Jorg Meurkes Jan Zijvertszstraat 5hs 1067 XJ Amsterdam 0653595906 Functie: student geschiedenis en wijsbegeerte aan de Universiteit van

Amsterdam Betreft: reactie op artikel Rens Bod, ‘Geesteswetenschap kan heel goed buiten de universiteiten opbloeien’ Rens Bods betoog voor het behoud van de geesteswetenschappen komt uiteindelijk neer op de mogelijkheid van publiek private samenwerking. Hoewel de humaniora op sterven na dood zijn, reikt de private sector nog eenmaal een laatste strohalm uit. Een geschenk uit de hemel, of in Bods meer seculiere termen: een ‘deus ex machina’. Alfa’s moeten deze kans dankbaar grijpen, anders is het Schluss. Deze stap is voorspelbaar. Welke faculteit heeft haar ziel de afgelopen decennia niet verkocht aan de private sector? Waar private bedrijven om vragen, wordt door de universiteit geleverd: advocaten voor de lawsuits, psychologen en sociale wetenschappers voor human resources, communicatiewetenschappers voor de public relations, bèta’s voor research and development. En de geesteswetenschappers? Natuurlijk, in de termen van samenleving waar de economie heilig is, zijn de geesteswetenschappen nutteloos. Sterker: zij zijn een luis in de pels. Ze vormen de enige faculteit met een zuiver onafhankelijke en kritische positie ten opzichte van de private sector. Juist in onze ‘interessante tijden’ is een maatschappijkritische geesteswetenschap van groot belang. Deze positie wordt verkwanselt als zij zich door de machtige private sector tot ‘nuttigheid’ laat chanteren. Zolang de private sector de geesteswetenschap als nutteloos beschouwd, heeft ze bestaansrecht. Als ook de geesteswetenschappen tot dienaar van de private sector capituleren, is het einde echt nabij.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful