You are on page 1of 2

MIĘSIEO

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

PRZYCZEP KOOCOWY

 

CZYNNOŚĆ

 

UNERWIENIE

UNACZYNIENIE

MIĘŚNIE KLATKI PIERSIOWEJ

Mięsieo piersiowy

cz. obojczykowa: przyśrodkowa połowa obojczyka cz. mostkowa: przednia powierzchnia mostka i chrząstki żebrowe I-VI cz. brzuszna: pochewka m. prostego brzucha

Grzebieo guzka większego kości ramiennej

Cz. ob. przywodzi ramię i ustala głowę k. ramiennej w stawie

Nerw piersiowy przedni (przyśrodkowy?)

Tętnica barkowo-

większy (pectoralis

piersiowa

major)

 

Cz

most i brzuszna: przywodzi ramię i obniża kośd

 

ramienną

W

całości mięsieo przy ustalonej klatce piersiowej

przywodzi opuszczone ramię i pociąga je nieco ku przodowi. Jeśli ramię jest uniesione, to obniża je. Przy

 

ustalonym ramieniu (np. w zwisie) pociąga klatkę piersiową ku górze. Pomocniczo wspomaga wdech – unosi żebra przy ustalonych ramionach (np. przy oparciu się o stół w pozycji stojącej).

Mięsieo piersiowy

Rozpoczyna się zębami (pasmami) na trzonach od II do V żebra

Wyrostek kruczy łopatki

Obniża bark lub ustala go w stosunku do klatki piersiowej. Unosi żebra – wspomaga wdech.

mniejszy (pectoralis

minor)

Mięsieo podobojczykowy (subclavius)

Powierzchnia górna, koniec przymostkowy żebra I.

Dolna powierzchnia kooca barkowego obojczyka.

Ustala obojczyk w stawie mostkowo-obojczykowym – przyciąga obojczyk do dołu i do przodu.

Nerw podobojczykowy

Tętnica

C

5 -C 6

podobojczykowa

Mięsieo zębaty przedni (serratus anterior)

Rozpoczyna się zębami na dziewięciu górnych żebrach (dwa przyczepy na żebrze II) Cztery dolne przyczepy żebrowe wchodzą zębami między zęby mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha.

Włókna biegną do brzegu przyśrodkowego łopatki

Pociąga łopatkę ku bokowi; pociąga łopatkę ku przodowi i obraca łopatkę kątem bocznym ku górze – odwodzi w ten sposób kooczynę ponad poziom. Przyciska łopatkę do klatki piersiowej. Przy ustalonej łopatce działa jako silny mięsieo wdechowy

Nerw piersiowy długi

Tętnica piersiowa boczna i gałązki tętnicy piersiowo-grzbietowej

Mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne (inercostales externi)

Kierunek przebiegu włókien - domostkowo

Unoszą żebra, zwiększają pojemnośd klatki piersiowej – mięśnie WDECHU.

Nerwy międzyżebrowe

Tętnice

Warga wewnętrzna żebra górnego i warga zewnętrzna żebra dolnego

Brzeg dolny niżej położonego żebra

międzyżebrowe

Mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne (intercostales interni)

Kierunek przebiegu włókien - dokręgosłupowo

Opuszczają żebra, zmniejszają pojemnośd klatki piersiowej – mięśnie WYDECHU.

Brzeg dolny górnego zebra do wewnątrz od bruzdy żebra

Brzeg górny niżej leżącego żebra

Mięsieo poprzeczny

Powierzchnia tylna wyrostka mieczykowatego i częśd dolna trzonu mostka.

Kooczy się pięcioma zębami na granicy chrzęstno-kostnej szóstego do drugiego żebra. Ku dołowi łączy się bezpośrednio z mięśniem poprzecznym brzucha.

Łączy częśd dolną mostka z żebrami. Częśd dolna, poprzeczna, zmniejsza kąt przyczepu chrząstki żebrowej do mostka, działa więc wydechowo.

Nerwy międzyżebrowe

Gałązki tętnicy

klatki piersiowej

piersiowej

(transversus thoracis)

wewnętrznej

MIĘSIEO

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

PRZYCZEP KOOCOWY

CZYNNOŚĆ

UNERWIENIE

UNACZYNIENIE

MIĘŚNIE BRZUCHA

Mięsieo skośny

Od V do XII żebra skośnie do kresy białej

Grzebieo biodrowy kości biodrowej, do guzka łonowego i do pochewki m. prostego brzucha

Zgina kręgosłup w bok i obraca tułów w stronę przeciwną; skurcz obustronny tych mięśni zgina kręgosłup i pociąga klatkę piersiową ku dołowi (wspomaga wydech). Przy ustalonej klatce piersiowej dźwiga miednicę.

Nerwy międzyżebrowe

Dolne tętnice

zewnętrzny brzucha

międzyżebrowe

(obliquus externus

 

abdominis)

 

Mięsieo skośny

Powierzchnia tylna złączonych blaszek powięzi piersiowo- lędźwiowej; kresa pośrednia grzebienia biodrowego; 2/3 boczne więzadła pachwinowego

Brzeg dolny żeber XII-X.

Obustronny skurcz zgina tułów do przodu, równocześnie pociągając klatkę piersiową ku dołowi (wydech). Skurcz jednostronny obraca tułów w tą samą stronę, cofa staw ramienny z tej samej strony, współpracując z m. skośnym zewnętrznym ze strony przeciwnej

wewnętrzny brzucha

(obliquus internus

abdominis)

Mięsieo prosty brzucha (rectus abdominis)

Powierzchnia przednia V-VII chrząstki żebrowej; wyrostek mieczykowaty i więzadła żebrowo-mieczykowe.

Silne płaskie ścięgno koocowe przyczepia się do górnej gałęzi kości łonowej oraz do powierzchni przedniej spojenia łonowego, krzyżując się z włóknami strony przeciwnej.

Najsilniejszy antagonista mięśnia prostownika grzbietu! Zgina tułów do przodu, przy tym opuszcza żebra (wydech), wzmacnia tłocznię brzuszną.

Nerwy międzyżebrowe

Tętnice nadbrzuszne

Mięsieo poprzeczny

Sześcioma zębami na powierzchni wewnętrznej chrząstek żebrowych VII-XII; wzdłuż linii połączenia blaszek powięzi piersiowo-lędźwiowej; od wargi wewnętrznej grzebienia biodrowego; od bocznej połowy więzadła pachwinowego.

szerokie rozcięgno wytworzone z włókien mięśniowych biegnie do kresy białej. Częśd włókien tworzy m. dźwigacz jąder, częśd włókien tworzy mięsieo międzydołkowy.

Zmniejszanie pojemności klatki piersiowej – zbliża żebra do siebie – czynnośd wydechowa. Główny mięsieo tworzący tłocznię brzuszną – wspomaga wydalanie kału i moczu.

Nerwy międzyżebrowe

Tętnica głęboka

brzucha (transversus

okalająca biodro

abdominis)