BORANG PENTAKSIRAN KELOMPOK

BAHASA ARAB KSSR TAHUN 1
Nama Guru
Sekolah

:
:

Kelas
Bulan

:
:
Kemahiran

Bil.

Nama Murid

Band

Mendengar
& Bertutur

Membaca

Menulis

Evidens
1
2

1.

AHMAD LUTFI AKMAL

3

B3DL1E1,
B3DL1E2,
B3DL2E1

4

B4DL1E1,
B4DL1E2

5

B5DL1E1,
B5DL2E1

6

B6DL1E1,
B6DL1E2,
B6DL2E1

1
2

2.

MOHAMAD SHAHRUL

3

4

B4DL1E1,
B4DL1E2

5

B5DL1E1,
B5DL2E1

6

B6DL1E1,
B6DL1E2,
B6DL2E1

2

4.

MUHAMMAD ADAM SAFWAN

MUHAMMAD AMIR HAKIM

B1DL1E1,
B1DL2E1
B2DL1E1,
B2DL2E1
B3DL1E1,
B3DL1E2,
B3DL2E1

1

3.

B1DL1E1,
B1DL2E1
B2DL1E1,
B2DL2E1

B1DL1E1,
B1DL2E1
B2DL1E1,
B2DL2E1

B1DB1E1

B1DT1E1

B2DB1E1

B2DT1E1,
B2DT1E2

B3DB1E1,
B3DB1E2,
B3DB1E3,
B3DB2E1
B4DB1E1,
B4DB1E2,
B4DB1E3,
B4DB1E4
B5DB1E1,
B5DB1E2,
B5DB1E3

B3DT1E1,
B3DT2E1

B4DT1E1

B5DT1E1

B6DB1E1

B6DT1E1,
B6DT1E2

B1DB1E1

B1DT1E1

B2DB1E1

B2DT1E1,
B2DT1E2

B3DB1E1,
B3DB1E2,
B3DB1E3,
B3DB2E1
B4DB1E1,
B4DB1E2,
B4DB1E3,
B4DB1E4
B5DB1E1,
B5DB1E2,
B5DB1E3
B6DB1E1

B3DT1E1,
B3DT2E1

B4DT1E1

B5DT1E1
B6DT1E1,
B6DT1E2

B1DB1E1

B1DT1E1

B2DB1E1

B2DT1E1,
B2DT1E2

B3DB1E1,
B3DB1E2,
B3DB1E3,
B3DB2E1
B4DB1E1,
B4DB1E2,
B4DB1E3,
B4DB1E4
B5DB1E1,
B5DB1E2,
B5DB1E3

3

B3DL1E1,
B3DL1E2,
B3DL2E1

4

B4DL1E1,
B4DL1E2

5

B5DL1E1,
B5DL2E1

6

B6DL1E1,
B6DL1E2,
B6DL2E1

B6DB1E1

B6DT1E1,
B6DT1E2

1

B1DL1E1,
B1DL2E1

B1DB1E1

B1DT1E1

B3DT1E1,
B3DT2E1

B4DT1E1

B5DT1E1

B6DT1E2 B1DB1E1 B1DT1E1 B2DB1E1 B2DT1E1. B3DB2E1 B4DB1E1. B2DT1E2 B3DB1E1. B3DB1E2. B6DL1E2. B5DB1E3 B2DT1E1. B6DL2E1 1 2 6. B3DL1E2. B6DL1E2. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B2DT1E2 B3DB1E1. B2DL2E1 3 B3DL1E1. MUHAMMAD HAIKAL DANIEL MUHAMMAD KHAIRUL AMRIE B1DL1E1. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 . B6DT1E2 B1DB1E1 B1DT1E1 B2DB1E1 B2DT1E1. B3DB1E2. B5DB1E2. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 B6DB1E1 B6DT1E1.2 B2DL1E1. B4DB1E3. B5DB1E2. B4DL1E2 5 B5DL1E1. B6DL1E2. B4DB1E2. B3DB2E1 B4DB1E1. B5DB1E2. B4DB1E4 B5DB1E1. MUHAMMAD HAIKAL 3 4 B4DL1E1. B3DB2E1 B4DB1E1. B4DB1E4 B5DB1E1. B1DL1E1. B2DT1E2 B3DB1E1. B3DL2E1 4 B4DL1E1. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B1DL2E1 B2DL1E1. B3DL1E2. B2DT1E2 B3DT1E1. B4DB1E3. B5DB1E2. B4DB1E2. B4DB1E3. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 B6DB1E1 B6DT1E1. B3DB1E3. B3DL2E1 4 B4DL1E1. B3DL1E2. B1DL2E1 B2DL1E1. B3DL1E2. B2DL2E1 B1DL1E1. B3DB1E2. B4DL1E2 5 B5DL1E1. B6DT1E2 1 B1DL1E1. B4DB1E2. B6DL2E1 B6DB1E1 B6DT1E1. B5DB1E3 3 B3DL1E1. B3DB1E3. B4DB1E4 B5DB1E1. B4DL1E2 5 B5DL1E1. B2DL2E1 B3DL1E1. B4DB1E3. B6DL2E1 1 2 5. MUHAMMAD AZRIE 3 B3DL1E1. B5DB1E3 B3DT1E1. B6DL1E2. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 B6DB1E1 B6DT1E1. B4DB1E2. B6DT1E2 B1DB1E1 B1DT1E1 B2DB1E1 B2DT1E1. B3DB1E3. B3DB2E1 B4DB1E1. B1DL2E1 B2DL1E1. B3DL2E1 4 B4DL1E1. B6DL2E1 2 8. B3DB1E3. B4DL1E2 5 B5DL1E1. B2DL2E1 B2DB1E1 B3DB1E1. B4DB1E4 B5DB1E1. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B1DL2E1 B1DB1E1 B1DT1E1 B3DT1E1. B3DB1E2. B3DL2E1 1 7. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B5DB1E3 B3DT1E1.

B3DB1E2. B6DL2E1 1 2 9. B6DL2E1 B6DB1E1 B6DT1E1. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 . B4DL1E2 5 B5DL1E1. MUHAMMAD SYAIFULLOH MUHAMMAD ZAIDI B1DL1E1. B6DL1E2. B4DB1E2. B3DB2E1 B4DB1E1. B6DL1E2. B3DL2E1 4 B4DL1E1. B3DL1E2. B4DB1E2. B2DT1E2 B3DB1E1. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B2DT1E2 B3DT1E1. MUHAMMAD RAFIIQ HAIKAL 3 B3DL1E1. B5DB1E2. B1DL2E1 B2DL1E1. B3DL1E2. B1DL2E1 B2DL1E1. B4DB1E2. B5DB1E3 B3DT1E1. B3DB1E3. B5DB1E2. B6DL2E1 2 12. B2DL2E1 3 B3DL1E1. B4DB1E4 B5DB1E1. B5DB1E2. B4DB1E3. B4DB1E3. B3DB2E1 B4DB1E1. B3DB1E2. B4DB1E4 B5DB1E1. B4DL1E2 5 B5DL1E1. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B6DL1E2. B4DB1E4 B5DB1E1. B4DB1E3. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B5DB1E3 B3DT1E1. B2DL2E1 B1DL1E1. B4DL1E2 5 B5DL1E1. B3DB1E3. B3DB1E3.2 B2DL1E1. B1DL1E1. B6DT1E2 B1DB1E1 B1DT1E1 B2DB1E1 B2DT1E1. B6DL1E2. B6DT1E2 B1DB1E1 B1DT1E1 B2DB1E1 B2DT1E1. B3DL2E1 1 11. B5DB1E3 B2DT1E1. B3DL2E1 4 B4DL1E1. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B3DB1E2. B3DB1E3. B3DL1E2. B3DL1E2. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 B6DB1E1 B6DT1E1. B6DT1E2 1 B1DL1E1. MUHAMMAD SHAFRIL HANIS 3 4 B4DL1E1. B4DB1E3. B4DB1E4 B5DB1E1. B2DT1E2 B3DB1E1. B5DB1E3 3 B3DL1E1. B4DL1E2 5 B5DL1E1. B3DL2E1 4 B4DL1E1. B2DL2E1 B3DL1E1. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 B6DB1E1 B6DT1E1. B3DB1E2. B4DB1E2. B1DL2E1 B2DL1E1. B6DT1E2 B1DB1E1 B1DT1E1 B2DB1E1 B2DT1E1. B6DL2E1 1 2 10. B1DL2E1 B1DB1E1 B1DT1E1 B3DT1E1. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 B6DB1E1 B6DT1E1. B2DL2E1 B2DB1E1 B3DB1E1. B3DB2E1 B4DB1E1. B3DB2E1 B4DB1E1. B5DB1E2. B2DT1E2 B3DB1E1.

B6DT1E2 B1DB1E1 B1DT1E1 B2DB1E1 B2DT1E1. B1DL2E1 B1DB1E1 B1DT1E1 B3DT1E1.2 B2DL1E1. B6DL2E1 1 2 13. B3DB1E3. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 . B3DB2E1 B4DB1E1. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B6DL1E2. B4DB1E3. B4DL1E2 5 B5DL1E1. B2DL2E1 B3DL1E1. B4DB1E3. B1DL2E1 B2DL1E1. B5DB1E3 B3DT1E1. B6DL2E1 B6DB1E1 B6DT1E1. BALQIS 3 4 B4DL1E1. B4DB1E3. B3DL2E1 4 B4DL1E1. B3DL1E2. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B2DT1E2 B3DB1E1. B3DB1E3. B6DT1E2 B1DB1E1 B1DT1E1 B2DB1E1 B2DT1E1. B3DL2E1 4 B4DL1E1. B2DT1E2 B3DB1E1. B2DT1E2 B3DB1E1. B3DL2E1 1 15. B1DL1E1. B3DL2E1 4 B4DL1E1. B6DT1E2 B1DB1E1 B1DT1E1 B2DB1E1 B2DT1E1. B3DB1E2. B4DL1E2 5 B5DL1E1. B3DB2E1 B4DB1E1. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 B6DB1E1 B6DT1E1. B3DB2E1 B4DB1E1. B1DL2E1 B2DL1E1. B6DL1E2. FATEN NURUL AINA FATIMAH B1DL1E1. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B3DL1E2. B2DL2E1 B2DB1E1 B3DB1E1. B5DB1E2. B4DB1E3. B4DB1E2. B3DB1E3. B6DL2E1 2 16. B5DB1E2. B5DB1E3 B3DT1E1. B3DB1E2. B4DB1E2. B3DL1E2. B2DL2E1 3 B3DL1E1. B3DB1E2. B4DB1E4 B5DB1E1. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 B6DB1E1 B6DT1E1. B5DB1E3 3 B3DL1E1. B4DL1E2 5 B5DL1E1. B4DB1E2. B6DT1E2 1 B1DL1E1. B5DB1E3 B2DT1E1. B6DL2E1 1 2 14. B4DB1E4 B5DB1E1. B4DB1E4 B5DB1E1. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B5DB1E2. B3DB1E2. B5DB1E2. B4DB1E2. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 B6DB1E1 B6DT1E1. B4DB1E4 B5DB1E1. B3DL1E2. B3DB1E3. B6DL1E2. ALISYA DANIA 3 B3DL1E1. B2DL2E1 B1DL1E1. B6DL1E2. B4DL1E2 5 B5DL1E1. B3DB2E1 B4DB1E1. B1DL2E1 B2DL1E1. B2DT1E2 B3DT1E1.

B2DT1E2 B3DB1E1. B3DB1E3. B1DL2E1 B1DB1E1 B1DT1E1 B3DT1E1. B6DL1E2. B4DL1E2 5 B5DL1E1. B4DB1E2. B4DL1E2 5 B5DL1E1. B2DL2E1 B1DL1E1. B5DB1E2. B5DB1E3 3 B3DL1E1. INTAN HAZIMAH FAQIHAH 3 B3DL1E1. B6DT1E2 B1DB1E1 B1DT1E1 B2DB1E1 B2DT1E1. B1DL2E1 B2DL1E1. B3DB1E3. B2DL2E1 B2DB1E1 B3DB1E1. B2DL2E1 3 B3DL1E1. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B6DL2E1 1 2 18. NOR SYAFIQAH NUR AINAA B1DL1E1. B3DB1E2. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 B6DB1E1 B6DT1E1. B4DB1E3. B1DL1E1. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 B6DB1E1 B6DT1E1. B6DT1E2 1 B1DL1E1. B4DB1E3. B3DB1E2. B2DT1E2 B3DB1E1. B5DB1E2. B6DL1E2. B4DL1E2 5 B5DL1E1. B4DB1E2. B3DB2E1 B4DB1E1. B5DB1E2. B6DT1E2 B1DB1E1 B1DT1E1 B2DB1E1 B2DT1E1. B3DL2E1 4 B4DL1E1. B3DB1E2. B3DL1E2. B4DB1E2. B5DB1E3 B3DT1E1. B3DB2E1 B4DB1E1. B3DL2E1 1 19. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 B6DB1E1 B6DT1E1. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B4DB1E3. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B4DB1E3. B4DB1E4 B5DB1E1. B1DL2E1 B2DL1E1. B3DB2E1 B4DB1E1. B6DL1E2. B6DL1E2. B3DL1E2. B6DL2E1 2 20. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 . B3DL1E2. B5DB1E3 B2DT1E1. B5DB1E3 B3DT1E1. B6DL2E1 1 2 17. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B4DB1E2. B3DB1E3. B5DB1E2. B2DT1E2 B3DT1E1. B3DL2E1 4 B4DL1E1. B2DL2E1 B3DL1E1. B3DL1E2. NOOR ALEEYA ASHIRA 3 4 B4DL1E1. B3DB2E1 B4DB1E1. B6DT1E2 B1DB1E1 B1DT1E1 B2DB1E1 B2DT1E1. B3DB1E3. B4DB1E4 B5DB1E1. B3DL2E1 4 B4DL1E1. B1DL2E1 B2DL1E1. B3DB1E2. B4DB1E4 B5DB1E1. B6DL2E1 B6DB1E1 B6DT1E1. B4DB1E4 B5DB1E1.2 B2DL1E1. B4DL1E2 5 B5DL1E1. B2DT1E2 B3DB1E1.

B1DL2E1 B2DL1E1. B2DT1E2 B3DB1E1. B3DL2E1 1 23. B1DL1E1. B2DL2E1 B2DB1E1 B3DB1E1. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 B6DB1E1 B6DT1E1. B4DB1E2. B3DB1E3. B4DB1E4 B5DB1E1. B4DL1E2 5 B5DL1E1. B1DL2E1 B2DL1E1. B1DL2E1 B2DL1E1. B3DB1E3. B2DT1E2 B3DB1E1. B4DB1E2. B2DT1E2 B3DT1E1. B2DL2E1 3 B3DL1E1. B5DB1E3 B3DT1E1. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 . B4DB1E3. B2DT1E2 B3DB1E1. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B6DL2E1 B6DB1E1 B6DT1E1. B3DB1E2. B5DB1E3 3 B3DL1E1. B4DB1E2. NUR FATHINI HUMAIRA NUR SAKINAH NADRAH B1DL1E1. B5DB1E2. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 B6DB1E1 B6DT1E1. B6DL2E1 1 2 22. B6DT1E2 B1DB1E1 B1DT1E1 B2DB1E1 B2DT1E1. B6DT1E2 B1DB1E1 B1DT1E1 B2DB1E1 B2DT1E1. B5DB1E2. B3DB2E1 B4DB1E1. B4DL1E2 5 B5DL1E1. B4DB1E3. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B5DB1E2. B3DB2E1 B4DB1E1. B3DL2E1 4 B4DL1E1. B5DB1E3 B2DT1E1. B6DL1E2. B3DL1E2. B6DL2E1 2 24. B3DB2E1 B4DB1E1. NUR AZILA 3 4 B4DL1E1. B1DL2E1 B1DB1E1 B1DT1E1 B3DT1E1. B3DB1E2. B3DL1E2. B3DB1E2. B3DL2E1 4 B4DL1E1. B4DB1E4 B5DB1E1. B6DT1E2 1 B1DL1E1. B3DB1E3. B3DL1E2.2 B2DL1E1. B4DL1E2 5 B5DL1E1. B4DB1E3. NUR ALYA ATHIRAH 3 B3DL1E1. B2DL2E1 B1DL1E1. B3DB1E3. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 B6DB1E1 B6DT1E1. B6DL1E2. B4DB1E4 B5DB1E1. B4DB1E3. B3DL2E1 4 B4DL1E1. B4DL1E2 5 B5DL1E1. B3DB2E1 B4DB1E1. B6DL2E1 1 2 21. B6DT1E2 B1DB1E1 B1DT1E1 B2DB1E1 B2DT1E1. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B3DB1E2. B5DB1E2. B3DL1E2. B5DB1E3 B3DT1E1. B4DB1E4 B5DB1E1. B6DL1E2. B4DB1E2. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B6DL1E2. B2DL2E1 B3DL1E1.

B4DB1E4 B5DB1E1. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B6DT1E2 B1DB1E1 B1DT1E1 B2DB1E1 B2DT1E1. B4DB1E3. B4DB1E4 B5DB1E1. B6DT1E2 B1DB1E1 B1DT1E1 B2DB1E1 B2DT1E1. B4DB1E2. B1DL2E1 B1DB1E1 B1DT1E1 B3DT1E1. B5DB1E3 3 B3DL1E1. B6DL1E2. B4DB1E3. B3DL2E1 1 27. B2DT1E2 B3DB1E1. B6DL1E2. B1DL2E1 B2DL1E1. B3DL1E2. B6DT1E2 B1DB1E1 B1DT1E1 B2DB1E1 B2DT1E1. B4DB1E2. B5DB1E3 B2DT1E1. B4DB1E3. B5DB1E2. B5DB1E3 B3DT1E1. B3DB1E2. B3DB1E3. B2DL2E1 B1DL1E1. B4DL1E2 5 B5DL1E1. B3DB2E1 B4DB1E1. B4DB1E4 B5DB1E1. B3DL1E2. B3DL2E1 4 B4DL1E1. B5DB1E2. B2DT1E2 B3DB1E1. B4DL1E2 5 B5DL1E1. B3DB2E1 B4DB1E1. B2DT1E2 B3DB1E1. B3DB2E1 B4DB1E1. B6DL1E2. B6DL1E2. B3DL1E2. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 B6DB1E1 B6DT1E1. B3DL2E1 4 B4DL1E1. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B3DB1E3. B6DT1E2 1 B1DL1E1. B3DL2E1 4 B4DL1E1. NUR SYAFIQAH 3 4 B4DL1E1. B5DB1E3 B3DT1E1. B2DL2E1 3 B3DL1E1. B3DB1E3. B1DL2E1 B2DL1E1. B4DB1E2. B3DB1E2.2 B2DL1E1. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B3DL1E2. B2DL2E1 B3DL1E1. B4DL1E2 5 B5DL1E1. B3DB1E2. B1DL2E1 B2DL1E1. B6DL2E1 1 2 25. NUR SYAZA ELEENA NURUL AIN B1DL1E1. B3DB2E1 B4DB1E1. B5DB1E2. B4DB1E2. B3DB1E2. B3DB1E3. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 B6DB1E1 B6DT1E1. B4DB1E3. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 B6DB1E1 B6DT1E1. NUR SYAFIKA 3 B3DL1E1. B6DL2E1 B6DB1E1 B6DT1E1. B1DL1E1. B4DB1E4 B5DB1E1. B6DL2E1 2 28. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B2DT1E2 B3DT1E1. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 . B2DL2E1 B2DB1E1 B3DB1E1. B4DL1E2 5 B5DL1E1. B5DB1E2. B6DL2E1 1 2 26.

B5DB1E2. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B4DB1E4 B5DB1E1. B2DT1E2 B3DB1E1. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 B6DB1E1 B6DT1E1. B6DL1E2. B6DL2E1 2 32. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 B6DB1E1 B6DT1E1. B2DL2E1 B3DL1E1. B6DL2E1 1 2 29. B4DB1E4 B5DB1E1. B4DB1E2. B3DL2E1 1 31. B3DL2E1 4 B4DL1E1. B3DB2E1 B4DB1E1. B2DT1E2 B3DT1E1. B4DL1E2 5 B5DL1E1. B1DL2E1 B2DL1E1. B6DT1E2 1 B1DL1E1. B2DL2E1 B1DL1E1. B3DB1E3. B3DL2E1 4 B4DL1E1. B4DL1E2 5 B5DL1E1. B6DL1E2. B3DL1E2. B6DT1E2 B1DB1E1 B1DT1E1 B2DB1E1 B2DT1E1. B3DB1E3. B3DB2E1 B4DB1E1. B5DB1E3 B3DT1E1. B1DL2E1 B1DB1E1 B1DT1E1 B3DT1E1. B6DL1E2. B3DB2E1 B4DB1E1. B4DB1E3. B5DB1E2. B3DL1E2. B3DB2E1 B4DB1E1. B3DB1E2. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B5DB1E2. B2DT1E2 B3DB1E1. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B6DL2E1 B6DB1E1 B6DT1E1. B3DB1E3.2 B2DL1E1. B3DL1E2. B4DB1E4 B5DB1E1. B2DT1E2 B3DB1E1. B1DL2E1 B2DL1E1. B4DB1E3. B3DL1E2. B5DB1E3 3 B3DL1E1. B5DB1E3 B3DT1E1. B5DB1E3 B2DT1E1. RAFIQAH NAJIHAH 3 B3DL1E1. B1DL2E1 B2DL1E1. B4DL1E2 5 B5DL1E1. B4DB1E3. B5DB1E2. B4DB1E2. B1DL1E1. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 B6DB1E1 B6DT1E1. B4DB1E4 B5DB1E1. B3DB1E2. B2DL2E1 3 B3DL1E1. B3DB1E3. B4DB1E3. SITI ZULAIKA WAN SYAKIRAH AFIFAH B1DL1E1. B4DB1E2. B2DL2E1 B2DB1E1 B3DB1E1. B6DL1E2. B3DB1E2. B3DB1E2. B6DT1E2 B1DB1E1 B1DT1E1 B2DB1E1 B2DT1E1. B4DL1E2 5 B5DL1E1. B6DT1E2 B1DB1E1 B1DT1E1 B2DB1E1 B2DT1E1. B4DB1E2. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 . B6DL2E1 1 2 30. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B3DL2E1 4 B4DL1E1. SITI NUR RASYA ALEEYA 3 4 B4DL1E1.

B3DB1E3. B6DT1E2 . B4DB1E2. B3DL1E2. B2DT1E2 B3DB1E1. B5DB1E2. B4DB1E3. B3DB2E1 B4DB1E1. B4DL1E2 5 B5DL1E1. B6DT1E2 B1DB1E1 B1DT1E1 B2DB1E1 B2DT1E1. ZUHAIRA NASRIN B1DL1E1. B6DL1E2. B4DB1E2. B2DT1E2 B3DT1E1. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B3DB1E2. B6DL2E1 B2DB1E1 B3DB1E1. B2DL2E1 3 B3DL1E1. B4DL1E2 5 B5DL1E1. B3DB2E1 B4DB1E1. B4DB1E4 B5DB1E1. B5DB1E3 B6DB1E1 B3DT1E1. B4DB1E4 B5DB1E1. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 B6DT1E1. B4DB1E3. B6DL2E1 1 2 33. B1DL2E1 B2DL1E1. B5DB1E3 B2DT1E1. B6DL1E2. B5DL2E1 6 B6DL1E1. B2DL2E1 3 B3DL1E1. B3DL2E1 4 B4DL1E1. B3DL1E2. B3DT2E1 B4DT1E1 B5DT1E1 B6DB1E1 B6DT1E1. B5DB1E2. B3DB1E3. B3DB1E2.2 B2DL1E1. B3DL2E1 4 B4DL1E1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful