Huong Dan

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD tài li tại http://www.scribd.

com N liệu Các phần mềm cần thiết : tiny PDF (phần mềm in pdf) t Bắt đầu: 1.Cài đặt tiny PDF (mình đã đính kèm ở cùng thư mục) t 2.Vào trang scribd.com tìm 1 tài li bất kì mà bạn muốn download liệu n download, ở đây mình ví dụ tài liệu v “tư tưởng HCM”. u về *Bạn chú ý sang phải trang web sẽ thấy hình như trong ảnh, ấn vào i nh, EMBED(ô mình tô đỏ)

*Tiếp theo 1 trang mới sẽ hiện ra như sau: ẽ

*Bạn copy link trong ô mình khoanh, r i dán nó vào thanh đ chỉ n rồi địa của trình duyệt để vào trang đ full màn hình của nó. Ta đc trang đọc . mới, bạn để ý bên góc trái ,phía trên, có hình nh trong ảnh: như nh:

àbạn ấn vào Print và màn hình ti hiện ra : tiếp

àấn tiếp vào Print sẽ hiệ ra màn hình chọn máy in : ện

àbạn chọn Tiny PDF và ấn OK àBước cuối cùng bạn đặ tên cho tài liệu và Save ặt

Như vậy bạn đã download xong tài liệu từ http://www.scribd.com

Bản quyền thuộc về ©soft4tb Soft4tb.com- Free software & safety crack for you ;) Liên hệ yahoo: quandaso

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful