PROGRAM JANGKA PANJANG

PROGRAM/AKTIVITI
1.Projek Reka Cipta Bahan Terbuang

OBJEKTIF
Meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran Kemahiran Hidup.

STRATEGI
-Dilaksanakan di dalam kelas pada waktu Kemahiran Hidup

PELAKSANAAN
-Menggunakan modul Kemahiran Hidup Sekolah Rendah

2.Projek Jahitan (Penghasilan Artikel)

Menambah kemahiran murid dalam bidang jahitan.

- Dilaksanakan di dalam kelas pada waktu Kemahiran Hidup

-Menggunakan modul Kemahiran Hidup Sekolah Rendah

PROGRAM JANGKA PENDEK
PROGRAM/AKTIVITI OBJEKTIF
1.Mengemaskini bengkel Memastikan bengkel kelihatan kemas dan ceria serta bersih 2.Penyelenggaraan alat Memastikan semua peralatan dalam keadaan selamat dan teratur serta bersih 3.Melabel dan menamakan Mengenal pasti alatan tangan alatan

STRATEGI
-Membuat jadual tugasan mengikut kelas yang ditetapkan -Menyusun atur alatan di tempat yang telah disediakan -Melabel setiap alatan tangan yang dipamerkan

PELAKSANAAN
-Melibatkan semua Murid Tahap 2 pada waktu Kemahiran Hidup -Melibatkan semua Murid Tahap 2 pada waktu Kemahiran Hidup -Melibatkan semua Murid Tahap 2 pada waktu Kemahiran Hidup

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.