyoruz sana, ayak takmmzn basit grl insanlarndan bakas ardna dmyor. Sizin bize hibir stnlnzn olduuna da inanmyoruz. Aksine, sizi yalanclar sayyoruz. ki kitaba gre de Nuh gemiyi Tanr'nn tarifine gre yapyor; Hud:37=Bizim gzetimimiz altnda ve vahyimize gre gemiyi yap. Zulm yapanlar hakknda da bana bir ey syleme. nk onlar kesinlikle suda boulacaklardr. Yukarda verdiim Tevrat ayetlerinde zaten geminin nasl yaplacan Tanr tarif ediyor,o yzden tekrar asmaya gerek yok. Ve Tufan balar; Tevrat-Yaratl=6:17-22:Yeryzne tufan gndereceim. Gklerin altnda soluk alan btn canllar yok edeceim.Yeryzndeki her canl lecek.Ama seninle bir antlama yapacam.Oullarn,karn, gelinlerinle birlikte gemiye bin.Sa kalabilmeleri iin her canl trnden bir erkek,bir dii olmak zere birer ifti gemiye al.eit eit kular, hayvanlar, srngenler sa kalmak iin ifter ifter sana gelecekler.Yanna hem kendin, hem onlar iin yenebilecek ne varsa al, ilerde yemek zere depola.Nuh Tanr'nn btn buyruklarn yerine getirdi. Yaratl=8:1-5:Sonra Tanr Nuh'u ve gemideki evcil ve yabanl hayvanlar anmsad.Yeryznde bir rzgar estirdi, sular alalmaya balad.Enginlerin kaynaklar, gklerin kapaklar kapand. Yamur dindi.Sular yeryznden ekilmeye balad.Yz elli gn getikten sonra sular azald.Gemi yedinci ayn on yedinci gn Ararat dalarna oturdu.Sular onuncu aya kadar srekli azald. Onuncu ayn birinde dalarn doruu grnd. Hikaye Kur'an'da Tevrat'takinin zeti gibi geer,bu kadar detay yok; Mminun=27:Bunun zerine ona yle vahyettik: "Nezaretimiz altnda, sana bildirdiimiz gibi gemiyi yap; buyruumuz gelip tandrdan sular kaynaynca her cinsten birer ifti ve aleyhine hkm verilmi olann dnda kalan oluk ocuunu alp gemiye bindir. Hakszlk yapanlar iin Bana ba vurma, nk onlar suda boulacaklardr." Hud=40,44:Nihayet emrimiz geldii ve tennur (tandr veya geminin kazan) tutuup parlad zaman dedik ki; "Erkei ve diisi olan her canldan ikier tane, aleyhlerinde hkm verilmi olanlarn dnda, aileni ve iman etmi olanlar geminin iine ykle". Zaten beraberinde iman edenler ok az idi.

Yere, "Suyunu ek!", ge, "Ey gk sen de tut!" denildi. Su ekildi, i de bitti; gemi Cudiye oturdu. "Hakszlk yapan millet Allahn rahmetinden uzak olsun" denildi. kisinde de gemi daa oturuyor,Tevrat'a gre Ararat(Ar) Da'na,Kur'an'a gre Cudi Da'na. Grdnz gibi hikayeler yine noktasna,virglne kadar ayn,sadece Tevrat'ta daha detayl anlatlm.Bir de Kur'an'a gre Nuh'un olu ve kars Nuh'a inanmayp suda boulanlardandr ama Tevrat'a gre kars,oullar vb. hepsi iman eder ve gemiye binerler. brahim brahim'e Oul Mjdelenmesi Her iki kitaba gre de brahim ok yalanmtr,kars Sara da yle,ocuklar olmaz,stelik Sara ksrdr.Olu smail cariyesi Hacer'dendir.Kur'an'da isimler verilmez,bu kadar detayl deildir masal. Sonu olarak mucizevi bir ekilde ocuklar shak doar; Tevrat:Yaratl:17:17-27=brahim yzst yere kapand ve gld. inden, Yz yanda bir adam ocuk sahibi olabilir mi? dedi, Doksan yandaki Sara dourabilir mi?Sonra Tanr'ya, Keke smail'i mirasm kabul etseydin! dedi. Tanr, Hayr. Ama karn Sara sana bir oul douracak, adn shak koyacaksn dedi, Onunla ve soyuyla antlamam sonsuza dek srdreceim.smail'e gelince, seni iittim. Onu kutsayacak, verimli klacak, soyunu alabildiine oaltacam. On iki beyin babas olacak. Soyunu byk bir ulus yapacam. Ancak antlamam gelecek yl bu zaman Sara'nn douraca olun shak'la srdreceim.Tanr brahim'le konumasn bitirince ondan ayrlp yukarya ekildi. brahim evindeki btn erkekleri olu smail'i, evinde doanlarn, satn ald uaklarn hepsini Tanr'nn kendisine buyurduu gibi o gn snnet ettirdi.brahim snnet olduunda doksan dokuz yandayd.Olu smail on yanda snnet oldu.brahim, olu smail'le ayn gn snnet edildi. brahim'in evindeki btn erkekler evinde doanlar ve yabanclardan satn alnanlar onunla birlikte snnet oldu. imdi Kur'an'a bakalm;

Kur'an:Hud:69-73=Andolsun, elilerimiz (melekler), brahime mjde getirip Selm sana! dediler. O, Size de selm dedi ve kzartlm bir buza getirmekte gecikmedi.Ellerini yemee uzatmadklarn grnce, onlar yadrgad ve onlardan dolay iinde bir korku duydu. Dediler ki: Korkma, nk biz Lt kavmine gnderildik. Ve ayakta duran hanm, bunun zerine glmsedi. O zaman onu, shak ile ve shak'n arkasndan Ykub ile mjdeledik.Kars, Vay bama gelenler! Ben bir kocakar ve bu kocam da bir ihtiyar iken ocuk mu douracam? Gerekten bu, ok alacak bir ey! dedi.Melekler, Allahn emrine mi ayorsun? Allahn rahmeti ve bereketi size olsun ey (peygamber ocann) ev halk! phesiz O, vlmeye lyktr, an ycedir. dediler. Kur'an:brahim:39=Hamd, iyice yalanm iken bana smaili ve shak veren Allaha mahsustur. phesiz Rabbim duay iitendir. Grdnz gibi her iki kitaba gre de brahim ve kars ok yalanmtr fakat shak isminde ocukla mjdelenirler.Yani ocuun ismine kadar herey ayndr,olduu gibi Tevrat'tan kopyalanmtr Kur'an'a.ocuklarnn isimleri de Tevrat'tan alnmtr,smail ve shak. Tevrat'a gre brahim'in Yakup isminde bir ocuu yoktur,anlalan Kur'an'n yazarlar Tevrat'ta shak'n olu diye geen Yakup'u yanl anlayp Kur'an'a brahim'in olu diye geirmiler.Tevrat'a ve slam geleneine gre ise smail brahim'in kars Sara'nn deil,cariyesi Hacer'in oludur.Hatta slam inancna gre Sara Hacer'i kskanp Hacer ile olu smail'i Mekke'ye srgn ettirir,brahim eliyle.Hatta Zemzem'in de onlar iin kt inanc yaygndr. brahim'e Gelen Konuk Bunun iin ayr balk amay uygun grdm nk ayr bir balkta sergilemek karklk olmasn da nleyecektir.Tevrat aynen unlar sylyor; Tevrat:Yaratl:18:1-15=brahim gnn scak saatlerinde Mamre meeliindeki adrnn nnde otururken, RAB kendisine grnd.brahim karsnda adamn durduunu grd. Onlar grr grmez karlamaya kotu. Yere kapanarak,''Ey efendim, eer gznde ltuf bulduysam, ltfen kulunun yanndan ayrlma dedi,Biraz su getirteyim, ayaklarnz ykayn. u aacn altnda dinlenin. Madem kulunuza konuk geldiniz, brakn size yiyecek bir eyler getireyim. Biraz dinlendikten sonra yolunuza devam edersiniz.

Adamlar, Peki, dediin gibi olsun dediler. brahim hemen adra, Sara'nn yanna gitti. Ona, Hemen sea ince un al, yourup pide yap dedi.Ardndan srlara kotu. Krpe ve besili bir buza seip uana verdi. Uak buzay hemen hazrlad.brahim hazrlanan buzay yourt ve stle birlikte gtrp konuklarnn nne koydu. Onlar yerken o da yanlarnda, aacn altnda durdu. Konuklar, Karn Sara nerede? diye sordular. brahim, adrda diye yantlad. O, Gelecek yl bu zamanda kesinlikle yanna dneceim dedi, O zaman karn Sara'nn bir olu olacak. Sara onun arkasnda, adrn giriinde durmu, dinliyordu.brahim'le Sara kocamlard, yalar hayli ileriydi. Sara detten kesilmiti.in iin glerek, Bu yatan sonra bu sevinci tadabilir miyim? diye dnd, stelik efendim de yal. RAB brahim'e sordu: Sara niin, Bu yatan sonra gerekten ocuk sahibi mi olacam? diyerek gld?RAB iin olanaksz bir ey var m? Belirlenen vakitte, gelecek yl bu zaman yanna dndmde Sara'nn bir olu olacak. Sara korktu, Glmedim diyerek yalan syledi. RAB, Hayr, gldn dedi.

Kur'an ayetlerini tekrar grelim; Kur'an:Hud:69-73=Andolsun, elilerimiz (melekler), brahime mjde getirip Selm sana! dediler. O, Size de selm dedi ve kzartlm bir buza getirmekte gecikmedi.Ellerini yemee uzatmadklarn grnce, onlar yadrgad ve onlardan dolay iinde bir korku duydu. Dediler ki: Korkma, nk biz Lt kavmine gnderildik. Ve ayakta duran hanm, bunun zerine glmsedi. O zaman onu, shak ile ve shak'n arkasndan Ykub ile mjdeledik.Kars, Vay bama gelenler! Ben bir kocakar ve bu kocam da bir ihtiyar iken ocuk mu douracam? Gerekten bu, ok alacak bir ey! dedi.Melekler, Allahn emrine mi ayorsun? Allahn rahmeti ve bereketi size olsun ey (peygamber ocann) ev halk! phesiz O, vlmeye lyktr, an ycedir. dediler. Ortak noktalar;

brahim'e melek konuk olarak geliyor, brahim melekler iin buza kzartyor, Sara'nn ayakta brahim ile Meleklerin konumasn dinlemesi ve glmesi, Meleklerin brahim'i ocuk ile mjdelemesi, brahim'in kars Sara'nn ''ben ve kocam yalyken nasl ocuumuz olur'' demesi...

Grdnz gibi bir-iki kk ayrnt dnda tamamen aynlar,noktasna,virglne kadar.Aynlklar bitmedi,iki kitaba gre de bu konuk aslnda Lut kavmine gnderilmitir,Lut kavmini yok edecektir ama nce brahim'e urayp ocuk ile mjdelemilerdir.Ayrca brahim Lut kavmini balamalar iin tartmaya girer,yalvarr meleklere(Tevrat'ta Tanr'ya) her iki kitaba gre de.Ayetleri grelim; Tevrat:Yaratl:18:16-33=Adamlar oradan ayrlrken Sodom'a doru baktlar. brahim onlar yolcu etmek iin yanlarnda yryordu.RAB, Yapacam eyi brahim'den mi gizleyeceim? dedi,Kukusuz brahim'den byk ve gl bir ulus treyecek, yeryzndeki btn uluslar onun araclyla kutsanacak.Doru ve adil olan yaparak yolumda yrmeyi oullarna ve soyuna buyursun diye brahim'i setim. yle ki, ona verdiim sz yerine getireyim. Sonra brahim'e, Sodom ve Gomora byk sulama altnda dedi, Gnahlar ok ar.Onun iin inip bakacam. Duyduum sulamalar doru mu, deil mi greceim. Bunlar yapp yapmadklarn anlayacam. Adamlar oradan ayrlp Sodom'a doru gittiler. Ama brahim RAB'bin huzurunda kald.RAB'be yaklaarak, Hakszla birlikte hakly da m yok edeceksin? diye sordu,Kentte elli doru kii var diyelim. Oray gerekten yok edecek misin? indeki elli doru kiinin hatr iin kenti balamayacak msn?Senden uzak olsun bu. Hakly, haksz ayn kefeye koyarak hakszn yannda hakly da ldrmek senden uzak olsun. Btn dnyay yarglayan adil olmal. RAB, Eer Sodom'da elli doru kii bulursam, onlarn hatrna btn kenti balayacam diye karlk verdi. brahim, Ben toz ve klm, bir hiim dedi, Ama seninle konuma yrekliliini gstereceim.Krk be doru kii var diyelim, be kii iin btn kenti yok mu edeceksin? RAB, Eer kentte krk be doru kii bulursam, oray yok etmeyeceim dedi.

brahim yine sordu: Ya krk kii bulursan? RAB, O krk kiinin hatr iin hibir ey yapmayacam diye yantlad. brahim, Ya Rab, fkelenme ama, otuz kii var diyelim? dedi. RAB, Otuz kii bulursam, kente dokunmayacam diye yantlad. brahim, Ya Rab, ltfen konuma yrekliliimi bala dedi, Eer yirmi kii bulursan? RAB, Yirmi kiinin hatr iin kenti yok etmeyeceim diye yantlad. brahim, Ya Rab, fkelenme ama, bir kez daha konuacam dedi, Eer on kii bulursan? RAB, On kiinin hatr iin kenti yok etmeyeceim diye yantlad. RAB brahim'le konumasn bitirince oradan ayrld, brahim de adrna dnd. Tevrat'ta yine ok ayrntl bir ekilde anlatlm Lut'un Tanr'ya yalvar.Kur'an'da hi detay yok ve Tevrat'tan farkl olarak Tanr'ya deil meleklere yalvaryor; Kur'an:Hud:70=Ellerini yemee uzatmadklarn grnce, onlar yadrgad ve onlardan dolay iinde bir korku duydu. Dediler ki: Korkma, nk biz Lt kavmine gnderildik. Kur'an:Hud:74-76=brhim'in korkusu yatp mjdelenince Lt kavmi hakknda bizimle mcdeleye girimiti. nk brahim ok ili ve Allaha ynelen bir kimseydi. Elilerimiz, Ey brahim bundan vazge! nk Rabbinin emri kesin olarak gelmitir. phesiz onlara geri dndrlemeyecek bir azap gelecektir dediler. Kur'an:Ankebut:31,32=Elilerimiz (melekler) brahime mjdeyi getirdiklerinde, Biz, bu memleket halkn helk edeceiz, nk orann ahalisi zalim kimselerdir dediler. brahim, Ama orada Lt var dedi. Onlar, Orada kimin bulunduunu biz daha iyi biliriz. Biz, onu ve ailesini elbette kurtaracaz. Ancak kars baka. O, geri kalp helk edilenlerden olacaktr. Grdnz gibi iki kitaba gre de melekler Lut kavmine gnderilmitir ama Lut'un ehrine gitmeden nce brahim'e urayp ocuk mjdesini verirler ve sonra Lut'un ehrine doru yola koyulurlar ve brahim Lut kavmi hakknda Tevrat'ta Tanr ile Kur'an'da melekler ile tartmaya girer.

brahim'e Olunu Kurban Etmesi Emrinin Verilmesi ve Kurbanlk Ko ndirilmesi Evet bu hikaye de ok bilindik bir hikayedir.brahim'i denemek iin Tanr olu shak'(Kur'an'Da isim verilmemi) kurban etmesi emrini verir ve brahim'in bu emre uyduunu grnce brahim'e snav kazandn bildirir ve tam shak' kesecekken gkten shak yerine kurban etmesi iin ko indirir; Tevrat:Yaratl:22:1-19= Daha sonra Tanr brahim'i denedi. brahim! diye seslendi. brahim, Buradaym! dedi. Tanr, shak', sevdiin biricik olunu al, Moriya blgesine git dedi, Orada sana gstereceim bir dada olunu yakmalk sunu olarak sun. brahim sabah erkenden kalkt, eeine palan vurdu. Yanna uaklarndan ikisini ve olu shak' ald. Yakmalk sunu iin odun yardktan sonra, Tanr'nn kendisine belirttii yere doru yola kt. nc gn gidecei yeri uzaktan grd.Uaklarna, Siz burada, eein yannda kaln dedi, Tapnmak iin olumla birlikte oraya gidip dneceiz. Yakmalk sunu iin yard odunlar olu shak'a ykledi. Atei ve ba kendisi ald. Birlikte giderlerken shak brahim'e, Baba! dedi. brahim, Evet, olum! diye yantlad. shak, Atele odun burada, ama yakmalk sunu kuzusu nerede? diye sordu. brahim, Olum, yakmalk sunu iin kuzuyu Tanr kendisi salayacak dedi. kisi birlikte yrmeye devam ettiler. Tanr'nn kendisine belirttii yere varnca brahim bir sunak yapt, zerine odun dizdi. Olu shak' balayp sunaktaki odunlarn zerine yatrd.Onu boazlamak iin uzanp ba ald.Ama RAB'bin melei gklerden, brahim, brahim! diye seslendi. brahim, te buradaym! diye karlk verdi. Melek, ocua dokunma dedi, Ona hibir ey yapma. imdi Tanr'dan korktuunu anladm, biricik olunu benden esirgemedin. brahim evresine baknca, boynuzlar sk allara taklm bir ko grd. Gidip kou getirdi. Olunun yerine onu yakmalk sunu olarak sundu.Oraya

Yahve yire adn verdi. RAB'bin danda salanacaktr sz bu yzden bugn de syleniyor. RAB'bin melei gklerden brahim'e ikinci kez seslendi:RAB diyor ki, kendi zerime ant iiyorum. Bunu yaptn iin, biricik olunu esirgemediin iin seni fazlasyla kutsayacam; soyunu gklerin yldzlar, kylarn kumu kadar oaltacam. Soyun dmanlarnn kentlerini mlk edinecek. Soyunun araclyla yeryzndeki btn uluslar kutsanacak. nk szm dinledin. Sonra brahim uaklarnn yanna dnd. Birlikte yola kp Beer-eva'ya gittiler.brahim Beer-eva'da kald. Hikaye Kur'an'da yle geiyor; Kur'an:Saffat:102-107=ocuk kendisiyle birlikte koup yryecek yaa gelince brahim ona, Yavrum, ben ryamda seni boazladm grdm. Dn bakalm, ne dersin? dedi. O da, Babacm, emrolunduun eyi yap. naallah beni sabredenlerden bulacaksn dedi. Nihayet her ikisi de (Allahn emrine) boyun eip, brahim de onu (boazlamak iin) yz st yere yatrnca ona, yle seslendik: Ey brahim! Grdn ryann hkmn yerine getirdin. phesiz biz iyilik yapanlar byle mkfatlandrrz.phesiz bu apak bir imtihandr. Ve onun yerine, kesilmek zere byk bir ko ihsn ettik. Ortak noktalar; brahim'in olunu kurban etmesi iin Tanr'dan emir almas, brahim olunu tam kesecekken gkten seslenilmesi, Ve gkteki sesin snav kazandn diyerek,brahim'e olunun yerine kurbanlk ko verilmesi.

Yine gryorsunuz ya,noktasna,virglne kadar ayn,Kur'an aynen Tevrat'tan kopyalam bu masal. Lut ve Kavmi

Yine Kur'an Lut ve maceralarn da birebir Tevrat'tan kopyalamtr.Tevrat'ta ok daha fazla detayl anlatlr o kadar.imdi benzerlikleri balk balk sralayalm; ki nanta da Lut brahim'in Akrabas Tevrat'a gre brahim Lut'un amcasdr.slam inancna gre de yle fakat Kur'an'da bunu anlatan birey bulamadm; Yaratl=11:27:Terah soyunun yks: Terah Avram, Nahor ve Haran'n babasyd. Haran'n Lut adl bir olu oldu. Yaratl=13:8:Avram Lut'a, "Biz akrabayz" dedi, "Bu yzden aramzda da obanlarmz arasnda da kavga kmasn. Lut Ecinsel Bir Kavme Gnderilir Kur'an'da yok ama slam inancna gre Lut Tevrat'taki gibi bandan beri yolculuk ettii amcas brahim'den ayrlarak Sodom ehrine gider; Yaratl 13:12=Avram Kenan topraklarnda kald. Lut ovadaki kentlerin arasna yerleti, Sodom'a yakn bir yere adr kurdu. Ecinsel bir topluluk olduklar iin Tanr Lut Kavmini yoketme karar alr ve bunun iin iki melek gnderir; Yaratl 19:1-2-3=ki melek akamleyin Sodom'a vardlar. Lut kentin kapsnda oturuyordu. Onlar grr grmez karlamak iin ayaa kalkt. Yere kapanarak Efendilerim dedi, Kulunuzun evine buyurun. Ayaklarnz ykayn, geceyi bizde geirin. Sonra erkenden kalkp yolunuza devam edersiniz.Melekler, Olmaz dediler, Geceyi kent meydannda geireceiz. Ama Lut ok diretti. Sonunda onunla birlikte evine gittiler. Lut onlara yemek hazrlad, mayasz ekmek piirdi. Yediler. Ecinsel topluluk cinsel ilikiye girmek iin erkek klndaki melekleri istiyor; Yaratl 19:4-11=Onlar yatmadan, kentin erkekleri Sodom'un her mahallesinden gen yal btn erkekler evi sard. Lut'a seslenerek, Bu gece sana gelen adamlar nerede? diye sordular, Getir onlar da yatalm. Lut bu istei geri evirir ve engellemek iin istediklerini yapmak iin kzlarn vermeyi teklif eder;

Lut dar kt, arkasndan kapy kapad. Kardeler, ltfen bu ktl yapmayn dedi,Erkek yz grmemi iki kzm var. Size onlar getireyim, ne isterseniz yapn. Yeter ki, bu adamlara dokunmayn. nk onlar konuumdur, atmn altna geldiler. Adamlar kabul etmez ve zorlamaya balarlar bunun zerine melekler Lut'u eve alp adamlarn gzlerini kr ederler; Adamlar, ekil nmzden! diye karlk verdiler, Adam buraya dardan geldi, imdi yarglk taslyor! Sana daha beterini yaparz. Lut'u ite kaka kapy krmaya davrandlar.Ama ierdeki adamlar uzanp Lut'u evin iine, yanlarna aldlar ve kapy kapadlar.Kapya dayanan adamlar, byk kk hepsini kr ettiler. yle ki, adamlar kapy bulamaz oldu. imdi de bu hikayeyi Kur'an'dan dinleyelim; Hud:77= Elilerimiz Lut'a gelince, (Lut) onlarn yznden zld ve onlardan dolay ii darald da "Bu, etin bir gndr" dedi. ki Melein Lut'un evine gitmesi; Hud:78=Kavmi, (konuklaryla irkin ilikide bulunmak zere) ona doru koa koa geldiler. Zaten onlar nceden de bu tr irkin ileri yapyorlard. Lt, dedi ki: Ey Kavmim! te kzlarm. Onlar(la nikhlanmanz) sizin iin daha temizdir. Allaha kar gelmekten saknn ve konuklarma kar beni rezil etmeyin. inizde hi akl banda bir adam yok mu? Lut'un Melekleri korumak adna kavmine kzlarn pekes ekmesi ama ecinsel kavim kzlar da gzmz yok diyor tpk Tevrat'taki gibi; Hud:79=Onlar, yi biliyorsun ki kzlarnda bizim gzmz yok. Sen bizim ne istediimizi ok iyi biliyorsun dediler. Meleklerin kavmi kr etmesi olay Hud Suresi'nde yer almaz,bildiiniz gibi Kur'an'da ayetlerin sras bile ar dzensizdir,bir hikayeyi tam anlayabilmek iin baka surelere serpitirilmi ayetleri bulup yapboz gibi bir araya getirmelisiniz.Meleklerin kavmi kr etmesi Kamer Suresi 37. ayette yer alr; Kamer:37=And olsun ki, onlar Lutun konuklar olan melekleri elde etmeye kalktlar, bunun zerine gzlerini kr ettik. "Azabm ve uyarmalarm dinlememenin sonucunu tadn" dedik. imdi de Lut'un Soddom ehri'ni Tanr emriyle terk edip ehrin yokediliini yine nce Tevrat'tan dinleyelim;

Lut'a ailesini ehrin dna karmas emrediliyor,ehir Sabah Vakti ateli kkrtle yok ediliyor ve Lut'un kars kurtulamyor; Yaratl 19:12,13,23,24,25,26= erdeki iki adam Lut'a, Senin burada baka kimin var? diye sordular, Oullarn, kzlarn, damatlarn, kentte sana ait kim varsa hepsini dar kar. nk buray yok edeceiz. RAB bu halk hakknda birok kt sulama duydu, kenti yok etmek iin bizi gnderdi. Lut Soar'a vardnda gne domutu.RAB Sodom ve Gomora'nn zerine gkten ateli kkrt yadrd.Bu kentleri, btn ovay, oradaki insanlarn hepsini ve btn bitkileri yok etti.Ancak Lut'un peisra gelen kars dnp geriye baknca tuz kesildi.

Hikaye Kur'an'da da ayn ekilde: Lut'a ailesini ehrin dna karmas emrediliyor,ehir Sabah Vakti piirilmi balkla yok ediliyor ve Lut'un kars kurtulamyor; Hud:81=Konuklar yle dedi: Ey Lt! Biz Rabbinin elileriyiz. Onlar sana asla ulaamayacaklar. Geceleyin bir vakitte aileni al gtr. inizden kimse ardna bakmasn. Ancak karn mstesna. (Onu brak.) nk onlarn (kavminin) bana gelecek olan azap, onun bana da gelecektir. Onlarn azabla buluma zaman sabahtr. Sabah yakn deil midir?! Hud:82=(Azap) emrimiz gelince orann altn stne getirdik. zerine de Rabbinin katnda iaretlenmi piirilmi balktan talar yadrdk. Bunlar zalimlerden uzak deildir. Grld gibi Lut hikayesi de Kur'an'a birebir Tevrat'tan kopyalanm,en ince detaylarna kadar ayn. smail ve shak Kur'an'da smail ve shak'n Tevrat'la rten noktalarna pek rastlanmaz,ikisinde de smail ve shak brahim'in oludur,ilk olu smail'dir.lk olu olduu Kur'an'da aka belirtilmemitir,Mslmanlar ilgili ayetlerde smail'in devaml shak'tan nce anlmasndan bu kanya kaplmlardr,yani slam inancna gre de byledir. Kur'an'da Kabe'nin brahim ve smail tarafndan yapld yazldr,Tevrat'ta Kabe bile gemez.Byk ihtimalle Kur'an'a Haniflerden(brahim'e inanan Sabler) veya dier kaynaklardan sokulmutur.

smail ve shak iin ayet vb. koymaya gerek yoktur,bu kadarn yeterli gryor ve dierine geiyorum. Yakup Kur'an'da Yakup hakknda da Tevrat'la rten herhangi bir bilgi yoktur,sadece Allah Yakup'un Yahudi veya Hristiyan olmayp,Mslman olduunu kantlamaya alr.Tevrat'tan arlp hakknda detaya girilmemi bir peygamber,ayet vermeye gerek yok.Ayrca Kur'an'a gre Yakup da brahim'in oludur fakat geleneksel slam'da Kur'an'la ters olarak brahim'in torunu diye sz edilir Yakup'dan. Yusuf Bir baka arlm peygamber de Yusuf'tur.Yine nce Tevrat ayetlerine bakalm; Yusuf ve Bnyamin kardelerinin iinde en ok sevilendi; Yaratl 36:3=srail(Yakup) Yusuf'u br oullarnn hepsinden ok severdi. Ayn masal Kur'an'da da var,kardeleri babalarnn Yusuf'u ve Bnyamin'i daha ok sevdiini dnyorlar; Yusuf:8=Kardeleri dediler ki: Biz gl bir topluluk olduumuz hlde, Ysuf ve kardei (Bnyamin) babamza bizden daha sevgilidir. Dorusu babamz ak bir yanlg iindedir. Dier bir nokta da Kur'an'n apak olmay elikisidir.Parantez iindeki ''Bnyamin'' ismi tahrif olmu(!) Tevrat'la tefsir ediliyor,gerekten ilgin. Yusuf'un ryas; Yaratl 37:9=Yusuf bir d daha grp kardelerine anlatt. Dinleyin, bir d daha grdm dedi, Gne, ay ve on bir yldz nmde eildiler. Ayn ryay Kur'an'da da gryoruz; Yusuf:4=Bir zaman Ysuf, babasna babacm demiti, ben onbir yldzla gnei ve ay grdm, bir de baktm ki onlar, bana secde ediyorlar. Kur'an'da Yusuf nce ryay babasna anlatyor ve babas Yusuf'u ryasn kimseye anlatmamas konusunda tembihliyor,Tevrat'ta ise Yusuf direk

kardelerine ve babasna sylyor.Tabi Tevrat'ta Yusuf'un bir ryas daha var,Kur'an'da olmad iin direk geiyorum. Yusuf'un kuyuya atlmas; Yaratl 37:12,13=Bir gn Yusuf'un kardeleri babalarnn srsn gtmek iin ekem'e gittiler.srail Yusuf'a, Kardelerin ekem'de sr gdyorlar dedi, Gel seni de onlarn yanna gndereyim. Yusuf, Hazrm diye yantlad. Tevrat'ta grdnz gibi srail(Yakup) Yusuf'u kendisi gnderiyor kardelerinin yanna hatta kardeleri oktan yola kmlar,Yusuf arkalarndan gidip buluyor onlar(ki ben o ayetleri Kur'an'da bulunmad iin yazamayacam).Kur'an'da ise Yakup Yusuf'u gndermek istemyor,kardeleri srar edince gnderiyor.Tevrat'a devam edelim; Yaratl 37:18-23: Kardeleri onu uzaktan grdler. Yusuf yanlarna varmadan, onu ldrmek iin dzen kurdular.Birbirlerine, te d hastas geliyor dediler,Hadi onu ldrp kuyulardan birine atalm. Yabanl bir hayvan yedi deriz. Bakalm o zaman dleri ne olacak! Ruben bunu duyunca Yusuf'u kurtarmaya alt: Canna kymayn dedi,Kan dkmeyin. Onu u ssz yerdeki kuyuya atn, ama kendisine dokunmayn. Amac Yusuf'u kurtarp babasna geri gtrmekti. Yusuf yanlarna varnca, kardeleri srtndaki renkli uzun giysiyi ekip kardlar ve onu susuz, bo bir kuyuya attlar. Evet imdi de bu Tevrat ayetlerinin daha detaysz kopyalarn Kur'an'dan grelim; Yusuf:8-10:Kardeleri dediler ki: Biz gl bir topluluk olduumuz hlde, Ysuf ve kardei (Bnyamin) babamza bizden daha sevgilidir. Dorusu babamz ak bir yanlg iindedir. Ysufu ldrn veya onu bir yere atn ki babanz sadece size ynelsin. Ondan sonra (tvbe edip) salih kimseler olursunuz. Onlardan bir szc, Ysufu ldrmeyin, onu bir kuyunun dibine brakn ki geen kervanlardan biri onu bulup alsn. Eer yapacaksanz byle yapn dedi. Dier bu plandan sonraki ayetlerde de Yusuf kuyuya atlyor,onlar yazmaya gerek olduunu sanmyorum.

Yusuf'u kuyuya attktan babalarna syleyecekleri ''Yusuf'u kurt yedi'' yalann glendirmek iin bir hayvan kesip Yusuf'dan kardklar giysiyi hayvann kanna buluyorlar ve babalarna gtryorlar; Yaratl 37:31-33:Bunun zerine bir teke keserek Yusuf'un renkli uzun giysisini kanna buladlar.Giysiyi babalarna gtrerek, Bunu bulduk dediler, Bak, bakalm, olunun mu, deil mi? Yakup giysiyi tand, Evet, bu olumun giysisi dedi, Onu yabanl bir hayvan yemi olmal. Yusuf'u paralam olsa gerek. Kur'an'da da yle yer almakta; Yusuf:17,18=Ey babamz! Biz, yar yapmak iin gittik ve Yusuf'u eyamzn yanna braktk. O zaman (o esnada) onu kurt yedi. Biz doru sylesek bile, sen bize inanacak deilsin. dediler. Bir de zerine, sahte bir kan bulatrlm gmleini getirdiler. Yakub dedi ki: Hayr! Nefisleriniz sizi aldatp byle bir ie srkledi. Artk bana den, gzel bir sabrdr. Anlattklarnza kar yardm istenilecek de ancak Allahtr. Grdnz gibi Kur'an'a gre Yakup oullarna inanmyor,siz birey etmisinizdir diyor,Tevrat'ta ise hemen inanp kendisi ''vahi bir hayvan tarafndan yenmi olmal'' diye tahminde bulunuyor. Yusuf'un kle yapl; Yaratl 37:25-28:Yemek yemek iin oturduklarnda, Gilat ynnden bir smaili kervannn geldiini grdler. Develeri kitre, pelesenk, laden yklyd. Msr'a gidiyorlard.Yahuda, kardelerine, Kardeimizi ldrr, suumuzu gizlersek ne kazanrz? dedi,Gelin onu smaililer'e satalm. Bylece canna dokunmam oluruz. nk o kardeimizdir, ayn kan tayoruz. Kardeleri kabul etti. Midyanl tccarlar oradan geerken, kardeleri Yusuf'u kuyudan ekip kardlar, yirmi gme smaililer'e sattlar. smaililer Yusuf'u Msr'a gtrdler. Tevrat'ta Yusuf'u kardeleri tccarlara satarken,Kur'an'da sadece kuyuya atp gidiyorlar,tccarlar Yusuf'u bulup Msr'a gtryor; Yusuf:19:Bir kervan gelmi, sucularn suya gndermilerdi. Sucu kovasn kuyuya salnca, Mjde! Mjde! te bir olan! dedi. Onu alp bir ticaret mal olarak sakladlar. Oysa Allah, onlarn yaptklarn biliyordu.

Ve Yusuf'u Tevrat'ta ad geen fakat Kur'an'da ima bile edilmeyen Msr'da firavunun muhafz birlii komutan Potifar'a satarlar; Yaratl 37:36= Bu arada Midyanllar da Yusuf'u Msr'da firavunun bir grevlisine, muhafz birlii komutan Potifar'a sattlar. Kur'an'da ise yle deniliyor; Yusuf:20,21=Onu ucuz bir fiyata, birka dirheme sattlar. Zaten ona deer vermiyorlard. Msr'da onu satn alan kii, hanmna yle dedi: Onun yerleecei yeri, zenle hazrla (ona kar kerim ol). Belki bize faydas olur veya (belki de) onu evlt ediniriz. Ve ite bylece ona hadslerin (olaylarn, szlerin) tevlini (yorumunu) retelim diye Yusuf'u yeryznde yerletirdik. Ve Allah, emrinde glip olandr. Ve lkin insanlarn ou bilmezler. Efendinin Yusuf'tan memnuniyeti; Yaratl 39:3=Efendisi RAB'bin Yusuf'la birlikte olduunu, yapt her ite onu baarl kldn grd. Bu da Kur'an'dan bir ayet; Yusuf:22=Olgunluk ana eriince, ona hikmet ve ilim verdik. te biz, iyi davrananlar byle mkfatlandrrz. Efendi'nin kars Zleyha'nn Yusuf'a gz koyup iftira at; Yaratl 39:6-10:Yusuf gzel yapl, yakklyd. Bir sre sonra efendisinin kars ona gz koyarak, Benimle yat dedi. Ama Yusuf reddetti. Ben burada olduum iin efendim evdeki hibir eyle ilgilenme gereini duymuyor dedi, Sahip olduu her eyin ynetimini bana verdi.Bu evde ben de onun kadar yetkiliyim. Senin dnda hibir eyi benden esirgemedi. Sen onun karssn. Nasl byle bir ktlk yapar, Tanr'ya kar gnah ilerim? Potifar'n kars her gn kendisiyle yatmas ya da birlikte olmas iin direttiyse de, Yusuf onun isteini kabul etmedi. Kur'an'dan; Yusuf:24=Andolsun, kadn ona (gz koyup) istek duymutu. Eer Rabbinin delilini grmemi olsayd, Ysuf da ona istek duyacakt. Biz, ondan ktl

ve fuhu uzaklatrmak iin ite byle yaptk. nk o, ihlsa erdirilmi kullarmzdand. Zleyha'nn Yusuf'un elbisesini yrtmas(Tevrat'ta giysinin tamamn alyor) ve Potifar'a Yusuf'u ikayet etmesi; Yaratl 39:11-18=Bir gn Yusuf olaan ilerini yapmak zere eve gitti. erde ev halkndan hi kimse yoktu.Potifar'n kars Yusuf'un giysisini tutarak, Benimle yat dedi. Ama Yusuf giysisini onun elinde brakp evden dar kat. Kadn Yusuf'un giysisini brakp katn grnce, uaklarn ard. Bakn una! dedi, Kocamn getirdii bu brani bizi rezil etti. Yanma geldi, benimle yatmak istedi. Ben de bardm.Bardm duyunca giysisini yanmda brakp dar kat. Efendisi eve gelinceye kadar Yusuf'un giysisini yannda alkoydu. Ona da ayn eyleri anlatt: Buraya getirdiin brani kle yanma gelip beni aalamak istedi.Ama ben barnca giysisini yanmda brakp kat. Kur'an; Yusuf:25=Ve ikisi de kapya kotular. (Kadn) onun gmleini arkadan (ekerek) yrtt. Ve kapnn yannda onun (kadnn) efendisi ile karlatlar. Ve (kadn) yle dedi: "Senin ehline (ailene) ktlk yapmak isteyen kimsenin cezas zindana atlmak veya ac (bir) azaptan baka nedir? Yusuf'un zindana atl; Yaratl 39:19,20=Karsnn, Klen bana byle yapt diyerek anlattklarn duyunca, Yusuf'un efendisinin fkesi tepesine kt.Yusuf'u yakalayp zindana, kraln tutsaklarnn bal olduu yere att. Tevrat'ta Potifar iftiray duyunca zindana atlmas gerektiini kendi sylyor,Kur'an'da ise bu fikir Zleyha'dan kyor; Yusuf:25=kisi de kapya kotular. Kadn, Ysufun gmleini arkadan yrtt. Kapnn yannda hanmn efendisine rastladlar. Kadn dedi ki: Senin ailene ktlk yapmak isteyenin cezas, ancak zindana atlmak veya can yakc bir azaptr. Yusuf'un susuzluu anlalyor,bata zindana atlmyor fakat sonradan zindana atlyor;

Yusuf:35=Sonra onlar, Ysufun susuzluunu ortaya koyan delilleri grdkten sonra yine de mutlaka onu bir sre zindana atmay uygun buldular. Yusuf Tutsaklarn Dn Yorumluyor Tevrat:Yaratl:40:1-23=Bir sre sonra Msr Kral'nn sakisiyle frncs efendilerini gcendirdiler.Firavun bu iki grevlisine, ba sakiyle frncbana fkelendi.Onlar muhafz birlii komutannn evinde, Yusuf'un tutsak olduu zindanda gz altna ald.Muhafz birlii komutan Yusuf'u onlarn hizmetine atad. Bir sre zindanda kaldlar. Firavunun sakisiyle frncs tutsak olduklar zindanda ayn gece birer d grdler. Dleri farkl anlamlar tayordu.Sabah Yusuf yanlarna gittiinde, onlar tedirgin grd.Efendisinin evinde, kendisiyle birlikte zindanda kalan firavunun grevlilerine, Niin suratnz ask bugn? diye sordu. D grdk ama yorumlayacak kimse yok dediler. Yusuf, Yorum Tanr'ya zg deil mi? dedi, Ltfen dnz bana anlatn. Ba saki dn Yusuf'a anlatt: Dmde nmde bir asma grdm. ubuu vard. Tomurcuklar aar amaz ieklendi, salkm salkm zm verdi.Firavunun ksesi elimdeydi. zmleri alp firavunun ksesine sktm. Sonra kseyi ona verdim. Yusuf, Bu u anlama gelir dedi, ubuk gn demektir. gn iinde firavun seni zindandan karacak, yine eski grevine dneceksin. Gemite olduu gibi yine ona sakilik yapacaksn. Ama her ey yolunda giderse, ltfen beni anmsa. Bir iyilik yap, firavuna benden sz et. kar beni bu zindandan.nk ben brani lkesinden zorla karldm. Burada da zindana atlacak bir ey yapmadm. Frncba bu iyi yorumu duyunca, Yusuf'a, Ben de bir d grdm dedi, Bamn stnde sepet beyaz ekmek vard.En stteki sepette firavun iin piirilmi eitli pastalar vard. Kular bamn stndeki sepetten pastalar yiyorlard. Yusuf, Bu u anlama gelir dedi, sepet gn demektir. gn iinde firavun seni zindandan karp aaca asacak. Kular etini yiyecekler. gn sonra, firavun doum gnnde btn grevlilerine bir len verdi. Grevlilerinin nnde ba sakisiyle frncban zindandan kard.Yusuf'un

yapt yoruma uygun olarak ba sakisini eski grevine atad. Ba saki firavuna arap sunmaya balad. Ama firavun frncban astrd. Gelgelelim, ba saki Yusuf'u anmsamad, unuttu gitti. Kur'an'da da bu hikaye tpatp ayndr; Yusuf:36,41,42=Onunla beraber zindana iki delikanl daha girdi. Biri, Ben ryamda araplk zm sktm grdm dedi. Dieri, Ben de ryamda bamn zerinde, kularn yedii bir ekmek tadm grdm. Bize bunun yorumunu haber ver. phesiz biz seni iyilik yapanlardan gryoruz dedi. Ey zindan arkadalarm! (Ryanzn yorumuna gelince,) biriniz efendisine arap sunacak, dieri ise aslacak ve kular bandan yiyecektir. Yorumunu sorduunuz i bylece kesinlemitir. Ysuf, onlardan kurtulacan dnd kiiye, Efendinin yannda beni an, dedi. Fakat eytan onu efendisine hatrlatmay unutturdu da bu yzden o, birka yl daha zindanda kald. 36. ayetten sonra araya alakasz ayetler girer ve Yusuf'un yorumu taa 41. ayete atlr.Neyse grdnz gibi tpatp ayn.Tutsaklar ayn ryay gryor,yorum ayn,hatta Yusuf'un ''efendine beni an'' demesi ama arapnn demeyi unutmas bile ayn. Yusuf Firavunun Dn Yorumluyor ve Zindandan Kurtuluyor Tevrat:Yaratl:41:1-36=Tam iki yl sonra firavun bir d grd: Nil Irma'nn kysnda duruyordu.Irmaktan gzel ve semiz yedi inek kt. Sazlar arasnda otlamaya baladlar. Sonra yedi irkin ve clz inek kt. Irman kysnda br ineklerin yannda durdular.irkin ve clz inekler gzel ve semiz yedi inei yiyince, firavun uyand. Yine uykuya dald, bu kez baka bir d grd: Bir sapta yedi gzel ve dolgun baak bitti. 6 Sonra, clz ve dou rzgaryla kavrulmu yedi baak daha bitti.Clz baaklar, yedi gzel ve dolgun baa yuttular. Firavun uyand, d grdn anlad. Sabah uyandnda kayglyd. Btn Msrl bycleri, bilgeleri artt. Onlara grd dleri anlatt. Ama hibiri firavunun dlerini yorumlayamad. Bu arada ba saki firavuna, Bugn suumu itiraf etmeliyim dedi,Kullarna bana ve frncbana fkelenince bizi zindana, muhafz birlii komutannn

evine kapattn.Bir gece ikimiz de d grdk. Dlerimiz farkl anlamlar tayordu.Orada bizimle birlikte muhafz birlii komutannn klesi brani bir gen vard. Grdmz dleri ona anlattk. Bize bir bir yorumlad.Her ey onun yorumlad gibi kt: Ben grevime dndm, frncbaysa asld. Firavun Yusuf'u artt. Hemen onu zindandan kardlar. Yusuf tra olup giysilerini deitirdikten sonra firavunun huzuruna kt. Firavun Yusuf'a, Bir d grdm dedi, Ama kimse yorumlayamad. Duyduun her d yorumlayabildiini iittim. Yusuf, Ben yorumlayamam dedi, Firavuna en uygun yorumu Tanr yapacaktr. Firavun Yusuf'a anlatmaya balad: Dmde bir rmak kysnda duruyordum.Irmaktan semiz ve gzel yedi inek kt. Sazlar arasnda otlamaya baladlar.Sonra ark, irkin, clz yedi inek daha kt. Msr'da onlar kadar irkin inek grmedim.Clz ve irkin inekler ilk kan yedi semiz inei yedi.Ancak kt grnleri deimedi. Sanki bir ey yememi gibi grnyorlard. Sonra uyandm. Bir de dmde bir sapta dolgun ve gzel yedi baak bittiini grdm.Sonra solgun, clz, dou rzgarnn kavurduu yedi baak daha bitti.Clz baaklar yedi gzel baa yuttular. Byclere bunu anlattm. Ama hibiri yorumlayamad. Yusuf, Efendim, iki d de ayn anlam tayor dedi, Tanr ne yapacan sana bildirmi.Yedi gzel inek yedi yl demektir. Yedi gzel baak da yedi yldr. Ayn anlama geliyor.Daha sonra kan yedi clz, irkin inek ve dou rzgarnn kavurduu yedi solgun baaksa yedi yl ktlk olaca anlamna gelir. Sylediim gibi, Tanr ne yapacan sana gstermi.Msr'da yedi yl bolluk olacak.Sonra yedi yl yle bir ktlk olacak ki, bolluk yllar hi anmsanmayacak. nk ktlk lkeyi kasp kavuracak. Ardndan gelen ktlk bolluu unutturacak, nk ok iddetli olacak.Bu konuda iki kez d grmenin anlam, Tanr'nn kesin kararn verdiini ve en ksa zamanda uygulayacan gsteriyor. imdi firavunun akll, bilgili bir adam bulup onu Msr'n bana getirmesi gerekir.lke apnda adamlar grevlendirmeli, bunlar yedi bolluk yl boyunca rnlerin bete birini toplamal.Gelecek verimli yllarn btn yiyeceini toplasnlar, firavunun ynetimi altnda kentlerde depolayp

korusunlar.Bu yiyecek, gelecek yedi ktlk yl boyunca Msr'da ihtiyat olarak kullanlacak, lke ktlktan krlmayacak. Yine Kur'an'da bu kadar detayl anlatlmamakla birlikte,hikaye Tevrat hikayesiyle tamamen ayndr; Kur'an:Yusuf:43-51= Kral, Ben ryamda yedi semiz inei, yedi zayf inein yediini; ayrca yedi yeil baak ve yedi de kuru baak gryorum. Ey ileri gelenler! Eer rya yorumluyorsanz, ryam bana yorumlayn dedi. Dediler ki: Bunlar karma kark dlerdir. Biz byle dlerin yorumunu bilmiyoruz. Zindandaki iki kiiden kurtulmu olan, nice zamandan sonra (Ysufu) hatrlad ve, Ben size onun yorumunu haber veririm, hemen beni (zindana) gnderin dedi. (Zindana varnca), Ysuf! Ey doru szl! Ryada yedi semiz inei yedi zayf inein yemesi, bir de yedi yeil baakla dier yedi kuru baak hakknda bize yorum yap. mid ederim ki (verecein bilgi ile) insanlara dnerim de onlar da (senin deerini) bilirler dedi. Ysuf dedi ki: Yedi yl detiniz zere ekin ekeceksiniz. Yiyeceiniz az bir miktar hari, bitiklerinizi baanda brakn.Sonra bunun ardndan yedi kurak yl gelecek, saklayacanz az bir miktar hari bu yllar iin biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek.Sonra bunun ardndan insanlarn yamura kavuaca bir yl gelecek. O zaman (bol rzka kavuup) ra ve ya skacaklar. Kral, Onu bana getirin dedi. Eli, Ysufa gelince (Ysuf) dedi ki: Efendine dn de, ellerini kesen o kadnlarn derdi ne idi, diye sor. phesiz Rabbim onlarn hilesini hakkyla bilendir. Kur'an:Yusuf:54-56=Kral, Onu bana getirin, onu zel olarak yanma alaym, dedi. Onunla konuunca dedi ki: phesiz bugn sen yanmzda yksek makam sahibi ve gvenilir bir kiisin. Ysuf, Beni lkenin hazinelerine bakmakla grevlendir. nk ben iyi koruyucu ve bilgili bir kiiyim dedi.Bylece Ysufa, diledii yerde oturmak zere lkede imkn ve iktidar verdik. Biz rahmetimizi istediimize veririz ve iyi davrananlarn mkfatn zayi etmeyiz. Aklama yapmaya gerek yok sanrm,hikayelerin ikiz olduu kolayca anlalyor,noktasna,virglne kadar ayn.

Yusuf'un Kardeleri Msr'a Gidiyor Bu konuda ayet vermeyeceim sadece ortak noktalar madde madde yazacam.Neden mi?nk ok uzun bir hikaye ve Tevrat ok fazla detay ieriyor.Tabi ki sonunda Tevrat'tan ve Kur'an'dan ayet numaralarn vereceim,isteyen kontrol edebilecek; Yusuf'un kardelerinin kuraklk nedeniyle yiyecek almak iin Msr'a gitmeleri Yusuf'un abilerinden Yusuf'la ayn anneden olma kk kardeini getirmesini istemesi Yusuf'un kk kardeini getirmedikleri takdirde vey kardelerine ceza uygulamas(Tevrat'ta btn kardeler gzaltna alnyor ve kardelerden biri kk kardei getirmeye yollanyor,o gelmeden serbest brakmayacan sylyor,Kur'an'da ise yiyecek satmamakla tehdit ediyor) Yusuf yola kan kardelerin uvallarnn iine Msr'da yiyecek almak iin harcadklar parann tamamn koyuyor. Kardeler kk kardei getirmek zere babalarnn(Yakup) yanna gidiyorlar fakat babalar Yusuf'u ldrdkleri iin,kk kardee de birey yaparlar korkusuyla bata kabul etmiyor) Eve geldiklerinde yklerini atklar zaman Msr'da harcadklar paray gryorlar ve aryorlar. Tevrat'a gre bir karklk olmutur diye dnp paray Yusuf'a geri teslim etmek istiyorlar,Kur'an'da ise buna sevinip ''iki kat fazla yiyecek alabiliriz'' diyorlar. Sonunda babalar kk karde Bnyamin'i gndermek zorunda kalyor. Kur'an'a gre Kardeleri Yusuf'un huzuruna knca Yusuf z kardei Bnyamin'i kenara ekerek,dier kardelerden gizli bir ekilde ona kardei olduunu aklyor.Tevrat'a gre ise hepsine birden ayn anda kardeleri Yusuf olduunu aklyor,kimliini aklyor yani. Yusuf kasesini z kardei Bnyamin'in uvalna koyduruyor ve adamlarn kardelerini aramas iin grevlendiriyor ve kaseyi ald bahanesiyle Bnyamin'i yannda tutuyor.Anlayacanz Bnyamin'i yannda tutabilmek iin bir oyun oynuyor.Yalnz bu olay Kur'an'a gre Yusuf'un Bnyamin'e kimliini aklamasndan sonra oluyor,yani kardei Yusuf olarak kendini akladktan sonra ve anlalana gre Bnyamin ile beraber planlyolar bunu,ya da Bnyamin'in haberi var.Tevrat'a gre ise Bnyamin'in hibireyden haberi yok,bu oyundan sonra Yusuf dayanamayp hepsine birden kimliini aklyor. Kardeler Yusuf'a Bnyamin'i alkoymamas iin iki kitapta da ayn ekilde yalvaryor,bizden birini al Bnyamin'i gnder,yoksa bunun yal

babas zntden lr diyorlar.Kur'an'a gre Yusuf onlar dinlemiyor ve Bnyamin'i alkoyuyor,Tevrat'a gre ise yle birey yok. Yusuf Bnyamin dndaki vey kardelerine kimliini Yakup'un yanna gidip tekrar huzuruna geldiklerinde aklyor. Ondan sonra kardeler tekrar Yakup'un yanna gidiyorlar ve Yusuf'u bulduklarn aklyorlar.Bunun zerine btn kabile Msr'a gidiyor. Son olarak Yusuf'un yaznn balarnda verdiim ryas gerekleiyor ''Gne,Ay(Yusuf'un Annesi ve Babas) ve 11 yldz(Kardeleri) Yusuf'un nnde secde ediyorlar.

Gryorsunuz deil mi?Hikayeler tpatp ayn yeni-yine-yeniden.Kur'an olduu gibi Tevrat'tan kopyalam bu masal.Masal iin baknz; Tevrat'n Yaratl Kitab 42. blmden 50. blme kadar.Tevrat ayetlerini aldm u siteden bakabilirsiniz; http://www.bursakilisesi.com/kutsalkitap/?q=yar%2042 Kur'an'n ise Yusuf Suresi'nin 58. ayetinden 101. ayetine kadar olan ksm.Yine u siteden bakabilirsiniz; http://www.kuranmeali.org/12/yusuf_suresi/58.ayet/kurani_kerim_mealleri.as px Bu Yusuf beni ok uratrd,sonunda dierlerine geebiliriz.Gemeden nce tekrar sylym ki Kur'an'da Tevrat kadar detay yoktur,rnein Yusuf'un z kardeinin ad gemez(Bnyamin),kardelerin ne iin Msr'a gittikleri vb. de yazmaz.Geri bunlar nemli deil ama yine de syleyelim. Eyp Bir baka peygamber de ektii aclarla tannan Eyp. Eyp'n ektii aclar ve sabr; Eyp 1:6-22= Bir gn ilahi varlklarRAB'bin huzuruna kmak iin geldiklerinde, eytan da onlarla geldi.RAB eytan'a, Nereden geliyorsun? dedi. eytan, Dnyada gezip dolamaktan diye yantlad. RAB, Kulum Eyp'e bakp da dndn m? dedi, nk dnyada onun gibisi yoktur. Kusursuz, doru bir adamdr. Tanr'dan korkar, ktlkten kanr.

eytan, Eyp Tanr'dan bouna m korkuyor? diye yantlad.Onu, ev halkn, sahip olduu her eyi sen itle evirip korumadn m? Elleriyle yapt her eyi bereketli kldn. Srleri btn lkeye yayld. Ama elini uzatr da sahip olduu her eyi yok edersen, yzne kar svecektir. RAB eytan'a, Peki dedi, Sahip olduu her eyi senin eline brakyorum, yalnz kendisine dokunma. Bylece eytan RAB'bin huzurundan ayrld. Bir gn Eyp'n oullaryla kzlar aabeylerinin evinde yemek yiyip arap ierken bir ulak gelip Eyp'e yle dedi: kzler ift sryor, eekler onlarn yannda otluyordu.Saballar baskn yapt, hepsini alp gtrd. Uaklar kltan geirdiler. Yalnz ben kap kurtuldum sana durumu bildirmek iin. O daha szn bitirmeden baka bir ulak gelip, Tanr ate yadrd dedi, Koyunlarla uaklar yakp kle evirdi. Yalnzca ben kap kurtuldum durumu sana bildirmek iin. O daha szn bitirmeden baka bir ulak gelip, Kildaniler blk halinde develere saldrd dedi, Hepsini alp gtrdler, uaklar kltan geirdiler. Yalnzca ben kurtuldum durumu sana bildirmek iin. O daha szn bitirmeden baka bir ulak gelip, Oullarnla kzlarn aabeylerinin evinde yemek yiyip arap ierken anszn lden iddetli bir rzgar esti dedi, Evin drt kesine arpt; ev genlerin zerine ykld, hepsi ld. Yalnz ben kurtuldum durumu sana bildirmek iin. Bunun zerine Eyp kalkt, kaftann yrtp san sakaln kesti, yere kapanp tapnd.Dedi ki, Bu dnyaya plak geldim, plak gideceim. RAB verdi, RAB ald, RAB'bin adna vgler olsun! Btn bu olaylara karn Eyp gnah ilemedi ve Tanr'y sulamad. Eyp'n hastal; Eyp 2:1-10= Baka bir gn ilahi varlklar RAB'bin huzuruna kmak iin geldiklerinde eytan da RAB'bin huzuruna kmak iin onlarla gelmiti.RAB eytan'a, Nereden geliyorsun? dedi. eytan, Dnyada gezip dolamaktan diye yantlad. RAB, Kulum Eyp'e bakp da dndn m? dedi, nk dnyada onun gibisi yoktur. Kusursuz, doru bir adamdr. Tanr'dan korkar, ktlkten

kanr. Senin kkrtmalarn sonucunda onu bo yere ykma urattm, ama o doruluunu hl srdryor. Cana can! diye yantlad eytan, nsan can iin her eyini verir.Elini uzat da, onun etine, kemiine dokun, yzne kar svecektir. RAB, Peki dedi, Onu senin eline brakyorum. Yalnz canna dokunma. Bylece eytan RAB'bin huzurundan ayrld. Eyp'n bedeninde tepeden trnaa kadar kt banlar kard.Eyp banlarn kamak iin bir mlek paras ald. Kl iinde oturuyordu. Kars, Hl doruluunu srdryor musun? dedi, Tanr'ya sv de l bari! Eyp, Aptal kadnlar gibi konuuyorsun diye karlk verdi, Nasl olur? Tanr'dan gelen iyilii kabul edelim de ktl kabul etmeyelim mi? Btn bu olaylara karn Eyp'n azndan gnah saylabilecek bir sz kmad. En sonunda Eyp at yakyor,Tanr'ya isyan ediyor fakat sonra tvbe ediyor.Kur'an'da hem bu kadar detay yok hem de Tanr'ya isyan ettiinden bahsetmez.Tevrat'tan sadece iki cmle kopylamlar Kur'an'a,eytann hastalk vermesi,Eyp'n sabr ve sonunda Tanr'nn Eyp'e ok daha fazla mal ve huzur vermesi; Sad:41-44:(Ey Muhammed!) Kulumuz Eyybu da an. Hani o, Rabbine, eytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu diye seslenmiti. Biz de ona, Ayan yere vur! te ykanacak ve iecek souk bir su dedik. Biz ona tarafmzdan bir rahmet ve akl sahiplerine bir t olmak zere ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarn bahettik. yle dedik: Eline bir demet sap al ve onunla vur, yeminini bozma. Gerekten biz Eyybu sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne gzel bir kuldu! O, Allaha ok ynelen bir kimse idi. Enam:83,84=Eyyub'u da (an). Hani Rabbine: "Bama bu dert geldi. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin" diye niyaz etmiti. Bunun zerine biz, tarafmzdan bir rahmet ve kulluk edenler iin bir hatra olmak zere onun duasn kabul ettik; kendisinde dert ve sknt olarak ne

varsa giderdik ve ona aile efradn, ayrca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. Grld gibi birebir Tevrat'tan alnt ayetler. uayb ki kitapta da uayb(Tevrat'ta ad Yitro) Medyen'e gnderilmitir; Msr'dan k 18:1=Musa'nn kaynbabas Medyenli Khin Yitro, Tanr'nn Musa ve halk srail iin yapt her eyi, RAB'bin srailliler'i Msr'dan nasl kardn duydu. Her iki kitaba gre de uayb(Yitro) Musa'nn kaynbabasdr fakat bunu Musa balnda ilemeyi dnyorum,burada hzl bir bilgi verip geeyim. uayb'n Medyen'e gnderildiine dair Kur'an ayeti; Araf:85=Medyen'e de kardeleri uayb' (gnderdik): "Ey kavmim, dedi, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan baka bir ilhnz yoktur. Size Rabbinizden ak bir delil geldi: ly ve tarty tam yapn, insanlarn eyalarn eksik vermeyin, dzeltildikten sonra yeryznde bozgunculuk yapmayn; eer inanan (insan)lar iseniz, bylesi sizin iin daha iyidir!" Bu (3.s iki kitapta da peygamber olmasdr) benzerlik dnda baka bir benzerlik yok. Musa ve Harun Musa ve Harun masal da ufak ayrntlar,detaylar dnda Tevrat'ta anlatlanlarla birebir ayndr.Musa masal Kur'an'da uzunca yer edindii iin ayet vermeyeceim,nk ok uzun ve Kur'an'da ayetler farkl surelere serpiik.Dier uzun masallar ayet ayet gsterdim fakat artk bkknlk geldi.Ufak bir google aratrmasyla Tevrat ve Kur'an ayetlerine ulap,karlatrma yaparsanz hikayelerin ufak deiiklikler ve detaylar dnda noktasna,virglne kadar ayn olduunu grebilirsiniz.Musa'nn doumundan,Msr'dan kna kadar.... Davud,Talut(Saul),Calut(Golyat) Balktan da anlayabileceiniz gibi Talut'un Tevrat'taki ismi Sauld'dur,Kral Saul.Calut da Golyat.Her iki kitaptaki ortak noktalar unlar; Davut=Peygamber Saul(Talut)=srail Kral

Golyat(Calut)=Bunlarn dman. Musa ve Harun balndaki gibi bunlara da ayn sebepten(bkknlk) ayet vermeyecem,ulamak zor deil. Sleyman ki kitapta da Davud'un oludur; Tevrat:2.Samuel:5:14=Davut'un Yerualim'de doan ocuklarnn adlar unlard: ammua, ovav, Natan,Sleyman. Kur'an:Sad:30=Dvda Sleyman baladk. O ne gzel kuldu! phesiz o, Allaha ok ynelen bir kimse idi. Ve Sleyman'n Sebe Melikesi ile bulumas; ki kitapta da Sleyman ve Sebe Melikesi bir araya gelirler.Tek fark Sebe Melikesi Kur'an'da Sleyman'n Mektubu zerine Sleyman' ziyarete gelir,Tevrat'ta ise Sleyman'n nn duyup kendisi tanmak iin Sleyman' ziyaret eder. Tevrat:1.Krallar:10:1Saba Kraliesi, RAB'bin adndan tr Sleyman'n artan nn duyunca, onu etin sorularla snamaya geldi. Kur'an:Neml:42=Melike gelince, "Senin tahtn da byle mi?" dendi. O yle cevap verdi: "Tpk o! Zaten bize daha nce bilgi verilmi ve biz teslimiyet gstermitik." Bu ayetleri uzun uzun vermeye gerek yok,sadece Sebe Kraliesi ile Sleyman'n grtn syleyen ayetleri verdim.Daha Hudhud Kuu filan var arada ki,daha geni versiyonunu ayr balk altnda yaynlayacam. Kur'an ve Tevrat'taki iki ortak nokta budur,imdi dierine geebiliriz. lyas Tevrat'tan alnt bu peygamber hakknda da Kur'an sadece 3 ayet ierir; En'am:85=Zekeriya'y,Yahya'y,sa'y ve lyas' da (hidayete eritirdik.) Onlarn hepsi salihlerdendir. Saffat:123=Gerekten lyas da, gnderilmi (peygamber)lerdendi. Saffat:130=lyas'a selam olsun.

Tevrat'tan ayet vermeye gerek yok,tek ortak nokta iki kitapta da peygamber olarak anlmasdr.Kur'an'n aksine Tevrat lyas' uzun uzun anlatlr. Elyesa Bu peygamber de Tevrat'tan alntdr fakat Kur'an'da hakknda sadece iki ayet vardr; Sad:48=smaili, Elyasay, Zlkifli de an Hepsi de iyilerdendir Enam:86=smail, Elyesa, Yunus ve Lta da (yol gsterdik), hepsini lemlere stn klldlk Tevrat'tan ayet vermeye gerek yok tek ortak nokta iki kitapta da peygamber olmasdr.Hikayesi Tevrat'ta uzun uzun anlatlr. Yunus ki kitapta da peygamberdir,dier ortak nokta ise Yunus'un balk tarafndan yutulmasdr; Tevrat:Yunus:1:1-17:RAB bir gn Amittay olu Yunus'a, Kalk, Ninova'ya, o byk kente git ve halk uyar diye seslendi, nk ktlkleri nme kadar ykseldi. Ne var ki, Yunus RAB'bin huzurundan Tari'e kamaya kalkt. Yafa'ya inip Tari'e giden bir gemi buldu. cretini deyip gemiye bindi, RAB'den uzaklamak iin Tari'e doru yola kt. Yolda RAB iddetli bir rzgar gnderdi denize. yle bir frtna koptu ki, gemi neredeyse paralanacakt.Gemiciler korkuya kapld, her biri kendi ilahna yalvarmaya balad. Gemiyi hafifletmek iin ykleri denize attlar. Yunus ise teknenin ambarna inmi, yatp derin bir uykuya dalmt. Gemi kaptan Yunus'un yanna gidip, Hey! Nasl uyursun sen? dedi, Kalk, tanrna yalvar, belki halimizi grr de yok olmayz. Sonra denizciler birbirlerine, Gelin, kura ekelim dediler, Bakalm, bu bela kimin yznden bamza geldi. Kura ektiler, kura Yunus'a dt. Bunun zerine Yunus'a, Syle bize! dediler, Bu bela kimin yznden bamza geldi? Ne i yapyorsun sen, nereden geliyorsun, nerelisin, hangi halka mensupsun?

Yunus, brani'yim diye karlk verdi, Denizi ve karay yaratan Gklerin Tanrs RAB'be taparm. Denizciler bu yant karsnda dehete dtler. Neden yaptn bunu? diye sordular. Yunus'un RAB'den uzaklamak iin katn biliyorlard. Daha nce onlara anlatmt. Deniz gittike kuduruyordu. Yunus'a, Denizin dinmesi iin sana ne yapalm? diye sordular. Yunus, Beni kaldrp denize atn diye yantlad, O zaman sular durulur. nk biliyorum, bu iddetli frtnaya benim yzmden yakalandnz. Denizciler karaya dnmek iin kreklere asldlar, ama baaramadlar. nk deniz gittike kuduruyordu.RAB'be seslenerek, Ya RAB, yalvaryoruz dediler, Bu adamn can yznden yok olmayalm. Susuz bir adamn lmnden bizi sorumlu tutma. nk sen kendi istediini yaptn, ya RAB.Sonra Yunus'u kaldrp denize attlar, kuduran deniz sakinleti.Bu olaydan tr denizciler RAB'den yle korktular ki, O'na kurbanlar sundular, adaklar adadlar. Bu arada RAB Yunus'u yutacak byk bir balk salad. Yunus gn gece bu baln karnnda kald. Tevrat'n Yunus kitabnn ikinci blmnde ise Yunus baln karnnda Rabbi'ne dua ediyor ve Rab bala buyruk veriyor ve balk Yunus'u karaya kusuyor.Sanrm o ayetleri asmama gerek yok,imdi Kur'an ayetlerine bakalm; Saffat:139-146=phesiz Ynus da peygamberlerdendi.Hani o kap ykl gemiye binmiti.Gemidekilerle kura ekmi ve kaybedenlerden olmutu.Bylece, Ynus kendini knayp dururken balk onu yuttu.Eer o, Allah tespih edip yceltenlerden olmasayd, mutlaka insanlarn diriltilecei gne kadar baln karnnda kalrd.Derken biz onu hasta bir hlde sahile attk.zerine geni yaprakl bir aa bitirdik. Tevrat kadar detayl olmasa da Kur'an'daki hikaye de Tevrat'takinin ayns. Son peygamber ise Tevrat'ta deil ncil'de gemektedir; Zekeriya Kur'an'da peygamberdir fakat ncil'de kahin,Yahya peygamberin babasdr;

Luka ncil'i:1:5-25:Yahudiye Kral Hirodes zamannda, Aviya blnden Zekeriya adnda bir khin vard. Harun soyundan gelen karsnn ad ise Elizabet'ti.Her ikisi de Tanr'nn gznde doru kiilerdi, Rab'bin btn buyruk ve kurallarna eksiksizce uyarlard.Elizabet ksr olduu iin ocuklar olmuyordu. kisinin de ya ilerlemiti. Zekeriya, hizmet srasnn kendi blnde olduu bir gn, Tanr'nn nnde khinlik grevini yerine getiriyordu.Khinlik gelenei uyarnca Rab'bin Tapna'na girip buhur yakma grevi kurayla ona verilmiti.Buhur yakma saatinde btn halk topluluu darda dua ediyordu. Bu srada, Rab'bin bir melei buhur sunann sanda durup Zekeriya'ya grnd.Zekeriya onu grnce ard, korkuya kapld.Melek, Korkma, Zekeriya dedi, Duan kabul edildi. Karn Elizabet sana bir oul douracak, adn Yahya koyacaksn.Sevinip coacaksn. Biroklar da onun doumuna sevinecek.O, Rab'bin gznde byk olacak. Hi arap ve iki imeyecek; daha annesinin rahmindeyken Kutsal Ruh'la dolacak.srailoullar'ndan birounu, Tanrlar Rab'be dndrecek. Babalarn yreklerini ocuklarna dndrmek, sz dinlemeyenleri doru kiilerin anlayna yneltmek ve Rab iin hazrlanm bir halk yetitirmek zere, lyas'n ruhu ve gcyle Rab'bin nnden gidecektir. Zekeriya melee, Bundan nasl emin olabilirim? dedi. nk ben yalandm, karmn da ya ilerledi. Melek ona yle karlk verdi: Ben Tanr'nn huzurunda duran Cebrail'im. Seninle konumak ve bu mjdeyi sana bildirmek iin gnderildim.te, belirlenen zamanda yerine gelecek olan szlerime inanmadn iin dilin tutulacak, bunlarn gerekleecei gne dek konuamayacaksn. Zekeriya'y bekleyen halk, onun tapnakta bu kadar uzun sre kalmasna at.Zekeriya ise dar ktnda onlarla konuamad. O zaman tapnakta bir grm grdn anladlar. Kendisi onlara iaretler yapyor, ama konuamyordu. Grev sresi bitince Zekeriya evine dnd.Bir sre sonra kars Elizabet gebe kald ve be ay evine kapand.Bunu benim iin yapan Rab'dir dedi. Bu gnlerde benimle ilgilenerek insanlar arasnda utancm giderdi. Luka ncil'i:1:57-66=Elizabet'in dourma vakti geldi ve bir oul dourdu.Komularyla akrabalar, Rab'bin ona ne byk merhamet gsterdiini duyunca, onun sevincine katldlar.Sekizinci gn ocuun snnetine geldiler. Ona babas Zekeriya'nn adn vereceklerdi.Ama annesi, Hayr, ad Yahya olacak dedi.

Ona, Akrabalarn arasnda bu ad tayan kimse yok ki dediler. Bunun zerine babasna iaretle ocuun adn ne koymak istediini sordular.Zekeriya bir yaz levhas istedi ve, Ad Yahya'dr diye yazd. Herkes aakald.O anda Zekeriya'nn az ald, dili zld.Tanr'y verek konumaya balad.evrede oturanlarn hepsi korkuya kapld. Btn bu olaylar, Yahudiye'nin dalk blgesinin her yannda konuulur oldu. zetlersek:Kars ksr olduu iin Zekeriya'nn ocuu olmamtr,imdi karsnn ksr olmas yannda bir de yalanmlardr.Sonra tapnakta ibadet ederken melekler Zekeriya'ya ocuk mjdeler.Zekeriya bata inanamaz meleklerin verdii mjdenin gerekleebileceine ''nk yalandk'' der.Fakat sonra ocuklar olur ve ocuun adn meleklerin emri zerine Yahya koyarlar.Bu melein ad da Cebrail,Kur'an'daki Cebrail'in ta kendisi,zaten Kur'an melekleri de baka dinlerden almtr,ngilizlerde Gabriel'dir melein ismi,telaffuz farkllklarndan dolay bir kitaba alnrken kitabn yazar nasl telaffuz ediyorsa yle alnr,Gabriel=Cibriel,Cebriel,Cebrail vb. diye telaffuz edilebilir.Anlalan branice Gavri'el olan melein adn Araplar Jibril,Jibra'il olarak telaffuz etmiler,ikisi de ayn melek yani. Neyse Bu hikayenin ayns Kur'an'n u ayetlerinde geer; Meryem:3-11=Hani o, Rabbine gizli bir sesle yalvarmt.O, yle demiti: Rabbim! phesiz kemiklerim gevedi. Sam sakalm aard. Sana yaptm dualarda (cevapsz braklarak) hi mahrum olmadm. Gerek u ki ben, benden sonra gelecek akrabalarm(n isyankr olmalarn)dan korkuyorum. Karm ise ksrdr. Bana kendi tarafndan; bana ve Yakub hanedanna varis olacak bir ocuk bala ve onu honutluuna ulam bir kimse kl! Ey Zekeriyya! Haberin olsun ki biz sana Yahya adl bir oul mjdeliyoruz. Daha nce onun adn kimseye vermedik.Zekeriyya, Rabbim! Hanmm ksr ve ben de ihtiyarln son noktasna ulam iken, benim nasl ocuum olur? dedi.(Vahiy melei) dedi ki: Evet, yle. (Ancak) Rabbin diyor ki: Bu, bana gre kolaydr. Nitekim daha nce, hibir ey deil iken seni de yarattm.(Vahiy melei) dedi ki: Evet, yle. (Ancak) Rabbin diyor ki: Bu, bana gre kolaydr. Nitekim daha nce, hibir ey deil iken seni de yarattm.Derken Zekeriya ibadet yerinden halknn karsna kt. (Konumak istedi, konuamad) ve onlara Sabah akam Allah tespih edin diye iaret etti. Ali mran:38-41= Orada Zekeriya Rabbine dua etti: Rabbim! Bana katndan temiz bir nesil bahet. phesiz sen duay hakkyla iitensin dedi.Zekeriya mabedde namaz klarken melekler ona, Allah sana, kendisinden gelen bir

kelimeyi (say) dorulayc, efendi, nefsine hkim ve salihlerden bir peygamber olarak Yahyay mjdeler diye seslendiler.Zekeriya, Ey Rabbim! Bana ihtiyarlk gelip atm iken ve karm da ksr iken benim nasl ocuum olabilir? dedi. Allah, yledir, ama Allah dilediini yapar dedi.Zekeriya, Rabbim! (ocuum olacana dair) bana bir almet ver dedi. Allah da yle dedi: Senin iin almet, insanlarla gn konuamaman, ancak iaretleebilmendir. Ayrca Rabbini ok an, sabah akam tesbih et. Grld gibi hikaye tpa tp ayn,ocuun isminin melekler tarafndan Yahya konulmasndan tutun da meleklerin szlerinin doru olduunu kantlamak iin iaret olarak Zekeriya'nn konuma yetisini almalarna kadar... Yahya ismi Tevrat'a gre sadece Zekeriya ve Karsnn akrabalar arasnda yok fakat Kur'an'a gre o zamana kadar dnya zerinde kimseye konmam bu isim. Yahya Bu peygamber de Zekeriya'y aklarken belirttiim gibi her iki kitapta da Zekeriya'nn oludur ve ikisi de peygamberdir. Baka bir ortak nokta yok,ayet vermeye gerek de yok. sa ki kitapta da Meryem Kutsal Ruh'tan sa'ya hamile kalr ve sa'y dourur.Yani Kutsal Ruh(ncil'de Tanr'nn Ruh'u,slam inanna gre ise melek Cebrail) bir nevi sa'nn babasdr; ncil:Matta:1:18=sa Mesih'in doumu yle oldu: Annesi Meryem, Yusuf'la nianlyd. Ama birlikte olmalarndan nce Meryem'in Kutsal Ruh'tan gebe olduu anlald. Kur'an:Meryem:16-22=(Ey Muhammed!) Kitapta (Kuranda) Meryemi de an. Hani ailesinden ayrlarak dou tarafnda bir yere ekilmi ve (kendini onlardan uzak tutmak iin) onlarla arasnda bir perde germiti. Biz, ona Cebraili gndermitik de ona tam bir insan eklinde grnmt.Meryem, Senden, Rahmna snrm. Eer Allahtan ekinen biri isen (bana ktlk etme) dedi.Cebrail, Ben ancak Rabbinin elisiyim. Sana tertemiz bir ocuk balamak iin gnderildim dedi.Meryem, Bana hibir insan dokunmad ve iffetsiz bir kadn olmadm hlde, benim nasl ocuum olabilir? dedi.Cebrail, Evet, yle. Rabbin diyor ki: O benim iin ok kolaydr. Onu insanlara bir mucize, katmzdan bir rahmet klmak iin byle takdir ettik.

Bu, zaten (ezelde) hkme balanm bir itir dedi.Bylece Meryem, ocua gebe kald ve onunla uzak bir yere ekildi. ki kitaba gre de sa'nn doaca Tanr tarafndan Meryem'e nceden bildiriliyor,iki kitapta da mjdeyi duyan Meryem'in sz ayn ''bana bir erkek dokunmamken,benim nasl ocuum olur''; ncil:Luka:1:26-38=Elizabet'in hamileliinin altnc aynda Tanr, Melek Cebrail'i Celile'de bulunan Nasra adl kente, Davut'un soyundan Yusuf adndaki adamla nianl kza gnderdi. Kzn ad Meryem'di.Onun yanna giren melek, Selam, ey Tanr'nn ltfuna erien kz! Rab seninledir dedi. Sylenenlere ok aran Meryem, bu selamn ne anlama gelebileceini dnmeye balad. Ama melek ona, Korkma Meryem dedi, Sen Tanr'nn ltfuna eritin.Bak, gebe kalp bir oul douracak, adn sa koyacaksn.O byk olacak, kendisine Yceler Ycesi'nin Olu denecek. Rab Tanr O'na, atas Davut'un tahtn verecek.O da sonsuza dek Yakup'un soyu zerinde egemenlik srecek, egemenliinin sonu gelmeyecektir. Meryem melee, Bu nasl olur? Ben erkee varmadm ki dedi. Melek ona yle yant verdi: Kutsal Ruh senin zerine gelecek, Yceler Ycesi'nin gc sana glge salacak. Bunun iin doacak olana kutsal, Tanr Olu denecek.Bak,senin akrabalarndan Elizabet de yallnda bir oula gebe kald. Ksr bilinen bu kadn imdi altnc ayndadr.Tanr'nn yapamayaca hibir ey yoktur. Ben Rab'bin kuluyum dedi Meryem, Bana dediin gibi olsun. Bundan sonra melek onun yanndan ayrld. Kuran; Kur'an:Ali-mran:45,47=Hani melekler yle demiti: Ey Meryem! Allah, seni kendi tarafndan bir kelime ile mjdeliyor ki, ad Meryem olu sa Mesihtir. Dnyada da, ahirette de itibarl ve Allaha ok yakn olanlardandr. (Meryem), Ey Rabbim! Bana bir beer dokunmamken benim nasl ocuum olur? dedi. Allah, yle ama, Allah dilediini yaratr. O, bir eyin olmasn dilediinde ona sadece ol der, o da hemen oluverir dedi. Ve yine her iki kitaba gre de sa'nn havarileri(rencileri-elileri) var.ncil'de 12 tane olduklar sylenir ve tek tek hepsinin isimleri verilir ama Kur'an'da bu kadar detay yoktur,sadece havarilerinin olduunu anlarz;

ncil:Matta:10:1-4=sa on iki rencisini yanna arp onlara kt ruhlar zerinde yetki verdi. Bylece kt ruhlar kovacak, her hastal, her illeti iyiletireceklerdi. Bu on iki elinin adlar yle: Birincisi Petrus adyla bilinen Simun, onun kardei Andreas, Zebedi'nin oullar Yakup ve Yuhanna, Filipus ve Bartalmay, Tomas ve vergi grevlisi Matta, Alfay olu Yakup ve Taday, Yurtsever Simun ve sa'ya ihanet eden Yahuda skariot. Kur'an:Ali-mran:52=sa onlarn inkrlarn hissedince: "Allah yolunda yardmclarm kim?" dedi. Havariler: "Allah yolunda yardmclar biziz. Allah'a iman ettik. ahit ol ki, biz muhakkak mslmanlarz." dediler. Bir de sa'nn ge ykselmesi olay var.ncil'e gre sa ldrlmtr,3 gn sonra dirilmitir ve sonra ge ykselmitir. Kur'an'a gre ise sa ldrlmemitir,Allah sa'ya benzeyen bir adam sa'y ge ykseltip sa'nn yerine koymutur,ve dmanlar sa'y ldrdklerini sanmtr; ncil:Elilerin leri:1:6-11= Eliler bir araya geldiklerinde sa'ya unu sordular: Ya Rab, srail'e egemenlii imdi mi geri vereceksin? sa onlara, Baba'nn kendi yetkisiyle belirlemi olduu zamanlar ve tarihleri bilmenize gerek yok karln verdi.Ama Kutsal Ruh zerinize inince g alacaksnz. Yerualim'de, btn Yahudiye ve Samiriye'de ve dnyann drt bucanda benim tanklarm olacaksnz. sa bunlar syledikten sonra, onlarn gzleri nnde yukar alnd. Bir bulut O'nu alp gzlerinin nnden uzaklatrd.sa giderken onlar gzlerini ge dikmi bakyorlard. Tam o srada, beyaz giysiler iinde iki adam yanlarnda belirdi.Ey Celileliler, neden ge bakp duruyorsunuz? diye sordular. Aranzdan ge alnan sa, ge ktn nasl grdnzse, ayn ekilde geri gelecektir. Kur'an:Nisa:157-159=Bir de inkrlarndan ve Meryeme byk bir iftira atmalarndan ve Biz Allahn peygamberi Meryem olu sa Mesihi ldrdk demelerinden dolay kalplerini mhrledik. Oysa onu ldrmediler ve asmadlar. Fakat onlara yle gibi gsterildi. Onun hakknda anlamazla denler, bu konuda kesin bir phe iindedirler. O hususta hibir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak ldrmediler. Fakat Allah onu kendisine ykseltmitir. Allah, stn ve gldr, hkm ve hikmet sahibidir.

imdi gelelim sa'nn hem Kur'an'da hem de ncil'de anlatlan ortak mucizelerine.yle madde madde balklar halinde yazalm nce ayn mucizeleri; sa'nn lleri diriltmesi sa'nn hastalklar iyi etmesi,krleri iyi etmesi, sa'nn gayb yani bilinmeyeni bilmesi(gelecek vb.)

nce ncil'deki ayetleri verelim; ncil:Matta:8:14,15=sa Simon Petrusun yksek ateten kvranan kaynanasn da iyiletirdi. sa kadnn elini tutar tutmaz kadn hemen iyileti. Kadn iyileince ayaa kalkt ve evde bulunanlara hizmet etmeye balad. ncil:Matta:12:22=Daha sonra sa'ya kr ve dilsiz bir cinli getirdiler. sa adam iyiletirdi. Adam konumaya, grmeye balad. Bu kadar doktorlukla ilgili ayet yeter sanrm,sa bunlar dnda fellileri,czzamllar vb. iyiletiriyor ncil'e gre,adam her derde deva anlayacanz. ncil:Yuhanna:11:41-44=Bunun zerine ta ektiler. sa gzlerini gkyzne kaldrarak yle dedi: Baba, beni iittiin iin sana krediyorum.Beni her zaman iittiini biliyordum. Ama bunu, evrede duran halk iin, beni senin gnderdiine iman etsinler diye syledim.Bunlar syledikten sonra yksek sesle, Lazar, dar k! diye bard. l, elleri ayaklar sarglarla bal, yz pekirle sarlm olarak dar kt. sa oradakilere, Onu zn, brakn gitsin dedi. Bu da sa'nn l diriltmesiyle ilgili rneklerden sadece biri. Gelecekten haber vermesi; ncil:Luka:21:5-21=Baz kiiler tapnan nasl gzel talar ve adaklarla sslenmi olduundan sz edince sa, Burada grdklerinize gelince, yle gnler gelecek ki, ta stnde ta kalmayacak, hepsi yklacak! dedi. Onlar da, Peki, retmenimiz, bu dediklerin ne zaman olacak? Bunlarn gereklemek zere olduunu gsteren belirti ne olacak? diye sordular.

sa, Sakn sizi saptrmasnlar dedi. Biroklar, Ben O'yum ve Zaman yaklat diyerek benim admla gelecekler. Onlarn ardndan gitmeyin.Sava ve isyan haberleri duyunca telalanmayn. nce bunlarn olmas gerek, ama son hemen gelmeyecek. Sonra onlara yle dedi: Ulus ulusa, devlet devlete sava aacak.iddetli depremler, yer yer ktlklar ve salgn hastalklar, korkun olaylar ve gkte olaanst belirtiler olacak. Ama btn bu olaylardan nce sizi yakalayp zulmedecekler. Sizi havralara teslim edecek, zindanlara atacaklar. Benim admdan tr krallarn, valilerin nne karlacaksnz.Bu size tanklk etme frsat olacak.Buna gre kendinizi nasl savunacanz nceden dnmemekte kararl olun. nk ben size yle bir konuma yetenei, yle bir bilgelik vereceim ki, size kar kanlarn hibiri buna kar direnemeyecek, bir ey diyemeyecek.Anne babanz, kardeleriniz, akraba ve dostlarnz bile sizi ele verecek ve bazlarnz ldrtecekler.Benim admdan tr herkes sizden nefret edecek. Ne var ki, banzdaki salardan bir tel bile yok olmayacaktr.19 Dayanmakla canlarnz kazanacaksnz. Yerualim'in ordular tarafndan kuatldn grnce bilin ki, kentin yklaca zaman yaklamtr.O zaman Yahudiye'de bulunanlar dalara kasn, kentte olanlar dar ksn, krdakiler kente dnmesin. sa'nn gelecekten haber vermesi ile ilgili ayetlerden bazlar ise bunlar.imdi Kur'an'a bakalm; Kur'an:Ali-mran:49-51=''Onu srailoullarna eli klacak. (O israiloullarna yle diyecek) :"Gerek u ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Ben size amurdan ku biiminde bir ey oluturur iine frrm o da hemencecik Allah'n izniyle ku oluverir. Ve Allah'n izniyle doutan kr olan alaca hastalna tutulan iyiletirir ve ly diriltirim. Yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. phesiz eer inanmsanz bunda sizin iin kesin bir ayet vardr. Benden nceki Tevrat' dorulamak ve size haram klnan baz eyleri helal klmak zere size Rabbinizden bir ayetle geldim. Artk Allah'tan korkup bana itaat edin. Gerekten Allah benim de Rabbimsizin de Rabbinizdir. yleyse O'na ibadet edin. Dosdoru olan yol ite budur." ''Onu srailoullarna eli klacak. (O israiloullarna yle diyecek) :"Gerek u ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Ben size amurdan ku biiminde bir ey oluturur iine frrm o da hemencecik Allah'n izniyle ku oluverir. Ve Allah'n izniyle doutan kr olan alaca hastalna tutulan iyiletirir ve ly diriltirim. Yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. phesiz eer inanmsanz bunda sizin iin kesin bir ayet vardr. Benden nceki Tevrat' dorulamak ve size haram klnan baz eyleri helal

klmak zere size Rabbinizden bir ayetle geldim. Artk Allah'tan korkup bana itaat edin. Gerekten Allah benim de Rabbimsizin de Rabbinizdir. yleyse O'na ibadet edin. Dosdoru olan yol ite budur." Bu ayetlerde ncil'den verdiim sa'nn gerekletirdii tm mucizeler anlatlyor; Krleri ve hastalar iyi etmesi, Yediklerini ve bitirdiklerini haber vermesi(Yani gayb bilmesi), lleri diriltmesi.

Grdnz gibi tamamen ncil'den alnm,ncil'de birtek sa'nn amurdan ku yapp da onu canlandrmas,kuun umas mucizesi yok.Elbetteki bunlar da Apokrif metinlerden ve Hristiyanlarn geleneksel efsanelerinden alnmtr,bunlar da zaten ayr balklar altnda iledim. Son olarak her iki kitaba gre de sa Tevrat' dorulamak iin gelmitir; ncil:Matta:5:17=Kutsal Yasa'y ya da peygamberlerin szlerini geersiz klmak iin geldiimi sanmayn. Ben geersiz klmaya deil, tamamlamaya geldim. Kur'an:Ali-mran:50=Benden nceki Tevrat' dorulamak ve size haram klnan baz eyleri helal klmak zere size Rabbinizden bir ayetle geldim. Artk Allah'tan korkup bana itaat edin.

Kur'an ve Tevrat Arasndaki Dier Benzerlikler


Muhammed zamannda hem Matta, Markos, Luka, Yuhanna ncilleri; hem de u anda var olan Tevrat mevcuttu, bunlar yeni bir oluum iin kaynak olarak vard. Zaten, Kuran'da var olan sosyal ierikli temalarn hemen hemen hepsi, Tevrat'ta da vardr. zellikle Tevrat'n Kuran'n oluturulmas zerindeki etkisinin olduka byk olduu gzlenmektedir. bu konuda somut birka rnek vermek gerekirse, ebu Hreyre yle demektedir: "Ehl-i kitap (Yahudiler), Tevrat' branice olarak okur, bize de Arapa olarak aklamasn yaparlard. buna kar Muhammed bize, 'siz onlar ne dorulayn, ne de yalanlayn' diyordu." (tecrid-i sarih, diyanet tercemesi, no: 1679).

Bir dier rnei de halife mer'den dinleyelim: "Ehl-i kitap kendi aralarnda Tevrat okurken, ben de onlar dinlerdim. gerekten Kuran ile Tevrat arasnda herhangi bir fark grmezdim" (vahidi, eshab- nzul, bakara suresi, 98.ayet) Gerek bu ifadeler, gerekse Kuran ile Tevrat'n birlikte incelenmesi halinde ortaya kacak olan tpatp ortak noktalar-benzerlikler gsteriyor ki; gerekten Kuran'n oluturulmas srasnda Tevrat kltr fevkalade ekili olmutur. Sz, Tevrat ile Kuran arasndaki benzerliklerden almken, bu benzerlikleri, baz somut rneklerle aklamakta yarar var. rnein; 1. Boy abdesti. slamiyet'ten nce hem Araplarn inanlarnda, hem de Tevrat'ta (Yahudilikte) mevcuttu. (ibn-i habib, muhabber, s.319; halebi, insan'l uyun, 1/425 ve Tevrat, "Levililer" blm, 15/16-18). 2. Namaz da slamiyet'ten nce vard. hatta, bugnk gibi gnde be vakit klnyordu. isimleri, aharit (sabah namaz), Musaf (le namaz), Minha (ikindi namaz), Neilat erarim (akam st) ve Maarib (akam namaz) olarak halk arasnda kullanlyordu. (Hayrullah rs, Musa ve Yahudilik, s.399-405; do.dr. ali osman ate, asr- saadette slam; aban kuzgun, Hz. brahim ve Hanifilik, s.117; Epstein, Judaism, s.162.) 3. slamiyet'ten nce cuma namaz var olup, "Arube" adyla bilinirdi. bunu, Muhammed'den nce Kab Bin Ley oluturmutu. ayrca, namazn daha nce var olduu Kuran'n birok ayetinde de bulunuyor. (Al-i imran suresi-39, brahim suresi-40, Meryem suresi-31 vb.) slamiyet'te varl en bata Kuran ile (nisa-43) sabit olan teyemmm (toprakla temizleme usul), bile daha nceden gelen bir uygulamadr. (islam ansiklopedisi, wensinck, m.e.b. tercemesi, "teyemmm" madesi, 12/1-223). 4. Muhammed'den nceki dnemlerde Araplar tarafndan kutlanan iki nemli bayram gelenei vard. 21 mart'ta Nevroz, 22 eyll'de Mihriban bayramlar kutlanyordu. Muhammed dneminde, bu bayramlar Mslmanlara yasaklanarak, bunlarn yerine ramazan ve kurban bayramlar getirildi. bylece, iklim deiikliklerini haber vermesi nedeniyle, tarmsal faaliyetler asndan da rasyonel bir yarar salayan Nevroz ve Mihriban bayramlar, sadece dinsel ierii olan bayramlar ile deitirildi. bylece, bayramlarn da slamiyet'in getirdii yeni bir geliim olduundan sz edilemez.

5. slam'i bir gelenek olduu sanlan "yamur duas" da daha nceden vard. bakara suresi'nin 60.ayetinde bu konuya deinilmitir. 6. slamiyet'te kadnlarn kulland barts, Yahudilik ve Hristiyan kltrnden gelen bir adettir. Yahudi kadnlarn, zellikle bir ibadeti izlerken, balarn mutlaka rtmesi gerekiyordu. bu onlar iin bir zorunluluktu. kadnlarn barts takmas, Hristiyanlk'ta da nemliydi. (Abdurrakman kk-Gnay Tmer, dinler tarihi, s.227; rnein; pavlus'un 1.korintoslulara mektuplar, 11/3-8). 8. slamiyet'ten nceki gelenekler ile, kiinin kendi annesi, kardei, teyzesi, halas, vey annesi ve ei henz hayatta iken baldz ile evlenmesi yasakt. Tevrat'a gre, bunlara uymayan kii idam ile cezalandrlrd. bunlar da Kuran'da aynen kabul edildi. (rnein, nisa suresi 23.ayet). (Tevrat, "Levililer" blm, 18/6-24 ile 20/11; bn-i Habib, Mubber, s.325-327 ve Munammak, s.21; Yakubi tarihi, 2/15; ibn-i kuteybe, el-maarif, s.50; belazuri, ensal eraf, 1/87; isfehani, el-aani, 3/152). 9. kinin verdii zarar gz nne alnarak, konuyla ilgili yasak Muhammed'den nce de uygulanyordu. bu yasaktan Tevrat ve ncil'de de sz edilir. ayrca, Muhammed'den nce Osman bin Maz'un, kus bin saide, Hz. Ali, varaka, ebu zer ve zeyd bin amr yasak koymulard. 10. Oru ibadetinin Muhammed'den asrlar nce var olan bir adet olduunu Kuran zaten yazyor. (bakara 183.ayet). hatta, o zaman orucun balangc bile slamiyet'teki gibi aya gre tespit ediliyordu. tpk, bugnk Mslmanlar gibi, ay' grmek iin gzetleme heyetleri bile kuruluyordu. (Hayrullah rs, Musa ve Yahudilik, s.409 11. slamiyet'teki "Kuran' hatmetme, hatim indirme" adeti de Yahudilikten alnmadr. Yahudilikte, "Simra tora" adyla anlan bu gelenekte Tevrat her yl bir kez hatmedilir ve bunun sonunda da bayram yaplrd. (Abdurrahman kk-Gnay Tmer, dinler tarihi, s.231.) 12. slamiyet'te her ayn 13, 14 ve 15.gnlerinde oru tutulmasnn sevap olduuna inanlr. bu gnlere "eyyam- biz" denir. bu adet de Yahudilikten alnma bir adettir. Muhammed, "kim ayn bu gnnde oru tutarsa, sanki senenin tm gnlerinde oru tutmu gibidir" demitir. (Tevrat, "Levililer", 23/4-6; tecrid-i sarih, diyanet tercmesi, 601 numaral hadisin erhi, 4/152; snen-i ebu Davut, Savm-68, no:2449; snen-i nesai, savm-84, no:2419-2425; ibn-i mace, savm-29, no:1707 13. slamiyet'ten nceki dnemlerde de, bir kadn kocas tarafndan kez boanrsa, artk birbirlerinden ayrlmalar zorunlu olurdu. slamiyet, bu

gelenei de almtr. (bakara suresi 229 ve 230.ayetler). ayrca, hac'da kurban kesmek, eytan talamak, senenin 12 ayndan drdnn "hrmetli aylar" olarak kabul edilmesi, len birisinin ykanmas, kefenlenmesi, cenaze namaznn klnmas, verasette kz ocuklara erkeklerin ald payn yarsnn verilmesi vb. gibi adetler, slam'dan nce de geerliydi. (rnein ibn-i habib, muhabber, s.309-324; halebi, insan'l uyun, "batn- nahle" blm, 3/156). 14. slam'a gre hrszlk yapan birinin cezalandrlmasndaki yntem ve hukuki dzenlemeler de Kuran'n ortaya att yeni bir olay deildir. bunlar, eskiden beri var olan dzenlemelerdi. erkeklerin snnet olmalar, yeni doan ocuklar iin "Akika" denilen kurban kesilmesi, kadnlarla ilgili "iddet" (kadnn einin lmesi durumunda yeniden evlenmesi iin belirli bir sre beklenmesi zorunluluu) ve erkekle kadn arasndaki zel ilikilerin belli bir dzlemdeki yasalarn ifade eden "zihar", "ila" gibi adetler daha nce de vard. (Tevrat, "tekvin" blm, 17/11-14; Kuran, maide suresi 38.ayet; ibn-i habib, muhabber, 329; ibn-i esir, sd-l gabe, no.7527-7530; alusi, blu'l ereb, 2/50; taberi tefsiri, 23/76). 15. alann aln terinin kurumadan cretinin denmesi prensibi, Muhammed'in hadislerinde vazedilen bir dzenleme olarak sanlrsa da, bu dzenleme Tevrat'tan alnmadr. (Tevrat, "Tesniye" blm, 24/14-15). 16. Kuran'da var olan btn srailoullar peygamberlerinin tm efsaneleri, Tevrat'ta kapsaml biimde anlatlmaktadr. (rnein, Hz. brahim, Hz.Musa, Hz.Eyp, Hz.Davut, Hz.Sleyman gibi). 17. Kesilmeyen bir hayvann (le) etini yemek, slamiyet'ten nce de haram idi. (Tevrat, "Levililer", 22/8). 18. Mekke'nin harem blgesi (hrmetli ehir) saylmas, Hz.brahim'den beri gelen bir gelenekti. 19. slamiyet'teki kleyi azat etmek gelenei, slamiyet ncesinde de vard. (tecrid-i sarih, diyanet tercmesi, no:705-709). 20. Zekat verilmesi de slamiyet ncesinde var olan bir adetti. bu durum, Kuran'n kendisinde bile yazyor. (Hz. sa ile ilgili Meryem suresi 31.ayet, ismail peygamber ile ilgili Meryem suresi 55.ayet, Hz.brahim ile ilgili enbiya suresi 73.ayet). 21. Kabe'yi rtme gelenei slamiyet'ten nce de vard (moultay, el-iare, s.49; moultay, bu kaynanda u eserlerden alnt yapmtr: askeri, el-evail, 16; sheyli, revd'l unuf, 1/146; ibn-i kuteybe, el-maarif, 551; ibn'il cevzi, telkih, 446; suyuti, el-vesail, s.84; ibn hazm, cemheret'l ensab, s.189).

22. Yanllkla ldrlen bir insann kan bedelinin 100 deve olmas, slamiyet'ten nce de var olan bir gelenekti. 23. Farkl inanlarda olan insanlarn evlenmesine getirilen kstlamalar, slamiyet'e Yahudilikten alnmtr. (Tevrat, "Tekvin", 34/1-26; "Tesniye", 7/3; Kuran bakara suresi 221.ayet). 24. erkein birden ok kadnla evlenebilmesi de slamiyet'e, Yahudilikten alnm bir adettir. (Tevrat, "Tekvin", 16/1...,29/17, 32/22; "2. Samuel", 25/40; "1.krallar", 11/1; Kuran, nisa-54, ra'd-38, ahzab-38, sad-23, 24, vb.) 25. slamiyet'te herhangi bir davann ispat iin gereken iki erkein ahitlii adeti de slamiyet ncesinden gelmektedir. (Tevrat, "Tesniye", 17/16, 19/15; Kuran, bakara-282; Yuhanna incili, 8/17; Matta incili, 18/16). 26. Kuran'daki cana can, gze gz, buruna burun, kulaa kulak, yaraya yara.. eklinde ifade edilen ceza biimleri de Tevrat'tan alnmtr. (Tevrat, "k", 2/23-25, "Levililer", 24/17-20, "Tesniye", 19/21; Kuran, Maide-45). 27. slamiyet'te yemin, ancak Allah'n ad ve sfatlar ile geerlik kazanr. bu gelenek de Tevrat'tan alntdr. (Tevrat, "Tesniye", 20/20). 28. Kuran'a gre, Allah'a irk komann cezas ok ardr. (nisa suresi 48 ve 116.ayetler). bu inan, Tevrat'ta da bulunmaktadr. (Tevrat, "k", 22/20, "Tesniye", 17/2-7). 29. Yol kesenlere ve dine gre terr saylan hareketlere katlanlara ve yer yznde fesat karanlara slamiyet'ten nce de ar cezalar verilirdi. Kuran'a da bu adetlerden alnt yaplmtr. (Kuran, Maide suresi, 33,ayet; bn-i Habib, Muhabber, 327). 30. Dicle ie Frat'n ok nemli iki nehir olduklar da Kuran'a Tevrat'tan yaplm bir alntdr. (Dicle ve Frat hikayesi iin kaynaka: Tevrat, "Tekvin" blm, 2/13-14; tecrid-i sarih, diyanet tercmesi, no:1551; Buhari-Mslim, el-l'l ve'l mercan, no: 103; buhari, bed''l halk, 6; Menakb- Ansar, 42; Eribe, 12; Mslim, iman, no:164, cennet, no:2839 ve dier hadis kaynaklar). 31. Nuh tufan efsanesi de Kuran'n birok ayetine Tevrat'tan alnmtr. Kaynak:http://www.islamacevap.net/turkce/mukaddes/tevratvei.html

Sur'a frlmesi ve ncil'deki Kkeni


ncil ve Kur'an'n her ikisine gre de kyamet vaktini Tanr'dan baka kimse bilemez,ncil'e gre sa yani Tanr'nn olu bile bilemez; Araf:187=Sana kyameti, ne zaman gelip atacan soruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak Rabbimin katndadr. Onun vaktini Ondan bakas aklayamaz. O gklere de yere de ar gelmitir. O size anszn gelecektir. Sanki sen onu biliyormusun gibi sana soruyorlar. De ki: Onun bilgisi ancak Allahn katndadr; ama insanlarn ou bilmezler. ncil; Markos:13:32=O gn ve o saati, ne gkteki melekler, ne de Oul bilir; Baba'dan baka kimse bilmez Her iki kitaba gre de melekler borazanlara fleyince balar kyamet; Kur'an'a gre bir melek Sur'a fleyecek ve kyamet o zaman balayacaktr; Sur'a da frlmtr. te bu, tehdidin (gerekletii) gndr. (Kaf Suresi, 20) nk o boruya (sur'a) frld zaman, te o gn, zorlu bir gndr; kafirler iinse hi kolay deildir. (Mdessir Suresi, 8-10) Sur'a frlmtr; bylece onlar kabirlerinden (diriltilip) Rablerine doru (dalgalar halinde) szlp-giderler. (Yasin Suresi, 51) Sur'a frlecei gn, Allah'n diledii kimseler dnda, gklerde ve yerde olan herkes artk korkuya kaplmtr ve her biri 'boyun bkm' olarak O'na gelmilerdir. (Neml Suresi, 87)

Sur ise bildiiniz gibi borazan,ddk gibi anlamlara gelir ve melek buna frnce kyamet kopacaktr tabi bu ses bizi de kopartacak kyametle birlikte. Sur'a frecek olan melein Kur'an'da ad gemeyen srafil olduuna inanlr slam inancnda. Bu inan yine olduu gibi ncil kaynakldr.ncil'de de kyamet meleklerin borazan almasyla balar. ok uzun olduklar iin sadece 4'nn hikayesini alyorum buraya,vereceim linkten tamamn okuayabileceksiniz; Esinlenme:8:6-13=Yedi melek, ellerindeki yedi borazan almaya hazrland.

Birinci melek borazann ald. Kanla kark dolu ve ate olutu ve yeryzne yad. Yerin te biri, aalarn te biri ve btn yeil otlar yand. kinci melek borazann ald. Alev alev yanan, da gibi byk bir ktle denize atld. Denizin te biri kana dnt. Denizdeki canl yaratklarn te biri ld ve gemilerin te biri yok oldu. nc melek borazann ald. Gkten, meale gibi yanan byk bir yldz rmaklarn te biri zerine ve su pnarlarnn zerine dt. Bu yldzn ad Pelin'dir. Sularn te biri pelin gibi aclat. Aclaan sulardan ien birok insan ld. Drdnc melek borazann ald. Gnein te biri, ayn te biri ve yldzlarn te biri vuruldu. Sonu olarak klarnn te biri snd, gndzn de gecenin de te biri ksz kald. Sonra baktm, gn ortasnda uan bir kartaln yksek sesle yle dediini iittim: Borazanlarn alacak olan dier melein borazan seslerinden yeryznde yaayanlarn vay, vay, vay haline! http://www.christiananswers.net/turkish/bible-tr/tr-rev8.html Grdnz gibi Sur'a fr olduu gibi Kur'an'da alnmtr.ncil'e gre 7 melek birkez borazann fler yani 7 kez borazan alnr,Kur'an'a gre ise bir borazan 2 kere flenir ve her flenite u olaylar meydana gelir; Zmer :68= Sura flenince, Allahn diledii bir yana, gklerde olanlar, yerde olanlar hepsi dp lr. Sonra Sura bir daha flenince hemen ayaa kalkp bakr dururlar. Yani birinci fleyite yerde ve gkte olan her canl lyor ikinci fleyite ise kyamete kadar lm olan herkes diriliyor.Bu ayrca u ayetlerde yle ifade edilir; Yine Rabbimiz yle buyuruyor: Nihayet Sura frlecek, bir de bakarsn ki onlar kabirlerinden kalkp koarak Rabbine giderler. te o zaman: Ey vah, ey vah! Bizi kabrimizden kim kaldrd? Bu, Rahmann vaat ettiidir. Peygamberler gerekten doru sylemiler! derler. (Yasin,5152)

Yce Allah buyuruyor: O gn onlar, sanki dikili bir eye kouyorlar gibi, gzleri horluktan aa dm ve kendileri zillete brnm bir halde kabirlerinden frlaya frlaya karlar. te bu, onlarn tehdit edile geldikleri gndr. (Mearic,4344) Kur'an'da kyametle ilgili pekok tasvir yine Tevrat ve ncil kaynakldr (gklerin drlmesi,yldzlarn kararp yeryzne dmesi vb...).

sa'nn amurdan Yapt Kular Canlandrmas

Kur'an'n Medine dnemindeki iki Suresine gre, Yeshua amura ku ekli vermi ve daha sonra fleyerek bu kularn canlanmasn salamtr. Kur'an bu yaratma mucizesini onaylar; ancak Mesih'in Tanr'nn istei ve emri ile yarattn iddia eder. Ksacas, Muhammed'e gre Mesih, Allah'n yaratt ve kendine e tuttuu bir ilahtr: Ali mran:49=Allah onu srailoullarna bir Peygamber olarak gnderecek (ve o da onlara yle diyecek): phesiz ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben amurdan ku eklinde bir ey yapar, ona flerim. O da Allahn izniyle hemen ku oluverir. (Sure 3:49) Maide:110=Hani iznimle amurdan ku ekline benzer bir ey yapyordun da iine flyordun, benim iznimle hemen bir ku oluyordu. Mesih'in amurdan ku yaratt retisi Arapa ocukluk ncili'ndeki bir ykden alnarak tek bir cmleye indirgenmitir. Orijinal anlat: Ve yine bir gn Rab Yeshua dier erkek ocuklarla birlikte su kaynann yannda oynamaktayd ve dier ocuklar amurdan yine balk havuzu yapmlard. Rab Yeshua ise on iki adet sere yapp onlar kendi balk havuzunun evresine erli sra halinde dizmiti. O gn abat gnyd. Bir Yahudi, Hanan'n olu, gelip de onlarn bu ekilde oynadklarn grnce byk bir fke ve hiddet ile unlar syledi: "abat gnnde amurdan ekiller mi yapyorsunuz?" Hemen koup dier ocuklarn yapt balk havuzlarn bozdu. Mesih ise yapt on iki sere ekli zerinde ellerini rpnca, bu kular (canlanp) umaya ve tmeye baladlar. (Kurtarcnn Arapa ocukluk ncili blm 46) Mesih'in amurdan ku yapma mucizesinin Kur'an'da Mesih'in srail oullarn hedef alan aklamalar ve mucizeleri ile ilikilendirilmesi bir tesadf deildir; Muhammed'in yazclar bu hikayeyi duyunca abat gnnden dolay bu olayn Mesih ile srail arasndaki ayrmlamaya iaret

ettiini anlamlardr. Ancak bu hikayeyi zetledikleri iin sz konusu nemli balantnn anlalmasn neredeyse imkanszlatrmlardr. Yani bir kez daha istemeden de olsa Kur'an'da yazlanlarn anlalmas iin apokrifal metinlerin okunmasn zorunlu klmlardr. http://www.hristiyanforum.com/forum/kuranikerim-f700/kuranda-incilalintilari-t320665.html Yeshua=sa...

sa'nn Beikteyken Konumas

Kur'an'da 19. Sure'de bebek Yeshua'nn beikte iken konutuu ve kimliini aklad yazldr: Meryem:29,30=Bunun zerine (Meryem, ocukla konuun diye) ona iaret etti. Beikteki bir bebekle nasl konuuruz? dediler. Bebek yle konutu: phesiz ben Allahn kuluyum. Bana kitab (ncili) verdi ve beni bir peygamber yapt. Yeshua'nn daha bebekken ve beikteyken konuarak kimliini aklad yolundaki reti Arapa ocukluk ncili isimli bir apokrifal metinden alnmtr: Aadaki alnty Mesih ile ayn dnemde yaayan bakahin Yusuf'un bazlar onun Kayafa olduunu syler - kitabnda yazl buluyoruz. O dedi ki: "Yeshua konutu ve gerekten beiindeyken annesi Meryem'e yle dedi: 'Ben Yesua'ym, Cebrail'in mjdesi uyarnca dourduun Tanr'nn Olu ve Logos'um (Sz). Babam beni dnyann kurtuluu iin gnderdi'". (Kurtarcnn Arapa ocukluk ncili blm 1) Grld gibi, Muhammed'in yazclar Mesih'in beikteyken konuma mucizesini Kur'an'a kopyalarken orijinal metinde yazl olan ifadeleri tamamen deitirmilerdir. Tanr'nn Olu: Tanr'nn kulu Logos (Kelam): Kitap (!) Kurtarc: Peygamber

Muhammed'in yazclar asl kaynakta geen Logos szcnn "kelime"ez araclyla orijinal metinden ayrlm. Yine de, Arapa metinde Meryem'e "aadan" seslenen kii belli deildir; sadece mehul bir sesin Meryem'e

konutuu yazldr. Diyanet ise klasik bir tavrla Kur'an ayetlerindeki belirsizlikleri giderme ve bu sayede eletirileri ortadan kaldrma mcadelesi vermektedir. http://www.hristiyanforum.com/forum/kuranikerim-f700/kuranda-incilalintilari-t320665.html Yeshua=sa...

Meryem'in Halk Tarafndan Zina ile Sulanmas

Kur'an'n 19. Suresi'ne gre, Meryem, mucizevi hamileleinden dolay halknn eletiri ve ithamlarna maruz kalmtr: Meryem:27,28=Kucanda ocuu ile halknn yanna geldi. Onlar yle dediler: Ey Meryem! ok irkin bir ey yaptn! Ey Hrnun* kz kardei! Senin baban kt bir kimse deildi. Annen de iffetsiz deildi. (*) Muhammed'in yazclar, Yeshua'nn annesi Meryem'n Eski Antlama'daki mran'n (Amram) kz ve Harun'un kzkardei Meryem ile ayn kii olduunu sylemilerdir. Meryem'in halk tarafndan suland iddias Sahte Matta ncili'nden alnmtr: Bu olaylardan sonra Meryem'in hamile olduu duyuldu. Tapnak grevlileri Yusuf'u yakalayp Meryem ile birlikte bakahinin huzuruna kardlar. (Sahte Matta blm 12) Ka kiiden olutuu belirlenemeyecek kadar byk bir kalabalk topland ve Meryem tapnaa getirildi. Kahinler, Meryem'in akrabalar ve anne-babas alayp ona yle dediler: "Gnahn kahine itiraf et; sen ki Rabbin Tapnanda gvercin gibiydin ve melein ellerinden yiyecek almtn". (Sahte Matta blm 12) Bu iki anlatm arasndaki tek fark yine olaylarn kronolojik srasyla ilgilidir: Meryem'in halk tarafndan sulanmas Sahte Matta'da Meryem'in hamilelii esnasnda yaanmken, Kur'an'da Yeshua'nn doumundan sonra yaanm gibi gsterilmitir. Bunun sebebi ise Muhammed'in yazclarnn Sahte Matta'da Meryem'in hamilelii iin kullanlan ifadeyi yanllkla harfiyen yorumlamalardr. Sahte Matta, Meryem'in hamile olduunun anlaldn sylerken "Meryem'in ocuk tadn" belirtmitir; ancak bu Meryem'in "rahminde" bir ocuk tadn anlatmaya yneliktir. Muhammed'in yazclar ise bu sz ile Meryem'in ocuk Yeshua'y "kucanda" tadnn anlatlmak istendiini sanarak hata yapmlardr.

http://www.hristiyanforum.com/forum/kuranikerim-f700/kuranda-incilalintilari-t320665.html Yeshua=sa...

Tanr'nn Meryem'e Hurma ve Su Sunmas


Kur'an'n 19. Suresi'ne gre, Meryem hamile kalr kalmaz uzak bir diyara gitmi ve orada (?) doum sanclarna yakalanmtr. Bir hurma ktne yaslanan ve ac eken Meryem, mucizevi bir biimde Tanr tarafndan beslenerek teselli edilmitir: Meryem:22-26=Bylece Meryem ocua gebe kald ve onunla uzak bir yere ekildi. Doum sancs onu bir hurma aacna yneltti. Keke bundan nce lseydim de unutulup gitmi olsaydm! dedi. Bunun zerine (Cebrail)* aacn altndan ona yle seslendi: zlme, Rabbin senin alt tarafnda bir dere aktt. Hurma aacn kendine doru silkele ki sana taze hurma dklsn. "Ye, i, gzn aydn olsun. nsanlardan birini grecek olursan, phesiz ben Rahmna susmay adadm. Bugn hibir insan ile konumayacam de. (*) Diyanet'n evirisinde bu kez daha hassas davranlm ve grld gibi yorum parantez araclyla orijinal metinden ayrlm, Yine de Arapa metinde Meryem'e "aadan" seslenen kii belli deildir; sadece mehul bir sesin Meryem'e konutuu yazldr. Diyanet ise klasik bir tavrla Kur'an ayetlerindeki belirsizlikleri giderme ve bu sayede eletirileri ortadan kaldrma mcadelesi vermektedir. Meryem'in mucizevi bir ekilde hurma yedii ve rmak araclyla susuzluunu giderip bayram ettii yolundaki yk Sahte Matta'nn ncili'nden alnmtr:
Ve yolculuklarnn nc gnnde yola devam ederlerken ln kavurucu scandan rahatsz olan Kutsal Meryem bir hurma aac grd ve Yusuf'a: "u aacn glgesinde biraz dinleneyim" dedi. Bunun zerine Yusuf acele ile Meryem'i aacn altna gtrp hayvanndan indirdi. Kutsal Meryem orada otururken aacn yapraklarna bakp meyvelerle ykl olduunu grd ve Yusuf'a yle dedi: "Keke bu aacn meyvelerini yemek mmkn olsayd", Yusuf ise yle karlk verdi:"Aacn dallarnn ne kadar yksek olduunu grdn halde bu ekilde konumana ve aacn meyvelerinden yemek istemene aryorum. Ben suyun yokluu konusunda daha ok endieleniyorum; nk tm tulumlar u anda bo ve kendimizi ve hayvanlarmz serinletmek iin nerden su bulacamz bilmiyorum". O anda sevinli bir yz ifadesiyle annesinin kucanda oturan ocuk Yeshua aaca yle dedi: "Ey aa, dallarn e ve annemi meyvelerinle sevindir". Bu emir zerine aa derhal dallarn tepeden aaya eerek meyvelerini Kutsal Meryem'in ayaklar dibine serdi. Meyveleri toplayp alklarn giderdiler. Meyvelerin toplanmasndan sonra bile aa eik durumda kalp dorulmak iin ocuk

Yeshua'nn ikinci emrini bekledi. Sonra ocuk Yeshua ona yle seslendi: "Dorult kendini, ey hurma aac, ve gl ol, Babamn cennetinde bulunan aalarla dost ol. Yeraltndaki sulara kklerinden bir damar a da sular aksn ve biz suya doyalm". Aa derhal doruldu ve onun kklerinden son derece serin, berrak ve l l bir su pnar fkrd. Suyu grnce ok byk sevin duydular ve kana kana itiler; hayvanlarna da su verdiler. Tanr'ya krler sundular. (Sahte Matta blm 20)

Kur'andaki anlatmn, bu sahte ncil'den alnd aktr; ancak Muhammed'in yazclar olaylarn kronolojik srasn deitirdikleri iin orijinal kaynakta Msr'a yolculuk esnasnda gerekleen bu mucizevi olay, Yeshua'nn doduu anda gereklemi gibi gstermilerdir. Bu nedenle Meryem'in hurma aacna yaslanp dinlenme istei Sahte Matta'da l scana Kur'an'da ise Meryem'in doum sanclarna balanmtr. yknn orijinalinin stnl ortadadr. stelik, bu orijinal metin Meryem'in mucize eseri meyve yemesi iin kimin seslendiini de bildirmektedir. Kur'an'a gre bile, ses aadan gelmitir; ancak sesin sahibi Mslmanlar tarafndan Cebrail olarak yorumlanmaktadr. Oysa bu sesin Meryem'in kucanda bulunan ocuk Yeshua'ya ait olduu kesindir. Cebrail niin Meryem'in aasndan veya aacn altna girerek seslensin ki?!? Mslmanlarn yorumlar Kur'an'n anlalmasn daha da zorlatrmakta ve onu gln duruma drmektedir. Muhammed'in yazclar sesin ocuk Yeshua'dan geldiini bilmilerdir; ancak anlatmda izledikleri farkl kronoloji, ocuun domadan nce konumasn imkansz kld iin, sz konusu konumann mehul birisi tarafndan yapldn sylemek zorunda kalmlardr. http://www.hristiyanforum.com/forum/kuranikerim-f700/kuranda-incilalintilari-t320665.html artc benzerlikler yine tm plaklyla ortada,ben sadece u Yeshua'nn kim olduunu aklayaym bilmeyenler iin.Yeshua sa'dr,Jesus(sa) adnn gerek Arapa's budur,Kur'an'da sa olarak anlmas da yanltr,sa deil Yeshua olarak anlmalyd.

Melein Meryem'e nsan eklinde Grnmesi

Kur'an'da Mesih'in doumu ilk olarak Mekke dnemine ait Meryem isimli 19. Sure'de anlatlmtr. Bu Sure'yi hazrlayan kiiler Yakup'un ncili yerine baka bir popler apokrifal ocukluk ncili olan Sahte Matta'nn ncili'ni kullanmlardr; bu yzden (iki farkl ncil metni kullanld iin) Meryem Suresi'nde yazlanlarla Al-i mran Suresi'nde yazlanlar bir birini tutmaz. Meryem:16-18=(Ey Muhammed!) Kitapta (Kuranda) Meryemi de an. Hani ailesinden ayrlarak dou tarafnda bir yere ekilmi ve (kendini onlardan uzak tutmak iin) onlarla arasnda bir perde germiti. Biz, ona Cebraili*

gndermitik de ona tam bir insan eklinde grnmt. Meryem, Senden, Rahmna snrm. Eer Allahtan ekinen biri isen (bana ktlk etme) dedi. (*) Arapa metinde "Cebrail" kelimesi gemez, "RUH" kelimesi geer. ( faarsalna ilayha roohana fatamaththala laha basharan sawiyyan) Diyanet leri Bakanl ise, eviride orijinal Arapa metne bal kalmak yerine RUH szcn Cebrail ile deitirmeyi ve bu sayede Kur'an'n zgnlne zarar vermeyi (tahrifat) tercih etmitir! Kur'an'daki bu anlatmda, melein insan biiminde grnd ve Meryem'in de bundan korktuu iddias Sahte Matta'nn ncili'nden alnmtr. Melein mjdesinden nce Meryem'in perde ektiinin sylenmesi ise yine Sahte Matta'nn ncili'ndeki anlatmn tam olarak anlalmamasndan kaynaklanmtr. Sahte Matta'ya gre, Meryem tapnan perdesini dikme grevini yerine getirirken melek tarafndan ziyaret edilmitir: Meryem ve dier bakireler diki konusunda kur'a ektiler ve Tapnan perdesini dikme grevi Meryem'e verildi. (Sahte Matta blm 8) nc gn Meryem, mor kuma elinde alrken odasna kelimelerle anlatlamayacak gzellikte bir erkek girdi. Meryem onu grnce ar derecede korkup titremeye balad. (blm 9) http://www.hristiyanforum.com/forum/kuranikerim-f700/kuranda-incil-alintilarit320665.html Grld gibi yine tpa tp ayn,yine Kur'an'n bir yanl Hristiyanlarn apokrif ncilleriyle dzeltiliyor,Kur'an apokrif metinlerle tefsir ediliyor.

Meleklerin Meryem'e sa'y Mjdelemesi


Ali mran:42,45=Hani melekler, Ey Meryem! Allah seni seti. Seni tertemiz yapt ve seni dnya kadnlarna stn kld. Hani melekler yle demiti: Ey Meryem! Allah seni kendi tarafndan bir kelime ile mjdeliyor ki, ad Meryemolu sa Mesihdir. Dnyada da, ahirette de itibarl ve Allaha ok yakn olanlardandr. Orijinal metin: Meryem, marapay alp su doldurmaya gitti. Bir ses ona yle dedi: "Selam ey Tanr'nn bolca ltuf verdii! Rab seninledir. Tm kadnlar arasnda kutsalsn". (Yakup ncili XI.1)

te Rabbin melei Meryem'e grnp yle dedi: "Korkma Meryem, sen her eyin Rabbi huzurunda ltuf buldun. O'nun Sznden hamile kalacaksn. (XI.2) http://www.hristiyanforum.com/forum/kuranikerim-f700/kuranda-incilalintilari-t320665.html Grdnz gibi Meryem'in tm kadnlardan stn klnmas,sa'nn Tanr'nn sz(kelimesi) olarak mjdelenmesi.. noktas,virgl hereyi ayn. sa'nn Tanr'nn sz(kelimesi) olmas bugnk kanonik ncillerde de geer,yani Muhammed sa'nn Tanr'nn sz olduunu da kabul ediyor.

Meryem in Kur'a ekilmesi


Ali mran:44=(Ey Muhammed!) Bunlar sana vahyettiimiz gayb haberlerindendir. Meryemi kim himayesine alp koruyacak diye kalemlerini (kura iin) atarlarken sen yanlarnda deildin. (Bu konuda) tartrlarken de yanlarnda deildin. Bu st kapal ayetlerin anlalmas iin metnin orijinalinin okunmas zorunludur: Rabbin melei yle dedi: "Zekeriya, zekeriya, tapnaktan k ve halkn dul erkeklerini bir araya topla. Her erkek bir dal paras getirsin. Rab kime iaret verirse, Meryem o kiinin ei olacak". Bu ar tm Yahudiye blgesine ilan edildi; Rabbin borusu alnd ve tm erkekler tapnaa kotular. (Yakup ncili VIII.3) Son dal parasn Yusuf ald ve ite bu dal parasndan bir gvercin kp Yusuf'un bann zerinde utu. Kahin Yusuf'a: "Bakireyi tapnaktan alp himaye etmek grevi sana verilmitir" dedi. Yusuf ise buna kar kp yle dedi: "Benim ocuklarm var ve yal bir adamm, o ise bir bakire! Onu alp kendimi srail halkna gldremem". Kahin yle yant verdi:"Yusuf, Rabbin olan Tanr'dan kork ve O'nun Dathan, Abiram ve Korah'a ne yaptn hatrla, yer yarlp itaatsiz bu kiileri yutuvermiti. Ayn ey senin bana da gelmesin". O zaman Yusuf korktu ve Meryem'i himayesine almay kabul etti. (Yakup ncili IX.1) http://www.hristiyanforum.com/forum/kuranikerim-f700/kuranda-incilalintilari-t320665.html Gryorsunuz ya hikaye tpatp ayn olduu gibi Kur'an'da bulank,Kur'an Hristiyanlarn sahte ncilleriyle tefsir ediliyor,ne de olsa apak bir kitap!

Meryem'e Gkten Yemek ndirilmesi


Kur'an birka cmle ile Meryem'in tapnaktaki gnlerinden sz eder ve bu dnemde Zekeriya'nn kahinlik yaptn retir. Meryem tapnaktaki bir odada kalrken mucizevi bir biimde gkten yemek almaktadr: Ali mran:37=Bunun zerine Rabbi onu gzel bir ekilde kabul buyurdu ve onu gzel bir ekilde yetitirdi. Zekeriyay da onun bakmyla grevlendirdi. Zekeriya, onun bulunduu blmeye her giriinde yannda bir yiyecek bulurdu. Meryem, Bu sana nereden geldi? derdi. O da Bu, Allah katndan diye cevap verirdi. Zira Allah, dilediine hesapsz rzk verir. Bu alntnn kayna ve orijinali: Tapnaktaki kahin Meryem'i ald, pt ve kutsad. "Tanr tm kuaklar arasnda senin ismini yceltti ve O, kurtuluu srail oullarna yaknda senin araclnla ilan edecektir" dedi. Kahin, ocuu altarn nc basamana oturttu. Rab Tanr, ocua ltuf verdi ve o sevinle ayaklarn oynatt. Tm srail evinin sevgisi onunlayd. (Yakup ncili VII.2) Ve Meryem baklp bytlen bir gvercin gibi Rabbin evindeydi ve melein eliyle beslendi. (VIII.1) Bakahin dinsel kyafetini ve on iki zili alp kutsallar kutsal denen blmeye girdi ve Meryem hakknda dua etti. Rabbin melei ona grnp yle dedi: "Zekeriya, Zekeriya,...." (VIII.3) http://www.hristiyanforum.com/forum/kuranikerim-f700/kuranda-incilalintilari-t320665.html Tapnakta Meryem'le Zekeriya'nn ilgilenmesi,Meryem'in melekler eliyle beslenmesi vb. grdnz gibi yine noktasna,virglne kadar ayn.

Meryem'in Doumu ve Tapnaa Adanmas


Kur'an'n nc Suresi'nde yazlanlara gre, Meryem daha doumundan nce tapnak hizmetine adanmtr.

Ali mran:35=mrann kars: "Ya Rabbi! Karnmda olan, sadece sana hizmet etmek zere adadm, benden kabul buyur, dorusu iiten ve bilen ancak Sensin" demiti. Bu hikayenin kayna ise M.S. ikinci yzylda yazlan Yakup'un ncili isimli apokrifal metindir. Orijinal metindeki anlatm elbette

Kur'an'dakinden daha anlalr ve detayldr. Muhammed'in yazclar bu hikayeyi kopyalarken zetleyerek ksaltma yoluna gitmilerdir. Esas anlatmda Meryem'in annesi (Anna) ksr bir kadndr ve Tanr'dan bir ocuk dileinde bulunur. Rabbin bir melei Anna'ya grnerek mucizevi bir ekilde ocuk sahibi olacan mjdeler. Anna, cinsiyet ayrm gzetmeksizin, doacak ocuunu tapnak hizmetine adamaya yemin eder:

Yakup ncili IV:1=Ve ite, Rabbin bir melei ona grnp yle dedi: "Anna,
Anna, Tanr senin yakarmalarn duydu. Hamile kalp ocuk douracaksn ve tm dnya senin soyundan vgyle bahsedecek. Anna yant verip dedi: "Rabbim olan Tanr ahidimdir ki, dourduum erkek de olsa kz da olsa, onu Rabbime adayacam ve ocuk tm yaam boyunca Rabbe hizmet edecek".
Yakup ncili:V.2=Hamilelik dnemi tamamlannca Anna dokuzuncu ayda doum yapt. Ebeye sordu: "Ne dourdum?" Ebe "bir kz bebek" dedi. Anna: "Ruhum bugn yceltildi" dedi ve yataa geri uzand. Zaman gelince Anna (Kutsal Yasa'daki buyruk uyarnca) arnd ve bebeine st verdi. Bebein adn Meryem koydu.

http://www.hristiyanforum.com/forum/kuranikerim-f700/kuranda-incilalintilari-t320665.html

7 Uyurlar ve Kkenleri

Ashab- Kehf Geleneksel anlamda hikyeye gre Ashab- Kehf denilen genler, bugn yeri konusunda eitli rivayetler bulunan Efsus (Efes) ehrinde yayorlard. Bunlardan alts sarayda grevli, hkmdara yakn kimselerdi ve hkmdarn mavere heyetindeydiler. Onun sanda ve solunda bulunurlard. Sandakiler Yemliha, Mekselina ve Mislina idi. Bunlara Ashab- Yemin denmitir. Hkmdarn solunda bulunanlar ise, Mernu, Debernu ve azenu'tur. Bunlara da Ashab- Yesar denmitir. Hkmdarn Roma imparatorlarndan Diocletian (284 - 305) (Gaius Aurelius Valerius Diocletianus) olduu, ya da Domitianus (271-272) veya Decius (249251) olduu dnlmektedir. Kesin olan ey imparatorun putperest olduudur. Putperestlii kabul etmeyen az saydaki insanlar yakalatp ldrtmt. Hkmdar bir ihbar zerine saraydaki putperest olmayan genlerin durumlarn rendi. Onlar arp tehdit etti, onlar inanlarndan

ayrlmak istemediler, aksine Dokyanusu inanlarna davet ettiler. Hkmdar onlarn eski gnlerine dnmeleri iin zaman tand. Genlerde inanlarn korumak iin ehre yakn bir da ynne gittiler. Yolda giderken Kefetetayyu ismindeki bir oban onlarn inancna katld ve yedincileri oldu. obann kpei Ktmir de onlara katlp, arkalarndan takip etti. Daa yaklatklarnda obann gsterdii bir maaraya girdiler. Maarada dua ederek merhamet dilediler. (slam dininin kutsal kitab Kur'an'daki Kehf suresinin 10. ayetinde bu kiilerin dualar belirtilir.) Hikayenin devamna gre hkmdar, Efss (Efes)a gelip, onlar sorar. Katklarn haber alp saklandklar maray renince adamlaryla maaraya gider ve maarann azn onlar ldrmek maksadyla kapattrr. nanca gre genler lmez, yzyllar boyunca uyumaya devam ederler. Sonunda ise ilahi bir ekilde uyandrrlar. Ne kadar sre kaldklar tam olarak bilinmemekle birlikte Kehf suresine gre sre 309 senedir. Ashab- Kehfin uyandklarnda gemi olan zamann farknda olmadklar belirtilir. Uykudan kalkmalar, birbirleriyle konumalar ve ilerinden birini ehre gndermeleri Kur'an'da geer. Bunlar ehre gidip yiyecek getirecek kimsenin (Yemlihann) elbise deitirerek halini kimseye bildirmeden gidip gelmesini uygun grrler. Yemliha, bunu kabul edip ehre geldiinde ok deimi bir ehir bulur. Farkl yorumlar mevcut olan bir hadiseyle bu kii geen zamann farkna varr ve o zamann hkmdarnn yanna gtrlr. nanca gre bu hkmdar genlerin dinindendir. Balarndan geenleri hkmdara anlatr. Daha sonra gidip arkadalarna haber verir. Daha sonra tekrar hepsi uykuya dalarlar. Bazlar sahabelerden Ali'nin, Ashab- Kehfe gittiklerini ve Ashab- Kehf'in uykudan uyanp onlar grdklerini ileri srmtr. Ayrca bu sylenceye slam dininin son peygamberi Muhammede iman ettiklerini bildirip ve selm gnderip dua istedikleri de eklenir. Bunlarn dnda baz kiiler Ashab- Kehf'in Mehdi geldiinde uyanp ona katlacan ileri srmtr. Yine de bu iddialarn, veya hikyede genelde geen isim, yer, zaman ve baz olaylarn gerek temelleri tartmaldr. Kur'an'da ise bu yorumlara dair hibir ey yoktur. Hristiyanlk'ta Yedi Uyurlar Bu efsane Hristiyanlk'ta "yeniden dirilme" inancnn kant olarak gsterilmektedir. Efsane'ye gre 250 yllar civarnda Dakyus (Dakyanus veya Decius) adl bir kral'n ynettii putperest bir lkede 7 gen Hristiyalk'la sulanr. nanlarn deitirmeleri iin bir sre verilir fakat, onlar dnyevi eyalarn brakp daa ibadet etmeye giderler. Putperestlie kar bu tavr gren kral

ldrlmelerini emreder. Genler ve kpekleri maaraya snrlar. Kral maarann giriine duvar rlmesini emreder. Yedi Uyurlar yllarca burada kalrlar. Uzun yllar sonra, (genelde 379-390 yllar) al yapmak isteyen bir ifti maara giriini aar ve Yedi Uyurlar'la karlar. ehir'de hal bir sr bina grp hayrete derler. Dakyus zamannda kalan altnlar harcamaya altklar zaman Psikopos'un karsna karlrlar. Hikayelerini dinleyen psikopos bunun bir mucize olduunu syler. Bunlar Hristiyanlkta Malta, Malchus, Martinianus, Dionysius, Joannes, Serapion, ve Constantinus adndaki azizlerdir. Baka kaynaklar baka isimler verir. Efsanenin bu srm ise Kuran'da ki Kehf suresinde(18. sure) anlatlanlara benzemektedir. Bahsi geen kiiler Philedelphia (Bugn rdn'deki Amman ehri) ehrinin soylulardr. Liderleri Maximillian (Yemliha), o srada ehri ziyaret eden Roma mparatoru "Haderanius" (Hadrian)'a bakaldrr ve put tanrlar inkar ederek sadece Nuh'un, Musa'nun, brahim'in ve sa'nn Tanr'snn taplmaya deer olduunu syler. mparator idam edilmelerini emreder. Kapatldklar zindandan kaarlar ve snacaklar bir maara bulurlar. Yedisi ve bir kpek (Kitmir veya Ktmir) maarada uyuya kalrlar. Bu maaraya gelen askerler arm ve isteri iinde geri dnerler. Bunun zerine komutanlar maara giriinin ta ve harla kapatlmasn emreder. Yedi kafir'in burada lme terkedildiklerini anlatan bir levha brakarak giderler. 300 yl kadar sonra uyandklarnda, Maximillian' ehre yiyecek almak zere gnderirler. 300 sene nceki paradan phelenen frnc onun bir hazine bulduunu zanneder ve bunu kendisiyle paylamazsa onu ele vereceini syler. Askerler gelir Maximillian' yetkililere gtrrler. Yetkililer ilk nce ona inanmasalar da daha sonra ikna olurlar ve bunu bir mucize sayarlar. Efsanenin birka deiik srm bulunmaktadr. Bunlardan birinde kaan be gen vardr, yolda bir oban ve obann Kitmir adndaki kpei de bu be gence katlr. oban onlar saklanmak zere bu maaraya gtrr. Baka bir srmde ise oban bu yedi gen ve kpein bulunduu maarann yerini kraln askerlerine gstermitir. Maara Ashab'l Kehf ile ilgili maarann ise snrlar iinde olduunu iddia eden 33 kentin bei Trkiye'dedir: Afin, Seluk,Efes, Lice ve Tarsus.

Hristiyanlar tarafndan kabul edilen srmdeki maara Seluk ilesindeki Efes antik ehrinin yaknlarndaki Panayr Da eteklerinde bulunmaktadr.Bu maarann stne bir kilise yaplm hali 1927-1928 yllar arasndaki bir kazda ortaya karlm, kaz sonucunda 5 ve 6. yzyla ait olan mezarlar da bulunmutur. Yedi Uyurlar'a ithaf edilmi yaztlar hem mezarlarda hem de kilise duvarlarnda bulunmaktadr. Trkiye'de maarann yeri hakkndaki tartma daha ok Afin ve Tarsus ileleri arasnda olmaktadr. Yedi Uyurlar maarasnn Afin ilesinde olduunu kantlamak iin Afin Eshb- Kehf Dernei bilim adamlarndan oluan bir heyete rapor hazrlatm ve bunu yerel mahkemede atklar keif davas ile karara balatmtr. Tarsus da Bencils veya Encils denilen dada Tarsus'a iki saat uzaklktaki maaray tefsirler, tarihi kaynaklar ve ariv belgelerine dayanarak Eshb- Kehf maaras olarak gstermektedir. Ashab- Kehf, Diyarbakr'da da bir mekna isim olmutur. Kuranda maara ile ilgili Kehf sresinin 17. ayetinde " Gne doduu zaman maaralarnn sa tarafna meylettiini, batt zamanda sol tarafa gittiini grrdn. Onlar maarann kuytu bir kesinde idiler. Bu , Allah'n mucizelerindendir. Allah kime hidayet verirse hidayeti bulur. Kimi sapklkta brakrsa onu, irat edecek bir dost bulamazsn. " eklinde yaplan tasvire gre yn tespitinin de uyduu Licedeki maara dier kitaplarda da tasvir edilene en ok benzeyen maaradr. Yerden yksekte ve zerinde glgelik eklinde knt olan bu yer ieriye doru girintili bir maaradr ki tanma en ok uyan maaradr.12.yy civarlarnda Artuklu hkmdar Melik Adil buray restore ettirip bir kitabe yaptrmtr. nl tarihi Abdulrezzak Semerkandi'nin 527 yl nceki bir eserinde yle bir ifade gemektedir; "(Sultan veys, Lice'deki Ashab- Kehf'e Bingl zerinden sefer dzenledi ve Mu Ovas'na vard)".Buna karn Ashab Kehf tartmalarnda Lice Deyr-i Rakiym (Duru Ky) adnn fazla yer almamas eletiri konusu olmaktadr. Kaynak:http://tr.wikipedia.org/wiki/Ashab-%C4%B1_Kehf Hikayeler yine birbirinin ayn; 7 kii, Putperest olmadklar iin, Putperest hkmdar tarafndan, Bask gryor, Ve bir daa kp,dadaki maarada uyuya kalyorlar. Ve dz hesap, 300 sene uyuduktan sonra, Tanr tarafndan uyandrlp, ehre dndklerinde, ok aryorlar,

nk, Putperestlik kalkm, Din, Onlarn benimsedii din olmu. Tabi bunlar, Bir gece uyuduklarn sandklar iin aryorlar, Gerekte ise Tanr tarafndan 300 sene uyutulmular. 300 sene ne ki? nsanlar binlerce yldr, Gnmzde bile, Uyutulmuyorlar m, Tanr tarafndan? Yani uydurduklar Tanr adna konuan, akallar tarafndan? Bu gerekten mucizevi, Mucizevi... Sonu olarak bu masal Kur'an'a ve yorumlarna olduu gibi Hristiyan kaynaklardan alnm.Zaten kaynakta ayetler verilmi diye ben Kur'an ayetlerini buraya almadm tekrar,bir ayet yle diyor; Tahminde bulunanlarn bazlar, "Onlar tr, drdncleri kpekleridir," derken dierleri de, "Betir, altnclar kpekleridir," diyecekler. Bakalar ise, "Yedidir, sekizincileri kpekleridir," diyecekler. De ki, "Onlarn saysn en iyi bilen Rabbimdir." Onlar bilen azdr. Onlarla yzeysel olmas hari tartmaya girme ve onlardan hi kimseye de bu konuyu danma. Grdnz gibi bu masal zaten tartlyormu,bu tartmalar Kur'an'a da yansm,Kur'an'dan bile anlyoruz bu masaln da eskilerin masal olduunu,eskilerden Kur'an'a kopya edildiini.Demekki saylarn tam olarak Allah' da bilmiyormu ki Muhammed ''saylarn en iyi bilen Allah'tr'' deyip geitirmi,bir say sylememi. Beyaz pliin Siyah plikten Ayrlmas(Oru) Kur'an'da sabahtan akama kadar oru sresi yle ifade edilir; Bakara:187=Sabahn beyaz iplii (aydnl), siyah ipliinden
(karanlndan) ayrt edilinceye kadar yeyin, iin, sonra akama kadar orucu tamamlayn. Yani aydnlktan eser kalmayncaya kadar oru tutulur,karanlktan eser kalmayncaya kadar da yiyip-iilir.Bu ifadenin hemen hemen aynsn yine bir

Yahudi Kitab olan Minah Berakhoth'da buluyoruz; Gnn balangcnda mavi iplik beyaz iplikten ayrld zaman... Kaynak:http://www.truthnet.org/islam/src-chp3.htm Buradaki mavi iplik Kur'an'a siyah iplik olarak geirilmi,geri kalan hepsi ayn.Fakat bu sadece Kur'an'sal deil,bu ifadeleri Araplar geleneksel olarak kullanyorlard bence.Ama yine de belirtmekte fayda var. Samiri'nin Bren Buza Heykeli ve Kkeni Bu da Kur'an'daki nl masallardan biridir.Buzay Tevrat'ta Musa'nn kardei Harun yapar,Kur'an'da ise tarihle elikili bir biimde Samiri isminde biri.Ayetler unlar; Araf:148= Msann kavmi, onun ardndan, ziynet taklarndan yaplm, brebilen bir buza heykelini ilah edinmiti. Grmediler mi ki, o onlarla ne konuabiliyor ne de kendilerine yol gsterebiliyor? Onu benimsediler ve zalimler haline geldiler. Taha:85= Allah, phesiz, biz senden sonra halkn snadk; Smir onlar saptrd dedi. Buza hikayesi olduu gibi Tevrat'tan alnmtr yalnz,Tevrat'taki biiminde buza brmez.Brme hikayesi de yine Tevrat'n yorumlarndan biri olan ''Pirke Rabbi Eleazer'' tefsirinde yle geiyor; O dana kp brmeye balad, srailliler de onu grd. Rabbi Yehuda bu konuda dedi ki: Sammael o buzann iinde saklanp sraili saptrmak iin brd. Grdnz gibi bu brme hikayesi de buralardan alnm.Ben ayetleri ararken Pante'nin de bu konuya deindiini grdm,dolaysyla u linkten; http://www.truthnet.org/islam/src-chp3.htm Pirke'nin cmlesini evirecektim fakat gerek kalmad,eviriyi direk Pante'den alyorum.Pante genie deinmi bu buza konusuna,okumanz tavsiye ederim,bylece neden ''tarihle elikili bir biimde'' dediimi de renmi olursunuz; http://panteidar.wordpress.com/2009/12/16/boguren-altin-buzagi/

Yahudilerin Tepesine Ykseltilen Da


Kur'an masallarndan biri de budur,da kknden sklp at gibi Yahudilerin zerine ykseltilmi.Araf Suresi'nin 171. ayetinde unlar yazldr; Tur dan, glgelik gibi onlarn zerlerine ykseltmitik, onlar tepelerine deceini sanmlard. Onlara: "Size verdiimiz Kitapa skca sarln, iinde olan dnn ki saknanlardan olasnz" demitik. Bu masal da olduu gibi Yahudi kitaplarndan alnmtr,Tevrat'n bir tefsiri olan Abodah Sarah'da aynen unlar yazldr; Da bir at gibi zerinize ykselterek kaplamtm zerinizi. Yine grdnz gibi iki masal da tpa tp ayn,Kur'an'a buralardan kopylamlar. http://www.truthnet.org/islam/src-chp3.htm

Kargann Kabil'e Ceset Gmmeyi retmesi


Kur'an'da Kabil'e karga tarafndan Habil'in cesetini gmmesinin retildii yazar; Maide:31=Allah, kardeinin lsn nasl gmeceini gstermek zere, ona yeri eeleyen bir karga gnderdi. "Bana yazklar olsun! Kardeimin lsn rtmek iin bu karga kadar olmaktan aciz kaldm" dedi de ettiine yananlardan oldu. Tevrat'ta kargann Kabil'e ceset gmmeyi rettii bu masal yoktur fakat hikayenin neredeyse aynsn Tevrat'n yorumlarndan biri olan ''Pirke Rabbi Eleazer'' isimli kitapta buluyoruz,aynen yle diyor;

Adem ve Havva ceseti ne yapacaklarn bilmeden cesetin yanna oturup aladlar,henz gmme ilemi hakknda hibirey bilmiyorlard.Derken bir karga geldi,baka bir kargann l bedenini ald ve yeri eeleyerek bir ukur at ve ceseti ukura yerletirdi,sonra da stn kapatt.Adem:Haydi biz de kargann yaptnn aynn yapalm dedi ve hemen Habil'in bedenini kargadan rendikleri gibi gmdler. Grdnz gibi hikaye Kur'an'daki ile tpa tp ayn,sadece Pirke'de Adem ve Havva olan Kur'an'da Kabil olmu,baka da bir deiiklik yok.Elbetteki Habil'i Adem ve Havva ldrmedi bu masala gre

de.Sadece Kabil Habil'i ldrnce,Adem ve Havva bundan haberdar oldu,Kabil cesedi brakp gitmiti.O yzden cesedi Adem ve Havva gmd. http://www.truthnet.org/islam/src-chp3.htm

Kur'an'n Kayna:slam ncesi iirler

Kyamet yaklat ve ay yarld. Ve ortaya bir ceylan kt,yreimi ald,ve sonra kat. Bembeyaz,kaliteli,uykulu gzleri,festival zaman nmden geti. Sslenip sanki beni vurdu ve baklarda ie koyulup,birer ok gibi beni kesip geti. Ve benden uzaa,aldaki kuru plerin duvar gibi ykseldii keye kat. Benden tek saat bile uzaklamas,o an bana ac ve ar bir yk gibi geldi. Gzellik yanaklarnn her yanna,tpk keskin bir maskarayla yazlm. Ay yine karanln iine yolculuk ediyor ve ayla birlikte gecenin seyehatini gryorum. Karanln kt vakit geceye andolsunki,herey ortaya kt. Yamurlar yanaklarmdan szlrken,kyamet yaklat ve ay yarld. Bu ifadeler Kur'an'da harfi harfine geer: iir:Kyamet yaklat ve ay yarld. Sure:Kamer=1:Kyamet yaklat ve ay yarld. iir:Sslenip sanki beni vurdu ve baklarda ie koyulup,birer ok gibi beni kesip geti. Sure:Kamer=29: Derken, (kavmin en azgn olan) arkadalarn ardlar. O da ie koyuldu ve deveyi kesti. iir:Ve benden uzaa,aldaki kuru plerin duvar gibi ykseldii keye kat. Sure:Kamer=31:phesiz biz, onlarn zerine tek bir korkun ses gnderdik de, onlar, aldaki hayvanlarn ineyip ufaladklar kuru pler gibi oldular. iir:Karanln kt vakit geceye andolsunki,herey ortaya kt

Sure: Duha=1-2: Kasem olsun kuluk vaktine. Ve skin olduu zaman geceye ki, Kur'an'n kayna vahiy mi,yoksa slam'dan 30 yl nce yaam mrul Kays Kur'an'n etkilendii isimlerden biri mi?Grld gibi Kamer Suresi'nin kayna mrul Kays'dr.mrul Kays slam'dan 30 yl nce yaam bir airdir. Ayn zamanda Turan Dursun ''Kutsal Kitaplarn Kaynaklar I-II-III'' isimli eserinde aynen unlar syler; Kimi aratrmaclar , Ay'n blndn anlatan Kur'an ayetinin slam ncesi Arap airlerinden birinin,''sylevi''yle de nl Kus bn Saide'nin dizelerinde yer aldn yazmaktalar.iirde birka kez geen bir dizenin anlam yledir:''Kyamet yaklat ve ay blnd!''Kur'an'dakiyle bu dizedeki szler de ayn.Yalnzca bir szck dnda:Kur'an'daki ''ikterebet'' szc yerine,Kuss bn Saide'nin dizesinde ''denet'' szc grlr.Ama iki szcn anlam da bir:kisi de ''yaklat'' anlamnda.Ne denli ilgin deil mi?Ama pek de artc gelmemeli.nk Kur'an'da baka yerlerden aktarlm olan yalnzca bu deil. Anlayacanz Kuss bn Saide'nin iirlerinde de geiyor Kamer Suresi'nin 1. ayeti.Gemesi de ok normal nk ayn yarlmas Araplarda ''hereyin akla kavumas'' manasna gelen bir deyimdir.u linkten izleyebilirsiniz; http://www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/kamer-suresinde-bahsedilen-ayinyarilmasi-olayi-nedir.html Ayrca Kurtubi gibi byk alimler de bahseder bunun bir deyim olduundan; "Ve ay yarld" buyruunun, i aklk kazand ve ortaya kt, aniamna geldii de sylenmitir, Araplar ak ve seik olan hususlara ay misal verirler. air yle demitir: "Ey anamn oullan! Bineklerinizin gsn dorultunuz, nk ben sizden baka bir kabileye daha ok meylediyorum. nk artk ihtiyalar ba gstermi gece ise ayldr. Katedilecek mesafeler iin binekler ve ykler balanm bulunuyor." Kurtubi:El Camiul Ahkamul Kur'an:Kamer Suresi 1. Ayet Tefsiri Yani ayn yarlmas Araplarda bir deyim olduuna gre,Kamer 1. ayetin slam ncesi iirlerde gemesi doaldr.

Devam Edelim: ahsn bir dier iiri: Yaklarken arkasnda aklar vardr, Bunlar n ald zaman her tepeden akn ederler, Ssl bir ekilde festivale gelirler, te alanlar bylesi iin alrlar. iir:Bunlar n ald zaman her tepeden akn ederler, Sure:Enbiya=96:Nihayet Yecc ve Meccn n ald zaman her tepeden akn ederler. iir:te alanlar bylesi iin alrlar. Sure:Saffat=61:alanlar bylesi iin alsnlar! Grld gibi bunlar kelimesi kelimesine ayn. Tabi Muhammed'in etkilendii tek air mruul deildir. Dierleri: meyye Bin Ebi Salt'n iirlerinden de ok etkilenmitir.Bunun hakknda birde hadis var: Sahih Mslim'de bu konuda 3 rivayet geer:6022, 6023 ve 6024 numaral rivayetler: Bir adam ve Muhammed karlkl otururlar,Muhammed adama sorar: meyye Bin Ebi Salt'n iirlerini bilir misin? Adam:Evet. Muhammed sylemesi iin srar edince O'da iirden bir cmle okur.Muhammed devam etmesini syler.Bunun stne adam iirden 100 cmle okur. Muhammed iiri o kadar beenmitir ki,sonunda iiri Kur'an'a koyarlar.

Bir rnek:

Evrenin,yeryznn ve dalarn Rabbi,Gkleri yaratt. Grebileceimiz direkler stnde olmadan 7 tane yaratt. Yeryzn yaratt ve oraya sizler sarslmayn diye sabit dalar yerletirdi. Onlar mkemmelletirdi ve parlayan gne ve ayn klaryla ssledi. Karanlkta stlerine parlayan yldzlar koydu ki, Onlarn klar oklardan da ycedir. Onlar mkemmelletirdi ve parlayan gne ve ayn klaryla ssledi. Karanlkta stlerine parlayan yldzlar koydu ki, Onlarn klar oklardan da ycedir. Bu meyye'nin bir iiri,imdi bu iirin Kur'an'daki yerlerine bakalm: iir:Grebileceimiz direkler stnde olmadan 7 tane yaratt. Yeryzn yaratt ve oraya sizler sarslmayn diye sabit dalar yerletirdi. Sure:Lokman=10:Allah, gkleri grebileceiniz direkler olmakszn yaratt. Yeryzne de, sizi sarsmasn diye sabit dalar yerletirdi ve orada her trl canly yayd. Gkten de yamur indirip orada her trden gzel ve faydal bitki bitirdik. Grdnz gibi Kur'an'daki yerlerini de bulduk. imdi ahsn bir dier iirine bakp Kur'an'daki yerlerini bulalm: Ycelik,zafer ve egemenlik stne olsun Rabbim, nk seni ycelikte hi kimse geemez. Sen kendinden baka hibir kral bulunmayan bir kralsn Sana yzler eilir ve etrafnda bir k perdesi arkasndan tapnlr Ve seni klar evreler ve k nehirleri etrafndadr. Seni gzler idrak edemez Tahtnn ayaklarndaki ve evrendeki melekler seni hamd etmekten yorgun derler nk O yaratan ve yoktan var edendir. Har=23: O, kendisinden baka hibir ilh bulunmayan Allahtr. O, mlkn gerek sahibi, kutsal (her trl eksiklikten uzak), bar ve esenliin kayna, gvenlik veren, gzetip koruyan, mutlak g sahibi, dzeltip slah eden ve dilediini yaptran ve byklkte esiz olan Allahtr. Allah, onlarn ortak kotuklarndan uzaktr.

ura=51:Allah, bir insanla ancak vahiy yoluyla, yahut perde arkasndan konuur. Yahut bir eli gnderip, izniyle ona dilediini vahyeder. phesiz O ycedir, hkm ve hikmet sahibidir. Ve byle devam eder,slam ncesi yazlm bu iirler ne kadar da Kur'an'a benziyorlar deil mi? Muhammed devrin byk dinlerinden biri olan ''Sabilik''ten de alntlar yapmtr: Sabiler gnde 5 kere dua ederlerdi, Kabe'yi yceltirlerdi, 1 ay oru tutarlard,ay knca orucu bozarlard.(Sabahtan akama kadar oru). llerin ardndan yere okmeden ayakta dua ederlerdi. Bayramlar vard. slam'daki retilerin ayns. Bir ka tane de Turan Dursun'un ''Allah'' adl eserinden rnek vermek isterim: "Yedi Ask" ("el muailekatu's.-Seb'a") airlerinden kimine gre islam dnemine kavutuu halde (ileri srlen lm. tarihi: 627) mslman olmayan, kimine gre Mslmanlk'tan ksa bir sre nce len (Bkz. Dr.evki Dayf, El Asru'l-Cahili, s. 302.) Zbeyr bn Ebi Slma'nn bir iiri: inizde olan sakn ha, "Allah'tan" gizlemeye abalamayn. Gizli kalsn diye aba gstermeyin. Ne denli gizlenirse gizlensin; "Allah onu bilir" Cezas ertelenir; bir "kitap"a konur; "hesap gn"ne (Kyamete) biriktirilir, ya da ivedilik gsterilip alnr. (Bkz. Zevzeni, erhu Mual-lekati's-Seb', Beyrut, s. 81; Dr. evki Dayf, El Asru'l-Cahili, Msr, s. 303; Dr Toshihiko Izutsu, a.g.k., s. 84.) Kur'an ayetlerine ne kadar ok benziyor deil mi? slam ncesinin "hutbe"lerinde, yani "sz ustal"na rnek gsterilen seslenilerde de "Allah" adna yer verildiini grmekteyiz: nl sz ustalarndan Kus bn Saide'nin (lm. yak. 600.) nl "hutbe"si:

"Ey halk! Dinleyin, belleyin: Yaayan lr. Baa gelen gelir. Gece, karanlk; gndz, duraan; gk, burlar olan; yldzlar parlar; denizler kabarr; dalar birer ivi; yer yaylp denmi; rmaklar akanda akmakta. Gkte haber, yerde 'ibret' var. insanlar gidiyorlar (lyorlar) ve dnmyorlar. yle istedikleri iin mi kalyorlar, yoksa uyusunlar diye mi braklyorlar? Ey gl topluluk! Nerde Semd (toplumu), nerde Ad(toplumu)? Nerede babalar, atalar? krle karlanmayan iyilik nerede, ne oldu? Yadrganmayan zlm nerede, ne oldu? Kus gerek ve iinde gnah bulunmayan bir antla ant ier ki, zerinde bulunduunuz dininizden daha sevgili bir din vardr 'Allah kalnda.' (Ali Muhammed Hasen, e't-Tarihu'l.Ebedi, 1964, s.115.) Burada da grdmz zere,ivi olan dalar mucize deilmi,slam ncesi iirlerde geiyormu. Geri ilgili balklarda da yazdm ama Turan Dursun'un ''Kutsal Kitaplarn Kaynaklar I-II-III'' isimli kitabndaki iirleri bir de buraya alacam; meyye bn Ebi's-Salt'a gre: "Yalnzca bir Tanr vardr. Bu Tanr, var olan her eyi ynetir. O, bir nur perdesi iinde, Arndadr. nsan gz, bu nur perdesini aamad iin Tanr'y gremez. Bu perde, mukaddes gk melekleriyle kuatlmtr. Bunlar, 'saf saf dizilmi'tir. Kimi Ar' tayor, kimi sessizce Tanr'nn vahyini dinliyor. Bunlar arasnda Cibril (Cebrail), Mikail ve dier bazlar, en yksek yeri almlardr. Dnyada hibir ey kalc deildir. Her yaayan, er ge lr, rr. Tek kalc, kutsallk ve 'celal sahibi' olan Tanr'dr. Hibir zaman yok olmayan O'dur yalnzca." meyye'nin bu dncelerinin de aynn Kur'an'da bulabiliyoruz; 1 Tanr olmas Perdenin ardnda olmas(yukarda da ayet verilmitir) Arn melekler tarafndan tanmas, Cibril ve Mikail'in yksek rtbeli meleklerden saylmas, Her nefsin lm tadacak olmas,sadece Tanr'nn sonsuz yaamnn olduu inanc.

Yukarda bazlarnn ayetlerini vermitim,bunlar zaten bilirsiniz tek tek ayet vermeye gerek var m?rnein bir ayet vereyim,meleklerin ar tamasyla ilgili,ola ki birileri bu ne kadar sama,Kur'an'da yok deyip beni yalanc ilan eder; Hakka:17=Melekler onun evresindedirler; o gn Rabbinin arn onlardan baka sekiz tanesi yklenir. Mmin:7=Ar yklenen ve evresinde bulunanlar, Rablerini verek tesbih ederler; Ona inanrlar. Mminler iin: "Rabbimiz! lmin ve rahmetin hereyi iine almtr. Tevbe edip Senin yoluna uyanlar bala; onlar cehennemin azabndan koru" diye balanma dilerler. imdi dierlerine geelim; meyye'nin bir iirinde yle denir: "Tanr'dr O. Varlklarn yaratcsdr. Tm yaratklar, birer cariye ve kle niteliinde O'nun buyruuna, isteyerek boyun emede." u iirlerin de meyye'nin olduu sylenir: "Btn insanlar, Tanr'nn halkdr. Yeryznde (evrende) tek hkmran, O'dur." "Ve O Tanr ki, yaratklardan hi kimse, mlknde O'nunla ekiemez, bir hak ileri sremez. Yaratklar O'nu birlemese de O Birdir." Bir de u var ki ok nemlidir; Celaleddin Syt'nin (. Hicri 911/ Miladi 1505) El tkn Fi Ulumi'l-Kur'an adl nl (kaynak) kitabnda, "cennet" ve "cehennem" de, Kur'an'daki gibi ve Kuran'dan nce meyye'nin iirlerinde anlatld aklanr. meyye'nin bir iirinde "cinan" (cennetler) yle anlatlr: "Asl baheler cennetlerdedir. Glgelikler oluturmakta. Ve o glgeliklerde, gsleri yeni tomurcuklanm kzlar var. O cennetlerdeki sedir aalar dikensizdir'" Kur'an'daki yerini bulalm imdi de; Nebe:33=Gsleri henz tomurcuklanm yat kzlar... Gryorsunuz ya bu ayet aynen meyye'den alnm.kisinde de ''gsleri yeni tomurcuklanm'' kzlardan bahsediliyor.

Turan Dursun meyye'nin bu iiri hakknda bir de unlar yazar ki,asl nemli dediim yer buras; "Cennet"lerdeki "sedir aac" iin Arapada pek rastlanmayan ve "garip" szckler arasnda gsterilen "mahzt" (dikensiz) szc Kuran'da da kullanlmakta. Vka Suresinin 28. ayetinde, "Ve dikensiz sedir aalarnda..." denmekte. Ayn surenin 30. ayetinde de bu aalarn, "uzayp giden glgelikler" oluturduu anlatlmakta. Dikensiz anlamndaki "mahzt" szcnn "garip" (yadrganan) szcklerden olmasndan tr, slam ncesi Araplarda kullanlp kullanlmad sorulmu, az da olsa, kullanldna meyye'nin yukardaki iiri, "tank" gsterilmi.Ayn iirde, "cennet" ve "baheleri"yle ilgili anlatlanlar, "gsleri tomurcuklanm kzlar"yla birlikte Kur'an'n Nebe' Suresi'nde de anlatld grlmekte: Tanr'ya kar gelmekten saknanlara, kurtulu var. Baheler, balar var. Gsleri yeni tomurcuklanm yat kzlar var. Ve iki dolu kadehler var (cennette)." (Ayet 31-34.) lgili ayeti Turan Dursun da vermi bunun yannda bir de ''garip'' szcklerden bahsetmi.Kur'an'da 700 kadar garip kelime denen anlam bilinmeyen kelime vardr,bunlarn anlamlar daha sonra alimler tarafndan aratrlp bulunmutur.Ve gariptir ki mer bile bilmiyordu bunlarn(ya da bunlardan bazlarnn) anlamlarn.imdi sonrasnda vereceim kaynaktan unu alntlyorum; Kur'an- Kerim'de garip kelimeler unvan verilen bir takm kelimeler vardr ki, bunlarn mnalar herkes tarafndan kavranlmamaktadr. Bunlar 700 kadar saylmtr. Bunlarn hemen hepsi Hazreti Abdullah bni Abbas'tan rivayet olunmutur. O canl bir lgattir: "iir Arap divandr, Kur'an'da bir kelimenin mnas kapal kalrsa iire mracaat eder, divanlardan onun mnasn anlamaya alrz.'' derdi. Hazreti mer'den "Tehavvf" kelimesinin mnas sorulduu zaman: "iir divanlarnza bakn, onlar sizi aldatmaz. Cahilyet iirinde kitabnzn tefsirini, kelmnzn mnasn bulabilirsiniz" demiti. http://kitap.mollacami.com/kurani-kerim-bilgileri/kurandaki-garipkelimeler.html Kaynaktan devamn okuyabilirsiniz.slam alimleri Kur'an' slam ncesi iirlerden tefsir etmilerdir,Kur'an'daki anlamn bilmedikleri kelimeleri airlere sormulardr,Mslmanlara sormalarn emretmilerdir,mer bile

dnn mer bile!Bu nedenle iirler Kur'an'n kaynaklar olduklar gibi ayn zamanda Kur'an'n tefsirleri de olmulardr. imdi baka bir iire geelim; "Zu'l-Karneyn, benim 'muslim' dedemdir. Yeryznde bir hkmdar olarak ycelmiti. Ama bunak olmamt. Douya ve batya ulat. Yol gsteren iyilikseverden salayaca mlk-egemenlik yollarn arad. Varp, gnein dn yerindeki batt yeri grd. Kara balkl bir suda batyordu gne."(Arapcasmdan, olduu gibi evirdim- T.D.) Bu iirde kullanlan szcklerin ou, aynen Kur'an'n konuyla ilgili ayetlerinde de gemekte. Yani devlet kurmu olan (Yemen'de) "Himyeriler"in de "iki boynuzlusu vard. Bu iirlere de yansmtr. "Zu'l-Karneyn" iki szckten oluturulmu: "Zu" (yerine gre za ve zi de olabiliyor) ve "Karneyn" szcklerinden. Yemen'deki sz konusu toplumun hkmdarlarnn adlar da "Zu"luydu genellikle.Buna bakarak, "Zu'l-Karneyn"in bu toplumun hkmdarlarndan biri olduuna hkmeden ciddi yazarlar bile var.Bana greyse baka kaynaklardan yansmalarla ve bu arada Byk skender'in de etkisiyle olumu bir masaln kahramandr buradaki Zu'l-Karneyn de. Olabilir ki, Muhammed, "Zu'l-Karneyn"i, "Himyeriler"de, bunlarn iirlerinde grmtr. Kur'an'a da buralardan alp geirmitir. Niye olmasn? "man"n da, "hikmet"in de, "eriat"n da "Yemenli" olduunu sylememi miydi? iire bakn sonra da u ayete; Kehf:86=Gnein batt yere varnca, onu kara balkl bir suda batar buldu. Orada (kfir) bir kavim grd. Ey Zlkarneyn! Ya (onlar) cezalandrrsn ya da haklarnda iyilik yolunu tutarsn dedik. Grdnz gibi ayn,''kara balkl bir suda'' batyormu gne,Muhammed bu masal da olduu gibi slam ncesi iirlerden alm.''Mslim'' kelimesine bakp da aldanmayn,bu slam sonras bir iir deildir,Turan Dursun bu konuya genie yer verir,yukarda ismini verdiim kitabnda,Muhammed ''Mslim'',''hanif'' gibi kelimeleri bile slam ncesi kaynaklardan armtr. iire gre de Zlkarneyn doa ve batya ulam Kur'an'a gre de,yukarda verdiim ayette Gne'in batt yere gittii yazyor,baknz u ayette de Gne'in doduu yere gittii yazyor,nasl gitmise! Kehf:90=Gnein doduu yere ulanca, onu kendileriyle gne arasna rt koymadmz bir halk zerine doar buldu.

Gryorsunuz ya noktasna,virglne kadar aynlar! Tm bunlar Kur'an'a benzeri yazlamaz nitelemelerinde bulunanlara tokat gibi arpyor olsa gerek,Kur'an benzeri yazlamaz bir kitap deil,benzerlerden alnt bir kitaptr. iirlerin Turan Dursun eserlerinden aldklarm dndaki blm; http://www.fatherzakaria.net/books/qaf/pdf/55-Episode.pdf linkinden alntdr.

Peygamberlik-airlik-Kahinlik
Olduka ortak yanlar vardr bunlarn. Tarihte, birok dnemlerde de i ie olduklar grlr. Peygamberlik "Sami" toplumlarda "kurumlam" grlr. zellikle de "brani" (Yahudi) toplumda... Herve Rousseau, Dinler adyla Trkeye evrilen kitabnda unlar yazar: "Peygamber, esasnda Sami kavimlere ait bir kiidir. O, vahye mazhar olmu ve Allah'n szcsdr. Peygamber (prophete) kelimesi, bakasnn szlerinin aktarcs manasna gelir. Evvelce, khinlerle peygamberler birbirlerine zt saylmsa da, imdi kabul edildiine gre, srail'de peygamber, aslnda ruhbanlktan kmtr. lk Yahudi peygamberleri, ibadet yerlerinde alan zmrelere mensup gibi grnmektedir. lk peygamberler, heyecanl ortak ayinlerdeki khinler arasndan kmlardr. Bunlarn gelimesiyle Peygamber, olaylarn tesinde gizlenmi bulunan ilahi mukadderat kefeden, kavimleri daha iyi bir hale getirmek vazifesini yklenen kimseler haline gelmilerdir..." Anlam ve ilevi birtakm deiikliklere urasa da "khinlik", Araplarda da peygamberliin hazrlayclar arasnda olmutur. bn Haldun, Mukaddime' sinde khinlii, "peygamberliin eksik tr" olarak niteler.unlar da yazar bn Haldun: "Khinler, Peygamber dneminde de var olduklarnda, Peygamber'in doruluunu daha iyi anlarlar, mucizelerini daha iyi deerlendirirler. nk onlarda, peygamberlik iinden bir para olan 'bulma yetenei' (vcdan) vardr. Her insanda, uykudayken baz eylere erme yetisinin olumas gibi. Baka dnyalarla balant kurma ii, khinde uykuda olur.

"Khinleri, Peygamber'i onaylama tutumundan hibir ey ayramaz ve Peygamber'i yalanlamaya hibir ey srkleyemez. Yalnz, khinliklerinin tastamam peygamberlik olarak kabul edilmesi yolundaki gl tutkular srkleyebilir ona. Nasl ki, Ebu Salt olu meyye de ayn tutkuya kaplarak ayn trden bir direnme iine girmiti. nk peygamberlie yeltenmiti..." Burada sz edilen Ebu Salt olu meyye (meyyet'bn Ebi's-Salt) (. 630?), Peygamber dneminde de kendisinden nemli olarak sz ettirmi, "khinlii" ve dinbilir kiilii yannda, son derece nemli slam ncesi ozan ve sylevcilerindendir.Bu kii, "Tektanrc" zellii ve "airlii"yle de "peygamberlie" yakn gryordu kendini. Yalnzca airlii bile elvermekteydi buna. nk "khinlik" gibi "airlik" de "peygamberlik" basamana ok yaklatrc bir e saylrd. Peygamberliin, khinliin ve airliin ortak yanlarndan en nemlisi; her nde de "yce"lerden "esin" (vahiy-ilham) getiren ve kiiletirilmi bir grnmez gce rol verilmi olmasdr: "Vahiy melei"-"ilham melei" ya da zel "ilham cini". Arap Dnyasnda Peygamberlik-Khinlik-airlik ve Esin Arac: "Melek-Cin" Muharnmed Dneminde bn Haldun, peygamberlik savnda bulunan "khin"lerden sz ederken "bn Sayyad"a da deinir. Muhammed'in, bu khinle ilgin bir karlamasna... "Hadis" kitaplarnda da yer aldna gre, Muhammed'in bn Sayyad'la "karlamas" yle olmutur: "Muhammcd: Syle bakalm, benim peygamberliimi kabul ediyor musun? bn Sayyad: Kabul ediyorum, sen okur yazar olmayanlarn peygamberisin." Olayn kimi yerdeki anlatlnda da, bn Sayyadn, Peygamber'in sorusuna: 'Hayr!' diye karlk verdii yazldr. "bn Sayyad: Peki, sen de benim peygamber olduumu kabul ediyor musun? Muharnmed: Ben, Tanr'ya ve Peygamberi'ne inanrm. Grdn (meleini- cinini) nasl gryorsun?

bn Sayyad: Kimi zaman doru szl, kimi zamansa yalanc olan varlk(melek-cin) bana bilgi iletiyor. Muharnmed: yleyse kark bir duruma srklenmisin sen. in kark. imde senin iin bir ey sakladm, bil bakalm nedir? bn Sayyad: 'Duh!..', 'duh...'tur senin iinde sakladn. Muharnmed: Haydi oradan!.." leri srldne gre, Muhammed'in iinde tuttuu szck, "duhan" szcyd ve bn Sayyad bu szcn yalnzca yarsn syleyebilmiti. "Duh..." deil de "duhan" diyebilseydi, Muharnmed, "Haydi oradan!" diyerek terslemeyecekti onu. Burada en ilgin olan da, sz konusu "khin"in "bilgi iletici"si olan "grnmez" varlkt. "Melek" ya da "cin" olduuna inanlan "varlk"! nsanlk aldatclarnn, "[...]"* varm gibi; "sahte-yalanc peygamberler" diye niteledikleri khin-peygamber klkllarn hepsinde vard bu uydurma varlk. rnein Muhammed dneminde Esved'l-Ansi de peygamberlik savnda bulunmu, iir-airane szler syleyen bir "khin"di ve onun da, kendisine "vahiy getiren" bir melei, ya da bir cini, eytan vard. Muhammed'inkine benzer "vahiy" numaralarna giriirdi Esved. "Mucize" numaralar da gsterirdi. Bu numaralarnn da yardmyla korkun bir tehlike oluturmutu Muhammed'in "slam" iin. Kmsenemeyecek lde de yerler, topraklar elde etmiti. Eer Muhammed'in dyle kimilerince "hile" yoluna da bavurularak ortadan kaldrlmasayd ("suikast" yaplmasayd) Muhammed'in "Mslmanlar"na karlk, onun da inanrlar srp gelecekti. Talha ya da Tuleyha bn Huveylid de bir baka rnek. O da "khin"di; o da etkili, uyakl konumay bilirdi. Onun da Muhammed'inkine benzer numaralar, bu numaralara inanan yandalar, inanrlar ve "vahiy" getiren bir melei ya da cini vard. Meleinin ad da Zu'n-Nn'du. Bu melein ona getirdii "ayet"ler arasnda u ayetin de yer ald aktarlagelir: Gvercne ve oru kuuna (a doana) ant olsun ki, sizden nice yllar nce, mlkmzn (egemenliimizin) Irak'a ve am'a dek varacana ilikin gvence verildi." Ne var ki, onun, yani Tulayha'nn bu d gerekletirilemedi. Bir kez ge kalmt Tulayha. Daha nce ortaya atlmalyd. Belki de daha nce sz konusu

olmayacak engeller belirmiti. rnein olduka glenmi bir Mslmanlar topluluu olumutu. Bu toplulua kar yeterli lde yanda toparlamas kolay olmuyordu. teki khin peygamberler iin de bu sorun vard. Ayrca, giritii nemli savata, zerine yryen Mslman savalarn banda Halid bn Velid vard komutan olarak. Bu acmasz komutan, herkesin gzn korkutmutu. Karsna kanlar, dmanlar "atete diri diri yakacak kadar" zalimdi. Buna karlk, Tulayha'nn askerlerinin banda bulunan komutan Uyeyne'yse her zaman ihanete hazr bir kiiydi. hanet etmiti de o etin savata. Yedi yz svarisiyle birlikte ekilip gitmiti. Yani Tulayha'y yalnz brakmt.Btn bunlar olmasayd o da glenecekti belki. Bir baka rnek de Mseylimedir.Ben Hanife kabilesinin bakan, khin ve air bir kiiydi Mseylime. Peygamberlik savnda bulunurken Muhammed'le anlama yoluna bile gitmiti.Bir sre iin bile olsa "anlama" salanm myd? Buras kesin olarak belli deil.Mseylime'nin Muhammed'e yle bir mektup yazp gnderdii aktarlagelmekte: "Tanr elisi Mseylime'den Tanr elisi Muhammed'e mektuptur. Sana esenlikler dilerim. Ben peygamberlikte sana ortak edildim. Yeryznn yars bize, yars Kurey'e aittir. Fakat Kureyliler, insaf ve adaletle hareket etmezler. "Yalanc" diye nitelenir Mslmanlarca. Peygamberlik savnda olanlardan "[...]" olmayan varm gibi. Ve "size Tanr'dan buyruk getiriyorum!" diyen, "vahiy, mucize numaralar"na giren, Tanr adna konuan Muhammed, bu tutumuyla [...]* gibi. leri srldne gre, Mseylime, Muhammed'den nce Peygamber olarak ortaya atlmt ve Muhammed, "Mslim", "Hanif" gibi szckleri Mseylime'den almt.Mseylime de, Muhammed gibi vhiy aldn, Tanr'dan "ayet"ler getirdiini ileri '"srerdi. Belki de Muhammed, birok eyi -kimileri tersini ileri srm olsa bile- ondan renmiti. En'm Suresi'nin 93. ayetinde yle denir: "Tanr'yla ilgili yalan-iftira uyduran ya da hibir ey vahyedilmemiken 'bana vahyedildi' diyenden daha zalim (haksz) kim olabilir?" Bu Kuran ayetinin, Mseylime hakknda olduu ileri srlr. Mseylime, "gerekte Tanr'dan hibir vahiy almad halde, 'bana vahiy geliyor!' diyerek" Tanr'ya kar "yalan uydurmu". Sanki Muhammed ayn biimde "[...]"! Mseylime de Muhammed gibi eitli numaralaryla epeyce yanda toplamt evresinde.Biroklar da Muhammed'in dininden dnp onun inanrlar arasna katlmlard.Ama eitli nedenler ve terslikler yznden Muhammed kadar baarl olamamt.

Muhammed'den nce Arap Dnyasnda Khinlikle Kark Peygamberlikler Bahriye ok, "Baz orientalistler, Yemame Rahman ad verilen Mseylime'nin Hz. Muhammed'den ok nce peygamberlik iddiasnda bulunduunu, birtakm yanl yollardan yryerek ve yanl tefsirlerde bulunarak iddia etmilerdir" der.ok, Muhammed'in gerekten Peygamber, Mseylime'ninse "sahte peygamber" olduunu "ispat eylemek" iin garip abalara giriiyor ve Mseylime'nin Muhammed'den nce peygamberlik savnda bulunduunu ileri srenlere alas bir tepki gsteriyor. "Bunlar, Mseylime'nin Hz. Muhammed'den ok nce peygamberlik etmekte olduunu, Kur'an'n ilk ayetlerinin Mseylime'nin ayetlerinden alnan tefsirle bildirilmi olduunu ileri srmlerdir. Hatta bunlar arasnda Margoliouth, Mslim ve Hanif kelimelerinin ilknce Mseylime tarafndan kullanldn, bunlarn, monotheist anlamna geldiini, Muhammed'in bu terimleri aynen kabul etmi bulunduunu ne srerek, Taber ve dier kaynaklarn vermi olduu malzemeleri bir yn hayal mahsul rivayetler olarak tavsif etmekten ekinmemitir" diyor ok. Sanki byle nitelemekten "ekinme"yi gerektirecek bir "zorunluk" varm gibi. "Margoliouth'e gre Mseylime, Hazreti Muhammed'den en az yirmi yl nce peygamberlik iddialarna balamtr. Bunu da, bn shak'n baka rvler tarafndan bir kere daha teyit edilmeyen tek cmlesine dayanarak ileri srmektedir. O cmle ise, Hirschfeld ve Frants Buhl'n iaret ettikleri; 'Biz una kni olduk ki, bunlar sana, Yemame'den Rahman denilen bir adam retiyor; fakat biz Rahman'a hibir zaman inanmayz' cmlesidir. Bu cmleyi bir Kureyli, Hz. Muhammed henz Mekke'de iken kendisine sylemi. (...) Sonradan birka kitapta daha tekrar edilmekle beraber bn Hiam'daki bu garip cmle, hibir suretle teyit edilmemitir. Belki de Musevi veya Hristiyan rvler tarafndan bn shak'a ilham edilmi, o da bunu mevsuk sanarak kitabna almtr" diye srdryor ilahiyat hanm yazarmz."Musevi veya Hristiyan rvler", bn shak'a nasl "ilham etmi"ler acaba? bn shak, onlarn "ilham"larn nasl "mevsuk" (gvenilir) kabul etmi? Onlar, inand Tanr yerine koyarak m? Bahriye ok, Mseylime'nin, Muhammed'den nce peygamberlik savnda bulunmadna "delil" olsun diye u sorular soruyor: "Eer Mseylime Hz. Muhammed'den nce peygamberlik iddiasna balam olsayd, Tektanrl bir dini arayan ve onu kabule hazr bir duruma gelmi bulunan Araplar tarafndan slamiyet'in deil, Mseylime'nin kurmak istedii dinin kabul edilmesi gerekmez miydi? slarniyetin domas ve Hz. Muhammed'in hayati ok gemeden komu devletler tarafndan renilmi, bilhassa Bizans kaynaklarnda olduka

geni bir yer igal etmi olmasna ramen, bu yabanc kaynaklarda Mseylime hakknda en kk bir kayda bile tesadf edilmeyii, dikkat nazarna alnmak gerekmez mi?" Oysa iki eyi birbirine kartrmamak gerekir: Mseylime ile Muhammed'den hangisinin daha nce peygamberlik savnda bulunmalar baka eydir, bunlarn hangisinin daha "etkin" olduklar baka eydir. "Etkinlik"se birtakm nedenlere dayaldr. Bahriye Uok unlar da yazmakta: "Gene Margoliouth, Mseylime'nin Hz. Muhammed'i taklit etmediini, bilakis Hz. Muhammed'in Mseylime'yi taklit ettiini de sylemektedir... " "Orientalistler, bilhassa Wellhausen, Mseylime'nin Hz. Muhammed'i rnek tutmadn ileri srmektedirler. Wellhausen'a gre Mseylime, Secah ve dier peygamberlik iddiasnda bulunanlarn tarih sahnesine kmalarndaki sebep, Mekke ve Medine'de slamiyeti meydana getiren sebeple ayndr " Gerekten de yledir. Ne var ki, ilahiyat yazarmz bu gre, hi de yerinde olmayacak biimde kar kyor ve yle diyor: "Halbuki Mseylime, slam dinindeki prensiplerin hemen hemen aynn, belki biraz da Yemame'nin yabanc bulunmad Hristiyanlktan ald ilhamlarla zenginletirerek, kendi kurmak istedii dinin iine almtr. Gnde defa namaz klmak, oru tutmak, arap imemek gibi kaideler bunu gstermektedir. Ayrca mezzinler vastasyla namaza davet usul de herhalde slamiyetten rnek alnarak kabul edilmi bir sistemdir." Yazarmz, "namaz", "oru" gibi ibadetlerin ve "ezan" biiminde ibadete arnn, slamdan ok nce, baka "din" ve inanlarda da var olduunu bilebilseydi, sanrm byle yazmazd. "Oru", Yahudilerde ve Hristiyanlarda da vard. "Namaz"sa kadim Hristiyanlkta,Sryaniler'de bilinen bir ibadetti. Bunlardan da nce "oru" ve "namaz", "Sabiler"in ibadetleri arasnda yer alm bulunuyordu. Yeri geldiinde bunlarn zerinde daha ok durulacaktr. Yalnz burada, smail Cerraholu'nun "Kur'an- Kerim ve Sabiler" balkl yazsndan Sabilerin "namaz"larna ilikin bir paragraf aynen aktarmakta yarar buluyorum: Sabilerder taharetsiz namaz caiz olmaz. Mesela cnb iken namaz klnamaz. Temizlenmek iin akar suya dalmak arttr. Bevl (sidik, sidikleme), git (byk abdest), rh (yellenme), hayzl (det gren) veya nifaslya (lohusaya) dokunmak, ecnebiye (yabancya) temas, burundan

gelen kan abdesti bozar. Her namaz iin abdest almak vaciptir. Namazlar; kyam, rku ve secdesiz olarak toprak zerinde oturmaktan ibarettir. Namaz vakitleri, sabah, le ve gne batmadan nce olmak zere vakittir. Namazlar, Mandeen zikirlerden ibaret olan ezanla balar. Namaz klan kimse, Cedi burcuna ynelir. Onlara gre namaz, dem Peygamber'e yedi vakit farz klnmtr. dem eriat, Yahya Peygamber zamanna kadar devam etmitir. Yahya Peygamber, bu yedi vakti neshederek, namaz vakitlerini vakte indirmitir." Demek ki, Sabilerde "ezan" bile vard. Namazlarda "rku" ve "secde"yse hi yok deildi slamdan nce. "Sryaniler'de ve ok daha nceki inanlarda bile vard. rnein, yeri gelince ok geni yer vereceimiz bir raporda da belirtildii gibi, "Gne klt"nn benimsendii ok eski ve ilkel topluluklarda bile vard "rku" ve "secde". Sz konusu rapor, 12 Birinci Kanun 1937 tarihini tayor ve Atatrk'e gnderilmitir. Kaleme alan da Meksiko Maslahatgzar Tahsin Bey'dir. Bu raporun banda yle denmektedir: "Orta Asya'daki ecdadmz gibi Gne Kltne slik olan Meksika yerlilerinin Gnee tazim ayinlerini ne suretle yapmakta olduklarna ve ezan, abdest ve secde gibi Mslmanla ait olduklar zannolunan hususatn Mslmanla gne dininden girdiine ve slam dininde vazh bir manas olmayan secdenin Gne Kltnde ok derin bir manas olduuna ve saireye dair mhim malumat ve izahat havi rapor." slam Tarihinde ilk Sahte Peygamberler adl kitapn yazar Bahriye ok Hanmefendi bunlar bilebilseydi, Mseylime'nin "oru, namaz, ezan" gibi dinsel gelenekleri, slamiyetten aldn yazmazd elbette. Her neyse... Gerekten de "Mseylime ve benzerlerinin tarih sahnesine kmalarna yol aan nedenle, Muhammed'in Mekke ve Medine'de Peygamberlik [...] taknarak ortaya atlmasna yol aan neden, aa yukar ayndr". Muhammed'den nce kimi toplumlarda, "peygamberlik"ler vard. Ya Araplarda? Mseylime'nin peygamberliini bir yana brakrsak, kesin bir ey sylemeye "belge"ler yeterli deil. Ancak u sylenebilir: "airlik"le kark "khinlie benzer peygamberlik", ya da "peygamberlie benzer khinlik" vard Arap dnyasnda da. Kimi "Hanif" denen "Tektanrc" dinciler vard ki, "airlik" ve "tanrsal t verici" szler yannda "khinlie benzer peygamberlik" ilevi stlenmilerdi. te bir rnek: meyye bn Ebi's-Salt. Bu kiiyi Mslmanlar ok iyi tanr. nk slamda ok sz edilir bu kiinin. Muhammed'in peygamberliini destekler nitelikte kant olutursun diye yaamna ve tutumuna ilikin birok yalanlar uydurulmutur. Ancak yine

de onun olduu sylenen dnceler, iirler ve onunla ilgili anlatlanlar olduka ilgi ekicidir. Onun iin burada zet olarak sunmakta yarar var: Ebu'l-Fereci'l-sbihan'nin (El sfihani'nin) Kitabu'lgani'sinde yle denir: "Ebu Ubeyde anlatr: Kentlerin en air kiileri, Medineliler, sonra Abdul Kays ve sonra Sakiflilerdir. Sakiflilerin en air kiisiyse Umeyye bn EbiSalt'tr. Bunun byle olduu konusunda Araplar birlemitir. (...) Osman olu Ms'ab'dan aktarlr: meyye bn Ebi's-Salt, mukaddes kitab ap okuyabilirdi. Okurdu da. Dindarlndan tr, uval bezi, ya da kaba kldan yaplma bir giysi (mesuh) giyerdi. brahim'i ve smail'i dilinden drmeyenlerdendi. Haniflii de. kiyi yasaklamt. Putlara sayg konusunda kukusu vard. (Putlara inanmyordu.) Gerei arayan kiiydi. (Gerek) dini aramaya koyuldu. Peygamberlikte de gz vard. (Peygamber olmak isterdi.) nk kutsal kitapta Araplardan da bir peygamber geleceini okumutu. stiyordu ki, o gelecek peygamber kendisi olsun. Peygamber (Muhammed) Tanr'dan eli olarak gnderildiinde kendisine: 'te senin beklediin ve hakknda konutuun (szn edip durduun) peygamber!' denmiti. Peygamberi kskanmt o. Tanr'nn dman. 'Ben peygamber olaym isterdim' diye konutu. Sonra Tanr u ayeti indirdi onun hakknda: 'Muhammed! O kimsenin olayn onlara anlat ki, ayetlerimizi vermitik ona. Ama o, o ayetlerden syrlp ayrlmt. Ardndan eytana uymutu. Ve azgnlardan olmutu...'" Bu ayet, Kur'an'da, A'rf Suresi'nin 175. ayetidir. Eer bu ayette anlatlmak istenen, Kur'an yorumlarnda da ileri srld gibi, meyye bn Ebi's-Salt'sa, ok ilgin bir durum kyor ortaya: Buna gre, mmeyye'ye "peygamberlik" verilmi nce. Sonra, peygamberlii elinden alnm! Bu sonu kyor nk: Bu ayete gre, ona "ayetler verilmi, ama o, kendisine verilen ayetlerden syrlp ayrlm". Sz konusu "ayetler" ya Tanr'nn "vahiyleridir, ya da "mucize"lerdir. Her ikisi de, yalnzca "peygamber"e verilecei iin, sz edilen kiinin, "peygamber" olmas gerekir. A'rf Suresi'nin 175. ayetinde anlatlmak istenen kim olursa olsun; Kur'an anlatmnda byk bir "fke" gze arpyor ve bu ayeti izleyen ayette de ayn kimse hakknda "hakaret amal" bir benzetme yer ald grlyor: "Dileseydik, ayetlerimizle stn klar, yceltirdik onu. Ama o, yerinde aklm gibi kald. Ve hevesine kapld. Onun durumu, bir kpein durumuna benzer. zerine varsan da, braksan da, dilini sarktp

soluyan kpein durumuna.te ayetlerimizi yalanlayan kimselerin durumu byledir. Bu yky sen anlat onlara. Ola ki, dnrler." Anlatlmak istenen meyye'yse, Muhammed ok kzm anlalan. Ona aka svg ynelterek kendini doyurmaya alyor. "Rakb"ini "kpee benzetmesi" yle aklanabilir ancak. Yani Muhammed, fkesini ve svgsn Tanrsna yaslayarak "rakb"ini aalyor. Ve bu arada, bilmeden, Tanrsn glnletiriyor. nk nce "ayetler" verdii bir kimseyi, sonradan "eytan"a kaptran ve ardndan "kpee benzeterek" svp sayan bir Tanr, ok gln bir Tanr'dr. Kitabu'l-Agani meyye tbn Ebi's-Salt'n da Muhammed gibi bir "kalp ameliyat" geirdiini anlatan "rivayet'e yer veriyor. Buna gre, meyye'nin kalbini de "melek" yanp karm. Hatta bu "ameliyat", "ku" biimine giren "iki melek" yapm. "Ku"lar, kardklar "kalb"e "bir eyler" koymak istemiler. Ne var ki, o kalb, "reddetmi" konulmak istenen eyi! Burada da amalanan, "rakb"i aalamaktr. Bununla birlikte "rakb"inden de ok, Muhammed'in kendisi [...] ona kar olan tutumuyla. nk "Rakb"i, meyye, bir bakma kendisinin "hoca"s saylr. Kendisinin Tanr, evren ve daha baka konularla ilgili dncesinin hemen aynn, kendisinden ok nce, meyye ilemitir. iirleriyle ve sylevleriyle ilemitir meyye. meyye bn Ebi's-Salt'a gre: "Yalnzca bir Tanr vardr. Bu Tanr, var olan her eyi ynetir. O, bir nur perdesi iinde, Arndadr. nsan gz, bu nur perdesini aamad iin Tanr'y gremez. Bu perde, mukaddes gk melekleriyle kuatlmtr. Bunlar, 'saf saf dizilmi'tir. Kimi Ar' tayor, kimi sessizce Tanr'nn vahyini dinliyor. Bunlar arasnda Cibril (Cebrail), Mikail ve dier bazlar, en yksek yeri almlardr. Dnyada hibir ey kalc deildir. Her yaayan, er ge lr, rr. Tek kalc, kutsallk ve 'celal sahibi' olan Tanr'dr. Hibir zaman yok olmayan O'dur yalnzca." meyye'nin bir iirinde yle denir: "Tanr'dr O. Varlklarn yaratcsdr. Tm yaratklar, birer cariye ve kle niteliinde O'nun buyruuna, isteyerek boyun emede."

u iirlerin de meyye'nin olduu sylenir: "Btn insanlar, Tanr'nn halkdr. Yeryznde (evrende) tek hkmran, O'dur." "Ve O Tanr ki, yaratklardan hi kimse, mlknde O'nunla ekiemez, bir hak ileri sremez. Yaratklar O'nu birlemese de O Birdir." meyye'nin bu evren ve Tanr anlay, Kur'a'da da yer almakta. yleyken ayn Tanr, kendisini bylesine ven meyye'nin, Kur'an'da -Muhammed araclyla- "kpee benzediini" bildirmekte. Bir "vefaszlk", bir"[...]" deil de nedir bu?! Celaleddin Syt'nin (. Hicri 911/ Miladi 1505) El tkn Fi Ulumi'l-Kur'an adl nl (kaynak) kitabnda, "cennet" ve "cehennem" de, Kur'an'daki gibi ve Kuran'dan nce meyye'nin iirlerinde anlatld aklanr. meyye'nin bir iirinde "cinan" (cennetler) yle anlatlr: "Asl baheler cennetlerdedir. Glgelikler oluturmakta. Ve o glgeliklerde, gsleri yeni tomurcuklanm kzlar var. O cennetlerdeki sedir aalar dikensizdir'" "Cennet"lerdeki "sedir aac" iin Arapada pek rastlanmayan ve "garip" szckler arasnda gsterilen "mahzt" (dikensiz) szc Kuran'da da kullanlmakta. Vka Suresinin 28. ayetinde, "Ve dikensiz sedir aalarnda..." denmekte. Ayn surenin 30. ayetinde de bu aalarn, "uzayp giden glgelikler" oluturduu anlatlmakta. Dikensiz anlamndaki "mahzt" szcnn "garip" (yadrganan) szcklerden olmasndan tr, slam ncesi Araplarda kullanlp kullanlmad sorulmu, az da olsa, kullanldna meyye'nin yukardaki iiri, "tank" gsterilmi.Ayn iirde, "cennet" ve "baheleri"yle ilgili anlatlanlar, "gsleri tomurcuklanm kzlar"yla birlikte Kur'an'n Nebe' Suresi'nde de anlatld grlmekte: Tanr'ya kar gelmekten saknanlara, kurtulu var. Baheler, balar var. Gsleri yeni tomurcuklanm yat kzlar var. Ve iki dolu kadehler var (cennette)." (Ayet 31-34.) "Cehennem" ve "cehennemlikler" de meyye'nin iirlerinde anlatlrken, bir iirinde yle denmekte: "Onlar ba aa tutun cehennemde. nk onlar direndiler ve srekli yalan ve uydurma eyler sylediler." Nis Suresi'nin 88. ayetinde, "mnafklar"m (cehennemde), "ba aa tutulacaklar"nn, meyye'nin iirinde yer alan szckle ayn kkten gelen bir szck (erkesehum) kullanlarak anlatld dikkati ekmekte. Syt'nin

kitabnda, bu szcn de "garip" (Araplarda pek az kullanld iin yadrganan) szcklerden olduu belirtilir. Kaynak:Turan Dursun Kutsal Kitaplarn Kaynaklar I-II-III

Mira Masalnn Kaynaklar


"Isr-Mi'rac" Masal Nerelerden Kaynaklanyor Bu masalda yer alan "burak": Peygamber, "mira gecesi", Mekke'den Kuds'e dein bu hayvanla gitmi. "Burak", "berk=imek" gibi hzl gitmesinden tr bu hayvana ad olmumu. "Hadis"te anlatldna gre "burak", katrdan kk, eekten byk bir hayvan. Yani katrla eek aras. Ya da katra yakn eek. Eein Tevrat'ta, daha ok Peygamber'in biniti olduu grlr. Peygamberler, zellikle nlleri, binit olarak eei seerlermi nedense. rnein "peygamber"lerin ve Yahudilerin (Mslmanlarn da) atas saylan brahim Peygamber'in biniti, "eek"ti. Tevrat'n Tekvin blmnde, brahim'in bir yolculuu; "Ve brahim, sabahleyin erken kalkt ve eeine palan vurdu..." (22:3) diye balanarak anlatlr. Zekeriya blmnn 9. babnda, Yahudilere kurtulu ve kurtarc (mesih) mjdelenirken yle deniyor: "Ey Sion kz! Byk sevinle co! Ey Yerualim kz! Bar! te Kraln adildir. Ve kurtarcdr, alakgnlldr. Ve bir eek zerine, evet eek yavrusu spa zerine binmi sana geliyor!" (Ayet 9.) Kur'an'da, Yahudi peygamberlerinden zeyir (Yeremya?) Peygamber'in de eeinden sz edilir. (Bakara Suresi, ayet 259.) Dahas, Musa Peygamber'in de biniti "eek"ti. Tevrat'n k blmnn 4. babnda yle denir: "Ve Musa karsn ve oullarn ald ve eei zerine bindirdi ve Msr diyarna dnd." (Ayet 20.) teki peygamberlerin "eek"leri olur da "bizimkilerin olmaz m? Onlara benzemek ijn 'Muhammed'imiz" de bir "eek" uydurmu" mira masal''nda.Yalnz biraz "farkl" olsun diye "eekten byk, katrdan kk" gstermi.Yani [...] gibi, eei de "farkl".

Masaldaki "ge merdiven dayama" ve "dayanan merdivenle "ge kma" uydurmas da, Tevrat'n bir blmnden ve yorumundan kaynaklanma benzer. Tekvin blmnn 28. babnda unlar okuyoruz: "Ve Yakub. Beer-eba'dan kt ve Harran'a doru gitti ve bir yere eriip orada geceledi. nk gne batmt. Ve O yerin talarndan birini alp ba altna koydu. Ve Yakub, o yerde yatt. Ve rya grd: Ve ite yer zerine bir merdiven dikilmi, ba gklere ermiti. Ve ite onda Allah'n melekleri kmakta ve inmekte idiler..." (Ayet 10-12.) "Ve Yakub, uykudan uyanp dedi: Gerek o ki, Rab bu yerdedir. Ve ben, onu bilemedim (farknda olamadm). Ve korkup dedi: Bu yer ne heybetli! Bu, baka bir ey deil, ancak Allah'n evidir. Ve bu, 'gklerin kaps'dr..." (Ayet 16-17.) B uradakinin bir "d" olduu belirtiliyor. Yani "mira" masalnda olduu gibi "somut" ve "maddi" nitelikte sunulmuyor. Onun iin de Muhammed'inkine denebildii gibi "[...]" denemez buna. "Ge kma" ve Tanr'dan buyruk almak iin "yerden ge dayanan bir merdivence "ge klabilecei" dncesi, Kur'an ayetleriyle bile ilenmekte. Tr Suresi'nin 38. ayetine bakn: "Yoksa (ge dayanm ve) zerine kp vahiy dinleyebildikleri bir merdivenleri mi var? Varsa, o vahiy dinleyenleri ak bir kantla ksnlar ortaya." Yani "ge klabilecei", kmak iin bir "merdiven olabilecei" ileniyor. Ancak; "ge kabilmek iin Muhammed gibi bir Peygamber olmak gerekir!" demek isteniyor. Sanki ayette sz edilen o "ak kant" Muhammed gsterebiliyormu gibi. "Mira" masaln [...] Muhammed!.. Kur'an'da, Zuhruf Suresi'nin 33. ayetinde "mira" (oulu: 'Meric') szc, "merdiven" anlamnda kullanlmtr. Meric Suresi'nin 3. ayetinde Tanr'nn "meric (merdivenler) sahibi" olduu bildiriliyor. 4. ayetindeyse yle dendii grlr: "Melekler ve ruh (Cebrail) O'na (Tanr'ya), 50 bin yl kadar olan bir 'gn' iinde urc ederler ('mi'rac'la=merdivenle karlar)." Bu ayet, Yakub'un Tevrat'tan yukarya aktardnz "rya"snda grdn ne denli anmsatyor deil mi? "Ve ite yer zerine bir merdiven dikilmi, ba gklere ermiti. Ve ite onda Allah'n melekleri kmakta ve inmekte idiler..." szleriyle bu ayeti karlatrdmz zaman; kaynak daha ak belli oluyor. Arada bir fark var: Kur'an ayetinde "meleklerin Tanr'ya karken"

kullandklar "merdiven"le "k hzlar" aklanyor! "Bir gnde 50 bin yllk yol" alyorlarm "melek"ler. "Ge dayanan merdiven"le!.. slam Ansiklopedisi'mn "Mira" maddesinde yle dendii grlmekte: "...Peygamber de, ihtimal, Habeeden alnm olan bu kelimeyi ('mi'rac') zaten bilmekteydi. Keza, Mandelerde de merdiven, ge kma vastasdr." "Merdiven"i "ge kma arac" bilen "Mandeler" (Mandoenler), "Gney Irak Sabileri"dirler. Bunlar iin smail Cerraholu yle der: "Bunlar, eski Sabi detlerini icra ettiklerinden, asl Sabilerden olduklar kanaati hasl olmutur." Muhammed, "Sabi detleri"nden ve inanlarndan ok ey almtr. Bunu, 2. cildimizde daha genie greceiz. Ayn ansiklopedinin ayn maddesinde (ayn yerde), merdiven anlamndaki "mira" szcnn Yakub'un "rya"sndaki merdivenle ayn anlam tad anlatlyor ve: "Habee yl dnm kitab, XXVII, 21'de buna ma'areg deniyor" anlatm yer alyor. Mira masalndaki "gk", "gk katlar": Voltaire, Felsefe Szlnde, "Eskilerin G"ne ilikin olarak unlar yazar: "Bir ipekbcei, kozasn kaplayan kck tylere bakp da 'gk' dese; atmosfere 'gk' adn veren btn eskiler kadar iyi akl yrtm olur..." "nsanolu yanl sz etmeye o kadar alktr ki, buharlarmza, yeryznden Ay'a kadar olan bolua 'gk' adn veriyoruz. Gne'in hareket etmediini pekl bildiimiz halde, Gne batyor dediimiz gibi, 'ge kmak' da diyoruz. Ay'da yaayanlar iin de belki biz 'gz'..." "...Eskiler acaba 'gk' deyince ne anlyorlard? Hibir ey! Her zaman: 'Yerle gk diyerek barp duruyorlard. Oysa bunun, 'Sonsuzlukla atom' diye barmaktan fark yoktu. Dorusunu sylemek gerekirse 'gk' diye bir ey yoktur. Yalnzca, bolukta yuvarlanan bir sr yuvarlaklar var. Bizimki de tekiler gibi yuvarlanp duruyor.

"Eskiler, gklere gitmeyi, 'ykselmek' sanyorlard. Ama bir yuvarlaktan tekine hi ykselinir mi? Gksel yuvarlaklar, kimi zaman bizim ufkumuzun stnde, kimi zaman altndadrlar. (...) Ama eskiler, pek o kadar ince eleyip sk dokumazlard "Eskiler" gibi, "eskiler"in "masal"larn, "ilkel"liklerini "Tanr" adna sunan "kutsal kitap"lar da, yle iin "incelii"ne pek inmezler, inemezler. Dahas; kimi "eski"lerin, kimi "kutsal kitap"takinden daha ileri grler sergiledikleri, amzdaki dine bal dnenlerden daha iyi gerei grdkleri anlalyor kimi yaptlardan. Yine Voltaire'in Felsefe Szl'nden alnt yaparak rnek vereyim: Milattan 417 yl nceki konumalardan: "Konfyus'un mezi Ku-Su'nun, in mparatoru Gnen-Van'a bal Kral Lu'nun olu Prens Ku ile yapt konumalardan: "Ku: Kuzum, 'gkyz, yeryz, ge ykselmek, ge layk olmak' dendii zaman ne anlatlmak istenir? Ku-Su: Kocaman bir sama yumurtlanm olur.Gk diye bir ey yoktur ki! Her gezegen yumurtann kabuu gibi, kendi atmosferiyle evrilmitir, uzaynda, kendi gneinin evresinde dner. Her gne, durmadan evresinde gezen birok gezegenlerin merkezidir. Ne yukar, ne aa, ne k, ne ini vardr. Gryorsunuz ki, Ay'da oturanlar da kalkp: 'Dnyaya klr, dnyaya layk olmaya "allmaldr gibi laflar etseydiler, alas szler sylemi olurlard..." '"Yerle g yaratan' dediimiz zaman, sofuca samalam oluyoruz. nk 'gk' deyince, Tanr'nn, iinde bir sr gneler yakp bir sr dnyalar dndrd o usuz bucaksz uzay anlyorsak; 'yer ile gk' demek, 'dalar ile bir kum tanesi' demekten daha glntr.Kremiz, nnde kaybolduumuz... evrenle karlatrlnca, bir kum tanesinden daha kk kalr... "Ku: Demek oluyor ki, Fo'nun 'drdnc kat gk'ten aramza indiini, beyaz bir fil biiminde grndn syleyenler, bizi bal gibi aldatmlardr. Ku-Su: Bunlar, Buda rahiplerinin oluk ocua, yallara anlattklar masallardr...' Yahudiliin, Hristiyanln ve slamn "kutsal kitap"lar da ayn trden masallarla yle aldatmlardr inanrlarn. Ve Muhammed'imiz de "sr mi'rac" masalyla

"Gk" ve "gk katlar", hemen tm "eski efsaneler"de yer alr. Tm ilkel inanlarda vardr hemen hemen.Ve "kutsal gler"i, "kutsallklar" ierir.ok eski "Trk mitolojisi"ni anlatrken bir yazarmz, Murat Uraz unlar yazar: "Tanrsal 'ikametghlar, 'kat'lara ayrlm 'gk'lerdedir. Baka bir deyile, 'gkler'; 'byk tanrlar'la iyi ruhlarn, perilerin ve meleklerin evren apnda bir apartman halindedir. "Cennetler, nl st gl ve Kara Han'n yaratt 'srve da' da, (Tanr) lgen'in katndaki cennetlerin birinde bulunmakta. "Gne, Ay, yldzlar gibi naturist tannlarsa yerlerini alm, 'gkler lemi'ne, dnyaya k datrlar. Taoistlerin drt yn yneten Tanr ayarndaki drt temsilcisiyle, Gktrklerin boluun drt ynnde bulunan, Trk blgelerini koruyan... Tanrlar da 'boluk lemi'nin birer kutsal kahramanlardrlar. "Tanr saylan bozkurt, Etilerin, Elamllarn 'kutsal boa'lar, Gne Tanr ama'n gl kartal, Frtna Tanrs Teup'un korkun boalaryla Tanr'nn 'beyaz deve'si ve 'Aider Erkam' masalnda grlen kuyruksuz mavu kurdu da, 'gk sakinleri'nin kadrosunda bulunmaktadrlar. "Byk Tanrlarn katlar ile yerleri belli olanlara gelince: Gk Tanrs Anu, Sumerlerin Anosmas dedikleri, 'gklerin yksek yerindeki saray'ndadr. "Altayllarn byk Tanns Kara Han ile olu lgen de, amanlarca 17 kat kabul edilen gklerin st katlarnda oturur. Gktrklerin, Yakutlarn, Akatlarn ve Elamllarn byk Tanrlar da bu katlarda yerlemilerdir. "Yakutlarn Kayadan' dokuzuncu, Altayllarn Gnanas yedinci katta, Ayatas altnc katta, Yakutlarn Orangay' drdnc, Kuday ile Tanra Ayzt nc katta otururlar. "Sumerlerin kimi tanrlar da yldzlarda oturmay uygun bulmulardr..." Muhammed'se, "mira masal"nda, "gk katlar"na, "melekler"le "ulu" peygamberler'i yerletirmitir. Tanrsn da "gklerin tesi"ndeki "Ar"a (saraya)...

"Ge k"lar:"Eski efsaneler"in ounda rastlanr bu "ge k"lara. Eski mitolojilerde nice "Tanr"lar, "Yartanr"lar ve "lmszle ynelmi kii'ler "ge karlar", "gk"ten "inerler". Tevrat'ta da kimi "peygamber"in "ge ktklarndan" sz edildii grlr. rnein II. Krallar blmnn 2. babnda yle denir: "Ve vaki oldu ki, onlar yryp konuurlarken, ite ateten araba ve ateten atlar. kisini birbirinden ayrdlar. Ve lya (lyas), kasrgada gklere kt..." (Ayet 11.) Cemil Sena'nn da unlar yazdn gryoruz: "Zerdt'n mritleri, stadlar u masal uydurmulardr: Bir gn Zerdt, yksek dalarn tepesinde imekler, yldrmlar ve evreyi kaplayan bulutlar arasnda dua ederken, ge kaldrlm; orada Hrmz'le karlam; ondan birtakm tanrsal buyruklar alm. Sonra Zerdt, yere indii vakit, Nosks ad verilen eriat kitabn getirmi... "Tek ve oktanrl dinlerde tarikatlardaki mira masallar, yalnzca ermilerle peygamberlerin salklannda grld iddia ve hayal edilen olaylardan ibaret deildir; zellikle kimi peygamberlerin ldkten sonra bu miraca nail olduklar da iddia edilmitir. rnein: Eski Hint Peygamberi Manu, ldkten sonra uup gitmi: in, Tibet ve Japon Budaclarna gre de, Buda, gklere ekilmitir. Musevilerde, Hz. Musa, Moab vadisinde bir melek tarafndan Yehova'nn yanna gtrlmtr. Hz. sa'nn da armha gerildikten sonra gklere ekilmi olduu kabul edilir... "...Marcel Granet'in kaydettiine gre; yeni Taoculukta mira, hi lmeme sanatdr. Bu inanca gre, rnein mparator Wou (S 140-148), kendi isteiyle saltanatn, eini, ocuklarn ve btn servetini brakm ve bir ejderha tarafndan gklere gtrlmtr. Taoculuun yce patronu olan Hoang-ti de, daha nce byle bir miraca nail olmutur. Prens Hauai-nan da bu ikisinden nce gklere gtrlmtr. Genel olarak bu dinin geleneklerinde ba sanat sayesinde ve cinlerle arkadalk etmek suretiyle gklere karld kabul edilir. "Anlalyor ki, Mi'rac, yalnzca Mslmanlkta deil; ok daha nce, trl dinler ve tarikatlarda da vardr... " "Ar" (Tanr saray): Voltaire'in Felsefe Szlnden: "Eski Yunanllar, kentlere hkmedenlerin bir dan tepesinde, kalelerde oturduklarn grerek, Tanrlarn da kaleleri olabileceine karar vermiler ve

bu kaleyi, Thessalia'da, tepesi kimi zaman bulutlarla rtl Olympos dana yerletirmiler. yle ki, saraylar, gklere e dzeydeydi. "Atmosferimizin mavi kubbesine bal gibi grnen yldzlarla gezegenler, sonradan Tanrlarn evi oldu. lerinden yedisinin kendisine zg bir gezegeni vard. tekiler de nerede yer bulabildilerse orada oturdular..." Voltaire, bu konuda "braniler"in yani Yahudilerin inancna da deiniyor ve yle diyor: "Kitaplarnda, gn kuruluuna ilikin baz karanlk, anlalmaz, hepsi de barbar bir ulusa yarar fikirlere rastlanr. Onlarca, birinci (kat) gk, havayd. kincisi, yldzlarn bal olduu uzayd. Bu uzay, kat bir cisimdi... "Bu uzaydan, yahut yksek sulardan sonra nc (kat) gk, yahut ermi Pavlus'un gtrld 'ar- l' geliyordu... "...braniler, bu kuruntular baka uluslardan almlard..." Ya Muhammed? O nereden almt? Muhammed de "braniler"den ve baka evrelerden almt kukusuz. Kimilerini de uydurup ekleyerek... Ksacas: "sr-mi'rac mucizesi", eskilerden kaynaklanan bir "masal"dan baka deil. Bu masal, teki "mucize"ler gibi, "gerek"le ilgisi olmayan uydurmalar ieriyor; eski alarn "ilkel anlay"larn, "ilkel inanlarn tayp getiriyor bizlere. Bir "[...] taycs" niteliindeki "peygamber" araclyla... te "dinler, bu tr uydurmalar stne kurulu.Birer "[...] taycs" olan "peygamberlere, "mucizeleri var" diye inanlagelmi.Trl hokkabazlklarla inandrlm insanlk. Ve gnmze dek inandrlagelmi. "Din" ve "peygamberlik kurumu" iin son derece nemli olduundan bu denli genie yer ayrma gerei duydum "mucize"ye. "sr-mi'rac mucizesine verdiim yer de geni oldu. nk bu masal, ilgin bir rnek niteliindedir. ok ynl ve "mucize" diye inanlan eyin gerekte ne olduunu ok gzel sergileyecek nitelikte bir rnek. Bir de u var: Sz konusu masala, slam inanrlar ok byk nem verirler. "Mucize" nedir, ne deildir? Buraya dek anlatlanlarla anlalm olsa gerek. Ak seik anlalmtr ki, "mucize" diye inanrlara sunulan eyin "gerekle en kk bir ilgisi yoktur ve tm "mucizeler", insanl aldatmak iin ileri srlm bir yalanlar btndr.

Bu durum, inanrlarca anlald, iyice kavrand zaman, temelinde bir snfn karlar olan yap da gmbr gmbr yklacaktr.O yap "din"dir. nsanln zararna da olsa, dnya egemenlerinin yklp yok olmasn istemedii kurum... Kaynak:Turan Dursun Kutsal Kitaplarn Kaynaklar I-II-III

Sleyman,Sebe Kraliesi ve Fabllarn Kkenleri


Sleyman'n Mucizesi ve Sebe' Kraliesi ve Hudhud Kuu ile Dierleri Neml Suresi, ayet 16: "Ant olsun ki, Sleyman, Davud'un mirass oldu. Sleyman; 'Ey insanlar! Bize ku dili retildi ve bize her eyden bolca verildi. Kukusuz bu apak bir stn iyiliktir' dedi." Ayn sure, ayet 17-19: Bu ayetlerde, Sleyman'n, "cin"ler, insanlar ve "ku"lardan oluan ordusunu toplayp yola kt, yolda karnca deresine vardnda karncalarla karlat, bir karnca liderinin; "Karncalar! Haydi yuvalarnza girin de; Sleyman ve ordusu, farknda olmadan sizi ezmesin!" diyerek teki karncalar uyarmasna tank olduu, bu uyar szlerine gld, bu szleri anlamasn salayan Tanr'nn iyiliine "kr"le karlk verdii anlatlyor. Ayn sure, ayet 20-23: "Sleyman, kular gzden geirdi ve: 'Hdhd (avukuunu) niin gremiyorum? Yoksa, yitiklerden mi oldu? Kesinlikle ar bir cezayla cezalandracam onu. Ya da keseceim. Meer ki, ak bir kanta dayal bir gerekeyle bana gelmi ola!' diye konutu. ok gemeden hdhd gelip unlar syledi: 'Sleyman! Senin bilmediin bilgiler elde ettim. Sebe' (lkesi)den, sana kesin bilgi (haber) getirdim. Kadn buldum! Hkmdarlk eden bir kadn. Her eyden kendisine bolca verilmi. Bir de byk taht var..."' Anlalan, "Sleyman'a kadn bulmasayd", "hdhd" denen kuun hali harapt!

Ayn sure, ayet 24-26: Bu ayetlerde, "hdhd"n, Sebe' (Yemen'de bulunan Saba) kentindeki toplumun dinsel inanlar konusunda da, Sleyman'a bilgi (!) verdii aklanyor. Ayn sure, ayet 27-28: Sleyman, "hdhd"e seslenerek: '"Bakacaz, doru mu sylyorsun, yoksa yalan uyduranlardan msn, anlayacaz. imdi sen u mektubumu gtr, (Kralie'nin sarayndaki) ilgililere ilet. Sonra, bir yana ekilerek ne sonuca varacaklarn anlamak iin bekle!' dedi." Ayn sure, ayet 29-37: Bu ayetlerde, Sleyman'n mektubunu alan Sebe' (Saba) Kraliesi'nin, danmanlarn toplad, mektubun ieriini grt, eer Sleyman'a birtakm armaanlar gndermezse, onun gelip lkesini altst edebileceini, bunun hkmdarlarca uygulanagelen bir gelenek olduunu syledii, sonra, Sleyman'a armaanlar gnderdii, ama, Sleyman'n, kendisinde ok daha bol mal-mlk bulunduunu syleyerek bu armaanlar kabul etmedii, Kralie'nin armaanlarn getiren elisine; "Geri gtr armaanlar. Ve onlara, benim ant ierek: 'Ordumla, kar koyamayacaklar bir orduyla gelir; onlar, ezilmi ve alalm duruma drerek lkelerinden karrm!' dediimi syle!" biiminde seslendii bildiriliyor. Ayn sure, ayet 38-40: Bu ayetlerdeyse: Sleyman'n (Sebe' Kraliesi'ne kavumas iin, Tanr'nn salad) alas "mucize"si anlatlyor: Sleyman, danmanlarna ve ileri gelen ilgililere: "Onlar bana teslim olmadan nce, Kralie'nin tahtn-sarayn, bana, buraya kim getirilebilir?" diye sormu; 'cinlerden ifrit" hemen atlp u karl vermi: "Sana onu ben getiririm! Hem de, sen daha yerinden kalkmadan." Bir bakas atlp kendisini daha gl gstermi ve "Ben, onu sana daha abuk, sen daha gzn ap yummadan getirebilirim!" diye konumu. Ve de "getirmi"! Ancak "Neml" (karnca) Suresi'nin buraya dein sunulan ayetlerindeki bir sr [...] ve olamazlk yannda, Sleyman-Sebe' (Saba) Kraliesi masalna ilikin kesimde, "yenilir-yutulur" trden olmayan iki olamazlk var: Bunlardan biri corafya ynnden,br tarih ynnden.

Corafya ynnden olamazlk: Yahudi Kral ve Peygamberi Sleyman'n bulunduu yer: Yerualim (Kuds). "Sebe"' (Saba) kent ve devletinin bulunduu yerse: Gney Yemen'de, Kzl Deniz'le Aden Krfezi arasnda kalan buruna ok yakn bir kesimde. Yani Yerualim nereee, Sebe' nere? Arada, 2000 km.den ok uzaklk var. Bu kadar bir uzaklktan, Sebe' Kraliesi'nin taht ve saraynn bir anda alnp gtrlm olabilecei dnlebilir mi? Yani gerekle badaabilir mi bu? Buna inanmak iin ocuk masallarnda anlatlanlara inanacak kadar "gerek"lerden uzaklamak gerekir. Sleyman'n mucizelerine ilikin ayetlerde anlatlan masal ve samalklar, baka konulardaki samalklar gibi, "akl ve bilim"le badatrmaya alan Sadeddin Evrin Paa, "Sleyman'n rzgra (yele) binerek sabahtan akama kadar olan bir zaman iinde 2 aylk bir uzakla varabildiini" anlatan Sebe Suresi'nin 12. ayeti zerine, unlar yazmaktan kendini alamyor: "ocuk masal, 'uan hal' veya 'sprge zerinde uan, kpe binen cad' rnei gibi Sleyman'n gkyznde tahtyla uarak stanbul'a geldii ve burada Belkis'e (Sebe' Kraliesi'ne) kk yaptrd efsanesi, tamamen hayal mahsuldr." 'Peki, Sebe' Kraliesi'nin taht ve saraynn 2000 km.den daha ok bir uzaklktan,bir anda Yerualim'e (Kuds'e) getirtilip kondurulmas ne "mahsuldr" Paam? Bu da ayn tip bir ocuk masal deil midir? Tarih ynnden olamazlk: slam Ansiklopedisi'nden, konuya ilikin bir kesimi, anlalabilir bir Trkeye evirip sunmak yerinde olacak: "...Sleyman Peygamber'i ziyaret etmi olan Sebe' (Saba) Kraliesi'nin yksne, bu yknn tarihsel deerine gelince: Sebe' ve Main (Devleti) hakknda bildiimiz her ey, bu lkede bir kralie bulunduuna ilikin ileri srlen varsaymn tersini ortaya koymaktadr.Glaser'in ve E. Meyer'in hl inandklarna uyacak biimde, Sebe"de kadn bir hkmdarn yaam olduuna tanklk edecek bir belge bulunup gsterilemez. Eski Sebe' kabilelerinin XI. ya da X. yzyla ait olduuna, Sleyman'n zamannda kuzeye doru uzaklara uzanan byk bir Sebe' devletinin bulunduuna ilikin varsaym ileri srmeyi mmkn klacak bir tanklk (belge, kant) da yoktur. Sebe' Kraliesi kiiliini de, Sebe'lilerin asl lkesi olan Yareb'in bir kraliesini grmemiz de mmkn deildir. Bu, bir uydurma olarak, aralarnda Arib Kralieleri tarihe bilinen Kuzey Arabistan Kralielerinin varlnn bir ans olabilir. Bu an, Araplar tarafndan yeniden ele alnm ve Sebe' Kraliesi Belkis efsanesi gelimitir..." Olanca dinciliine karn Prof. Dr. Neet aatay bile unlar yazyor: "te yandan, sylentilerin, srail Kral Sleyman'la (saltanat: 973-933) ada gsterdii Sebe' Melikesi hikyesi, tarihi olaylara pek uygun dmemektedir. (...) Yemen'de Belkis adl kralieyi, Himyerliler dneminde Belkis Bint Hedhad ad altnda ve Miladi 330-345 yllar arasnda hkm

srm olarak gryoruz ki, Hristiyanla yeni girmi olan Habelilerin bunun zamannda Yemen'e saldrlar olmutur. Bu kadnla, ondan 13-14 yzyl nce yaam olan srail Kral Sleyman arasnda bir ilgi olamaz.Yemen'deki Sebe' Devleti, en erken VIII. yzylda kurulduuna gre, ak ykleri dillere destan olan Belkis'in, Sebe' Melikesi olmas bile uzaktr..." "Bu Sebe' Devletinin bir kraliesinin, srail Kral Sleyman'la iliki kurmu olmas, tarihi geree uymad halde, eski tarihiler, bundan sz ederler..." "Eski tarihiler" ne demek? "Kutsal kitap" Kuran bile sz etmiyor mu? "Tarihsel geree" uymad halde?! Kur'an dan izlemeyi srdrelim: Ayn sure (Neml), ayet 41-44: "Sleyman; Tahtm-sarayn onun tanyamayaca bir duruma getirin de bakalm, tanyabilecek mi, yoksa tanyamayacak m?' dedi. Kralie gelince, 'Senin kkn byle miydi?" diye soruldu. O da 'Onun gibi!' karln verdi. Ve 'Daha nce bize bilgi verilmiti de kendimizi (Sleyman'n buyruuna) teslim edenlerden olmutuk!' dedi. Kralie'yi o zamana dek bundan alkoyan, Tanr'nn dnda tapt eylerdi. nk Tann'ya (Tektanrya) inanmaz toplumdand. Kralie'ye: 'Kke girebilirsiniz!' dendi. Kralie salonu grnce, onu, derince bir su sand ve eteim ekti. (Ve Sleyman, grmek istedii [...]*) Sleyman gerei aklayp; 'Gerekte bu grdn, camdan yaplm bir saraydr' dedi. Kralie de bunun zerine yle konutu: 'Tanrm! Kukusuz, ben kendime yazk etmiim! imdi, ben de Sleyman'la birlikte, dnyalarn Rabbi olan Allah'a kendimi teslim ettim.'" Masal Kraliesi, aslnda "Allah"a deil; Yahudi Kral Sleyman'a kendini "teslim" etmi oluyordu! Tevrat'ta da "Ve Seba' Kraliesi, Rabbin adndan tr Sleyman'n nn iitince, onu bilmecelerle denemeye geldi..." diye balayan bir yk var. (Bkz. I. Krallar, 10:1-13; II. Tarihler, 9:1-12.),Ancak, Sleyman-Sebe' Kraliesi masalnn Kur'an'daki biimi yok Tevrat'ta. Tevrat'ta yok ama, Tevrat yorumlarnda var. rnein "Ester" (Esther) adl blmde, Kral AhaveroEster (Kralie Ester) ilikisinden sz edilir. Bu blmn Aram evirisinde (II. Targum'da) Kral Ahavero-Kralie Ester karlamas stne, yorumda yer alan anlatmlar, Kur'an'm yer verdii Sleyman-Sebe' Kraliesi masalnda anlatlanlara, "tmyle uyuyor" denecek lde benzemekte. Bu nedenle, bir yabanc yazar konuya ilikin unlar yazmakta: "Kur'an'da anlatlan biimiyle Sleyman-Sebe' Kraliesi yks, Ester zerine yazlm olan II. Targum'dan alnmtr. Muhammed, kukusuz,

onun, Yahudilerin Mukaddes kitaplarnn bir blmn oluturduuna inanyordu. Oradaki akla ve geree aykr szler, kendisinin ve Araplarn zevklerine o denli uyuyordu ki, bunu Neml Suresi'nin ayetlerine aktard..." Bence, Muhammed, eitli Yahudi kaynaklarndan, belki biraz da ran evrelerinden aldklarn bir araya getirmi, kimi yerlerini deitirmi ve hepsinden katarak "salata"ya benzer bir ey yapmtr. Ya da bakalar eliyle yaplm olan salatay aktarmtr Kur'an'a. Zaman zaman da bunu yaptna tank olmuyor muyuz? Her neyse... nemli olan, bylesine akl ve gerek d bir masaln Kur'an'da yer alm bulunmas. "Kaynaklar da ilgin, nemli; ama daha nemlisi bu. Dnn, masaln Kur'an'da yer ald biimine gre, Tanr; Sleyman Peygamber'e ne "mucize"ler gsterme olana vermi! Hele aralarnda byk "ak"n tututuu Sebe' Kraliesi ne kavusun ve [...]* diye verdii "mucize" olana!.. [...]** Gelin grn ki; Tevrat'n anlattna baklrsa, Kral (Peygamber) Sleyman, Tanrsndan ok, "kadn"lara eilmi ve kadnlar iin Tanrsndan olduka uzaklam. Tevrat'n I. Krallar blmnde unlar okuyoruz: "Ve Kral Sleyman, Firavun'un kzyla birlikte, Moabler, Ammonler, Edomler, Saydallar ve Hittlerden; pek ok yabanc kadnlar sevdi. Tanr'nn srailoullarna: 'Onlarn arasna gitmeyeceksiniz, nk onlar, sizin yreklerinizi kendi Tanrlarna doru saptrrlar!' diye syledii toplumlardan olduklar halde. Sleyman, onlara sevgiyle yapt. Ve onun 700 kars. Kral kz olup, 300 de cariyesi vard.Ve karlar, onun yreini saptrdlar." (Bap 11, ayet 1-3.) Ne demeli, Tanr olarak sen tut o denli nem ver, [...]*** ve Sebe' Kraliesi'ne olan akn doyurmas iin bile, bir sr "mucize" gstermesini sala, o da tutsun, Kral ve Peygamber olarak sana "ihanet" etsin"! "Nankrlk" ite! Kaynak:Turan Dursun ''Kutsal Kitaplarn Kaynaklar I-II-III'' Benim Notum Yukarda da okuduunuz gibi Turan Dursun bu masaln aratrmaclar tarafndan ''Ester'in II.Targumu''ndan alndnn sylendiini yazm.Ben baka bir kaynaktan bu masaln Targum'da nasl getiini alntlayacam,benzerlikleri grnce yine ok aracaksnz;

Sleyman'n kalbi arap ile neelendii bir zaman,kara hayvanlarna,gn kularna,yryznde srnen srngenlere ve yukardaki eytanlarla cinlere dier krallara ihtiamn gstermek iin byk bir dans gsterisi yapmalar emrini verdi. Ve btn kraliyet katipleri isimleriyle arld,esirler,mahkumlar ve onlardan sorumlu olan grevlilerden baka herkes oradayd.Yalnz kzl-ku bu emre itibar etmedi,ortalkta grnmyordu.Ve Kral Sleyman onun bulunup zorla getirilmesi emrini verdi,dorusu onu bulunca ldrecekti.Ama ku kendiliinden ortaya kt,ve: Ey Lordum!Yeryznn Kral!Kulan a ve beni dinle; Kendi kendime sana boyun emeyen krallklar ve ehirleri tespit etmem gerektii kararn verdim benim byk Efendim.Bu zor karar verdiimden beri neredeyse 3 aydr,ne bir ekmek krnts yedim ne de bir damla su itim,ta ki dnya turumu bitirinceye kadar. Douda Kitor adnda gl bir ehir buldum,ehir altn klelerle evrili,ve sokaklarnda p gibi gm dolu,aalarnn kkleri dnyann merkezine uzanyor,nehirlerinin suyu Eden bahesinden akyor.Birok adam baheye yakn yerlerden derlenmi iekli elbiseler giyiyor.Onlar ok atyorlar fakat yay kullanamyorlar.ehir halk Sebe Kraliesi denilen bir kadn tarafndan ynetiliyor. Efendim eer istersen,uan,kuam balasn(Sebe'ye mesaj iletmek iin kadn koyulaca kese),Sebe'deki Kitor kalesine doru yola kaym ve krallarn zincirlere,soylularn demir halkalara vuraym ve onlar senin huzuruna getireyim. Bu neri Sleyman'n houna gitti,ve katipler kuun gtrmesi iin bir mesaj hazrladlar,ku gkyznde uarak uzaklat.Kalabalk bir ku srsyle glendirildi ve Sebe Kalesi'ne vard.ans o ki Sebe Krailesi sabahleyin denize tapnmak iin dardayd,kalabalk ku srs nedeniyle hava karard(gnee engel olabilecek derecede kalabalk bir sryd),ku srsn grnce Kralie elbiselerini paralayacak kadar byk bir telaa kapld.Ku Kralie'ye doru inie geti,ona iyice yaklat,Kralie kuun ak kanatlar altndaki mektubu grd ve okumaya balad; Kral Sleyman sana selamlarn sunar,ve: Yce ve Kutsal olan bana yeryzndeki hayvanlar kontrol etme yetkisi verdi...Drt bucan krallar bana iyi dileklerini iletir.Eer o(ku) senden memnun olarak dnerse ve bana iyi dileklerini iletirsen seni

dier herkesten stn klarm.Ama memnun olarak dnmezse seni tutuklamalar iin krallarm ve ordularm yollayacam (yeryznn hayvanlar benim halkmdr,gn kular destekleyicim,eytanlar ve cinler ise senin dmanndr). Sebe Kraliesi mektuptakileri okuduunda korkudan tekrar elbiselerini yrtt.Ve soylularndan tavsiye vermelerini istedi.Onlar Sleyman' tanmyorlard ama Sleyman'a deniz yoluyla gemiler dolusu ss ve mcevherler,ayn anda doan mor giysili 6000 erkek ve kz gndermesini ve yl sonunda onu ziyaret edeceini bildiren bir mektup gndermesini tavsiye ettiler.Sleyman'n lkesi ile Sebe lkesi arasnda 7 yllk mesafe vard fakat Kralie 3 yl iinde gelecei szn verdi. Sonunda Kralie lkeye vardnda Sleyman Kralieyi karlamas iin sabahn afa gibi l l parlayan bir elbise giydirdii elisini yollad. Eli ve adamlar yanna gelir gelmez Kralie tatndan dar kt; Eli:Bunu neden yaptn? Kralie:Sen Sleyman deil misin? Eli:Hayr deilim,onun hizmetkarym. Sleyman Kralie'nin geldiini duydu ve Camdan Sarayna gidip tahtna oturdu.Sebe Kraliesi camdan zemini grnce su sand ve slanmamas iin eteini kaldrp ilerledi.Sleyman Kralie'nin bacandaki kllar grnce Kralie'ye ''gzelliin bir kadnn gzellii'' diye bard.Ama kllarn erkek kllar gibi,bir kadnda gzel durmuyor. Bunun zerine Kralie yle dedi:Efendim,senin iin 3 tane bilmecem var,eer bunlara doru cevap verirsen senin bilge bir adam olduuna ikna olacam,ama bilemezsen evrendekiler gibi birisin demektir. Sleyman sorularn hepsini bilince Kralie ok ard,ve:''Seni en doru ve drst bir ynetici olarak bu tahta yerletiren Tanrna vgler olsun Efendim'' dedi. Ve Kralie Sleyman'a oka altn ve gm hediye etti ve Sleyman da Kralie'ye ne arzu etsiyse verdi.

Yahudi aklamalarnda Kralie'nin Sleyman'n zmesi iin birka bilmece sorduu syleniyor fakat Kur'an'da bundan bahsedilmiyor,slam geleneinde grebiliyoruz ancak.

slam geleneinde(hadisler,rivayetler) Kralie eteini kaldrnca bacaklarnn klsz olduunun grld ve bylece Sleyman'n onun kadn olduunu anlad yazldr,esas kaynakta ise bacaklar kllarla kapldr. Burada biz bu hikayede hi gereklik pay olup olmadn soracaz.Bu hikayenin geree uygun olann Tevrat'n 1.Krallar kitabnn 10. blmnn 1'den 11'e kadarki olan ayetlerde gryoruz; Saba Kraliesi, RAB'bin adndan tr Sleyman'n artan nn duyunca,onu etin sorularla snamaya geldi.eitli baharat, ok miktarda altn ve deerli talarla ykl byk bir kervan eliinde Yerualim'e gelen kralie,aklndan geen her eyi Sleyman'la konutu.Sleyman onun btn sorularna karlk verdi. Kraln ona yant bulmakta glk ektii hibir konu olmad.Sleyman'n bilgeliini,yaptrd saray,sofrasnn zenginliini,grevlilerinin oturup kalkn,hizmetkrlarnn zel giysileriyle yapt hizmeti,sakilerini ve RAB'bin Tapna'nda sunduu yakmalk sunular gren Saba Kraliesi hayranlk iinde kald. Krala, lkemdeyken yaptklarnla ve bilgeliinle ilgili duyduklarm doruymu dedi, Ama gelip kendi gzlerimle grnceye dek inanmamtm. Bunlarn yars bile bana anlatlmad. Bilgeliin de, zenginliin de duyduklarmdan kat kat fazla.Ne mutlu adamlarna! Ne mutlu sana hizmet eden grevlilere! nk srekli bilgeliine tank oluyorlar.Senden honut kalan,seni srail tahtna oturtan Tanrn RAB'be vgler olsun! RAB srail'e sonsuz sevgi duyduundan, adaleti ve doruluu salaman iin seni kral yapt. Saba Kraliesi krala 120 talant altn,ok byk miktarda baharat ve deerli talar armaan etti.Krala o kadar baharat armaan etti ki, bir daha bu kadar ok baharat grlmedi. Bu arada Hiram'n gemileri Ofir'den altn ve byk miktarda almug kerestesiyle deerli talar getirdiler.1.Krallar:10=1-11 Yani Kralie'nin Sleyman' ziyaret etmesi dndaki dier herey uydurmadr.Kur'an'a gre Sleyman Cinlere,eytanlara hkmeder Targum'a gre de yle,tm bunlar hikayenin Yahudi geleneinden Kur'an'a sokulduunun kantdr. Kaynak:http://www.truthnet.org/islam/src-chp3.htm

Bu laf ok kullanyorum ama yine grdnz gibi masallar 1-2 minnack ayrnt dnda tamamen ayn,Kur'an olduu gibi Yahudilerden alm bu masal da.

brahim'in Atee Atlmas ve Kkenleri


"Kutsal kitabmz" Kur'an, Enbiy Suresi, ayet 68-69: '"Yakn onu! Bir ey yapacaksanz onu yakn da, Tanrlarnza yardm etmi olun!' dediler. Bizse (yanan atee) yle dedik: 'Ey ate! Sou! Ve esenlik ol brahim'e!'" brahim "ate"e atlm, ama, yanmam. Tanr'nn buyruuyla!.. Ate yakmam onu! Bu "mucize"ye, baka surelerin ayetlerinde de yer verilir.Daha geni biimiyle de, Kur'an yorumlarnda ve hadis kitaplarnda yer verildii grlr. Bu kitaplarda, brahim'i atee att ileri srlen hkmdarn ad da aklanr: Nemrud. Tevratta Nimrud diye geer.yknn kaynaysa, Kur'an 'dan ok nceleri kaleme alnma Tevrat yorumlar, yani Yahudi kaynaklardr. Gerek Kur'an yorumlar, gerek hadis kitaplar da ayrntlaryla yknn tamamn, bu kaynaklardan ("Midra"lardan) almlardr. leri srldne gre, "brahim'in atee atld" yolundaki anlay ve bu anlay stne uydurulan yk, Tevrat yorumlanrken bir yanl yorumdan kaynaklanmakta. Kur'an'a, yorumlarna ve hadislere de oradan yanstlm bulunmakta. Bir kitapta unlar yazl: "Bu ocuka masaln mevcut olmadn sylemeye bile gerek yok. Tersine; (Tevrat'n) Tekvin iirinden anlaldna gre; Nemrud'un, brahim zamanndan birok yzyl nce yaad belli. Geri Kur'an'da Nemrud ad gememekte. Ama bu ad, Midra Rabbi kitabndaki Yahudi yksnde olduu gibi, hem Mslmanlarn geleneinde, hem de Kur'an tefsirlerinde, brahim'in atee atldna ilikin bir ykde grlr. Buradaki tarih yanl; Byk skender ile, Trk Padiah Osman Gazi arasnda ne kadar uzun bir zaman getiini ve byle olayn, Osman'n bandan gemediini bilmeyen kimsenin: 'Byk skender Osman atee att! demesi kadar byktr. "Bundan baka; brahim'in atee atlp kurtulmasna ilikin yknn temeli, bir eski Yahudi yorumcusunun yapt cahilce bir yanllktr. Bu da; Cunatan'n, Babilon'u bilmediinden, orada bir kentin ad olan 'Ur' szcn, Arami dilinde ate demek olan 'or' anlamna alarak, (Tevrat'n) Tekvin kitabnn 11. babnn 28. fkras (ayeti) zerine yazd yorumda, 'putlara tapmad iin brahim'i Nemrud atee att

zaman, onu zarar vermesi ynnde atee izin verilmedi' diye yazm olmasdr. Gerekte, bu yk, bir temele dayanmamaktadr. Cunatan'n bu yanll yapmasna alacak deil. Gerekte alacak olan ey, tanrsal vahiy alma baarsna erdii savnda bulunan bir kimsenin, bir yanlla dayal olan byle bir masal, harfiyyen doru kabul etmesi ve Cebrail araclyla Tann'dan aldn ileri srd kitabnn (Kur'an'm) eitli yerlerine sokuturmas, kendisine uyanlara da, buna inanmay tlemesidir..." "Ate"e atlp da "yanmad" ileri srlen brahim Peygamber kim? Her eyden nce "ata". Yahudilerin atas. Tevrat ayetlerine gre.Sonra Muhammed'in atas. Biliyor musunuz, Muhammed'imize gre, brahim Peygamber'in iine atld "ate"i hangi yaratk "krklemi"?Bu yaratk: Kertenkele. Yanl grmediniz: brahim'in ateini krkleyen yaratk, kertenkeleymi. AIacasym: Kertenkele, brahim'in iine Atld Atei Krkledii iin Cezalandrlm guanagiller familyasndan anol diye bilinen kertenkele olmal. nk bu kertenkele kzd zaman, boynunun altndaki torba, biimli bir yapyla ier! ien bu torba, tam brahim'in "ate"ini krklemeye elverili duruma gelir! Bu namussuz hayvan krklemi olmal o atei! Onun iin de grld her yerde, sevgili Peygamberimiz Muhammed'in dyle hemen ldrlmeli! brahim'in ateini krklemenin cezasn ekmeli! "Mizah" sanacaksnz. Ama deil. Gerekten tlyor Muhammed bunu. dn de E's-Sahihu'l-Buhar bata olmak zere, en salam hadis kitaplar bile yazyor. Muhammed, "alacal kertenkele"nin ldrlmesini buyuruyorken, aynen yle diyor: "Ve Kne yenfuhu al brahime aleyhisselmi." Yani: "nk o kertenkele, brahim Peygamber'in zerine (atld atee) doru fryor, atei krklyordu." (Bkz. Tecrid, 1380 No.lu hadis.) Bunu syleyen, ikide bir, "akl ve bilim dini" olduu ileri srlen slamn peygamberidir! Bu [...], Tevrat'ta yer alan benzer bir [...] anmsatyor: "Cennet"te, Havva'ya yasak meyveyi yedirttii ve onun, ei dem'le birlikte "cennet"ten kovulmalarna yol at anlatlan ylan, Tanr'nn nasl "cezalandrd" yle aklanyor: "Ve Rabb Allah, ylana dedi: Bunu yaptn iin, btn srlardan, btn kr hayvanlarndan daha lanetlisin. Seninle kadn arasna ve senin zrriyetinle onun zrriyeti arasna dmanlk koyacam. O, senin

bana saldracak, sen de onun topuuna saldracaksn..." (Tekvin, bap 3, ayet 14-15.) Muhammed'in "kertenkele"ye ilikin anlattklarnn ilkelliiyle, burada ylanla ilgili anlatlanlarn ilkellii ayn. Burada, "su" iledii ileri srlen ylann kendisiyle birlikte tm "zrriyeti" (nesli) cezalandrlyor.Muhammed'in, masallardan arp anlattnda da; "kertenkele" nesliyle birlikte ayn trden "ceza"ya arptrlyor. Ey "kertenkele"! Ne halt ettin de, tm soyunun "ceza"landrlmasna yol aan bir i iledin! brahim'in atld atei "krklemek" sana m kalmt? brahim'in "ate"e atlmas ve "yanmamas"na ilikin yknn bir benzerini, Tevrat'n Danyal blmnde buluyoruz: "Ve 3 adam, adrak, Meak ve Abed-nego, bal olarak, atei alevli frnn iine atldlar. "O zaman, Kral Nebukadnetsar at. (nk durum artcyd.) Ve tez ayaa alkt; tlerine syleyip dedi: 'Biz atein iine, bal 3 kii atmadk m?' Krala cevap verip dediler: 'Gerek, senin dediin gibidir ey Kral!' Kral karlk verip dedi: te ben, zlm 4 kii gryorum. Bunlar, atein iinde yrmekteler. Ve kendilerine bir zarar olmam. Drdncnn grnyse, bir ilah oluna benziyor." "Nebukadnetsar, atei alevli frnn kapsna yaklat; syleyip dedi: 'Ey Yce Allah'n kullar, adrak, Meak ve Abed-nego! Dar kn ve buraya gelin!' O zaman, adrak, Meak ve Abed-nego, atein iinden ktlar. Ve satraplar, kaymakamlar ve valiler ile Kraln tleri, bir araya toplanm olarak, bu adamlar grdler. Vcutlar zerinde, atein gc-izi yoktu. Ve balarnn salar yanmam ve alvarlarnn durumu deimemiti. Atein kokusu da onlara sinmemiti." (Bap 3, ayet 23-27.) Gryorsunuz, brahim'in "ate"li mucizesini, Muhammed nerelerden [...] koymu Kur'an'a. Kaynak:Turan Dursun ''Kutsal Kitaplarn Kaynaklar I-II-III'' Benim Notum Yazda da okuduunuz gibi Turan Dursun bu masaln ''Midralardan'' alndn sylemi.Ben ise baka bir kaynaktan,hikayenin bir Midrada nasl getiini aktaracam sizlere.Midra Rabbah isimli bir Midra'da hikaye aynen yle geiyor;

Terah(Azer) put imalatsyd.Birgn olu brahim'e putlar satmasn syledi.Bir adam put satn almaya geldiinde brahim adama yan sordu.Adam 50 ya da 60 diye yantlad.Garip dedi brahim,60 yandaki adamn birka gnlk eylere tapmas.Adam bunu duyunca utanp brahim'den uzaklat.Sonra elinde bir fincan buday unuyla gelen bir kadn bunu putlara sun dedi.Bunun zerine brahim asasn alp putlar krd sonra asay en byk putun eline yerletirdi.Babas geldi ve ''Bu putlar kim krd?'' diye bard.brahim: ''Bir fincan buday unu getiren bir kadn benden onu tanrlara sunmam istedi,ben de aldm ve tanrlarn nne koydum,putlardan biri ''nce ben yiyeceim'' dedi, dieri ''hayr ben yiyeceim'' dedi.Sonra en byk olan bir sopa ald ve dier putlar paralara ayrd''. brahim'in babas: Neden bana byle aptal bir masal anlatyorsun?Bunlar byle birey yapabilir mi?'' brahim cevap verdi:Ne sylediini kulaklarn duyuyor mu?Bunun zerine babas brahim'i tuttuu gibi ona atee tapmay emreden Nemrud'a gtrd; brahim:Atee tapacama atei sndren Su'ya taparm! Nemrud:O halde Su'ya tap? brahim:Suya tapacama suyu verene taparm! Nemrud:O halde buluta tap? brahim:Bu durumda hadi bulutlar uzaklara sren rzgara tapalm. Nemrud:O zaman Rzgar'a tap? brahim:Rzgar'a tapacamza gelin rzgarlara kar duran adama(Tanr'ya) tapalm. Bunun zerine Nemrud brahim'e yaklap:Eer bana ateten baka tapamayacam eylere tapmam iin teklifte bulunursan,seni atee atarm;yleyse brak taptn Tanr seni kurtarsn.Bylece brahim atee atld ve orada hi incinmeden,yanmadan gvenle kald ve ateten kt.

imdi bu Yahudi hikayesini Kur'an'n hikayesiyle karlatrn,ufak farkllklar olacaktr.Hi phe yokki Muhammed bu hikayeyi Yahudilerden duyup Kur'an'a koydu.Byk ihtimalle Kur'an'da Azer denilen brahim'in babas,Tevrat ve Midra'daki Terah'dr.Ama Muhammed byk ihtimalle bu Azer ismini Suriyelilerden duydu(rnein Eusebius ismi Azer ile biraz da olsa benzer seslidir) ve Kur'an'a ekledi. Mslmanlar,elbette,Peygamberlerinin bu hikayeyi Yahudi ve Hristiyanlardan aldklarn reddedeceklerdir ama Cebrail araclyla gkten indiini ve Yahudi ve Hrisityanlardaki brahim inancnn doru olduunu Kur'an'n kabul ettiini syleyecekler,bu hikaye dorudur diyeceklerdir.Ama sadece bu hikayeye inanan ortak halk arasndaki bir inant.yle ki bu hikayenin kaynan bilmeyenler bilmeli ki ocuka bir masaldr. Btn bu hikayenin kayna Yaratl(Genesis):15=7'dir; Ben seni Keldani Kenti'nden karan Efendi'yim. Ayette ''Kent'' iin kullanlan kelime ''Ur''dur.Babilce bir kelime olan Ur'un anlam ''Kent,ehir''dir.UrShalim(Jerusalem)'de kullanld gibi ''Bar Kenti(ehri)''.Ve Keldanilerin Kenti brahim'in yaad yerdi.''Ur'' szc telaffuzda ve yazlta ''Ate veya Ik'' anlamna gelen ''Or'' szcyle hemen hemen ayndr.Ve uzun sre sonra,Babilce bilmeyen bir Yahudi Yorumcu,Tevrat'n evirisini yaparken ayeti yle evirdi; Ben seni Keldani ateinden kurtaran Efendi'nim. Garip bir kelime karkl Ur=ehir,Or=Ik ve Ate. rnein bir ranl ''ngilizce Yaznn k'' diye bir uyar grse,bu uyary gnlne ''Bir ngiliz derisini kaybetti'' diye yazabilir ''Perse'de ''deri'' anlamna gelen ''Post'' kelimesinin ngilizce'de ayn ekilde yazlan ''Post'' kelimesiyle ayn anlama gelmediini bilmez''.Bu nemli deil,sadece cahil bir Yahudi rnekteki gibi bir kelime hatas yapm ve bu hata sebebiyle ''brahim'in Atee Atlmas'' gibi byk bir masal domutur.Ama Muhammed

gibi bir Peygamberin bu masala inanp da Kur'an'a sokmasn anlamak gerekten zor.Ve yukarda cahil Yahudi'den yaptmz alnt gibi hepsinin kantlar elimizde vardr. Bunun dnda biz Tevrat'tan biliyoruz ki Nemrud brahim'in zamannda yaamamtr,brahim'den uzun yllar nce domutur.Nemrud ismi Kur'an'da yer almazken slam'a Mslman Yorumcular ve Gelenekler sonucu sokulmutur.Eer bir tarihi bize Byk skender Nadir ah' atee att derse,bu ikisi arasnda yzyllar getiini bilmiyor demektir,ya da Nadir ah'n hi atee atlmad anlamna gelir. Kaynak:http://www.truthnet.org/islam/src-chp3.htm brahim'in atee atlp da hi zarar grmeden kmasndan tutun da brahim'in putlar krp en byk olan put krd demesine kadar masal tamamyla Kur'an'dakiyle ayn.

Harut ve Marut nl "hadisi" ve mezhep kurucusu Ahmed bn Hanbel (. Hicri 241/Miladi 855), Kuran ayetlerini "hadis"lerle yorumlamadan yanadr. Dahas, baka yorum kabul etmez.Bakara Suresi'nin 102. ayetinde anlatlanlarla ilgili olarak da bir hadis aktarr. Bu hadise El Milsned adl nl hadis kitabnda yer verir. Hadis yle:
"Abdullah bn mer'in Peygamber'den iittiini syleyerek anlattna gre Peygamber yle der: "Tanr dem'i yeryzne indirince melekler yle konutular: 'Ey Tanr! Oraya, bozgunculuk yapacak, kan dkecek bir varlk m yaratp koyuyorsun? Oysa biz seni verek arlyoruz, seni kutsallatrp yceltiyoruz. (Baka bir varla ne gerek var?)'. Tanr karlk verdi: 'Kukunuz olmasn ki, ben, sizin bilmediinizi bilirim!' (2/30.) Melekler karlk verdi: 'Ey Tanrmz! Biz Ademoullarndan ok daha boyun eenleriz sana!' Tanr karlk verdi: 'yleyse haydi meleklerden ikisini sein getirin de yeryzne indirelim. Ve bakalm nasl davranyorlar?' Melekler karlk verdi: 'Tanrmz! te sana Harut ve Marut! (Bu iki melei setik.)' Bunun zerine Harut ve Marut, hemen yeryzne indirildiler. Ve bir kadn karld iki melein karsna: Zhre. nsanlarn en gzeli biiminde. Meleklerin yanna vard. Melekler, kendisini sunmasn istediler kadndan. Kadnsa, 'Hayr, vallahi olmaz!' diyerek karlk verdi. Ve yle konutu: 'Siz yle yle szlerle

Tanr'ya ortak (irk) komadka istediinize yanamam!' Onlarsa yle dediler: 'Vallahi biz kimseyi Tanr'ya ortak komayz! Hi mi hi olamaz bu!' Bunun zerine kadn ayrld onlardan. Sonra tamakta olduu bir ocukla dnd. ki melek, kadndan yine ayn istekte bulundular. Kadn yine, 'Vallahi olmaz!' dedi. Ve ekledi: 'Siz bu ocuu ldrmedike istediinize evet diyemem!' Onlar da, 'Hayr, vallahi ldrmeyiz ocuu. Hibir zaman olmaz!' dediler. Kadn yine ayrlp gitti. Bu kez tad bir kadeh arapla dnd. Melekler, yine kadndan kendisini sunup cinsel isteklerini doyurmasn istediler. Kadn bu kez de: 'Hayr, siz u arab imedike o dediiniz olmaz vallahi!' biiminde konutu. ki melek, hemen arab itiler, kendilerinden geip sarho oldular. Sonra kadnla cinsel ilikide bulundular. Bu arada ocuu da ldrdler. Sarholuktan kurtulup kendilerine gelince kadn konutu: 'Hepsini yaptnz vallahi. Bana, yapmayacanz sylediiniz eylerden hibirini brakmamacasna yaptnz. Sarhoken ilediniz bunlar!' ki melek, bu olay yznden 'dnya azab'yla 'Ahiret azab' arasnda bir seim yapmak zorunda brakldlar. Onlar da (ahiretinki daha zordur deyip) 'dnya azab'm setiler." Bu "hadis", hemen tm nl "Kur'an tefsirleri"nde de yer alr.Ama yknn tm bu hadiste yok. Yine hadis ve "tefsir" kitaplarnda yer alan hadislerle tamamland grlr. ykde daha neler var: Byc melekleri byleyecek lde gzel kadn Zhre'nin, bu iki melei batan kardktan ve istediklerini de onlara bir gzel yaptrdktan sonra "gk"lere ykselii, "yldz" oluverii. Sulu-gnahl iki melek olan Harut ve Marut'un Babil'de cezalarn ekileri, bir ukura doru baaa asllar, yleyken gelenlere by retileri... Bir kitapta ykyle ilgili anlatlanlar derlendikten sonra unlar yazl: "...Harut ve Marut meselesi, grld gibi kitaplarmzda bir hayli yer tutmutur. Belki yzde doksan orannda; tefsirle, siyerle, peygamberler tarihi ve megazi ile uraan ve akaid sahasnda eser veren mellifler, rivayetleri (hadisleri), hibir tenkide tabi tutmadan almlardr. Ancak "slam"n "akl" ve "bilim"e ters dmeyeceini savunan yutturmacaclar, nice benzerleri gibi, bu yk karsnda da, "Hayr, yok yle bir ey!" deme yoluna sapmadalar. Byk tepki de gstermekteler. Bu tr ykye inananlarn "kfir billah" olduklarn ileri srenler bile var."Bu yk, 'srailiyyat'tandr" derler."Yahudi uydurmasdr!" demek isterler. Ama bilmezlikten geldikleri bir ey var: Kur'an'daki "kssa"larn ok byk bir blm de yle deil mi? rnein "Yusuf kssas". rnein Musa'nn "mucize"lerine ilikin ykler. rnein, "Davud, Sleyman" ve teki

"Yahudi krallar"na ilikin "kssa"lar, masallar... Bunlar da birer "Yahudi uydurmas" ('srailiyyat'tan) deil midir? Sonra "hadis"leri yok sayalm. Peki "ayet"e ne diyeceiz? Samalk olarak "ayette anlatlanlar" yetmez mi? Buna nasl klf bulunacak? "Klf'lar, ayetteki szlerden kimine tmyle yanl anlam vererek samal rtmeye almlardr.Bizim Diyanet'in mollalar da ayn abaya katlm grnyorlar.Tabii zavallca. nk ne denli abalasalar da, samalk srtyor. Harut-Marut ile Zhre yksne tepki gsterenlere u nokta da anmsatlsa iyi olacak: yknn nemli bir blmn, Ahmed bn Hanbel gibi bir hadisi, kitabna, "salam" diye koymu. Hadisin "rivayet yolu" iin, bn Kesir: "Ceyyid'lisnad (iyi yol izlenerek ulamtr)" diyor. yky uzunca biimiyle, Mstedrek adl kitabna yazan hadisi El Hkim, hadis iin "Sahihu'l-isnad", yani "salam yol izlenerek aktarlm bir hadis" diye gr belirtiyor.Baka hadisiler de, sz konusu yky ieren hadislere yer veriyorlar kitaplarnda. Tm bunlar yok saylrsa, "slam hkmleri" ynnden, iin iinden klmaz. nk, "slam hkmleri"nin ok az, dorudan Kur'an'a dayanr. ounun kayna "hadis"lerdir. Bu tr hadisilerin aktarp yazdklar hadisler. imdi siz ey, samaln klf hazrlayclar! slamn kutsal kitabnn da, nice benzerleri gibi ierdii samal saklamak iin bu hadisilerin aktarmalarna "uydurma" derken; ayn eyi, genel olarak "slam hkmleri" iin de sylemeye var msnz? yknn, "Yahudi uydurmas" olduu bir gerek. Ama ayn uydurmann bir blm de, akl ve bilimle badamaz samalklar iererek Kur'an ayetinde yer almtr. Masal, eski bir masal. Muhammed'den yzyllarca nce Yahudi kaynaklarnda okunmaktayd? Tevrat'ta, Tevrat "erhlerinde"... Tevrat'n birinci kitab olan Tekvin'in 6. babnda, birincisinden beincisine dein olan ayetlerinde ykye deinildii grlebilir. A. Geiger de, ayn yk ve benzerlerini eski bir "Yahudi Midranda" bulmutur. ncil'de, Petrus'un kinci Mektubunun ikinc bap"4". ayetinde; "nk eer Allah, gnah ilediklerinde melekleri esirgemeyip fakat hkm iin sakl tutulmak zere onlar cehenneme atp (burada Harut ve Marut'un Babil'de asl bulunduklar ileri srlen ukur anlatlyor olsa gerek) karanlk zincirlere teslim etti ise..." biiminde bir anlatm var. Bu anlatmla da ykye deinildii sylenebilir. Ksacas, ok eski alardan srp gelen ve biimden biime girdii anlalan yk, Kur'an'a da sokulmu sonunda. Daha geni biimiyle de "hadis"lere... Nice "kssa"lar gibi... Kur'an'a ve "hadis"lere hangi kanalla yansd

tartlabilir. Ama "byc" iki melek olarak tantlan, gnah iledikleri iin de "ceza ekmekte" olduklar anlatlan Harut ve Marut ile Zhre yksnn eski alarn kalnts bir masal olduuna kuku yok. Masal bu. Elbette ki, samalk olacak. "Ayet" ve "hadisler yer vermi olsa bile. yknn konumuzu ilgilendiren yan, "Harut ve Marut'un bycl"! "By"nn yeerip, gelimesini salayan ortamda, ilkalarn ilkel inan ve masallarnn pay byktr. Ayn bo inan ve masallardan,"mucize"ler ve "mucize ortam" da bolca gere salamtr. lkel inanlar birbirini, masal masal etkilemi. Geim-yaam etkenlerinin katlmasyla da bir "yar alan" domu bundan: "By" ve "mucize" gsterileri iin ok elverili, bir alan. Kur'an'a da geen "Harut-Marut" masal, bunun bir kk yansmasdr ite. Sevgili Kur'an'mzda younca yer alan ilkel inanlara "klf" hazrlayclardan Ebubekir Ahmed E'r-Rz El Cessas (. Hicri 370/Miladi 980) da bunu dolaylca anlatr. Arada hemen bir uyar sunalm: Bu "Ebubekir E'r-Rz" ile, hemen hemen ayn ada yaam olan bir baka "Ebubekir E'rRz" sakn kartrlmamal. nk ikincisi (. 923 ya da 932) olduka akll; hangisi olursa olsun "dinlerde pek yarar grmeyen" bir dnr, bilim dnyasnda sz edilen bir doktor, bir bilim adamyd.Bu aradan sonra dnelim konuya: Samal rtmeye abalayanlardan Ebubekir Ahmed E'r-Rz El Cessas, "Harut ve Marut" byclnn getii ayet zerinde dururken, "by" ve "mucize" yarmasna dolaylca deinir. "Tanr'nn 'byy' de, 'bycy' de aka knad halde; meleklere, halka retsinler diye 'by bilgisi' indirmi (vahyetmi) olamayaca" dncesinden yola kanlarn, "Harut ve Marut'un getii ayeti "te'vil" yoluna saptklarn, oysa buna gerek olmadn aklar; "meleklere by bilgisinin pekl vahyedilmi olabileceini" ve "meleklerin de pekl halka by retmi olabileceklerini" savunur.Buna neden gerek duyulduunu anlatrken de; "bynn ok nemli bir konu olduunu", by konusunda syleneceklerin halka iletilmesi iin "meleklerin grevlendirilmesinin ve bu greve iki melein zellikle ayrlmasnn ok doru bir yntem olduunu, nk meleklere halkn daha ok inanacaklarn" yazar.Bir de unu vurgular: "Bycler, peygamberlerin mucizelerine benzer olaanst eylere kendilerinin de g yetirdiklerini ileri srmler ve halk da buna inanmt. Bunun zerine Tanr iki melei gnderdi ki, halka gerei anlatsnlar..." Demek ki, bir yanda "peygamberler mucize gsterisinde" bulunurken, br yanda da "bycler gsterilerini sergiliyorlar"d! Tanr isterdi ki, halk tmyle "peygamberler"den yana olsun. Oysa byle olmuyordu, halkn bir

blm de (belki de daha byk bir blm) "bycler"e ve onlarn gsterilerine ilgi gsteriyordu. imdi ne yapsn Tanr? Peygamberlerden yana olduu iin, bunlar, "bycler"e baskn ksnlar diye, yardmc ve seme iki melek gnderdi! Yani "Harut ve Marut'u.Kur'ar savunucusu E'r-Rz'ye gre ite olay bu. Zavall E'r-Rz ve benzerlerine burada sylenecek ok ey var. Ama konuyu daha ok uzatmayp geelim. Yalnz unu sylemek gerek ki, E'r-Rz'nin dolayl olarak anlatt, "peygamber-byc yar" bir gerek. Mucize gsterilerine ilikin anlatlanlar da yanstr bunu Kaynak:Turan Dursun ''Kutsal Kitaplarn Kaynaklar I-II-III'' Benim Notum Okuduunuz gibi Turan Dursun aratrmaclarn bu masaln Midralardan alndn sylediklerini sylyor.Bu Midralardan biri olan Midra Yalkut'un 44. blmnde hikaye aynen yle geiyor; rencileri Rabbi Joseph'den Azail'i anlatmasn istediler,rencilerine unlar syledi; Nuh Tufan'ndan sonra dnyada putataparlk egemen oldu(ok yaygnlamt),Kutsal Olan(Tanr) bu duruma ok fkelendi.O srada iki melek amhazai ve Azail Tanrya unlar syledi: Ey evrenin efendisi,dnyay yarattnda,sana o ok nemsediin insann ne mal olduunu sylemedik mi?Ve imdi insanlar hakknda endieleniyoruz. Tanr yle cevap verdi:ok iyi biliyorum ki,eer dnyann hkmn size verseydim(sizi dnyaya egemen klsaydm),kt tutkulara kaplp insanlara kar zalim olacaktnz. Melekler:Eer insanlarn arasna karmamz iin bize izin verirsen bilgelikle ismini ycelteceimizi greceksin. Tanr:Gidin ve insanlar arasnda yaayn,size izin veriyorum. ok gemeden amhazai Ester isimli gen ve gzel bir kz grd ve yatma teklifinde bulundu,kz ise yle dedi; Sizin gklere kabilmenizi salayan o sihirli kelimeyi bana retmeden seninle yatamam.

Melek kelimeyi kza retti,kz kelimeyi syleyerek ge ykseldi. Kz kendini ahlakszlktan uzak tuttuu iin gklere,Yedi Yldzn arasna ykseldi ve oradan Tanrya vgler sundu. Melekler daha da ileri gidip gzel insan kzlaryla ilikiler kurdular ve ocuklar oldu. Kaynak:http://www.truthnet.org/islam/src-chp3.htm Grld gibi hikayeler birebir ayn,slam'daki kzn sihirli sz renip ge kt versiyonunu Turan Dursun vermemi ama gklere ykselip yldz olduundan bahsetmi.Bu Hikayenin bir de Smer'de kkeni vardr.Muazzez lmiye ''Kuran ncil ve Tevrat'n Smer'deki Kkeni'' isimli kitabnda hikayenin Zhre'nin sihirli kelimeyi renip e kt versiyonunundan da biraz daha detayl bahsederken,Zhre'nin Smer Tanralarndan nanna ile zde olduundan da bahseder ve nice ilgin benzerlikleri gznne serer.Ben onlar buraya almak yerine size kitab okuyup kontrol edebileceiniz u linki vermeyi uygun gryorum; Kuran ncil ve Tevrat'n Smer'deki Kkeni

Musa ve Hzr Masalnn Kkenleri


Bu "masallar karmas" Kehf Suresi'nde. Bir blm, 60. ayetten balyor; 82. ayete dek sryor. Burada anlatlan, "Musa" ile "Tanr katndan, kendisine zel bilgi verildii" bildirilen bir "kul'"un karlamas. Bu blmde, birka masaldan iz bulunabiliyor: "Glgam Destan"ndan var, bir "Yahudi efsanesi"nden var. Ve "skender roman"ndan ("skender-Nme"den) var. yle ki, masaln bakahraman "Musa", masaln kahramannn roln de alabilmekte. Blmn birinci kesiminde, "Glgam Destan"nn "Glgam" ve "skender roman"nn kahraman "skender" (Byk skender); ikinci kesimindeyse, Yahudi masalnn "lyas" olabilmekte.Ayetlerde "ad" olarak "Musa"nn gemesinin de, yanllkla iki adn kartrlm olmasndan ileri geldii anlalmakta: Masalda bir "hizmeti" ("fet"), Yahudi efsanesinde, "Yeu"dur. Ancak iki Yeu var: Biri Nun olu Yeu; biri de afat'n olu Yeu (Elia). Birinin "efendi"si "Musa" (Musa Peygamber), brnn "efendi"siyse "lyas"tr (lya=Eliya) Yahudi kaynaklarnda, "efendi"si "lyas" olan Yeu (ben Levi=ben afat), "haham"dr da ayn zamanda. "Efendi"si (lyas) ile birlikte yola karlar. Ama yolculuk srasnda, "arkadalk" iin "lyas"n birtakm koullar olur. Kur'an'da, "Musa"ya koullar ileri sren kiininkine benzer koullar.Burada, Kur'an'daki "efendi", kendisine kar koullar ileri srlen

kiidir (Musa).Oysa Yahudi efsanesinde, koullar ileri sren, "efendi"dir (lyas). Bununla birlikte, Kur'an'daki "Musa" ile, Yahudi efsanesindeki "lyas", bir baka ynden, "efendi" olmak ynnden birbirlerine benzemekteler. Ancak, Kur'an'daki biimiyle masaln kahraman olan "efendi"ye elik eden "hizmeti" ("fet"), nemli rol almamakta. Bu "efendi"ye elik eden bir bakas, ki; bu, "hizmeti" deildir; nemli rol almakta. "Arkadalk" isteinde bulunan "Musa"ya kar "koullar" ileri sren kii budur. Buna karlk, Yahudi efsanesinde, asl nemli rol "efendi" (lyas) alyor. Yani, masal, iki ynden deimi ve kartrlm olarak Kur'an'a gemi durumda. Hem "efendinin ad deimi, ki bu, iki ayr "Yeu"nun "efendisinin kartrlm olmasndan ileri gelmitir; hem de "efendi"nin "rol"nde deiiklik olmu. Ama masaln bir kaynann sz konusu Yahudi masal olduu belli. te yandan, ayn masal, teki iki masaldan da "iz"ler tamakta: "Glgam Destanndan: Glgam, yolda Enkidu lnce zntlere gmlr. '"Sonsuz yaam" aramaya koyulur. Utnapitim'i dnr. "Sonsuz yaam", onda. Bu .yaamn nasl elde edilebileceini de o bilir. Byle dnp yola kar. Utnapitim'i, Tanrlar, sonsuz yaam verdikten sonra, "rmaklarn az"nda bir yere yerletirmilerdir. Glgam yola der. "llerde yolculuk eder, dere tepe aar. Tanrlarn Dilmun lkesindeki gnein bahesine yerletirdikleri ve insanlar arasnda, lmszl yalnzca kendisine baladklar Utnapitim'i bulur en sonunda!" Ne var ki, Ut- napitim, Glgam'a "lmszlk" yerine t verir. Arad eye erimenin mmkn olmadn anlatr Kur'an'daki biimiyle de masalda, "aranan kii", sradan bir kii deil. "Musa'mn, sonunda bulduu bildirilen bu kii iin, 65. ayette yle denmekte: "Sonunda, Musa ve yiidi (hizmetisi), kullarmzdan kendisine katmzdan rahmet ve 'ilim' verdiimiz kulu buldular." "skender roman'ndan: skender de "srekli yaam" kaynan aram gsterilmekte. Bir as vardr: Andreas. Birlikte yola karlar. "Karanlklar lkesine" (Uzakdouya) doru... Yolculuk srasnda bir gn Andreas, bir tuzlu bal alp bir su kaynanda ykamaya ynelir. Tam ykarken, balk diriliverir. nk "srekli yaam" kazandran suya dokunmutur. Ve kap gider. Andreas da arkasndan suya atlar. O da "srekli yaam"a (lmszle) kavuur ylece. Olay, "efendi"si skender'e anlatt zaman, skender durumu hemen anlar. Anlar ki, o kaynaktaki "su", zellii olan bir su. ("Ab- hayat"). O kayna bulmak iin atlr, abalar, ama bouna. Bulamaz... Masal, Kur'an'da ad geen surenin (Kehf) 60-64. ayetlerinde yle anlatlmakta:

"Musa (skender romannda da skender), yiidine: 'Ben, iki denizin birletii yere (Glgam destannda Utnapitim'in oturduu anlatlan iki rman az da olabilir) ulamaya, ya da yllarca bam alp gidinceye dek bu izgimde 'bulunacam!' dedi. kisi birlikte yryp iki denizin (iki rman) birletii yere ulanca balklarn unutmulard. Bu 'balk', hemen (frlayp) denizde kendine bir yol bulmu, kayp gitmiti o srada. (Musa'nnsa bundan hi haberi yoktu.) Oradan uzaklanca, Musa, 'haydi besinimizi getir. Ant olsun ki, bu yolculuk bize yorgunluk getirdi' diye syledi yiidine. Yiidiyse yle dedi: 'Biliyor musun, (falanca) kayann yanna geip oturduumuzda bal unutmuum. Belli ki, anmsamayaym diye bana onu unutturan, eytandan bakas deil. Balk, alas biimde denizde kayp yol bulmutu kendine.' Musa da yle konutu: 'isteyip aradmz da zaten buydu!' Bunun zerine, hemen geri dndler. Geldikleri yoldan izleri zerine..." Bu ayetlerde anlatlanlarn, biraz ve nemsiz deiiklik olsa bile, skender romanndan zet olarak aktarlan yukardaki anlatlanlara ne denli uyduunu "izah"a gerek var m? "Balk", ''bahn_dirilivermesi'', "su", byk bir ilgiyle "baln izlenmesi"... Masaln, Kuran'daki biiminde de, skender romanndaki biiminde de nemli noktalar. Gerisi hep aynnt konumuz ynnden. Ayetlerde ve skender romannda anlatlanlar birbirine uyduu iindir ki, slam Ansiklopedisinde., skender-Nme maddesinde, "Bu ayetlerde Musa'nn anlattklar, gerekte, bu hikyelerden (skender romanndan) alnmtr" deniyor hakl olarak."? Yine hakl olarak, bu gr paylaan bakalar da var.Gryorsunuz, Kur'an, nerelerden derlenme masallar, "Tanr'dan vahiy rn" birer "hikmet" diye sunuyor inanrlarna! skender'in masalda geen as (Kur'an'n deyimiyle yiidi) Andreas, kimilerine, rnein R. Hartmann'a gre; Kur'an'da "peygamber" olarak geen "dris"in kendisidir. Bakalar da bu gr hakl bulmaktalar. Yukardaki ayetlerden sonra gelen ayete (65. ayet) de yer verilmiti. Bu ayette, Musa ve yiidinin bulmaya yneldii, sonunda da bulduu kiinin "nitelii" ok nemli. Bu kii, "Tanr katndan zel olarak bilgilendirilmi". Bu kiiye verildii bildirilen "bilgi", "Musa'ya verilenden baka olmal. "Baka" ve daha "nemli" olmal ki, Musa, yiidini de alarak onun peine dm olsun. 66. ayette, Musa'nn o kiiye yle dedii anlatlr: "...Sana retilen bilgiyi, bana da retmen iin ardndan gelebilir miyim?"

Bu sz edilen bilgi, anlalan "gizli bilgi". Ve son derece nemli. Buysa, olsa olsa, "lmszle ilikin" bir "bilgi" olabilir. Yukardaki kaynaklarnda da, "masal"da ilenen bu. Glgam destannda da, skender romannda da. Bir de bu "bilgi", "gizemci"lerin nem verdikleri "bilgi" asndan ele alnr."Gizler bilgisi"dir ("ilm'l-esrar") bu. 65. ayette "ledn" (kat, Tanr kat) getii iin bu bilgiye "lednn bilgi" dendii de olur. "Tanr'nn kendi katndan arasz olarak verdii"ne inanlan "bilgi". Kur'an'n ve bu ayetlerin bir amac da, bunu pazarlamak. slam gizemcilerince son derece nem verildii grlr "lednn bilgi"ye.Kaynaysa, kukusuz yabanc kaynaklar. Bu yabanc kaynaklar arasnda, "Eski Yunan dncesi" de var.

Kaynak:Turan Dursun Kutsal Kitaplarn Kaynaklar I-II-III Zlkarneyn ve Kkenleri


Kur'an'da vlerek Anlatlan "ki Boynuzlu" Kim? Byk skender mi? Prof. Dr. Muhammed Hamidullah'n yazdklarna bakalm. Aynen yle: "Bu arada hemen iaret edelim ki, Araplarn geleneksel nakillerine gre: Byk skender (Alexandre le Grand) ( 356-323), Mekke'de bulunan Kabe'yi ziyaret etmiti. Araplar, buna 'Zu'l-Karneyn', yani 'iki boynuzlu' adn verirler. Bu iddiayla ilgili eitli aklama ve yorumlar arasnda en iyisi gibi duran, udur: skender, erkek keiyi (tekeyi) 'totem' edinmi ve ona tapyordu ki, bunun iki boynuzu, bu totemin simgesiydi. Ayn dnemde, ift boynuzlu ssl bir apka (bicornetbikorn) da vard. Bu apkann kullanl bugn bile Makedonya'da tamamen kaybolmu deildir. ki boynuz", "dou-bat" anlamna da alnyor ve Kur'an'da "iki boynuzlu" diye nitelenmi olarak anlatlan kimseye "gnein doduu ve batt kesimlere" (douya ve batya) gittii iin byle dendii ileri srlyor. nk Kur'an ayetlerinde, sz konusu "iki boynuzlu"nun, "gne"in tam "batt" ve tam "doduu" kesimlere gittii anlatlmakta. (Kehf Suresi, ayet 83-101.) Tevrat'ta ad geen bir yer var: "Aterot-Karnaim" (Ashteroth Karnaim). "ki boynuzlu 'Ashtart' (Tanr)" anlamnda. Bu ad da, bu adn anlam da, "Zu'l-Karneyn"e benzemekte. Eski Suriye kentlerinden biri buras. Eski Suriye'nin, Yunanllarca da nemsenip benimsenmi olan "Tanr"larndan "Atargatis"in "Carnion" adnda bir yerde, bir tapna vard. Bu "Tanr", bir "gne kursu" ve bir "ay" resmiyle simgeleniyordu. Yani "iki boynuz"u vard: Biri "gne"in, br de "ay"n simgesiydi. Doubilimci Philip K. Hitti, "Carnion"un, Tevrat'ta sz edilen ve "iki boynuzlu Ashtart"' anlamna gelen "Aterot-Karnaim"in olabileceini yazar.Buna gre,

Kur'an'da "iki boynuzlu" niteliiyle sunulan ve "Tanr'dan buyruklar" ald bildirilen "ulu kii"nin, gerekte, bir zamanlar "Tanr" diye inanlm, adna, "iki boynuzlu" niteliiyle anlan yerde "tapmak" kurulmu bir "efsane kahraman" olduunu da dnmek mmkn. Kimileri de, Kur'an'daki "iki boynuzlu"nun, "Yemen Hkmdarlarndan biri" olduunu ileri srerler.Ancak bence, sz edilen "iki boynuzlu", ayr ayr "efsane'lerin "kahraman"larna verilen bir "san"dan alnmtr. Kur'an'daki "Zu'l Karneyn"in kahraman olarak yer ald surede eitli "masal"lardan bir "karma"nn yer alyor olmas da bunu gsterir. eitli kaynaklardan ve bu arada skender'in araclyla "Eski Yunan"dan alnan masal paralarndan oluma "masallar karmas"ndan biri biter, ardndan bir bakas balar.Ayn surenin 83. ayetiyle, yle denerek: "(Ey Muhammed) Sana, Zu'l-Karneyn'i ('ki boynuzlu'yu) sorarlar. De ki, size anlatacam onu!" Ve 101. ayete dek srer. "Sana Zu'l-Karneyn'i sorarlar..." dendiine gre, Muhammed'in dneminde bu "iki boynuzlu"nun sz ediliyordu birtakm evrelerde. Anlalan, bir "kahraman" olarak destanlamt. Yukarda belirtildii gibi, kimileri hakl olarak "Byk skender'i bulurlar onda. Bir kez, "iki boynuz" simgesi, bu nl Kral'da da var. kincisi, daha nceki ayetlerde anlatlan "masallar karmas" da, bu Kral adna oluturulmu romandan da eler bulunan para ieriyor. Birlikte grdk. Sonra, "Zul-Karneyn"in ayetlerde anlatlan "gezisi", yle ya da byle bu Kral' anmsatyor. nceleyicilerince hakl olarak yle dendii grlmekte: "skender, doulularn katnda, yalnzca bir 'cihangir' (dnyay ele geirmeye abalayan biri), yalnzca kentler kurmu bir kurucu deil; ayn zamanda, dnyann bir ucundan br ucuna varm bir kahramandr. Ve yalnzca lkeler ele geirmek amacyla deil; yani dnyaya ynelik bir tutkuyla deil; renmek, bilgi elde etmek amacyla atlmtr hareketlerine. Kendisine her yerde, filozoflarn elik etmesi de bundan. Doann olaanst durumlar ve 'tlsmlar, onun ilgisini ekmitir. 84. ayette, "Kukusuz, biz onu yeryzne yerletirmi ve her eyden bir 'neden' (bir temel k yolu) vermitik ona" dendikten sonra masal yle srdrlr: "O da bir nedene uydu (bir yol tuttu), vara vara, gnein batt yere vard. Gnei, bir kara suda batyor buldu. Ve yannda da bir toplum.

Biz ona seslenip: 'Ey Zul-Karneyn, dilersen bu topluma ceza verirsin ve yine dilersen onlar iinde iyi iliki kurarsn!' dedik. (Ayet 85-86.) "Sonra yine bir nedene uydu. Vara vara, gnein doduu yere vard. Gnei, yle bir toplum zerine doar buldu ki, o topluma hibir 'rtnme-saklanma' arac (sitr) yaratmamtk. te byle... Onun katnda olann hepsini biliyorduk..." (Ayet 89-91.) Masaln daha sonraki blmnde de, Zul-Karneyn'in, vard bir lkede "Ye'cc", "Me'cc" diye adlandrlan bir toplumla karlat, bu toplumun "bozguncu" olduu ve bu toplumdan "zarar grdkleri"ni anlatarak yaknanlarn isteiyle Zu'l-Karneyn tarafndan bir "sed" yapld "hikye" edilir. "Zu'l-Karneyn"i Muhammed'den soranlara, bu masal anlatlarak karlk verilmi oluyor.Acaba "soru"yu soran kimlerdi? Hangi kesimdendi, hangi inanrlar kesimindendi? Bu bilinebilse, "masal" olduka aydnlanm olacakt. Bu soru, "Yahudi'lerin "kutsal" kitaplarn okuyanlardan gelmi olabilir. Eer byleyse, masaln, hi deilse bir blmnn kaynan bu kitaplarda aramak hi de yararsz olmaz: Tevrat' ap bakyoruz, Danyal blmnde unlar okuyoruz: "Ve gzlerimi kaldrp baktm ve ite rman nnde bir ko durmaktayd.Ve koun iki boynuzu vard. ki yksek boynuz. Ama biri, brnden daha yksekti. Yksek olan sonradan kt. Kou, batya, kuzeye ve gneye doru tos vurmakta grdm. "Ve ben dnmekteyken ite batdan, tm yeryz zerinde, aya yere dokunmayan bir teke geldi. Tekenin gzleri arasnda, gze arpan bir boynuzu vard. Ve rman nnde durmakta olduunu grdm. ki boynuzu olan koun yanna geldi. Ve tm gcyle onun zerine seirtti... Ve ona kar kudurdu ve vurup koun iki boynuzunu krd..." (8:3-7.) "Ve vaki oldu ki ben, Daniel (Danyal), bunlar grnce, anlayaym diye aratrdm. Ve ite karmda biri durdu. Bir insan grnndeydi. Ve Ulay Irma ortasndan bir adam sesi iittim. yle sesleniyordu: 'Cebrail!Grdnn anlamn bu adama anlat!' Ve durduum yere yakn geldi. Ve gelince ben korkup yzst kapandm. Ve bana yle dedi: 'Ey demolu! Bu grdn, 'ahir zaman alameti'dir. Dinle!' Ve benimle syleirken, yzm yerde olarak derin uykuya daldm. Ve bana dokunarak beni ayaa kaldrd. Ve yle konutu: 'te Tanr gazabnn

sonunda ne olacan ben sana bildiriyorum! nk grdn, ahir zaman belirtmek iindir: '"Grdn iki boynuzlu ko, Medya ve Fars Krallardr. "O kll teke de, Yunan Kraldr. Gzleri arasnda olan byk boynuz, birinci Kraldr.'" (8: 15-21.) Burada anlatlanlara bakarak, Kur'an'daki "Zu'l-Karneyn"in ("iki boynuzlu"nun); eski ran'da Pers Krallnn, slalenin beinci kral olan nl Kiros (Keyhusrev, 559-529) olduu sylenebilir. Bu kral, valisi bulunduu Med Kralna kar bakaldrm ve yenerek Med Krallna son vermiti. Ve ran yaylasndan Anadolu'da Kzlrmak'a kadar uzanan Pers Kralln kurmutu.Yani "Medya" ile "Fars", bu Kraln egemenlii altnda birlemiti. Bu Kral, yukardaki Tevrat ayetlerinde neler "grd" anlatlan ve kendisine, Cebrail tarafndan grdklerinin anlam bildirilen Danyal (Daniel) ile "ada" bulunmakta. Yahudiler, bu Krala ok sayg gstermekteler. nk bu Kral, 539'da, Babil'i ele geirmi. Kralla katmt. O sra, uzun sreden beri, Babil'de srgn yaam sren, tutsak bulunan "braniler"in lkelerine geri dnp Kuds'te yeni bir tapnak yapmalarna izin vermiti.Onun iin "iki boynuzlu ko"la bu Kral anlatlyor olmal. Dahas var: M. Sadeddin Evrin'in anlatmasna gre, 1838'de, Istahar Pasargadae'de meydana karlan Keyhusrev'in (Kiros'un) heykelinin banda ko boynuzlar ve srtnda kartal kanatlar bulunmakta. Evrin, buna dayanarak Kur'an'daki "Zu'l-Karneyn"le de bu kraln anlatldn ileri srer. Ama bence anlatlmak istenen, bu kral deildir. nk: "iki boynuzlu ko, Medya ve Fars krallardr" deniyor Daniel ayetinde. Yani burada sz konusu olan bir tek kral deil, iki kral. ki boynuzdan biri birini, br de brn simgeliyor. unu da dnmek gerek bence: Tevrat'n kimi blmleri gibi Daniel blm de Yunanllarn, "Helenizm" kltrnn alabildiine etkisinde kalnd srada kaleme alnmtr. leride bunun zerinde durulacak. Daniel (Danyal) blmnn, 2. yzylda yazld bilinmekte. "ki boynuzlu ko"un "gszl"nn, buna karlk "tek boynuzlu teke"nin gcnn, stnlnn belirtilmesi bundan. Yani Byk skender'in gc grldkten sonra anlatlanlarn kaleme alnm olmasndan. "Gsz" ve boynuzlar krlarak perian edilmi olduu aklanan bir "iki boynuzlu ko", Kur'an'da ok gl gsterilen bir "Zu'l-Karneyn"e uymamakta. "Bir tek boynuzlu teke de, Kur'an'dakine uymuyor. nk Kur'an'daki; 'iki boynuzlu'" denebilir.

Boynuzlarn saysndan ok, "g" nemli. "Tek boynuzlu teke", brne gre ok gl. Buysa, Kur'an'inkine, ok uygun bir nitelik. "Boynuz"un "tek" olmas, bir tek kral anlatlmak istenmesindendir. Burada anlatlmak istenen, Byk skender'dir. Ayn yerdeki ayetlerden birinde yle bir aklamann bulunmas da bunu gsterir: "Ve teke kendini pek ok bytt. Zorlu olunca, o byk boynuz krld ve onun yerine, gklerin drt yeline doru gze arpan drt boynuz kt" (Daniel, 8:8). Bu aklama, tarihe de tpatp uymakta: nk bilindii gibi, Byk skender 323'te lnce blnmeler olmu ve "drt boynuz" meydana gelmiti. Yani bir Krallktan, drt "ba" domutu: Antipatros-Ptolemaios-SelevkosAntigonos.Ve u devletler: Bakenti Pella olan Makedonya devleti. Bakenti Antiokhia (Antakya) olan Selevkoslar devleti. Bakenti Aleksandria (skenderiye) olan Ptoleme'ler (Batlamyus'lar) devleti.458 Benim yorumum u: Byk skender, "teke"ye ve "boynuzlar"na zel bir anlam veriyordu.Yukarda Hamidullah'tan alnan alntda da belirtildii gibi, "totem" edinmiti bu hayvan. Boynuzlarn da simge olarak almt. Boynuzlardan birinin Gnei, brnn de Ay' simgelediini ve Byk skender gne ve ay kltlerine inand iin bunlar simge olarak aldn dnebiliriz. Daniel'deki "teke" yalnzca "bir boynuzlu", ama bu boynuz skender'in "rakipsiz" olduunu anlatmak iindir. Kendisinin setii simgeyse; iki boynuz. Gc ve byk etkisiyle douda da yaylmtr bu simge.Ve skender douda "iki boynuzlu Kral", "iki boynuzlu kahraman" olarak dilden dile anlatlm, biimden biime giren masallara konu olmu ve ite bu masallardan biri de Kur'an'a gemitir. "ki boynuzlu" olmak, skender'in etkisiyle bir kraln, kahramann stn gcn anlatmakta kullanlr olduu iin de, baka krallara, kahramanlara da yaktrlmtr. Bir Himyeri airin yle dedii aktarlr: "Zu'l-Karneyn, benim 'muslim' dedemdir. Yeryznde bir hkmdar olarak ycelmiti. Ama bunak olmamt. Douya ve batya ulat. Yol gsteren iyilikseverden salayaca mlk-egemenlik yollarn arad. Varp, gnein dn yerindeki batt yeri grd. Kara balkl bir suda batyordu gne."(Arapcasmdan, olduu gibi evirdim- T.D.) Bu iirde kullanlan szcklerin ou, aynen Kur'an'n konuyla ilgili ayetlerinde de gemekte. Yani devlet kurmu olan (Yemen'de) "Himyeriler"in

de "iki boynuzlusu vard. Bu iirlere de yansmtr. "Zu'l-Karneyn" iki szckten oluturulmu: "Zu" (yerine gre za ve zi de olabiliyor) ve "Karneyn" szcklerinden. Yemen'deki sz konusu toplumun hkmdarlarnn adlar da "Zu"luydu genellikle.Buna bakarak, "Zu'lKarneyn"in bu toplumun hkmdarlarndan biri olduuna hkmeden ciddi yazarlar bile var.Bana greyse baka kaynaklardan yansmalarla ve bu arada Byk skender'in de etkisiyle olumu bir masaln kahramandr buradaki Zu'l-Karneyn de. Olabilir ki, Muhammed, "Zu'l-Karneyn"i, "Himyeriler"de, bunlarn iirlerinde grmtr. Kur'an'a da buralardan alp geirmitir. Niye olmasn? "man"n da, "hikmet"in de, "eriat"n da "Yemenli" olduunu sylememi miydi? Ancak; "kutsal metin"lerdeki zel deyimlerin ve Byk skender'in de etkisiyle bu nitelikteki masal kahramanlarna ilikin anlatlanlar, hangi kesimden, hangi sz dizimleriyle ve hangi grnt altnda Kurana yansm olursa olsun, kkenine inildii zaman, yine Sabilikteki inan bulunur. Kms'ta, "Zu'l-Karneyn"deki "karn" szc ele alnrken; bu szcn en bata gelen anlamlarndan biri olarak u gsterilir: "Gne tekerinin bir yan.Bilindii gibi gkbilimde, "teker" (kurs) diye bir ey var. "Bir gkcisminin, teker (tekerlek) biiminde grdmz yzeyi". "Karn" szcnn, "Gne"e ilikin baka anlamlar da ierdii anlatlr. Demek ki, Sabilik dininin ieriinde bulunan "Gne Klt"nden, "Zu'lKar- neyn"de bir anlam var. Bu kadar deil: En salam saylan hadisilerin de kitaplarnda yer verdikleri bir hadiste, yle denmekte: "Namaznz, Gne'in tam doduu ve tam batt zamana rastlatmayn. nk, Gne, eytann 'iki boynuzu arasnda doar. Burada "boynuz" iin "karn" (iki boynuz iin 'karneyn') szc kullanlmtr. Bu hadiste "gne" de sz konusu edildii iin "karn" szcndeki "Gne" anlam daha da glenmi olmakta. skender romannda, yani douda "Zu'l-Karneyn" olarak da grlen Byk skender iin oluturulmu ykde-efsanede, skender'in "as olarak" yer alan "Andreas", yukarda da belirtildii gibi; "dris" (Peygamber) ile zde grlmekte. "dris"se, sonunda "lmszle ulam" bir "Gne kahraman" niteliindedir. lgili Kuran ayetini anmsamakta yarar var: Meryem Suresi'nin 57. ayetinde, dris iin yle denmekte: "Biz, onu, yksek bir yere (ge) ykselttik."

slami kaynaklarda, dris'le ilgili, konumuzu ilgilendiren ilgin efsane anlatmlarna rastlanr: Bir gn, dris, "Gne melei"nin yararna dilekte bulunur. Bu melee, grevinde kolaylk gstermesini diler Tanr'dan. Tanr da, dilei yerine getirir. Efsane bunlar anlatlarak srer. Sonunda dris'in zel arl olarak "gk"lere gtrld, birok yer ve "cennet" gsterildikten sonra orada, yani "cennet"te brakld anlatlr.Bu arada onun "makam"nn "drdnc kat gk"te olduu da anlatlmakta. Bu aka unu gsteriyor: dris, efsanede, bir "Gne kahraman" rolndedir.u da ilgin: dris, Sabilik dininin kutsal kitaplarnda da "Peygamber" olarak yer alyor. bn Nedim'in El Fihrist'inde bu, aka belirtilmekte. dris, skender'in as Andreas'la zdese, o bir "Gne kahraman" olur da, skender'de bu nitelik bulunmaz m? skender romannn ve Kurandaki konuya ilikin ayetlerin gerisinde Sabilikten gelme inanlar grmek, kanlamayacak bir sonutur bence. Ve bence, "iki boynuz" simgesi alan skender'in "boynuzlarndan biri, "Gne"i, br de "Ay simgeliyordu. Gelelim, "Zul-Karneyn'in anlatld Kur'an ayetlerinde geen "Ye'cc""Me'cc"e ve "Zul-Karneyn"in yaptrd bildirilen "sedd"e: "Bozguncu" olduklar ayetlerde anlatlan "Ye'cc"-"Me'cc"le, Trklerin (Tatarlarn) anlatlmak istendiini yazp savunmada, Kur'an yorumcular, Arap-slam yazarlar birlemi gibiler.Tantavi (El Cevahiru Fi Tefsiri'lKur'an'i'l-Kerim) tefsirinde bir de "harita" yer alyor: "Ye'cc-Me'cc lkesi": Trklerin (Tatarlarn) yaayp egemen olduklar yerler, yreler. Bu yazar ve yorumcular, yorumlarnda haksz da saylmazlar. ki ynden: Bu yorum, Tevrat'n aklamalarna uygun dyor. kincisi; Trkler, zellikle de Tatarlar, toplumlar iinde "vurucu-krc", Kuran'n deyimiyle "bozguncu" olarak tannmlardr. Doal olarak Araplarca da byle bilinmilerdir. O denli ki, Arap yorumcular, rnein Tantavi, slam kabul etmi olan Trkleri bile "Ye'cc"-"Me'cc" saymakta.Bu kadarla kalsa iyi. "Kyamet alametleri" arasnda gstermekte. Muhammed'in hadislerine ve Enbiy Suresi'nin 96. ayetine dayanarak.Bu ayetin anlam udur: "Ye'cc ve Me'cc (iin sedd) ald zaman (Kyamete yakn zamanlarda) bunlar, her dere ve tepeden akarlar." Konuya ilikin ileri srlen hadislerin ou, belli ki, uydurma. Salam olarak bilinen "hadis" kitaplarnda da yer almamakta. Ancak; "Ye'cc"-"Me'cc'le ilgili ve bunlar "Kyamet alameti" olarak gsteren "hadislerden, bu tr

kitaplarda yer alanlar da var. rnein, Buhar ve Mslim'in de kitaplarnda yer verdikleri bir hadisin anlam yle: "Peygamber, Cah kz Zeyneb'in yanna, byk bir panie kaplm olarak gelmi ve yle konumutu: - Lilhe illallah! Arap'm bana gelecek olan ktlk yaklat iin vay haline! Ye'cc ve Me'cc eddinden unun gibi bir yer ald. '- unun gibi bir yer...' derken, baparmayla onu izleyen parman evirip gsteriyordu... Yine salam kabul edilen hadisilerin kitaplarnda yer alan kimi hadislere gre, Muhammed, "tarif ettii" bir toplumla, ya da kimi toplumla "arplmadka kyametin kopmayacan" anlatr. Buhar'nin de yer verdii bir hadise gre yle demekte: "Sonra bir beladr (kyamet alameti) ki, hibir Arap evi kalmamacasna o bela gelip girer. Sizinle Esferoullar arasnda bir anlama vardr o srada. Ama onlar bu anlamay bozmulardr..." Burada sz edilen "Esferoullar" ("Benu'l-Esfer") ile kimlerin anlatlmak istendii belli deil. Belirtilen sadece, bunlarn renkleridir: "Sar." Ya da, "ak"la "kara" aras. Buhar ve Mslim'in birlikte yer verdikleri bir baka hadiste daha ok aklk var: "Burunlar bask, gzleri kk, yzleri deri stne deri kaplanm halkalar (ya da kalkan) gibi, ayakkablarysa keeden-deriden olan bir toplumla siz arpmadka kyamet kopmaz. Buhar'deki hadiste, bu toplumun "Huz" ve "Kirman"da yaadklar da aklanmakta. Mslim'in de yer verdii biimindeyse, sz konusu toplumun "ad" da aklanmakta: Hadis aynen yle: "Yzleri deri stne deri kaplanm halkalar (ya da kalkan) gibi olan, kldan ' giysileri bulunan, kldan-deriden ayakkab (ark) giyen Trklerle Mslmanlar savamadka kyamet kopmaz. Arap "Peygamber" Muhammed byle dedikten sonra, "Kyamet alametleri"nden gsterilen "Ye'cc" ve "Me'cc"le, "Trkler"in anlatlmak istendii yolundaki yorum hakl olmaz m?

Bu yorum, 'Tevrat'taki aklamalara da uygundur" dedim. nk: Tevrat'ta, Nuh'un olundan biri olarak yazlan Yafet'in oullar: "Gomer Mecc..." diye balanarak saylr. (Tekvin, 10:1-2; I. Tarihler, 1:4-5) Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan'n da belirttii gibi Sakalar, 665'te, Asur yaztlarnda ad, Gogu, ya da Gog diye yazlan hkmdarn ynetiminde Kuzey Azerbaycan'a gemekteydiler. Togan diyor ki, "...Gogeren blgesi, ad geen hkmdarn Asurca yazlan ad olan Gog'un, Gogar demek olduunu gsterir. Ki, bu da, Trke bir szckse, Gk ve Gker demek olabilir."unlar da yazmakta: "Gogu ya da Gogar'm, Yahudilerde (Tevrat'ta) Gog adn ald ileri srlmektedir. Bu Gog ve Magog'a ilikin anlatlanlar, Tevrat'larn belirlemesine gre 629-580 yaayan remie (Yeremya) ile 595575'te yaad ncil'cilerce kabul edilen Ezekhil (Hezekiel) ykleri iine sokulmutur. Togan, konunun uzman aratrcs olan baka yazarlar gibi, Tevrat'ta geen "Gog" ve "Magog"un, Kur'an'da "Ye'cc" ve "Me'cc" diye geen toplumun kendisi olduunu yazar. "Gog" ve "Magog" szckleri, Tevrat'n eski Arap harfleriyle yazl nshalarnda "Cc" ve "Mecc" diye yazldr. Bu Gog" ve "Magog", yani "Ye'cc" "Me'cc", Tevrat'ta uzun uzun anlatlmakta. (Hezekiel, 38:1-23; 39:1 ve tekiler.) ncil'de de anlatld grlmekte. Hem de Kur'an'da olduu gibi ve Muhammed'in "hadis"lerinde anlatlanlara tam uyar nitelikte "Kyamet olaylar" arasnda... imdi, Yuhanna'mn Vahyi'nin 20. babnda anlatlanlar birlikte okuyalm ve Muhammed'in Ye'cc ve Me'cc'le ilgili "bilgi"leri nerelerden ardn birlikte grelim: "Birinci Kyamet budur. Birinci Kyamet'te pay olan, mutlu ve mukaddestir. Onlarn zerine ikinci lmn egemenlii yoktur. Allah'n ve Mesih'in din araclar (khinleri) olacaklar. Onunla birlikte bin yl saltanat srecekler. " Ve bin yl tamam olunca, eytan, zindanndan zlecektir. Ve yerin drt bir kesinde olan topluluklar, yani Ye'cc ve Me'cc' saptrmak ve onlar sava iin bir araya toplamak zere kacaktr. Onlarn says denizin kumu gibidir..." (Ayet 5-8.) Muhammed'in ya da retmenlerinin, tm teki ncillerden olduu gibi, Yuhanna'nn Vahyi'nden de ok ey aldna ve ardklar arasnda "Kyametin alametleri"nin de bulunduuna tank olmaktayz.

"Ye'cc" ve "Me'cc"n "deniz kumu gibi" saylamayacak lde "yeryz"ne dalmalarnn "kyamet alametleri"nden saylm alp, Tevrat'taki Daniel'in "hr zaman" olaylarna ilikin anlattklaryla karlatrrsak, "Zu'l-Karneynle "Ye'cc" ve "Me'cc"n Kur'an'da neden bir arada anlatld da aydnlanr. nk yukarda da deinildii gibi, Daniel (Danyal), "iki boynuzlu ko"tan ve "tek boynuzlu teke"den sz ederken ve bunlar "Cebrail"in "lkelerin krallar" olarak yorumladn aklarken, "ahir zaman olay" diye gsterir anlattklarn. Demek ki, masaln kk, Tevrat'a dein uzanmakta. Oradan da, baka toplumlarn masallarna. Ve bana gre, Gne, Ay ve "yldz" kltlerinin arl olan inanlara, hatta daha da gerilerde ilkel inan kesimlerine dein varp dayand sylenebilir. Ancak masaln son olumasnda, yukarda genie anlatmaya altm gibi, "iki boynuzlu" niteliiyle douda da bilinip nemsenen Byk skender'in ve Yunan etkisinin byk pay vardr. "Ye'cc-Me'cc"n nne gemek iin "Zu'l-Karneyn"in yaptrd Kur'an'da anlatlan "Sedd" nerede olabilir? Bu soru, Kur'an ve hadis yorumcular, Arap-slam yazarlar tarafndan ok sorulup zerinde durulmutur. Ama ben bunun zerinde durmayacam. nk, bir "masal"da sz edilen "sedd", gerek dnyada bulunamaz. ok aratrld halde, bulunamamtr da. Din savunurlar ve arlatanlarnn birtakm zorlama yorumlar olsa bile... Sz konusu masal gibi, sz edilen "Sedd" de, Muhammed ya da retmenleri tarafndan, eski masallardan alnp arlmtr. Bu, bir gerek. tesi laf. Kur'an'da bu masaln, daha dorusu masallar karmasnn anlatlmasndaki ama nedir? Arap milliyetisi eriat profesrlerden (Msr) Tantavi, nce; "ama, yalnzca ttr!" diyor. Tantavi'ye gre, Kur'an'daki "Zu'l-Karneyn", Byk skender olamaz. nk, skender'in tarihteki yaam bellidir. Bu "Zu'l-Karneyn", Himyer hkmdarlar arasnda var olduu sylenen "Zu'l-Karneyn"e daha ok benzemekte. Kur'an'daki olsa olsa Arap olabilir. Ancak, bu Zu'l-Karneyn'in, "Himyeri Zu'l-Karneyn" olduu da sylenemez. nk, Yemenli ve Himyeri hkmdarlarnn tarihleri, yaamlar da bilinmekte. Tantavi bu grn belirtirken yle de demekte: "Kur'an'daki Zu'l-Karneyn, ne Makedonyal (Byk) skender olabilir. Ne de Himyerilerden gemite yaam herhangi bir adam olduu sylenebilir. nk Kur'an, bize Yunan tarihini, ya da Himyeri tarihini

retmek iin gelmi deildir. Kur'an, dnya tarihinden ve btn bilimlerden daha stndr..." Bu, "tm bilimler"i "Kur'an"a "feda etmi" grnen "Profesr"n, daha sonra, "Kur'ann Bu Bilgileri Bize Vermesindeki Hikmet" bal altnda yle dedii grlr: "Kur'an inmeden nce, zellikle Arap toplumu, genel olarak da Mslmanlar, tarihlerini ve lkelerin yerlerini belirlemeyi unutmulard. Ve Ye'cc-Me'cc toplumundan Arap toplumunun bana neler geldiini de bilmiyorlard. Yani Kur'ann sz konusu masal ieren ayetleri, "Mslmanlar"a, zellikle de Araplarn tarihlerini, lkelerin snrlarn ve Araplarn, Ye'cc-Me'cc toplumundan, yani Trklerden neler ektiini anlatmak iin gelmi. Oysa daha nce de ayn molla profesr, Kur'an'n amacnn, falanca ya da filanca toplumun "tarihini bildirmek olmadn" savunmakta.Buna amamak gerekir. "elikiler", din savunurlarnn hibir zaman kanamayacaklar olgulardr. "Din", demek, bir anlamda "eliki" demektir. Geelim... Kur'an'da bu masala yer verilmesindeki ama, bence de "t"tr. "Hikmetli t." Bu arada, yani "pazarlanan hikmet"lerle birlikte Kur'an' "derin bilgi kayna" olarak gstermek. "Gizli-gizemli bilgiler" kayna. Zavall "inanr srleri" nereden bilecekler ki, Kur'an da, yolunu izledii teki "kutsal kitaplar" gibi, hep derleme, hep arlm inan ve masallardan olumakta? Nereden bilecekler, ya da srdekilerin hepsi bilebilir mi? Daha dorusu, dnyann gz doymaz egemenleri, bunlarn gerei bilmelerine "imkn" verir mi? Yunan dnce dnyasndan Kur'an'a ve "hadis"lere, bu nedenle de "slam"a yansyan, Byk skender iin uydurulmu "yk" ve "masal"lar deildir yalnzca. Kukusuz baka masallardan u ya da bu biimde alntlar da vardr. "Eski Yunan hikmetleri"nden (felsefesinden) bile... Daha nce de deinilmiti. Ancak, alnanlarn tm "zel" biimde "imanllatrlmtr". Yani: Yunan dnce dnyasndan da alnmtr. Ama "rzna geilerek"... Alnmam olmas zaten dnlemez. Yunanllarn Douda ve "Doulularla yan yana" uzun bir yaamlar olmutur. Kald ki, "evrensel" bir "Helenizm" var. Helenizm kltr, Yunanllarn (ortak) mal olmakla birlikte "evrensel" zelliiyle yaylrken, Ord. Prof. Dr. Arif Mfid Mansel'in anlatmyla: "Yunan dnyasnn snrlarm aarak, iinde bir tek Yunanl bile bulunmayan lkelere de girme yollarn bulmu, bu lkelerin kltrlerinden az ok etkilenmekle birlikte, bu kltrlerin baka bir renk almasnda byk rol oynamtr." Kaynak:Turan Dursun Kutsal Kitaplarn Kaynaklar I-II-III

Sabilik ve Semavi Dinlere Etkileri


slam tarihilerinden Zeynddin mer bn'l-Verd'nin "Sabiler"e ait olduunu syledii ve "grdm" dedii bir "sahfe", "Tanr'ya sesleni"! ieriyor. Bundan bir paray, Arapasmdan eviriyorum: "Sen yle 'ncesiz' (ezeli) bir varlksn ki, tm balar-bakanlklar sana baldr. Dnlen ve duygular alanna giren tm varlklarn Tanrssn sen. Dnyalarn Bakan, 'lem'lerin obansn. Meleklerin ve bunlarn byklerinin de Rabbisin. 'Akllar senden gelip 'yeryz yneticisi'ne ulamakta. nk sen,ilk nedensin. Gcn, var olanlarn tmn kaplamtr. Sen, snr olmayan bir birliksin. Kavranamayacak olan teksin. Gk egemenlerinin ve klar srekli olan k kaynaklarnn ynetenisin sen. Sen, iyiliklerin tmn buyuran, her eyi vahiy ve iaretle nceden gsteren hkmdarlar hkmdarsn. Yaratklarn oluup gelimesi sendendir. Tm evrenin dzeni, senin iaretinle yoluna girer. Iklar yalnzca senden kaynaklanr. Sen, her eyden nce var olan en eski ^ nedensin. Senden, nefislerimizi (ruhlarmz) artman diliyoruz. Nimetlerini kazanma baarsn diliyoruz. imdi ve her zaman. Taa, sonsuza dek... Ey her trl kirden uzaklam olarak grlebilen Tanr! Akllarmz salkl kl ve hastaln her trlsnden uzak bir salk ver bize. zntlerimizi, mutluluklara evir. Yalnzca sana snyoruz ve yalnzca senden korkuyoruz. Senin ancak iaretle anlatlabilen bykln dile getirmeyi baarmamz diliyoruz senden. Bu byklk, szle anlatlamaz. Her ey ve herkes sendendir, her ey ve her baar seninle elde edilir. Dnyalarn dilei-umudusun sen. Ve sen tm insanlarn yardmcssn." teki dinin inanrlar da byle seslenmezler mi "Tanr"larna? Buradaki seslenite, eski Yunan dncesinden yansmalar olduu da gze arpmyor deil. Bu, doal. nk "Sabiler"in de iinde bulunduu "Sryani" toplumu, f eski Yunanla tanmt. Hem de daha ilkadayken...Abbasi halifelii dneminde, bir sre kurulan "Dou-Bat" arasndaki "kpr" de bunlar eliyle oluturulmutu. slamn aman vermeyen banazlyla her trl dnce ve bilimi boma abas gsterilirken; dnemin "Halife"lerini yumuatan bunlar olmutu. O "Halife"leri bunlar dnce dnyasna ekmiler ve Badat'taki nl '"Beyt'l-Hikme" (Felsefe Evi), bunlarn saladklar ortamda kurulmutu. O dnce yuvasnda "hocalk" eden, eski Yunan'dan eviriler yapan; bunlar ve bunlarn rencileriydi.165 Eski "Ruha"l (Urfal), "Amid"li (Diyarbakrl) ve daha baka yreden "Sryani" dnr ve bili- madamlaryd.166 Dnce ve bilim dnyasnn ok ey borlu olduu "Harranl Sabiler"i ve bunlar iinde Sabit bn

Kurra'y (8347-901), dedelerini, olu ve torunlarn da zellikle anmak gerekir. Sabiler de, birden ok tanrya inanld grlr. bn Nedim (9097?-9877?), "Harran"l Sabilerin, "kurban"lar, dinsel tren ve tapnmalar iin Pazar gnn "Gne" Tanrsna; Pazartesi'yi "Ay" Tanrsna; Saly "Mirrih" (Merih=Mars) Tanrsna; aramba'y "Utarit" (Merkr) Tanrsna; Perembe'yi "Mteri" (Jpiter) Tanrsna; Cuma'y "Zhre" (Vens) Tanrasna ve Cumartesi'yi de "Zhal" (Satrn) Tanrsna ayrdklarn yazar.Ayn yazar, ayn Sabilerin, "Tek Tanr"ya inandklarn belirten anlatmlara da yer verir ve rnein unlar yazar: "Aktarlan o ki, Sabiler u inanta birleirler: Evrenin sonu olmayan bir nedeni ('illet'i) var. Tektir O. oalmaz.Neden olduu (yaratt) nesnelerden hibirinin niteliini almaz.Yarattklarndan iyiyi ktden ayrt edecek duruma gelen herkesi (her akl sahibini), Tanrln kabul etmeye ykml klmtr. Herkese doru yolu gstermi ve doru yolu gstersinler diye peygamberler gndermitir. Peygamberler, Tanrnn kantn ortaya koyma durumundadrlar. Tanr onlara, herkesi, honut olaca yola armalarn buyurmu; 'gafil azab'mdan korunmak gerektiini, kendisine boyun eenlerin sonsuz bir nimete (cennete) ereceklerim, boyun emeyenlerinse, hak ettikleri oranda cezaya arptrlacaklarn duyurmalarn bildirmitir.. ," Gney Irak'ta grlen, "Harran Sabileri"nden ok "ayr" olduklar ileri srlen ve "gerek Sabiler bunlardr" diye szleri edilen "Mandeler" (Mandeenler) de byle bir "Tek Tanr"ya inanrlar. yleyse bir "eliki" var gibi grlebilir. Yani bir yandan "Gne"e, "Ay"a ve teki be gezegenin her birine "tanr" niteliinde yer verip tapnmak, br yandan "Tek Tanr" inancn belirtmek, "badamaz eyler" gibi gelebilir insana. Ama sz edilen gkcisimlerinin, Sabilik dininde, teki " kitapl din"deki "melekler" ya da "melek konutlar" ya da "meleklerin, ruhani varlklarn bedenleri" niteliinde olduklar dnlrse "eliki" diye bir ey kalmaz. E'-ehrestn (1071-1153) ve teki Mslman yazarlarn aktardklar da, ne denli saptrmalarla dolu olursa olsun; durumun byle olduunu gstermekte. Aktarlan bilgi, zet olarak yle: Sabitlikte "Gezegenler" =Tanr Arac "Ruhani Varlk"larn Gvdeleri ve "Melekler"

"Tanriya ulamak iin "arac" gerek. Bu, "art". brahim Peygamber zamanndaki iki byk inan kolundan "Hunefa" (Hanifler) inancna gre de, Sabilie gre de, bu byle. Ancak; "arac"nn "ruhani varlklar" m, yoksa bildiimiz trden "cisimli varlklar" m olmas gerekir? Tartmal. Hunefa inancna gre "cisimli" ve de "beer" (insan) olmal. Sabi inancna greyse; "beer", "Peygamber" olabilir. rnein "Hermes" (dris ya da "is"=it Peygamber). Ama ondan da nce "ruhani varlklar" gerekli. Kanlmaz kouldur bu. nk insanolunda "fke" olur, "ehvet" olur ve daha nice neler olur. "Ruhani varlklar"daysa bunlar olmaz. "Ruhani varlklar", bildiimiz trden "cisimli varlk zelliklerinden uzaktrlar. Ama onlarn da "hareket"leri var. Bununla birlikte, "hareket"leri "mekn iinde" (bir yere bal) deil. Onlar, "deimez"ler. "Yaratc" ve "deitirici"dirler. Tanrsal gc ve etkiyi, aa (sfli) kesimdeki cisimli varlklara aktarrlar. "Gezegenler"in yneticileri de onlardr. "Gezegenler", onlar iin birer "tapnak" gibidir. Ya da "ruh" iin "beden" (gvde) naslsa, "ruhani varlklar" iin "gezegenler" de yle. O varlklarn ii, bu "kreleri "hareket ettirmek" ve bu yolla, "madde lemi"ne "etki"de bulunmak. "Ruh"larn da, "cisim"lerde olduu gibi, "kll" (tmel) olanlar var, "cz'" (tikel) olanlan var. "Cisimli" varlklardan "kll" olanlar, onlarn "kllilerinden, "cz'" olanlarda, onlarn "cz'"lerinden etki alarak meydana gelir. rnein, "yamur"un bir grevli "ruh"u,bir grevli "melei" vardr. Her yamur damlasnn da yine bir grevli melei var. Dnya, doa olaylar, "rzgr"lar, "frtma"lar, "depremler" iin de hep byle dnlmeli. Tmn, o varlklar ynetirler. Grlebilir, duyulabilir varlklarn tmne, onlar "g" ve "yasa" datrlar...' "Sabiler" iin, "bunlar putatapardrlar!" da denir. Bu yarg u anlamda doru olabilir: "Sabitler" ok byk nem verip sayg gsterdikleri "Gne"i, "Ay" ve bunlarn dndaki "be gezegen"in her birini "tanr" gibi grrler. Bunlara tapnrlar. Kimi zaman da, bunlar "temsil eden" "putlar" yaparlar, onlara tapnrlar.Bununla birlikte, bunlarla ulamak istedikleri "asl" ve "tek" olan "Tanr"ya ilikin inanlarn korurlar. Hani, bir; en bata kral olur, bir de basamak basamak kraln "erkn", yardmclar olur ya, ilkalarn kafalar, "Tanr" ve "yardmclarn da yle dnm. Kraln yardmclarna, kral "temsil" edenlere olan "sayg" da, aslnda, kraln kendi- sinedir. teki " kitapl din"in, "Tanr" ve "melekler"e ilikin inanlar da "Sabitler"inkinden farkl deil. Bu dinlerde, "Tanr"ya, "saray", "taht" ("ar", "krs") bile uygun grlm olmas da bunu gstermez mi? Daha nce de ad geen Yahudi ulularndan Musa bn Meymun (1135-1204), elinde, Sabilere ait kitaplar bulunduunu anlatarak girer konuya: "Bilindii

gibi, atamz brahim (Peygamber), Sabi toplumunda domutu. Sabilere gre Tanr olarak, yalnzca 'yldzlar' (Gne, Ay ve be gezegen) var. Onlarn elimizde olan ve Arapaya evrilmi bulunan kitaplarndan ve eski tarihlerinden sana aktardm zaman anlayacaksn ki, onlar, aka una inandklarn belirtirler: 'Yldzlar, birer tanrdr. En byk tanr, Gnetir. Yedi yldzdan her biri tanr olmakla birlikte, iki ok kl (Gne ve Ay), en bykleridir...'" der. Sonra, brahim'in Sabilie nasl kar ktn anlatan (sonradan uydurulduu belli) ykye yer verir.Bu arada, Sabilerin dem'in de teki insanlar gibi, erkek ve diiden meydana geldiine ve 'Ay peygamberi' olduuna" inandklarn da yazar.Tevrat'n ve Kur'an'n yer verdii "yaratl" yksnde geen anlatmlara, "meyvesi yasak aa"a, "ylan"a, "dem'in plakl"na ve "giysi sorunu"na... Sabilerin kitaplarnda da yer verildiini anlatr. nl Yahudi, Sabilikte; "yldzlardan baka tanr tannmadn" sylerken, iin saptrmacasndadr. Kendilerinden nce "Tek Tanr nanc"nn, "Sabilik"te var olduunu saklama abasnda. Yine de gerei saklayamyor: Bir zamanlar kendi "Tek Tanr"larnn benzetilmeye alld ve bu "Tek Tanr"nn Tevrat'ta, son biimini almasn salayan Tanr "Ba'l'in Sabitlikteki yerini, nemini belirtmek zorunda kalyor: "Ba'l peygamberleri"nden sz ediyor ve Sabitlerin: "Ey Ba'l! Seslenilerimizi dinle, kabul et!" diye yakarta bulunduklarn aktaryor kitaplarnda. Demek ki, birer simge durumundaki "yldzlar"n, "tapmaklar"n ve "putlar'n tesinde, Sabiler, bir "Tanr" dnyorlard ve araclar yoluyla bu asl "Tanr"ya ulamaya abalyorlard. Bu "Tanr"y, belki de yalnzca bir kesim yrede "Ba'l" simgeliyordu. "kitapl din"in "Tek Tanr"smn olumasnda ok byk rol oynayan "Ba'l"... (Daha nce zerinde durulmutu). Sabilerin inandklar asl (tek) Tanr da, kendisine tam boyun emeyenlere kar, ok "acmasz". bn Nedim'in de yer verdii bir alnt, ok ilgin: "Sabitlie gre (asl) Tanr, kendisine kar gelenlere, dokuz bin dnem, ikenceyle ceza (azap) ektirecek." Sabilikte "Namaz" zerinde birleilen gerek: Sabilik dininde de, "namaz" vard. Hem de "kopyac dinler"den slamda olduu gibi, "rekt"l, "rk"lu, "secde"li.Mslman yazarlar da bunu kabul etmekteler. Kaynaklarda anlatlanlarn zeti: Sabilie gre, "farz" namaz, " vakit"te klnr: Gne domadan nce (bu saatte balanr), leyin ve Gne batarken. " vakit" de, "vacip" namaz

var: "Gndzn ikinci saati", "gndzn dokuzuncu saati" ve "gecenin nc saati".Kimi Mslman yazarlar da bu "yedi vakit namaz" yle anlatrlar: "Yedi vakitten bei, bizim namaz vakitlerimizin ayn. Altnc vakit, kuluk vakti; yedincisiyse gecenin altnc saati biterken." Sabilikte namaza "niyet"le girilir. Bir de, "cenaze namaz" vardr ki, "rk"suz ve "secde"siz,Yani tpk slamdaki gibi. Bu dinde de "namaz"dan nce "abdest" almak gerekir. Bu dinde de "namaz"a ar yaplr, yani "ezan" vardr. Bu dinde de "kble" vardr. rnein Harran Sabitleri, Kuzey kutbuna;Gney Irak Sabitleri de, olak burcuna dnerek "namaz" klarlard. Bugn yaayanlarn da yine "kble"leri vardr.189 Sabilikte "Oru" Yine zerinde birleilen gerek: Bu dinde de "oru" var. Yine slamda olduu gibi "30 gn". Ama "Ay"a bal. slamdaki gibi. Ay "29" ekerse, "oru" gnlerinin says da "29" olur.slam da byle demiyor mu? "Ay' gr oru tut, Ay' gr bayram et!" kural, bu dinde de aynen geerli. Sabilikte "Tapnaklar" "badet" ve dinsel anlaml trenler iin bu dinde de "tapnak"lar var. slam dnyasnn nl tarihilerinden Mesud (.957), "Harran Sabilerinin tapnaklar 'akl cevherleri' ve 'yldzlar' adnadr. Bunlar arasnda, 'ilk neden tapna' (birinci akl, ilk neden saylr), 'akl tapna' gibi adlar var" diyor ve "yldzlar" adna olan tapnaklar konusunda da bilgiler aktaryor: Burada yer alan bilgilere gre, Gne, Ay ve be gezegen adna yaplm tapnaklarn ad ve biimleri yle: "Gne Tapna": Drtgen. "Ay Tapna": Sekizgen. "Zhal (Satrn) Tapna": Altgen. "Mteri (Jpiter) Tapna": gen. "Merih (Mars) Tapna": Dikdrtgen. "Zhre (Vens) Tapna": Bir drtgen iinde gen. "Utarit (Merkr) Tapna": Bir dikdrtgen iinde gen. "Din"lern, zellikle "kitapl dinler"in ve hele slamn aman vermeyen "banazl" olmasayd, imdi bu tapnaklarn tmne yakn blmnn "yerinde yeller eser" olmayacakt. Koyu banazlk, yerle bir etmitir bunlar. lerindeki sanatsal yaptlaryla birlikte... Bununla birlikte, onarmlara

uram biimiyle kalabilmi olan da var. "kitapl din"in, zellikle slamm saygsn da zerinde toplad iin... rnek: "Kabe." "Kbe"nin de "yldzlar adna" yapld anlatlr. Daha nce de deinildii gibi, bunu, Mesud de aktarr. Buradaki bilgiyi deerlendirirsek, "Kabe, 'Gne Tapma' olarak Sabitler tarafndan yaplmtr" demek gerekir. "Gne Tapma" olanlar, "drtgen"di. Kbe de yle. "Drtgen" anlam, "Kbe"nin szlk anlamnda da var. Kimi kitaplarda, bu arada nl Kamus tercmesinde, "Kbe" adnn verilii, "drtgen" oluuna balanr.'94 Arapa szlklerin kiminde u da denir: "Kbe, drtgen evdir."195 Daha nce raporundan sz ettiim ve paralar sunduum Meksiko eski Maslahatgzar Tahsin Mayatepek'in konuya ilikin anlattklarn da burada anmsamakta yarar var. Oradakilerle buradaki bilgiler birletirilirse konu daha aydnlk kazanr. Demek ki, slam da zel sayg gstermeseydi, Sabitliin bu "Gne Tapma" da, niceleri gibi yok edilecekti. imdi slamn "kutsal yer"i durumunda. Ve Arap, petrol yannda, burasn da byk "gelir" ve smr kayna yapmakta. Bilindii gibi slam, Kabe'nin brahim Peygamber tarafndan "ina" edildiini ileri srer. Eer bu doruysa, brahim'in kim olduu zerinde durmak gerekir: Tevrat a dayanarak brahim'in, "yldzlara tapnma"nn kaynakland "Kildaniler" (Kaideliler) lkesinden, Ur'lu olduunu dnn. Ailesiyle birlikte, sonra Sabilerin "merkez" edindikleri Harran'a geldiini, burada nice zaman kaldktan sonra, "Ken'an" illerine, Filistin dolaylarna vardn dnn. Kur'an'n ve "hadis"lerin ileri srdklerine "olabilir!" diyerek de, oradan, herhangi bir tarihte, ta Mekke'ye gitmi olabileceini varsayn. Ve varsayn ki, brahim, o srada Kbe'yi "ina" etmitir. O zaman, onun bu tapma; iinde doup byd Sabiler iin, bir "Sabi peygamberi" olarak ve "Gne Tapma" diye yapm, ya da yaptrm olabileceini neden dnmeyelim? Nitekim Sabiler, brahim'i de peygamber tanmaktalar.196 Kur'an, Ali mrn Sure- si'nin 67. ayetinde, brahim'in "Yahudi" de, Hristiyan da olmadn, "Hanif "Mslim" olduunu sylyor. "Hanif"' szcnn de, "Mslim" szcnn de anlamlar tartmaldr. Ama temel kaynaklarda yer alan kimi bilgi var ki, brahim'e Kur'an'a, sk sk "Hanif" denmesini,konumuz asndan son derece ilgin klmaktadr: rnein bn Nedim, bir kitaptan sz ederken unlar yazyor: "Mminlerin Emiri Harun E'r-Reid'in azatls Ahmed bn Abdullah bn Selam diyor ki, bu kitab, 'Haniflerin kitab'ndan (Arapaya) tercme ettim. 'Hanifler'se; 'Ibrahimi' olan, brahim Peygamber'e

inanan Sabilerdir. Bunlar, 'suhufu (tanrsal bildirilerin bulunduuna inanlan sahifeleri), brahim Peygamber'den aldklarn sylerler," Demek ki, brahim'in "Haniflii", "Sabilii"yle eanlaml. Buna gre, bir "Sabi", bir "Sabi peygamberi" olarak Kbe'yi, bu "drtgen Gne Tapna"n "ina" etmesi doal. slamn banazlyla, kimilerine "Hanifler" de dendii grlen Sabitlerin kitaplar yok edilmemi olsayd bunu daha ak grebilecektik. Sabilikte "Hac" Bu dinde de "hac" var. Mslman yazarlar, rnein Ebl Fid (1273-1331), Sabilerin Mekke'deki "Tanr Evi"ne (Kabe'ye) ve Harran'daki tapnaa ok sayg gsterdiklerini, buralara "hac" iin gittiklerini yazar.! Kimi doubilimciler, slamn kabul ettii hac gelenekleri arasnda, Gne Klt ayinlerinden kalma gelenekler bulunduunu belirtirler. slam Ansiklopedisinin Hac maddesini yazan A.J. Wensinck, bu grteki doubilimcilerden birkana yer verir. Bunlarca ileri srldne gre, rnein, slamn da benimsedii ilkellik olan "eytan talama", "Gne"e "musallat" olduuna inanlan "ifrit"i (cini, eytan) "kovma" amacna yneliktir! "Hac"da "eytan talayan" Mslman haclar, bunun kimlerden kalma olduunu bilmeden atarlar "ta"larn! "Hacc"n, slamdan ok nce var olan bir gelenek olduu tartmasz. te bu gelenein birok biiminin olumasnda, "yldzlar"a inanan, onlara "tapnaklar" yapan, tapnan ve bu yolla "asl Tanr"ya ulaacaklarn uman "Sabiler"in en bata rol oynadklar bir gerek olarak karmza kyor. Sabilikte "Kurban" Kaynaklarda, rnein bn Nedim'in El Fihrist'nde, Sabilerin kitaplarndan ilgi ekici bilgiler aktarlr bu konuda da: "Sabilerin yllarnn ilk ay, Nisan'dr. Nisan'n 1., 2. ve 3. gnleri, bunlar Tanralar 'Bels'ya yaknlamaya ynelirler, saygyla eilirler. Tanra 'Zhre'dir bu. (Vens). Tren gn tanrann evine (tapnana) girerler. Ayr" ayr topluluklar olarak... Ve kurbanlarn keserler, hayvanlar yakarlar diri diri. Nisan'n altnc gnyse, Tanrlar Ay'a kz keserler. Akam olunca da kurbann etini yerler..."

Aktarlanlar byle balyor ve srp gidiyor. Sabilerin hangi Tanrya, hangi ay, hangi gn, hangi dinsel trenlerle, hangi bayramlarla neleri, nasl kurban ettikleri, ay ay ve uzun uzun anlatlyor. Bu Sabiler, Harran'dakiler ya da buraya bal olanlar. Yukarda da anlatlmt ki, burada Ay klt egemen. Onun iin, aktarlan bilgilere bakldnda, Ay tanrs Sin'e verilen zel nem gze arpyor. Gerek kurbanlarn niteliinde, gerek trenlerde... zellikle bu Tanr iin "Rab" szc kullanlyor. Belli ki "asl (tek) Tanr'y simgeleyen, bu Tanr. Tabii "Gne" Tanrs da ok nemli. Ay lsnde olmasa da Gnein de nemli bir simge sayld grlyor. Son derece ilgi ekici bir nokta: Ay Tanrsnn, yani asl Tanry daha ok simgeleyen "Rabb"m "doum gn", Sabilerde Ocak aynda "kutlanyor".Hristiyanlktaki Noel gnn anmsayn. Hristiyanlkta Aralk aynn 25. gnnn kutlandna bakmayn. Eskiden Ocak aynn 6. gn kutlandn dnp ona gre deerlendirin. Bu kopyac "kitapl din"in, sz konusu gelenei nereden ald belli olmuyor mu bylece? Sabilikte, Ay Tanrs "Rabb"in "doum gn" trenlerinde daha bir arlk var. Hem trenlerin nitelii, hem de sunulan "kurban"lar ona gre... Bir ilgin nokta da, Temmuz ayndaki anma ve kurban trenlerinin zellii: Bu ad tayan Tanr'nn lmnden duyulan znt dile getirilir bu ayda. Yahudi bn Meymun'un aktardna gre, buradaki "Temmuz", Peygamber. Ve efsane yle: "Temmuz, krallardan birini, 'yedi yldz'a (Gnee, Aya ve be gezegene) kulluk etmeye arr. Kral da tutup onu 'feci biimde' ldrr. Bunun zerine, olayn olduu gece; yeryznn her bir yanndan putlar (tanrlar) gelip Babil'de, byk ve altndan putun, Gne putunun evresinde toplanrlar. Byk altn put, tapnan tam ortasna gelecek biimde, gkle yer arasnda asl durur (gibi) bulunmakta. evresinde de putlar. Bunlar, Temmuz'u anarlar ve balarlar ata. Btn gece alarlar, szlanrlar. Sabah olunca da uup giderler geldikleri tapnaklardaki yerlerine. te her yl, temmuz aynn ilk gn yaplan trenin anlam bu. Kadnlar bunu anar, alar ve yas tutarlar.. ."

bn Nedim'in aktardna greyse; bu anma treni, temmuzun ilk gn deil; "ortasnda" yaplrd. Yalnzca atlarla, yaslarla da kalmaz; gnn anlamna uygun "kurban"lar da sunulurdu. Sabilerin bu anma treninin, ekonomik duruma gre zamanla gelitii ve eitli toplumlara yayld grlr. "lp yeniden dirilme" nitelii, ak, canllk, verim anlamlar da katlarak... Sumerler'in "Dumuzi"sini, Ken'anllarn ve eitli toplumlarn benimsedii Tanr "Ba'l'i, eski Yunan'daki Adonis'i anmsayn. Ve bunlarn ayn anlam (efendi) tar olmalarn, ayn "efsane"ye balandklarn anmsayn. Daha nce sz edilmiti bunlardan. Demek ki, Sabilik eski alarda ok yaygnd.Bugn uygarlklarndan nemle sz edilen toplumlarn hemen tmn iine alan bir yaygnlktayd.Toplumlarn retim ilikilerine, kltr ve uygarlk durumlarna gre gelitike de yeni biimler alm ve nice kollar dourmutu. Sabilikten aktarlanlara gre, sunulan "kurban"lar da eitli bu dinde. Sr, kuzu, horoz, ku...Ekonomik duruma, kurban sunulan "Tanr" simgesinin nemine ve gnn anlamna gre deiiyor. Bunlar arasnda bir "kurban" var ki, ok dndrc: lk doan ocuk. Austos aynda. En nemli Tanr simgesi iin kesilir bu ocuk.Treniyse tyler rpertici. Anmsayn ki, Tevrat'ta ve Kur'an'da anlatlanlara gre, brahim Peygamber de ocuunu "kurban" olarak "kesmeye" ynelmiti. "nk adamt". "Tanr buyruuydu. te Tevrat'm Tekvin blmnde anlatlanlar: "Ve bu eylerden sonra vaki oldu ki, Allah brahim'i deneyip ona dedi: Ey brahim! O karlk verdi: te ben! (Buyur!) Allah buyurdu: imdi olunu, sevdiin biricik olunu, shak' al ve Moriya diyarna git. Orada, sana syleyeceim dalardan biri zerinde, onu yaklan kurban olarak* sun!" (22:1-2) "Ve brahim sabahleyin erken kalkt... Olu shak' ald... Ve kalkp Allah'n kendisine sylemi olduu yere gitti." (22:3) "Ve brahim yaklan kurban odunlarn alp olu shak'a ykledi. Atei ve baysa kendi elinde tad. Ve birlikte gittiler!" (22:6) "Ve Allah'n kendisine demi olduu yere vardlar. brahim orada bir mezbah yapt, odunlar dizdi ve olu shak' balayp, mezbah zerine, odunlarn stne koydu. Ve brahim elini uzatt, olunu boazlamak iin ba ald..." (22:9-10) Tam bu srada "Allah" araya girer, "melek" araclyla yeni buyruunu bildirir: brahim "deneme"yi kazanmtr, artk "ocuunu kesip yakmasna"

gerek yok. "Boynuzlu bir ko gnderilir" brahim'e. "Kurban" olarak da bu ko kesilir. (22:11-13) Kuranda, Tevrat'taki kimi ayrntlar yoksa da anlatlan baka trl deil. Zaten ondaki yk de Tevrat ve "erhlerinden alnma. Kur'an'dakine gre de brahim, olunu "kurban" etmekle "emrolunur". Buyruu yerine getirecei srada da "Allah" araya girer! te Sfft Suresi'nin "ayetleri: "ocuk kendisinin yan sra yrmeye balaynca: 'Ey kck olum! Kesin olarak ryamda grdm ki seni kesiyordum. Bak bu ie, ne dersin?!' ocuk karlk verdi: 'Baba! Sana buyurulan yerine getir!Tanr dilerse, beni, buna katlananlardan bulacaksn!' kisi de buyrua boyun eince ve brahim olunu, (kesmek zere) aln zerine yatrnca, biz bardk ona: 'Ey brahim! Ryan gereklemi saylr. Biz senin gibi iyilikileri byle dllendireceiz!' dedik. Dorusu, bu apak bir denemeydi. Ve brahim'e byk bir (ko) kurbanlk verdik." (Ayet 102-107.) *Bu, Sabilik geleneine de uygun, Sabitlikte de "kurban" edilen ocuk nce kesilir, sonra yaklrd. Bazen, ocuk ya da delikanlnn "et"i alnr, hamurlara katlarak piirilir, geri kalan blm, kllar, kemikleri, sinirleri yaklrd yalnzca. Bkz. bn Nedim, El Fihrist, Beyrut, t.y, s.449. yknn, "kutsal kitap" yazarlar eliyle uydurulan yann, "gkten kurbanlk ko" gnderildii yolundaki ilkel yalan bir yana brakr da, "brahim gerekten ocuunu kurban olarak kesmeye ya da kestirmeye ynelmiti!" biiminde dnebilirsek, bir "Sabi" olarak bu gelenee uymutur o. Uymak zorunda kalmtr. Bir "Sabi Peygamberi" olarak... lkel gelenekteki zorlayc koullar byle yapmay gerektirdii iin... imdi bizim "Mslman" kiilerimiz, slam kitleleri bu gelenei srdrmekteler. "Kurban" bayramyla, "hac" srasndaki kimi kurban trenleriyle... Gelenein aslndan baka biimiyle de olsa... "Hazreti brahim'in yolu-snneti" diyerek... Ve gelenein nereden gelme olduunu bilmeden...Kimi "sosyal ierikli" cahil aydnlarmz da, zellikle "kurban bayram"nn "sosyal yararlar"ndan, "erdem"lerinden sz ederler. "Sr"lerine uyarak... Sabitlikte Yasa = "Namus" ve Ahlak lkeleri nemli bir szck: "Namus." Kk Yunancadr. "Nomos." "Yasa" ya da "din yasas" demek.Yani "yasa"ya ya da "din kurallan"na uyanlar, "namuslu" saylmlar! Gerekte "namussuz" olsalar da... Kimi doubilimcilere gre "namus", Arapa szck olarak da ok eski. Ve ok eitli anlamlar iermekte:Bunlarn iinde "para" ("dinar") da var. Demek ki, dnyamzn "paral" egemenleri de, eskiden beri "namuslu"

saylmlar. Bizim bildiimiz anlamyla ne denli "namussuz" olurlarsa olsunlar. "Ruhu'l-kuds" (kutsal ruh), bir baka adyla "Cebrail" anlam da verilmi szce. Hani zaman zaman peygamberlerin "[...]" ilerine "namuslu" grnts veren "vahiy melei" var ya; ite o. Bu melein en "onurlu" ii, unun bunun, [...]* "Tanr'dan ayet" getirerek, [...] "ahlak giysisi kazandrmak". "Namus simgesi" saylmas bundan olsa gerek. Bu melee slamda "en byk namus" (nmsu'l-ekber) denir.Oysa tam karlamasa da "en byk peygamber [...]" ya da "[...] ahlak gsterme memuru" demek daha uygun dmez miydi? "Namus" szcnn Yunanca aslndaki "yasa", "ilke", "din, ahlak kurallar" anlam, olduka yaygn. "Masonluun ncs, ya da bu rgtn olumasnda katks olduu ileri srlen "ihvan- saf"nn "risaleleri"nde de, yer yer bu anlamda kullanld grlr. imdi gelelim Sabilikteki "namus"a: Biraz sonra aktaracaklarm zerinde dnrseniz, "kitapl din"in ve bu arada, "Masonluk" gibi rgtlerin, "namuslarn", nereden aldklarna ilikin ipularn bulacaksnz. Bu din ve rgtlerin, "namusluca" olmasa da, "ardklar namuslar" kendilerine "mal ettikleri"ni greceksiniz. Zeynddin bn'l-Verd'nin, Tetmmet'l-Muhtasar F Ahbari'l-Beer adl kitabnda, Sabilerin olduunu syledii ve "grp okuduunu" belirttii "Namus" sayfas, ne yazk ki, elimizde bulunmamakta. Onun kitabnda yer verdii kadarn, Arapasndan aynen eviriyorum: "Sakn hibiriniz, benzerinin kendisine yaplmasn uygun grmedii bir ii-ilemi, herhangi bir 'kardeine' yapmasn. Sakn vnmeyin, varlnz, erdemlerinizi sayp dkerek bbrlenme yoluna gitmeyin. Sakn birer yalanc olarak Tanr'ya ant imeyin, inandrmak iin hemen ant imeye koyulmayn. Drstle yaslann. yle ki, szlerinizde 'evet'iniz gerekten 'evet', 'hayr'nz da, gerekten 'hayr' olsun. Yalanclara Yce Tanr adna ant iirmekten de saknn. Onlarn 'gnahlarna siz de katlm olursunuz. Hele, onlarn antlarn bozacaklarn biliyorsanz... inizdekileri ve herkesi; tm gizlilikleri bilen Tanr'ya dayayn (havale edin). Adaletli yarg olarak da, zm getiren savunmacnz olarak da, O, size yeter. Bo, yanl ve kt sz sylemekten kann. Sapk ve yanl yolda olanlarla ibirlii etmeyin. ok aka yapmayn, ok glmeyin. unu, bunu ekitirmeyin, knamayn. fkelendiinizde aznzdan kt sz kmasn. nk bu sizi, knanas ve kk duruma drr; size, utan ve yenilik getirir; zerinize gnah, skntlar eker. fkesini yenen, szn bilen, dncesini ar klan ve iini temiz tutan kimse, her tr kty-ktl yener. 'Hikmet'in bilincine varn. Dindarla ynelin. Arbal ve olgun

olmay kendinize gelenek yapn. Gzel, yarar edeplerle sslenmeye aln. lerinizde dengeli olun. Aceleci olmayn. zellikle suluyu cezalandrmakta... Biriniz bir yola sapsa da, kt, yadrganas bir ey yapsa; hemen koparsn kendini ondan. Onunla ilikisini srdrrken kurtulacan sanmasn. Diyelim ki, dnyada rtbas etmeyi, saklamay baard; kuku duymasn ki, 'din gn'nde (br dnyada) herkesin nnde aa kacaktr suu." Bunlar gzel tlerdir deil mi? Bunlardan kimi, kopyac "kitapl" dinlerin "t"leri arasnda yer almtr. "Tanr"nn ya da "Peygamber"in tleri olarak... slam hokkabazlar da, bunlardan kimini, "Muhammed'in szleri" arasnda gstermilerdir. Bu "tler", btn "din"lerde var hemen hemen.Buna bakp da, "din"lerin, "iyi, gzel eyler tlyor" olduklarn m dnmek gerekir? Hayr. nk: nce, "din tleri" elikilerle doludur. Ve "ikiyzl"dr. Bir "yz"yle, ok "gzel", "insancl" grnr. br "yzii"yse; insanlk d irkinliklerle kapldr. nsanlar, acmaszca "lm"e, "ldrme"ye srkler. Hibir ey yapmad zaman da, "zalimler"in yararna uyuturur, "kaderci" klar. Asl ilerlii olan da bu yzdr. Ayrca, ne denli "iyi, gzel, yararl" grnrse grnsn, "korku"ya, yalanlarla iirilen "umut balonlarna" dayal olduu iin kkl kalmaz, yalanlarla birlikte uar gider. Oluturduu hastalklar kalr yalnzca. Dinlerde kimi zaman "en gzel tler" yer alm grnrken; "en irkin tutum ve davranlarn, bu dinlerin inanrlarnda gzlenir olmas da ite bundan... Yani "ikiyzllnden, "ikiyzl ahlak" alar olmasndan... Ve kkszl yannda, iliklere dein sindirdii "hastalk"lardan... Sonra, "t"ten nemli olan; insann kendi "zgr iradesi"yle akln kullanarak sonulara varmas deil midir? "Din"; sahteci hokkabazlar ne derse desin; hibir din, "akl"la badamaz. "Din"in egemen olduu yerde, "akl", u ya da bu biimde "hapiste"dir. nemli olan, insan kafasn bu "ba"lardan koparp arndrmaktr. "Din"den uzaklamadka ne arla, aydnla ermek, ne de "insanlamak" olas. Elbette ki, "her dinsiz, insanlam" saylamaz. Ne var ki, "insanlam olmak iin", din balarndan uzaklamak, en vazgeilmez ve bata gelen kouldur. Sabilikteki teki Kurallar 'kitapl din'dekilerle karlatrarak izleyelim: "Gusl" (boy abdesti): "Cinsel birlemelerde, birleenlerin ikisine de gerekli olur. Ayrca, erkein; "det gren" kadna, "lohusa"ya dokunmas da bunu gerektirir.

Cinsel birlemelerdeki "cnplk" ve "gusl" slamda da var. Bunu hemen her "Mslman" bilir. Gusl", aslnda bir "suya daldrma" geleneidir. Sabilikte bu, doum sonras gocuklara da uygulanr. Yani yeni doan ocuk, suya daldrlr.Bu bir "vaftiz"dir ve bilindii gibi, Hristiyanlkta da var. "Namaz iin abdestli olma koulu": Namaz klan kimse, "cnplk"ten temizlenmek zorunda. Yani boy abdesti gerekli olan durumlarda bu abdesti alacak. Abdestini bozan eyler olursa, yine abdest (namaz abdesti) almak art. slamda da byle. "Abdesti bozan nedenler": "Gusl" (boy abdesti) almay gerektiren nedenler, ayrca, smak, sidiklemek, osurmak, burun kanamas vb. Bunlar, slamda da "abdesti bozma nedenleri"dir. "Evlilik": Yalnzca bir kadnla evlenilebilir."Harran"daki ve bu "merkez"e uyan Sabiler de byle. Ama burann dndaki kimi Sabitlerde, "eit tutulursa birden ok kadnla da evlenmek mmkn".Hristiyanlkta birincisi, yani "tekeli evlilik" (monogami), Yahudilik (eskisi) ve Mslmanlktaysa ikincisi, yani "okeli evlilik" (poligami), bunun da "okkarllk" (poligyni) tr geerli. Hristiyanln "tekeli evlilik"ten ve "kadn-erkek eitlii"nden yana grnr olmas, daha ok, "ilk Hristiyanlk hareketi"nin niteliinden, lk Hristiyanlara "yoksullar" (ebionim) ad verilmiti. lk Hristiyanlk, daha ok bir "yoksullar hareketiydi.lk klise de bir yoksullar birlii ve birleen kardelerin meydana getirdii bir aileydi." "Mlkiyetin tarihi"ni yazan Felicien Challaye, bunu uzun uzun iler. "Evlilik" de ona gre olacakt elbet. Biraz "eitliki" grnme zorunluu vard. Cinsel detler Tarihini yazan Richard Lewinshon, Hristiyanln, "ta batan, dikkatini zel olarak kadnlara evirdiini" anlatan gre yer veriyor.Ama yine ayn yazarn da belirttii gibi gerekte, "kadn-erkek eitlii" yoktu Hristiyanlkta da. Yazar yle der: "Yeni dinin kadnlara salad durum, Roma'da erimi olduklar durumdan, aslnda bir adm daha geriydi. Hristiyan topluluun kendi iinde bile eitlik yoktu. (...) Kadn, zel hayatta da, erkein eiti olmaktan uzakt. Evlilikte kadnlara, kocalarnn buyruu altnda olduklar syleniyordu..." Byle olmakla birlikte, "Harran Sabilerinde olduu gibi "tekkarllk" benimsenmiti ilke olarak. Yahudilikte ve Mslmanlkta "okkarllk" benimsendii zaman "mlkiyet" durumu bakayd ve "kleci toplum yaps"

vard. Bu yap ok gelimiti. Tevrat'ta, "Sleyman..., ok yabanc kadn sevdi. (...) Sleyman onlara sevgiyle yapt. Ve onun yedi yz kars kral kzyd. yzde odal (cariyesi) vard..." denmesi Yahudilikteki yapy ok gzel anlatr. Muhammed'in de "yn" denebilecek oklukta "kar" almas, ayrca Kur'ann ok ak anlatmyla "cariyelerinin bulunmas; bir yandan "Yahudi kral-peygamber"lere zendiini, te yandan iinde bulunduu toplum yapsn yanstr. Sabi, ancak Sabiyle evlenebilir. Yabanclarla evlenenler, dinlerinden km saylrlar. Yahudilikte de buna benzer bir durum gze arpar.Kral, Peygamber Sleyman, "yabanc kadn"larla evlendii iin "sulanr". Evlilik ba, yalnzca, "tanklar"n nnde gerekletirilebilir. Sabilikteki bu ilke, dinde de, zellikle Hristiyanlk ve Mslmanlkta benimsenmi grnr. "Boanma": Harran'daki ve buraya bal Sabilerde, "zina" olmadan ve bu, aka "kantlanmadan "boama" gerekletirilemez. Hristiyanlkta da byle olduu sylenebilir. "Mlkiyet"in daha gelitii anlalan baka kesim Sabilerdeyse, "zina"nn dnda u nedenin her biriyle de, kadn "boanabilir": "Hrszlk", "detliyken ykanmamas" ve "namaz klmamas". u sonuncu neden, slam hemen anmsatyor deil mi? Kukusuz, "kadn boamak", Yahudilikte de zor saylmaz. Ama slamda, erkein "iki duda" arasnda. Hele " talakla bo olsun!" dedi mi; tamam! slami "nass"lar (dogmalar), bunun byle olduunu kesin olarak belirtmitir. Mslmanlkta "kadn boama" o denli kolay olduu iindir ki, mam Gazalinin de nl hyau Ulumiddin adl kitabnda belirttiine gre; Ali'nin olu ve Muhammed'in torunu Hasan "bir vakitte drt kar birden boam; baka drt karyla birden evlenmiti" ve "bylece iki yzden ok kadnla nikhlanmay gerekletirmiti," "Zina": Bata gelen "yasaklardan. Zina iin, Yahudilikte de, slamda da "hkm"ler ok ar. ok korkun lm nedeni olmaya dek vardrlmakta. "Snnet: Bence, Sabiliin ana kollarndan biri olduu kuku duymadan sylenebilecek olan "Hanifilik"te, snnet; nemli din ve toplum

gereklerindendir.Yukarda da deinildii gibi, Sabilerin bu koluna "brahimi Sabler' denmekte.Yani bunlar; Yahudilerin de, Mslmanlarn da, "atamz" dedikleri "brahim "Pcygmber"e bal saylmaktalar. Sabilerin br ana kolundaysa "snnet", temel "ysaklar arasnda. Snnet, bilindii gibi Yahudilikte de var ve slama da byk bir olaslkla Yahudilik yoluyla gemitir. Snnet, Yahudilikten ok daha nce eski Msr'da (birok yerde olduu gibi Msrl Sabilerde de) vard. Bu nedenle, Yahudilie, oradan getii belirtilir: Sigmund Freud yle der: "Musa, Yahudilere sadece yeni bir din vermekle kalmam, snnet kurumunu da ortaya karmtr." "Musa..., sadece yeni bir din deil de, snnet detini de vermise, O, bir Yahudi deildir, bir Msrldr... Ne var ki Freud'un da kabul ettii gibi, Tevrat'ta anlatlanlar, "snnet"in, "Musa'dan da nceki zamanlarda, brahim dneminde var olduu dorultusunda... Freud'a gre, Yahudilere "onur" kazandrmak (onlarn morallerini ykseltmek) iin "snnet"in nderleri tarafndan kabul ettirilmi olabilecei dnlebilir. Buna karlk bir yazar unlar yazmakta: "Snnet, Kitab- Mukaddes zamannda, ayrt edici bir belirti olamaz. nk, Yahudilerin temas ettikleri kimselerin kendileri de snnetliydi. Msr'dayken Yahudiler, snnetsiz olularn bir saknca gibi grdler. Snnet, bir Msr buluu da deildi. Kuzey oymaklarndan tutun da, Ottantolara kadar... btn Afrika'da uygulanan bir eydi. Msrl rahip doktorlar, onuru olan hibir kimsenin kaamayaca bir temizlik vastas haline getirmilerdi snneti. st derisini kestirmeyene barbar diye bakyorlard... zeti u: "Snnet", bir Afrika, zellikle de Msr gelenei. Bu gelenek nasl olumu? Voltaire'in Felsefe Szlnde unlar okuyoruz:

"Dl aracna derin bir sayg gsteren, dinsel tren alaylarnda atafatla onun (erkeklik organnn) resmini tayan Msrllarn, yeryznde her eyin kendilerinden doduu (Tanra) sis ile, (Tanr)Osiris'e, bu Tanrlarn, insan soyunu srdrmesini buyurduklar organn kk bir parasn vermek istemi olmalar pek olasdr... " Bu konuda pek ok gr ileri srlr. Ama bu gr daha akla yatkn. nemli bir aratrmac-yazar Prof. Dr. Philip Hitti de, Tarihu Suriye ve Lbnan ve Filistin adl Arapa yaptnda bu grte olduunu, yani "snnet"in geleneklemesinde, "cinsel organn bir parasn Tanrya sunma" amacnn gdld grn paylatn belirtiyor. Hittinin anlattna gre Tanr "Temmuz" iin, Sabilerde de yaplan "verimlilik-retkenlik trenleri"nde, kadnlar kendi cinsel organlarn, erkekler de erkekliklerini armaan ederlerdi.Yani Tanr iin bolca cinsel birleme olurdu. te snnet de bu trenler srasnda olumutur. retimi salayan nemli organ olan "erkeklik organ"nn bir parasn tanr "Temmuz"a sunmalarla... Demek ki, "snnet"i kabul eden bizler de, bu gelenekle, organlarmz "Ulu Tanr"ya sunuyoruz armaan olarak! Ne var ki, bunu saygyla sunduumuz "Tanr" erkek! Snnet gelenei oluurken de "erkek"ti. Eski Anadolu tapnmalarnda grlen Ana Tanra Kibele'ye, organn bir paras deil, btn kesilip sunuluyordu. Bu tr "snnet", Kibele kltndeki rahiplerde grlrd. "Kknden kesilip sunulan erkeklik organ"ndan aktlan kanla da, "toprak sulanr" ve bununla, topran "bereketlendii"ne, bitkilerin daha ok "fkraca"na inanlrd. "Snnet" geleneinin, "brahimi" olan Sabilerin dndaki Sabilerde "yasak"lar arasnda bulunmas ilgin. "Saygszlk" saylmasndan olsa gerek! "Snnet trenleri", Mslmanlarda naslsa, Yahudi dnyasnda da ayrntlaryla ayndr. "Yenmesi yasak olan'' hayvanlar: Her tr le, her tr kesilmeden lm hayvan, her tr iki gelimi kpek dili etiller, zellikle de domuz ve kpek. Bu arada yrtc kular. Bir de eek." Sabilikte, bunlar, nemli "yasak"lardr. Bunlar, slamda da "haram"drlar. Aynen!.. Mide Suresi'nin 3. ayetinde yle denir:

"Le, kan, domuz eti, Allah'tan bakas adna kesilenler, kesemediklerinizden; boulmu, bir yerine vurularak ldrlm, dp yuvarlanarak lm, baka bir hayvan tarafndan srlerek ldrlm ve yrtc hayvan tarafndan, paralanm olanlar, dikili talara (putlara) kesilenler size haram klnd..." Sabilikte yenmeleri yasak olan kimi hayvanlar, Yahudilikte de nemli yasaklar arasnda grlr.rnein: Domuz. Tevrat'n Levililer ile (11:7). Tesniye (14:8) blmlerinde yle denmekte: "Ve domuzu. nk atal ve yark trnakldr fakat, gevi getirmez. O size murdardr..." Herodot'un anlattna gre; domuz, Msr'da Tanr Osiris'in dman olan bir baka Tanr'nn hayvanyd. O Tanr'ya da "domuz" denirdi. Gecenin ve ktlklerin Tanrsyd o. Mehtapl gecelerde, ona domuz kurban edilirdi, bu trenlerde eti de yenirdi. bn Nedim'in anlattna gre de; Sabilerin de "ylda bir gnleri vard ki, o gn kurban olarak Tanrlarna domuzlar sunarlard. Yalnzca o gn iin, domuzlarn etinden yerlerdi." "Domuz etini yeme yasakl"nn ok eski alara dayand bir gerek. Gerek u: Bilindii gibi; ilkel toplum yapsndaki "din"ler arasnda "Totemcilik" (Totemizm) de bulunur. lkel topluluk (klan) yeleri, bir "hayvan'la da aralarnda "yaknlk" ba kurmulardr. Bu topluluk insanlarna gre: Sz konusu hayvan, insanst g ykldr ve "topluluktakileri korur'. te "bu hayvan ldrlemez ve bu hayvann eti yenmez."Domuz da, bu tr hayvanlardan biridir ite. Benim Notum Ayrca domuzun Tanrlar ldrmesi vb. gibi inanlar da domuzun yasaklanmasnda,pis saylmasnda nemli rol oynamtr.rnein Yunan Tanrs Adonis bir domuz tarafndan ldrlr.Zamanla domuza veya herhangi bir hayvana kar bu tr inanlar yaygnlam ve Semavi denilen dinlere kadar gelip girmi bu mitolojik inanlardan doan yasaklar. Kitaptan devam; Tevrat'ta da Kuran'da da, yenmesi yasak olanlar saylrken, "domuz eti"yle birlikte "kan" da yer alr. "Kan" ise, ilkellerdeki bir "canlclk (animizm) yasa"dr. Byle olduuna Tevrat'n anlatmnda da ipucu var: rnein Levililer blmnde, Yahudi Tanrs yle der:

"srailoullarna dedim ki, hibir eit etin kann yemeyeceksiniz. nk her eit etin can, onun kandr, onu yiyen, (topluluk dna) atlacaktr..." (17:14)

"Faiz": Sabilikte, "faiz", "faiz kazanc" kesinlikle yasak. (Haram.) Tevrat'ta da yle.Ama Yahudiler, "faizcilik"leriyle, "tefecilik"leriyle nl deiller mi? Kur'an'da da "haram"dr faiz ("riba").Yani Sabilikteki yasan Tevrat'a, sonra da Kur'an'a getii anlalyor. Sabilikte olup da, sonralar teki "kitapl din"in "kutsal kitaplar"na getii grlen daha birok kural var. Bu da, Sabilik dininin, Yahudilie, Hristiyanla ve slama, ne denli nemli bir kaynak olduunu gsterir.

Kaynak:Turan Dursun Kutsal Kitaplarn Kaynaklar I-II-III

Zerdtlk ve slam'a Etkileri


KRAL TANRI, KRAL EYTAN BLS VE SAVAAN ORDULARININ OK NEML KAYNAI: ZERDTLK Bir dinler tarihisi unlar yazar: "Persler, Keyhusrev'in ftuhatndan sonra, Babilonya blgesinden srlen Yahudilerle karlamlar ve onlarn memleketlerine dnmelerine izin vermilerdir. Bu sayede, baz Yahudi grlerini, Zerdiitiliin etkisiyle izah mmkn olmaktadr. Ki, sonradan Hristiyan dncesi zerinde etki yapm olan bu grler unlardr: "Tanr'nn karsna eytan koyan ikicilik (dalizm); meleklere inanma;llerin lmezlii ve sonradan dirilileri." Bilindii gibi, Zerdt; Zerdtlk dininin "Peygamber"idir. Tanrsysa Ahura Mazda'dr. Bu dine, Tanr'snn adndan tr "Mazdaclk" (Mazdeizm) ad da verilir. Zerdt, Pehlevi dilindeki biimidir. Yunanllam biimiyse Zoroastres'tir. Daha baka biimleri de vardr. Bu adla adlandrlan sz konusu "Peygamber", tarihte gerekten yaam mdr? Tartmal. Tpk Musa gibi, Buda gibi, sa gibi... Bu konuda deerlendirmelerine nem verilen ve grleri genellikle kabul edilen iki uzman aratrmac ve incelemeciye gre, Zerdt, 660-583 yllar arasnda yaamtr.Bu tarih doruysa ve Tevrat'n anlattklarna da kulak aslacak olursa, Yahudilerin "Babil'deki tutsaklklar" ve sonra "kurtulup lkelerine dnleri", Zerdt'n yaad zamana rastlam kabul edilebilir.

Byle olunca da; "kimi Yahudi grlerini, Zerdtln etkisiyle aklamak", doaldr. Ve doaldr ki, nice "tasarm"lar, dnceler gibi; Kral Tanr'nn karsna Kral eytan' koyan dnce de bu dinden yansmtr Yahudilie. Ve dolaysyla brlerine... Yani Hristiyanla ve Mslmanla... Zerdt diye birinin tarihte gerekten yaam olup olmad, Musa'nn, sa'nn yaam olup olmadklar gibi "tartmal". Ama tpk; Musa'nn, sa'nn olduklar ileri srlen ya da onlarn "din" ve "eriat"larn dile getirdikleri savunulan "kutsal kitaplar" gibi, Zerdt'n de "kutsal kitap" var: Avesta. Bu "kutsal" kitabn ok nemli bir blm de u ad tayor: Vendidad. "eytan'a kar koyma (eytanla sava)", ya da "eytan kartlnn eriat" (eytan'a kar koymann kurallar) anlamnda. Bu kitap ok nemli. nk, Yahudiliin de, Hristiyanln da, slamn da "ament"snn, yani temel inan kurallarnn ve kimi "eriat" kurallarnn bu kitaptan alnma olduu, ak seik grlmekte: "Tanr ordular"n oluturan "melekler", bu kitapta. Kral eytan blis'in "ordular"n oluturan "cinler" ve benzerleri bu kitapta. lmden sonraki yaam, "cennet" ve "cehennem" inanc bu kitapta. Dinsel "pislik"ler, "pislenme"ler nelerdir ve dinsel "temizlenme"ler nasl olur; bu kitapta. Elimdeki, Franszca evirisinin Arapa evirisidir. Eksii yok. Ve olduka kapsaml.Kapanda yle deniyor: "Avesta'y oluturan kitaplarn en nemlisi, Vendidad." Bu kitapta "iki g" arpmakta: Kral Tanr Ahura Mazda ile Kral eytan Ehrimen.Bu iki Kraln da "ordular" bulunmakta. Saysz sradan " asker" leri, "erba"lar, "subay"lar, "komutan"lar var. Kral Tanr Ahura Mazda'nn "ordular"nda "en ileri gelen", yani en byk "rtbe"li "komutan" alt "melek" bulunur. Bunlar, Kral Tanrya dorudan baldrlar. Kraln "yardmc"lar ve "Bakan"lar durumundadrlar. Kral tahtnn (Ar'n) nnde, "buyruk" alr ve yerine getirirler. Bunlar, unlardr:

"Vohu-Mano (Behmen)". "yi dnce" demek. "Yararl Hayvanlar Bakan"dr bu melek. "Asha-Vahisht (Erdibihit)". "Gzel Erdem" demek. "Ate Bakan. "ehriver." "Gzel Krallk" demek. "Madenler Bakan." "Sipendarmidh (Spenta-Aramiti)." "yi cmertlik" demek. "Yeryz Bakan." "Haur-Vatat (Hurdd)". "yi salk" demek. "Amertat (Murdd)." "lmezlik" (ya da iyi lmezlik) demek.

Son iki "melek-bakan", birlikte, "su"larla "bitki"lere bakarlar. Ve bunlarn,Kuran'a, deiik "ilev"de, "Harut-Marut" diye getikleri grlmekte.Bunlar ktktan sonra kalan drt melekse, Yahudilike, Hristiyanlka ve Mslmanlka da kabul edilen drt nl melekten baka deiller. Anlalan, bu melekleri nce Yahudiler alp armlar.Sonra da teki iki din benimsemi.

Yukardaki alt melee "lmsz kutsal kiilikler" denir. (Ameas Spantas.)Bunlarn dnda ve daha "aa rtbe"de olan "melek"ler pek oktur Kral Tanr'nn "ordular"nda. Tmne "Yazata"lar ("Izid"ler) denir. Bunlar da "gksel olanlar" ve "yersel olanlar" olmak zere ikiye ayrlrlar.Gksel olanlarn hepsinin banda en byk "gksel yazata" saylan Kral Tanr Ahura Mazda bulunmakta. "Yersel" olanlarsa Zerdt'n ynetimindedirler. "Gne"e, "Ay"a, "yldz"lara, "hava"ya, "ate"e ve "su"ya ilikin ilerle ilgilenirler. Aslnda "Gne", Kral Tanr "Ahura Mazda"y simgeler. tekiler, bundan sonra gelirler. "Melekler" iinde, grevleri yalnzca "koruyuculuk" olanlar ("hafaza") da vardr. eitli "ilev"ler stlenmi, "grup grup" melekler. Nitelikleri, grevleri ne olursa olsun, tm "melek"ler, Kral Tanr'nn "ordularnda "sava" olarak bulunurlar ve Kral eytan Ehrimen'in "ordular"yla "savarlar". Kral Tanr Ahura Mazda'nn "ordular"nda nasl "rtbe"ler varsa, Kral eytan Ehrimen'inkinde de var. Ahura Mazda'nnkinde "en yksek rtbeli" birer "Bakan" durumunda "alt melek" mi var? Ehrimen'inkinde de bunlarn karl olan eytanlar var. Bu "yksek, en yksek rtbeli" eytanlarn , adlarn, Hindularn "tanr"larnn adlarndan almaktalar: "ndra", "Serva" ve "Nasatia". Burada hemen belirtmek gerek ki, Hint ve ran inanlarnda bir kartlk gze arpar: Birinde "iyicil" diye inanlan "g"lere brnde "ktcl" diye inanlr. rnein Zerdtlkte "iyicil" diye nitelenen "Asura"lar, Hindularda birer "ktcl eytan"drlar. Hindularn "iyicil" diye inandklar "div"ler ("dev"ler), Zerdtle gre "ktcl"drler.Dinler arasnda zaman zaman rastlanr bu tr durumlara. Ehrimen'in ordular, "ktcl cin"lerden; "div" (dev), "dervec" (darvand), "peri"... ad verilen "ktcl" glerden oluurlar. Ve "aa dnya"da, "cehennem"de yaarlar, krallar Ehrimen'le birlikte. "Cehennemin kaps"nda da bir "da" bulunmakta: "Arezra" da.Buna karlk, Kral Tanr Ahura Mazda, "ordular"yla birlikte "yukar"da, "gkler"dedir! Ne var ki, Kral eytan Ehrimen, bulunduu yerde kalmak istememekte, Kral Tanr'nn yerine gemek iin yanp tutumakta. Kral Tanr Ahura Mazda bunu bildii iin, srekli "uyank" bulunmakta. "Ordular"n da "uyank" tutmakta her an. nk kesintisiz olarak "sava" durumu yaanmakta.Burada, hemen Kur'an'dm bir ayeti anmsyoruz: Fecr Suresi'nin 14. ayeti: "Senin Rabbin gzlem evindedir." Byle deniyor. Kral Tanr "gzlem evinde beklemekte", Kral eytan blis ve "ordular" eliyle kotarlanlar hemen grp, kendi "ordularna bildirmekte, gerekli "nlem"leri aldrtmakta. "Cin"ler, "kt niyet"le, "vahiy alma" amacyla "gk"lere mi yneldiler? Kral Tanr hemen

bildirir ordularndaki meleklere. Melekler de o ktcl cinlerin ardna dverir ve onlarn zerine, "ate saan, delip geen" nesneler yadrrlar. Kur'an ayetleri bunlar anlatyor.Daha .nce de deinilmi ve bu ayetlere yer verilmiti. Kral Tanr Ahura Mazda ile Kral eytan Ehrimen arasndaki sava da yle. Savaan glerden her iki kesim de "uyank". Zerdtln "kutsal" kitaplarndan Vendidad'a gre, Kral Tanr Ahura Mazdann gerekletirdii her "yarat"a, Kral eytan Ehrimen bir "yaratla karlk vermekte. Ahura Mazda hep iyileri, "yararl" olanlar yaratrken; Ehrimen de "ktleri, "ktlk"leri ve "zararl"lar oluturup ortaya koymakta. Vendidad'a unlar anlatlarak giriliyor: 1. "Ben Hrmz'n (Ahura Mazda'nn) yaratt gzel lkelerin ilki; Aras rmann sulad ran'dr. 2. "lm dolu Ehrimen'se, u belay yaratarak buna karlk verdi: Divlerin (devlerin) yapt rmak ylan ve k. 3. "...Ben Hrmz'n yaratt gzel lkelerin ikincisi, Sogd'lularn yaadklar rmak kys kesimlerdir. 4. "lm dolu Ehrimen'se u belay yaratarak buna karlk verdi: Hayvancklar ve bitkileri yok eden ekirge. 5. "Ben Hrmz'n yaratt gzel lkelerin ncs, Merv'dir. evresiyle korunakl olan Merv. 6. "lm dolu Ehrimen'se u belay yaratarak buna karlk verdi: Olumsuzluk ve sapknlk." Byle sryor blm boyunca. Ahura Mazda hangi lkeleri, yani kentleri yaratm, Ehrimen neler yaratarak bunlara karlk vermi; "bir bir anlatlyor"! Daha sonraki blmler "soru"lu, "yant"l. Zerdt sorar; Hrmz, yani Ahura Mazda karlk verir. kinci blmde, "iyilik"i ve "adalet"i bir mitolojik hkmdar olan Yima Khshaetra dnemindeki "gelime"ler anlatlmakta. yle balanmakta: Zerdt, Hrmz'e sordu: "Hrmz! Ey ok yararl ruh! Ey tm gvdeler dnyasn yaratan. Ey kutsal! Ben Zerdt'ten nce, sen Hrmz'n konutuu ilk insan kimdir? Kimdir o ki, sen ona Hrmz dinini, Zerdt dinini rettin." Hrmz karlk verdi: "yi insan Yima'dr o, ey Zerdt. 'yi oban' Yima. Ben Hrmz'n, sen Zerdt'ten nce konutuu, Hrmz dinini, Zerdt dinini rettii ilk kii odur. "Ey Zerdt! Hrmz olarak ben ona dedim ki:

"Ey Vivanhat olu Yima! Benim eriatm (dinimi) renmek ve gereini stlenmek (yaymak) ister misin? "Yima buna u karl verdi ey Zerdt: '"Ben bu greve elverili deilim daha. eriat dersini alamam, renemem ve gereini stlenemem!'" Muhammed de, "ilk vahiy" srasnda, "vahiy melei"ne buna benzer karlk verdiini bildirir. "Hadis"te, kendisine "oku!" dendii ve kendisinin "okur deilim, okuyamam!" biiminde karlk verdii anlatlr.Bu anmsandnda Muhammed'in "ilk vahiy" numarasnn kaynaklarndan biri beliriyor. "yi insan" ve "iyi oban" Yima, neriyi geri evirmi grnr; ama yine bir grev alr Hrmz'den: Blmde anlatlanlara gre: Hrmz'n "yarattklar"n "retip oaltma", "korumakollama" ve "gerekli nlemleri alma" grevini stlenir. Bu dnemde daha; ne "kn amansz souu", "ne yazn" scak rzgrnn amansz sca, ne "hastalk" ve ne de "lm" var dnyada. Hrmz, Yima'ya bir "altn yzk" bir de "altnla sslemeli kl" verir. Ve Yima, bunlarla tm lkeye egemen olur. Ne var ki, her " yz k"ta bir, Hrmz'n "yaratklar", ylesine oalrlar ki, hibir yere smaz olurlar. Her byle oluta, Hrmz, "iyi oban Yima"y uyarp nlem almasn buyurur. Yima "gney ynnde, Gnein yolunda, nur (k) iinde, altn yzn ve altnla sslemeli klcn" kullanr. Bir yandan da "Yeryz Bakan", "Sipendarmidh" (Spenta-Aramiti) adl melee seslenir, ondan yardm etmesini ve "yeryzn geniletmesini" diler. Diledii gibi olur: Daha nceki geniliin "te br"i eklenir yeryzne. kez byle olur ve yeryz geniletilir. Aradan "bir sre geince; Hrmz, Yima'ya bir kez daha "uyar"da bulunur: Bu kez ok nemli bir "tehlike" var: "ldrc klar" gelecek, canllar yok edecek lde souklar olacak. Hrmz, Yima'ya bir "snak" ("var") yapmasn buyurur. Snan llerini ''verir. Hangi tr "seme insan", "seme hayvan" ve "seme bitki" alp buraya koyacan ak-seik bildirir. "yi oban" da syleneni yerine getirir. Bu snak, "tufan"daki "Nuh'un gemisine benzer bir "kurtarc" rol oynamakta. Aradaki fark, "corafya" ve "iklim" farklarndan ileri gelmekte yalnzca. "Nuh'un gemisi", azgn "su"lardan; "Yima'nn sna"ysa azgn "souk"lardan "kurtarma" ilevinde... "Snak"ta, her tr gereksinimin karlnda, "nur" (k) bile bulunduu anlatlr. Buraya Hrmz'n "din"ini "sokan" ve yayma abasnda bulunan da bir "ku"tur: "Karshiptar." "Ruhani Bakan" ise "Urvatatnara" adnda bir insan.

Gelin grn ki, bunlar olurken Kral eytan Ehrimen de bo durmaz. Yima'y ortadan kaldrmaya ynelir. Mitolojiye gre, "eytanlarndan "Dahhk", bir yolunu bulup o, "iyi oban" ldrr. Bu "bela"nn bana gelmesinde "Yima"mn kendisinin de "su"u vardr. nk "baarlarna bbrlenmitir". Sz edilen "Yima", ran mitolojisinde nl bir hkmdar olan "Cemid"dir."Dahhk" ise (Zohak), yine ran mitolojisinde nl, Asurlu bir komutandr. Ancak, ileri gelen bir "eytan" saylmtr. Yine mitolojiye gre "Dahhk" da "tutsak" alp "hapseden" ve dolaysyla "ran" kurtaran biri kmtr: "Feridun." "Cemid"in torunlarndan. "Dahhk"n o gn bugn, Demavend (Denbavend) danda "hapis"te bulunduuna ve yanna gidenlere "by" rettiine inanlr. Kur'arida, Bakara Suresi'nin 102. ayetinde, "by retmenleri" olarak sunulan "Harut-Marut" yksnn kaynaklarndan birinin bu inan olduu dnlr. "Dahhk" eer "eytan"sa, nasl "hapsedilmi" olabilir? "eytan"n, "cin'in "hapsedilebilecei"; dahas, bunlarn "zincirlere vurulabilecekleri", Kuran'da da anlatlr. Daha nce de deinilmiti: Sd Suresi'nin 38. ayetinde Ve demir halkalarla bal teki eytanlar" denmesi ve baka yerlerdeki birok anlatm, Kuran' n da bu savda olduunu aka dile getirir. Buhar ve Mslim'in E'sSahihlerinde de yer alan bir "hadis"e gre, "cin"lerden bir "ifrit"in, "namaz"n bozmaya geldiini anlatan Muhammed; bu "ifrit"i tutup "mescidin direklerinden birine balayaca srada, dnp bundan vazgetiini" aklar."Mucize"ler anlatlrken bu "hadis" zerinde ayrca durulacak. Bu "ayet" ve "hadis"leri, ran mitolojisindeki nl eytan "Dahhk" ile birlikte anp karlatrmakta yarar var. "Dahhk"n bir "eytan" olduu halde, "tutulup hapsedildii"ne, "zincire vurulmu olarak zindanda bulundurulduu"na ilikin mitolojideki inan gz nnde tutularak deerlendirildii zaman, Muhammed'in kayna aklk kazanr. Yani "cin"i, "eytan" "balama" inancn nereden ald ortaya kar. Venidad Zerdtln bu nemli kitab, yirmi iki blmden oluuyor. Hrmz (Ahura Mazda) ve "ordular"yla, Ehrimen ve ordular arasndaki "sava", blmlerin kiminde dorudan, kimindeyse dolayl olarak anlatlr. Vendiclad'da, dinsel llere gre "iyi" ve "kt" saylanlarn "ruhlarnn ldkten sonra nerelere gideceklerine ilikin de "aklamalar" yer almakta. "Tanr-eytan Krallklarnda yilerin ve Ktlerin Ruhlar Nerelere Giderler?" Dinsel llere gre "iyi" saylan kiilerin "ruh"lar "yce"lere gider. "Gzel", "kl" ve "mutluluk dolu" yerlere. Bir baka deyile, "cennet"e. "Kt" saylan kiilerin "ruh"larysa "aa dnya"ya gider. "Karanlk", "azapl-ikenceli" yere. Bir bakadeyile,"cehennem"e... teki "kutsal kitapl" dinde olduu gibi, Zerdtlkte de anlatlan bu.

Vendidad'da anlatldna gre, "iyi" kiilerin "ruh"lar gvdelerinden ayrldktan bir sre sonra "yksek"lere karlar. "Karlayclar" da olur bunlarn. "Meleklerden karlayclar. Bu "ruh"lar "gk melekleri" karlar. Sradan "melek"ler ("yazata"lar) yannda, ileri gelen melekler de bulunur karlamada. rnein, "Yararl Hayvanlar Bakan" Behmen de bulunur. "yi dnce" demek olan Behmen (VohuMano), "altndan taht" zerinde dorulur ve yle seslenir: "Nasl geldin, lml dnyadan lmsz dnyaya ho geldin ey iyi kiinin ruhu!" Bu ruh, Kral Tanr Ahura Mazda'nn, ileri gelen (Bakan) alt melein nnden, bunlarn altndan tahtlarnn karsndan geerek ycelerdeki "Firdevs Cenneti "ne varr. Muhammed de, buradan alm olacak ki, hemen hemen byle anlatr: rnein Uhud "ehit"lerinden sz ederken yle demekte: "Sizin kardeleriniz Uhud'da ldrlnce, Allah onlarn ruhlarn yeil kularn iine yerletirdi. Bu kular cennet rmaklarndan, cenntteki meyvelerden yiyerek uarlar ve Ar'n {Tanrnn tahtnn) glgesinde altndan kandiller zerine konarlar..." Bu "hadis", Mslmanlarca "en salam" kabul edilen hadis kitaplarndan biri olan, Ahmed bn Hanbel'in El Miisned'inde yer alyor. Bir baka "hadis"inde de Muhammed'in yle dedii bildirilir: "nanr bir kimsenin ruhu, gvdesinden ayrldnda, ycelerde iki melek onu karlar. Ve gk halk, o ruh iin yle der: 'Dnya ynnden gelen temiz bir ruhtur bu. Allah'n iyilii (selam) sana ve senin deerlendirdiin gvdene ey ruh! Bu ruh, sonra gl ve yce olan Allah'a gtrlr..."Buna benzer "hadis"ler ok. Kur'an'da da "cennet ehli"nin, "selam size!" denerek karland anlatlr. rnein Zmer Suresi'nin 73. ayetinde unlar anlatlmakta: " Rabblerine kar gelmekten saknanlar, topluca cennete gtrlrler. Oraya varp da cennetin kaplar aldnda, bekileri (melekler), yle der onlara: 'Selam size! Ho geldiniz! lmszler olarak girin imdi buraya!'" Vendidad, "kt" kiilerin "ruh"larmn gidecekleri yerden de sz eder: "Batan baa karanlk olan aa dnyann ukurlar". "Ktcl cin"lerin, "eytanlarn bulunduklar "azap lkesi". Yani "cehennem".Vendidad'dan ve ierdiklerinden daha ok sz etmeye yerimiz elverili deil. Ancak unu bir daha belirtmekte yarar gryorum: "Tanr ve eytan krallklar" stne, bilinen "kutsal kitaplar"da yer alan uydurmalar, kaynaklaryla grp iyi kavrayabilmek iin Zerdtl ve zellikle nemli kutsal kitaplarndan Vendidad' gzden geirmek art. Anlatlanlar, ok iyi incelenmeli, karlatrmalar yaplmal. Bu olmadka, Yahudiliin, Hristiyanln ve slamn "ament"sndeki "inan eleri" ve bu elerin ok nemli bir kayna kavranamaz. Bir de unu yinelemek gerek: yi bir inceleme ve karlatrma sonucu, Zerdtlkte de, teki dinde de yer alan "vazgeilmez inan temelleri"nin bakayna, gzden kamyor: "Gne Klt", "Ay Klt" ve bunlar da ieren "Sabilik". ok byk bir rmaktr bu ana kaynak. En ilkel dnemlerin "ilkel inanlar"n da tayp getiren bir kaynak. Bu kaynak, ok eski alardan tayp getirdii "mikroplu inan sular"n,

bilinen "kutsal kitaplar"a boaltmtr. Bunlar arasnda Tevrat var, ncil var, Kur'an var. Bunu bir de "ad"larn, "szck"lerin "dili"yle alglayalm: TANRI-EYTAN KRALLIKLARI N ANLATILANLAR, ADLARIN VE SZCKLERN DL "Ahura Mazda": Anlamnda "gk" anlamn bulanlar var.Clement Huart ise, "Ahura Mazda"nm, "Gne Tanrs"nm ta kendisi olduunu yazar. "Hrmz" (Ahura Mazda): Romallarn etkisiyle "Hermes"ten alndn ileri srenler var."Gece"yle "gndz", "uyku"yla, "uyanklk", "lm"le "yaam" meydana getiren i ve davranlarn, mitolojideki simgesi saylr. Romallar bu Tanrya "Merkr" derler. "Mithra": Kutsal kitap Vendidadda, bu Tanr, "geni tarm alanlarnn efendisi" diye nitelenir ve bu "efendi"yi ararak iinde, uranda bulunan bir tarmcdan vgyle sz edilir. Birok inceleyici, bu arada Felicien Challaye, u bilgiyi aktarrmakta: "Hindulara ve ranllara zg bir Gne Tanrs olan Mitra ya da Mithra, k ve hak tanrsdr." Bir "Mihtra dini" vard. Ve Hristiyanln bu dinden ok ey ald saptanmtr.* "Zerdt": Cemil Sena, Filozoflar Ansiklopedisi'nde yle der: "...Bu adn asl, Sanskritedeki Zuryastara'dr ki, bu, 'gne tapm olan' demektir." "Cemid" (Yima): Zerdtlk inancnda nemli bir ad. "Yima" adyla da geer. Vendidad da, "Yima"dan nasl sz edildii yukarda grlmt. "Cemid", "Cem" ve "id" szcklerinden oluuyor. "Cem", "ulu hkmdar" demek. "id"se "Pehle vi" dilinde "k" anlamndadr. Cemid adl efsane hkmdar, Gne olak burcuna girdii zaman, kendisine bir taht kurulmasn buyurur; kendisi de, bana mcevherler takarak otururmu. Ve Gne, bu grkemli taht ve hkmdar zerine doarm. Byle inanld iin, sz konusu hkmdara "Cemid" ad verilegelmi. "Tichtrya": Ahura Mazda, Zerdt'e; ona snp onun araclyla dilekte bulunmasn tler."Merkr"dr o.nl doubilimci Prof. Dr. Philip K. Hitti, onun, Nabatllarda "Gne Tanrs" olduunu belirtir ve adn da u biimiyle yazar: "Dusares" (=Duara=Zuara). Hitti'nin anlattna gre, Nabatllarn Tanrlar arasnda nemli bir yeri olan bu Gne Tanrs iin drtgen tapnak yaplm ve tapnlagelrmtirTm teki "Gne Tanrs tapnaklarnda olduu gibi Bu " yldz", Kur'an'da "Necm (Yldz) Suresi"nin 49. ayetinde "i'r" diye geer. Ve bu ayette, Kur'an'm Tanrs iin, "O, i'r'nn da efendisidir (Rabbi)" denir. Kur'aridaki, sz konusu "yldz"a ad olarak verilen "i'r" szcnn Arapa olmad kantlanmtr.Phlutarque, "i'r" ile "Tichtriya" denen yldzn ayn "yldz" olduunu yazar ve "Sirius" diye gsterir. C. Schoy adl doubilimci de, slam Ansiklopedisi'nde bunu byle belirtir.Bilindii gibi, "Sirius" adl yldz, "Bykkpek" ad verilen takmyldz iinde bulunan en parlak yldzdr.

"Saoka": Hrmz'n dyle, Zerdt, "Saoka"ya da snr. "Saoka", "Gne Tanrs" Mithra'nm bir elisi olarak ve "iyilik"ler iin "gkten inen" bir iyicil melektir (iyicil cin). Zerdt, yine Hrmz'n dyle "gzel gk"e de snr.422 Ebu'r-Reyhani'l-Brn, Zerdt'ten nceki dnemden sz ederken; "Onlar, Zerdt'ten nceki zamanlarda, Gne, Ay, gezegenler ve ilk unsurlara taparlard" der. Zerdt'ten sonra da bu "klt"ler, tapnma ve inanlarda ok etkin bir rol oynamlardr.

Kaynak:Turan Dursun Kutsal Kitaplarn Kaynaklar I-II-III

Lokman ve tleri
Lokman Suresi'nin 12. ayetinde, Lokman'a "hikmet" verildii bildirilir. 13. ayette: "Anlmal ki; Lokman t verirken yle demiti: 'Ey oulcuum! Tanr'ya (Tanrlkta) ortak tanma. nkO'na ortak tanmak, byk hakszlktr'" denir. "Anaya babaya sayg gsterilmesi"ne ilikin "Tanr vasiyeti" olduu bildirilen 14. ayetten sonra, bununla hi de badamayacak biimde anlatm yer alr. 15. ayete ' yle balanr: "Eer anan baban, bana (Tanrlkta), bilemeyecein trden ortak tanmaya seni yneltirlerse, onlara 'itaat etme'..." 16'dan 19'a kadarki ayetlerde, Lokman'n oluna tleri ve zdeyileri yle sralanr: "Ey oulcuum! lediin ey (gnah-sevap), bir hardal tanesi arlnda da olsa, bir kayann iinde, ya da gklerde, ya da yerde de bulunsa, Allah onu getirip karna karr. Kukusuz Allah, incedir, her eyden haberlidir." zeti: "Eden bulur." Ya da: "Ne ekersen, onu biersin." "Ey oulcuum! Namaz kl. Uygun olan buyur. Uygun olmayan nle. Bana gelene katlan. Ynelmeye deer bir tutumdur bu. nsanlara, yzn yan evirme bbrlenip de. Yeryznde de alml alml yrme. nk Allah, hibir bbrgen ve vngeni sevmez. Yrmende dengeli ol. Sesini alalt. nk seslerin en irkini, kukusuz eeklerin sesidir." Bu tlerde de birtakm "ataszleri" bulmak mmkn. "Uygun olan" ve "uygun olmayan" stne, "baa gelene katlanmak" stne, "gleryzl", "hogrl" olmak stne, "alakgnlllk", "bbrgenlik" stne,

"dengeli olmak" stne, "alak sesle edepli konumak" stne. Tm bu konularda, ok eski "ataszleri"ni derleyip sunan kaynaklarda da bolca "zdeyi" bulabiliriz. Yani Muhammed'in "Tanr"snn "Lokman'dan hikmetler" olarak "aktard" bu tler, "bilinmeyen hikmetler" deiller. Hepsini, hemen herkes ok rahat bilebilmekte. Gelelim; "Seslerin en irkini, kukusuz, eeklerin sesidir!" anlamndaki "hik met"e! Kur'an'm "Tanr"s, bu "zdeyi"i (!) de ok "beenmi" olmal ki, bunu da "Lok- man"dan aktarm. Aratrlp bulunuyor ki, 681'de ldrlen Asur Kral Sanherib'in "masal ve atasz" derleyicilii de yapan Veziri "Ahikr" da "eein sesi"ni ok "irkin" bulmu. O da oluna yle demi: "Ban e, alak sesle konu ve aaya bak. nk bir ev yapmak iin yksek sesle konumak gerekseydi, eek her gn iki ev yapard,"Gryorsunuz, adam, eek anrmasn irkin bulurken; Kur'an'daki kadar abartmyor. Onunkinde o denli abartlm olmasa da, iinizden yle gemitir sanyorum: "u Lokman diye ileri srlen, o Vezir Ahikr olmasn?!" "Olabilir!" diyen aratrmac ve incelemeciler var. Bunlardan biri, Ahikr'n olduu bilinen baka szleri de ele alp "Lokman Hekim"in olduu ileri srlegelenlerle karlatrm ve aradaki benzerliklere dayanarak bu sonuca varm bulunuyor. Kur'an'n Hikmetli Adam Lokman-Asurlu Ahikr- Eski Yunan'dan Masalc Aisopos- Yahudilerin (Tevrat'taki) "Bal'am" Kaynaklarn belirttiine gre, Ahikr'n "masal"larm, "t"lerini ve "zdeyilerini iin alan bir kitap bulunmakta. Bu kitap iinde, Tevrat'tan da blmler yer almakta. Sryani bilim ve edebiyat tarihine ilikin nemli bir kitab (Arapa) elimizde bulunan, Antakya ve teki Dou Sryanileri Patrii Ignatius I. Aphram Barsam, sz konusu Ahikr'n kitabn, bir Sryani-Arami kitab olarak sunmakta. ye demekte: "Bilesin ki, Sryani-Aramilerin ilk dnemlerinde ar bir dille karlalan dzyaz (nesir) ve kouk (nazm) trnden edebiyat rnekleri vardr. Bilim dallarna nem verdikleri de grlr. Ancak

edebiyatlarndan, Asur Kral Sanherib'in (. 10 681) Veziri Ahikr'n kitabndan baka bize dein ulaan (kitap olarak) yok. Ahikr'n kitab, birtakm tleri, zdeyileri iermekte. Sonradan, birtakm yklerin de eklendii grlmekte. Ve btn bunlarn 5. yzyl derlemeleri olduu sanlmaktadr. Bu kitapta, (Tevrat'tan) Tobya'ya ilikin 'kitaplar' (blmler) de var." Buna gre, Lokman, bir "Asurlu"ydu. O zamanki biroklar gibi "Arami", "Sryani" dilini konuan bir "Asurlu"... Ve ok byk bir olaslkla, "Sabilik" dini inanryd. O zamanki niceleri gibi... Belki de; brahim ("Peygamber") gibi, bir "Sabi Peygamberiydi. Lokmanla, eski Yunan'dan Aisopos (Ezop) arasnda da benzerlik bulunmakta. Dahas; yle dnlmekte: "Lokman efsanesi, zamanla, Aisopos efsanesinden ok ey almtr. Aisopos'la Ahikr arasnda da benzerlik var. Bu nedenle, Lokman, zamanla beliren gelimelerinde Aisopos'unkinden izgiler alrken, bu yolla, Ahikr efsanesine de yaklamtr." Yani Lokman, "dorudan doruya Ahikr'a deil; Aisopos'a balanmakta" kimi ineelemecilerce. Kimileriyse, "Lokman, Aisopos'un kendisidir" diye dnmekteler. nl Yunanl tarih yazar Heredotos ( 5. yzyl), Aisopos'a deinir. "...Samos'lu admon'un klesi ve masalc Aisopos..." diyerek...Bu nl tarih yazarnn yazdklarndan anlalan o ki, Aisopos (Ezop), eski Msr firavunlarndan Amasis dneminde (VI. yzylda) ve Samos'ta, yani Sisam adasnda yaamtr."Masalc bir kle" olarak... Belki de "masalcl", klelikte "sivrilmek" ve bir noktaya ulamak iin baka bir yol bulamamaktan tr semiti. Deerlendirme yanl deilse, bu masalc kleden sonra nice yzyllar geecek, masallar o lkeden o lkeye yaylacak ve bir zaman gelecek, Araplarda "Peygamberim!" diye biri (Muhammed) ortaya kacak, onun masallarndaki "hikmet"lerden yararlanacak. Sonra da bir kesimini, "Tanr tarafndan, 'gaip'ten bildirilen Lokman'n hikmetleri" diye sunacak kendi inanrlarna. Bata Muhammed'in gen ve yakn dostlarndan bn Abbas (. Hicri 68/Miladi 687) olmak zere, nl Kur'an yorumcularna gre de, Kur'an da. kendisine "hikmet verildii" anlatlan "Lokman" (belki de Yunanl masalc Aisopos) bir "kle"ydi. Yorumlarndaki anlatmla: "Kapkara, iki kaln dudakl, ayrk bacakl bir kle"...Sonra "azad edilmiti". "Hikmet"leri yannda meslek de edinmiti ayrca: Kimine gre obanlk, kimine gre "dlgerlik", kimine greyse "terzilik".Kimi onun "Msrl" olduunu ileri srer. Eer o Yunanl "masalc Aisopos"sa, kimi Kur'an yorumcusunun ileri srd bu sav, yani "Msrl" olduuna ilikin gr, Aisopos'un, Firavun Amasis dneminde,

efendisiyle birlikte Msr'a gitmi olmasndan kaynaklanan bir dnce olabilir. Masalc kle, orada bir sre kalm olabilir ve orada da masallarn sergilemesinden dolay, byle bir san domu olabilecei dnlebilir. Onun baka yerli olduunu syleyen Mslman yazarlar da var: Kimilerine gre o, Akabe Krfezi yaknnda bulunan eski Eyle'de ve Medyen dolaylarnda yaam, Eyle'de lmtr. Kur'an ve hadis yorumcular, sz konusu Lokman'n, Tevrat'la genie sz edilen Bra (Beor) olu Bel'am (Balam) olduunu yanstr nitelikte gr belirtirler.Ancak; Tevrat'n anlattklarna baklrsa, Beor olu Balam'n "Mezopotamyal", eski Babil'in Petor (Penthor) kentinden olduunu dnmek gerekiyor. Mslman yazar ve aratrclarn, Lokman'n kaynan, Tevrat'ta aramalarm ve arayp tararken de "Balam" stne anlatlanlar grdklerinde, "ite Kur'an'da anlatlan Lokman, budur!" demelerini doal bulmalyz. nk, Muhammed'in uradan buradan derleyip, Kur'an'a u ya da bu biimde aktard "masallardaki eksikleri, ancak bu tr abalarla gidermeye alyorlar. "Boluk"lar doldurarak... Yahudi kaynaklar; Kur'an ve hadis yorumcularnn,Kur'an masallarnda, ilk bavurma gereini duyduklar kaynaklar arasndadr. Yorumcularn ileri srdne gre,Lokman,srailoullarnda da "kadlk" yapmtr.Kimine gre, "peygamber"di. Ama ouna gre, yalnzca "hikmet"li bir kiiydi. Ve ok uzun "mr"l olmutu. Bin yl kadar... Beyzv (? -1291?), "tefsir"inde yle der: "Ayette sz edilen Lokman, Bra'mn (Beor'un) oludur. (Balam.) Azeroul- larndandr. Eyyub Peygamber'in kzkardeinin ya da halasnn oludur. Bin yl yaad. Davud (Peygamber) dnemine ulat. Ondan 'ilim' ald. Onun Peygamberliinden nce, 'fetva' verirdi (Kadlk ederdi). nceleyicilerin ouna gre o, yalnzca 'hakm'di ('hikmet' sahibi, belki bir ynyle de o dneme zg doktor), 'Peygamber' deildi..."Tevrat'n genie yer verdii Beor olu Balam, Kur'an ve hadis yorumcularnn ilgilerini ekecek niteliktedir. Bir kez; "Yehova" (Tanr) ile konuabilmekte.Bu nitelik ancak bir "peygamber"de bulunabilir. kincisi, "olaanst" durumlar sergileyebilmekteydi.Peygamberlerin "mucize"leri trnden... Onun bu "nitelik"lerinden trdr ki, kimi hadisi ve yorumcular, Peygamber olduunu savunmaktalar. "Allah'n Kuran'da 'hikmet verdiini' bildirdii Lokman budur..." diyerek... Bununla birlikte "Lokman"n temel nitelii zerinde durulur zellikle:

Birincisi: "ok uzun yaam"lar arasnda bulunmas. kincisi: "Hikmet"li (derin dnceleri, bu arada doktorluu da olan) kii oluu. ncs: "Kahraman" oluu. Araplarn kendi efsanelerinde de, bu nitelii kendinde toplayan bir "Lokman" bulunduunu grmekteyiz: Eski "d toplumu"ndan: rem (Aram) olu s (Uts) olu d olu Lokman. Yedi Kartall Lokman Birinci nitelik vard bu Lokman'da. nk, "ok yaamt": Kur'an yorumlarna ("tefsir"lere) ve hadis kitaplarna da geen bir "yk"ye gre; d toplumu, "gnah" yznden "kurakla", dolaysyla da "ktla" uratlr. Toplumun ileri gelenleri bir araya gelip ne yapmalar gerektiini grrler. Aralarndan bir kurul seerler: "Mekke'ye gidip, yamur iin Tanr'ya dua etme" grevini verirler seilenlere. Bunlar arasnda d olu Lokman da bulunur. yknn, bizi burada ilgilendirmeyen blmn geelim. Olan olur ve d toplumu "yamur bulutu" isterken, "felaket bulutu"yla yok edilir. "Yamur duas" iin Mekke'ye gitmi olan kurul yelerine gelince: Bunlardan nn kendileri iin "dilek"leri olur. Ve dilekler yerine getirilir, ite bu "dilek"ler iinde d olu Lokman'n da dilei var: Uzun mr. Kendisine denir ki, "Sonsuz yaamak mmkn deil. Ama dilersen ok yaayabilirsin. stersen falanca dada bulunup kzl koyunun tezei kalasya yaa, ya da yedi kartal yan se, o kadar yaa!" Lokman da, "yedi kartal mr"n seer. Lokman'n "yedi kartal"ndan biri lnce bir bakas belirirdi "yumurta"da. O da byr, yaar, lr; sra bir bakasna gelirdi. Her kartaln mr: "Seksen yl." le le, sra "yedinci kartal"a gelmiti. Bu kartaln ad: "Lubed." Bu da yaad seksen yl, sonunda bu da ld. Hemen ardndan da d olu Lokman can verdi. "yk" byle...

"Efsane"nin nemi, slam ncesi Araplarda yaygn olmas. airlerinin, rnein E'n-Nabigatu'z-Zubyani (. 604) adl airin iirlerinde de yer almtr bir blmyle. Bu iirlerde, Lokman'n sonuncu kartal Lubed'in "kanlmaz lm"ne deinilir. "Lubed" szc, Kuran'da, Beled Suresi'nin 6. ayetinde de geer. Bu szce, Kur'andaki ''Garip'' szckleri toplayanlardan Ragib El srahani (.1108?) kitabnda yer verirken, Lokman'n bu ad tayan kartalna da deinir ve yle der: "...Ve Lubed, (ayn zamanda) Lokman'n kartallarnn sonuncusudur." Yazar burada, "falanca Lokman..." demiyor, yalnzca "Lokman..." diyor. "Yedi kartall Lokman"n, Kur'an'da hikmet verildii" bildirilen ve "t"lerinden sz edilen "Lokman" olduunu anlatr gibi. Ad olu Lokman'da ikinci nitelik de var. Yani "hikmetli kii" olarak da nitelenir. Bu niteliiyle, eski Arap "ataszleri"ne de gemitir. "Deyim"lerine de... ok "hikmetli", bilgili ve akll birinden mi sz edilmek isteniyor? Ve abartma yoluna m gidiliyor? "Bu adam, Lokman'dan da hikmetli!" denirdi Araplarda.?Ve buradaki "Lokman"la da Ad olu Lokman anlatlmak istenirdi. Ad olu Lokman'n, "Tanr kat"nda da ok "nemli bir kii" olduunu dnmek gerekiyor. Yoksa, Tanr ok uzun mr vererek "ayrcalkl" klar myd onu?! Buna ilikin "efsane", Araplarn bu Lokman'a ok nemli bir kii gzyle baktklarn anlatr. "Peygamber" olarak bile dnlm olabilir kimilerince. En azndan "dilekleri yerine getirilen bir Tanr dostu" ("veli") diye yer almtr dncelerde. Eski "ataszleri"ni ve "deyimler"i derleyen eski kaynaklarda, Lokman'n kendi "zdeyi"lerine de rastlanmakta.Bunlar arasnda ok ilgin bir "deyi"ine yer verildii grlmekte: "Tandk'[...]' budur ite!" Bu "zdeyi"i, Arapasndan evirdim. Burada geen bir szck ([...]), "ayp" saylabilir ve "kullanlmamas gerektii" dnlebilir. Ben yle dnmyorum. Arapasnn "Trke karl"n aynen koymakta saknca grmedim. Arapas: "Hirr." Buna Arapa "fer" de denir.

d olu Lokman'n, bunu neden syledii de anlatlr kaynaklarda. Ebu'1Fadl Ahmed bn Muhammed El Meydan (. Hicri 518/Miladi 1124), Mecmau'l-Emsl (Derlenmi Ataszleri) adl kitabnda unlar yazyor: (Arapasndan aynen eviriyorum): "Bu sz ilk syleyen, rem olu Us olu d olu Lokman'dr. Sylemesine u olay neden olmutur: "Lokman'n kz kardei, 'zayf (yani pek zeki ve akll olmayan) bir adamla evliydi.Kadn,kardei Lokman gibi akll ve deh sahibi bir olu olmasn istiyordu.Bunu salamak iin kardeinin (Lokman'n) karsna varp yle dedi: 'Benim kocam zayf bir adam. Ondan, daha da zayf bir olum olur diye kayglanyorum. Kardeimi (kocan) bu akam bana dn olarak ver de benimle yatsn (ondan gebe kalaym)!' dedi. O kadn da kabul etti. Bunun zerine Lokman, sarho olarak gelip kz kardeinin koynuna girdi. Tutup onunla birleti. Ve kz kardei, Lokman'dan, Lukaym'e ('Lukaym'=Lokmanck ad verilen ocua) gebe kald, ikinci gece olup da, Lokman, kendi karsnn yatana girince, ([...] grr grmez); 'tandk [....] budur ite!' dedi. El Meydan, olay anlatan bir de alt dizeli iir aktaryor. "Eer Kuran'da, Tanr'nn verek szn ettii Lokman buysa, Ulu Tanr ne biim adam vyor yle?! Kz kardeiyle yatp onu gebe brakan bir adam vlr m hi?!" Bu Lokman', Arap mitolojisinde oka sz edilen "kahraman"lar arasnda da grmekteyiz.Demek ki, nc temel nitelik de var. Byle olunca; Kur'an'da, kendisinden vgyle sz edilen ve kimi "hikmet"lerine yer verilen "Lokman"n, bu Lokman olma olasl da az deil. Belki de "Asurlu" Ahikr, Yunanl "masalc" Aisopos (Ezop) ve bu Lokman, ayn kiiydi."Masal"lar her yana yaylm ya da adna "masal"lar uydurulmu bir mitolojik kii... "Muhammed'in yannda, Lokman'n olduuna inanlan zdeyi ve masallardan derlenme bir kitap var myd acaba?" Byle bir soru akla gelebilir. Yantlamaya alaym:

unu bilebiliyoruz: Muhammed'in "Peygamberlik" savyla ortaya atld dnemde, byle bir kitap vard. te bir kant: nl bn Hiam (. Hicri 218/ Miladi 833), douda ve batda nemli kaynak kitap saylan Es-Siretu 'n-Nebeviyye adl kitabnda, konumuz ynnden son derece ilgi ekici bir karlamaya yer verir: Muhammed'le Samit olu Sveyd'in karlamas. Kitapta, Sveyd, aynen yle tantlyor: "Toplumu (kabilesi) onu, 'kmil' (olgun insan) diye nitelerdi. Salaml, iirleri, onuru ve soyu nedeniyle..." Muhammed, ite bu adamn nn iitince onunla tanma yoluna gider. slama "arr" (!) onu. O srada aralarnda karlkl bir konuma olur. Arapasndan olduu gibi eviriyorum: Sveyd: "Bendekinin bir benzeri sende de var herhalde!" Muhammed: "Nedir sende olan?" Sveyd: "Lokman'n 'mecelle'si. Yani Lokman'n 'hikmet'i(ni ieren kitap)." Muhammed: "Sunsana bana!" Sveyd, o szn ettii 'mecelle'yi 'peygambere sunar. Sonra: Muhammed: "Gerekten gzel szler bunlar. Ne var ki, bende bulunan; bunlardan daha stn; Kur'ar. Allah, onu indirdi bana. O, doruluk kaynadr,ktr.'' Sonra Muhammed, "Tanr'dan indiini" ileri srd Kur'ar'dan "ayetler okumu ve Sveyd'i slam'a arm. Dinledikten sonra Sveyd'in karl da u olmu: "Gerekten gzel szler! Sveyd, "Kur'an ayetleri" iin sylemi bunu. Sonra dnp Medine'ye gitmi. Orada bir sre kaldktan sonra da Hazrecliler tarafndan ldrlm. Sveyd'in toplumundan kimi kiiler yle demiler: "Biz yle gryoruz (sanyoruz) ki; o, Mslim olarak ldrld."

Bu son sz "kimler"in syledii, "rivayet"in kimlerden aktarld belli deil. Uydurma da olabilir. Deilse, yalnzca bir "tahmin"dir. Kald ki, "Mslim" szcyle "Hanif'lerin "Mslim"i anlatlmak istenmitir diye dnebiliriz. Yani Sveyd'in, Muhammed'in "Mslman'larndan olduu anlatlmak istenmemitir. unu da dnmek gerek: Sveyd, gerekten "Mslman" olsayd, Muhammed'den Kur'an dinledii zaman Mslmanln belirtirdi. "Gerekten gzel szler!" diyerek, nezaketen de sylenebilecek szlerle yetinmezdi. Belki de iittiklerini gerekten beenmiti. lgi duyduu ve eskilerden derlenme "hikmet"ler ierdii iin... Buysa Mslman olmasna yetmez. Konunun bu yan o denli nemli deil. nemli olan, Muhammed'in ortaya atld sralarda "Lokman'n mecellesi", bir kitap ya da kitapn bulunmas. Bir de bunun, Muhammed'e sunulmu olmas. Muhammed'in kendisinin bundan ya da bu tr "mecelle"lerden edinip edinmediine gelince: Muhammed'le ayn konulara ilgi duyan kimselerin bildiklerini, bulduklarn onun bilememi, bulamam olmasn dnmek kolay deildir. "Lokman'm hikmetleri" trnden konular, Muhammed'in ilgiyle yneldii konulard. Setii meslekte geerliydi bunlar. Bir insan dnn: airdir. Bu insan, beenilen iirleri bilmesin ya da bilme abasn gstermesin; dnlebilir mi? Bir byc, bir frk; by ve frk iin nemli gereleri, yol ve yntemleri hi bilemesin, renmek iin de aba gstermesin; kim dnebilir byle bir ey? Muhammed'in de "hikmet mecelleleri"* peine dmemi olmasn akl kabul etmez. O, bu trden konulara, ok ve ilgiyle kulak vermitir. Kuku yok bunda. Yine kuku yok ki, "dinlemek"le de yetinmemitir, bu trden konular iine alan kitaplar, kitapklar arayp bulma abasn gstermitir. Bir ey "yitirmi" olan kimsenin "yitiini arar gibi" aramtr "hikmet" ieren "mecelle"leri. Nicelerini bulmutur. En azndan ok nl ve nemlilerini bulmutur. Bu arada, "Lokman"n olduu sylenenleri de ele geirmitir.leride de zerinde durulaca gibi, bu tr eyleri bilen ve okuyabilen "kle"ler vard, Muhammed'in dnemindeki Mekke'de ve evresinde. Muhammed okuma yazma bilmedii dnemlerinde, u ya da bu yoldan ele geirdiklerini bu klelere okutma olanana sahipti. Okutmu, dinlemitir. Zamanla kendisinin de okuma yazma rendii dnlebilir. Bunu gsteren belgeler de var.renemese de ok byk sorun olmamtr. O dnemin Araplarndaki "ezberleme" alkanl, ok eyi zmlemitir. nk kukusuz ayn alkanlk Muhammed'de de vard. zet: Kur'an''n' "retir" grnd "hikmetler", birtakm derlemelerden olumakta. Bunlar iinde, "eskilerin masallar"nn ve "derin anlaml" diye

dnlen "deyilerin, "deyim"lerin ok nemli bir arl var. Kimileri biliniyor: Falanca masalcnn derlemelerinden, filanca mitoloji kahramannn olduu sylenenlerden yansyanlar gibi... Kimilerinin de hangi evrelerden, hangi toplumlardan arlm olduklar az ok belli olsa da, hangi "kii"lerin yaptlarndan arldklar pek belli deil. "Eskilerin masallar" ve "zdeyiler", "din"lerde "farkllk"lara da uratlmlardr. Hem biim, hem de anlam ynnden. "Masal" ve "deyi"lerdeki "yalnlklar kaldrlm, "iman" katlm ve "din"lerdeki inanlar dorultusunda "boyutlandrlmlar"dr bunlar. Kaynak:Turan Dursun ''Kutsal Kitaplarn Kaynaklar I-II-III''

Tarihteki lk Tek Tanrl Din:Atenizm ve Musa


Eski Msr anlatlrken dinde yenilik getirdii belirtilen bir Firavun'dan sz edilir: 4.Amenophis(Amenhotep) en son adyla Akhenaton(. 14. yzyl). Konunun uzman aratrmac ve incelemecilerinin anlattklarna gre,bu Firavun Msr'da inanlan tm Tanrlar braktrp ''bir tek Tanr''ya ''Aton''a inanp balanmay buyurmu. Weigall evirisinin bir Arapa evirisinden,bu Firavun'un Aton'u nasl anlattn,O'na nasl seslendiini;Trkeye aynen evirmeye alarak sunaym; Ne gzeldir tanyerinin aarmas gk izgisinde belirirken! Ey yaayan!Ey yaamn balangc olan Aton! Dounun izgisinde doup belirirken,yeryznn her kesimini gzelliinle doldurur,donatrsn! Gzelsin sen,byksn!Yeryznn ykseklerinden nlarn gnderirken;tm yreleri ve yarattn her kesimi kaplarsn onlarla. Ra(gne tanrs) da sensin!Tmn sana tutsak yaratklara dndrrsn sen! Tmn balarsn kendine sevginle! ok uzaklardasn evet!Ama ite nlarn yeryznde!ok ykseklerdesin evet!Ama ite gndzler,seni analtan izler! Sen yitip gittiinde gn bat izgisinde; Artk yeryz bir ldr karanlklar iinde! Herkes uyumakta odalarnda. (...)

Aydnlk olur dnya; Sen doduunda ufukta. Gndzle parladnda; Saldnda nlarn, Sevin gndr artk Msr'n iki yakasnda da... (...) Hayvanlarn otlaklarnda otlar bulursun, Aalar,bitkiler gelimekteler, Kular grrsn sazlklarnda, Kanat ap seni yceltmekteler. (...) Bir aa bir yukar yrr gemiler, Sen ki dodun artk yollar aktr, Balklar rmaklarnda dans eder nnde, Inlarn byk yeil denizin gbeinde parlar. Ey kadnda yaam suyu yaratan! Erkeinkine yavru tohumu katan! Ve yaatan yavruyu ana karnnda, Dllkte bile alar diye avutan, Bakanna soluk veren,g veren, Gvdesinden ayrld gn. Ve sensin azn ap sze balatan, Sensin gereklerini gren,gzeten! Yumurta kabuunda bir ses mi var? Belli ki soluk verdin ona yaasn diye Gc de verdin,kendini toparlar, Kabuunu krar ve kar. Tm gcyle barr artk, Ayaklar stnde gezen bir yaratk, Bir durur Ve kabuundan kt yerden balayp yrr! (Ey Aton!) Nice nice yarattklarn var, Kimini hi gremeyiz,perdeliler onlar. Ey tek olan Tanr! Ey bakasnda olmayan gc bulunan! Dnyay gnlnce yarattn, Teksin de ondan! nsanlar,hayvanlar da yarattn byk-kk, Tm yeryzndekileri: Ayaklar stnde yrr durular, Ya da ykseklerde uup kanat rparlar. Yabanc yreleri de: Suriye'yi,Qu'u(Kush'u),

Ve Msr topraklarn... Her toplumu sen yerletirdin yerli yerince, Sen karlarsn gerekleri olunca. Herkesin gerekli yetenei var, Herkes belirli gne dek yaar. nsanlarn konuma dilleri ayr, Yaplar,yap zellikleri ayr, yle yarattn sen toplumlar:Ayr ayr. Tm lkenin Tanr'ssn sen,kendileri iin doan, Sen gndz gnei,sen byk,korku salan, En uzak lkelerde bile... (Ey Aton!) Gnlmdesin sen! Bakas deil;yalnzca ben seni tanrm gerekten! Olun Akhenaton'dur bilen-tanyan. Sensin onu hikmetli(bilgili) klan. O,senin gcnle,senin yolunda, (Ey Aton!) Tm dnya senin elinde! (...) Dnyay sensin yaratan, Olun iin ayakta tutan. O ki senin gvdendendir. Yukar ve Aa Msr'n kraldr o, Hakk ayakta tutan,iki yakann da efendisi. (...) J.H Breasted,bu iirler zerine unlar aklar; Gne Tanrsn(Aton'u) ululamak iin Akhenaton'un,bizzat kendisnin yazd bu iirler,onun inancnn enginliini ve gzelliini,bu gen kraln Tek Tanr2ya olan inancn dile getirir.Bu Tek tanr,dnyadakileri yaratmakla kalmam;eitli trleriyle,Msrls ve yabancsyla tm insanlar da yaratmtr.Aton; ok acyan,kayran,koruyan,tm yarattklarna kol kanat geren ve gereklerini gren bir ''baba''dr.Yarattklar da bunun bilincindedir.Kular bile,sazlkta uarlarken,kollarn yukarya kaldrp ellerini aarak krn belirtmeye alan dindar insan gibi,onun iin kanatlarn aarlar.Bu benzetme iirde de vardr. nsanln binlerce yllk gemiindeki evrelerini taryoruz; ama Akhenaton'dan nce,tm evreni kavrayacak biimde acmas ve koruyuculuu olan bir Tek Tanr'ya ilikin inanc doru olarak kavrayp benimsemi bir baka insan bulamyoruz.

te kimi aratrmac ve yazarlar,Yahudiliin,Hristiyanln ve slamn kutsal kitapalrndaki Tek Tanr'nn kaynan burada bulurlar; Kahire niversitesi retim yelerinden Prof. Dr. Ahmet elebi ''Garpl Tarihiler,Musann vahdaniyet(tek tanr) fikrini, 4. Amenofis(Akhenaton)'dan aldn kabul ederler'' diyor. Eski Msr Tarih ve Medeniyeti'nin yazar Prof. Dr. Afet nan da,Arthur Weiagll'e dayandrarak unlar yazar: ''Musa Peygamber'in tarihi bir ahsiyet olduunu,Msr'da bu din reformu zamannda yaam ve bu fikirlerden mlhem olmu olduunu kabul ederler.'' Musa'nn tarihte yaam bir kii olamayacan ileri srenler de yok deil.Voltaire de,Felsefe Szl'nde,kendine zg slupla bu grte olduunu belli eder: Musa gerekten yaam bir kiiyse ve bir ''Msr Firavunu'' olarak ''Tek Tanr inancn'' balatp yerletirme abasn gstermi olan,yukardaki ateli seslenilerin sahibi Akhenaton zamannda yaamsa,ondan etkilenmemi olmas kolay kolay dnlemez.Musa'nn yaad ileri srlen tarih,olaylarla karlatrlp incelendiinde bu Tektanrcln kurucusu saylan Firavun'un dnemine rastlyor bulunur.Byle olunca da,''Musa,Tektanrclk dncesini Akhenaton'dan almtr!'' yargs doal. Sigmund Freud(1856-1939) da bir psikoloji bilgini olarak konuyla ilgilenmi ve ya 80'i at srada ''Musa ve Tektanrclk adl kitabn yazm.Bu kitapta Firavun Akhenaton'un Aton Dini iin yle der:''Bu insanlk tarihinde Tek Tanr dininin ilki ve en saf olandr''. Freud da, kutsal kitaplardaki Tanr'nn kaynan burada bulur.Ayrca,Musa'nn sz konusu Firavun zamannda yaam bir Msrl,Aton'u benimsemi bir prens olabileceini dnr.yle der; ''Akhenaton'un yaknlar arasnda belki de Tutmose adyla anlan ve bu devirde ok yaygn bir ad saylan biri mevcuttu.smin pek fazla nemi yok.Ama ikinci ksmn sonunun ''Mose'' ile bitmesi dikkate ayan.Kendisi yksek rtbeli memur olup Aton dinine sk skya balyd...(Akhenaton'un lmnden sonra) Msr'da damgal veya pheli bir adam olarak kalabilirdi.Kendisi bir hudut eyaletinin valisiyse,oraya birok nesil nce yerlemi olan (Yahudilerin iinden ktklar) Sami asll baz kabilelerle temas halinde olmas mmknd.Byk hayal sukutu ve yalnzl iinde bu yabanclara dner ve kaybettii eyleri onlar araclyla telafi etmeye alr.Onlar kendi halk olarak seer....''

Buna gre, kutsal kitaplarn bir peygamber diye insanla yutturduklar Musa Msr'l bir prensten bakas deildi.Yahudi toplumundan olmad halde,gnl veridi amaca ulamak iin bu toplumu semiti.Kutsal kitaplarn Tanrsysa ''Msr'l Musa''nn bu toplumdan bir kabileye benimseterek yola kt ''Aton''un ta kendisiydi.Ancak Firavun Akhenaton'un ''Tek Tanr'' durumuna getirdii bu Gne Tanrs,Yahudilere getikten ve Tevrat'n ''Yehova''s olduktan sonra nitelik deitirmiti: ''Barseverken'' ''sava'' olmutu.Freud'un deyimiyle: ''fetihi''.Yahudilere uygun olan da buydu.Kimi aratrclara gre,''Yehova'' szc de ''gl sava'' anlamna gelir. Yahudi Tanr'snn baka toplumlarn tanrlarndan da nitelik ald grlr; rnein Ken'anllarn(Fenikelilerin) Tanr's: ''gklerin efendisi,Yamurlarn gndericisi ve frtnalara egemen olan'' Ulu ''Ba'l'' ile ayn nitelikleri paylar olmutu. 1929 ylnda Fenikelilerin liman kentlerinden Ugarit'in bulunduu yerde(Suriye'nin kuzey kesiminde,Ras amra hynde),eski din ve mitoloji ynnden ok nemli bilgileri ieren yaztlar ortaya karld.Bu yaztlar, ''Ugarit metinleri'' diye de anlr kitapalrda.Ve bunlarn . 1400'lere ait olduu belirlenmitir. te bu metinlerdeki Tanr Ba'l ile,Tevrat'n Tanr'sna ayn niteliklerin verildii grlmekte: Ugarit metinlerinde ''Ba'l'', ''bulutlara binen'' diye nitelenir.Tevrat'n Mezmurlar blmnn 68:4 ayetinde de yle denir:''Tanr'ya ilahi okuyun,adna terennmde bulunun.O,buluta binip llerden geen yol hazrlayn!'' Ugarit yaztlarna gre, ''gk grlts'',Tanr Ba'l'in sesidir.Tevrat'ta,Eyub,37:2-5 ve Mezmurlar, 29:3-5'te analtldna gre ise ''gk grlts'',Yahudi Tanr'snn ''sesi''dir.Kur'an'da ''Ra'd'' (gk grlts) Suresi'nin 13. ayetinde de ''gk grlts''nn, ''Tanr Uyars''n yanstt bildirilir. Lbnan doumlu Profesr Philip Hitti,Tevrat'taki 29. Mezmur'un tmyle,''Ken'an''(Fenike) kkenli olduunu yazar. Ugarit metinlerinde ''levyaten''(leviathan) diye bir ylandan sz edilir ve bu ''canavar'' Tanr Ba'l'in ldrd analtlr.Tevrat'ta da aya,27:1'de ayn adl bir ylandan sz edilir ve onu,''Rabb''in yani Yahudi Tanr'snn ldrd analtlr. Ba'l szlk anlamyla ''efendi'' demektir.

ok ilgintir ki bu szck Kur'an'da da ayn anlamda kullanlr:Saffat Suresi'nin 125. ayetinde Tanr Ba'l iin kullanlrken,birok ayette de ''karnn kocas'' anlamn ierir.Yani Kur'an'da da ''erkek olan Tanr,Baba Tanr'' kocalar karlar iin hem efendi yapmakta,hem de yine karlar iin bir eit Tanr niteliinde gstermekte. Yahudi toplumu Filistin'e dndnde(. 13 yzylda),komu olduklar Ken'anllar(Fenikeliler),ok ilerlemilerdi.Bu tarihten 1600-1700 yl nce bile,onlar nemli kentler,limanlar,ticaret merkezleri kurmulard.''Efendi'' anlaml Tanrlar Ba'l de onlarn retim ilikilerine uygun nitelikteydi,''bolluk,verimlilik Tanr''syd.Buna uygun olarak uydurulan bir de efsanesi vard.Uzun ve acklyd efsane.nanrlar, yaz scaklarnn bitkileri kavurup kurutmasn, Ba'l'in lmyle,bitkilerin yamur mevsiminde yeniden yeermesiniyse,onun dirilmesiyle aklarlard.Treleri,trenleri de vard bununla ilgili.Yerleik aamaya geen Yahudiler de Ba'l'e ilgi duydular.Onlar da Tanrlarn zamanla ''efendiletirip'' Ba'l'le zde duruma getirdiler.Yani Yahudi Tanr's da ''bolluk,verimlilik'' Tanrs oluverdi.Oysa,Arap mitolojisi yazarlarndan Dr. Muhammed Abdulmuid Han'n anlatmyla ''yoksulluun Tanr'syd yalnzca.Ken'anllarn ''efendi'' Tanrlarn Yunanllar da almlar,ona ''Adonis''(adon=efendi) adn vermilerdi.Adonis de ''bitkilerin,verimliliin'' Tanr'syd ve ayn efsane onun iin de geerliydi.Smer Tanrlarndan Dumuzi de Samilerde ''Tammuz''(Temmuz) diye adlandrlmtr ki,bu szck de ''efendi'' anlamna gelir.Geerli olan efsane,ayn efsane... Yahudi toplumunun Tanr'sn kendisiyle zde duruma getirdii Ba'l,aslnda bir ''gne tanrs''yd.Ken'anllar,Mezopotamya'dan almlard onu.Orada ''Bel'' diyenler de vard.Eski Babil'in en byk Tanrsndan biri olan nl ''Marduk'' da ''gne tanrs''yd.Ve o,''Ba'l''den bakas deildi.Eski Babil'deki ama(ems=gne)(Smerlerde Utu) da ''gne tanrsdr''. Demek ki,eski alarda toplumlar,retimlerine,yaamlarna gre yaratmlar tanrlarn.Gerek grdklerinde de birbirlerinden ''kopya'' gibi almlar. Ve demek ki Yahudiliin,Hristiyanln ve Mslmanln kutsal kitaplarndaki ''Tanr'',''erkek'' Tanr,''baba'' Tanr,''efendi'' Tanr da: eski alarn deiik lkelerinde yaratlma ve deiik toplumlardan gelmedir.Eski Msr'dan,Ken'anllardan,Mezopotamya toplumlarndan... Zaman zaman deiimlere de uratlarak sokulmutur kutsal kitaplara...Ve ''Tanr''nn niteliindeki deimeler,bu kitaplarda da srmtr. kan nemli sonu da u: Sz konusu ''Tanr''nn kaynakland Tanr: eski Msr'da da,Ken'an(Fenike) illerinde de (Akdenizin dou kylarnda),Mezopotamya'da da gne tanrsyd.

Sz edilen Tanr'nn dne dolaa gne kltne(gne dinine) dayand grlyor aka. Dinler,tarihleriyle,elde edilen belgeleriyle ''karlatrmal'' olarak ve ''kar hesaplar''ndan,banazlklardan uzak kalnarak incelendiinde gerek hemen grlr:Kitapl dinlerin Tanrlarna da,eriatlarna da ''gne ve ay'' kltleri kaynak olmutur.Dahas,bu dinlerdeki birok ''ibadet'' biimleri,dinsel treler,gelenekler: ''gne'' ve ''ay'' kltlerinden,hemen hemen aynen alnmlardr. Kaynak:Turan Dursun:Kutsal Kitaplarn Kaynaklar I-II-III Benim Notum Burada dikkat ekmek istediim nemli nokta ''Musa'nn Yahudi deil Msr'l oluudur''.Bu nokta bize bir mitin,nl Akad Kral Sargon'la ilgili bir mitin neden Musa'ya uyarlandn tm plaklyla gsteriyor. Mit u; "Ben Agadenin kral byk kral Sargon! Annem yksek bir rahibe idi, babam bilmiyorum. Yksek rahibe annem beni gizlice dourdu. Beni bir kam sepete koydu, onu ziftle kaplad. Beni nehre brakt, dar kamayacaktm. Nehir beni srkleyerek su ekici Akkiye gtrd. Akki beni sudan kard, kendi olu gibi bytt beni. " Kendisinden yaklak 1600 yl sonra yazld sanlan bu iire gre Sargonun annesi rahibe olduundan onu gizlice dourup, Musa gibi sepet iinde suya brakm. Smerlerde rahibeler tanrnn kars olarak kabul edildiinden doan ocuklar tanrnn ocuu saylyor ve onun yaamasna izin verilmiyor. Bunun iin annesi onu gizlice douruyor ve birisi alr dncesiyle suya brakyor. http://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCy%C3%BCk_Sargon Grld gibi tpk Musa gibi Sargon'u da annesi ldrlmemesi iin ziftle kapl bir sepete koyuyor ve Akki isminde biri Sargon'u bulup yetitiriyor. Yahudilikte ise bu olay yledir; Hrnun domasndan yl sonra Msr firavunu, Yahudilerin Msrda oaldklarn ve glendiklerini grnce onlar kontrol altna

almak iin zerlerine angarya memurlar koyar ve onlar ehir inaatlarnda altrmaya balar. Bu ekilde de kontrol altnda tutamayacan anlaynca bu sefer de Msrdaki ebelere "Btn yeni doacak brn erkek ocuklar ldrn ama kz ocuklarna dokunmayn" emrini verir. Msrl ebeler, bu emri yerine getirmekten korkarlar. Bu sefer de Firavun: "Btn doacak olan brn ocuklar Nil nehrine atlacak" emrini verir. Bundan bir yl kadar sonra Amram'la Yehovedin bir erkek ocuu olur. Onu Nile atmaya kyamazlar ve sekiz gnlk olunca uslne gre snnet ederler. ay kadar Msya baktktan sonra daha fazla bakamayacaklarn anlarlar, bir sepet yaparlar bunu ziftle svayp daha o zamanki ismi Ms olmayp bu isim daha sonra Firavunun kz Batya tarafndan konulacak olan Msy iine koyarlar ve Nile brakrlar. Msnn ablas ve henz 6-7 yalarnda olan Miryam (Meryem), sepetin ve kardeinin kibetini renebilmek iin sepeti tkip eder. Sepet, Firavunun saraynn bahesine doru szlr. O srada Firavunun kz Batya sepeti bulur, snnetli olduu iin ocuun brn olduunu hemen anlarsa da bu ocua acr ve onu himye eder. Ancak ocuk, hibir st anneden st emmemektedir. Bunun zerine Miryam, Batya'ya ona bir st anne bulmay teklif eder ve kendi annesini arr. ocuk, kendi annesinin stn iince firavunun kz Batya, ocuu kendi annesine emzirmesi iin verir. ocuk iki yana geldiinde annesi Msy firavunun kzna getirir. Firavunun kz, ocua Ms (brnce: Moe ,Sudan karttm) ismini koyar ve onu evlat edinir. Bu trihten sonra ocuk Ms adyla anlmaya balanr. Msnn anne ve babas tarafndan konulmu gerek bir ismi olduu kesindir. nk Yahudi geleneklerine gre sekiz gnlkken snnet olan bir ocua mutlaka bir isim taklr. Ancak bu isim bilinmemektedir. http://tr.wikipedia.org/wiki/Musevilikte_Musa Anlalan o ki,Musa Yahudilere kendini benimsetebilmek iin bu mite bavurdu,kendini Yahudi diye Yahudilere bu mitle kabullendirdi,''ben aslnda Msrl deil Yahudiyim,Msr'a geliim,Firavun'un sarayna giriim,byle olmutur'' diyerek. Dolaysyla Musa yaam ya da yaamam olsun fark etmez,Tevrat yazanlar Musay Firavunun sarayna sokma ve ayn zamanda Yahudi diye tantma amacndan doan elikiyi kapatmak iin bu mite bavurmular,bu mit Kuranda da geer.

Allah sminin Kkeni


Allah: Bu szck slam ncesi Araplarda da vard.Bunu Kur'an'n kendisi de belirtir. Bilindii gibi Arapada,katksz Arapa olmayan bir ''ilah'' szc var.Allah szc de bu szckten deierek olumu olabilir.Bu grn savunucular var. Bir de ''Arami-Sryani'' dilinde bir szckle karlalmakta: ''Alaha''(Aloho),Allah ile ayn anlamda.Allah szc bu szcn de deimi biimi olabilir.ok daha hakl olarak bu gr de savunulur. Arap mitolojisini yazanlardan Dr. Muhammed Abdulmuid Han'n aktarmasna gre Aram dilinde, "Elah" biiminde ve "Tanr" anlamna gelen bir szce rastlanmtr.Yine bu yazar aktarr ki, eski "Nabati" yaztlarnda da "Hallah" biiminde bir szck grlmekte. "Tann'nn zel ad" gibi kullanlm bulunmakta. Prof. Dr. Philip K. Hitti'nin de, "Allah'la ilgili unlar yazdn gryoruz: "Bu ad, hayli eskidir. Bu szce, Gney Arabistan Arapasndaki kitabelerde rastlanr. rnein, el Ula'da bulunan bir Ma'in kitabesinde ve Sebe'den kalma bir baka kitabede olduu gibi. Fakat 5. yzyldan kalma Lihyni kitabelerde 'HLH' biiminde, pek bolca grlmektedir. Bu tanry, gerekte Suriye'den elde etmi olan Lihyan, Arabistan'da, bu tanrya ibadetin ilk merkezini oluturuyordu. Bu ad, Safa kitabelerinde, slam'dan be yzyl kadar nce, Hallah biiminde gemektedir. Ayn biimde, Suriye'nin Um-mu'l-Cibl kesiminde bulunmu, 6. yzyla dayandrlan slam ncesi bir baka Hristiyan Arap kitabesinde de grlmektedir... Wellhausen de ''Allah szcne kitabelerde sk sk rastlarz'' diyor. Aka grlyor ki Kur'an'n Allah' da Arapa deil.Araplara ''Nabati'', ''Arami-Sryani'' evrelerinden gelip girmi bulunmakta. ''Allah szcne kitabelerde sk sk rastlanr dendikten sonra u zetin eklendiini gryoruz: Miladi 6. ve 7. yzyllarda O,btn putlarn ban yemitir.leri ciddiletiinde,byk tehlike ve yokluk anlarnda putataparlar daima Allah'a ynelirlerdi.Herhangi bir puta deil.Putataparlar iin de Allah,Tanrln asl sahibiydi.Muhammed'e gereken sadece,onlarn putlar Allah'n Allah'lna ortak etmeleriyle savamakt.

Kaynak:Turan Dursun Kutsal Kitaplarn Kaynaklar I-II-III

Cehennem'in Kkeni
''Cehennem'': Arapa deildir.Halim Sabit ibay,slam Ansiklopedisi'nin ''cehennem'' maddesinde yle der: ''Ahirette azap yerinin ad.branice ''gehinnom''dan(gihinnam) geldii sylenmektedir''. unu ekliyor: ''Kimi doubilimciler,bunun, Kuds'n yannda eski alarda Moloch adna yaplan kurbanlarn yakld kuyunun adndan (Hinnom Vadisi) alnd grndedirler.Cihinnam,eski metinlerde sfat olarak ''ok deirn'' manasnda kullanlmaktadr. Hayrullah rs ise Musa ve Yahudilik adl nemli yaptnda unlar yazmakta: ''Ktlerin gittikleri azap yerinin ad, ''Hinnom oullar vadisi'' anlamna gelen ''Gebna Hinnom'' iken sonralar ''Gehenna'' olmutur.''Gebna Hinnom'',Ken'anilerin (Tanr) Ba'l'e kurban edilen ocuklar yaktklar bir vadinin adyd''. Tevrat'n eitli blmlerinde belirtildiine gre ocuklarn kurban edildikleri Tanr'nn ad ''Moloch(Molech)'' idi..Prof.Dr. K. Hitti,bu Tanr'nn eski Ken'an(Fenike) kentlerinden ''Sur'' kentinde bir ''Kent Tanrs'' olduunu dnyor. ocuklarn kurban olarak sunulduklar ''gehinnom'' ya da ''gehenna'' deresine gelince; Kurbanlarn Tanr'ya bir derede,bir ukurda,kutsal saylan bir kuyunun yannda sunulmalar eski ve epeyce yaygn bir gelenekti.Aratrmalar gsterir ki, ''Zemzem Kuyusu'' da bu trden bir kuyuydu. Sunulan kurbanlarn sonradan ayn yerde yaklmalar da eski bir gelenek olduuna gre,sz edilen ''gehinnom'' ya da ''gehenna'' adl ukurun ''ate ukuru'' diye dnlmesi ve bunun ''cehennem'' dncesine kaynak olmas doaldr. Kur'an'da ''cehennem'' anlatlrken kullanlan szler de, ''Arapa olmayan'' szcklerle donatlp zellikletirilmi bulunmakta.Farsa olan var yine.Dahas,kimi incelemecilerin ''Trke'' sayd ve ''pis kokan su'' anlamna geldii sylenen ''gassak'' szc bile var ilerinde. Kaynak:Turan Dursun Kutsal Kitaplarn Kaynaklar I-II-III

Benim Notum ocuklarn yaklarak kurban edildikleri Molek isimli bu Tanr Kur'an'a Malik ismiyle,Cehennem'in ba yneticisi olarak girmitir; Zuhruf:77=Ve ey Mlik diye baracaklar, yalvar Rabbine de ldrsn bizi; Mlik, phe yok ki siz diyecek, ebed olarak azaptasnz. smi bile ayn,tek fark Paganizmde Tanr,Kur'an'da melek!

Gk,Gk Katlar ve Eski nanlar


Voltaire, eskilerin gn anlatrken unlar yazar; Denizlerimizden,karalarmzdan ykselip bulutlar meydana getiren buharlar,nceleri Tanrlarn oturduu yerler sanld.Homeros'ta Tanrlar,her zaman altn bulutlar iinde yere inerler.Onun iin ressamlar,bugn hala onlar,bulutlarn stnde hayal ediyorlar.Ama ''Tanrlar Tanrs''nn tekilerden daha rahat etmesi doru olacandan,kendisini tasn diye O'na bir kartal verdiler.nk kartal,teki kulardan daha ykseklerde uar. Eski Yunanllar,kentlere hkmedenlerin bir dan tepesinde,kalelerde oturduklarn grerek,tanrlarn da kaleleri olabileceine karar vermiler ve bu kaleyi,Thessalia'da,tepesi kimi zaman bulutlarla rtl Olimpos dana yerletirmiler.yle ki,saraylar,gkleriyle e dzeydeydi. (Eski Yunan'da) atmosferimizin mavi kubbesine bal gibi grnen yldzlarla gezegenler,sonradan Tanrlarn evi oldu.lerinde yedisinin kendine zg bir gezegeni vard.tekiler de,nerede yer bulabilirlerse orada oturdular.Tanrlarn genel meclisi,samanyolundan giden byk bir salonda toplanyordu.yle ya,insanoullarnn yeryznde belediye konaklar olduktan sonra,elbette Tanrlarn da havada salonlar olmalyd! ...Neyse.. Eskiler acaba:''Gk'' deyince ne anlyorlard?Hibirey.Herzaman ''yerle gk'' diyerek barp duruyorlard.Bununsa ''sonsuzlukta bir atom'' diye barmaktan fark yoktu.Dorusunu sylemek gerekirse ''gk'' diye birey yoktur.Yalnz bolukta yuvarlanan bir sr yuvarlaklar var.Bizimki de tekiler gibi yuvarlanp duruyor. Eskiler gklere gitmeyi ykselmek sanyorlard.Ama bir yuvarlaktan brne hi ykselinir mi?

Trk Mitolojisini yazanlardan Murat Uraz unlar sralar; Tanrsal ikametgahlar,katlara ayrlm gklerdedir.Baka bir deyile:''Gkler'': byk Tanrlarla iyi ruhlarn,perilerin ve meleklerin evren apnda bir apartman halindedir. Cennetler,nl ''st gl'' ve Kara Han'n yaratt Srve Da da,(Tanr) lgen'in katndaki cennetlerin birinde bulunmaktadr. Gne,Ay,yldzlar gibi natrist Tanrlar ise,yerlerini alm,gkler alemine ve dnyaya k datrlar.Taoistlerin drt yn yneten tanr ayarndaki drt temsilcisi ile,Gktrklerin boluun drt ynnde bulunan,Trk blgelerini koruyan,renk ve Hanlk'la nitelenen Tanrlar da boluk aleminin birer kutsal kahramandrlar. Tanr saylan Bozkurt,Etilerin,Elamllarn kutsal boalar,Gne Tanrs ama'n gl kartal,Frtna Tanrs Teup'un korkun boalar ile Tanr'nn beyaz devesi... gk sakinlerinin kutsal kadrosunda bulunurlar. ...Gk Tanrs Anu,Smerlerin Anosmas dedikleri,gklerin yksek yerindeki sarayndadr. Altayllarn byk Tanrs Kara Han ile olu lgen de amanlarca 17 kat kabul edilen gklerin st katlarnda oturur. ...Yakutlarn Kayadan' dokuzuncu,Altayllarn Gnana's yedinci katta,Ayatas' altnc katta,Yakutlarn Orangay' drdnc,Kuday ile Tanra Ayzt nc katta otururlar. Smerlerin kimi tanrlar da yldzlarda oturmay uygun bulmulardr. Tunguzlara gre de,yedinci kat gkte Gne,altnc katta Ay bulunmaktadr. amanizm'i yazanlardan Abdulkadir nan ''eski Trkler phesizdir ki amanistlerdi'' dedikten sonra ''in kaynaklarnn verdikleri bilgilerden anlaldna gre,eski Orta Asya amanizminin esaslar,Gk Tanr,Gne,Ay,yer,su,ata,ate kltleriydi'' diyor.Ayrca unu belirtiyor; ...Kitapl dinlerin amanizm'le beslendikleri ve bu beslenmenin gc orannda Kuzeye nfuzlarn salayabildikleri phesizdir. ''Efsaneler'' dinlerin ''kutsal kitaplarnn'' nemli kaynaklarndan.Onun iin de,birinin anlatt brnde de grlr.

Biruni (973-1051?),eski Hint inanlarndan,bu arada Brahmanlardan sz ederken,Brahmanizm dinine bal olanlarn,kutsal kitaplarna gre nasl bir evren grnde olduklarn da anlatyor.Aktarlan bilgi yle: ''Yedi kat gk ve yedi kat yer, sudaki Brahmandan meydana geldi.Yerin en aa tabakasnn altnda,bin bal ylan bulunduu gibi,yerin tam tepesinde,Kuzey Kutup Yldz'nn altnda,''Meru Da'' bulunur.Yerin zerinde 7 kat gk vardr ki,Gne,Ay,yldzlar ve gezegenler,bunun iindedir.En kutsal rmak Ganj rmadr,cenetten gelir.Gne,Ay ve yldzlarn Rabbleri(efendileri) vardr. Brahmanizmin kutsal kitaplarndan ve . 600-300'lerde dzenlendii belirtilen Upaniadlar(Gizli Bildiriler) adl kitapta unlar anlatlmakta; Yaratltan nce,yalnzca Atman(Ben,Brahman) vard.Baka hibirey yoktu.Atman(Brahman) ''dnyalar yarataym'' diye dnd.En yksek dnyay,gkyzn: lmler dnyas olan yeryzn ve yeralt dnyasn yaratt. Eskilerin ''evren'' grn; gk ve gk katlarna,Yere ve Yer katlarna ilikin inanlarn da bize tayp getiren,Tanr adna sunan kutsal kitaplar. Kaynak:Turan Dursun Kutsal Kitaplarn Kaynaklar I-II-III

Kann Yasaklanma Sebebi ve Kkeni


Kur'an'da kan yasaklanmtr,Kur'an'da yasaklanmasnn nedeni ise byk ihtimalle Tevrat'n tesiri altnda kalmasndan dolaydr,nk Tevrat'ta da yasaktr kan yemek,imek..Bir etin kaer(helal) olabilmesi iin kandan tamamen arndrlmas gerekir.Eti kandan arndrmak iin bir dolu teknik vardr.steyen olursa bu teknikleri yazarm fakat imdi gereksiz gryorum. ncelikle Kur'an'dan ayetleri grelim; Bakara:173=O, size ly (lei)- kan, domuz etini ve Allah'tan bakas adna kesilmi olan (hayvan) kesin olarak haram kld. Fakat kim kanlmaz olarak muhta kalrsa, taknlk yapmamak ve haddi amamak artyla (lmeyecek oranda yiyebilir), ona bir gnah yoktur. Gerekten Allah, balayandr, esirgeyendir..

Tevrat'ta ise yasaklanmasnn nedeninin ''kann ete can vermesi'' olduu syleniyor; Levililer.3=17:Hayvan ya ve kan yemeyeceksiniz.Yaadnz her yerde kuaklar boyunca bu kural hep geerli olacak. Levililer.7=26-27:Nerede yaarsanz yaayn,hibir kuun ya da hayvann kann yemeyeceksiniz.Kan yiyen herkes halkmn arasndan atlacak. Yasann Tekrar.12=23-24-25:Ama kan yememeye dikkat edin.nk ete can veren kandr.Etle birlikte can yememelisiniz.Kan yememelisiniz;kan su gibi topraa aktacaksnz.Kan yemeyeceksiniz. yle ki,size ve sizden sonra gelen ocuklarnza iyilik gelsin.Bylece RAB'bin gznde doru olan yapm olursunuz. olan yapm olursunuz. Grld gibi Tevrat'a gre kan ''ruh'' grevi gryor,ete can veriyor.Bu ise mezopotamya mitlerinden alntdr. Bu mitlere gre insana tanrsal kan,tanrsal tkrk ya da tanrsal ruh ile hayat verilir,bunlarla cansz kil ete kemie brndrlr,canlandrlr.Tevrat kan ve tanrnn fledii hayat nefesi mitlerini barndrr.Bu kan mitine gre(ki yaratl versiyonlarndan sadece biridir) insanlar boazlanm bir Tanr'nn kanyla kartrlm kilden yaratlmtr.Bu kan insana Tanrsallk verir,yani ruh. Kur'an da byk ihtimalle bu nedenle yasaklamtr kan,Kur'an ayetlerinin byk ounluunun kayna Tevrat'tr sonuta.

Eyyb'n Salna Kavumas


Sad:41-43= (Ey Muhammed!) Kulumuz Eyybu da an. Hani o, Rabbine, eytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu diye seslenmiti. Biz de ona, Ayan yere vur! te ykanacak ve iecek souk bir su dedik. Biz ona tarafmzdan bir rahmet ve akl sahiplerine bir t olmak zere ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarn bahettik. ---------------------------------------------------------------------Akl sahiplerine bir t olsun diye bunu salam,''Ulu Tanr''!Gryorsunuz,''din-bilim'' arlatanlarnn sk sk szn ettikleri ''Kur'an'n akla seslenii'' nasl bir sesleni

gerekte!''Eyyub Masal'' ve ''akl''!Ne de gzel badarlar deil mi?! Masala Kur'an'n yapt eklemeye gre,Eyyub'a Tanr ''ayan yere vur'' demi.O da syleneni yapnca bir ''su'' km yerden.Bu sudan iince ayrca suyun iine girip ykannca tm hastalklardan kurtulmu. Tevrat'ta olmayan bu ayrnty Muhammed nereden bulup eklemi olabilir?Kimbilir! Ama tahmin yrten var: Doubilimci Hrschfeld,grn yle aklar; Mukaddes kitapta ve hahamlarn kitaplarnda buna benzer bir ey yok.Ama sanrm ki,Muhammed,tutulduu kt hastalndan,rdn rmanda ykanmakla iyi olduu anlatlan Numan'n yksn aklnda tutmutur. Doru olabilir.Kimi zaman byle yapar Muhammed.Birazn oradan,birazn buradan alarak ''karma'' oluturur.Salata gibi... Ayan yere vurarak kard ''rmak gibi'' suda ykannca Eyyub,salna kavuur.Eskisinden kat kat fazla zenginlie de kavuturur bir anda! Buhari'nin de yer verdii bir hadise gre Peygamber unlar anlatyor; Eyyub plak ykanyordu.Birden altndan ekirgeler* t zerine.Ve Eyyub balad,bunlardan avu avu alp (kydaki) giysisinin iine toplamaya.O srada Tanr's Eyyub'a seslendi:''Ey Eyyub! Ben seni u grdn altndan ekirgelere ihtiya duymayacak kadar zengin klmadm m?'' Evet Tanrm diye karlk verdi Eyyub:''Gcn iin ant ierim ki,beni ok zengin kldn.Ancak senin bereketine gereksinim duymayacak lde zengin olamam!'' *''Altn'' ekirgeler,bildiiniz altn madeninden. Turan Dursun:Kutsal Kitaplarn Kaynaklar I-II-III

Kur'an'n Arap ve Yabanc Ataszlerinden Alntlar


Ayetlerin yorumlarn yapan Mslman yorumcular(eski mfessirler) kaynaklar az ok biliyorlard.nanr grnp slam savunurluu yapsalar da.Bildikleri iin ayetlerde anlatlan yklerin eksiklerini tamamlamak zere daha ok,Yahudi ve Hristiyan evrelerindeki kaynaklara bavuruyorlard.ok rnei var bunun,kolayca saylamayacak kadar. Kur'an'da bir eit bilgi hazinesi gibi sunulan ''hikmet''lerden szm ona ''zdeyiler''in ne olduklarna ve nasl derlendiklerine gelince; Bunlar da Araplarca bilinmedik,duyulmadk eyler deildi. Kimileri Arap ataszleridir.Derleyenleri vard bunlarn da.Yani azdan aza,kulaktan kulaa dolaarak srp gelen ataszleri,kimileri eliyle derlenip yazya bile dklmtr.Onun iin bilebilmekteyiz.Bugn elimizde birok ''Arap atasz''nden derlemeler yaplm kitaplar var.rnein unlar anlmaya deer: Hicri 170/Miladi 786'da len El Mufaddalu'd-Dabbi'nin ''Emsalu'l Arab(Arap ataszleri)'' adl kitab.Hicri 395/Miladi 1005'te len Ebu'l-Hilal El Hasan bn Abullah El Askeri En-Nahvi'nin ''Cemheretu'l-Emsal(Topluca Ataszleri) adl kitab.Hicri 518'de len Ebu'l-Fadl Ahmed bn Muhammed El Meydani'nin ''Mecmau'l Emsal(Ataszlerinin Topland Kaynak)'' adl kitab. Araplarn ya da Araplarn dndan derleme ataszlerinin kimi kalp olarak Kur'an'da yer almasa da anlay olarak yer alr.lerinde Kur'an'n dnya grn etkileyen,dahas belirleyen bile var.rnein, ''Her eyin en iyisi ortasdr'' anlamndaki atasz.Kur'an'da son derece arlkldr.Birok konusunda ilenir.Birok t ve yarg,bunun stne oturtulmutur.Ayn ataszne dayal ''hikmet''leri Tevrat'n eitli blmlerinde de bulabiliyoruz.''Sleyman'n Meselleri'' adl blmnde,4. babn 27. ayetinde yle dendiini grmekteyiz; ''Ne saa sap,ne sola!'' Ataszlerinde olduu gibi,dinlerin kutsal kitaplarnda da,''orta yol''dan,''denge''den yana olunmas doaldr.Kurulu dzenler bunun stne kuruludur.Dinlerse kurulu dzenlerin korunmasnda grevlidirler.Sahiplerin yararna. Kimi Kur'an inceleyici Mslmanlar,Kur'an'da birok Arap atasz dahas Acem atasz bulduklarn aka belirtirler.

rnein Celaleddin Suyuti(.Hicri 911/Miladi 1505), El tkan adl kitabnda ok ilgin bir karlkl konumaya yer verir; Mslman byklerinden biri brne sorar; ''Kur'an'dan Arap ve Acem ataszlerini karyorsun.Allah'n kitabnda ''ilerin hayrls ortalardr'' (her eyin en iyisi yan ortasdr,en iyisi orta yol) anlamndaki ataszn de bulabilir misin?'' br karlk verir; ''Evet hem de drt yerde'.'' br daha baka ataszlerinin de Kur'an'da yerlerini sorar.Beriki,onlar da gsterir.''Falanca ayet,Filanca ayet...'' diyerek...Yani bir sr atasznn Kur'an'da yer aldn,yerlerini gstererek anlatr.

Memun (Halifelii 813-833) dneminde yaam Abdulmesih bn shak El Kind diye bilinen bir Arap dinbilimcinin u szleri ilgintir: "Eer sen, d, Semd, deve ve 'ashabu fil' ve benzeri ykleri anlatrsan, biz de sana: 'Bunlar birtakm souk haberler ve Arap kocakarlarnn gece ve gndz syledikleri sama sapan szlerdir' deriz." Evet, Muhammed sz konusu efsaneyi, "Arap kocakarlarnn sama sapan yklerinden" alm olabilir. "Eski Arap soybilimcilerinden, eski YahudiHristiyan evrelerden, en bata da; slam ncesinin Yahudi-Hristiyan karm sylevci ve ozanlarndan aktarmtr" da denebilir. slam ncesinin nl sylevci ve ozanlarndan Kuss bn Saide'nin, yine o dnemin ayn tip ozanlarndan Adiyy bn Zeyd'in iirlerinden rnekler verilebilir. Bu YahudiHristiyan karm kiilerin sylev ve iirlerinde, "Ad" ve "Semd" toplumlar konusunda, Kur'anda anlatlanlarn, kimi zaman benzerini, kimi zaman da aynn bulmaktayz. Muhammed, kiminde [...] aktarr. Ustaca deitirerek, ya da olduu gibi... Kiminde, kendisi uydurur; olmu gibi gsterir. Kimindeyse kartrp salata yapar. Kaynak:Turan Dursun ''Kutsal Kitaplarn Kaynaklar I-II-III''

slam ncesi Dnemde Vahiy,airlik ve Cinler


Ey Allhn Rasl! Sana vahiy nasl geliyor? diye sorulduunda yle karlk vermitir: O, bzen ngrak sesini andran bir ses gibi gelir ki, vahyin bana en ar gelen ekli budur. Allh Telnn dediini kavrayp ezberlediimde, melek benden ayrlr. Bzen de melek bana bir insan sretinde gelir. Benimle konuur sylediini hemen kavrarm. (Buhr, Bedl-Vahy, 1/2; Mslim, Fedil, 87) slam ncesi Araplarda da airlerin zellikle kahin airlerin cinleri olurdu,onlar da cinlerinden vahiy alrlard. Bir doubilimci unlar yazar; air, ''aara'' ya da ''aura'' kknden tremi bir szcktr.aara, bir eyin farknda olmak demektir.Grnmeyen dnya hakknda ilk elden bilgi edinmi kii airdi.Bu bilgiyi kendi kiisel gryle deil, ''Cin'' denen stn varlklarla isel ilikiler kurarak alrd.Onun iin bu ada iir pek sanat deildi.Salanan bilgi,havada utuklarna inanlan,grnmez ruhlarla dorudan iliki kurmaktan gelen bir bilgiydi. Cin herkesle konumaz.Her cin, kendine zg bir adam seer,onunla konuur.Bir adam sevgisine layk grrse,o erkek ya da dii cin,o kimsenin zerine atlr: gsne kar ve onu bu dnyada kendisinin szcs olmak zorunda brakr.Bu balangtr,o andan balayarak o adama szcn tam anlamyla ''air'' denirdi.airle iir arasnda ok iten bir kiisel iliki kurulmutu.Her airin zaman zaman gelip kendisine ilham veren zel bir cinni vard.air genellikle kendi Cinine ''Halil=iten arkada'' derdi.Bununla da kalmazd,herhangi bir airle byle yakn iliki kurmu olan cin,Yahya ya da Meryem gibi ad bile alrd.rnein;slam ncesi dnemin en byk airlerinden olan ''ElA'a'l-Ekber'in cinni, Mishal adn tard.Bunun asl anlam da ''kesici bak'' demekti.Bu ad airin iyi konuan etkili dilini simgelerdi. Muhammed'in cinni de bir melekti: Cebrail! Muhammed'in yakn tanklarndan Aie,ona ''vahiy''geldii zaman,skntl bir durum belirdiini, ok souk olduu gnde bile,vahyin ardndan onun akaklarndan terler aktn anlatr.

Aie ilk vahyin nasl geldiini de anlatr; nce sabah aydnl gibi hereyi ak ak grd ryalar biiminde balam.Sonra peygamberlik aday Muhammed Hira Da'ndaki bir maaraya ekilmi.Daha sonra da Cebrail araclyla ilk vahiy gelmi.Alak Suresi'nin ilk ayetleri bildirilmi kendisine.Bu ayetler geldiinde, ''Melek'' kendisini ok ''skm''.Skarken ''Oku! demi.Muhammed ''Okuma bilmem!'' dedike o skm. kez byle yapm.Sonra Peygamberin dili zlm,balam okumaya.Zavall bu arada ok korkmu.O srada Hatice'yle evli olduu iin,onun yanna varm: ''rtn,rtn beni!'' demi.Korkusu,sknts geince de,durumu anlatm,hayatndan korktuunu sylemi.Hatice gzel szler syleyip yattrrken bir yandan da alp Hristiyanlk inanrlarndan ve ncil yazcs bulunan bir yaknna,Nevfel Olu Varaka'ya gtrm.Varaka o srada,ok yal bir kiiymi.Gzleri de grmyormu.Muhammed'i dinlemi ve yle konumu: ''Bu sana gelen Musa'ya da gelmi olan namusun ta kendisidir,seni toplumun buradan karp atarlarken,keke yayor olsaydm!'' demi.Muhammed ''Demek beni karacaklar m?'' diye sormu.O u karl vermi: ''Bu trden birey(namus) getiren her kiiye dman olunmutur.Eer senin arda bulunacan gnlere eriirsem,sana adamakll yardm ederim!'' Aradan ok gemeden de lm. Burada ilgin olan nokta,Muhammed'in ''melek'' eliyle sklp brakldnn anlatlmasdr.Cinlerinin kendilerini boarcasna sktn anlatan ''airleri'',''kahinleri'' anmsatyor. Kaynak:Turan Dursun Kutsal Kitaplarn Kaynaklar I-II-III

You might also like