Prof. Dr.

Haluk Abbasoğlu’na
65. Yaş Armağanı

EUERGETES
Festschrift für
Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu
zum 65. Geburtstag

Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü
Suna & İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations

.

Cilt (Ayrıbasım/Offprint) Yayına Hazırlayanlar İnci DELEMEN Sedef ÇOKAY-KEPÇE Aşkım ÖZDİZBAY Özgür TURAK Suna . Yaş Armağanı EUERGETES Festschrift für Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu zum 65. Dr. Geburtstag II.İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations . Haluk Abbasoğlu’na 65.Prof.

Dr. Yaş Armağanı EUERGETES Festschrift für Prof. Dr. Kocatepe Sok. yayınlanamaz. All rights reserved. Geburtstag II.İNAN KIRAÇ AKDENİZ MEDENİYETLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ SUNA & İNAN KIRAÇ RESEARCH INSTITUTE ON MEDITERRANEAN CIVILIZATIONS Armağan Kitaplar Dizisi: 1 Prof.‹nan K›raç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü. Yaz›ma Adresi / Mailing Address Barbaros Mah.org. Haluk Abbasoğlu’na 65. .org. Cilt Yayına Hazırlayanlar İnci DELEMEN Sedef ÇOK AY-KEPÇE Aşkım ÖZDİZBAY Özgür TUR AK ISBN 978-605-4018-00-0 © Suna .SUNA . AKMED ve yazarlarının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz. No. Haluk Abbasoğlu zum 65.akmed.tr www. basılamaz.tr Yap›m / Production Zero Prodüksiyon Ltd. 25 Kaleiçi 07100 ANTALYA – TÜRKİY E Tel: 0 (242) 243 42 74 • Fax: 0 (242) 243 80 13 akmed@akmed. Antalya 2008 Bu kitapta yayınlanan bildirilerin yayım hakkı saklıdır. No part of this book may be used or reproduced in any manner without written permission from the AKMED and the authors.

............... 675 Zeynep Koçel Erdem İmparator Hadrianus Dönemi Mimari Süslemeleri: Sütun Yivleri arasındaki Vazo Benzeri Motifler ............................................................. 613 Havva İşkan Patara’dan bir “Demos” Kabartması ........................................... 759 Ingrid Laube Eine frühkaiserzeitliche Büste in Tübingen .................................................................................................................................................................................................. 711 Taner Korkut Adak Sunaklar Işığında Likya’da Artemis Kültü .... 699 Wolf Koenigs Die Erscheinung des Bauwerks........................................................................ 735 Veli Köse Dionysos – Felicitas – Bereket Küçük Asya Taş Ustalarının Roma Mimarlık Süslemelerine Katkısına bir Örnek: Kıvrımlı Sarmaşık Dalı .................İçindekiler II......................................................................................................................................... 727 R............................................................................................................................................................................. 773 ........................... Aspekte klassischer und hellenistischer Oberflächen ... 747 Hasan Kuruyazıcı İstanbul’da Beyazıt Meydanı: Oluşumu – Gelişimi – Değişimi ................................................................................................................... 639 Ülkü İzmirligil Tarihi Süreç içinde Koruma ve Güncel Sorunlar ........................................................................................................................ 653 Şehrazat Karagöz Travma Tarihi (Travmalogos) ..................................................................................... .................................................................... .......................................................... 649 Deniz Kaptan Sketches on the Archaeology of the Achaemenid Empire in Western Turkey ............................. ........................................................................................................................................................ Cilt Kaan İren The Necropolis of Kyme Unveiled: Some Observations on the New Finds ....................... 661 Ute Kelp „Darüber wachen Verderben und Schrecken und Todeslos“ Erinyen als Grabwächter: Zum Eunuchengrab in Anazarbos (Kilikien) ........................................... Eser Kortanoğlu Phrygia’da Makedonia Kalkan Bezemeleri ile Süslenmiş bir Kaya Mezarı ve Mezar Sahibinin Kökeni Üzerine ..............................................................................................................................................................................................

........................... 923 Hatice Pamir Antakya (Antiocheia ad Orontes)’daki Bazı Hamam Yapılarının Yeniden Değerlendirilmesi F Hamamı.................................... 899 Mehmet Özhanlı Alanya Müzesi’ndeki Kilikya Kaynaklı Tunç Çağı Pişmiş Toprak Figürinleri ................................................................................................................................. ........................................................... 799 E.................. .............................................................. 891 Hüseyin Murat Özgen Latmos Dağları’nda bir Sınır Yerleşimi Güzeltepe .......................................................... 1013 .............................................................................. 839 Eylem Özdoğan Trakya’da bir Tümülüs Mezarlığı: Dokuzhöyük ........................................ Emine Naza-Dönmez İznik Yeşil Camii ve Türk Mimarisindeki Yeri .................................................VI  Wolfram Martini Perge und seine Akropolis: Zur Funktion der Akropolis in der frühen und mittleren Kaiserzeit ............ 989 Jeroen Poblome – Markku Corremans – Philip Bes – Kerlijne Romanus – Patrick Degryse It is never too late… The Late Roman Initiation of Amphora Production in the Territory of Sagalassos ........................................................... 963 Urs Peschlow Das Südtor von Perge ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................... Narlıca Hamamı ve Çekmece Hamamı ...................... .............. 883 Ramazan Özgan Adana Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Klasik Çağ Sonlarına ait bir Mezar Taşı ......................... 779 Friederike Naumann-Steckner Eine glückbringende Pressblechfibel im Römisch-Germanischen Museum der Stadt Köln ................................................................................. Işıl Özsait Kocabaş Senitli Stelleri ...................... 807 Mihriban Özbaşaran 9000 Yıllık Bezemeli Kireçtaşları ............................................................................. 945 David Parrish A Selection of Late Roman and Early Byzantine Mosaics from Constantinople-Istanbul: A Prelude to the Corpus of the Mosaics of Turkey ................................................................................................................................................................................... 911 Mehmet Özsait – Nesrin Özsait – H................................................................................... 833 Aşkım Özdizbay Pamphylia ........................................... 971 Felix Pirson Akzidentelle Unfertigkeit oder Bossen-Stil? Überlegungen zur siebten Basis der Ostfront des Apollontempels von Didyma ....................................................................................... 1001 Richard Posamentir Ohne Mass und Ziel? Bemerkungen zur Säulenstrasse von Anazarbos im Ebenen Kilikien .......................... ................................................................. ...........Perge Tarihi ve Roma İmparatorluk Dönemi Öncesi Perge’nin Gelişimi: Güncel Araştırmalar Işığında Genel bir Değerlendirme ........... 873 Mehmet Özdoğan Kırklareli Aşağı Pınar Kazısında Bulunan Arkaik Döneme ait bir Zar ... ...............................................................

........................................................................................ 1157 Taciser Tüfekçi Sivas Karakaya Frig Kaya Mezarı ........................................................................................................................................................................................................... 1135 Oğuz Tekin A Small Hoard of Drachms of Ariobarzanes I and II from Tire Museum ..................................................................................... 1051 Matthias Recke Zwei parische Sphingen aus Kleinasien: Eine archaische Doppelweihung an Artemis Pergaia ................ 1143 Veysel Tolun Assos Nekropolü’nden Tahtta Oturan Kadın Heykelcikleri ................................................................ ..................... 1077 Turgut Saner Karaman-Başdağ’da Hellenistik(?) Yapı Grubu II ................................. Typologie und technischen Entwicklung hellenistischer Kohlenbecken ................................................................ 1169 Füsun Tülek Kilikya Aşk Öyküleri: Mozaikte İmgelenmiş Antik Yazın ......................................................................................................................... 1057 Frank Rumscheid Ein in situ entdecktes Kohlenbecken aus dem Haus des Lampon in Priene: Neues zur Verwendung............................. ........................ Chronologie......................... 1097 Hakan Sivas Eskişehir Karatuzla Nekropolü ............................................................................................................................................................................................................... ......................................... 1091 Mustafa H.................. 1137 Recai Tekoğlu On the Epichoric Inscription from Perge ................................................................... 1045 Wulf Raeck Ein attischer Skyphos mit Perserdarstellung ................................................................... Sayar Karasis Kalesi’nin (Kozan.................................................................................................. 1123 Mete Tapan Yapı Boyutunda Koruma ve Uygarlık İlişkisi üzerine ......................................................... 1147 Özgür Turak Perge Batı Nekropolisi’nden bir Mezar: Artemon’un Kenotaphionu ............................................................................................................................. 1187 Mükerrem Usman Anabolu Tokat Müzesi’ndeki Mermer Trophaion Tasviri ............................................................................ 1205 ..................................................................... 1035 Wolfgang Radt Ein ungewöhnliches Pfeilerkapitell in Pergamon ........................VII Friedhelm Prayon Ein Felsdenkmal in Kappadokien ................. 1201 Burhan Varkıvanç Antalya Kaleiçi’nde Taş Mimarideki Teknik Sürekliliğe ilişkin bir Gözlem ................. Baha Tanman Anadolu Türk Mimarlığında Kullanılmış bir Silme Türünün Kökeni ve Gelişimi hakkında ....................................................................... 1105 M................................................................................................................................................................................................................................................................................. 1177 Müjde Türkmen Perge Aşağı Şehir Surları .......................................................................................................................................................................... Adana) Tarihlenmesi ve İşlevi üzerine Düşünceler .............................................................................................. ......................

.. 17 Mustafa Adak Winde am Pamphylischen Golf .......................................................................................................................Filyos (Tios/Tieion/Tion/Tianos/Tieum) Kurtarma Kazısı ............................ XV M........................................................................................................................................................... 79 Güven Arsebük ~ M.......... Taner Tarhan Anılar ............... 55 Yıldız Akyay Meriçboyu Akhaemenid’lerden Osmanlı’ya Üç Benek Motifi ...........................................................................................S....................................................................... 1227 Levent Zoroğlu Kelenderis ve Karaçallı Nekropolleri: Klasik Çağa ait İki Mezarlık hakkında Düşünceler ............................................................................................................................................................. 109 Martin Bachmann Lichtvolle Perspektiven............................................... 91 İ........................................................................................................................... 1217 Oya Yağız Tekirdağ Arkeoloji Müzesi’ndeki Ainos ve Maroneia Sikkeleri .................................... 1235 I......................... ............................................ Eda Akyürek Şahin Eine neue Ehrung für den Kaiser Domitian aus Bursa ................................................................................İnan Kıraç SUNUŞ ............................................................ 133 ...................................................................................................................................................... 83 Sümer Atasoy Zonguldak ................................................................................................................................................... Akan Atila 1993 Yılı Aksu Anadolu Öğretmen Lisesi Kazısı Ön Raporu ............................................................................................Remzi Yağcı A Grave at Soli Höyük from the Hittite Imperial Period ................................................................................................................................................................... 99 M.................................. XIII İnci Delemen – Sedef Çokay-Kepçe – Aşkım Özdizbay – Özgür Turak Pergeli bir Euergetes’e ..................................................................................................... 127 Cevat Başaran Parion’dan Persia’ya Yol Gider .......................................................... 45 Hüsamettin Aksu “Satrap Lahdi”nin Transkripsiyonu ................................................................................................... Ein Fensterglasfund aus Bau Z in Pergamon .................................................................... 1492 Yılı Öncesi Dönemde Kuzey Amerika’da Tarihöncesi Toplumlar (Kızılderililer) ............................. Cilt Suna .................... 117 Nur Balkan-Atlı Obsidiyenin Geçmişten Günümüze Yolcuğu................................. 61 N.... 1 Özgen Acar Perge’de Pandora’nın Kutusu ............................................................................................................................................................................................................................................................................ Nezih Aytaçlar The Collaboration of the Painters on Some South Ionian Orientalizing Vases ............................................. Yarı Bilimsel Yarı İçrek (Ezoterik) bir Yazı .........

................... 383 Meltem Doğan-Alparslan Hititçe Metinlerde “Reverans Yapmak”: aruwai........................................ 139 Oktay Belli Doğu Anadolu Bölgesi’nin En Eski ve Özgün Banyo Odası: Van-Yoncatepe Saray Banyosu ve Küveti .................................................................................................................................................. ......................... 145 Handan Bilici – Binnur Gürler Kaystros Ovasında Roma İmparatorluk İmajı: Buluntularla Kültür ve Kimliği Tanımlamak ........................................................................................................ 347 Özgü Çömezoğlu Demre (Myra) Aziz Nikolaos Kilisesi’nde Bulunan Cam Hacı Şişeleri ........................................................................................................................................ 371 Ali Dinçol – Belkıs Dinçol Neue hethitische Siegelabdrücke aus den Ausgrabungen von Soli und aus der Privatsammlung Halûk Perk ............................................................................................. 159 Jürgen Borchhardt – Erika Bleibtreu Von der Pferdedecke zum Sattel: Antike Reitkunst zwischen Ost und West . 315 Nevzat Çevik Kitanaura: Doğu Likya’da bir Kent ................................................... .... 327 Altan Çilingiroğlu Urartu Tapınakları Kutsal Odalarında Taht Var Mıdır? ......................................................................................................... 259 Hüseyin Cevizoğlu İonia’da Arınma Gereçleri: Louterion............................................................................................................. 389 ......... Asamynthos / Pyelos .........................................................Fiilleri üzerine bir Deneme ...................................................................ve hink................................................................ 359 İnci Delemen Perge’den bir Yemek Sahnesinde Batı Yankıları ............................................. Perirrhanterion.......Daniş Baykan Assos Athena Tapınağı’nın Herakles-Kentauroslar Frizi için Yeni bir Tümleme Önerisi ..................... 341 Sedef Çokay-Kepçe Saç İğnesi? Maryonet? Öreke? Perge’de Bulunmuş Aphrodite Betimli bir Eser üzerine Tanımlama Denemesi .............................................................................. Vedat Çelgin Termessos’tan Sorunlu bir Agon’a Işık Tutan bir Agonistik Yazıt Fragmenti .......................................................... 233 Mustafa Büyükkolancı Side Dionysos Tapınağı’na ilişkin Yeni Bulgular ......................................................... 351 Natalie de Chaisemartin Heros cavaliers et Eros chasseurs sur un sarcophage d’Aphrodisias ............................ 309 A..................... 167 Christine Bruns-Özgan „Notre âme est heureuse et notre coeur en joie!“ Zu einer neuen Stockwerkstele aus Harran .......................... 283 Ayşe Çalık Ross Bir Kadın Portresi: Agrippina Maior (?) ................................................................................................................................................... 217 Selma Bulgurlu Gün Die Nischen der Plancia Magna an der Aussenmauer der Palästra der Südthermen in Perge .....................................................................................................................................................

. 571 Gül Işın Patara’dan Terrakotta bir Portre-Büst ........................... 531 Reha Günay Side Antik Tiyatrosu Sahne Binası 1992-2006 Yılları Çalışmaları Sonucu Ön Rapor ..... 505 Emre Güldoğan Aşıklı Höyük Sürtmetaş Endüstrisi Kesiciler ve Diğer Araç............................. 463 Axel Filges Die Münzbilder der Artemis Pergaia Bemerkungen zu Tradierung und Wandel von Motiven ...................................................................................... 521 Ahmet Güleç İ................................................................................. 421 Rifat Ergeç Gaziantep’te Geçmişten Bugüne Ölü Gömme Gelenekleri ..................Şevket Dönmez Halûk Perk Müzesi’nden Orta-Kuzey Anadolu Kökenli bir Grup Metal Eser ... 435 Gürkan Ergin Geography-Human Relationships in Ancient Sources: Some Remarks on Geopolitics and Environmental Determinism .................................................................................................................. 449 Norbert Eschbach Eine ungewöhnliche Hydria von der Akropolis in Perge ........................................................................................ Silah ve Aletler Grubu .....................................................................: Clazomenian Chalices .......................................................................................................................................... Rektörlüğü Mercan Kapısı Çeşmelerinde Koruma Uygulamaları ......................................................................................................................................................................................... 601 .............................Ü........................................................................ 541 Bilge Hürmüzlü Remarks on Local Imitations of Import Pottery in the Sixth Century B........................ 557 Fahri Işık Mopsos Mitosu ve Bilimsel Gerçekler: Perge ve Karatepe’nin Kuruluşu üzerine ..................... ..................................... 405 Turan Efe Demircihüyük ve Küllüoba İTÇ I-II Katlarında Ele Geçirilmiş Olan bir Grup Boyunlu Çömlek ..................................................................................... 479 Turan Gökyıldırım Etenna Definesi (1991) ............................................................... 587 Zühre İndirkaş Gustave Moreau Tarihselci Resim ve “Oidipus ve Sfenks” üzerine İkonografik Yorumlar . 413 Yılmaz Selim Erdal Perge’den bir Trepanasyon: Olası Nedenleri ...............................................................................C...................................................... ....................................................................................................................................................................

On the Epichoric Inscription from Perge Recai Tekoğlu* Professor G. whose great memory I will always remember. I will focus mainly on the interpretation of this sign. Martini in 2005.Türkiye. mainly because the Sign 5 was not attested among the Sidetian signs. K 14. he thought that a reading of the local script was possible on the basis of a comparison with the Sidetian. The fragmentary inscription that he treated in this article was on the bottom of a crater found on the acropolis of Perge (inv. Even though he stated that there was more than a gap of 200 hundred years between the archaeological date of this material and the early appearance of the Sidetian signs on the coins of the fourth century B. As the four signs in Neumann’s suggestion of reading can be really interpreted as daiφ when compared with the Sidetian signs.C. Abbasoğlu. and others from Asia Minor also belong to the same time. Sign 1: not considered as a sign by Neumann. 2) The script direction is sinistrorse. Neumann. is likely as several testimonies of epigraphic basis with local scripts of fragmentary nature and of unknown origin like those in Sardis.no. According to his analysis the reading may concern a personal name like *Δηιφος or Δαιφος. It could appear in the form of daiφ in the Sidetian language. kindled in me the enthusiasm to study in the field of ancient Anatolian languages with his papers. Sign 4: seems to be rho reversed. Aphrodisias. Sign 3: as seen by Neumann. My results are as follows: 1) A dating in the early sixth century B..Dr. Abbasoğlu and W. Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Kampus 07058 Antalya . 1). Survey und Sondagen 1994-1997 edited by H. Recai Tekoğlu. at least the Signs 2.C. Fen-Edebiyat Fakültesi. Sign 2: as seen by Neumann. I will not follow the same method. 3) The character of the script seems to be alphabetic as observed by Neumann. abbreviated forms of the Greek Δηίφονος. On the occasion of celebrating the 65th birthday of carissimus magister H.C.13). It gave him the opportunity to discuss an epichoric script from Perge dating back to the sixth century B. Akdeniz Üniversitesi. 3 and 4 here give the impression that were they cut into the surface from left to right. seeing a resemblance with the alphabetic signs of the Sidetian inscriptions.95. One of his last works titled “Eine epichorische Inschrift” was published in Die Akropolis von Perge 1. 4) Five signs can be counted in the inscription (fig. Neumann read the fragmentary inscription as daiφ. . I am pleased to present a new evaluation of this epichoric inscription from Perge. * Doç.

Discussions on pre-classical languages of Pamphylia are apt to be limited to assumptions at the present time. In other words here the script itself may be an instrument of a vigorous and expert manufacturer / entrepreneur to define his products. Meanwhile. The reading of a stamp on a fragmentary tile from Sardis (fig.8. 4 Gusmani 1975: 36. First of all. 5) A reading of the inscription can not be suggested as it will always be hypothetic. the fragment of a simple bowl rim (fig. and onwards may play a role to discuss the existence of the tendency towards the use of script among individuals and particularly kerameikoi before any Semitic. the authenticity and bilingualism of the inscription have been a matter of dispute6. Davis 1961: 26-35. I see no reason to think that it was derived from a Semitic qoph model. In fact it may belong to the western tradition in the Aegean area instead of the Semitic. 3 Marinatos 1958: 227ff. Neumann’s review (1962) on Davis’ publication. but express that the sign under examination is completely the same with that in the Psychro Inscription. Raison – Brixhe 1961: 127-136. 1 Neumann 2005: 165.C. the use of a certain and defined script in practice needs a consensus in the social. 6 Cf. 6) It is the earliest sample of any written material known so far in Pamphylia. Greek. Kritzas 2004 [2006]: 255-261. It shares a similarity in form with a certain sign known from some stamps and graffiti from Sardis2 and in the so-called Psychro inscription from the island of Crete3. But it is observed that even in the Late Roman Imperial period the Pamphylian region may furnish a new epigraphic testimony of an unknown language origin. 7 Brice 1959: 330. 2) was suggested to be a ligature writing of the word art. . possibly an abbreviated form for a personal or divine name in Artimuś or Artimaś in Lydian or the sign of a manufacturer4. and the attestation is sufficiently frequent. or Persian influence. Finkelberg 2002/2003[2006]: 95-97. He was of the opinion that it was a modern fake. 4). included a ligature of two letters and could be read as ati?5. some Pamphylian cities spoke different languages which were connected to both the Greek and Anatolian substrata. as pointed out by Neumann. We shall not discuss here the Psychro Inscription. economic. The tree symbols of the Psychro Inscription are more problematic (fig. 5 Gusmani 1975: 76. Since its publication.. 3). the inscription of Perge like the other graffiti datable to the sixth century B.1 and 52 B 2. as he thought that the sign was varied in the form of Qoph known only in the Canaanite script on seals and precious small stones1. It precedes the Sidetian by 200 years and the Pamphylian Greek dialect nearly by 250 years. Gordon 1962: 213 ff. For the development and diffusion of the script in Asia Minor. 31 A 3. Cf. datable to the late seventh – early sixth century B. Stieglitz 1976: 84-86. Brown 1978: 43-46. What could its language be? As we know from the epigraphic documents found in the region of the Hellenistic and Roman periods. 2 Gusmani 1975: pl. We can suppose that the sign was in use as a symbol or as a letter in some way in western Anatolia and maybe also in the Aegean area.C. Andray 1978: 4-46. Many of the scholars who dedicated papers on the decipherment of the inscription sought a certain connection of the symbols with some contents of Linear A and B and hieroglyphic Cretan scripts7. It seems likely to me that the inscription from Perge represents a single case. and governmental administration.1144  Recai Tekoğlu Sign 5: Neumann made a sketch like the transliteration of the Sidetian φ. Was indeed any script model in practice in Pamphylia at this time? We cannot be sure about this issue without additional examples of the script in the region.

2005 “Eine epichorische Inschrift”. Gordon. Marinatos. Survey und Sondagen 1994-1997.On the Epichoric Inscription from Perge 1145 Bibliography Andray. Brixhe 1961 “Compte rendu de Minoica”. S. C. Harvard. M. 1962 “Rec. 1976 “The Eteocretan Inscription from Psychro”. Brown. 1961”. Abbasoğlu H. – C. Minos 37/38: 95-97. 1962 “Eteocretan”. Minoica. 1975 Neue epichorische Schriftzeugnisse aus Sardis. Neumann. The Phaistos Disk and the Eteocretan Inscriptions from Psychro and Praisos. S. 1961 The Phaistos Disk and the Eteocretan Inscriptions from Psychro and Praisos. Mainz: 165-166. Grumach.. 1978 “The Eteocretan Inscription from Psychro”.B. Davies. R. Raison J. Kratylos 4: 127136. 1978 “Eteocretan Inscription from Psychro”.1: 4-46. . Davis. Sundwall. Kadmos 17. Festschrift für J. Gnomon 34: 574-578. – W. R. 1958 “Grammatôn Didaskalia”. S. JNES 21. Stieglitz. Finkelberg.2: 43-46. Kadmos 17. 2002/2003 [2006] “Eteocretan Inscription from Psychro and Goddess of Thalamai”. Kadmos 15: 84-86. R.H.3: 211-214.) Die Akropolis von Perge 1. G. Johannesburg. Berlin: 226-231. E. C. Martini (Hrsg. Gusmani. ed.

2 A stamp from Sardis Fig. 3 A graffito from Sardis Fig.Recai Tekoğlu 1146  Fig 1 The inscription from Perge Fig. 4 Enigmatic signs of the Psychro inscription .