RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATA PELAJARAN TARIKH MASA TAHUN BIL.

MURID TAJUK SUB TAJUK OBJEKTIF jenis tumbuhan. ( ii ) Mengkaji interaksi yang berlaku di antara haiwan dan tumbuhan yang hidup di dalam sebuah kolam. PENGALAMAN SEDIA ADA : Murid telah mengenal dan mengetahui haiwan sumber lain majalah dan internet. LANGKAH PENGAJARAN : Aktiviti 1 1) Murid membuat pemerhatian di stesen kolam ikan di sekolah. seperti televisyen, surat khabar, dan tumbuhan melalui sumber: Kemahiran Hidup : 2 April 2008 : 8.00-8.30 pagi :4 : 10 orang : Ekosistem : Mengkaji hidupan di persekitaran sekolah. : Pada akhir pengajaran, murid dapat : ( i ) Menyenaraikan 5 jenis haiwan dan 5

____________________________________________________________________ _

1

2) Mencatat jenis-jenis haiwan dan tumbuhan yang terdapat di situ. 3) Guru memberi tugasan kepada murid berdasarkan pemerhatian yang dibuat di stesen tadi. Aktiviti 2 1) Murid membentangkan apakah hubungan yang wujud di dalam sebuah ekosistem kolam ikan yang dikaji. 2) Guru mengulas dan menambah maklumat serta memberi panduan dalam membuat tugasan.

Gambar 1 : Stesen Kolam ikan

____________________________________________________________________ _

2

NILAI MURNI ALAM SEKITAR : ( 1 ) Prinsip rendah diri ( 4 ) Prinsip kehidupan seimbang ( 13 ) Prinsip perlindungan dan pemulihan ekosistem. NILAI MURNI PENGAJARAN : i ) kerjasama dan bertolak ansur ii ) semangat mencintai alam sekitar

____________________________________________________________________ _

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful